KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports - May 1-31 2022OZ7IT-JO65


 Band Reports Rank
------ ------- ----
LF/VLF    -  -
 160m    59  1
 80m   191  2
 60m    40  2
 40m   589  3
 30m   411  2
 20m   925  1
 17m   209  3
 15m   217  4
 12m    44  6
 10m   119  9
  6m    11  6
  4m    -  -
  2m    2  36
 70cm    2  9
 23cm    -  -
    -------
Total =  2819 Reports - (Rank 1)

Number of Grid Squares = 508


OZ7IT-JO65 - Summary of 2-Way WSPR Reports
----------

CM - OZ7IT-JO65
CM87 W6EXT 20 - (May 1,13,18,23-24,26)
CM97 K6BJA 20 - (May 6)
   N6KOG 15 - (May 2,16)

CO - OZ7IT-JO65
CO83 VE7AV 30 - (May 5-6,8,10)

DM - OZ7IT-JO65
DM12 NQ6B 15 - (May 6-7,9-11,16,23-27)
DM13 W1CK 20 - (May 5-8,23-24)
DM33 N6RY 20 - (May 2,4-8,10-11,13-17,19-27,29)
DM34 K7GXB 20 - (May 2-31)
DM91 KB1YLA 20 - (May 26-27)

DN - OZ7IT-JO65
DN26 K7KTM 20,17 - (May 1,5)
DN70 N6GN 15 - (May 1-6,8-10,16,18-27)

EL - OZ7IT-JO65
EL09 KI5GRD 20 - (May 3-6,9-14,17)
EL29 WB5UZI 20 - (May 21)
EL87 W4ESI 40,20 - (May 4-5,10,13-14,26)
   W5SZK 40,20,15 - (May 22-28,30-31)
EL88 NR4A 20 - (May 19-20)
   W4FO 40,30,20,17,15 - (May 14-18,20)
   W7YG 40,20,15 - (May 2-3,9-11,16-18)
   WA4AU 30,20,15 - (May 6-14,16-17,23-26,28-31)
EL89 K1HR 20 - (May 21-22)
   W3HH 30 - (May 1-31)
EL95 KK4BRP 20 - (May 4,22,27)
EL96 AG0X 40,30 - (May 20-22,26,29-31)
   K9YWO 20 - (May 1-5,8-18)
   KD4HGR 20 - (May 3,12)
   KK4JI 40,20 - (May 15-16,20-21)
   KM4BL 20 - (May 9,11-12,14-17,20-25,31)
   KN4TGQ 30,20 - (May 7-8)
   N4TUR 30,20 - (May 12-14,16)
   WB2TQE 40,30,20 - (May 1-6,9-11)
EL97 K9EE 20 - (May 9)
EL98 AA4JM 20 - (May 6)
   AE5X 20 - (May 29-30)
   K4YDV 40 - (May 2)
   KD8TUO 40,30,20 - (May 1-17,23-31)
   KN4BDF 20 - (May 1)
   KX4NM 40,20 - (May 1-3)
   WB4ROX 20 - (May 8)
EL99 KE8KYP 30,20 - (May 1-2,10,12,14-15,21,30-31)
   N4KHI 20 - (May 16)

EM - OZ7IT-JO65
EM00 KG5TW 20 - (May 30)
   KI5HBO 20 - (May 1-13,15-17,22-30)
EM02 KB5ZUR 20 - (May 8-9,16)
EM10 K5KSW 20,15 - (May 2-3,11,16-20,23-27)
   K5PK 20 - (May 1-5,8-13,16,20,23-24,26-30)
   KN5X 40,20 - (May 9-11,18)
EM12 K5SWA 20 - (May 13,16,20,23-24,26-27)
   K5XL 20,10 - (May 9-15,17-21,23,26-27,29-31)
   KE7A 20 - (May 1-31)
   KF5QDQ 20 - (May 16,24-27)
   KG5UWB 20,15 - (May 4,6-7,19,22-23,26,29)
   KG5ZDA 30,20,17,15 - (May 1-28,30-31)
   WD5JIU 20 - (May 16,18,20-21,23-24,26,30)
EM13 KD5LBK 40,20 - (May 1,3-20,23-27,29-30)
   W5OXC 20 - (May 26-27)
EM15 N5AGR 20 - (May 8,20)
EM18 N0ALO 20 - (May 19)
EM19 N0KSU 20 - (May 4,6-7,10,12,22-24)
EM26 W5BM 20 - (May 7)
EM29 K0DMT 20 - (May 2-3)
EM31 KG5FNU 20,17 - (May 2,8,10,13-15,20-22,27-31)
EM34 W7NJN 20 - (May 6)
EM35 AE5NW 20 - (May 9-20,24-25,27-28)
   KF5GCF 40,30,20 - (May 2-5,7,13,18,23)
EM36 KC0WCM 20 - (May 5)
EM38 AC0G 20,15 - (May 2,4-13,15-20,22-27,30)
   KC0JDW 20,15 - (May 1-7,9,13,26)
   KV0S 20 - (May 2-13,15-29)
EM45 WB5NFT 20 - (May 4)
EM48 AD0MO 40,30,20 - (May 1-11,13,15-27)
   W0FY 20,15 - (May 2-3,5,7-8,10,12,16,19,24-25)
   WW9L 20 - (May 2,5-6,30)
EM50 KB5DJX 20 - (May 24)
   W4WLO 40,30,20,15 - (May 1,3-30)
EM53 K5TRP 20 - (May 3)
EM60 KK4WDR 20 - (May 11,13)
EM63 WA8DSP 20 - (May 26)
EM64 K4STH 30,20,15 - (May 2-6,8,10-11)
   N0FPH 40 - (May 10)
EM65 KF4NKF 20 - (May 20-21,29)
EM66 KJ4GL 20 - (May 6,13,30-31)
   KM4HQE 30 - (May 11-12,14)
EM67 KS5KY 20 - (May 16)
EM69 NQ9L 15 - (May 3)
EM70 NI5F 40,20 - (May 1-31)
EM72 AI4RY 20 - (May 1-2,7-8,14-30)
   K8CHY 40,30,20,15 - (May 3-4,6-7,9-12,14-20,31)
   W4RYW 40,30 - (May 2-13,20-22,24,27,30-31)
EM73 AE4NA 40 - (May 2)
   AG4WY 20 - (May 11-12)
   K4BLK 20 - (May 13)
   K4COD 20,17 - (May 1,9-25,27-31)
   K4EH 40,30,20 - (May 1-31)
   KB1MVX 20 - (May 1-19,23-31)
   KM4UPX 20 - (May 14-17)
   KY4RJP 20 - (May 19,29)
   WA4BLM 20 - (May 21)
   WC4Y 30 - (May 8)
EM74 K4GDR 20 - (May 24,28)
   KD4OTA 20 - (May 1-4,7-14,20-31)
   KM4QXW 40 - (May 2,4,7,17,19,24,27)
   N4OZI 17 - (May 27)
   W4JUU 20 - (May 4,29)
EM75 KE7GZ 30,20 - (May 1-31)
   KV4XY 40,30,20,15 - (May 1-31)
   NU4K 20 - (May 21,24)
   WA4GLH 20 - (May 5,9,17,21,30)
EM76 KN4RSK 20 - (May 16)
   W6NCB 20 - (May 1)
EM78 KU4A 30,15 - (May 2,5,10-11,16-17,19,24-25)
EM79 KB8CR 20 - (May 9-10)
   KD8VOO 20 - (May 17-18)
   KE8RQX 20 - (May 17)
   N5HJ 20 - (May 1,13,17)
   N8PES 20 - (May 18,23-24,26,30-31)
   W8SCA 20 - (May 2-9,11)
EM81 W1RCP 20 - (May 6-7)
EM83 KO4CVU 20 - (May 4-5)
EM84 AC6IW 30,20,17 - (May 18-23)
   KK4NLK 20 - (May 10)
   KM4TLA 40,20 - (May 11-12,23-31)
   N1ACB 20 - (May 9,11)
EM85 W4TGB 30 - (May 1-2,6,16,28-29)
   W9ACB 20,17 - (May 13,16,19,23-25,27,30)
EM86 KC5LT 30,20,17,15 - (May 2-3,8-11)
EM89 AJ8S 30 - (May 1-3,26-29)
EM90 AI4BQ 20 - (May 30)
   AJ4FR 40,30,20 - (May 8-9,21-22,31)
   KD4YAQ 20 - (May 14-15)
   KO4ZJS 20 - (May 2-3,7,14-15,22)
   W0ENE 20 - (May 12-15)
EM92 AC4DH 20 - (May 1-6,11-29)
EM93 KM4RK 30,20 - (May 1-2,8-18,22-26,28-31)
   W4TWR 20 - (May 14)
EM94 N4NEZ 40 - (May 19-21)
   WA4DT 30,20,17,15 - (May 5,8-10,13-20,23-24,26,30)
EM95 K4EGP 20 - (May 22-31)
   KC4SWL 20 - (May 10,13,27)
   KO4ABT 20 - (May 9)
EM96 K2ODV 20 - (May 12-13,16,18,22,29-30)
EM98 KJ4WSR 20 - (May 1)

EN - OZ7IT-JO65
EN11 KB0VYG 30,20 - (May 2,4-6,18-20,23-27)
EN21 AB0VX 20 - (May 22-23)
   N0BKB 20 - (May 1-2,4-5,9,13,17-18,23-25,27,30)
EN22 N0AN 17 - (May 3)
EN23 KD9TSE 20 - (May 5-6,10,16,19,22)
EN25 N0QBH 20 - (May 7-11,13-17,19-29)
EN31 K0IZI 20 - (May 13,23)
EN34 KC0WNK 20 - (May 10-14,16-18,20)
   WB0PKG 20 - (May 1)
EN37 AA0DX 30 - (May 9-10)
EN38 AC0JX 20 - (May 1-31)
EN41 K0BNB 20 - (May 24-25)
EN42 AA0N 30 - (May 5,11,13)
   KS0FT 30 - (May 1-4)
   NN0V 20,15 - (May 4-5,9,15-17)
EN43 WA9FIO 30 - (May 6,24,26-27)
   WB9BJQ 20 - (May 1-2)
EN46 KE8TZM 20 - (May 13)
EN52 K9DZT 20 - (May 1-31)
   KB9AMG 20,17,15 - (May 2-8,10-13,16,18,20,22-25,27,29)
   KB9MVW 20 - (May 23-24)
   KD9QZO 40,30,20 - (May 1-27)
   KF9KV 20,17 - (May 1-9,11-16,18,20-24,26-30)
   N9CIF 20,17 - (May 1-8,21-23,29-30)
   N9NMR 20 - (May 8,12)
   N9SD 17,15 - (May 3,5,24-25)
   W9WLX 20 - (May 11-12,15-16)
EN53 AC9LF 20 - (May 2-3,5-6,17-18)
EN54 KC9UC 20 - (May 9)
   W9RJA 20,15 - (May 4,7-8,22,26-27,31)
EN60 K9ANF 40,30,20 - (May 3,6-8,10-11,19-20,23-27,29)
   K9JJS 20 - (May 10)
   W9COM 20 - (May 7)
   WA0JTL 30,20 - (May 8-11,18-20,30-31)
   WA9EIC 20,17 - (May 4,9,23)
EN61 AL7DS 30 - (May 1-21,23-30)
   K9YWO 20,15 - (May 22-29,31)
   KA9PGC 30,20 - (May 3-10,12-14,22)
   KB8VME 20 - (May 1,19,26-27)
   N8OWY 20 - (May 1-31)
   W9EAC 20 - (May 11-12)
   WD9HGO 20 - (May 5-6)
EN62 AA6DY 20 - (May 5-12,15-21,23-31)
   K0JD 30,20 - (May 3-11,13-16,18-28)
EN65 KD8HOR 20 - (May 17)
EN66 N8QQQ 20 - (May 3,7)
EN70 KE8RXQ 20 - (May 6-7,12,15,17-18)
EN71 K9JJM 20 - (May 1-5,7-9,11-12,15-18,20-29,31)
   KC9ORX 30,20 - (May 7,13,15-17,26-27)
EN72 KC8UHS 20 - (May 1,8,18,28)
   N8AYY 40,20 - (May 1,5,7,10-11,13-25,27,31)
   W8OQ 20 - (May 1-4,6-9,11,13,15,18,20,23-26,28-31)
EN74 N8DMH 40 - (May 4)
   NU8A 20 - (May 14-15)
   W8COP 20 - (May 25)
EN80 K8MSF 20 - (May 2,21,24,30)
   KD8KWH 20,15 - (May 1-3)
   KD8TFR 20 - (May 5,7,30)
   N5KCC 40,20 - (May 4,7-10,29-31)
   W8MDE 20 - (May 6,23)
EN81 KA8BRK 20 - (May 1-6,8-17,25-27)
   N8NJ 17 - (May 1-8,19,27)
EN82 KE8IYA 30,20 - (May 21,26-27)
   W8DU 20 - (May 29)
   W8JAB 20 - (May 4,8-10,13,15-16)
EN83 WL7AM 30 - (May 1-2,4,6-8,10-11,13-14,16-17,20,24-27)
EN90 AC3DB 20 - (May 7-9)
   KB3LYB 20 - (May 30-31)
   WB8JAY 20 - (May 20-21)
EN91 N9AGC 20 - (May 8,10)
   W8AC 40,12 - (May 4-31)
EN93 VE3YU 20 - (May 9)
EN96 VE3GEN 20 - (May 2-5,9-13,15-21,25-27,30)

FE - OZ7IT-JO65
FE90 DP0POL 15 - (May 1)
FE91 DP0POL 20 - (May 1)

FF - OZ7IT-JO65
FF51 LU8YD 20 - (May 23-25)
FF73 LU7UMJ 20 - (May 1-2)
FF96 LU1EGT 20,15,10 - (May 2-3,21-25,30-31)

FK - OZ7IT-JO65
FK40 YV1SW 10 - (May 19,27)
FK90 9Z4CAC 20 - (May 20)

FL - OZ7IT-JO65
FL15 C6AVD 30 - (May 9-10,19)

FM - OZ7IT-JO65
FM04 AC4ML 40,20,15 - (May 1-2,7-9,29)
FM05 KA9QJT 15 - (May 1-11,17-19,22-27)
   NN4Q 17 - (May 6)
   WA4OSS 20 - (May 3-7,9-10,12,14-16,18-23,28-31)
FM07 N4IW 40,30,20,15 - (May 1-6,9-11,20-21)
FM08 N4DSA 20 - (May 7-8)
FM16 K4LBL 20 - (May 7-8,10)
   KN4FWY 20 - (May 30)
   KN4NBI 20 - (May 1-31)
   KO4WJE 20 - (May 5-6)
   KX4RC 20 - (May 30)
FM17 KD4JJT 20 - (May 5,16)
   KW4CQ 20,17 - (May 30)
   WD4IMI 20 - (May 1-12,18-27,29)
FM18 K0DEV 20 - (May 6-7,16,26-27,31)
   K3RWR 40 - (May 12-13)
   K4CUL 17 - (May 14)
   KB3EDF 40 - (May 1-31)
   KB3VLL 30 - (May 9,11-14,16-19,21,23-27)
   KC3TXC 20 - (May 2-7)
   KE3XE 20 - (May 1-3,5-6,8-12,17-18,21,25,28-31)
   KK4MBI 20 - (May 9-11)
   KN4ANO 20 - (May 7)
   KO4WYX 20 - (May 25-26,30)
   KO4ZIY 20 - (May 6-9)
   N2LEE 20 - (May 28-29)
   W0QV 20 - (May 1-2,24,27-31)
   W4SIJ 15 - (May 16)
FM19 K3CXW 15 - (May 24,26)
   K3DIY 20 - (May 22-23)
   K3UE 20,15 - (May 21)
   KB3EOF 40,30,20,17,15 - (May 1-19,23-31)
   KB5WGT 20 - (May 28-30)
   KC3BWN 30 - (May 8)
   KC3TAU 20 - (May 16)
   KF4HCW 40,30,20,15 - (May 1-31)
   KO4PGC 40,30,20,17,15 - (May 1-2,4-10,13,15-16)
   N3BBF 20 - (May 16-17,24-25,28-29)
   N8URE 20 - (May 26)
   W3BCW 20 - (May 1-4)
   W3LOU 20 - (May 12-13)
   W3TAC 17 - (May 23-26)
   WB3AVN 20 - (May 1-2)
FM29 KB3YFB 20 - (May 9)
   KD2VEZ 40,20 - (May 2,24-26)
   KT3R 40,20 - (May 16-17)
   N2FHL 20 - (May 31)
   WA3DNM 40,30,20 - (May 1-31)

FN - OZ7IT-JO65
FN00 KB3CUF 40 - (May 9,24-27)
   KC3DLL 20 - (May 31)
   W3HRS 40,20 - (May 1-9,13-14,18-21,23-27,30-31)
   WA3BM 30 - (May 19-20)
   WO3T 20,15 - (May 4,6)
FN02 KD2SVB 20 - (May 10-11,16,26-27,29-30)
FN03 VA3EIU 20 - (May 1-2,16)
   VA3JDL 40 - (May 1-6)
   VA3OV 20 - (May 29)
   VA3SQZ 20 - (May 6-9,12-13,15-20)
   VA3SYS 20 - (May 2,4-10,24)
   VE3DBN 20 - (May 27)
   VE3PKY 20 - (May 3)
FN04 K3FOX 30,20 - (May 7,10-14)
   VE3RRN 20,15 - (May 2,9)
FN08 VE2RN 40 - (May 6)
FN10 AC3V 40,20,15 - (May 1-31)
   K3CEV 30,20 - (May 1-3,5,17-19,26,31)
   K3XR 30 - (May 9-21,23-31)
   KE3KD 20 - (May 9-10,21,23,25-27,29-30)
   W3AVP 20 - (May 8,30)
FN11 AC3V 40,20 - (May 1-31)
FN12 AE2EA 40,20,15 - (May 1-2,22)
   W2JCT 20 - (May 1)
FN13 KC2YSU 20 - (May 1-14,16-31)
   N2AJX 30 - (May 1-29)
   N2BKT 40 - (May 14,27)
   N2HQI 80,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)
FN14 VE3HST 30,20 - (May 8-9,19,31)
   VE3ORY 20 - (May 30)
FN15 VE3OWV 20,17,15 - (May 1-7,9-20,23-24)
   VE3SXY 15 - (May 5-6)
FN20 KC3PBI 20 - (May 6)
   KD2UBZ 20 - (May 15-16)
   KD2UVT 20 - (May 6-8)
   N2DED 17 - (May 6)
   N2US 20 - (May 28-29)
   N2WH 20 - (May 1-5,10-11)
   W2CE 15 - (May 25-26)
   W2GNN 20 - (May 1-31)
   W2JON 30 - (May 3)
   W3HZL 20 - (May 3-4)
   WA2HYO 15 - (May 1)
   WA2QZP 40 - (May 2-3,6-7,15-16,24-25,30)
   WA2SEM 20 - (May 5)
   WA3IAC 40 - (May 2,4,6-7,12,14,20)
   WB3CJU 17 - (May 22)
   WS2K 20 - (May 2,8,15,22,29)
FN21 KD2MX 20 - (May 27-28)
FN22 KD2YGL 20 - (May 24-25)
   N2NOM 30,20,17,15,10 - (May 1-14,17-27,29-31)
FN23 KD2UBX 20 - (May 11,13,16-19,26-27,30-31)
FN25 VA3FO 20 - (May 19-20,27-29,31)
   VA3GLB 20 - (May 1,14,30)
   VE3EBR 30 - (May 1-21,25-31)
   VE3HAZ 20 - (May 11,14)
   VE3OUO 20 - (May 16,25)
   VE3UZX 17 - (May 1,18)
FN30 K2NYR 20 - (May 21)
   KD2AVU 40 - (May 1-25,27,29-31)
   KF2AT 20 - (May 12,14)
   N2BRC 20 - (May 10)
FN31 K1IC 20 - (May 18)
   K1TBD 40,20 - (May 1-2)
   KB1MCT 40 - (May 30-31)
   KC1JGY 20 - (May 3)
   KK1D 80,40,30,20,17,15 - (May 1-16)
   NP2GG 20 - (May 3-4)
   WX1TEX 30 - (May 23-24,29)
   WY1U 20 - (May 1-14,18-22,24-27,29-31)
FN32 KA1CNK 40 - (May 3,9,12)
   KC1TV 20 - (May 8)
   KD1RT 15 - (May 2,4-6)
   N1QVE 40,20 - (May 1-10,12,17-23,26-27,29-30)
FN33 KC1EKR 20 - (May 14)
   KC1GGE 20 - (May 29)
FN35 VA2RJ 20 - (May 1-7,26-28,30-31)
   VE2SIL 40 - (May 26-27)
FN41 K1YZY 20 - (May 1-31)
   W1BW 20 - (May 1-17,19-31)
   WA1LAD 20 - (May 10-11)
FN42 AC1BC 20 - (May 1-14,17-31)
   AJ1Z 20 - (May 23-24,26,29-30)
   K1KJR 20 - (May 16)
   K1NFD 80 - (May 9)
   K6AUS 40 - (May 10)
   KB1MH 40,20 - (May 5-10)
   KB1RT 40,20 - (May 2)
   KC1QHV 20 - (May 1-4,6-12,15-16,23,25-26,31)
   KC1QKU 20 - (May 9,19,21)
   N1MOA 20 - (May 7)
   N8VIM 40 - (May 17-31)
   WA1RAJ 40,30,20,17,15 - (May 1-14,17-27,29-31)
   WA1UMU 40,20 - (May 1,4-5)
   WA9WTK 80,40,30,20,17,15 - (May 1-17,30-31)
   WB1BQE 40,30,20,17,15 - (May 1-8,10-14,21-29,31)
FN43 N1IIC 80 - (May 21-22,26)
FN44 AJ8S 40,30,20,17,15 - (May 1-13,15-31)
   N1OMO 80 - (May 16,18-20)
   N1PCE 40,30,20,17 - (May 8-31)
FN46 VE2JDL 17,15 - (May 2,5-7,13,18)
   VE2MSW 20 - (May 25-26)
FN53 AC1LL 80,40,30,20,17,15 - (May 1-18,21-30)
   KX1I 40,30,20 - (May 8-9)
   W1UX 40,30,20,17,15 - (May 1-4,6-8,11-14,16,19-23,28-30)
FN54 K1BZ 30 - (May 1-31)
   K1URC 20 - (May 4-6,8-9,14-22,31)
   KC1LED 30,20 - (May 6,8)
FN84 VE1COR 40 - (May 1-2)
   VE1INN 30 - (May 1-31)
   VE1XOR 40 - (May 2-7)
FN85 VE1YY 30 - (May 21)

GD - OZ7IT-JO65
GD18 VP8A 30 - (May 5-6)

GE - OZ7IT-JO65
GE14 DP0POL 20,17,15 - (May 2)
GE37 DP0POL 17,15 - (May 3)

GF - OZ7IT-JO65
GF02 LU5DF 10 - (May 18)
GF06 LU6ENC 10 - (May 1-2,24)
GF15 LU8DZE 10 - (May 4-6,8,15-16,22-23)
GF49 PY3FF 40 - (May 16,18,20-23,26-29)
GF97 DP0POL 17,15 - (May 6)

GG - OZ7IT-JO65
GG40 PU3WSF 10 - (May 1-6,9,11-21,23-24,26-27)
GG66 PY2ACA 10 - (May 17,19,26-27)
   PY2FXE 15,10 - (May 15)
   PY2XL 40 - (May 24)
GG89 PY4XC 40,10 - (May 28)

GH - OZ7IT-JO65
GH62 PT2JR 20 - (May 1-2)
GH64 PT2FHC 40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)

GK - OZ7IT-JO65
GK03 8P4AA 40 - (May 15)
   8P6RX 20 - (May 22-25,30-31)

GN - OZ7IT-JO65
GN37 VO1DZA 20,17,15 - (May 18)
   VO1LQ 20,15,10 - (May 2-4,15-16)

HF - OZ7IT-JO65
HF07 DP0POL 17,15 - (May 6)

HH - OZ7IT-JO65
HH33 DP0POL 20,17,15 - (May 10)
HH44 DP0POL 30,20,17,15 - (May 10-11)
HH45 DP0POL 40,30,20 - (May 11)
HH46 DP0POL 17,15 - (May 11)
HH47 DP0POL 17,15 - (May 11)
HH48 DP0POL 30,20,17,15 - (May 11)
HH58 DP0POL 30,17,15 - (May 11)
HH59 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 11-12)

HI - OZ7IT-JO65
HI50 DP0POL 20,17,15 - (May 12)
HI51 DP0POL 20,17,15 - (May 12)
HI52 DP0POL 30,20,17,15 - (May 12)
HI53 DP0POL 40,30,20 - (May 13)
HI63 DP0POL 30,20 - (May 13)
HI64 DP0POL 17,15 - (May 13)
HI65 DP0POL 17,15 - (May 13)
HI66 DP0POL 30,20,17,15 - (May 13)
HI67 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 13-14)
HI68 DP0POL 40,30,20 - (May 14)
HI78 DP0POL 17 - (May 14)
HI79 DP0POL 20,17,15 - (May 14)

HJ - OZ7IT-JO65
HJ70 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 14)
HJ71 DP0POL 40,30,20,17 - (May 14-15)
HJ72 DP0POL 40,30,20 - (May 15)
HJ73 DP0POL 15 - (May 15)

HK - OZ7IT-JO65
HK82 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 17)
HK83 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 17-18)
HK84 DP0POL 30,20,17 - (May 18)
HK94 DP0POL 20,17,15 - (May 18)
HK95 DP0POL 20,17,15 - (May 18)
HK96 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 18)
HK97 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 18-19)
HK98 DP0POL 20,17,15 - (May 19)
HK99 DP0POL 20,17,15 - (May 19)

HL - OZ7IT-JO65
HL90 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 19)
HL91 DP0POL 40,30,20,17 - (May 19-20)
HL92 DP0POL 30,20,17,15 - (May 20)
HL93 DP0POL 20,17,15 - (May 20)

HM - OZ7IT-JO65
HM77 CU2ZG 40 - (May 6)

HP - OZ7IT-JO65
HP94 TF3HR 20 - (May 29,31)
   TF3HZ 40,30,20,17 - (May 1-31)
   TF3OM 40,30,20,17 - (May 25-27)

IB - OZ7IT-JO65
IB59 DP0GVN 60,40,30,20,15,12,10 - (May 1-31)

IL - OZ7IT-JO65
IL05 DP0POL 17 - (May 21)
IL16 DP0POL 30,20,17,15 - (May 21)
IL17 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 21)
IL18 EA8DBU 40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)
IL27 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 21-22)
IL28 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 22)
IL29 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 22-23)
IL38 DF4UE 6 - (May 24,26)

IM - OZ7IT-JO65
IM20 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 23)
IM21 DP0POL 30,20,17,15 - (May 23)
IM31 DP0POL 20,17,15 - (May 23)
IM32 DP0POL 20,17,15 - (May 23)
IM33 DP0POL 30,20,17,15 - (May 23)
IM34 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 23-24)
IM35 DP0POL 30,20,17,15 - (May 24)
IM36 DP0POL 20,17,15 - (May 24)
IM46 DP0POL 20,17,15 - (May 24)
IM47 DP0POL 30,20,17,15 - (May 24)
IM48 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 24-25)
IM49 DP0POL 160,80,40,30,20 - (May 25)
IM58 CT1EBQ 80,40,30,20,17,12 - (May 1-31)
   CT1ETL 80,40 - (May 21-22)
   CT1PT 15 - (May 23)
IM59 CT1FKN 20 - (May 1)
IM68 CT1JF 20,17,10 - (May 2,15-16,30)
IM69 CT1FJE 20 - (May 7)
   CT7AQS 20 - (May 13-14,17)
IM76 ZB2YN 20,15 - (May 1-11,18-31)
IM77 EA7FRX 17 - (May 2)
IM80 G4AYD 40 - (May 8,13)
IM87 EB7GAV 20 - (May 2,5-6,9,14)
IM97 EA5IHM 30 - (May 1,4,15,17-19,21,26,28)
IM98 EA5IHI 20,17 - (May 7,10,23,25)
   G7NFK 15 - (May 3-4)
IM99 EA5INF 30 - (May 2,11,13,16)

IN - OZ7IT-JO65
IN40 DP0POL 30,20,17,15 - (May 25)
IN41 DP0POL 20,17,15 - (May 25)
IN52 DP0POL 30,20,17 - (May 25)
   EA1FBU 80 - (May 6-7,9)
IN54 DP0POL 40,30,20,17 - (May 26)
IN64 DP0POL 30,20,17,15 - (May 26)
IN65 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 26)
IN66 DP0POL 160,80,40,30,20,17,15 - (May 26)
IN67 DP0POL 160,80,40,30,20 - (May 26-27)
IN68 DP0POL 40,30 - (May 27)
IN72 EA1AER 40,20,15 - (May 6)
IN78 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 27)
IN79 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 27)
IN80 EA4AON 20 - (May 14)
   EA4CT 20 - (May 12)
   EA4FZN 40,20 - (May 1,15)
IN83 EA1FIB 40 - (May 19,27)
IN87 F4HWD 80,40,20 - (May 27,30-31)
IN88 F4FPR 40,30,20,17 - (May 9,21-27,30-31)
IN89 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 27)
IN93 F1EHM 20,17,15 - (May 5,20-21,23-27,29)
   F4IKI 40,20 - (May 7-8)
   F5LKO 20 - (May 1)
IN95 F4WCW 40,20 - (May 1,3-4,6)
IN96 F4ASK 30 - (May 1-31)
IN98 F1EXL 20 - (May 28)
   F4FAP 80,40 - (May 1-2,4,7,9-12,14-17,19,21-22,26,29,31)
   F4IGV 40,20 - (May 27-31)
   F8FSK 30 - (May 26)

IO - OZ7IT-JO65
IO51 EI7II 40,30,20,17,15 - (May 2-8,12-31)
IO52 EI7INB 20 - (May 9-10,24)
   EI7ISB 20 - (May 18,27)
IO53 EI6IZ 80,40,30,20,12 - (May 11-17,28-29)
IO62 EI3IUB 40,20 - (May 1-4)
IO63 EI5IN 40,30,20 - (May 1-2)
   EI7KX 20 - (May 29)
   EI8KG 20 - (May 1-25,27-30)
   EI9HPB 20 - (May 15-16)
IO64 MI0AEY 20 - (May 17)
   MI0NUM 40,30,20 - (May 1-2,4,14)
IO65 EI7HZB 160,80,40,20,17,15 - (May 1-11,15-31)
   MI6KKN 20,15 - (May 6-8,12,18,20-24,29,31)
IO67 MM0LUP 20 - (May 2)
IO70 G1LQT 30 - (May 1)
   G3RSF 20 - (May 26)
   G4WQL 40,20 - (May 2-3)
   M1APC 20 - (May 24)
IO71 MW0BYS 20 - (May 4,10,29)
   MW7GAB 40,20 - (May 6,8)
IO72 MW7OFS 40,30,20,17,15 - (May 1-2,4,6-12,14-18,20-22,26,29)
IO73 GB1MUU 30,20 - (May 8-9,11,13,20,23,29-31)
   MW1CFN 20 - (May 3,26)
IO74 GI3VAF 20 - (May 1-31)
   MI3FBX 20 - (May 4-5,16-17)
   MI7YDB 40,20 - (May 29)
IO75 GM3RQQ 40,30,20 - (May 1-5,8-13,16)
   GM4BLO 40,20 - (May 1,4,9,11,14-15,20-21,24-26,31)
   GM4JMU 30 - (May 15,18,20,22-23)
   GM4UBJ 30 - (May 3)
   GM7OAW 20 - (May 7-11,13-14,21-23,27-31)
   GM8GIQ 20 - (May 10)
   MM0PAZ 20 - (May 12,18-19)
   MM0RKT 30,17,15 - (May 1-3,5-6,11-12,15-20,22-27,29-30)
   MM1SYD 40 - (May 17)
   MM6SGZ 40 - (May 13,20)
   MM7JYS 10 - (May 22-23)
IO76 MM0TOB 20 - (May 16-17)
IO77 2M0JAT 40,20 - (May 1-3,9-10,13,15,19-20,22-23,25-27)
   EI4IQB 20 - (May 31)
   GM0UDL 160,80,40,20,15,10 - (May 1-19,21-27,29-30)
   GM3YAC 6 - (May 22)
   GM4SUF 20 - (May 28-29)
   GM4VAC 80,40,30,20,17,10 - (May 5-9,13-16,18-20,22,24,29-30)
   GM6AGC 80,40,30,20,10 - (May 8-10,17-18,23-25,29-30)
   MM7SHX 40,20 - (May 18-20,26-27,31)
IO80 G3SXH 160,80,60,40,30,20,17,15,10 - (May 1-31)
   G3ZDQ 40,20 - (May 4)
   G4DND 20 - (May 12,30)
   G4XCS 40 - (May 1-31)
   G7BYG 20 - (May 28)
   G7RMG 160,80,40,20 - (May 1-3,24-28,30-31)
   G8CQX 20,10 - (May 3,6,14-16,19-22)
   M0AIJ 30,20 - (May 1-31)
   M0GWC 20 - (May 8-11,15,17-18,20,22)
   M0ITC 20,15 - (May 9,17-19,21-22,25-27)
   M0NLO 20 - (May 2-3,6)
   M0PCZ 40 - (May 14)
   M5RAO 30,20 - (May 7)
   M7MDB 40,20 - (May 1,14,16,22,25,27-31)
   M7WWX 40,30,20 - (May 10,15-16,24-25)
IO81 2E0KKG 20 - (May 27)
   2W0DWR 40 - (May 22)
   G0IUW 20 - (May 4)
   G0KMV 10 - (May 24)
   G0KTN 20 - (May 1-31)
   G0MIE 80,40,30,20 - (May 20-24)
   G0MZJ 40 - (May 8-10)
   G0VCA 160,30 - (May 2-4,13-14,16-25,30)
   G3XBI 80,40,30,20,15,12 - (May 2-12,16-23,26-28,31)
   G3YHV 40,20 - (May 6,27)
   G4DHK 20 - (May 17)
   G4ERR 15,10 - (May 5,11-12,16-19,22-24,26-27)
   G4GVZ 40,30,20,15,12,10 - (May 1-3,5-31)
   G4LEN 80,40,20,17,15,12 - (May 1-31)
   G4PCI 20 - (May 1-31)
   G4SRD 17 - (May 1,18)
   G6HPC 80,40,30,20,17 - (May 2-3)
   G6LQI 15 - (May 18)
   G8YMM 20 - (May 28)
   GW3TYI 80,60 - (May 13,28-31)
   GW4DVB 40 - (May 8,24,31)
   GW4JJW 40 - (May 1-31)
   GW8TRO 20 - (May 16)
   M0HZE 20,10 - (May 23)
   M0JRC 40 - (May 13)
   M0MVA 40 - (May 1,3,6,9-11,20-26,31)
   M0VIS 20 - (May 6)
   M0VNP 20 - (May 6,17,21,30)
   M1EPX 40 - (May 26)
   M1FHB 40,30,20 - (May 7-10)
   M7PCX 40,30 - (May 18-19)
   M7SXB 40,20 - (May 1,9,15)
   M7TSM 20 - (May 15-16)
   MW0ATK 80,20,17,10 - (May 1-6,10-12,17-18,23-24,26-27,30-31)
   MW0KST 20 - (May 1-4,7-8,19-21)
   MW0MOX 40 - (May 18)
   MW0PVW 30,20 - (May 23-24,26,31)
   MW6HDV 40 - (May 16)
   MW7ARE 40,15 - (May 6,11)
   MW7JMW 40,20 - (May 4-5,13-15,27-28)
IO82 2E0CHZ 160 - (May 2)
   2E0DSS 40 - (May 1-15,18-31)
   2E0EIH 20 - (May 3-4)
   2E0ILY 160 - (May 1-31)
   2E0JRS 20,17 - (May 20)
   2E0SHG 40,30,20 - (May 26,30)
   2E0YRT 40 - (May 1-2)
   2E1DYL 20 - (May 13-15)
   G0JCC 30 - (May 2)
   G1PPZ 80,17 - (May 8,11-12)
   G1UDS 30 - (May 15)
   G1ZRN 40,17 - (May 19,25)
   G3XDH 20 - (May 1-10)
   G4BVY 30 - (May 2-9,11-18)
   G4ISQ 40 - (May 4)
   G4UJS 30 - (May 29)
   G6APE 20 - (May 4)
   G6UZT 40,30,20 - (May 1-2,7-8,14-15,21,27)
   G6WRW 10 - (May 2)
   G7FPO 40 - (May 20,22,24-25)
   G7RHF 160,40,20 - (May 5-8,14,16,18,20,22,25,30)
   GB0SOS 40 - (May 16,20)
   M0PMI 30 - (May 9,14)
   M0UNI 160,80,60,40,30,20,15 - (May 1-3,6-9,13-16,20-23)
   M0XCH 60,40,30,20,17,15,10 - (May 2-4,11,15,17-20,22,25-26)
   M0XZS 15,10 - (May 16,18-19,31)
   M5RJC 40 - (May 31)
   M7CFW 20 - (May 22)
   M7EMM 40 - (May 18-19)
   M7ENP 40,30 - (May 2,28-29)
   MW0RSS 30 - (May 16-17)
IO83 2E0VGI 40 - (May 10)
   G0CTP 20 - (May 19-20)
   G0FCA 20 - (May 1-28)
   G0IDE 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)
   G0LUJ 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-15,18-31)
   G0VOK 40,20 - (May 29)
   G1DFT 10 - (May 24-25,27,30)
   G1NUU 40 - (May 1-2,5,18)
   G1WYA 80,40,20 - (May 16,18-22,24-26,28,30-31)
   G3ZNG 40 - (May 3-4,6,28)
   G4ELA 20 - (May 16)
   G4HZW 10 - (May 4-7,27-28)
   G4SDL 80,40,30,20 - (May 3-5,10-31)
   G4UCU 30 - (May 30)
   G4UGD 20 - (May 2-23,26-27,29-31)
   G7ELA 30,20 - (May 19-20)
   G7FTN 20,10 - (May 3,5,9,14,18,24)
   G7NEH 20 - (May 24)
   G7OAE 40,30 - (May 6,8)
   G8KVM 30 - (May 4)
   M0SSN 40 - (May 13-14)
   M0XAG 160,40,30 - (May 1-5,9,15-16)
   M1EIU 40,30,10 - (May 4,6-27,30)
   M1ROK 20 - (May 3)
   M1ZRP 40 - (May 2,30)
   M3DCI 40,20 - (May 1,14-15)
   M7ELO 20 - (May 1,3,6,15)
   M7SZY 40,20 - (May 6)
   MW0ARL 40 - (May 1)
   MW0GRJ 10 - (May 22-24,30)
   MW0NAB 20 - (May 8,11-12)
   MW1MDH 20 - (May 1,28)
IO84 2E0ACE 40 - (May 1,8)
   G0BZB 40,20 - (May 4,12,22-25,27-30)
   G0ZMH 20 - (May 8-9,11-13,22,27)
   G1HZI 40 - (May 11-12,14,16-17,19)
   M0NNQ 20 - (May 23,25)
IO85 GM0DHD 20 - (May 22)
   GM3ZZA 80,40,30,20 - (May 18-20)
   GM4UQD 20 - (May 7)
   GM4YLN 20 - (May 24)
   GM6BRU 40,20 - (May 26)
   MM0BQA 20 - (May 2-5,9-13,16-21,24-27,30-31)
   MM7BWK 160,80,40,30,20,17,15 - (May 1,7-10,12-15,17-31)
IO86 GM0KMJ 20 - (May 5-6,8-9,17,28-30)
IO87 2M0HZD 20 - (May 4-8,10,14-17,22-24,26,29-30)
   GM1OXB 160,80,40,30,20,17 - (May 1-31)
   GM3RTG 80 - (May 4-6)
   GM5JET 30,20,15 - (May 5-6,23-24,26)
   MM0GYX 20 - (May 4)
   MM5SHA 40 - (May 1-3)
   MM6EPY 40,20 - (May 1-10,26,28-31)
IO88 GM4SJB 40,30 - (May 1-31)
   MM7BWT 30 - (May 4,31)
IO90 2E0FWE 40,30,20,17 - (May 4,10,18-21,24-25,30)
   2E0HJI 40 - (May 12)
   2E0TXZ 40,20 - (May 2)
   G0HDI 20 - (May 2-4,18-19)
   G1BLO 20 - (May 2-8,10-13,16-27,30-31)
   G1MXD 20 - (May 22)
   G1OJS 40 - (May 3-7,10-11,13-17)
   G4GCI 80,60,40,30,20,17,12,10 - (May 1-2,4-15,17-18,25-31)
   G4OCZ 20 - (May 7)
   G4WCP 80,40 - (May 28)
   G4WNC 40,30 - (May 16)
   G4ZFQ 60,20,17,15,12,10 - (May 1-31)
   G6BHB 40 - (May 23)
   G8GZN 40 - (May 28)
   M0DDU 40 - (May 1-2,5,10,20,29)
   M0LXQ 20,17 - (May 16-17)
   M7BKP 20 - (May 30)
   M7DLB 40,20 - (May 15-17,31)
IO91 2E0GTD 80,40 - (May 16-17,19-23)
   G0AMO 80,40,30,20 - (May 1,3,5-9,12,14-15,20-22,24,26)
   G0CQZ 80 - (May 1-2)
   G0MLJ 12 - (May 21-23)
   G0MRF 160 - (May 3,5,7,15,21,23,30)
   G0UDE 40 - (May 10-12,23-24)
   G3WPD 160 - (May 3-8)
   G3WUN 40 - (May 3,6-7,11,15-31)
   G3YJZ 30 - (May 10)
   G4BOO 160 - (May 1-4,6-7,12-14,16-17,22-31)
   G4CAO 60,40 - (May 1,3-8,10-13,15-16,20-31)
   G4GNO 20 - (May 26-31)
   G4LRP 40,30,20,17,15 - (May 3-4,6-7,9,11-12,15,17-19,23-27,29-31)
   G4TNU 80,40,30,20,12 - (May 1-31)
   G4WPD 20 - (May 21-23)
   G7EOB 40 - (May 1-31)
   G7JUR 40 - (May 23)
   G7JYM 20 - (May 1-14,16-19,21-23,25-28,30-31)
   G7LTQ 30,20 - (May 15-16)
   G8DJF 40 - (May 3-5)
   G8FXC 40 - (May 3)
   G8TQK 20 - (May 1-16,20-27,29,31)
   M0GWC 60,30,20 - (May 3-4,24,27-30)
   M0HWD 40 - (May 6)
   M0ICR 30,20 - (May 17,27)
   M0JWU 40 - (May 19)
   M0KHR 20 - (May 18)
   M0KNC 80,30 - (May 24,30)
   M0MPM 40 - (May 4-7)
   M0TKC 40 - (May 2)
   M0WVE 40,30 - (May 4-6,9,14)
   M0YGB 40,20 - (May 2-4)
   M1DYP 30 - (May 19-31)
   M3URZ 30 - (May 2)
   M6OCG 40 - (May 10)
   M7AZV 160,80,40,30,20,17,15,12,10 - (May 2-31)
   M7DFM 20 - (May 2,17)
IO92 2E0DVS 40,20 - (May 3-6,13,16-20,23-27,30-31)
   2E0VAZ 40,20 - (May 6,17,20,24,26)
   G0GCD 80,60,40,30,20 - (May 1-3,5-8,12-14,28-31)
   G0IMX 20 - (May 1-2,4,6,8-9,13,15-16,18-19,26-27,29)
   G0ORY 160,80,60,40,30,20,17,12 - (May 3-28,30-31)
   G0OXY 40,30,20 - (May 9-11,21,25,28-29)
   G1FXE 40 - (May 2)
   G1VWC 40,30,20,17 - (May 11,15-17,31)
   G3LRS 40 - (May 23)
   G3RED 160 - (May 3,9-14)
   G3TAG 40 - (May 15)
   G4FGJ 15 - (May 6)
   G4FKI 40,20,15 - (May 9,12-13,15,21-22,26,30)
   G4GJR 15 - (May 19)
   G4SDG 10 - (May 23-24,26-27)
   G4ZTM 40,30,20 - (May 14,17-21,24)
   G5MAT 20 - (May 24)
   G6EXF 40 - (May 15,17)
   G6UOH 40,20 - (May 20-23,27-28)
   G7SKA 80,40,30 - (May 19-22,24-25)
   G8YPE 40,15 - (May 23-27)
   M0IPO 40 - (May 31)
   M0IQM 40,20,10 - (May 22-24,26,31)
   M0ITD 30,20 - (May 8,20,26)
   M0ITZ 20 - (May 17,21)
   M0SDM 20,10 - (May 1-3,6-8)
   M0WBZ 20 - (May 14-15)
   M0WCZ 80,40,30,20,17,15,12 - (May 1-28,30-31)
   M0XXT 80,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-8)
   M1RKY 80,20,15 - (May 23,25,28)
   M1SJE 80 - (May 14)
   M3RZO 20 - (May 13)
   M7SPS 20 - (May 29-30)
IO93 2E0BWX 40,20 - (May 2,7,14,19)
   2E0EPB 40 - (May 6-7)
   2E0HKZ 20 - (May 25,27)
   G0FVN 80,40 - (May 1,29)
   G0OUN 10 - (May 24)
   G0PYB 30,20 - (May 1,5-13,15-21,23,25-28,30)
   G0RQQ 40 - (May 13-15,20)
   G0UOZ 30 - (May 20,27)
   G1HZN 17 - (May 22-23)
   G4CUI 10 - (May 6)
   G4EKJ 40,20 - (May 1-2,5-7,9-10,14-15,19)
   G4FBA 160,80,60,40,30 - (May 8-10,12,14-26,29-30)
   G6UOH 40 - (May 28-29)
   G7PAN 20 - (May 16-17,19,21)
   G7YAB 40 - (May 4)
   G8ORM 160,80,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)
   G8VYO 40 - (May 13)
   GB0JC 20 - (May 27-28)
   M0IVJ 20 - (May 1-5,8,15,23,30)
   M0MGC 80,20 - (May 8-9,14-15)
   M0TLJ 40 - (May 1-6,9-10,12-31)
   M0VII 40,10 - (May 1-27,30-31)
   M7ERU 40,30 - (May 14-15,30)
   M7LAS 20 - (May 23)
   M7NAI 40,20 - (May 7,19-21)
IO94 2E0HQU 20 - (May 10)
   G0BIA 30 - (May 23)
   G0ODS 20 - (May 1,9,15,17,25,27)
   G3SWW 20 - (May 22,30)
   G4JIX 40,20 - (May 9-10,15-19)
   G4MRK 40,20 - (May 1-31)
   G4YMB 20 - (May 2-28,30-31)
   M0WWS 40,20 - (May 1-31)
   M6DJK 20 - (May 15,18)
   M7JRF 40 - (May 1-2,8,14)
   M7NBZ 40,20 - (May 5,7-8,19,21)
   M7NCG 40 - (May 4,18,24)
   M7XCS 30,20 - (May 21)
IO95 G0PJU 20 - (May 23)
   M0HNT 20,17 - (May 6,15)
IO97 GM0DYU 40,30,20 - (May 5-6,8-10,15,17,20-21,26,29)

IP - OZ7IT-JO65
IP62 OY6FRA 40,30,20 - (May 13-18,26-31)

JF - OZ7IT-JO65
JF95 ZS1LCD 10 - (May 1-13,15-27,29)

JH - OZ7IT-JO65
JH70 V51DM 30,17,15,12,10 - (May 1-12,15-20,24-26)

JJ - OZ7IT-JO65
JJ34 KE5GUR 40,20,17,15,10 - (May 8-13,17-18,23-31)

JM - OZ7IT-JO65
JM08 KR1KZZ 20 - (May 8,10,12-13,18-21,23,25-27,30)
JM19 EA6ANX 80,40,30,20 - (May 1-31)
JM75 9H1US 40,30,20 - (May 1,6-8,13-15)
JM76 DL9SEL 20 - (May 31)
   IT9BIJ 20 - (May 3,6)
   IT9GSH 40,30,20,17,15 - (May 1-31)
JM78 IT9YBG 20 - (May 1,7-8,12)

JN - OZ7IT-JO65
JN01 EA3ANS 40,20 - (May 1-2,6-8)
   EA3BJO 30,20,15 - (May 9,13,18-20,29)
   EA3IMH 20 - (May 3,5-6,19)
JN03 F1JSC 40,20 - (May 1-31)
JN05 F4IUZ 20 - (May 21,26)
   F4WCW 30,20,15 - (May 12-16,23,25,27-28)
JN06 F8MGW 10 - (May 21)
JN08 F4WDO 20,15 - (May 1-3)
JN09 F4JDD 40 - (May 30-31)
   F5NZY 20 - (May 18,21)
   F5RAV 40,20 - (May 1-3,5,7-9,11-12,17)
JN11 EA3IGB 20 - (May 9-10)
   EA3IGT 20 - (May 1)
JN13 F1GRH 30,15 - (May 3)
   F4JDF 12,10 - (May 3,5,12-13,16,18-19)
   F4VUO 20 - (May 2)
JN18 F1IPY 30 - (May 1-8,10-11,13)
   F4GUK 20 - (May 25,30)
   F4JAW 20 - (May 2)
JN19 F4HON 20 - (May 26-27)
   F4IEW 40 - (May 2-5)
JN23 F4IGN 20 - (May 25)
   F4JHH 40 - (May 3)
   F6EGX 30 - (May 1-28)
JN24 DK4NL 80,40,20 - (May 29-31)
   F1IXX 20 - (May 11,13,22)
   F1VMV 60,40,30 - (May 1-31)
   F5SHH 80,40,20 - (May 30-31)
   F6DFZ 20 - (May 5)
   F8AOF 15,10 - (May 12-13,16-18,21,24-27,30-31)
JN25 F4HDG 20 - (May 8,22,27)
   F4VTR 80,20 - (May 1-2,13,22)
   F5HGF 30,20,15 - (May 2-8,10-13,16,19-20,22-23,26-28,30-31)
   F6CWA 40,20 - (May 15,17-18)
JN27 F5SN 17 - (May 22)
JN29 F4FVW 40 - (May 28)
   ON5QRP 30,20 - (May 5,7-16,19-25)
   PA2PIM 40,30,20 - (May 21-30)
JN34 F4EGG 30,15 - (May 24-26)
   IU1GLI 40,30,20 - (May 1-8,10-12,24-25,28-29)
JN35 IZ1YSS 30,20 - (May 16)
JN36 HB3XAI 15 - (May 24-29,31)
   HB4FV 40 - (May 28)
   HB9DAZ 40,30 - (May 1,7,10)
   HB9GXK 40,30 - (May 2,17,24,29)
   HB9HJA 80,40,20 - (May 16-19,21-23,25,28-30)
   HB9TJM 20 - (May 13-14,22,27-28)
JN37 F4FRQ 80 - (May 6-12)
   HB9CEY 80,40 - (May 13,15-16)
   HB9FED 40 - (May 26)
   HB9FXK 20 - (May 1-13,15,17-31)
   HB9XBY 80,40 - (May 13-14)
JN38 DF3GF 30 - (May 2-6,9,17)
   DK9GJ 30,20 - (May 1-2,4-5,10-11,22-24)
   F4FCQ 40 - (May 6)
   F4GEN 40,30,10 - (May 26)
   F6APU 40 - (May 17)
   F8ASB 40 - (May 11-12)
   ZS6JRV 40 - (May 5-7,21,24)
JN39 DC6EB 60 - (May 7,15-16,20,22,24,27)
   DL9DAT 40 - (May 1-8,13-17,21-27)
   LX1GG 40,30,15,12 - (May 3-7,11-13,17-19,21-26,28-31)
JN44 IK1FJH 20 - (May 6,8)
   IK2PYX 20 - (May 1,20)
   IW4BSI 80 - (May 29)
   IZ1RGX 40,30 - (May 5)
   IZ2DQB 10 - (May 1,7,15)
JN45 I2GPG 10 - (May 20)
   IK2JUA 80,60,40,30,20,17,15 - (May 4-5,7,9-10,12-13,15-16,19-20,23-26,31)
   IU1DZZ 17,15,12,10 - (May 1-8,10-13,15-27,29-31)
   IU2DMI 30 - (May 9)
   IU2KBG 20 - (May 31)
   IU2OMT 40,20 - (May 5,7,25)
   IW2DMO 30,20,17,15,12 - (May 2-9,17-27,30-31)
   IW2JBB 20 - (May 31)
   IW2OGQ 20 - (May 2-3)
   IZ2WMD 40 - (May 15)
   IZ2ZQG 40 - (May 6)
JN46 HB9FAB 30 - (May 9)
   HB9TMC 160,10 - (May 1-31)
   IK2CTH 20 - (May 2)
JN47 DF1GU 80,40,30,20,17,15,12 - (May 1-2,7-9,14-23)
   DJ6RK 20 - (May 26)
   DL4GP 20 - (May 4)
   HB9BIL 40 - (May 31)
   HB9CCQ 20 - (May 26-28)
   HB9FID 160,80,60,40,30,20,17 - (May 5,7-8,13-15,22,28-29)
   HB9GZW 80,40 - (May 29)
   HB9HHB 30 - (May 8,14-15)
   HB9HJF 30 - (May 1-4,6-7,9-20,23-30)
   HB9HJZ 80 - (May 29)
   HB9HMM 40 - (May 8,19-20)
   HB9LAS 10 - (May 24-25)
   OE9SEV 20 - (May 20)
JN48 DF1AJ 40 - (May 11,18,22,30)
   DF2UU 160 - (May 1,3-4,26)
   DH0GFW 80,40,30 - (May 1-31)
   DJ1SP 40,30,20 - (May 1-5,7-8,12-31)
   DJ2MG 40,30,20,15 - (May 1-31)
   DJ7KA 20 - (May 1-27,29-30)
   DK2DB 80,40 - (May 1-31)
   DL1GCD 80,20,17,15 - (May 1-31)
   DL1SER 40 - (May 29)
   DL5SFB 80,40,20,15,10 - (May 1-5,17-28)
   DL9GCW 80,40,30,20 - (May 1-14,16,25-31)
   DO1CDE 80 - (May 1)
JN49 DF7GB 80,40,30,20,17,15 - (May 1-22,25)
   DH1MH 40 - (May 17)
   DH2PC 30 - (May 16)
   DH5SW 40 - (May 1-4,6-15)
   DK3BI 40,20 - (May 1-16,18-19,30-31)
   DL1AKC 40,20 - (May 5,7-9,11,21,25,27-28,30)
   DL1FX 20 - (May 4-5,7-12,16-28)
   DL2GWZ 20 - (May 4-5)
   DL4UY 80 - (May 15)
   DL6ML 40 - (May 26-28)
   DL7NXX 20 - (May 5,7,11-12,18,26,31)
   DL8FCL 80,40,30,20,17 - (May 1-8,10-17,19,21-31)
   DL8ROA 20,17 - (May 3-4,7,17-18,22,24,26,28-29)
   DL9MG 160,80,40,30,15 - (May 6-8)
   DM2GM 40 - (May 29)
   DO6LB 80,15 - (May 7-8)
JN53 I5MSH 17 - (May 11-12,14,21)
   IU5HKX 30 - (May 1,3)
   IW5CWC 40,17 - (May 24-27)
JN54 I4ZTO 30,12,10 - (May 7,14,24,26)
   IU4LGT 40 - (May 29-30)
   IW4BNT 40 - (May 29)
   IW4BTJ 160 - (May 1-31)
   IZ4MNY 15 - (May 25)
JN55 IU3EIA 40 - (May 7)
   IU3NOU 40 - (May 8)
   IU3QEZ 40 - (May 7)
   IW2JPB 40 - (May 1,9)
   IZ2FLY 20 - (May 15-17,19,22)
   IZ3ATV 80,40,30,20,17,15,12 - (May 3-10)
JN56 DL9GCW 40,30,20 - (May 16-18,21-24)
JN57 DL5MDZ 40 - (May 2)
   DO8AW 80 - (May 7-8,27-28)
   OE7HKJ 40,20 - (May 1-2,4-5,7,9,12-14,16-17,19-22)
   OE7SJJ 40,30,20 - (May 3-7,12,24,28)
   OE9RWH 80,40,20,15 - (May 2,18)
JN58 DC1IK 20 - (May 12,17)
   DC1RDB 40,30 - (May 1-31)
   DC9MW 60,30,17 - (May 3,5,10-13,17-19,24-26,29-30)
   DD1TP 30 - (May 20,23,26,28)
   DF6FE 40 - (May 1-12,17-21,23-28,30-31)
   DF8FF 30 - (May 8,21-22)
   DG7RJ 60,40,30,20,17,15 - (May 1-31)
   DJ0CC 20 - (May 1-2)
   DJ1OJ 160 - (May 18)
   DK8FT 20,17,12,10 - (May 1-6,8-31)
   DL1TFI 40 - (May 4,10)
   DL2JA 40,30 - (May 1-31)
   DL2MUC 40,30,20 - (May 1,3-6,8,17,20,23-29)
   DL2UD 20 - (May 1,7-8,15,20-22,27-30)
   DL4MFC 30 - (May 5-8)
   DM8AK 30 - (May 1,14-15)
JN59 DB1NN 80,60,40,30,20,17 - (May 1-26,28-31)
   DC5WT 30 - (May 11,13,22)
   DG4NAA 20 - (May 3-5,7-8,11-12,17-22,25-29)
   DH0NAE 40 - (May 5-6,10)
   DK4NL 10 - (May 1-13,15-20,22-27)
   DK8NA 20,10 - (May 1-4,9,11,21-22)
   DL3NDR 40 - (May 1)
   DL3NGN 30 - (May 3-6,8-23,25-31)
   DL4NAK 15 - (May 8)
   DL4TOM 15 - (May 22-24,27)
   KI5UKQ 80 - (May 27-30)
JN61 IK0DMQ 17 - (May 29-30)
   IK0LKW 17 - (May 4-5)
   IW0HOP 30,20 - (May 1,11,23,25)
   IZ0CWX 20 - (May 9,12-13,15-16,20,27)
   IZ0IRH 20 - (May 29)
   IZ0PMP 20 - (May 2,12)
JN63 IW6CAE 20,6 - (May 7-17)
   IZ6QQT 15,12 - (May 1-3,5-7,10-13,15-31)
JN65 IU3JQI 30 - (May 1-3,6-7,10-11,13)
   IU3MAR 20 - (May 9)
   IV3ONZ 40 - (May 6)
   IV3XPP 20 - (May 23)
   IW3HBX 20 - (May 1-31)
JN66 IV3XAZ 20 - (May 22-23)
JN67 DJ6CX 30,20 - (May 1,7-8,14-15,28-29)
   DK7MI 20 - (May 19-20)
JN68 DJ0MEW 80,40 - (May 5,13-18,21)
   DL1YMS 20 - (May 22)
   DL4SKY 40 - (May 22-23,28-29,31)
   OE5DMF 20 - (May 17-18,24)
   OE5LBL 80,40,20 - (May 26-28)
JN69 DG8RW 60 - (May 26,28)
   DL4RDO 40 - (May 16)
JN70 IQ8BB 40 - (May 1-22,24-28)
   IZ8CSD 40 - (May 2)
JN72 IK6ZEW 20 - (May 2-7,9-13,16-27,29-31)
JN75 S57MK 30,20 - (May 11,16)
JN76 OE8MTK 80 - (May 10)
JN77 OE6ASF 80,40,20 - (May 8-12,14-18,20,24-26)
   OE6CHD 30 - (May 1)
   OE6HBD 40 - (May 9,11)
   OE6ISP 15 - (May 18)
   OE6PWD 40,20 - (May 2-28,30-31)
   OE6RHT 30 - (May 6)
JN78 OE1MSB 40,30,20 - (May 1,21,27,29)
   OE3CJB 30 - (May 7)
   OE3CQB 15 - (May 18-19)
   OE3KFB 80,40,30,20 - (May 1-10,13-22,25-31)
   OE3MCC 10 - (May 12)
   OE5GOL 30 - (May 2-3,6,9-11)
JN79 OK7MS 40 - (May 1,7)
   OK8LEO 30 - (May 25)
JN80 IZ7VHF 40,20 - (May 15,18-27,30)
JN81 IK7XNF 20 - (May 2)
   IZ7BOJ 30,17 - (May 1-13,20-21)
   IZ7LDG 30 - (May 2,27)
JN86 S51RS 40 - (May 1-31)
   S58AT 40,30,20 - (May 2)
JN87 OE4DEA 40 - (May 5,7)
   OE4DJN 20 - (May 17)
JN88 OE1CMW 80,40,30 - (May 3,6-8,12,15)
   OE1DWO 40 - (May 20,22,27)
   OE1RPW 30 - (May 1-13)
   OE1SJS 80,40,30 - (May 1,4,7,10,14)
   OE1TMW 30 - (May 14-15)
   OE3SAF 40 - (May 28-30)
   OK2BVG 10 - (May 1-2,6-12,15,18-21,23-24)
JN89 OK2IP 160,80,40,30 - (May 1-31)
   OK7MS 40 - (May 6,25)
JN94 E70W 10 - (May 7-8,12,16,22-24)
JN96 HG3PZ 20 - (May 8,24-25)
   IK2UME 40,20 - (May 11-15)
JN97 HA5GGV 40 - (May 5)
   HA5IS 40,20 - (May 3-5,8-9,15-17,21-23)
   HA7TP 30 - (May 6)
   HG6PTZ 20 - (May 1)
JN99 OM4TW 30 - (May 7)

JO - OZ7IT-JO65
JO00 G3JKF 80,40,30,20,17 - (May 1-31)
   G3ROC 40,20 - (May 18,31)
   G4PRJ 20 - (May 20)
   G7HXX 20 - (May 17)
JO01 2E0MMH 40 - (May 28-29)
   DP0POL 80,40,30 - (May 28)
   G3SPJ 20 - (May 1,8-9,15-17,19-20,23-26)
   G3TXA 20 - (May 2,13)
   G4APB 10 - (May 11,24)
   G4BBH 20 - (May 13,17,30-31)
   G4WNF 40,20 - (May 1-2,15-17,19,24-29)
   G6AVK 10 - (May 1-3,6,9,11,22-23,26,28-29)
   G6TOT 40 - (May 1,7)
   G7IWV 20 - (May 16)
   G8AXA 40,30,20,15,10 - (May 1-31)
   G8YTZ 40 - (May 15)
   M0AFZ 20 - (May 19,21-22,25)
   M0GGO 30,20 - (May 1,3-4,8,10-13,15-26)
   M0IXY 40,30 - (May 16,20)
   M0LKR 20 - (May 6,12-13,27)
   M0OKD 20 - (May 21-22)
   M0PWX 80,60,40,30,20,17,10 - (May 1-13,17-31)
   M0TZZ 40 - (May 11-12,15-16)
   M0WBK 40 - (May 3-4,10)
   M0WNF 30,20 - (May 21,23,26)
   M0XDC 160,80,40,30,20,17 - (May 1-31)
   M1EGP 20 - (May 1-2,14-15)
   M1EZC 40 - (May 21)
   M6OZN 20 - (May 4-5,12)
   M6VIO 40 - (May 5)
   M7BFQ 40 - (May 12)
   M7CHR 40 - (May 10,19)
   M7IWW 40 - (May 3-4)
   M7RWA 20 - (May 21-22,26-27)
JO02 2E0TNC 40,20 - (May 14,16,18,21-22)
   2E0VDS 40,20 - (May 14,22,29)
   G0JDL 30 - (May 2,31)
   G0TTV 20 - (May 8,18,21)
   G4AWP 40 - (May 27)
   G4KZT 40 - (May 5,12)
   G6RZR 30 - (May 1-2)
   G7ONM 40,30 - (May 13-16)
   G8CHP 40,20 - (May 1,11,18-20,26)
   M0HBL 40,20 - (May 9,14,16-17,28)
   M0HZA 160 - (May 21)
   M0VKK 40,20 - (May 29-30)
   M7DFH 40,15 - (May 10,16,23-24,30)
   M7VAC 40,20 - (May 15-16,21-22)
   MX0NCA 40 - (May 5,19)
JO10 F1FVJ 40 - (May 17)
   ON1AHT 10 - (May 11-12)
   ON4KTJ 160 - (May 2)
   ON4LEY 40,20 - (May 1,5)
   ON7AUR 40,20,15 - (May 1,6-8,11-12,14,16-17,19,21,26-31)
JO11 DP0POL 40,30,20 - (May 28)
   ON4CDJ 40,20 - (May 1-3,6-8,13-15,18,20-30)
   ON6NT 40 - (May 26-27)
   ON6OM 40 - (May 16)
   ON8EC 40,20 - (May 4-7)
   PA0RDT 40 - (May 1-31)
JO12 DP0POL 80,40,30,20 - (May 28)
JO20 ON4EDG 40,20 - (May 2,5,8,10,17,30)
   ON4WS 40,20 - (May 1-31)
   ON5TB 17 - (May 9)
   ON6AO 40 - (May 1-31)
   ON6LR 40,30 - (May 8,15,22)
   ON7AN 40,30,20 - (May 1-11,14,22-31)
   ON7ARE 40 - (May 5,12-13)
   ON7VQ 20 - (May 27-29)
   ON7WE 40 - (May 4,18)
   ON8EC 20 - (May 2-3,30-31)
   PA3AQR 80,20 - (May 1,3-6)
   PA3BUL 160 - (May 1,3-4,9-12,21-22)
JO21 ON3IT 15 - (May 22-23,25)
   ON3JT 40 - (May 14-15,20-21)
   ON5RZ 40,30 - (May 19-22,24-27)
   ON6NL 30 - (May 3)
   ON7KB 160,80,40,30,20,17,15,10 - (May 1-14,30-31)
   ON7KO 80 - (May 1-3,19,22,24)
   PA0AWA 30 - (May 3,8)
   PA0FBR 30 - (May 3,20,23)
   PA1JLG 40 - (May 4,7)
   PA1RA 20 - (May 27)
   PA2ZZ 40 - (May 27)
   PA3ABK 17 - (May 6,15-18,24-26)
   PA3CDN 20 - (May 5,19)
   PA3DFN 20 - (May 15,22)
   PA3EGH 30,20,10 - (May 2-6,12,15-16,18,23-27)
   PA3EYH 20 - (May 2,5,7-12,15-16,18-19,23-24,26,30)
   PA3FHI 40 - (May 18)
   PA3FPG 20 - (May 25)
   PA3GHQ 40,20 - (May 1,5-8,11-14,17-18,21-22,25-29,31)
   PA3HFN 40,20 - (May 27)
   PA3JWC 20 - (May 5,7,9-11,21,23,25-26,31)
   PA8D 80,30 - (May 11,15,19-20)
   PB0AIC 40,10 - (May 1-9,22,24-25)
   PC2JPF 40,20 - (May 1-3,7,30-31)
   PD2LEO 40,20 - (May 1-3,5-7,12-13,21-22,24-29)
   PD3V 20 - (May 7-8)
   PD5GEA 40,20 - (May 1-4,8,23-25,30)
   PD8JMG 20 - (May 5,12,20,30)
   PD9FDG 20 - (May 12,14,16-17,20-24,26-27,29,31)
   PE1INM 40,20 - (May 5-18)
   PE1PUX 20 - (May 6,8)
   PE2BZ 20 - (May 3,5-8,11-12,14,16-19,21-28,31)
JO22 DP0POL 80,40 - (May 28)
   PA0K 30 - (May 4,6,9,22)
   PA1CS 20 - (May 24)
   PA1EL 40,20 - (May 5-6,9,12,17-21,24,26)
   PA1GVZ 30 - (May 1-22)
   PA2LK 40 - (May 9,11,28)
   PA2W 160,80,40,30,20 - (May 1-6,8-15,19-24,26-27,30-31)
   PA3ALF 17 - (May 8,11)
   PA3AMD 40,30,20 - (May 1-10,23-24,26,31)
   PA3AXA 20 - (May 17-18)
   PA3BDG 40 - (May 5)
   PA3FNT 40 - (May 11,16,22,24-27)
   PA3GLH 20 - (May 22)
   PA3GNZ 30 - (May 4,18)
   PA3RUB 20 - (May 7,11,14-15,23,27)
   PA4HJH 10 - (May 9,11,23-25,27)
   PB2GT 30 - (May 1-3,7-13,16-17,19-31)
   PD0JOR 40,20 - (May 6-8)
   PD0RLF 20 - (May 8,15)
   PD0SOT 40 - (May 2)
   PD1RA 20 - (May 17)
   PD4LYN 20 - (May 18)
   PE1JIW 80 - (May 28)
   PE1PDI 30 - (May 15)
   PH0TRA 20 - (May 1,5-7,11-12,14,16)
JO23 PA8JDG 40 - (May 13,21,26)
JO28 LA3EQ 20 - (May 21)
JO30 DF4WV 30 - (May 6-8)
   DG5PW 40 - (May 4-5,14-15)
   DG8JT 80,40,20 - (May 19-20,27-28)
   DH1TS 40 - (May 1,3-4,6)
   DL1EFX 40 - (May 5)
   DL2DBR 40,30 - (May 14,25-26,28-29,31)
   DL2KCW 20 - (May 20-21)
   DL4KAG 30,20 - (May 17,19-20,22,24-25)
   DO4KGT 80 - (May 2)
   DO7INT 80 - (May 6,13-14,22,25)
   PD4YKM 20 - (May 1,26)
JO31 DC0DX 80,60,40 - (May 15-16,21-22,25-26,30-31)
   DC5AL 80,40,30,20 - (May 1-31)
   DD1EH 40 - (May 1-31)
   DF1DGE 30 - (May 20)
   DF7DC 30,20 - (May 2-4,11,18,24)
   DH8DL 20 - (May 1,8-9)
   DJ9IE 30 - (May 1,3-9,12,15-19,25-28,30-31)
   DK1BL 20 - (May 1-31)
   DK8EQ 20 - (May 1)
   DK8JP 80,60,40,30,20,17 - (May 1-31)
   DL1SV 30 - (May 20)
   DL2PK 80,60,40,30,20 - (May 1-31)
   DL2YED 80,40,30,20 - (May 7-8,10,14,16,22,24,26-30)
   DL3IAD 10 - (May 1,5,11,18-19,24-27)
   DL4EAI 80,60,40,30,20,17,15 - (May 1-31)
   DL5ERJ 30 - (May 14-16)
   DL7ED 40 - (May 6)
   DL8YCA 60,40,30,17 - (May 1-31)
   DO1PGR 80 - (May 12-13)
   PA0MLC 80,20,17 - (May 1-8,11-31)
   PA3GSH 30,15 - (May 3-15)
   PE0JAM 20 - (May 4)
JO32 DF9XZ 30 - (May 17-18,20)
   DH5DAX 40 - (May 11)
   DL2BBC 80,40,30,20 - (May 1-23,25-31)
   PA0SLA 40,20 - (May 17,27)
   PA3CXB 40 - (May 27)
   PA3EDR 40,20 - (May 5,12,14,17,22-27)
   PA9RW 80,40 - (May 1-2)
   PD0AG 20 - (May 11,24)
   PE1AHJ 20 - (May 6,9,12,14)
   PE1ATN 40,20 - (May 1-2,4-7,9-11,14-15,31)
   PE5JW 40 - (May 1)
JO33 DJ1FC 6 - (May 19-20,31)
   PA0A 80 - (May 9)
   PA0AMM 160 - (May 3-10)
   PA0O 10 - (May 1-7,9-11,13,15-16,18-20,22-28,31)
   PA0SLT 80,60,40,30 - (May 1-31)
   PA1FJK 20 - (May 23-24)
   PA1HCB 20 - (May 3-4,6,22,25)
   PA1SDB 40 - (May 1-2)
   PA5GB 160 - (May 8-9)
   PC7A 40,30,17,15 - (May 11,18-19,21,24-26)
   PD0OHW 10 - (May 3,5,8-9,19-20,23-25)
   PD0WIM 20 - (May 3-4,6,10-11)
   PE1JVU 40 - (May 6,11,15-16,25)
   PE2WB 40 - (May 1,3,9,13-14,23-25,27-31)
JO38 LA1ZM 20 - (May 2-12,18-24,26-31)
JO40 DC2LD 40,20 - (May 17)
   DG3NAB 40 - (May 17)
   DJ2RD 160,80,60,40,30 - (May 1-13,15-17,20-31)
   DL3EL 80,40,30,20,15 - (May 1-31)
   DL4ZBE 80,40,20,17 - (May 14-31)
   DL6FCB 40,20 - (May 1-2,18-19,22-23)
JO41 DL4YCC 10 - (May 19,24-27)
   DL6DBA 40,30 - (May 3,31)
   DL6WAB 30 - (May 6,21-22,26,30)
JO42 DF5XB 80 - (May 1-5,13-14)
   DL1YAQ 40 - (May 12-17)
   DL3YAV 40 - (May 5-6,26-27)
   DL4XJ 160,80,60,40,30 - (May 1-31)
   DL5OCD 160 - (May 8)
   DO6RPS 80 - (May 1-20,29-31)
JO43 DC4XY 20 - (May 5,8-9,21,30)
   DF5WXF 80,40,30,20,10 - (May 15-16,22,24,31)
   DF9HJ 6 - (May 4)
   DK1IZ 20 - (May 7-8,13,20-21,27)
   DK3XX 20 - (May 4,30)
   DK9HS 30,20 - (May 9-11,15,17,24)
   DL5LAC 160,80,40 - (May 9,14-15,27)
JO44 DB6ZJ 10 - (May 17)
   DD9LH 12,10 - (May 1-7,11-12,14-16,21-22,24-25,27-29)
   DJ9SK 80 - (May 31)
   DL6TY 30,10 - (May 9)
   DN2DF 80,40 - (May 4,15,26)
   DO1LDL 80 - (May 16)
   DO5MO 80 - (May 28)
JO45 OZ1LNR 20 - (May 1-2)
JO50 DD3NC 40 - (May 22)
   DH6NAN 40,30,20 - (May 4-5,17,19,25)
   DO7UDO 15 - (May 2-4,8,15,17,19)
JO51 DK5AI 30 - (May 31)
JO52 DB2OM 40,30,20 - (May 1-7,9-16,27-31)
   DC1OV 40,20 - (May 2,5-6,14)
   DG8ACD 80 - (May 8)
   DH4MK 160,80,60,40,30 - (May 5,9,14,18-19,21,24-30)
   DJ8XD 30 - (May 22,24-26,30)
   DK6TW 20 - (May 17)
JO53 DF3LZ 80,40,20,15 - (May 1-31)
   DG3LV 80,40,30,20,17,12,10 - (May 9-14,17-25)
   DL4XU 30,20 - (May 3-6,18,22,25,31)
   DL7TC 80,40 - (May 15-18)
JO54 DF4XI 80,40 - (May 15-16)
   DL9KWA 20 - (May 3-4)
JO57 SM6NZV 20 - (May 3)
   SM6TWY 40 - (May 17,22)
JO58 LA6NCA 80 - (May 14-16)
JO59 LA3JJ 40,30 - (May 1-31)
   LA4ANA 40 - (May 7,21,26)
   LA4ZCA 40 - (May 21-22)
   LA6NCA 160,80 - (May 1,5-7)
   LB3AH 15 - (May 5,26)
   LB5SJ 80,40,30,20 - (May 22-23,25-26)
   LB7JI 40,30 - (May 18)
JO60 DG0JK 80,40,30 - (May 8-9)
   DL2AOM 40 - (May 2)
   DM3FML 160,80,60,40,30,20 - (May 1-8,10,12-15,17,19-31)
JO61 DD5NT 40 - (May 26)
   DF6NN 40 - (May 12,29)
   DL1HWK 160 - (May 1-2,22-25)
JO62 DC7TO 40,30 - (May 1-31)
   DG6SBO 20 - (May 24,26-27)
   DO2RDH 80 - (May 20,26)
   DO5EU 80 - (May 2-31)
JO64 DF5VAE 6 - (May 24-25)
   DG0KS 40 - (May 13-14,30-31)
   DK3PM 30 - (May 20)
   DL2MDQ 20 - (May 6,16)
JO65 5P7ZZ 17,15,12,10,6 - (May 31)
   5Q9T 160,80 - (May 1-12,14-31)
   OZ0AP 20,17,15,12,10,6 - (May 15)
   OZ0Q 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10,6 - (May 10,24,31)
   OZ1AAB 80,60 - (May 1-23)
   OZ1IDG 160,20 - (May 5-9,11-13,15-31)
   OZ1LIF 20,15,10 - (May 1-31)
   OZ2JBR 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10,6,2,70 - (May 1-31)
   OZ5RZ 20 - (May 1,3)
   OZ7HAM 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10,6,2,70 - (May 3,10,17,24,31)
   OZ7LTJ 20,10 - (May 22)
   SA7ORA 20 - (May 30-31)
   SM7KHA 80 - (May 1-5,7-8,10-13,16-17,20-21,23,25-27,30-31)
JO67 LA6NCA 40 - (May 18)
   SA6EAL 40,30,20 - (May 26)
   SM6EAT 20 - (May 19)
   SM6MLY 80,40 - (May 7)
   SM6WZI 160,40 - (May 19-31)
   SM6YPE 30 - (May 10)
JO68 LA6NCA 80 - (May 21)
JO70 OK1MDX 40 - (May 11-12)
   OK5RC 40 - (May 23)
JO73 DF0TEC 10 - (May 2,18-19)
JO77 SA7ELF 80 - (May 3-7,11)
   SA7JON 40 - (May 15)
JO78 LA6NCA 80 - (May 19-20)
   SA5BAU 40 - (May 11)
JO79 SM4VWD 17 - (May 25)
JO82 SP3UKK 80 - (May 27-29)
   SQ3RAX 80 - (May 31)
JO89 SM0FKI 80,40,30,15,10 - (May 2-7,9-10,15-16,19,22-25,27-28)
   SM0LVG 40 - (May 3,31)
   SM0VNK 40 - (May 25,28)
   SM5YFI 40 - (May 1-17,19-20,30-31)
JO90 SP9ELO 40,30 - (May 3,15)
   SP9KE 30 - (May 22)
JO94 RC2FB 20 - (May 16)
JO97 SA1CKE 80,40,17 - (May 7-8,14-15,21,28-29)
JO99 SM0WCF 20 - (May 8-9,17-21,25-26)

JP - OZ7IT-JO65
JP20 LB2NI 80,40,30 - (May 1-31)
   LB9UG 80,40,30 - (May 10-12)
JP43 LA2DMA 80,40,30,17 - (May 17,19,22-23,26,28)
JP54 LB9YE 80 - (May 1)
JP66 LA2VLA 40 - (May 1)
JP99 LA7EPA 20 - (May 5,20)

KG - OZ7IT-JO65
KG01 ZS3D 40 - (May 1-2,10,12,16,19-22,25-31)
   ZS3RF 40 - (May 1-14,17-22,25-31)
KG33 ZS6GL 10 - (May 3,6,8,20)

KM - OZ7IT-JO65
KM09 SV6RDE 20 - (May 2,7)
KM17 SV1DAR 40,20,17,15 - (May 2,4,10-11,17-20,23-24)
   SV1LJU 20 - (May 5-9)
   SV1QT 20 - (May 5-6,14)
   SV8ARJ 40,30,20,17 - (May 9,13-20,29)
KM18 SV1LJU 20 - (May 6,8-13,15-16,18-19)
KM25 SV9RMU 20 - (May 27-28)
KM27 SV8FET 40 - (May 1-28)
KM56 G8SCU 40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-10,15-31)
KM71 4Z4TJ 40,20 - (May 1-13,19,21-23,25,27-29,31)
KM72 4X1XS 20 - (May 18-20)
   4X5HF 20,17,15,12,10 - (May 18-21)
   4X5ND 15 - (May 13)
   4Z4DR 20,15,12 - (May 15,21-22)

KN - OZ7IT-JO65
KN02 Z31TU 80 - (May 14)
KN05 YO2URS 40 - (May 26)
KN07 HG0GU 30 - (May 1,14-15,22)
KN08 OM0AB 80,40,30,20,15,12,10 - (May 1-6,19-20,22,24-31)
KN09 SP9VNR 30,20 - (May 7,12,15,21-22)
KN12 LZ1UBO 15 - (May 13-14)
   LZ2RKG 80,20 - (May 15-17,19,23-24,29)
   LZ5RG 40 - (May 3)
KN22 DB5KH 20 - (May 1)
   LZ5UF 80,40,30 - (May 13-15,24-28)
KN25 YO7HYC 20 - (May 18-19,25)
KN26 UT3UMS 30 - (May 31)
KN34 YO3RP 20 - (May 23-24,26)
KN35 YO4TNV 20 - (May 27)
   YO4XPF 20 - (May 1)
KN95 RA6ANR 40 - (May 11)
KN99 R3KIZ 20 - (May 6,8)

KO - OZ7IT-JO65
KO01 SP5OSF 40 - (May 16)
KO02 SP5QAD 30 - (May 26)
   SP5WTF 40 - (May 10)
KO04 RL2F 160 - (May 26)
KO10 SQ8B 40 - (May 28)
KO11 SQ8DSN 30 - (May 14,20)
KO14 LY3EC 30,17,15 - (May 23-25,27,30-31)
   R2FBI 40 - (May 1-21)
KO18 ES0MHI 20 - (May 7,20-22)
KO24 LY1MR 80,40,17 - (May 7,10-11,13-14,18,21,25-26)
   LY3EC 30,20 - (May 17-18,21-22,25)
KO26 PD0SOT 80 - (May 30-31)
KO33 EU1ST 80,40,20 - (May 1,8,11,17-20)
KO38 ES5TVI 20 - (May 14-15,27)
KO49 R1BEK 40,20 - (May 5,8,11-12,14,16,19)
KO59 P0POV 20 - (May 7)
KO73 RK2Y 160 - (May 30)
KO75 UB3AVW 30 - (May 14-15)
KO83 R3PLN 30,20 - (May 10)
KO84 RN3DKT 20 - (May 16-17,23-25)
KO85 R2AIV 30 - (May 29)
   R2AJN 30 - (May 2)
   R2ARL 30,20 - (May 7,10,27,30)
   R2AVZ 80,40,30 - (May 1)
   R2DYY 20,17 - (May 1)
   R3MCM 20 - (May 1-2)
   RX3AEX 20 - (May 1-2,13,20-21)
   UB3AQI 40,20 - (May 1-7,9-12,17-20,24,27,29-30)
   UB3DSL 20 - (May 10,16-17)
   UV3IV 80 - (May 21)
KO86 RZ3DCT 20 - (May 7-9)
KO93 UA3PCQ 20 - (May 2,7-8,14,20,28)

KP - OZ7IT-JO65
KP02 OH6EEA 40,20 - (May 10-12)
KP03 OH1LSQ 60 - (May 1-3)
KP10 OG1W 40 - (May 1-2)
KP11 OH1CJO 17 - (May 25-26)
   OH3FZQ 40,30,20,17,15 - (May 1,4,7-8,11,14,21,26,29-31)
   OH3LMN 30,20,15 - (May 1-7,20)
KP12 OH6IJ 160 - (May 17-18)
KP13 OH6GKW 30 - (May 28)
   OH6LSL 40,30 - (May 13-14)
KP20 OH3FR 80,40,30,20,17,15,10 - (May 1-11,13-31)
KP21 OH3HTI 30 - (May 1-3,5-31)
KP24 OH8GKP 80,40,30,20,17 - (May 1-31)
KP25 OH7WX 40,30,17 - (May 2-3,5,8,13-19,22-31)
KP26 OH9FTW 20 - (May 5,18,21-22)
KP32 OH3HE 160,80,40,30,20,15 - (May 1-31)
   OH4AB 20 - (May 8,15)
KP34 OH8HTG 160,80,60,40,30,20,17,15 - (May 1-9,11-19,21,26)
KP68 UB1ZCC 40,20 - (May 1-5,8)

KQ - OZ7IT-JO65
KQ40 LA5OUA 80,40,30,20,17 - (May 12-13,16-27,29-31)
   LB0YI 17 - (May 8,22-23)

LG - OZ7IT-JO65
LG78 FR5ZX 60,20,10 - (May 2,5,9-10,16,19,21)
LG79 FR1GZ 30,12,10 - (May 2,4-6,9-14,17,19-21,23-29,31)
LG89 3B8DU 20,12,10 - (May 1-12,15-28)

LL - OZ7IT-JO65
LL46 7Z1LR 20 - (May 1-7,9,12,17-18)

LN - OZ7IT-JO65
LN14 UA6FZ 15 - (May 18)
LN21 4L5C 40,20 - (May 8,31)
LN28 R4ADW 40,30,20,15 - (May 1-31)
   UF4A 30 - (May 22,28)
LN33 R6PAP 40,20 - (May 27-30)

LO - OZ7IT-JO65
LO20 UA4AIC 40 - (May 1-16,18-31)
LO26 R3TGA 20 - (May 1-3)
LO56 R4NBV 17 - (May 22)

MK - OZ7IT-JO65
MK82 VU3UZD 30,20,10 - (May 1-2,20-23)

MN - OZ7IT-JO65
MN72 EX0AA 10 - (May 1-3,5-7,10-11,15-16,18-27,29,31)

MO - OZ7IT-JO65
MO06 R8CED 20 - (May 17,19)
   UB8CCT 40,20,17 - (May 12-16)

NL - OZ7IT-JO65
NL66 VU2EHJ 20 - (May 7-8,29-30)

OF - OZ7IT-JO65
OF78 VK6BMT 20 - (May 2-7,9,12-14,16-23,25,27,29)
   VK6CQ 40,20 - (May 1-5,7-13,15-17)
   VK6XQ 40,20 - (May 14)
OF88 VK6PK 10 - (May 24-27,31)

OJ - OZ7IT-JO65
OJ03 9M2FRI 30,20 - (May 15,17,21,30)

OK - OZ7IT-JO65
OK04 E27ASY 10 - (May 16,22)

OM - OZ7IT-JO65
OM20 BA8DX 10 - (May 3)

PF - OZ7IT-JO65
PF86 VK5KJG 20 - (May 1)
PF95 VK5ATN 30,10 - (May 3,6-7,10-11,15,20,23-27,31)
   VK5MHZ 20 - (May 2,18,20,25-26,29)
PF96 VK5GY 20 - (May 11)

PH - OZ7IT-JO65
PH57 VK2JN 20 - (May 4,7-15,17-21,23-28,31)

PM - OZ7IT-JO65
PM36 HL3AMO 17 - (May 14,21)
PM74 JA5FFO 15 - (May 1-3,6-7,10-14,16-27,29,31)
   JA5NVN 20 - (May 2-3,5-12,14-22,24,26,28-30)
   JH3APN 17 - (May 1,4,14-15)
PM85 JA2STU 17 - (May 2,21-22)

QE - OZ7IT-JO65
QE29 VK7CMV 20 - (May 1-4)
QE38 VK7BO 40,20 - (May 1-5,8-9,17,19,21-22)
   VK7DIK 80,30 - (May 1,11-13,15-17,29-31)

QF - OZ7IT-JO65
QF02 VK3OTR 10 - (May 27)
   VK5DG 20 - (May 5-17)
QF12 VK3ABV 20 - (May 6-13,26-27)
   VK3JTM 20,17 - (May 8,27)
   VK3VJP 20 - (May 21-23,25-27,29)
QF22 VK3ART 20 - (May 8,10)
   VK3CWF 10 - (May 25-27)
   VK3KCX 10 - (May 1,6-7,11,15-16,18-19,22,25-26)
   VK3LU 20 - (May 2-21,23,25,27,29)
   VK3MI 40 - (May 1-4,7-31)
   VK3QD 20 - (May 2-16,18-23,25-28)
   VK3TEK 20 - (May 4)
QF31 VK3NFI 10 - (May 24)
QF44 VK1MDJ 20 - (May 26,28)
   VK2COW 20 - (May 3-27,29-31)
QF55 VK2JBX 20 - (May 3-7,10-14,16,20)
   VK2NJP 40,20 - (May 3,13-14,22-23,31)
   VK2YN 20 - (May 3,14-15)
QF56 VK2AAA 20 - (May 1-14,21-22)
   VK2AGB 20 - (May 5,7)
   VK2DAY 20 - (May 4-5,14-15)
   VK2DVM 10 - (May 6-7,20,22-26,29)
   VK2EFM 10 - (May 8,10-11,16,18-20,22-27)
   VK2IJM 10 - (May 3,8,10-11,25)
   VK2TK 20 - (May 2)
QF57 VK2POP 20 - (May 5,21)
   VK2SDX 40 - (May 3-4)
QF68 VK2JMR 10 - (May 2-8,10-11,15-16,18-20,22-27)

QG - OZ7IT-JO65
QG51 VK4LEW 40,20 - (May 2,4-6,14,21,24)
QG62 VK4GRA 40 - (May 20)
   VK4IIO 20 - (May 1-5,20)
   VK4LAH 20 - (May 5,7-8,12-13,21)
   VK4MOT 20 - (May 3)
   VK4NE 20,10 - (May 1,5,18,20,24,26)
   VK4PHD 20 - (May 3)
   VK4WGR 40 - (May 3,19)

QM - OZ7IT-JO65
QM06 JS1YCY 17 - (May 6,13,17-18,22-24,26)

RE - OZ7IT-JO65
RE43 ZL4SY 40,20 - (May 2,6,9-11,17-19,26-28,30-31)
RE54 ZL4DC 20 - (May 10-13)


OZ7IT-JO65 - Detailed 2-Way WSPR Reports - BOLD # = total reports in WSPR database
----------  (The pair of reports shown have the least amount of time between them)

CM87 W6EXT 20 - (May 1,13,18,23-24,26)

   5 tx 2022-05-18 07:10 OZ7IT 14.097138 -24dB 0 JO65df 5W W6EXT CM87wi 8847km 325deg
   2  2022-05-13 04:30 W6EXT 14.097031 -23dB -1 CM87wi 0.5W OZ7IT JO65df 8847km 24deg


CM97 K6BJA 20 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 04:46 OZ7IT 14.097157 -17dB 0 JO65df 5W K6BJA CM97bf 8851km 325deg
   8  2022-05-06 04:42 K6BJA 14.097083 -4dB 0 CM97bf 10W OZ7IT JO65df 8851km 25deg

   N6KOG 15 - (May 2,16)

   2 tx 2022-05-02 18:56 OZ7IT 21.096127 -25dB 0 JO65df 5W N6KOG CM97gs 8781km 324deg
   8  2022-05-02 18:52 N6KOG 21.096050 -18dB 0 CM97gs 1W OZ7IT JO65df 8781km 25deg


CO83 VE7AV 30 - (May 5-6,8,10)

   2 tx 2022-05-06 03:04 OZ7IT 10.140161 -18dB 0 JO65df 5W VE7AV CO83ot 7214km 333deg
   6  2022-05-06 03:02 VE7AV 10.140261 -23dB 0 CO83ot 0.2W OZ7IT JO65df 7214km 26deg


DM12 NQ6B 15 - (May 6-7,9-11,16,23-27)

   1 tx 2022-05-23 17:32 OZ7IT 21.096172 -25dB 3 JO65df 5W NQ6B DM12qu 9083km 319deg
  44  2022-05-23 17:02 NQ6B 21.096062 -23dB 0 DM12qu 5W OZ7IT JO65df 9083km 27deg


DM13 W1CK 20 - (May 5-8,23-24)

   3 tx 2022-05-05 03:08 OZ7IT 14.097137 -30dB 0 JO65df 5W W1CK DM13ie 9077km 319deg
  22  2022-05-05 03:04 W1CK 14.097012 -22dB 0 DM13ie 2W OZ7IT JO65df 9077km 26deg


DM33 N6RY 20 - (May 2,4-8,10-11,13-17,19-27,29)

   3 tx 2022-05-26 04:24 OZ7IT 14.097137 -23dB 0 JO65df 5W N6RY DM33sp 8825km 316deg
  44  2022-05-26 04:34 N6RY 14.097182 -9dB 0 DM33sp 5W OZ7IT JO65df 8825km 28deg


DM34 K7GXB 20 - (May 2-31)

  17 tx 2022-05-05 03:08 OZ7IT 14.097138 -26dB 0 JO65df 5W K7GXB DM34sn 8736km 316deg
  218  2022-05-05 03:10 K7GXB 14.097192 -16dB 0 DM34sn 10W OZ7IT JO65df 8736km 29deg


DM91 KB1YLA 20 - (May 26-27)

   2 tx 2022-05-26 23:32 OZ7IT 14.097140 -24dB 0 JO65df 5W KB1YLA DM91rm 8458km 306deg
   5  2022-05-26 23:34 KB1YLA 14.097098 1dB -2 DM91rm 5W OZ7IT JO65df 8458km 33deg


DN26 K7KTM 20,17 - (May 1,5)

   3 tx 2022-05-01 23:28 OZ7IT 14.097185 -19dB 0 JO65df 5W K7KTM DN26wj 7652km 323deg
   2  2022-05-05 22:54 K7KTM 14.097009 -20dB 0 DN26wj 5W OZ7IT JO65df 7652km 29deg
   1 tx 2022-05-05 22:20 OZ7IT 18.106184 -18dB 0 JO65df 5W K7KTM DN26wj 7652km 323deg
   5  2022-05-05 22:16 K7KTM 18.106013 -22dB 0 DN26wj 5W OZ7IT JO65df 7652km 29deg


DN70 N6GN 15 - (May 1-6,8-10,16,18-27)

  173 tx 2022-05-25 00:42 OZ7IT 21.096126 -26dB 0 JO65df 5W N6GN/K DN70jo 7833km 314deg
  36  2022-05-25 00:40 N6GN 21.096099 -20dB 0 DN70ll 5W OZ7IT JO65df 7837km 33deg


EL09 KI5GRD 20 - (May 3-6,9-14,17)

   5 tx 2022-05-04 22:42 OZ7IT 14.097138 -27dB -1 JO65df 5W KI5GRD EL09un 8523km 303deg
  105  2022-05-04 22:44 KI5GRD 14.097037 -19dB 0 EL09un 5W OZ7IT JO65df 8523km 33deg


EL29 WB5UZI 20 - (May 21)

   1 tx 2022-05-21 23:30 OZ7IT 14.097137 -25dB 0 JO65df 5W WB5UZI EL29lm 8352km 301deg
   3  2022-05-21 23:28 WB5UZI 14.097155 -21dB 0 EL29lm 10W OZ7IT JO65df 8352km 34deg


EL87 W4ESI 40,20 - (May 4-5,10,13-14,26)

   4 tx 2022-05-26 01:30 OZ7IT 7.040050 -24dB 0 JO65df 5W W4ESI EL87qt 7797km 290deg
  12  2022-05-26 01:34 W4ESI 7.040105 -10dB -2 EL87qt 5W OZ7IT JO65df 7797km 37deg
   2 tx 2022-05-13 02:22 OZ7IT 14.097126 -25dB -1 JO65df 5W W4ESI EL87qt 7797km 290deg
   2  2022-05-13 02:14 W4ESI 14.097112 -8dB 0 EL87qt 5W OZ7IT JO65df 7797km 37deg

   W5SZK 40,20,15 - (May 22-28,30-31)

   6 tx 2022-05-23 00:48 OZ7IT 7.040066 -24dB 0 JO65df 5W W5SZK EL87ow 7796km 291deg
  14  2022-05-23 00:52 W5SZK 7.040095 -17dB 0 EL87ow 5W OZ7IT JO65df 7796km 37deg
  68 tx 2022-05-22 21:06 OZ7IT 14.097152 -24dB 1 JO65df 5W W5SZK EL87ow 7796km 291deg
  112  2022-05-22 21:04 W5SZK 14.097091 -20dB 0 EL87ow 5W OZ7IT JO65df 7796km 37deg
   4 tx 2022-05-23 22:34 OZ7IT 21.096146 -22dB 0 JO65df 5W W5SZK EL87ow 7796km 291deg
  31  2022-05-23 22:32 W5SZK 21.096085 -22dB 0 EL87ow 5W OZ7IT JO65df 7796km 37deg


EL88 NR4A 20 - (May 19-20)

   1 tx 2022-05-19 22:48 OZ7IT 14.097136 1dB 0 JO65df 5W NR4A EL88rl 7733km 291deg
   2  2022-05-19 22:44 NR4A 14.097103 9dB 0 EL88rl 1W OZ7IT JO65df 7733km 37deg

   W4FO 40,30,20,17,15 - (May 14-18,20)

   5 tx 2022-05-15 00:42 OZ7IT 7.040069 -21dB 0 JO65df 5W W4FO EL88pi 7754km 291deg
  34  2022-05-15 00:40 W4FO 7.040088 -9dB 0 EL88pi 5W OZ7IT JO65df 7754km 37deg
   2 tx 2022-05-20 05:12 OZ7IT 10.140176 -19dB 0 JO65df 5W W4FO EL88pi 7754km 291deg
  13  2022-05-20 05:04 W4FO 10.140184 -8dB 0 EL88pi 5W OZ7IT JO65df 7754km 37deg
  25 tx 2022-05-16 18:40 OZ7IT 14.097159 -24dB 0 JO65df 5W W4FO EL88pi 7754km 291deg
  82  2022-05-16 18:38 W4FO 14.097080 -18dB -1 EL88pi 5W OZ7IT JO65df 7754km 37deg
   1 tx 2022-05-16 00:20 OZ7IT 18.106140 -22dB 0 JO65df 5W W4FO EL88pi 7754km 291deg
  14  2022-05-16 00:12 W4FO 18.106085 -4dB 0 EL88pi 5W OZ7IT JO65df 7754km 37deg
   2 tx 2022-05-20 12:22 OZ7IT 21.096158 -27dB 0 JO65df 5W W4FO EL88pi 7754km 291deg
   9  2022-05-18 20:08 W4FO 21.096065 -23dB 0 EL88pi 5W OZ7IT JO65df 7754km 37deg

   W7YG 40,20,15 - (May 2-3,9-11,16-18)

  12 tx 2022-05-10 04:22 OZ7IT 7.040056 -20dB 0 JO65df 5W W7YG EL88sg 7747km 291deg
  21  2022-05-10 04:26 W7YG 7.040190 -17dB 0 EL88sg 5W OZ7IT JO65df 7747km 37deg
  69 tx 2022-05-03 07:48 OZ7IT 14.097135 -16dB 0 JO65df 5W W7YG EL88sg 7747km 291deg
  88  2022-05-03 07:50 W7YG 14.097194 -15dB 0 EL88sg 5W OZ7IT JO65df 7747km 37deg
   2 tx 2022-05-03 20:22 OZ7IT 21.096121 -5dB -1 JO65df 5W W7YG EL88sg 7747km 291deg
  41  2022-05-03 20:28 W7YG 21.096196 2dB 0 EL88sg 5W OZ7IT JO65df 7747km 37deg

   WA4AU 30,20,15 - (May 6-14,16-17,23-26,28-31)

   2 tx 2022-05-10 21:48 OZ7IT 10.140164 -27dB 0 JO65df 5W WA4AU EL88su 7695km 291deg
  11  2022-05-10 22:08 WA4AU 10.140194 -17dB 0 EL88su 5W OZ7IT JO65df 7695km 37deg
   7 tx 2022-05-28 20:50 OZ7IT 14.097145 -12dB 1 JO65df 5W WA4AU EL88su 7695km 291deg
  14  2022-05-28 20:30 WA4AU 14.097095 -7dB 0 EL88su 5W OZ7IT JO65df 7695km 37deg
   1 tx 2022-05-24 20:24 OZ7IT 21.096138 -15dB -1 JO65df 5W WA4AU EL88su 7695km 291deg
   3  2022-05-23 21:14 WA4AU 21.096091 -18dB 0 EL88su 5W OZ7IT JO65df 7695km 37deg


EL89 K1HR 20 - (May 21-22)

   5 tx 2022-05-22 01:14 OZ7IT 14.097101 -5dB 0 JO65df 5W K1HR EL89 7674km 292deg
  29  2022-05-22 01:12 K1HR 14.097137 -6dB 0 EL89np 5W OZ7IT JO65df 7650km 38deg

   W3HH 30 - (May 1-31)

  559 tx 2022-05-01 01:28 OZ7IT 10.140166 -29dB 0 JO65df 5W W3HH EL89vb 7662km 291deg
 1301  2022-05-01 01:30 W3HH 10.140118 -20dB 0 EL89vb 1W OZ7IT JO65df 7662km 38deg


EL95 KK4BRP 20 - (May 4,22,27)

  12 tx 2022-05-22 19:48 OZ7IT 14.097208 -27dB 1 JO65df 5W KK4BRP EL95rk 7883km 287deg
  22  2022-05-22 19:50 KK4BRP 14.097114 -20dB 0 EL95rk 5W OZ7IT JO65df 7883km 37deg


EL96 AG0X 40,30 - (May 20-22,26,29-31)

   1 tx 2022-05-31 01:54 OZ7IT 7.040058 -18dB 0 JO65df 5W AG0X EL96cd 7895km 289deg
  31  2022-05-31 01:58 AG0X 7.040117 -6dB 0 EL96cd 5W OZ7IT JO65df 7895km 37deg
   4 tx 2022-05-26 02:44 OZ7IT 10.140164 -26dB 0 JO65df 5W AG0X EL96cd 7895km 289deg
  89  2022-05-26 02:42 AG0X 10.140157 -4dB 0 EL96cd 5W OZ7IT JO65df 7895km 37deg

   K9YWO 20 - (May 1-5,8-18)

  100 tx 2022-05-02 20:24 OZ7IT 14.097138 -25dB 0 JO65df 5W K9YWO EL96ck 7869km 289deg
  358  2022-05-02 20:26 K9YWO 14.097179 -24dB 0 EL96ck 1W OZ7IT JO65df 7869km 37deg

   KD4HGR 20 - (May 3,12)

   1 tx 2022-05-03 23:06 OZ7IT 14.097180 -22dB 0 JO65df 5W KD4HGR EL96 7821km 288deg
   3  2022-05-03 23:04 KD4HGR 14.097057 -6dB 0 EL96 5W OZ7IT JO65df 7821km 37deg

   KK4JI 40,20 - (May 15-16,20-21)

   6 tx 2022-05-21 03:34 OZ7IT 7.040057 -9dB 0 JO65df 5W KK4JI EL96ao 7864km 289deg
  35  2022-05-21 03:32 KK4JI 7.040073 -9dB 0 EL96ao 5W OZ7IT JO65df 7864km 37deg
  12 tx 2022-05-15 21:46 OZ7IT 14.097137 -7dB 0 JO65df 5W KK4JI EL96ao 7864km 289deg
  44  2022-05-15 21:44 KK4JI 14.097074 -3dB 0 EL96ao 10W OZ7IT JO65df 7864km 37deg

   KM4BL 20 - (May 9,11-12,14-17,20-25,31)

  114 tx 2022-05-25 01:52 OZ7IT 14.097139 -16dB 0 JO65df 5W KM4BL EL96wv 7728km 288deg
   1  2022-05-31 06:08 KM4BL 14.097045 -26dB 0 EL96wv 0.02W OZ7IT JO65df 7728km 37deg

   KN4TGQ 30,20 - (May 7-8)

   2 tx 2022-05-07 01:50 OZ7IT 10.140142 -19dB 0 JO65df 5W KN4TGQ EL96ud 7805km 288deg
   8  2022-05-07 01:46 KN4TGQ 10.140117 -19dB 0 EL96ud 2W OZ7IT JO65df 7805km 37deg
   8 tx 2022-05-07 20:42 OZ7IT 14.097113 -23dB 0 JO65df 5W KN4TGQ EL96ud 7805km 288deg
  21  2022-05-07 20:44 KN4TGQ 14.097025 -18dB 0 EL96ud 2W OZ7IT JO65df 7805km 37deg

   N4TUR 30,20 - (May 12-14,16)

   1 tx 2022-05-12 23:50 OZ7IT 10.140169 -16dB 0 JO65df 5W N4TUR EL96 7821km 288deg
   3  2022-05-12 23:54 N4TUR 10.140189 -14dB 0 EL96 1W OZ7IT JO65df 7821km 37deg
   1 tx 2022-05-13 00:20 OZ7IT 14.097151 -6dB 0 JO65df 5W N4TUR EL96 7821km 288deg
   6  2022-05-13 00:24 N4TUR 14.097088 -4dB 0 EL96 5W OZ7IT JO65df 7821km 37deg

   WB2TQE 40,30,20 - (May 1-6,9-11)

  15 tx 2022-05-11 04:24 OZ7IT 7.040058 -18dB 0 JO65df 5W WB2TQE EL96vh 7785km 288deg
   4  2022-05-11 03:20 WB2TQE 7.040200 -23dB 0 EL96vh 0.1W OZ7IT JO65df 7785km 37deg
  26 tx 2022-05-02 05:56 OZ7IT 10.140160 -27dB 0 JO65df 5W WB2TQE EL96vh 7785km 288deg
   7  2022-05-02 06:54 WB2TQE 10.140300 -28dB 0 EL96vh 0.1W OZ7IT JO65df 7785km 37deg
  37 tx 2022-05-02 03:50 OZ7IT 14.097138 -23dB 0 JO65df 5W WB2TQE EL96vh 7785km 288deg
  66  2022-05-02 03:52 WB2TQE 14.097202 -30dB 0 EL96vh 0.1W OZ7IT JO65df 7785km 37deg


EL97 K9EE 20 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 00:24 OZ7IT 14.097149 -6dB 0 JO65df 5W K9EE EL97 7732km 289deg
   2  2022-05-09 00:26 K9EE 14.097189 13dB 0 EL97 5W OZ7IT JO65df 7732km 37deg


EL98 AA4JM 20 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 04:24 OZ7IT 14.097145 -18dB 0 JO65df 5W AA4JM EL98pi 7635km 289deg
   4  2022-05-06 04:22 AA4JM 14.097156 -16dB 0 EL98pi 1W OZ7IT JO65df 7635km 38deg

   AE5X 20 - (May 29-30)

   2 tx 2022-05-30 22:42 OZ7IT 14.097134 -27dB 0 JO65df 5W AE5X EL98 7644km 290deg
   4  2022-05-30 05:44 AE5X 14.097119 -16dB 0 EL98 1W OZ7IT JO65df 7644km 38deg

   K4YDV 40 - (May 2)

   2 tx 2022-05-02 01:08 OZ7IT 7.040057 -15dB 0 JO65df 5W K4YDV EL98 7644km 290deg
   5  2022-05-02 01:06 K4YDV 7.040070 -6dB 0 EL98ia 5W OZ7IT JO65df 7699km 37deg

   KD8TUO 40,30,20 - (May 1-17,23-31)

  14 tx 2022-05-30 03:28 OZ7IT 7.040060 -27dB 0 JO65df 5W KD8TUO EL98qc 7652km 289deg
  18  2022-05-30 03:30 KD8TUO 7.040083 -15dB 0 EL98qc 5W OZ7IT JO65df 7652km 38deg
  24 tx 2022-05-09 01:08 OZ7IT 10.140162 -24dB 0 JO65df 5W KD8TUO EL98qc 7652km 289deg
  42  2022-05-09 01:06 KD8TUO 10.140196 -21dB 0 EL98qc 5W OZ7IT JO65df 7652km 38deg
  154 tx 2022-05-01 17:04 OZ7IT 14.097142 -29dB 0 JO65df 5W KD8TUO EL98qc 7652km 289deg
  467  2022-05-01 17:02 KD8TUO 14.097098 -14dB 0 EL98qc 5W OZ7IT JO65df 7652km 38deg

   KN4BDF 20 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 19:52 OZ7IT 14.097140 -20dB 0 JO65df 5W KN4BDF EL98hn 7656km 290deg
   1  2022-05-01 19:58 KN4BDF 14.097099 -16dB 0 EL98hn 5W OZ7IT JO65df 7656km 38deg

   KX4NM 40,20 - (May 1-3)

  20 tx 2022-05-02 03:56 OZ7IT 7.040061 -30dB 0 JO65df 5W KX4NM EL98 7644km 290deg
  13  2022-05-02 03:58 KX4NM 7.040052 -26dB 0 EL98pf 1W OZ7IT JO65df 7646km 38deg
  11 tx 2022-05-01 20:22 OZ7IT 14.097145 -10dB 0 JO65df 5W KX4NM EL98 7644km 290deg
   3  2022-05-01 20:16 KX4NM 14.097049 -19dB 0 EL98pf 1W OZ7IT JO65df 7646km 38deg

   WB4ROX 20 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 19:30 OZ7IT 14.097148 -29dB 0 JO65df 5W WB4ROX EL98qa 7659km 289deg
   1  2022-05-08 19:26 WB4ROX 14.097152 -24dB 0 EL98qa 5W OZ7IT JO65df 7659km 38deg


EL99 KE8KYP 30,20 - (May 1-2,10,12,14-15,21,30-31)

  12 tx 2022-05-31 00:48 OZ7IT 10.140177 -21dB 0 JO65df 5W KE8KYP EL99 7556km 290deg
  38  2022-05-31 00:46 KE8KYP 10.140187 -13dB 0 EL99 10W OZ7IT JO65df 7556km 38deg
  88 tx 2022-05-01 18:58 OZ7IT 14.097157 -22dB 0 JO65df 5W KE8KYP EL99 7556km 290deg
  183  2022-05-01 18:56 KE8KYP 14.097086 -13dB 0 EL99 5W OZ7IT JO65df 7556km 38deg

   N4KHI 20 - (May 16)

   1 tx 2022-05-16 23:06 OZ7IT 14.097141 -22dB 0 JO65df 5W N4KHI EL99lg 7574km 290deg
   2  2022-05-16 23:40 N4KHI 14.097131 -10dB 0 EL99lg 1W OZ7IT JO65df 7574km 38deg


EM00 KG5TW 20 - (May 30)

   1 tx 2022-05-30 22:22 OZ7IT 14.097146 -21dB 1 JO65df 5W KG5TW EM00rt 8420km 304deg
   5  2022-05-30 22:20 KG5TW 14.097092 -10dB 0 EM00rt 10W OZ7IT JO65df 8420km 33deg

   KI5HBO 20 - (May 1-13,15-17,22-30)

  256 tx 2022-05-13 06:20 OZ7IT 14.097136 -26dB 0 JO65df 5W KI5HBO EM00 8478km 304deg
  65  2022-05-13 06:18 KI5HBO 14.097084 -22dB 0 EM00ex 1W OZ7IT JO65df 8461km 33deg


EM02 KB5ZUR 20 - (May 8-9,16)

   4 tx 2022-05-08 22:22 OZ7IT 14.097205 -21dB 0 JO65df 5W KB5ZUR EM02un 8245km 305deg
   3  2022-05-08 18:36 KB5ZUR 14.097034 -27dB 0 EM02un 5W OZ7IT JO65df 8245km 34deg


EM10 K5KSW 20,15 - (May 2-3,11,16-20,23-27)

  13 tx 2022-05-25 01:08 OZ7IT 14.097148 -22dB 0 JO65df 5W K5KSW EM10dp 8392km 303deg
  69  2022-05-25 01:10 K5KSW 14.097068 -8dB 0 EM10dp 5W OZ7IT JO65df 8392km 34deg
   1 tx 2022-05-24 21:28 OZ7IT 21.096142 -30dB 0 JO65df 5W K5KSW EM10dp 8392km 303deg
   4  2022-05-25 00:02 K5KSW 21.096060 -17dB 0 EM10dp 5W OZ7IT JO65df 8392km 34deg

   K5PK 20 - (May 1-5,8-13,16,20,23-24,26-30)

  11 tx 2022-05-24 01:36 OZ7IT 14.097144 -22dB 0 JO65df 5W K5PK EM10ci 8423km 303deg
  110  2022-05-24 01:34 K5PK 14.097191 -5dB 0 EM10ci 2W OZ7IT JO65df 8423km 34deg

   KN5X 40,20 - (May 9-11,18)

   2 tx 2022-05-10 01:56 OZ7IT 7.040036 -25dB 0 JO65df 5W KN5X EM10dr 8384km 303deg
   1  2022-05-10 01:54 KN5X 7.040120 -20dB 0 EM10dr 5W OZ7IT JO65df 8384km 34deg
   1 tx 2022-05-09 22:16 OZ7IT 14.097130 -21dB -1 JO65df 5W KN5X EM10dr 8384km 303deg
   8  2022-05-09 21:58 KN5X 14.097097 -12dB 0 EM10dr 5W OZ7IT JO65df 8384km 34deg


EM12 K5SWA 20 - (May 13,16,20,23-24,26-27)

   2 tx 2022-05-24 05:38 OZ7IT 14.097181 -26dB 0 JO65df 5W K5SWA EM12ox 8128km 304deg
  17  2022-05-24 03:00 K5SWA 14.097060 -15dB 0 EM12ox 5W OZ7IT JO65df 8128km 34deg

   K5XL 20,10 - (May 9-15,17-21,23,26-27,29-31)

  202 tx 2022-05-09 23:48 OZ7IT 14.097137 -10dB 0 JO65df 5W K5XL EM12kp 8176km 304deg
  601  2022-05-09 23:50 K5XL 14.097051 0dB 0 EM12kp 2W OZ7IT JO65df 8176km 34deg
   1 tx 2022-05-26 13:28 OZ7IT 28.126082 -26dB 0 JO65df 2W K5XL EM12kp 8176km 304deg
   9  2022-05-27 17:24 K5XL 28.126051 -20dB 0 EM12kp 2W OZ7IT JO65df 8176km 34deg

   KE7A 20 - (May 1-31)

  268 tx 2022-05-01 04:22 OZ7IT 14.097140 -19dB 0 JO65df 5W KE7A EM12kx 8146km 304deg
 1362  2022-05-01 04:20 KE7A 14.097065 -11dB -1 EM12kx 5W OZ7IT JO65df 8146km 34deg

   KF5QDQ 20 - (May 16,24-27)

  12 tx 2022-05-27 01:32 OZ7IT 14.097149 -29dB 0 JO65df 5W KF5QDQ EM12qw 8123km 304deg
   8  2022-05-27 01:44 KF5QDQ 14.097090 -19dB 0 EM12qw 1W OZ7IT JO65df 8123km 34deg

   KG5UWB 20,15 - (May 4,6-7,19,22-23,26,29)

  28 tx 2022-05-04 07:34 OZ7IT 14.097149 -26dB 0 JO65df 5W KG5UWB EM12jv 8158km 304deg
  143  2022-05-04 07:36 KG5UWB 14.097175 -23dB 0 EM12jv 5W OZ7IT JO65df 8158km 34deg
   2 tx 2022-05-19 12:40 OZ7IT 21.096135 -28dB 0 JO65df 5W KG5UWB EM12jv 8158km 304deg
  17  2022-05-19 12:34 KG5UWB 21.096037 -27dB 0 EM12jv 5W OZ7IT JO65df 8158km 34deg

   KG5ZDA 30,20,17,15 - (May 1-28,30-31)

  133 tx 2022-05-01 04:52 OZ7IT 10.140162 -25dB 0 JO65df 5W KG5ZDA EM12qw 8123km 304deg
  20  2022-05-01 04:54 KG5ZDA 10.140174 -25dB 0 EM12qw 0.2W OZ7IT JO65df 8123km 34deg
  291 tx 2022-05-05 01:50 OZ7IT 14.097140 -18dB 1 JO65df 5W KG5ZDA EM12qw 8123km 304deg
  291 tx 2022-05-05 01:50 OZ7IT 14.097140 -18dB 1 JO65df 5W KG5ZDA/B EM12qw 8123km 304deg
  150  2022-05-05 01:52 KG5ZDA 14.097076 -15dB 0 EM12qw 0.2W OZ7IT JO65df 8123km 34deg
   1 tx 2022-05-20 08:12 OZ7IT 18.106075 -25dB 0 JO65df 5W KG5ZDA/B EM12qw 8123km 304deg
  41  2022-05-20 08:14 KG5ZDA 18.106075 -19dB 1 EM12qw 0.2W OZ7IT JO65df 8123km 34deg
   2 tx 2022-05-24 23:50 OZ7IT 21.096123 -25dB 0 JO65df 5W KG5ZDA EM12qw 8123km 304deg
  15  2022-05-24 23:42 KG5ZDA 21.096123 -19dB 0 EM12qw 0.2W OZ7IT JO65df 8123km 34deg

   WD5JIU 20 - (May 16,18,20-21,23-24,26,30)

   2 tx 2022-05-18 21:34 OZ7IT 14.097163 -29dB 1 JO65df 5W WD5JIU EM12px 8124km 304deg
  11  2022-05-18 21:30 WD5JIU 14.097115 -9dB 0 EM12px 20W OZ7IT JO65df 8124km 34deg


EM13 KD5LBK 40,20 - (May 1,3-20,23-27,29-30)

   2 tx 2022-05-07 03:26 OZ7IT 7.040065 -28dB 0 JO65df 5W KD5LBK EM13la 8137km 304deg
   8  2022-05-07 03:24 KD5LBK 7.040093 -12dB -1 EM13la 10W OZ7IT JO65df 8137km 34deg
   1 tx 2022-05-08 00:44 OZ7IT 14.097152 -30dB 0 JO65df 5W KD5LBK EM13la 8137km 304deg
  178  2022-05-08 00:30 KD5LBK 14.097086 -10dB 0 EM13la 10W OZ7IT JO65df 8137km 34deg

   W5OXC 20 - (May 26-27)

  31 tx 2022-05-27 03:54 OZ7IT 14.097152 -5dB 0 JO65df 5W W5OXC/A EM13mm 8087km 304deg
  28  2022-05-27 03:52 W5OXC/A 14.097105 0dB -1 EM13mm 5W OZ7IT JO65df 8087km 34deg


EM15 N5AGR 20 - (May 8,20)

   2 tx 2022-05-20 08:44 OZ7IT 14.097137 -16dB 0 JO65df 5W N5AGR EM15 7912km 306deg
   5  2022-05-20 08:58 N5AGR 14.097003 -10dB -1 EM15fq 5W OZ7IT JO65df 7919km 35deg


EM18 N0ALO 20 - (May 19)

   6 tx 2022-05-19 22:24 OZ7IT 14.097144 -24dB 0 JO65df 5W N0ALO EM18 7639km 308deg
   2  2022-05-19 22:22 N0ALO 14.097094 -19dB -1 EM18 5W OZ7IT JO65df 7639km 35deg


EM19 N0KSU 20 - (May 4,6-7,10,12,22-24)

  13 tx 2022-05-23 03:24 OZ7IT 14.097141 -26dB 0 JO65df 5W N0KSU EM19rf 7546km 308deg
  12  2022-05-23 03:30 N0KSU 14.097119 -12dB 0 EM19rf 1W OZ7IT JO65df 7546km 36deg


EM26 W5BM 20 - (May 7)

   1 tx 2022-05-07 09:46 OZ7IT 14.097149 -25dB 0 JO65df 5W W5BM EM26ba 7802km 305deg
   1  2022-05-07 09:42 W5BM 14.096993 -13dB 0 EM26ba 10W OZ7IT JO65df 7802km 35deg


EM29 K0DMT 20 - (May 2-3)

  29 tx 2022-05-03 21:56 OZ7IT 14.097138 -21dB 0 JO65df 5W K0DMT EM29rd 7452km 306deg
   1  2022-05-03 22:06 K0DMT 14.097128 -15dB 0 EM29rd 1W OZ7IT JO65df 7452km 36deg


EM31 KG5FNU 20,17 - (May 2,8,10,13-15,20-22,27-31)

  39 tx 2022-05-14 21:02 OZ7IT 14.097147 -23dB 0 JO65df 5W KG5FNU EM31kv 8031km 301deg
  210  2022-05-14 21:04 KG5FNU 14.096991 -19dB 0 EM31kv 5W OZ7IT JO65df 8031km 35deg
   1 tx 2022-05-02 18:56 OZ7IT 18.106137 -29dB 0 JO65df 5W KG5FNU EM31kv 8031km 301deg
   4  2022-05-27 19:50 KG5FNU 18.106002 -26dB 0 EM31kv 5W OZ7IT JO65df 8031km 35deg


EM34 W7NJN 20 - (May 6)

   2 tx 2022-05-06 19:32 OZ7IT 14.097136 -24dB 0 JO65df 5W W7NJN EM34ss 7735km 302deg
  17  2022-05-06 19:34 W7NJN 14.097142 -14dB 0 EM34ss 20W OZ7IT JO65df 7735km 36deg


EM35 AE5NW 20 - (May 9-20,24-25,27-28)

  57 tx 2022-05-27 01:12 OZ7IT 14.097134 -16dB 0 JO65df 5W AE5NW EM35sc 7705km 302deg
   3  2022-05-25 02:34 AE5NW 14.097180 -25dB -1 EM35sc 0.1W OZ7IT JO65df 7705km 36deg

   KF5GCF 40,30,20 - (May 2-5,7,13,18,23)

   4 tx 2022-05-07 03:02 OZ7IT 7.040058 -21dB 0 JO65df 5W KF5GCF EM35sb 7709km 302deg
   3  2022-05-07 02:38 KF5GCF 7.039998 -19dB 0 EM35sb 5W OZ7IT JO65df 7709km 36deg
   9 tx 2022-05-04 01:24 OZ7IT 10.140162 -26dB 0 JO65df 5W KF5GCF EM35sb 7709km 302deg
  28  2022-05-04 01:26 KF5GCF 10.140098 -31dB 0 EM35sb 5W OZ7IT JO65df 7709km 36deg
  18 tx 2022-05-05 03:32 OZ7IT 14.097141 -25dB -1 JO65df 5W KF5GCF EM35sb 7709km 302deg
  74  2022-05-05 03:30 KF5GCF 14.097000 -17dB -2 EM35sb 5W OZ7IT JO65df 7709km 36deg


EM36 KC0WCM 20 - (May 5)

   4 tx 2022-05-05 17:54 OZ7IT 14.097141 -15dB 0 JO65df 5W KC0WCM EM36 7613km 304deg
   5  2022-05-05 17:50 KC0WCM 14.097049 -18dB -1 EM36un 5W OZ7IT JO65df 7565km 37deg


EM38 AC0G 20,15 - (May 2,4-13,15-20,22-27,30)

   1 tx 2022-05-27 00:50 OZ7IT 14.097166 -29dB 0 JO65df 5W AC0G EM38ww 7345km 304deg
  94  2022-05-27 00:30 AC0G 14.097200 -27dB 0 EM38ww 0.2W OZ7IT JO65df 7345km 37deg
   4 tx 2022-05-24 12:44 OZ7IT 21.096103 -26dB 0 JO65df 5W AC0G EM38ww 7345km 304deg
   2  2022-05-08 17:26 AC0G 21.096117 -23dB 0 EM38ww 0.2W OZ7IT JO65df 7345km 37deg

   KC0JDW 20,15 - (May 1-7,9,13,26)

  92 tx 2022-05-01 18:44 OZ7IT 14.097138 -22dB 0 JO65df 5W KC0JDW EM38vn 7383km 304deg
  254  2022-05-01 18:46 KC0JDW 14.097152 -21dB -1 EM38vn 0.5W OZ7IT JO65df 7383km 37deg
   2 tx 2022-05-26 19:04 OZ7IT 21.096127 -25dB 0 JO65df 2W KC0JDW EM38vn 7383km 304deg
   4  2022-05-26 19:06 KC0JDW 21.096150 -20dB -2 EM38vn 0.5W OZ7IT JO65df 7383km 37deg

   KV0S 20 - (May 2-13,15-29)

  177 tx 2022-05-16 00:22 OZ7IT 14.097153 -16dB 1 JO65df 5W KV0S EM38tv 7362km 305deg
  116  2022-05-16 00:24 KV0S 14.097132 -20dB 1 EM38tv 0.2W OZ7IT JO65df 7362km 37deg


EM45 WB5NFT 20 - (May 4)

   8 tx 2022-05-04 01:30 OZ7IT 14.097137 -17dB 0 JO65df 5W WB5NFT EM45es 7601km 302deg
  10  2022-05-04 01:32 WB5NFT 14.097023 -11dB 0 EM45es 1W OZ7IT JO65df 7601km 37deg


EM48 AD0MO 40,30,20 - (May 1-11,13,15-27)

   2 tx 2022-05-07 03:46 OZ7IT 7.040066 -24dB 0 JO65df 5W AD0MO EM48qj 7314km 303deg
   1  2022-05-10 03:06 AD0MO 7.040116 -25dB 0 EM48qj 5W OZ7IT JO65df 7314km 38deg
   4 tx 2022-05-16 02:48 OZ7IT 10.140172 -27dB 0 JO65df 5W AD0MO EM48qj 7314km 303deg
  75  2022-05-16 03:00 AD0MO 10.140213 -18dB 0 EM48qj 5W OZ7IT JO65df 7314km 38deg
  54 tx 2022-05-16 23:30 OZ7IT 14.097152 -25dB 0 JO65df 5W AD0MO EM48qj 7314km 303deg
  42  2022-05-16 23:24 AD0MO 14.097111 -20dB 0 EM48qj 5W OZ7IT JO65df 7314km 38deg

   W0FY 20,15 - (May 2-3,5,7-8,10,12,16,19,24-25)

   8 tx 2022-05-12 16:20 OZ7IT 14.097160 -24dB 0 JO65df 5W W0FY EM48rp 7288km 303deg
   4  2022-05-12 16:22 W0FY 14.097080 -24dB 0 EM48rp 1W OZ7IT JO65df 7288km 38deg
   3 tx 2022-05-08 17:28 OZ7IT 21.096160 -26dB 0 JO65df 5W W0FY EM48rp 7288km 303deg
  50  2022-05-08 17:26 W0FY 21.096067 -23dB 0 EM48rp 1W OZ7IT JO65df 7288km 38deg

   WW9L 20 - (May 2,5-6,30)

   2 tx 2022-05-02 19:32 OZ7IT 14.098141 -21dB 0 JO65df 5W WW9L EM48xv 7239km 303deg
  34  2022-05-02 19:42 WW9L 14.097098 -23dB 0 EM48xv 5W OZ7IT JO65df 7239km 38deg


EM50 KB5DJX 20 - (May 24)

   1 tx 2022-05-24 07:08 OZ7IT 14.097171 -15dB 0 JO65df 5W KB5DJX EM50ix 7901km 297deg
   4  2022-05-24 07:06 KB5DJX 14.097097 -4dB 0 EM50ix 5W OZ7IT JO65df 7901km 36deg

   W4WLO 40,30,20,15 - (May 1,3-30)

  24 tx 2022-05-04 01:08 OZ7IT 7.040058 -28dB 0 JO65df 5W W4WLO EM50vj 7892km 296deg
  290  2022-05-04 01:06 W4WLO 7.040028 -17dB 0 EM50vj 2W OZ7IT JO65df 7892km 36deg
  60 tx 2022-05-11 05:10 OZ7IT 10.140167 -20dB 0 JO65df 5W W4WLO EM50vj 7892km 296deg
  161  2022-05-11 05:08 W4WLO 10.140123 -15dB 0 EM50vj 2W OZ7IT JO65df 7892km 36deg
  12 tx 2022-05-08 22:30 OZ7IT 14.097140 -24dB 0 JO65df 5W W4WLO EM50vj 7892km 296deg
  52  2022-05-08 22:50 W4WLO 14.097028 -8dB 0 EM50vj 2W OZ7IT JO65df 7892km 36deg
   8 tx 2022-05-17 12:14 OZ7IT 21.096140 -24dB 0 JO65df 5W W4WLO EM50vj 7892km 296deg
  25  2022-05-13 14:54 W4WLO 21.096025 -19dB 0 EM50vj 2W OZ7IT JO65df 7892km 36deg


EM53 K5TRP 20 - (May 3)

   3 tx 2022-05-03 20:22 OZ7IT 14.097173 -22dB 1 JO65df 5W K5TRP EM53 7664km 299deg
  15  2022-05-03 20:20 K5TRP 14.097056 -15dB 0 EM53mh 5W OZ7IT JO65df 7674km 37deg


EM60 KK4WDR 20 - (May 11,13)

   2 tx 2022-05-11 05:04 OZ7IT 14.097149 -27dB 0 JO65df 5W KK4WDR EM60rt 7760km 295deg
   1  2022-05-13 02:10 KK4WDR 14.097091 -3dB 0 EM60rt 5W OZ7IT JO65df 7760km 37deg


EM63 WA8DSP 20 - (May 26)

   7 tx 2022-05-26 01:46 OZ7IT 14.097139 -15dB 0 JO65df 5W WA8DSP EM63ok 7541km 297deg
  12  2022-05-26 01:48 WA8DSP 14.097119 -15dB -1 EM63ok 0.5W OZ7IT JO65df 7541km 37deg


EM64 K4STH 30,20,15 - (May 2-6,8,10-11)

  11 tx 2022-05-06 01:34 OZ7IT 10.140160 -30dB 0 JO65df 5W K4STH EM64es 7470km 299deg
  18  2022-05-06 01:32 K4STH 10.140199 -21dB 0 EM64es 5W OZ7IT JO65df 7470km 38deg
   2 tx 2022-05-05 10:40 OZ7IT 14.097140 -21dB 0 JO65df 5W K4STH EM64es 7470km 299deg
   2  2022-05-03 00:30 K4STH 14.097100 3dB 0 EM64es 5W OZ7IT JO65df 7470km 38deg
   1 tx 2022-05-10 15:54 OZ7IT 21.096128 -21dB 0 JO65df 5W K4STH EM64es 7470km 299deg
  10  2022-05-10 15:34 K4STH 21.096099 -19dB 0 EM64es 5W OZ7IT JO65df 7470km 38deg

   N0FPH 40 - (May 10)

   1 tx 2022-05-10 00:22 OZ7IT 7.040057 -23dB 0 JO65df 5W N0FPH EM64rk 7439km 298deg
   6  2022-05-10 00:20 N0FPH 7.040129 -16dB 0 EM64rk 5W OZ7IT JO65df 7439km 38deg


EM65 KF4NKF 20 - (May 20-21,29)

   1 tx 2022-05-29 03:50 OZ7IT 14.097138 -24dB 0 JO65df 5W KF4NKF EM65 7376km 299deg
   5  2022-05-29 04:40 KF4NKF 14.097085 -13dB 0 EM65 5W OZ7IT JO65df 7376km 38deg


EM66 KJ4GL 20 - (May 6,13,30-31)

   6 tx 2022-05-31 19:50 OZ7IT 14.097146 -27dB 0 JO65df 5W KJ4GL EM66 7288km 299deg
   6  2022-05-30 05:30 KJ4GL 14.097199 -25dB 0 EM66 0.2W OZ7IT JO65df 7288km 38deg

   KM4HQE 30 - (May 11-12,14)

   3 tx 2022-05-14 04:20 OZ7IT 10.140162 -33dB 0 JO65df 5W KM4HQE EM66 7288km 299deg
  14  2022-05-14 04:08 KM4HQE 10.140098 -26dB -2 EM66 5W OZ7IT JO65df 7288km 38deg


EM67 KS5KY 20 - (May 16)

   1 tx 2022-05-16 19:40 OZ7IT 14.097190 -25dB 0 JO65df 5W KS5KY EM67rc 7206km 299deg
   2  2022-05-16 19:52 KS5KY 14.096998 -18dB -4 EM67rc 10W OZ7IT JO65df 7206km 39deg


EM69 NQ9L 15 - (May 3)

   1 tx 2022-05-03 17:24 OZ7IT 21.096147 -31dB 2 JO65df 5W NQ9L EM69 7027km 301deg
   1  2022-05-03 17:22 NQ9L 21.096057 -20dB 1 EM69rd 5W OZ7IT JO65df 7029km 39deg


EM70 NI5F 40,20 - (May 1-31)

   1 tx 2022-05-27 03:04 OZ7IT 7.040125 -28dB 0 JO65df 5W NI5F EM70fu 7698km 295deg
  153  2022-05-27 03:06 NI5F 7.040103 -8dB 0 EM70fu 5W OZ7IT JO65df 7698km 37deg
  130 tx 2022-05-03 08:24 OZ7IT 14.097157 -25dB 0 JO65df 5W NI5F EM70fu 7698km 295deg
 1846  2022-05-03 08:26 NI5F 14.097103 -1dB 0 EM70fu 5W OZ7IT JO65df 7698km 37deg


EM72 AI4RY 20 - (May 1-2,7-8,14-30)

  330 tx 2022-05-26 21:54 OZ7IT 14.097137 -23dB 0 JO65df 5W AI4RY EM72go 7539km 296deg
  53  2022-05-26 23:16 AI4RY 14.097143 -23dB 0 EM72go 0.2W OZ7IT JO65df 7539km 38deg

   K8CHY 40,30,20,15 - (May 3-4,6-7,9-12,14-20,31)

   1 tx 2022-05-04 02:20 OZ7IT 7.040061 -25dB 0 JO65df 5W K8CHY EM72gn 7543km 296deg
  10  2022-05-04 02:24 K8CHY 7.040011 -15dB 0 EM72gn 5W OZ7IT JO65df 7543km 38deg
  26 tx 2022-05-06 00:24 OZ7IT 10.140165 -21dB 0 JO65df 5W K8CHY EM72gn 7543km 296deg
  131  2022-05-06 00:22 K8CHY 10.140109 -15dB 0 EM72gn 5W OZ7IT JO65df 7543km 38deg
   2 tx 2022-05-11 22:44 OZ7IT 14.097145 -24dB 0 JO65df 5W K8CHY EM72gn 7543km 296deg
   2  2022-05-11 22:46 K8CHY 14.097008 -18dB 0 EM72gn 5W OZ7IT JO65df 7543km 38deg
   3 tx 2022-05-03 21:04 OZ7IT 21.096139 -24dB 0 JO65df 5W K8CHY EM72gn 7543km 296deg
  29  2022-05-03 21:06 K8CHY 21.096004 -9dB 0 EM72gn 5W OZ7IT JO65df 7543km 38deg

   W4RYW 40,30 - (May 2-13,20-22,24,27,30-31)

   8 tx 2022-05-13 03:50 OZ7IT 7.040057 -27dB 0 JO65df 5W W4RYW EM72gn 7543km 296deg
  13  2022-05-13 03:48 W4RYW 7.040186 -28dB 0 EM72gn 1W OZ7IT JO65df 7543km 38deg
  104 tx 2022-05-03 02:22 OZ7IT 10.140159 -21dB 0 JO65df 5W W4RYW EM72gn 7543km 296deg
  193  2022-05-03 02:24 W4RYW 10.140285 -13dB 0 EM72gn 1W OZ7IT JO65df 7543km 38deg


EM73 AE4NA 40 - (May 2)

   2 tx 2022-05-02 03:56 OZ7IT 7.040059 -20dB 0 JO65df 5W AE4NA EM73 7438km 296deg
   3  2022-05-02 03:54 AE4NA 7.040099 -15dB 0 EM73 5W OZ7IT JO65df 7438km 38deg

   AG4WY 20 - (May 11-12)

   6 tx 2022-05-12 21:04 OZ7IT 14.097139 -21dB 0 JO65df 5W AG4WY EM73 7438km 296deg
  41  2022-05-12 21:06 AG4WY 14.097100 -5dB 0 EM73tv 10W OZ7IT JO65df 7364km 38deg

   K4BLK 20 - (May 13)

   1 tx 2022-05-13 23:06 OZ7IT 14.097136 -21dB 0 JO65df 5W K4BLK EM73pi 7430km 296deg
  12  2022-05-13 22:58 K4BLK 14.097125 -3dB 0 EM73pi 5W OZ7IT JO65df 7430km 38deg

   K4COD 20,17 - (May 1,9-25,27-31)

  474 tx 2022-05-14 05:48 OZ7IT 14.097138 -16dB 0 JO65df 5W K4COD EM73sc 7438km 295deg
  43  2022-05-14 05:50 K4COD 14.097162 -20dB 0 EM73sc 2W OZ7IT JO65df 7438km 38deg
   1 tx 2022-05-12 21:04 OZ7IT 18.106085 -28dB 0 JO65df 5W K4COD EM73sc 7438km 295deg
  28  2022-05-12 20:52 K4COD 18.106160 -29dB 0 EM73sc 2W OZ7IT JO65df 7438km 38deg

   K4EH 40,30,20 - (May 1-31)

   7 tx 2022-05-04 03:44 OZ7IT 7.040077 -25dB 0 JO65df 5W K4EH EM73 7438km 296deg
  89  2022-05-04 03:46 K4EH 7.040080 -18dB 0 EM73qk 5W OZ7IT JO65df 7418km 38deg
  43 tx 2022-05-01 04:52 OZ7IT 10.140190 -26dB 0 JO65df 5W K4EH EM73 7438km 296deg
  39  2022-05-01 04:48 K4EH 10.140171 -24dB 0 EM73qk 5W OZ7IT JO65df 7418km 38deg
  70 tx 2022-05-28 03:10 OZ7IT 14.097177 -21dB 0 JO65df 5W K4EH EM73 7438km 296deg
  146  2022-05-28 03:12 K4EH 14.097062 -17dB 0 EM73qk 5W OZ7IT JO65df 7418km 38deg

   KB1MVX 20 - (May 1-19,23-31)

  311 tx 2022-05-02 22:20 OZ7IT 14.097137 -23dB 0 JO65df 5W KB1MVX EM73px 7376km 296deg
  974  2022-05-02 22:22 KB1MVX 14.097101 -4dB 0 EM73px 5W OZ7IT JO65df 7376km 38deg

   KM4UPX 20 - (May 14-17)

  50 tx 2022-05-16 23:06 OZ7IT 14.097154 -27dB 0 JO65df 5W KM4UPX EM73lo 7427km 296deg
   6  2022-05-16 22:48 KM4UPX 14.097089 -9dB 0 EM73lo 5W OZ7IT JO65df 7427km 38deg

   KY4RJP 20 - (May 19,29)

   2 tx 2022-05-19 21:48 OZ7IT 14.097137 -26dB 0 JO65df 5W KY4RJP EM73pq 7401km 296deg
   6  2022-05-19 22:00 KY4RJP 14.097101 -12dB 0 EM73pq 5W OZ7IT JO65df 7401km 38deg

   WA4BLM 20 - (May 21)

   4 tx 2022-05-21 21:28 OZ7IT 14.097171 -25dB 0 JO65df 5W WA4BLM EM73xn 7374km 295deg
  14  2022-05-21 21:30 WA4BLM 14.097067 -15dB 0 EM73xn 5W OZ7IT JO65df 7374km 38deg

   WC4Y 30 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 03:50 OZ7IT 10.140163 -17dB 0 JO65df 5W WC4Y EM73vu 7358km 296deg
   1  2022-05-08 03:52 WC4Y 10.140169 -7dB 0 EM73vu 5W OZ7IT JO65df 7358km 38deg


EM74 K4GDR 20 - (May 24,28)

   1 tx 2022-05-24 01:04 OZ7IT 14.097148 -15dB 0 JO65df 5W K4GDR EM74wb 7335km 296deg
   2  2022-05-24 02:10 K4GDR 14.097017 -12dB 0 EM74wb 5W OZ7IT JO65df 7335km 38deg

   KD4OTA 20 - (May 1-4,7-14,20-31)

  598 tx 2022-05-01 04:44 OZ7IT 14.097149 -2dB 0 JO65df 5W KD4OTA EM74wg 7317km 296deg
  502  2022-05-01 04:46 KD4OTA 14.097090 -19dB 0 EM74wg 5W OZ7IT JO65df 7317km 38deg

   KM4QXW 40 - (May 2,4,7,17,19,24,27)

  10 tx 2022-05-04 03:44 OZ7IT 7.040064 -26dB 0 JO65df 5W KM4QXW EM74qb 7364km 296deg
   1  2022-05-07 03:18 KM4QXW 7.040098 -23dB 0 EM74qb 0.2W OZ7IT JO65df 7364km 38deg

   N4OZI 17 - (May 27)

   1 tx 2022-05-27 18:24 OZ7IT 18.106111 -30dB 0 JO65df 5W N4OZI EM74 7351km 297deg
   9  2022-05-27 18:20 N4OZI 18.106116 -22dB 0 EM74sc 5W OZ7IT JO65df 7350km 38deg

   W4JUU 20 - (May 4,29)

   1 tx 2022-05-04 22:22 OZ7IT 14.097136 -17dB 0 JO65df 5W W4JUU EM74nx 7298km 297deg
   7  2022-05-04 22:32 W4JUU 14.097102 2dB 0 EM74nx 5W OZ7IT JO65df 7298km 38deg


EM75 KE7GZ 30,20 - (May 1-31)

   1 tx 2022-05-13 03:06 OZ7IT 10.140270 -30dB 0 JO65df 5W KE7GZ EM75rk 7239km 297deg
   2  2022-05-17 03:36 KE7GZ 10.140173 -25dB 0 EM75rk 0.05W OZ7IT JO65df 7239km 39deg
  248 tx 2022-05-05 00:22 OZ7IT 14.097147 -29dB 0 JO65df 5W KE7GZ EM75rk 7239km 297deg
  89  2022-05-05 00:24 KE7GZ 14.097056 -20dB 0 EM75rk 0.05W OZ7IT JO65df 7239km 39deg

   KV4XY 40,30,20,15 - (May 1-31)

   2 tx 2022-05-04 02:20 OZ7IT 7.040064 -29dB 0 JO65df 5W KV4XY EM75vu 7184km 297deg
  32  2022-05-04 01:40 KV4XY 7.040168 -17dB 0 EM75vu 5W OZ7IT JO65df 7184km 39deg
   3 tx 2022-05-27 01:28 OZ7IT 10.140170 -30dB 0 JO65df 5W KV4XY EM75vu 7184km 297deg
  69  2022-05-27 01:18 KV4XY 10.140264 -19dB 0 EM75vu 5W OZ7IT JO65df 7184km 39deg
  58 tx 2022-05-06 05:30 OZ7IT 14.097152 -29dB 0 JO65df 5W KV4XY EM75vu 7184km 297deg
  257  2022-05-06 05:28 KV4XY 14.097163 -24dB 0 EM75vu 5W OZ7IT JO65df 7184km 39deg
   1 tx 2022-05-05 19:32 OZ7IT 21.096149 -30dB 0 JO65df 5W KV4XY EM75vu 7184km 297deg
  58  2022-05-06 11:54 KV4XY 21.096154 -21dB 0 EM75vu 5W OZ7IT JO65df 7184km 39deg

   NU4K 20 - (May 21,24)

   1 tx 2022-05-24 04:32 OZ7IT 14.097142 -24dB 0 JO65df 5W NU4K EM75ww 7172km 297deg
   1  2022-05-21 22:08 NU4K 14.097131 -10dB 0 EM75ww 5W OZ7IT JO65df 7172km 39deg

   WA4GLH 20 - (May 5,9,17,21,30)

  11 tx 2022-05-17 13:46 OZ7IT 14.097141 -24dB 0 JO65df 5W WA4GLH EM75jd 7302km 297deg
   1  2022-05-17 14:12 WA4GLH 14.097099 -14dB 0 EM75jd 5W OZ7IT JO65df 7302km 38deg


EM76 KN4RSK 20 - (May 16)

   4 tx 2022-05-16 22:44 OZ7IT 14.097135 -23dB 0 JO65df 5W KN4RSK EM76wc 7158km 297deg
   4  2022-05-16 22:48 KN4RSK 14.097103 -13dB 0 EM76wc 5W OZ7IT JO65df 7158km 39deg

   W6NCB 20 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 19:52 OZ7IT 14.097138 -23dB 0 JO65df 5W W6NCB EM76jj 7193km 298deg
   1  2022-05-01 19:58 W6NCB 14.097121 -17dB 0 EM76jj 2W OZ7IT JO65df 7193km 39deg


EM78 KU4A 30,15 - (May 2,5,10-11,16-17,19,24-25)

  15 tx 2022-05-25 03:36 OZ7IT 10.140159 -25dB 0 JO65df 5W KU4A EM78 7004km 299deg
   3  2022-05-25 03:48 KU4A 10.140200 -21dB -1 EM78sb 5W OZ7IT JO65df 7008km 39deg
   1 tx 2022-05-25 12:24 OZ7IT 21.096125 -21dB 0 JO65df 5W KU4A EM78 7004km 299deg
   1  2022-05-19 17:14 KU4A 21.096101 -14dB -2 EM78sb 5W OZ7IT JO65df 7008km 39deg


EM79 KB8CR 20 - (May 9-10)

   3 tx 2022-05-09 23:04 OZ7IT 14.097189 -20dB 0 JO65df 5W KB8CR EM79 6919km 300deg
   7  2022-05-09 23:02 KB8CR 14.097002 -11dB 0 EM79uf 5W OZ7IT JO65df 6899km 40deg

   KD8VOO 20 - (May 17-18)

   1 tx 2022-05-17 23:54 OZ7IT 14.097159 -16dB 0 JO65df 5W KD8VOO EM79vv 6837km 300deg
   5  2022-05-17 23:50 KD8VOO 14.097129 -11dB 0 EM79vv 5W OZ7IT JO65df 6837km 40deg

   KE8RQX 20 - (May 17)

   1 tx 2022-05-17 00:22 OZ7IT 14.097144 -16dB 1 JO65df 5W KE8RQX EM79ug 6895km 299deg
   3  2022-05-17 00:20 KE8RQX 14.097094 -4dB 1 EM79ug 20W OZ7IT JO65df 6895km 40deg

   N5HJ 20 - (May 1,13,17)

   2 tx 2022-05-01 05:30 OZ7IT 14.097142 -15dB 0 JO65df 5W N5HJ EM79sj 6894km 300deg
   2  2022-05-13 19:44 N5HJ 14.097112 -25dB 0 EM79sj 5W OZ7IT JO65df 6894km 40deg

   N8PES 20 - (May 18,23-24,26,30-31)

   2 tx 2022-05-24 03:04 OZ7IT 14.097108 -16dB 0 JO65df 5W N8PES EM79qh 6910km 300deg
   7  2022-05-24 02:56 N8PES 14.097133 0dB -1 EM79qh 20W OZ7IT JO65df 6910km 40deg

   W8SCA 20 - (May 2-9,11)

  211 tx 2022-05-09 21:54 OZ7IT 14.097146 -22dB 0 JO65df 5W W8SCA EM79un 6870km 300deg
   1  2022-05-11 04:06 W8SCA 14.097019 -23dB 0 EM79un 0.2W OZ7IT JO65df 6870km 40deg


EM81 W1RCP 20 - (May 6-7)

  45 tx 2022-05-06 03:26 OZ7IT 14.097137 -17dB 0 JO65df 5W W1RCP EM81 7498km 293deg
  81  2022-05-06 03:28 W1RCP 14.097147 -15dB 0 EM81 1W OZ7IT JO65df 7498km 38deg


EM83 KO4CVU 20 - (May 4-5)

  11 tx 2022-05-05 00:46 OZ7IT 14.097178 -19dB 0 JO65df 5W KO4CVU EM83vn 7268km 294deg
   4  2022-05-05 00:42 KO4CVU 14.097059 -13dB 0 EM83vn 5W OZ7IT JO65df 7268km 39deg


EM84 AC6IW 30,20,17 - (May 18-23)

   3 tx 2022-05-18 03:48 OZ7IT 10.140159 -21dB 0 JO65df 5W AC6IW EM84uu 7161km 295deg
   8  2022-05-18 04:08 AC6IW 10.140202 -10dB 0 EM84uu 5W OZ7IT JO65df 7161km 39deg
  10 tx 2022-05-19 04:24 OZ7IT 14.097136 -9dB 0 JO65df 5W AC6IW EM84uu 7161km 295deg
  10  2022-05-19 04:30 AC6IW 14.097095 3dB 0 EM84uu 5W OZ7IT JO65df 7161km 39deg
   1 tx 2022-05-22 22:52 OZ7IT 18.106069 -25dB 0 JO65df 5W AC6IW EM84uu 7161km 295deg
   9  2022-05-22 22:32 AC6IW 18.106092 -22dB 0 EM84uu 5W OZ7IT JO65df 7161km 39deg

   KK4NLK 20 - (May 10)

   2 tx 2022-05-10 22:22 OZ7IT 14.097137 -15dB 0 JO65df 5W KK4NLK EM84bf 7306km 296deg
   7  2022-05-10 22:18 KK4NLK 14.097001 -3dB 0 EM84bf 5W OZ7IT JO65df 7306km 38deg

   KM4TLA 40,20 - (May 11-12,23-31)

   4 tx 2022-05-12 01:10 OZ7IT 7.040068 -26dB 0 JO65df 5W KM4TLA EM84xr 7158km 295deg
  126  2022-05-12 01:12 KM4TLA 7.040048 -15dB 0 EM84xr 1W OZ7IT JO65df 7158km 39deg
  54 tx 2022-05-23 21:40 OZ7IT 14.097160 -20dB 0 JO65df 5W KM4TLA EM84xr 7158km 295deg
  160  2022-05-23 21:42 KM4TLA 14.097028 -34dB 0 EM84xr 1W OZ7IT JO65df 7158km 39deg

   N1ACB 20 - (May 9,11)

   2 tx 2022-05-09 06:24 OZ7IT 14.097134 -24dB 0 JO65df 5W N1ACB EM84 7237km 295deg
   1  2022-05-09 06:32 N1ACB 14.097106 -19dB 0 EM84qn 0.5W OZ7IT JO65df 7206km 39deg


EM85 W4TGB 30 - (May 1-2,6,16,28-29)

   7 tx 2022-05-06 01:58 OZ7IT 10.140159 -20dB 0 JO65df 5W W4TGB EM85at 7174km 297deg
  23  2022-05-06 01:56 W4TGB 10.140200 -10dB 0 EM85at 5W OZ7IT JO65df 7174km 39deg

   W9ACB 20,17 - (May 13,16,19,23-25,27,30)

  14 tx 2022-05-16 17:52 OZ7IT 14.097139 -22dB 0 JO65df 5W W9ACB EM85aq 7184km 297deg
   1  2022-05-13 04:38 W9ACB 14.097176 -21dB 0 EM85aq 5W OZ7IT JO65df 7184km 39deg
   7 tx 2022-05-24 03:54 OZ7IT 18.106115 -21dB 0 JO65df 5W W9ACB EM85aq 7184km 297deg
   3  2022-05-24 03:46 W9ACB 18.106187 -18dB 0 EM85aq 5W OZ7IT JO65df 7184km 39deg


EM86 KC5LT 30,20,17,15 - (May 2-3,8-11)

   8 tx 2022-05-10 03:48 OZ7IT 10.140161 -21dB 0 JO65df 5W KC5LT EM86ci 7117km 297deg
  15  2022-05-10 03:54 KC5LT 10.140161 -12dB 0 EM86ci 1W OZ7IT JO65df 7117km 39deg
   9 tx 2022-05-08 07:04 OZ7IT 14.097140 -20dB 0 JO65df 5W KC5LT EM86ci 7117km 297deg
  13  2022-05-08 07:34 KC5LT 14.097061 -23dB 0 EM86ci 1W OZ7IT JO65df 7117km 39deg
   2 tx 2022-05-10 19:30 OZ7IT 18.106127 -22dB 0 JO65df 5W KC5LT EM86ci 7117km 297deg
   1  2022-05-09 21:24 KC5LT 18.106072 -20dB 0 EM86ci 1W OZ7IT JO65df 7117km 39deg
   1 tx 2022-05-08 15:54 OZ7IT 21.096129 -21dB 0 JO65df 5W KC5LT EM86ci 7117km 297deg
   4  2022-05-08 14:54 KC5LT 21.096057 -17dB 0 EM86ci 1W OZ7IT JO65df 7117km 39deg


EM89 AJ8S 30 - (May 1-3,26-29)

  27 tx 2022-05-02 03:04 OZ7IT 10.140161 -27dB 0 JO65df 5W AJ8S EM89bt 6826km 300deg
  38  2022-05-02 03:02 AJ8S 10.140159 -24dB 0 EM89bt 0.1W OZ7IT JO65df 6826km 40deg


EM90 AI4BQ 20 - (May 30)

   1 tx 2022-05-30 15:24 OZ7IT 14.097142 -23dB 0 JO65df 5W AI4BQ EM90eo 7492km 292deg
   3  2022-05-30 14:50 AI4BQ 14.097128 -21dB 0 EM90eo 5W OZ7IT JO65df 7492km 38deg

   AJ4FR 40,30,20 - (May 8-9,21-22,31)

   1 tx 2022-05-09 00:40 OZ7IT 7.040057 -17dB 0 JO65df 5W AJ4FR EM90 7468km 291deg
   2  2022-05-09 01:20 AJ4FR 7.040155 -7dB 0 EM90ha 5W OZ7IT JO65df 7528km 38deg
   1 tx 2022-05-22 01:28 OZ7IT 10.140158 -17dB 0 JO65df 5W AJ4FR EM90 7468km 291deg
   2  2022-05-09 00:58 AJ4FR 10.140255 -12dB 0 EM90ha 5W OZ7IT JO65df 7528km 38deg
   6 tx 2022-05-09 00:24 OZ7IT 14.097137 -10dB 0 JO65df 5W AJ4FR EM90 7468km 291deg
   2  2022-05-09 00:18 AJ4FR 14.097156 0dB 0 EM90ha 5W OZ7IT JO65df 7528km 38deg

   KD4YAQ 20 - (May 14-15)

   7 tx 2022-05-14 23:42 OZ7IT 14.097137 -16dB 0 JO65df 5W KD4YAQ EM90dg 7526km 291deg
   4  2022-05-14 23:44 KD4YAQ 14.097041 -20dB 0 EM90dg 1W OZ7IT JO65df 7526km 38deg

   KO4ZJS 20 - (May 2-3,7,14-15,22)

   4 tx 2022-05-03 07:06 OZ7IT 14.097141 -29dB 0 JO65df 5W KO4ZJS EM90cd 7542km 291deg
   7  2022-05-03 07:02 KO4ZJS 14.097140 -27dB 0 EM90cd 20W OZ7IT JO65df 7542km 38deg

   W0ENE 20 - (May 12-15)

   8 tx 2022-05-14 23:22 OZ7IT 14.097136 -9dB 0 JO65df 5W W0ENE EM90fq 7480km 292deg
  12  2022-05-14 23:20 W0ENE 14.097109 -4dB 0 EM90fq 5W OZ7IT JO65df 7480km 38deg


EM92 AC4DH 20 - (May 1-6,11-29)

  147 tx 2022-05-03 22:20 OZ7IT 14.097138 -13dB 0 JO65df 5W AC4DH EM92mg 7307km 292deg
  72  2022-05-03 22:22 AC4DH 14.097101 -11dB -4 EM92mg 2W OZ7IT JO65df 7307km 39deg


EM93 KM4RK 30,20 - (May 1-2,8-18,22-26,28-31)

   2 tx 2022-05-10 03:48 OZ7IT 10.140164 -26dB 0 JO65df 5W KM4RK EM93td 7197km 292deg
   3  2022-05-10 03:52 KM4RK 10.140241 -27dB 0 EM93td 2W OZ7IT JO65df 7197km 39deg
  298 tx 2022-05-02 13:38 OZ7IT 14.097146 -18dB 0 JO65df 5W KM4RK EM93td 7197km 292deg
  293  2022-05-02 13:40 KM4RK 14.097139 -13dB 0 EM93td 2W OZ7IT JO65df 7197km 39deg

   W4TWR 20 - (May 14)

   4 tx 2022-05-14 07:30 OZ7IT 14.097137 -25dB 0 JO65df 5W W4TWR EM93dm 7243km 294deg
   9  2022-05-14 07:32 W4TWR 14.097098 -17dB 0 EM93dm 5W OZ7IT JO65df 7243km 39deg


EM94 N4NEZ 40 - (May 19-21)

   5 tx 2022-05-19 02:40 OZ7IT 7.040150 -20dB 0 JO65df 5W N4NEZ EM94hc 7173km 294deg
  76  2022-05-19 02:38 N4NEZ 7.040007 -8dB 0 EM94hc 5W OZ7IT JO65df 7173km 39deg

   WA4DT 30,20,17,15 - (May 5,8-10,13-20,23-24,26,30)

  41 tx 2022-05-08 22:46 OZ7IT 10.140159 -29dB 0 JO65df 5W WA4DT EM94 7121km 294deg
  106  2022-05-08 22:44 WA4DT 10.140218 -20dB 0 EM94lx 1W OZ7IT JO65df 7078km 39deg
  71 tx 2022-05-09 14:24 OZ7IT 14.097137 -29dB 0 JO65df 5W WA4DT EM94lx 7078km 294deg
  333  2022-05-09 14:22 WA4DT 14.097154 -20dB 0 EM94lx 1W OZ7IT JO65df 7078km 39deg
   4 tx 2022-05-30 17:06 OZ7IT 18.106113 -25dB 0 JO65df 5W WA4DT EM94 7121km 294deg
  29  2022-05-30 17:04 WA4DT 18.106133 -20dB 0 EM94lx 1W OZ7IT JO65df 7078km 39deg
  35 tx 2022-05-05 15:04 OZ7IT 21.096127 -23dB 0 JO65df 5W WA4DT EM94 7121km 294deg
  88  2022-05-05 15:02 WA4DT 21.096119 -18dB 0 EM94lx 1W OZ7IT JO65df 7078km 39deg


EM95 K4EGP 20 - (May 22-31)

  46 tx 2022-05-22 21:52 OZ7IT 14.097090 -25dB 0 JO65df 5W K4EGP EM95md 7059km 294deg
  76  2022-05-22 21:54 K4EGP 14.097149 -16dB 0 EM95md 5W OZ7IT JO65df 7059km 40deg

   KC4SWL 20 - (May 10,13,27)

  14 tx 2022-05-27 18:44 OZ7IT 14.097160 -22dB 0 JO65df 5W KC4SWL EM95 7035km 294deg
   9  2022-05-27 18:50 KC4SWL 14.097067 -14dB 0 EM95eu 5W OZ7IT JO65df 7037km 40deg

   KO4ABT 20 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 00:24 OZ7IT 14.097136 -22dB 0 JO65df 5W KO4ABT EM95qn 7004km 294deg
   1  2022-05-09 00:28 KO4ABT 14.097072 -4dB 0 EM95qn 5W OZ7IT JO65df 7004km 40deg


EM96 K2ODV 20 - (May 12-13,16,18,22,29-30)

  12 tx 2022-05-29 11:22 OZ7IT 14.097139 -19dB 0 JO65df 5W K2ODV EM96 6950km 295deg
   1  2022-05-30 12:48 K2ODV 14.097102 -4dB 0 EM96 5W OZ7IT JO65df 6950km 40deg


EM98 KJ4WSR 20 - (May 1)

   2 tx 2022-05-01 05:30 OZ7IT 14.097144 -14dB 0 JO65df 5W KJ4WSR EM98ks 6760km 297deg
  10  2022-05-01 05:26 KJ4WSR 14.097097 -5dB 0 EM98ks 5W OZ7IT JO65df 6760km 41deg


EN11 KB0VYG 30,20 - (May 2,4-6,18-20,23-27)

  17 tx 2022-05-05 03:12 OZ7IT 10.140174 -16dB 0 JO65df 5W KB0VYG EN11vi 7338km 309deg
  14  2022-05-05 03:14 KB0VYG 10.140245 -25dB 0 EN11vi 0.05W OZ7IT JO65df 7338km 36deg
   4 tx 2022-05-20 01:30 OZ7IT 14.097162 -26dB 0 JO65df 5W KB0VYG EN11vi 7338km 309deg
  22  2022-05-20 03:16 KB0VYG 14.097138 -27dB 0 EN11vi 0.2W OZ7IT JO65df 7338km 36deg


EN21 AB0VX 20 - (May 22-23)

   1 tx 2022-05-22 23:56 OZ7IT 14.097141 -17dB 0 JO65df 5W AB0VX EN21cj 7313km 309deg
   2  2022-05-22 23:44 AB0VX 14.097097 -9dB -1 EN21cj 5W OZ7IT JO65df 7313km 36deg

   N0BKB 20 - (May 1-2,4-5,9,13,17-18,23-25,27,30)

  17 tx 2022-05-05 01:50 OZ7IT 14.097140 -14dB 0 JO65df 5W N0BKB EN21ui 7242km 308deg
  10  2022-05-05 01:40 N0BKB 14.097158 -25dB 0 EN21ui 0.2W OZ7IT JO65df 7242km 37deg


EN22 N0AN 17 - (May 3)

   1 tx 2022-05-03 22:24 OZ7IT 18.106112 -25dB 0 JO65df 5W N0AN EN22xc 7163km 308deg
   7  2022-05-03 22:32 N0AN 18.106165 -22dB 0 EN22xc 5W OZ7IT JO65df 7163km 37deg


EN23 KD9TSE 20 - (May 5-6,10,16,19,22)

   5 tx 2022-05-05 21:32 OZ7IT 14.097141 -20dB 0 JO65df 5W KD9TSE EN23 7091km 309deg
  20  2022-05-05 21:36 KD9TSE 14.096999 -24dB 0 EN23ln 1W OZ7IT JO65df 7084km 37deg


EN25 N0QBH 20 - (May 7-11,13-17,19-29)

  206 tx 2022-05-20 00:44 OZ7IT 14.097134 -18dB 0 JO65df 5W N0QBH EN25lf 6937km 311deg
   2  2022-05-20 17:22 N0QBH 14.097117 -23dB 0 EN25lf 0.1W OZ7IT JO65df 6937km 38deg


EN31 K0IZI 20 - (May 13,23)

   1 tx 2022-05-23 01:46 OZ7IT 14.097173 -24dB 0 JO65df 5W K0IZI EN31er 7175km 307deg
   1  2022-05-13 04:08 K0IZI 14.097050 0dB 0 EN31er 20W OZ7IT JO65df 7175km 37deg


EN34 KC0WNK 20 - (May 10-14,16-18,20)

   1 tx 2022-05-20 01:52 OZ7IT 14.097138 -21dB 0 JO65df 5W KC0WNK EN34gu 6893km 309deg
  13  2022-05-18 22:50 KC0WNK 14.097099 -17dB 0 EN34gu 50W OZ7IT JO65df 6893km 38deg

   WB0PKG 20 - (May 1)

   4 tx 2022-05-01 22:24 OZ7IT 14.097138 -26dB 0 JO65df 5W WB0PKG EN34jc 6946km 309deg
   4  2022-05-01 22:28 WB0PKG 14.097131 -25dB 0 EN34jc 1W OZ7IT JO65df 6946km 38deg


EN37 AA0DX 30 - (May 9-10)

   1 tx 2022-05-09 21:32 OZ7IT 10.140204 -27dB 0 JO65df 5W AA0DX EN37 6646km 311deg
   8  2022-05-09 21:36 AA0DX 10.140154 -23dB 0 EN37mk 5W OZ7IT JO65df 6645km 40deg


EN38 AC0JX 20 - (May 1-31)

  81 tx 2022-05-03 10:32 OZ7IT 14.097153 -23dB 0 JO65df 5W AC0JX EN38io 6562km 312deg
 1143  2022-05-03 10:34 AC0JX 14.097088 -1dB 0 EN38io 5W OZ7IT JO65df 6562km 40deg


EN41 K0BNB 20 - (May 24-25)

   6 tx 2022-05-24 22:46 OZ7IT 14.097136 -20dB 0 JO65df 5W K0BNB EN41 7066km 305deg
   3  2022-05-24 22:42 K0BNB 14.097103 2dB 0 EN41 50W OZ7IT JO65df 7066km 38deg


EN42 AA0N 30 - (May 5,11,13)

   4 tx 2022-05-13 05:06 OZ7IT 10.140161 -24dB 0 JO65df 5W AA0N EN42fb 7040km 306deg
   7  2022-05-13 05:10 AA0N 10.140125 -9dB 0 EN42fb 5W OZ7IT JO65df 7040km 38deg

   KS0FT 30 - (May 1-4)

  20 tx 2022-05-04 01:44 OZ7IT 10.140160 -27dB 0 JO65df 5W KS0FT/0 EN42ba 7061km 306deg
  15  2022-05-04 01:42 KS0FT/0 10.140273 -5dB 0 EN42ba 10W OZ7IT JO65df 7061km 38deg

   NN0V 20,15 - (May 4-5,9,15-17)

  12 tx 2022-05-17 19:50 OZ7IT 14.097130 -30dB 0 JO65df 5W NN0V/0 EN42ba 7061km 306deg
   2  2022-05-17 21:08 NN0V/0 14.097203 -28dB 0 EN42ba 10W OZ7IT JO65df 7061km 38deg
   6 tx 2022-05-05 18:48 OZ7IT 21.096122 -29dB 0 JO65df 5W NN0V/0 EN42ba 7061km 306deg
   2  2022-05-05 19:06 NN0V/0 21.096202 -29dB 0 EN42ba 10W OZ7IT JO65df 7061km 38deg


EN43 WA9FIO 30 - (May 6,24,26-27)

  10 tx 2022-05-24 02:22 OZ7IT 10.140166 -28dB 0 JO65df 5W WA9FIO EN43jt 6871km 307deg
   1  2022-05-06 04:56 WA9FIO 10.140194 -25dB 0 EN43jt 5W OZ7IT JO65df 6871km 39deg

   WB9BJQ 20 - (May 1-2)

  10 tx 2022-05-01 16:22 OZ7IT 14.097140 -26dB 0 JO65df 5W WB9BJQ EN43jv 6864km 307deg
  29  2022-05-01 16:20 WB9BJQ 14.097123 -25dB 0 EN43jv 5W OZ7IT JO65df 6864km 39deg


EN46 KE8TZM 20 - (May 13)

   2 tx 2022-05-13 16:58 OZ7IT 14.097147 -23dB 1 JO65df 5W KE8TZM EN46wl 6589km 309deg
   1  2022-05-13 19:18 KE8TZM 14.097094 -22dB 0 EN46wl 5W OZ7IT JO65df 6589km 40deg


EN52 K9DZT 20 - (May 1-31)

  718 tx 2022-05-15 19:34 OZ7IT 14.097156 -30dB 0 JO65df 5W K9DZT EN52wx 6785km 305deg
  41  2022-05-15 19:32 K9DZT 14.097057 -27dB 0 EN52wx 2W OZ7IT JO65df 6785km 40deg

   KB9AMG 20,17,15 - (May 2-8,10-13,16,18,20,22-25,27,29)

  26 tx 2022-05-20 14:42 OZ7IT 14.097139 -17dB 0 JO65df 5W KB9AMG EN52tx 6798km 305deg
   9  2022-05-18 04:24 KB9AMG 14.097200 -27dB 0 EN52tx 0.2W OZ7IT JO65df 6798km 40deg
   5 tx 2022-05-27 15:32 OZ7IT 18.106117 -28dB 0 JO65df 5W KB9AMG EN52tx 6798km 305deg
  51  2022-05-27 03:40 KB9AMG 18.106206 -28dB 0 EN52tx 0.2W OZ7IT JO65df 6798km 40deg
   5 tx 2022-05-27 17:00 OZ7IT 21.096138 -23dB 0 JO65df 5W KB9AMG EN52tx 6798km 305deg
   6  2022-05-25 01:14 KB9AMG 21.096055 -26dB 0 EN52tx 0.2W OZ7IT JO65df 6798km 40deg

   KB9MVW 20 - (May 23-24)

  33 tx 2022-05-23 21:34 OZ7IT 14.097137 -23dB 0 JO65df 5W KB9MVW EN52tj 6848km 304deg
  24  2022-05-23 21:32 KB9MVW 14.097051 -19dB 0 EN52tj 1W OZ7IT JO65df 6848km 40deg

   KD9QZO 40,30,20 - (May 1-27)

   1 tx 2022-05-07 03:26 OZ7IT 7.040058 -26dB 0 JO65df 5W KD9QZO EN52xi 6834km 304deg
  48  2022-05-07 03:58 KD9QZO 7.040165 -16dB 0 EN52xi 20W OZ7IT JO65df 6834km 40deg
  12 tx 2022-05-05 01:04 OZ7IT 10.140161 -24dB 0 JO65df 5W KD9QZO EN52xi 6834km 304deg
  222  2022-05-05 01:08 KD9QZO 10.140264 -9dB 0 EN52xi 20W OZ7IT JO65df 6834km 40deg
  158 tx 2022-05-05 01:28 OZ7IT 14.097060 -19dB 0 JO65df 5W KD9QZO EN52xi 6834km 304deg
  407  2022-05-05 01:30 KD9QZO 14.097165 0dB 0 EN52xi 20W OZ7IT JO65df 6834km 40deg

   KF9KV 20,17 - (May 1-9,11-16,18,20-24,26-30)

  17 tx 2022-05-03 20:30 OZ7IT 14.097148 -19dB 0 JO65df 5W KF9KV EN52et 6877km 306deg
  63  2022-05-03 20:42 KF9KV 14.096990 -10dB -1 EN52et 0.001W OZ7IT JO65df 6877km 39deg
   8 tx 2022-05-13 17:12 OZ7IT 18.106126 -22dB 0 JO65df 5W KF9KV EN52et 6877km 306deg
  37  2022-05-13 17:14 KF9KV 18.105999 -24dB -3 EN52et 1W OZ7IT JO65df 6877km 39deg

   N9CIF 20,17 - (May 1-8,21-23,29-30)

  199 tx 2022-05-06 03:06 OZ7IT 14.097139 -20dB 0 JO65df 5W N9CIF EN52ug 6854km 304deg
  15  2022-05-06 03:00 N9CIF 14.097163 -11dB 0 EN52ug 2W OZ7IT JO65df 6854km 40deg
   1 tx 2022-05-22 19:34 OZ7IT 18.106072 -29dB 0 JO65df 5W N9CIF EN52ug 6854km 304deg
  17  2022-05-22 19:38 N9CIF 18.106174 -30dB 0 EN52ug 2W OZ7IT JO65df 6854km 40deg

   N9NMR 20 - (May 8,12)

  16 tx 2022-05-08 21:30 OZ7IT 14.097189 -14dB 0 JO65df 5W N9NMR EN52xw 6784km 305deg
  14  2022-05-08 21:32 N9NMR 14.097048 -12dB 0 EN52xw 5W OZ7IT JO65df 6784km 40deg

   N9SD 17,15 - (May 3,5,24-25)

   5 tx 2022-05-25 00:24 OZ7IT 18.106118 -26dB 0 JO65df 5W N9SD EN52ux 6793km 305deg
  44  2022-05-25 00:22 N9SD 18.106064 -15dB 1 EN52ux 2W OZ7IT JO65df 6793km 40deg
   3 tx 2022-05-03 18:40 OZ7IT 21.096131 -16dB 1 JO65df 5W N9SD EN52ux 6793km 305deg
  22  2022-05-03 18:44 N9SD 21.096179 -26dB 1 EN52ux 2W OZ7IT JO65df 6793km 40deg

   W9WLX 20 - (May 11-12,15-16)

  18 tx 2022-05-12 13:56 OZ7IT 14.097153 -27dB 0 JO65df 5W W9WLX EN52xx 6780km 305deg
  53  2022-05-12 13:58 W9WLX 14.097126 -16dB 0 EN52xx 5W OZ7IT JO65df 6780km 40deg


EN53 AC9LF 20 - (May 2-3,5-6,17-18)

  20 tx 2022-05-05 03:32 OZ7IT 14.097150 -21dB 0 JO65df 5W AC9LF EN53xc 6770km 305deg
  21  2022-05-05 03:40 AC9LF 14.097023 -7dB 3 EN53xc 5W OZ7IT JO65df 6770km 40deg


EN54 KC9UC 20 - (May 9)

   2 tx 2022-05-09 23:26 OZ7IT 14.097138 -13dB 0 JO65df 5W KC9UC EN54 6704km 306deg
   6  2022-05-09 23:24 KC9UC 14.097026 -11dB -1 EN54 10W OZ7IT JO65df 6704km 40deg

   W9RJA 20,15 - (May 4,7-8,22,26-27,31)

  13 tx 2022-05-27 05:26 OZ7IT 14.097174 -13dB 0 JO65df 5W W9RJA EN54wa 6696km 305deg
  19  2022-05-27 05:24 W9RJA 14.097006 -3dB 0 EN54wa 5W OZ7IT JO65df 6696km 40deg
   7 tx 2022-05-04 16:58 OZ7IT 21.096177 -28dB 0 JO65df 5W W9RJA EN54wa 6696km 305deg
  16  2022-05-04 17:02 W9RJA 21.095992 -16dB 0 EN54wa 10W OZ7IT JO65df 6696km 40deg


EN60 K9ANF 40,30,20 - (May 3,6-8,10-11,19-20,23-27,29)

   1 tx 2022-05-24 02:44 OZ7IT 7.040058 -25dB 0 JO65df 5W K9ANF EN60dd 7006km 302deg
   7  2022-05-11 03:14 K9ANF 7.040150 -27dB 0 EN60dd 0.5W OZ7IT JO65df 7006km 39deg
   8 tx 2022-05-20 02:46 OZ7IT 10.140161 -19dB 0 JO65df 5W K9ANF EN60dd 7006km 302deg
  11  2022-05-20 02:44 K9ANF 10.140249 -21dB 0 EN60dd 0.5W OZ7IT JO65df 7006km 39deg
   6 tx 2022-05-25 02:24 OZ7IT 14.097138 -7dB 0 JO65df 5W K9ANF EN60dd 7006km 302deg
  11  2022-05-25 02:22 K9ANF 14.097151 -15dB 0 EN60dd 0.5W OZ7IT JO65df 7006km 39deg

   K9JJS 20 - (May 10)

   2 tx 2022-05-10 23:04 OZ7IT 14.097137 -22dB 0 JO65df 5W K9JJS EN60vn 6889km 302deg
   3  2022-05-10 22:50 K9JJS 14.097102 -11dB 0 EN60vn 5W OZ7IT JO65df 6889km 40deg

   W9COM 20 - (May 7)

   7 tx 2022-05-07 20:42 OZ7IT 14.097099 -17dB 0 JO65df 5W W9COM EN60ec 7005km 302deg
  12  2022-05-07 20:40 W9COM 14.097141 -15dB 0 EN60ec 5W OZ7IT JO65df 7005km 39deg

   WA0JTL 30,20 - (May 8-11,18-20,30-31)

  42 tx 2022-05-10 02:20 OZ7IT 10.140160 -17dB 0 JO65df 5W WA0JTL EN60xa 6927km 301deg
   4  2022-05-10 02:22 WA0JTL 10.140200 -24dB 0 EN60xa 1W OZ7IT JO65df 6927km 40deg
  19 tx 2022-05-30 11:46 OZ7IT 14.097158 -25dB 0 JO65df 5W WA0JTL EN60 6941km 302deg
  30  2022-05-30 11:44 WA0JTL 14.097141 -22dB 0 EN60xa 1W OZ7IT JO65df 6927km 40deg

   WA9EIC 20,17 - (May 4,9,23)

   6 tx 2022-05-04 16:22 OZ7IT 14.097138 -28dB 0 JO65df 5W WA9EIC EN60ed 7001km 302deg
  10  2022-05-04 16:24 WA9EIC 14.097091 -20dB 0 EN60ed 2W OZ7IT JO65df 7001km 39deg
   1 tx 2022-05-09 13:48 OZ7IT 18.106126 -30dB 0 JO65df 5W WA9EIC EN60ed 7001km 302deg
  27  2022-05-09 13:40 WA9EIC 18.106089 -22dB 0 EN60ed 2W OZ7IT JO65df 7001km 39deg


EN61 AL7DS 30 - (May 1-21,23-30)

  27 tx 2022-05-01 04:16 OZ7IT 10.140154 -22dB 0 JO65df 5W AL7DS EN61bn 6893km 303deg
  667  2022-05-01 04:14 AL7DS 10.140206 -12dB 0 EN61bn 10W OZ7IT JO65df 6893km 39deg

   K9YWO 20,15 - (May 22-29,31)

  48 tx 2022-05-22 22:48 OZ7IT 14.097137 -16dB 0 JO65df 5W K9YWO EN61fn 6875km 303deg
  257  2022-05-22 22:46 K9YWO 14.097183 -1dB 0 EN61fn 1W OZ7IT JO65df 6875km 40deg
   3 tx 2022-05-26 15:40 OZ7IT 21.096126 -27dB 0 JO65df 2W K9YWO EN61fn 6875km 303deg
  58  2022-05-26 15:42 K9YWO 21.096181 -8dB 0 EN61fn 1W OZ7IT JO65df 6875km 40deg

   KA9PGC 30,20 - (May 3-10,12-14,22)

  18 tx 2022-05-04 01:44 OZ7IT 10.140175 -25dB 0 JO65df 5W KA9PGC EN61nc 6879km 302deg
  62  2022-05-04 01:42 KA9PGC 10.140186 -12dB 0 EN61nc 5W OZ7IT JO65df 6879km 40deg
  129 tx 2022-05-05 15:06 OZ7IT 14.097158 -26dB 0 JO65df 5W KA9PGC EN61nc 6879km 302deg
  290  2022-05-05 15:08 KA9PGC 14.097081 -19dB 0 EN61nc 5W OZ7IT JO65df 6879km 40deg

   KB8VME 20 - (May 1,19,26-27)

  13 tx 2022-05-19 20:44 OZ7IT 14.097145 -25dB 0 JO65df 5W KB8VME EN61as 6879km 304deg
  15  2022-05-19 20:46 KB8VME 14.097094 -19dB 0 EN61as 1W OZ7IT JO65df 6879km 40deg

   N8OWY 20 - (May 1-31)

  61 tx 2022-05-04 22:30 OZ7IT 14.097141 -28dB 0 JO65df 5W N8OWY EN61dw 6852km 304deg
  948  2022-05-04 22:32 N8OWY 14.096997 -16dB 0 EN61dw 0.5W OZ7IT JO65df 6852km 40deg

   W9EAC 20 - (May 11-12)

   2 tx 2022-05-12 15:52 OZ7IT 14.097138 -11dB 0 JO65df 5W W9EAC EN61 6856km 303deg
   3  2022-05-11 12:36 W9EAC 14.097162 -6dB 0 EN61 1W OZ7IT JO65df 6856km 40deg

   WD9HGO 20 - (May 5-6)

  14 tx 2022-05-05 19:50 OZ7IT 14.097188 -17dB 0 JO65df 5W WD9HGO EN61co 6885km 303deg
  30  2022-05-05 19:52 WD9HGO 14.097072 -13dB 0 EN61co 5W OZ7IT JO65df 6885km 40deg


EN62 AA6DY 20 - (May 5-12,15-21,23-31)

  266 tx 2022-05-27 00:24 OZ7IT 14.097141 -19dB 0 JO65df 5W AA6DY EN62ce 6835km 304deg
  34  2022-05-27 00:22 AA6DY 14.097146 -26dB 0 EN62ce 0.2W OZ7IT JO65df 6835km 40deg

   K0JD 30,20 - (May 3-11,13-16,18-28)

   4 tx 2022-05-05 02:48 OZ7IT 10.140163 -25dB 0 JO65df 5W K0JD EN62bv 6779km 304deg
  24  2022-05-05 02:28 K0JD 10.140116 -22dB 0 EN62bv 5W OZ7IT JO65df 6779km 40deg
  10 tx 2022-05-26 04:24 OZ7IT 14.097138 -24dB 0 JO65df 5W K0JD EN62bv 6779km 304deg
  67  2022-05-26 04:30 K0JD 14.097023 -11dB -3 EN62bv 5W OZ7IT JO65df 6779km 40deg


EN65 KD8HOR 20 - (May 17)

   3 tx 2022-05-17 01:02 OZ7IT 14.097154 -29dB 0 JO65df 5W KD8HOR EN65 6517km 306deg
   1  2022-05-17 13:20 KD8HOR 14.097085 -22dB 1 EN65 10W OZ7IT JO65df 6517km 41deg


EN66 N8QQQ 20 - (May 3,7)

   4 tx 2022-05-07 15:26 OZ7IT 14.097138 -22dB 0 JO65df 5W N8QQQ EN66bg 6494km 307deg
   1  2022-05-07 15:18 N8QQQ 14.097151 -19dB 0 EN66bg 20W OZ7IT JO65df 6494km 41deg


EN70 KE8RXQ 20 - (May 6-7,12,15,17-18)

   3 tx 2022-05-15 22:42 OZ7IT 14.097056 -27dB 0 JO65df 5W KE8RXQ EN70 6833km 301deg
   6  2022-05-15 22:48 KE8RXQ 14.097095 -12dB 0 EN70vh 5W OZ7IT JO65df 6802km 40deg


EN71 K9JJM 20 - (May 1-5,7-9,11-12,15-18,20-29,31)

  158 tx 2022-05-03 04:22 OZ7IT 14.097145 1dB 0 JO65df 5W K9JJM EN71bp 6779km 302deg
  352  2022-05-03 04:24 K9JJM 14.097114 -16dB 0 EN71bp 5W OZ7IT JO65df 6779km 40deg

   KC9ORX 30,20 - (May 7,13,15-17,26-27)

   4 tx 2022-05-26 01:28 OZ7IT 10.140162 -20dB 0 JO65df 5W KC9ORX EN71jc 6789km 301deg
   1  2022-05-26 01:24 KC9ORX 10.140197 -13dB 0 EN71jc 10W OZ7IT JO65df 6789km 40deg
   6 tx 2022-05-17 19:50 OZ7IT 14.097140 -5dB 0 JO65df 5W KC9ORX EN71jc 6789km 301deg
   4  2022-05-17 03:32 KC9ORX 14.097098 0dB 0 EN71jc 10W OZ7IT JO65df 6789km 40deg


EN72 KC8UHS 20 - (May 1,8,18,28)

   7 tx 2022-05-08 22:42 OZ7IT 14.097138 -20dB 0 JO65df 5W KC8UHS EN72 6664km 302deg
   2  2022-05-08 22:38 KC8UHS 14.097100 -13dB 0 EN72 5W OZ7IT JO65df 6664km 41deg

   N8AYY 40,20 - (May 1,5,7,10-11,13-25,27,31)

  23 tx 2022-05-01 04:16 OZ7IT 7.040070 -18dB 0 JO65df 5W N8AYY EN72wd 6643km 301deg
  77  2022-05-01 04:18 N8AYY 7.040065 -10dB 0 EN72wd 5W OZ7IT JO65df 6643km 41deg
  130 tx 2022-05-15 18:24 OZ7IT 14.097164 -11dB 0 JO65df 5W N8AYY EN72wd 6643km 301deg
  128  2022-05-15 18:26 N8AYY 14.097023 -21dB 0 EN72wd 5W OZ7IT JO65df 6643km 41deg

   W8OQ 20 - (May 1-4,6-9,11,13,15,18,20,23-26,28-31)

  99 tx 2022-05-13 01:28 OZ7IT 14.097138 -13dB 0 JO65df 5W W8OQ EN72qe 6666km 302deg
  25  2022-05-13 01:30 W8OQ 14.097135 -19dB 0 EN72qe 5W OZ7IT JO65df 6666km 41deg


EN74 N8DMH 40 - (May 4)

   2 tx 2022-05-04 02:40 OZ7IT 7.040058 -31dB 0 JO65df 5W N8DMH EN74dt 6504km 305deg
   3  2022-05-04 02:38 N8DMH 7.040152 -12dB 0 EN74dt 10W OZ7IT JO65df 6504km 41deg

   NU8A 20 - (May 14-15)

  29 tx 2022-05-14 12:46 OZ7IT 14.097130 -16dB 0 JO65df 5W NU8A EN74es 6503km 304deg
  80  2022-05-14 12:44 NU8A 14.097136 -21dB -1 EN74es 5W OZ7IT JO65df 6503km 41deg

   W8COP 20 - (May 25)

   1 tx 2022-05-25 03:54 OZ7IT 14.097119 -9dB -2 JO65df 5W W8COP EN74vk 6456km 303deg
   1  2022-05-25 03:50 W8COP 14.097120 -8dB 0 EN74vk 5W OZ7IT JO65df 6456km 42deg


EN80 K8MSF 20 - (May 2,21,24,30)

  15 tx 2022-05-24 11:38 OZ7IT 14.097179 -28dB 1 JO65df 5W K8MSF EN80uu 6651km 299deg
  13  2022-05-24 11:34 K8MSF 14.097012 -24dB 0 EN80uu 2W OZ7IT JO65df 6651km 41deg

   KD8KWH 20,15 - (May 1-3)

   5 tx 2022-05-03 18:46 OZ7IT 14.097144 -25dB 0 JO65df 5W KD8KWH EN80 6724km 299deg
   2  2022-05-03 18:32 KD8KWH 14.097135 -27dB 0 EN80mf 5W OZ7IT JO65df 6740km 41deg
   1 tx 2022-05-03 19:46 OZ7IT 21.096135 -19dB 0 JO65df 5W KD8KWH EN80 6724km 299deg
   1  2022-05-03 19:54 KD8KWH 21.096127 -11dB 0 EN80mf 5W OZ7IT JO65df 6740km 41deg

   KD8TFR 20 - (May 5,7,30)

   3 tx 2022-05-05 01:08 OZ7IT 14.097162 -13dB 0 JO65df 5W KD8TFR EN80la 6762km 299deg
  11  2022-05-05 01:10 KD8TFR 14.097087 0dB 0 EN80la 5W OZ7IT JO65df 6762km 41deg

   N5KCC 40,20 - (May 4,7-10,29-31)

   1 tx 2022-05-07 03:26 OZ7IT 7.040058 -24dB 0 JO65df 5W N5KCC EN80 6724km 299deg
  13  2022-05-07 03:54 N5KCC 7.040025 -20dB 0 EN80lk 5W OZ7IT JO65df 6727km 41deg
  25 tx 2022-05-08 03:30 OZ7IT 14.097139 -22dB 0 JO65df 5W N5KCC EN80 6724km 299deg
  88  2022-05-08 03:32 N5KCC 14.097026 -12dB 0 EN80lk 5W OZ7IT JO65df 6727km 41deg

   W8MDE 20 - (May 6,23)

  21 tx 2022-05-06 22:24 OZ7IT 14.097171 -10dB 0 JO65df 5W W8MDE EN80ns 6690km 300deg
  12  2022-05-06 22:26 W8MDE 14.097044 -3dB 0 EN80ns 5W OZ7IT JO65df 6690km 41deg


EN81 KA8BRK 20 - (May 1-6,8-17,25-27)

  506 tx 2022-05-15 22:42 OZ7IT 14.097138 -10dB 0 JO65df 5W KA8BRK EN81fc 6698km 300deg
   1  2022-05-15 22:52 KA8BRK 14.097100 -8dB 0 EN81fc 5W OZ7IT JO65df 6698km 41deg

   N8NJ 17 - (May 1-8,19,27)

  20 tx 2022-05-27 00:46 OZ7IT 18.106119 -19dB 0 JO65df 5W N8NJ EN81go 6652km 301deg
  213  2022-05-19 01:14 N8NJ 18.106042 -26dB 0 EN81go 1W OZ7IT JO65df 6652km 41deg


EN82 KE8IYA 30,20 - (May 21,26-27)

   1 tx 2022-05-27 02:24 OZ7IT 10.140161 -20dB 0 JO65df 5W KE8IYA EN82hi 6585km 301deg
   2  2022-05-27 02:28 KE8IYA 10.140200 -13dB 0 EN82hi 5W OZ7IT JO65df 6585km 41deg
   1 tx 2022-05-26 21:54 OZ7IT 14.097143 -23dB 0 JO65df 5W KE8IYA EN82hi 6585km 301deg
   7  2022-05-26 21:52 KE8IYA 14.097096 -10dB 0 EN82hi 1W OZ7IT JO65df 6585km 41deg

   W8DU 20 - (May 29)

   2 tx 2022-05-29 20:44 OZ7IT 14.097127 -26dB 0 JO65df 5W W8DU EN82jl 6565km 301deg
   2  2022-05-29 20:40 W8DU 14.097112 -18dB 0 EN82jl 5W OZ7IT JO65df 6565km 41deg

   W8JAB 20 - (May 4,8-10,13,15-16)

  30 tx 2022-05-04 20:44 OZ7IT 14.097141 -16dB 0 JO65df 5W W8JAB EN82lo 6546km 301deg
  46  2022-05-04 20:42 W8JAB 14.097098 -13dB -1 EN82lo 5W OZ7IT JO65df 6546km 42deg


EN83 WL7AM 30 - (May 1-2,4,6-8,10-11,13-14,16-17,20,24-27)

   8 tx 2022-05-06 04:26 OZ7IT 10.140159 -12dB 0 JO65df 5W WL7AM EN83 6473km 302deg
  89  2022-05-06 04:24 WL7AM 10.140229 -25dB 0 EN83gc 0.2W OZ7IT JO65df 6527km 42deg


EN90 AC3DB 20 - (May 7-9)

  14 tx 2022-05-08 00:44 OZ7IT 14.097159 -12dB 0 JO65df 5W AC3DB EN90xu 6525km 298deg
   5  2022-05-08 00:40 AC3DB 14.097082 -5dB 0 EN90xu 5W OZ7IT JO65df 6525km 42deg

   KB3LYB 20 - (May 30-31)

   2 tx 2022-05-30 23:30 OZ7IT 14.097136 -22dB 0 JO65df 5W KB3LYB EN90 6612km 298deg
   6  2022-05-30 23:50 KB3LYB 14.097102 -2dB 0 EN90xm 5W OZ7IT JO65df 6553km 42deg

   WB8JAY 20 - (May 20-21)

   2 tx 2022-05-20 22:40 OZ7IT 14.097136 -20dB 0 JO65df 5W WB8JAY EN90gl 6636km 298deg
   3  2022-05-20 22:10 WB8JAY 14.097135 -21dB 0 EN90gl 5W OZ7IT JO65df 6636km 41deg


EN91 N9AGC 20 - (May 8,10)

   7 tx 2022-05-08 23:02 OZ7IT 14.097144 -18dB 0 JO65df 5W N9AGC EN91ip 6529km 299deg
   7  2022-05-08 23:20 N9AGC 14.097094 4dB -1 EN91ip 1W OZ7IT JO65df 6529km 42deg

   W8AC 40,12 - (May 4-31)

  123 tx 2022-05-08 02:24 OZ7IT 7.040057 -21dB 0 JO65df 5W W8AC EN91jm 6535km 299deg
  526  2022-05-08 02:22 W8AC 7.040040 -25dB 0 EN91jm 1W OZ7IT JO65df 6535km 42deg
   1 tx 2022-05-27 12:24 OZ7IT 24.926102 -30dB 0 JO65df 5W W8AC EN91jm 6535km 299deg
  42  2022-05-27 12:30 W8AC 24.926033 -23dB 0 EN91jm 5W OZ7IT JO65df 6535km 42deg


EN93 VE3YU 20 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 14:24 OZ7IT 14.097133 -16dB 0 JO65df 5W VE3YU EN93xp 6296km 300deg
   1  2022-05-09 14:28 VE3YU 14.097105 -13dB -1 EN93xp 2W OZ7IT JO65df 6296km 43deg


EN96 VE3GEN 20 - (May 2-5,9-13,15-21,25-27,30)

  371 tx 2022-05-09 17:44 OZ7IT 14.097137 -26dB 0 JO65df 5W VE3GEN EN96ol 6108km 303deg
  295  2022-05-09 17:46 VE3GEN 14.097132 -16dB 0 EN96ol 5W OZ7IT JO65df 6108km 44deg


FE90 DP0POL 15 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 18:42 OZ7IT 21.096145 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL FE90ax 13481km 228deg
   1  2022-05-01 18:48 DP0POL 21.096124 -10dB 0 FE90ax 5W OZ7IT JO65df 13481km 40deg


FE91 DP0POL 20 - (May 1)

   6 tx 2022-05-01 21:06 OZ7IT 14.097150 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL FE91ej 13430km 228deg
   3  2022-05-01 21:08 DP0POL 14.097101 -8dB 0 FE91ej 5W OZ7IT JO65df 13430km 40deg


FF51 LU8YD 20 - (May 23-25)

   4 tx 2022-05-24 21:50 OZ7IT 14.097155 -16dB 1 JO65df 5W LU8YD FF51xb 12923km 239deg
  111  2022-05-24 21:48 LU8YD 14.097082 1dB 0 FF51xb 5W OZ7IT JO65df 12923km 39deg


FF73 LU7UMJ 20 - (May 1-2)

   3 tx 2022-05-01 21:06 OZ7IT 14.097038 -26dB -1 JO65df 5W LU7UMJ FF73lo 12537km 238deg
  20  2022-05-01 21:08 LU7UMJ 14.097198 -2dB -2 FF73lo 5W OZ7IT JO65df 12537km 37deg


FF96 LU1EGT 20,15,10 - (May 2-3,21-25,30-31)

   7 tx 2022-05-25 00:44 OZ7IT 14.097120 -27dB 0 JO65df 5W LU1EGT FF96qb 12080km 237deg
  158  2022-05-25 00:46 LU1EGT 14.097120 -9dB 0 FF96qb 5W OZ7IT JO65df 12080km 35deg
   1 tx 2022-05-23 20:32 OZ7IT 21.096206 -27dB 0 JO65df 5W LU1EGT FF96qb 12080km 237deg
  97  2022-05-23 20:30 LU1EGT 21.096020 -6dB 0 FF96qb 5W OZ7IT JO65df 12080km 35deg
   8 tx 2022-05-22 16:24 OZ7IT 28.126128 -26dB 0 JO65df 5W LU1EGT FF96qb 12080km 237deg
  34  2022-05-22 16:22 LU1EGT 28.126048 -15dB 0 FF96qb 5W OZ7IT JO65df 12080km 35deg


FK40 YV1SW 10 - (May 19,27)

   5 tx 2022-05-27 17:32 OZ7IT 28.126156 -12dB 0 JO65df 2W YV1SW FK40hh 8666km 271deg
  32  2022-05-27 17:34 YV1SW 28.126028 7dB 0 FK40hh 5W OZ7IT JO65df 8666km 35deg


FK90 9Z4CAC 20 - (May 20)

   2 tx 2022-05-20 01:08 OZ7IT 14.097064 -17dB 0 JO65df 5W 9Z4CAC FK90fe 8056km 263deg
   7  2022-05-20 01:06 9Z4CAC 14.097163 7dB 0 FK90fe 10W OZ7IT JO65df 8056km 35deg


FL15 C6AVD 30 - (May 9-10,19)

   3 tx 2022-05-09 00:24 OZ7IT 10.140161 -21dB 0 JO65df 5W C6AVD FL15hb 7723km 285deg
   4  2022-05-09 00:28 C6AVD 10.140198 -11dB 0 FL15hb 20W OZ7IT JO65df 7723km 38deg


FM04 AC4ML 40,20,15 - (May 1-2,7-9,29)

  15 tx 2022-05-08 01:52 OZ7IT 7.040062 -24dB 0 JO65df 5W AC4ML FM04 7005km 292deg
  24  2022-05-08 01:50 AC4ML 7.040094 -20dB 0 FM04ce 5W OZ7IT JO65df 7074km 40deg
  18 tx 2022-05-01 15:22 OZ7IT 14.097150 -27dB 0 JO65df 5W AC4ML FM04 7005km 292deg
  51  2022-05-01 15:24 AC4ML 14.097090 -17dB 0 FM04ce 5W OZ7IT JO65df 7074km 40deg
   2 tx 2022-05-07 14:22 OZ7IT 21.096146 -28dB 0 JO65df 5W AC4ML FM04 7005km 292deg
  15  2022-05-07 14:24 AC4ML 21.096082 -22dB 0 FM04ce 5W OZ7IT JO65df 7074km 40deg


FM05 KA9QJT 15 - (May 1-11,17-19,22-27)

  21 tx 2022-05-03 21:26 OZ7IT 21.096130 -15dB 0 JO65df 5W KA9QJT FM05rv 6855km 293deg
  142  2022-05-03 21:28 KA9QJT 21.096003 -8dB 0 FM05rv 1W OZ7IT JO65df 6855km 40deg

   NN4Q 17 - (May 6)

   3 tx 2022-05-06 17:04 OZ7IT 18.106135 -24dB 0 JO65df 5W NN4Q/QRP FM05ct 6935km 294deg
   7  2022-05-06 17:38 NN4Q 18.106105 -23dB 0 FM05 5W OZ7IT JO65df 6919km 40deg

   WA4OSS 20 - (May 3-7,9-10,12,14-16,18-23,28-31)

   5 tx 2022-05-21 19:26 OZ7IT 14.097135 -31dB 0 JO65df 5W WA4OSS FM05rt 6862km 293deg
  84  2022-05-22 22:00 WA4OSS 14.097035 -14dB 0 FM05rt 0.2W OZ7IT JO65df 6862km 40deg


FM07 N4IW 40,30,20,15 - (May 1-6,9-11,20-21)

   3 tx 2022-05-11 01:06 OZ7IT 7.040058 -23dB 0 JO65df 5W N4IW FM07jk 6763km 295deg
   3  2022-05-10 03:46 N4IW 7.040123 -27dB 0 FM07jk 1W OZ7IT JO65df 6763km 41deg
  25 tx 2022-05-01 05:44 OZ7IT 10.140162 -26dB 0 JO65df 5W N4IW FM07jk 6763km 295deg
  26  2022-05-01 05:48 N4IW 10.140223 -25dB 0 FM07jk 1W OZ7IT JO65df 6763km 41deg
  64 tx 2022-05-02 13:30 OZ7IT 14.097142 -20dB 0 JO65df 5W N4IW FM07jk 6763km 295deg
  104  2022-05-02 13:24 N4IW 14.097124 -15dB 0 FM07jk 1W OZ7IT JO65df 6763km 41deg
   1 tx 2022-05-02 13:32 OZ7IT 21.096132 -26dB 0 JO65df 5W N4IW FM07jk 6763km 295deg
  26  2022-05-02 12:52 N4IW 21.096121 -18dB 0 FM07jk 1W OZ7IT JO65df 6763km 41deg


FM08 N4DSA 20 - (May 7-8)

   7 tx 2022-05-07 18:20 OZ7IT 14.097139 -24dB 0 JO65df 5W N4DSA FM08 6666km 295deg
  19  2022-05-07 18:18 N4DSA 14.097101 -19dB 0 FM08nb 0.001W OZ7IT JO65df 6692km 41deg


FM16 K4LBL 20 - (May 7-8,10)

   4 tx 2022-05-10 20:46 OZ7IT 14.097137 -7dB 0 JO65df 5W K4LBL FM16rr 6668km 292deg
   2  2022-05-10 20:48 K4LBL 14.097086 -15dB 0 FM16rr 1W OZ7IT JO65df 6668km 41deg

   KN4FWY 20 - (May 30)

   1 tx 2022-05-30 19:24 OZ7IT 14.097152 -11dB 0 JO65df 5W KN4FWY FM16vw 6631km 292deg
   1  2022-05-30 19:20 KN4FWY 14.097088 -7dB 0 FM16vw 5W OZ7IT JO65df 6631km 41deg

   KN4NBI 20 - (May 1-31)

  471 tx 2022-05-01 06:22 OZ7IT 14.097150 -22dB 0 JO65df 5W KN4NBI FM16wt 6636km 292deg
 1844  2022-05-01 06:24 KN4NBI 14.097013 -9dB 0 FM16wt 10W OZ7IT JO65df 6636km 41deg

   KO4WJE 20 - (May 5-6)

   4 tx 2022-05-06 00:20 OZ7IT 14.097120 -13dB 0 JO65df 5W KO4WJE FM16xv 6624km 292deg
   2  2022-05-06 00:18 KO4WJE 14.097035 8dB 0 FM16xv 100W OZ7IT JO65df 6624km 41deg

   KX4RC 20 - (May 30)

   1 tx 2022-05-30 20:46 OZ7IT 14.097140 -29dB 0 JO65df 5W KX4RC FM16xt 6631km 292deg
   4  2022-05-30 20:36 KX4RC 14.097199 -24dB 0 FM16xt 1W OZ7IT JO65df 6631km 41deg


FM17 KD4JJT 20 - (May 5,16)

   1 tx 2022-05-05 15:54 OZ7IT 14.097139 -25dB 0 JO65df 5W KD4JJT FM17 6634km 293deg
   6  2022-05-16 21:46 KD4JJT 14.097100 -7dB 0 FM17 5W OZ7IT JO65df 6634km 41deg

   KW4CQ 20,17 - (May 30)

   2 tx 2022-05-30 16:24 OZ7IT 14.097138 -16dB 0 JO65df 5W KW4CQ FM17fl 6663km 294deg
  36  2022-05-30 16:22 KW4CQ 14.097132 -16dB 0 FM17fl 20W OZ7IT JO65df 6663km 41deg
   1 tx 2022-05-30 14:34 OZ7IT 18.106114 -19dB 0 JO65df 5W KW4CQ FM17fl 6663km 294deg
   7  2022-05-30 14:36 KW4CQ 18.106143 -10dB 0 FM17fl 10W OZ7IT JO65df 6663km 41deg

   WD4IMI 20 - (May 1-12,18-27,29)

  74 tx 2022-05-19 21:48 OZ7IT 14.097149 -15dB 0 JO65df 5W WD4IMI FM17if 6670km 293deg
   9  2022-05-19 21:50 WD4IMI 14.097163 -29dB 0 FM17if 2W OZ7IT JO65df 6670km 41deg


FM18 K0DEV 20 - (May 6-7,16,26-27,31)

  27 tx 2022-05-27 03:54 OZ7IT 14.097158 -19dB 0 JO65df 5W K0DEV FM18jv 6526km 294deg
  13  2022-05-31 05:38 K0DEV 14.097104 -23dB 0 FM18jv 0.1W OZ7IT JO65df 6526km 42deg

   K3RWR 40 - (May 12-13)

   1 tx 2022-05-13 02:44 OZ7IT 7.040058 -21dB 0 JO65df 5W K3RWR FM18qi 6537km 294deg
  18  2022-05-13 02:46 K3RWR 7.040195 -13dB 0 FM18qi 5W OZ7IT JO65df 6537km 42deg

   K4CUL 17 - (May 14)

   1 tx 2022-05-14 18:22 OZ7IT 18.106115 -28dB 0 JO65df 5W K4CUL FM18ak 6607km 295deg
   1  2022-05-14 16:24 K4CUL 18.106110 -20dB -1 FM18ak 10W OZ7IT JO65df 6607km 41deg

   KB3EDF 40 - (May 1-31)

  208 tx 2022-05-03 02:20 OZ7IT 7.040059 -15dB 0 JO65df 5W KB3EDF FM18 6551km 294deg
  41  2022-05-03 02:22 KB3EDF 7.040100 -12dB 0 FM18rh 2W OZ7IT JO65df 6536km 42deg

   KB3VLL 30 - (May 9,11-14,16-19,21,23-27)

  40 tx 2022-05-16 00:42 OZ7IT 10.140161 -18dB 0 JO65df 5W KB3VLL FM18pv 6497km 294deg
   1  2022-05-16 00:44 KB3VLL 10.140248 -10dB 0 FM18pv 5W OZ7IT JO65df 6497km 42deg

   KC3TXC 20 - (May 2-7)

  23 tx 2022-05-02 18:46 OZ7IT 14.097138 -19dB 0 JO65df 5W KC3TXC FM18sw 6479km 294deg
  33  2022-05-02 18:44 KC3TXC 14.097142 -23dB 0 FM18sw 2W OZ7IT JO65df 6479km 42deg

   KE3XE 20 - (May 1-3,5-6,8-12,17-18,21,25,28-31)

  48 tx 2022-05-02 12:24 OZ7IT 14.097143 -16dB 0 JO65df 5W KE3XE FM18fg 6597km 294deg
  92  2022-05-02 12:26 KE3XE 14.097059 -22dB 0 FM18fg 0.2W OZ7IT JO65df 6597km 42deg

   KK4MBI 20 - (May 9-11)

  34 tx 2022-05-09 12:42 OZ7IT 14.097150 -23dB 0 JO65df 5W KK4MBI FM18kv 6521km 294deg
  100  2022-05-09 12:44 KK4MBI 14.097048 -21dB 0 FM18kv 5W OZ7IT JO65df 6521km 42deg

   KN4ANO 20 - (May 7)

   2 tx 2022-05-07 01:30 OZ7IT 14.097141 -10dB 0 JO65df 5W KN4ANO FM18if 6586km 294deg
   9  2022-05-07 01:32 KN4ANO 14.097033 -14dB 0 FM18if 5W OZ7IT JO65df 6586km 42deg

   KO4WYX 20 - (May 25-26,30)

   7 tx 2022-05-25 23:32 OZ7IT 14.097149 -2dB 0 JO65df 5W KO4WYX FM18el 6585km 294deg
  10  2022-05-25 23:34 KO4WYX 14.097089 0dB 0 FM18el 50W OZ7IT JO65df 6585km 42deg

   KO4ZIY 20 - (May 6-9)

  20 tx 2022-05-08 13:08 OZ7IT 14.097089 -28dB 0 JO65df 5W KO4ZIY FM18lv 6516km 294deg
  15  2022-05-08 23:38 KO4ZIY 14.097149 -3dB 0 FM18lv 10W OZ7IT JO65df 6516km 42deg

   N2LEE 20 - (May 28-29)

   2 tx 2022-05-29 00:24 OZ7IT 14.097138 -15dB 0 JO65df 5W N2LEE FM18 6551km 294deg
   7  2022-05-29 00:20 N2LEE 14.097099 15dB 0 FM18 5W OZ7IT JO65df 6551km 42deg

   W0QV 20 - (May 1-2,24,27-31)

  114 tx 2022-05-01 18:24 OZ7IT 14.097137 -12dB 0 JO65df 5W W0QV FM18kx 6514km 294deg
  156  2022-05-01 18:22 W0QV 14.096996 -21dB 0 FM18kx 5W OZ7IT JO65df 6514km 42deg

   W4SIJ 15 - (May 16)

   2 tx 2022-05-16 21:28 OZ7IT 21.096125 -30dB 0 JO65df 5W W4SIJ FM18 6551km 294deg
   1  2022-05-16 17:10 W4SIJ 21.096101 -24dB 0 FM18 0.1W OZ7IT JO65df 6551km 42deg


FM19 K3CXW 15 - (May 24,26)

   5 tx 2022-05-24 18:20 OZ7IT 21.096126 -16dB 0 JO65df 5W K3CXW FM19nf 6479km 294deg
   9  2022-05-24 18:16 K3CXW 21.096101 -18dB 0 FM19nf 1W OZ7IT JO65df 6479km 42deg

   K3DIY 20 - (May 22-23)

  24 tx 2022-05-23 16:44 OZ7IT 14.097139 -10dB 0 JO65df 5W K3DIY FM19nk 6462km 295deg
  20  2022-05-23 16:42 K3DIY 14.097143 -19dB 0 FM19nk 5W OZ7IT JO65df 6462km 42deg

   K3UE 20,15 - (May 21)

   4 tx 2022-05-21 19:48 OZ7IT 14.097143 -21dB 0 JO65df 5W K3UE FM19 6468km 295deg
   5  2022-05-21 19:50 K3UE 14.097161 -18dB -1 FM19le 5W OZ7IT JO65df 6492km 42deg
   1 tx 2022-05-21 18:20 OZ7IT 21.096134 -28dB 0 JO65df 5W K3UE FM19 6468km 295deg
   1  2022-05-21 18:16 K3UE 21.096141 -23dB -1 FM19le 5W OZ7IT JO65df 6492km 42deg

   KB3EOF 40,30,20,17,15 - (May 1-19,23-31)

   5 tx 2022-05-04 03:00 OZ7IT 7.040107 -20dB 0 JO65df 5W KB3EOF FM19 6468km 295deg
  21  2022-05-04 03:24 KB3EOF 7.040138 -14dB 0 FM19fk 2W OZ7IT JO65df 6500km 42deg
  58 tx 2022-05-16 05:08 OZ7IT 10.140237 -13dB 0 JO65df 5W KB3EOF FM19 6468km 295deg
  110  2022-05-16 05:12 KB3EOF 10.140229 -8dB 3 FM19fk 2W OZ7IT JO65df 6500km 42deg
  101 tx 2022-05-03 23:52 OZ7IT 14.097239 -20dB 1 JO65df 5W KB3EOF FM19 6468km 295deg
  89  2022-05-03 23:50 KB3EOF 14.097105 -10dB 3 FM19fk 2W OZ7IT JO65df 6500km 42deg
   3 tx 2022-05-02 21:32 OZ7IT 18.106251 -24dB 1 JO65df 5W KB3EOF FM19 6468km 295deg
  50  2022-05-02 21:12 KB3EOF 18.106135 -20dB 3 FM19fk 2W OZ7IT JO65df 6500km 42deg
  12 tx 2022-05-03 20:44 OZ7IT 21.096283 -30dB 0 JO65df 5W KB3EOF FM19 6468km 295deg
  16  2022-05-03 20:42 KB3EOF 21.096084 -21dB 4 FM19fk 2W OZ7IT JO65df 6500km 42deg

   KB5WGT 20 - (May 28-30)

   3 tx 2022-05-28 21:36 OZ7IT 14.097119 -23dB 3 JO65df 5W KB5WGT FM19kb 6507km 294deg
   8  2022-05-28 21:34 KB5WGT 14.097124 -14dB -3 FM19kb 5W OZ7IT JO65df 6507km 42deg

   KC3BWN 30 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 00:42 OZ7IT 10.140162 -21dB 0 JO65df 5W KC3BWN FM19lb 6503km 294deg
   1  2022-05-08 00:40 KC3BWN 10.140140 -21dB 0 FM19lb 5W OZ7IT JO65df 6503km 42deg

   KC3TAU 20 - (May 16)

   1 tx 2022-05-16 02:22 OZ7IT 14.097138 -4dB 0 JO65df 5W KC3TAU FM19np 6445km 295deg
   4  2022-05-16 02:26 KC3TAU 14.097048 3dB 0 FM19np 10W OZ7IT JO65df 6445km 42deg

   KF4HCW 40,30,20,15 - (May 1-31)

  23 tx 2022-05-02 04:46 OZ7IT 7.040060 -26dB 0 JO65df 5W KF4HCW FM19fc 6528km 295deg
  28  2022-05-02 05:06 KF4HCW 7.040074 -22dB 0 FM19fc 2W OZ7IT JO65df 6528km 42deg
  62 tx 2022-05-01 05:28 OZ7IT 10.140164 -22dB 0 JO65df 5W KF4HCW FM19fc 6528km 295deg
  77  2022-05-01 05:08 KF4HCW 10.140173 -15dB 0 FM19fc 2W OZ7IT JO65df 6528km 42deg
  81 tx 2022-05-02 13:30 OZ7IT 14.097143 -24dB 0 JO65df 5W KF4HCW FM19fc 6528km 295deg
  102  2022-05-02 13:10 KF4HCW 14.097073 -10dB 0 FM19fc 2W OZ7IT JO65df 6528km 42deg
   9 tx 2022-05-07 15:54 OZ7IT 21.096134 -26dB 0 JO65df 5W KF4HCW FM19fc 6528km 295deg
  46  2022-05-07 16:54 KF4HCW 21.096069 -18dB 0 FM19fc 2W OZ7IT JO65df 6528km 42deg

   KO4PGC 40,30,20,17,15 - (May 1-2,4-10,13,15-16)

  17 tx 2022-05-04 03:20 OZ7IT 7.040056 -24dB 0 JO65df 5W KO4PGC FM19nc 6490km 294deg
  43  2022-05-04 03:18 KO4PGC 7.040017 -11dB 0 FM19nc 1W OZ7IT JO65df 6490km 42deg
  19 tx 2022-05-05 04:24 OZ7IT 10.140158 -27dB 0 JO65df 5W KO4PGC FM19nc 6490km 294deg
  29  2022-05-05 04:22 KO4PGC 10.140117 -21dB 0 FM19nc 1W OZ7IT JO65df 6490km 42deg
  76 tx 2022-05-01 03:12 OZ7IT 14.097135 -23dB 0 JO65df 5W KO4PGC FM19nc 6490km 294deg
  127  2022-05-01 03:14 KO4PGC 14.097185 -4dB 0 FM19nc 5W OZ7IT JO65df 6490km 42deg
   1 tx 2022-05-09 22:16 OZ7IT 18.106120 -29dB 0 JO65df 5W KO4PGC FM19nc 6490km 294deg
   7  2022-05-09 22:22 KO4PGC 18.106019 -26dB 0 FM19nc 1W OZ7IT JO65df 6490km 42deg
   1 tx 2022-05-10 21:42 OZ7IT 21.096125 -26dB 0 JO65df 5W KO4PGC FM19nc 6490km 294deg
  18  2022-05-10 21:36 KO4PGC 21.096016 -23dB 0 FM19nc 1W OZ7IT JO65df 6490km 42deg

   N3BBF 20 - (May 16-17,24-25,28-29)

   7 tx 2022-05-28 19:50 OZ7IT 14.097136 -16dB 0 JO65df 5W N3BBF FM19kb 6507km 294deg
  42  2022-05-25 12:50 N3BBF 14.097171 -25dB 0 FM19kb 0.2W OZ7IT JO65df 6507km 42deg

   N8URE 20 - (May 26)

   2 tx 2022-05-26 05:48 OZ7IT 14.097161 -25dB 1 JO65df 5W N8URE FM19oh 6468km 294deg
   8  2022-05-26 05:42 N8URE 14.097065 -3dB 0 FM19oh 5W OZ7IT JO65df 6468km 42deg

   W3BCW 20 - (May 1-4)

  110 tx 2022-05-01 04:22 OZ7IT 14.097138 -25dB 0 JO65df 5W W3BCW FM19ka 6511km 294deg
  307  2022-05-01 04:20 W3BCW 14.097042 -9dB 0 FM19ka 5W OZ7IT JO65df 6511km 42deg

   W3LOU 20 - (May 12-13)

  37 tx 2022-05-13 00:40 OZ7IT 14.097143 -12dB 0 JO65df 5W W3LOU FM19mk 6467km 295deg
  12  2022-05-13 00:38 W3LOU 14.097096 -6dB -1 FM19mk 0.005W OZ7IT JO65df 6467km 42deg

   W3TAC 17 - (May 23-26)

   3 tx 2022-05-25 22:42 OZ7IT 18.106111 -23dB 0 JO65df 5W W3TAC FM19uv 6391km 295deg
  10  2022-05-25 22:52 W3TAC 18.106144 -21dB 1 FM19uv 1W OZ7IT JO65df 6391km 43deg

   WB3AVN 20 - (May 1-2)

   1 tx 2022-05-01 23:52 OZ7IT 14.097109 -12dB 0 JO65df 5W WB3AVN FM19 6468km 295deg
   9  2022-05-01 23:48 WB3AVN 14.097040 -17dB 0 FM19og 5W OZ7IT JO65df 6471km 42deg


FM29 KB3YFB 20 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 23:04 OZ7IT 14.097149 -21dB 0 JO65df 5W KB3YFB FM29iw 6330km 294deg
   3  2022-05-09 23:08 KB3YFB 14.097120 -16dB -1 FM29iw 2W OZ7IT JO65df 6330km 43deg

   KD2VEZ 40,20 - (May 2,24-26)

   1 tx 2022-05-24 00:42 OZ7IT 7.040059 -20dB 0 JO65df 5W KD2VEZ FM29vx 6263km 293deg
  12  2022-05-24 00:44 KD2VEZ 7.040036 -17dB 0 FM29vx 5W OZ7IT JO65df 6263km 43deg
   2 tx 2022-05-26 01:04 OZ7IT 14.097145 -23dB 0 JO65df 5W KD2VEZ FM29vx 6263km 293deg
  34  2022-05-26 01:06 KD2VEZ 14.097033 -12dB 0 FM29vx 5W OZ7IT JO65df 6263km 43deg

   KT3R 40,20 - (May 16-17)

   2 tx 2022-05-17 03:04 OZ7IT 7.040059 -11dB 0 JO65df 5W KT3R FM29 6352km 293deg
   3  2022-05-17 03:12 KT3R 7.040120 -20dB 0 FM29 0.5W OZ7IT JO65df 6352km 43deg
   1 tx 2022-05-17 01:28 OZ7IT 14.097138 -10dB 0 JO65df 5W KT3R FM29 6352km 293deg
  11  2022-05-17 01:32 KT3R 14.097120 -15dB 0 FM29 0.5W OZ7IT JO65df 6352km 43deg

   N2FHL 20 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 15:06 OZ7IT 14.097144 -22dB 0 JO65df 5W N2FHL FM29lx 6312km 294deg
   3  2022-05-31 15:32 N2FHL 14.097041 -29dB 0 FM29lx 5W OZ7IT JO65df 6312km 43deg

   WA3DNM 40,30,20 - (May 1-31)

  18 tx 2022-05-02 02:24 OZ7IT 7.040061 -13dB 0 JO65df 5W WA3DNM FM29fw 6344km 294deg
  430  2022-05-02 02:26 WA3DNM 7.040085 -6dB 0 FM29fw 5W OZ7IT JO65df 6344km 43deg
   5 tx 2022-05-04 01:24 OZ7IT 10.140165 -26dB 0 JO65df 5W WA3DNM FM29fw 6344km 294deg
  671  2022-05-04 01:28 WA3DNM 10.140183 -8dB 0 FM29fw 5W OZ7IT JO65df 6344km 43deg
  21 tx 2022-05-26 03:52 OZ7IT 14.097146 -18dB 0 JO65df 5W WA3DNM FM29fw 6344km 294deg
  736  2022-05-26 03:50 WA3DNM 14.097082 -5dB 0 FM29fw 5W OZ7IT JO65df 6344km 43deg


FN00 KB3CUF 40 - (May 9,24-27)

  13 tx 2022-05-27 02:22 OZ7IT 7.040054 -21dB 0 JO65df 5W KB3CUF FN00ci 6553km 297deg
   3  2022-05-27 02:18 KB3CUF 7.040102 -10dB 0 FN00ci 5W OZ7IT JO65df 6553km 42deg

   KC3DLL 20 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 21:30 OZ7IT 14.097138 -29dB 0 JO65df 5W KC3DLL FN00ak 6555km 297deg
   1  2022-05-31 23:10 KC3DLL 14.097101 -19dB 0 FN00ak 100W OZ7IT JO65df 6555km 42deg

   W3HRS 40,20 - (May 1-9,13-14,18-21,23-27,30-31)

  22 tx 2022-05-05 00:22 OZ7IT 7.040057 -25dB 0 JO65df 5W W3HRS FN00ex 6492km 298deg
  157  2022-05-05 00:20 W3HRS 7.040099 -13dB 0 FN00ex 50W OZ7IT JO65df 6492km 42deg
   6 tx 2022-05-02 00:22 OZ7IT 14.097139 -21dB 0 JO65df 5W W3HRS FN00ex 6492km 298deg
  31  2022-05-02 00:20 W3HRS 14.097100 -15dB 0 FN00ex 50W OZ7IT JO65df 6492km 42deg

   WA3BM 30 - (May 19-20)

  14 tx 2022-05-20 03:06 OZ7IT 10.140163 -12dB 0 JO65df 5W WA3BM FN00ac 6583km 297deg
  13  2022-05-20 03:04 WA3BM 10.140193 -24dB 0 FN00ac 10W OZ7IT JO65df 6583km 42deg

   WO3T 20,15 - (May 4,6)

  10 tx 2022-05-06 17:06 OZ7IT 14.097135 5dB 0 JO65df 5W WO3T FN00vk 6456km 296deg
   3  2022-05-06 17:08 WO3T 14.097104 -4dB -1 FN00vk 5W OZ7IT JO65df 6456km 42deg
   1 tx 2022-05-06 16:48 OZ7IT 21.096124 3dB -1 JO65df 5W WO3T FN00vk 6456km 296deg
   4  2022-05-06 16:46 WO3T 21.096103 -9dB -2 FN00vk 5W OZ7IT JO65df 6456km 42deg


FN02 KD2SVB 20 - (May 10-11,16,26-27,29-30)

  13 tx 2022-05-16 19:20 OZ7IT 14.097134 -9dB 0 JO65df 5W KD2SVB FN02wr 6264km 298deg
   9  2022-05-26 23:44 KD2SVB 14.097019 -26dB 0 FN02vr 0.2W OZ7IT JO65df 6269km 43deg


FN03 VA3EIU 20 - (May 1-2,16)

   2 tx 2022-05-02 11:10 OZ7IT 14.097137 -29dB 0 JO65df 5W VA3EIU FN03cf 6316km 300deg
   8  2022-05-02 11:24 VA3EIU 14.097083 -22dB 0 FN03cf 5W OZ7IT JO65df 6316km 43deg

   VA3JDL 40 - (May 1-6)

  16 tx 2022-05-03 02:40 OZ7IT 7.040060 -24dB 0 JO65df 5W VA3JDL FN03gx 6237km 300deg
  82  2022-05-03 02:42 VA3JDL 7.040097 -14dB 0 FN03gx 5W OZ7IT JO65df 6237km 43deg

   VA3OV 20 - (May 29)

   1 tx 2022-05-29 15:50 OZ7IT 14.097137 -25dB 0 JO65df 5W VA3OV FN03jd 6291km 299deg
   1  2022-05-29 15:44 VA3OV 14.097102 -21dB 0 FN03jd 5W OZ7IT JO65df 6291km 43deg

   VA3SQZ 20 - (May 6-9,12-13,15-20)

  25 tx 2022-05-17 01:02 OZ7IT 14.097139 -22dB 0 JO65df 5W VA3SQZ FN03gq 6261km 300deg
  85  2022-05-17 01:04 VA3SQZ 14.097100 -7dB 0 FN03gq 2W OZ7IT JO65df 6261km 43deg

   VA3SYS 20 - (May 2,4-10,24)

  22 tx 2022-05-05 18:38 OZ7IT 14.097132 -30dB 0 JO65df 5W VA3SYS FN03 6255km 299deg
   3  2022-05-05 17:08 VA3SYS 14.097106 -21dB 0 FN03 10W OZ7IT JO65df 6255km 43deg

   VE3DBN 20 - (May 27)

   2 tx 2022-05-27 02:24 OZ7IT 14.097138 -6dB 2 JO65df 5W VE3DBN FN03eu 6256km 300deg
  10  2022-05-27 02:22 VE3DBN 14.097101 -10dB 0 FN03eu 100W OZ7IT JO65df 6256km 43deg

   VE3PKY 20 - (May 3)

   3 tx 2022-05-03 05:04 OZ7IT 14.097092 -20dB 0 JO65df 5W VE3PKY FN03cf 6316km 300deg
  13  2022-05-03 05:02 VE3PKY 14.097050 -27dB 0 FN03cf 1W OZ7IT JO65df 6316km 43deg


FN04 K3FOX 30,20 - (May 7,10-14)

   6 tx 2022-05-13 03:28 OZ7IT 10.140162 -16dB 0 JO65df 5W K3FOX FN04 6174km 300deg
  23  2022-05-13 03:08 K3FOX 10.140274 -18dB 0 FN04dc 5W OZ7IT JO65df 6241km 43deg
  18 tx 2022-05-10 19:04 OZ7IT 14.097140 -14dB 0 JO65df 5W K3FOX FN04 6174km 300deg
  33  2022-05-10 19:10 K3FOX 14.097175 -21dB 0 FN04dc 5W OZ7IT JO65df 6241km 43deg

   VE3RRN 20,15 - (May 2,9)

   1 tx 2022-05-09 21:12 OZ7IT 14.097162 -25dB 0 JO65df 5W VE3RRN FN04uk 6136km 300deg
   1  2022-05-09 21:14 VE3RRN 14.097076 -8dB -1 FN04uk 2W OZ7IT JO65df 6136km 44deg
   5 tx 2022-05-02 19:26 OZ7IT 21.096154 -26dB 0 JO65df 5W VE3RRN FN04uk 6136km 300deg
   1  2022-05-02 19:18 VE3RRN 21.096073 -21dB 0 FN04uk 5W OZ7IT JO65df 6136km 44deg


FN08 VE2RN 40 - (May 6)

   4 tx 2022-05-06 03:30 OZ7IT 7.040051 -10dB 0 JO65df 5W VE2RN FN08ma 5889km 303deg
   7  2022-05-06 03:28 VE2RN 7.040105 -11dB 0 FN08ma 2W OZ7IT JO65df 5889km 46deg


FN10 AC3V 40,20,15 - (May 1-31)

  26 tx 2022-05-06 03:52 OZ7IT 7.040061 -20dB 0 JO65df 5W AC3V FN10 6386km 296deg
  30  2022-05-06 03:50 AC3V 7.040129 -27dB 0 FN10bt 5W OZ7IT JO65df 6406km 42deg
  183 tx 2022-05-04 23:48 OZ7IT 14.097142 -9dB 0 JO65df 5W AC3V FN10 6386km 296deg
  192  2022-05-04 23:50 AC3V 14.097132 -17dB 0 FN10bt 5W OZ7IT JO65df 6406km 42deg
  26 tx 2022-05-06 13:14 OZ7IT 21.096130 -28dB 0 JO65df 5W AC3V FN10 6386km 296deg
  44  2022-05-06 13:20 AC3V 21.096132 -15dB 0 FN10bt 5W OZ7IT JO65df 6406km 42deg

   K3CEV 30,20 - (May 1-3,5,17-19,26,31)

   1 tx 2022-05-18 22:52 OZ7IT 10.140158 -20dB 0 JO65df 5W K3CEV FN10en 6413km 296deg
   2  2022-05-18 23:32 K3CEV 10.140199 -16dB 0 FN10en 5W OZ7IT JO65df 6413km 42deg
  52 tx 2022-05-02 23:44 OZ7IT 14.097134 -4dB 0 JO65df 5W K3CEV FN10en 6413km 296deg
  42  2022-05-02 23:46 K3CEV 14.097101 -6dB 0 FN10en 5W OZ7IT JO65df 6413km 42deg

   K3XR 30 - (May 9-21,23-31)

  296 tx 2022-05-09 21:32 OZ7IT 10.140166 -15dB 0 JO65df 5W K3XR FN10xh 6342km 295deg
 1094  2022-05-09 21:34 K3XR 10.140194 -12dB 0 FN10xh 50W OZ7IT JO65df 6342km 43deg

   KE3KD 20 - (May 9-10,21,23,25-27,29-30)

  13 tx 2022-05-10 10:20 OZ7IT 14.097156 -20dB 0 JO65df 5W KE3KD FN10bt 6406km 296deg
   9  2022-05-10 10:18 KE3KD 14.097061 -21dB 0 FN10bt 1W OZ7IT JO65df 6406km 42deg

   W3AVP 20 - (May 8,30)

   1 tx 2022-05-08 22:30 OZ7IT 14.097137 -14dB 0 JO65df 5W W3AVP FN10wc 6364km 295deg
   2  2022-05-08 22:26 W3AVP 14.097061 10dB 0 FN10wc 20W OZ7IT JO65df 6364km 43deg


FN11 AC3V 40,20 - (May 1-31)

   2 tx 2022-05-02 03:34 OZ7IT 7.040064 -26dB 0 JO65df 5W AC3V/3 FN11rj 6283km 296deg
  161  2022-05-02 03:46 AC3V/3 7.040053 -19dB 0 FN11rj 5W OZ7IT JO65df 6283km 43deg
  117 tx 2022-05-03 01:08 OZ7IT 14.097153 -24dB 0 JO65df 5W AC3V/3 FN11rj 6283km 296deg
  609  2022-05-03 01:10 AC3V/3 14.097046 -7dB 0 FN11rj 5W OZ7IT JO65df 6283km 43deg


FN12 AE2EA 40,20,15 - (May 1-2,22)

   3 tx 2022-05-02 01:08 OZ7IT 7.040063 -18dB 0 JO65df 5W AE2EA FN12fr 6232km 298deg
  40  2022-05-02 01:06 AE2EA 7.040159 -12dB 0 FN12fr 5W OZ7IT JO65df 6232km 43deg
   2 tx 2022-05-02 11:10 OZ7IT 14.097151 -13dB 0 JO65df 5W AE2EA FN12fr 6232km 298deg
  12  2022-05-02 10:50 AE2EA 14.097155 -7dB 0 FN12fr 5W OZ7IT JO65df 6232km 43deg
   5 tx 2022-05-01 22:20 OZ7IT 21.096145 -11dB 0 JO65df 5W AE2EA FN12fr 6232km 298deg
   8  2022-05-01 22:14 AE2EA 21.096147 1dB 0 FN12fr 5W OZ7IT JO65df 6232km 43deg

   W2JCT 20 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 21:06 OZ7IT 14.097138 -16dB 0 JO65df 5W W2JCT FN12nv 6181km 297deg
   1  2022-05-01 21:08 W2JCT 14.097001 -8dB 0 FN12nv 20W OZ7IT JO65df 6181km 44deg


FN13 KC2YSU 20 - (May 1-14,16-31)

  256 tx 2022-05-02 10:24 OZ7IT 14.097138 -28dB 0 JO65df 5W KC2YSU FN13fd 6198km 298deg
 1240  2022-05-02 10:26 KC2YSU 14.097150 -5dB 0 FN13fd 5W OZ7IT JO65df 6198km 44deg

   N2AJX 30 - (May 1-29)

  59 tx 2022-05-03 01:32 OZ7IT 10.140152 -24dB 0 JO65df 5W N2AJX FN13eb 6209km 298deg
  438  2022-05-03 01:34 N2AJX 10.140208 -20dB 1 FN13eb 0.5W OZ7IT JO65df 6209km 44deg

   N2BKT 40 - (May 14,27)

   2 tx 2022-05-27 01:52 OZ7IT 7.040075 -23dB 0 JO65df 5W N2BKT FN13ff 6191km 298deg
  36  2022-05-27 01:50 N2BKT 7.040021 -25dB 0 FN13ff 5W OZ7IT JO65df 6191km 44deg

   N2HQI 80,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)

  16 tx 2022-05-31 01:28 OZ7IT 3.570061 -22dB 0 JO65df 5W N2HQI FN13sa 6147km 297deg
  14  2022-05-31 01:26 N2HQI 3.570102 -24dB 0 FN13sa 5W OZ7IT JO65df 6147km 44deg
  360 tx 2022-05-01 00:46 OZ7IT 7.040047 -19dB 0 JO65df 5W N2HQI FN13sa 6147km 297deg
  182  2022-05-01 00:48 N2HQI 7.040099 -16dB 0 FN13sa 5W OZ7IT JO65df 6147km 44deg
  822 tx 2022-05-04 21:32 OZ7IT 10.140159 -17dB 0 JO65df 5W N2HQI FN13sa 6147km 297deg
  134  2022-05-04 21:34 N2HQI 10.140197 -20dB 0 FN13sa 5W OZ7IT JO65df 6147km 44deg
 1586 tx 2022-05-01 14:58 OZ7IT 14.097122 -16dB 0 JO65df 5W N2HQI FN13sa 6147km 297deg
  391  2022-05-01 14:56 N2HQI 14.097097 -10dB 0 FN13sa 5W OZ7IT JO65df 6147km 44deg
  444 tx 2022-05-01 14:52 OZ7IT 18.106126 -19dB 0 JO65df 5W N2HQI FN13sa 6147km 297deg
  795  2022-05-01 14:54 N2HQI 18.106108 -12dB -1 FN13sa 5W OZ7IT JO65df 6147km 44deg
  262 tx 2022-05-01 19:38 OZ7IT 21.096101 -9dB 2 JO65df 5W N2HQI FN13sa 6147km 297deg
  380  2022-05-01 19:36 N2HQI 21.096096 5dB 0 FN13sa 5W OZ7IT JO65df 6147km 44deg
   7 tx 2022-05-04 21:50 OZ7IT 24.926096 -4dB 2 JO65df 5W N2HQI FN13sa 6147km 297deg
   1  2022-05-04 22:26 N2HQI 24.926093 -21dB 0 FN13sa 5W OZ7IT JO65df 6147km 44deg
   5 tx 2022-05-04 21:28 OZ7IT 28.126128 -25dB 0 JO65df 5W N2HQI FN13sa 6147km 297deg
   3  2022-05-04 21:22 N2HQI 28.126089 -24dB 0 FN13sa 5W OZ7IT JO65df 6147km 44deg


FN14 VE3HST 30,20 - (May 8-9,19,31)

   1 tx 2022-05-19 00:44 OZ7IT 10.140151 -24dB 0 JO65df 5W VE3HST FN14sg 6047km 298deg
   1  2022-05-31 01:46 VE3HST 10.140115 -20dB 0 FN14sg 5W OZ7IT JO65df 6047km 45deg
   9 tx 2022-05-08 22:42 OZ7IT 14.097136 -19dB 0 JO65df 5W VE3HST FN14sg 6047km 298deg
  16  2022-05-08 22:40 VE3HST 14.097172 -12dB 0 FN14sg 5W OZ7IT JO65df 6047km 45deg

   VE3ORY 20 - (May 30)

   2 tx 2022-05-30 21:30 OZ7IT 14.097137 -19dB 0 JO65df 5W VE3ORY FN14rf 6055km 298deg
  16  2022-05-30 21:08 VE3ORY 14.097127 -16dB 0 FN14rf 10W OZ7IT JO65df 6055km 44deg


FN15 VE3OWV 20,17,15 - (May 1-7,9-20,23-24)

  489 tx 2022-05-02 17:52 OZ7IT 14.097142 -6dB 0 JO65df 5W VE3OWV FN15vk 5942km 299deg
  317  2022-05-02 17:54 VE3OWV 14.097148 -16dB 0 FN15vk 0.5W OZ7IT JO65df 5942km 45deg
  10 tx 2022-05-07 16:42 OZ7IT 18.106128 -10dB 0 JO65df 5W VE3OWV FN15vk 5942km 299deg
   9  2022-05-07 16:40 VE3OWV 18.106163 -16dB 0 FN15vk 0.5W OZ7IT JO65df 5942km 45deg
  82 tx 2022-05-03 16:42 OZ7IT 21.096131 -20dB 0 JO65df 5W VE3OWV FN15vk 5942km 299deg
  55  2022-05-03 16:40 VE3OWV 21.096148 -12dB 0 FN15vk 0.5W OZ7IT JO65df 5942km 45deg

   VE3SXY 15 - (May 5-6)

  22 tx 2022-05-05 18:24 OZ7IT 21.096128 -9dB 0 JO65df 5W VE3SXY FN15wm 5931km 299deg
  32  2022-05-05 18:22 VE3SXY 21.096051 -2dB 0 FN15wm 0.5W OZ7IT JO65df 5931km 45deg


FN20 KC3PBI 20 - (May 6)

   2 tx 2022-05-06 21:52 OZ7IT 14.097116 -5dB 0 JO65df 5W KC3PBI FN20 6271km 294deg
   8  2022-05-06 21:50 KC3PBI 14.097130 -9dB 0 FN20 10W OZ7IT JO65df 6271km 43deg

   KD2UBZ 20 - (May 15-16)

  22 tx 2022-05-15 20:24 OZ7IT 14.097138 -18dB 0 JO65df 5W KD2UBZ FN20 6271km 294deg
  58  2022-05-15 20:26 KD2UBZ 14.097069 -11dB 0 FN20qc 1W OZ7IT JO65df 6277km 43deg

   KD2UVT 20 - (May 6-8)

  13 tx 2022-05-08 00:24 OZ7IT 14.097136 -21dB 0 JO65df 5W KD2UVT FN20mu 6236km 294deg
   9  2022-05-08 00:26 KD2UVT 14.097023 -11dB -1 FN20mu 2W OZ7IT JO65df 6236km 43deg

   N2DED 17 - (May 6)

   3 tx 2022-05-06 15:54 OZ7IT 18.106140 -25dB 0 JO65df 5W N2DED FN20nh 6275km 294deg
  27  2022-05-06 15:56 N2DED 18.106098 -24dB -1 FN20nh 1W OZ7IT JO65df 6275km 43deg

   N2US 20 - (May 28-29)

   4 tx 2022-05-28 21:14 OZ7IT 14.097151 -23dB 0 JO65df 5W N2US FN20 6271km 294deg
  15  2022-05-28 21:16 N2US 14.097067 -13dB -1 FN20ne 0.005W OZ7IT JO65df 6285km 43deg

   N2WH 20 - (May 1-5,10-11)

  166 tx 2022-05-01 18:58 OZ7IT 14.097139 3dB 0 JO65df 5W N2WH FN20tv 6199km 294deg
  147  2022-05-01 19:00 N2WH 14.097103 -11dB 0 FN20tv 1W OZ7IT JO65df 6199km 44deg

   W2CE 15 - (May 25-26)

   3 tx 2022-05-25 23:46 OZ7IT 21.096126 -19dB 0 JO65df 5W W2CE FN20nx 6221km 294deg
   7  2022-05-25 23:48 W2CE 21.096138 -18dB -1 FN20nx 10W OZ7IT JO65df 6221km 43deg

   W2GNN 20 - (May 1-31)

  700 tx 2022-05-03 09:18 OZ7IT 14.097182 1dB 0 JO65df 5W W2GNN FN20qh 6260km 294deg
  50  2022-05-03 09:20 W2GNN 14.097082 -23dB 0 FN20qh 0.01W OZ7IT JO65df 6260km 43deg

   W2JON 30 - (May 3)

   6 tx 2022-05-03 03:08 OZ7IT 10.140158 -22dB 0 JO65df 5W W2JON FN20iw 6248km 295deg
  25  2022-05-03 03:06 W2JON 10.140202 -8dB 0 FN20iw 1W OZ7IT JO65df 6248km 43deg

   W3HZL 20 - (May 3-4)

   3 tx 2022-05-03 23:52 OZ7IT 14.097157 -19dB 0 JO65df 5W W3HZL FN20av 6290km 295deg
   5  2022-05-03 23:38 W3HZL 14.097080 1dB 0 FN20av 5W OZ7IT JO65df 6290km 43deg

   WA2HYO 15 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 19:48 OZ7IT 21.096127 -16dB 0 JO65df 5W WA2HYO FN20qx 6207km 294deg
   1  2022-05-01 19:36 WA2HYO 21.096118 -7dB 0 FN20qx 2W OZ7IT JO65df 6207km 44deg

   WA2QZP 40 - (May 2-3,6-7,15-16,24-25,30)

  29 tx 2022-05-02 23:24 OZ7IT 7.040061 -20dB 0 JO65df 5W WA2QZP FN20pg 6269km 294deg
  48  2022-05-02 23:22 WA2QZP 7.040070 -27dB 0 FN20pg 1W OZ7IT JO65df 6269km 43deg

   WA2SEM 20 - (May 5)

   1 tx 2022-05-05 02:42 OZ7IT 14.097139 -12dB 0 JO65df 5W WA2SEM FN20wa 6255km 293deg
   1  2022-05-05 02:38 WA2SEM 14.097100 -4dB 0 FN20wa 10W OZ7IT JO65df 6255km 43deg

   WA3IAC 40 - (May 2,4,6-7,12,14,20)

   4 tx 2022-05-12 01:32 OZ7IT 7.040057 -28dB 0 JO65df 5W WA3IAC FN20me 6290km 294deg
  17  2022-05-12 01:22 WA3IAC 7.040160 -20dB 0 FN20me 2W OZ7IT JO65df 6290km 43deg

   WB3CJU 17 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 19:34 OZ7IT 18.106079 -28dB 0 JO65df 5W WB3CJU FN20 6271km 294deg
   3  2022-05-22 19:38 WB3CJU 18.106125 -23dB 0 FN20 5W OZ7IT JO65df 6271km 43deg

   WS2K 20 - (May 2,8,15,22,29)

   2 tx 2022-05-15 19:10 OZ7IT 14.097138 -25dB 0 JO65df 5W WS2K FN20jj 6287km 294deg
  18  2022-05-15 19:30 WS2K 14.097074 -17dB 0 FN20jj 5W OZ7IT JO65df 6287km 43deg


FN21 KD2MX 20 - (May 27-28)

   2 tx 2022-05-27 21:54 OZ7IT 14.097156 -20dB 0 JO65df 5W KD2MX FN21va 6179km 294deg
  10  2022-05-27 21:52 KD2MX 14.097082 -18dB 0 FN21va 5W OZ7IT JO65df 6179km 44deg


FN22 KD2YGL 20 - (May 24-25)

   1 tx 2022-05-25 00:20 OZ7IT 14.097135 -25dB 0 JO65df 5W KD2YGL FN22ac 6192km 296deg
   4  2022-05-25 00:18 KD2YGL 14.097103 8dB 0 FN22ac 20W OZ7IT JO65df 6192km 44deg

   N2NOM 30,20,17,15,10 - (May 1-14,17-27,29-31)

  126 tx 2022-05-27 00:46 OZ7IT 10.140169 -19dB 0 JO65df 5W N2NOM FN22bg 6174km 296deg
   2  2022-05-27 00:36 N2NOM 10.140136 -9dB 0 FN22bg 5W OZ7IT JO65df 6174km 44deg
  30 tx 2022-05-09 19:46 OZ7IT 14.097139 -13dB 0 JO65df 5W N2NOM FN22bg 6174km 296deg
   1  2022-05-09 20:02 N2NOM 14.097049 -18dB 0 FN22bg 5W OZ7IT JO65df 6174km 44deg
  45 tx 2022-05-06 18:48 OZ7IT 18.106124 -23dB 0 JO65df 5W N2NOM FN22bg 6174km 296deg
   2  2022-05-06 18:40 N2NOM 18.106067 -13dB 0 FN22bg 5W OZ7IT JO65df 6174km 44deg
  147 tx 2022-05-01 19:48 OZ7IT 21.096131 -26dB 0 JO65df 5W N2NOM FN22bg 6174km 296deg
   7  2022-05-01 19:44 N2NOM 21.096046 -25dB 0 FN22bg 2W OZ7IT JO65df 6174km 44deg
   2 tx 2022-05-23 19:02 OZ7IT 28.126081 -27dB 0 JO65df 2W N2NOM FN22bg 6174km 296deg
   1  2022-05-03 18:08 N2NOM 28.126046 -24dB 0 FN22bg 5W OZ7IT JO65df 6174km 44deg


FN23 KD2UBX 20 - (May 11,13,16-19,26-27,30-31)

   5 tx 2022-05-16 21:54 OZ7IT 14.097140 4dB 0 JO65df 5W KD2UBX FN23qc 6037km 296deg
  18  2022-05-16 21:56 KD2UBX 14.097162 2dB 0 FN23qc 5W OZ7IT JO65df 6037km 45deg


FN25 VA3FO 20 - (May 19-20,27-29,31)

   9 tx 2022-05-28 23:50 OZ7IT 14.097137 -26dB 0 JO65df 5W VA3FO FN25ek 5909km 299deg
  55  2022-05-28 23:46 VA3FO 14.097159 -7dB 0 FN25ek 5W OZ7IT JO65df 5909km 45deg

   VA3GLB 20 - (May 1,14,30)

   1 tx 2022-05-01 23:28 OZ7IT 14.097136 -19dB -1 JO65df 5W VA3GLB FN25 5874km 298deg
  12  2022-05-01 23:26 VA3GLB 14.097075 -20dB -2 FN25 0.2W OZ7IT JO65df 5874km 46deg

   VE3EBR 30 - (May 1-21,25-31)

  464 tx 2022-05-04 21:54 OZ7IT 10.140164 -26dB 0 JO65df 5W VE3EBR FN25bi 5930km 299deg
  211  2022-05-04 21:56 VE3EBR 10.140104 -23dB -2 FN25bi 2W OZ7IT JO65df 5930km 45deg

   VE3HAZ 20 - (May 11,14)

   3 tx 2022-05-14 20:16 OZ7IT 14.097141 -12dB 0 JO65df 5W VE3HAZ FN25 5874km 298deg
   5  2022-05-14 20:18 VE3HAZ 14.097098 5dB 0 FN25gl 10W OZ7IT JO65df 5897km 45deg

   VE3OUO 20 - (May 16,25)

   2 tx 2022-05-16 11:02 OZ7IT 14.097149 -21dB 0 JO65df 5W VE3OUO FN25im 5884km 299deg
   1  2022-05-25 04:50 VE3OUO 14.097019 -21dB 2 FN25im 0.2W OZ7IT JO65df 5884km 46deg

   VE3UZX 17 - (May 1,18)

   1 tx 2022-05-01 17:54 OZ7IT 18.106182 -31dB 0 JO65df 5W VE3UZX FN25bg 5936km 299deg
   6  2022-05-01 17:58 VE3UZX 18.106081 -24dB 0 FN25bg 1W OZ7IT JO65df 5936km 45deg


FN30 K2NYR 20 - (May 21)

   2 tx 2022-05-21 23:50 OZ7IT 14.097138 -6dB 0 JO65df 5W K2NYR FN30 6155km 293deg
   5  2022-05-21 23:10 K2NYR 14.097051 -4dB 0 FN30 0.2W OZ7IT JO65df 6155km 44deg

   KD2AVU 40 - (May 1-25,27,29-31)

   1 tx 2022-05-04 03:20 OZ7IT 7.040063 -30dB 0 JO65df 5W KD2AVU FN30er 6169km 293deg
  62  2022-05-04 03:42 KD2AVU 7.040017 -20dB 0 FN30er 5W OZ7IT JO65df 6169km 44deg

   KF2AT 20 - (May 12,14)

   1 tx 2022-05-12 21:04 OZ7IT 14.097169 -28dB 0 JO65df 5W KF2AT FN30as 6185km 294deg
  14  2022-05-12 21:00 KF2AT 14.097070 -15dB 0 FN30as 5W OZ7IT JO65df 6185km 44deg

   N2BRC 20 - (May 10)

   1 tx 2022-05-10 19:50 OZ7IT 14.097150 -22dB 0 JO65df 5W N2BRC FN30aq 6191km 294deg
   1  2022-05-10 19:46 N2BRC 14.097089 -12dB 0 FN30aq 5W OZ7IT JO65df 6191km 44deg


FN31 K1IC 20 - (May 18)

   5 tx 2022-05-18 07:56 OZ7IT 14.097142 -20dB 0 JO65df 5W K1IC FN31jd 6111km 294deg
   6  2022-05-18 07:58 K1IC 14.097098 -5dB 0 FN31jd 5W OZ7IT JO65df 6111km 44deg

   K1TBD 40,20 - (May 1-2)

   4 tx 2022-05-02 01:08 OZ7IT 7.040057 -24dB 0 JO65df 5W K1TBD FN31nr 6045km 294deg
  58  2022-05-02 01:06 K1TBD 7.040059 -22dB 0 FN31nr 2W OZ7IT JO65df 6045km 44deg
   5 tx 2022-05-01 21:30 OZ7IT 14.097139 -18dB 0 JO65df 5W K1TBD FN31nr 6045km 294deg
  34  2022-05-01 21:28 K1TBD 14.097060 -15dB 0 FN31nr 2W OZ7IT JO65df 6045km 44deg

   KB1MCT 40 - (May 30-31)

  16 tx 2022-05-31 03:02 OZ7IT 7.040059 -19dB 0 JO65df 5W KB1MCT FN31wi 6031km 293deg
  15  2022-05-31 03:00 KB1MCT 7.040099 -4dB 0 FN31wi 20W OZ7IT JO65df 6031km 44deg

   KC1JGY 20 - (May 3)

   5 tx 2022-05-03 19:08 OZ7IT 14.097145 -27dB 0 JO65df 5W KC1JGY FN31fc 6134km 294deg
  16  2022-05-03 19:10 KC1JGY 14.097134 -5dB 0 FN31fc 5W OZ7IT JO65df 6134km 44deg

   KK1D 80,40,30,20,17,15 - (May 1-16)

  10 tx 2022-05-06 03:02 OZ7IT 3.570069 -23dB 0 JO65df 5W KK1D FN31vi 6036km 293deg
  57  2022-05-06 02:56 KK1D 3.570038 -14dB 0 FN31vi 1W OZ7IT JO65df 6036km 44deg
  57 tx 2022-05-02 02:24 OZ7IT 7.040062 -8dB 0 JO65df 5W KK1D FN31vi 6036km 293deg
  71  2022-05-02 02:26 KK1D 7.040035 -11dB 0 FN31vi 1W OZ7IT JO65df 6036km 44deg
  59 tx 2022-05-06 23:08 OZ7IT 10.140166 -10dB 0 JO65df 5W KK1D FN31vi 6036km 293deg
  150  2022-05-06 23:04 KK1D 10.140132 -8dB 0 FN31vi 1W OZ7IT JO65df 6036km 44deg
  129 tx 2022-05-11 05:52 OZ7IT 14.097148 -8dB 0 JO65df 5W KK1D FN31vi 6036km 293deg
  235  2022-05-11 05:50 KK1D 14.097031 -6dB 0 FN31vi 1W OZ7IT JO65df 6036km 44deg
  15 tx 2022-05-02 21:32 OZ7IT 18.106140 -17dB 0 JO65df 5W KK1D FN31vi 6036km 293deg
  88  2022-05-02 21:44 KK1D 18.106024 -24dB 0 FN31vi 1W OZ7IT JO65df 6036km 44deg
   3 tx 2022-05-06 14:44 OZ7IT 21.096141 -29dB 0 JO65df 5W KK1D FN31vi 6036km 293deg
  18  2022-05-06 14:22 KK1D 21.096025 -27dB 1 FN31vi 1W OZ7IT JO65df 6036km 44deg

   NP2GG 20 - (May 3-4)

   1 tx 2022-05-04 21:54 OZ7IT 14.097137 2dB 0 JO65df 5W NP2GG FN31lu 6045km 294deg
   5  2022-05-04 21:52 NP2GG 14.097158 -1dB 0 FN31lu 5W OZ7IT JO65df 6045km 44deg

   WX1TEX 30 - (May 23-24,29)

   2 tx 2022-05-24 00:48 OZ7IT 10.140167 -21dB -1 JO65df 5W WX1TEX FN31xm 6013km 293deg
   8  2022-05-24 00:46 WX1TEX 10.140196 -19dB 0 FN31xm 5W OZ7IT JO65df 6013km 44deg

   WY1U 20 - (May 1-14,18-22,24-27,29-31)

  556 tx 2022-05-03 05:26 OZ7IT 14.097147 -5dB 0 JO65df 5W WY1U FN31nl 6065km 294deg
  814  2022-05-03 05:28 WY1U 14.097142 -12dB 1 FN31nl 0.2W OZ7IT JO65df 6065km 44deg


FN32 KA1CNK 40 - (May 3,9,12)

   3 tx 2022-05-12 03:08 OZ7IT 7.040059 -23dB 0 JO65df 5W KA1CNK FN32ki 6010km 295deg
   3  2022-05-12 03:10 KA1CNK 7.040098 -16dB 0 FN32ki 2W OZ7IT JO65df 6010km 45deg

   KC1TV 20 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 18:44 OZ7IT 14.097136 -1dB 0 JO65df 5W KC1TV FN32qe 5994km 294deg
   4  2022-05-08 18:46 KC1TV 14.097203 -16dB -1 FN32qe 5W OZ7IT JO65df 5994km 45deg

   KD1RT 15 - (May 2,4-6)

   1 tx 2022-05-04 15:52 OZ7IT 21.096138 -13dB 0 JO65df 5W KD1RT FN32 5995km 295deg
  12  2022-05-04 15:50 KD1RT 21.096065 -15dB 0 FN32oe 5W OZ7IT JO65df 6004km 45deg

   N1QVE 40,20 - (May 1-10,12,17-23,26-27,29-30)

   2 tx 2022-05-02 03:34 OZ7IT 7.040058 -26dB 0 JO65df 5W N1QVE FN32la 6032km 294deg
   1  2022-05-27 03:20 N1QVE 7.040021 -29dB 0 FN32la 0.2W OZ7IT JO65df 6032km 44deg
  37 tx 2022-05-05 17:10 OZ7IT 14.097138 -23dB 0 JO65df 5W N1QVE FN32la 6032km 294deg
  634  2022-05-05 15:20 N1QVE 14.097192 -19dB 0 FN32la 0.2W OZ7IT JO65df 6032km 44deg


FN33 KC1EKR 20 - (May 14)

   3 tx 2022-05-14 20:42 OZ7IT 14.097152 -26dB 0 JO65df 5W KC1EKR FN33xk 5862km 295deg
   2  2022-05-14 20:44 KC1EKR 14.097085 -16dB 0 FN33xk 5W OZ7IT JO65df 5862km 45deg

   KC1GGE 20 - (May 29)

   1 tx 2022-05-29 00:24 OZ7IT 14.097145 -29dB 0 JO65df 5W KC1GGE FN33sp 5870km 295deg
   4  2022-05-29 00:28 KC1GGE 14.097008 2dB 0 FN33sp 5W OZ7IT JO65df 5870km 45deg


FN35 VA2RJ 20 - (May 1-7,26-28,30-31)

  18 tx 2022-05-28 23:30 OZ7IT 14.097141 -23dB 0 JO65df 5W VA2RJ FN35hj 5787km 297deg
  73  2022-05-28 23:32 VA2RJ 14.097098 -22dB 0 FN35hj 0.5W OZ7IT JO65df 5787km 46deg

   VE2SIL 40 - (May 26-27)

   1 tx 2022-05-27 01:28 OZ7IT 7.040057 -30dB 0 JO65df 5W VE2SIL FN35cm 5800km 298deg
  24  2022-05-27 01:14 VE2SIL 7.040150 -12dB 0 FN35cm 2W OZ7IT JO65df 5800km 46deg


FN41 K1YZY 20 - (May 1-31)

  434 tx 2022-05-01 19:04 OZ7IT 14.097119 -19dB 0 JO65df 5W K1YZY FN41xr 5880km 292deg
  775  2022-05-01 19:06 K1YZY 14.097100 -15dB 0 FN41xr 5W OZ7IT JO65df 5880km 45deg

   W1BW 20 - (May 1-17,19-31)

  496 tx 2022-05-02 17:06 OZ7IT 14.097139 -22dB 0 JO65df 5W W1BW FN41wf 5924km 292deg
  907  2022-05-02 17:08 W1BW 14.097041 -24dB 0 FN41wf 0.1W OZ7IT JO65df 5924km 45deg

   WA1LAD 20 - (May 10-11)

  16 tx 2022-05-10 19:50 OZ7IT 14.097141 -19dB 0 JO65df 5W WA1LAD FN41 5958km 292deg
  114  2022-05-10 19:48 WA1LAD 14.097048 -18dB 0 FN41gs 5W OZ7IT JO65df 5959km 45deg


FN42 AC1BC 20 - (May 1-14,17-31)

  549 tx 2022-05-01 19:38 OZ7IT 14.097136 -25dB 0 JO65df 5W AC1BC FN42lh 5892km 293deg
  412  2022-05-01 19:36 AC1BC 14.097003 -12dB 0 FN42lh 20W OZ7IT JO65df 5892km 45deg

   AJ1Z 20 - (May 23-24,26,29-30)

   3 tx 2022-05-26 01:46 OZ7IT 14.097182 -16dB 0 JO65df 5W AJ1Z FN42 5879km 293deg
  42  2022-05-24 19:00 AJ1Z 14.097124 -12dB 0 FN42kn 1W OZ7IT JO65df 5878km 45deg

   K1KJR 20 - (May 16)

   2 tx 2022-05-16 10:22 OZ7IT 14.097146 -22dB 0 JO65df 5W K1KJR FN42 5879km 293deg
   8  2022-05-16 10:20 K1KJR 14.097134 -13dB 0 FN42nc 10W OZ7IT JO65df 5899km 45deg

   K1NFD 80 - (May 9)

   3 tx 2022-05-09 02:40 OZ7IT 3.570066 -34dB 0 JO65df 5W K1NFD FN42gj 5910km 293deg
   3  2022-05-09 02:42 K1NFD 3.570089 -15dB 0 FN42gj 5W OZ7IT JO65df 5910km 45deg

   K6AUS 40 - (May 10)

   2 tx 2022-05-10 02:42 OZ7IT 7.040056 -11dB 0 JO65df 5W K6AUS FN42kk 5887km 293deg
   8  2022-05-10 02:40 K6AUS 7.040071 -3dB 0 FN42kk 100W OZ7IT JO65df 5887km 45deg

   KB1MH 40,20 - (May 5-10)

  24 tx 2022-05-05 23:04 OZ7IT 7.040056 -13dB 0 JO65df 5W KB1MH FN42ec 5943km 293deg
  111  2022-05-05 23:02 KB1MH 7.040099 -10dB 0 FN42ec 10W OZ7IT JO65df 5943km 45deg
  33 tx 2022-05-09 20:48 OZ7IT 14.097137 -5dB 0 JO65df 5W KB1MH FN42ec 5943km 293deg
  132  2022-05-09 20:46 KB1MH 14.097102 -3dB 0 FN42ec 10W OZ7IT JO65df 5943km 45deg

   KB1RT 40,20 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 01:52 OZ7IT 7.040060 -16dB 0 JO65df 5W KB1RT FN42ji 5899km 293deg
   2  2022-05-02 01:56 KB1RT 7.040030 -19dB 0 FN42ji 1W OZ7IT JO65df 5899km 45deg
   1 tx 2022-05-02 01:28 OZ7IT 14.097143 -30dB 0 JO65df 5W KB1RT FN42ji 5899km 293deg
   3  2022-05-02 01:26 KB1RT 14.097171 -14dB 0 FN42ji 1W OZ7IT JO65df 5899km 45deg

   KC1QHV 20 - (May 1-4,6-12,15-16,23,25-26,31)

  29 tx 2022-05-02 21:48 OZ7IT 14.097162 -21dB -2 JO65df 5W KC1QHV FN42kj 5891km 293deg
  317  2022-05-02 21:50 KC1QHV 14.097124 0dB 1 FN42kj 5W OZ7IT JO65df 5891km 45deg

   KC1QKU 20 - (May 9,19,21)

   1 tx 2022-05-19 18:24 OZ7IT 14.097135 -28dB 0 JO65df 5W KC1QKU FN42jr 5870km 294deg
   4  2022-05-21 14:36 KC1QKU 14.097108 -17dB 0 FN42jr 20W OZ7IT JO65df 5870km 45deg

   N1MOA 20 - (May 7)

   3 tx 2022-05-07 20:22 OZ7IT 14.097137 -22dB 0 JO65df 5W N1MOA FN42au 5903km 294deg
   1  2022-05-07 20:12 N1MOA 14.097099 -7dB 0 FN42au 5W OZ7IT JO65df 5903km 45deg

   N8VIM 40 - (May 17-31)

  93 tx 2022-05-17 23:56 OZ7IT 7.040023 -15dB 0 JO65df 5W N8VIM FN42fq 5892km 294deg
  301  2022-05-17 23:56 N8VIM 7.040131 -15dB 0 FN42fq 5W OZ7IT JO65df 5892km 45deg

   WA1RAJ 40,30,20,17,15 - (May 1-14,17-27,29-31)

   6 tx 2022-05-20 01:26 OZ7IT 7.040068 -18dB 0 JO65df 5W WA1RAJ FN42dt 5892km 294deg
  90  2022-05-20 01:06 WA1RAJ 7.040019 -11dB 0 FN42dt 5W OZ7IT JO65df 5892km 45deg
  35 tx 2022-05-01 01:28 OZ7IT 10.140176 -24dB -1 JO65df 5W WA1RAJ FN42dt 5892km 294deg
  105  2022-05-01 01:08 WA1RAJ 10.140114 -26dB -1 FN42dt 5W OZ7IT JO65df 5892km 45deg
  86 tx 2022-05-04 21:30 OZ7IT 14.097160 1dB -1 JO65df 5W WA1RAJ FN42dt 5892km 294deg
  192  2022-05-04 21:10 WA1RAJ 14.097010 -15dB -2 FN42dt 5W OZ7IT JO65df 5892km 45deg
   6 tx 2022-05-19 12:32 OZ7IT 18.106100 -20dB -2 JO65df 5W WA1RAJ FN42dt 5892km 294deg
  108  2022-05-19 12:52 WA1RAJ 18.106017 -31dB -2 FN42dt 5W OZ7IT JO65df 5892km 45deg
  10 tx 2022-05-06 13:14 OZ7IT 21.096158 -20dB -1 JO65df 5W WA1RAJ FN42dt 5892km 294deg
  57  2022-05-06 12:54 WA1RAJ 21.095998 -20dB -3 FN42dt 5W OZ7IT JO65df 5892km 45deg

   WA1UMU 40,20 - (May 1,4-5)

   5 tx 2022-05-04 23:08 OZ7IT 7.040056 -12dB 0 JO65df 5W WA1UMU FN42ih 5907km 293deg
  12  2022-05-04 23:06 WA1UMU 7.039997 -25dB 0 FN42ih 1W OZ7IT JO65df 5907km 45deg
   2 tx 2022-05-04 23:48 OZ7IT 14.097139 -16dB 0 JO65df 5W WA1UMU FN42ih 5907km 293deg
  32  2022-05-04 23:56 WA1UMU 14.096999 -2dB -1 FN42ih 1W OZ7IT JO65df 5907km 45deg

   WA9WTK 80,40,30,20,17,15 - (May 1-17,30-31)

   8 tx 2022-05-11 02:22 OZ7IT 3.570125 -25dB 0 JO65df 5W WA9WTK FN42fk 5912km 294deg
   3  2022-05-11 03:22 WA9WTK 3.570063 -21dB 0 FN42fk 10W OZ7IT JO65df 5912km 45deg
  41 tx 2022-05-01 00:46 OZ7IT 7.040057 -15dB 0 JO65df 5W WA9WTK FN42fk 5912km 294deg
  34  2022-05-01 00:26 WA9WTK 7.040062 -14dB 0 FN42fk 10W OZ7IT JO65df 5912km 45deg
  49 tx 2022-05-17 01:08 OZ7IT 10.140160 -12dB 0 JO65df 5W WA9WTK FN42fk 5912km 294deg
  43  2022-05-17 01:04 WA9WTK 10.140162 -13dB 0 FN42fk 10W OZ7IT JO65df 5912km 45deg
  110 tx 2022-05-06 23:50 OZ7IT 14.097138 -5dB 0 JO65df 5W WA9WTK FN42fk 5912km 294deg
  100  2022-05-06 23:44 WA9WTK 14.097063 3dB 0 FN42fk 10W OZ7IT JO65df 5912km 45deg
  38 tx 2022-05-02 10:44 OZ7IT 18.106126 -17dB 0 JO65df 5W WA9WTK FN42fk 5912km 294deg
  91  2022-05-02 10:52 WA9WTK 18.106075 -19dB 0 FN42fk 10W OZ7IT JO65df 5912km 45deg
  11 tx 2022-05-02 18:24 OZ7IT 21.096127 -15dB 0 JO65df 5W WA9WTK FN42fk 5912km 294deg
  41  2022-05-02 18:14 WA9WTK 21.096063 -5dB 0 FN42fk 10W OZ7IT JO65df 5912km 45deg

   WB1BQE 40,30,20,17,15 - (May 1-8,10-14,21-29,31)

   8 tx 2022-05-03 03:04 OZ7IT 7.040087 -28dB 0 JO65df 5W WB1BQE FN42ht 5873km 294deg
  43  2022-05-03 02:56 WB1BQE 7.040151 -17dB 0 FN42ht 0.2W OZ7IT JO65df 5873km 45deg
  13 tx 2022-05-03 03:50 OZ7IT 10.140209 -26dB 0 JO65df 5W WB1BQE FN42ht 5873km 294deg
  67  2022-05-03 03:46 WB1BQE 10.140225 -26dB 0 FN42ht 0.2W OZ7IT JO65df 5873km 45deg
  22 tx 2022-05-26 23:10 OZ7IT 14.097179 -12dB 0 JO65df 5W WB1BQE FN42ht 5873km 294deg
  237  2022-05-26 23:06 WB1BQE 14.097030 -12dB 0 FN42ht 0.2W OZ7IT JO65df 5873km 45deg
   2 tx 2022-05-24 21:32 OZ7IT 18.106175 -24dB 0 JO65df 5W WB1BQE FN42ht 5873km 294deg
  21  2022-05-04 23:02 WB1BQE 18.106050 -25dB 0 FN42ht 0.2W OZ7IT JO65df 5873km 45deg
   2 tx 2022-05-25 21:54 OZ7IT 21.096184 -24dB 0 JO65df 5W WB1BQE FN42ht 5873km 294deg
  87  2022-05-26 22:04 WB1BQE 21.096011 -24dB 0 FN42ht 0.2W OZ7IT JO65df 5873km 45deg


FN43 N1IIC 80 - (May 21-22,26)

   5 tx 2022-05-21 00:46 OZ7IT 3.570130 -20dB 0 JO65df 5W N1IIC FN43fd 5856km 294deg
  11  2022-05-21 00:50 N1IIC 3.570025 -26dB 0 FN43fd 10W OZ7IT JO65df 5856km 45deg


FN44 AJ8S 40,30,20,17,15 - (May 1-13,15-31)

  52 tx 2022-05-01 04:16 OZ7IT 7.040057 -15dB 0 JO65df 5W AJ8S/1 FN44mf 5739km 295deg
  359  2022-05-01 04:14 AJ8S/1 7.040160 -14dB 0 FN44mf 2W OZ7IT JO65df 5739km 46deg
  143 tx 2022-05-06 05:10 OZ7IT 10.140160 -6dB 0 JO65df 5W AJ8S/1 FN44mf 5739km 295deg
  720  2022-05-06 05:08 AJ8S/1 10.140260 -5dB 0 FN44mf 2W OZ7IT JO65df 5739km 46deg
  135 tx 2022-05-02 17:30 OZ7IT 14.097138 -2dB 0 JO65df 5W AJ8S/1 FN44mf 5739km 295deg
  612  2022-05-02 17:24 AJ8S/1 14.097162 -4dB 0 FN44mf 2W OZ7IT JO65df 5739km 46deg
  19 tx 2022-05-19 12:32 OZ7IT 18.106072 -15dB 0 JO65df 5W AJ8S/1 FN44mf 5739km 295deg
  301  2022-05-19 12:36 AJ8S/1 18.106160 -20dB 0 FN44mf 2W OZ7IT JO65df 5739km 46deg
  13 tx 2022-05-23 22:34 OZ7IT 21.096126 -9dB 0 JO65df 5W AJ8S/1 FN44mf 5739km 295deg
  149  2022-05-23 22:36 AJ8S/1 21.096161 -7dB 0 FN44mf 2W OZ7IT JO65df 5739km 46deg

   N1OMO 80 - (May 16,18-20)

   5 tx 2022-05-19 02:26 OZ7IT 3.570131 -26dB 0 JO65df 5W N1OMO FN44uh 5694km 294deg
  24  2022-05-19 02:24 N1OMO 3.570100 -16dB 0 FN44uh 10W OZ7IT JO65df 5694km 47deg

   N1PCE 40,30,20,17 - (May 8-31)

  69 tx 2022-05-16 00:22 OZ7IT 7.040057 -15dB 0 JO65df 5W N1PCE FN44ei 5767km 295deg
  173  2022-05-16 00:24 N1PCE 7.040194 -19dB 0 FN44ei 1W OZ7IT JO65df 5767km 46deg
  302 tx 2022-05-11 03:46 OZ7IT 10.140159 -22dB 0 JO65df 5W N1PCE FN44ei 5767km 295deg
  132  2022-05-11 03:44 N1PCE 10.140296 -25dB 0 FN44ei 1W OZ7IT JO65df 5767km 46deg
  729 tx 2022-05-09 13:02 OZ7IT 14.097151 -28dB 2 JO65df 5W N1PCE FN44ei 5767km 295deg
 1018  2022-05-09 13:00 N1PCE 14.097185 -21dB 2 FN44ei 1W OZ7IT JO65df 5767km 46deg
  10 tx 2022-05-21 23:04 OZ7IT 18.106089 -21dB 2 JO65df 5W N1PCE FN44ei 5767km 295deg
  73  2022-05-21 23:02 N1PCE 18.106180 -19dB 1 FN44ei 1W OZ7IT JO65df 5767km 46deg


FN46 VE2JDL 17,15 - (May 2,5-7,13,18)

   2 tx 2022-05-05 14:42 OZ7IT 18.106142 -30dB 0 JO65df 5W VE2JDL FN46hs 5570km 297deg
  27  2022-05-05 14:50 VE2JDL 18.106097 -21dB 0 FN46hs 1W OZ7IT JO65df 5570km 48deg
   1 tx 2022-05-18 13:46 OZ7IT 21.096165 -28dB 0 JO65df 5W VE2JDL FN46hs 5570km 297deg
   1  2022-05-18 14:06 VE2JDL 21.096066 -23dB 0 FN46hs 1W OZ7IT JO65df 5570km 48deg

   VE2MSW 20 - (May 25-26)

   1 tx 2022-05-26 13:54 OZ7IT 14.097157 -19dB 0 JO65df 5W VE2MSW FN46hv 5560km 298deg
   1  2022-05-25 23:46 VE2MSW 14.097076 -8dB 0 FN46hv 5W OZ7IT JO65df 5560km 48deg


FN53 AC1LL 80,40,30,20,17,15 - (May 1-18,21-30)

   1 tx 2022-05-06 03:22 OZ7IT 3.570067 -32dB 0 JO65df 5W AC1LL FN53gx 5671km 294deg
  10  2022-05-04 04:18 AC1LL 3.570101 -16dB 0 FN53gx 5W OZ7IT JO65df 5671km 47deg
  49 tx 2022-05-10 03:26 OZ7IT 7.040057 -15dB 0 JO65df 5W AC1LL FN53gx 5671km 294deg
  54  2022-05-10 03:24 AC1LL 7.040100 2dB 0 FN53gx 5W OZ7IT JO65df 5671km 47deg
  74 tx 2022-05-05 02:48 OZ7IT 10.140160 -10dB 0 JO65df 5W AC1LL FN53gx 5671km 294deg
  147  2022-05-05 02:46 AC1LL 10.140199 3dB 0 FN53gx 5W OZ7IT JO65df 5671km 47deg
  78 tx 2022-05-03 06:44 OZ7IT 14.097139 -13dB 0 JO65df 5W AC1LL FN53gx 5671km 294deg
  156  2022-05-03 06:50 AC1LL 14.097101 5dB 0 FN53gx 5W OZ7IT JO65df 5671km 47deg
  18 tx 2022-05-01 18:22 OZ7IT 18.106125 -14dB 0 JO65df 5W AC1LL FN53gx 5671km 294deg
  83  2022-05-01 18:12 AC1LL 18.106113 -10dB 0 FN53gx 5W OZ7IT JO65df 5671km 47deg
  13 tx 2022-05-16 22:40 OZ7IT 21.096127 -17dB 0 JO65df 5W AC1LL FN53gx 5671km 294deg
  47  2022-05-16 22:34 AC1LL 21.096099 15dB 0 FN53gx 5W OZ7IT JO65df 5671km 47deg

   KX1I 40,30,20 - (May 8-9)

   2 tx 2022-05-09 02:44 OZ7IT 7.040063 -17dB 0 JO65df 5W KX1I FN53av 5707km 294deg
   6  2022-05-09 02:46 KX1I 7.040094 -8dB 0 FN53av 5W OZ7IT JO65df 5707km 46deg
   4 tx 2022-05-09 04:24 OZ7IT 10.140169 -29dB 0 JO65df 5W KX1I FN53av 5707km 294deg
   6  2022-05-09 04:28 KX1I 10.140192 -16dB 0 FN53av 5W OZ7IT JO65df 5707km 46deg
  10 tx 2022-05-08 20:46 OZ7IT 14.097154 -14dB 0 JO65df 5W KX1I FN53av 5707km 294deg
  24  2022-05-08 20:44 KX1I 14.097086 -8dB 0 FN53av 5W OZ7IT JO65df 5707km 46deg

   W1UX 40,30,20,17,15 - (May 1-4,6-8,11-14,16,19-23,28-30)

  20 tx 2022-05-02 02:24 OZ7IT 7.040058 -23dB 0 JO65df 5W W1UX FN53cv 5697km 294deg
  105  2022-05-02 02:26 W1UX 7.040099 -1dB 0 FN53cv 5W OZ7IT JO65df 5697km 46deg
  18 tx 2022-05-03 20:20 OZ7IT 10.140160 -29dB 0 JO65df 5W W1UX FN53cv 5697km 294deg
  46  2022-05-03 20:18 W1UX 10.140198 0dB 0 FN53cv 5W OZ7IT JO65df 5697km 46deg
  38 tx 2022-05-11 19:54 OZ7IT 14.097138 -15dB 0 JO65df 5W W1UX FN53cv 5697km 294deg
  183  2022-05-11 19:52 W1UX 14.097100 -5dB 0 FN53cv 5W OZ7IT JO65df 5697km 46deg
  22 tx 2022-05-02 20:20 OZ7IT 18.106126 -25dB 0 JO65df 5W W1UX FN53cv 5697km 294deg
  183  2022-05-02 20:22 W1UX 18.106111 -8dB 0 FN53cv 5W OZ7IT JO65df 5697km 46deg
   9 tx 2022-05-01 21:54 OZ7IT 21.096129 -12dB 0 JO65df 5W W1UX FN53cv 5697km 294deg
  33  2022-05-01 21:52 W1UX 21.096098 8dB 0 FN53cv 5W OZ7IT JO65df 5697km 46deg


FN54 K1BZ 30 - (May 1-31)

  605 tx 2022-05-01 01:14 OZ7IT 10.140155 -23dB 0 JO65df 5W K1BZ FN54ci 5662km 294deg
 1075  2022-05-01 01:12 K1BZ 10.140238 -4dB 0 FN54ci 5W OZ7IT JO65df 5662km 47deg

   K1URC 20 - (May 4-6,8-9,14-22,31)

   1 tx 2022-05-31 23:50 OZ7IT 14.097147 -24dB 0 JO65df 5W K1URC FN54fk 5641km 294deg
  126  2022-05-22 00:36 K1URC 14.097069 -16dB -1 FN54fk 0.2W OZ7IT JO65df 5641km 47deg

   KC1LED 30,20 - (May 6,8)

   4 tx 2022-05-08 04:52 OZ7IT 10.140162 -27dB 0 JO65df 5W KC1LED FN54ot 5569km 294deg
   5  2022-05-08 04:48 KC1LED 10.140200 -15dB 0 FN54ot 5W OZ7IT JO65df 5569km 47deg
   2 tx 2022-05-08 01:50 OZ7IT 14.097138 -22dB 0 JO65df 5W KC1LED FN54ot 5569km 294deg
   5  2022-05-08 02:12 KC1LED 14.097100 -4dB 0 FN54ot 5W OZ7IT JO65df 5569km 47deg


FN84 VE1COR 40 - (May 1-2)

   6 tx 2022-05-02 02:24 OZ7IT 7.040058 -4dB 0 JO65df 5W VE1COR FN84fx 5249km 291deg
  19  2022-05-02 02:22 VE1COR 7.040098 -8dB -1 FN84fx 5W OZ7IT JO65df 5249km 49deg

   VE1INN 30 - (May 1-31)

  379 tx 2022-05-01 23:54 OZ7IT 10.140147 -17dB 0 JO65df 5W VE1INN FN84dq 5280km 291deg
  607  2022-05-01 23:52 VE1INN 10.140177 -22dB -1 FN84dq 0.2W OZ7IT JO65df 5280km 49deg

   VE1XOR 40 - (May 2-7)

  70 tx 2022-05-03 01:06 OZ7IT 7.040063 -18dB 0 JO65df 5W VE1XOR FN84gq 5265km 290deg
  133  2022-05-03 01:04 VE1XOR 7.040169 -16dB 0 FN84gq 5W OZ7IT JO65df 5265km 49deg


FN85 VE1YY 30 - (May 21)

   1 tx 2022-05-21 21:46 OZ7IT 10.140162 -11dB 2 JO65df 5W VE1YY FN85ga 5241km 291deg
   9  2022-05-21 21:44 VE1YY 10.140100 -11dB 0 FN85ga 5W OZ7IT JO65df 5241km 49deg


GD18 VP8A 30 - (May 5-6)

   4 tx 2022-05-05 23:30 OZ7IT 10.140160 -22dB 0 JO65df 5W VP8A GD18bh 13526km 223deg
  16  2022-05-05 23:32 VP8A 10.140199 -13dB 0 GD18bh 20W OZ7IT JO65df 13526km 39deg


GE14 DP0POL 20,17,15 - (May 2)

   2 tx 2022-05-02 21:06 OZ7IT 14.097147 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL GE14qx 12882km 227deg
   4  2022-05-02 21:08 DP0POL 14.097094 -9dB 0 GE14qx 5W OZ7IT JO65df 12882km 36deg
   7 tx 2022-05-02 18:44 OZ7IT 18.106137 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL GE14jp 12939km 227deg
  15  2022-05-02 18:46 DP0POL 18.106121 -21dB -1 GE14kp 5W OZ7IT JO65df 12935km 37deg
   4 tx 2022-05-02 17:48 OZ7IT 21.096142 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL GE14hm 12958km 227deg
  11  2022-05-02 17:54 DP0POL 21.096119 -18dB 0 GE14hm 5W OZ7IT JO65df 12958km 37deg


GE37 DP0POL 17,15 - (May 3)

   4 tx 2022-05-03 18:44 OZ7IT 18.106143 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL GE37us 12428km 226deg
  11  2022-05-03 18:46 DP0POL 18.106129 -22dB -1 GE37vs 5W OZ7IT JO65df 12424km 34deg
   9 tx 2022-05-03 17:02 OZ7IT 21.096149 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL GE37sp 12447km 226deg
  10  2022-05-03 17:00 DP0POL 21.096128 -9dB 0 GE37sp 5W OZ7IT JO65df 12447km 34deg


GF02 LU5DF 10 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 16:16 OZ7IT 28.126128 -16dB 0 JO65df 5W LU5DF GF02ud 12315km 233deg
   5  2022-05-18 16:12 LU5DF 28.126138 -16dB 0 GF02ud 10W OZ7IT JO65df 12315km 35deg


GF06 LU6ENC 10 - (May 1-2,24)

   1 tx 2022-05-24 15:54 OZ7IT 28.126079 -15dB 0 JO65df 2W LU6ENC GF06fe 12011km 236deg
  15  2022-05-24 15:56 LU6ENC 28.126097 -15dB 0 GF06fe 1W OZ7IT JO65df 12011km 35deg


GF15 LU8DZE 10 - (May 4-6,8,15-16,22-23)

  25 tx 2022-05-15 18:20 OZ7IT 28.126173 -25dB 0 JO65df 5W LU8DZE GF15ac 12028km 234deg
  171  2022-05-15 18:18 LU8DZE 28.125994 -10dB -3 GF15ac 5W OZ7IT JO65df 12028km 34deg


GF49 PY3FF 40 - (May 16,18,20-23,26-29)

  21 tx 2022-05-28 22:24 OZ7IT 7.040062 -26dB 0 JO65df 5W PY3FF GF49ju 11242km 232deg
   1  2022-05-29 03:02 PY3FF 7.040125 -26dB 0 GF49ju 0.5W OZ7IT JO65df 11242km 31deg


GF97 DP0POL 17,15 - (May 6)

   2 tx 2022-05-06 18:26 OZ7IT 18.106142 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL GF97ws 10927km 223deg
  10  2022-05-06 18:28 DP0POL 18.106129 -15dB 0 GF97ws 5W OZ7IT JO65df 10927km 27deg
   6 tx 2022-05-06 18:26 OZ7IT 21.096147 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL GF97ws 10927km 223deg
  19  2022-05-06 18:30 DP0POL 21.096128 -19dB 0 GF97wt 5W OZ7IT JO65df 10923km 27deg


GG40 PU3WSF 10 - (May 1-6,9,11-21,23-24,26-27)

  20 tx 2022-05-02 11:10 OZ7IT 28.126140 -20dB 0 JO65df 5W PU3WSF GG40kb 11218km 232deg
  242  2022-05-02 11:08 PU3WSF 28.126080 5dB 0 GG40kb 5W OZ7IT JO65df 11218km 31deg


GG66 PY2ACA 10 - (May 17,19,26-27)

   2 tx 2022-05-19 16:20 OZ7IT 28.126082 -23dB 0 JO65df 5W PY2ACA GG66rk 10376km 232deg
   2  2022-05-26 13:02 PY2ACA 28.126100 -17dB 0 GG66rk 5W OZ7IT JO65df 10376km 29deg

   PY2FXE 15,10 - (May 15)

   2 tx 2022-05-15 17:56 OZ7IT 21.096132 -29dB 0 JO65df 5W PY2FXE GG66pi 10393km 232deg
   3  2022-05-15 17:52 PY2FXE 21.096134 -17dB 0 GG66pi 5W OZ7IT JO65df 10393km 29deg
   2 tx 2022-05-15 16:56 OZ7IT 28.126070 -20dB 0 JO65df 5W PY2FXE GG66pi 10393km 232deg
   1  2022-05-15 17:10 PY2FXE 28.126135 -20dB 0 GG66pi 5W OZ7IT JO65df 10393km 29deg

   PY2XL 40 - (May 24)

   1 tx 2022-05-24 03:06 OZ7IT 7.040079 -26dB 0 JO65df 5W PY2XL GG66qh 10392km 232deg
   2  2022-05-24 03:02 PY2XL 7.040080 -12dB 1 GG66qh 5W OZ7IT JO65df 10392km 29deg


GG89 PY4XC 40,10 - (May 28)

   2 tx 2022-05-28 23:32 OZ7IT 7.040060 -23dB 0 JO65df 5W PY4XC GG89ns 9870km 230deg
   2  2022-05-28 23:22 PY4XC 7.040025 -25dB 0 GG89ns 5W OZ7IT JO65df 9870km 28deg
   3 tx 2022-05-28 16:22 OZ7IT 28.126145 -26dB 0 JO65df 5W PY4XC GG89ns 9870km 230deg
   7  2022-05-28 16:20 PY4XC 28.126011 -27dB 0 GG89ns 5W OZ7IT JO65df 9870km 28deg


GH62 PT2JR 20 - (May 1-2)

   3 tx 2022-05-02 23:24 OZ7IT 14.097140 -26dB 0 JO65df 5W PT2JR GH62ns 9779km 235deg
   1  2022-05-02 23:22 PT2JR 14.097098 -11dB 0 GH62ns 5W OZ7IT JO65df 9779km 29deg


GH64 PT2FHC 40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)

  304 tx 2022-05-01 01:22 OZ7IT 7.040015 -17dB 0 JO65df 5W PT2FHC GH64cg 9682km 237deg
  300  2022-05-01 01:24 PT2FHC 7.040196 -22dB 0 GH64cg 2W OZ7IT JO65df 9682km 30deg
  431 tx 2022-05-01 00:20 OZ7IT 10.140103 -21dB 0 JO65df 5W PT2FHC GH64cg 9682km 237deg
  909  2022-05-01 00:22 PT2FHC 10.140215 -14dB 0 GH64cg 2W OZ7IT JO65df 9682km 30deg
  676 tx 2022-05-01 05:30 OZ7IT 14.097041 -16dB 0 JO65df 5W PT2FHC GH64cg 9682km 237deg
  851  2022-05-01 05:28 PT2FHC 14.097122 -18dB 0 GH64cg 2W OZ7IT JO65df 9682km 30deg
  561 tx 2022-05-01 17:32 OZ7IT 18.106042 -22dB -1 JO65df 5W PT2FHC GH64cg 9682km 237deg
  868  2022-05-01 17:30 PT2FHC 18.106137 -21dB 0 GH64cg 2W OZ7IT JO65df 9682km 30deg
  499 tx 2022-05-01 14:22 OZ7IT 21.096027 -27dB 4 JO65df 5W PT2FHC GH64cg 9682km 237deg
  932  2022-05-01 14:20 PT2FHC 21.096136 -24dB 0 GH64cg 2W OZ7IT JO65df 9682km 30deg
  216 tx 2022-05-03 11:08 OZ7IT 24.926115 -12dB 2 JO65df 5W PT2FHC GH64cg 9682km 237deg
  779  2022-05-03 11:10 PT2FHC 24.926183 -11dB 0 GH64cg 2W OZ7IT JO65df 9682km 30deg
  83 tx 2022-05-06 19:04 OZ7IT 28.126140 -15dB -4 JO65df 5W PT2FHC GH64cg 9682km 237deg
  507  2022-05-06 19:06 PT2FHC 28.126103 -2dB 0 GH64cg 2W OZ7IT JO65df 9682km 30deg


GK03 8P4AA 40 - (May 15)

   3 tx 2022-05-15 23:28 OZ7IT 7.040060 -19dB 0 JO65df 5W 8P4AA GK03fd 7662km 263deg
   5  2022-05-15 23:30 8P4AA 7.040008 -18dB 0 GK03fd 10W OZ7IT JO65df 7662km 36deg

   8P6RX 20 - (May 22-25,30-31)

  68 tx 2022-05-22 22:24 OZ7IT 14.097137 -16dB 0 JO65df 5W 8P6RX GK03 7600km 262deg
   3  2022-05-22 22:12 8P6RX 14.097118 1dB 0 GK03fe 5W OZ7IT JO65df 7658km 36deg


GN37 VO1DZA 20,17,15 - (May 18)

   5 tx 2022-05-18 18:42 OZ7IT 14.097147 -11dB 0 JO65df 5W VO1DZA GN37po 4417km 287deg
   2  2022-05-18 18:26 VO1DZA 14.097053 -10dB 0 GN37po 5W OZ7IT JO65df 4417km 54deg
   1 tx 2022-05-18 18:24 OZ7IT 18.106125 -28dB 0 JO65df 5W VO1DZA GN37po 4417km 287deg
   4  2022-05-18 19:32 VO1DZA 18.106062 -19dB -2 GN37po 5W OZ7IT JO65df 4417km 54deg
   1 tx 2022-05-18 17:26 OZ7IT 21.096142 -26dB -1 JO65df 5W VO1DZA GN37po 4417km 287deg
   7  2022-05-18 17:14 VO1DZA 21.096046 -18dB -2 GN37po 5W OZ7IT JO65df 4417km 54deg

   VO1LQ 20,15,10 - (May 2-4,15-16)

  16 tx 2022-05-02 19:08 OZ7IT 14.097134 -15dB 0 JO65df 5W VO1LQ GN37om 4428km 287deg
  17  2022-05-02 19:06 VO1LQ 14.097105 -9dB 0 GN37om 2W OZ7IT JO65df 4428km 54deg
   5 tx 2022-05-15 20:42 OZ7IT 21.096118 -26dB 0 JO65df 5W VO1LQ GN37om 4428km 287deg
  65  2022-05-15 20:40 VO1LQ 21.096108 -13dB 0 GN37om 2W OZ7IT JO65df 4428km 54deg
   2 tx 2022-05-04 20:44 OZ7IT 28.126118 -28dB 0 JO65df 5W VO1LQ GN37om 4428km 287deg
   8  2022-05-04 16:50 VO1LQ 28.126109 -23dB 0 GN37om 2W OZ7IT JO65df 4428km 54deg


HF07 DP0POL 17,15 - (May 6)

   3 tx 2022-05-06 19:28 OZ7IT 18.106140 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HF07aw 10903km 223deg
   1  2022-05-06 19:22 DP0POL 18.106129 -8dB 0 HF07av 5W OZ7IT JO65df 10908km 27deg
   1 tx 2022-05-06 19:30 OZ7IT 21.096145 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL HF07aw 10903km 223deg
   1  2022-05-06 19:24 DP0POL 21.096127 -16dB 0 HF07av 5W OZ7IT JO65df 10908km 27deg


HH33 DP0POL 20,17,15 - (May 10)

   2 tx 2022-05-10 18:42 OZ7IT 14.097150 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL HH33xx 8949km 223deg
   3  2022-05-10 18:44 DP0POL 14.097095 -6dB 0 HH33xx 5W OZ7IT JO65df 8949km 24deg
   6 tx 2022-05-10 18:22 OZ7IT 18.106141 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HH33xw 8953km 223deg
  17  2022-05-10 18:28 DP0POL 18.106120 -9dB 0 HH33xw 5W OZ7IT JO65df 8953km 24deg
   6 tx 2022-05-10 12:44 OZ7IT 21.096148 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HH33uj 9019km 223deg
  27  2022-05-10 12:48 DP0POL 21.096124 -13dB 0 HH33uj 5W OZ7IT JO65df 9019km 24deg


HH44 DP0POL 30,20,17,15 - (May 10-11)

   3 tx 2022-05-10 19:50 OZ7IT 10.140169 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HH44ae 8924km 223deg
  15  2022-05-10 19:54 DP0POL 10.140181 -11dB 0 HH44ae 5W OZ7IT JO65df 8924km 24deg
   9 tx 2022-05-10 19:04 OZ7IT 14.097149 -22dB -1 JO65df 5W DP0POL HH44ab 8937km 223deg
  14  2022-05-10 19:02 DP0POL 14.097096 0dB 0 HH44aa 5W OZ7IT JO65df 8941km 24deg
   7 tx 2022-05-10 19:06 OZ7IT 18.106141 -21dB 1 JO65df 5W DP0POL HH44ab 8937km 223deg
  18  2022-05-10 19:04 DP0POL 18.106121 -12dB 0 HH44ab 5W OZ7IT JO65df 8937km 24deg
   7 tx 2022-05-10 19:44 OZ7IT 21.096146 -21dB 1 JO65df 5W DP0POL HH44ae 8924km 223deg
  13  2022-05-10 19:42 DP0POL 21.096117 -1dB 0 HH44ad 5W OZ7IT JO65df 8929km 24deg


HH45 DP0POL 40,30,20 - (May 11)

   2 tx 2022-05-11 03:54 OZ7IT 7.040064 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL HH45io 8751km 223deg
   3  2022-05-11 03:58 DP0POL 7.040075 -22dB 0 HH45io 5W OZ7IT JO65df 8751km 24deg
   4 tx 2022-05-11 02:46 OZ7IT 10.140170 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HH45hj 8776km 223deg
  15  2022-05-11 02:48 DP0POL 10.140185 -7dB 0 HH45hj 5W OZ7IT JO65df 8776km 24deg
   8 tx 2022-05-11 01:54 OZ7IT 14.097151 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HH45gg 8792km 223deg
  13  2022-05-11 01:56 DP0POL 14.097102 -4dB 0 HH45gg 5W OZ7IT JO65df 8792km 24deg


HH46 DP0POL 17,15 - (May 11)

   1 tx 2022-05-11 09:06 OZ7IT 18.106145 -28dB 0 JO65df 5W DP0POL HH46mm 8643km 223deg
   9  2022-05-11 08:52 DP0POL 18.106130 -18dB 0 HH46ml 5W OZ7IT JO65df 8648km 24deg
   1 tx 2022-05-11 08:24 OZ7IT 21.096150 -21dB 0 JO65df 5W DP0POL HH46mj 8656km 223deg
  14  2022-05-11 08:18 DP0POL 21.096128 5dB 0 HH46lj 5W OZ7IT JO65df 8660km 24deg


HH47 DP0POL 17,15 - (May 11)

   2 tx 2022-05-11 16:18 OZ7IT 18.106140 -30dB 0 JO65df 5W DP0POL HH47sr 8499km 223deg
  10  2022-05-11 16:22 DP0POL 18.106122 -22dB 0 HH47ss 5W OZ7IT JO65df 8494km 23deg
   7 tx 2022-05-11 15:32 OZ7IT 21.096145 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HH47ro 8515km 223deg
  16  2022-05-11 15:30 DP0POL 21.096120 -26dB 0 HH47ro 5W OZ7IT JO65df 8515km 23deg


HH48 DP0POL 30,20,17,15 - (May 11)

   1 tx 2022-05-11 21:02 OZ7IT 10.140168 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HH48xo 8391km 223deg
   9  2022-05-11 21:06 DP0POL 10.140182 -9dB 0 HH48xo 5W OZ7IT JO65df 8391km 23deg
  10 tx 2022-05-11 18:24 OZ7IT 14.097149 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL HH48ud 8449km 223deg
  12  2022-05-11 18:26 DP0POL 14.097095 -11dB 0 HH48ud 5W OZ7IT JO65df 8449km 23deg
  10 tx 2022-05-11 21:08 OZ7IT 18.106140 -21dB 0 JO65df 5W DP0POL HH48xp 8387km 223deg
  14  2022-05-11 21:10 DP0POL 18.106120 -10dB 0 HH48xp 5W OZ7IT JO65df 8387km 23deg
  10 tx 2022-05-11 19:04 OZ7IT 21.096145 -22dB 1 JO65df 5W DP0POL HH48vg 8433km 223deg
  15  2022-05-11 19:06 DP0POL 21.096118 -7dB 0 HH48vg 5W OZ7IT JO65df 8433km 23deg


HH58 DP0POL 30,17,15 - (May 11)

   1 tx 2022-05-11 22:24 OZ7IT 10.140168 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HH58au 8362km 223deg
   3  2022-05-11 22:18 DP0POL 10.140182 -9dB 0 HH58au 5W OZ7IT JO65df 8362km 23deg
   1 tx 2022-05-11 23:08 OZ7IT 18.106139 -16dB 0 JO65df 5W DP0POL HH58ax 8349km 223deg
   2  2022-05-11 22:58 DP0POL 18.106125 -11dB 0 HH58ax 5W OZ7IT JO65df 8349km 23deg
   1 tx 2022-05-11 22:48 OZ7IT 21.096145 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HH58aw 8354km 223deg
   2  2022-05-11 22:42 DP0POL 21.096120 -1dB 0 HH58av 5W OZ7IT JO65df 8358km 23deg


HH59 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 11-12)

   2 tx 2022-05-12 02:20 OZ7IT 3.570129 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL HH59dn 8279km 223deg
   6  2022-05-12 02:26 DP0POL 3.570061 -25dB 0 HH59do 5W OZ7IT JO65df 8275km 23deg
   2 tx 2022-05-12 01:32 OZ7IT 7.040064 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HH59dk 8292km 223deg
  11  2022-05-12 01:34 DP0POL 7.040074 -18dB 0 HH59dk 5W OZ7IT JO65df 8292km 23deg
   2 tx 2022-05-12 00:22 OZ7IT 10.140169 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HH59cf 8317km 223deg
  16  2022-05-12 00:24 DP0POL 10.140185 -8dB 0 HH59cf 5W OZ7IT JO65df 8317km 23deg
  10 tx 2022-05-12 02:46 OZ7IT 14.097153 -22dB -1 JO65df 5W DP0POL HH59ep 8267km 223deg
  14  2022-05-12 02:50 DP0POL 14.097103 -2dB 0 HH59eq 5W OZ7IT JO65df 8263km 23deg
   4 tx 2022-05-11 23:30 OZ7IT 18.106138 -19dB 0 JO65df 5W DP0POL HH59bb 8337km 223deg
  12  2022-05-11 23:34 DP0POL 18.106123 -7dB 0 HH59bb 5W OZ7IT JO65df 8337km 23deg


HI50 DP0POL 20,17,15 - (May 12)

   3 tx 2022-05-12 05:42 OZ7IT 14.097155 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HI50ge 8204km 223deg
   8  2022-05-12 05:50 DP0POL 14.097103 -9dB 0 HI50ge 5W OZ7IT JO65df 8204km 23deg
   1 tx 2022-05-12 08:24 OZ7IT 18.106147 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HI50jq 8143km 223deg
  11  2022-05-12 08:16 DP0POL 18.106131 -14dB 0 HI50jp 5W OZ7IT JO65df 8147km 23deg
   2 tx 2022-05-12 10:20 OZ7IT 21.096149 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HI50lt 8123km 223deg
  13  2022-05-12 10:24 DP0POL 21.096122 -23dB 0 HI50lt 5W OZ7IT JO65df 8123km 23deg


HI51 DP0POL 20,17,15 - (May 12)

   2 tx 2022-05-12 17:48 OZ7IT 14.097147 -28dB 0 JO65df 5W DP0POL HI51ou 8005km 223deg
   3  2022-05-12 17:50 DP0POL 14.097092 -15dB 0 HI51ou 5W OZ7IT JO65df 8005km 23deg
   4 tx 2022-05-12 18:26 OZ7IT 18.106138 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL HI51px 7989km 223deg
  15  2022-05-12 18:28 DP0POL 18.106115 -7dB 0 HI51px 5W OZ7IT JO65df 7989km 23deg
   9 tx 2022-05-12 11:52 OZ7IT 21.096147 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HI51lb 8097km 223deg
  20  2022-05-12 11:54 DP0POL 21.096119 -11dB 0 HI51la 5W OZ7IT JO65df 8101km 23deg


HI52 DP0POL 30,20,17,15 - (May 12)

   7 tx 2022-05-12 19:56 OZ7IT 10.140166 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HI52qg 7955km 223deg
  16  2022-05-12 19:54 DP0POL 10.140178 -11dB 0 HI52qf 5W OZ7IT JO65df 7960km 23deg
  11 tx 2022-05-12 19:04 OZ7IT 14.097147 -13dB -1 JO65df 5W DP0POL HI52qb 7977km 223deg
  15  2022-05-12 19:02 DP0POL 14.097091 3dB 0 HI52qb 5W OZ7IT JO65df 7977km 23deg
   9 tx 2022-05-12 22:20 OZ7IT 18.106126 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL HI52tq 7902km 223deg
  15  2022-05-12 22:22 DP0POL 18.106119 -5dB -1 HI52tq 5W OZ7IT JO65df 7902km 23deg
   5 tx 2022-05-12 19:26 OZ7IT 21.096143 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL HI52qd 7968km 223deg
  13  2022-05-12 19:24 DP0POL 21.096112 -8dB 0 HI52qd 5W OZ7IT JO65df 7968km 23deg


HI53 DP0POL 40,30,20 - (May 13)

   4 tx 2022-05-13 02:44 OZ7IT 7.040064 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL HI53wl 7810km 223deg
   8  2022-05-13 02:46 DP0POL 7.040073 -22dB 0 HI53wl 5W OZ7IT JO65df 7810km 23deg
   4 tx 2022-05-13 00:46 OZ7IT 10.140168 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL HI53vd 7848km 223deg
  11  2022-05-13 00:42 DP0POL 10.140182 -5dB 0 HI53vc 5W OZ7IT JO65df 7852km 23deg
   9 tx 2022-05-13 03:28 OZ7IT 14.097152 -15dB 1 JO65df 5W DP0POL HI53xp 7790km 223deg
  13  2022-05-13 03:26 DP0POL 14.097099 6dB 0 HI53xo 5W OZ7IT JO65df 7794km 23deg


HI63 DP0POL 30,20 - (May 13)

   1 tx 2022-05-13 05:06 OZ7IT 10.140171 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HI63bw 7752km 223deg
   5  2022-05-13 05:12 DP0POL 10.140185 -8dB 0 HI63bw 5W OZ7IT JO65df 7752km 23deg
   4 tx 2022-05-13 04:24 OZ7IT 14.097152 -11dB 0 JO65df 5W DP0POL HI63at 7769km 223deg
   6  2022-05-13 04:20 DP0POL 14.097100 -5dB 0 HI63as 5W OZ7IT JO65df 7773km 23deg


HI64 DP0POL 17,15 - (May 13)

   3 tx 2022-05-13 07:56 OZ7IT 18.106133 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HI64dk 7694km 223deg
   8  2022-05-13 07:58 DP0POL 18.106126 -13dB -1 HI64dk 5W OZ7IT JO65df 7694km 23deg
   1 tx 2022-05-13 10:48 OZ7IT 21.096149 -26dB 1 JO65df 5W DP0POL HI64gx 7628km 223deg
   8  2022-05-13 10:06 DP0POL 21.096118 -14dB 0 HI64fu 5W OZ7IT JO65df 7644km 23deg


HI65 DP0POL 17,15 - (May 13)

   1 tx 2022-05-13 14:22 OZ7IT 18.106126 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL HI65jq 7545km 223deg
  13  2022-05-13 14:16 DP0POL 18.106117 -15dB 0 HI65jp 5W OZ7IT JO65df 7549km 23deg
   8 tx 2022-05-13 13:44 OZ7IT 21.096143 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HI65in 7561km 223deg
  14  2022-05-13 13:42 DP0POL 21.096112 -14dB 0 HI65im 5W OZ7IT JO65df 7565km 23deg


HI66 DP0POL 30,20,17,15 - (May 13)

   2 tx 2022-05-13 19:30 OZ7IT 10.140165 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL HI66op 7428km 223deg
   7  2022-05-13 19:36 DP0POL 10.140176 -17dB 0 HI66op 5W OZ7IT JO65df 7428km 23deg
   3 tx 2022-05-13 19:06 OZ7IT 14.097144 -13dB 1 JO65df 5W DP0POL HI66nn 7441km 223deg
  13  2022-05-13 19:02 DP0POL 14.097089 -5dB 0 HI66nn 5W OZ7IT JO65df 7441km 23deg
  12 tx 2022-05-13 18:48 OZ7IT 18.106122 -19dB 1 JO65df 5W DP0POL HI66nm 7445km 223deg
  15  2022-05-13 18:46 DP0POL 18.106114 -8dB 0 HI66nm 5W OZ7IT JO65df 7445km 23deg
   7 tx 2022-05-13 19:08 OZ7IT 21.096139 -19dB 1 JO65df 5W DP0POL HI66nn 7441km 223deg
  16  2022-05-13 19:06 DP0POL 21.096108 -17dB 0 HI66nn 5W OZ7IT JO65df 7441km 23deg


HI67 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 13-14)

   4 tx 2022-05-13 23:06 OZ7IT 3.570127 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HI67ri 7345km 223deg
  13  2022-05-13 23:08 DP0POL 3.570059 -21dB 0 HI67ri 5W OZ7IT JO65df 7345km 23deg
   2 tx 2022-05-13 23:08 OZ7IT 7.040062 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL HI67ri 7345km 223deg
  16  2022-05-13 23:10 DP0POL 7.040070 -15dB 0 HI67ri 5W OZ7IT JO65df 7345km 23deg
   6 tx 2022-05-14 00:22 OZ7IT 10.140168 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HI67so 7316km 223deg
  17  2022-05-14 00:24 DP0POL 10.140181 -3dB 0 HI67so 5W OZ7IT JO65df 7316km 23deg
   5 tx 2022-05-13 23:30 OZ7IT 14.097149 -16dB 0 JO65df 5W DP0POL HI67sk 7333km 223deg
  15  2022-05-13 23:32 DP0POL 14.097094 -17dB 0 HI67sk 5W OZ7IT JO65df 7333km 23deg
   3 tx 2022-05-13 23:32 OZ7IT 18.106127 -28dB 0 JO65df 5W DP0POL HI67sk 7333km 223deg
  11  2022-05-13 23:34 DP0POL 18.106118 -6dB -1 HI67sk 5W OZ7IT JO65df 7333km 23deg


HI68 DP0POL 40,30,20 - (May 14)

   2 tx 2022-05-14 02:44 OZ7IT 7.040064 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HI68vb 7258km 223deg
   5  2022-05-14 02:46 DP0POL 7.040072 -18dB 0 HI68vb 5W OZ7IT JO65df 7258km 23deg
   4 tx 2022-05-14 02:42 OZ7IT 10.140171 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HI68vb 7258km 223deg
   8  2022-05-14 02:48 DP0POL 10.140182 -3dB 0 HI68vb 5W OZ7IT JO65df 7258km 23deg
   4 tx 2022-05-14 03:46 OZ7IT 14.097153 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HI68wg 7233km 223deg
  11  2022-05-14 03:44 DP0POL 14.097098 0dB 0 HI68vf 5W OZ7IT JO65df 7241km 23deg


HI78 DP0POL 17 - (May 14)

   1 tx 2022-05-14 07:32 OZ7IT 18.106132 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL HI78bx 7150km 223deg
   2  2022-05-14 07:40 DP0POL 18.106121 -22dB 0 HI78 5W OZ7IT JO65df 7165km 23deg


HI79 DP0POL 20,17,15 - (May 14)

   1 tx 2022-05-14 08:44 OZ7IT 14.097152 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL HI79cf 7121km 223deg
   8  2022-05-14 08:50 DP0POL 14.097096 -10dB 0 HI79cf 5W OZ7IT JO65df 7121km 23deg
   4 tx 2022-05-14 11:48 OZ7IT 18.106133 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HI79ft 7050km 223deg
  18  2022-05-14 11:52 DP0POL 18.106117 -12dB 0 HI79ft 5W OZ7IT JO65df 7050km 23deg
   2 tx 2022-05-14 14:22 OZ7IT 21.096146 -28dB 0 JO65df 5W DP0POL HI79gx 7029km 223deg
  13  2022-05-14 14:18 DP0POL 21.096111 -16dB 0 HI79gx 5W OZ7IT JO65df 7029km 23deg


HJ70 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 14)

   1 tx 2022-05-14 20:22 OZ7IT 7.040061 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HJ70iv 6928km 224deg
   1  2022-05-14 20:10 DP0POL 7.040069 -24dB 0 HJ70iu 5W OZ7IT JO65df 6933km 23deg
   2 tx 2022-05-14 19:52 OZ7IT 10.140166 -23dB -1 JO65df 5W DP0POL HJ70it 6937km 223deg
   8  2022-05-14 19:54 DP0POL 10.140178 -8dB 0 HJ70it 5W OZ7IT JO65df 6937km 23deg
   9 tx 2022-05-14 20:16 OZ7IT 14.097146 -13dB -2 JO65df 5W DP0POL HJ70iv 6928km 224deg
  14  2022-05-14 20:14 DP0POL 14.097093 3dB 0 HJ70iu 5W OZ7IT JO65df 6933km 23deg
  11 tx 2022-05-14 18:48 OZ7IT 18.106124 -20dB 1 JO65df 5W DP0POL HJ70ip 6954km 223deg
  19  2022-05-14 18:46 DP0POL 18.106117 -9dB 0 HJ70ip 5W OZ7IT JO65df 6954km 23deg
  13 tx 2022-05-14 18:46 OZ7IT 21.096140 -19dB -2 JO65df 5W DP0POL HJ70ip 6954km 223deg
  20  2022-05-14 18:48 DP0POL 21.096112 -10dB 0 HJ70ip 5W OZ7IT JO65df 6954km 23deg


HJ71 DP0POL 40,30,20,17 - (May 14-15)

   5 tx 2022-05-14 23:48 OZ7IT 7.040064 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL HJ71kl 6861km 224deg
  11  2022-05-14 23:46 DP0POL 7.040071 -23dB 0 HJ71 5W OZ7IT JO65df 6858km 23deg
   6 tx 2022-05-15 02:46 OZ7IT 10.140171 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL HJ71mx 6803km 224deg
  19  2022-05-15 02:48 DP0POL 10.140184 -3dB 0 HJ71mx 5W OZ7IT JO65df 6803km 23deg
   8 tx 2022-05-14 21:22 OZ7IT 14.097149 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL HJ71jb 6908km 224deg
  17  2022-05-14 21:26 DP0POL 14.097094 -3dB 0 HJ71jb 5W OZ7IT JO65df 6908km 23deg
   3 tx 2022-05-14 21:08 OZ7IT 18.106125 -18dB 2 JO65df 5W DP0POL HJ71ja 6912km 223deg
  11  2022-05-14 21:10 DP0POL 18.106117 -5dB -1 HJ71ja 5W OZ7IT JO65df 6912km 23deg


HJ72 DP0POL 40,30,20 - (May 15)

   2 tx 2022-05-15 03:52 OZ7IT 7.040065 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HJ72me 6782km 224deg
   5  2022-05-15 03:58 DP0POL 7.040073 -22dB 0 HJ72me 5W OZ7IT JO65df 6782km 23deg
   4 tx 2022-05-15 03:10 OZ7IT 10.140172 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL HJ72mb 6794km 224deg
  10  2022-05-15 03:06 DP0POL 10.140185 2dB 0 HJ72ma 5W OZ7IT JO65df 6799km 23deg
   8 tx 2022-05-15 03:04 OZ7IT 14.097155 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL HJ72ma 6799km 224deg
   9  2022-05-15 03:08 DP0POL 14.097100 -2dB 0 HJ72ma 5W OZ7IT JO65df 6799km 23deg


HJ73 DP0POL 15 - (May 15)

  14 tx 2022-05-15 12:46 OZ7IT 21.096149 -23dB -2 JO65df 5W DP0POL HJ73rq 6610km 224deg
  15  2022-05-15 12:48 DP0POL 21.096121 2dB 0 HJ73rq 5W OZ7IT JO65df 6610km 23deg


HK82 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 17)

   3 tx 2022-05-17 21:02 OZ7IT 7.040064 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL HK82ur 5591km 226deg
   4  2022-05-17 21:22 DP0POL 7.040074 -19dB 0 HK82us 5W OZ7IT JO65df 5587km 25deg
   4 tx 2022-05-17 22:22 OZ7IT 10.140172 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HK82vw 5567km 226deg
   6  2022-05-17 22:18 DP0POL 10.140187 -6dB 0 HK82vw 5W OZ7IT JO65df 5567km 25deg
  13 tx 2022-05-17 21:58 OZ7IT 14.097154 -9dB 0 JO65df 5W DP0POL HK82vv 5571km 226deg
   5  2022-05-17 22:02 DP0POL 14.097103 2dB 0 HK82vv 5W OZ7IT JO65df 5571km 25deg
  13 tx 2022-05-17 21:26 OZ7IT 18.106133 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HK82us 5587km 226deg
   4  2022-05-17 21:28 DP0POL 18.106129 -14dB -1 HK82us 5W OZ7IT JO65df 5587km 25deg
  13 tx 2022-05-17 21:24 OZ7IT 21.096150 -10dB 1 JO65df 5W DP0POL HK82us 5587km 226deg
   5  2022-05-17 21:30 DP0POL 21.096126 14dB 0 HK82ut 5W OZ7IT JO65df 5583km 25deg


HK83 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 17-18)

   1 tx 2022-05-18 02:20 OZ7IT 3.570134 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HK83wq 5487km 226deg
  11  2022-05-18 02:26 DP0POL 3.570062 -15dB 0 HK83wq 5W OZ7IT JO65df 5487km 25deg
   9 tx 2022-05-17 23:44 OZ7IT 7.040065 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL HK83ve 5541km 226deg
  13  2022-05-17 23:46 DP0POL 7.040075 -24dB 0 HK83 5W OZ7IT JO65df 5550km 26deg
   7 tx 2022-05-18 02:46 OZ7IT 10.140173 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL HK83ws 5479km 226deg
  16  2022-05-18 02:48 DP0POL 10.140188 0dB 0 HK83ws 5W OZ7IT JO65df 5479km 25deg
  16 tx 2022-05-17 22:58 OZ7IT 14.097154 -12dB 0 JO65df 5W DP0POL HK83vb 5554km 226deg
  17  2022-05-17 22:56 DP0POL 14.097104 3dB 0 HK83vb 5W OZ7IT JO65df 5554km 25deg
   7 tx 2022-05-18 01:02 OZ7IT 18.106135 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL HK83wk 5512km 226deg
  12  2022-05-18 01:04 DP0POL 18.106132 -6dB -1 HK83wk 5W OZ7IT JO65df 5512km 25deg


HK84 DP0POL 30,20,17 - (May 18)

   3 tx 2022-05-18 05:28 OZ7IT 10.140174 -19dB 0 JO65df 5W DP0POL HK84xf 5429km 227deg
   7  2022-05-18 05:30 DP0POL 10.140189 -3dB 0 HK84xf 5W OZ7IT JO65df 5429km 25deg
   6 tx 2022-05-18 04:22 OZ7IT 14.097156 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL HK84xb 5446km 226deg
   7  2022-05-18 04:20 DP0POL 14.097105 -6dB 0 HK84xa 5W OZ7IT JO65df 5450km 25deg
   2 tx 2022-05-18 05:54 OZ7IT 18.106137 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL HK84xh 5420km 227deg
   5  2022-05-18 05:52 DP0POL 18.106134 -8dB 0 HK84xh 5W OZ7IT JO65df 5420km 25deg


HK94 DP0POL 20,17,15 - (May 18)

   7 tx 2022-05-18 06:48 OZ7IT 14.097157 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL HK94al 5400km 227deg
   7  2022-05-18 06:44 DP0POL 14.097106 0dB 0 HK94al 5W OZ7IT JO65df 5400km 25deg
   7 tx 2022-05-18 07:24 OZ7IT 18.106136 -21dB 0 JO65df 5W DP0POL HK94ao 5387km 227deg
  13  2022-05-18 07:22 DP0POL 18.106134 -8dB 0 HK94an 5W OZ7IT JO65df 5391km 25deg
   8 tx 2022-05-18 06:46 OZ7IT 21.096156 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HK94al 5400km 227deg
  15  2022-05-18 06:48 DP0POL 21.096131 -16dB 0 HK94al 5W OZ7IT JO65df 5400km 25deg


HK95 DP0POL 20,17,15 - (May 18)

   4 tx 2022-05-18 14:24 OZ7IT 14.097154 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HK95bl 5296km 227deg
   4  2022-05-18 14:14 DP0POL 14.097103 -6dB 0 HK95bl 5W OZ7IT JO65df 5296km 26deg
   7 tx 2022-05-18 15:30 OZ7IT 18.106132 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HK95cq 5271km 227deg
  15  2022-05-18 15:28 DP0POL 18.106130 -15dB 0 HK95cq 5W OZ7IT JO65df 5271km 26deg
  11 tx 2022-05-18 16:22 OZ7IT 21.096149 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL HK95cu 5254km 227deg
  16  2022-05-18 16:24 DP0POL 21.096127 -7dB 0 HK95cu 5W OZ7IT JO65df 5254km 26deg


HK96 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 18)

   5 tx 2022-05-18 21:54 OZ7IT 7.040065 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL HK96dt 5155km 228deg
   6  2022-05-18 21:58 DP0POL 7.040075 -18dB 0 HK96dt 5W OZ7IT JO65df 5155km 26deg
   5 tx 2022-05-18 22:52 OZ7IT 10.140173 -19dB 0 JO65df 5W DP0POL HK96ex 5134km 228deg
  14  2022-05-18 22:54 DP0POL 10.140188 -3dB 0 HK96ex 5W OZ7IT JO65df 5134km 26deg
  17 tx 2022-05-18 18:42 OZ7IT 14.097152 -10dB 0 JO65df 5W DP0POL HK96cf 5217km 227deg
  17  2022-05-18 18:44 DP0POL 14.097103 0dB 0 HK96cf 5W OZ7IT JO65df 5217km 26deg
  14 tx 2022-05-18 19:06 OZ7IT 18.106133 -15dB 0 JO65df 5W DP0POL HK96dh 5204km 227deg
  17  2022-05-18 19:04 DP0POL 18.106130 -8dB 0 HK96dh 5W OZ7IT JO65df 5204km 26deg
  11 tx 2022-05-18 18:46 OZ7IT 21.096149 -14dB -1 JO65df 5W DP0POL HK96cg 5213km 227deg
  17  2022-05-18 18:48 DP0POL 21.096128 8dB 0 HK96cg 5W OZ7IT JO65df 5213km 26deg


HK97 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 18-19)

   1 tx 2022-05-19 02:46 OZ7IT 3.570135 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL HK97fp 5064km 228deg
  15  2022-05-19 02:44 DP0POL 3.570062 -15dB 0 HK97fp 5W OZ7IT JO65df 5064km 26deg
   7 tx 2022-05-18 23:34 OZ7IT 7.040065 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HK97ec 5121km 228deg
  16  2022-05-18 23:28 DP0POL 7.040076 -17dB 0 HK97eb 5W OZ7IT JO65df 5126km 26deg
  10 tx 2022-05-19 01:34 OZ7IT 10.140173 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL HK97ek 5088km 228deg
  17  2022-05-19 01:36 DP0POL 10.140188 -4dB 0 HK97ek 5W OZ7IT JO65df 5088km 26deg
  13 tx 2022-05-19 03:24 OZ7IT 14.097157 -8dB 0 JO65df 5W DP0POL HK97fs 5051km 228deg
  18  2022-05-19 03:26 DP0POL 14.097106 1dB 0 HK97fs 5W OZ7IT JO65df 5051km 26deg
   1 tx 2022-05-19 01:30 OZ7IT 18.106136 -22dB -2 JO65df 5W DP0POL HK97ek 5088km 228deg
   9  2022-05-19 01:22 DP0POL 18.106133 -16dB 0 HK97ej 5W OZ7IT JO65df 5092km 26deg


HK98 DP0POL 20,17,15 - (May 19)

  12 tx 2022-05-19 08:52 OZ7IT 14.097157 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL HK98gq 4956km 229deg
   9  2022-05-19 08:50 DP0POL 14.097104 0dB 0 HK98gq 5W OZ7IT JO65df 4956km 27deg
  10 tx 2022-05-19 06:44 OZ7IT 18.106137 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HK98gh 4993km 228deg
  17  2022-05-19 06:46 DP0POL 18.106132 -19dB -1 HK98gh 5W OZ7IT JO65df 4993km 27deg
  11 tx 2022-05-19 06:46 OZ7IT 21.096156 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL HK98gh 4993km 228deg
  16  2022-05-19 06:48 DP0POL 21.096131 7dB 0 HK98gh 5W OZ7IT JO65df 4993km 27deg


HK99 DP0POL 20,17,15 - (May 19)

   5 tx 2022-05-19 16:42 OZ7IT 14.097154 -19dB 0 JO65df 5W DP0POL HK99iu 4833km 229deg
   6  2022-05-19 16:38 DP0POL 14.097103 -8dB 0 HK99iu 5W OZ7IT JO65df 4833km 27deg
   8 tx 2022-05-19 15:08 OZ7IT 18.106094 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL HK99it 4837km 229deg
  20  2022-05-19 15:10 DP0POL 18.106117 -14dB 0 HK99it 5W OZ7IT JO65df 4837km 27deg
  12 tx 2022-05-19 13:04 OZ7IT 21.096153 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL HK99hk 4878km 229deg
  22  2022-05-19 13:06 DP0POL 21.096127 0dB 0 HK99hk 5W OZ7IT JO65df 4878km 27deg


HL90 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 19)

   4 tx 2022-05-19 22:40 OZ7IT 7.040065 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL HL90kv 4722km 230deg
   7  2022-05-19 22:34 DP0POL 7.040075 -18dB 0 HL90ku 5W OZ7IT JO65df 4726km 28deg
   5 tx 2022-05-19 21:56 OZ7IT 10.140173 -21dB 0 JO65df 5W DP0POL HL90ks 4734km 230deg
  16  2022-05-19 22:00 DP0POL 10.140188 -2dB 0 HL90ks 5W OZ7IT JO65df 4734km 28deg
  15 tx 2022-05-19 18:24 OZ7IT 14.097153 -11dB 0 JO65df 5W DP0POL HL90ic 4808km 229deg
  19  2022-05-19 18:26 DP0POL 14.097103 2dB -1 HL90id 5W OZ7IT JO65df 4804km 27deg
   6 tx 2022-05-19 18:30 OZ7IT 18.106093 -11dB 0 JO65df 5W DP0POL HL90id 4804km 229deg
  15  2022-05-19 18:28 DP0POL 18.106116 -2dB 0 HL90id 5W OZ7IT JO65df 4804km 27deg
   8 tx 2022-05-19 21:50 OZ7IT 21.096154 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HL90kr 4738km 230deg
  17  2022-05-19 21:48 DP0POL 21.096130 -1dB 0 HL90kr 5W OZ7IT JO65df 4738km 28deg


HL91 DP0POL 40,30,20,17 - (May 19-20)

  11 tx 2022-05-19 23:26 OZ7IT 7.040065 -16dB 0 JO65df 5W DP0POL HL91ka 4710km 230deg
  16  2022-05-19 23:28 DP0POL 7.040075 -12dB 0 HL91ka 5W OZ7IT JO65df 4710km 28deg
  10 tx 2022-05-19 23:28 OZ7IT 10.140173 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL HL91ka 4710km 230deg
  16  2022-05-19 23:30 DP0POL 10.140187 2dB 0 HL91ka 5W OZ7IT JO65df 4710km 28deg
  11 tx 2022-05-19 23:52 OZ7IT 14.097156 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL HL91kc 4701km 230deg
  15  2022-05-19 23:50 DP0POL 14.097103 -16dB 0 HL91 5W OZ7IT JO65df 4660km 28deg
   3 tx 2022-05-19 23:38 OZ7IT 18.106095 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL HL91kb 4705km 230deg
  17  2022-05-19 23:34 DP0POL 18.106118 -3dB 0 HL91kb 5W OZ7IT JO65df 4705km 28deg


HL92 DP0POL 30,20,17,15 - (May 20)

   1 tx 2022-05-20 05:56 OZ7IT 10.140175 -19dB 0 JO65df 5W DP0POL HL92ne 4583km 230deg
   6  2022-05-20 05:48 DP0POL 10.140189 -3dB 0 HL92nd 5W OZ7IT JO65df 4587km 28deg
  12 tx 2022-05-20 06:24 OZ7IT 14.097158 -9dB 0 JO65df 5W DP0POL HL92ng 4575km 230deg
  13  2022-05-20 06:26 DP0POL 14.097106 7dB 0 HL92ng 5W OZ7IT JO65df 4575km 28deg
  11 tx 2022-05-20 08:00 OZ7IT 18.106096 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL HL92nm 4550km 230deg
  21  2022-05-20 07:58 DP0POL 18.106118 -11dB -1 HL92nm 5W OZ7IT JO65df 4550km 28deg
   4 tx 2022-05-20 08:22 OZ7IT 21.096155 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL HL92nm 4550km 230deg
  11  2022-05-20 08:18 DP0POL 21.096129 1dB 0 HL92nm 5W OZ7IT JO65df 4550km 28deg


HL93 DP0POL 20,17,15 - (May 20)

  14 tx 2022-05-20 12:24 OZ7IT 14.097155 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL HL93pe 4477km 231deg
   8  2022-05-20 12:26 DP0POL 14.097104 4dB 0 HL93pe 5W OZ7IT JO65df 4477km 29deg
  10 tx 2022-05-20 13:42 OZ7IT 18.106094 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL HL93pk 4453km 231deg
  13  2022-05-20 13:40 DP0POL 18.106117 -6dB 0 HL93pk 5W OZ7IT JO65df 4453km 29deg
  17 tx 2022-05-20 11:34 OZ7IT 21.096153 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL HL93ob 4493km 231deg
  13  2022-05-20 11:36 DP0POL 21.096127 -2dB 0 HL93ob 5W OZ7IT JO65df 4493km 29deg


HM77 CU2ZG 40 - (May 6)

   2 tx 2022-05-06 02:46 OZ7IT 7.040071 -14dB 0 JO65df 5W CU2ZG HM77fr 3425km 251deg
   2  2022-05-06 00:18 CU2ZG 7.040022 -8dB 0 HM77fr 20W OZ7IT JO65df 3425km 43deg


HP94 TF3HR 20 - (May 29,31)

   6 tx 2022-05-29 18:42 OZ7IT 14.097137 3dB 4 JO65df 5W TF3HR HP94bc 2122km 311deg
  14  2022-05-29 18:40 TF3HR 14.097104 7dB 4 HP94bc 20W OZ7IT JO65df 2122km 102deg

   TF3HZ 40,30,20,17 - (May 1-31)

  22 tx 2022-05-15 20:22 OZ7IT 7.040061 -3dB 0 JO65df 5W TF3HZ HP94ad 2127km 311deg
  51  2022-05-15 20:58 TF3HZ 7.040124 -14dB 0 HP94ad 1W OZ7IT JO65df 2127km 102deg
  24 tx 2022-05-20 19:10 OZ7IT 10.140166 -16dB 0 JO65df 5W TF3HZ HP94ad 2127km 311deg
  180  2022-05-20 20:28 TF3HZ 10.140125 -17dB 0 HP94ad 1W OZ7IT JO65df 2127km 102deg
  402 tx 2022-05-01 08:46 OZ7IT 14.097146 -6dB 0 JO65df 5W TF3HZ HP94ad 2127km 311deg
 2871  2022-05-01 08:48 TF3HZ 14.097169 2dB 0 HP94ad 1W OZ7IT JO65df 2127km 102deg
   1 tx 2022-05-20 12:36 OZ7IT 18.106082 -15dB 0 JO65df 5W TF3HZ HP94ad 2127km 311deg
   2  2022-05-01 20:48 TF3HZ 18.106135 -20dB 0 HP94ad 1W OZ7IT JO65df 2127km 102deg

   TF3OM 40,30,20,17 - (May 25-27)

   6 tx 2022-05-26 23:06 OZ7IT 7.040060 -10dB 0 JO65df 5W TF3OM HP94bc 2122km 311deg
  13  2022-05-26 23:04 TF3OM 7.040098 -6dB 1 HP94bc 10W OZ7IT JO65df 2122km 102deg
  15 tx 2022-05-27 01:28 OZ7IT 10.140164 -3dB 0 JO65df 5W TF3OM HP94bc 2122km 311deg
  61  2022-05-27 01:36 TF3OM 10.140197 -4dB 0 HP94bc 10W OZ7IT JO65df 2122km 102deg
   7 tx 2022-05-26 19:00 OZ7IT 14.097143 -4dB 0 JO65df 5W TF3OM HP94bc 2122km 311deg
  42  2022-05-26 18:50 TF3OM 14.097098 4dB 0 HP94bc 10W OZ7IT JO65df 2122km 102deg
   3 tx 2022-05-26 18:20 OZ7IT 18.106119 -5dB 0 JO65df 5W TF3OM HP94bc 2122km 311deg
  32  2022-05-26 18:32 TF3OM 18.106109 2dB 0 HP94bc 10W OZ7IT JO65df 2122km 102deg


IB59 DP0GVN 60,40,30,20,15,12,10 - (May 1-31)

  23 tx 2022-05-21 03:06 OZ7IT 5.366190 -13dB 0 JO65df 5W DP0GVN IB59ui 14092km 188deg
   6  2022-05-21 03:04 DP0GVN 5.366137 -22dB 0 IB59ui 5W OZ7IT JO65df 14092km 14deg
  124 tx 2022-05-21 03:58 OZ7IT 7.040058 -18dB 0 JO65df 5W DP0GVN IB59ui 14092km 188deg
   4  2022-05-21 03:56 DP0GVN 7.040037 -24dB 0 IB59ui 5W OZ7IT JO65df 14092km 14deg
  241 tx 2022-05-08 18:40 OZ7IT 10.140153 -15dB 0 JO65df 5W DP0GVN/3 IB59ui 14092km 188deg
  241 tx 2022-05-08 18:40 OZ7IT 10.140158 -9dB 0 JO65df 5W DP0GVN/1 IB59ui 14092km 188deg
  241 tx 2022-05-08 18:40 OZ7IT 10.140159 -8dB 0 JO65df 5W DP0GVN IB59ui 14092km 188deg
   6  2022-05-08 18:38 DP0GVN 10.140133 -19dB 0 IB59ui 5W OZ7IT JO65df 14092km 14deg
  66 tx 2022-05-01 18:44 OZ7IT 14.097131 -16dB 0 JO65df 5W DP0GVN/3 IB59ui 14092km 188deg
  66 tx 2022-05-01 18:44 OZ7IT 14.097137 -22dB 0 JO65df 5W DP0GVN/1 IB59ui 14092km 188deg
   8  2022-05-01 18:40 DP0GVN 14.097034 -24dB 0 IB59ui 5W OZ7IT JO65df 14092km 14deg
  30 tx 2022-05-01 14:42 OZ7IT 21.096126 -24dB 0 JO65df 5W DP0GVN/1 IB59ui 14092km 188deg
  347  2022-05-01 14:44 DP0GVN 21.096038 -22dB 0 IB59ui 5W OZ7IT JO65df 14092km 14deg
  26 tx 2022-05-08 13:48 OZ7IT 24.926098 -17dB 0 JO65df 5W DP0GVN/1 IB59ui 14092km 188deg
  310  2022-05-08 13:46 DP0GVN 24.926036 -22dB 0 IB59ui 5W OZ7IT JO65df 14092km 14deg
  62 tx 2022-05-01 12:20 OZ7IT 28.126119 -19dB 0 JO65df 5W DP0GVN/1 IB59ui 14092km 188deg
  184  2022-05-01 12:18 DP0GVN 28.126035 -12dB 0 IB59ui 5W OZ7IT JO65df 14092km 14deg


IL05 DP0POL 17 - (May 21)

  10 tx 2022-05-21 10:32 OZ7IT 18.106096 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL IL05xw 4079km 229deg
   1  2022-05-21 10:40 DP0POL 18.106118 -8dB 0 IL05 5W OZ7IT JO65df 4172km 29deg


IL16 DP0POL 30,20,17,15 - (May 21)

   4 tx 2022-05-21 17:52 OZ7IT 10.140170 -27dB -1 JO65df 5W DP0POL IL16ps 3934km 228deg
   9  2022-05-21 17:48 DP0POL 10.140186 -18dB 0 IL16ps 5W OZ7IT JO65df 3934km 29deg
  19 tx 2022-05-21 18:42 OZ7IT 14.097152 -7dB 0 JO65df 5W DP0POL IL16rv 3914km 228deg
   9  2022-05-21 18:44 DP0POL 14.097103 -4dB 0 IL16rv 5W OZ7IT JO65df 3914km 28deg
  15 tx 2022-05-21 17:54 OZ7IT 18.106090 -9dB 0 JO65df 5W DP0POL IL16pt 3930km 228deg
  11  2022-05-21 17:52 DP0POL 18.106116 -5dB 0 IL16ps 5W OZ7IT JO65df 3934km 29deg
  17 tx 2022-05-21 16:40 OZ7IT 21.096149 -16dB -1 JO65df 5W DP0POL IL16mp 3958km 229deg
   9  2022-05-21 16:42 DP0POL 21.096128 -9dB -1 IL16mp 5W OZ7IT JO65df 3958km 29deg


IL17 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 21)

   5 tx 2022-05-21 20:24 OZ7IT 3.570134 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL IL17ub 3886km 228deg
   5  2022-05-21 20:26 DP0POL 3.570061 -26dB 0 IL17ub 5W OZ7IT JO65df 3886km 28deg
   7 tx 2022-05-21 19:48 OZ7IT 7.040064 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL IL17ta 3894km 228deg
   3  2022-05-21 19:52 DP0POL 7.040074 -20dB 0 IL17ta 5W OZ7IT JO65df 3894km 28deg
   7 tx 2022-05-21 19:56 OZ7IT 10.140170 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL IL17ta 3894km 228deg
   7  2022-05-21 19:54 DP0POL 10.140186 -11dB 0 IL17ta 5W OZ7IT JO65df 3894km 28deg
   5 tx 2022-05-21 21:04 OZ7IT 14.097154 -11dB 0 JO65df 5W DP0POL IL17vd 3874km 228deg
   6  2022-05-21 21:08 DP0POL 14.097105 -5dB 0 IL17vd 5W OZ7IT JO65df 3874km 28deg
   3 tx 2022-05-21 20:14 OZ7IT 18.106091 -9dB 0 JO65df 5W DP0POL IL17ub 3886km 228deg
   7  2022-05-21 20:16 DP0POL 18.106118 2dB 0 IL17ub 5W OZ7IT JO65df 3886km 28deg
   3 tx 2022-05-21 20:14 OZ7IT 21.096149 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL IL17ub 3886km 228deg
   7  2022-05-21 20:18 DP0POL 21.096129 4dB 0 IL17ub 5W OZ7IT JO65df 3886km 28deg


IL18 EA8DBU 40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)

  43 tx 2022-05-27 01:06 OZ7IT 7.040058 -23dB 0 JO65df 5W EA8DBU IL18oe 3800km 230deg
   3  2022-05-27 03:26 EA8DBU 7.040061 -23dB 0 IL18oe 0.5W OZ7IT JO65df 3800km 30deg
  96 tx 2022-05-16 01:28 OZ7IT 10.140162 -10dB 0 JO65df 5W EA8DBU IL18oe 3800km 230deg
  39  2022-05-16 01:48 EA8DBU 10.140161 -23dB 0 IL18oe 0.2W OZ7IT JO65df 3800km 30deg
  119 tx 2022-05-05 05:30 OZ7IT 14.097142 -19dB 0 JO65df 5W EA8DBU IL18oe 3800km 230deg
  105  2022-05-05 05:20 EA8DBU 14.097062 -22dB 0 IL18oe 0.1W OZ7IT JO65df 3800km 30deg
  44 tx 2022-05-04 19:12 OZ7IT 18.106128 -18dB 0 JO65df 5W EA8DBU IL18oe 3800km 230deg
  10  2022-05-04 18:52 EA8DBU 18.106072 -20dB 0 IL18oe 0.1W OZ7IT JO65df 3800km 30deg
  19 tx 2022-05-25 18:54 OZ7IT 21.096132 -21dB 0 JO65df 5W EA8DBU IL18oe 3800km 230deg
  19  2022-05-25 19:34 EA8DBU 21.096057 -19dB 0 IL18oe 0.5W OZ7IT JO65df 3800km 30deg
   2 tx 2022-05-24 18:16 OZ7IT 24.926103 -22dB 0 JO65df 5W EA8DBU IL18oe 3800km 230deg
   5  2022-05-24 18:36 EA8DBU 24.926059 -23dB 1 IL18oe 0.5W OZ7IT JO65df 3800km 30deg
   4 tx 2022-05-02 12:18 OZ7IT 28.126125 -10dB 0 JO65df 5W EA8DBU IL18oe 3800km 230deg
  36  2022-05-02 11:58 EA8DBU 28.126057 2dB 0 IL18oe 0.1W OZ7IT JO65df 3800km 30deg


IL27 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 21-22)

   7 tx 2022-05-22 01:30 OZ7IT 3.570134 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL IL27ho 3790km 227deg
  17  2022-05-22 01:32 DP0POL 3.570062 -24dB 0 IL27ho 5W OZ7IT JO65df 3790km 28deg
   7 tx 2022-05-22 00:20 OZ7IT 7.040066 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL IL27em 3810km 228deg
  17  2022-05-22 00:22 DP0POL 7.040076 -16dB 0 IL27em 5W OZ7IT JO65df 3810km 28deg
  13 tx 2022-05-21 23:46 OZ7IT 10.140172 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL IL27dk 3822km 228deg
  19  2022-05-21 23:48 DP0POL 10.140188 -7dB 0 IL27dk 5W OZ7IT JO65df 3822km 28deg
  11 tx 2022-05-21 23:30 OZ7IT 14.097155 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IL27dj 3826km 228deg
  17  2022-05-21 23:32 DP0POL 14.097105 -2dB 0 IL27dj 5W OZ7IT JO65df 3826km 28deg
   6 tx 2022-05-21 23:36 OZ7IT 18.106093 -16dB 0 JO65df 5W DP0POL IL27dk 3822km 228deg
  13  2022-05-21 23:34 DP0POL 18.106119 -10dB 0 IL27dk 5W OZ7IT JO65df 3822km 28deg
   2 tx 2022-05-21 23:04 OZ7IT 21.096152 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL IL27ci 3834km 228deg
   4  2022-05-21 23:00 DP0POL 21.096130 4dB 0 IL27bi 5W OZ7IT JO65df 3838km 28deg


IL28 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 19:54 OZ7IT 7.040064 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL IL28mx 3636km 228deg
   5  2022-05-22 05:46 DP0POL 7.040079 -21dB 0 IL28hc 5W OZ7IT JO65df 3741km 29deg
  11 tx 2022-05-22 05:28 OZ7IT 10.140175 -11dB 0 JO65df 5W DP0POL IL28hc 3741km 228deg
  18  2022-05-22 05:30 DP0POL 10.140189 3dB 0 IL28hc 5W OZ7IT JO65df 3741km 29deg
  21 tx 2022-05-22 04:22 OZ7IT 14.097156 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL IL28ia 3745km 227deg
  25  2022-05-22 04:20 DP0POL 14.097105 -4dB 0 IL28ia 5W OZ7IT JO65df 3745km 28deg
  16 tx 2022-05-22 07:06 OZ7IT 18.106096 -18dB 1 JO65df 5W DP0POL IL28hc 3741km 228deg
  35  2022-05-22 07:04 DP0POL 18.106118 -7dB 0 IL28hc 5W OZ7IT JO65df 3741km 29deg
  26 tx 2022-05-22 07:04 OZ7IT 21.096155 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL IL28hc 3741km 228deg
  34  2022-05-22 07:06 DP0POL 21.096130 -17dB 0 IL28hc 5W OZ7IT JO65df 3741km 29deg


IL29 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 22-23)

   1 tx 2022-05-22 22:22 OZ7IT 3.570134 -29dB 0 JO65df 5W DP0POL IL29ol 3580km 228deg
   7  2022-05-22 22:14 DP0POL 3.570062 -27dB 0 IL29ol 5W OZ7IT JO65df 3580km 29deg
   7 tx 2022-05-22 21:56 OZ7IT 7.040064 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL IL29oj 3588km 228deg
   9  2022-05-22 21:58 DP0POL 7.040075 -19dB 0 IL29oj 5W OZ7IT JO65df 3588km 29deg
  10 tx 2022-05-22 21:58 OZ7IT 10.140171 -15dB 0 JO65df 5W DP0POL IL29oj 3588km 228deg
  11  2022-05-22 22:00 DP0POL 10.140187 -5dB 0 IL29oj 5W OZ7IT JO65df 3588km 29deg
  11 tx 2022-05-23 00:42 OZ7IT 14.097154 -9dB 0 JO65df 5W DP0POL IL29qx 3523km 228deg
  11  2022-05-23 00:44 DP0POL 14.097105 1dB 0 IL29qx 5W OZ7IT JO65df 3523km 29deg
   7 tx 2022-05-22 23:00 OZ7IT 18.106092 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL IL29pp 3560km 228deg
  11  2022-05-22 22:58 DP0POL 18.106118 -4dB 0 IL29po 5W OZ7IT JO65df 3564km 29deg
   3 tx 2022-05-22 23:24 OZ7IT 21.096150 -21dB 0 JO65df 5W DP0POL IL29pr 3551km 228deg
  11  2022-05-22 23:18 DP0POL 21.096129 16dB 0 IL29pq 5W OZ7IT JO65df 3556km 29deg


IL38 DF4UE 6 - (May 24,26)

   2 tx 2022-05-24 19:06 OZ7IT 50.294502 -19dB 0 JO65df 5W EA8/DF4UE IL38bp 3619km 226deg
   1  2022-05-26 18:08 EA8/DF4UE 50.294523 -25dB -2 IL38bp 10W OZ7IT JO65df 3619km 28deg


IM20 DP0POL 80,40,30,20,17 - (May 23)

   3 tx 2022-05-23 01:52 OZ7IT 3.570134 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL IM20rf 3495km 228deg
  14  2022-05-23 01:50 DP0POL 3.570062 -23dB 0 IM20rf 5W OZ7IT JO65df 3495km 30deg
   8 tx 2022-05-23 02:44 OZ7IT 7.040065 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL IM20rk 3475km 229deg
  12  2022-05-23 02:46 DP0POL 7.040076 -13dB 0 IM20rk 5W OZ7IT JO65df 3475km 30deg
  11 tx 2022-05-23 03:04 OZ7IT 10.140172 -15dB 0 JO65df 5W DP0POL IM20sm 3463km 229deg
  13  2022-05-23 03:06 DP0POL 10.140188 0dB 0 IM20sm 5W OZ7IT JO65df 3463km 30deg
  11 tx 2022-05-23 03:24 OZ7IT 14.097154 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IM20sn 3459km 229deg
  15  2022-05-23 03:26 DP0POL 14.097105 8dB 0 IM20sn 5W OZ7IT JO65df 3459km 30deg
   4 tx 2022-05-23 01:44 OZ7IT 18.106092 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL IM20rf 3495km 228deg
  11  2022-05-23 01:40 DP0POL 18.106119 10dB 0 IM20qe 5W OZ7IT JO65df 3503km 30deg


IM21 DP0POL 30,20,17,15 - (May 23)

   3 tx 2022-05-23 06:22 OZ7IT 10.140173 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL IM21vf 3383km 229deg
   8  2022-05-23 06:24 DP0POL 10.140188 -10dB 0 IM21vf 5W OZ7IT JO65df 3383km 30deg
  10 tx 2022-05-23 06:46 OZ7IT 14.097156 -8dB 0 JO65df 5W DP0POL IM21vh 3375km 229deg
  10  2022-05-23 06:44 DP0POL 14.097105 -3dB 0 IM21vg 5W OZ7IT JO65df 3379km 30deg
   6 tx 2022-05-23 05:38 OZ7IT 18.106095 -10dB 0 JO65df 5W DP0POL IM21ub 3403km 229deg
  10  2022-05-23 05:34 DP0POL 18.106120 4dB 0 IM21ua 5W OZ7IT JO65df 3407km 30deg
  10 tx 2022-05-23 05:52 OZ7IT 21.096153 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IM21uc 3399km 229deg
  11  2022-05-23 05:54 DP0POL 21.096131 14dB 0 IM21uc 5W OZ7IT JO65df 3399km 30deg


IM31 DP0POL 20,17,15 - (May 23)

   3 tx 2022-05-23 09:06 OZ7IT 14.097155 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL IM31at 3315km 229deg
   2  2022-05-23 09:08 DP0POL 14.097104 -7dB 0 IM31at 5W OZ7IT JO65df 3315km 30deg
   1 tx 2022-05-23 09:58 OZ7IT 18.106135 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL IM31bx 3295km 229deg
   3  2022-05-23 10:04 DP0POL 18.106131 -15dB 0 IM31 5W OZ7IT JO65df 3304km 29deg
   2 tx 2022-05-23 09:22 OZ7IT 21.096152 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL IM31au 3311km 229deg
   3  2022-05-23 09:30 DP0POL 21.096129 -18dB 0 IM31av 5W OZ7IT JO65df 3307km 31deg


IM32 DP0POL 20,17,15 - (May 23)

   9 tx 2022-05-23 12:46 OZ7IT 14.097153 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL IM32en 3227km 229deg
   8  2022-05-23 12:44 DP0POL 14.097104 -12dB 0 IM32dn 5W OZ7IT JO65df 3231km 31deg
   4 tx 2022-05-23 10:20 OZ7IT 18.106133 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL IM32bb 3287km 229deg
  14  2022-05-23 10:22 DP0POL 18.106131 -24dB -1 IM32bb 5W OZ7IT JO65df 3287km 31deg
   4 tx 2022-05-23 13:04 OZ7IT 21.096151 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL IM32ep 3219km 229deg
  13  2022-05-23 13:06 DP0POL 21.096128 -5dB 0 IM32ep 5W OZ7IT JO65df 3219km 31deg


IM33 DP0POL 30,20,17,15 - (May 23)

   6 tx 2022-05-23 17:28 OZ7IT 10.140170 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL IM33jn 3112km 230deg
  11  2022-05-23 17:30 DP0POL 10.140186 -17dB 0 IM33jn 5W OZ7IT JO65df 3112km 32deg
  12 tx 2022-05-23 14:48 OZ7IT 14.097153 -6dB 0 JO65df 5W DP0POL IM33ga 3176km 230deg
  12  2022-05-23 14:50 DP0POL 14.097104 9dB 0 IM33ga 5W OZ7IT JO65df 3176km 31deg
  11 tx 2022-05-23 15:08 OZ7IT 18.106132 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL IM33gb 3172km 230deg
  12  2022-05-23 15:10 DP0POL 18.106130 -14dB -1 IM33gb 5W OZ7IT JO65df 3172km 31deg
  11 tx 2022-05-23 14:52 OZ7IT 21.096150 -21dB 0 JO65df 5W DP0POL IM33ga 3176km 230deg
  14  2022-05-23 14:54 DP0POL 21.096128 6dB 0 IM33ga 5W OZ7IT JO65df 3176km 31deg


IM34 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 23-24)

   7 tx 2022-05-23 22:34 OZ7IT 3.570064 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL IM34pq 2981km 230deg
  17  2022-05-23 22:32 DP0POL 3.570064 -22dB 0 IM34pp 5W OZ7IT JO65df 2985km 32deg
  13 tx 2022-05-23 21:42 OZ7IT 7.040064 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL IM34ol 3005km 230deg
  18  2022-05-23 21:40 DP0POL 7.040075 -13dB 0 IM34ol 5W OZ7IT JO65df 3005km 32deg
  13 tx 2022-05-24 02:46 OZ7IT 10.140172 -5dB 0 JO65df 5W DP0POL IM34ps 2974km 230deg
  16  2022-05-24 02:48 DP0POL 10.140187 7dB 0 IM34ps 5W OZ7IT JO65df 2974km 32deg
  14 tx 2022-05-24 01:04 OZ7IT 14.097154 -10dB 0 JO65df 5W DP0POL IM34pr 2978km 230deg
  21  2022-05-24 01:02 DP0POL 14.097105 3dB 0 IM34pr 5W OZ7IT JO65df 2978km 32deg
  15 tx 2022-05-23 22:56 OZ7IT 18.106132 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL IM34pr 2978km 230deg
  15  2022-05-23 22:58 DP0POL 18.106131 0dB -1 IM34pr 5W OZ7IT JO65df 2978km 32deg
   7 tx 2022-05-23 22:40 OZ7IT 21.096149 -12dB 0 JO65df 5W DP0POL IM34pq 2981km 230deg
   9  2022-05-23 22:42 DP0POL 21.096127 16dB 0 IM34pq 5W OZ7IT JO65df 2981km 32deg


IM35 DP0POL 30,20,17,15 - (May 24)

   6 tx 2022-05-24 04:22 OZ7IT 10.140173 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL IM35qc 2938km 231deg
  12  2022-05-24 04:18 DP0POL 10.140188 -5dB 0 IM35qb 5W OZ7IT JO65df 2942km 33deg
   8 tx 2022-05-24 07:52 OZ7IT 14.097156 -8dB 0 JO65df 5W DP0POL IM35ts 2864km 231deg
  16  2022-05-24 07:56 DP0POL 14.097104 7dB 0 IM35tt 5W OZ7IT JO65df 2860km 33deg
  10 tx 2022-05-24 05:48 OZ7IT 18.106136 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL IM35sj 2903km 231deg
  15  2022-05-24 05:52 DP0POL 18.106132 -1dB -1 IM35sj 5W OZ7IT JO65df 2903km 33deg
   9 tx 2022-05-24 07:26 OZ7IT 21.096154 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IM35tq 2872km 231deg
  12  2022-05-24 07:24 DP0POL 21.096130 -4dB 0 IM35tq 5W OZ7IT JO65df 2872km 33deg


IM36 DP0POL 20,17,15 - (May 24)

   9 tx 2022-05-24 09:06 OZ7IT 14.097156 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL IM36ua 2836km 231deg
   7  2022-05-24 09:08 DP0POL 14.097105 3dB 0 IM36ua 5W OZ7IT JO65df 2836km 33deg
   6 tx 2022-05-24 09:30 OZ7IT 18.106135 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL IM36vc 2825km 231deg
  11  2022-05-24 09:28 DP0POL 18.106131 -8dB 0 IM36vc 5W OZ7IT JO65df 2825km 33deg
  10 tx 2022-05-24 09:50 OZ7IT 21.096153 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL IM36ve 2817km 231deg
  12  2022-05-24 09:48 DP0POL 21.096128 -6dB 0 IM36ve 5W OZ7IT JO65df 2817km 34deg


IM46 DP0POL 20,17,15 - (May 24)

   4 tx 2022-05-24 13:06 OZ7IT 14.097155 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IM46at 2747km 232deg
   4  2022-05-24 13:02 DP0POL 14.097103 8dB 0 IM46at 5W OZ7IT JO65df 2747km 34deg
   2 tx 2022-05-24 13:28 OZ7IT 18.106133 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL IM46av 2739km 232deg
   3  2022-05-24 13:22 DP0POL 18.106131 -5dB 0 IM46au 5W OZ7IT JO65df 2743km 34deg
   4 tx 2022-05-24 13:08 OZ7IT 21.096152 -10dB 0 JO65df 5W DP0POL IM46at 2747km 232deg
   4  2022-05-24 13:06 DP0POL 21.096127 13dB 0 IM46at 5W OZ7IT JO65df 2747km 34deg


IM47 DP0POL 30,20,17,15 - (May 24)

   5 tx 2022-05-24 18:44 OZ7IT 10.140171 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL IM47ev 2631km 233deg
  14  2022-05-24 18:42 DP0POL 10.140187 -8dB 0 IM47ev 5W OZ7IT JO65df 2631km 35deg
  10 tx 2022-05-24 15:06 OZ7IT 14.097153 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IM47be 2708km 232deg
  15  2022-05-24 15:08 DP0POL 14.097103 5dB 0 IM47bf 5W OZ7IT JO65df 2704km 35deg
   6 tx 2022-05-24 19:06 OZ7IT 18.106133 -15dB 0 JO65df 5W DP0POL IM47fx 2619km 233deg
  14  2022-05-24 19:04 DP0POL 18.106133 6dB 0 IM47fx 5W OZ7IT JO65df 2619km 35deg
   9 tx 2022-05-24 16:44 OZ7IT 21.096149 -21dB 0 JO65df 5W DP0POL IM47dm 2669km 232deg
  14  2022-05-24 16:42 DP0POL 21.096127 -9dB 0 IM47dm 5W OZ7IT JO65df 2669km 35deg


IM48 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 24-25)

  10 tx 2022-05-24 20:24 OZ7IT 3.570063 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL IM48gf 2592km 233deg
  13  2022-05-24 20:26 DP0POL 3.570063 -23dB 0 IM48gf 5W OZ7IT JO65df 2592km 35deg
  10 tx 2022-05-24 23:30 OZ7IT 7.040065 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IM48it 2531km 234deg
  14  2022-05-24 23:28 DP0POL 7.040076 -3dB 0 IM48it 5W OZ7IT JO65df 2531km 36deg
   9 tx 2022-05-24 20:46 OZ7IT 10.140172 -7dB 0 JO65df 5W DP0POL IM48gh 2585km 233deg
  16  2022-05-24 20:48 DP0POL 10.140187 -3dB 0 IM48gh 5W OZ7IT JO65df 2585km 36deg
  14 tx 2022-05-24 19:54 OZ7IT 14.097154 7dB 0 JO65df 5W DP0POL IM48fd 2604km 233deg
  16  2022-05-24 19:56 DP0POL 14.097104 13dB 0 IM48fd 5W OZ7IT JO65df 2604km 35deg
   9 tx 2022-05-24 22:20 OZ7IT 18.106134 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL IM48ho 2554km 234deg
  15  2022-05-24 22:22 DP0POL 18.106133 -1dB -1 IM48ho 5W OZ7IT JO65df 2554km 36deg
   7 tx 2022-05-24 19:22 OZ7IT 21.096152 -12dB 0 JO65df 5W DP0POL IM48fa 2615km 233deg
  11  2022-05-24 19:24 DP0POL 21.096130 14dB 0 IM48fa 5W OZ7IT JO65df 2615km 35deg


IM49 DP0POL 160,80,40,30,20 - (May 25)

   5 tx 2022-05-25 02:44 OZ7IT 1.838074 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL IM49kl 2463km 234deg
   5  2022-05-25 02:42 DP0POL 1.838055 -22dB 0 IM49kk 5W OZ7IT JO65df 2467km 37deg
   8 tx 2022-05-25 01:34 OZ7IT 3.570065 -16dB 0 JO65df 5W DP0POL IM49jf 2489km 234deg
  16  2022-05-25 01:32 DP0POL 3.570064 -10dB 0 IM49jf 5W OZ7IT JO65df 2489km 37deg
   8 tx 2022-05-25 01:36 OZ7IT 7.040066 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IM49jf 2489km 234deg
  15  2022-05-25 01:34 DP0POL 7.040075 -5dB 0 IM49jf 5W OZ7IT JO65df 2489km 37deg
  13 tx 2022-05-25 00:22 OZ7IT 10.140172 -5dB 0 JO65df 5W DP0POL IM49ia 2512km 234deg
  17  2022-05-25 00:24 DP0POL 10.140187 8dB 0 IM49ia 5W OZ7IT JO65df 2512km 36deg
  12 tx 2022-05-25 02:48 OZ7IT 14.097157 7dB 0 JO65df 5W DP0POL IM49kl 2463km 234deg
  17  2022-05-25 02:50 DP0POL 14.097105 7dB 0 IM49kl 5W OZ7IT JO65df 2463km 37deg


IM58 CT1EBQ 80,40,30,20,17,12 - (May 1-31)

  59 tx 2022-05-07 01:56 OZ7IT 3.570069 -21dB 0 JO65df 5W CT1EBQ IM58gr 2447km 230deg
  136  2022-05-07 02:04 CT1EBQ 3.570049 -20dB 0 IM58gr 1W OZ7IT JO65df 2447km 34deg
  107 tx 2022-05-20 03:58 OZ7IT 7.040064 -19dB 0 JO65df 5W CT1EBQ IM58gr 2447km 230deg
  128  2022-05-20 04:06 CT1EBQ 7.040037 -17dB 0 IM58gr 1W OZ7IT JO65df 2447km 34deg
  77 tx 2022-05-20 02:24 OZ7IT 10.140166 -25dB 0 JO65df 5W CT1EBQ IM58gr 2447km 230deg
  48  2022-05-20 02:08 CT1EBQ 10.140120 -20dB 0 IM58gr 0.5W OZ7IT JO65df 2447km 34deg
  236 tx 2022-05-02 06:20 OZ7IT 14.097145 -14dB 0 JO65df 5W CT1EBQ IM58gr 2447km 230deg
  439  2022-05-02 06:10 CT1EBQ 14.096996 -14dB 0 IM58gr 0.2W OZ7IT JO65df 2447km 34deg
  110 tx 2022-05-17 12:20 OZ7IT 18.106121 -26dB 0 JO65df 5W CT1EBQ IM58gr 2447km 230deg
  250  2022-05-17 12:12 CT1EBQ 18.105998 -16dB -1 IM58gr 0.2W OZ7IT JO65df 2447km 34deg
   1 tx 2022-05-03 17:22 OZ7IT 24.926101 -25dB 0 JO65df 5W CT1EBQ IM58gr 2447km 230deg
  28  2022-05-03 18:16 CT1EBQ 24.926041 -12dB 0 IM58gr 0.1W OZ7IT JO65df 2447km 34deg

   CT1ETL 80,40 - (May 21-22)

   4 tx 2022-05-22 01:52 OZ7IT 3.570124 -20dB 0 JO65df 5W CT1ETL/1 IM58ob 2477km 228deg
   6  2022-05-22 01:50 CT1ETL/1 3.570115 -17dB 0 IM58ob 5W OZ7IT JO65df 2477km 33deg
   5 tx 2022-05-21 23:26 OZ7IT 7.040046 -14dB 0 JO65df 5W CT1ETL/1 IM58ob 2477km 228deg
  14  2022-05-21 23:24 CT1ETL/1 7.040121 -14dB 0 IM58ob 5W OZ7IT JO65df 2477km 33deg

   CT1PT 15 - (May 23)

   4 tx 2022-05-23 12:40 OZ7IT 21.096151 -12dB 0 JO65df 5W CT1PT IM58hq 2447km 230deg
   6  2022-05-23 12:38 CT1PT 21.096024 5dB 0 IM58hq 5W OZ7IT JO65df 2447km 34deg


IM59 CT1FKN 20 - (May 1)

  10 tx 2022-05-01 18:44 OZ7IT 14.097144 -18dB 0 JO65df 5W CT1FKN IM59sk 2333km 230deg
   1  2022-05-01 18:38 CT1FKN 14.097045 -16dB 0 IM59sk 0.5W OZ7IT JO65df 2333km 34deg


IM68 CT1JF 20,17,10 - (May 2,15-16,30)

   7 tx 2022-05-30 18:42 OZ7IT 14.097138 -8dB 0 JO65df 5W CT1JF IM68an 2391km 228deg
   5  2022-05-30 18:36 CT1JF 14.097028 -2dB 0 IM68an 2W OZ7IT JO65df 2391km 33deg
  32 tx 2022-05-15 10:44 OZ7IT 18.106113 -14dB 1 JO65df 5W CT1JF IM68an 2391km 228deg
  48  2022-05-15 10:46 CT1JF 18.106145 -16dB 0 IM68an 2W OZ7IT JO65df 2391km 33deg
   1 tx 2022-05-15 11:44 OZ7IT 28.126116 -9dB 0 JO65df 5W CT1JF IM68an 2391km 228deg
   1  2022-05-30 16:58 CT1JF 28.126018 -25dB 0 IM68an 2W OZ7IT JO65df 2391km 33deg


IM69 CT1FJE 20 - (May 7)

   1 tx 2022-05-07 23:04 OZ7IT 14.097116 -27dB 3 JO65df 5W CT1FJE IM69eb 2328km 228deg
   1  2022-05-07 22:58 CT1FJE 14.097131 -7dB -2 IM69eb 5W OZ7IT JO65df 2328km 33deg

   CT7AQS 20 - (May 13-14,17)

   1 tx 2022-05-17 21:14 OZ7IT 14.097166 -3dB 0 JO65df 5W CT7AQS IM69ft 2255km 229deg
  10  2022-05-14 19:52 CT7AQS 14.097051 -24dB -3 IM69ft 0.01W OZ7IT JO65df 2255km 34deg


IM76 ZB2YN 20,15 - (May 1-11,18-31)

   1 tx 2022-05-02 13:30 OZ7IT 14.097137 -27dB 0 JO65df 5W ZB2YN IM76hd 2511km 220deg
  418  2022-05-02 05:38 ZB2YN 14.097100 -10dB 0 IM76 0.2W OZ7IT JO65df 2465km 27deg
   1 tx 2022-05-02 12:14 OZ7IT 21.096125 -16dB 0 JO65df 5W ZB2YN IM76hd 2511km 220deg
  406  2022-05-01 17:54 ZB2YN 21.096095 -20dB 2 IM76 0.2W OZ7IT JO65df 2465km 27deg


IM77 EA7FRX 17 - (May 2)

   8 tx 2022-05-02 14:20 OZ7IT 18.106142 -12dB 0 JO65df 5W EA7FRX IM77ov 2315km 221deg
   6  2022-05-02 14:22 EA7FRX 18.106046 0dB -1 IM77ov 5W OZ7IT JO65df 2315km 28deg


IM80 G4AYD 40 - (May 8,13)

   1 tx 2022-05-08 16:24 OZ7IT 7.040058 -20dB 0 JO65df 5W G4AYD IM80 3007km 210deg
   4  2022-05-08 16:26 G4AYD 7.039999 -14dB 0 IM80 2W OZ7IT JO65df 3007km 19deg


IM87 EB7GAV 20 - (May 2,5-6,9,14)

  77 tx 2022-05-02 11:56 OZ7IT 14.097142 -11dB 0 JO65df 5W EB7GAV IM87es 2280km 218deg
   7  2022-05-02 11:48 EB7GAV 14.097098 -3dB 0 IM87es 5W OZ7IT JO65df 2280km 27deg


IM97 EA5IHM 30 - (May 1,4,15,17-19,21,26,28)

  16 tx 2022-05-01 08:54 OZ7IT 10.140172 -23dB 0 JO65df 5W EA5IHM IM97in 2215km 213deg
  32  2022-05-01 08:50 EA5IHM 10.140189 -15dB 0 IM97in 5W OZ7IT JO65df 2215km 23deg


IM98 EA5IHI 20,17 - (May 7,10,23,25)

   4 tx 2022-05-25 10:58 OZ7IT 14.097139 -23dB 0 JO65df 5W EA5IHI IM98rj 2104km 212deg
   8  2022-05-25 11:00 EA5IHI 14.097100 -7dB 0 IM98rj 10W OZ7IT JO65df 2104km 23deg
   1 tx 2022-05-25 15:28 OZ7IT 18.106116 -11dB 1 JO65df 5W EA5IHI IM98rj 2104km 212deg
   5  2022-05-25 15:26 EA5IHI 18.106111 8dB 1 IM98rj 10W OZ7IT JO65df 2104km 23deg

   G7NFK 15 - (May 3-4)

   7 tx 2022-05-03 15:56 OZ7IT 21.096162 0dB 0 JO65df 5W EA5/G7NFK IM98ki 2128km 214deg
  15  2022-05-03 15:54 EA5/G7NFK 21.096065 -18dB 0 IM98ki 0.5W OZ7IT JO65df 2128km 24deg


IM99 EA5INF 30 - (May 2,11,13,16)

   5 tx 2022-05-02 02:20 OZ7IT 10.140163 -20dB 0 JO65df 5W EA5INF IM99ti 2000km 213deg
  21  2022-05-02 02:22 EA5INF 10.140257 -9dB 0 IM99ti 2W OZ7IT JO65df 2000km 24deg


IN40 DP0POL 30,20,17,15 - (May 25)

   9 tx 2022-05-25 06:22 OZ7IT 10.140174 -11dB 0 JO65df 5W DP0POL IN40nd 2391km 235deg
  17  2022-05-25 06:24 DP0POL 10.140188 -1dB 0 IN40nd 5W OZ7IT JO65df 2391km 38deg
   9 tx 2022-05-25 05:54 OZ7IT 14.097157 1dB 0 JO65df 5W DP0POL IN40nb 2398km 235deg
  12  2022-05-25 05:50 DP0POL 14.097106 15dB 0 IN40mb 5W OZ7IT JO65df 2403km 38deg
  15 tx 2022-05-25 06:44 OZ7IT 18.106136 -9dB 0 JO65df 5W DP0POL IN40nf 2384km 235deg
  16  2022-05-25 06:46 DP0POL 18.106131 11dB -1 IN40nf 5W OZ7IT JO65df 2384km 38deg
   3 tx 2022-05-25 07:58 OZ7IT 21.096154 -19dB 0 JO65df 5W DP0POL IN40ok 2361km 235deg
  12  2022-05-25 08:00 DP0POL 21.096128 -12dB 0 IN40ol 5W OZ7IT JO65df 2357km 38deg


IN41 DP0POL 20,17,15 - (May 25)

  10 tx 2022-05-25 10:58 OZ7IT 14.097155 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL IN41ra 2297km 236deg
  12  2022-05-25 10:56 DP0POL 14.097104 1dB 0 IN41ra 5W OZ7IT JO65df 2297km 39deg
  12 tx 2022-05-25 11:32 OZ7IT 18.106133 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IN41sd 2282km 236deg
  16  2022-05-25 11:34 DP0POL 18.106131 5dB -1 IN41sd 5W OZ7IT JO65df 2282km 39deg
   4 tx 2022-05-25 11:50 OZ7IT 21.096152 -15dB 0 JO65df 5W DP0POL IN41se 2278km 236deg
  15  2022-05-25 11:54 DP0POL 21.096128 -7dB 0 IN41se 5W OZ7IT JO65df 2278km 39deg


IN52 DP0POL 30,20,17 - (May 25)

   2 tx 2022-05-25 17:16 OZ7IT 10.140171 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL IN52bd 2165km 237deg
  17  2022-05-25 17:12 DP0POL 10.140187 -5dB 0 IN52bd 5W OZ7IT JO65df 2165km 40deg
   4 tx 2022-05-25 16:22 OZ7IT 14.097153 -10dB 0 JO65df 5W DP0POL IN52aa 2181km 237deg
  16  2022-05-25 16:20 DP0POL 14.097104 0dB 0 IN52aa 5W OZ7IT JO65df 2181km 40deg
   4 tx 2022-05-25 16:20 OZ7IT 18.106132 -8dB 0 JO65df 5W DP0POL IN52aa 2181km 237deg
  15  2022-05-25 16:22 DP0POL 18.106131 5dB -1 IN52aa 5W OZ7IT JO65df 2181km 40deg

   EA1FBU 80 - (May 6-7,9)

   7 tx 2022-05-06 22:46 OZ7IT 3.570066 -14dB 0 JO65df 5W EA1FBU IN52qg 2089km 235deg
  31  2022-05-06 22:44 EA1FBU 3.570038 -8dB 0 IN52qg 5W OZ7IT JO65df 2089km 39deg


IN54 DP0POL 40,30,20,17 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 07:10 OZ7IT 7.040066 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL IN54vi 1892km 239deg
  10  2022-05-26 07:16 DP0POL 7.040075 -3dB 0 IN54vi 5W OZ7IT JO65df 1892km 43deg
   4 tx 2022-05-26 07:06 OZ7IT 10.140173 -6dB 0 JO65df 5W DP0POL IN54uh 1900km 239deg
   9  2022-05-26 07:00 DP0POL 10.140188 -2dB 0 IN54uh 5W OZ7IT JO65df 1900km 43deg
   4 tx 2022-05-26 07:04 OZ7IT 14.097156 3dB 0 JO65df 5W DP0POL IN54uh 1900km 239deg
  10  2022-05-26 07:02 DP0POL 14.097105 15dB 0 IN54uh 5W OZ7IT JO65df 1900km 43deg
   2 tx 2022-05-26 07:10 OZ7IT 18.106135 -18dB -1 JO65df 5W DP0POL IN54vi 1892km 239deg
   8  2022-05-26 07:04 DP0POL 18.106133 3dB 0 IN54uh 5W OZ7IT JO65df 1900km 43deg


IN64 DP0POL 30,20,17,15 - (May 26)

   3 tx 2022-05-26 10:20 OZ7IT 10.140172 -25dB 0 JO65df 5W DP0POL IN64av 1835km 240deg
   8  2022-05-26 10:18 DP0POL 10.140187 0dB 0 IN64au 5W OZ7IT JO65df 1838km 44deg
   6 tx 2022-05-26 10:22 OZ7IT 14.097155 -8dB 0 JO65df 5W DP0POL IN64av 1835km 240deg
   9  2022-05-26 10:20 DP0POL 14.097104 -4dB 0 IN64av 5W OZ7IT JO65df 1835km 44deg
   5 tx 2022-05-26 09:44 OZ7IT 18.106134 -23dB 0 JO65df 5W DP0POL IN64as 1845km 239deg
   8  2022-05-26 09:46 DP0POL 18.106131 5dB -1 IN64as 5W OZ7IT JO65df 1845km 44deg
   2 tx 2022-05-26 10:22 OZ7IT 21.096152 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL IN64av 1835km 240deg
   5  2022-05-26 10:24 DP0POL 21.096129 8dB 0 IN64av 5W OZ7IT JO65df 1835km 44deg


IN65 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 26)

   2 tx 2022-05-26 14:30 OZ7IT 7.040065 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL IN65cq 1763km 241deg
  19  2022-05-26 14:28 DP0POL 7.040075 -12dB 0 IN65cq 5W OZ7IT JO65df 1763km 46deg
  15 tx 2022-05-26 12:22 OZ7IT 10.140172 -17dB 0 JO65df 5W DP0POL IN65bg 1801km 240deg
  18  2022-05-26 12:24 DP0POL 10.140187 1dB 0 IN65bg 5W OZ7IT JO65df 1801km 45deg
  22 tx 2022-05-26 12:24 OZ7IT 14.097155 -10dB 0 JO65df 5W DP0POL IN65bg 1801km 240deg
  19  2022-05-26 12:26 DP0POL 14.097103 9dB 0 IN65bg 5W OZ7IT JO65df 1801km 45deg
  17 tx 2022-05-26 13:06 OZ7IT 18.106135 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL IN65bk 1787km 241deg
  19  2022-05-26 13:04 DP0POL 18.106131 -6dB 0 IN65bj 5W OZ7IT JO65df 1791km 45deg
   5 tx 2022-05-26 11:32 OZ7IT 21.096152 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL IN65bc 1814km 240deg
   9  2022-05-26 11:36 DP0POL 21.096128 9dB 0 IN65bd 5W OZ7IT JO65df 1810km 45deg


IN66 DP0POL 160,80,40,30,20,17,15 - (May 26)

   6 tx 2022-05-26 20:46 OZ7IT 1.838074 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL IN66lp 1648km 243deg
   6  2022-05-26 20:42 DP0POL 1.838055 -24dB 0 IN66lo 5W OZ7IT JO65df 1651km 47deg
   5 tx 2022-05-26 22:20 OZ7IT 3.570064 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL IN66nv 1620km 243deg
   6  2022-05-26 22:14 DP0POL 3.570064 -6dB 0 IN66nv 5W OZ7IT JO65df 1620km 48deg
  11 tx 2022-05-26 18:42 OZ7IT 7.040064 -19dB 0 JO65df 5W DP0POL IN66hg 1695km 242deg
  16  2022-05-26 18:40 DP0POL 7.040075 -5dB 0 IN66hg 5W OZ7IT JO65df 1695km 47deg
  13 tx 2022-05-26 17:50 OZ7IT 10.140171 -16dB 0 JO65df 5W DP0POL IN66gc 1713km 242deg
  17  2022-05-26 17:48 DP0POL 10.140186 0dB 0 IN66gc 5W OZ7IT JO65df 1713km 47deg
  16 tx 2022-05-26 17:52 OZ7IT 14.097153 -3dB 0 JO65df 5W DP0POL IN66gc 1713km 242deg
  18  2022-05-26 17:50 DP0POL 14.097104 0dB 0 IN66gc 5W OZ7IT JO65df 1713km 47deg
  12 tx 2022-05-26 17:50 OZ7IT 18.106133 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL IN66gc 1713km 242deg
  18  2022-05-26 17:52 DP0POL 18.106130 -27dB -1 IN66gc 5W OZ7IT JO65df 1713km 47deg
   1 tx 2022-05-26 19:48 OZ7IT 21.096150 -19dB 0 JO65df 2W DP0POL IN66jk 1673km 242deg
  16  2022-05-26 19:42 DP0POL 21.096128 8dB 0 IN66jk 5W OZ7IT JO65df 1673km 47deg


IN67 DP0POL 160,80,40,30,20 - (May 26-27)

   9 tx 2022-05-26 23:08 OZ7IT 1.838074 -15dB 0 JO65df 5W DP0POL IN67pa 1601km 243deg
  14  2022-05-26 23:06 DP0POL 1.838055 -13dB 0 IN67pa 5W OZ7IT JO65df 1601km 48deg
  11 tx 2022-05-26 23:24 OZ7IT 3.570064 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL IN67pc 1595km 243deg
  14  2022-05-26 23:26 DP0POL 3.570064 -2dB 0 IN67pc 5W OZ7IT JO65df 1595km 49deg
  10 tx 2022-05-26 23:48 OZ7IT 7.040065 -5dB 0 JO65df 5W DP0POL IN67qd 1588km 243deg
  12  2022-05-26 23:46 DP0POL 7.040075 3dB 0 IN67qd 5W OZ7IT JO65df 1588km 49deg
  12 tx 2022-05-26 23:28 OZ7IT 10.140171 -10dB 0 JO65df 5W DP0POL IN67pc 1595km 243deg
  16  2022-05-26 23:30 DP0POL 10.140188 5dB 0 IN67pc 5W OZ7IT JO65df 1595km 49deg
   2 tx 2022-05-26 23:10 OZ7IT 14.097153 19dB 0 JO65df 5W DP0POL IN67pb 1598km 243deg
   5  2022-05-26 23:14 DP0POL 14.097105 20dB 0 IN67pb 5W OZ7IT JO65df 1598km 48deg


IN68 DP0POL 40,30 - (May 27)

   1 tx 2022-05-27 04:24 OZ7IT 7.040067 -11dB 0 JO65df 5W DP0POL IN68xc 1485km 245deg
   2  2022-05-27 04:16 DP0POL 7.040076 4dB 0 IN68xb 5W OZ7IT JO65df 1488km 51deg
   1 tx 2022-05-27 04:24 OZ7IT 10.140173 -9dB 0 JO65df 5W DP0POL IN68xc 1485km 245deg
   2  2022-05-27 04:18 DP0POL 10.140188 11dB 0 IN68xb 5W OZ7IT JO65df 1488km 51deg


IN72 EA1AER 40,20,15 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 19:26 OZ7IT 7.040055 -22dB 0 JO65df 5W EA1AER IN72fo 1904km 230deg
   5  2022-05-06 19:40 EA1AER 7.040119 -15dB 0 IN72fo 0.5W OZ7IT JO65df 1904km 36deg
   2 tx 2022-05-06 18:44 OZ7IT 14.097136 -17dB 0 JO65df 5W EA1AER IN72fo 1904km 230deg
  15  2022-05-06 18:50 EA1AER 14.097121 -13dB 0 IN72fo 0.5W OZ7IT JO65df 1904km 36deg
   1 tx 2022-05-06 19:54 OZ7IT 21.096122 -6dB 0 JO65df 5W EA1AER IN72fo 1904km 230deg
   7  2022-05-06 19:48 EA1AER 21.096123 6dB 0 IN72fo 0.5W OZ7IT JO65df 1904km 36deg


IN78 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 27)

  11 tx 2022-05-27 05:26 OZ7IT 7.040066 -13dB 0 JO65df 5W DP0POL IN78bh 1461km 246deg
  15  2022-05-27 05:28 DP0POL 7.040075 4dB 0 IN78bh 5W OZ7IT JO65df 1461km 51deg
  13 tx 2022-05-27 05:28 OZ7IT 10.140173 0dB 0 JO65df 5W DP0POL IN78bh 1461km 246deg
  14  2022-05-27 05:30 DP0POL 10.140187 4dB 0 IN78bh 5W OZ7IT JO65df 1461km 51deg
  10 tx 2022-05-27 06:24 OZ7IT 14.097156 19dB 0 JO65df 5W DP0POL IN78cm 1442km 246deg
  13  2022-05-27 06:26 DP0POL 14.097105 21dB 0 IN78cm 5W OZ7IT JO65df 1442km 52deg
   4 tx 2022-05-27 06:24 OZ7IT 18.106136 -10dB 0 JO65df 5W DP0POL IN78cm 1442km 246deg
   9  2022-05-27 06:28 DP0POL 18.106131 6dB 0 IN78cm 5W OZ7IT JO65df 1442km 52deg
   4 tx 2022-05-27 08:38 OZ7IT 21.096154 -7dB 0 JO65df 5W DP0POL IN78hv 1392km 247deg
   8  2022-05-27 08:36 DP0POL 21.096129 -3dB 0 IN78hu 5W OZ7IT JO65df 1395km 53deg


IN79 DP0POL 40,30,20,17,15 - (May 27)

   4 tx 2022-05-27 11:30 OZ7IT 7.040066 -28dB 0 JO65df 5W DP0POL IN79se 1319km 246deg
   9  2022-05-27 11:28 DP0POL 7.040075 -16dB 0 IN79se 5W OZ7IT JO65df 1319km 53deg
   8 tx 2022-05-27 11:28 OZ7IT 10.140173 -10dB 0 JO65df 5W DP0POL IN79se 1319km 246deg
   9  2022-05-27 11:30 DP0POL 10.140187 -2dB 0 IN79se 5W OZ7IT JO65df 1319km 53deg
   5 tx 2022-05-27 12:24 OZ7IT 14.097155 4dB 0 JO65df 5W DP0POL IN79vh 1297km 246deg
   9  2022-05-27 12:26 DP0POL 14.097104 15dB 0 IN79vh 5W OZ7IT JO65df 1297km 53deg
   8 tx 2022-05-27 10:20 OZ7IT 18.106136 -11dB 0 JO65df 5W DP0POL IN79nb 1352km 247deg
   9  2022-05-27 10:22 DP0POL 18.106131 -7dB -1 IN79nb 5W OZ7IT JO65df 1352km 53deg
   4 tx 2022-05-27 10:22 OZ7IT 21.096153 -19dB 0 JO65df 5W DP0POL IN79ob 1347km 247deg
   9  2022-05-27 10:24 DP0POL 21.096129 -20dB 0 IN79ob 5W OZ7IT JO65df 1347km 53deg


IN80 EA4AON 20 - (May 14)

   1 tx 2022-05-14 13:30 OZ7IT 14.097139 -15dB 0 JO65df 5W EA4AON IN80do 2006km 223deg
   1  2022-05-14 13:24 EA4AON 14.097101 1dB 0 IN80do 1W OZ7IT JO65df 2006km 30deg

   EA4CT 20 - (May 12)

   3 tx 2022-05-12 11:40 OZ7IT 14.097155 -4dB 0 JO65df 5W EA4CT IN80ch 2038km 222deg
   1  2022-05-12 11:44 EA4CT 14.097070 5dB 0 IN80ch 5W OZ7IT JO65df 2038km 30deg

   EA4FZN 40,20 - (May 1,15)

   1 tx 2022-05-15 00:20 OZ7IT 7.040059 -19dB 0 JO65df 5W EA4FZN IN80hv 1964km 222deg
   3  2022-05-15 00:22 EA4FZN 7.040033 -14dB 0 IN80hv 5W OZ7IT JO65df 1964km 31deg
   3 tx 2022-05-01 22:44 OZ7IT 14.097139 -7dB 0 JO65df 5W EA4FZN IN80hv 1964km 222deg
   4  2022-05-01 22:48 EA4FZN 14.097096 14dB -2 IN80hv 5W OZ7IT JO65df 1964km 31deg


IN83 EA1FIB 40 - (May 19,27)

   2 tx 2022-05-27 20:50 OZ7IT 7.040056 -20dB 0 JO65df 5W EA1FIB IN83 1707km 226deg
   2  2022-05-27 20:44 EA1FIB 7.040185 -25dB 0 IN83 5W OZ7IT JO65df 1707km 35deg


IN87 F4HWD 80,40,20 - (May 27,30-31)

   1 tx 2022-05-27 21:36 OZ7IT 3.570067 -19dB 0 JO65df 5W F4HWD IN87hs 1360km 239deg
   1  2022-05-27 21:38 F4HWD 3.570151 -21dB 0 IN87hs 5W OZ7IT JO65df 1360km 47deg
   1 tx 2022-05-27 22:26 OZ7IT 7.040058 -3dB 0 JO65df 5W F4HWD IN87hs 1360km 239deg
   5  2022-05-27 22:22 F4HWD 7.040177 -19dB 0 IN87hs 0.5W OZ7IT JO65df 1360km 47deg
   2 tx 2022-05-27 20:48 OZ7IT 14.097139 11dB 0 JO65df 5W F4HWD IN87hs 1360km 239deg
   6  2022-05-27 20:46 F4HWD 14.097160 4dB 0 IN87hs 5W OZ7IT JO65df 1360km 47deg


IN88 F4FPR 40,30,20,17 - (May 9,21-27,30-31)

  39 tx 2022-05-09 19:24 OZ7IT 7.040059 -1dB 0 JO65df 5W F4FPR IN88di 1335km 242deg
  22  2022-05-09 19:20 F4FPR 7.040102 -2dB 0 IN88di 100W OZ7IT JO65df 1335km 49deg
   1 tx 2022-05-25 20:42 OZ7IT 10.140160 -2dB 0 JO65df 5W F4FPR IN88di 1335km 242deg
  16  2022-05-23 20:56 F4FPR 10.140202 -2dB 0 IN88di 5W OZ7IT JO65df 1335km 49deg
  52 tx 2022-05-23 17:04 OZ7IT 14.097141 14dB 0 JO65df 5W F4FPR IN88di 1335km 242deg
  286  2022-05-23 17:10 F4FPR 14.097102 16dB 0 IN88di 5W OZ7IT JO65df 1335km 49deg
  20 tx 2022-05-27 09:52 OZ7IT 18.106113 -16dB 0 JO65df 5W F4FPR IN88di 1335km 242deg
   9  2022-05-23 19:00 F4FPR 18.106114 -15dB 0 IN88di 5W OZ7IT JO65df 1335km 49deg


IN89 DP0POL 80,40,30,20,17,15 - (May 27)

   1 tx 2022-05-27 17:28 OZ7IT 3.570065 -29dB 0 JO65df 5W DP0POL IN89tw 1149km 245deg
   8  2022-05-27 17:26 DP0POL 3.570064 -24dB 0 IN89tw 5W OZ7IT JO65df 1149km 54deg
   6 tx 2022-05-27 14:44 OZ7IT 7.040065 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL IN89ho 1229km 246deg
  14  2022-05-27 14:46 DP0POL 7.040075 -17dB 0 IN89ho 5W OZ7IT JO65df 1229km 53deg
  10 tx 2022-05-27 13:20 OZ7IT 10.140172 -26dB 0 JO65df 5W DP0POL IN89bk 1269km 246deg
  14  2022-05-27 13:18 DP0POL 10.140187 -5dB 0 IN89bk 5W OZ7IT JO65df 1269km 53deg
  14 tx 2022-05-27 13:54 OZ7IT 14.097155 -9dB 0 JO65df 5W DP0POL IN89el 1252km 246deg
  13  2022-05-27 13:56 DP0POL 14.097103 6dB -1 IN89el 5W OZ7IT JO65df 1252km 53deg
   7 tx 2022-05-27 17:00 OZ7IT 18.106134 -9dB 1 JO65df 5W DP0POL IN89rv 1161km 245deg
  10  2022-05-27 16:58 DP0POL 18.106132 -20dB 0 IN89 5W OZ7IT JO65df 1218km 53deg
   4 tx 2022-05-27 17:16 OZ7IT 21.096152 -24dB 0 JO65df 5W DP0POL IN89sv 1157km 245deg
   8  2022-05-27 17:18 DP0POL 21.096129 7dB 0 IN89sv 5W OZ7IT JO65df 1157km 54deg


IN93 F1EHM 20,17,15 - (May 5,20-21,23-27,29)

   9 tx 2022-05-20 14:20 OZ7IT 14.097141 1dB 0 JO65df 5W F1EHM IN93tg 1611km 220deg
  23  2022-05-20 14:18 F1EHM 14.097099 10dB 0 IN93tg 10W OZ7IT JO65df 1611km 30deg
   3 tx 2022-05-26 19:04 OZ7IT 18.106117 0dB 0 JO65df 5W F1EHM IN93tg 1611km 220deg
   5  2022-05-26 19:08 F1EHM 18.106110 3dB 0 IN93tg 1W OZ7IT JO65df 1611km 30deg
   1 tx 2022-05-27 14:12 OZ7IT 21.096131 -20dB 0 JO65df 5W F1EHM IN93tg 1611km 220deg
   1  2022-05-27 14:08 F1EHM 21.096096 -19dB 0 IN93tg 1W OZ7IT JO65df 1611km 30deg

   F4IKI 40,20 - (May 7-8)

   2 tx 2022-05-08 19:06 OZ7IT 7.040057 -23dB 0 JO65df 5W F4IKI IN93pr 1581km 221deg
   1  2022-05-08 19:16 F4IKI 7.040098 -11dB 0 IN93pr 5W OZ7IT JO65df 1581km 31deg
   2 tx 2022-05-08 17:54 OZ7IT 14.097140 -6dB 0 JO65df 5W F4IKI IN93pr 1581km 221deg
   6  2022-05-08 17:58 F4IKI 14.097100 8dB 0 IN93pr 5W OZ7IT JO65df 1581km 31deg

   F5LKO 20 - (May 1)

   5 tx 2022-05-01 20:44 OZ7IT 14.097150 -12dB 1 JO65df 5W F5LKO IN93is 1602km 223deg
   6  2022-05-01 20:30 F5LKO 14.097156 3dB 2 IN93is 2W OZ7IT JO65df 1602km 33deg


IN95 F4WCW 40,20 - (May 1,3-4,6)

  12 tx 2022-05-03 15:30 OZ7IT 7.040060 -25dB 0 JO65df 5W F4WCW IN95lw 1393km 228deg
  17  2022-05-03 15:28 F4WCW 7.040096 -22dB 0 IN95lw 0.5W OZ7IT JO65df 1393km 37deg
   7 tx 2022-05-01 12:24 OZ7IT 14.097143 6dB 0 JO65df 5W F4WCW IN95 1434km 226deg
  17  2022-05-01 12:28 F4WCW 14.097096 8dB 0 IN95 0.5W OZ7IT JO65df 1434km 36deg


IN96 F4ASK 30 - (May 1-31)

 1078 tx 2022-05-01 05:10 OZ7IT 10.140154 -12dB 0 JO65df 5W F4ASK IN96ij 1365km 230deg
 1767  2022-05-01 05:12 F4ASK 10.140209 -3dB 0 IN96ij 0.5W OZ7IT JO65df 1365km 39deg


IN98 F1EXL 20 - (May 28)

   1 tx 2022-05-28 17:46 OZ7IT 14.097156 -6dB 0 JO65df 5W F1EXL IN98 1181km 236deg
   3  2022-05-28 17:42 F1EXL 14.097083 -18dB 0 IN98qh 0.5W OZ7IT JO65df 1172km 44deg

   F4FAP 80,40 - (May 1-2,4,7,9-12,14-17,19,21-22,26,29,31)

   6 tx 2022-05-31 17:26 OZ7IT 3.570075 -30dB 0 JO65df 5W F4FAP IN98dd 1242km 236deg
   1  2022-05-31 17:22 F4FAP 3.570094 -25dB 0 IN98dd 0.1W OZ7IT JO65df 1242km 45deg
   3 tx 2022-05-31 19:06 OZ7IT 7.040073 -7dB 0 JO65df 5W F4FAP IN98dd 1242km 236deg
  35  2022-05-31 17:46 F4FAP 7.040083 -13dB 0 IN98dd 0.1W OZ7IT JO65df 1242km 45deg

   F4IGV 40,20 - (May 27-31)

   5 tx 2022-05-28 18:44 OZ7IT 7.040060 -11dB 0 JO65df 5W F4IGV IN98 1181km 236deg
   8  2022-05-28 18:40 F4IGV 7.040183 -26dB -1 IN98 0.1W OZ7IT JO65df 1181km 46deg
  117 tx 2022-05-27 22:24 OZ7IT 14.097144 1dB 0 JO65df 5W F4IGV IN98 1181km 236deg
  77  2022-05-27 22:22 F4IGV 14.097181 -22dB 0 IN98 0.1W OZ7IT JO65df 1181km 46deg

   F8FSK 30 - (May 26)

   2 tx 2022-05-26 04:42 OZ7IT 10.140164 4dB 0 JO65df 5W F8FSK IN98go 1193km 238deg
   4  2022-05-26 04:44 F8FSK 10.140166 -5dB 0 IN98go 1W OZ7IT JO65df 1193km 47deg


IO51 EI7II 40,30,20,17,15 - (May 2-8,12-31)

  501 tx 2022-05-06 07:32 OZ7IT 7.040057 1dB 0 JO65df 5W EI7II IO51lt 1454km 264deg
  37  2022-05-06 07:34 EI7II 7.040069 -16dB 0 IO51lt 5W OZ7IT JO65df 1454km 66deg
   5 tx 2022-05-08 10:48 OZ7IT 10.140160 -17dB 0 JO65df 5W EI7II IO51lt 1454km 264deg
   3  2022-05-08 10:56 EI7II 10.140169 -19dB 0 IO51lt 5W OZ7IT JO65df 1454km 66deg
   7 tx 2022-05-08 13:50 OZ7IT 14.097139 -3dB 0 JO65df 5W EI7II IO51lt 1454km 264deg
 1319  2022-05-08 13:42 EI7II 14.097071 0dB 0 IO51lt 5W OZ7IT JO65df 1454km 66deg
   5 tx 2022-05-02 08:44 OZ7IT 18.106125 -28dB 0 JO65df 5W EI7II IO51lt 1454km 264deg
   4  2022-05-02 08:32 EI7II 18.106100 -22dB 0 IO51lt 5W OZ7IT JO65df 1454km 66deg
   3 tx 2022-05-02 10:40 OZ7IT 21.096127 -21dB 0 JO65df 5W EI7II IO51lt 1454km 264deg
   3  2022-05-02 10:34 EI7II 21.096100 -5dB 0 IO51lt 5W OZ7IT JO65df 1454km 66deg


IO52 EI7INB 20 - (May 9-10,24)

   4 tx 2022-05-24 15:48 OZ7IT 14.097135 6dB -1 JO65df 5W EI7INB IO52nl 1416km 266deg
   4  2022-05-24 15:50 EI7INB 14.097106 1dB 1 IO52nl 1W OZ7IT JO65df 1416km 69deg

   EI7ISB 20 - (May 18,27)

  13 tx 2022-05-18 19:04 OZ7IT 14.097173 10dB 0 JO65df 5W EI7ISB IO52ga 1471km 265deg
   1  2022-05-18 19:06 EI7ISB 14.097083 -15dB 0 IO52ga 5W OZ7IT JO65df 1471km 67deg


IO53 EI6IZ 80,40,30,20,12 - (May 11-17,28-29)

  13 tx 2022-05-11 22:22 OZ7IT 3.570125 -5dB 0 JO65df 5W EI6IZ IO53hu 1400km 273deg
  36  2022-05-11 22:20 EI6IZ 3.570128 6dB 0 IO53hu 10W OZ7IT JO65df 1400km 75deg
  22 tx 2022-05-11 23:10 OZ7IT 7.040056 4dB 0 JO65df 5W EI6IZ IO53hu 1400km 273deg
  26  2022-05-11 23:12 EI6IZ 7.040134 -8dB 0 IO53hu 0.01W OZ7IT JO65df 1400km 75deg
   9 tx 2022-05-11 22:44 OZ7IT 10.140159 3dB 0 JO65df 5W EI6IZ IO53hu 1400km 273deg
  24  2022-05-11 22:48 EI6IZ 10.140228 9dB 0 IO53hu 10W OZ7IT JO65df 1400km 75deg
  31 tx 2022-05-17 08:26 OZ7IT 14.097137 -7dB 0 JO65df 5W EI6IZ IO53hu 1400km 273deg
  37  2022-05-17 08:28 EI6IZ 14.097073 -15dB 0 IO53hu 0.5W OZ7IT JO65df 1400km 75deg
   1 tx 2022-05-17 09:06 OZ7IT 24.926094 -22dB 0 JO65df 5W EI6IZ IO53hu 1400km 273deg
   1  2022-05-16 13:20 EI6IZ 24.926077 -19dB 0 IO53hu 0.5W OZ7IT JO65df 1400km 75deg


IO62 EI3IUB 40,20 - (May 1-4)

  40 tx 2022-05-02 21:58 OZ7IT 7.040059 -15dB 0 JO65df 5W EI3IUB IO62ke 1317km 263deg
  97  2022-05-02 21:56 EI3IUB 7.040066 -13dB 0 IO62ke 1W OZ7IT JO65df 1317km 67deg
  54 tx 2022-05-01 13:34 OZ7IT 14.097142 -14dB 0 JO65df 5W EI3IUB IO62ke 1317km 263deg
  97  2022-05-01 13:32 EI3IUB 14.097052 -15dB 0 IO62ke 1W OZ7IT JO65df 1317km 67deg


IO63 EI5IN 40,30,20 - (May 1-2)

   6 tx 2022-05-02 07:14 OZ7IT 7.040057 -18dB 0 JO65df 5W EI5IN IO63hm 1283km 270deg
   2  2022-05-02 07:26 EI5IN 7.040100 -18dB 0 IO63hm 1W OZ7IT JO65df 1283km 74deg
   5 tx 2022-05-01 22:44 OZ7IT 10.140160 -7dB 0 JO65df 5W EI5IN IO63hm 1283km 270deg
  10  2022-05-01 22:48 EI5IN 10.140199 2dB 0 IO63hm 1W OZ7IT JO65df 1283km 74deg
   2 tx 2022-05-02 07:50 OZ7IT 14.097139 -17dB 0 JO65df 5W EI5IN IO63hm 1283km 270deg
   3  2022-05-02 07:56 EI5IN 14.097101 -13dB 0 IO63hm 1W OZ7IT JO65df 1283km 74deg

   EI7KX 20 - (May 29)

   1 tx 2022-05-29 09:30 OZ7IT 14.097137 -10dB 0 JO65df 5W EI7KX IO63vj 1213km 268deg
   3  2022-05-29 09:32 EI7KX 14.097024 -5dB -1 IO63vj 1W OZ7IT JO65df 1213km 73deg

   EI8KG 20 - (May 1-25,27-30)

  39 tx 2022-05-30 16:50 OZ7IT 14.097156 -23dB 0 JO65df 5W EI8KG IO63we 1215km 267deg
 1363  2022-05-30 16:48 EI8KG 14.097057 -8dB 0 IO63we 0.2W OZ7IT JO65df 1215km 72deg

   EI9HPB 20 - (May 15-16)

   3 tx 2022-05-16 19:00 OZ7IT 14.097137 1dB 0 JO65df 5W EI9HPB IO63sl 1227km 269deg
   5  2022-05-16 18:56 EI9HPB 14.097102 -7dB 0 IO63sl 1W OZ7IT JO65df 1227km 73deg


IO64 MI0AEY 20 - (May 17)

   1 tx 2022-05-17 08:26 OZ7IT 14.097207 -17dB 2 JO65df 5W MI0AEY IO64ix 1242km 277deg
  10  2022-05-17 08:22 MI0AEY 14.097037 -2dB -2 IO64 5W OZ7IT JO65df 1236km 78deg

   MI0NUM 40,30,20 - (May 1-2,4,14)

   2 tx 2022-05-02 19:56 OZ7IT 7.040063 -4dB 1 JO65df 5W MI0NUM IO64vr 1178km 275deg
   1  2022-05-01 16:12 MI0NUM 7.039995 -24dB 0 IO64vr 5W OZ7IT JO65df 1178km 80deg
   1 tx 2022-05-01 17:22 OZ7IT 10.140169 -10dB 0 JO65df 5W MI0NUM IO64vr 1178km 275deg
   1  2022-05-02 13:02 MI0NUM 10.140192 -9dB 0 IO64vr 5W OZ7IT JO65df 1178km 80deg
   4 tx 2022-05-04 17:10 OZ7IT 14.097147 -5dB 0 JO65df 5W MI0NUM IO64vr 1178km 275deg
   2  2022-05-02 11:26 MI0NUM 14.097132 7dB 2 IO64vr 5W OZ7IT JO65df 1178km 80deg


IO65 EI7HZB 160,80,40,20,17,15 - (May 1-11,15-31)

  68 tx 2022-05-01 01:06 OZ7IT 1.838070 -22dB 0 JO65df 5W EI7HZB IO65fb 1256km 277deg
  50  2022-05-01 01:04 EI7HZB 1.838053 -14dB 0 IO65fb 0.5W OZ7IT JO65df 1256km 81deg
  146 tx 2022-05-01 00:24 OZ7IT 3.570064 -8dB 0 JO65df 5W EI7HZB IO65fb 1256km 277deg
  51  2022-05-01 00:22 EI7HZB 3.570054 -12dB 0 IO65fb 0.5W OZ7IT JO65df 1256km 81deg
  234 tx 2022-05-01 20:20 OZ7IT 7.040054 -5dB 0 JO65df 5W EI7HZB IO65fb 1256km 277deg
  31  2022-05-01 20:18 EI7HZB 7.040055 -19dB 0 IO65fb 0.5W OZ7IT JO65df 1256km 81deg
  325 tx 2022-05-01 11:26 OZ7IT 14.097133 12dB 0 JO65df 5W EI7HZB IO65fb 1256km 277deg
  67  2022-05-01 11:24 EI7HZB 14.097058 1dB 0 IO65fb 0.5W OZ7IT JO65df 1256km 81deg
  85 tx 2022-05-04 14:20 OZ7IT 18.106116 -27dB 0 JO65df 5W EI7HZB IO65fb 1256km 277deg
  11  2022-05-04 14:18 EI7HZB 18.106076 -19dB 0 IO65fb 0.5W OZ7IT JO65df 1256km 81deg
  74 tx 2022-05-03 12:48 OZ7IT 21.096113 -16dB 0 JO65df 5W EI7HZB IO65fb 1256km 277deg
   7  2022-05-03 12:54 EI7HZB 21.096066 -5dB 0 IO65fb 0.5W OZ7IT JO65df 1256km 81deg

   MI6KKN 20,15 - (May 6-8,12,18,20-24,29,31)

  15 tx 2022-05-21 13:24 OZ7IT 14.097140 -1dB 0 JO65df 5W MI6KKN IO65re 1191km 278deg
  39  2022-05-21 13:26 MI6KKN 14.097177 5dB 0 IO65re 10W OZ7IT JO65df 1191km 82deg
   5 tx 2022-05-06 15:10 OZ7IT 21.096131 -8dB 0 JO65df 5W MI6KKN IO65re 1191km 278deg
  31  2022-05-06 15:08 MI6KKN 21.096049 -12dB 0 IO65re 10W OZ7IT JO65df 1191km 82deg


IO67 MM0LUP 20 - (May 2)

   9 tx 2022-05-02 17:06 OZ7IT 14.097126 -28dB 0 JO65df 5W MM0LUP IO67vk 1163km 290deg
  20  2022-05-02 17:08 MM0LUP 14.097074 -14dB 0 IO67vk 10W OZ7IT JO65df 1163km 94deg


IO70 G1LQT 30 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 22:44 OZ7IT 10.140169 -24dB 0 JO65df 5W G1LQT IO70ni 1271km 252deg
  21  2022-05-01 22:40 G1LQT 10.140256 -7dB -1 IO70ni 5W OZ7IT JO65df 1271km 58deg

   G3RSF 20 - (May 26)

  22 tx 2022-05-26 11:24 OZ7IT 14.097137 11dB 0 JO65df 5W G3RSF IO70vx 1195km 254deg
  46  2022-05-26 11:26 G3RSF 14.097181 10dB 0 IO70vx 1W OZ7IT JO65df 1195km 60deg

   G4WQL 40,20 - (May 2-3)

  11 tx 2022-05-02 21:10 OZ7IT 7.040057 -4dB 0 JO65df 5W G4WQL IO70jg 1296km 252deg
   5  2022-05-02 21:08 G4WQL 7.040100 -19dB 0 IO70jg 1W OZ7IT JO65df 1296km 58deg
   3 tx 2022-05-03 12:42 OZ7IT 14.097139 -15dB 0 JO65df 5W G4WQL IO70jg 1296km 252deg
   8  2022-05-03 12:44 G4WQL 14.097101 1dB 0 IO70jg 1W OZ7IT JO65df 1296km 58deg

   M1APC 20 - (May 24)

   2 tx 2022-05-24 09:06 OZ7IT 14.097138 2dB 0 JO65df 5W M1APC IO70vm 1221km 251deg
  16  2022-05-24 09:02 M1APC 14.097101 18dB 0 IO70vm 5W OZ7IT JO65df 1221km 58deg


IO71 MW0BYS 20 - (May 4,10,29)

  64 tx 2022-05-04 10:22 OZ7IT 14.097146 -11dB 0 JO65df 5W MW0BYS IO71mr 1202km 258deg
  60  2022-05-04 10:24 MW0BYS 14.097094 -11dB 0 IO71mr 2W OZ7IT JO65df 1202km 64deg

   MW7GAB 40,20 - (May 6,8)

   5 tx 2022-05-08 21:02 OZ7IT 7.040065 -19dB 0 JO65df 5W MW7GAB IO71uq 1163km 257deg
   6  2022-05-08 21:00 MW7GAB 7.040023 -18dB 0 IO71uq 2W OZ7IT JO65df 1163km 64deg
   5 tx 2022-05-06 20:24 OZ7IT 14.097154 -6dB 0 JO65df 5W MW7GAB IO71uq 1163km 257deg
   9  2022-05-06 20:04 MW7GAB 14.097017 6dB 0 IO71uq 2W OZ7IT JO65df 1163km 64deg


IO72 MW7OFS 40,30,20,17,15 - (May 1-2,4,6-12,14-18,20-22,26,29)

  92 tx 2022-05-12 07:30 OZ7IT 7.040058 -12dB 0 JO65df 5W MW7OFS IO72xj 1115km 260deg
  10  2022-05-11 20:40 MW7OFS 7.040098 -7dB 0 IO72xj 2W OZ7IT JO65df 1115km 67deg
   7 tx 2022-05-11 20:46 OZ7IT 10.140225 -19dB 0 JO65df 5W MW7OFS IO72xj 1115km 260deg
  12  2022-05-11 20:48 MW7OFS 10.140198 2dB 0 IO72xj 2W OZ7IT JO65df 1115km 67deg
  63 tx 2022-05-02 14:46 OZ7IT 14.097058 -23dB 0 JO65df 5W MW7OFS IO72xj 1115km 260deg
  82  2022-05-02 14:48 MW7OFS 14.097098 2dB 0 IO72xj 1W OZ7IT JO65df 1115km 67deg
   4 tx 2022-05-14 12:44 OZ7IT 18.106115 -19dB 0 JO65df 5W MW7OFS IO72xj 1115km 260deg
   5  2022-05-14 12:46 MW7OFS 18.106110 -17dB -2 IO72xj 2W OZ7IT JO65df 1115km 67deg
   2 tx 2022-05-26 16:24 OZ7IT 21.096129 -15dB 0 JO65df 2W MW7OFS IO72xj 1115km 260deg
   5  2022-05-26 16:20 MW7OFS 21.096096 0dB -2 IO72xj 2W OZ7IT JO65df 1115km 67deg


IO73 GB1MUU 30,20 - (May 8-9,11,13,20,23,29-31)

  29 tx 2022-05-29 16:42 OZ7IT 10.140167 -1dB 0 JO65df 5W GB1MUU IO73vc 1097km 264deg
  66  2022-05-29 16:40 GB1MUU 10.140209 -5dB 0 IO73vc 1W OZ7IT JO65df 1097km 71deg
   8 tx 2022-05-09 11:06 OZ7IT 14.097141 6dB 0 JO65df 5W GB1MUU IO73vc 1097km 264deg
  37  2022-05-09 11:08 GB1MUU 14.097067 -8dB 0 IO73vc 1W OZ7IT JO65df 1097km 71deg

   MW1CFN 20 - (May 3,26)

   1 tx 2022-05-03 05:50 OZ7IT 14.097144 -25dB 0 JO65df 5W MW1CFN IO73tj 1097km 266deg
   6  2022-05-26 17:00 MW1CFN/P 14.097061 3dB 0 IO73rf 1W OZ7IT JO65df 1114km 72deg


IO74 GI3VAF 20 - (May 1-31)

  558 tx 2022-05-01 10:42 OZ7IT 14.097149 -12dB 0 JO65df 5W GI3VAF IO74 1110km 273deg
 1821  2022-05-01 10:44 GI3VAF 14.097095 5dB 0 IO74ep 5W OZ7IT JO65df 1143km 79deg

   MI3FBX 20 - (May 4-5,16-17)

   1 tx 2022-05-04 16:22 OZ7IT 14.097134 -21dB 0 JO65df 5W MI3FBX IO74dp 1148km 274deg
   4  2022-05-05 22:52 MI3FBX 14.097106 -4dB 0 IO74dp 5W OZ7IT JO65df 1148km 79deg

   MI7YDB 40,20 - (May 29)

   3 tx 2022-05-29 16:02 OZ7IT 7.040057 -21dB 0 JO65df 5W MI7YDB IO74 1110km 273deg
  12  2022-05-29 15:56 MI7YDB 7.040140 -22dB 0 IO74 5W OZ7IT JO65df 1110km 79deg
   3 tx 2022-05-29 13:26 OZ7IT 14.097138 -1dB 0 JO65df 5W MI7YDB IO74 1110km 273deg
  13  2022-05-29 13:28 MI7YDB 14.097142 6dB 0 IO74 5W OZ7IT JO65df 1110km 79deg


IO75 GM3RQQ 40,30,20 - (May 1-5,8-13,16)

  36 tx 2022-05-09 04:42 OZ7IT 7.040029 -12dB 0 JO65df 5W GM3RQQ IO75tv 1048km 281deg
   1  2022-05-09 05:00 GM3RQQ 7.039999 -29dB 0 IO75tv 2W OZ7IT JO65df 1048km 87deg
  68 tx 2022-05-02 09:08 OZ7IT 10.140133 -23dB 0 JO65df 5W GM3RQQ IO75tv 1048km 281deg
  145  2022-05-02 09:06 GM3RQQ 10.140098 -10dB 0 IO75tv 2W OZ7IT JO65df 1048km 87deg
  30 tx 2022-05-02 15:06 OZ7IT 14.097112 -2dB 0 JO65df 5W GM3RQQ IO75tv 1048km 281deg
  97  2022-05-02 15:10 GM3RQQ 14.096998 5dB 0 IO75tv 2W OZ7IT JO65df 1048km 87deg

   GM4BLO 40,20 - (May 1,4,9,11,14-15,20-21,24-26,31)

  70 tx 2022-05-04 19:04 OZ7IT 7.040056 -13dB 0 JO65df 5W GM4BLO IO75tv 1048km 281deg
  39  2022-05-04 19:02 GM4BLO 7.040100 -16dB 0 IO75tv 5W OZ7IT JO65df 1048km 87deg
  61 tx 2022-05-14 11:54 OZ7IT 14.097137 -12dB 0 JO65df 5W GM4BLO IO75tv 1048km 281deg
  78  2022-05-14 11:52 GM4BLO 14.097103 3dB 0 IO75tv 5W OZ7IT JO65df 1048km 87deg

   GM4JMU 30 - (May 15,18,20,22-23)

   1 tx 2022-05-15 13:50 OZ7IT 10.140152 -22dB -2 JO65df 5W GM4JMU IO75rn 1061km 279deg
   9  2022-05-18 08:02 GM4JMU 10.140095 -28dB 0 IO75rn 0.05W OZ7IT JO65df 1061km 85deg

   GM4UBJ 30 - (May 3)

   1 tx 2022-05-03 21:52 OZ7IT 10.140163 0dB 0 JO65df 5W GM4UBJ IO75 1093km 279deg
   5  2022-05-03 21:54 GM4UBJ 10.140147 7dB 0 IO75xt 1W OZ7IT JO65df 1028km 87deg

   GM7OAW 20 - (May 7-11,13-14,21-23,27-31)

  61 tx 2022-05-08 11:48 OZ7IT 14.097143 -12dB 0 JO65df 5W GM7OAW IO75sv 1053km 281deg
  188  2022-05-08 11:50 GM7OAW 14.097097 14dB 0 IO75sv 0.5W OZ7IT JO65df 1053km 87deg

   GM8GIQ 20 - (May 10)

   1 tx 2022-05-10 10:20 OZ7IT 14.097139 -1dB 0 JO65df 5W GM8GIQ IO75qn 1066km 279deg
   1  2022-05-10 10:10 GM8GIQ 14.097101 19dB 0 IO75qn 2W OZ7IT JO65df 1066km 85deg

   MM0PAZ 20 - (May 12,18-19)

  42 tx 2022-05-12 09:54 OZ7IT 14.097138 -15dB 0 JO65df 5W MM0PAZ IO75st 1054km 280deg
  68  2022-05-12 09:52 MM0PAZ 14.097098 7dB 0 IO75st 5W OZ7IT JO65df 1054km 87deg

   MM0RKT 30,17,15 - (May 1-3,5-6,11-12,15-20,22-27,29-30)

   6 tx 2022-05-01 07:38 OZ7IT 10.140133 -22dB 0 JO65df 5W MM0RKT IO75xs 1028km 280deg
  27  2022-05-01 07:34 MM0RKT 10.140222 -23dB 0 IO75xs 1W OZ7IT JO65df 1028km 87deg
  19 tx 2022-05-19 13:04 OZ7IT 18.106021 -24dB 0 JO65df 5W MM0RKT IO75xs 1028km 280deg
  263  2022-05-19 13:06 MM0RKT 18.106172 -13dB 0 IO75xs 1W OZ7IT JO65df 1028km 87deg
   1 tx 2022-05-03 12:48 OZ7IT 21.096007 -20dB 0 JO65df 5W MM0RKT IO75xs 1028km 280deg
   3  2022-05-02 14:50 MM0RKT 21.096208 -24dB 1 IO75xs 1W OZ7IT JO65df 1028km 87deg

   MM1SYD 40 - (May 17)

   1 tx 2022-05-17 00:44 OZ7IT 7.040081 -8dB 0 JO65df 5W MM1SYD IO75su 1054km 281deg
   3  2022-05-17 00:48 MM1SYD 7.039997 2dB 0 IO75su 5W OZ7IT JO65df 1054km 87deg

   MM6SGZ 40 - (May 13,20)

   1 tx 2022-05-13 00:46 OZ7IT 7.040060 -11dB 0 JO65df 5W MM6SGZ IO75kn 1098km 279deg
   4  2022-05-13 00:42 MM6SGZ 7.040097 -2dB 0 IO75kn 10W OZ7IT JO65df 1098km 85deg

   MM7JYS 10 - (May 22-23)

   1 tx 2022-05-22 15:08 OZ7IT 28.126080 -22dB 0 JO65df 5W MM7JYS IO75qn 1066km 279deg
   5  2022-05-22 15:04 MM7JYS 28.126046 -17dB 0 IO75qn 5W OZ7IT JO65df 1066km 85deg


IO76 MM0TOB 20 - (May 16-17)

  66 tx 2022-05-16 06:44 OZ7IT 14.097137 -8dB 0 JO65df 5W MM0TOB IO76ik 1103km 284deg
  21  2022-05-16 06:42 MM0TOB 14.097128 -20dB 0 IO76ik 0.5W OZ7IT JO65df 1103km 90deg


IO77 2M0JAT 40,20 - (May 1-3,9-10,13,15,19-20,22-23,25-27)

  32 tx 2022-05-03 18:42 OZ7IT 7.040063 -3dB 0 JO65df 5W 2M0JAT IO77vl 1044km 291deg
   1  2022-05-03 18:36 2M0JAT 7.040093 -2dB 0 IO77vl 5W OZ7IT JO65df 1044km 97deg
   8 tx 2022-05-15 19:56 OZ7IT 14.097151 -26dB 0 JO65df 5W 2M0JAT IO77vl 1044km 291deg
   3  2022-05-15 14:04 2M0JAT 14.097088 -5dB 0 IO77vl 5W OZ7IT JO65df 1044km 97deg

   EI4IQB 20 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 12:20 OZ7IT 14.097139 -22dB 0 JO65df 5W MM/EI4IQB IO77si 1057km 290deg
   2  2022-05-31 12:24 MM/EI4IQB 14.097101 -10dB 0 IO77si 1W OZ7IT JO65df 1057km 96deg

   GM0UDL 160,80,40,20,15,10 - (May 1-19,21-27,29-30)

  37 tx 2022-05-07 23:46 OZ7IT 1.838073 -20dB 0 JO65df 5W GM0UDL IO77vo 1046km 291deg
   6  2022-05-13 18:52 GM0UDL 1.838180 -14dB -2 IO77vo 2W OZ7IT JO65df 1046km 98deg
  34 tx 2022-05-13 19:36 OZ7IT 3.570126 -11dB -2 JO65df 5W GM0UDL IO77vo 1046km 291deg
  275  2022-05-13 19:34 GM0UDL 3.570179 -12dB -1 IO77vo 2W OZ7IT JO65df 1046km 98deg
  135 tx 2022-05-14 00:40 OZ7IT 7.040058 -13dB -1 JO65df 5W GM0UDL IO77vo 1046km 291deg
  351  2022-05-14 00:38 GM0UDL 7.040180 -12dB 0 IO77vo 2W OZ7IT JO65df 1046km 98deg
  542 tx 2022-05-19 21:06 OZ7IT 14.097151 -17dB 0 JO65df 5W GM0UDL IO77vo 1046km 291deg
  502  2022-05-19 21:04 GM0UDL 14.097043 -18dB 0 IO77vo 5W OZ7IT JO65df 1046km 98deg
  115 tx 2022-05-04 11:12 OZ7IT 21.096139 -26dB 0 JO65df 5W GM0UDL IO77vo 1046km 291deg
  26  2022-05-04 16:42 GM0UDL 21.096099 -23dB 0 IO77vo 0.2W OZ7IT JO65df 1046km 98deg
  47 tx 2022-05-03 13:02 OZ7IT 28.126126 -10dB -1 JO65df 5W GM0UDL IO77vo 1046km 291deg
  11  2022-05-04 16:04 GM0UDL 28.126026 -19dB 1 IO77vo 0.2W OZ7IT JO65df 1046km 98deg

   GM3YAC 6 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 16:44 OZ7IT 50.294549 2dB 0 JO65df 5W GM3YAC IO77bc 1140km 288deg
   4  2022-05-22 16:38 GM3YAC 50.294482 20dB 0 IO77bc 10W OZ7IT JO65df 1140km 93deg

   GM4SUF 20 - (May 28-29)

  10 tx 2022-05-29 10:20 OZ7IT 14.097134 0dB 0 JO65df 5W GM4SUF IO77vu 1050km 293deg
  17  2022-05-29 10:22 GM4SUF 14.097090 -4dB -1 IO77vu 1W OZ7IT JO65df 1050km 99deg

   GM4VAC 80,40,30,20,17,10 - (May 5-9,13-16,18-20,22,24,29-30)

   6 tx 2022-05-30 20:22 OZ7IT 3.570066 -13dB 0 JO65df 5W GM4VAC IO77xm 1035km 291deg
  20  2022-05-30 20:20 GM4VAC 3.570151 -5dB 0 IO77xm 0.001W OZ7IT JO65df 1035km 97deg
  17 tx 2022-05-07 20:46 OZ7IT 7.040058 -3dB 0 JO65df 5W GM4VAC IO77xm 1035km 291deg
  54  2022-05-07 20:44 GM4VAC 7.040159 1dB 0 IO77xm 0.002W OZ7IT JO65df 1035km 97deg
   9 tx 2022-05-24 19:28 OZ7IT 10.140160 -8dB 0 JO65df 5W GM4VAC IO77xm 1035km 291deg
  24  2022-05-24 19:30 GM4VAC 10.140250 0dB 0 IO77xm 0.001W OZ7IT JO65df 1035km 97deg
   7 tx 2022-05-22 16:44 OZ7IT 14.097140 0dB 0 JO65df 5W GM4VAC IO77xm 1035km 291deg
  30  2022-05-22 16:10 GM4VAC 14.097198 14dB 0 IO77xm 1W OZ7IT JO65df 1035km 97deg
   1 tx 2022-05-22 18:32 OZ7IT 18.106074 -26dB 0 JO65df 5W GM4VAC IO77xm 1035km 291deg
   3  2022-05-20 18:42 GM4VAC 18.106150 -22dB 0 IO77xm 0.001W OZ7IT JO65df 1035km 97deg
   1 tx 2022-05-22 16:24 OZ7IT 28.126080 -20dB 0 JO65df 5W GM4VAC IO77xm 1035km 291deg
  10  2022-05-22 16:18 GM4VAC 28.126194 20dB 1 IO77xm 1W OZ7IT JO65df 1035km 97deg

   GM6AGC 80,40,30,20,10 - (May 8-10,17-18,23-25,29-30)

   4 tx 2022-05-18 18:22 OZ7IT 3.570133 -27dB 0 JO65df 5W GM6AGC IO77so 1061km 291deg
   5  2022-05-18 18:20 GM6AGC 3.569997 -22dB 0 IO77so 5W OZ7IT JO65df 1061km 97deg
  19 tx 2022-05-29 08:46 OZ7IT 7.040050 -13dB 0 JO65df 5W GM6AGC IO77so 1061km 291deg
  26  2022-05-29 08:52 GM6AGC 7.040105 -10dB 0 IO77so 5W OZ7IT JO65df 1061km 97deg
  11 tx 2022-05-08 20:44 OZ7IT 10.140150 -8dB 0 JO65df 5W GM6AGC IO77so 1061km 291deg
  21  2022-05-08 20:32 GM6AGC 10.140110 4dB 0 IO77so 5W OZ7IT JO65df 1061km 97deg
  11 tx 2022-05-09 08:44 OZ7IT 14.097122 -24dB 0 JO65df 5W GM6AGC IO77so 1061km 291deg
  24  2022-05-09 08:50 GM6AGC 14.097016 -12dB 0 IO77so 5W OZ7IT JO65df 1061km 97deg
   1 tx 2022-05-24 08:52 OZ7IT 28.126040 -5dB 0 JO65df 2W GM6AGC IO77so 1061km 291deg
   2  2022-05-29 20:18 GM6AGC 28.126150 -21dB 0 IO77so 5W OZ7IT JO65df 1061km 97deg

   MM7SHX 40,20 - (May 18-20,26-27,31)

   6 tx 2022-05-20 11:48 OZ7IT 7.040053 -28dB 0 JO65df 5W MM7SHX IO77um 1050km 291deg
  16  2022-05-20 11:46 MM7SHX 7.040144 -25dB 0 IO77um 5W OZ7IT JO65df 1050km 97deg
  17 tx 2022-05-19 12:44 OZ7IT 14.097130 -6dB 0 JO65df 5W MM7SHX IO77um 1050km 291deg
  36  2022-05-19 12:46 MM7SHX 14.097149 -3dB 0 IO77um 1W OZ7IT JO65df 1050km 97deg


IO80 G3SXH 160,80,60,40,30,20,17,15,10 - (May 1-31)

   8 tx 2022-05-02 21:28 OZ7IT 1.838071 -18dB 0 JO65df 5W G3SXH IO80fr 1169km 251deg
  36  2022-05-02 21:30 G3SXH 1.838073 -16dB 0 IO80fr 1W OZ7IT JO65df 1169km 59deg
  89 tx 2022-05-01 19:30 OZ7IT 3.570065 -22dB 0 JO65df 5W G3SXH IO80fr 1169km 251deg
  248  2022-05-01 19:28 G3SXH 3.570073 -5dB 0 IO80fr 1W OZ7IT JO65df 1169km 59deg
   8 tx 2022-05-09 18:22 OZ7IT 5.288693 -7dB 0 JO65df 5W G3SXH IO80fr 1169km 251deg
  26  2022-05-09 18:20 G3SXH 5.288669 -12dB 0 IO80fr 1W OZ7IT JO65df 1169km 59deg
  204 tx 2022-05-01 05:56 OZ7IT 7.040058 -16dB 0 JO65df 5W G3SXH IO80fr 1169km 251deg
  625  2022-05-01 05:58 G3SXH 7.040072 -12dB 0 IO80fr 1W OZ7IT JO65df 1169km 59deg
  167 tx 2022-05-03 09:08 OZ7IT 10.140159 -15dB 0 JO65df 5W G3SXH IO80fr 1169km 251deg
  337  2022-05-03 09:10 G3SXH 10.140201 -7dB 0 IO80fr 1W OZ7IT JO65df 1169km 59deg
  208 tx 2022-05-01 10:20 OZ7IT 14.097137 -15dB 0 JO65df 5W G3SXH IO80fr 1169km 251deg
  453  2022-05-01 10:22 G3SXH 14.097076 -4dB 0 IO80fr 1W OZ7IT JO65df 1169km 59deg
  14 tx 2022-05-06 13:26 OZ7IT 18.106126 -18dB 0 JO65df 5W G3SXH IO80fr 1169km 251deg
  47  2022-05-06 13:28 G3SXH 18.106073 -13dB 0 IO80fr 1W OZ7IT JO65df 1169km 59deg
  38 tx 2022-05-02 14:08 OZ7IT 21.096126 -15dB 0 JO65df 5W G3SXH IO80fr 1169km 251deg
  117  2022-05-02 14:10 G3SXH 21.096074 -18dB 0 IO80fr 1W OZ7IT JO65df 1169km 59deg
   6 tx 2022-05-04 11:10 OZ7IT 28.126133 -25dB 0 JO65df 5W G3SXH IO80fr 1169km 251deg
  22  2022-05-04 11:14 G3SXH 28.126089 -24dB 0 IO80fr 1W OZ7IT JO65df 1169km 59deg

   G3ZDQ 40,20 - (May 4)

   2 tx 2022-05-04 15:06 OZ7IT 7.040057 -14dB 0 JO65df 5W G3ZDQ IO80vt 1084km 249deg
   2  2022-05-04 15:14 G3ZDQ 7.040145 -14dB 0 IO80vt 10W OZ7IT JO65df 1084km 57deg
   2 tx 2022-05-04 15:30 OZ7IT 14.097138 -11dB 0 JO65df 5W G3ZDQ IO80vt 1084km 249deg
  11  2022-05-04 15:28 G3ZDQ 14.097147 3dB 0 IO80vt 5W OZ7IT JO65df 1084km 57deg

   G4DND 20 - (May 12,30)

  33 tx 2022-05-12 07:54 OZ7IT 14.097137 -5dB 0 JO65df 5W G4DND IO80bo 1196km 251deg
  83  2022-05-12 07:52 G4DND 14.097155 -19dB -2 IO80bo 0.2W OZ7IT JO65df 1196km 58deg

   G4XCS 40 - (May 1-31)

  428 tx 2022-05-01 19:04 OZ7IT 7.040091 -14dB 0 JO65df 5W G4XCS IO80lr 1139km 250deg
  423  2022-05-01 19:06 G4XCS 7.040054 -25dB 0 IO80lr 0.2W OZ7IT JO65df 1139km 58deg

   G7BYG 20 - (May 28)

   7 tx 2022-05-28 13:22 OZ7IT 14.097141 -19dB 0 JO65df 5W G7BYG IO80or 1124km 250deg
   4  2022-05-28 13:26 G7BYG 14.096998 -1dB -1 IO80or 5W OZ7IT JO65df 1124km 58deg

   G7RMG 160,80,40,20 - (May 1-3,24-28,30-31)

   7 tx 2022-05-26 21:00 OZ7IT 1.838057 -5dB 0 JO65df 5W G7RMG IO80 1154km 249deg
  26  2022-05-26 21:20 G7RMG 1.838116 -22dB 0 IO80tu 5W OZ7IT JO65df 1092km 58deg
  18 tx 2022-05-27 18:42 OZ7IT 3.570029 -4dB 0 JO65df 5W G7RMG IO80 1154km 249deg
  31  2022-05-27 19:00 G7RMG 3.570133 -2dB -1 IO80tu 5W OZ7IT JO65df 1092km 58deg
  23 tx 2022-05-02 22:24 OZ7IT 7.040007 2dB 0 JO65df 5W G7RMG IO80tu 1092km 250deg
  31  2022-05-02 22:26 G7RMG 7.040150 5dB -1 IO80tu 5W OZ7IT JO65df 1092km 58deg
  10 tx 2022-05-24 21:50 OZ7IT 14.097030 -25dB -1 JO65df 5W G7RMG IO80 1154km 249deg
  52  2022-05-24 21:44 G7RMG 14.097209 -7dB -1 IO80tu 5W OZ7IT JO65df 1092km 58deg

   G8CQX 20,10 - (May 3,6,14-16,19-22)

   5 tx 2022-05-20 09:48 OZ7IT 14.097150 -17dB 0 JO65df 5W G8CQX IO80jq 1151km 250deg
   5  2022-05-20 09:44 G8CQX 14.097065 4dB 0 IO80jq 10W OZ7IT JO65df 1151km 58deg
  10 tx 2022-05-21 13:48 OZ7IT 28.126097 -17dB 0 JO65df 5W G8CQX IO80jq 1151km 250deg
  72  2022-05-21 13:46 G8CQX 28.126054 -9dB 0 IO80jq 10W OZ7IT JO65df 1151km 58deg

   M0AIJ 30,20 - (May 1-31)

  11 tx 2022-05-03 13:06 OZ7IT 10.140158 -19dB 0 JO65df 5W M0AIJ IO80 1154km 249deg
  391  2022-05-12 12:08 M0AIJ 10.140167 -19dB 0 IO80xr 0.2W OZ7IT JO65df 1079km 57deg
  121 tx 2022-05-01 11:46 OZ7IT 14.097145 -12dB 0 JO65df 5W M0AIJ IO80xr 1079km 248deg
  505  2022-05-01 11:44 M0AIJ 14.097095 -14dB 0 IO80xr 1W OZ7IT JO65df 1079km 57deg

   M0GWC 20 - (May 8-11,15,17-18,20,22)

   7 tx 2022-05-17 08:52 OZ7IT 14.097156 10dB 0 JO65df 5W M0GWC IO80jq 1151km 250deg
  91  2022-05-17 08:54 M0GWC 14.097109 7dB -4 IO80jq 5W OZ7IT JO65df 1151km 58deg

   M0ITC 20,15 - (May 9,17-19,21-22,25-27)

  54 tx 2022-05-09 09:48 OZ7IT 14.097176 -10dB 0 JO65df 5W M0ITC IO80fn 1179km 250deg
  32  2022-05-09 09:46 M0ITC 14.097085 -13dB -1 IO80fn 1W OZ7IT JO65df 1179km 58deg
   6 tx 2022-05-26 09:30 OZ7IT 21.096175 -21dB 0 JO65df 5W M0ITC IO80fn 1179km 250deg
  77  2022-05-26 09:28 M0ITC 21.096105 -14dB 0 IO80fn 5W OZ7IT JO65df 1179km 58deg

   M0NLO 20 - (May 2-3,6)

  10 tx 2022-05-02 13:26 OZ7IT 14.097135 -15dB 0 JO65df 5W M0NLO IO80jq 1151km 250deg
  14  2022-05-02 13:24 M0NLO 14.097145 -2dB 0 IO80jq 1W OZ7IT JO65df 1151km 58deg

   M0PCZ 40 - (May 14)

   7 tx 2022-05-14 04:20 OZ7IT 7.040062 -9dB 0 JO65df 5W M0PCZ IO80fl 1183km 250deg
  18  2022-05-14 04:22 M0PCZ 7.040038 -16dB 0 IO80fl 0.5W OZ7IT JO65df 1183km 57deg

   M5RAO 30,20 - (May 7)

   2 tx 2022-05-07 17:28 OZ7IT 10.140162 0dB 0 JO65df 5W M5RAO IO80so 1112km 249deg
   2  2022-05-07 17:24 M5RAO 10.140258 2dB 0 IO80so 20W OZ7IT JO65df 1112km 57deg
   1 tx 2022-05-07 18:30 OZ7IT 14.097141 -24dB 0 JO65df 5W M5RAO IO80so 1112km 249deg
   1  2022-05-07 17:00 M5RAO 14.097159 -18dB 0 IO80so 20W OZ7IT JO65df 1112km 57deg

   M7MDB 40,20 - (May 1,14,16,22,25,27-31)

  25 tx 2022-05-27 17:46 OZ7IT 7.040067 -23dB 0 JO65df 5W M7MDB IO80hu 1151km 252deg
  97  2022-05-27 17:44 M7MDB 7.040094 -10dB 0 IO80hu 10W OZ7IT JO65df 1151km 59deg
  54 tx 2022-05-01 12:48 OZ7IT 14.097153 -17dB 0 JO65df 5W M7MDB IO80hu 1151km 252deg
  105  2022-05-01 12:50 M7MDB 14.097091 5dB 0 IO80hu 10W OZ7IT JO65df 1151km 59deg

   M7WWX 40,30,20 - (May 10,15-16,24-25)

  10 tx 2022-05-10 15:54 OZ7IT 7.040045 -28dB 0 JO65df 5W M7WWX IO80xt 1074km 249deg
  31  2022-05-10 15:56 M7WWX 7.040152 -27dB 0 IO80xt 10W OZ7IT JO65df 1074km 57deg
  11 tx 2022-05-15 14:44 OZ7IT 10.140143 -16dB 0 JO65df 5W M7WWX IO80xt 1074km 249deg
  13  2022-05-15 14:48 M7WWX 10.140257 -7dB 0 IO80xt 10W OZ7IT JO65df 1074km 57deg
   6 tx 2022-05-10 11:22 OZ7IT 14.097114 -14dB 0 JO65df 5W M7WWX IO80xt 1074km 249deg
  23  2022-05-10 11:20 M7WWX 14.097166 4dB 0 IO80xt 10W OZ7IT JO65df 1074km 57deg


IO81 2E0KKG 20 - (May 27)

   1 tx 2022-05-27 08:22 OZ7IT 14.097140 -7dB 0 JO65df 5W 2E0KKG IO81nk 1089km 254deg
   2  2022-05-27 08:20 2E0KKG 14.097092 9dB 0 IO81nk 5W OZ7IT JO65df 1089km 61deg

   2W0DWR 40 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 13:08 OZ7IT 7.040057 -18dB 0 JO65df 5W 2W0DWR IO81mo 1085km 255deg
   5  2022-05-22 13:06 2W0DWR 7.040100 -16dB 0 IO81mo 5W OZ7IT JO65df 1085km 62deg

   G0IUW 20 - (May 4)

   6 tx 2022-05-04 15:54 OZ7IT 14.097140 -25dB 0 JO65df 5W G0IUW IO81 1097km 254deg
   4  2022-05-04 15:56 G0IUW 14.097100 4dB 0 IO81vr 2W OZ7IT JO65df 1033km 62deg

   G0KMV 10 - (May 24)

   1 tx 2022-05-24 12:18 OZ7IT 28.126083 -6dB 0 JO65df 2W G0KMV IO81qh 1081km 252deg
   1  2022-05-24 12:12 G0KMV 28.126044 -23dB -1 IO81qh 5W OZ7IT JO65df 1081km 60deg

   G0KTN 20 - (May 1-31)

  834 tx 2022-05-02 10:48 OZ7IT 14.097142 -8dB 0 JO65df 5W G0KTN IO81ti 1063km 252deg
  234  2022-05-02 10:46 G0KTN 14.097036 -20dB 0 IO81ti 0.002W OZ7IT JO65df 1063km 60deg

   G0MIE 80,40,30,20 - (May 20-24)

  40 tx 2022-05-21 01:50 OZ7IT 3.570133 -14dB 0 JO65df 5W G0MIE IO81vu 1027km 255deg
  115  2022-05-21 01:48 G0MIE 3.570099 -11dB 0 IO81vu 5W OZ7IT JO65df 1027km 63deg
  36 tx 2022-05-21 18:44 OZ7IT 7.040061 -15dB 0 JO65df 5W G0MIE IO81vu 1027km 255deg
  52  2022-05-21 18:46 G0MIE 7.040096 -11dB -1 IO81vu 5W OZ7IT JO65df 1027km 63deg
  19 tx 2022-05-24 06:42 OZ7IT 10.140166 -20dB 0 JO65df 5W G0MIE IO81vu 1027km 255deg
  52  2022-05-24 06:44 G0MIE 10.140195 -7dB 0 IO81vu 5W OZ7IT JO65df 1027km 63deg
  16 tx 2022-05-21 14:24 OZ7IT 14.097146 -16dB 0 JO65df 5W G0MIE IO81vu 1027km 255deg
  43  2022-05-21 14:20 G0MIE 14.097094 -7dB 0 IO81vu 5W OZ7IT JO65df 1027km 63deg

   G0MZJ 40 - (May 8-10)

  23 tx 2022-05-08 17:30 OZ7IT 7.040057 -20dB 0 JO65df 5W G0MZJ IO81wg 1053km 251deg
  62  2022-05-08 17:32 G0MZJ 7.040100 -11dB 0 IO81wg 1W OZ7IT JO65df 1053km 60deg

   G0VCA 160,30 - (May 2-4,13-14,16-25,30)

  50 tx 2022-05-02 18:50 OZ7IT 1.838077 -26dB 0 JO65df 5W G0VCA IO81xx 1010km 255deg
  285  2022-05-02 18:52 G0VCA 1.838171 -24dB 0 IO81xx 5W OZ7IT JO65df 1010km 63deg
  12 tx 2022-05-13 11:08 OZ7IT 10.140178 -4dB 0 JO65df 5W G0VCA IO81xx 1010km 255deg
  167  2022-05-13 07:58 G0VCA 10.140259 3dB 0 IO81xx 5W OZ7IT JO65df 1010km 63deg

   G3XBI 80,40,30,20,15,12 - (May 2-12,16-23,26-28,31)

  37 tx 2022-05-03 05:46 OZ7IT 3.570068 -29dB 0 JO65df 5W G3XBI IO81mf 1105km 253deg
   1  2022-05-06 18:58 G3XBI 3.570125 -19dB 0 IO81mf 0.2W OZ7IT JO65df 1105km 60deg
  102 tx 2022-05-04 19:50 OZ7IT 7.040060 -6dB 0 JO65df 5W G3XBI IO81mf 1105km 253deg
  202  2022-05-04 19:52 G3XBI 7.040124 -6dB 0 IO81mf 0.2W OZ7IT JO65df 1105km 60deg
  12 tx 2022-05-31 18:20 OZ7IT 10.140165 -17dB 0 JO65df 5W G3XBI IO81mf 1105km 253deg
  25  2022-05-31 18:18 G3XBI 10.140262 -21dB 0 IO81mf 0.2W OZ7IT JO65df 1105km 60deg
  12 tx 2022-05-06 12:20 OZ7IT 14.097145 3dB 0 JO65df 5W G3XBI IO81mf 1105km 253deg
  15  2022-05-06 12:22 G3XBI 14.097121 -12dB -1 IO81mf 0.2W OZ7IT JO65df 1105km 60deg
  41 tx 2022-05-16 14:24 OZ7IT 21.096137 -12dB 0 JO65df 5W G3XBI IO81mf 1105km 253deg
   8  2022-05-16 14:10 G3XBI 21.096158 -10dB -2 IO81mf 0.2W OZ7IT JO65df 1105km 60deg
   8 tx 2022-05-19 12:12 OZ7IT 24.926108 5dB 0 JO65df 5W G3XBI IO81mf 1105km 253deg
   9  2022-05-19 12:10 G3XBI 24.926158 -11dB -2 IO81mf 0.2W OZ7IT JO65df 1105km 60deg

   G3YHV 40,20 - (May 6,27)

   3 tx 2022-05-27 10:42 OZ7IT 7.040058 -19dB 0 JO65df 5W G3YHV IO81pl 1077km 253deg
  26  2022-05-27 10:44 G3YHV 7.040099 -16dB 0 IO81pl 1W OZ7IT JO65df 1077km 61deg
   3 tx 2022-05-06 12:42 OZ7IT 14.097140 -4dB 0 JO65df 5W G3YHV IO81pl 1077km 253deg
  21  2022-05-06 12:40 G3YHV 14.097099 5dB 0 IO81pl 2W OZ7IT JO65df 1077km 61deg

   G4DHK 20 - (May 17)

   2 tx 2022-05-17 07:48 OZ7IT 14.097139 -11dB 0 JO65df 5W G4DHK IO81ql 1072km 253deg
   4  2022-05-17 07:46 G4DHK 14.097101 -4dB 0 IO81ql 5W OZ7IT JO65df 1072km 61deg

   G4ERR 15,10 - (May 5,11-12,16-19,22-24,26-27)

   5 tx 2022-05-22 15:50 OZ7IT 21.096134 -14dB 0 JO65df 5W G4ERR IO81wu 1022km 254deg
  16  2022-05-22 15:46 G4ERR 21.096068 -20dB 0 IO81wu 0.2W OZ7IT JO65df 1022km 63deg
  34 tx 2022-05-16 13:00 OZ7IT 28.126064 -2dB 0 JO65df 5W G4ERR IO81wu 1022km 254deg
  49  2022-05-16 12:58 G4ERR 28.126037 -4dB 0 IO81wu 0.1W OZ7IT JO65df 1022km 63deg

   G4GVZ 40,30,20,15,12,10 - (May 1-3,5-31)

  32 tx 2022-05-09 01:02 OZ7IT 7.040057 -10dB 0 JO65df 5W G4GVZ IO81wv 1019km 255deg
  40  2022-05-09 01:00 G4GVZ 7.040149 1dB 0 IO81wv 2W OZ7IT JO65df 1019km 63deg
  174 tx 2022-05-03 18:42 OZ7IT 10.140160 -25dB 0 JO65df 5W G4GVZ IO81wv 1019km 255deg
  334  2022-05-03 18:40 G4GVZ 10.140250 -1dB 0 IO81wv 5W OZ7IT JO65df 1019km 63deg
  91 tx 2022-05-06 08:20 OZ7IT 14.097138 -1dB 0 JO65df 5W G4GVZ IO81wv 1019km 255deg
  141  2022-05-06 08:22 G4GVZ 14.097152 9dB 0 IO81wv 5W OZ7IT JO65df 1019km 63deg
  63 tx 2022-05-17 14:42 OZ7IT 21.096127 -27dB 0 JO65df 5W G4GVZ IO81wv 1019km 255deg
  251  2022-05-17 14:44 G4GVZ 21.096150 -23dB 0 IO81wv 2W OZ7IT JO65df 1019km 63deg
   2 tx 2022-05-24 13:30 OZ7IT 24.926096 -16dB 0 JO65df 5W G4GVZ IO81wv 1019km 255deg
   4  2022-05-24 13:24 G4GVZ 24.926154 7dB 0 IO81wv 2W OZ7IT JO65df 1019km 63deg
   1 tx 2022-05-24 12:34 OZ7IT 28.126075 0dB 0 JO65df 2W G4GVZ IO81wv 1019km 255deg
   4  2022-05-24 12:40 G4GVZ 28.126150 5dB 0 IO81wv 2W OZ7IT JO65df 1019km 63deg

   G4LEN 80,40,20,17,15,12 - (May 1-31)

  104 tx 2022-05-01 23:04 OZ7IT 3.570067 -11dB 0 JO65df 5W G4LEN IO81ut 1034km 254deg
  203  2022-05-01 23:02 G4LEN 3.570099 -2dB 0 IO81ut 5W OZ7IT JO65df 1034km 63deg
  201 tx 2022-05-02 00:44 OZ7IT 7.040060 -5dB 0 JO65df 5W G4LEN IO81ut 1034km 254deg
  495  2022-05-02 00:46 G4LEN 7.040097 2dB 0 IO81ut 5W OZ7IT JO65df 1034km 63deg
  63 tx 2022-05-04 17:52 OZ7IT 14.097143 -14dB 0 JO65df 5W G4LEN IO81ut 1034km 254deg
  217  2022-05-04 17:50 G4LEN 14.097097 3dB 0 IO81ut 5W OZ7IT JO65df 1034km 63deg
  11 tx 2022-05-18 13:46 OZ7IT 18.106119 -19dB 0 JO65df 5W G4LEN IO81ut 1034km 254deg
  49  2022-05-18 13:44 G4LEN 18.106108 -8dB 0 IO81ut 5W OZ7IT JO65df 1034km 63deg
   4 tx 2022-05-27 17:16 OZ7IT 21.096135 -2dB 0 JO65df 5W G4LEN IO81ut 1034km 254deg
  73  2022-05-27 17:14 G4LEN 21.096192 -31dB 0 IO81ut 5W OZ7IT JO65df 1034km 63deg
   5 tx 2022-05-25 17:06 OZ7IT 24.926104 -4dB 0 JO65df 5W G4LEN IO81ut 1034km 254deg
  26  2022-05-25 17:04 G4LEN 24.926094 1dB 0 IO81ut 5W OZ7IT JO65df 1034km 63deg

   G4PCI 20 - (May 1-31)

  838 tx 2022-05-01 08:22 OZ7IT 14.097152 -17dB 0 JO65df 5W G4PCI IO81xj 1041km 252deg
 1022  2022-05-01 08:24 G4PCI 14.097048 -22dB -1 IO81xj 2W OZ7IT JO65df 1041km 60deg

   G4SRD 17 - (May 1,18)

   2 tx 2022-05-18 11:22 OZ7IT 18.106114 -27dB -1 JO65df 5W G4SRD IO81wi 1048km 252deg
   7  2022-05-18 11:20 G4SRD 18.106112 -5dB 0 IO81wi 2W OZ7IT JO65df 1048km 60deg

   G6HPC 80,40,30,20,17 - (May 2-3)

   1 tx 2022-05-03 21:24 OZ7IT 3.570066 -8dB 0 JO65df 5W G6HPC IO81oi 1088km 253deg
   2  2022-05-03 21:20 G6HPC 3.570077 -14dB 0 IO81oi 5W OZ7IT JO65df 1088km 61deg
  17 tx 2022-05-02 23:04 OZ7IT 7.040057 -9dB 0 JO65df 5W G6HPC IO81oi 1088km 253deg
  49  2022-05-02 23:06 G6HPC 7.040077 -7dB 0 IO81oi 5W OZ7IT JO65df 1088km 61deg
   3 tx 2022-05-02 21:26 OZ7IT 10.140159 1dB 0 JO65df 5W G6HPC IO81oi 1088km 253deg
   8  2022-05-02 21:28 G6HPC 10.140177 9dB 0 IO81oi 5W OZ7IT JO65df 1088km 61deg
   1 tx 2022-05-03 07:48 OZ7IT 14.097138 -26dB 0 JO65df 5W G6HPC IO81oi 1088km 253deg
   6  2022-05-03 07:52 G6HPC 14.097079 -23dB 0 IO81oi 5W OZ7IT JO65df 1088km 61deg
   2 tx 2022-05-03 12:20 OZ7IT 18.106124 -13dB 0 JO65df 5W G6HPC IO81oi 1088km 253deg
   8  2022-05-03 12:22 G6HPC 18.106091 -15dB 0 IO81oi 5W OZ7IT JO65df 1088km 61deg

   G6LQI 15 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 14:24 OZ7IT 21.096131 -26dB 0 JO65df 5W G6LQI IO81mi 1098km 253deg
   7  2022-05-18 14:40 G6LQI 21.096096 1dB 0 IO81mi 5W OZ7IT JO65df 1098km 61deg

   G8YMM 20 - (May 28)

   1 tx 2022-05-28 10:24 OZ7IT 14.097155 -12dB 0 JO65df 5W G8YMM IO81rm 1064km 253deg
   1  2022-05-28 10:38 G8YMM 14.097055 -5dB 0 IO81rm 2W OZ7IT JO65df 1064km 61deg

   GW3TYI 80,60 - (May 13,28-31)

  44 tx 2022-05-28 23:36 OZ7IT 3.570066 -8dB 0 JO65df 5W GW3TYI IO81ao 1147km 256deg
  133  2022-05-28 23:38 GW3TYI 3.570177 -7dB 0 IO81ao 2W OZ7IT JO65df 1147km 63deg
   3 tx 2022-05-13 19:48 OZ7IT 5.288659 -1dB 0 JO65df 5W GW3TYI IO81ao 1147km 256deg
  11  2022-05-13 19:50 GW3TYI 5.288804 -3dB 0 IO81ao 1W OZ7IT JO65df 1147km 63deg

   GW4DVB 40 - (May 8,24,31)

  22 tx 2022-05-08 16:44 OZ7IT 7.040060 4dB 0 JO65df 5W GW4DVB IO81gm 1120km 255deg
  90  2022-05-08 16:42 GW4DVB 7.040097 -10dB 0 IO81gm 0.05W OZ7IT JO65df 1120km 62deg

   GW4JJW 40 - (May 1-31)

  122 tx 2022-05-09 01:46 OZ7IT 7.040064 -27dB 0 JO65df 5W GW4JJW IO81jm 1105km 255deg
  454  2022-05-09 01:44 GW4JJW 7.040000 -24dB 0 IO81jm 0.01W OZ7IT JO65df 1105km 62deg

   GW8TRO 20 - (May 16)

   5 tx 2022-05-16 11:02 OZ7IT 14.097143 -14dB 0 JO65df 5W GW8TRO IO81jp 1098km 255deg
   6  2022-05-16 11:04 GW8TRO 14.097096 -8dB 0 IO81jp 5W OZ7IT JO65df 1098km 63deg

   M0HZE 20,10 - (May 23)

   1 tx 2022-05-23 13:28 OZ7IT 14.097140 -9dB 0 JO65df 5W M0HZE IO81qw 1048km 256deg
   1  2022-05-23 13:18 M0HZE 14.097150 2dB 1 IO81qw 5W OZ7IT JO65df 1048km 64deg
   1 tx 2022-05-23 11:30 OZ7IT 28.126080 -17dB 0 JO65df 2W M0HZE IO81qw 1048km 256deg
   3  2022-05-23 11:42 M0HZE 28.126146 -22dB 1 IO81qw 5W OZ7IT JO65df 1048km 64deg

   M0JRC 40 - (May 13)

   2 tx 2022-05-13 11:24 OZ7IT 7.040057 -17dB 0 JO65df 5W M0JRC IO81qq 1061km 254deg
   5  2022-05-13 11:26 M0JRC 7.040100 3dB 0 IO81qq 5W OZ7IT JO65df 1061km 62deg

   M0MVA 40 - (May 1,3,6,9-11,20-26,31)

   7 tx 2022-05-20 22:44 OZ7IT 7.040055 -12dB 1 JO65df 5W M0MVA IO81 1097km 254deg
  299  2022-05-21 07:46 M0MVA 7.040101 -12dB 0 IO81 5W OZ7IT JO65df 1097km 62deg

   M0VIS 20 - (May 6)

   5 tx 2022-05-06 15:10 OZ7IT 14.097137 -11dB 0 JO65df 5W M0VIS IO81tj 1061km 252deg
   3  2022-05-06 15:14 M0VIS 14.097102 0dB 0 IO81tj 5W OZ7IT JO65df 1061km 61deg

   M0VNP 20 - (May 6,17,21,30)

  32 tx 2022-05-06 13:06 OZ7IT 14.097136 -13dB 0 JO65df 5W M0VNP IO81rl 1066km 253deg
  54  2022-05-06 13:08 M0VNP 14.097103 0dB -2 IO81rl 1W OZ7IT JO65df 1066km 61deg

   M1EPX 40 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 15:32 OZ7IT 7.040057 -21dB 0 JO65df 5W M1EPX IO81nk 1089km 254deg
   1  2022-05-26 15:34 M1EPX 7.040080 -7dB 0 IO81nk 5W OZ7IT JO65df 1089km 61deg

   M1FHB 40,30,20 - (May 7-10)

  24 tx 2022-05-08 23:32 OZ7IT 7.040059 1dB 0 JO65df 5W M1FHB IO81xg 1048km 251deg
  30  2022-05-08 23:34 M1FHB 7.040093 -9dB 0 IO81xg 1W OZ7IT JO65df 1048km 60deg
  17 tx 2022-05-07 14:42 OZ7IT 10.140163 -29dB 0 JO65df 5W M1FHB IO81xg 1048km 251deg
  32  2022-05-07 14:40 M1FHB 10.140197 -12dB 0 IO81xg 1W OZ7IT JO65df 1048km 60deg
  13 tx 2022-05-08 13:50 OZ7IT 14.097143 -16dB 0 JO65df 5W M1FHB IO81xg 1048km 251deg
   1  2022-05-08 13:48 M1FHB 14.097097 -7dB -1 IO81xg 1W OZ7IT JO65df 1048km 60deg

   M7PCX 40,30 - (May 18-19)

   6 tx 2022-05-18 20:46 OZ7IT 7.040057 -16dB 0 JO65df 5W M7PCX IO81ni 1093km 253deg
   1  2022-05-18 21:26 M7PCX 7.040099 3dB 0 IO81ni 5W OZ7IT JO65df 1093km 61deg
   2 tx 2022-05-18 20:48 OZ7IT 10.140160 -1dB 0 JO65df 5W M7PCX IO81ni 1093km 253deg
   2  2022-05-18 22:28 M7PCX 10.140199 10dB 0 IO81ni 5W OZ7IT JO65df 1093km 61deg

   M7SXB 40,20 - (May 1,9,15)

   1 tx 2022-05-09 19:24 OZ7IT 7.040056 -11dB 0 JO65df 5W M7SXB IO81 1097km 254deg
   3  2022-05-09 19:20 M7SXB 7.040069 -14dB 0 IO81wi 5W OZ7IT JO65df 1048km 60deg
   2 tx 2022-05-15 13:26 OZ7IT 14.097139 -11dB 0 JO65df 5W M7SXB IO81 1097km 254deg
   3  2022-05-15 13:22 M7SXB 14.097018 6dB 0 IO81wi 5W OZ7IT JO65df 1048km 60deg

   M7TSM 20 - (May 15-16)

   3 tx 2022-05-15 19:34 OZ7IT 14.097136 -21dB 0 JO65df 5W M7TSM IO81oj 1086km 253deg
   2  2022-05-15 19:32 M7TSM 14.097089 -11dB 0 IO81oj 10W OZ7IT JO65df 1086km 61deg

   MW0ATK 80,20,17,10 - (May 1-6,10-12,17-18,23-24,26-27,30-31)

  69 tx 2022-05-01 00:24 OZ7IT 3.570068 -24dB 0 JO65df 5W MW0ATK IO81jp 1098km 255deg
  158  2022-05-01 00:26 MW0ATK 3.570055 -13dB 0 IO81jp 2W OZ7IT JO65df 1098km 63deg
  55 tx 2022-05-02 09:02 OZ7IT 14.097147 -12dB 0 JO65df 5W MW0ATK IO81jp 1098km 255deg
  143  2022-05-02 09:00 MW0ATK 14.097049 0dB 0 IO81jp 2W OZ7IT JO65df 1098km 63deg
  25 tx 2022-05-11 15:52 OZ7IT 18.106137 -17dB -2 JO65df 5W MW0ATK IO81jp 1098km 255deg
  29  2022-05-11 15:50 MW0ATK 18.106036 -28dB 0 IO81jp 2W OZ7IT JO65df 1098km 63deg
   1 tx 2022-05-18 12:42 OZ7IT 28.126082 6dB 1 JO65df 5W MW0ATK IO81jp 1098km 255deg
   6  2022-05-18 12:36 MW0ATK 28.126140 11dB 0 IO81jp 2W OZ7IT JO65df 1098km 63deg

   MW0KST 20 - (May 1-4,7-8,19-21)

  101 tx 2022-05-07 20:42 OZ7IT 14.097145 -29dB 0 JO65df 5W MW0KST IO81jl 1107km 254deg
  127  2022-05-07 20:44 MW0KST 14.097154 -15dB 0 IO81jl 1W OZ7IT JO65df 1107km 62deg

   MW0MOX 40 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 19:34 OZ7IT 7.040057 -9dB 0 JO65df 5W MW0MOX IO81 1097km 254deg
   2  2022-05-18 19:36 MW0MOX 7.040100 1dB 0 IO81 5W OZ7IT JO65df 1097km 62deg

   MW0PVW 30,20 - (May 23-24,26,31)

   3 tx 2022-05-23 18:40 OZ7IT 10.140218 -15dB 0 JO65df 5W MW0PVW IO81gm 1120km 255deg
   2  2022-05-23 18:42 MW0PVW 10.140243 -9dB 0 IO81gm 5W OZ7IT JO65df 1120km 62deg
   1 tx 2022-05-26 16:44 OZ7IT 14.097211 -13dB 0 JO65df 5W MW0PVW IO81gm 1120km 255deg
   2  2022-05-23 18:30 MW0PVW 14.097120 12dB 0 IO81gm 5W OZ7IT JO65df 1120km 62deg

   MW6HDV 40 - (May 16)

   3 tx 2022-05-16 20:20 OZ7IT 7.040070 -19dB 0 JO65df 5W MW6HDV IO81gn 1118km 255deg
   8  2022-05-16 20:22 MW6HDV 7.040091 -9dB 0 IO81gn 10W OZ7IT JO65df 1118km 62deg

   MW7ARE 40,15 - (May 6,11)

   1 tx 2022-05-06 16:24 OZ7IT 7.040057 -19dB 0 JO65df 5W MW7ARE IO81at 1136km 257deg
   2  2022-05-06 16:08 MW7ARE 7.040140 -12dB 0 IO81at 1W OZ7IT JO65df 1136km 64deg
   1 tx 2022-05-06 15:10 OZ7IT 21.096127 -2dB 0 JO65df 5W MW7ARE IO81at 1136km 257deg
   5  2022-05-06 15:08 MW7ARE 21.096140 14dB 0 IO81at 1W OZ7IT JO65df 1136km 64deg

   MW7JMW 40,20 - (May 4-5,13-15,27-28)

  42 tx 2022-05-05 02:24 OZ7IT 7.040058 -15dB 0 JO65df 5W MW7JMW IO81jm 1105km 255deg
  116  2022-05-05 02:22 MW7JMW 7.040099 2dB 0 IO81jm 10W OZ7IT JO65df 1105km 62deg
  14 tx 2022-05-04 09:52 OZ7IT 14.097139 -17dB 0 JO65df 5W MW7JMW IO81jm 1105km 255deg
  38  2022-05-04 09:54 MW7JMW 14.097100 4dB -1 IO81jm 10W OZ7IT JO65df 1105km 62deg


IO82 2E0CHZ 160 - (May 2)

   7 tx 2022-05-02 20:20 OZ7IT 1.838071 -11dB 0 JO65df 5W 2E0CHZ IO82qk 1025km 259deg
  17  2022-05-02 20:22 2E0CHZ 1.838200 -6dB 0 IO82qk 5W OZ7IT JO65df 1025km 66deg

   2E0DSS 40 - (May 1-15,18-31)

  805 tx 2022-05-01 06:58 OZ7IT 7.040051 -9dB 0 JO65df 5W 2E0DSS IO82xl 986km 258deg
 1028  2022-05-01 06:56 2E0DSS 7.040031 -20dB 0 IO82xl 2W OZ7IT JO65df 986km 66deg

   2E0EIH 20 - (May 3-4)

   1 tx 2022-05-04 15:54 OZ7IT 14.097146 -13dB 0 JO65df 5W 2E0EIH IO82pr 1017km 260deg
   2  2022-05-04 15:52 2E0EIH 14.097095 -11dB 0 IO82pr 2W OZ7IT JO65df 1017km 68deg

   2E0ILY 160 - (May 1-31)

  510 tx 2022-05-23 23:48 OZ7IT 1.838071 -19dB 0 JO65df 5W 2E0ILY/KIWI IO82qv 1005km 261deg
  510 tx 2022-05-23 23:48 OZ7IT 1.838071 -21dB 0 JO65df 5W 2E0ILY IO82qv 1005km 261deg
  33  2022-05-23 23:46 2E0ILY 1.838151 -7dB 0 IO82qv 5W OZ7IT JO65df 1005km 69deg

   2E0JRS 20,17 - (May 20)

   1 tx 2022-05-20 10:42 OZ7IT 14.097137 -9dB 0 JO65df 5W 2E0JRS IO82pf 1039km 257deg
   4  2022-05-20 10:40 2E0JRS 14.097083 -5dB 0 IO82pf 5W OZ7IT JO65df 1039km 65deg
   1 tx 2022-05-20 11:06 OZ7IT 18.106071 -7dB 0 JO65df 5W 2E0JRS IO82pf 1039km 257deg
   3  2022-05-20 11:08 2E0JRS 18.106081 0dB 0 IO82pf 5W OZ7IT JO65df 1039km 65deg

   2E0SHG 40,30,20 - (May 26,30)

   4 tx 2022-05-30 19:46 OZ7IT 7.040070 -14dB 0 JO65df 5W 2E0SHG IO82sv 995km 261deg
   4  2022-05-30 19:40 2E0SHG 7.040001 0dB 0 IO82sv 5W OZ7IT JO65df 995km 69deg
   1 tx 2022-05-30 16:48 OZ7IT 10.140179 -28dB 0 JO65df 5W 2E0SHG IO82sv 995km 261deg
   5  2022-05-30 17:20 2E0SHG 10.140096 -25dB 0 IO82sv 5W OZ7IT JO65df 995km 69deg
   9 tx 2022-05-30 15:24 OZ7IT 14.097163 -17dB 0 JO65df 5W 2E0SHG IO82sv 995km 261deg
   3  2022-05-30 15:28 2E0SHG 14.096991 1dB 0 IO82sv 5W OZ7IT JO65df 995km 69deg

   2E0YRT 40 - (May 1-2)

   1 tx 2022-05-02 08:46 OZ7IT 7.040058 -21dB 0 JO65df 5W 2E0YRT IO82qh 1030km 258deg
   3  2022-05-02 07:46 2E0YRT 7.040053 -10dB 0 IO82qh 5W OZ7IT JO65df 1030km 66deg

   2E1DYL 20 - (May 13-15)

   1 tx 2022-05-13 15:28 OZ7IT 14.097144 -26dB 0 JO65df 5W 2E1DYL IO82sp 1005km 259deg
   6  2022-05-13 15:30 2E1DYL 14.097095 -7dB 0 IO82sp 5W OZ7IT JO65df 1005km 68deg

   G0JCC 30 - (May 2)

   4 tx 2022-05-02 17:42 OZ7IT 10.140163 -3dB 0 JO65df 5W G0JCC IO82ma 1064km 257deg
   3  2022-05-02 17:46 G0JCC 10.140253 0dB 0 IO82ma 1W OZ7IT JO65df 1064km 64deg

   G1PPZ 80,17 - (May 8,11-12)

  30 tx 2022-05-08 19:08 OZ7IT 3.570066 -17dB 0 JO65df 5W G1PPZ IO82xk 988km 258deg
  79  2022-05-08 19:10 G1PPZ 3.570099 -16dB 0 IO82xk 1W OZ7IT JO65df 988km 66deg
   1 tx 2022-05-11 16:24 OZ7IT 18.106129 -6dB 0 JO65df 5W G1PPZ IO82xk 988km 258deg
   2  2022-05-11 16:22 G1PPZ 18.106110 -10dB 0 IO82xk 1W OZ7IT JO65df 988km 66deg

   G1UDS 30 - (May 15)

   1 tx 2022-05-15 14:24 OZ7IT 10.140160 -14dB 0 JO65df 5W G1UDS IO82wt 977km 260deg
   3  2022-05-15 14:26 G1UDS 10.140200 -7dB 0 IO82wt 2W OZ7IT JO65df 977km 68deg

   G1ZRN 40,17 - (May 19,25)

   3 tx 2022-05-19 09:04 OZ7IT 7.040057 -15dB 0 JO65df 5W G1ZRN IO82ui 1008km 258deg
   6  2022-05-19 09:08 G1ZRN 7.040100 -19dB 0 IO82ui 1W OZ7IT JO65df 1008km 66deg
   2 tx 2022-05-25 10:58 OZ7IT 18.106114 -25dB 0 JO65df 5W G1ZRN IO82ui 1008km 258deg
   3  2022-05-25 10:56 G1ZRN 18.106113 1dB 0 IO82ui 1W OZ7IT JO65df 1008km 66deg

   G3XDH 20 - (May 1-10)

  69 tx 2022-05-01 09:50 OZ7IT 14.097122 -6dB 0 JO65df 5W G3XDH IO82sr 1002km 260deg
  96  2022-05-01 09:52 G3XDH 14.097088 -15dB 0 IO82sr 1W OZ7IT JO65df 1002km 68deg

   G4BVY 30 - (May 2-9,11-18)

  304 tx 2022-05-02 12:46 OZ7IT 10.140193 -29dB 0 JO65df 5W G4BVY IO82ud 1017km 256deg
  890  2022-05-02 12:44 G4BVY 10.140166 -10dB 0 IO82ud 1W OZ7IT JO65df 1017km 65deg

   G4ISQ 40 - (May 4)

   1 tx 2022-05-04 14:44 OZ7IT 7.040055 -27dB 0 JO65df 5W G4ISQ IO82xl 986km 258deg
   1  2022-05-04 14:48 G4ISQ 7.040101 -17dB 0 IO82xl 5W OZ7IT JO65df 986km 66deg

   G4UJS 30 - (May 29)

  15 tx 2022-05-29 14:24 OZ7IT 10.140159 -3dB 0 JO65df 5W G4UJS IO82pv 1010km 261deg
  38  2022-05-29 14:26 G4UJS 10.140201 5dB 0 IO82pv 5W OZ7IT JO65df 1010km 69deg

   G6APE 20 - (May 4)

   1 tx 2022-05-04 06:58 OZ7IT 14.097140 -17dB 0 JO65df 5W G6APE IO82 1049km 259deg
   5  2022-05-04 06:56 G6APE 14.097200 -21dB 0 IO82xt 2W OZ7IT JO65df 972km 68deg

   G6UZT 40,30,20 - (May 1-2,7-8,14-15,21,27)

  13 tx 2022-05-02 14:46 OZ7IT 7.040058 -23dB 0 JO65df 5W G6UZT IO82vb 1016km 256deg
  36  2022-05-02 14:48 G6UZT 7.040100 -18dB 0 IO82vb 5W OZ7IT JO65df 1016km 64deg
  19 tx 2022-05-08 09:04 OZ7IT 10.140161 -27dB -1 JO65df 5W G6UZT IO82vb 1016km 256deg
  31  2022-05-08 09:08 G6UZT 10.140199 -5dB 0 IO82vb 5W OZ7IT JO65df 1016km 64deg
   9 tx 2022-05-02 14:24 OZ7IT 14.097141 -4dB 0 JO65df 5W G6UZT IO82vb 1016km 256deg
  25  2022-05-02 14:28 G6UZT 14.097099 -2dB 0 IO82vb 5W OZ7IT JO65df 1016km 64deg

   G6WRW 10 - (May 2)

   2 tx 2022-05-02 14:08 OZ7IT 28.126159 -13dB 0 JO65df 5W G6WRW IO82uj 1006km 258deg
   1  2022-05-02 14:10 G6WRW 28.126041 -23dB 0 IO82uj 0.5W OZ7IT JO65df 1006km 66deg

   G7FPO 40 - (May 20,22,24-25)

   3 tx 2022-05-20 15:04 OZ7IT 7.040061 -25dB 0 JO65df 5W G7FPO IO82sp 1005km 259deg
  10  2022-05-20 15:02 G7FPO 7.040096 -22dB 0 IO82 5W OZ7IT JO65df 1049km 67deg

   G7RHF 160,40,20 - (May 5-8,14,16,18,20,22,25,30)

  38 tx 2022-05-05 18:40 OZ7IT 1.838071 -29dB 0 JO65df 5W G7RHF IO82qk 1025km 259deg
  91  2022-05-05 18:38 G7RHF 1.838200 -26dB 0 IO82qk 5W OZ7IT JO65df 1025km 66deg
   5 tx 2022-05-18 17:54 OZ7IT 7.040060 -21dB 0 JO65df 5W G7RHF IO82qk 1025km 259deg
  11  2022-05-18 17:52 G7RHF 7.040197 -26dB 0 IO82qk 5W OZ7IT JO65df 1025km 66deg
  20 tx 2022-05-22 21:52 OZ7IT 14.097145 -8dB 0 JO65df 5W G7RHF IO82qk 1025km 259deg
  48  2022-05-22 21:54 G7RHF 14.097194 0dB 0 IO82qk 5W OZ7IT JO65df 1025km 66deg

   GB0SOS 40 - (May 16,20)

   1 tx 2022-05-16 08:44 OZ7IT 7.040059 -22dB 0 JO65df 5W GB0SOS IO82ve 1010km 256deg
   4  2022-05-16 08:40 GB0SOS 7.040152 -5dB 0 IO82ve 5W OZ7IT JO65df 1010km 65deg

   M0PMI 30 - (May 9,14)

   1 tx 2022-05-09 16:48 OZ7IT 10.140160 -4dB 0 JO65df 5W M0PMI IO82ue 1015km 257deg
   5  2022-05-09 16:02 M0PMI 10.140100 -4dB 0 IO82ue 10W OZ7IT JO65df 1015km 65deg

   M0UNI 160,80,60,40,30,20,15 - (May 1-3,6-9,13-16,20-23)

   3 tx 2022-05-01 22:20 OZ7IT 1.838071 -15dB 0 JO65df 5W M0UNI IO82rw 998km 261deg
   9  2022-05-01 21:00 M0UNI 1.838150 -25dB 0 IO82rw 1W OZ7IT JO65df 998km 69deg
   3 tx 2022-05-02 04:42 OZ7IT 3.570067 -12dB 0 JO65df 5W M0UNI IO82rw 998km 261deg
   8  2022-05-02 05:18 M0UNI 3.570149 -17dB 0 IO82rw 1W OZ7IT JO65df 998km 69deg
  29 tx 2022-05-08 17:54 OZ7IT 5.366167 -4dB 0 JO65df 5W M0UNI IO82rw 998km 261deg
  170  2022-05-08 17:52 M0UNI 5.366222 -3dB 0 IO82rw 5W OZ7IT JO65df 998km 69deg
  110 tx 2022-05-02 17:46 OZ7IT 7.040049 -1dB 0 JO65df 5W M0UNI IO82rw 998km 261deg
  657  2022-05-02 17:44 M0UNI 7.040108 -7dB 0 IO82rw 5W OZ7IT JO65df 998km 69deg
   4 tx 2022-05-01 09:28 OZ7IT 10.140162 -1dB 0 JO65df 5W M0UNI IO82rw 998km 261deg
  17  2022-05-01 09:20 M0UNI 10.140248 -6dB 0 IO82rw 1W OZ7IT JO65df 998km 69deg
  54 tx 2022-05-02 11:56 OZ7IT 14.097149 -24dB 0 JO65df 5W M0UNI IO82rw 998km 261deg
  223  2022-05-02 11:58 M0UNI 14.097092 -17dB 0 IO82rw 5W OZ7IT JO65df 998km 69deg
   2 tx 2022-05-16 13:32 OZ7IT 21.096124 -23dB 0 JO65df 5W M0UNI IO82rw 998km 261deg
  14  2022-05-16 13:30 M0UNI 21.096103 -21dB 0 IO82rw 5W OZ7IT JO65df 998km 69deg

   M0XCH 60,40,30,20,17,15,10 - (May 2-4,11,15,17-20,22,25-26)

  25 tx 2022-05-18 17:04 OZ7IT 5.288689 -21dB 0 JO65df 5W M0XCH IO82uc 1019km 256deg
  15  2022-05-18 17:02 M0XCH 5.288700 -27dB 0 IO82uc 0.1W OZ7IT JO65df 1019km 64deg
  56 tx 2022-05-02 14:24 OZ7IT 7.040057 -14dB 0 JO65df 5W M0XCH IO82uc 1019km 256deg
  17  2022-05-02 14:18 M0XCH 7.040100 -18dB 0 IO82uc 0.1W OZ7IT JO65df 1019km 64deg
  66 tx 2022-05-15 15:28 OZ7IT 10.140166 -10dB 1 JO65df 5W M0XCH IO82uc 1019km 256deg
  36  2022-05-15 15:26 M0XCH 10.140202 -5dB -2 IO82uc 0.1W OZ7IT JO65df 1019km 64deg
  66 tx 2022-05-15 17:24 OZ7IT 14.097139 0dB 0 JO65df 5W M0XCH IO82uc 1019km 256deg
   4  2022-05-15 17:26 M0XCH 14.097101 -14dB 0 IO82uc 0.1W OZ7IT JO65df 1019km 64deg
   3 tx 2022-05-19 13:54 OZ7IT 18.106072 -17dB 0 JO65df 5W M0XCH IO82uc 1019km 256deg
   5  2022-05-19 13:38 M0XCH 18.106115 -20dB 1 IO82uc 0.1W OZ7IT JO65df 1019km 64deg
  15 tx 2022-05-25 16:44 OZ7IT 21.096127 -29dB 1 JO65df 5W M0XCH IO82uc 1019km 256deg
   5  2022-05-25 16:46 M0XCH 21.096100 -15dB 0 IO82uc 0.1W OZ7IT JO65df 1019km 64deg
  10 tx 2022-05-19 13:00 OZ7IT 28.126076 -21dB 1 JO65df 5W M0XCH IO82uc 1019km 256deg
   6  2022-05-19 12:54 M0XCH 28.126200 -26dB 1 IO82uc 0.1W OZ7IT JO65df 1019km 64deg

   M0XZS 15,10 - (May 16,18-19,31)

   3 tx 2022-05-18 14:48 OZ7IT 21.096128 -23dB 0 JO65df 5W M0XZS IO82ub 1021km 256deg
   9  2022-05-18 14:46 M0XZS 21.095999 -21dB 0 IO82ub 5W OZ7IT JO65df 1021km 64deg
   7 tx 2022-05-18 11:30 OZ7IT 28.126067 12dB 0 JO65df 5W M0XZS IO82ub 1021km 256deg
  20  2022-05-18 11:32 M0XZS 28.126154 20dB 0 IO82ub 5W OZ7IT JO65df 1021km 64deg

   M5RJC 40 - (May 31)

   3 tx 2022-05-31 11:30 OZ7IT 7.040057 -28dB 0 JO65df 5W M5RJC IO82pb 1047km 257deg
  15  2022-05-31 11:32 M5RJC 7.040019 -29dB 0 IO82pb 1W OZ7IT JO65df 1047km 64deg

   M7CFW 20 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 08:22 OZ7IT 14.097143 -11dB 0 JO65df 5W M7CFW IO82ws 979km 260deg
   1  2022-05-22 08:20 M7CFW 14.097157 4dB 0 IO82ws 5W OZ7IT JO65df 979km 68deg

   M7EMM 40 - (May 18-19)

  27 tx 2022-05-19 02:20 OZ7IT 7.040059 -23dB 0 JO65df 5W M7EMM IO82 1049km 259deg
   1  2022-05-19 02:18 M7EMM 7.040099 -26dB 0 IO82rr 5W OZ7IT JO65df 1007km 68deg

   M7ENP 40,30 - (May 2,28-29)

   3 tx 2022-05-29 17:52 OZ7IT 7.040082 -13dB 0 JO65df 5W M7ENP IO82xb 1006km 255deg
   1  2022-05-28 17:30 M7ENP 7.040078 -27dB 0 IO82xb 0.2W OZ7IT JO65df 1006km 64deg
   2 tx 2022-05-02 16:20 OZ7IT 10.140192 -18dB 0 JO65df 5W M7ENP IO82xb 1006km 255deg
   1  2022-05-02 16:12 M7ENP 10.140217 -21dB 0 IO82xb 0.005W OZ7IT JO65df 1006km 64deg

   MW0RSS 30 - (May 16-17)

  10 tx 2022-05-17 05:50 OZ7IT 10.140105 -18dB -1 JO65df 5W MW0RSS IO82lx 1028km 262deg
  32  2022-05-17 05:48 MW0RSS 10.140307 -7dB -1 IO82lx 1W OZ7IT JO65df 1028km 70deg


IO83 2E0VGI 40 - (May 10)

   2 tx 2022-05-10 16:44 OZ7IT 7.040059 -21dB 0 JO65df 5W 2E0VGI IO83 1010km 265deg
   1  2022-05-10 16:54 2E0VGI 7.040098 -7dB 0 IO83 20W OZ7IT JO65df 1010km 73deg

   G0CTP 20 - (May 19-20)

  15 tx 2022-05-19 09:26 OZ7IT 14.097138 -9dB 0 JO65df 5W G0CTP IO83te 978km 263deg
  16  2022-05-19 09:24 G0CTP 14.097102 -7dB 0 IO83te 0.005W OZ7IT JO65df 978km 71deg

   G0FCA 20 - (May 1-28)

  448 tx 2022-05-04 08:44 OZ7IT 14.097145 -26dB 0 JO65df 5W G0FCA IO83uq 956km 266deg
  249  2022-05-04 08:42 G0FCA 14.097008 -15dB 0 IO83uq 1W OZ7IT JO65df 956km 74deg

   G0IDE 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)

  53 tx 2022-05-10 21:06 OZ7IT 1.838075 -16dB 0 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
  173  2022-05-10 21:04 G0IDE 1.838076 -11dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg
  101 tx 2022-05-09 21:12 OZ7IT 3.570064 -11dB 0 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
  233  2022-05-09 21:14 G0IDE 3.570082 -7dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg
   3 tx 2022-05-15 20:50 OZ7IT 5.366192 -8dB 0 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
  11  2022-05-15 20:52 G0IDE 5.366177 -9dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg
  135 tx 2022-05-08 19:28 OZ7IT 7.040055 -10dB 0 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
  308  2022-05-08 19:26 G0IDE 7.040081 -10dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg
  94 tx 2022-05-07 21:26 OZ7IT 10.140157 -5dB 0 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
  285  2022-05-07 21:28 G0IDE 10.140183 7dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg
  67 tx 2022-05-02 09:02 OZ7IT 14.097132 1dB 0 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
  219  2022-05-02 09:00 G0IDE 14.097088 6dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg
  10 tx 2022-05-24 12:44 OZ7IT 18.106117 -22dB 0 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
  55  2022-05-24 12:42 G0IDE 18.106089 -5dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg
   8 tx 2022-05-18 15:12 OZ7IT 21.096131 -30dB 1 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
  25  2022-05-18 15:10 G0IDE 21.096077 3dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg
   5 tx 2022-05-24 10:16 OZ7IT 24.926098 -3dB 0 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
   8  2022-05-24 10:18 G0IDE 24.926080 -13dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg
  26 tx 2022-05-06 14:22 OZ7IT 28.126127 -26dB 0 JO65df 5W G0IDE IO83pq 983km 266deg
  60  2022-05-06 14:20 G0IDE 28.126078 -14dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg

   G0LUJ 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-15,18-31)

   6 tx 2022-05-08 23:40 OZ7IT 1.838073 -25dB 0 JO65df 5W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  106  2022-05-08 23:20 G0LUJ 1.838081 -18dB 0 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg
  70 tx 2022-05-10 04:22 OZ7IT 3.570071 -28dB 0 JO65df 5W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  440  2022-05-10 04:02 G0LUJ 3.570079 6dB 0 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg
  112 tx 2022-05-21 07:04 OZ7IT 5.366196 -21dB 0 JO65df 5W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  216  2022-05-21 07:02 G0LUJ 5.366176 -1dB 0 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg
  139 tx 2022-05-27 08:24 OZ7IT 7.040067 -22dB 0 JO65df 5W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  327  2022-05-27 08:26 G0LUJ 7.040074 -13dB 0 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg
  113 tx 2022-05-07 17:28 OZ7IT 10.140170 -24dB 0 JO65df 5W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  515  2022-05-07 17:24 G0LUJ 10.140172 -7dB 0 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg
  106 tx 2022-05-27 13:30 OZ7IT 14.097156 -29dB 0 JO65df 5W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  273  2022-05-27 13:28 G0LUJ 14.097067 -23dB 0 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg
  11 tx 2022-05-19 11:06 OZ7IT 18.106093 -27dB 0 JO65df 5W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  103  2022-05-19 10:52 G0LUJ 18.106060 -8dB 0 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg
  22 tx 2022-05-24 13:08 OZ7IT 21.096151 -22dB 1 JO65df 5W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  66  2022-05-24 13:14 G0LUJ 21.096060 6dB 0 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg
  13 tx 2022-05-25 16:24 OZ7IT 24.926126 -21dB 1 JO65df 5W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  24  2022-05-25 16:42 G0LUJ 24.926059 -12dB 3 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg
  17 tx 2022-05-24 12:18 OZ7IT 28.126110 10dB 1 JO65df 2W G0LUJ IO83ls 1001km 267deg
  29  2022-05-24 12:20 G0LUJ 28.126048 9dB 3 IO83ls 5W OZ7IT JO65df 1001km 74deg

   G0VOK 40,20 - (May 29)

   2 tx 2022-05-29 21:06 OZ7IT 7.040057 -16dB 0 JO65df 5W G0VOK IO83rg 986km 263deg
   4  2022-05-29 21:08 G0VOK 7.040020 -15dB 0 IO83rg 1W OZ7IT JO65df 986km 71deg
   1 tx 2022-05-29 20:44 OZ7IT 14.097138 -20dB 0 JO65df 5W G0VOK IO83rg 986km 263deg
   2  2022-05-29 20:34 G0VOK 14.097030 -24dB 0 IO83rg 1W OZ7IT JO65df 986km 71deg

   G1DFT 10 - (May 24-25,27,30)

   6 tx 2022-05-24 12:52 OZ7IT 28.126076 5dB -1 JO65df 2W G1DFT IO83lo 1006km 266deg
  24  2022-05-24 12:50 G1DFT 28.126101 26dB -3 IO83lo 5W OZ7IT JO65df 1006km 73deg

   G1NUU 40 - (May 1-2,5,18)

  23 tx 2022-05-01 06:18 OZ7IT 7.040053 -16dB 0 JO65df 5W G1NUU IO83mp 1000km 266deg
  38  2022-05-01 06:20 G1NUU 7.040104 -9dB 0 IO83mp 5W OZ7IT JO65df 1000km 74deg

   G1WYA 80,40,20 - (May 16,18-22,24-26,28,30-31)

  11 tx 2022-05-31 23:52 OZ7IT 3.570066 -11dB 0 JO65df 5W G1WYA IO83wn 950km 265deg
   2  2022-05-31 23:54 G1WYA 3.570178 -18dB 0 IO83wn 1W OZ7IT JO65df 950km 73deg
  23 tx 2022-05-19 21:04 OZ7IT 7.040056 -12dB 0 JO65df 5W G1WYA IO83wn 950km 265deg
  14  2022-05-19 21:06 G1WYA 7.040183 -26dB 0 IO83wn 0.5W OZ7IT JO65df 950km 73deg
  34 tx 2022-05-18 09:12 OZ7IT 14.097137 -13dB 0 JO65df 5W G1WYA IO83wn 950km 265deg
  58  2022-05-18 09:10 G1WYA 14.097185 -17dB 0 IO83wn 0.5W OZ7IT JO65df 950km 73deg

   G3ZNG 40 - (May 3-4,6,28)

  25 tx 2022-05-03 17:50 OZ7IT 7.040053 -20dB 0 JO65df 5W G3ZNG IO83lu 999km 268deg
  92  2022-05-03 17:48 G3ZNG 7.040044 -25dB 0 IO83lu 0.2W OZ7IT JO65df 999km 75deg

   G4ELA 20 - (May 16)

   3 tx 2022-05-16 15:50 OZ7IT 14.097142 -18dB 0 JO65df 5W G4ELA IO83jj 1024km 265deg
  20  2022-05-16 15:52 G4ELA 14.097127 -9dB -3 IO83jj 10W OZ7IT JO65df 1024km 72deg

   G4HZW 10 - (May 4-7,27-28)

   5 tx 2022-05-06 15:24 OZ7IT 28.126138 -11dB 0 JO65df 5W G4HZW IO83uh 969km 263deg
  65  2022-05-06 15:28 G4HZW 28.126039 4dB 0 IO83uh 5W OZ7IT JO65df 969km 71deg

   G4SDL 80,40,30,20 - (May 3-5,10-31)

  80 tx 2022-05-18 22:42 OZ7IT 3.570136 -9dB 0 JO65df 5W G4SDL IO83tk 970km 264deg
  13  2022-05-18 22:58 G4SDL 3.569994 -19dB 0 IO83tk 0.5W OZ7IT JO65df 970km 72deg
  195 tx 2022-05-31 20:46 OZ7IT 7.040069 -14dB 0 JO65df 5W G4SDL IO83tk 970km 264deg
   6  2022-05-31 21:16 G4SDL 7.040188 -14dB 0 IO83tk 0.5W OZ7IT JO65df 970km 72deg
  190 tx 2022-05-31 15:08 OZ7IT 10.140177 -22dB 0 JO65df 5W G4SDL IO83tk 970km 264deg
   5  2022-05-31 15:48 G4SDL 10.140283 -15dB 0 IO83tk 0.5W OZ7IT JO65df 970km 72deg
  76 tx 2022-05-31 08:44 OZ7IT 14.097161 -7dB 0 JO65df 5W G4SDL IO83tk 970km 264deg
   1  2022-05-31 17:10 G4SDL 14.097178 -18dB 1 IO83tk 0.5W OZ7IT JO65df 970km 72deg

   G4UCU 30 - (May 30)

   7 tx 2022-05-30 10:40 OZ7IT 10.140160 -25dB 0 JO65df 5W G4UCU IO83 1010km 265deg
  11  2022-05-30 10:38 G4UCU 10.140270 -11dB 0 IO83 5W OZ7IT JO65df 1010km 73deg

   G4UGD 20 - (May 2-23,26-27,29-31)

   5 tx 2022-05-04 09:28 OZ7IT 14.097150 -24dB 0 JO65df 5W G4UGD IO83 1010km 265deg
  479  2022-05-04 09:30 G4UGD 14.097090 -13dB 0 IO83og 2W OZ7IT JO65df 1002km 71deg

   G7ELA 30,20 - (May 19-20)

   1 tx 2022-05-20 07:24 OZ7IT 10.140159 -24dB 0 JO65df 5W G7ELA IO83tm 967km 265deg
   7  2022-05-20 07:26 G7ELA 10.140200 5dB 0 IO83tm 10W OZ7IT JO65df 967km 73deg
   4 tx 2022-05-20 10:42 OZ7IT 14.097137 -12dB 0 JO65df 5W G7ELA IO83tm 967km 265deg
  15  2022-05-20 10:44 G7ELA 14.097063 6dB 0 IO83tm 10W OZ7IT JO65df 967km 73deg

   G7FTN 20,10 - (May 3,5,9,14,18,24)

   5 tx 2022-05-03 11:48 OZ7IT 14.097140 -13dB 0 JO65df 5W G7FTN IO83sb 988km 262deg
  35  2022-05-03 11:50 G7FTN 14.097166 -2dB 0 IO83sb 2W OZ7IT JO65df 988km 70deg
   2 tx 2022-05-24 11:12 OZ7IT 28.126080 -22dB 0 JO65df 2W G7FTN IO83sb 988km 262deg
   7  2022-05-24 11:10 G7FTN 28.126163 -9dB 0 IO83sb 5W OZ7IT JO65df 988km 70deg

   G7NEH 20 - (May 24)

   1 tx 2022-05-24 13:06 OZ7IT 14.097138 -7dB 0 JO65df 5W G7NEH IO83oe 1005km 263deg
   3  2022-05-24 13:08 G7NEH 14.097002 -3dB 0 IO83oe 5W OZ7IT JO65df 1005km 71deg

   G7OAE 40,30 - (May 6,8)

   2 tx 2022-05-06 05:30 OZ7IT 7.040058 -4dB 0 JO65df 5W G7OAE IO83xc 961km 262deg
  19  2022-05-06 05:28 G7OAE 7.040199 -13dB 0 IO83xc 0.1W OZ7IT JO65df 961km 70deg
  20 tx 2022-05-08 07:06 OZ7IT 10.140161 -25dB 0 JO65df 5W G7OAE IO83xc 961km 262deg
  160  2022-05-08 07:04 G7OAE 10.140299 -25dB 0 IO83xc 0.1W OZ7IT JO65df 961km 70deg

   G8KVM 30 - (May 4)

   2 tx 2022-05-04 18:22 OZ7IT 10.140184 -2dB 0 JO65df 5W G8KVM IO83wb 967km 262deg
   5  2022-05-04 18:20 G8KVM 10.140177 0dB -1 IO83wb 2W OZ7IT JO65df 967km 70deg

   M0SSN 40 - (May 13-14)

  18 tx 2022-05-14 17:28 OZ7IT 7.040061 -25dB 0 JO65df 5W M0SSN IO83no 996km 266deg
  16  2022-05-14 17:30 M0SSN 7.040095 -15dB 0 IO83no 10W OZ7IT JO65df 996km 73deg

   M0XAG 160,40,30 - (May 1-5,9,15-16)

   2 tx 2022-05-04 23:12 OZ7IT 1.838071 -29dB 0 JO65df 5W M0XAG IO83tl 968km 264deg
   1  2022-05-09 20:32 M0XAG 1.838000 -29dB 0 IO83tl 5W OZ7IT JO65df 968km 73deg
   4 tx 2022-05-09 22:22 OZ7IT 7.040057 -23dB 0 JO65df 5W M0XAG IO83tl 968km 264deg
  88  2022-05-09 22:24 M0XAG 7.040000 -16dB 0 IO83tl 5W OZ7IT JO65df 968km 73deg
   7 tx 2022-05-16 23:28 OZ7IT 10.140161 -17dB 0 JO65df 5W M0XAG IO83tl 968km 264deg
   7  2022-05-16 00:08 M0XAG 10.140100 -31dB 0 IO83tl 5W OZ7IT JO65df 968km 73deg

   M1EIU 40,30,10 - (May 4,6-27,30)

  628 tx 2022-05-07 19:08 OZ7IT 7.040075 -25dB 0 JO65df 5W M1EIU IO83qe 994km 263deg
  46  2022-05-07 19:06 M1EIU 7.040075 -21dB 0 IO83qe 5W OZ7IT JO65df 994km 71deg
  20 tx 2022-05-04 09:10 OZ7IT 10.140171 -26dB 0 JO65df 5W M1EIU IO83qe 994km 263deg
  41  2022-05-04 09:08 M1EIU 10.140182 -22dB 0 IO83qe 5W OZ7IT JO65df 994km 71deg
  31 tx 2022-05-24 10:18 OZ7IT 28.126102 -12dB 0 JO65df 2W M1EIU IO83qe 994km 263deg
  15  2022-05-24 10:20 M1EIU 28.126060 -15dB 0 IO83qe 5W OZ7IT JO65df 994km 71deg

   M1ROK 20 - (May 3)

   2 tx 2022-05-03 14:48 OZ7IT 14.097185 -25dB 0 JO65df 5W M1ROK IO83pn 987km 265deg
  15  2022-05-03 14:44 M1ROK 14.097054 -6dB 0 IO83pn 1W OZ7IT JO65df 987km 73deg

   M1ZRP 40 - (May 2,30)

   3 tx 2022-05-02 16:20 OZ7IT 7.040056 -10dB 0 JO65df 5W M1ZRP IO83pq 983km 266deg
   6  2022-05-02 16:18 M1ZRP 7.040101 -7dB 0 IO83pq 5W OZ7IT JO65df 983km 74deg

   M3DCI 40,20 - (May 1,14-15)

   7 tx 2022-05-14 21:10 OZ7IT 7.040058 12dB 0 JO65df 5W M3DCI IO83lt 1000km 267deg
  23  2022-05-14 21:08 M3DCI 7.040099 0dB 0 IO83lt 10W OZ7IT JO65df 1000km 75deg
   5 tx 2022-05-15 08:24 OZ7IT 14.097140 -16dB 0 JO65df 5W M3DCI IO83lt 1000km 267deg
  10  2022-05-15 08:26 M3DCI 14.097100 5dB 0 IO83lt 10W OZ7IT JO65df 1000km 75deg

   M7ELO 20 - (May 1,3,6,15)

   4 tx 2022-05-06 11:52 OZ7IT 14.097144 -28dB 0 JO65df 5W M7ELO IO83 1010km 265deg
  16  2022-05-06 11:54 M7ELO 14.097000 -23dB 0 IO83 5W OZ7IT JO65df 1010km 73deg

   M7SZY 40,20 - (May 6)

   5 tx 2022-05-06 10:24 OZ7IT 7.040061 -27dB 0 JO65df 5W M7SZY IO83mj 1008km 265deg
  15  2022-05-06 10:22 M7SZY 7.040069 -17dB 0 IO83mj 5W OZ7IT JO65df 1008km 72deg
  12 tx 2022-05-06 12:42 OZ7IT 14.097145 -2dB 0 JO65df 5W M7SZY IO83mj 1008km 265deg
  22  2022-05-06 12:44 M7SZY 14.097068 -4dB 0 IO83mj 1W OZ7IT JO65df 1008km 72deg

   MW0ARL 40 - (May 1)

  13 tx 2022-05-01 05:22 OZ7IT 7.040077 -4dB 0 JO65df 5W MW0ARL IO83lb 1025km 263deg
  21  2022-05-01 05:20 MW0ARL 7.039991 -8dB 0 IO83lb 1W OZ7IT JO65df 1025km 70deg

   MW0GRJ 10 - (May 22-24,30)

   7 tx 2022-05-23 07:48 OZ7IT 28.126131 0dB 0 JO65df 5W MW0GRJ IO83kf 1024km 264deg
  21  2022-05-23 07:46 MW0GRJ 28.126045 8dB -1 IO83kf 5W OZ7IT JO65df 1024km 71deg

   MW0NAB 20 - (May 8,11-12)

  27 tx 2022-05-08 09:56 OZ7IT 14.097144 -9dB 0 JO65df 5W MW0NAB IO83bh 1069km 265deg
  21  2022-05-08 09:58 MW0NAB 14.097096 4dB 1 IO83bh 5W OZ7IT JO65df 1069km 72deg

   MW1MDH 20 - (May 1,28)

   6 tx 2022-05-28 12:42 OZ7IT 14.097141 -2dB 0 JO65df 5W MW1MDH IO83me 1015km 263deg
   9  2022-05-28 12:40 MW1MDH 14.097004 -16dB 0 IO83me 2W OZ7IT JO65df 1015km 71deg


IO84 2E0ACE 40 - (May 1,8)

   1 tx 2022-05-01 12:18 OZ7IT 7.040062 -23dB 0 JO65df 5W 2E0ACE IO84pw 953km 274deg
   2  2022-05-01 12:20 2E0ACE 7.040095 -17dB 0 IO84pw 5W OZ7IT JO65df 953km 82deg

   G0BZB 40,20 - (May 4,12,22-25,27-30)

  25 tx 2022-05-25 17:04 OZ7IT 7.040060 -23dB 0 JO65df 5W G0BZB-SWL IO84sx 937km 274deg
   9  2022-05-25 15:46 G0BZB 7.040134 -21dB -1 IO84 5W OZ7IT JO65df 983km 79deg
  37 tx 2022-05-25 16:22 OZ7IT 14.097138 -13dB 0 JO65df 5W G0BZB-SWL IO84sx 937km 274deg
  43  2022-05-24 22:04 G0BZB 14.097164 -20dB 0 IO84 5W OZ7IT JO65df 983km 79deg

   G0ZMH 20 - (May 8-9,11-13,22,27)

  145 tx 2022-05-22 09:06 OZ7IT 14.097145 -1dB 0 JO65df 5W G0ZMH IO84is 993km 273deg
   1  2022-05-22 09:04 G0ZMH 14.097028 6dB 0 IO84is 1W OZ7IT JO65df 993km 81deg

   G1HZI 40 - (May 11-12,14,16-17,19)

  13 tx 2022-05-11 17:48 OZ7IT 7.040056 -14dB 0 JO65df 5W G1HZI IO84xx 911km 274deg
  38  2022-05-11 17:46 G1HZI 7.040101 3dB 0 IO84xx 5W OZ7IT JO65df 911km 82deg

   M0NNQ 20 - (May 23,25)

   1 tx 2022-05-25 17:10 OZ7IT 14.097144 6dB 0 JO65df 5W M0NNQ IO84pw 953km 274deg
   4  2022-05-25 17:02 M0NNQ 14.097096 2dB 0 IO84pw 5W OZ7IT JO65df 953km 82deg


IO85 GM0DHD 20 - (May 22)

   3 tx 2022-05-22 18:22 OZ7IT 14.097132 8dB 0 JO65df 5W GM0DHD IO85gw 991km 281deg
   4  2022-05-22 18:20 GM0DHD 14.097160 -2dB -1 IO85gw 5W OZ7IT JO65df 991km 88deg

   GM3ZZA 80,40,30,20 - (May 18-20)

   3 tx 2022-05-20 02:42 OZ7IT 3.570130 -10dB 0 JO65df 5W GM3ZZA IO85fu 996km 281deg
   4  2022-05-20 04:22 GM3ZZA 3.570121 -22dB 0 IO85fu 2W OZ7IT JO65df 996km 87deg
   3 tx 2022-05-20 01:26 OZ7IT 7.040055 -7dB 0 JO65df 5W GM3ZZA IO85fu 996km 281deg
  10  2022-05-20 01:20 GM3ZZA 7.040121 -4dB 0 IO85fu 2W OZ7IT JO65df 996km 87deg
   6 tx 2022-05-19 15:48 OZ7IT 10.140157 -14dB 0 JO65df 5W GM3ZZA IO85fu 996km 281deg
  11  2022-05-19 15:28 GM3ZZA 10.140222 4dB 0 IO85fu 2W OZ7IT JO65df 996km 87deg
   1 tx 2022-05-19 15:10 OZ7IT 14.097134 -20dB 0 JO65df 5W GM3ZZA IO85fu 996km 281deg
   1  2022-05-18 14:54 GM3ZZA 14.097106 -5dB -1 IO85fu 0.05W OZ7IT JO65df 996km 87deg

   GM4UQD 20 - (May 7)

   2 tx 2022-05-07 09:06 OZ7IT 14.097134 -20dB 0 JO65df 5W GM4UQD IO85 968km 278deg
   9  2022-05-07 09:04 GM4UQD 14.097106 1dB 0 IO85 2W OZ7IT JO65df 968km 85deg

   GM4YLN 20 - (May 24)

   2 tx 2022-05-24 10:52 OZ7IT 14.097145 6dB 0 JO65df 5W GM4YLN IO85iv 981km 281deg
   2  2022-05-24 11:30 GM4YLN 14.097195 -3dB 0 IO85iv 1W OZ7IT JO65df 981km 88deg

   GM6BRU 40,20 - (May 26)

   3 tx 2022-05-26 00:46 OZ7IT 7.040058 -11dB 0 JO65df 5W GM6BRU IO85ju 976km 280deg
   8  2022-05-26 00:44 GM6BRU 7.040099 -6dB 0 IO85ju 1W OZ7IT JO65df 976km 88deg
   7 tx 2022-05-26 11:04 OZ7IT 14.097140 -5dB 0 JO65df 5W GM6BRU IO85ju 976km 280deg
   6  2022-05-26 11:06 GM6BRU 14.097100 6dB 0 IO85ju 1W OZ7IT JO65df 976km 88deg

   MM0BQA 20 - (May 2-5,9-13,16-21,24-27,30-31)

  266 tx 2022-05-24 07:52 OZ7IT 14.097141 -5dB 0 JO65df 5W MM0BQA IO85gw 991km 281deg
  19  2022-05-24 07:54 MM0BQA 14.097082 6dB 0 IO85gw 5W OZ7IT JO65df 991km 88deg

   MM7BWK 160,80,40,30,20,17,15 - (May 1,7-10,12-15,17-31)

  12 tx 2022-05-14 21:28 OZ7IT 1.838071 -6dB 0 JO65df 5W MM7BWK IO85pj 948km 277deg
  45  2022-05-14 21:26 MM7BWK 1.838008 -24dB 0 IO85pj 0.1W OZ7IT JO65df 948km 85deg
  22 tx 2022-05-09 00:22 OZ7IT 3.570066 0dB 0 JO65df 5W MM7BWK IO85pj 948km 277deg
  190  2022-05-09 00:20 MM7BWK 3.570017 -10dB 0 IO85pj 2W OZ7IT JO65df 948km 85deg
  86 tx 2022-05-07 20:46 OZ7IT 7.040058 -3dB 0 JO65df 5W MM7BWK IO85pj 948km 277deg
  575  2022-05-07 20:44 MM7BWK 7.040178 -8dB 0 IO85pj 5W OZ7IT JO65df 948km 85deg
   6 tx 2022-05-08 16:48 OZ7IT 10.140161 8dB 0 JO65df 5W MM7BWK IO85pj 948km 277deg
  47  2022-05-08 16:46 MM7BWK 10.140271 3dB 0 IO85pj 5W OZ7IT JO65df 948km 85deg
  50 tx 2022-05-01 05:52 OZ7IT 14.097139 -22dB 0 JO65df 5W MM7BWK IO85pj 948km 277deg
  233  2022-05-01 05:50 MM7BWK 14.097020 -31dB 0 IO85pj 5W OZ7IT JO65df 948km 85deg
   1 tx 2022-05-24 06:22 OZ7IT 18.106114 -28dB 0 JO65df 5W MM7BWK IO85pj 948km 277deg
  18  2022-05-24 06:26 MM7BWK 18.106194 -25dB -1 IO85pj 5W OZ7IT JO65df 948km 85deg
   5 tx 2022-05-09 19:00 OZ7IT 21.096129 -24dB 0 JO65df 5W MM7BWK IO85pj 948km 277deg
  22  2022-05-09 18:58 MM7BWK 21.096167 -24dB 0 IO85pj 0.5W OZ7IT JO65df 948km 85deg


IO86 GM0KMJ 20 - (May 5-6,8-9,17,28-30)

  51 tx 2022-05-06 10:44 OZ7IT 14.097199 1dB 0 JO65df 5W GM0KMJ IO86ca 1011km 282deg
  101  2022-05-06 10:42 GM0KMJ 14.097041 12dB 0 IO86ca 5W OZ7IT JO65df 1011km 88deg


IO87 2M0HZD 20 - (May 4-8,10,14-17,22-24,26,29-30)

  276 tx 2022-05-29 10:20 OZ7IT 14.097136 -19dB 0 JO65df 5W 2M0HZD IO87hq 998km 292deg
  17  2022-05-29 10:22 2M0HZD 14.097144 -19dB 0 IO87hq 5W OZ7IT JO65df 998km 99deg

   GM1OXB 160,80,40,30,20,17 - (May 1-31)

  58 tx 2022-05-14 23:34 OZ7IT 1.838071 -13dB 0 JO65df 5W GM1OXB IO87lp 978km 292deg
  46  2022-05-14 23:32 GM1OXB 1.838039 -11dB 0 IO87lp 2W OZ7IT JO65df 978km 99deg
  126 tx 2022-05-10 20:20 OZ7IT 3.570066 5dB 0 JO65df 5W GM1OXB IO87lp 978km 292deg
  54  2022-05-10 20:22 GM1OXB 3.570067 -17dB 0 IO87lp 2W OZ7IT JO65df 978km 99deg
  425 tx 2022-05-15 05:46 OZ7IT 7.040059 -11dB 0 JO65df 5W GM1OXB IO87lp 978km 292deg
  132  2022-05-15 05:48 GM1OXB 7.040037 -6dB 0 IO87lp 2W OZ7IT JO65df 978km 99deg
  334 tx 2022-05-12 07:54 OZ7IT 10.140162 -20dB 0 JO65df 5W GM1OXB IO87lp 978km 292deg
  134  2022-05-12 07:56 GM1OXB 10.140166 -9dB 0 IO87lp 2W OZ7IT JO65df 978km 99deg
  136 tx 2022-05-06 20:44 OZ7IT 14.097142 -23dB 0 JO65df 5W GM1OXB IO87lp 978km 292deg
  89  2022-05-06 20:42 GM1OXB 14.097062 -21dB 0 IO87lp 2W OZ7IT JO65df 978km 99deg
   1 tx 2022-05-19 10:32 OZ7IT 18.106064 -30dB 0 JO65df 5W GM1OXB IO87lp 978km 292deg
   2  2022-05-10 10:42 GM1OXB 18.106064 -27dB 0 IO87lp 2W OZ7IT JO65df 978km 99deg

   GM3RTG 80 - (May 4-6)

  19 tx 2022-05-05 19:04 OZ7IT 3.570065 -19dB 0 JO65df 5W GM3RTG IO87wi 919km 291deg
  106  2022-05-05 19:06 GM3RTG 3.570101 -9dB 0 IO87wi 5W OZ7IT JO65df 919km 99deg

   GM5JET 30,20,15 - (May 5-6,23-24,26)

  84 tx 2022-05-05 21:32 OZ7IT 10.140236 -18dB 1 JO65df 5W GM5JET IO87bn 1025km 291deg
   3  2022-05-05 21:34 GM5JET 10.140264 9dB 0 IO87bn 5W OZ7IT JO65df 1025km 98deg
  76 tx 2022-05-05 21:08 OZ7IT 14.097136 -13dB 0 JO65df 5W GM5JET IO87bn 1025km 291deg
   2  2022-05-05 21:24 GM5JET 14.097179 -17dB 0 IO87bn 5W OZ7IT JO65df 1025km 98deg
  39 tx 2022-05-06 10:22 OZ7IT 21.096127 8dB 0 JO65df 5W GM5JET IO87bn 1025km 291deg
   1  2022-05-05 21:18 GM5JET 21.096176 -21dB 0 IO87bn 5W OZ7IT JO65df 1025km 98deg

   MM0GYX 20 - (May 4)

   3 tx 2022-05-04 08:40 OZ7IT 14.097138 -15dB 0 JO65df 5W MM0GYX IO87ip 992km 292deg
   4  2022-05-04 08:42 MM0GYX 14.097122 -12dB 0 IO87ip 1W OZ7IT JO65df 992km 99deg

   MM5SHA 40 - (May 1-3)

  48 tx 2022-05-01 04:46 OZ7IT 7.040062 -24dB 0 JO65df 5W MM5SHA IO87wd 915km 289deg
  94  2022-05-01 04:44 MM5SHA 7.040095 -13dB 0 IO87wd 5W OZ7IT JO65df 915km 97deg

   MM6EPY 40,20 - (May 1-10,26,28-31)

   4 tx 2022-05-09 10:40 OZ7IT 7.040057 -24dB 0 JO65df 5W MM6EPY IO87hp 997km 292deg
  12  2022-05-09 10:42 MM6EPY 7.040139 -2dB 0 IO87hp 5W OZ7IT JO65df 997km 99deg
  17 tx 2022-05-07 08:42 OZ7IT 14.097139 -12dB 0 JO65df 5W MM6EPY IO87hp 997km 292deg
  58  2022-05-07 08:44 MM6EPY 14.097140 10dB 0 IO87hp 5W OZ7IT JO65df 997km 99deg
  58  2022-05-07 08:44 MM6EPY 14.097152 -14dB -1 IO87hp 5W OZ7IT JO65df 997km 99deg


IO88 GM4SJB 40,30 - (May 1-31)

 1726 tx 2022-05-01 02:16 OZ7IT 7.040060 -8dB 0 JO65df 5W GM4SJB IO88ba 1034km 294deg
 1359  2022-05-01 02:18 GM4SJB 7.040082 -12dB 0 IO88ba 5W OZ7IT JO65df 1034km 101deg
  51 tx 2022-05-21 23:02 OZ7IT 10.140160 4dB 0 JO65df 5W GM4SJB IO88ba 1034km 294deg
  54  2022-05-21 23:04 GM4SJB 10.140185 7dB 0 IO88ba 5W OZ7IT JO65df 1034km 101deg

   MM7BWT 30 - (May 4,31)

   4 tx 2022-05-04 18:42 OZ7IT 10.140166 -21dB 0 JO65df 5W MM7BWT IO88kn 1004km 298deg
   2  2022-05-04 18:34 MM7BWT 10.140193 -9dB 0 IO88kn 5W OZ7IT JO65df 1004km 105deg


IO90 2E0FWE 40,30,20,17 - (May 4,10,18-21,24-25,30)

  137 tx 2022-05-10 09:06 OZ7IT 7.040059 -17dB 0 JO65df 5W 2E0FWE IO90bs 1067km 248deg
   7  2022-05-10 09:04 2E0FWE 7.040159 -26dB 1 IO90bs 1W OZ7IT JO65df 1067km 57deg
   2 tx 2022-05-30 07:28 OZ7IT 10.140163 -25dB 1 JO65df 5W 2E0FWE IO90bs 1067km 248deg
   8  2022-05-30 08:08 2E0FWE 10.140258 -13dB 0 IO90bs 1W OZ7IT JO65df 1067km 57deg
   6 tx 2022-05-04 08:26 OZ7IT 14.097142 -20dB 0 JO65df 5W 2E0FWE IO90bs 1067km 248deg
  23  2022-05-04 08:28 2E0FWE 14.097159 -22dB 0 IO90bs 1W OZ7IT JO65df 1067km 57deg
   1 tx 2022-05-30 10:32 OZ7IT 18.106121 -28dB 0 JO65df 5W 2E0FWE IO90bs 1067km 248deg
   4  2022-05-24 18:12 2E0FWE 18.106170 -23dB 0 IO90bs 1W OZ7IT JO65df 1067km 57deg

   2E0HJI 40 - (May 12)

   1 tx 2022-05-12 22:44 OZ7IT 7.040066 -15dB 0 JO65df 5W 2E0HJI IO90jt 1025km 247deg
   2  2022-05-12 22:50 2E0HJI 7.040090 -18dB 0 IO90jt 2W OZ7IT JO65df 1025km 56deg

   2E0TXZ 40,20 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 14:46 OZ7IT 7.040058 -10dB 0 JO65df 5W 2E0TXZ IO90lv 1011km 247deg
   6  2022-05-02 14:26 2E0TXZ 7.039999 -11dB 0 IO90lv 1W OZ7IT JO65df 1011km 56deg
   2 tx 2022-05-02 14:08 OZ7IT 14.097140 -8dB 0 JO65df 5W 2E0TXZ IO90lv 1011km 247deg
   2  2022-05-02 14:10 2E0TXZ 14.097000 -11dB 0 IO90lv 1W OZ7IT JO65df 1011km 56deg

   G0HDI 20 - (May 2-4,18-19)

   6 tx 2022-05-04 11:02 OZ7IT 14.097139 -28dB 0 JO65df 5W G0HDI IO90it 1030km 247deg
   4  2022-05-18 17:36 G0HDI 14.097130 -16dB 0 IO90it 0.2W OZ7IT JO65df 1030km 56deg

   G1BLO 20 - (May 2-8,10-13,16-27,30-31)

  90 tx 2022-05-03 17:56 OZ7IT 14.097142 13dB 0 JO65df 5W G1BLO IO90ds 1057km 248deg
  92  2022-05-03 17:54 G1BLO 14.096999 -20dB -2 IO90ds 5W OZ7IT JO65df 1057km 57deg

   G1MXD 20 - (May 22)

   3 tx 2022-05-22 14:44 OZ7IT 14.097152 -14dB 0 JO65df 5W G1MXD IO90 1037km 245deg
   7  2022-05-22 14:46 G1MXD 14.097092 7dB 0 IO90 5W OZ7IT JO65df 1037km 54deg

   G1OJS 40 - (May 3-7,10-11,13-17)

   3 tx 2022-05-05 18:42 OZ7IT 7.040063 -10dB 0 JO65df 5W G1OJS IO90ju 1023km 247deg
  71  2022-05-05 18:40 G1OJS 7.040005 -12dB 0 IO90ju 5W OZ7IT JO65df 1023km 56deg

   G4GCI 80,60,40,30,20,17,12,10 - (May 1-2,4-15,17-18,25-31)

  39 tx 2022-05-05 18:44 OZ7IT 3.570073 -23dB 0 JO65df 5W G4GCI IO90gu 1038km 248deg
  276  2022-05-05 18:42 G4GCI 3.570016 -15dB 0 IO90gu 5W OZ7IT JO65df 1038km 57deg
  18 tx 2022-05-10 03:06 OZ7IT 5.288699 -3dB 0 JO65df 5W G4GCI IO90gu 1038km 248deg
  218  2022-05-10 03:04 G4GCI 5.288615 -1dB 0 IO90gu 5W OZ7IT JO65df 1038km 57deg
  55 tx 2022-05-08 23:56 OZ7IT 7.040068 -10dB 0 JO65df 5W G4GCI IO90gu 1038km 248deg
  241  2022-05-08 23:54 G4GCI 7.040012 -2dB 0 IO90gu 5W OZ7IT JO65df 1038km 57deg
  80 tx 2022-05-05 07:50 OZ7IT 10.140173 -2dB 0 JO65df 5W G4GCI IO90gu 1038km 248deg
  360  2022-05-05 07:48 G4GCI 10.140110 -9dB 0 IO90gu 5W OZ7IT JO65df 1038km 57deg
  38 tx 2022-05-02 08:42 OZ7IT 14.097155 0dB 0 JO65df 5W G4GCI IO90gu 1038km 248deg
  221  2022-05-02 08:40 G4GCI 14.097009 -1dB 0 IO90gu 5W OZ7IT JO65df 1038km 57deg
   5 tx 2022-05-11 15:34 OZ7IT 18.106147 -6dB 0 JO65df 5W G4GCI IO90gu 1038km 248deg
  46  2022-05-11 15:32 G4GCI 18.106016 -2dB 0 IO90gu 5W OZ7IT JO65df 1038km 57deg
   3 tx 2022-05-11 16:18 OZ7IT 24.926125 -8dB 0 JO65df 5W G4GCI IO90gu 1038km 248deg
  12  2022-05-11 16:16 G4GCI 24.925998 2dB 0 IO90gu 5W OZ7IT JO65df 1038km 57deg
   2 tx 2022-05-11 15:38 OZ7IT 28.126099 -13dB 0 JO65df 5W G4GCI IO90gu 1038km 248deg
   6  2022-05-11 15:58 G4GCI 28.125992 -4dB 0 IO90gu 5W OZ7IT JO65df 1038km 57deg

   G4OCZ 20 - (May 7)

   2 tx 2022-05-07 10:40 OZ7IT 14.097141 -16dB 0 JO65df 5W G4OCZ IO90ut 972km 245deg
  42  2022-05-07 10:42 G4OCZ 14.096999 -4dB 0 IO90ut 5W OZ7IT JO65df 972km 55deg

   G4WCP 80,40 - (May 28)

   1 tx 2022-05-28 18:22 OZ7IT 3.570069 -23dB 0 JO65df 5W G4WCP IO90wu 960km 245deg
   4  2022-05-28 18:20 G4WCP 3.570099 -13dB 0 IO90wu 5W OZ7IT JO65df 960km 55deg
   2 tx 2022-05-28 21:06 OZ7IT 7.040063 -17dB 0 JO65df 5W G4WCP IO90wu 960km 245deg
   6  2022-05-28 19:06 G4WCP 7.040094 -6dB 0 IO90wu 5W OZ7IT JO65df 960km 55deg

   G4WNC 40,30 - (May 16)

   2 tx 2022-05-16 16:44 OZ7IT 7.040047 -15dB -1 JO65df 5W G4WNC IO90cu 1057km 248deg
   5  2022-05-16 16:46 G4WNC 7.040109 -12dB 0 IO90cu 5W OZ7IT JO65df 1057km 57deg
   1 tx 2022-05-16 17:48 OZ7IT 10.140146 -3dB 0 JO65df 5W G4WNC IO90cu 1057km 248deg
   9  2022-05-16 17:52 G4WNC 10.140212 1dB 0 IO90cu 5W OZ7IT JO65df 1057km 57deg

   G4ZFQ 60,20,17,15,12,10 - (May 1-31)

 1058 tx 2022-05-01 21:32 OZ7IT 5.366185 -24dB 0 JO65df 5W G4ZFQ IO90ir 1036km 247deg
 2231  2022-05-01 21:32 G4ZFQ 5.288746 -27dB 0 IO90ir 1W OZ7IT JO65df 1036km 56deg
 1367 tx 2022-05-25 12:20 OZ7IT 14.097138 11dB 0 JO65df 5W G4ZFQ IO90ir 1036km 247deg
   8  2022-05-25 12:22 G4ZFQ 14.097102 -5dB 0 IO90ir 5W OZ7IT JO65df 1036km 56deg
  379 tx 2022-05-06 11:50 OZ7IT 18.106118 5dB 0 JO65df 5W G4ZFQ IO90ir 1036km 247deg
  159  2022-05-06 11:52 G4ZFQ 18.106196 -23dB -1 IO90ir 0.1W OZ7IT JO65df 1036km 56deg
  171 tx 2022-05-11 15:52 OZ7IT 21.096132 -7dB 0 JO65df 5W G4ZFQ IO90ir 1036km 247deg
  81  2022-05-11 15:54 G4ZFQ 21.096184 -7dB 0 IO90ir 0.1W OZ7IT JO65df 1036km 56deg
  24 tx 2022-05-19 12:34 OZ7IT 24.926100 -21dB 0 JO65df 5W G4ZFQ IO90ir 1036km 247deg
  49  2022-05-19 12:36 G4ZFQ 24.926188 1dB 0 IO90ir 0.1W OZ7IT JO65df 1036km 56deg
  75 tx 2022-05-17 14:56 OZ7IT 28.126070 4dB 0 JO65df 5W G4ZFQ IO90ir 1036km 247deg
  17  2022-05-17 14:58 G4ZFQ 28.126184 -7dB 0 IO90ir 0.05W OZ7IT JO65df 1036km 56deg

   G6BHB 40 - (May 23)

   3 tx 2022-05-23 09:22 OZ7IT 7.040061 -33dB 0 JO65df 5W G6BHB IO90hp 1046km 246deg
   2  2022-05-23 09:24 G6BHB 7.040096 -25dB 0 IO90hp 2W OZ7IT JO65df 1046km 56deg

   G8GZN 40 - (May 28)

   3 tx 2022-05-28 14:44 OZ7IT 7.040069 -25dB 0 JO65df 5W G8GZN IO90dr 1060km 248deg
   2  2022-05-28 14:42 G8GZN 7.040088 -24dB 0 IO90dr 0.5W OZ7IT JO65df 1060km 56deg

   M0DDU 40 - (May 1-2,5,10,20,29)

   7 tx 2022-05-01 19:24 OZ7IT 7.040066 -13dB 0 JO65df 5W M0DDU IO90lt 1016km 247deg
  16  2022-05-01 19:22 M0DDU 7.040090 -3dB 0 IO90lt 10W OZ7IT JO65df 1016km 56deg

   M0LXQ 20,17 - (May 16-17)

   8 tx 2022-05-16 19:40 OZ7IT 14.097145 1dB 0 JO65df 5W M0LXQ IO90jp 1036km 246deg
  15  2022-05-16 19:38 M0LXQ 14.097140 -19dB 0 IO90jp 1W OZ7IT JO65df 1036km 55deg
   4 tx 2022-05-17 15:04 OZ7IT 18.106122 -8dB 0 JO65df 5W M0LXQ IO90jp 1036km 246deg
   3  2022-05-17 15:06 M0LXQ 18.106150 -21dB -1 IO90jp 1W OZ7IT JO65df 1036km 55deg

   M7BKP 20 - (May 30)

   7 tx 2022-05-30 19:24 OZ7IT 14.097125 -6dB -1 JO65df 5W M7BKP IO90 1037km 245deg
  18  2022-05-30 19:22 M7BKP 14.097114 1dB 0 IO90ar 5W OZ7IT JO65df 1075km 57deg

   M7DLB 40,20 - (May 15-17,31)

   1 tx 2022-05-15 00:42 OZ7IT 7.040059 -14dB 0 JO65df 5W M7DLB IO90ps 999km 246deg
   7  2022-05-15 00:46 M7DLB 7.040098 -21dB 0 IO90ps 5W OZ7IT JO65df 999km 55deg
   3 tx 2022-05-15 07:30 OZ7IT 14.097142 -3dB 0 JO65df 5W M7DLB IO90ps 999km 246deg
   9  2022-05-15 07:32 M7DLB 14.097098 8dB 0 IO90ps 5W OZ7IT JO65df 999km 55deg


IO91 2E0GTD 80,40 - (May 16-17,19-23)

  62 tx 2022-05-19 20:24 OZ7IT 3.570136 -15dB 0 JO65df 5W 2E0GTD IO91ge 1018km 249deg
   1  2022-05-19 20:26 2E0GTD 3.570073 -7dB 0 IO91ge 5W OZ7IT JO65df 1018km 58deg
  36 tx 2022-05-20 18:40 OZ7IT 7.040065 -15dB 0 JO65df 5W 2E0GTD IO91ge 1018km 249deg
   6  2022-05-20 18:38 2E0GTD 7.040070 -15dB 0 IO91ge 5W OZ7IT JO65df 1018km 58deg

   G0AMO 80,40,30,20 - (May 1,3,5-9,12,14-15,20-22,24,26)

  29 tx 2022-05-03 20:42 OZ7IT 3.570065 -18dB 0 JO65df 5W G0AMO IO91ff 1020km 250deg
  62  2022-05-03 20:40 G0AMO 3.570051 -15dB 0 IO91ff 1W OZ7IT JO65df 1020km 59deg
  53 tx 2022-05-01 14:46 OZ7IT 7.040056 -26dB 0 JO65df 5W G0AMO IO91ff 1020km 250deg
  59  2022-05-01 14:44 G0AMO 7.040052 -18dB 0 IO91ff 1W OZ7IT JO65df 1020km 59deg
  33 tx 2022-05-24 21:08 OZ7IT 10.140159 -15dB 0 JO65df 5W G0AMO IO91ff 1020km 250deg
  61  2022-05-24 21:10 G0AMO 10.140133 -13dB 0 IO91ff 1W OZ7IT JO65df 1020km 59deg
  10 tx 2022-05-07 09:06 OZ7IT 14.097137 -18dB 0 JO65df 5W G0AMO IO91ff 1020km 250deg
   5  2022-05-07 11:32 G0AMO 14.097054 -11dB 0 IO91ff 1W OZ7IT JO65df 1020km 59deg

   G0CQZ 80 - (May 1-2)

  13 tx 2022-05-02 00:20 OZ7IT 3.570069 -13dB 0 JO65df 5W G0CQZ IO91gs 985km 253deg
  42  2022-05-02 00:22 G0CQZ 3.570096 -9dB 0 IO91gs 1W OZ7IT JO65df 985km 62deg

   G0MLJ 12 - (May 21-23)

   5 tx 2022-05-22 14:24 OZ7IT 24.926099 -21dB 0 JO65df 5W G0MLJ IO91cb 1045km 250deg
  15  2022-05-22 14:26 G0MLJ 24.926098 -11dB -3 IO91cb 2W OZ7IT JO65df 1045km 58deg

   G0MRF 160 - (May 3,5,7,15,21,23,30)

   5 tx 2022-05-05 19:22 OZ7IT 1.838072 -15dB 0 JO65df 5W G0MRF IO91fr 993km 253deg
  27  2022-05-05 19:20 G0MRF 1.838183 7dB 0 IO91fr 5W OZ7IT JO65df 993km 62deg

   G0UDE 40 - (May 10-12,23-24)

  24 tx 2022-05-11 17:08 OZ7IT 7.040057 -29dB 0 JO65df 5W G0UDE IO91ui 939km 248deg
  55  2022-05-11 17:06 G0UDE 7.040051 -29dB 0 IO91ui 2W OZ7IT JO65df 939km 58deg

   G3WPD 160 - (May 3-8)

  85 tx 2022-05-03 18:20 OZ7IT 1.838072 -29dB 0 JO65df 5W G3WPD IO91qq 940km 251deg
  280  2022-05-03 18:22 G3WPD 1.838163 -23dB 0 IO91qq 1W OZ7IT JO65df 940km 60deg

   G3WUN 40 - (May 3,6-7,11,15-31)

  280 tx 2022-05-15 19:06 OZ7IT 7.040057 -24dB 0 JO65df 5W G3WUN IO91ms 955km 252deg
  177  2022-05-15 19:08 G3WUN 7.040127 -27dB 0 IO91ms 0.2W OZ7IT JO65df 955km 61deg

   G3YJZ 30 - (May 10)

   2 tx 2022-05-10 18:44 OZ7IT 10.140165 -7dB 0 JO65df 5W G3YJZ IO91xp 907km 249deg
   7  2022-05-10 18:40 G3YJZ 10.140197 -13dB 0 IO91xp 0.05W OZ7IT JO65df 907km 59deg

   G4BOO 160 - (May 1-4,6-7,12-14,16-17,22-31)

  184 tx 2022-05-01 00:24 OZ7IT 1.838076 -12dB 0 JO65df 5W G4BOO IO91ij 996km 250deg
  888  2022-05-01 00:26 G4BOO 1.838059 -8dB 0 IO91ij 5W OZ7IT JO65df 996km 59deg

   G4CAO 60,40 - (May 1,3-8,10-13,15-16,20-31)

  125 tx 2022-05-29 05:42 OZ7IT 5.366201 -13dB 0 JO65df 5W G4CAO IO91si 949km 248deg
  45  2022-05-31 14:30 G4CAO 5.288632 -28dB 0 IO91si 0.2W OZ7IT JO65df 949km 58deg
  170 tx 2022-05-28 17:24 OZ7IT 7.040068 -19dB 0 JO65df 5W G4CAO IO91si 949km 248deg
  348  2022-05-28 17:08 G4CAO 7.040037 -15dB 0 IO91si 0.5W OZ7IT JO65df 949km 58deg

   G4GNO 20 - (May 26-31)

  38 tx 2022-05-26 15:52 OZ7IT 14.097187 -12dB 0 JO65df 5W G4GNO IO91 976km 250deg
  93  2022-05-26 15:54 G4GNO 14.097101 -15dB 0 IO91 0.2W OZ7IT JO65df 976km 60deg

   G4LRP 40,30,20,17,15 - (May 3-4,6-7,9,11-12,15,17-19,23-27,29-31)

  50 tx 2022-05-04 17:52 OZ7IT 7.040059 -23dB 0 JO65df 5W G4LRP IO91ta 964km 246deg
  72  2022-05-04 17:54 G4LRP 7.040068 -7dB 0 IO91ta 5W OZ7IT JO65df 964km 56deg
  85 tx 2022-05-04 15:52 OZ7IT 10.140160 -19dB 0 JO65df 5W G4LRP IO91ta 964km 246deg
  114  2022-05-04 15:54 G4LRP 10.140179 -7dB 0 IO91ta 5W OZ7IT JO65df 964km 56deg
  154 tx 2022-05-04 16:48 OZ7IT 14.097141 -5dB 1 JO65df 5W G4LRP IO91ta 964km 246deg
  178  2022-05-04 16:50 G4LRP 14.097148 -16dB 0 IO91ta 5W OZ7IT JO65df 964km 56deg
   1 tx 2022-05-30 15:04 OZ7IT 18.106142 -19dB 0 JO65df 5W G4LRP IO91ta 964km 246deg
   1  2022-05-06 15:50 G4LRP 18.106109 -20dB 0 IO91ta 5W OZ7IT JO65df 964km 56deg
   1 tx 2022-05-24 10:40 OZ7IT 21.096133 -12dB 0 JO65df 5W G4LRP IO91ta 964km 246deg
   2  2022-05-24 10:42 G4LRP 21.096145 -3dB 0 IO91ta 5W OZ7IT JO65df 964km 56deg

   G4TNU 80,40,30,20,12 - (May 1-31)

  21 tx 2022-05-06 20:22 OZ7IT 3.570067 -25dB 0 JO65df 5W G4TNU IO91rq 935km 250deg
   8  2022-05-09 04:22 G4TNU 3.570061 -25dB 0 IO91rq 0.2W OZ7IT JO65df 935km 60deg
  28 tx 2022-05-06 03:06 OZ7IT 7.040024 -24dB 0 JO65df 5W G4TNU IO91rq 935km 250deg
  308  2022-05-06 22:26 G4TNU 7.040076 -22dB 0 IO91rq 0.2W OZ7IT JO65df 935km 60deg
  48 tx 2022-05-29 15:08 OZ7IT 10.140161 -23dB 0 JO65df 5W G4TNU IO91rq 935km 250deg
  543  2022-05-29 19:08 G4TNU 10.140232 -14dB 0 IO91rq 0.2W OZ7IT JO65df 935km 60deg
  18 tx 2022-05-06 19:30 OZ7IT 14.097142 -13dB 0 JO65df 5W G4TNU IO91rq 935km 250deg
  106  2022-05-07 09:10 G4TNU 14.097160 -22dB 0 IO91rq 0.2W OZ7IT JO65df 935km 60deg
   1 tx 2022-05-24 10:16 OZ7IT 24.925994 -26dB 0 JO65df 5W G4TNU IO91rq 935km 250deg
  15  2022-05-19 12:56 G4TNU 24.926072 -15dB 0 IO91rq 0.2W OZ7IT JO65df 935km 60deg

   G4WPD 20 - (May 21-23)

   6 tx 2022-05-21 14:24 OZ7IT 14.097148 -18dB 0 JO65df 5W G4WPD IO91sk 944km 249deg
  62  2022-05-21 14:22 G4WPD 14.097107 2dB 0 IO91sk 2W OZ7IT JO65df 944km 59deg

   G7EOB 40 - (May 1-31)

  887 tx 2022-05-01 17:50 OZ7IT 7.040073 -26dB 0 JO65df 5W G7EOB IO91tr 922km 250deg
 3405  2022-05-01 17:48 G7EOB 7.040035 -16dB 0 IO91tr 5W OZ7IT JO65df 922km 60deg

   G7JUR 40 - (May 23)

   1 tx 2022-05-23 15:02 OZ7IT 7.040057 -25dB 0 JO65df 5W G7JUR IO91of 976km 248deg
   1  2022-05-23 01:38 G7JUR 7.040100 -15dB 0 IO91of 0.02W OZ7IT JO65df 976km 58deg

   G7JYM 20 - (May 1-14,16-19,21-23,25-28,30-31)

  266 tx 2022-05-01 09:06 OZ7IT 14.097146 -26dB 0 JO65df 5W G7JYM IO91vl 927km 248deg
  186  2022-05-01 09:08 G7JYM 14.097092 -3dB 0 IO91vl 0.5W OZ7IT JO65df 927km 58deg

   G7LTQ 30,20 - (May 15-16)

   1 tx 2022-05-15 19:08 OZ7IT 10.140160 -13dB 0 JO65df 5W G7LTQ IO91wn 917km 249deg
  12  2022-05-15 21:08 G7LTQ 10.140224 -23dB 0 IO91wn 1W OZ7IT JO65df 917km 59deg
   1 tx 2022-05-15 19:10 OZ7IT 14.097138 -24dB 0 JO65df 5W G7LTQ IO91wn 917km 249deg
   1  2022-05-16 14:10 G7LTQ 14.097126 -15dB 0 IO91wn 1W OZ7IT JO65df 917km 59deg

   G8DJF 40 - (May 3-5)

  51 tx 2022-05-03 22:46 OZ7IT 7.040059 -8dB 0 JO65df 5W G8DJF IO91po 949km 250deg
  84  2022-05-03 22:48 G8DJF 7.040071 -12dB 0 IO91po 1W OZ7IT JO65df 949km 60deg

   G8FXC 40 - (May 3)

   1 tx 2022-05-03 20:44 OZ7IT 7.040059 -16dB 0 JO65df 5W G8FXC IO91sr 927km 250deg
   1  2022-05-03 20:40 G8FXC 7.040060 -2dB 0 IO91sr 10W OZ7IT JO65df 927km 60deg

   G8TQK 20 - (May 1-16,20-27,29,31)

  29 tx 2022-05-25 09:52 OZ7IT 14.097138 -10dB 0 JO65df 5W G8TQK IO91 976km 250deg
  212  2022-05-25 09:34 G8TQK 14.097142 -19dB 0 IO91vi 0.1W OZ7IT JO65df 934km 58deg

   M0GWC 60,30,20 - (May 3-4,24,27-30)

   2 tx 2022-05-30 18:36 OZ7IT 5.366215 -6dB 0 JO65df 5W M0GWC IO91lg 988km 249deg
   7  2022-05-30 18:40 M0GWC 5.366198 -2dB 0 IO91lg 5W OZ7IT JO65df 988km 58deg
  16 tx 2022-05-03 11:30 OZ7IT 10.140202 -9dB 0 JO65df 5W M0GWC IO91lg 988km 249deg
  16  2022-05-03 11:32 M0GWC 10.140183 1dB 0 IO91lg 5W OZ7IT JO65df 988km 58deg
  11 tx 2022-05-04 10:42 OZ7IT 14.097203 -10dB 0 JO65df 5W M0GWC IO91lg 988km 249deg
  13  2022-05-04 10:40 M0GWC 14.097062 1dB 0 IO91lg 5W OZ7IT JO65df 988km 58deg

   M0HWD 40 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 14:22 OZ7IT 7.040045 -5dB 0 JO65df 5W M0HWD IO91 976km 250deg
   2  2022-05-06 18:58 M0HWD 7.040191 -26dB 0 IO91vo 0.2W OZ7IT JO65df 919km 59deg

   M0ICR 30,20 - (May 17,27)

   1 tx 2022-05-27 22:44 OZ7IT 10.140161 -9dB 0 JO65df 5W M0ICR IO91so 934km 250deg
   2  2022-05-27 22:46 M0ICR 10.140117 -1dB 0 IO91so 1W OZ7IT JO65df 934km 59deg
   4 tx 2022-05-27 19:52 OZ7IT 14.097138 -18dB 0 JO65df 5W M0ICR IO91so 934km 250deg
  20  2022-05-27 19:50 M0ICR 14.097181 -8dB 0 IO91so 1W OZ7IT JO65df 934km 59deg

   M0JWU 40 - (May 19)

  29 tx 2022-05-19 15:50 OZ7IT 7.040060 -20dB 0 JO65df 5W M0JWU IO91sg 954km 248deg
  14  2022-05-19 15:52 M0JWU 7.040127 -7dB 0 IO91sg 10W OZ7IT JO65df 954km 58deg

   M0KHR 20 - (May 18)

   6 tx 2022-05-18 13:06 OZ7IT 14.097177 -24dB 0 JO65df 5W M0KHR IO91op 952km 251deg
   1  2022-05-18 11:32 M0KHR 14.097030 -9dB 0 IO91op 5W OZ7IT JO65df 952km 60deg

   M0KNC 80,30 - (May 24,30)

   1 tx 2022-05-30 19:48 OZ7IT 3.570068 -28dB 0 JO65df 5W M0KNC IO91ic 1013km 249deg
   5  2022-05-30 19:34 M0KNC 3.570077 -27dB -1 IO91ic 2W OZ7IT JO65df 1013km 58deg
   6 tx 2022-05-24 10:20 OZ7IT 10.140161 -23dB -1 JO65df 5W M0KNC IO91ic 1013km 249deg
   3  2022-05-24 10:18 M0KNC 10.140174 -13dB 0 IO91ic 2W OZ7IT JO65df 1013km 58deg

   M0MPM 40 - (May 4-7)

  12 tx 2022-05-07 03:46 OZ7IT 7.040062 -16dB 0 JO65df 5W M0MPM IO91lj 981km 250deg
   7  2022-05-07 03:38 M0MPM 7.040095 -18dB 0 IO91lj 1W OZ7IT JO65df 981km 59deg

   M0TKC 40 - (May 2)

   4 tx 2022-05-02 17:04 OZ7IT 7.040027 -6dB 0 JO65df 5W M0TKC IO91 976km 250deg
   4  2022-05-02 17:06 M0TKC 7.040170 -3dB 0 IO91 5W OZ7IT JO65df 976km 60deg

   M0WVE 40,30 - (May 4-6,9,14)

   7 tx 2022-05-05 07:30 OZ7IT 7.040054 -24dB 0 JO65df 5W M0WVE IO91xa 945km 245deg
  20  2022-05-05 07:32 M0WVE 7.040103 -15dB 0 IO91xa 5W OZ7IT JO65df 945km 56deg
   1 tx 2022-05-05 07:50 OZ7IT 10.140156 -21dB 0 JO65df 5W M0WVE IO91xa 945km 245deg
   2  2022-05-05 07:42 M0WVE 10.140204 -6dB 0 IO91xa 5W OZ7IT JO65df 945km 56deg

   M0YGB 40,20 - (May 2-4)

   1 tx 2022-05-04 15:06 OZ7IT 7.040084 -21dB 0 JO65df 5W M0YGB IO91op 952km 251deg
   1  2022-05-02 18:12 M0YGB 7.040073 -5dB 0 IO91op 5W OZ7IT JO65df 952km 60deg
   1 tx 2022-05-04 15:30 OZ7IT 14.097188 -20dB 0 JO65df 5W M0YGB IO91op 952km 251deg
   4  2022-05-04 09:40 M0YGB 14.097052 -17dB 0 IO91op 5W OZ7IT JO65df 952km 60deg

   M1DYP 30 - (May 19-31)

  157 tx 2022-05-23 18:20 OZ7IT 10.140165 -24dB 1 JO65df 5W M1DYP IO91vt 908km 250deg
  303  2022-05-23 18:18 M1DYP 10.140194 -11dB 0 IO91vt 5W OZ7IT JO65df 908km 60deg

   M3URZ 30 - (May 2)

  15 tx 2022-05-02 13:38 OZ7IT 10.140159 -22dB 0 JO65df 5W M3URZ IO91wj 927km 248deg
  77  2022-05-02 13:36 M3URZ 10.140157 5dB 0 IO91wj 2W OZ7IT JO65df 927km 58deg

   M6OCG 40 - (May 10)

   2 tx 2022-05-10 11:52 OZ7IT 7.040066 -10dB 0 JO65df 5W M6OCG IO91vv 903km 251deg
   2  2022-05-10 11:56 M6OCG 7.040033 -15dB 0 IO91vv 5W OZ7IT JO65df 903km 61deg

   M7AZV 160,80,40,30,20,17,15,12,10 - (May 2-31)

  28 tx 2022-05-28 21:04 OZ7IT 1.838079 -26dB 0 JO65df 5W M7AZV IO91wk 924km 248deg
  86  2022-05-28 21:20 M7AZV 1.838158 -22dB 0 IO91wk 10W OZ7IT JO65df 924km 58deg
  77 tx 2022-05-15 20:22 OZ7IT 3.570129 -11dB 0 JO65df 5W M7AZV IO91wk 924km 248deg
  84  2022-05-15 20:24 M7AZV 3.570156 -6dB 0 IO91wk 10W OZ7IT JO65df 924km 58deg
  168 tx 2022-05-13 22:46 OZ7IT 7.040065 -27dB 0 JO65df 5W M7AZV IO91wk 924km 248deg
  131  2022-05-13 22:44 M7AZV 7.040151 -24dB 0 IO91wk 10W OZ7IT JO65df 924km 58deg
  163 tx 2022-05-15 15:28 OZ7IT 10.140172 -5dB 0 JO65df 5W M7AZV IO91wk 924km 248deg
  254  2022-05-15 15:24 M7AZV 10.140248 4dB 0 IO91wk 10W OZ7IT JO65df 924km 58deg
  59 tx 2022-05-28 00:44 OZ7IT 14.097055 -22dB 1 JO65df 5W M7AZV IO91wk 924km 248deg
  117  2022-05-28 00:50 M7AZV 14.096999 -34dB -2 IO91wk 10W OZ7IT JO65df 924km 58deg
   8 tx 2022-05-25 16:44 OZ7IT 18.106135 -18dB 0 JO65df 5W M7AZV IO91wk 924km 248deg
  37  2022-05-25 16:52 M7AZV 18.106152 -5dB 0 IO91wk 10W OZ7IT JO65df 924km 58deg
   5 tx 2022-05-24 12:54 OZ7IT 21.096152 -16dB 0 JO65df 5W M7AZV IO91wk 924km 248deg
  31  2022-05-24 13:14 M7AZV 21.096135 -2dB 0 IO91wk 10W OZ7IT JO65df 924km 58deg
   1 tx 2022-05-26 11:56 OZ7IT 24.926137 -18dB 0 JO65df 5W M7AZV IO91wk 924km 248deg
   9  2022-05-24 13:36 M7AZV 24.926133 -4dB 0 IO91wk 10W OZ7IT JO65df 924km 58deg
   4 tx 2022-05-17 14:38 OZ7IT 28.126100 -12dB -1 JO65df 5W M7AZV IO91wk 924km 248deg
   3  2022-05-17 14:18 M7AZV 28.126126 -23dB 0 IO91wk 10W OZ7IT JO65df 924km 58deg

   M7DFM 20 - (May 2,17)

   5 tx 2022-05-02 10:24 OZ7IT 14.097135 -19dB 0 JO65df 5W M7DFM IO91nk 969km 250deg
   5  2022-05-02 10:22 M7DFM 14.097105 -20dB 0 IO91nk 10W OZ7IT JO65df 969km 59deg


IO92 2E0DVS 40,20 - (May 3-6,13,16-20,23-27,30-31)

  37 tx 2022-05-04 07:34 OZ7IT 7.041059 -28dB 0 JO65df 5W 2E0DVS IO92ej 964km 257deg
  125  2022-05-04 07:36 2E0DVS 7.040014 -13dB 0 IO92ej 5W OZ7IT JO65df 964km 65deg
  28 tx 2022-05-03 09:18 OZ7IT 14.098143 -30dB 0 JO65df 5W 2E0DVS IO92ej 964km 257deg
  86  2022-05-03 09:20 2E0DVS 14.097033 -15dB 0 IO92ej 5W OZ7IT JO65df 964km 65deg

   2E0VAZ 40,20 - (May 6,17,20,24,26)

   1 tx 2022-05-20 12:24 OZ7IT 7.040056 -25dB 0 JO65df 5W 2E0VAZ IO92bg 986km 256deg
   3  2022-05-20 12:20 2E0VAZ 7.040101 -12dB 0 IO92bg 5W OZ7IT JO65df 986km 65deg
   5 tx 2022-05-06 13:30 OZ7IT 14.097136 0dB 0 JO65df 5W 2E0VAZ IO92bg 986km 256deg
  13  2022-05-06 13:32 2E0VAZ 14.097103 16dB -1 IO92bg 5W OZ7IT JO65df 986km 65deg

   G0GCD 80,60,40,30,20 - (May 1-3,5-8,12-14,28-31)

   2 tx 2022-05-29 18:24 OZ7IT 3.570065 -25dB 0 JO65df 5W G0GCD IO92 925km 256deg
   7  2022-05-29 18:02 G0GCD 3.570193 -23dB 0 IO92ok 0.1W OZ7IT JO65df 911km 65deg
   6 tx 2022-05-07 16:24 OZ7IT 5.366188 -27dB 0 JO65df 5W G0GCD IO92 925km 256deg
  13  2022-05-07 16:04 G0GCD 5.366296 -28dB 0 IO92ok 0.1W OZ7IT JO65df 911km 65deg
  16 tx 2022-05-31 16:46 OZ7IT 7.040056 -16dB 0 JO65df 5W G0GCD IO92 925km 256deg
  45  2022-05-31 16:44 G0GCD 7.040191 -9dB 0 IO92ok 0.1W OZ7IT JO65df 911km 65deg
   7 tx 2022-05-05 17:30 OZ7IT 10.140159 -1dB 0 JO65df 5W G0GCD IO92 925km 256deg
  18  2022-05-05 17:48 G0GCD 10.140295 -18dB 0 IO92ok 0.1W OZ7IT JO65df 911km 65deg
   3 tx 2022-05-06 09:50 OZ7IT 14.097135 -1dB 0 JO65df 5W G0GCD IO92 925km 256deg
   3  2022-05-06 08:50 G0GCD 14.097199 -13dB 0 IO92ok 0.1W OZ7IT JO65df 911km 65deg

   G0IMX 20 - (May 1-2,4,6,8-9,13,15-16,18-19,26-27,29)

  139 tx 2022-05-02 10:24 OZ7IT 14.097133 -15dB 0 JO65df 5W G0IMX IO92ao 976km 258deg
  125  2022-05-02 10:26 G0IMX 14.097040 12dB 0 IO92ao 5W OZ7IT JO65df 976km 67deg

   G0ORY 160,80,60,40,30,20,17,12 - (May 3-28,30-31)

  67 tx 2022-05-05 20:24 OZ7IT 1.838072 -17dB 0 JO65df 5W G0ORY IO92jo 929km 257deg
  179  2022-05-05 20:22 G0ORY 1.838030 -17dB 0 IO92jo 1W OZ7IT JO65df 929km 66deg
  172 tx 2022-05-03 17:52 OZ7IT 3.570067 -24dB 0 JO65df 5W G0ORY IO92jo 929km 257deg
  507  2022-05-03 17:54 G0ORY 3.570029 -13dB 0 IO92jo 1W OZ7IT JO65df 929km 66deg
   2 tx 2022-05-06 19:28 OZ7IT 5.366191 0dB 0 JO65df 5W G0ORY IO92jo 929km 257deg
   8  2022-05-06 19:26 G0ORY 5.366128 -4dB 0 IO92jo 1W OZ7IT JO65df 929km 66deg
  158 tx 2022-05-06 18:20 OZ7IT 7.040060 -11dB 0 JO65df 5W G0ORY IO92jo 929km 257deg
  354  2022-05-06 18:22 G0ORY 7.040027 -18dB 0 IO92jo 1W OZ7IT JO65df 929km 66deg
  73 tx 2022-05-12 09:26 OZ7IT 10.140165 -1dB 0 JO65df 5W G0ORY IO92jo 929km 257deg
  123  2022-05-12 09:28 G0ORY 10.140126 1dB 0 IO92jo 1W OZ7IT JO65df 929km 66deg
  70 tx 2022-05-06 11:52 OZ7IT 14.097145 -2dB 0 JO65df 5W G0ORY IO92jo 929km 257deg
  120  2022-05-06 11:50 G0ORY 14.097026 -13dB -1 IO92jo 1W OZ7IT JO65df 929km 66deg
   2 tx 2022-05-22 15:44 OZ7IT 18.106081 -11dB 0 JO65df 5W G0ORY IO92jo 929km 257deg
   7  2022-05-22 15:46 G0ORY 18.106022 -12dB -1 IO92jo 1W OZ7IT JO65df 929km 66deg
   1 tx 2022-05-18 15:26 OZ7IT 24.926108 -7dB -1 JO65df 5W G0ORY IO92jo 929km 257deg
   4  2022-05-18 15:24 G0ORY 24.926022 0dB -1 IO92jo 1W OZ7IT JO65df 929km 66deg

   G0OXY 40,30,20 - (May 9-11,21,25,28-29)

   5 tx 2022-05-11 07:52 OZ7IT 7.040071 -20dB 0 JO65df 5W G0OXY IO92sc 907km 253deg
   4  2022-05-11 07:46 G0OXY 7.040005 -13dB 0 IO92sc 5W OZ7IT JO65df 907km 62deg
   1 tx 2022-05-29 20:20 OZ7IT 10.140181 -17dB 0 JO65df 5W G0OXY IO92sc 907km 253deg
   1  2022-05-11 07:56 G0OXY 10.140099 -3dB -1 IO92sc 5W OZ7IT JO65df 907km 62deg
   3 tx 2022-05-10 12:20 OZ7IT 14.097168 -23dB 0 JO65df 5W G0OXY IO92sc 907km 253deg
  16  2022-05-10 12:26 G0OXY 14.096991 -15dB 0 IO92sc 5W OZ7IT JO65df 907km 62deg

   G1FXE 40 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 04:46 OZ7IT 7.040060 -13dB 0 JO65df 5W G1FXE IO92pg 914km 254deg
   3  2022-05-02 04:54 G1FXE 7.040097 -13dB 0 IO92pg 2W OZ7IT JO65df 914km 64deg

   G1VWC 40,30,20,17 - (May 11,15-17,31)

  95 tx 2022-05-11 11:04 OZ7IT 7.040056 -14dB 0 JO65df 5W G1VWC IO92wh 877km 253deg
  40  2022-05-11 11:06 G1VWC 7.040064 -26dB 0 IO92wh 0.5W OZ7IT JO65df 877km 63deg
   2 tx 2022-05-11 18:28 OZ7IT 10.140159 3dB 0 JO65df 5W G1VWC IO92wh 877km 253deg
  42  2022-05-11 18:24 G1VWC 10.140164 -2dB 0 IO92wh 0.5W OZ7IT JO65df 877km 63deg
   3 tx 2022-05-31 17:30 OZ7IT 14.097137 -5dB 0 JO65df 5W G1VWC IO92wh 877km 253deg
  21  2022-05-31 17:28 G1VWC 14.097066 -1dB 0 IO92wh 0.5W OZ7IT JO65df 877km 63deg
   1 tx 2022-05-11 15:24 OZ7IT 18.106123 -30dB -1 JO65df 5W G1VWC IO92wh 877km 253deg
   6  2022-05-11 15:12 G1VWC 18.106078 -14dB 0 IO92wh 0.5W OZ7IT JO65df 877km 63deg

   G3LRS 40 - (May 23)

   1 tx 2022-05-23 21:06 OZ7IT 7.040061 -7dB 0 JO65df 5W G3LRS IO92jp 927km 258deg
   2  2022-05-23 21:02 G3LRS 7.040067 1dB 0 IO92jp 5W OZ7IT JO65df 927km 67deg

   G3RED 160 - (May 3,9-14)

  64 tx 2022-05-09 01:36 OZ7IT 1.838071 -19dB 0 JO65df 5W G3RED IO92uo 873km 256deg
  158  2022-05-09 01:38 G3RED 1.838110 -1dB 0 IO92uo 5W OZ7IT JO65df 873km 65deg

   G3TAG 40 - (May 15)

   1 tx 2022-05-15 21:28 OZ7IT 7.040062 -5dB 0 JO65df 5W G3TAG IO92xe 878km 252deg
   3  2022-05-15 21:24 G3TAG 7.040106 8dB 0 IO92xe 5W OZ7IT JO65df 878km 62deg

   G4FGJ 15 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 15:10 OZ7IT 21.096139 -14dB 0 JO65df 5W G4FGJ IO92uc 897km 252deg
   4  2022-05-06 14:34 G4FGJ 21.096039 2dB -2 IO92uc 0.2W OZ7IT JO65df 897km 62deg

   G4FKI 40,20,15 - (May 9,12-13,15,21-22,26,30)

  19 tx 2022-05-13 07:52 OZ7IT 7.040063 -16dB 0 JO65df 5W G4FKI IO92sa 912km 252deg
   9  2022-05-26 12:20 G4FKI/M 7.040126 -18dB 0 IO92xb 0.2W OZ7IT JO65df 884km 62deg
  17 tx 2022-05-21 14:24 OZ7IT 14.097149 8dB 0 JO65df 5W G4FKI IO92sa 912km 252deg
   3  2022-05-30 15:32 G4FKI/M 14.097044 -18dB 0 IO92wa 0.2W OZ7IT JO65df 892km 62deg
   4 tx 2022-05-22 07:38 OZ7IT 21.096144 -4dB 0 JO65df 5W G4FKI IO92sa 912km 252deg
  24  2022-05-22 07:40 G4FKI 21.096085 -27dB 0 IO92sa 0.5W OZ7IT JO65df 912km 62deg

   G4GJR 15 - (May 19)

   7 tx 2022-05-19 12:12 OZ7IT 21.096125 -21dB 0 JO65df 5W G4GJR IO92pb 925km 253deg
   9  2022-05-19 12:08 G4GJR 21.096171 -20dB 0 IO92pb 0.5W OZ7IT JO65df 925km 63deg

   G4SDG 10 - (May 23-24,26-27)

  27 tx 2022-05-26 21:00 OZ7IT 28.126081 -22dB 0 JO65df 2W G4SDG IO92tc 902km 253deg
   2  2022-05-26 20:50 G4SDG 28.126060 -27dB -1 IO92tc 0.5W OZ7IT JO65df 902km 62deg

   G4ZTM 40,30,20 - (May 14,17-21,24)

   1 tx 2022-05-19 16:40 OZ7IT 7.040061 -22dB 0 JO65df 5W G4ZTM IO92al 981km 258deg
   5  2022-05-19 16:38 G4ZTM 7.040095 -22dB 0 IO92al 1W OZ7IT JO65df 981km 66deg
  19 tx 2022-05-21 11:56 OZ7IT 10.140166 -9dB 0 JO65df 5W G4ZTM IO92al 981km 258deg
  37  2022-05-21 11:54 G4ZTM 10.140204 -9dB 0 IO92al 1W OZ7IT JO65df 981km 66deg
  25 tx 2022-05-20 11:28 OZ7IT 14.097148 -8dB 0 JO65df 5W G4ZTM IO92al 981km 258deg
  24  2022-05-20 11:30 G4ZTM 14.097092 -1dB 0 IO92al 1W OZ7IT JO65df 981km 66deg

   G5MAT 20 - (May 24)

   1 tx 2022-05-24 14:20 OZ7IT 14.097143 -1dB 0 JO65df 5W G5MAT IO92gl 950km 257deg
   2  2022-05-24 14:24 G5MAT 14.097096 7dB 0 IO92gl 10W OZ7IT JO65df 950km 66deg

   G6EXF 40 - (May 15,17)

  16 tx 2022-05-15 20:22 OZ7IT 7.040060 -4dB 0 JO65df 5W G6EXF IO92wt 853km 257deg
  29  2022-05-15 20:24 G6EXF 7.040098 -3dB 0 IO92wt 1W OZ7IT JO65df 853km 67deg

   G6UOH 40,20 - (May 20-23,27-28)

  39 tx 2022-05-21 20:24 OZ7IT 7.040022 -9dB 0 JO65df 5W G6UOH IO92qw 879km 258deg
  59  2022-05-21 20:26 G6UOH 7.040165 -10dB 0 IO92qw 2W OZ7IT JO65df 879km 68deg
  19 tx 2022-05-21 09:28 OZ7IT 14.097069 -5dB 0 JO65df 5W G6UOH IO92qw 879km 258deg
  30  2022-05-21 09:30 G6UOH 14.097202 -6dB 0 IO92qw 2W OZ7IT JO65df 879km 68deg

   G7SKA 80,40,30 - (May 19-22,24-25)

   6 tx 2022-05-24 22:22 OZ7IT 3.570060 -14dB 0 JO65df 5W G7SKA IO92 925km 256deg
  15  2022-05-24 22:18 G7SKA 3.570099 -5dB 0 IO92pj 5W OZ7IT JO65df 908km 65deg
  10 tx 2022-05-24 20:46 OZ7IT 7.040057 -2dB 0 JO65df 5W G7SKA IO92 925km 256deg
  14  2022-05-24 20:26 G7SKA 7.040097 1dB 0 IO92pj 5W OZ7IT JO65df 908km 65deg
  11 tx 2022-05-19 17:28 OZ7IT 10.140159 -16dB 0 JO65df 5W G7SKA IO92 925km 256deg
  12  2022-05-19 17:30 G7SKA 10.140198 3dB 0 IO92pj 5W OZ7IT JO65df 908km 65deg

   G8YPE 40,15 - (May 23-27)

  18 tx 2022-05-23 19:38 OZ7IT 7.040064 -15dB 0 JO65df 5W G8YPE IO92aj 985km 257deg
  124  2022-05-23 19:36 G8YPE 7.040029 -16dB 0 IO92aj 1W OZ7IT JO65df 985km 66deg
  18 tx 2022-05-24 09:20 OZ7IT 21.096148 -12dB 1 JO65df 5W G8YPE IO92aj 985km 257deg
  65  2022-05-24 09:18 G8YPE 21.096015 5dB 0 IO92aj 1W OZ7IT JO65df 985km 66deg

   M0IPO 40 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 17:12 OZ7IT 7.040058 -10dB 0 JO65df 5W M0IPO IO92xd 880km 252deg
   1  2022-05-31 17:10 M0IPO 7.040099 2dB 0 IO92xd 5W OZ7IT JO65df 880km 62deg

   M0IQM 40,20,10 - (May 22-24,26,31)

   7 tx 2022-05-22 18:32 OZ7IT 7.040059 -13dB 0 JO65df 5W M0IQM IO92bj 980km 257deg
   2  2022-05-22 20:18 M0IQM 7.040128 -5dB 0 IO92bj 0.05W OZ7IT JO65df 980km 66deg
  17 tx 2022-05-22 20:46 OZ7IT 14.097140 -17dB 0 JO65df 5W M0IQM IO92bj 980km 257deg
  10  2022-05-22 20:44 M0IQM 14.097130 -9dB 0 IO92bj 0.05W OZ7IT JO65df 980km 66deg
   1 tx 2022-05-24 13:06 OZ7IT 28.126080 -12dB 0 JO65df 2W M0IQM IO92bj 980km 257deg
   2  2022-05-24 13:04 M0IQM 28.126126 8dB 0 IO92bj 0.05W OZ7IT JO65df 980km 66deg

   M0ITD 30,20 - (May 8,20,26)

   9 tx 2022-05-08 17:32 OZ7IT 10.140184 -6dB 0 JO65df 5W M0ITD IO92kg 940km 255deg
  20  2022-05-08 17:34 M0ITD 10.140176 -6dB 0 IO92kg 1W OZ7IT JO65df 940km 64deg
   4 tx 2022-05-20 15:48 OZ7IT 14.097172 -19dB 0 JO65df 5W M0ITD IO92kg 940km 255deg
   9  2022-05-20 15:46 M0ITD 14.097068 -21dB 0 IO92kg 1W OZ7IT JO65df 940km 64deg

   M0ITZ 20 - (May 17,21)

   5 tx 2022-05-21 09:28 OZ7IT 14.097159 -8dB 0 JO65df 5W M0ITZ IO92is 927km 258deg
   5  2022-05-21 09:32 M0ITZ 14.097021 -7dB 0 IO92is 5W OZ7IT JO65df 927km 67deg

   M0SDM 20,10 - (May 1-3,6-8)

  11 tx 2022-05-07 22:22 OZ7IT 14.097116 -14dB 0 JO65df 5W M0SDM IO92pv 886km 258deg
  31  2022-05-07 22:18 M0SDM 14.097024 -12dB 0 IO92pv 2W OZ7IT JO65df 886km 68deg
   1 tx 2022-05-06 15:04 OZ7IT 28.126090 -10dB 0 JO65df 5W M0SDM IO92pv 886km 258deg
   1  2022-05-06 15:02 M0SDM 28.126035 10dB 0 IO92pv 2W OZ7IT JO65df 886km 68deg

   M0WBZ 20 - (May 14-15)

   1 tx 2022-05-15 07:30 OZ7IT 14.097160 -4dB 1 JO65df 5W M0WBZ IO92am 979km 258deg
   3  2022-05-15 07:32 M0WBZ 14.097022 -7dB -2 IO92am 0.5W OZ7IT JO65df 979km 66deg

   M0WCZ 80,40,30,20,17,15,12 - (May 1-28,30-31)

  73 tx 2022-05-05 22:20 OZ7IT 3.570067 3dB 0 JO65df 5W M0WCZ IO92 925km 256deg
  342  2022-05-05 22:22 M0WCZ 3.570138 -6dB 0 IO92ii 1W OZ7IT JO65df 946km 65deg
  119 tx 2022-05-14 19:46 OZ7IT 7.040060 -12dB 0 JO65df 5W M0WCZ IO92 925km 256deg
  547  2022-05-14 19:44 M0WCZ 7.040136 -13dB 0 IO92ii 1W OZ7IT JO65df 946km 65deg
  83 tx 2022-05-04 20:46 OZ7IT 10.140164 -7dB 0 JO65df 5W M0WCZ IO92 925km 256deg
  253  2022-05-04 20:48 M0WCZ 10.140236 -22dB 0 IO92ii 1W OZ7IT JO65df 946km 65deg
  28 tx 2022-05-22 21:30 OZ7IT 14.097145 -8dB 0 JO65df 5W M0WCZ IO92 925km 256deg
  46  2022-05-22 21:38 M0WCZ 14.097134 -24dB 0 IO92ii 1W OZ7IT JO65df 946km 65deg
   3 tx 2022-05-11 15:14 OZ7IT 18.106134 -19dB 0 JO65df 5W M0WCZ IO92 925km 256deg
  61  2022-05-11 14:52 M0WCZ 18.106132 -25dB 0 IO92ii 1W OZ7IT JO65df 946km 65deg
   2 tx 2022-05-18 15:36 OZ7IT 21.096137 -9dB 0 JO65df 5W M0WCZ IO92 925km 256deg
  29  2022-05-18 15:54 M0WCZ 21.096131 -27dB 0 IO92ii 1W OZ7IT JO65df 946km 65deg
   3 tx 2022-05-18 15:06 OZ7IT 24.926107 -15dB 0 JO65df 5W M0WCZ IO92 925km 256deg
  21  2022-05-18 14:36 M0WCZ 24.926128 -27dB 0 IO92ii 1W OZ7IT JO65df 946km 65deg

   M0XXT 80,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-8)

  29 tx 2022-05-01 21:04 OZ7IT 3.570066 -5dB 0 JO65df 5W M0XXT IO92di 972km 257deg
  176  2022-05-01 21:02 M0XXT 3.570100 -4dB 0 IO92di 1W OZ7IT JO65df 972km 65deg
  20 tx 2022-05-04 00:44 OZ7IT 7.040057 -9dB 0 JO65df 5W M0XXT IO92di 972km 257deg
  202  2022-05-04 00:46 M0XXT 7.040100 0dB 0 IO92di 1W OZ7IT JO65df 972km 65deg
  18 tx 2022-05-01 21:10 OZ7IT 10.140160 -6dB 0 JO65df 5W M0XXT IO92di 972km 257deg
  97  2022-05-01 21:08 M0XXT 10.140200 -3dB 0 IO92di 1W OZ7IT JO65df 972km 65deg
  32 tx 2022-05-01 10:42 OZ7IT 14.097138 -3dB 0 JO65df 5W M0XXT IO92di 972km 257deg
  69  2022-05-01 10:40 M0XXT 14.097102 -5dB 0 IO92di 1W OZ7IT JO65df 972km 65deg
   5 tx 2022-05-05 10:44 OZ7IT 18.106125 -12dB 0 JO65df 5W M0XXT IO92di 972km 257deg
  24  2022-05-05 10:42 M0XXT 18.106114 -11dB 0 IO92di 1W OZ7IT JO65df 972km 65deg
   4 tx 2022-05-04 06:48 OZ7IT 21.096127 -24dB 0 JO65df 5W M0XXT IO92di 972km 257deg
  18  2022-05-04 05:26 M0XXT 21.096101 -18dB 0 IO92di 1W OZ7IT JO65df 972km 65deg
   1 tx 2022-05-06 15:06 OZ7IT 24.926128 -16dB 0 JO65df 5W M0XXT IO92di 972km 257deg
   3  2022-05-06 15:16 M0XXT 24.926104 12dB 0 IO92di 1W OZ7IT JO65df 972km 65deg
   1 tx 2022-05-02 13:58 OZ7IT 28.126119 -9dB 0 JO65df 5W M0XXT IO92di 972km 257deg
   1  2022-05-06 15:18 M0XXT 28.126100 19dB 0 IO92di 1W OZ7IT JO65df 972km 65deg

   M1RKY 80,20,15 - (May 23,25,28)

   2 tx 2022-05-28 20:24 OZ7IT 3.570069 -25dB 0 JO65df 5W M1RKY IO92aw 962km 261deg
   1  2022-05-28 20:38 M1RKY 3.570098 -27dB 0 IO92aw 2W OZ7IT JO65df 962km 69deg
   1 tx 2022-05-25 09:52 OZ7IT 14.097138 -15dB 0 JO65df 5W M1RKY IO92aw 962km 261deg
   1  2022-05-25 09:36 M1RKY 14.097101 5dB 0 IO92aw 5W OZ7IT JO65df 962km 69deg
   3 tx 2022-05-25 16:42 OZ7IT 21.096128 -17dB 0 JO65df 5W M1RKY IO92aw 962km 261deg
  14  2022-05-25 16:40 M1RKY 21.096099 -8dB 0 IO92aw 5W OZ7IT JO65df 962km 69deg

   M1SJE 80 - (May 14)

   6 tx 2022-05-14 02:44 OZ7IT 3.570126 -13dB 0 JO65df 5W M1SJE IO92kp 922km 257deg
   3  2022-05-14 02:36 M1SJE 3.570169 2dB 0 IO92kp 10W OZ7IT JO65df 922km 67deg

   M3RZO 20 - (May 13)

   1 tx 2022-05-13 14:22 OZ7IT 14.097150 -23dB 2 JO65df 5W M3RZO IO92ob 930km 253deg
   7  2022-05-13 14:20 M3RZO 14.097099 -6dB 0 IO92ob 10W OZ7IT JO65df 930km 63deg

   M7SPS 20 - (May 29-30)

  16 tx 2022-05-29 11:22 OZ7IT 14.097154 -22dB 0 JO65df 5W M7SPS IO92 925km 256deg
  89  2022-05-29 11:20 M7SPS 14.097086 -2dB 0 IO92jo 1W OZ7IT JO65df 929km 66deg


IO93 2E0BWX 40,20 - (May 2,7,14,19)

   1 tx 2022-05-14 07:36 OZ7IT 7.040070 -23dB 0 JO65df 5W 2E0BWX IO93le 895km 261deg
   1  2022-05-14 07:28 2E0BWX 7.039991 -12dB -3 IO93le 5W OZ7IT JO65df 895km 70deg
   3 tx 2022-05-19 06:20 OZ7IT 14.097171 -26dB 0 JO65df 5W 2E0BWX IO93le 895km 261deg
   4  2022-05-19 06:16 2E0BWX 14.097070 -1dB -3 IO93le 5W OZ7IT JO65df 895km 70deg

   2E0EPB 40 - (May 6-7)

  14 tx 2022-05-06 21:50 OZ7IT 7.040066 -13dB 0 JO65df 5W 2E0EPB IO93us 827km 264deg
  40  2022-05-06 21:52 2E0EPB 7.040151 -9dB 0 IO93us 5W OZ7IT JO65df 827km 74deg

   2E0HKZ 20 - (May 25,27)

   1 tx 2022-05-25 15:08 OZ7IT 14.097141 -21dB 0 JO65df 5W 2E0HKZ IO93 884km 263deg
   3  2022-05-27 10:34 2E0HKZ 14.097083 -4dB 0 IO93sr 0.5W OZ7IT JO65df 839km 73deg

   G0FVN 80,40 - (May 1,29)

   1 tx 2022-05-29 23:12 OZ7IT 3.570066 -15dB 0 JO65df 5W G0FVN IO93iq 893km 265deg
   1  2022-05-29 23:16 G0FVN 3.570155 -24dB 0 IO93iq 2W OZ7IT JO65df 893km 73deg
   6 tx 2022-05-01 22:46 OZ7IT 7.040057 -12dB 0 JO65df 5W G0FVN IO93iq 893km 265deg
   6  2022-05-01 22:48 G0FVN 7.040153 -13dB 0 IO93iq 1W OZ7IT JO65df 893km 73deg

   G0OUN 10 - (May 24)

   1 tx 2022-05-24 13:38 OZ7IT 28.126102 0dB 0 JO65df 2W G0OUN IO93gl 910km 263deg
   2  2022-05-24 13:36 G0OUN 28.126063 17dB -1 IO93gl 20W OZ7IT JO65df 910km 72deg

   G0PYB 30,20 - (May 1,5-13,15-21,23,25-28,30)

  99 tx 2022-05-06 14:24 OZ7IT 10.140137 -5dB 0 JO65df 5W G0PYB IO93pl 863km 262deg
  66  2022-05-07 15:06 G0PYB 10.140190 -22dB 0 IO93pl 0.005W OZ7IT JO65df 863km 72deg
  173 tx 2022-05-10 08:30 OZ7IT 14.097147 -11dB 0 JO65df 5W G0PYB IO93pl 863km 262deg
  30  2022-05-10 08:32 G0PYB 14.097197 -17dB 0 IO93pl 0.005W OZ7IT JO65df 863km 72deg

   G0RQQ 40 - (May 13-15,20)

  36 tx 2022-05-13 17:06 OZ7IT 7.040095 -14dB 0 JO65df 5W G0RQQ IO93rf 862km 260deg
  22  2022-05-13 17:04 G0RQQ 7.040051 -28dB 0 IO93rf 0.05W OZ7IT JO65df 862km 70deg

   G0UOZ 30 - (May 20,27)

  15 tx 2022-05-27 15:34 OZ7IT 10.140156 -9dB 0 JO65df 5W G0UOZ IO93rf 862km 260deg
  17  2022-05-27 15:36 G0UOZ 10.140104 -12dB 0 IO93rf 1W OZ7IT JO65df 862km 70deg

   G1HZN 17 - (May 22-23)

   4 tx 2022-05-22 18:32 OZ7IT 18.106094 -25dB 0 JO65df 5W G1HZN IO93wm 825km 262deg
   5  2022-05-22 18:36 G1HZN 18.106078 -12dB 0 IO93wm 1W OZ7IT JO65df 825km 72deg

   G4CUI 10 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 15:24 OZ7IT 28.126130 11dB 0 JO65df 5W G4CUI IO93fi 920km 263deg
   2  2022-05-06 15:26 G4CUI 28.126145 5dB 0 IO93fi 1W OZ7IT JO65df 920km 71deg

   G4EKJ 40,20 - (May 1-2,5-7,9-10,14-15,19)

  21 tx 2022-05-01 13:42 OZ7IT 7.040063 -18dB 0 JO65df 5W G4EKJ IO93fx 900km 267deg
  47  2022-05-01 13:40 G4EKJ 7.040094 -10dB 0 IO93fx 5W OZ7IT JO65df 900km 76deg
  24 tx 2022-05-06 10:44 OZ7IT 14.097149 -8dB 0 JO65df 5W G4EKJ IO93fx 900km 267deg
  60  2022-05-06 10:46 G4EKJ 14.097090 -4dB 0 IO93fx 5W OZ7IT JO65df 900km 76deg

   G4FBA 160,80,60,40,30 - (May 8-10,12,14-26,29-30)

   2 tx 2022-05-17 01:48 OZ7IT 1.838074 -29dB 0 JO65df 5W G4FBA IO93lu 872km 265deg
  143  2022-05-17 01:50 G4FBA 1.837998 -3dB 0 IO93lu 10W OZ7IT JO65df 872km 75deg
  34 tx 2022-05-15 22:24 OZ7IT 3.570128 -8dB 0 JO65df 5W G4FBA IO93lu 872km 265deg
  116  2022-05-15 22:26 G4FBA 3.570096 4dB 0 IO93lu 5W OZ7IT JO65df 872km 75deg
  10 tx 2022-05-25 23:08 OZ7IT 5.288694 -7dB 0 JO65df 5W G4FBA IO93lu 872km 265deg
  47  2022-05-25 23:06 G4FBA 5.288595 1dB 0 IO93lu 5W OZ7IT JO65df 872km 75deg
  22 tx 2022-05-18 19:12 OZ7IT 7.040064 -17dB 0 JO65df 5W G4FBA IO93lu 872km 265deg
   4  2022-05-18 19:10 G4FBA 7.039993 -5dB 0 IO93lu 5W OZ7IT JO65df 872km 75deg
  77 tx 2022-05-12 08:22 OZ7IT 10.140169 -14dB 0 JO65df 5W G4FBA IO93lu 872km 265deg
  293  2022-05-12 08:24 G4FBA 10.140191 -2dB 0 IO93lu 2W OZ7IT JO65df 872km 75deg

   G6UOH 40 - (May 28-29)

  13 tx 2022-05-28 20:42 OZ7IT 7.040069 -6dB 0 JO65df 5W G6UOH/P IO93ox 853km 266deg
   4  2022-05-28 20:38 G6UOH/P 7.040088 -4dB 0 IO93ox 5W OZ7IT JO65df 853km 75deg

   G7PAN 20 - (May 16-17,19,21)

   6 tx 2022-05-19 18:46 OZ7IT 14.097136 -18dB 0 JO65df 5W G7PAN IO93gi 915km 263deg
  10  2022-05-19 18:42 G7PAN 14.097103 -19dB 0 IO93gi 5W OZ7IT JO65df 915km 71deg

   G7YAB 40 - (May 4)

   4 tx 2022-05-04 12:22 OZ7IT 7.040067 -22dB 0 JO65df 5W G7YAB IO93il 900km 263deg
   6  2022-05-04 12:18 G7YAB 7.040072 -11dB 0 IO93il 5W OZ7IT JO65df 900km 72deg

   G8ORM 160,80,40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-31)

   7 tx 2022-05-24 00:40 OZ7IT 1.838073 -28dB 0 JO65df 5W G8ORM IO93cu 920km 266deg
  151  2022-05-24 00:54 G8ORM 1.838062 -28dB 0 IO93cu 1W OZ7IT JO65df 920km 75deg
  66 tx 2022-05-04 03:24 OZ7IT 3.570068 -18dB 0 JO65df 5W G8ORM IO93cu 920km 266deg
  537  2022-05-04 03:22 G8ORM 3.570062 -10dB 0 IO93cu 1W OZ7IT JO65df 920km 75deg
  162 tx 2022-05-03 12:46 OZ7IT 7.040059 -17dB 0 JO65df 5W G8ORM IO93cu 920km 266deg
 1331  2022-05-03 12:44 G8ORM 7.040061 -23dB 0 IO93cu 1W OZ7IT JO65df 920km 75deg
  136 tx 2022-05-02 09:08 OZ7IT 10.140163 -16dB 0 JO65df 5W G8ORM IO93cu 920km 266deg
  960  2022-05-02 09:10 G8ORM 10.140160 -6dB 0 IO93cu 1W OZ7IT JO65df 920km 75deg
  71 tx 2022-05-07 11:04 OZ7IT 14.097142 -13dB 0 JO65df 5W G8ORM IO93cu 920km 266deg
  448  2022-05-07 11:02 G8ORM 14.097060 -4dB 0 IO93cu 1W OZ7IT JO65df 920km 75deg
  14 tx 2022-05-24 11:24 OZ7IT 18.106118 -15dB 0 JO65df 5W G8ORM IO93cu 920km 266deg
  92  2022-05-24 11:22 G8ORM 18.106072 -13dB 0 IO93cu 1W OZ7IT JO65df 920km 75deg
   2 tx 2022-05-30 15:34 OZ7IT 21.096134 -21dB 0 JO65df 5W G8ORM IO93cu 920km 266deg
  51  2022-05-30 15:54 G8ORM 21.096055 -19dB 0 IO93cu 1W OZ7IT JO65df 920km 75deg
   5 tx 2022-05-22 11:58 OZ7IT 24.926103 -17dB 0 JO65df 5W G8ORM IO93cu 920km 266deg
  33  2022-05-22 11:22 G8ORM 24.926059 -12dB 0 IO93cu 1W OZ7IT JO65df 920km 75deg
   1 tx 2022-05-23 07:04 OZ7IT 28.126085 -21dB 0 JO65df 5W G8ORM IO93cu 920km 266deg
   2  2022-05-23 07:38 G8ORM 28.126054 -14dB 0 IO93cu 1W OZ7IT JO65df 920km 75deg

   G8VYO 40 - (May 13)

   4 tx 2022-05-13 19:54 OZ7IT 7.040063 -16dB 0 JO65df 5W G8VYO IO93ga 927km 260deg
   5  2022-05-13 19:58 G8VYO 7.040072 -14dB 0 IO93ga 5W OZ7IT JO65df 927km 69deg

   GB0JC 20 - (May 27-28)

   9 tx 2022-05-27 22:24 OZ7IT 14.097137 6dB 0 JO65df 5W GB0JC IO93cp 926km 265deg
  15  2022-05-27 22:26 GB0JC 14.097103 -9dB 0 IO93cp 5W OZ7IT JO65df 926km 73deg

   M0IVJ 20 - (May 1-5,8,15,23,30)

  17 tx 2022-05-01 08:46 OZ7IT 14.097159 1dB 0 JO65df 5W M0IVJ IO93tb 858km 259deg
   9  2022-05-01 08:44 M0IVJ 14.097044 -21dB 0 IO93tb 5W OZ7IT JO65df 858km 69deg

   M0MGC 80,20 - (May 8-9,14-15)

  28 tx 2022-05-08 18:22 OZ7IT 3.570062 -20dB 0 JO65df 5W M0MGC IO93kw 875km 266deg
  56  2022-05-08 18:24 M0MGC 3.570103 -15dB 0 IO93kw 1W OZ7IT JO65df 875km 75deg
  30 tx 2022-05-15 06:24 OZ7IT 14.097124 4dB 0 JO65df 5W M0MGC IO93kw 875km 266deg
  26  2022-05-15 06:26 M0MGC 14.097116 4dB -1 IO93kw 5W OZ7IT JO65df 875km 75deg

   M0TLJ 40 - (May 1-6,9-10,12-31)

  192 tx 2022-05-16 19:46 OZ7IT 7.040067 -22dB 0 JO65df 5W M0TLJ IO93lt 873km 265deg
  12  2022-05-16 19:32 M0TLJ 7.040039 -30dB 0 IO93lt 0.01W OZ7IT JO65df 873km 74deg

   M0VII 40,10 - (May 1-27,30-31)

  856 tx 2022-05-01 06:38 OZ7IT 7.040059 0dB 0 JO65df 5W M0VII IO93he 916km 261deg
 1787  2022-05-01 06:36 M0VII 7.040173 -10dB 0 IO93he 1W OZ7IT JO65df 916km 70deg
   2 tx 2022-05-30 15:56 OZ7IT 28.126133 -22dB 0 JO65df 5W M0VII IO93he 916km 261deg
   2  2022-05-30 15:54 M0VII 28.126165 -23dB 0 IO93he 0.2W OZ7IT JO65df 916km 70deg

   M7ERU 40,30 - (May 14-15,30)

   4 tx 2022-05-30 07:26 OZ7IT 7.040057 -26dB 0 JO65df 5W M7ERU IO93xq 814km 263deg
   2  2022-05-30 09:46 M7ERU 7.040100 -24dB 0 IO93xq 5W OZ7IT JO65df 814km 73deg
   7 tx 2022-05-15 11:48 OZ7IT 10.140159 -6dB 0 JO65df 5W M7ERU IO93xq 814km 263deg
   8  2022-05-15 12:08 M7ERU 10.140201 -7dB 0 IO93xq 5W OZ7IT JO65df 814km 73deg

   M7LAS 20 - (May 23)

   1 tx 2022-05-23 13:50 OZ7IT 14.097138 -21dB 0 JO65df 5W M7LAS IO93 884km 263deg
   1  2022-05-23 13:46 M7LAS 14.097102 -10dB 0 IO93fj 5W OZ7IT JO65df 919km 72deg

   M7NAI 40,20 - (May 7,19-21)

   4 tx 2022-05-19 21:52 OZ7IT 7.040057 -17dB 0 JO65df 5W M7NAI IO93 884km 263deg
  54  2022-05-19 21:54 M7NAI 7.040032 -18dB 0 IO93kw 10W OZ7IT JO65df 875km 75deg
   1 tx 2022-05-21 10:24 OZ7IT 14.097137 -4dB 0 JO65df 5W M7NAI IO93 884km 263deg
   9  2022-05-21 10:30 M7NAI 14.097137 -8dB 0 IO93kw 5W OZ7IT JO65df 875km 75deg


IO94 2E0HQU 20 - (May 10)

   4 tx 2022-05-10 10:20 OZ7IT 14.097159 -17dB 0 JO65df 5W 2E0HQU IO94hr 872km 272deg
   3  2022-05-10 10:24 2E0HQU 14.097107 -21dB -2 IO94hr 1W OZ7IT JO65df 872km 81deg

   G0BIA 30 - (May 23)

   1 tx 2022-05-23 15:12 OZ7IT 10.140162 -7dB 0 JO65df 5W G0BIA IO94lo 854km 271deg
   4  2022-05-23 15:08 G0BIA 10.140198 0dB 0 IO94lo 5W OZ7IT JO65df 854km 80deg

   G0ODS 20 - (May 1,9,15,17,25,27)

  13 tx 2022-05-17 06:24 OZ7IT 14.097107 0dB 4 JO65df 5W G0ODS IO94nb 856km 267deg
  17  2022-05-15 07:26 G0ODS 14.097155 -1dB -2 IO94nb 0.2W OZ7IT JO65df 856km 76deg

   G3SWW 20 - (May 22,30)

   9 tx 2022-05-22 12:44 OZ7IT 14.097145 -15dB 0 JO65df 5W G3SWW IO94vc 812km 266deg
   2  2022-05-22 12:08 G3SWW 14.097035 11dB 0 IO94vc 1W OZ7IT JO65df 812km 76deg

   G4JIX 40,20 - (May 9-10,15-19)

  26 tx 2022-05-15 19:06 OZ7IT 7.040046 -7dB 0 JO65df 5W G4JIX IO94fq 884km 272deg
  90  2022-05-15 19:04 G4JIX 7.040171 -7dB 0 IO94fq 5W OZ7IT JO65df 884km 80deg
  97 tx 2022-05-16 10:42 OZ7IT 14.097116 -20dB 0 JO65df 5W G4JIX IO94fq 884km 272deg
  87  2022-05-16 10:44 G4JIX 14.097183 -7dB 0 IO94fq 5W OZ7IT JO65df 884km 80deg

   G4MRK 40,20 - (May 1-31)

  60 tx 2022-05-11 05:34 OZ7IT 7.040061 -12dB 0 JO65df 5W G4MRK IO94hw 869km 273deg
  665  2022-05-11 05:32 G4MRK 7.040195 -5dB -1 IO94hw 5W OZ7IT JO65df 869km 82deg
  119 tx 2022-05-08 11:04 OZ7IT 14.097146 -2dB 0 JO65df 5W G4MRK IO94hw 869km 273deg
 1207  2022-05-08 11:02 G4MRK 14.097093 12dB -2 IO94hw 5W OZ7IT JO65df 869km 82deg

   G4YMB 20 - (May 2-28,30-31)

   2 tx 2022-05-05 11:20 OZ7IT 14.097152 -9dB 0 JO65df 5W G4YMB IO94lm 855km 270deg
  601  2022-05-05 09:54 G4YMB 14.097081 -21dB 0 IO94lm 0.2W OZ7IT JO65df 855km 79deg

   M0WWS 40,20 - (May 1-31)

  104 tx 2022-05-01 19:24 OZ7IT 7.040059 -5dB 0 JO65df 5W M0WWS IO94bw 901km 274deg
 2702  2022-05-01 19:22 M0WWS 7.040162 -18dB 0 IO94bw 0.5W OZ7IT JO65df 901km 82deg
  138 tx 2022-05-02 09:22 OZ7IT 14.097140 -25dB 0 JO65df 5W M0WWS IO94bw 901km 274deg
 2396  2022-05-02 09:20 M0WWS 14.097165 -16dB 0 IO94bw 0.5W OZ7IT JO65df 901km 82deg

   M6DJK 20 - (May 15,18)

   4 tx 2022-05-18 13:06 OZ7IT 14.097138 -15dB 0 JO65df 5W M6DJK IO94fw 880km 274deg
   3  2022-05-18 13:04 M6DJK 14.097102 10dB 0 IO94fw 10W OZ7IT JO65df 880km 82deg

   M7JRF 40 - (May 1-2,8,14)

  31 tx 2022-05-02 05:12 OZ7IT 7.040056 -12dB 0 JO65df 5W M7JRF IO94sg 824km 268deg
  82  2022-05-02 05:14 M7JRF 7.040051 -4dB 1 IO94sg 2W OZ7IT JO65df 824km 77deg

   M7NBZ 40,20 - (May 5,7-8,19,21)

  19 tx 2022-05-21 21:08 OZ7IT 7.040063 -5dB 0 JO65df 5W M7NBZ IO94gx 874km 274deg
  21  2022-05-21 21:10 M7NBZ 7.040031 -6dB 0 IO94gx 1W OZ7IT JO65df 874km 83deg
   7 tx 2022-05-07 08:42 OZ7IT 14.097150 -19dB 0 JO65df 5W M7NBZ IO94gx 874km 274deg
   6  2022-05-07 09:16 M7NBZ 14.097129 -17dB 0 IO94gx 1W OZ7IT JO65df 874km 83deg

   M7NCG 40 - (May 4,18,24)

   6 tx 2022-05-18 04:20 OZ7IT 7.040073 -18dB 0 JO65df 5W M7NCG IO94 856km 270deg
   6  2022-05-18 04:24 M7NCG 7.040071 -21dB 0 IO94 5W OZ7IT JO65df 856km 79deg

   M7XCS 30,20 - (May 21)

   1 tx 2022-05-21 20:14 OZ7IT 10.140097 -8dB 0 JO65df 5W M7XCS IO94od 848km 267deg
   2  2022-05-21 19:28 M7XCS 10.140261 -20dB 0 IO94od 5W OZ7IT JO65df 848km 77deg
   1 tx 2022-05-21 13:46 OZ7IT 14.097054 -4dB 0 JO65df 5W M7XCS IO94od 848km 267deg
   1  2022-05-21 13:52 M7XCS 14.097186 -17dB 0 IO94od 5W OZ7IT JO65df 848km 77deg


IO95 G0PJU 20 - (May 23)

   4 tx 2022-05-23 06:46 OZ7IT 14.097142 -16dB 0 JO65df 5W G0PJU IO95fb 878km 274deg
  10  2022-05-23 06:48 G0PJU 14.096997 -21dB 0 IO95fb 5W OZ7IT JO65df 878km 83deg

   M0HNT 20,17 - (May 6,15)

  12 tx 2022-05-15 09:54 OZ7IT 14.097139 -20dB 0 JO65df 5W M0HNT IO95fc 877km 275deg
   8  2022-05-15 09:52 M0HNT 14.097101 -9dB 0 IO95fc 5W OZ7IT JO65df 877km 83deg
   1 tx 2022-05-06 11:30 OZ7IT 18.106126 -16dB 0 JO65df 5W M0HNT IO95fc 877km 275deg
   4  2022-05-06 11:34 M0HNT 18.106110 -10dB 0 IO95fc 5W OZ7IT JO65df 877km 83deg


IO97 GM0DYU 40,30,20 - (May 5-6,8-10,15,17,20-21,26,29)

  13 tx 2022-05-26 11:28 OZ7IT 7.040070 -11dB 0 JO65df 5W GM0DYU IO97bk 905km 292deg
   3  2022-05-26 11:12 GM0DYU 7.040015 -24dB 0 IO97bk 5W OZ7IT JO65df 905km 100deg
   2 tx 2022-05-05 10:44 OZ7IT 10.140179 -19dB 0 JO65df 5W GM0DYU IO97bk 905km 292deg
   2  2022-05-05 10:48 GM0DYU 10.140109 0dB 0 IO97bk 5W OZ7IT JO65df 905km 100deg
  31 tx 2022-05-05 19:06 OZ7IT 14.097164 -23dB 0 JO65df 5W GM0DYU IO97bk 905km 292deg
  38  2022-05-05 19:08 GM0DYU 14.097003 -19dB 0 IO97bk 5W OZ7IT JO65df 905km 100deg


IP62 OY6FRA 40,30,20 - (May 13-18,26-31)

  37 tx 2022-05-18 01:02 OZ7IT 7.040070 5dB 0 JO65df 5W OY6FRA IP62 1365km 314deg
  156  2022-05-18 01:04 OY6FRA 7.040080 4dB 0 IP62nv 0.005W OZ7IT JO65df 1379km 119deg
  304 tx 2022-05-13 01:48 OZ7IT 10.140178 -17dB 0 JO65df 5W OY6FRA IP62 1365km 314deg
  864  2022-05-13 01:46 OY6FRA 10.140214 -17dB 0 IP62nv 5W OZ7IT JO65df 1379km 119deg
  137 tx 2022-05-30 10:22 OZ7IT 14.097164 11dB 0 JO65df 5W OY6FRA IP62 1365km 314deg
  104  2022-05-30 10:20 OY6FRA 14.097016 -31dB 0 IP62nv 5W OZ7IT JO65df 1379km 119deg


JF95 ZS1LCD 10 - (May 1-13,15-27,29)

   1 tx 2022-05-23 09:58 OZ7IT 28.126125 -27dB 2 JO65df 5W ZS1LCD JF95fx 9942km 175deg
  626  2022-05-23 10:02 ZS1LCD 28.126112 -17dB -1 JF95fx 1W OZ7IT JO65df 9942km 356deg


JH70 V51DM 30,17,15,12,10 - (May 1-12,15-20,24-26)

  25 tx 2022-05-16 18:24 OZ7IT 10.140159 -8dB 0 JO65df 5W V51DM JH70vq 8295km 177deg
   2  2022-05-16 18:26 V51DM 10.140198 -18dB -1 JH70vq 5W OZ7IT JO65df 8295km 358deg
   8 tx 2022-05-26 18:20 OZ7IT 18.106112 -14dB 0 JO65df 5W V51DM JH70vq 8295km 177deg
  12  2022-05-26 18:12 V51DM 18.106113 -12dB -2 JH70vq 5W OZ7IT JO65df 8295km 358deg
   6 tx 2022-05-24 17:54 OZ7IT 21.096126 -18dB 0 JO65df 5W V51DM JH70vq 8295km 177deg
  11  2022-05-24 17:14 V51DM 21.096098 -16dB -2 JH70vq 5W OZ7IT JO65df 8295km 358deg
   9 tx 2022-05-24 07:04 OZ7IT 24.926097 -24dB -1 JO65df 5W V51DM JH70vq 8295km 177deg
  19  2022-05-24 06:40 V51DM 24.926101 -21dB -3 JH70vq 5W OZ7IT JO65df 8295km 358deg
  48 tx 2022-05-02 09:26 OZ7IT 28.126121 -18dB 0 JO65df 5W V51DM JH70vq 8295km 177deg
  133  2022-05-02 09:28 V51DM 28.126099 -14dB -3 JH70vq 5W OZ7IT JO65df 8295km 358deg


JJ34 KE5GUR 40,20,17,15,10 - (May 8-13,17-18,23-31)

  21 tx 2022-05-27 22:26 OZ7IT 7.040059 -20dB -1 JO65df 5W 5N/KE5GUR JJ34mu 5621km 187deg
   1  2022-05-27 22:06 5N/KE5GUR 7.040174 -21dB 0 JJ34mu 2W OZ7IT JO65df 5621km 4deg
  15 tx 2022-05-28 01:50 OZ7IT 14.097143 -26dB 0 JO65df 5W 5N/KE5GUR JJ34mu 5621km 187deg
   1  2022-05-27 21:50 5N/KE5GUR 14.097185 -21dB 0 JJ34mu 2W OZ7IT JO65df 5621km 4deg
  43 tx 2022-05-27 15:32 OZ7IT 18.106118 -10dB 0 JO65df 5W 5N/KE5GUR JJ34mu 5621km 187deg
   4  2022-05-27 16:32 5N/KE5GUR 18.106187 -13dB -4 JJ34mu 2W OZ7IT JO65df 5621km 4deg
   9 tx 2022-05-28 16:54 OZ7IT 21.096117 -31dB 0 JO65df 5W 5N/KE5GUR JJ34mu 5621km 187deg
   2  2022-05-28 17:34 5N/KE5GUR 21.096188 -16dB -1 JJ34mu 2W OZ7IT JO65df 5621km 4deg
   5 tx 2022-05-23 09:58 OZ7IT 28.126055 -17dB 0 JO65df 5W 5N/KE5GUR JJ34mu 5621km 187deg
   1  2022-05-24 16:58 5N/KE5GUR 28.126202 -24dB -3 JJ34mu 2W OZ7IT JO65df 5621km 4deg


JM08 KR1KZZ 20 - (May 8,10,12-13,18-21,23,25-27,30)

  49 tx 2022-05-08 23:02 OZ7IT 14.097133 -29dB 0 JO65df 5W KR1KZZ JM08ap 2058km 211deg
  276  2022-05-08 23:04 KR1KZZ 14.097107 3dB -1 JM08ap 100W OZ7IT JO65df 2058km 22deg


JM19 EA6ANX 80,40,30,20 - (May 1-31)

   1 tx 2022-05-05 20:20 OZ7IT 3.570064 -24dB 0 JO65df 5W EA6ANX JM19gm 1890km 207deg
  16  2022-05-26 23:30 EA6ANX 3.570061 -29dB 0 JM19gm 0.2W OZ7IT JO65df 1890km 19deg
   9 tx 2022-05-26 19:26 OZ7IT 7.040052 -23dB 0 JO65df 5W EA6ANX JM19gm 1890km 207deg
  15  2022-05-26 21:56 EA6ANX 7.040050 -21dB 0 JM19gm 0.2W OZ7IT JO65df 1890km 19deg
  15 tx 2022-05-14 20:22 OZ7IT 10.140154 -17dB 0 JO65df 5W EA6ANX JM19gm 1890km 207deg
 1498  2022-05-14 20:42 EA6ANX 10.140150 -22dB 0 JM19gm 0.2W OZ7IT JO65df 1890km 19deg
   9 tx 2022-05-26 16:20 OZ7IT 14.097129 -21dB 0 JO65df 5W EA6ANX JM19gm 1890km 207deg
  560  2022-05-26 14:42 EA6ANX 14.097034 -26dB 0 JM19gm 0.2W OZ7IT JO65df 1890km 19deg


JM75 9H1US 40,30,20 - (May 1,6-8,13-15)

  18 tx 2022-05-07 18:30 OZ7IT 7.040061 -15dB 0 JO65df 5W 9H1US JM75fv 2156km 175deg
  64  2022-05-07 18:28 9H1US 7.040096 -2dB 0 JM75fv 5W OZ7IT JO65df 2156km 356deg
  39 tx 2022-05-06 19:06 OZ7IT 10.140166 3dB 0 JO65df 5W 9H1US JM75fv 2156km 175deg
  169  2022-05-06 19:04 9H1US 10.140194 14dB 0 JM75fv 5W OZ7IT JO65df 2156km 356deg
   8 tx 2022-05-14 18:46 OZ7IT 14.097146 -17dB 0 JO65df 5W 9H1US JM75fv 2156km 175deg
  38  2022-05-14 18:44 9H1US 14.097093 6dB 0 JM75fv 5W OZ7IT JO65df 2156km 356deg


JM76 DL9SEL 20 - (May 31)

   2 tx 2022-05-31 18:42 OZ7IT 14.097187 -16dB 1 JO65df 5W I/DL9SEL JM76ku 2053km 173deg
   3  2022-05-31 18:54 I/DL9SEL 14.097148 -16dB 0 JM76ku 1W OZ7IT JO65df 2053km 355deg

   IT9BIJ 20 - (May 3,6)

   3 tx 2022-05-03 12:42 OZ7IT 14.097162 -23dB 0 JO65df 5W IT9BIJ JM76iw 2042km 174deg
   6  2022-05-03 12:38 IT9BIJ 14.097108 -24dB 3 JM76iw 5W OZ7IT JO65df 2042km 356deg

   IT9GSH 40,30,20,17,15 - (May 1-31)

   2 tx 2022-05-03 18:22 OZ7IT 7.040073 -25dB 0 JO65df 5W IT9GSH JM76gt 2055km 174deg
 1516  2022-05-05 16:52 IT9GSH 7.040058 -21dB 1 JM76gt 0.2W OZ7IT JO65df 2055km 356deg
  25 tx 2022-05-04 01:24 OZ7IT 10.140171 -16dB 0 JO65df 5W IT9GSH JM76gt 2055km 174deg
 1740  2022-05-05 14:30 IT9GSH 10.140137 -21dB 0 JM76gt 0.2W OZ7IT JO65df 2055km 356deg
  23 tx 2022-05-04 21:08 OZ7IT 14.097167 -12dB 0 JO65df 5W IT9GSH JM76gt 2055km 174deg
 1897  2022-05-05 14:32 IT9GSH 14.097014 -25dB 0 JM76gt 0.2W OZ7IT JO65df 2055km 356deg
   4 tx 2022-05-03 17:42 OZ7IT 18.106161 -22dB 0 JO65df 5W IT9GSH JM76gt 2055km 174deg
 1535  2022-05-05 11:18 IT9GSH 18.106032 -19dB -4 JM76gt 0.2W OZ7IT JO65df 2055km 356deg
   2 tx 2022-05-03 18:20 OZ7IT 21.096168 -18dB 0 JO65df 5W IT9GSH JM76gt 2055km 174deg
   1  2022-05-23 08:40 IT9GSH 21.095977 -1dB 0 JM76gt 0.2W OZ7IT JO65df 2055km 356deg


JM78 IT9YBG 20 - (May 1,7-8,12)

   3 tx 2022-05-01 05:06 OZ7IT 14.097154 -5dB 0 JO65df 5W IT9YBG JM78se 1911km 171deg
  53  2022-05-01 16:28 IT9YBG 14.097122 -12dB 0 JM78se 1W OZ7IT JO65df 1911km 354deg


JN01 EA3ANS 40,20 - (May 1-2,6-8)

   1 tx 2022-05-02 17:46 OZ7IT 7.040114 -26dB 0 JO65df 5W EA3ANS JN01wn 1699km 211deg
  24  2022-05-02 17:40 EA3ANS 7.040042 -15dB 0 JN01wn 5W OZ7IT JO65df 1699km 23deg
  31 tx 2022-05-01 08:22 OZ7IT 14.097129 -12dB 0 JO65df 5W EA3ANS JN01wn 1699km 211deg
  61  2022-05-01 08:20 EA3ANS 14.097112 -1dB 0 JN01wn 5W OZ7IT JO65df 1699km 23deg

   EA3BJO 30,20,15 - (May 9,13,18-20,29)

   1 tx 2022-05-09 18:22 OZ7IT 10.140141 -11dB 0 JO65df 5W EA3BJO JN01 1738km 213deg
   3  2022-05-09 18:18 EA3BJO 10.140295 -10dB 0 JN01 2W OZ7IT JO65df 1738km 25deg
   4 tx 2022-05-20 18:22 OZ7IT 14.097122 -2dB 0 JO65df 5W EA3BJO JN01 1738km 213deg
  14  2022-05-20 18:20 EA3BJO 14.097193 -11dB 0 JN01 2W OZ7IT JO65df 1738km 25deg
   1 tx 2022-05-18 18:46 OZ7IT 21.096130 -29dB 0 JO65df 5W EA3BJO JN01 1738km 213deg
   6  2022-05-18 18:40 EA3BJO 21.096174 -19dB 0 JN01 0.5W OZ7IT JO65df 1738km 25deg

   EA3IMH 20 - (May 3,5-6,19)

   1 tx 2022-05-05 17:54 OZ7IT 14.097161 -28dB 2 JO65df 5W EA3IMH JN01wn 1699km 211deg
  23  2022-05-05 17:56 EA3IMH 14.097080 -2dB 4 JN01wn 50W OZ7IT JO65df 1699km 23deg


JN03 F1JSC 40,20 - (May 1-31)

  295 tx 2022-05-01 03:22 OZ7IT 7.040054 -25dB 0 JO65df 5W F1JSC JN03ge 1583km 217deg
 1340  2022-05-01 03:24 F1JSC 7.040149 -15dB 0 JN03ge 5W OZ7IT JO65df 1583km 28deg
  433 tx 2022-05-01 09:46 OZ7IT 14.097131 -26dB -1 JO65df 5W F1JSC JN03ge 1583km 217deg
 2050  2022-05-01 09:44 F1JSC 14.097154 5dB -1 JN03ge 5W OZ7IT JO65df 1583km 28deg


JN05 F4IUZ 20 - (May 21,26)

   2 tx 2022-05-21 17:30 OZ7IT 14.097138 -8dB 0 JO65df 5W F4IUZ JN05pu 1297km 221deg
  24  2022-05-21 17:28 F4IUZ 14.097101 -5dB 0 JN05pu 5W OZ7IT JO65df 1297km 33deg

   F4WCW 30,20,15 - (May 12-16,23,25,27-28)

   6 tx 2022-05-12 21:04 OZ7IT 10.140160 -15dB 0 JO65df 5W F4WCW JN05lp 1331km 221deg
   9  2022-05-12 21:02 F4WCW 10.140215 -6dB 0 JN05lp 1W OZ7IT JO65df 1331km 33deg
  18 tx 2022-05-12 10:40 OZ7IT 14.097137 -19dB 0 JO65df 5W F4WCW JN05lp 1331km 221deg
  13  2022-05-12 10:42 F4WCW 14.097117 -15dB 0 JN05lp 1W OZ7IT JO65df 1331km 33deg
   1 tx 2022-05-28 15:08 OZ7IT 21.096127 -29dB 0 JO65df 5W F4WCW JN05lp 1331km 221deg
   1  2022-05-27 14:34 F4WCW 21.096163 -17dB 0 JN05lp 1W OZ7IT JO65df 1331km 33deg


JN06 F8MGW 10 - (May 21)

   1 tx 2022-05-21 21:04 OZ7IT 28.126078 12dB 0 JO65df 5W F8MGW JN06mp 1235km 224deg
   3  2022-05-21 21:02 F8MGW 28.125998 -26dB 0 JN06mp 0.5W OZ7IT JO65df 1235km 35deg


JN08 F4WDO 20,15 - (May 1-3)

   9 tx 2022-05-02 08:22 OZ7IT 14.097160 -7dB 4 JO65df 5W F4WDO JN08ca 1154km 231deg
  22  2022-05-02 08:20 F4WDO 14.097080 -9dB 0 JN08ca 5W OZ7IT JO65df 1154km 42deg
   1 tx 2022-05-03 09:58 OZ7IT 21.096165 -20dB 0 JO65df 5W F4WDO JN08ca 1154km 231deg
   1  2022-05-03 14:06 F4WDO 21.096089 -21dB 0 JN08ca 5W OZ7IT JO65df 1154km 42deg


JN09 F4JDD 40 - (May 30-31)

   4 tx 2022-05-31 16:22 OZ7IT 7.040057 -19dB 0 JO65df 5W F4JDD JN09td 991km 231deg
  11  2022-05-31 16:24 F4JDD 7.040049 -13dB 0 JN09td 5W OZ7IT JO65df 991km 43deg

   F5NZY 20 - (May 18,21)

   1 tx 2022-05-18 03:24 OZ7IT 14.097137 -26dB 0 JO65df 5W F5NZY JN09cn 1032km 237deg
   1  2022-05-21 03:42 F5NZY 14.097104 -15dB 0 JN09cn 5W OZ7IT JO65df 1032km 48deg

   F5RAV 40,20 - (May 1-3,5,7-9,11-12,17)

  13 tx 2022-05-01 19:24 OZ7IT 7.040061 -14dB 0 JO65df 5W F5RAV JN09vg 973km 231deg
  28  2022-05-01 19:22 F5RAV 7.040096 -9dB 0 JN09vg 5W OZ7IT JO65df 973km 43deg
  125 tx 2022-05-01 12:48 OZ7IT 14.097146 -15dB 0 JO65df 5W F5RAV JN09vg 973km 231deg
  191  2022-05-01 12:50 F5RAV 14.097094 1dB 0 JN09vg 5W OZ7IT JO65df 973km 43deg


JN11 EA3IGB 20 - (May 9-10)

  19 tx 2022-05-09 21:12 OZ7IT 14.097177 -3dB 0 JO65df 5W EA3IGB JN11fm 1685km 209deg
  11  2022-05-09 21:10 EA3IGB 14.097066 -1dB 0 JN11fm 5W OZ7IT JO65df 1685km 22deg

   EA3IGT 20 - (May 1)

   2 tx 2022-05-01 17:04 OZ7IT 14.097138 1dB 0 JO65df 5W EA3IGT JN11al 1702km 210deg
   8  2022-05-01 17:02 EA3IGT 14.097102 5dB 0 JN11al 0.5W OZ7IT JO65df 1702km 23deg


JN13 F1GRH 30,15 - (May 3)

  10 tx 2022-05-03 17:56 OZ7IT 10.140161 -15dB 0 JO65df 5W F1GRH JN13ih 1493km 211deg
  21  2022-05-03 17:54 F1GRH 10.140198 -7dB 0 JN13ih 2W OZ7IT JO65df 1493km 24deg
   7 tx 2022-05-03 13:08 OZ7IT 21.096129 -17dB 0 JO65df 5W F1GRH JN13ih 1493km 211deg
  26  2022-05-03 13:10 F1GRH 21.096097 -14dB -2 JN13ih 2W OZ7IT JO65df 1493km 24deg

   F4JDF 12,10 - (May 3,5,12-13,16,18-19)

   2 tx 2022-05-16 17:02 OZ7IT 24.926091 -26dB 0 JO65df 5W F4JDF JN13aa 1545km 213deg
  18  2022-05-16 16:58 F4JDF 24.926107 -6dB -1 JN13aa 1W OZ7IT JO65df 1545km 25deg
   8 tx 2022-05-12 11:52 OZ7IT 28.126062 -13dB 0 JO65df 5W F4JDF JN13aa 1545km 213deg
  28  2022-05-12 11:54 F4JDF 28.126004 -26dB -2 JN13aa 10W OZ7IT JO65df 1545km 25deg

   F4VUO 20 - (May 2)

   9 tx 2022-05-02 18:24 OZ7IT 14.097163 -19dB 0 JO65df 5W F4VUO JN13qg 1476km 209deg
   5  2022-05-02 18:22 F4VUO 14.097097 -15dB 0 JN13qg 0.5W OZ7IT JO65df 1476km 23deg


JN18 F1IPY 30 - (May 1-8,10-11,13)

  99 tx 2022-05-01 08:54 OZ7IT 10.140105 -30dB 0 JO65df 5W F1IPY JN18at 999km 229deg
  44  2022-05-01 08:56 F1IPY 10.140295 -27dB -1 JN18at 5W OZ7IT JO65df 999km 41deg

   F4GUK 20 - (May 25,30)

   1 tx 2022-05-25 07:30 OZ7IT 14.097153 -14dB 0 JO65df 5W F4GUK JN18gt 975km 227deg
   2  2022-05-25 07:32 F4GUK 14.097038 -3dB 0 JN18gt 2W OZ7IT JO65df 975km 39deg

   F4JAW 20 - (May 2)

   3 tx 2022-05-02 14:08 OZ7IT 14.097155 -15dB 0 JO65df 5W F4JAW JN18bu 991km 229deg
   5  2022-05-02 14:10 F4JAW 14.097087 -14dB -1 JN18bu 5W OZ7IT JO65df 991km 41deg


JN19 F4HON 20 - (May 26-27)

  12 tx 2022-05-26 11:04 OZ7IT 14.097130 -25dB 0 JO65df 5W F4HON JN19ij 918km 229deg
  23  2022-05-26 11:06 F4HON 14.097091 -1dB 0 JN19ij 1W OZ7IT JO65df 918km 41deg

   F4IEW 40 - (May 2-5)

  59 tx 2022-05-02 19:12 OZ7IT 7.040150 -11dB 0 JO65df 5W F4IEW JN19da 969km 229deg
  126  2022-05-02 19:10 F4IEW 7.040064 -2dB 0 JN19da 20W OZ7IT JO65df 969km 41deg


JN23 F4IGN 20 - (May 25)

   2 tx 2022-05-25 06:42 OZ7IT 14.097159 -29dB 0 JO65df 5W F4IGN JN23ti 1405km 203deg
   6  2022-05-25 06:44 F4IGN 14.097086 -15dB 0 JN23ti 5W OZ7IT JO65df 1405km 18deg

   F4JHH 40 - (May 3)

   5 tx 2022-05-03 17:50 OZ7IT 7.040057 -18dB 0 JO65df 5W F4JHH JN23vr 1361km 203deg
   8  2022-05-03 17:48 F4JHH 7.040100 -9dB 0 JN23vr 5W OZ7IT JO65df 1361km 18deg

   F6EGX 30 - (May 1-28)

 1143 tx 2022-05-01 05:10 OZ7IT 10.140152 1dB 0 JO65df 5W F6EGX JN23ve 1418km 202deg
 2195  2022-05-01 05:12 F6EGX 10.140249 -1dB 0 JN23ve 1W OZ7IT JO65df 1418km 17deg


JN24 DK4NL 80,40,20 - (May 29-31)

  23 tx 2022-05-30 23:52 OZ7IT 3.570066 1dB 0 JO65df 5W F/DK4NL JN24eg 1343km 208deg
  19  2022-05-30 23:50 F/DK4NL 3.570022 -7dB 0 JN24eg 5W OZ7IT JO65df 1343km 22deg
   9 tx 2022-05-31 21:32 OZ7IT 7.040056 -8dB 0 JO65df 5W F/DK4NL JN24eg 1343km 208deg
   9  2022-05-31 21:30 F/DK4NL 7.040020 -4dB 0 JN24eg 5W OZ7IT JO65df 1343km 22deg
  12 tx 2022-05-29 19:18 OZ7IT 14.097137 -5dB 0 JO65df 5W F/DK4NL JN24eg 1343km 208deg
  15  2022-05-29 19:20 F/DK4NL 14.097023 2dB 0 JN24eg 5W OZ7IT JO65df 1343km 22deg

   F1IXX 20 - (May 11,13,22)

   6 tx 2022-05-13 14:22 OZ7IT 14.097150 -24dB 0 JO65df 5W F1IXX JN24hq 1292km 208deg
   3  2022-05-13 14:20 F1IXX 14.097048 -21dB -1 JN24hq 5W OZ7IT JO65df 1292km 22deg

   F1VMV 60,40,30 - (May 1-31)

   9 tx 2022-05-26 19:02 OZ7IT 5.366198 -17dB 0 JO65df 5W F1VMV JN24kh 1324km 207deg
  109  2022-05-26 19:04 F1VMV 5.366112 -19dB 0 JN24kh 2W OZ7IT JO65df 1324km 21deg
  208 tx 2022-05-05 21:06 OZ7IT 7.040065 -7dB -1 JO65df 5W F1VMV JN24kh 1324km 207deg
 1114  2022-05-05 21:04 F1VMV 7.040012 -19dB 0 JN24kh 2W OZ7IT JO65df 1324km 21deg
 1393 tx 2022-05-01 04:52 OZ7IT 10.140148 -4dB 0 JO65df 5W F1VMV JN24kh 1324km 207deg
 2497  2022-05-01 04:50 F1VMV 10.140145 -2dB 0 JN24kh 1W OZ7IT JO65df 1324km 21deg

   F5SHH 80,40,20 - (May 30-31)

   4 tx 2022-05-30 20:22 OZ7IT 3.570080 -17dB 0 JO65df 5W F5SHH JN24lr 1278km 207deg
  12  2022-05-30 20:28 F5SHH 3.570088 -10dB 0 JN24lr 5W OZ7IT JO65df 1278km 21deg
   6 tx 2022-05-31 00:26 OZ7IT 7.040083 -13dB 0 JO65df 5W F5SHH JN24lr 1278km 207deg
  15  2022-05-31 00:38 F5SHH 7.040074 2dB 0 JN24lr 5W OZ7IT JO65df 1278km 21deg
   2 tx 2022-05-31 09:28 OZ7IT 14.097188 -21dB 0 JO65df 5W F5SHH JN24lr 1278km 207deg
  25  2022-05-31 09:44 F5SHH 14.097051 -10dB 0 JN24lr 5W OZ7IT JO65df 1278km 21deg

   F6DFZ 20 - (May 5)

   1 tx 2022-05-05 14:34 OZ7IT 14.097135 15dB 0 JO65df 5W F6DFZ JN24dk 1328km 209deg
   2  2022-05-05 14:36 F6DFZ 14.097028 -23dB 0 JN24dk 20W OZ7IT JO65df 1328km 23deg
   2  2022-05-05 14:36 F6DFZ 14.097104 20dB 0 JN24dk 20W OZ7IT JO65df 1328km 23deg

   F8AOF 15,10 - (May 12-13,16-18,21,24-27,30-31)

   4 tx 2022-05-30 08:34 OZ7IT 21.096138 -9dB 0 JO65df 5W F8AOF JN24jn 1300km 207deg
  13  2022-05-30 08:32 F8AOF 21.096090 -17dB 0 JN24jn 0.5W OZ7IT JO65df 1300km 22deg
  64 tx 2022-05-25 19:06 OZ7IT 28.126098 0dB 0 JO65df 5W F8AOF JN24jn 1300km 207deg
  23  2022-05-25 19:04 F8AOF 28.126084 3dB 0 JN24jn 1W OZ7IT JO65df 1300km 22deg


JN25 F4HDG 20 - (May 8,22,27)

  12 tx 2022-05-08 12:24 OZ7IT 14.097138 -13dB 0 JO65df 5W F4HDG JN25ue 1210km 205deg
  12  2022-05-08 12:22 F4HDG 14.097078 -12dB 0 JN25ue 2W OZ7IT JO65df 1210km 20deg

   F4VTR 80,20 - (May 1-2,13,22)

   3 tx 2022-05-01 21:54 OZ7IT 3.570066 -15dB 0 JO65df 5W F4VTR JN25pu 1152km 208deg
  12  2022-05-01 21:52 F4VTR 3.570052 -16dB 0 JN25pu 1W OZ7IT JO65df 1152km 23deg
   2 tx 2022-05-02 11:10 OZ7IT 14.097137 -10dB 0 JO65df 5W F4VTR JN25pu 1152km 208deg
   3  2022-05-02 11:28 F4VTR 14.097055 -9dB -1 JN25pu 1W OZ7IT JO65df 1152km 23deg

   F5HGF 30,20,15 - (May 2-8,10-13,16,19-20,22-23,26-28,30-31)

  64 tx 2022-05-04 06:14 OZ7IT 10.140159 -9dB 0 JO65df 5W F5HGF JN25ud 1214km 205deg
  19  2022-05-04 06:16 F5HGF 10.140181 -8dB 0 JN25ud 2W OZ7IT JO65df 1214km 20deg
  15 tx 2022-05-04 13:04 OZ7IT 14.097141 -18dB 0 JO65df 5W F5HGF JN25ud 1214km 205deg
   3  2022-05-04 12:52 F5HGF 14.097079 -4dB 0 JN25ud 2W OZ7IT JO65df 1214km 20deg
  19 tx 2022-05-13 12:20 OZ7IT 21.096111 -20dB 4 JO65df 5W F5HGF JN25ud 1214km 205deg
  21  2022-05-13 12:18 F5HGF 21.096100 -10dB -4 JN25ud 2W OZ7IT JO65df 1214km 20deg

   F6CWA 40,20 - (May 15,17-18)

  20 tx 2022-05-17 21:24 OZ7IT 7.040060 -13dB 0 JO65df 5W F6CWA JN25ks 1174km 209deg
  26  2022-05-17 21:22 F6CWA 7.040011 -24dB 0 JN25ks 0.1W OZ7IT JO65df 1174km 24deg
   3 tx 2022-05-15 18:46 OZ7IT 14.097146 -11dB 0 JO65df 5W F6CWA JN25ks 1174km 209deg
   5  2022-05-15 18:48 F6CWA 14.097009 -6dB 0 JN25ks 0.1W OZ7IT JO65df 1174km 24deg


JN27 F5SN 17 - (May 22)

   2 tx 2022-05-22 19:04 OZ7IT 18.106078 -26dB 2 JO65df 5W F5SN JN27rb 1024km 210deg
  24  2022-05-22 19:02 F5SN 18.106095 -15dB 1 JN27rb 5W OZ7IT JO65df 1024km 25deg


JN29 F4FVW 40 - (May 28)

   1 tx 2022-05-28 08:20 OZ7IT 7.040059 -13dB 0 JO65df 5W F4FVW JN29iv 783km 224deg
   4  2022-05-28 08:24 F4FVW 7.040097 -8dB 0 JN29iv 10W OZ7IT JO65df 783km 38deg

   ON5QRP 30,20 - (May 5,7-16,19-25)

  22 tx 2022-05-16 09:32 OZ7IT 10.140159 -6dB 0 JO65df 5W ON5QRP JN29uq 760km 219deg
  753  2022-05-16 09:30 ON5QRP 10.140151 -14dB 0 JN29uq 5W OZ7IT JO65df 760km 33deg
   9 tx 2022-05-05 10:40 OZ7IT 14.097150 -18dB 1 JO65df 5W ON5QRP JN29uq 760km 219deg
   5  2022-05-09 07:24 ON5QRP 14.097123 -12dB 0 JN29uq 0.2W OZ7IT JO65df 760km 33deg

   PA2PIM 40,30,20 - (May 21-30)

   6 tx 2022-05-28 12:20 OZ7IT 7.040013 -16dB 0 JO65df 5W F/PA2PIM JN29oq 780km 221deg
  733  2022-05-28 12:22 F/PA2PIM 7.040135 -7dB 0 JN29oq 5W OZ7IT JO65df 780km 35deg
   2 tx 2022-05-28 13:02 OZ7IT 10.140102 -11dB 0 JO65df 5W F/PA2PIM JN29oq 780km 221deg
  94  2022-05-28 08:08 F/PA2PIM 10.140250 -18dB 0 JN29oq 0.1W OZ7IT JO65df 780km 35deg
   4 tx 2022-05-23 17:48 OZ7IT 14.097057 -27dB 0 JO65df 5W F/PA2PIM JN29op 784km 221deg
  137  2022-05-23 16:12 F/PA2PIM 14.097174 -18dB 0 JN29op 5W OZ7IT JO65df 784km 35deg


JN34 F4EGG 30,15 - (May 24-26)

  17 tx 2022-05-25 17:38 OZ7IT 10.140160 -7dB 0 JO65df 5W F4EGG JN34hw 1213km 202deg
   8  2022-05-25 17:44 F4EGG 10.140262 -4dB 0 JN34hw 5W OZ7IT JO65df 1213km 17deg
   1 tx 2022-05-25 18:54 OZ7IT 21.096127 -23dB 0 JO65df 5W F4EGG JN34hw 1213km 202deg
   4  2022-05-25 18:52 F4EGG 21.096155 -15dB 0 JN34hw 5W OZ7IT JO65df 1213km 17deg

   IU1GLI 40,30,20 - (May 1-8,10-12,24-25,28-29)

  29 tx 2022-05-01 21:00 OZ7IT 7.040065 -23dB 0 JO65df 5W IU1GLI JN34pv 1202km 199deg
  114  2022-05-01 21:02 IU1GLI 7.040097 -7dB 0 JN34pv 2W OZ7IT JO65df 1202km 15deg
  15 tx 2022-05-05 14:22 OZ7IT 10.140171 -27dB 0 JO65df 5W IU1GLI JN34pv 1202km 199deg
  86  2022-05-05 14:20 IU1GLI 10.140193 -22dB 0 JN34pv 2W OZ7IT JO65df 1202km 15deg
   7 tx 2022-05-04 14:44 OZ7IT 14.097152 -20dB 0 JO65df 5W IU1GLI JN34pv 1202km 199deg
  18  2022-05-04 14:42 IU1GLI 14.097092 9dB 0 JN34pv 2W OZ7IT JO65df 1202km 15deg


JN35 IZ1YSS 30,20 - (May 16)

   2 tx 2022-05-16 18:24 OZ7IT 10.140203 -7dB 0 JO65df 5W IZ1YSS JN35uj 1140km 198deg
   7  2022-05-16 18:28 IZ1YSS 10.140158 -7dB 2 JN35uj 2W OZ7IT JO65df 1140km 15deg
   3 tx 2022-05-16 17:32 OZ7IT 14.097197 -15dB 2 JO65df 5W IZ1YSS JN35uj 1140km 198deg
   1  2022-05-16 17:38 IZ1YSS 14.097043 -23dB 3 JN35uj 2W OZ7IT JO65df 1140km 15deg


JN36 HB3XAI 15 - (May 24-29,31)

  28 tx 2022-05-24 06:42 OZ7IT 21.096127 -10dB 0 JO65df 5W HB3XAI JN36 1042km 203deg
  165  2022-05-24 06:40 HB3XAI 21.096142 -2dB 0 JN36 5W OZ7IT JO65df 1042km 19deg

   HB4FV 40 - (May 28)

   1 tx 2022-05-28 18:44 OZ7IT 7.040066 -21dB 0 JO65df 5W HB4FV JN36fq 1033km 206deg
   9  2022-05-28 18:36 HB4FV 7.040091 -17dB 0 JN36fq 2W OZ7IT JO65df 1033km 21deg

   HB9DAZ 40,30 - (May 1,7,10)

   1 tx 2022-05-10 22:22 OZ7IT 7.040080 -23dB 0 JO65df 5W HB9DAZ JN36ur 998km 201deg
   6  2022-05-10 22:06 HB9DAZ 7.040162 -17dB 0 JN36ur 1W OZ7IT JO65df 998km 17deg
   9 tx 2022-05-07 11:06 OZ7IT 10.140192 -27dB -2 JO65df 5W HB9DAZ JN36ur 998km 201deg
  34  2022-05-07 11:08 HB9DAZ 10.140253 -7dB 0 JN36ur 1W OZ7IT JO65df 998km 17deg

   HB9GXK 40,30 - (May 2,17,24,29)

   1 tx 2022-05-02 19:32 OZ7IT 7.040061 -2dB 0 JO65df 5W HB9GXK JN36ut 989km 201deg
   6  2022-05-02 19:34 HB9GXK 7.040095 -2dB 0 JN36ut 5W OZ7IT JO65df 989km 17deg
   1 tx 2022-05-24 00:24 OZ7IT 10.140169 -14dB 0 JO65df 5W HB9GXK JN36ut 989km 201deg
   9  2022-05-24 00:22 HB9GXK 10.140191 -4dB 0 JN36ut 5W OZ7IT JO65df 989km 17deg

   HB9HJA 80,40,20 - (May 16-19,21-23,25,28-30)

   8 tx 2022-05-17 21:56 OZ7IT 3.570131 -2dB 0 JO65df 5W HB9HJA JN36mi 1053km 203deg
  47  2022-05-17 21:58 HB9HJA 3.570099 5dB 0 JN36mi 5W OZ7IT JO65df 1053km 18deg
   1 tx 2022-05-22 18:24 OZ7IT 7.040058 -13dB 0 JO65df 5W HB9HJA JN36mi 1053km 203deg
  13  2022-05-22 18:22 HB9HJA 7.040098 -6dB 0 JN36mi 5W OZ7IT JO65df 1053km 18deg
   2 tx 2022-05-19 10:24 OZ7IT 14.097141 -2dB 1 JO65df 5W HB9HJA JN36mi 1053km 203deg
   8  2022-05-19 10:22 HB9HJA 14.097099 3dB 0 JN36mi 5W OZ7IT JO65df 1053km 18deg

   HB9TJM 20 - (May 13-14,22,27-28)

  45 tx 2022-05-13 06:44 OZ7IT 14.097129 -22dB 0 JO65df 5W HB9TJM JN36fq 1033km 206deg
  185  2022-05-13 06:42 HB9TJM 14.097141 -20dB 0 JN36fq 5W OZ7IT JO65df 1033km 21deg


JN37 F4FRQ 80 - (May 6-12)

  75 tx 2022-05-06 17:50 OZ7IT 3.570071 -23dB 0 JO65df 5W F4FRQ JN37kq 918km 206deg
 1433  2022-05-06 17:48 F4FRQ 3.570012 -5dB 0 JN37kq 1W OZ7IT JO65df 918km 22deg

   HB9CEY 80,40 - (May 13,15-16)

   6 tx 2022-05-15 20:22 OZ7IT 3.570109 -18dB 0 JO65df 5W HB9CEY JN37uk 923km 202deg
   1  2022-05-15 20:24 HB9CEY 3.570114 -20dB 2 JN37uk 0.5W OZ7IT JO65df 923km 18deg
   6 tx 2022-05-15 18:44 OZ7IT 7.040038 -15dB -2 JO65df 5W HB9CEY JN37uk 923km 202deg
   7  2022-05-15 18:06 HB9CEY 7.040114 -20dB 3 JN37uk 0.5W OZ7IT JO65df 923km 18deg

   HB9FED 40 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 13:56 OZ7IT 7.040057 -27dB 0 JO65df 5W HB9FED JN37um 914km 202deg
   2  2022-05-26 13:58 HB9FED 7.040100 -9dB 0 JN37um 5W OZ7IT JO65df 914km 19deg

   HB9FXK 20 - (May 1-13,15,17-31)

  73 tx 2022-05-04 15:08 OZ7IT 14.097168 -25dB 0 JO65df 5W HB9FXK JN37te 951km 202deg
  439  2022-05-04 15:10 HB9FXK 14.097030 -21dB 0 JN37te 5W OZ7IT JO65df 951km 18deg

   HB9XBY 80,40 - (May 13-14)

   4 tx 2022-05-14 00:22 OZ7IT 3.570125 0dB 0 JO65df 5W HB9XBY JN37xi 926km 201deg
  13  2022-05-14 00:28 HB9XBY 3.570100 -1dB 0 JN37xi 5W OZ7IT JO65df 926km 17deg
   3 tx 2022-05-14 16:46 OZ7IT 7.040057 -13dB 0 JO65df 5W HB9XBY JN37xi 926km 201deg
  11  2022-05-14 16:40 HB9XBY 7.040099 -11dB 0 JN37xi 5W OZ7IT JO65df 926km 17deg


JN38 DF3GF 30 - (May 2-6,9,17)

  31 tx 2022-05-03 16:22 OZ7IT 10.140131 -3dB -2 JO65df 5W DF3GF JN38wa 857km 203deg
   2  2022-05-03 16:24 DF3GF 10.140221 -6dB 0 JN38wa 2W OZ7IT JO65df 857km 19deg

   DK9GJ 30,20 - (May 1-2,4-5,10-11,22-24)

  21 tx 2022-05-02 15:52 OZ7IT 10.140264 6dB 1 JO65df 5W DK9GJ JN38wh 827km 203deg
  43  2022-05-02 15:54 DK9GJ 10.140095 15dB 0 JN38wh 5W OZ7IT JO65df 827km 20deg
   2 tx 2022-05-22 16:22 OZ7IT 14.097178 -24dB 0 JO65df 5W DK9GJ JN38wh 827km 203deg
  25  2022-05-22 16:24 DK9GJ 14.097063 -6dB 2 JN38wh 5W OZ7IT JO65df 827km 20deg

   F4FCQ 40 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 20:42 OZ7IT 7.040066 -17dB 0 JO65df 5W F4FCQ JN38qg 844km 206deg
  11  2022-05-06 20:38 F4FCQ 7.040055 4dB 0 JN38qg 5W OZ7IT JO65df 844km 22deg

   F4GEN 40,30,10 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 17:28 OZ7IT 7.040057 -18dB 0 JO65df 5W F4GEN JN38bp 845km 212deg
   2  2022-05-26 17:32 F4GEN 7.040036 -8dB 0 JN38bp 5W OZ7IT JO65df 845km 28deg
  11 tx 2022-05-26 18:22 OZ7IT 10.140160 3dB 0 JO65df 5W F4GEN JN38bp 845km 212deg
  14  2022-05-26 18:20 F4GEN 10.140135 -12dB 0 JN38bp 0.2W OZ7IT JO65df 845km 28deg
   2 tx 2022-05-26 10:16 OZ7IT 28.126083 -4dB 0 JO65df 2W F4GEN JN38bp 845km 212deg
   4  2022-05-26 10:18 F4GEN 28.126035 2dB 0 JN38bp 5W OZ7IT JO65df 845km 28deg

   F6APU 40 - (May 17)

   1 tx 2022-05-17 18:50 OZ7IT 7.040062 -2dB 0 JO65df 5W F6APU JN38un 805km 205deg
   2  2022-05-17 18:38 F6APU 7.040140 -16dB 0 JN38un 0.1W OZ7IT JO65df 805km 21deg

   F8ASB 40 - (May 11-12)

   4 tx 2022-05-12 01:52 OZ7IT 7.040058 -29dB 0 JO65df 5W F8ASB JN38ii 855km 209deg
  62  2022-05-12 01:48 F8ASB 7.040100 0dB 0 JN38ii 5W OZ7IT JO65df 855km 25deg

   ZS6JRV 40 - (May 5-7,21,24)

   2 tx 2022-05-24 23:30 OZ7IT 7.040061 -16dB 0 JO65df 5W DL/ZS6JRV JN38xq 785km 204deg
  22  2022-05-21 16:32 ZS6JRV 7.040071 -7dB -4 JN38xr 5W OZ7IT JO65df 781km 21deg


JN39 DC6EB 60 - (May 7,15-16,20,22,24,27)

   8 tx 2022-05-07 16:24 OZ7IT 5.366198 -25dB 0 JO65df 5W DC6EB JN39 734km 212deg
  29  2022-05-07 16:22 DC6EB 5.366195 -24dB 0 JN39 2W OZ7IT JO65df 734km 27deg

   DL9DAT 40 - (May 1-8,13-17,21-27)

  638 tx 2022-05-01 05:22 OZ7IT 7.040076 -23dB 1 JO65df 5W DL9DAT JN39xv 661km 208deg
 1198  2022-05-01 05:20 DL9DAT 7.040013 -21dB 0 JN39xv 5W OZ7IT JO65df 661km 25deg

   LX1GG 40,30,15,12 - (May 3-7,11-13,17-19,21-26,28-31)

  79 tx 2022-05-29 04:22 OZ7IT 7.040059 -16dB 0 JO65df 5W LX1GG JN39bn 756km 216deg
  51  2022-05-29 04:24 LX1GG 7.040098 -18dB 0 JN39bn 0.5W OZ7IT JO65df 756km 31deg
  60 tx 2022-05-11 12:20 OZ7IT 10.140163 -21dB 0 JO65df 5W LX1GG JN39bn 756km 216deg
  21  2022-05-11 12:22 LX1GG 10.140198 -15dB 0 JN39bn 0.5W OZ7IT JO65df 756km 31deg
  71 tx 2022-05-18 14:24 OZ7IT 21.096133 -10dB 0 JO65df 5W LX1GG JN39bn 756km 216deg
  39  2022-05-18 14:26 LX1GG 21.096094 -4dB 0 JN39bn 0.5W OZ7IT JO65df 756km 31deg
  21 tx 2022-05-18 16:24 OZ7IT 24.926104 -26dB 0 JO65df 5W LX1GG JN39bn 756km 216deg
  19  2022-05-18 16:26 LX1GG 24.926094 -17dB -1 JN39bn 0.5W OZ7IT JO65df 756km 31deg


JN44 IK1FJH 20 - (May 6,8)

   4 tx 2022-05-08 15:34 OZ7IT 14.097138 -10dB 0 JO65df 5W IK1FJH JN44lj 1228km 193deg
   2  2022-05-08 15:50 IK1FJH 14.097165 4dB 0 JN44lj 5W OZ7IT JO65df 1228km 10deg

   IK2PYX 20 - (May 1,20)

  34 tx 2022-05-01 07:08 OZ7IT 14.097141 -15dB 0 JO65df 5W IK2PYX JN44uv 1164km 190deg
  53  2022-05-01 07:10 IK2PYX 14.097098 -16dB 0 JN44uv 5W OZ7IT JO65df 1164km 8deg

   IW4BSI 80 - (May 29)

   2 tx 2022-05-29 20:22 OZ7IT 3.570065 -16dB 0 JO65df 5W IW4BSI JN44wu 1166km 189deg
   5  2022-05-29 20:24 IW4BSI 3.570104 -8dB 0 JN44wu 5W OZ7IT JO65df 1166km 8deg

   IZ1RGX 40,30 - (May 5)

   3 tx 2022-05-05 21:26 OZ7IT 7.040058 -13dB 0 JO65df 5W IZ1RGX JN44kr 1192km 193deg
   1  2022-05-05 21:32 IZ1RGX 7.040101 -14dB 0 JN44kr 1W OZ7IT JO65df 1192km 11deg
   1 tx 2022-05-05 20:46 OZ7IT 10.140161 -6dB 0 JO65df 5W IZ1RGX JN44kr 1192km 193deg
   4  2022-05-05 20:48 IZ1RGX 10.140202 -29dB 0 JN44kr 1W OZ7IT JO65df 1192km 11deg

   IZ2DQB 10 - (May 1,7,15)

  14 tx 2022-05-07 12:48 OZ7IT 28.126134 -26dB 0 JO65df 5W IZ2DQB JN44kv 1174km 193deg
   3  2022-05-07 12:42 IZ2DQB 28.126127 -20dB -2 JN44kv 2W OZ7IT JO65df 1174km 11deg


JN45 I2GPG 10 - (May 20)

   1 tx 2022-05-20 19:36 OZ7IT 28.126159 -17dB 0 JO65df 5W I2GPG JN45kg 1133km 194deg
   3  2022-05-20 19:34 I2GPG 28.126016 -28dB 1 JN45kg 2W OZ7IT JO65df 1133km 11deg

   IK2JUA 80,60,40,30,20,17,15 - (May 4-5,7,9-10,12-13,15-16,19-20,23-26,31)

  95 tx 2022-05-25 22:40 OZ7IT 3.570058 -7dB 0 JO65df 5W IK2JUA/1 JN45lj 1118km 194deg
  95 tx 2022-05-25 22:40 OZ7IT 3.570070 -11dB 0 JO65df 5W IK2JUA JN45lj 1118km 194deg
  44  2022-05-25 22:38 IK2JUA 3.570093 -8dB 0 JN45lj 20W OZ7IT JO65df 1118km 11deg
  44  2022-05-25 22:38 IK2JUA/1 3.570104 -5dB 0 JN45lj 20W OZ7IT JO65df 1118km 11deg
   9 tx 2022-05-23 06:20 OZ7IT 5.366207 -23dB 0 JO65df 5W IK2JUA JN45lj 1118km 194deg
  10  2022-05-23 06:18 IK2JUA 5.366183 -6dB 0 JN45lj 20W OZ7IT JO65df 1118km 11deg
  10  2022-05-23 06:18 IK2JUA/1 5.366204 -23dB 0 JN45lj 20W OZ7IT JO65df 1118km 11deg
  59 tx 2022-05-12 19:54 OZ7IT 7.040052 -6dB 0 JO65df 5W IK2JUA/1 JN45lj 1118km 194deg
  59 tx 2022-05-12 19:54 OZ7IT 7.040085 -7dB 0 JO65df 5W IK2JUA JN45lj 1118km 194deg
  145  2022-05-12 19:52 IK2JUA 7.040072 -3dB 0 JN45lj 20W OZ7IT JO65df 1118km 11deg
  145  2022-05-12 19:52 IK2JUA/1 7.040105 -10dB 0 JN45lj 20W OZ7IT JO65df 1118km 11deg
   2 tx 2022-05-07 08:50 OZ7IT 10.140177 -9dB 0 JO65df 5W IK2JUA JN45lj 1118km 194deg
   7  2022-05-10 07:58 IK2JUA/1 10.140203 0dB 0 JN45lj 20W OZ7IT JO65df 1118km 11deg
  26 tx 2022-05-13 14:44 OZ7IT 14.097130 -31dB 0 JO65df 5W IK2JUA/1 JN45lj 1118km 194deg
  37  2022-05-13 14:42 IK2JUA 14.097064 -17dB -1 JN45lj 20W OZ7IT JO65df 1118km 11deg
  16 tx 2022-05-24 07:26 OZ7IT 18.106101 -6dB 0 JO65df 5W IK2JUA/1 JN45lj 1118km 194deg
  16 tx 2022-05-24 07:26 OZ7IT 18.106177 -2dB 1 JO65df 5W IK2JUA JN45lj 1118km 194deg
   6  2022-05-24 07:22 IK2JUA 18.106052 4dB 0 JN45lj 20W OZ7IT JO65df 1118km 11deg
   3 tx 2022-05-19 12:12 OZ7IT 21.096119 -25dB 0 JO65df 5W IK2JUA/1 JN45lj 1118km 194deg
   1  2022-05-05 09:20 IK2JUA 21.096019 -23dB 0 JN45lj 5W OZ7IT JO65df 1118km 11deg

   IU1DZZ 17,15,12,10 - (May 1-8,10-13,15-27,29-31)

  72 tx 2022-05-02 08:24 OZ7IT 18.106126 -25dB 0 JO65df 5W IU1DZZ JN45hk 1119km 195deg
  121  2022-05-02 08:26 IU1DZZ 18.106172 -6dB 0 JN45hk 5W OZ7IT JO65df 1119km 12deg
  131 tx 2022-05-05 10:22 OZ7IT 21.096128 -23dB 0 JO65df 5W IU1DZZ JN45hk 1119km 195deg
  215  2022-05-05 10:24 IU1DZZ 21.096160 -23dB 0 JN45hk 5W OZ7IT JO65df 1119km 12deg
   6 tx 2022-05-17 09:06 OZ7IT 24.926096 -22dB 0 JO65df 5W IU1DZZ JN45hk 1119km 195deg
  12  2022-05-17 09:08 IU1DZZ 24.926162 -9dB 0 JN45hk 5W OZ7IT JO65df 1119km 12deg
   6 tx 2022-05-07 19:50 OZ7IT 28.126125 -25dB 0 JO65df 5W IU1DZZ JN45hk 1119km 195deg
  52  2022-05-07 19:54 IU1DZZ 28.126160 -21dB 0 JN45hk 5W OZ7IT JO65df 1119km 12deg

   IU2DMI 30 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 19:32 OZ7IT 10.140164 -7dB 0 JO65df 5W IU2DMI JN45lo 1096km 194deg
   2  2022-05-09 19:30 IU2DMI 10.140196 -8dB 0 JN45lo 5W OZ7IT JO65df 1096km 11deg

   IU2KBG 20 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 20:22 OZ7IT 14.097168 -19dB 0 JO65df 5W IU2KBG JN45tm 1096km 191deg
   1  2022-05-31 20:26 IU2KBG 14.097073 -12dB 0 JN45tm 5W OZ7IT JO65df 1096km 9deg

   IU2OMT 40,20 - (May 5,7,25)

   2 tx 2022-05-25 18:42 OZ7IT 7.040063 -14dB 0 JO65df 5W IU2OMT JN45mr 1081km 194deg
   1  2022-05-25 18:52 IU2OMT 7.040092 -8dB 0 JN45mr 5W OZ7IT JO65df 1081km 11deg
   1 tx 2022-05-07 21:06 OZ7IT 14.097150 -25dB 0 JO65df 5W IU2OMT JN45mr 1081km 194deg
   2  2022-05-07 21:12 IU2OMT 14.097088 -17dB 0 JN45mr 5W OZ7IT JO65df 1081km 11deg

   IW2DMO 30,20,17,15,12 - (May 2-9,17-27,30-31)

  52 tx 2022-05-31 07:44 OZ7IT 10.140175 -5dB 0 JO65df 5W IW2DMO JN45uj 1108km 191deg
   7  2022-05-31 07:40 IW2DMO 10.140145 -17dB 0 JN45uj 5W OZ7IT JO65df 1108km 9deg
  37 tx 2022-05-30 07:40 OZ7IT 14.097158 -6dB 0 JO65df 5W IW2DMO JN45uj 1108km 191deg
   4  2022-05-30 07:38 IW2DMO 14.097042 -11dB -1 JN45uj 5W OZ7IT JO65df 1108km 9deg
  57 tx 2022-05-04 15:42 OZ7IT 18.106150 -17dB 0 JO65df 5W IW2DMO JN45uj 1108km 191deg
  12  2022-05-04 15:40 IW2DMO 18.106049 -5dB -1 JN45uj 5W OZ7IT JO65df 1108km 9deg
  128 tx 2022-05-23 21:40 OZ7IT 21.096157 -21dB -1 JO65df 5W IW2DMO JN45uj 1108km 191deg
  27  2022-05-23 21:38 IW2DMO 21.096030 -6dB -1 JN45uj 5W OZ7IT JO65df 1108km 9deg
  25 tx 2022-05-18 07:32 OZ7IT 24.926130 -17dB 0 JO65df 5W IW2DMO JN45uj 1108km 191deg
   3  2022-05-18 07:42 IW2DMO 24.926028 -14dB -1 JN45uj 5W OZ7IT JO65df 1108km 9deg

   IW2JBB 20 - (May 31)

   4 tx 2022-05-31 20:22 OZ7IT 14.097139 -14dB 0 JO65df 5W IW2JBB JN45sn 1092km 191deg
   2  2022-05-31 20:24 IW2JBB 14.097101 -13dB 0 JN45sn 5W OZ7IT JO65df 1092km 9deg

   IW2OGQ 20 - (May 2-3)

   5 tx 2022-05-02 15:26 OZ7IT 14.097149 -29dB 0 JO65df 5W IW2OGQ JN45lk 1114km 194deg
  32  2022-05-02 15:28 IW2OGQ 14.097090 -10dB 0 JN45lk 2W OZ7IT JO65df 1114km 11deg

   IZ2WMD 40 - (May 15)

   2 tx 2022-05-15 19:26 OZ7IT 7.040058 -14dB 0 JO65df 5W IZ2WMD JN45ws 1065km 190deg
   3  2022-05-15 19:28 IZ2WMD 7.040098 0dB 0 JN45ws 5W OZ7IT JO65df 1065km 8deg

   IZ2ZQG 40 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 13:06 OZ7IT 7.040057 -22dB 0 JO65df 5W IZ2ZQG JN45sq 1078km 191deg
   2  2022-05-06 13:04 IZ2ZQG 7.040100 -12dB 0 JN45sq 50W OZ7IT JO65df 1078km 9deg


JN46 HB9FAB 30 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 20:46 OZ7IT 10.140166 -14dB 0 JO65df 5W HB9FAB JN46lc 1041km 194deg
   2  2022-05-09 20:42 HB9FAB 10.140194 -5dB 0 JN46lc 5W OZ7IT JO65df 1041km 12deg

   HB9TMC 160,10 - (May 1-31)

  447 tx 2022-05-04 00:22 OZ7IT 1.838071 -20dB 0 JO65df 5W HB9TMC JN46lj 1009km 195deg
  19  2022-05-04 00:20 HB9TMC 1.838067 -12dB 0 JN46lj 5W OZ7IT JO65df 1009km 12deg
  29 tx 2022-05-18 09:32 OZ7IT 28.126066 -25dB -1 JO65df 5W HB9TMC JN46lj 1009km 195deg
   2  2022-05-18 09:00 HB9TMC 28.126059 -20dB 0 JN46lj 5W OZ7IT JO65df 1009km 12deg

   IK2CTH 20 - (May 2)

   2 tx 2022-05-02 17:06 OZ7IT 14.097146 -29dB 0 JO65df 5W IK2CTH JN46td 1027km 192deg
   4  2022-05-02 17:14 IK2CTH 14.097047 -26dB 0 JN46td 5W OZ7IT JO65df 1027km 10deg


JN47 DF1GU 80,40,30,20,17,15,12 - (May 1-2,7-9,14-23)

  23 tx 2022-05-08 18:22 OZ7IT 3.570068 -13dB 0 JO65df 5W DF1GU JN47tp 863km 193deg
  86  2022-05-08 18:18 DF1GU 3.570138 -15dB 0 JN47tp 1W OZ7IT JO65df 863km 11deg
  90 tx 2022-05-07 07:24 OZ7IT 7.040061 -20dB 0 JO65df 5W DF1GU JN47tp 863km 193deg
  153  2022-05-07 07:26 DF1GU 7.040136 -14dB 0 JN47tp 1W OZ7IT JO65df 863km 11deg
  88 tx 2022-05-08 13:04 OZ7IT 10.140167 1dB 0 JO65df 5W DF1GU JN47tp 863km 193deg
  188  2022-05-08 13:08 DF1GU 10.140233 -10dB 0 JN47tp 1W OZ7IT JO65df 863km 11deg
  40 tx 2022-05-16 18:40 OZ7IT 14.097149 -18dB 0 JO65df 5W DF1GU JN47tp 863km 193deg
  56  2022-05-16 18:38 DF1GU 14.097129 -27dB 0 JN47tp 1W OZ7IT JO65df 863km 11deg
   4 tx 2022-05-19 10:12 OZ7IT 18.106086 -4dB 0 JO65df 5W DF1GU JN47tp 863km 193deg
  18  2022-05-19 09:32 DF1GU 18.106126 -18dB 0 JN47tp 1W OZ7IT JO65df 863km 11deg
   6 tx 2022-05-21 16:40 OZ7IT 21.096145 11dB 0 JO65df 5W DF1GU JN47tp 863km 193deg
   9  2022-05-21 16:54 DF1GU 21.096123 17dB 0 JN47tp 1W OZ7IT JO65df 863km 11deg
   2 tx 2022-05-19 11:36 OZ7IT 24.926116 0dB 0 JO65df 5W DF1GU JN47tp 863km 193deg
   1  2022-05-19 11:56 DF1GU 24.926118 -17dB 0 JN47tp 1W OZ7IT JO65df 863km 11deg

   DJ6RK 20 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 10:22 OZ7IT 14.097134 -25dB 0 JO65df 5W DJ6RK JN47tq 859km 193deg
   2  2022-05-26 10:24 DJ6RK 14.097106 -7dB 0 JN47tq 20W OZ7IT JO65df 859km 11deg

   DL4GP 20 - (May 4)

   2 tx 2022-05-04 14:24 OZ7IT 14.097128 -20dB 0 JO65df 5W DL4GP JN47 892km 196deg
   4  2022-05-04 14:20 DL4GP 14.097112 -14dB 0 JN47 5W OZ7IT JO65df 892km 14deg

   HB9BIL 40 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 13:54 OZ7IT 7.039994 -26dB 0 JO65df 5W HB9BIL JN47 892km 196deg
   4  2022-05-31 13:56 HB9BIL 7.040113 -6dB 0 JN47si 1W OZ7IT JO65df 896km 11deg

   HB9CCQ 20 - (May 26-28)

  15 tx 2022-05-26 08:58 OZ7IT 14.097150 -13dB 0 JO65df 5W HB9CCQ JN47fj 911km 199deg
  17  2022-05-26 08:56 HB9CCQ 14.097130 -15dB 0 JN47fj 0.5W OZ7IT JO65df 911km 16deg

   HB9FID 160,80,60,40,30,20,17 - (May 5,7-8,13-15,22,28-29)

   2 tx 2022-05-07 19:08 OZ7IT 1.838071 -24dB 0 JO65df 5W HB9FID JN47ae 941km 200deg
  28  2022-05-07 19:10 HB9FID 1.838010 -14dB 0 JN47ae 5W OZ7IT JO65df 941km 17deg
   1 tx 2022-05-14 19:22 OZ7IT 3.570124 -10dB 0 JO65df 5W HB9FID JN47ae 941km 200deg
  41  2022-05-14 19:56 HB9FID 3.570011 3dB 0 JN47ae 5W OZ7IT JO65df 941km 17deg
   7 tx 2022-05-08 11:44 OZ7IT 5.366188 -22dB 0 JO65df 5W HB9FID JN47ae 941km 200deg
  62  2022-05-08 11:42 HB9FID 5.366111 -20dB 0 JN47ae 5W OZ7IT JO65df 941km 17deg
  10 tx 2022-05-14 19:26 OZ7IT 7.040055 -26dB 0 JO65df 5W HB9FID JN47ae 941km 200deg
  72  2022-05-14 19:32 HB9FID 7.040011 5dB 0 JN47ae 5W OZ7IT JO65df 941km 17deg
  10 tx 2022-05-14 18:48 OZ7IT 10.140158 -5dB 0 JO65df 5W HB9FID JN47ae 941km 200deg
  75  2022-05-14 18:50 HB9FID 10.140112 2dB 0 JN47ae 5W OZ7IT JO65df 941km 17deg
   3 tx 2022-05-07 14:42 OZ7IT 14.097135 -17dB 0 JO65df 5W HB9FID JN47ae 941km 200deg
  42  2022-05-07 14:30 HB9FID 14.097014 -10dB 0 JN47ae 5W OZ7IT JO65df 941km 17deg
   2 tx 2022-05-07 13:32 OZ7IT 18.106121 -7dB 0 JO65df 5W HB9FID JN47ae 941km 200deg
  10  2022-05-07 13:22 HB9FID 18.106028 9dB 0 JN47ae 5W OZ7IT JO65df 941km 17deg

   HB9GZW 80,40 - (May 29)

   1 tx 2022-05-29 20:44 OZ7IT 3.570067 -8dB 0 JO65df 5W HB9GZW JN47bj 917km 200deg
   4  2022-05-29 20:42 HB9GZW 3.570141 -1dB 0 JN47bj 5W OZ7IT JO65df 917km 17deg
   1 tx 2022-05-29 21:06 OZ7IT 7.040058 -13dB 0 JO65df 5W HB9GZW JN47bj 917km 200deg
   3  2022-05-29 21:04 HB9GZW 7.040059 -8dB 0 JN47bj 5W OZ7IT JO65df 917km 17deg

   HB9HHB 30 - (May 8,14-15)

  11 tx 2022-05-15 05:26 OZ7IT 10.140155 -22dB 0 JO65df 5W HB9HHB JN47nk 894km 196deg
   6  2022-05-15 05:24 HB9HHB 10.140205 -10dB 0 JN47nk 1W OZ7IT JO65df 894km 13deg

   HB9HJF 30 - (May 1-4,6-7,9-20,23-30)

  115 tx 2022-05-12 17:10 OZ7IT 10.140160 -30dB 0 JO65df 5W HB9HJF JN47ej 912km 199deg
  164  2022-05-12 17:08 HB9HJF 10.140301 -24dB 0 JN47ej 0.2W OZ7IT JO65df 912km 16deg

   HB9HJZ 80 - (May 29)

   4 tx 2022-05-29 18:08 OZ7IT 3.570067 -18dB 0 JO65df 5W HB9HJZ JN47db 950km 199deg
   8  2022-05-29 18:10 HB9HJZ 3.570101 -15dB 0 JN47db 5W OZ7IT JO65df 950km 16deg

   HB9HMM 40 - (May 8,19-20)

   2 tx 2022-05-19 21:52 OZ7IT 7.040057 -13dB 0 JO65df 5W HB9HMM JN47cj 916km 200deg
   3  2022-05-08 20:34 HB9HMM 7.040000 -17dB 0 JN47cj 0.5W OZ7IT JO65df 916km 16deg

   HB9LAS 10 - (May 24-25)

   6 tx 2022-05-24 11:56 OZ7IT 28.126083 4dB 0 JO65df 2W HB9LAS JN47fi 915km 198deg
   4  2022-05-24 14:12 HB9LAS 28.126069 -28dB -4 JN47fi 2W OZ7IT JO65df 915km 15deg

   OE9SEV 20 - (May 20)

   1 tx 2022-05-20 15:04 OZ7IT 14.097136 -29dB 0 JO65df 5W OE9SEV JN47ve 911km 192deg
   2  2022-05-20 15:12 OE9SEV 14.097146 -25dB 0 JN47ve 2W OZ7IT JO65df 911km 10deg


JN48 DF1AJ 40 - (May 11,18,22,30)

   4 tx 2022-05-30 15:30 OZ7IT 7.040066 -19dB 0 JO65df 5W DF1AJ JN48fw 747km 202deg
   7  2022-05-30 15:32 DF1AJ 7.040041 -9dB 0 JN48fw 2W OZ7IT JO65df 747km 19deg

   DF2UU 160 - (May 1,3-4,26)

  26 tx 2022-05-01 21:54 OZ7IT 1.838073 -2dB 0 JO65df 5W DF2UU JN48cw 753km 203deg
  36  2022-05-01 21:52 DF2UU 1.838049 8dB 0 JN48cw 5W OZ7IT JO65df 753km 20deg

   DH0GFW 80,40,30 - (May 1-31)

   4 tx 2022-05-29 16:02 OZ7IT 3.570046 -27dB 1 JO65df 5W DH0GFW JN48vc 811km 193deg
  440  2022-05-29 07:42 DH0GFW 3.570012 -29dB 0 JN48vc 0.05W OZ7IT JO65df 811km 11deg
   6 tx 2022-05-30 04:46 OZ7IT 7.040017 -11dB 0 JO65df 5W DH0GFW JN48vc 811km 193deg
  406  2022-05-30 06:46 DH0GFW 7.040073 -26dB 0 JN48vc 0.05W OZ7IT JO65df 811km 11deg
   4 tx 2022-05-29 13:08 OZ7IT 10.140104 3dB 0 JO65df 5W DH0GFW JN48vc 811km 193deg
  977  2022-05-29 10:08 DH0GFW 10.140291 -7dB 0 JN48vc 0.05W OZ7IT JO65df 811km 11deg

   DJ1SP 40,30,20 - (May 1-5,7-8,12-31)

  81 tx 2022-05-01 15:08 OZ7IT 7.040056 -16dB 0 JO65df 5W DJ1SP JN48nw 732km 198deg
  257  2022-05-01 15:06 DJ1SP 7.040135 -12dB 0 JN48nw 2W OZ7IT JO65df 732km 16deg
  657 tx 2022-05-13 11:54 OZ7IT 10.140160 -6dB 0 JO65df 5W DJ1SP JN48nw 732km 198deg
 1413  2022-05-13 11:56 DJ1SP 10.140235 -7dB 0 JN48nw 2W OZ7IT JO65df 732km 16deg
   6 tx 2022-05-03 13:50 OZ7IT 14.097137 -15dB 0 JO65df 5W DJ1SP JN48nw 732km 198deg
  71  2022-05-03 13:44 DJ1SP 14.097137 1dB 0 JN48nw 2W OZ7IT JO65df 732km 16deg

   DJ2MG 40,30,20,15 - (May 1-31)

  228 tx 2022-05-17 06:26 OZ7IT 7.040058 -22dB 0 JO65df 5W DJ2MG JN48nt 745km 198deg
  213  2022-05-17 06:24 DJ2MG 7.040150 -22dB 0 JN48nt 5W OZ7IT JO65df 745km 16deg
  160 tx 2022-05-09 15:08 OZ7IT 10.140160 -20dB 0 JO65df 5W DJ2MG JN48nt 745km 198deg
  167  2022-05-09 15:06 DJ2MG 10.140246 -7dB 0 JN48nt 5W OZ7IT JO65df 745km 16deg
   8 tx 2022-05-21 17:30 OZ7IT 14.097138 -22dB 0 JO65df 5W DJ2MG JN48nt 745km 198deg
   3  2022-05-22 16:32 DJ2MG 14.097032 -20dB 0 JN48nt 5W OZ7IT JO65df 745km 16deg
   1 tx 2022-05-24 15:54 OZ7IT 21.096128 -25dB 1 JO65df 5W DJ2MG JN48nt 745km 198deg
  13  2022-05-24 15:52 DJ2MG 21.096104 -13dB 0 JN48nt 2W OZ7IT JO65df 745km 16deg

   DJ7KA 20 - (May 1-27,29-30)

  72 tx 2022-05-05 08:24 OZ7IT 14.097156 -24dB 0 JO65df 5W DJ7KA JN48mm 778km 198deg
  481  2022-05-05 08:22 DJ7KA 14.097034 -15dB 0 JN48mm 5W OZ7IT JO65df 778km 15deg

   DK2DB 80,40 - (May 1-31)

  875 tx 2022-05-01 01:12 OZ7IT 3.570066 -5dB 0 JO65df 5W DK2DB JN48fw 747km 202deg
 3040  2022-05-01 01:14 DK2DB 3.570040 7dB 0 JN48fw 5W OZ7IT JO65df 747km 19deg
 1420 tx 2022-05-01 07:38 OZ7IT 7.040057 -15dB 0 JO65df 5W DK2DB JN48fw 747km 202deg
 3745  2022-05-01 07:36 DK2DB 7.040040 -1dB 0 JN48fw 5W OZ7IT JO65df 747km 19deg

   DL1GCD 80,20,17,15 - (May 1-31)

  979 tx 2022-05-01 04:22 OZ7IT 3.570066 -12dB 0 JO65df 5W DL1GCD JN48ar 779km 204deg
  21  2022-05-01 04:20 DL1GCD 3.570000 -32dB 0 JN48ar 100W OZ7IT JO65df 779km 20deg
  413 tx 2022-05-01 11:46 OZ7IT 14.097139 -24dB 0 JO65df 5W DL1GCD JN48ar 779km 204deg
  39  2022-05-01 11:48 DL1GCD 14.097071 2dB 0 JN48ar 500W OZ7IT JO65df 779km 20deg
  112 tx 2022-05-06 18:48 OZ7IT 18.106140 -4dB 0 JO65df 5W DL1GCD/2 JN48ar 779km 204deg
  49  2022-05-08 07:00 DL1GCD 18.106113 -13dB 0 JN48ar 500W OZ7IT JO65df 779km 20deg
  68 tx 2022-05-08 03:08 OZ7IT 21.096143 -22dB 0 JO65df 5W DL1GCD/2 JN48ar 779km 204deg
   2  2022-05-08 06:40 DL1GCD 21.096098 -18dB 0 JN48ar 500W OZ7IT JO65df 779km 20deg

   DL1SER 40 - (May 29)

   4 tx 2022-05-29 13:10 OZ7IT 7.040108 -27dB -1 JO65df 5W DL1SER JN48pt 742km 197deg
   2  2022-05-29 13:16 DL1SER 7.040043 -17dB 0 JN48pt 5W OZ7IT JO65df 742km 15deg

   DL5SFB 80,40,20,15,10 - (May 1-5,17-28)

  10 tx 2022-05-17 22:40 OZ7IT 3.570131 0dB 0 JO65df 5W DL5SFB JN48ok 784km 197deg
   9  2022-05-17 22:38 DL5SFB 3.570079 -22dB 0 JN48ok 1W OZ7IT JO65df 784km 14deg
  135 tx 2022-05-04 20:44 OZ7IT 7.040058 -5dB 0 JO65df 5W DL5SFB JN48ok 784km 197deg
  240  2022-05-04 20:42 DL5SFB 7.040013 -19dB 0 JN48ok 0.02W OZ7IT JO65df 784km 14deg
  106 tx 2022-05-03 19:08 OZ7IT 14.097139 -15dB 0 JO65df 5W DL5SFB JN48ok 784km 197deg
  63  2022-05-03 19:06 DL5SFB 14.097014 -17dB 0 JN48ok 0.1W OZ7IT JO65df 784km 14deg
  10 tx 2022-05-02 17:46 OZ7IT 21.096131 -26dB 0 JO65df 5W DL5SFB JN48ok 784km 197deg
  61  2022-05-02 17:44 DL5SFB 21.096124 -17dB 0 JN48ok 0.2W OZ7IT JO65df 784km 14deg
   4 tx 2022-05-24 10:18 OZ7IT 28.126081 -7dB -2 JO65df 2W DL5SFB JN48ok 784km 197deg
   3  2022-05-24 11:18 DL5SFB 28.126185 -6dB -1 JN48ok 0.01W OZ7IT JO65df 784km 14deg

   DL9GCW 80,40,30,20 - (May 1-14,16,25-31)

   4 tx 2022-05-02 22:46 OZ7IT 3.570067 -15dB 0 JO65df 5W DL9GCW JN48vc 811km 193deg
   6  2022-05-02 22:52 DL9GCW 3.570119 3dB 0 JN48vc 1W OZ7IT JO65df 811km 11deg
  752 tx 2022-05-01 16:46 OZ7IT 7.040134 -4dB 0 JO65df 5W DL9GCW JN48vc 811km 193deg
 1958  2022-05-01 16:48 DL9GCW 7.040108 2dB -2 JN48vc 1W OZ7IT JO65df 811km 11deg
  22 tx 2022-05-02 17:22 OZ7IT 10.140164 3dB 0 JO65df 5W DL9GCW JN48vc 811km 193deg
  20  2022-05-02 17:24 DL9GCW 10.140180 -2dB 0 JN48vc 1W OZ7IT JO65df 811km 11deg
   2 tx 2022-05-26 19:02 OZ7IT 14.097153 -20dB 0 JO65df 5W DL9GCW JN48vc 811km 193deg
   1  2022-05-26 17:58 DL9GCW 14.097088 6dB 0 JN48vc 2W OZ7IT JO65df 811km 11deg

   DO1CDE 80 - (May 1)

  16 tx 2022-05-01 07:12 OZ7IT 3.570075 -27dB 0 JO65df 5W DO1CDE JN48 784km 198deg
  20  2022-05-01 07:14 DO1CDE 3.570089 -19dB 0 JN48io 2W OZ7IT JO65df 776km 17deg


JN49 DF7GB 80,40,30,20,17,15 - (May 1-22,25)

  89 tx 2022-05-02 00:20 OZ7IT 3.570068 0dB 0 JO65df 5W DF7GB JN49cx 645km 207deg
  174  2022-05-02 00:22 DF7GB 3.570098 0dB 0 JN49cx 5W OZ7IT JO65df 645km 24deg
  196 tx 2022-05-02 10:24 OZ7IT 7.040061 -15dB 0 JO65df 5W DF7GB JN49cx 645km 207deg
  192  2022-05-02 10:26 DF7GB 7.040096 -3dB 0 JN49cx 5W OZ7IT JO65df 645km 24deg
  132 tx 2022-05-05 22:48 OZ7IT 10.140165 -21dB 0 JO65df 5W DF7GB JN49cx 645km 207deg
  199  2022-05-05 22:44 DF7GB 10.140195 -18dB 0 JN49cx 5W OZ7IT JO65df 645km 24deg
  54 tx 2022-05-05 06:20 OZ7IT 14.097145 -27dB 0 JO65df 5W DF7GB JN49cx 645km 207deg
  68  2022-05-05 06:10 DF7GB 14.097093 -24dB 0 JN49cx 5W OZ7IT JO65df 645km 24deg
   5 tx 2022-05-17 23:04 OZ7IT 18.106123 5dB 0 JO65df 5W DF7GB JN49cx 645km 207deg
  69  2022-05-17 22:32 DF7GB 18.106105 -14dB 0 JN49cx 5W OZ7IT JO65df 645km 24deg
   1 tx 2022-05-04 19:14 OZ7IT 21.096137 -27dB 0 JO65df 5W DF7GB JN49cx 645km 207deg
  60  2022-05-04 18:54 DF7GB 21.096089 -16dB 0 JN49cx 5W OZ7IT JO65df 645km 24deg

   DH1MH 40 - (May 17)

   1 tx 2022-05-17 07:14 OZ7IT 7.040058 -8dB 0 JO65df 5W DH1MH JN49 678km 201deg
   2  2022-05-17 07:12 DH1MH 7.040099 2dB 0 JN49lq 5W OZ7IT JO65df 656km 19deg

   DH2PC 30 - (May 16)

   2 tx 2022-05-16 12:44 OZ7IT 10.140177 -16dB 0 JO65df 5W DH2PC JN49dv 652km 206deg
   2  2022-05-16 12:58 DH2PC 10.140183 -13dB 0 JN49dv 20W OZ7IT JO65df 652km 23deg

   DH5SW 40 - (May 1-4,6-15)

  505 tx 2022-05-01 05:40 OZ7IT 7.040055 12dB 0 JO65df 5W DH5SW JN49jl 682km 202deg
 1235  2022-05-01 05:38 DH5SW 7.040181 -3dB 0 JN49jl 5W OZ7IT JO65df 682km 19deg

   DK3BI 40,20 - (May 1-16,18-19,30-31)

   3 tx 2022-05-15 16:24 OZ7IT 7.040050 -13dB 0 JO65df 5W DK3BI JN49gu 649km 204deg
 1270  2022-05-15 16:56 DK3BI 7.040097 -11dB -1 JN49gu 0.2W OZ7IT JO65df 649km 22deg
   3 tx 2022-05-06 15:10 OZ7IT 14.097107 -17dB 0 JO65df 5W DK3BI JN49gu 649km 204deg
   9  2022-05-06 15:20 DK3BI 14.097160 -26dB 0 JN49gu 2W OZ7IT JO65df 649km 22deg

   DL1AKC 40,20 - (May 5,7-9,11,21,25,27-28,30)

   1 tx 2022-05-28 16:40 OZ7IT 7.040057 -12dB 0 JO65df 5W DL1AKC JN49hu 647km 204deg
  11  2022-05-21 08:46 DL1AKC 7.040101 -17dB 0 JN49hu 2W OZ7IT JO65df 647km 21deg
   5 tx 2022-05-25 14:22 OZ7IT 14.097139 -5dB 0 JO65df 5W DL1AKC JN49hu 647km 204deg
  38  2022-05-25 14:20 DL1AKC 14.097119 -1dB 0 JN49hu 2W OZ7IT JO65df 647km 21deg

   DL1FX 20 - (May 4-5,7-12,16-28)

   3 tx 2022-05-16 09:04 OZ7IT 14.097141 -26dB 0 JO65df 5W DL1FX JN49gr 662km 204deg
  115  2022-05-17 08:12 DL1FX 14.097125 -18dB 0 JN49gr 0.1W OZ7IT JO65df 662km 21deg

   DL2GWZ 20 - (May 4-5)

   3 tx 2022-05-04 14:24 OZ7IT 14.097138 -23dB 0 JO65df 5W DL2GWZ JN49fh 707km 203deg
   4  2022-05-04 14:30 DL2GWZ 14.097057 -18dB 0 JN49fh 5W OZ7IT JO65df 707km 20deg

   DL4UY 80 - (May 15)

   1 tx 2022-05-15 20:22 OZ7IT 3.570127 -13dB 0 JO65df 5W DL4UY JN49bd 733km 204deg
   1  2022-05-15 20:08 DL4UY 3.570111 -18dB 0 JN49bd 0.5W OZ7IT JO65df 733km 21deg

   DL6ML 40 - (May 26-28)

  54 tx 2022-05-27 09:52 OZ7IT 7.040053 -12dB 0 JO65df 5W DL6ML JN49ju 643km 203deg
   2  2022-05-27 09:46 DL6ML 7.040164 -3dB 0 JN49ju 5W OZ7IT JO65df 643km 20deg

   DL7NXX 20 - (May 5,7,11-12,18,26,31)

   7 tx 2022-05-26 08:58 OZ7IT 14.097141 -17dB 0 JO65df 5W DL7NXX JN49kp 662km 202deg
   8  2022-05-26 08:54 DL7NXX 14.097094 -12dB 0 JN49kp 0.5W OZ7IT JO65df 662km 19deg

   DL8FCL 80,40,30,20,17 - (May 1-8,10-17,19,21-31)

  29 tx 2022-05-06 00:42 OZ7IT 3.570062 -6dB 0 JO65df 5W DL8FCL JN49jx 630km 203deg
  72  2022-05-06 00:40 DL8FCL 3.570029 1dB 0 JN49jx 5W OZ7IT JO65df 630km 21deg
  71 tx 2022-05-27 05:06 OZ7IT 7.040048 -22dB 0 JO65df 5W DL8FCL JN49jx 630km 203deg
  31  2022-05-27 05:04 DL8FCL 7.040034 -2dB 0 JN49jx 5W OZ7IT JO65df 630km 21deg
  23 tx 2022-05-05 09:08 OZ7IT 10.140140 -6dB 0 JO65df 5W DL8FCL JN49jx 630km 203deg
  30  2022-05-05 09:04 DL8FCL 10.140144 5dB -1 JN49jx 5W OZ7IT JO65df 630km 21deg
  34 tx 2022-05-06 05:30 OZ7IT 14.097120 -28dB 1 JO65df 5W DL8FCL JN49jx 630km 203deg
  23  2022-05-06 05:22 DL8FCL 14.097043 -15dB 0 JN49jx 5W OZ7IT JO65df 630km 21deg
   1 tx 2022-05-24 07:52 OZ7IT 18.106082 -27dB 1 JO65df 5W DL8FCL JN49jx 630km 203deg
   1  2022-05-24 08:20 DL8FCL 18.106063 -4dB 0 JN49jx 5W OZ7IT JO65df 630km 21deg

   DL8ROA 20,17 - (May 3-4,7,17-18,22,24,26,28-29)

   6 tx 2022-05-29 20:20 OZ7IT 14.097145 -17dB 0 JO65df 5W DL8ROA JN49hx 634km 204deg
  26  2022-05-29 20:18 DL8ROA 14.097021 -23dB -1 JN49hx 5W OZ7IT JO65df 634km 22deg
   2 tx 2022-05-17 21:26 OZ7IT 18.106121 -17dB 0 JO65df 5W DL8ROA JN49hx 634km 204deg
  35  2022-05-17 21:28 DL8ROA 18.106030 -23dB -2 JN49hx 5W OZ7IT JO65df 634km 22deg

   DL9MG 160,80,40,30,15 - (May 6-8)

   1 tx 2022-05-06 21:08 OZ7IT 1.838071 -26dB 0 JO65df 5W DL9MG JN49hp 669km 203deg
   8  2022-05-06 22:12 DL9MG 1.838100 -25dB 0 JN49hp 0.1W OZ7IT JO65df 669km 20deg
   1 tx 2022-05-08 19:44 OZ7IT 3.570065 -23dB 0 JO65df 5W DL9MG JN49hp 669km 203deg
   3  2022-05-08 00:58 DL9MG 3.570100 -18dB 0 JN49hp 0.1W OZ7IT JO65df 669km 20deg
   3 tx 2022-05-08 18:44 OZ7IT 7.040056 -25dB 0 JO65df 5W DL9MG JN49hp 669km 203deg
   4  2022-05-08 16:58 DL9MG 7.040100 -17dB 0 JN49hp 0.1W OZ7IT JO65df 669km 20deg
   6 tx 2022-05-08 12:22 OZ7IT 10.140109 -28dB 0 JO65df 5W DL9MG JN49hp 669km 203deg
   4  2022-05-08 12:20 DL9MG 10.140201 -5dB 0 JN49hp 0.1W OZ7IT JO65df 669km 20deg
   1 tx 2022-05-07 13:46 OZ7IT 21.096125 -22dB 0 JO65df 5W DL9MG JN49hp 669km 203deg
   7  2022-05-07 13:48 DL9MG 21.096102 -5dB 0 JN49hp 5W OZ7IT JO65df 669km 20deg

   DM2GM 40 - (May 29)

  22 tx 2022-05-29 12:24 OZ7IT 7.040062 -21dB 0 JO65df 5W DM2GM JN49hm 682km 203deg
  50  2022-05-29 12:26 DM2GM 7.040152 -12dB 0 JN49hm 2W OZ7IT JO65df 682km 20deg

   DO6LB 80,15 - (May 7-8)

   1 tx 2022-05-08 19:08 OZ7IT 3.570073 -28dB 0 JO65df 5W DO6LB JN49ho 673km 203deg
   2  2022-05-08 19:14 DO6LB 3.570093 -25dB 0 JN49ho 0.1W OZ7IT JO65df 673km 20deg
   2 tx 2022-05-07 13:46 OZ7IT 21.096196 -22dB 0 JO65df 5W DO6LB JN49ho 673km 203deg
   4  2022-05-07 13:48 DO6LB 21.096032 -17dB 0 JN49ho 0.2W OZ7IT JO65df 673km 20deg


JN53 I5MSH 17 - (May 11-12,14,21)

  41 tx 2022-05-11 16:24 OZ7IT 18.106137 2dB 0 JO65df 5W I5MSH JN53qu 1267km 183deg
  53  2022-05-11 16:26 I5MSH 18.106051 10dB 0 JN53qu 2W OZ7IT JO65df 1267km 3deg

   IU5HKX 30 - (May 1,3)

  16 tx 2022-05-01 19:08 OZ7IT 10.140159 -18dB 0 JO65df 5W IU5HKX JN53fj 1322km 186deg
   2  2022-05-01 19:12 IU5HKX 10.140259 -22dB 0 JN53fj 5W OZ7IT JO65df 1322km 5deg

   IW5CWC 40,17 - (May 24-27)

   8 tx 2022-05-24 23:06 OZ7IT 7.040056 -22dB 0 JO65df 5W IW5CWC JN53ot 1272km 184deg
   3  2022-05-24 23:16 IW5CWC 7.040100 -21dB 0 JN53ot 5W OZ7IT JO65df 1272km 3deg
  17 tx 2022-05-26 07:10 OZ7IT 18.106111 -25dB 0 JO65df 5W IW5CWC JN53ot 1272km 184deg
  72  2022-05-26 07:12 IW5CWC 18.106115 -23dB 0 JN53ot 5W OZ7IT JO65df 1272km 3deg


JN54 I4ZTO 30,12,10 - (May 7,14,24,26)

   4 tx 2022-05-14 19:52 OZ7IT 10.140167 5dB 0 JO65df 5W I4ZTO JN54pl 1197km 184deg
  10  2022-05-14 19:54 I4ZTO 10.140188 1dB 0 JN54pl 1W OZ7IT JO65df 1197km 3deg
   1 tx 2022-05-07 12:24 OZ7IT 24.926115 -2dB 1 JO65df 5W I4ZTO JN54pl 1197km 184deg
   3  2022-05-07 12:22 I4ZTO 24.926080 -3dB 0 JN54pl 1W OZ7IT JO65df 1197km 3deg
   1 tx 2022-05-07 09:28 OZ7IT 28.126146 -18dB 0 JO65df 5W I4ZTO JN54pl 1197km 184deg
  19  2022-05-07 09:26 I4ZTO 28.126075 -27dB 0 JN54pl 1W OZ7IT JO65df 1197km 3deg

   IU4LGT 40 - (May 29-30)

   1 tx 2022-05-30 17:50 OZ7IT 7.040056 -12dB 0 JO65df 5W IU4LGT JN54lq 1176km 185deg
   3  2022-05-29 08:38 IU4LGT 7.040140 -16dB 0 JN54lq 5W OZ7IT JO65df 1176km 4deg

   IW4BNT 40 - (May 29)

   2 tx 2022-05-29 18:42 OZ7IT 7.040059 -15dB 0 JO65df 5W IW4BNT JN54mj 1208km 185deg
   3  2022-05-29 18:38 IW4BNT 7.040126 6dB 0 JN54mj 5W OZ7IT JO65df 1208km 4deg

   IW4BTJ 160 - (May 1-31)

  46 tx 2022-05-01 20:46 OZ7IT 1.838075 -21dB 0 JO65df 5W IW4BTJ JN54pp 1179km 184deg
  629  2022-05-01 20:48 IW4BTJ 1.838021 12dB 0 JN54pp 1W OZ7IT JO65df 1179km 3deg

   IZ4MNY 15 - (May 25)

   2 tx 2022-05-25 12:48 OZ7IT 21.096149 -19dB 0 JO65df 5W IZ4MNY JN54ks 1167km 186deg
   8  2022-05-25 12:44 IZ4MNY 21.096076 -21dB -1 JN54ks 5W OZ7IT JO65df 1167km 4deg


JN55 IU3EIA 40 - (May 7)

   3 tx 2022-05-07 18:22 OZ7IT 7.040056 -6dB 0 JO65df 5W IU3EIA JN55ut 1048km 182deg
   7  2022-05-07 18:20 IU3EIA 7.040190 -10dB 0 JN55ut 2W OZ7IT JO65df 1048km 2deg

   IU3NOU 40 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 19:28 OZ7IT 7.040059 -10dB 0 JO65df 5W IU3NOU JN55wj 1094km 182deg
   2  2022-05-08 19:30 IU3NOU 7.040097 -4dB 0 JN55wj 0.02W OZ7IT JO65df 1094km 1deg

   IU3QEZ 40 - (May 7)

   2 tx 2022-05-07 21:02 OZ7IT 7.040060 5dB 0 JO65df 5W IU3QEZ JN55rr 1058km 184deg
   3  2022-05-07 21:04 IU3QEZ 7.040199 -5dB 0 JN55rr 1W OZ7IT JO65df 1058km 3deg

   IW2JPB 40 - (May 1,9)

   2 tx 2022-05-01 15:30 OZ7IT 7.040059 -18dB 0 JO65df 5W IW2JPB JN55la 1139km 185deg
   5  2022-05-01 15:28 IW2JPB 7.040180 -3dB 0 JN55la 100W OZ7IT JO65df 1139km 4deg

   IZ2FLY 20 - (May 15-17,19,22)

   4 tx 2022-05-15 19:34 OZ7IT 14.097150 -15dB 0 JO65df 5W IZ2FLY JN55fo 1078km 188deg
  36  2022-05-15 19:40 IZ2FLY 14.097071 -7dB -3 JN55fo 0.01W OZ7IT JO65df 1078km 6deg

   IZ3ATV 80,40,30,20,17,15,12 - (May 3-10)

  10 tx 2022-05-08 20:40 OZ7IT 3.570072 -13dB 0 JO65df 5W IZ3ATV JN55vk 1089km 182deg
  27  2022-05-08 20:42 IZ3ATV 3.570088 -16dB -1 JN55vk 5W OZ7IT JO65df 1089km 2deg
  27  2022-05-08 20:42 IZ3ATV 3.570111 -6dB 0 JN55vk 5W OZ7IT JO65df 1089km 2deg
  85 tx 2022-05-05 03:06 OZ7IT 7.040067 -18dB -1 JO65df 5W IZ3ATV JN55vk 1089km 182deg
  188  2022-05-05 03:04 IZ3ATV 7.040056 -7dB 0 JN55vk 5W OZ7IT JO65df 1089km 2deg
  14 tx 2022-05-04 12:28 OZ7IT 10.140175 -14dB -2 JO65df 5W IZ3ATV JN55vk 1089km 182deg
  38  2022-05-04 12:26 IZ3ATV 10.140151 -7dB 0 JN55vk 5W OZ7IT JO65df 1089km 2deg
  33 tx 2022-05-04 22:30 OZ7IT 14.097155 -22dB -1 JO65df 5W IZ3ATV JN55vk 1089km 182deg
  43  2022-05-04 22:34 IZ3ATV 14.097050 -16dB 0 JN55vk 5W OZ7IT JO65df 1089km 2deg
  10 tx 2022-05-03 15:34 OZ7IT 18.106156 -16dB -1 JO65df 5W IZ3ATV JN55vk 1089km 182deg
  44  2022-05-03 15:32 IZ3ATV 18.106105 -6dB 0 JN55vk 5W OZ7IT JO65df 1089km 2deg
   7 tx 2022-05-03 16:22 OZ7IT 21.096152 -17dB 2 JO65df 5W IZ3ATV JN55vk 1089km 182deg
  52  2022-05-03 16:14 IZ3ATV 21.096084 -7dB 2 JN55vk 5W OZ7IT JO65df 1089km 2deg
   2 tx 2022-05-03 15:28 OZ7IT 24.926131 -14dB -4 JO65df 5W IZ3ATV JN55vk 1089km 182deg
  16  2022-05-03 16:02 IZ3ATV 24.926081 -5dB 3 JN55vk 5W OZ7IT JO65df 1089km 2deg


JN56 DL9GCW 40,30,20 - (May 16-18,21-24)

  40 tx 2022-05-18 16:46 OZ7IT 7.040059 -15dB 0 JO65df 5W I3/DL9GCW JN56oq 953km 185deg
  36  2022-05-18 16:48 I3/DL9GCW 7.040058 -16dB 0 JN56oq 0.1W OZ7IT JO65df 953km 4deg
  13 tx 2022-05-18 19:24 OZ7IT 10.140162 2dB 0 JO65df 5W I3/DL9GCW JN56oq 953km 185deg
  22  2022-05-18 19:20 I3/DL9GCW 10.140272 -9dB 0 JN56oq 0.1W OZ7IT JO65df 953km 4deg
  12 tx 2022-05-22 08:22 OZ7IT 14.097141 -27dB 0 JO65df 5W I3/DL9GCW JN56qk 980km 184deg
  26  2022-05-22 08:20 I3/DL9GCW 14.097173 -23dB 0 JN56qk 0.1W OZ7IT JO65df 980km 3deg


JN57 DL5MDZ 40 - (May 2)

   3 tx 2022-05-02 14:24 OZ7IT 7.040075 -23dB 0 JO65df 5W DL5MDZ JN57fo 857km 189deg
   4  2022-05-02 14:22 DL5MDZ 7.040081 -23dB 0 JN57fo 1W OZ7IT JO65df 857km 8deg

   DO8AW 80 - (May 7-8,27-28)

  32 tx 2022-05-07 17:08 OZ7IT 3.570043 -23dB 0 JO65df 5W DO8AW JN57gs 838km 189deg
  92  2022-05-07 17:10 DO8AW 3.570072 -4dB 0 JN57gs 5W OZ7IT JO65df 838km 8deg

   OE7HKJ 40,20 - (May 1-2,4-5,7,9,12-14,16-17,19-22)

   2 tx 2022-05-01 05:22 OZ7IT 7.040053 -10dB 0 JO65df 5W OE7HKJ JN57sg 886km 184deg
  21  2022-05-01 05:20 OE7HKJ 7.040104 5dB 0 JN57sg 2W OZ7IT JO65df 886km 3deg
   6 tx 2022-05-05 15:12 OZ7IT 14.097054 -26dB 0 JO65df 5W OE7HKJ JN57sg 886km 184deg
  62  2022-05-05 09:34 OE7HKJ 14.097113 -18dB 0 JN57sg 5W OZ7IT JO65df 886km 3deg

   OE7SJJ 40,30,20 - (May 3-7,12,24,28)

   3 tx 2022-05-05 17:08 OZ7IT 7.040059 -9dB 0 JO65df 5W OE7SJJ JN57hb 915km 188deg
   2  2022-05-24 15:04 OE7SJJ 7.040097 -17dB 0 JN57hb 0.5W OZ7IT JO65df 915km 7deg
   6 tx 2022-05-12 17:10 OZ7IT 10.140164 -4dB 0 JO65df 5W OE7SJJ JN57hb 915km 188deg
   5  2022-05-12 13:08 OE7SJJ 10.140196 1dB -1 JN57hb 0.5W OZ7IT JO65df 915km 7deg
   8 tx 2022-05-07 13:08 OZ7IT 14.097143 -9dB 0 JO65df 5W OE7SJJ JN57hb 915km 188deg
  13  2022-05-07 13:10 OE7SJJ 14.097095 -13dB -1 JN57hb 0.5W OZ7IT JO65df 915km 7deg

   OE9RWH 80,40,20,15 - (May 2,18)

   5 tx 2022-05-18 18:42 OZ7IT 3.570130 -26dB 0 JO65df 5W OE9RWH JN57cg 897km 190deg
   6  2022-05-18 18:38 OE9RWH 3.570050 -23dB 0 JN57cg 1W OZ7IT JO65df 897km 8deg
  18 tx 2022-05-02 18:48 OZ7IT 7.040058 -15dB 0 JO65df 5W OE9RWH JN57cg 897km 190deg
  16  2022-05-02 18:46 OE9RWH 7.040049 -26dB 0 JN57cg 1W OZ7IT JO65df 897km 8deg
  15 tx 2022-05-18 09:32 OZ7IT 14.097140 -18dB 0 JO65df 5W OE9RWH JN57cg 897km 190deg
   3  2022-05-18 09:40 OE9RWH 14.097050 -20dB 0 JN57cg 1W OZ7IT JO65df 897km 8deg
   2 tx 2022-05-18 07:56 OZ7IT 21.096129 -29dB 0 JO65df 5W OE9RWH JN57cg 897km 190deg
   6  2022-05-18 08:12 OE9RWH 21.096048 -11dB 0 JN57cg 1W OZ7IT JO65df 897km 8deg


JN58 DC1IK 20 - (May 12,17)

   5 tx 2022-05-17 16:20 OZ7IT 14.097150 -18dB 0 JO65df 5W DC1IK JN58wb 797km 182deg
   1  2022-05-17 16:56 DC1IK 14.097148 -22dB 0 JN58wb 0.05W OZ7IT JO65df 797km 2deg

   DC1RDB 40,30 - (May 1-31)

 1752 tx 2022-05-08 11:08 OZ7IT 7.040057 -16dB 0 JO65df 5W DC1RDB JN58ss 720km 184deg
   3  2022-05-08 11:06 DC1RDB 7.040082 -23dB 0 JN58ss 0.2W OZ7IT JO65df 720km 4deg
 1150 tx 2022-05-08 10:24 OZ7IT 10.140160 -11dB 0 JO65df 5W DC1RDB JN58ss 720km 184deg
   4  2022-05-08 10:28 DC1RDB 10.140153 -14dB 0 JN58ss 0.2W OZ7IT JO65df 720km 4deg

   DC9MW 60,30,17 - (May 3,5,10-13,17-19,24-26,29-30)

   3 tx 2022-05-29 18:30 OZ7IT 5.366190 -23dB 0 JO65df 5W DC9MW JN58tc 794km 184deg
  12  2022-05-29 18:32 DC9MW 5.366179 -20dB 0 JN58tc 1W OZ7IT JO65df 794km 3deg
   2 tx 2022-05-11 19:06 OZ7IT 10.140164 -6dB 0 JO65df 5W DC9MW JN58tc 794km 184deg
  12  2022-05-11 19:02 DC9MW 10.140176 -1dB 0 JN58tc 1W OZ7IT JO65df 794km 3deg
  13 tx 2022-05-12 17:28 OZ7IT 18.106129 -18dB 0 JO65df 5W DC9MW JN58tc 794km 184deg
  68  2022-05-12 17:30 DC9MW 18.106088 -13dB 0 JN58tc 1W OZ7IT JO65df 794km 3deg

   DD1TP 30 - (May 20,23,26,28)

   8 tx 2022-05-28 12:20 OZ7IT 10.140172 -10dB 2 JO65df 5W DD1TP JN58wg 774km 182deg
  112  2022-05-28 12:44 DD1TP 10.140262 -20dB 3 JN58wg 0.2W OZ7IT JO65df 774km 2deg

   DF6FE 40 - (May 1-12,17-21,23-28,30-31)

  448 tx 2022-05-19 17:02 OZ7IT 7.040057 -10dB 0 JO65df 5W DF6FE JN58wh 770km 182deg
  30  2022-05-19 16:58 DF6FE 7.040106 -19dB 0 JN58wh 0.2W OZ7IT JO65df 770km 2deg

   DF8FF 30 - (May 8,21-22)

  34 tx 2022-05-08 12:22 OZ7IT 10.140162 -8dB 0 JO65df 5W DF8FF JN58uc 793km 183deg
   2  2022-05-08 12:20 DF8FF 10.140198 -12dB 0 JN58uc 2W OZ7IT JO65df 793km 3deg

   DG7RJ 60,40,30,20,17,15 - (May 1-31)

  85 tx 2022-05-05 18:22 OZ7IT 5.366189 -9dB 0 JO65df 5W DG7RJ JN58th 770km 184deg
  80  2022-05-05 18:24 DG7RJ 5.366265 -3dB 0 JN58th 2W OZ7IT JO65df 770km 3deg
  316 tx 2022-05-11 08:20 OZ7IT 7.040057 -25dB 0 JO65df 5W DG7RJ JN58th 770km 184deg
  348  2022-05-11 08:22 DG7RJ 7.040165 -6dB 0 JN58th 2W OZ7IT JO65df 770km 3deg
  245 tx 2022-05-01 17:02 OZ7IT 10.140160 6dB 0 JO65df 5W DG7RJ JN58th 770km 184deg
  364  2022-05-01 17:04 DG7RJ 10.140265 10dB 0 JN58th 2W OZ7IT JO65df 770km 3deg
  49 tx 2022-05-13 06:20 OZ7IT 14.097147 -25dB 1 JO65df 5W DG7RJ JN58th 770km 184deg
  173  2022-05-13 06:18 DG7RJ 14.097168 -11dB 0 JN58th 2W OZ7IT JO65df 770km 3deg
  15 tx 2022-05-19 12:32 OZ7IT 18.106072 -14dB 0 JO65df 5W DG7RJ JN58th 770km 184deg
  31  2022-05-19 12:24 DG7RJ 18.106165 -3dB 0 JN58th 2W OZ7IT JO65df 770km 3deg
   5 tx 2022-05-03 15:56 OZ7IT 21.096141 -19dB 0 JO65df 5W DG7RJ JN58th 770km 184deg
  19  2022-05-03 15:54 DG7RJ 21.096165 -6dB 0 JN58th 2W OZ7IT JO65df 770km 3deg

   DJ0CC 20 - (May 1-2)

   2 tx 2022-05-01 17:24 OZ7IT 14.097139 -27dB 0 JO65df 5W DJ0CC JN58ag 789km 192deg
  27  2022-05-01 17:22 DJ0CC 14.097125 -17dB 0 JN58ag 5W OZ7IT JO65df 789km 10deg

   DJ1OJ 160 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 20:48 OZ7IT 1.838072 -10dB 0 JO65df 5W DJ1OJ JN58se 785km 184deg
   2  2022-05-18 20:52 DJ1OJ 1.838079 -10dB 0 JN58se 5W OZ7IT JO65df 785km 3deg

   DK8FT 20,17,12,10 - (May 1-6,8-31)

 1561 tx 2022-05-29 13:06 OZ7IT 14.097138 -28dB 0 JO65df 5W DK8FT JN58oe 787km 186deg
   1  2022-05-29 13:32 DK8FT 14.097078 -15dB 0 JN58oe 5W OZ7IT JO65df 787km 5deg
  238 tx 2022-05-27 19:54 OZ7IT 18.106118 -26dB 0 JO65df 5W DK8FT JN58oe 787km 186deg
   1  2022-05-27 18:48 DK8FT 18.106067 -25dB 0 JN58oe 5W OZ7IT JO65df 787km 5deg
  34 tx 2022-05-19 11:06 OZ7IT 24.926099 0dB 0 JO65df 5W DK8FT/A JN58oe 787km 186deg
  34 tx 2022-05-19 11:06 OZ7IT 24.926101 -7dB 0 JO65df 5W DK8FT JN58oe 787km 186deg
   2  2022-05-19 11:16 DK8FT 24.926071 9dB 1 JN58oe 2W OZ7IT JO65df 787km 5deg
  18 tx 2022-05-17 20:48 OZ7IT 28.126074 -21dB 0 JO65df 5W DK8FT JN58oe 787km 186deg
   1  2022-05-17 17:06 DK8FT 28.126070 -26dB 0 JN58oe 2W OZ7IT JO65df 787km 5deg

   DL1TFI 40 - (May 4,10)

   2 tx 2022-05-10 18:20 OZ7IT 7.040056 -8dB 0 JO65df 5W DL1TFI JN58kg 780km 188deg
   5  2022-05-10 18:26 DL1TFI 7.040100 -4dB 0 JN58kg 10W OZ7IT JO65df 780km 7deg

   DL2JA 40,30 - (May 1-31)

 1215 tx 2022-05-01 06:58 OZ7IT 7.040061 -9dB 0 JO65df 5W DL2JA JN58vk 756km 183deg
 4135  2022-05-01 06:56 DL2JA 7.040143 -7dB 0 JN58vk 1W OZ7IT JO65df 756km 2deg
  78 tx 2022-05-01 07:56 OZ7IT 10.140166 -13dB 0 JO65df 5W DL2JA JN58vk 756km 183deg
  280  2022-05-01 07:58 DL2JA 10.140241 4dB 0 JN58vk 1W OZ7IT JO65df 756km 2deg

   DL2MUC 40,30,20 - (May 1,3-6,8,17,20,23-29)

   7 tx 2022-05-25 20:42 OZ7IT 7.040057 -16dB 0 JO65df 5W DL2MUC JN58tc 794km 184deg
  15  2022-05-25 20:40 DL2MUC 7.040185 -13dB 0 JN58tc 1W OZ7IT JO65df 794km 3deg
  11 tx 2022-05-01 21:10 OZ7IT 10.140160 -17dB 0 JO65df 5W DL2MUC JN58tc 794km 184deg
  42  2022-05-01 21:08 DL2MUC 10.140285 -5dB 0 JN58tc 1W OZ7IT JO65df 794km 3deg
   7 tx 2022-05-28 13:22 OZ7IT 14.097139 -26dB 0 JO65df 5W DL2MUC JN58tc 794km 184deg
  21  2022-05-28 13:16 DL2MUC 14.097193 -21dB -1 JN58tc 1W OZ7IT JO65df 794km 3deg

   DL2UD 20 - (May 1,7-8,15,20-22,27-30)

  56 tx 2022-05-01 22:24 OZ7IT 14.097088 -22dB 0 JO65df 5W DL2UD JN58vj 761km 183deg
  200  2022-05-01 22:26 DL2UD 14.097150 -9dB 0 JN58vj 20W OZ7IT JO65df 761km 2deg

   DL4MFC 30 - (May 5-8)

   3 tx 2022-05-08 07:40 OZ7IT 10.140156 -9dB -1 JO65df 5W DL4MFC JN58qc 795km 185deg
  185  2022-05-07 08:42 DL4MFC 10.140228 0dB 0 JN58qc 0.5W OZ7IT JO65df 795km 4deg

   DM8AK 30 - (May 1,14-15)

   1 tx 2022-05-14 16:46 OZ7IT 10.140157 -22dB 0 JO65df 5W DM8AK JN58tc 794km 184deg
   3  2022-05-14 16:48 DM8AK 10.140203 -12dB 0 JN58tc 2W OZ7IT JO65df 794km 3deg


JN59 DB1NN 80,60,40,30,20,17 - (May 1-26,28-31)

  121 tx 2022-05-10 19:04 OZ7IT 3.570078 -15dB 0 JO65df 5W DB1NN JN59mn 636km 188deg
  217  2022-05-10 19:06 DB1NN 3.570156 -3dB 0 JN59mn 0.5W OZ7IT JO65df 636km 7deg
   3 tx 2022-05-18 19:34 OZ7IT 5.288700 -4dB 0 JO65df 5W DB1NN JN59mn 636km 188deg
  16  2022-05-18 19:32 DB1NN 5.288756 -8dB 0 JN59mn 1W OZ7IT JO65df 636km 7deg
  131 tx 2022-05-01 06:38 OZ7IT 7.040069 -10dB 0 JO65df 5W DB1NN JN59mn 636km 188deg
  83  2022-05-01 06:36 DB1NN 7.040156 -11dB 0 JN59mn 1W OZ7IT JO65df 636km 7deg
  44 tx 2022-05-07 09:32 OZ7IT 10.140171 -14dB 0 JO65df 5W DB1NN JN59mn 636km 188deg
  25  2022-05-07 09:34 DB1NN 10.140257 -1dB 0 JN59mn 1W OZ7IT JO65df 636km 7deg
  15 tx 2022-05-03 16:22 OZ7IT 14.097148 -19dB 0 JO65df 5W DB1NN JN59mn 636km 188deg
  352  2022-05-03 16:20 DB1NN 14.097160 -12dB 0 JN59mn 1W OZ7IT JO65df 636km 7deg
   1 tx 2022-05-08 10:20 OZ7IT 18.106136 -21dB 0 JO65df 5W DB1NN/RX JN59mn 636km 188deg
   4  2022-05-10 16:58 DB1NN 18.106173 -26dB 0 JN59mn 5W OZ7IT JO65df 636km 7deg

   DC5WT 30 - (May 11,13,22)

   6 tx 2022-05-13 14:46 OZ7IT 10.140151 -20dB 0 JO65df 5W DC5WT JN59lq 623km 189deg
   3  2022-05-13 14:50 DC5WT 10.140208 -12dB 0 JN59lq 5W OZ7IT JO65df 623km 8deg

   DG4NAA 20 - (May 3-5,7-8,11-12,17-22,25-29)

  24 tx 2022-05-05 08:26 OZ7IT 14.097131 -27dB 0 JO65df 5W DG4NAA JN59ll 646km 189deg
  77  2022-05-05 08:28 DG4NAA 14.097109 -15dB 0 JN59ll 1W OZ7IT JO65df 646km 8deg

   DH0NAE 40 - (May 5-6,10)

   7 tx 2022-05-10 20:40 OZ7IT 7.040083 3dB 0 JO65df 5W DH0NAE JN59pm 638km 187deg
   4  2022-05-10 20:36 DH0NAE 7.039991 0dB 0 JN59pm 0.5W OZ7IT JO65df 638km 6deg

   DK4NL 10 - (May 1-13,15-20,22-27)

  63 tx 2022-05-15 19:28 OZ7IT 28.126065 -20dB 0 JO65df 5W DK4NL JN59ml 645km 188deg
  172  2022-05-15 19:30 DK4NL 28.126023 -21dB 0 JN59ml 5W OZ7IT JO65df 645km 7deg

   DK8NA 20,10 - (May 1-4,9,11,21-22)

  45 tx 2022-05-03 15:08 OZ7IT 14.097152 -24dB 0 JO65df 5W DK8NA JN59mr 617km 188deg
  105  2022-05-03 15:06 DK8NA 14.097208 -22dB 0 JN59mr 2W OZ7IT JO65df 617km 7deg
   2 tx 2022-05-09 19:56 OZ7IT 28.126154 -13dB 0 JO65df 5W DK8NA JN59mr 617km 188deg
   4  2022-05-09 19:38 DK8NA 28.126130 -24dB 0 JN59mr 2W OZ7IT JO65df 617km 7deg

   DL3NDR 40 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 05:22 OZ7IT 7.040053 -25dB 0 JO65df 5W DL3NDR JN59no 630km 188deg
   3  2022-05-01 05:44 DL3NDR 7.040104 -7dB -1 JN59no 5W OZ7IT JO65df 630km 7deg

   DL3NGN 30 - (May 3-6,8-23,25-31)

  486 tx 2022-05-03 14:50 OZ7IT 10.140152 -10dB 0 JO65df 5W DL3NGN JN59mk 650km 188deg
 1205  2022-05-03 14:52 DL3NGN 10.140208 2dB 0 JN59mk 5W OZ7IT JO65df 650km 7deg

   DL4NAK 15 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 17:52 OZ7IT 21.096130 -29dB 0 JO65df 5W DL4NAK JN59mq 622km 188deg
   8  2022-05-08 17:56 DL4NAK 21.096038 -24dB 0 JN59mq 1W OZ7IT JO65df 622km 7deg

   DL4TOM 15 - (May 22-24,27)

   5 tx 2022-05-22 16:42 OZ7IT 21.096122 1dB 0 JO65df 5W DL4TOM/RX JN59it 612km 191deg
   5 tx 2022-05-22 16:42 OZ7IT 21.096221 -5dB 0 JO65df 5W DL4TOM JN59it 612km 191deg
  11  2022-05-22 16:44 DL4TOM 21.096062 6dB 0 JN59it 2W OZ7IT JO65df 612km 9deg

   KI5UKQ 80 - (May 27-30)

  27 tx 2022-05-28 22:50 OZ7IT 3.570081 0dB 0 JO65df 5W KI5UKQ JN59ll 646km 189deg
  54  2022-05-28 22:48 KI5UKQ 3.570037 -25dB 0 JN59ll 10W OZ7IT JO65df 646km 8deg


JN61 IK0DMQ 17 - (May 29-30)

   2 tx 2022-05-29 19:04 OZ7IT 18.106129 -30dB 0 JO65df 5W IK0DMQ JN61jw 1478km 178deg
   9  2022-05-29 19:02 IK0DMQ 18.106098 -20dB 0 JN61jw 5W OZ7IT JO65df 1478km 359deg

   IK0LKW 17 - (May 4-5)

  16 tx 2022-05-05 11:04 OZ7IT 18.106113 -26dB 0 JO65df 5W IK0LKW JN61jx 1474km 178deg
   8  2022-05-05 11:02 IK0LKW 18.106126 -10dB 0 JN61jx 2W OZ7IT JO65df 1474km 359deg

   IW0HOP 30,20 - (May 1,11,23,25)

  12 tx 2022-05-01 19:30 OZ7IT 10.140150 -9dB 0 JO65df 5W IW0HOP JN61ix 1474km 179deg
  34  2022-05-01 19:32 IW0HOP 10.140209 -8dB -2 JN61ix 5W OZ7IT JO65df 1474km 359deg
   3 tx 2022-05-11 20:40 OZ7IT 14.097127 -3dB 2 JO65df 5W IW0HOP JN61ix 1474km 179deg
  12  2022-05-11 20:38 IW0HOP 14.097116 1dB -3 JN61ix 5W OZ7IT JO65df 1474km 359deg

   IZ0CWX 20 - (May 9,12-13,15-16,20,27)

  20 tx 2022-05-16 15:28 OZ7IT 14.097139 -8dB 0 JO65df 5W IZ0CWX JN61gv 1483km 179deg
   2  2022-05-16 15:20 IZ0CWX 14.097000 -32dB 0 JN61gv 5W OZ7IT JO65df 1483km 359deg

   IZ0IRH 20 - (May 29)

   2 tx 2022-05-29 21:06 OZ7IT 14.097162 -8dB 0 JO65df 5W IZ0IRH JN61hv 1483km 179deg
   5  2022-05-29 21:08 IZ0IRH 14.097060 1dB 3 JN61hv 1W OZ7IT JO65df 1483km 359deg

   IZ0PMP 20 - (May 2,12)

   5 tx 2022-05-12 06:44 OZ7IT 14.097150 -20dB 2 JO65df 5W IZ0PMP JN61jk 1534km 178deg
   2  2022-05-12 06:42 IZ0PMP 14.097092 -10dB -2 JN61jk 5W OZ7IT JO65df 1534km 359deg


JN63 IW6CAE 20,6 - (May 7-17)

   1 tx 2022-05-07 15:26 OZ7IT 14.097143 -14dB 0 JO65df 5W IW6CAE JN63 1307km 178deg
  432  2022-05-07 15:24 IW6CAE 14.097098 5dB 0 JN63so 5W OZ7IT JO65df 1296km 356deg
   1 tx 2022-05-07 13:04 OZ7IT 50.294513 -12dB -1 JO65df 5W IW6CAE JN63 1307km 178deg
   5  2022-05-07 13:00 IW6CAE 50.294489 11dB -1 JN63so 5W OZ7IT JO65df 1296km 356deg

   IZ6QQT 15,12 - (May 1-3,5-7,10-13,15-31)

  222 tx 2022-05-12 17:30 OZ7IT 21.096094 -24dB 0 JO65df 5W IZ6QQT JN63hr 1279km 179deg
  204  2022-05-12 17:32 IZ6QQT 21.096147 -14dB 0 JN63hr 0.5W OZ7IT JO65df 1279km 359deg
  43 tx 2022-05-13 10:22 OZ7IT 24.926131 -26dB 0 JO65df 5W IZ6QQT JN63hr 1279km 179deg
   1  2022-05-07 08:52 IZ6QQT 24.926021 -23dB -1 JN63hr 0.01W OZ7IT JO65df 1279km 359deg


JN65 IU3JQI 30 - (May 1-3,6-7,10-11,13)

  74 tx 2022-05-06 13:02 OZ7IT 10.140286 -21dB 0 JO65df 5W IU3JQI JN65fp 1066km 179deg
  41  2022-05-06 13:00 IU3JQI 10.140156 -24dB 0 JN65fp 0.001W OZ7IT JO65df 1066km 359deg

   IU3MAR 20 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 07:52 OZ7IT 14.097156 -20dB 0 JO65df 5W IU3MAR JN65ak 1089km 181deg
   2  2022-05-09 07:48 IU3MAR 14.097088 -24dB 0 JN65ak 5W OZ7IT JO65df 1089km 1deg

   IV3ONZ 40 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 21:06 OZ7IT 7.040082 -6dB 0 JO65df 5W IV3ONZ JN65ru 1046km 175deg
   3  2022-05-06 21:08 IV3ONZ 7.040022 -1dB 0 JN65ru 5W OZ7IT JO65df 1046km 356deg

   IV3XPP 20 - (May 23)

   1 tx 2022-05-23 14:24 OZ7IT 14.097149 -7dB 0 JO65df 5W IV3XPP JN65 1085km 177deg
   3  2022-05-23 14:22 IV3XPP 14.097053 7dB 0 JN65px 1W OZ7IT JO65df 1031km 356deg

   IW3HBX 20 - (May 1-31)

  586 tx 2022-05-01 12:24 OZ7IT 14.097140 -13dB 0 JO65df 5W IW3HBX JN65an 1075km 181deg
  50  2022-05-01 12:22 IW3HBX 14.097043 -19dB -1 JN65an 0.05W OZ7IT JO65df 1075km 1deg


JN66 IV3XAZ 20 - (May 22-23)

   2 tx 2022-05-23 19:10 OZ7IT 14.097106 -3dB 0 JO65df 5W IV3XAZ JN66pb 1022km 176deg
   4  2022-05-23 19:08 IV3XAZ 14.097134 -4dB 0 JN66pb 5W OZ7IT JO65df 1022km 356deg


JN67 DJ6CX 30,20 - (May 1,7-8,14-15,28-29)

  46 tx 2022-05-01 06:18 OZ7IT 10.140176 -2dB 0 JO65df 5W DJ6CX JN67mp 845km 176deg
  89  2022-05-01 06:20 DJ6CX 10.140184 2dB 0 JN67mp 5W OZ7IT JO65df 845km 357deg
   6 tx 2022-05-01 08:46 OZ7IT 14.097161 -28dB 0 JO65df 5W DJ6CX JN67mp 845km 176deg
  16  2022-05-01 08:48 DJ6CX 14.097079 -10dB 0 JN67mp 5W OZ7IT JO65df 845km 357deg

   DK7MI 20 - (May 19-20)

   2 tx 2022-05-19 20:24 OZ7IT 14.097150 -24dB 0 JO65df 5W DK7MI JN67ds 829km 180deg
   4  2022-05-19 14:12 DK7MI 14.097050 -15dB 0 JN67ds 0.2W OZ7IT JO65df 829km 0deg


JN68 DJ0MEW 80,40 - (May 5,13-18,21)

   6 tx 2022-05-05 10:46 OZ7IT 3.570056 -21dB 0 JO65df 5W DJ0MEW JN68ie 784km 178deg
  46  2022-05-05 10:48 DJ0MEW 3.570110 -21dB 0 JN68ie 1W OZ7IT JO65df 784km 358deg
  42 tx 2022-05-14 08:22 OZ7IT 7.040037 -9dB 0 JO65df 5W DJ0MEW JN68ie 784km 178deg
  370  2022-05-14 08:20 DJ0MEW 7.040121 -17dB 0 JN68ie 1W OZ7IT JO65df 784km 358deg

   DL1YMS 20 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 14:44 OZ7IT 14.097142 -17dB 0 JO65df 5W DL1YMS JN68jw 700km 177deg
   1  2022-05-22 14:30 DL1YMS 14.097098 1dB 0 JN68jw 5W OZ7IT JO65df 700km 357deg

   DL4SKY 40 - (May 22-23,28-29,31)

   6 tx 2022-05-22 15:28 OZ7IT 7.040073 -23dB 0 JO65df 5W DL4SKY JN68bu 709km 181deg
   8  2022-05-22 15:26 DL4SKY 7.040064 -5dB 0 JN68bu 5W OZ7IT JO65df 709km 1deg

   OE5DMF 20 - (May 17-18,24)

  14 tx 2022-05-24 18:46 OZ7IT 14.097144 -26dB 0 JO65df 5W OE5DMF JN68uf 784km 172deg
   9  2022-05-24 18:48 OE5DMF 14.097039 -20dB 0 JN68uf 5W OZ7IT JO65df 784km 353deg

   OE5LBL 80,40,20 - (May 26-28)

  10 tx 2022-05-27 08:40 OZ7IT 3.570060 -30dB 0 JO65df 5W OE5LBL JN68uk 761km 172deg
   4  2022-05-27 09:38 OE5LBL 3.570020 -26dB 0 JN68uk 5W OZ7IT JO65df 761km 353deg
  10 tx 2022-05-27 12:22 OZ7IT 7.040057 -16dB 0 JO65df 5W OE5LBL JN68uk 761km 172deg
  10  2022-05-27 12:16 OE5LBL 7.040018 -14dB 0 JN68uk 5W OZ7IT JO65df 761km 353deg
  11 tx 2022-05-27 09:48 OZ7IT 14.097137 -19dB 0 JO65df 5W OE5LBL JN68uk 761km 172deg
   3  2022-05-27 09:30 OE5LBL 14.097021 -12dB 0 JN68uk 5W OZ7IT JO65df 761km 353deg


JN69 DG8RW 60 - (May 26,28)

   5 tx 2022-05-26 21:00 OZ7IT 5.366191 -3dB 0 JO65df 5W DG8RW JN69cv 593km 181deg
  19  2022-05-26 21:02 DG8RW 5.366253 11dB 0 JN69cv 5W OZ7IT JO65df 593km 1deg

   DL4RDO 40 - (May 16)

   1 tx 2022-05-16 19:02 OZ7IT 7.040064 -17dB 0 JO65df 5W DL4RDO JN69bf 667km 181deg
   1  2022-05-16 18:56 DL4RDO 7.040024 -24dB 0 JN69bf 0.5W OZ7IT JO65df 667km 1deg


JN70 IQ8BB 40 - (May 1-22,24-28)

   1 tx 2022-05-22 01:06 OZ7IT 7.040064 -9dB 0 JO65df 5W IQ8BB JN70kp 1633km 172deg
  792  2022-05-21 22:16 IQ8BB 7.040100 -8dB 0 JN70kp 0.2W OZ7IT JO65df 1633km 354deg

   IZ8CSD 40 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 00:44 OZ7IT 7.040048 -18dB 0 JO65df 5W IZ8CSD JN70tj 1668km 170deg
   2  2022-05-02 00:48 IZ8CSD 7.040119 0dB 0 JN70tj 5W OZ7IT JO65df 1668km 353deg


JN72 IK6ZEW 20 - (May 2-7,9-13,16-27,29-31)

  701 tx 2022-05-02 13:46 OZ7IT 14.097178 -11dB 0 JO65df 5W IK6ZEW JN72ck 1429km 174deg
 1013  2022-05-02 13:44 IK6ZEW 14.097061 -4dB 0 JN72ck 0.1W OZ7IT JO65df 1429km 355deg


JN75 S57MK 30,20 - (May 11,16)

   8 tx 2022-05-11 15:30 OZ7IT 10.140165 13dB 0 JO65df 5W S57MK JN75cw 1042km 172deg
  22  2022-05-11 15:32 S57MK 10.140207 12dB 0 JN75cw 5W OZ7IT JO65df 1042km 353deg
   2 tx 2022-05-16 14:44 OZ7IT 14.097146 -8dB 0 JO65df 5W S57MK JN75cw 1042km 172deg
   6  2022-05-16 14:42 S57MK 14.097107 -9dB 0 JN75cw 5W OZ7IT JO65df 1042km 353deg


JN76 OE8MTK 80 - (May 10)

   1 tx 2022-05-10 20:20 OZ7IT 3.570067 -7dB 0 JO65df 5W OE8MTK JN76fu 943km 170deg
   1  2022-05-10 20:32 OE8MTK 3.570099 -19dB 0 JN76fu 10W OZ7IT JO65df 943km 352deg


JN77 OE6ASF 80,40,20 - (May 8-12,14-18,20,24-26)

   7 tx 2022-05-16 19:56 OZ7IT 3.570117 -13dB 0 JO65df 5W OE6ASF JN77cn 863km 170deg
  23  2022-05-16 19:58 OE6ASF 3.570188 -18dB 0 JN77cn 0.5W OZ7IT JO65df 863km 352deg
  101 tx 2022-05-14 15:56 OZ7IT 7.040041 -12dB 0 JO65df 5W OE6ASF JN77cn 863km 170deg
  248  2022-05-14 15:54 OE6ASF 7.040031 -21dB 0 JN77cn 0.5W OZ7IT JO65df 863km 352deg
  248  2022-05-14 15:54 OE6ASF 7.040114 -9dB 0 JN77cn 0.5W OZ7IT JO65df 863km 352deg
  43 tx 2022-05-11 10:24 OZ7IT 14.097102 -21dB 0 JO65df 5W OE6ASF JN77cn 863km 170deg
  58  2022-05-11 10:26 OE6ASF 14.097133 -9dB -3 JN77cn 0.5W OZ7IT JO65df 863km 352deg

   OE6CHD 30 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 19:08 OZ7IT 10.140161 5dB 0 JO65df 5W OE6CHD JN77qb 933km 165deg
   5  2022-05-01 18:48 OE6CHD 10.140196 5dB 0 JN77qb 10W OZ7IT JO65df 933km 348deg

   OE6HBD 40 - (May 9,11)

   2 tx 2022-05-09 16:48 OZ7IT 7.040058 -14dB 0 JO65df 5W OE6HBD JN77sd 927km 165deg
   2  2022-05-09 16:40 OE6HBD 7.040099 -17dB 0 JN77sd 0.2W OZ7IT JO65df 927km 347deg

   OE6ISP 15 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 07:56 OZ7IT 21.096130 -20dB 0 JO65df 5W OE6ISP JN77pa 936km 166deg
   3  2022-05-18 07:54 OE6ISP 21.096018 7dB 0 JN77pa 5W OZ7IT JO65df 936km 348deg

   OE6PWD 40,20 - (May 2-28,30-31)

  90 tx 2022-05-06 19:26 OZ7IT 7.040080 -23dB 0 JO65df 5W OE6PWD JN77rb 934km 165deg
  36  2022-05-06 19:24 OE6PWD 7.040048 -27dB 0 JN77rb 0.5W OZ7IT JO65df 934km 348deg
  43 tx 2022-05-31 14:22 OZ7IT 14.097184 -21dB 0 JO65df 5W OE6PWD JN77rb 934km 165deg
  12  2022-05-31 14:20 OE6PWD 14.097076 -21dB 0 JN77rb 0.5W OZ7IT JO65df 934km 348deg

   OE6RHT 30 - (May 6)

   2 tx 2022-05-06 12:22 OZ7IT 10.140126 -7dB 0 JO65df 5W OE6RHT JN77sb 936km 165deg
   6  2022-05-06 12:24 OE6RHT 10.140222 -2dB 0 JN77sb 1W OZ7IT JO65df 936km 347deg


JN78 OE1MSB 40,30,20 - (May 1,21,27,29)

   1 tx 2022-05-21 21:50 OZ7IT 7.040081 2dB 0 JO65df 5W OE1MSB/3 JN78we 821km 161deg
   2  2022-05-21 21:46 OE1MSB/3 7.040025 4dB 0 JN78we 5W OZ7IT JO65df 821km 344deg
  14 tx 2022-05-01 07:08 OZ7IT 10.140197 -15dB 0 JO65df 5W OE1MSB/3 JN78we 821km 161deg
  18  2022-05-01 07:10 OE1MSB/3 10.140114 -6dB 0 JN78we 5W OZ7IT JO65df 821km 344deg
   3 tx 2022-05-27 16:46 OZ7IT 14.097186 -25dB 0 JO65df 5W OE1MSB/3 JN78we 821km 161deg
  21  2022-05-27 16:44 OE1MSB/3 14.097001 -25dB 0 JN78we 5W OZ7IT JO65df 821km 344deg

   OE3CJB 30 - (May 7)

   5 tx 2022-05-07 10:42 OZ7IT 10.140193 -7dB 0 JO65df 5W OE3CJB JN78tf 811km 162deg
  11  2022-05-07 10:38 OE3CJB 10.140219 0dB 0 JN78tf 5W OZ7IT JO65df 811km 345deg

   OE3CQB 15 - (May 18-19)

   5 tx 2022-05-19 10:48 OZ7IT 21.096137 -21dB 0 JO65df 5W OE3CQB JN78 772km 165deg
  16  2022-05-19 10:52 OE3CQB 21.096046 15dB -1 JN78so 1W OZ7IT JO65df 769km 344deg

   OE3KFB 80,40,30,20 - (May 1-10,13-22,25-31)

  10 tx 2022-05-03 05:46 OZ7IT 3.570059 -19dB 0 JO65df 5W OE3KFB JN78wl 790km 160deg
  40  2022-05-03 05:44 OE3KFB 3.570007 -11dB 0 JN78wl 5W OZ7IT JO65df 790km 343deg
  275 tx 2022-05-02 13:06 OZ7IT 7.040043 -24dB 0 JO65df 5W OE3KFB JN78wl 790km 160deg
  549  2022-05-02 13:08 OE3KFB 7.040014 -22dB 0 JN78wl 5W OZ7IT JO65df 790km 343deg
  47 tx 2022-05-07 10:22 OZ7IT 10.140140 -17dB 0 JO65df 5W OE3KFB JN78wl 790km 160deg
  208  2022-05-07 10:24 OE3KFB 10.140120 -8dB 0 JN78wl 5W OZ7IT JO65df 790km 343deg
  18 tx 2022-05-13 13:06 OZ7IT 14.097140 -10dB 1 JO65df 5W OE3KFB JN78wl 790km 160deg
  37  2022-05-13 13:04 OE3KFB 14.097100 -7dB 0 JN78wl 5W OZ7IT JO65df 790km 343deg

   OE3MCC 10 - (May 12)

   1 tx 2022-05-12 12:22 OZ7IT 28.126069 -14dB 0 JO65df 5W OE3MCC JN78ub 831km 162deg
   2  2022-05-12 12:30 OE3MCC 28.126096 9dB 0 JN78ub 5W OZ7IT JO65df 831km 345deg

   OE5GOL 30 - (May 2-3,6,9-11)

   7 tx 2022-05-10 17:28 OZ7IT 10.140192 -5dB 0 JO65df 5W OE5GOL JN78fn 756km 168deg
   4  2022-05-10 05:38 OE5GOL 10.140196 -20dB 0 JN78fn 0.01W OZ7IT JO65df 756km 350deg


JN79 OK7MS 40 - (May 1,7)

  17 tx 2022-05-01 05:56 OZ7IT 7.040062 -1dB -1 JO65df 5W OK7MS JN79ue 711km 160deg
  19  2022-05-01 05:58 OK7MS 7.040093 -19dB -1 JN79ue 0.1W OZ7IT JO65df 711km 342deg

   OK8LEO 30 - (May 25)

   1 tx 2022-05-25 11:28 OZ7IT 10.140167 -23dB 0 JO65df 5W OK8LEO JN79cu 612km 167deg
   1  2022-05-25 11:14 OK8LEO 10.140194 -7dB 0 JN79cu 0.5W OZ7IT JO65df 612km 349deg


JN80 IZ7VHF 40,20 - (May 15,18-27,30)

   2 tx 2022-05-27 19:30 OZ7IT 7.040060 -11dB 0 JO65df 5W IZ7VHF/RX JN80ql 1682km 165deg
   2  2022-05-27 19:36 IZ7VHF 7.040148 7dB 0 JN80ql 20W OZ7IT JO65df 1682km 349deg
  50 tx 2022-05-21 20:24 OZ7IT 14.097140 -3dB 0 JO65df 5W IZ7VHF JN80ql 1682km 165deg
   6  2022-05-21 20:22 IZ7VHF 14.097150 10dB 0 JN80ql 10W OZ7IT JO65df 1682km 349deg


JN81 IK7XNF 20 - (May 2)

   2 tx 2022-05-02 13:30 OZ7IT 14.097155 -12dB 0 JO65df 5W IK7XNF JN81kb 1611km 166deg
   1  2022-05-02 13:18 IK7XNF 14.097084 2dB 0 JN81kb 5W OZ7IT JO65df 1611km 350deg

   IZ7BOJ 30,17 - (May 1-13,20-21)

  294 tx 2022-05-13 11:58 OZ7IT 10.140169 1dB 0 JO65df 5W IZ7BOJ JN81fg 1582km 167deg
  19  2022-05-20 22:28 IZ7BOJ 10.140203 -24dB 0 JN81fg 0.1W OZ7IT JO65df 1582km 350deg
  100 tx 2022-05-04 18:48 OZ7IT 18.106131 -6dB 0 JO65df 5W IZ7BOJ JN81fg 1582km 167deg
  22  2022-05-21 07:00 IZ7BOJ 18.106102 -23dB 0 JN81fg 0.1W OZ7IT JO65df 1582km 350deg

   IZ7LDG 30 - (May 2,27)

   2 tx 2022-05-27 05:28 OZ7IT 10.140160 -6dB 0 JO65df 5W IZ7LDG JN81ia 1613km 167deg
  12  2022-05-27 05:26 IZ7LDG 10.140201 -3dB 0 JN81ia 5W OZ7IT JO65df 1613km 350deg


JN86 S51RS 40 - (May 1-31)

  576 tx 2022-05-01 03:54 OZ7IT 7.040082 -10dB 0 JO65df 5W S51RS JN86cq 988km 162deg
 1104  2022-05-01 03:52 S51RS 7.040070 -15dB 0 JN86cq 0.1W OZ7IT JO65df 988km 345deg

   S58AT 40,30,20 - (May 2)

   6 tx 2022-05-02 14:46 OZ7IT 7.040056 -16dB 0 JO65df 5W S58AT JN86ap 990km 163deg
   3  2022-05-02 15:06 S58AT 7.040150 -12dB 0 JN86ap 5W OZ7IT JO65df 990km 346deg
   3 tx 2022-05-02 16:42 OZ7IT 10.140159 4dB 0 JO65df 5W S58AT JN86ap 990km 163deg
  10  2022-05-02 16:28 S58AT 10.140251 3dB 0 JN86ap 5W OZ7IT JO65df 990km 346deg
   1 tx 2022-05-02 17:30 OZ7IT 14.097137 -30dB 0 JO65df 5W S58AT JN86ap 990km 163deg
   3  2022-05-02 14:30 S58AT 14.097151 -27dB 0 JN86ap 5W OZ7IT JO65df 990km 346deg


JN87 OE4DEA 40 - (May 5,7)

   1 tx 2022-05-07 17:30 OZ7IT 7.040058 -13dB 0 JO65df 5W OE4DEA JN87js 885km 158deg
   2  2022-05-07 17:34 OE4DEA 7.040099 8dB 0 JN87js 50W OZ7IT JO65df 885km 341deg

   OE4DJN 20 - (May 17)

   3 tx 2022-05-17 14:50 OZ7IT 14.097147 -10dB -1 JO65df 5W OE4DJN JN87ai 913km 162deg
   1  2022-05-17 14:48 OE4DJN 14.097093 -13dB -2 JN87ai 0.001W OZ7IT JO65df 913km 345deg


JN88 OE1CMW 80,40,30 - (May 3,6-8,12,15)

   5 tx 2022-05-12 19:36 OZ7IT 3.570126 -9dB 0 JO65df 5W OE1CMW JN88dl 799km 158deg
  19  2022-05-12 19:34 OE1CMW 3.570099 3dB 0 JN88dl 10W OZ7IT JO65df 799km 341deg
  12 tx 2022-05-03 17:06 OZ7IT 7.040058 -8dB 0 JO65df 5W OE1CMW JN88dl 799km 158deg
  22  2022-05-03 17:08 OE1CMW 7.040098 -6dB 0 JN88dl 5W OZ7IT JO65df 799km 341deg
   6 tx 2022-05-15 08:54 OZ7IT 10.140162 9dB 0 JO65df 5W OE1CMW JN88dl 799km 158deg
  13  2022-05-15 08:52 OE1CMW 10.140198 11dB 0 JN88dl 10W OZ7IT JO65df 799km 341deg

   OE1DWO 40 - (May 20,22,27)

   1 tx 2022-05-27 10:42 OZ7IT 7.040058 -18dB 0 JO65df 5W OE1DWO JN88ed 836km 159deg
   5  2022-05-27 10:34 OE1DWO 7.040099 -20dB 0 JN88ed 5W OZ7IT JO65df 836km 342deg

   OE1RPW 30 - (May 1-13)

  369 tx 2022-05-01 05:44 OZ7IT 10.140169 -23dB 0 JO65df 5W OE1RPW JN88 816km 155deg
  414  2022-05-01 05:46 OE1RPW 10.140190 -21dB 0 JN88eh 5W OZ7IT JO65df 818km 342deg

   OE1SJS 80,40,30 - (May 1,4,7,10,14)

   1 tx 2022-05-10 20:20 OZ7IT 3.571066 -16dB 0 JO65df 5W OE1SJS JN88ed 836km 159deg
   5  2022-05-01 02:02 OE1SJS 3.570183 -5dB 0 JN88ed 1W OZ7IT JO65df 836km 342deg
  11 tx 2022-05-07 18:30 OZ7IT 7.041057 -25dB 0 JO65df 5W OE1SJS JN88ed 836km 159deg
  11  2022-05-07 18:28 OE1SJS 7.040182 -27dB 0 JN88ed 0.05W OZ7IT JO65df 836km 342deg
   1 tx 2022-05-04 19:22 OZ7IT 10.141160 -2dB 0 JO65df 5W OE1SJS JN88ed 836km 159deg
   4  2022-05-07 12:46 OE1SJS 10.140283 -15dB 0 JN88ed 0.05W OZ7IT JO65df 836km 342deg

   OE1TMW 30 - (May 14-15)

   1 tx 2022-05-14 09:48 OZ7IT 10.140160 -24dB 0 JO65df 5W OE1TMW JN88ee 832km 159deg
   2  2022-05-14 09:42 OE1TMW 10.140199 6dB -1 JN88ee 100W OZ7IT JO65df 832km 342deg

   OE3SAF 40 - (May 28-30)

   4 tx 2022-05-28 17:24 OZ7IT 7.040056 -25dB 0 JO65df 5W OE3SAF JN88bg 817km 160deg
   9  2022-05-28 17:26 OE3SAF 7.040032 -16dB 0 JN88bg 0.5W OZ7IT JO65df 817km 343deg

   OK2BVG 10 - (May 1-2,6-12,15,18-21,23-24)

   3 tx 2022-05-23 19:02 OZ7IT 28.125992 -23dB 0 JO65df 2W OK2BVG JN88ks 783km 155deg
  183  2022-05-23 19:00 OK2BVG 28.126111 -20dB 0 JN88ks 1W OZ7IT JO65df 783km 338deg


JN89 OK2IP 160,80,40,30 - (May 1-31)

  230 tx 2022-05-01 01:26 OZ7IT 1.838071 -10dB 0 JO65df 5W OK2IP JN89ef 723km 156deg
   9  2022-05-01 01:24 OK2IP 1.838017 -23dB 0 JN89ef 0.01W OZ7IT JO65df 723km 339deg
  556 tx 2022-05-01 00:24 OZ7IT 3.570067 -1dB 0 JO65df 5W OK2IP JN89ef 723km 156deg
  16  2022-05-01 00:26 OK2IP 3.570184 -18dB 0 JN89ef 0.01W OZ7IT JO65df 723km 339deg
  784 tx 2022-05-01 07:14 OZ7IT 7.040058 -10dB 0 JO65df 5W OK2IP JN89ef 723km 156deg
   2  2022-05-01 07:18 OK2IP 7.040186 -26dB -1 JN89ef 0.01W OZ7IT JO65df 723km 339deg
  598 tx 2022-05-01 09:28 OZ7IT 10.140162 8dB 1 JO65df 5W OK2IP JN89ef 723km 156deg
  18  2022-05-01 09:30 OK2IP 10.140258 -17dB 0 JN89ef 0.01W OZ7IT JO65df 723km 339deg

   OK7MS 40 - (May 6,25)

  18 tx 2022-05-06 15:28 OZ7IT 7.040064 -17dB 0 JO65df 5W OK7MS JN89he 733km 155deg
  48  2022-05-06 15:26 OK7MS 7.040102 -12dB -1 JN89he 0.5W OZ7IT JO65df 733km 338deg


JN94 E70W 10 - (May 7-8,12,16,22-24)

  16 tx 2022-05-07 11:34 OZ7IT 28.126181 -28dB 0 JO65df 5W E70W JN94im 1275km 156deg
   4  2022-05-07 11:38 E70W 28.126099 -14dB 1 JN94im 5W OZ7IT JO65df 1275km 341deg


JN96 HG3PZ 20 - (May 8,24-25)

   3 tx 2022-05-25 08:50 OZ7IT 14.097136 -21dB 0 JO65df 5W HG3PZ JN96cb 1100km 155deg
   6  2022-05-25 08:40 HG3PZ 14.097104 -16dB 0 JN96cb 0.1W OZ7IT JO65df 1100km 340deg

   IK2UME 40,20 - (May 11-15)

  43 tx 2022-05-12 04:22 OZ7IT 7.040059 -2dB 0 JO65df 5W HA/IK2UME JN96uw 1056km 148deg
  85  2022-05-12 04:24 HA/IK2UME 7.040098 4dB 0 JN96uw 5W OZ7IT JO65df 1056km 334deg
  15 tx 2022-05-12 12:44 OZ7IT 14.097142 -10dB 0 JO65df 5W HA/IK2UME JN96uw 1056km 148deg
  12  2022-05-12 12:48 HA/IK2UME 14.097097 -17dB 0 JN96uw 5W OZ7IT JO65df 1056km 334deg


JN97 HA5GGV 40 - (May 5)

  12 tx 2022-05-05 15:36 OZ7IT 7.040131 -19dB 0 JO65df 5W HA5GGV JN97nn 974km 148deg
   1  2022-05-05 15:46 HA5GGV 7.040136 -30dB 0 JN97nn 1W OZ7IT JO65df 974km 334deg

   HA5IS 40,20 - (May 3-5,8-9,15-17,21-23)

   3 tx 2022-05-08 16:44 OZ7IT 7.040055 -22dB 0 JO65df 5W HA5IS JN97nn 974km 148deg
   8  2022-05-08 16:42 HA5IS 7.040137 -12dB 0 JN97nn 5W OZ7IT JO65df 974km 334deg
  12 tx 2022-05-03 16:44 OZ7IT 14.097133 -16dB 0 JO65df 5W HA5IS JN97nn 974km 148deg
  96  2022-05-03 16:42 HA5IS 14.097167 -10dB 0 JN97nn 5W OZ7IT JO65df 974km 334deg

   HA7TP 30 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 16:22 OZ7IT 10.140162 -5dB 0 JO65df 5W HA7TP JN97pp 972km 147deg
   1  2022-05-06 16:04 HA7TP 10.140198 -5dB 0 JN97pp 5W OZ7IT JO65df 972km 333deg

   HG6PTZ 20 - (May 1)

   9 tx 2022-05-01 09:46 OZ7IT 14.097141 -24dB 0 JO65df 5W HG6PTZ JN97rs 965km 146deg
  19  2022-05-01 09:44 HG6PTZ 14.097139 -22dB 0 JN97rs 5W OZ7IT JO65df 965km 332deg


JN99 OM4TW 30 - (May 7)

   2 tx 2022-05-07 15:28 OZ7IT 10.140173 -13dB 1 JO65df 5W OM4TW JN99ch 771km 146deg
   4  2022-05-07 15:26 OM4TW 10.140190 1dB -4 JN99ch 5W OZ7IT JO65df 771km 331deg


JO00 G3JKF 80,40,30,20,17 - (May 1-31)

  25 tx 2022-05-01 20:22 OZ7IT 3.570067 -5dB 0 JO65df 5W G3JKF JO00bs 951km 244deg
  739  2022-05-01 20:24 G3JKF 3.570154 1dB 0 JO00bs 5W OZ7IT JO65df 951km 54deg
  14 tx 2022-05-01 07:14 OZ7IT 7.040059 -10dB 0 JO65df 5W G3JKF JO00bs 951km 244deg
  587  2022-05-01 07:12 G3JKF 7.040153 -13dB 0 JO00bs 5W OZ7IT JO65df 951km 54deg
  42 tx 2022-05-01 07:38 OZ7IT 10.140164 -13dB 0 JO65df 5W G3JKF JO00bs 951km 244deg
  611  2022-05-01 07:36 G3JKF 10.140252 -1dB 0 JO00bs 5W OZ7IT JO65df 951km 54deg
  74 tx 2022-05-01 11:02 OZ7IT 14.097143 -24dB 0 JO65df 5W G3JKF JO00bs 951km 244deg
  609  2022-05-01 11:04 G3JKF 14.097152 -16dB 0 JO00bs 5W OZ7IT JO65df 951km 54deg
  35 tx 2022-05-03 12:46 OZ7IT 18.106131 -23dB 0 JO65df 5W G3JKF JO00bs 951km 244deg
  633  2022-05-03 12:44 G3JKF 18.106170 -19dB 0 JO00bs 5W OZ7IT JO65df 951km 54deg

   G3ROC 40,20 - (May 18,31)

   1 tx 2022-05-31 12:24 OZ7IT 7.040066 -10dB 0 JO65df 5W G3ROC JO00hx 909km 244deg
  13  2022-05-31 12:22 G3ROC 7.040090 -3dB 0 JO00hx 5W OZ7IT JO65df 909km 54deg
   1 tx 2022-05-18 09:56 OZ7IT 14.097157 -7dB 0 JO65df 5W G3ROC JO00hx 909km 244deg
   9  2022-05-18 09:52 G3ROC 14.097082 -10dB 0 JO00hx 5W OZ7IT JO65df 909km 54deg

   G4PRJ 20 - (May 20)

   1 tx 2022-05-20 09:48 OZ7IT 14.097147 -9dB 0 JO65df 5W G4PRJ JO00dt 939km 243deg
   3  2022-05-20 09:50 G4PRJ 14.097091 -3dB -2 JO00dt 1W OZ7IT JO65df 939km 54deg

   G7HXX 20 - (May 17)

  22 tx 2022-05-17 14:20 OZ7IT 14.097140 -19dB 0 JO65df 5W G7HXX JO00du 936km 244deg
   6  2022-05-17 14:22 G7HXX 14.097099 -8dB 0 JO00du 5W OZ7IT JO65df 936km 54deg


JO01 2E0MMH 40 - (May 28-29)

   1 tx 2022-05-28 21:26 OZ7IT 7.040053 -27dB 0 JO65df 5W 2E0MMH JO01in 868km 247deg
   1  2022-05-29 14:42 2E0MMH 7.040092 -20dB 0 JO01in 5W OZ7IT JO65df 868km 57deg

   DP0POL 80,40,30 - (May 28)

   1 tx 2022-05-28 06:42 OZ7IT 3.570071 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL JO01vf 827km 242deg
   2  2022-05-28 06:56 DP0POL 3.570064 -14dB 0 JO01wg 5W OZ7IT JO65df 820km 53deg
   6 tx 2022-05-28 07:02 OZ7IT 7.040065 -15dB 0 JO65df 5W DP0POL JO01wg 820km 242deg
   2  2022-05-28 06:58 DP0POL 7.040076 -1dB 0 JO01wg 5W OZ7IT JO65df 820km 53deg
   1 tx 2022-05-28 07:10 OZ7IT 10.140172 -27dB 0 JO65df 5W DP0POL JO01xg 815km 242deg
   2  2022-05-28 07:18 DP0POL 10.140187 -1dB 0 JO01xh 5W OZ7IT JO65df 812km 54deg

   G3SPJ 20 - (May 1,8-9,15-17,19-20,23-26)

  68 tx 2022-05-01 06:46 OZ7IT 14.097144 -20dB -1 JO65df 5W G3SPJ JO01bl 907km 248deg
  330  2022-05-01 06:44 G3SPJ 14.097175 2dB -1 JO01bl 5W OZ7IT JO65df 907km 58deg

   G3TXA 20 - (May 2,13)

   4 tx 2022-05-02 12:24 OZ7IT 14.097148 -27dB 0 JO65df 5W G3TXA JO01ir 858km 248deg
  14  2022-05-02 12:26 G3TXA 14.097007 -9dB 0 JO01ir 1W OZ7IT JO65df 858km 59deg

   G4APB 10 - (May 11,24)

   1 tx 2022-05-11 16:18 OZ7IT 28.126075 -9dB 0 JO65df 5W G4APB/2 JO01cl 902km 247deg
  10  2022-05-24 08:30 G4APB 28.126111 -19dB 0 JO01cl 1W OZ7IT JO65df 902km 58deg

   G4BBH 20 - (May 13,17,30-31)

   8 tx 2022-05-17 14:38 OZ7IT 14.097139 -23dB 0 JO65df 5W G4BBH JO01pd 861km 243deg
  18  2022-05-17 14:36 G4BBH 14.097074 -10dB 0 JO01pd 2W OZ7IT JO65df 861km 54deg

   G4WNF 40,20 - (May 1-2,15-17,19,24-29)

  138 tx 2022-05-01 07:50 OZ7IT 7.040062 -9dB 0 JO65df 5W G4WNF JO01bl 907km 248deg
  351  2022-05-01 07:48 G4WNF 7.040075 1dB -1 JO01bl 5W OZ7IT JO65df 907km 58deg
  118 tx 2022-05-24 09:20 OZ7IT 14.097148 -8dB 0 JO65df 5W G4WNF JO01bl 907km 248deg
  422  2022-05-24 09:18 G4WNF 14.097072 8dB 0 JO01bl 5W OZ7IT JO65df 907km 58deg

   G6AVK 10 - (May 1-3,6,9,11,22-23,26,28-29)

   4 tx 2022-05-22 16:24 OZ7IT 28.126081 13dB 2 JO65df 5W G6AVK JO01ho 870km 247deg
  31  2022-05-22 16:22 G6AVK 28.126123 17dB 0 JO01ho 0.5W OZ7IT JO65df 870km 58deg

   G6TOT 40 - (May 1,7)

   2 tx 2022-05-07 18:46 OZ7IT 7.040059 -9dB 0 JO65df 5W G6TOT JO01gi 890km 246deg
   5  2022-05-07 18:50 G6TOT 7.040098 -12dB 0 JO01gi 2W OZ7IT JO65df 890km 56deg

   G7IWV 20 - (May 16)

   1 tx 2022-05-16 21:30 OZ7IT 14.097137 -7dB 0 JO65df 5W G7IWV JO01 859km 246deg
   1  2022-05-16 21:38 G7IWV 14.097052 -21dB 0 JO01ob 0.5W OZ7IT JO65df 871km 54deg

   G8AXA 40,30,20,15,10 - (May 1-31)

  225 tx 2022-05-10 05:06 OZ7IT 7.040049 1dB 0 JO65df 5W G8AXA JO01bi 915km 247deg
  485  2022-05-10 05:04 G8AXA 7.040108 -11dB 0 JO01bi 0.2W OZ7IT JO65df 915km 57deg
   3 tx 2022-05-01 14:48 OZ7IT 10.140147 -5dB 0 JO65df 5W G8AXA JO01bi 915km 247deg
  18  2022-05-01 15:04 G8AXA 10.140213 -9dB 0 JO01bi 0.2W OZ7IT JO65df 915km 57deg
  71 tx 2022-05-04 15:08 OZ7IT 14.097120 -17dB 0 JO65df 5W G8AXA JO01bi 915km 247deg
  263  2022-05-04 15:10 G8AXA 14.097121 -14dB -1 JO01bi 0.5W OZ7IT JO65df 915km 57deg
  14 tx 2022-05-18 15:36 OZ7IT 21.096064 -11dB -1 JO65df 5W G8AXA JO01bi 915km 247deg
  53  2022-05-18 15:34 G8AXA 21.096163 -12dB -2 JO01bi 0.2W OZ7IT JO65df 915km 57deg
   2 tx 2022-05-19 13:00 OZ7IT 28.125990 -21dB 0 JO65df 5W G8AXA JO01bi 915km 247deg
  20  2022-05-19 12:56 G8AXA 28.126184 -16dB -3 JO01bi 0.2W OZ7IT JO65df 915km 57deg

   G8YTZ 40 - (May 15)

   4 tx 2022-05-15 15:32 OZ7IT 7.040051 -18dB 0 JO65df 5W G8YTZ JO01aj 917km 247deg
   6  2022-05-15 15:28 G8YTZ 7.040108 -9dB -4 JO01aj 1W OZ7IT JO65df 917km 58deg

   M0AFZ 20 - (May 19,21-22,25)

  20 tx 2022-05-22 08:22 OZ7IT 14.097160 0dB 2 JO65df 5W M0AFZ JO01de 915km 246deg
  76  2022-05-22 08:24 M0AFZ 14.097080 -20dB 0 JO01de 0.005W OZ7IT JO65df 915km 56deg

   M0GGO 30,20 - (May 1,3-4,8,10-13,15-26)

   2 tx 2022-05-04 10:40 OZ7IT 10.140163 -25dB 0 JO65df 5W M0GGO JO01pd 861km 243deg
   8  2022-05-04 10:42 M0GGO 10.140184 -9dB 0 JO01pd 5W OZ7IT JO65df 861km 54deg
  16 tx 2022-05-17 11:24 OZ7IT 14.097141 -14dB 0 JO65df 5W M0GGO JO01pd 861km 243deg
  57  2022-05-17 11:22 M0GGO 14.097087 -12dB 0 JO01pd 2W OZ7IT JO65df 861km 54deg

   M0IXY 40,30 - (May 16,20)

   1 tx 2022-05-16 19:46 OZ7IT 7.040056 -10dB 0 JO65df 5W M0IXY JO01fn 883km 247deg
   5  2022-05-16 20:38 M0IXY 7.040100 -10dB 0 JO01fn 2W OZ7IT JO65df 883km 58deg
   1 tx 2022-05-16 18:08 OZ7IT 10.140159 -15dB 0 JO65df 5W M0IXY JO01fn 883km 247deg
  10  2022-05-16 18:28 M0IXY 10.140201 -4dB 0 JO01fn 2W OZ7IT JO65df 883km 58deg

   M0LKR 20 - (May 6,12-13,27)

  34 tx 2022-05-12 13:56 OZ7IT 14.097152 -20dB 0 JO65df 5W M0LKR JO01 859km 246deg
   1  2022-05-06 21:02 M0LKR 14.097186 -12dB 0 JO01ge 1W OZ7IT JO65df 901km 56deg

   M0OKD 20 - (May 21-22)

   2 tx 2022-05-22 19:02 OZ7IT 14.097145 -6dB 0 JO65df 5W M0OKD JO01 859km 246deg
  31  2022-05-22 19:00 M0OKD 14.097090 -6dB 0 JO01mw 5W OZ7IT JO65df 827km 59deg

   M0PWX 80,60,40,30,20,17,10 - (May 1-13,17-31)

  47 tx 2022-05-24 23:04 OZ7IT 3.570059 -8dB 0 JO65df 5W M0PWX JO01ij 878km 246deg
  138  2022-05-24 23:22 M0PWX 3.570160 -27dB 0 JO01ij 1W OZ7IT JO65df 878km 56deg
  49 tx 2022-05-29 01:06 OZ7IT 5.366188 -7dB 0 JO65df 5W M0PWX JO01ij 878km 246deg
  294  2022-05-29 01:24 M0PWX 5.366259 -7dB 0 JO01ij 1W OZ7IT JO65df 878km 56deg
  104 tx 2022-05-01 04:46 OZ7IT 7.040056 -10dB 0 JO65df 5W M0PWX JO01 859km 246deg
  334  2022-05-01 04:26 M0PWX 7.040160 -17dB 0 JO01ij 1W OZ7IT JO65df 878km 56deg
  200 tx 2022-05-05 12:46 OZ7IT 10.140161 -4dB 0 JO65df 5W M0PWX JO01ij 878km 246deg
  94  2022-05-05 12:48 M0PWX 10.140260 -21dB 0 JO01ij 1W OZ7IT JO65df 878km 56deg
  27 tx 2022-05-03 05:50 OZ7IT 14.097136 -23dB 0 JO65df 5W M0PWX JO01 859km 246deg
  67  2022-05-03 05:30 M0PWX 14.097162 -20dB 0 JO01ij 1W OZ7IT JO65df 878km 56deg
   4 tx 2022-05-25 11:12 OZ7IT 18.106110 -25dB 0 JO65df 5W M0PWX JO01ij 878km 246deg
  38  2022-05-25 10:52 M0PWX 18.106175 -8dB 0 JO01ij 1W OZ7IT JO65df 878km 56deg
  17 tx 2022-05-22 17:50 OZ7IT 28.126071 3dB 0 JO65df 5W M0PWX JO01ij 878km 246deg
   5  2022-05-24 08:18 M0PWX 28.126163 -22dB 0 JO01ij 1W OZ7IT JO65df 878km 56deg

   M0TZZ 40 - (May 11-12,15-16)

  85 tx 2022-05-11 16:46 OZ7IT 7.040067 -21dB 0 JO65df 5W M0TZZ JO01ad 932km 246deg
  141  2022-05-11 16:44 M0TZZ 7.040039 -17dB 0 JO01ad 5W OZ7IT JO65df 932km 56deg

   M0WBK 40 - (May 3-4,10)

   2 tx 2022-05-04 20:44 OZ7IT 7.040057 -19dB 0 JO65df 5W M0WBK JO01jm 866km 246deg
  14  2022-05-04 20:42 M0WBK 7.040100 -3dB 0 JO01jm 5W OZ7IT JO65df 866km 57deg

   M0WNF 30,20 - (May 21,23,26)

   2 tx 2022-05-23 09:30 OZ7IT 10.140169 -10dB 0 JO65df 5W M0WNF JO01kv 839km 249deg
   5  2022-05-23 09:34 M0WNF 10.140131 -15dB 0 JO01kv 5W OZ7IT JO65df 839km 59deg
   6 tx 2022-05-21 11:32 OZ7IT 14.097150 -6dB 0 JO65df 5W M0WNF JO01kv 839km 249deg
   8  2022-05-21 11:40 M0WNF 14.097029 -9dB 0 JO01kv 5W OZ7IT JO65df 839km 59deg

   M0XDC 160,80,40,30,20,17 - (May 1-31)

  10 tx 2022-05-08 04:20 OZ7IT 1.838072 -29dB 0 JO65df 5W M0XDC JO01dq 885km 249deg
  46  2022-05-08 05:00 M0XDC 1.838099 -26dB 0 JO01dq 5W OZ7IT JO65df 885km 59deg
  16 tx 2022-05-27 20:22 OZ7IT 3.570062 -25dB 0 JO65df 5W M0XDC JO01dq 885km 249deg
  32  2022-05-27 20:42 M0XDC 3.570101 -24dB 0 JO01dq 5W OZ7IT JO65df 885km 59deg
  51 tx 2022-05-06 19:26 OZ7IT 7.040059 -4dB 0 JO65df 5W M0XDC JO01dq 885km 249deg
  240  2022-05-06 19:24 M0XDC 7.040097 -5dB 0 JO01dq 5W OZ7IT JO65df 885km 59deg
  39 tx 2022-05-14 13:48 OZ7IT 10.140163 -27dB 0 JO65df 5W M0XDC JO01dq 885km 249deg
  396  2022-05-14 13:44 M0XDC 10.140197 -9dB 0 JO01dq 5W OZ7IT JO65df 885km 59deg
  10 tx 2022-05-01 09:04 OZ7IT 14.097142 -3dB 0 JO65df 5W M0XDC JO01dq 885km 249deg
  157  2022-05-01 09:10 M0XDC 14.097095 -4dB -3 JO01dq 5W OZ7IT JO65df 885km 59deg
   3 tx 2022-05-27 21:04 OZ7IT 18.106119 -18dB 0 JO65df 5W M0XDC JO01dq 885km 249deg
   8  2022-05-27 18:12 M0XDC 18.106108 -2dB -1 JO01dq 5W OZ7IT JO65df 885km 59deg

   M1EGP 20 - (May 1-2,14-15)

  10 tx 2022-05-15 07:30 OZ7IT 14.097149 -5dB 0 JO65df 5W M1EGP JO01gd 903km 245deg
  19  2022-05-15 07:28 M1EGP 14.097096 2dB 0 JO01gd 10W OZ7IT JO65df 903km 55deg

   M1EZC 40 - (May 21)

   6 tx 2022-05-21 20:24 OZ7IT 7.040058 -22dB 0 JO65df 5W M1EZC JO01ap 902km 249deg
  22  2022-05-21 20:26 M1EZC 7.040021 -16dB 0 JO01ap 5W OZ7IT JO65df 902km 59deg

   M6OZN 20 - (May 4-5,12)

  13 tx 2022-05-05 09:52 OZ7IT 14.097140 -15dB 0 JO65df 5W M6OZN JO01qi 843km 244deg
  24  2022-05-05 09:54 M6OZN 14.097100 4dB 0 JO01qi 5W OZ7IT JO65df 843km 55deg

   M6VIO 40 - (May 5)

   5 tx 2022-05-05 18:42 OZ7IT 7.040057 -19dB 0 JO65df 5W M6VIO JO01jt 848km 248deg
  18  2022-05-05 18:44 M6VIO 7.040062 -20dB 0 JO01jt 5W OZ7IT JO65df 848km 59deg

   M7BFQ 40 - (May 12)

   1 tx 2022-05-12 22:24 OZ7IT 7.040069 -10dB 0 JO65df 5W M7BFQ JO01ni 857km 244deg
   1  2022-05-12 22:22 M7BFQ 7.040093 -7dB 0 JO01ni 5W OZ7IT JO65df 857km 55deg

   M7CHR 40 - (May 10,19)

   4 tx 2022-05-19 21:04 OZ7IT 7.040060 -15dB 0 JO65df 5W M7CHR JO01dl 897km 247deg
   2  2022-05-19 21:14 M7CHR 7.040196 11dB 0 JO01dl 5W OZ7IT JO65df 897km 58deg

   M7IWW 40 - (May 3-4)

   8 tx 2022-05-04 00:24 OZ7IT 7.040060 -20dB 0 JO65df 5W M7IWW JO01ot 824km 247deg
  18  2022-05-04 00:20 M7IWW 7.040097 -9dB 0 JO01ot 1W OZ7IT JO65df 824km 58deg

   M7RWA 20 - (May 21-22,26-27)

  14 tx 2022-05-26 08:58 OZ7IT 14.097142 -26dB 0 JO65df 5W M7RWA JO01im 871km 247deg
  63  2022-05-26 09:00 M7RWA 14.097057 -12dB 0 JO01im 2W OZ7IT JO65df 871km 57deg


JO02 2E0TNC 40,20 - (May 14,16,18,21-22)

  11 tx 2022-05-14 15:34 OZ7IT 7.040063 -13dB 0 JO65df 5W 2E0TNC JO02ul 758km 251deg
  19  2022-05-14 15:36 2E0TNC 7.040098 -17dB 0 JO02ul 5W OZ7IT JO65df 758km 62deg
   7 tx 2022-05-18 17:54 OZ7IT 14.097148 -11dB 0 JO65df 5W 2E0TNC JO02ul 758km 251deg
   7  2022-05-18 17:58 2E0TNC 14.096997 -24dB 0 JO02ul 5W OZ7IT JO65df 758km 62deg

   2E0VDS 40,20 - (May 14,22,29)

   3 tx 2022-05-29 18:42 OZ7IT 7.040058 -15dB 0 JO65df 5W 2E0VDS JO02al 858km 254deg
  12  2022-05-29 18:44 2E0VDS 7.040099 -10dB 0 JO02al 5W OZ7IT JO65df 858km 64deg
   7 tx 2022-05-14 09:50 OZ7IT 14.097140 -24dB 0 JO65df 5W 2E0VDS JO02al 858km 254deg
   2  2022-05-14 09:42 2E0VDS 14.097100 -24dB -1 JO02al 5W OZ7IT JO65df 858km 64deg

   G0JDL 30 - (May 2,31)

   9 tx 2022-05-02 10:20 OZ7IT 10.140159 -14dB 0 JO65df 5W G0JDL JO02si 774km 250deg
  24  2022-05-02 10:22 G0JDL 10.140101 -18dB 0 JO02si 5W OZ7IT JO65df 774km 61deg

   G0TTV 20 - (May 8,18,21)

  14 tx 2022-05-18 12:46 OZ7IT 14.097133 -26dB 0 JO65df 5W G0TTV JO02pn 778km 252deg
   1  2022-05-08 19:14 G0TTV 14.097147 -23dB 0 JO02pn 5W OZ7IT JO65df 778km 63deg

   G4AWP 40 - (May 27)

   5 tx 2022-05-27 16:20 OZ7IT 7.040067 -10dB 0 JO65df 5W G4AWP JO02ah 866km 253deg
   1  2022-05-27 16:08 G4AWP 7.040118 -10dB 0 JO02ah 5W OZ7IT JO65df 866km 63deg

   G4KZT 40 - (May 5,12)

   1 tx 2022-05-05 11:04 OZ7IT 7.040079 -33dB 0 JO65df 5W G4KZT JO02 803km 252deg
  12  2022-05-05 11:06 G4KZT 7.040085 -12dB 0 JO02ku 5W OZ7IT JO65df 790km 66deg

   G6RZR 30 - (May 1-2)

   1 tx 2022-05-01 13:28 OZ7IT 10.140191 -16dB 0 JO65df 5W G6RZR JO02se 783km 249deg
  12  2022-05-02 07:40 G6RZR 10.140140 -27dB -1 JO02se 0.1W OZ7IT JO65df 783km 60deg

   G7ONM 40,30 - (May 13-16)

  28 tx 2022-05-15 17:04 OZ7IT 7.040058 -8dB 0 JO65df 5W G7ONM JO02rr 760km 253deg
  38  2022-05-15 17:06 G7ONM 7.040055 -20dB 0 JO02rr 5W OZ7IT JO65df 760km 64deg
   1 tx 2022-05-16 18:08 OZ7IT 10.140162 -14dB 0 JO65df 5W G7ONM JO02rr 760km 253deg
   1  2022-05-16 15:28 G7ONM 10.140154 -22dB 0 JO02rr 5W OZ7IT JO65df 760km 64deg

   G8CHP 40,20 - (May 1,11,18-20,26)

   1 tx 2022-05-20 17:52 OZ7IT 7.040060 -17dB 0 JO65df 5W G8CHP JO02pw 760km 255deg
   4  2022-05-20 17:54 G8CHP 7.040020 -9dB 0 JO02pw 5W OZ7IT JO65df 760km 66deg
   1 tx 2022-05-18 16:44 OZ7IT 14.097145 -1dB 0 JO65df 5W G8CHP JO02pw 760km 255deg
  13  2022-05-18 16:52 G8CHP 14.097163 8dB 0 JO02pw 5W OZ7IT JO65df 760km 66deg

   M0HBL 40,20 - (May 9,14,16-17,28)

  50 tx 2022-05-14 20:16 OZ7IT 7.040050 -10dB 0 JO65df 5W M0HBL JO02oo 781km 253deg
  43  2022-05-14 20:14 M0HBL 7.040108 -9dB 0 JO02oo 5W OZ7IT JO65df 781km 64deg
   5 tx 2022-05-17 19:46 OZ7IT 14.097123 -20dB 0 JO65df 5W M0HBL JO02oo 781km 253deg
  10  2022-05-17 19:44 M0HBL 14.097040 -15dB 0 JO02oo 1W OZ7IT JO65df 781km 64deg

   M0HZA 160 - (May 21)

   1 tx 2022-05-21 22:20 OZ7IT 1.838128 -9dB 0 JO65df 5W M0HZA JO02hx 800km 257deg
   1  2022-05-21 22:22 M0HZA 1.838198 -2dB 0 JO02hx 5W OZ7IT JO65df 800km 67deg

   M0VKK 40,20 - (May 29-30)

  11 tx 2022-05-30 06:22 OZ7IT 7.040020 -27dB 0 JO65df 5W M0VKK JO02tk 765km 250deg
  17  2022-05-30 06:24 M0VKK 7.040150 -20dB 0 JO02tk 1W OZ7IT JO65df 765km 62deg
   3 tx 2022-05-30 09:32 OZ7IT 14.097062 -12dB 0 JO65df 5W M0VKK JO02tk 765km 250deg
   1  2022-05-30 09:26 M0VKK 14.097191 -21dB 0 JO02tk 1W OZ7IT JO65df 765km 62deg

   M7DFH 40,15 - (May 10,16,23-24,30)

  13 tx 2022-05-10 14:46 OZ7IT 7.040058 -28dB 0 JO65df 5W M7DFH JO02oq 777km 253deg
   2  2022-05-10 12:54 M7DFH 7.040099 -17dB 0 JO02oq 10W OZ7IT JO65df 777km 64deg
   1 tx 2022-05-24 12:54 OZ7IT 21.096130 -20dB 0 JO65df 5W M7DFH JO02oq 777km 253deg
   2  2022-05-16 13:14 M7DFH 21.096097 -14dB 0 JO02oq 10W OZ7IT JO65df 777km 64deg

   M7VAC 40,20 - (May 15-16,21-22)

   2 tx 2022-05-16 08:44 OZ7IT 7.040055 -12dB 0 JO65df 5W M7VAC JO02ul 758km 251deg
   3  2022-05-16 08:10 M7VAC 7.040142 -17dB 0 JO02ul 10W OZ7IT JO65df 758km 62deg
   3 tx 2022-05-16 09:04 OZ7IT 14.097134 -11dB 0 JO65df 5W M7VAC JO02ul 758km 251deg
   9  2022-05-15 19:16 M7VAC 14.097146 -17dB 0 JO02 10W OZ7IT JO65df 803km 63deg

   MX0NCA 40 - (May 5,19)

   1 tx 2022-05-05 11:04 OZ7IT 7.040057 -26dB 0 JO65df 5W MX0NCA JO02pw 760km 255deg
   1  2022-05-19 10:00 MX0NCA 7.040077 -23dB 0 JO02pw 5W OZ7IT JO65df 760km 66deg


JO10 F1FVJ 40 - (May 17)

   3 tx 2022-05-17 15:06 OZ7IT 7.040028 -13dB 0 JO65df 5W F1FVJ JO10nr 791km 235deg
   3  2022-05-17 15:08 F1FVJ 7.040128 -22dB 2 JO10nr 1W OZ7IT JO65df 791km 47deg

   ON1AHT 10 - (May 11-12)

   1 tx 2022-05-11 19:46 OZ7IT 28.126100 -27dB 0 JO65df 5W ON1AHT JO10rw 758km 235deg
   5  2022-05-12 16:54 ON1AHT 28.125993 -8dB 0 JO10rw 0.2W OZ7IT JO65df 758km 48deg

   ON4KTJ 160 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 19:52 OZ7IT 1.838056 -14dB 0 JO65df 5W ON4KTJ JO10uo 771km 232deg
   2  2022-05-02 19:48 ON4KTJ 1.838115 -6dB 0 JO10uo 0.1W OZ7IT JO65df 771km 45deg

   ON4LEY 40,20 - (May 1,5)

  13 tx 2022-05-01 17:30 OZ7IT 7.040061 -12dB 0 JO65df 5W ON4LEY JO10pr 782km 234deg
  26  2022-05-01 17:28 ON4LEY 7.040072 -6dB 0 JO10pr 5W OZ7IT JO65df 782km 47deg
   8 tx 2022-05-05 09:28 OZ7IT 14.097146 -5dB 0 JO65df 5W ON4LEY JO10pr 782km 234deg
  12  2022-05-05 09:26 ON4LEY 14.097065 -17dB 0 JO10pr 5W OZ7IT JO65df 782km 47deg

   ON7AUR 40,20,15 - (May 1,6-8,11-12,14,16-17,19,21,26-31)

   1 tx 2022-05-31 21:10 OZ7IT 7.040057 -11dB 0 JO65df 5W ON7AUR JO10sn 782km 232deg
   9  2022-05-31 21:02 ON7AUR 7.040045 -1dB 0 JO10sn 5W OZ7IT JO65df 782km 45deg
  65 tx 2022-05-07 11:04 OZ7IT 14.097138 -15dB 0 JO65df 5W ON7AUR JO10sn 782km 232deg
  31  2022-05-07 11:06 ON7AUR 14.097070 -19dB 0 JO10sn 5W OZ7IT JO65df 782km 45deg
   1 tx 2022-05-27 10:24 OZ7IT 21.096138 -15dB 0 JO65df 5W ON7AUR JO10sn 782km 232deg
   2  2022-05-27 10:28 ON7AUR 21.096037 -25dB 0 JO10sn 5W OZ7IT JO65df 782km 45deg


JO11 DP0POL 40,30,20 - (May 28)

   9 tx 2022-05-28 08:44 OZ7IT 7.040065 -14dB 0 JO65df 5W DP0POL JO11dm 780km 242deg
  13  2022-05-28 08:46 DP0POL 7.040075 -1dB 0 JO11dn 5W OZ7IT JO65df 777km 54deg
   9 tx 2022-05-28 07:34 OZ7IT 10.140172 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL JO11ai 805km 242deg
  11  2022-05-28 07:36 DP0POL 10.140187 -5dB 0 JO11ai 5W OZ7IT JO65df 805km 54deg
   1 tx 2022-05-28 10:48 OZ7IT 14.097154 -18dB 0 JO65df 5W DP0POL JO11jw 725km 244deg
   3  2022-05-28 11:14 DP0POL 14.097103 12dB -1 JO11 5W OZ7IT JO65df 746km 52deg

   ON4CDJ 40,20 - (May 1-3,6-8,13-15,18,20-30)

  21 tx 2022-05-14 12:46 OZ7IT 7.040056 -20dB 0 JO65df 5W ON4CDJ JO11xc 720km 234deg
  726  2022-05-14 12:00 ON4CDJ 7.040143 -23dB 0 JO11xc 0.2W OZ7IT JO65df 720km 47deg
   5 tx 2022-05-18 18:20 OZ7IT 14.097129 -15dB 0 JO65df 5W ON4CDJ JO11xc 720km 234deg
  40  2022-05-21 11:42 ON4CDJ 14.097144 -12dB 0 JO11xc 0.2W OZ7IT JO65df 720km 47deg

   ON6NT 40 - (May 26-27)

   5 tx 2022-05-27 18:22 OZ7IT 7.040060 -16dB 0 JO65df 5W ON6NT JO11oi 741km 238deg
   5  2022-05-27 18:24 ON6NT 7.040096 -18dB 0 JO11oi 1W OZ7IT JO65df 741km 51deg

   ON6OM 40 - (May 16)

   9 tx 2022-05-16 15:48 OZ7IT 7.040056 -17dB 0 JO65df 5W ON6OM JO11vb 731km 234deg
  19  2022-05-16 15:50 ON6OM 7.040200 1dB 0 JO11vb 50W OZ7IT JO65df 731km 47deg

   ON8EC 40,20 - (May 4-7)

   5 tx 2022-05-05 12:20 OZ7IT 7.040059 -20dB 0 JO65df 5W ON8EC JO11hc 790km 239deg
  13  2022-05-05 11:42 ON8EC 7.040161 -21dB 0 JO11hc 5W OZ7IT JO65df 790km 51deg
   7 tx 2022-05-06 15:34 OZ7IT 14.097142 -11dB 0 JO65df 5W ON8EC JO11hc 790km 239deg
  39  2022-05-06 15:36 ON8EC 14.097163 1dB 0 JO11hc 5W OZ7IT JO65df 790km 51deg

   PA0RDT 40 - (May 1-31)

 1382 tx 2022-05-01 10:36 OZ7IT 7.040036 -13dB 0 JO65df 5W PA0RDT JO11tm 707km 238deg
 1993  2022-05-01 10:38 PA0RDT 7.040063 -23dB 0 JO11tm 1W OZ7IT JO65df 707km 51deg


JO12 DP0POL 80,40,30,20 - (May 28)

   2 tx 2022-05-28 14:48 OZ7IT 3.570070 -30dB 0 JO65df 5W DP0POL JO12vn 630km 245deg
  14  2022-05-28 14:44 DP0POL 3.570064 -13dB 0 JO12vn 5W OZ7IT JO65df 630km 59deg
  10 tx 2022-05-28 11:26 OZ7IT 7.040064 -8dB 0 JO65df 5W DP0POL JO12lb 708km 244deg
  13  2022-05-28 11:28 DP0POL 7.040075 -11dB 0 JO12lb 5W OZ7IT JO65df 708km 57deg
   6 tx 2022-05-28 11:28 OZ7IT 10.140171 -20dB 0 JO65df 5W DP0POL JO12lb 708km 244deg
   9  2022-05-28 11:30 DP0POL 10.140187 1dB 0 JO12lb 5W OZ7IT JO65df 708km 57deg
   3 tx 2022-05-28 11:34 OZ7IT 14.097153 -22dB 0 JO65df 5W DP0POL JO12mb 703km 244deg
   4  2022-05-28 11:32 DP0POL 14.097103 0dB 0 JO12lb 5W OZ7IT JO65df 708km 57deg


JO20 ON4EDG 40,20 - (May 2,5,8,10,17,30)

   3 tx 2022-05-02 11:12 OZ7IT 7.040059 -15dB 0 JO65df 5W ON4EDG JO20hx 696km 230deg
  11  2022-05-02 11:14 ON4EDG 7.040051 -17dB 0 JO20hx 10W OZ7IT JO65df 696km 44deg
   1 tx 2022-05-08 13:50 OZ7IT 14.097141 2dB 1 JO65df 5W ON4EDG JO20hx 696km 230deg
   3  2022-05-08 13:48 ON4EDG 14.097051 7dB 0 JO20hx 10W OZ7IT JO65df 696km 44deg

   ON4WS 40,20 - (May 1-31)

 1275 tx 2022-05-01 04:30 OZ7IT 7.040057 10dB 0 JO65df 5W ON4WS JO20hi 747km 227deg
 3262  2022-05-01 04:32 ON4WS 7.040121 -8dB 0 JO20hi 1W OZ7IT JO65df 747km 41deg
  510 tx 2022-05-03 10:24 OZ7IT 14.097134 -21dB 0 JO65df 5W ON4WS JO20hi 747km 227deg
  671  2022-05-03 10:22 ON4WS 14.097122 -17dB 0 JO20hi 0.5W OZ7IT JO65df 747km 41deg

   ON5TB 17 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 17:42 OZ7IT 18.106192 -27dB 0 JO65df 5W ON5TB JO20uo 677km 223deg
   2  2022-05-09 17:44 ON5TB 18.106044 -29dB -2 JO20uo 5W OZ7IT JO65df 677km 38deg

   ON6AO 40 - (May 1-31)

  476 tx 2022-05-01 06:58 OZ7IT 7.040057 -13dB 0 JO65df 5W ON6AO JO20tp 677km 224deg
 1385  2022-05-01 06:56 ON6AO 7.040164 -26dB 0 JO20tp 0.5W OZ7IT JO65df 677km 39deg

   ON6LR 40,30 - (May 8,15,22)

   3 tx 2022-05-22 08:44 OZ7IT 7.040064 -16dB 0 JO65df 5W ON6LR JO20bq 744km 231deg
  11  2022-05-22 08:26 ON6LR 7.040090 -18dB 0 JO20bq 0.1W OZ7IT JO65df 744km 44deg
   1 tx 2022-05-08 17:08 OZ7IT 10.140171 -7dB -1 JO65df 5W ON6LR JO20bq 744km 231deg
   5  2022-05-08 16:20 ON6LR 10.140184 -14dB 0 JO20bq 0.1W OZ7IT JO65df 744km 44deg

   ON7AN 40,30,20 - (May 1-11,14,22-31)

  13 tx 2022-05-23 15:22 OZ7IT 7.040058 -19dB 0 JO65df 5W ON7AN JO20ek 752km 228deg
  808  2022-05-23 15:30 ON7AN 7.040164 -21dB 0 JO20ek 2W OZ7IT JO65df 752km 42deg
  26 tx 2022-05-28 10:42 OZ7IT 10.140162 -1dB 0 JO65df 5W ON7AN JO20ek 752km 228deg
  228  2022-05-28 10:40 ON7AN 10.140258 -19dB 0 JO20ek 2W OZ7IT JO65df 752km 42deg
  138 tx 2022-05-26 16:44 OZ7IT 14.097138 -7dB 0 JO65df 5W ON7AN JO20ek 752km 228deg
  84  2022-05-26 19:14 ON7AN 14.097170 -25dB 0 JO20ek 0.5W OZ7IT JO65df 752km 42deg

   ON7ARE 40 - (May 5,12-13)

  10 tx 2022-05-05 22:20 OZ7IT 7.040053 -22dB 0 JO65df 5W ON7ARE JO20mj 725km 225deg
   5  2022-05-05 22:18 ON7ARE 7.040151 -14dB 0 JO20mj 5W OZ7IT JO65df 725km 39deg

   ON7VQ 20 - (May 27-29)

   1 tx 2022-05-27 10:46 OZ7IT 14.097136 -19dB 0 JO65df 5W ON7VQ JO20gv 707km 230deg
  34  2022-05-27 10:42 ON7VQ 14.097026 -29dB 0 JO20gv 0.5W OZ7IT JO65df 707km 44deg

   ON7WE 40 - (May 4,18)

   1 tx 2022-05-04 18:20 OZ7IT 7.040057 -10dB 0 JO65df 5W ON7WE JO20 721km 226deg
   7  2022-05-18 17:56 ON7WE 7.040077 -22dB 0 JO20av 0.01W OZ7IT JO65df 731km 46deg

   ON8EC 20 - (May 2-3,30-31)

   9 tx 2022-05-03 11:48 OZ7IT 14.097147 -17dB 0 JO65df 5W ON8EC JO20gw 703km 230deg
  35  2022-05-02 19:46 ON8EC 14.097178 -23dB 0 JO20gw 5W OZ7IT JO65df 703km 44deg

   PA3AQR 80,20 - (May 1,3-6)

   1 tx 2022-05-01 04:22 OZ7IT 3.570117 -7dB 1 JO65df 5W PA3AQR JO20xw 637km 224deg
  20  2022-05-01 04:12 PA3AQR 3.570052 6dB 0 JO20xw 5W OZ7IT JO65df 637km 39deg
   6 tx 2022-05-05 22:46 OZ7IT 14.097055 -22dB 0 JO65df 5W PA3AQR JO20xw 637km 224deg
   6  2022-05-05 22:30 PA3AQR 14.097181 -29dB 0 JO20xw 5W OZ7IT JO65df 637km 39deg

   PA3BUL 160 - (May 1,3-4,9-12,21-22)

   2 tx 2022-05-04 04:20 OZ7IT 1.838051 -18dB 0 JO65df 5W PA3BUL JO20xw 637km 224deg
  51  2022-05-04 04:40 PA3BUL 1.838205 -17dB 0 JO20xw 2W OZ7IT JO65df 637km 39deg


JO21 ON3IT 15 - (May 22-23,25)

   1 tx 2022-05-25 16:20 OZ7IT 21.096132 -14dB 0 JO65df 5W ON3IT JO21cd 704km 233deg
  22  2022-05-25 16:02 ON3IT 21.096187 11dB 0 JO21cd 5W OZ7IT JO65df 704km 47deg

   ON3JT 40 - (May 14-15,20-21)

  14 tx 2022-05-20 21:10 OZ7IT 7.040066 -10dB 0 JO65df 5W ON3JT JO21fe 688km 232deg
  16  2022-05-20 21:08 ON3JT 7.040123 -3dB 0 JO21fe 2W OZ7IT JO65df 688km 46deg

   ON5RZ 40,30 - (May 19-22,24-27)

  20 tx 2022-05-21 21:28 OZ7IT 7.040058 -9dB 0 JO65df 5W ON5RZ JO21ce 700km 233deg
  24  2022-05-20 16:12 ON5RZ 7.040066 -18dB 0 JO21ce 0.1W OZ7IT JO65df 700km 47deg
  31 tx 2022-05-20 16:24 OZ7IT 10.140162 -6dB 0 JO65df 5W ON5RZ JO21ce 700km 233deg
  168  2022-05-20 16:22 ON5RZ 10.140155 -12dB 0 JO21ce 0.1W OZ7IT JO65df 700km 47deg

   ON6NL 30 - (May 3)

   1 tx 2022-05-03 11:06 OZ7IT 10.140160 -11dB 0 JO65df 5W ON6NL JO21ue 627km 227deg
   1  2022-05-03 11:08 ON6NL 10.140200 3dB 0 JO21ue 1W OZ7IT JO65df 627km 42deg

   ON7KB 160,80,40,30,20,17,15,10 - (May 1-14,30-31)

   3 tx 2022-05-06 22:20 OZ7IT 1.838073 -31dB 0 JO65df 5W ON7KB JO21ei 679km 234deg
  144  2022-05-06 22:10 ON7KB 1.838098 -16dB 0 JO21ei 5W OZ7IT JO65df 679km 48deg
  126 tx 2022-05-01 03:04 OZ7IT 3.570069 -12dB 0 JO65df 5W ON7KB JO21ei 679km 234deg
  453  2022-05-01 03:02 ON7KB 3.570097 10dB 0 JO21ei 5W OZ7IT JO65df 679km 48deg
  332 tx 2022-05-01 06:38 OZ7IT 7.040064 -11dB 0 JO65df 5W ON7KB JO21ei 679km 234deg
  490  2022-05-01 06:36 ON7KB 7.040094 2dB 0 JO21ei 5W OZ7IT JO65df 679km 48deg
  218 tx 2022-05-01 08:34 OZ7IT 10.140181 -30dB 0 JO65df 5W ON7KB JO21ei 679km 234deg
  786  2022-05-01 08:36 ON7KB 10.140179 0dB 0 JO21ei 5W OZ7IT JO65df 679km 48deg
  29 tx 2022-05-11 16:42 OZ7IT 14.097146 -7dB 0 JO65df 5W ON7KB JO21ei 679km 234deg
  223  2022-05-11 16:44 ON7KB 14.097140 -5dB 0 JO21ei 5W OZ7IT JO65df 679km 48deg
   4 tx 2022-05-06 15:34 OZ7IT 18.106129 -16dB 0 JO65df 5W ON7KB JO21ei 679km 234deg
  16  2022-05-06 15:26 ON7KB 18.106109 -17dB 0 JO21ei 5W OZ7IT JO65df 679km 48deg
   2 tx 2022-05-06 15:34 OZ7IT 21.096067 -27dB 0 JO65df 5W ON7KB JO21ei 679km 234deg
  143  2022-05-06 15:36 ON7KB 21.096088 -10dB 0 JO21ei 5W OZ7IT JO65df 679km 48deg
   3 tx 2022-05-12 17:06 OZ7IT 28.126079 -27dB 0 JO65df 5W ON7KB JO21ei 679km 234deg
  32  2022-05-12 15:42 ON7KB 28.126086 -19dB 0 JO21ei 5W OZ7IT JO65df 679km 48deg

   ON7KO 80 - (May 1-3,19,22,24)

  72 tx 2022-05-01 22:20 OZ7IT 3.570062 0dB 0 JO65df 5W ON7KO JO21 640km 232deg
  215  2022-05-01 22:18 ON7KO 3.570103 7dB 0 JO21ce 5W OZ7IT JO65df 700km 47deg

   PA0AWA 30 - (May 3,8)

   3 tx 2022-05-08 14:20 OZ7IT 10.140168 -7dB 0 JO65df 5W PA0AWA JO21kp 632km 234deg
  10  2022-05-08 14:18 PA0AWA 10.140233 5dB 0 JO21kp 5W OZ7IT JO65df 632km 48deg

   PA0FBR 30 - (May 3,20,23)

   2 tx 2022-05-20 14:48 OZ7IT 10.140158 -12dB 0 JO65df 5W PA0FBR JO21gv 631km 237deg
   2  2022-05-03 11:48 PA0FBR 10.140203 -1dB 0 JO21gv 0.001W OZ7IT JO65df 631km 51deg

   PA1JLG 40 - (May 4,7)

   1 tx 2022-05-07 10:20 OZ7IT 7.040072 -9dB 0 JO65df 5W PA1JLG JO21nr 613km 234deg
   3  2022-05-07 14:30 PA1JLG 7.040085 0dB 0 JO21nr 5W OZ7IT JO65df 613km 48deg

   PA1RA 20 - (May 27)

   2 tx 2022-05-27 21:54 OZ7IT 14.097097 -15dB 0 JO65df 5W PA1RA JO21rl 616km 230deg
   2  2022-05-27 21:48 PA1RA 14.097043 -26dB 0 JO21rl 5W OZ7IT JO65df 616km 45deg

   PA2ZZ 40 - (May 27)

   3 tx 2022-05-27 19:10 OZ7IT 7.040077 -20dB 0 JO65df 5W PA2ZZ JO21dx 639km 239deg
   1  2022-05-27 19:40 PA2ZZ 7.040031 -30dB 0 JO21dx 0.5W OZ7IT JO65df 639km 52deg

   PA3ABK 17 - (May 6,15-18,24-26)

  33 tx 2022-05-24 08:26 OZ7IT 18.106115 -9dB 0 JO65df 5W PA3ABK JO21it 628km 236deg
  46  2022-05-24 08:24 PA3ABK 18.106114 1dB 1 JO21it 0.1W OZ7IT JO65df 628km 50deg

   PA3CDN 20 - (May 5,19)

   2 tx 2022-05-19 12:44 OZ7IT 14.097137 -2dB 0 JO65df 5W PA3CDN JO21vt 573km 231deg
   1  2022-05-19 12:22 PA3CDN 14.097103 4dB 0 JO21vt 2W OZ7IT JO65df 573km 46deg

   PA3DFN 20 - (May 15,22)

   6 tx 2022-05-22 16:44 OZ7IT 14.097135 5dB 0 JO65df 5W PA3DFN JO21du 648km 238deg
  13  2022-05-22 16:40 PA3DFN 14.097105 -3dB 0 JO21du 0.2W OZ7IT JO65df 648km 51deg

   PA3EGH 30,20,10 - (May 2-6,12,15-16,18,23-27)

  12 tx 2022-05-27 08:20 OZ7IT 10.140160 -8dB 0 JO65df 5W PA3EGH JO21qx 582km 234deg
  23  2022-05-27 08:22 PA3EGH 10.140193 2dB 0 JO21qx 0.5W OZ7IT JO65df 582km 49deg
  44 tx 2022-05-12 17:24 OZ7IT 14.097137 0dB 0 JO65df 5W PA3EGH JO21qx 582km 234deg
  33  2022-05-12 17:26 PA3EGH 14.097096 6dB 0 JO21qx 0.5W OZ7IT JO65df 582km 49deg
   3 tx 2022-05-24 10:16 OZ7IT 28.126075 -15dB 0 JO65df 2W PA3EGH JO21qx 582km 234deg
   1  2022-05-12 12:56 PA3EGH 28.126092 -19dB 2 JO21qx 0.5W OZ7IT JO65df 582km 49deg

   PA3EYH 20 - (May 2,5,7-12,15-16,18-19,23-24,26,30)

  55 tx 2022-05-08 19:08 OZ7IT 14.097145 -24dB 0 JO65df 5W PA3EYH JO21ox 590km 235deg
  67  2022-05-08 19:06 PA3EYH 14.097113 -20dB 0 JO21ox 0.5W OZ7IT JO65df 590km 49deg

   PA3FHI 40 - (May 18)

  11 tx 2022-05-18 14:20 OZ7IT 7.040061 -16dB 0 JO65df 5W PA3FHI JO21hu 630km 237deg
  25  2022-05-18 14:18 PA3FHI 7.040096 -11dB 0 JO21hu 5W OZ7IT JO65df 630km 50deg

   PA3FPG 20 - (May 25)

  12 tx 2022-05-25 14:46 OZ7IT 14.097137 -17dB -1 JO65df 5W PA3FPG JO21rk 619km 230deg
  27  2022-05-25 14:48 PA3FPG 14.097083 -6dB 0 JO21rk 5W OZ7IT JO65df 619km 44deg

   PA3GHQ 40,20 - (May 1,5-8,11-14,17-18,21-22,25-29,31)

  67 tx 2022-05-01 06:38 OZ7IT 7.040060 -14dB 0 JO65df 5W PA3GHQ JO21lt 615km 235deg
  216  2022-05-01 06:36 PA3GHQ 7.040181 -18dB 0 JO21lt 0.1W OZ7IT JO65df 615km 49deg
   1 tx 2022-05-14 11:08 OZ7IT 14.097143 -24dB 0 JO65df 5W PA3GHQ JO21lt 615km 235deg
  11  2022-05-12 16:26 PA3GHQ 14.097103 -20dB 0 JO21lt 0.1W OZ7IT JO65df 615km 49deg

   PA3HFN 40,20 - (May 27)

   4 tx 2022-05-27 21:36 OZ7IT 7.040062 -1dB 0 JO65df 5W PA3HFN JO21ox 590km 235deg
  15  2022-05-27 21:34 PA3HFN 7.040095 9dB 0 JO21ox 1W OZ7IT JO65df 590km 49deg
   1 tx 2022-05-27 19:52 OZ7IT 14.097148 -23dB 0 JO65df 5W PA3HFN JO21ox 590km 235deg
   1  2022-05-27 19:00 PA3HFN 14.097092 -19dB 0 JO21ox 1W OZ7IT JO65df 590km 49deg

   PA3JWC 20 - (May 5,7,9-11,21,23,25-26,31)

  12 tx 2022-05-07 15:06 OZ7IT 14.097122 -24dB 0 JO65df 5W PA3JWC JO21px 586km 235deg
  49  2022-05-07 15:04 PA3JWC 14.097115 -11dB 0 JO21px 0.5W OZ7IT JO65df 586km 49deg

   PA8D 80,30 - (May 11,15,19-20)

   2 tx 2022-05-11 19:10 OZ7IT 3.570129 -21dB 0 JO65df 5W PA8D JO21jx 612km 237deg
  87  2022-05-11 19:12 PA8D 3.570076 -3dB 0 JO21jx 2W OZ7IT JO65df 612km 51deg
   4 tx 2022-05-20 18:24 OZ7IT 10.140173 -16dB 0 JO65df 5W PA8D JO21jx 612km 237deg
  21  2022-05-20 18:26 PA8D 10.140168 -7dB 0 JO21jx 0.002W OZ7IT JO65df 612km 51deg

   PB0AIC 40,10 - (May 1-9,22,24-25)

  57 tx 2022-05-01 22:22 OZ7IT 7.040072 -6dB 0 JO65df 5W PB0AIC JO21fv 636km 238deg
  122  2022-05-01 22:20 PB0AIC 7.040085 2dB 0 JO21fv 5W OZ7IT JO65df 636km 51deg
  29 tx 2022-05-25 03:06 OZ7IT 28.126072 -15dB 0 JO65df 5W PB0AIC JO21fv 636km 238deg
  72  2022-05-25 14:18 PB0AIC 28.126040 -6dB 0 JO21fv 5W OZ7IT JO65df 636km 51deg

   PC2JPF 40,20 - (May 1-3,7,30-31)

  33 tx 2022-05-02 19:56 OZ7IT 7.040062 -11dB 0 JO65df 5W PC2JPF JO21ew 637km 238deg
  47  2022-05-02 19:54 PC2JPF 7.040040 -16dB 0 JO21ew 1W OZ7IT JO65df 637km 52deg
   2 tx 2022-05-31 09:08 OZ7IT 14.097146 -12dB 0 JO65df 5W PC2JPF JO21ew 637km 238deg
  40  2022-05-31 09:12 PC2JPF 14.097041 9dB 0 JO21ew 5W OZ7IT JO65df 637km 52deg

   PD2LEO 40,20 - (May 1-3,5-7,12-13,21-22,24-29)

  55 tx 2022-05-01 09:36 OZ7IT 7.040067 -17dB 0 JO65df 5W PD2LEO JO21wr 576km 230deg
  144  2022-05-01 09:34 PD2LEO 7.040160 -2dB 0 JO21wr 50W OZ7IT JO65df 576km 45deg
  26 tx 2022-05-22 16:44 OZ7IT 14.097159 -3dB 0 JO65df 5W PD2LEO JO21wr 576km 230deg
  143  2022-05-22 16:46 PD2LEO 14.097050 -20dB 0 JO21wr 50W OZ7IT JO65df 576km 45deg

   PD3V 20 - (May 7-8)

   3 tx 2022-05-08 13:58 OZ7IT 14.097144 -10dB 0 JO65df 5W PD3V JO21oo 618km 232deg
  13  2022-05-08 15:42 PD3V 14.097080 -24dB 0 JO21oo 5W OZ7IT JO65df 618km 47deg

   PD5GEA 40,20 - (May 1-4,8,23-25,30)

   7 tx 2022-05-03 18:22 OZ7IT 7.040057 -3dB 0 JO65df 5W PD5GEA JO21bt 659km 238deg
  19  2022-05-03 18:20 PD5GEA 7.040099 -5dB 0 JO21bt 5W OZ7IT JO65df 659km 52deg
   5 tx 2022-05-24 16:42 OZ7IT 14.097135 -5dB 0 JO65df 5W PD5GEA JO21ev 640km 238deg
  19  2022-05-24 16:40 PD5GEA 14.097106 4dB 0 JO21ev 5W OZ7IT JO65df 640km 52deg

   PD8JMG 20 - (May 5,12,20,30)

   1 tx 2022-05-12 17:04 OZ7IT 14.097138 -4dB 0 JO65df 5W PD8JMG JO21ln 634km 233deg
  41  2022-05-12 17:02 PD8JMG 14.097102 10dB 0 JO21ln 10W OZ7IT JO65df 634km 47deg

   PD9FDG 20 - (May 12,14,16-17,20-24,26-27,29,31)

  33 tx 2022-05-14 21:02 OZ7IT 14.097139 -24dB 0 JO65df 5W PD9FDG JO21wx 556km 232deg
  84  2022-05-14 21:04 PD9FDG 14.097180 -24dB 0 JO21wx 5W OZ7IT JO65df 556km 47deg

   PE1INM 40,20 - (May 5-18)

  415 tx 2022-05-08 16:24 OZ7IT 7.040058 -18dB 0 JO65df 5W PE1INM JO21sw 576km 233deg
  103  2022-05-08 16:26 PE1INM 7.040099 -12dB 0 JO21sw 1W OZ7IT JO65df 576km 48deg
   3 tx 2022-05-06 15:34 OZ7IT 14.097140 -15dB 0 JO65df 5W PE1INM JO21sw 576km 233deg
   8  2022-05-06 15:32 PE1INM 14.097100 1dB 0 JO21sw 1W OZ7IT JO65df 576km 48deg

   PE1PUX 20 - (May 6,8)

  19 tx 2022-05-08 07:28 OZ7IT 14.097148 -26dB -1 JO65df 5W PE1PUX JO21wa 634km 225deg
  61  2022-05-08 07:26 PE1PUX 14.097032 -25dB -1 JO21 5W OZ7IT JO65df 640km 47deg

   PE2BZ 20 - (May 3,5-8,11-12,14,16-19,21-28,31)

  217 tx 2022-05-05 09:04 OZ7IT 14.097118 -24dB 0 JO65df 5W PE2BZ-KI-H JO21cx 644km 239deg
  217 tx 2022-05-05 09:04 OZ7IT 14.097140 -18dB 0 JO65df 5W PE2BZ-KI-V JO21cx 644km 239deg
  217 tx 2022-05-05 09:04 OZ7IT 14.097146 -16dB 0 JO65df 5W PE2BZ JO21cx 644km 239deg
   5  2022-05-05 09:06 PE2BZ 14.097186 -25dB 0 JO21cx 0.01W OZ7IT JO65df 644km 53deg


JO22 DP0POL 80,40 - (May 28)

   3 tx 2022-05-28 17:08 OZ7IT 3.570070 -28dB 0 JO65df 5W DP0POL JO22du 585km 246deg
   3  2022-05-28 16:50 DP0POL 3.570064 -17dB 0 JO22ct 5W OZ7IT JO65df 592km 60deg
   3 tx 2022-05-28 16:20 OZ7IT 7.040064 -8dB 0 JO65df 5W DP0POL JO22br 602km 246deg
   3  2022-05-28 16:16 DP0POL 7.040075 0dB 0 JO22br 5W OZ7IT JO65df 602km 59deg

   PA0K 30 - (May 4,6,9,22)

   9 tx 2022-05-06 18:46 OZ7IT 10.140167 -28dB 0 JO65df 5W PA0K JO22io 576km 243deg
  69  2022-05-06 18:44 PA0K 10.140160 -16dB 0 JO22io 5W OZ7IT JO65df 576km 57deg

   PA1CS 20 - (May 24)

  10 tx 2022-05-24 08:42 OZ7IT 14.097139 -10dB 0 JO65df 5W PA1CS JO22ec 626km 240deg
  17  2022-05-24 08:40 PA1CS 14.096997 10dB 0 JO22ec 0.5W OZ7IT JO65df 626km 53deg

   PA1EL 40,20 - (May 5-6,9,12,17-21,24,26)

   4 tx 2022-05-09 18:40 OZ7IT 7.040068 -13dB 0 JO65df 5W PA1EL JO22oa 587km 236deg
   5  2022-05-09 18:42 PA1EL 7.040018 -2dB 0 JO22oa 0.5W OZ7IT JO65df 587km 50deg
  62 tx 2022-05-09 19:26 OZ7IT 14.097159 -20dB 0 JO65df 5W PA1EL JO22oa 587km 236deg
  76  2022-05-09 19:24 PA1EL 14.097016 -22dB 0 JO22oa 0.5W OZ7IT JO65df 587km 50deg

   PA1GVZ 30 - (May 1-22)

  223 tx 2022-05-01 09:28 OZ7IT 10.140166 -25dB 0 JO65df 5W PA1GVZ/1 JO22ga 623km 238deg
  553  2022-05-01 09:30 PA1GVZ/1 10.140222 -17dB 0 JO22ga 0.5W OZ7IT JO65df 623km 52deg

   PA2LK 40 - (May 9,11,28)

  10 tx 2022-05-09 09:52 OZ7IT 7.040055 -8dB 0 JO65df 5W PA2LK JO22ui 537km 236deg
   1  2022-05-09 09:58 PA2LK 7.040102 -7dB 0 JO22ui 1W OZ7IT JO65df 537km 51deg

   PA2W 160,80,40,30,20 - (May 1-6,8-15,19-24,26-27,30-31)

  12 tx 2022-05-08 21:36 OZ7IT 1.838073 -15dB 0 JO65df 5W PA2W JO22lf 586km 238deg
  65  2022-05-08 21:38 PA2W 1.838154 -12dB 0 JO22lf 5W OZ7IT JO65df 586km 52deg
  54 tx 2022-05-03 17:06 OZ7IT 3.570070 -25dB 0 JO65df 5W PA2W JO22lf 586km 238deg
  277  2022-05-03 17:04 PA2W 3.570145 -7dB -1 JO22lf 5W OZ7IT JO65df 586km 52deg
  30 tx 2022-05-03 19:26 OZ7IT 7.040073 0dB 0 JO65df 5W PA2W JO22lf 586km 238deg
  94  2022-05-03 19:28 PA2W 7.040030 -3dB -1 JO22lf 5W OZ7IT JO65df 586km 52deg
  11 tx 2022-05-05 20:46 OZ7IT 10.140181 -21dB 0 JO65df 5W PA2W JO22lf 586km 238deg
  22  2022-05-05 20:44 PA2W 10.140241 -25dB 0 JO22lf 5W OZ7IT JO65df 586km 52deg
  30 tx 2022-05-03 17:56 OZ7IT 14.097168 -19dB 0 JO65df 5W PA2W JO22lf 586km 238deg
  122  2022-05-03 17:54 PA2W 14.097018 -22dB 0 JO22lf 5W OZ7IT JO65df 586km 52deg

   PA3ALF 17 - (May 8,11)

   1 tx 2022-05-11 16:46 OZ7IT 18.106115 -18dB 1 JO65df 5W PA3ALF JO22hb 615km 238deg
   3  2022-05-11 16:50 PA3ALF 18.106079 -24dB 0 JO22hb 2W OZ7IT JO65df 615km 52deg

   PA3AMD 40,30,20 - (May 1-10,23-24,26,31)

   7 tx 2022-05-05 14:24 OZ7IT 7.040063 -18dB 0 JO65df 5W PA3AMD JO22ec 626km 240deg
  347  2022-05-05 14:22 PA3AMD 7.040094 -3dB 0 JO22ec 0.2W OZ7IT JO65df 626km 53deg
   8 tx 2022-05-24 11:02 OZ7IT 10.140169 -10dB 0 JO65df 5W PA3AMD JO22ec 626km 240deg
   8  2022-05-24 10:58 PA3AMD 10.140191 9dB 0 JO22ec 0.2W OZ7IT JO65df 626km 53deg
   1 tx 2022-05-26 17:28 OZ7IT 14.097150 -14dB -1 JO65df 5W PA3AMD JO22ec 626km 240deg
  13  2022-05-26 17:26 PA3AMD 14.097089 -8dB -2 JO22ec 0.2W OZ7IT JO65df 626km 53deg

   PA3AXA 20 - (May 17-18)

   5 tx 2022-05-17 23:08 OZ7IT 14.097090 -15dB 3 JO65df 5W PA3AXA JO22pj 557km 238deg
   8  2022-05-17 23:10 PA3AXA 14.097131 -21dB -4 JO22pj 1W OZ7IT JO65df 557km 53deg

   PA3BDG 40 - (May 5)

  10 tx 2022-05-05 15:36 OZ7IT 7.040058 -23dB 0 JO65df 5W PA3BDG JO22ib 611km 238deg
  14  2022-05-05 15:38 PA3BDG 7.040091 -11dB 0 JO22ib 5W OZ7IT JO65df 611km 52deg

   PA3FNT 40 - (May 11,16,22,24-27)

   6 tx 2022-05-16 18:08 OZ7IT 7.040059 -24dB 0 JO65df 5W PA3FNT/SDR JO22ur 512km 240deg
   1  2022-05-11 14:48 PA3FNT 7.040066 -10dB 0 JO22ur 5W OZ7IT JO65df 512km 55deg

   PA3GLH 20 - (May 22)

   4 tx 2022-05-22 18:42 OZ7IT 14.097170 -10dB 0 JO65df 5W PA3GLH JO22qa 579km 235deg
  10  2022-05-22 18:40 PA3GLH 14.097070 -6dB 0 JO22qa 2W OZ7IT JO65df 579km 49deg

   PA3GNZ 30 - (May 4,18)

   2 tx 2022-05-04 22:24 OZ7IT 10.140163 -26dB 0 JO65df 5W PA3GNZ JO22nb 589km 236deg
   1  2022-05-04 22:04 PA3GNZ 10.140208 -25dB 0 JO22nb 5W OZ7IT JO65df 589km 50deg

   PA3RUB 20 - (May 7,11,14-15,23,27)

   4 tx 2022-05-07 20:22 OZ7IT 14.097139 -27dB 0 JO65df 5W PA3RUB JO22xe 536km 234deg
  15  2022-05-07 20:20 PA3RUB 14.097100 -17dB 0 JO22xe 5W OZ7IT JO65df 536km 48deg

   PA4HJH 10 - (May 9,11,23-25,27)

  10 tx 2022-05-24 10:36 OZ7IT 28.126079 -8dB 0 JO65df 2W PA4HJH JO22su 513km 242deg
   9  2022-05-24 10:34 PA4HJH 28.126095 -20dB -3 JO22su 0.2W OZ7IT JO65df 513km 56deg

   PB2GT 30 - (May 1-3,7-13,16-17,19-31)

  128 tx 2022-05-11 13:30 OZ7IT 10.140173 -28dB 0 JO65df 5W PB2GT JO22rd 565km 235deg
  508  2022-05-11 13:28 PB2GT 10.140190 -15dB 0 JO22rd 2W OZ7IT JO65df 565km 50deg

   PD0JOR 40,20 - (May 6-8)

  19 tx 2022-05-06 19:02 OZ7IT 7.040057 -10dB 0 JO65df 5W PD0JOR JO22jp 568km 243deg
  171  2022-05-06 19:00 PD0JOR 7.040000 -5dB 0 JO22jp 0.5W OZ7IT JO65df 568km 57deg
   2 tx 2022-05-06 20:24 OZ7IT 14.097139 -26dB 0 JO65df 5W PD0JOR JO22jp 568km 243deg
  65  2022-05-06 20:20 PD0JOR 14.097002 -22dB 0 JO22jp 0.5W OZ7IT JO65df 568km 57deg

   PD0RLF 20 - (May 8,15)

   1 tx 2022-05-08 11:26 OZ7IT 14.097143 -25dB 0 JO65df 5W PD0RLF JO22hh 599km 240deg
   3  2022-05-15 07:40 PD0RLF 14.096995 -25dB 0 JO22hh 0.01W OZ7IT JO65df 599km 54deg

   PD0SOT 40 - (May 2)

   5 tx 2022-05-02 13:52 OZ7IT 7.040066 -26dB 0 JO65df 5W PD0SOT JO22ob 584km 236deg
  17  2022-05-02 13:54 PD0SOT 7.040090 -13dB 0 JO22ob 5W OZ7IT JO65df 584km 50deg

   PD1RA 20 - (May 17)

   1 tx 2022-05-17 20:26 OZ7IT 14.097148 -25dB 0 JO65df 5W PD1RA JO22 570km 241deg
   9  2022-05-17 20:10 PD1RA 14.097092 -8dB 1 JO22xf 5W OZ7IT JO65df 533km 49deg

   PD4LYN 20 - (May 18)

   7 tx 2022-05-18 14:46 OZ7IT 14.097178 -5dB 0 JO65df 5W PD4LYN JO22ia 614km 238deg
  62  2022-05-18 14:44 PD4LYN 14.097161 3dB 0 JO22ia 1W OZ7IT JO65df 614km 51deg

   PE1JIW 80 - (May 28)

   1 tx 2022-05-28 20:24 OZ7IT 3.570065 -26dB 0 JO65df 5W PE1JIW JO22hj 593km 241deg
   1  2022-05-28 20:26 PE1JIW 3.570002 -30dB 0 JO22hj 10W OZ7IT JO65df 593km 55deg

   PE1PDI 30 - (May 15)

   1 tx 2022-05-15 10:20 OZ7IT 10.140173 -10dB 0 JO65df 5W PE1PDI JO22na 592km 236deg
   3  2022-05-15 10:24 PE1PDI 10.140187 2dB 0 JO22na 5W OZ7IT JO65df 592km 50deg

   PH0TRA 20 - (May 1,5-7,11-12,14,16)

  19 tx 2022-05-05 10:20 OZ7IT 14.097109 -12dB -1 JO65df 5W PH0TRA JO22io 576km 243deg
   2  2022-05-01 18:28 PH0TRA 14.097005 -16dB 0 JO22io 1W OZ7IT JO65df 576km 57deg


JO23 PA8JDG 40 - (May 13,21,26)

   4 tx 2022-05-13 20:24 OZ7IT 7.040059 12dB 0 JO65df 5W PA8JDG JO23we 475km 244deg
  47  2022-05-13 20:26 PA8JDG 7.040098 2dB 0 JO23we 5W OZ7IT JO65df 475km 59deg


JO28 LA3EQ 20 - (May 21)

   2 tx 2022-05-21 20:24 OZ7IT 14.097147 -21dB 0 JO65df 5W LA3EQ JO28xj 522km 315deg
   2  2022-05-21 20:26 LA3EQ 14.097032 -13dB 0 JO28xj 5W OZ7IT JO65df 522km 130deg


JO30 DF4WV 30 - (May 6-8)

  22 tx 2022-05-07 08:50 OZ7IT 10.140160 -14dB 0 JO65df 5W DF4WV JO30pm 621km 215deg
  31  2022-05-07 08:52 DF4WV 10.140200 5dB 0 JO30pm 0.5W OZ7IT JO65df 621km 31deg

   DG5PW 40 - (May 4-5,14-15)

   2 tx 2022-05-05 09:26 OZ7IT 7.040057 -24dB 0 JO65df 5W DG5PW JO30tm 610km 213deg
  11  2022-05-05 09:24 DG5PW 7.040100 -6dB 0 JO30tm 5W OZ7IT JO65df 610km 29deg

   DG8JT 80,40,20 - (May 19-20,27-28)

   6 tx 2022-05-28 02:42 OZ7IT 3.570069 -2dB 0 JO65df 5W DG8JT JO30rn 612km 214deg
   4  2022-05-28 02:54 DG8JT 3.570111 0dB 0 JO30rn 1W OZ7IT JO65df 612km 30deg
   7 tx 2022-05-27 18:46 OZ7IT 7.040061 -11dB 0 JO65df 5W DG8JT JO30rn 612km 214deg
  17  2022-05-27 18:48 DG8JT 7.040106 -2dB 0 JO30rn 1W OZ7IT JO65df 612km 30deg
   5 tx 2022-05-27 10:24 OZ7IT 14.097147 -17dB -1 JO65df 5W DG8JT JO30rn 612km 214deg
   2  2022-05-20 09:14 DG8JT 14.096992 -29dB -1 JO30rn 1W OZ7IT JO65df 612km 30deg

   DH1TS 40 - (May 1,3-4,6)

  31 tx 2022-05-03 21:50 OZ7IT 7.040068 -15dB 0 JO65df 5W DH1TS JO30pp 610km 215deg
  87  2022-05-03 21:52 DH1TS 7.040089 0dB 0 JO30pp 2W OZ7IT JO65df 610km 31deg

   DL1EFX 40 - (May 5)

   1 tx 2022-05-05 19:06 OZ7IT 7.040035 -12dB 0 JO65df 5W DL1EFX JO30lm 634km 217deg
   6  2022-05-05 19:08 DL1EFX 7.040147 -10dB 0 JO30lm 5W OZ7IT JO65df 634km 32deg

   DL2DBR 40,30 - (May 14,25-26,28-29,31)

  22 tx 2022-05-14 18:42 OZ7IT 7.040063 -20dB 0 JO65df 5W DL2DBR JO30xu 566km 213deg
  88  2022-05-14 18:40 DL2DBR 7.039998 -25dB 0 JO30xu 1W OZ7IT JO65df 566km 29deg
   9 tx 2022-05-29 21:04 OZ7IT 10.140176 -21dB 2 JO65df 5W DL2DBR JO30xu 566km 213deg
   6  2022-05-29 21:10 DL2DBR 10.140090 -30dB 1 JO30xu 1W OZ7IT JO65df 566km 29deg

   DL2KCW 20 - (May 20-21)

   3 tx 2022-05-20 20:42 OZ7IT 14.097140 -24dB 0 JO65df 5W DL2KCW JO30pq 606km 216deg
   2  2022-05-20 20:48 DL2KCW 14.097168 -19dB 0 JO30pq 1W OZ7IT JO65df 606km 32deg

   DL4KAG 30,20 - (May 17,19-20,22,24-25)

   1 tx 2022-05-19 18:36 OZ7IT 10.140153 -2dB 0 JO65df 5W DL4KAG JO30nx 585km 218deg
  24  2022-05-19 18:32 DL4KAG 10.140185 7dB 0 JO30nx 5W OZ7IT JO65df 585km 34deg
   2 tx 2022-05-22 07:38 OZ7IT 14.097130 -9dB 1 JO65df 5W DL4KAG JO30nx 585km 218deg
   4  2022-05-22 07:40 DL4KAG 14.097086 -6dB 0 JO30nx 5W OZ7IT JO65df 585km 34deg

   DO4KGT 80 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 21:28 OZ7IT 3.570068 10dB 0 JO65df 5W DO4KGT JO30sx 569km 216deg
   2  2022-05-02 21:26 DO4KGT 3.570098 10dB 0 JO30sx 1W OZ7IT JO65df 569km 32deg

   DO7INT 80 - (May 6,13-14,22,25)

   2 tx 2022-05-13 04:42 OZ7IT 3.570125 -28dB 0 JO65df 5W DO7INT JO30oo 617km 216deg
   8  2022-05-13 04:40 DO7INT 3.570149 -1dB 0 JO30oo 10W OZ7IT JO65df 617km 32deg

   PD4YKM 20 - (May 1,26)

   1 tx 2022-05-26 12:48 OZ7IT 14.097142 -17dB 0 JO65df 5W PD4YKM JO30 638km 216deg
   4  2022-05-26 12:50 PD4YKM 14.096997 -10dB 0 JO30 2W OZ7IT JO65df 638km 32deg


JO31 DC0DX 80,60,40 - (May 15-16,21-22,25-26,30-31)

  33 tx 2022-05-21 22:24 OZ7IT 3.570133 -1dB 0 JO65df 5W DC0DX JO31lk 550km 222deg
   1  2022-05-21 21:46 DC0DX 3.570099 7dB 0 JO31lk 2W OZ7IT JO65df 550km 38deg
  37 tx 2022-05-22 01:54 OZ7IT 5.288693 3dB 0 JO65df 5W DC0DX JO31lk 550km 222deg
  111  2022-05-22 01:52 DC0DX 5.288697 2dB 0 JO31lk 2W OZ7IT JO65df 550km 38deg
  44 tx 2022-05-25 22:44 OZ7IT 7.040063 -10dB 0 JO65df 5W DC0DX JO31lk 550km 222deg
  66  2022-05-25 22:42 DC0DX 7.040097 -1dB 0 JO31lk 2W OZ7IT JO65df 550km 38deg

   DC5AL 80,40,30,20 - (May 1-31)

  993 tx 2022-05-15 01:24 OZ7IT 3.570128 6dB 0 JO65df 5W DC5AL-R JO31lk 550km 222deg
  42  2022-05-15 01:26 DC5AL 3.570107 -26dB -1 JO31lk 0.001W OZ7IT JO65df 550km 38deg
 1528 tx 2022-05-19 19:30 OZ7IT 7.040054 -9dB 0 JO65df 5W DC5AL JO31lk 550km 222deg
 1528 tx 2022-05-19 19:30 OZ7IT 7.040068 -7dB 0 JO65df 5W DC5AL-R JO31lk 550km 222deg
  30  2022-05-19 19:28 DC5AL 7.040081 -7dB 0 JO31lk 0.5W OZ7IT JO65df 550km 38deg
  639 tx 2022-05-17 23:48 OZ7IT 10.140156 -9dB 0 JO65df 5W DC5AL JO31lk 550km 222deg
  639 tx 2022-05-17 23:48 OZ7IT 10.140173 -12dB 0 JO65df 5W DC5AL-R JO31lk 550km 222deg
  45  2022-05-17 23:50 DC5AL 10.140181 -6dB -1 JO31lk 0.5W OZ7IT JO65df 550km 38deg
  595 tx 2022-05-18 17:06 OZ7IT 14.097143 -15dB 0 JO65df 5W DC5AL JO31lk 550km 222deg
  595 tx 2022-05-18 17:06 OZ7IT 14.097162 1dB 0 JO65df 5W DC5AL-R JO31lk 550km 222deg
   7  2022-05-18 17:08 DC5AL 14.097079 -12dB 0 JO31lk 0.5W OZ7IT JO65df 550km 38deg

   DD1EH 40 - (May 1-31)

  330 tx 2022-05-01 19:04 OZ7IT 7.040061 -15dB 0 JO65df 5W DD1EH JO31kf 572km 221deg
  814  2022-05-01 19:06 DD1EH 7.040026 -19dB 0 JO31kf 1W OZ7IT JO65df 572km 37deg

   DF1DGE 30 - (May 20)

   1 tx 2022-05-20 11:10 OZ7IT 10.140160 -8dB 0 JO65df 5W DF1DGE JO31nj 547km 221deg
   3  2022-05-20 11:12 DF1DGE 10.140129 -3dB 0 JO31nj 1W OZ7IT JO65df 547km 37deg

   DF7DC 30,20 - (May 2-4,11,18,24)

  11 tx 2022-05-18 16:22 OZ7IT 10.140158 -20dB 0 JO65df 5W DF7DC JO31rp 511km 221deg
  33  2022-05-18 16:20 DF7DC 10.140277 -20dB 0 JO31rp 1W OZ7IT JO65df 511km 37deg
   2 tx 2022-05-24 09:26 OZ7IT 14.097135 -16dB 0 JO65df 5W DF7DC JO31rp 511km 221deg
  34  2022-05-24 09:28 DF7DC 14.097157 3dB 0 JO31rp 1W OZ7IT JO65df 511km 37deg

   DH8DL 20 - (May 1,8-9)

  26 tx 2022-05-08 15:34 OZ7IT 14.097138 -25dB 0 JO65df 5W DH8DL JO31ok 540km 221deg
  40  2022-05-08 15:32 DH8DL 14.097064 -25dB 1 JO31ok 5W OZ7IT JO65df 540km 37deg

   DJ9IE 30 - (May 1,3-9,12,15-19,25-28,30-31)

   1 tx 2022-05-12 19:06 OZ7IT 10.140166 -23dB 0 JO65df 5W DJ9IE JO31 547km 222deg
  126  2022-05-15 19:30 DJ9IE 10.140189 -21dB 0 JO31vn 0.02W OZ7IT JO65df 505km 34deg

   DK1BL 20 - (May 1-31)

  88 tx 2022-05-05 13:32 OZ7IT 14.097145 -25dB 0 JO65df 5W DK1BL/2 JO31fh 583km 224deg
 1261  2022-05-05 13:30 DK1BL 14.097135 -15dB 0 JO31hh 5W OZ7IT JO65df 576km 39deg

   DK8EQ 20 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 14:42 OZ7IT 14.097138 -21dB 0 JO65df 5W DK8EQ JO31pe 559km 219deg
   1  2022-05-01 14:32 DK8EQ 14.097136 -26dB 0 JO31pe 2W OZ7IT JO65df 559km 35deg

   DK8JP 80,60,40,30,20,17 - (May 1-31)

  690 tx 2022-05-01 21:04 OZ7IT 3.570061 -19dB 0 JO65df 5W DK8JP/1 JO31gk 568km 225deg
  690 tx 2022-05-01 21:04 OZ7IT 3.570067 -4dB 0 JO65df 5W DK8JP JO31gk 568km 225deg
 1209  2022-05-01 21:02 DK8JP 3.570021 -9dB 0 JO31gk 1W OZ7IT JO65df 568km 40deg
  330 tx 2022-05-01 15:08 OZ7IT 5.366172 -26dB 0 JO65df 5W DK8JP/1 JO31gk 568km 225deg
  330 tx 2022-05-01 15:08 OZ7IT 5.366182 -4dB 0 JO65df 5W DK8JP JO31gk 568km 225deg
  437  2022-05-01 15:10 DK8JP 5.366120 -5dB 0 JO31gk 1W OZ7IT JO65df 568km 40deg
 2574 tx 2022-05-01 13:42 OZ7IT 7.040059 -17dB 0 JO65df 5W DK8JP/2 JO31gk 568km 225deg
 2574 tx 2022-05-01 13:42 OZ7IT 7.040060 1dB 0 JO65df 5W DK8JP JO31gk 568km 225deg
 2181  2022-05-01 13:44 DK8JP 7.040020 -16dB 0 JO31gk 1W OZ7IT JO65df 568km 40deg
  936 tx 2022-05-01 11:24 OZ7IT 10.140154 -21dB 0 JO65df 5W DK8JP JO31gk 568km 225deg
  936 tx 2022-05-01 11:24 OZ7IT 10.140182 -10dB 0 JO65df 5W DK8JP/2 JO31gk 568km 225deg
  916  2022-05-01 11:26 DK8JP 10.140126 1dB 0 JO31gk 1W OZ7IT JO65df 568km 40deg
  576 tx 2022-05-02 18:24 OZ7IT 14.097134 -23dB 0 JO65df 5W DK8JP/2 JO31gk 568km 225deg
  576 tx 2022-05-02 18:24 OZ7IT 14.097139 -26dB 0 JO65df 5W DK8JP JO31gk 568km 225deg
  698  2022-05-02 18:22 DK8JP 14.097023 -25dB -1 JO31gk 1W OZ7IT JO65df 568km 40deg
  10 tx 2022-05-18 16:22 OZ7IT 18.106134 -25dB 0 JO65df 5W DK8JP/1 JO31gk 568km 225deg
   3  2022-05-11 19:36 DK8JP 18.106017 -26dB 0 JO31gk 1W OZ7IT JO65df 568km 40deg

   DL1SV 30 - (May 20)

   3 tx 2022-05-20 18:38 OZ7IT 10.140163 -27dB 0 JO65df 5W DL1SV JO31pl 533km 221deg
  26  2022-05-20 18:40 DL1SV 10.140145 -21dB 0 JO31pl 5W OZ7IT JO65df 533km 37deg

   DL2PK 80,60,40,30,20 - (May 1-31)

  851 tx 2022-05-01 03:24 OZ7IT 3.570081 4dB 0 JO65df 5W DL2PK JO31ik 561km 224deg
  809  2022-05-01 03:22 DL2PK 3.570096 -1dB 0 JO31ik 0.1W OZ7IT JO65df 561km 39deg
 1319 tx 2022-05-01 07:46 OZ7IT 5.366202 -9dB 0 JO65df 5W DL2PK JO31ik 561km 224deg
  886  2022-05-01 07:44 DL2PK 5.366191 -23dB 1 JO31ik 0.1W OZ7IT JO65df 561km 39deg
  943 tx 2022-05-01 07:14 OZ7IT 7.040086 -14dB 0 JO65df 5W DL2PK JO31ik 561km 224deg
 1805  2022-05-01 07:16 DL2PK 7.040098 -15dB 0 JO31ik 0.1W OZ7IT JO65df 561km 39deg
  115 tx 2022-05-03 15:10 OZ7IT 10.140202 -19dB 0 JO65df 5W DL2PK JO31ik 561km 224deg
  483  2022-05-03 15:08 DL2PK 10.140182 -1dB -1 JO31ik 0.1W OZ7IT JO65df 561km 39deg
  32 tx 2022-05-12 17:04 OZ7IT 14.097197 -23dB 0 JO65df 5W DL2PK JO31ik 561km 224deg
  25  2022-05-12 17:02 DL2PK 14.097065 -11dB -4 JO31ik 0.1W OZ7IT JO65df 561km 39deg

   DL2YED 80,40,30,20 - (May 7-8,10,14,16,22,24,26-30)

  11 tx 2022-05-26 21:02 OZ7IT 3.570057 -5dB 0 JO65df 5W DL2YED JO31op 521km 222deg
   8  2022-05-08 19:58 DL2YED 3.570043 -2dB 0 JO31op 5W OZ7IT JO65df 521km 38deg
  32 tx 2022-05-14 12:46 OZ7IT 7.040058 -13dB 0 JO65df 5W DL2YED JO31op 521km 222deg
  55  2022-05-14 12:26 DL2YED 7.040038 -14dB 0 JO31op 5W OZ7IT JO65df 521km 38deg
  21 tx 2022-05-08 19:48 OZ7IT 10.140164 -17dB 0 JO65df 5W DL2YED JO31op 521km 222deg
  17  2022-05-08 19:38 DL2YED 10.140135 -14dB 0 JO31op 5W OZ7IT JO65df 521km 38deg
   5 tx 2022-05-07 18:30 OZ7IT 14.097147 -21dB 0 JO65df 5W DL2YED JO31op 521km 222deg
   3  2022-05-08 17:10 DL2YED 14.097033 -21dB 0 JO31op 5W OZ7IT JO65df 521km 38deg

   DL3IAD 10 - (May 1,5,11,18-19,24-27)

  14 tx 2022-05-05 09:28 OZ7IT 28.126139 -14dB 0 JO65df 5W DL3IAD JO31is 533km 226deg
  26  2022-05-05 09:30 DL3IAD 28.126028 -23dB -2 JO31is 5W OZ7IT JO65df 533km 42deg

   DL4EAI 80,60,40,30,20,17,15 - (May 1-31)

  97 tx 2022-05-06 20:22 OZ7IT 3.570066 -5dB 0 JO65df 5W DL4EAI JO31je 579km 221deg
  97 tx 2022-05-06 20:22 OZ7IT 3.570070 -24dB 0 JO65df 5W DL4EAI/A JO31kc 583km 220deg
  19  2022-05-06 20:42 DL4EAI 3.570030 -24dB 0 JO31je 5W OZ7IT JO65df 579km 37deg
  128 tx 2022-05-16 02:44 OZ7IT 5.366189 -5dB 0 JO65df 5W DL4EAI JO31je 579km 221deg
  128 tx 2022-05-16 02:44 OZ7IT 5.366196 -12dB 0 JO65df 5W DL4EAI/A JO31kc 583km 220deg
  33  2022-05-16 02:38 DL4EAI 5.366130 -19dB 0 JO31je 5W OZ7IT JO65df 579km 37deg
  294 tx 2022-05-26 19:26 OZ7IT 7.040057 -11dB 0 JO65df 5W DL4EAI JO31je 579km 221deg
  70  2022-05-26 19:18 DL4EAI 7.040030 -26dB 0 JO31je 5W OZ7IT JO65df 579km 37deg
  71 tx 2022-05-24 10:08 OZ7IT 10.140165 -1dB 0 JO65df 5W DL4EAI JO31kc 583km 220deg
  17  2022-05-24 10:28 DL4EAI 10.140129 -10dB 0 JO31je 5W OZ7IT JO65df 579km 37deg
  55 tx 2022-05-24 09:48 OZ7IT 14.097134 -18dB 0 JO65df 5W DL4EAI JO31je 579km 221deg
  16  2022-05-24 09:50 DL4EAI 14.097030 -12dB 0 JO31kc 5W OZ7IT JO65df 583km 36deg
   5 tx 2022-05-25 17:52 OZ7IT 18.106113 -7dB 0 JO65df 5W DL4EAI JO31je 579km 221deg
   5  2022-05-25 18:32 DL4EAI 18.106042 -7dB 0 JO31je 5W OZ7IT JO65df 579km 37deg
   1 tx 2022-05-25 17:34 OZ7IT 21.096128 -29dB 0 JO65df 5W DL4EAI JO31je 579km 221deg
   2  2022-05-25 17:54 DL4EAI 21.096029 -26dB 0 JO31kc 5W OZ7IT JO65df 583km 36deg

   DL5ERJ 30 - (May 14-16)

   3 tx 2022-05-16 19:48 OZ7IT 10.140161 9dB 0 JO65df 5W DL5ERJ JO31jl 554km 223deg
  22  2022-05-16 19:46 DL5ERJ 10.140198 8dB 0 JO31jl 5W OZ7IT JO65df 554km 39deg

   DL7ED 40 - (May 6)

   2 tx 2022-05-06 16:48 OZ7IT 7.040057 -8dB 0 JO65df 5W DL7ED JO31lg 565km 221deg
   1  2022-05-06 17:06 DL7ED 7.040100 -19dB 0 JO31lg 1W OZ7IT JO65df 565km 37deg

   DL8YCA 60,40,30,17 - (May 1-31)

  442 tx 2022-05-01 06:40 OZ7IT 5.366158 -16dB 0 JO65df 5W DL8YCA JO31pl 533km 221deg
 1157  2022-05-01 06:42 DL8YCA 5.366252 -14dB 0 JO31pl 0.2W OZ7IT JO65df 533km 37deg
  30 tx 2022-05-05 17:08 OZ7IT 7.040047 -28dB 0 JO65df 5W DL8YCA JO31pl 533km 221deg
  394  2022-05-05 17:06 DL8YCA 7.040159 -18dB 0 JO31pl 1W OZ7IT JO65df 533km 37deg
   4 tx 2022-05-12 16:48 OZ7IT 10.140162 -26dB 0 JO65df 5W DL8YCA JO31pl 533km 221deg
  10  2022-05-12 16:50 DL8YCA 10.140248 -14dB 0 JO31pl 1W OZ7IT JO65df 533km 37deg
  13 tx 2022-05-24 10:08 OZ7IT 18.106120 -15dB 0 JO65df 5W DL8YCA JO31pl 533km 221deg
  21  2022-05-24 10:10 DL8YCA 18.106156 -9dB 0 JO31pl 0.2W OZ7IT JO65df 533km 37deg

   DO1PGR 80 - (May 12-13)

   3 tx 2022-05-12 23:32 OZ7IT 3.570126 -8dB 0 JO65df 5W DO1PGR JO31tm 515km 219deg
   7  2022-05-12 23:34 DO1PGR 3.570099 5dB 0 JO31tm 5W OZ7IT JO65df 515km 35deg

   PA0MLC 80,20,17 - (May 1-8,11-31)

  16 tx 2022-05-01 00:48 OZ7IT 3.570066 -2dB 0 JO65df 5W PA0MLC JO31aw 551km 231deg
  29  2022-05-01 00:46 PA0MLC 3.570143 8dB 0 JO31aw 2W OZ7IT JO65df 551km 46deg
  146 tx 2022-05-01 20:44 OZ7IT 14.097138 -22dB 0 JO65df 5W PA0MLC JO31aw 551km 231deg
  602  2022-05-01 20:46 PA0MLC 14.097144 -20dB 0 JO31aw 2W OZ7IT JO65df 551km 46deg
   8 tx 2022-05-17 23:24 OZ7IT 18.106099 -23dB 0 JO65df 5W PA0MLC JO31aw 551km 231deg
  283  2022-05-17 23:26 PA0MLC 18.106169 3dB 0 JO31aw 2W OZ7IT JO65df 551km 46deg

   PA3GSH 30,15 - (May 3-15)

  19 tx 2022-05-13 19:50 OZ7IT 10.140180 -22dB 0 JO65df 5W PA3GSH JO31au 558km 230deg
  24  2022-05-13 19:48 PA3GSH 10.140257 -23dB 0 JO31au 5W OZ7IT JO65df 558km 45deg
   2 tx 2022-05-04 21:24 OZ7IT 21.096169 -30dB 0 JO65df 5W PA3GSH JO31au 558km 230deg
  41  2022-05-04 18:40 PA3GSH 21.096136 -25dB 0 JO31au 5W OZ7IT JO65df 558km 45deg

   PE0JAM 20 - (May 4)

   1 tx 2022-05-04 19:46 OZ7IT 14.097111 -24dB 0 JO65df 5W PE0JAM JO31 547km 222deg
   5  2022-05-04 19:44 PE0JAM 14.097187 -25dB 0 JO31 0.5W OZ7IT JO65df 547km 38deg


JO32 DF9XZ 30 - (May 17-18,20)

   1 tx 2022-05-18 08:20 OZ7IT 10.140100 -21dB 2 JO65df 5W DF9XZ/2 JO32mf 480km 228deg
  27  2022-05-18 08:18 DF9XZ/2 10.140160 3dB 2 JO32mf 5W OZ7IT JO65df 480km 44deg

   DH5DAX 40 - (May 11)

   1 tx 2022-05-11 14:44 OZ7IT 7.040057 -11dB 0 JO65df 5W DH5DAX JO32me 483km 228deg
   5  2022-05-11 14:42 DH5DAX 7.040100 4dB 0 JO32me 50W OZ7IT JO65df 483km 44deg

   DL2BBC 80,40,30,20 - (May 1-23,25-31)

  16 tx 2022-05-16 23:52 OZ7IT 3.594126 -15dB 0 JO65df 5W DL2BBC JO32oo 443km 231deg
  842  2022-05-16 23:42 DL2BBC 3.570155 -20dB 0 JO32oo 0.2W OZ7IT JO65df 443km 47deg
  795 tx 2022-05-01 09:52 OZ7IT 7.040060 -25dB 0 JO65df 5W DL2BBC JO32oo 443km 231deg
  680  2022-05-01 09:54 DL2BBC 7.040098 -20dB 0 JO32oo 0.2W OZ7IT JO65df 443km 47deg
  12 tx 2022-05-18 18:40 OZ7IT 10.140163 -9dB 0 JO65df 5W DL2BBC JO32oo 443km 231deg
  62  2022-05-18 18:42 DL2BBC 10.140246 -5dB 0 JO32oo 0.2W OZ7IT JO65df 443km 47deg
   4 tx 2022-05-22 17:48 OZ7IT 14.097143 -15dB 0 JO65df 5W DL2BBC JO32oo 443km 231deg
   5  2022-05-22 17:52 DL2BBC 14.097154 -15dB 0 JO32oo 0.2W OZ7IT JO65df 443km 47deg

   PA0SLA 40,20 - (May 17,27)

   5 tx 2022-05-27 17:46 OZ7IT 7.040059 -4dB 0 JO65df 5W PA0SLA JO32jg 489km 230deg
  13  2022-05-27 17:44 PA0SLA 7.040098 2dB 0 JO32jg 5W OZ7IT JO65df 489km 46deg
   5 tx 2022-05-17 19:26 OZ7IT 14.097159 -27dB 0 JO65df 5W PA0SLA JO32jg 489km 230deg
  23  2022-05-17 19:28 PA0SLA 14.097080 -12dB 0 JO32jg 5W OZ7IT JO65df 489km 46deg

   PA3CXB 40 - (May 27)

   2 tx 2022-05-27 09:52 OZ7IT 7.040057 -19dB 0 JO65df 5W PA3CXB JO32ke 491km 229deg
   3  2022-05-27 09:46 PA3CXB 7.040065 1dB 0 JO32ke 5W OZ7IT JO65df 491km 44deg

   PA3EDR 40,20 - (May 5,12,14,17,22-27)

   5 tx 2022-05-05 20:46 OZ7IT 7.040058 -6dB 0 JO65df 5W PA3EDR JO32cf 521km 233deg
   9  2022-05-27 10:10 P/PA3EDR 7.040100 -2dB 0 JO32cf 5W OZ7IT JO65df 521km 48deg
  11 tx 2022-05-24 09:48 OZ7IT 14.097138 2dB 0 JO65df 5W PA3EDR JO32cf 521km 233deg
  56  2022-05-24 09:28 PA3EDR 14.097094 -13dB 0 JO32cf 2W OZ7IT JO65df 521km 48deg

   PA9RW 80,40 - (May 1-2)

   6 tx 2022-05-02 04:22 OZ7IT 3.570066 -16dB 0 JO65df 5W PA9RW JO32bm 504km 236deg
  10  2022-05-02 04:20 PA9RW 3.570101 -3dB 0 JO32bm 5W OZ7IT JO65df 504km 51deg
   3 tx 2022-05-02 08:46 OZ7IT 7.040056 -5dB 0 JO65df 5W PA9RW JO32bm 504km 236deg
   2  2022-05-02 07:58 PA9RW 7.040101 1dB 0 JO32bm 5W OZ7IT JO65df 504km 51deg

   PD0AG 20 - (May 11,24)

   2 tx 2022-05-24 09:06 OZ7IT 14.097179 -18dB 1 JO65df 5W PD0AG JO32cd 527km 232deg
   1  2022-05-11 08:32 PD0AG 14.097062 -12dB 0 JO32cd 1W OZ7IT JO65df 527km 47deg

   PE1AHJ 20 - (May 6,9,12,14)

   6 tx 2022-05-06 18:44 OZ7IT 14.097138 -24dB 0 JO65df 5W PE1AHJ JO32bc 534km 232deg
  60  2022-05-06 18:42 PE1AHJ 14.097142 -21dB 0 JO32bc 5W OZ7IT JO65df 534km 47deg

   PE1ATN 40,20 - (May 1-2,4-7,9-11,14-15,31)

  80 tx 2022-05-11 11:54 OZ7IT 7.040080 -10dB 0 JO65df 5W PE1ATN JO32fd 515km 231deg
  116  2022-05-11 11:56 PE1ATN 7.040055 -11dB 0 JO32fd 5W OZ7IT JO65df 515km 46deg
  14 tx 2022-05-09 18:20 OZ7IT 14.097176 -22dB 0 JO65df 5W PE1ATN JO32fd 515km 231deg
  28  2022-05-10 11:36 PE1ATN 14.097032 -19dB 0 JO32fd 5W OZ7IT JO65df 515km 46deg

   PE5JW 40 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 19:04 OZ7IT 7.040055 -6dB 0 JO65df 5W PE5JW JO32bl 507km 235deg
   1  2022-05-01 20:12 PE5JW 7.040058 1dB 0 JO32bl 5W OZ7IT JO65df 507km 50deg


JO33 DJ1FC 6 - (May 19-20,31)

   3 tx 2022-05-19 17:46 OZ7IT 50.294516 -29dB -1 JO65df 5W DJ1FC JO33qi 381km 239deg
  82  2022-05-19 17:44 DJ1FC 50.294484 -21dB 0 JO33qi 2W OZ7IT JO65df 381km 55deg

   PA0A 80 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 11:46 OZ7IT 3.570066 -21dB 0 JO65df 5W PA0A JO33de 451km 242deg
   2  2022-05-09 11:48 PA0A 3.570100 7dB 0 JO33de 20W OZ7IT JO65df 451km 57deg

   PA0AMM 160 - (May 3-10)

  183 tx 2022-05-03 18:42 OZ7IT 1.838075 0dB 0 JO65df 5W PA0AMM JO33kd 422km 239deg
  375  2022-05-03 18:44 PA0AMM 1.838046 3dB 0 JO33kd 5W OZ7IT JO65df 422km 55deg

   PA0O 10 - (May 1-7,9-11,13,15-16,18-20,22-28,31)

  211 tx 2022-05-15 07:16 OZ7IT 28.126096 -20dB 0 JO65df 5W PA0O JO33hg 428km 242deg
  48  2022-05-15 07:14 PA0O 28.125995 -16dB 0 JO33hg 5W OZ7IT JO65df 428km 57deg

   PA0SLT 80,60,40,30 - (May 1-31)

 1113 tx 2022-05-17 17:26 OZ7IT 3.570139 -22dB 0 JO65df 5W PA0SLT/4 JO33kg 414km 240deg
 1050  2022-05-17 17:28 PA0SLT 3.570169 -12dB 0 JO33kg 0.1W OZ7IT JO65df 414km 56deg
 1017 tx 2022-05-19 21:30 OZ7IT 5.288697 -4dB 0 JO65df 5W PA0SLT/4 JO33kg 414km 240deg
  435  2022-05-19 21:32 PA0SLT 5.366204 -19dB 0 JO33kg 0.1W OZ7IT JO65df 414km 56deg
 1449 tx 2022-05-17 12:14 OZ7IT 7.040077 -21dB 0 JO65df 5W PA0SLT/4 JO33kg 414km 240deg
  688  2022-05-17 12:12 PA0SLT 7.040029 -15dB 0 JO33kg 0.1W OZ7IT JO65df 414km 56deg
  558 tx 2022-05-26 22:24 OZ7IT 10.140171 -18dB 0 JO65df 5W PA0SLT/4 JO33kg 414km 240deg
  15  2022-05-26 21:56 PA0SLT 10.140148 -29dB 0 JO33kg 0.1W OZ7IT JO65df 414km 56deg

   PA1FJK 20 - (May 23-24)

   2 tx 2022-05-23 19:38 OZ7IT 14.097105 -24dB 0 JO65df 5W PA1FJK JO33 396km 243deg
  11  2022-05-24 07:48 PA1FJK 14.097080 -9dB 0 JO33 0.2W OZ7IT JO65df 396km 58deg

   PA1HCB 20 - (May 3-4,6,22,25)

   2 tx 2022-05-22 18:32 OZ7IT 14.097138 0dB 0 JO65df 5W PA1HCB JO33hg 428km 242deg
   7  2022-05-22 18:34 PA1HCB 14.097102 13dB 0 JO33hg 5W OZ7IT JO65df 428km 57deg

   PA1SDB 40 - (May 1-2)

  51 tx 2022-05-01 05:06 OZ7IT 7.040059 -17dB 0 JO65df 5W PA1SDB JO33kh 411km 241deg
  250  2022-05-01 05:04 PA1SDB 7.040010 -25dB 0 JO33kh 5W OZ7IT JO65df 411km 57deg

   PA5GB 160 - (May 8-9)

  13 tx 2022-05-09 01:02 OZ7IT 1.838075 -5dB 0 JO65df 5W PA5GB JO33kd 422km 239deg
  62  2022-05-09 01:04 PA5GB 1.838167 3dB 0 JO33kd 5W OZ7IT JO65df 422km 55deg

   PC7A 40,30,17,15 - (May 11,18-19,21,24-26)

   4 tx 2022-05-11 18:26 OZ7IT 7.040057 -15dB 0 JO65df 5W PC7A JO33bg 456km 244deg
   3  2022-05-11 18:28 PC7A 7.040111 -19dB 0 JO33bg 2W OZ7IT JO65df 456km 59deg
   4 tx 2022-05-24 16:22 OZ7IT 10.140159 -8dB 0 JO65df 5W PC7A JO33bg 456km 244deg
   1  2022-05-24 16:20 PC7A 10.140213 -25dB 0 JO33bg 5W OZ7IT JO65df 456km 59deg
   2 tx 2022-05-19 12:12 OZ7IT 18.106071 -15dB 0 JO65df 5W PC7A JO33bg 456km 244deg
   3  2022-05-19 12:10 PC7A 18.106113 -13dB 0 JO33bg 5W OZ7IT JO65df 456km 59deg
   3 tx 2022-05-25 17:18 OZ7IT 21.096126 -10dB 0 JO65df 5W PC7A JO33bg 456km 244deg
   4  2022-05-25 17:16 PC7A 21.096114 -9dB -1 JO33bg 5W OZ7IT JO65df 456km 59deg

   PD0OHW 10 - (May 3,5,8-9,19-20,23-25)

  17 tx 2022-05-08 11:28 OZ7IT 28.126127 -20dB 0 JO65df 5W PD0OHW JO33lc 420km 238deg
  18  2022-05-08 11:00 PD0OHW/M 28.126045 -19dB 0 JO33md 5W OZ7IT JO65df 413km 54deg

   PD0WIM 20 - (May 3-4,6,10-11)

  16 tx 2022-05-10 21:52 OZ7IT 14.097147 -19dB 0 JO65df 5W PD0WIM JO33ed 449km 241deg
  20  2022-05-10 21:58 PD0WIM 14.096994 -17dB 0 JO33ed 5W OZ7IT JO65df 449km 57deg

   PE1JVU 40 - (May 6,11,15-16,25)

  15 tx 2022-05-16 16:24 OZ7IT 7.040070 -13dB 0 JO65df 5W PE1JVU JO33ie 428km 240deg
  12  2022-05-16 16:32 PE1JVU/2 7.040031 -29dB -1 JO33ie 0.1W OZ7IT JO65df 428km 56deg

   PE2WB 40 - (May 1,3,9,13-14,23-25,27-31)

  47 tx 2022-05-03 14:22 OZ7IT 7.040076 -5dB 0 JO65df 5W PE2WB JO33ge 437km 241deg
  98  2022-05-03 14:24 PE2WB 7.040161 -11dB 0 JO33ge 5W OZ7IT JO65df 437km 56deg


JO38 LA1ZM 20 - (May 2-12,18-24,26-31)

  519 tx 2022-05-22 11:02 OZ7IT 14.097139 -3dB 1 JO65df 5W LA1ZM JO38ig 480km 317deg
   9  2022-05-22 11:00 LA1ZM 14.097174 -22dB -2 JO38ig 0.1W OZ7IT JO65df 480km 132deg


JO40 DC2LD 40,20 - (May 17)

  15 tx 2022-05-17 11:04 OZ7IT 7.040060 -21dB 0 JO65df 5W DC2LD JO40dl 592km 209deg
  33  2022-05-17 11:02 DC2LD 7.040021 -11dB 0 JO40dl 5W OZ7IT JO65df 592km 25deg
   1 tx 2022-05-17 21:14 OZ7IT 14.097139 -19dB 0 JO65df 5W DC2LD JO40dl 592km 209deg
   2  2022-05-17 21:20 DC2LD 14.097025 -6dB 0 JO40dl 5W OZ7IT JO65df 592km 25deg

   DG3NAB 40 - (May 17)

   1 tx 2022-05-17 18:26 OZ7IT 7.040073 -6dB 0 JO65df 5W DG3NAB JO40kd 610km 204deg
   9  2022-05-17 18:06 DG3NAB 7.040068 -10dB 0 JO40kd 5W OZ7IT JO65df 610km 21deg

   DJ2RD 160,80,60,40,30 - (May 1-13,15-17,20-31)

   1 tx 2022-05-02 17:38 OZ7IT 1.838071 -30dB 0 JO65df 5W DJ2RD JO40cc 633km 207deg
   5  2022-05-02 17:30 DJ2RD 1.838030 -21dB 0 JO40cc 5W OZ7IT JO65df 633km 24deg
  15 tx 2022-05-06 16:42 OZ7IT 3.570067 -25dB 0 JO65df 5W DJ2RD JO40cc 633km 207deg
  101  2022-05-06 16:40 DJ2RD 3.570029 -15dB 0 JO40cc 5W OZ7IT JO65df 633km 24deg
  20 tx 2022-05-05 14:48 OZ7IT 5.366190 -17dB 0 JO65df 5W DJ2RD JO40cc 633km 207deg
  56  2022-05-05 14:46 DJ2RD 5.366129 -16dB 0 JO40cc 5W OZ7IT JO65df 633km 24deg
   5 tx 2022-05-04 15:30 OZ7IT 7.040058 -25dB 0 JO65df 5W DJ2RD JO40cc 633km 207deg
  22  2022-05-04 15:28 DJ2RD 7.040029 -2dB 0 JO40cc 5W OZ7IT JO65df 633km 24deg
  19 tx 2022-05-02 10:20 OZ7IT 10.140162 -7dB 0 JO65df 5W DJ2RD JO40cc 633km 207deg
  91  2022-05-02 10:22 DJ2RD 10.140128 2dB 0 JO40cc 5W OZ7IT JO65df 633km 24deg

   DL3EL 80,40,30,20,15 - (May 1-31)

  159 tx 2022-05-01 05:50 OZ7IT 3.570067 -23dB 0 JO65df 5W DL3EL JO40hd 617km 205deg
  63  2022-05-01 05:48 DL3EL 3.570101 -20dB 0 JO40hd 1W OZ7IT JO65df 617km 22deg
  794 tx 2022-05-01 08:50 OZ7IT 7.040060 -6dB 0 JO65df 5W DL3EL JO40hd 617km 205deg
  255  2022-05-01 08:52 DL3EL 7.040099 -16dB 0 JO40hd 1W OZ7IT JO65df 617km 22deg
  67 tx 2022-05-13 11:08 OZ7IT 10.140164 -16dB 0 JO65df 5W DL3EL JO40hd 617km 205deg
  34  2022-05-13 11:06 DL3EL 10.140198 -7dB 0 JO40hd 1W OZ7IT JO65df 617km 22deg
  340 tx 2022-05-19 14:46 OZ7IT 14.097145 -12dB 0 JO65df 5W DL3EL JO40hd 617km 205deg
  25  2022-05-19 14:48 DL3EL 14.097096 -19dB 0 JO40hd 1W OZ7IT JO65df 617km 22deg
   9 tx 2022-05-26 10:22 OZ7IT 21.096136 -27dB 0 JO65df 5W DL3EL JO40hd 617km 205deg
   3  2022-05-26 10:02 DL3EL 21.096093 -22dB 0 JO40hd 1W OZ7IT JO65df 617km 22deg

   DL4ZBE 80,40,20,17 - (May 14-31)

  51 tx 2022-05-22 21:00 OZ7IT 3.570131 -8dB 0 JO65df 5W DL4ZBE JO40 573km 204deg
  100  2022-05-22 21:02 DL4ZBE 3.570132 -6dB 0 JO40ba 5W OZ7IT JO65df 644km 24deg
  158 tx 2022-05-16 04:40 OZ7IT 7.040058 -13dB 0 JO65df 5W DL4ZBE JO40 573km 204deg
  153  2022-05-16 04:42 DL4ZBE 7.040132 -12dB 0 JO40ba 5W OZ7IT JO65df 644km 24deg
  46 tx 2022-05-29 09:30 OZ7IT 14.097139 -24dB 0 JO65df 5W DL4ZBE JO40 573km 204deg
  51  2022-05-29 09:38 DL4ZBE 14.097133 -21dB 0 JO40ba 5W OZ7IT JO65df 644km 24deg
   8 tx 2022-05-17 22:40 OZ7IT 18.106114 0dB 0 JO65df 5W DL4ZBE JO40 573km 204deg
   2  2022-05-17 17:14 DL4ZBE 18.106145 -26dB 0 JO40ba 5W OZ7IT JO65df 644km 24deg

   DL6FCB 40,20 - (May 1-2,18-19,22-23)

   2 tx 2022-05-22 12:46 OZ7IT 7.040058 -15dB 1 JO65df 5W DL6FCB JO40le 604km 203deg
   8  2022-05-22 12:48 DL6FCB 7.040037 -7dB 0 JO40le 5W OZ7IT JO65df 604km 21deg
   2 tx 2022-05-02 07:04 OZ7IT 14.097141 -24dB 0 JO65df 5W DL6FCB JO40le 604km 203deg
   3  2022-05-02 07:08 DL6FCB 14.097066 -13dB 0 JO40le 5W OZ7IT JO65df 604km 21deg


JO41 DL4YCC 10 - (May 19,24-27)

   1 tx 2022-05-24 10:36 OZ7IT 28.126083 -26dB 0 JO65df 2W DL4YCC JO41hs 454km 214deg
  35  2022-05-24 10:28 DL4YCC 28.125995 -21dB 0 JO41hs 5W OZ7IT JO65df 454km 31deg

   DL6DBA 40,30 - (May 3,31)

   1 tx 2022-05-31 20:46 OZ7IT 7.040042 -5dB 0 JO65df 5W DL6DBA JO41be 528km 213deg
   2  2022-05-31 20:42 DL6DBA 7.040118 5dB -2 JO41be 5W OZ7IT JO65df 528km 30deg
   1 tx 2022-05-03 11:30 OZ7IT 10.140126 -25dB 0 JO65df 5W DL6DBA JO41be 528km 213deg
   2  2022-05-03 11:14 DL6DBA 10.140234 -24dB 0 JO41be 5W OZ7IT JO65df 528km 30deg

   DL6WAB 30 - (May 6,21-22,26,30)

  13 tx 2022-05-21 20:22 OZ7IT 10.140189 -23dB 0 JO65df 5W DL6WAB JO41qc 498km 204deg
   7  2022-05-21 20:18 DL6WAB 10.140243 -26dB 0 JO41qc 1W OZ7IT JO65df 498km 22deg


JO42 DF5XB 80 - (May 1-5,13-14)

  16 tx 2022-05-01 01:32 OZ7IT 3.570069 5dB 0 JO65df 5W DF5XB JO42gb 430km 217deg
  369  2022-05-01 01:30 DF5XB 3.570090 4dB 0 JO42gb 5W OZ7IT JO65df 430km 34deg

   DL1YAQ 40 - (May 12-17)

  58 tx 2022-05-12 21:46 OZ7IT 7.040062 1dB 0 JO65df 5W DL1YAQ JO42ek 403km 221deg
  99  2022-05-12 21:48 DL1YAQ 7.040094 -10dB 0 JO42ek 1W OZ7IT JO65df 403km 38deg

   DL3YAV 40 - (May 5-6,26-27)

  30 tx 2022-05-05 20:46 OZ7IT 7.040057 -5dB 0 JO65df 5W DL3YAV JO42gb 430km 217deg
  62  2022-05-05 20:44 DL3YAV 7.040118 0dB 0 JO42gb 5W OZ7IT JO65df 430km 34deg

   DL4XJ 160,80,60,40,30 - (May 1-31)

  29 tx 2022-05-09 01:36 OZ7IT 1.838074 -17dB 0 JO65df 5W DL4XJ JO42un 341km 211deg
  187  2022-05-09 01:40 DL4XJ 1.838097 -10dB 0 JO42un 1W OZ7IT JO65df 341km 29deg
  87 tx 2022-05-03 00:22 OZ7IT 3.570071 -3dB 0 JO65df 5W DL4XJ JO42un 341km 211deg
  353  2022-05-03 00:16 DL4XJ 3.570095 2dB 0 JO42un 1W OZ7IT JO65df 341km 29deg
  39 tx 2022-05-06 18:42 OZ7IT 5.366196 3dB 0 JO65df 5W DL4XJ JO42un 341km 211deg
  243  2022-05-06 18:44 DL4XJ 5.366192 7dB 0 JO42un 1W OZ7IT JO65df 341km 29deg
  203 tx 2022-05-05 19:26 OZ7IT 7.040067 -3dB 0 JO65df 5W DL4XJ JO42un 341km 211deg
  551  2022-05-05 19:28 DL4XJ 7.040090 -9dB 0 JO42un 1W OZ7IT JO65df 341km 29deg
   3 tx 2022-05-24 07:50 OZ7IT 10.140175 -18dB 0 JO65df 5W DL4XJ JO42un 341km 211deg
  15  2022-05-24 09:08 DL4XJ 10.140185 -10dB 0 JO42un 1W OZ7IT JO65df 341km 29deg

   DL5OCD 160 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 21:36 OZ7IT 1.838072 -8dB 0 JO65df 5W DL5OCD JO42xg 363km 206deg
   2  2022-05-08 21:30 DL5OCD 1.838125 12dB 0 JO42xg 10W OZ7IT JO65df 363km 24deg

   DO6RPS 80 - (May 1-20,29-31)

  157 tx 2022-05-01 01:32 OZ7IT 3.570064 -16dB 0 JO65df 5W DO6RPS JO42ic 420km 216deg
  936  2022-05-01 01:34 DO6RPS 3.570162 -4dB 0 JO42ic 5W OZ7IT JO65df 420km 33deg


JO43 DC4XY 20 - (May 5,8-9,21,30)

   4 tx 2022-05-08 11:04 OZ7IT 14.097138 -16dB 0 JO65df 5W DC4XY JO43so 254km 226deg
   7  2022-05-09 08:10 DC4XY 14.097003 -28dB 0 JO43so 5W OZ7IT JO65df 254km 43deg

   DF5WXF 80,40,30,20,10 - (May 15-16,22,24,31)

   3 tx 2022-05-24 19:32 OZ7IT 3.570061 2dB 0 JO65df 5W DF5WXF JO43rn 261km 226deg
   5  2022-05-24 19:28 DF5WXF 3.570001 11dB 0 JO43rn 5W OZ7IT JO65df 261km 44deg
   2 tx 2022-05-24 14:46 OZ7IT 7.040059 -6dB 0 JO65df 5W DF5WXF JO43rn 261km 226deg
   6  2022-05-24 14:26 DF5WXF 7.039998 -1dB 0 JO43rn 5W OZ7IT JO65df 261km 44deg
   1 tx 2022-05-24 16:44 OZ7IT 10.140163 -25dB 0 JO65df 5W DF5WXF JO43rn 261km 226deg
   3  2022-05-24 17:28 DF5WXF 10.140097 -17dB 0 JO43rn 5W OZ7IT JO65df 261km 44deg
   4 tx 2022-05-24 17:50 OZ7IT 14.097141 -13dB 0 JO65df 5W DF5WXF JO43rn 261km 226deg
  23  2022-05-24 18:10 DF5WXF 14.096999 -7dB 0 JO43rn 5W OZ7IT JO65df 261km 44deg
   1 tx 2022-05-24 15:42 OZ7IT 28.126083 -23dB 0 JO65df 2W DF5WXF JO43rn 261km 226deg
  11  2022-05-24 15:38 DF5WXF 28.125993 -16dB 0 JO43rn 5W OZ7IT JO65df 261km 44deg

   DF9HJ 6 - (May 4)

   1 tx 2022-05-04 11:44 OZ7IT 50.294500 -26dB 0 JO65df 5W DF9HJ JO43ws 225km 225deg
   8  2022-05-04 11:46 DF9HJ 50.294469 -13dB 1 JO43ws 5W OZ7IT JO65df 225km 43deg

   DK1IZ 20 - (May 7-8,13,20-21,27)

   3 tx 2022-05-08 11:04 OZ7IT 14.097149 -17dB -1 JO65df 5W DK1IZ JO43rs 244km 230deg
   8  2022-05-08 11:00 DK1IZ 14.097040 -7dB -1 JO43rs 1W OZ7IT JO65df 244km 47deg

   DK3XX 20 - (May 4,30)

   1 tx 2022-05-04 12:32 OZ7IT 14.097143 -26dB 0 JO65df 5W DK3XX JO43un 250km 223deg
   1  2022-05-30 07:56 DK3XX 14.097039 -14dB 0 JO43un 5W OZ7IT JO65df 250km 41deg

   DK9HS 30,20 - (May 9-11,15,17,24)

   1 tx 2022-05-09 05:32 OZ7IT 10.140161 -18dB 0 JO65df 5W DK9HS JO43xr 225km 223deg
   1  2022-05-10 20:02 DK9HS 10.140199 -15dB 0 JO43xr 1W OZ7IT JO65df 225km 41deg
   3 tx 2022-05-11 05:52 OZ7IT 14.097139 -15dB 0 JO65df 5W DK9HS JO43xr 225km 223deg
   4  2022-05-11 05:48 DK9HS 14.097102 -15dB 0 JO43xr 1W OZ7IT JO65df 225km 41deg

   DL5LAC 160,80,40 - (May 9,14-15,27)

   1 tx 2022-05-14 21:50 OZ7IT 1.838071 -19dB 0 JO65df 5W DL5LAC JO43sw 228km 232deg
   2  2022-05-14 21:52 DL5LAC 1.838065 -27dB 0 JO43sw 5W OZ7IT JO65df 228km 50deg
   9 tx 2022-05-09 20:24 OZ7IT 3.570066 0dB 0 JO65df 5W DL5LAC JO43sw 228km 232deg
  17  2022-05-09 20:26 DL5LAC 3.570065 -3dB 0 JO43sw 5W OZ7IT JO65df 228km 50deg
   1 tx 2022-05-14 20:16 OZ7IT 7.040058 -5dB 0 JO65df 5W DL5LAC JO43sw 228km 232deg
   5  2022-05-14 20:08 DL5LAC 7.040063 -6dB 0 JO43sw 5W OZ7IT JO65df 228km 50deg


JO44 DB6ZJ 10 - (May 17)

   2 tx 2022-05-17 11:46 OZ7IT 28.126083 -24dB -4 JO65df 5W DB6ZJ JO44mc 244km 240deg
   2  2022-05-17 11:40 DB6ZJ 28.126082 -25dB 0 JO44mc 0.5W OZ7IT JO65df 244km 58deg

   DD9LH 12,10 - (May 1-7,11-12,14-16,21-22,24-25,27-29)

   1 tx 2022-05-06 19:54 OZ7IT 24.926111 -28dB 0 JO65df 5W DD9LH JO44ne 234km 242deg
  78  2022-05-06 20:12 DD9LH 24.926050 -6dB 0 JO44ne 20W OZ7IT JO65df 234km 59deg
   5 tx 2022-05-15 19:28 OZ7IT 28.126083 -23dB 0 JO65df 5W DD9LH JO44ne 234km 242deg
  189  2022-05-15 19:26 DD9LH 28.126124 -10dB 1 JO44ne 20W OZ7IT JO65df 234km 59deg

   DJ9SK 80 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 20:40 OZ7IT 3.570023 1dB 0 JO65df 5W DJ9SK JO44rt 186km 257deg
   3  2022-05-31 20:42 DJ9SK 3.570090 7dB 0 JO44rt 5W OZ7IT JO65df 186km 74deg

   DL6TY 30,10 - (May 9)

   1 tx 2022-05-09 20:46 OZ7IT 10.140160 -14dB 0 JO65df 5W DL6TY JO44lo 224km 253deg
   2  2022-05-09 20:48 DL6TY 10.140110 -9dB 0 JO44lo 20W OZ7IT JO65df 224km 71deg
   1 tx 2022-05-09 20:22 OZ7IT 28.126125 -15dB -4 JO65df 5W DL6TY JO44lo 224km 253deg
   7  2022-05-09 20:20 DL6TY 28.126017 -18dB -2 JO44lo 20W OZ7IT JO65df 224km 71deg

   DN2DF 80,40 - (May 4,15,26)

   4 tx 2022-05-04 02:42 OZ7IT 3.570066 2dB 0 JO65df 5W DN2DF JO44vl 180km 244deg
   2  2022-05-04 02:40 DN2DF 3.570090 -3dB 0 JO44vl 0.2W OZ7IT JO65df 180km 61deg
   6 tx 2022-05-15 16:58 OZ7IT 7.040057 -7dB 0 JO65df 5W DN2DF JO44vl 180km 244deg
   2  2022-05-15 16:56 DN2DF 7.040089 -23dB 0 JO44vl 0.5W OZ7IT JO65df 180km 61deg

   DO1LDL 80 - (May 16)

   5 tx 2022-05-16 17:34 OZ7IT 3.570127 -21dB 0 JO65df 5W DO1LDL JO44ne 234km 242deg
  19  2022-05-16 17:32 DO1LDL 3.570115 -12dB 0 JO44ne 1W OZ7IT JO65df 234km 59deg

   DO5MO 80 - (May 28)

   1 tx 2022-05-28 20:24 OZ7IT 3.570066 0dB 0 JO65df 5W DO5MO JO44ne 234km 242deg
   4  2022-05-28 20:26 DO5MO 3.570102 5dB 0 JO44ne 0.1W OZ7IT JO65df 234km 59deg


JO45 OZ1LNR 20 - (May 1-2)

  14 tx 2022-05-01 08:46 OZ7IT 14.097149 -24dB 0 JO65df 5W OZ1LNR JO45sb 176km 265deg
  26  2022-05-01 08:44 OZ1LNR 14.097129 -15dB 0 JO45sb 10W OZ7IT JO65df 176km 83deg


JO50 DD3NC 40 - (May 22)

   2 tx 2022-05-22 16:44 OZ7IT 7.040108 6dB 0 JO65df 5W DD3NC JO50xg 552km 182deg
   2  2022-05-22 16:48 DD3NC 7.040049 4dB 0 JO50xg 5W OZ7IT JO65df 552km 2deg

   DH6NAN 40,30,20 - (May 4-5,17,19,25)

   3 tx 2022-05-05 19:06 OZ7IT 7.040054 -1dB 0 JO65df 5W DH6NAN JO50wh 547km 183deg
   4  2022-05-05 19:20 DH6NAN 7.040054 2dB 0 JO50wh 5W OZ7IT JO65df 547km 3deg
   2 tx 2022-05-04 17:08 OZ7IT 10.140158 -13dB 0 JO65df 5W DH6NAN JO50wh 547km 183deg
   5  2022-05-04 17:00 DH6NAN 10.140187 -8dB 0 JO50wh 5W OZ7IT JO65df 547km 3deg
  11 tx 2022-05-05 17:30 OZ7IT 14.097134 -25dB 0 JO65df 5W DH6NAN JO50wh 547km 183deg
  16  2022-05-05 17:32 DH6NAN 14.097067 -17dB 0 JO50wh 5W OZ7IT JO65df 547km 3deg

   DO7UDO 15 - (May 2-4,8,15,17,19)

  34 tx 2022-05-04 06:14 OZ7IT 21.096131 -26dB 0 JO65df 5W DO7UDO JO50 536km 190deg
  16  2022-05-04 06:12 DO7UDO 21.096196 -29dB 0 JO50xd 1W OZ7IT JO65df 566km 2deg


JO51 DK5AI 30 - (May 31)

   6 tx 2022-05-31 20:24 OZ7IT 10.140162 -24dB 0 JO65df 5W DK5AI JO51go 419km 197deg
   8  2022-05-31 20:26 DK5AI 10.140282 -25dB 0 JO51go 0.2W OZ7IT JO65df 419km 15deg


JO52 DB2OM 40,30,20 - (May 1-7,9-16,27-31)

  43 tx 2022-05-02 16:44 OZ7IT 7.040056 -4dB 0 JO65df 5W DB2OM JO52ba 384km 203deg
  92  2022-05-02 16:46 DB2OM 7.040130 -3dB 0 JO52ba 2W OZ7IT JO65df 384km 21deg
   1 tx 2022-05-15 20:20 OZ7IT 10.140163 -25dB 0 JO65df 5W DB2OM JO52ba 384km 203deg
  15  2022-05-15 20:14 DB2OM 10.140227 -22dB 0 JO52ba 5W OZ7IT JO65df 384km 21deg
  25 tx 2022-05-01 20:44 OZ7IT 14.097141 -22dB 0 JO65df 5W DB2OM JO52ba 384km 203deg
  176  2022-05-01 20:46 DB2OM 14.097129 -23dB 0 JO52ba 2W OZ7IT JO65df 384km 21deg

   DC1OV 40,20 - (May 2,5-6,14)

   1 tx 2022-05-14 01:48 OZ7IT 7.040060 -20dB 0 JO65df 5W DC1OV JO52di 346km 203deg
   2  2022-05-14 01:46 DC1OV 7.040132 -17dB 0 JO52di 5W OZ7IT JO65df 346km 22deg
  11 tx 2022-05-05 03:56 OZ7IT 14.097147 -26dB 0 JO65df 5W DC1OV JO52di 346km 203deg
  14  2022-05-05 03:54 DC1OV 14.097128 -22dB 0 JO52di 5W OZ7IT JO65df 346km 22deg

   DG8ACD 80 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 10:20 OZ7IT 3.570067 -24dB 0 JO65df 5W DG8ACD JO52 318km 197deg
   3  2022-05-08 10:18 DG8ACD 3.570139 -4dB 0 JO52 5W OZ7IT JO65df 318km 15deg

   DH4MK 160,80,60,40,30 - (May 5,9,14,18-19,21,24-30)

  27 tx 2022-05-18 19:48 OZ7IT 1.838073 -18dB 0 JO65df 5W DH4MK JO52of 341km 192deg
  135  2022-05-18 19:46 DH4MK 1.838099 -14dB 0 JO52of 5W OZ7IT JO65df 341km 12deg
  18 tx 2022-05-26 21:28 OZ7IT 3.570061 -20dB 0 JO65df 5W DH4MK JO52of 341km 192deg
  39  2022-05-26 21:30 DH4MK 3.570001 -27dB 0 JO52of 5W OZ7IT JO65df 341km 12deg
  17 tx 2022-05-05 15:52 OZ7IT 5.366190 -15dB 0 JO65df 5W DH4MK JO52of 341km 192deg
  33  2022-05-05 15:54 DH4MK 5.366199 -5dB 0 JO52of 5W OZ7IT JO65df 341km 12deg
  30 tx 2022-05-24 15:34 OZ7IT 7.040057 -16dB 0 JO65df 5W DH4MK JO52of 341km 192deg
  47  2022-05-24 15:32 DH4MK 7.040099 -6dB 0 JO52of 5W OZ7IT JO65df 341km 12deg
  11 tx 2022-05-27 11:28 OZ7IT 10.140161 -4dB 0 JO65df 5W DH4MK JO52of 341km 192deg
   6  2022-05-27 11:26 DH4MK 10.140200 2dB 0 JO52of 5W OZ7IT JO65df 341km 12deg

   DJ8XD 30 - (May 22,24-26,30)

   8 tx 2022-05-22 16:46 OZ7IT 10.140174 -13dB 0 JO65df 5W DJ8XD JO52ff 355km 201deg
  37  2022-05-22 16:48 DJ8XD 10.140186 7dB 0 JO52ff 1W OZ7IT JO65df 355km 19deg

   DK6TW 20 - (May 17)

   1 tx 2022-05-17 21:14 OZ7IT 14.097134 -21dB 0 JO65df 5W DK6TW JO52gh 344km 200deg
   1  2022-05-17 21:10 DK6TW 14.097102 -24dB 0 JO52gh 100W OZ7IT JO65df 344km 19deg


JO53 DF3LZ 80,40,20,15 - (May 1-31)

  107 tx 2022-05-05 08:56 OZ7IT 3.594066 -24dB 0 JO65df 5W DF3LZ JO53ck 241km 215deg
 1641  2022-05-05 08:58 DF3LZ 3.570008 -18dB 0 JO53ck 0.1W OZ7IT JO65df 241km 33deg
  838 tx 2022-05-01 11:28 OZ7IT 7.040057 -5dB 0 JO65df 5W DF3LZ JO53ck 241km 215deg
  608  2022-05-01 11:26 DF3LZ 7.040067 -20dB 0 JO53ck 0.1W OZ7IT JO65df 241km 33deg
  445 tx 2022-05-11 19:54 OZ7IT 14.097138 -14dB 0 JO65df 5W DF3LZ JO53ck 241km 215deg
  10  2022-05-11 19:56 DF3LZ 14.097009 -28dB 0 JO53ck 0.1W OZ7IT JO65df 241km 33deg
  16 tx 2022-05-03 18:40 OZ7IT 21.096127 -26dB 0 JO65df 5W DF3LZ JO53ck 241km 215deg
   6  2022-05-05 18:16 DF3LZ 21.096040 -29dB 1 JO53ck 0.1W OZ7IT JO65df 241km 33deg

   DG3LV 80,40,30,20,17,12,10 - (May 9-14,17-25)

   1 tx 2022-05-21 20:46 OZ7IT 3.570131 7dB 0 JO65df 5W DG3LV JO53gv 186km 218deg
   9  2022-05-21 20:48 DG3LV 3.570155 6dB 0 JO53gv 5W OZ7IT JO65df 186km 37deg
  13 tx 2022-05-20 19:52 OZ7IT 7.040058 -13dB 0 JO65df 5W DG3LV JO53gv 186km 218deg
  23  2022-05-20 19:50 DG3LV 7.040154 -27dB 0 JO53gv 1W OZ7IT JO65df 186km 37deg
   4 tx 2022-05-23 20:34 OZ7IT 10.140161 -19dB 1 JO65df 5W DG3LV JO53gv 186km 218deg
   5  2022-05-23 20:36 DG3LV 10.140254 -21dB 0 JO53gv 5W OZ7IT JO65df 186km 37deg
  10 tx 2022-05-14 21:46 OZ7IT 14.097138 -18dB 1 JO65df 5W DG3LV JO53gv 186km 218deg
  22  2022-05-14 21:48 DG3LV 14.097158 -22dB 1 JO53gv 5W OZ7IT JO65df 186km 37deg
   7 tx 2022-05-17 21:06 OZ7IT 18.106114 -27dB 2 JO65df 5W DG3LV JO53gv 186km 218deg
   8  2022-05-17 21:04 DG3LV 18.106168 -24dB 1 JO53gv 5W OZ7IT JO65df 186km 37deg
   1 tx 2022-05-25 17:18 OZ7IT 24.926091 -25dB 2 JO65df 5W DG3LV JO53gv 186km 218deg
   1  2022-05-25 10:12 DG3LV 24.926157 -28dB 1 JO53gv 5W OZ7IT JO65df 186km 37deg
  23 tx 2022-05-23 11:06 OZ7IT 28.126078 -21dB 0 JO65df 2W DG3LV JO53gv 186km 218deg
  11  2022-05-23 11:08 DG3LV 28.126154 -24dB 2 JO53gv 5W OZ7IT JO65df 186km 37deg

   DL4XU 30,20 - (May 3-6,18,22,25,31)

   2 tx 2022-05-25 19:32 OZ7IT 10.140171 -29dB -2 JO65df 5W DL4XU JO53an 236km 219deg
   2  2022-05-22 18:10 DL4XU 10.140179 -16dB 0 JO53an 1W OZ7IT JO65df 236km 37deg
   6 tx 2022-05-04 20:24 OZ7IT 14.097151 -28dB -3 JO65df 5W DL4XU JO53an 236km 219deg
   5  2022-05-04 20:36 DL4XU 14.097075 -19dB 0 JO53an 1W OZ7IT JO65df 236km 37deg

   DL7TC 80,40 - (May 15-18)

   1 tx 2022-05-15 20:22 OZ7IT 3.570130 -18dB 0 JO65df 5W DL7TC JO53iw 176km 216deg
   2  2022-05-16 00:44 DL7TC 3.570095 -25dB 0 JO53iw 0.5W OZ7IT JO65df 176km 35deg
   8 tx 2022-05-16 19:46 OZ7IT 7.040068 -18dB 0 JO65df 5W DL7TC JO53iw 176km 216deg
   4  2022-05-16 19:56 DL7TC 7.040088 -23dB 0 JO53iw 0.5W OZ7IT JO65df 176km 35deg


JO54 DF4XI 80,40 - (May 15-16)

   1 tx 2022-05-15 18:46 OZ7IT 3.570127 0dB 0 JO65df 5W DF4XI JO54 119km 226deg
   4  2022-05-15 18:56 DF4XI 3.570098 9dB 0 JO54 5W OZ7IT JO65df 119km 45deg
   1 tx 2022-05-15 19:06 OZ7IT 7.040062 -5dB 0 JO65df 5W DF4XI JO54 119km 226deg
   4  2022-05-15 19:04 DF4XI 7.040095 0dB -1 JO54 5W OZ7IT JO65df 119km 45deg

   DL9KWA 20 - (May 3-4)

   6 tx 2022-05-03 15:34 OZ7IT 14.097143 -21dB 0 JO65df 5W DL9KWA JO54wc 128km 192deg
  32  2022-05-03 15:32 DL9KWA 14.097097 -11dB 0 JO54wc 10W OZ7IT JO65df 128km 12deg


JO57 SM6NZV 20 - (May 3)

   1 tx 2022-05-03 07:26 OZ7IT 14.097141 -25dB 0 JO65df 5W SM6NZV JO57xl 251km 355deg
   1  2022-05-03 07:18 SM6NZV 14.097039 -17dB 0 JO57xl 5W OZ7IT JO65df 251km 175deg

   SM6TWY 40 - (May 17,22)

   1 tx 2022-05-17 11:26 OZ7IT 7.040061 -21dB 0 JO65df 5W SM6TWY JO57xw 302km 356deg
  10  2022-05-17 11:28 SM6TWY 7.040042 -22dB 0 JO57xw 5W OZ7IT JO65df 302km 176deg


JO58 LA6NCA 80 - (May 14-16)

   2 tx 2022-05-14 19:52 OZ7IT 3.570109 7dB 2 JO65df 5W LA6NCA JO58pk 362km 351deg
  35  2022-05-14 19:50 LA6NCA 3.570196 2dB 3 JO58pk 2W OZ7IT JO65df 362km 170deg


JO59 LA3JJ 40,30 - (May 1-31)

 1023 tx 2022-05-22 12:46 OZ7IT 7.040056 -4dB 0 JO65df 5W LA3JJ JO59 479km 351deg
   1  2022-05-22 12:36 LA3JJ 7.040168 -6dB 0 JO59bh 5W OZ7IT JO65df 472km 163deg
  215 tx 2022-05-23 20:34 OZ7IT 10.140159 -17dB 0 JO65df 5W LA3JJ JO59 479km 351deg
  602  2022-05-23 20:32 LA3JJ 10.140262 -24dB 0 JO59bh 2W OZ7IT JO65df 472km 163deg

   LA4ANA 40 - (May 7,21,26)

   8 tx 2022-05-21 18:44 OZ7IT 7.040062 -17dB 0 JO65df 5W LA4ANA JO59cc 449km 345deg
   6  2022-05-21 18:32 LA4ANA 7.040044 -9dB 0 JO59cc 2W OZ7IT JO65df 449km 163deg

   LA4ZCA 40 - (May 21-22)

   3 tx 2022-05-21 11:26 OZ7IT 7.040061 -14dB 0 JO65df 5W LA4ZCA JO59jw 531km 351deg
  11  2022-05-21 11:22 LA4ZCA 7.040041 6dB 0 JO59jw 5W OZ7IT JO65df 531km 170deg

   LA6NCA 160,80 - (May 1,5-7)

   8 tx 2022-05-01 17:08 OZ7IT 1.838074 -21dB 0 JO65df 5W LA6NCA JO59ab 447km 343deg
  43  2022-05-01 17:10 LA6NCA 1.838079 -17dB 0 JO59ab 5W OZ7IT JO65df 447km 161deg
  12 tx 2022-05-06 17:50 OZ7IT 3.570071 0dB 0 JO65df 5W LA6NCA JO59ab 447km 343deg
  50  2022-05-06 17:52 LA6NCA 3.570076 3dB 0 JO59ab 5W OZ7IT JO65df 447km 161deg

   LB3AH 15 - (May 5,26)

   1 tx 2022-05-05 08:24 OZ7IT 21.096137 -22dB 0 JO65df 5W LB3AH JO59 479km 351deg
   1  2022-05-26 12:36 LB3AH 21.096161 -25dB -3 JO59ix 5W OZ7IT JO65df 536km 169deg

   LB5SJ 80,40,30,20 - (May 22-23,25-26)

  10 tx 2022-05-26 00:44 OZ7IT 3.570062 -22dB 0 JO65df 5W LB5SJ JO59kw 530km 351deg
   1  2022-05-26 01:22 LB5SJ 3.570121 -21dB 0 JO59kw 5W OZ7IT JO65df 530km 170deg
  11 tx 2022-05-23 18:44 OZ7IT 7.040060 -3dB 0 JO65df 5W LB5SJ JO59kw 530km 351deg
  36  2022-05-23 18:42 LB5SJ 7.040097 1dB 0 JO59kw 5W OZ7IT JO65df 530km 170deg
   4 tx 2022-05-26 11:48 OZ7IT 10.140164 -19dB 0 JO65df 5W LB5SJ JO59kw 530km 351deg
   6  2022-05-26 11:28 LB5SJ 10.140216 -12dB 0 JO59kw 5W OZ7IT JO65df 530km 170deg
   1 tx 2022-05-25 22:24 OZ7IT 14.097144 -25dB 0 JO65df 5W LB5SJ JO59kw 530km 351deg
   7  2022-05-25 23:44 LB5SJ 14.097116 -25dB 0 JO59kw 5W OZ7IT JO65df 530km 170deg

   LB7JI 40,30 - (May 18)

   2 tx 2022-05-18 11:26 OZ7IT 7.040057 -10dB 0 JO65df 5W LB7JI JO59jv 527km 351deg
   7  2022-05-18 11:24 LB7JI 7.040100 -8dB 0 JO59jv 5W OZ7IT JO65df 527km 170deg
   1 tx 2022-05-18 14:24 OZ7IT 10.140160 -24dB 0 JO65df 5W LB7JI JO59jv 527km 351deg
   1  2022-05-18 14:20 LB7JI 10.140199 -17dB 0 JO59jv 5W OZ7IT JO65df 527km 170deg


JO60 DG0JK 80,40,30 - (May 8-9)

   2 tx 2022-05-08 22:20 OZ7IT 3.570021 -32dB 0 JO65df 5W DG0JK JO60or 504km 173deg
   6  2022-05-08 22:22 DG0JK 3.570099 2dB 0 JO60or 5W OZ7IT JO65df 504km 353deg
   1 tx 2022-05-08 20:20 OZ7IT 7.040057 -1dB 0 JO65df 5W DG0JK JO60or 504km 173deg
   2  2022-05-08 20:26 DG0JK 7.040099 5dB 0 JO60or 5W OZ7IT JO65df 504km 353deg
   1 tx 2022-05-09 01:08 OZ7IT 10.140160 -26dB 0 JO65df 5W DG0JK JO60or 504km 173deg
   1  2022-05-08 21:28 DG0JK 10.140198 -16dB 0 JO60or 5W OZ7IT JO65df 504km 353deg

   DL2AOM 40 - (May 2)

   3 tx 2022-05-02 15:10 OZ7IT 7.040059 -28dB 0 JO65df 5W DL2AOM JO60fx 473km 179deg
   4  2022-05-02 15:12 DL2AOM 7.040043 -12dB 0 JO60fx 5W OZ7IT JO65df 473km 359deg

   DM3FML 160,80,60,40,30,20 - (May 1-8,10,12-15,17,19-31)

  10 tx 2022-05-02 16:46 OZ7IT 1.838069 -18dB 0 JO65df 5W DM3FML JO60ux 482km 168deg
  27  2022-05-02 16:44 DM3FML 1.838167 -15dB 0 JO60ux 5W OZ7IT JO65df 482km 349deg
  50 tx 2022-05-01 16:24 OZ7IT 3.570068 -17dB 0 JO65df 5W DM3FML JO60ux 482km 168deg
  95  2022-05-01 16:26 DM3FML 3.570162 3dB 0 JO60ux 5W OZ7IT JO65df 482km 349deg
  19 tx 2022-05-20 16:20 OZ7IT 5.366187 -6dB 0 JO65df 5W DM3FML JO60ux 482km 168deg
  21  2022-05-20 16:16 DM3FML 5.366266 0dB 0 JO60ux 5W OZ7IT JO65df 482km 349deg
  68 tx 2022-05-01 15:30 OZ7IT 7.040060 -1dB 0 JO65df 5W DM3FML JO60ux 482km 168deg
  139  2022-05-01 15:28 DM3FML 7.040162 0dB -1 JO60ux 5W OZ7IT JO65df 482km 349deg
  38 tx 2022-05-01 20:46 OZ7IT 10.140162 -19dB -1 JO65df 5W DM3FML JO60ux 482km 168deg
  117  2022-05-01 20:44 DM3FML 10.140263 -13dB -1 JO60ux 5W OZ7IT JO65df 482km 349deg
  17 tx 2022-05-22 20:46 OZ7IT 14.097147 -25dB 0 JO65df 5W DM3FML JO60ux 482km 168deg
  48  2022-05-22 20:48 DM3FML 14.097157 -21dB -2 JO60ux 5W OZ7IT JO65df 482km 349deg


JO61 DD5NT 40 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 16:20 OZ7IT 7.040058 -14dB 0 JO65df 5W DD5NT JO61wc 471km 166deg
   4  2022-05-26 16:18 DD5NT 7.040099 -6dB 0 JO61wc 2W OZ7IT JO65df 471km 348deg

   DF6NN 40 - (May 12,29)

   3 tx 2022-05-29 15:52 OZ7IT 7.040057 -16dB 0 JO65df 5W DF6NN JO61vb 474km 167deg
   4  2022-05-29 15:50 DF6NN 7.040054 -8dB 0 JO61vb 5W OZ7IT JO65df 474km 348deg

   DL1HWK 160 - (May 1-2,22-25)

  47 tx 2022-05-01 20:24 OZ7IT 1.838072 -3dB 0 JO65df 5W DL1HWK JO61ct 380km 181deg
  251  2022-05-01 20:22 DL1HWK 1.838124 15dB 0 JO61ct 5W OZ7IT JO65df 380km 1deg


JO62 DC7TO 40,30 - (May 1-31)

  654 tx 2022-05-01 08:50 OZ7IT 7.040059 -17dB 0 JO65df 5W DC7TO JO62qk 318km 167deg
 1672  2022-05-01 08:48 DC7TO 7.040036 -19dB 0 JO62qk 0.5W OZ7IT JO65df 318km 348deg
   7 tx 2022-05-24 07:04 OZ7IT 10.140165 -15dB 0 JO65df 5W DC7TO JO62qk 318km 167deg
  34  2022-05-24 07:06 DC7TO 10.140129 -26dB 0 JO62qk 0.5W OZ7IT JO65df 318km 348deg

   DG6SBO 20 - (May 24,26-27)

  17 tx 2022-05-27 19:28 OZ7IT 14.097128 -20dB 0 JO65df 5W DG6SBO JO62mj 319km 171deg
   2  2022-05-27 19:24 DG6SBO 14.097129 -14dB 0 JO62mj 5W OZ7IT JO65df 319km 351deg

   DO2RDH 80 - (May 20,26)

   4 tx 2022-05-20 19:28 OZ7IT 3.570130 -28dB 0 JO65df 5W DO2RDH JO62dg 329km 180deg
   3  2022-05-20 19:32 DO2RDH 3.570094 -19dB 0 JO62dg 1W OZ7IT JO65df 329km 0deg

   DO5EU 80 - (May 2-31)

  35 tx 2022-05-26 21:00 OZ7IT 3.594060 -22dB 0 JO65df 5W DO5EU JO62qm 309km 166deg
  125  2022-05-26 21:24 DO5EU 3.570008 -26dB 0 JO62qm 0.2W OZ7IT JO65df 309km 347deg


JO64 DF5VAE 6 - (May 24-25)

   9 tx 2022-05-24 21:06 OZ7IT 50.294510 -27dB -3 JO65df 5W DF5VAE JO64rk 115km 139deg
  16  2022-05-24 21:04 DF5VAE 50.294565 -10dB -2 JO64rk 1W OZ7IT JO65df 115km 320deg

   DG0KS 40 - (May 13-14,30-31)

  13 tx 2022-05-30 17:50 OZ7IT 7.040102 -25dB 0 JO65df 5W DG0KS JO64ad 122km 188deg
  48  2022-05-30 17:48 DG0KS 7.040111 -22dB 0 JO64ad 5W OZ7IT JO65df 122km 7deg

   DK3PM 30 - (May 20)

   1 tx 2022-05-20 19:56 OZ7IT 10.140162 -25dB 0 JO65df 5W DK3PM JO64cc 125km 182deg
  24  2022-05-20 19:58 DK3PM 10.140232 -23dB 0 JO64cc 5W OZ7IT JO65df 125km 2deg

   DL2MDQ 20 - (May 6,16)

   6 tx 2022-05-06 13:06 OZ7IT 14.097138 -19dB 1 JO65df 5W DL2MDQ JO64qb 147km 151deg
   7  2022-05-06 13:02 DL2MDQ 14.097177 -26dB 0 JO64qb 1W OZ7IT JO65df 147km 332deg


JO65 5P7ZZ 17,15,12,10,6 - (May 31)

   2 tx 2022-05-31 17:46 OZ7IT 18.106186 -24dB 0 JO65df 5W 5P7ZZ JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-31 17:42 5P7ZZ 18.106083 -17dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-31 17:40 OZ7IT 21.096211 -15dB 0 JO65df 5W 5P7ZZ JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-31 17:38 5P7ZZ 21.096056 -14dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   2 tx 2022-05-31 16:52 OZ7IT 24.926153 2dB 4 JO65df 5W 5P7ZZ JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-31 16:56 5P7ZZ 24.926096 3dB -2 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-31 17:34 OZ7IT 28.126235 -11dB 0 JO65df 5W 5P7ZZ JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-31 17:32 5P7ZZ 28.126041 -19dB -4 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   2 tx 2022-05-31 17:16 OZ7IT 50.294689 -1dB 4 JO65df 5W 5P7ZZ JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-31 17:18 5P7ZZ 50.294455 7dB -4 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg

   5Q9T 160,80 - (May 1-12,14-31)

  395 tx 2022-05-01 17:08 OZ7IT 1.838071 25dB 0 JO65df 5W 5Q9T JO65eg 7km 49deg
  438  2022-05-01 17:06 5Q9T 1.838095 21dB 0 JO65eg 1W OZ7IT JO65df 7km 229deg
  102 tx 2022-05-03 20:22 OZ7IT 3.570038 -21dB 0 JO65df 5W 5Q9T JO65eg 7km 49deg
  127  2022-05-03 20:20 5Q9T 3.569994 -19dB 0 JO65eg 5W OZ7IT JO65df 7km 229deg

   OZ0AP 20,17,15,12,10,6 - (May 15)

   4 tx 2022-05-15 08:24 OZ7IT 14.097137 4dB 0 JO65df 5W OZ0AP JO65ef 5km 90deg
   5  2022-05-15 08:20 OZ0AP 14.097102 2dB 0 JO65ef 1W OZ7IT JO65df 5km 270deg
   1 tx 2022-05-15 13:30 OZ7IT 18.106112 13dB 0 JO65df 5W OZ0AP JO65ef 5km 90deg
   3  2022-05-15 12:08 OZ0AP 18.106064 -25dB 0 JO65ef 1W OZ7IT JO65df 5km 270deg
   1 tx 2022-05-15 10:48 OZ7IT 21.096126 10dB 0 JO65df 5W OZ0AP JO65ef 5km 90deg
   2  2022-05-15 10:40 OZ0AP 21.096101 30dB 0 JO65ef 1W OZ7IT JO65df 5km 270deg
   3 tx 2022-05-15 09:48 OZ7IT 24.926095 13dB 0 JO65df 5W OZ0AP JO65ef 5km 90deg
   2  2022-05-15 09:46 OZ0AP 24.926104 26dB 0 JO65ef 1W OZ7IT JO65df 5km 270deg
   2 tx 2022-05-15 09:20 OZ7IT 28.126066 13dB 0 JO65df 5W OZ0AP JO65ef 5km 90deg
   2  2022-05-15 09:22 OZ0AP 28.126100 28dB 0 JO65ef 1W OZ7IT JO65df 5km 270deg
   1 tx 2022-05-15 09:32 OZ7IT 50.294499 13dB 0 JO65df 5W OZ0AP JO65ef 5km 90deg
   1  2022-05-15 09:26 OZ0AP 50.294502 31dB 0 JO65ef 1W OZ7IT JO65df 5km 270deg

   OZ0Q 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10,6 - (May 10,24,31)

   2 tx 2022-05-10 17:54 OZ7IT 1.838077 3dB 0 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-10 17:46 OZ0Q 1.838094 19dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-24 18:02 OZ7IT 3.570074 15dB 0 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-24 17:42 OZ0Q 3.570051 -18dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   2  2022-05-24 17:42 OZ0Q 3.570099 13dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-24 18:08 OZ7IT 5.288709 10dB 0 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-24 18:10 OZ0Q 5.288689 6dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-24 17:46 OZ7IT 7.040085 -1dB 0 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-24 17:26 OZ0Q 7.040105 3dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-24 17:48 OZ7IT 10.140201 -14dB 1 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-24 17:28 OZ0Q 10.140183 -14dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-24 17:50 OZ7IT 14.097195 -12dB 0 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-24 17:30 OZ0Q 14.097087 -7dB -2 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-24 17:52 OZ7IT 18.106186 -23dB 0 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-24 17:32 OZ0Q 18.106081 -15dB -2 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-24 17:54 OZ7IT 21.096213 -16dB 0 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-24 17:34 OZ0Q 21.096053 -4dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-31 16:48 OZ7IT 24.926116 -21dB -4 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-24 18:18 OZ0Q 24.926053 -21dB -1 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-24 17:58 OZ7IT 28.126190 -10dB 0 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-24 17:38 OZ0Q 28.126079 13dB 2 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-31 17:26 OZ7IT 50.294644 -24dB -4 JO65df 5W OZ0Q JO65ck 24km 347deg
   3  2022-05-31 17:24 OZ0Q 50.294439 5dB -4 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg

   OZ1AAB 80,60 - (May 1-23)

  647 tx 2022-05-14 09:28 OZ7IT 3.570127 -22dB 0 JO65df 5W OZ1AAB JO65cs 60km 355deg
  670  2022-05-14 14:14 OZ1AAB 3.570157 -10dB 0 JO65cs 0.002W OZ7IT JO65df 60km 175deg
  367 tx 2022-05-14 11:22 OZ7IT 5.288692 -10dB 0 JO65df 5W OZ1AAB JO65cs 60km 355deg
  391  2022-05-14 14:12 OZ1AAB 5.288755 -24dB 0 JO65cs 0.002W OZ7IT JO65df 60km 175deg

   OZ1IDG 160,20 - (May 5-9,11-13,15-31)

  15 tx 2022-05-05 19:42 OZ7IT 1.838075 2dB 0 JO65df 5W OZ1IDG JO65bg 12km 294deg
  33  2022-05-05 19:44 OZ1IDG 1.838096 0dB 0 JO65bg 5W OZ7IT JO65df 12km 114deg
 1132 tx 2022-05-05 09:28 OZ7IT 14.097174 -13dB 0 JO65df 5W OZ1IDG JO65bg 12km 294deg
 2693  2022-05-05 09:30 OZ1IDG 14.097065 1dB 0 JO65bg 5W OZ7IT JO65df 12km 114deg

   OZ1LIF 20,15,10 - (May 1-31)

 1494 tx 2022-05-01 01:44 OZ7IT 14.097154 -20dB 0 JO65df 5W OZ1LIF JO65eh 11km 30deg
 1923  2022-05-01 01:46 OZ1LIF 14.097075 11dB 0 JO65eh 0.5W OZ7IT JO65df 11km 210deg
  20 tx 2022-05-08 20:22 OZ7IT 21.096131 -18dB 0 JO65df 5W OZ1LIF JO65eh 11km 30deg
 2375  2022-05-08 20:20 OZ1LIF 21.096157 -30dB 0 JO65eh 0.2W OZ7IT JO65df 11km 210deg
  376 tx 2022-05-01 00:18 OZ7IT 28.126123 2dB 0 JO65df 5W OZ1LIF JO65eh 11km 30deg
 4848  2022-05-01 00:16 OZ1LIF 28.126148 -5dB 0 JO65eh 0.2W OZ7IT JO65df 11km 210deg

   OZ2JBR 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10,6,2,70 - (May 1-31)

  145 tx 2022-05-03 17:20 OZ7IT 1.838073 24dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
  713  2022-05-03 17:18 OZ2JBR 1.838098 21dB 0 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  344 tx 2022-05-01 20:42 OZ7IT 3.570065 -9dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
  727  2022-05-01 20:42 OZ2JBR 3.594097 -1dB 0 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  354 tx 2022-05-21 23:04 OZ7IT 5.288692 8dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
  638  2022-05-21 23:04 OZ2JBR 5.366181 -23dB 0 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  433 tx 2022-05-03 12:46 OZ7IT 7.040056 -13dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
  706  2022-05-03 12:48 OZ2JBR 7.040082 8dB 0 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  332 tx 2022-05-03 20:30 OZ7IT 10.140164 -19dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
  641  2022-05-03 20:28 OZ2JBR 10.140196 -4dB 0 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  256 tx 2022-05-01 23:08 OZ7IT 14.097135 -15dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
  584  2022-05-01 23:10 OZ2JBR 14.097086 -14dB 0 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  271 tx 2022-05-02 05:50 OZ7IT 18.106131 -4dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
  550  2022-05-02 05:52 OZ2JBR 18.106107 3dB 0 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  412 tx 2022-05-03 07:28 OZ7IT 21.096125 -2dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
 1122  2022-05-03 07:30 OZ2JBR 21.096112 -2dB 0 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  434 tx 2022-05-01 11:30 OZ7IT 24.926105 -4dB 1 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
 1385  2022-05-01 11:32 OZ2JBR 24.926082 -18dB -4 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  734 tx 2022-05-01 05:40 OZ7IT 28.126117 -12dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
 1220  2022-05-01 05:38 OZ2JBR 28.126056 -21dB -4 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
  71 tx 2022-05-18 09:30 OZ7IT 50.294516 9dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
  299  2022-05-18 09:32 OZ2JBR 50.294500 19dB 2 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
   1 tx 2022-05-10 17:20 OZ7IT 144.490487 31dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
   1  2022-05-10 17:22 OZ2JBR 144.490493 28dB 1 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg
   1 tx 2022-05-10 17:06 OZ7IT 432.301392 -9dB 0 JO65df 5W OZ2JBR JO65di 14km 0deg
   1  2022-05-10 17:04 OZ2JBR 432.301499 28dB 0 JO65di 5W OZ7IT JO65df 14km 180deg

   OZ5RZ 20 - (May 1,3)

   5 tx 2022-05-03 15:34 OZ7IT 14.097142 -11dB 0 JO65df 5W OZ5RZ JO65fq 52km 12deg
   3  2022-05-03 16:10 OZ5RZ 14.097057 -15dB 0 JO65fq 1W OZ7IT JO65df 52km 192deg

   OZ7HAM 160,80,60,40,30,20,17,15,12,10,6,2,70 - (May 3,10,17,24,31)

   2 tx 2022-05-03 17:20 OZ7IT 1.838076 13dB 0 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-03 17:40 OZ7HAM 1.838094 15dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-03 17:22 OZ7IT 3.570076 5dB 0 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-03 17:42 OZ7HAM 3.570075 -24dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   3 tx 2022-05-03 17:24 OZ7IT 5.288705 14dB 0 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-03 17:44 OZ7HAM 5.288689 3dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-03 17:26 OZ7IT 7.040078 -5dB 0 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   4  2022-05-03 17:46 OZ7HAM 7.040104 3dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   2 tx 2022-05-03 17:56 OZ7IT 10.140198 -15dB 0 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-03 17:52 OZ7HAM 10.140182 -12dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-03 17:10 OZ7IT 14.097175 -21dB 1 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-03 17:50 OZ7HAM 14.097090 -9dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-03 17:12 OZ7IT 18.106174 -24dB 2 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-03 17:32 OZ7HAM 18.106094 -13dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-03 17:14 OZ7IT 21.096186 -18dB 1 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   3  2022-05-03 17:34 OZ7HAM 21.096068 -9dB -2 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   5 tx 2022-05-03 17:16 OZ7IT 24.926168 -15dB 2 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-03 17:36 OZ7HAM 24.926064 -9dB -3 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   2 tx 2022-05-03 17:18 OZ7IT 28.126203 6dB 2 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   2  2022-05-03 17:38 OZ7HAM 28.126086 10dB -4 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-03 18:10 OZ7IT 50.294695 -1dB 0 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   4  2022-05-03 18:14 OZ7HAM 50.294556 2dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-10 17:20 OZ7IT 144.490944 31dB 0 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-10 17:18 OZ7HAM 144.490467 28dB 0 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg
   1 tx 2022-05-10 17:14 OZ7IT 432.302828 8dB 2 JO65df 5W OZ7HAM JO65ck 24km 347deg
   1  2022-05-10 17:10 OZ7HAM 432.301433 -2dB -3 JO65ck 5W OZ7IT JO65df 24km 167deg

   OZ7LTJ 20,10 - (May 22)

   2 tx 2022-05-22 19:24 OZ7IT 14.097137 -2dB 0 JO65df 5W OZ7LTJ JO65eg 7km 49deg
   4  2022-05-22 19:26 OZ7LTJ 14.097102 11dB 0 JO65eg 5W OZ7IT JO65df 7km 229deg
   4 tx 2022-05-22 17:26 OZ7IT 28.126075 -10dB 0 JO65df 5W OZ7LTJ JO65eg 7km 49deg
  10  2022-05-22 17:24 OZ7LTJ 28.126201 -25dB 0 JO65eg 5W OZ7IT JO65df 7km 229deg

   SA7ORA 20 - (May 30-31)

  15 tx 2022-05-30 20:46 OZ7IT 14.097146 -27dB 0 JO65df 5W SA7ORA JO65sm 85km 67deg
  14  2022-05-30 20:44 SA7ORA 14.097134 -26dB 0 JO65sm 2W OZ7IT JO65df 85km 248deg

   SM7KHA 80 - (May 1-5,7-8,10-13,16-17,20-21,23,25-27,30-31)

  81 tx 2022-05-04 20:22 OZ7IT 3.594055 -13dB 0 JO65df 5W SM7KHA JO65kv 83km 26deg
  107  2022-05-04 20:24 SM7KHA 3.594067 -26dB 0 JO65kv 0.2W OZ7IT JO65df 83km 207deg


JO67 LA6NCA 40 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 19:34 OZ7IT 7.040048 -16dB -1 JO65df 5W LA6NCA JO67bf 223km 357deg
   4  2022-05-18 19:26 LA6NCA 7.040193 -24dB 1 JO67bf 2W OZ7IT JO65df 223km 177deg

   SA6EAL 40,30,20 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 13:34 OZ7IT 7.040058 2dB 0 JO65df 5W SA6EAL JO67gm 255km 3deg
  21  2022-05-26 13:06 SA6EAL 7.040100 2dB 0 JO67gm 5W OZ7IT JO65df 255km 184deg
   2 tx 2022-05-26 13:08 OZ7IT 10.140161 -25dB 0 JO65df 5W SA6EAL JO67gm 255km 3deg
   1  2022-05-26 16:28 SA6EAL 10.140199 -21dB 0 JO67gm 5W OZ7IT JO65df 255km 184deg
   4 tx 2022-05-26 19:50 OZ7IT 14.097139 -16dB 0 JO65df 5W SA6EAL JO67gm 255km 3deg
   1  2022-05-26 19:30 SA6EAL 14.097101 -13dB 0 JO67gm 5W OZ7IT JO65df 255km 184deg

   SM6EAT 20 - (May 19)

   1 tx 2022-05-19 16:20 OZ7IT 14.097140 -21dB 0 JO65df 5W SM6EAT JO67rl 260km 16deg
   1  2022-05-19 16:32 SM6EAT 14.097177 -22dB 0 JO67rl 0.5W OZ7IT JO65df 260km 197deg

   SM6MLY 80,40 - (May 7)

   1 tx 2022-05-07 17:08 OZ7IT 3.570067 -4dB 0 JO65df 5W SM6MLY JO67aq 274km 357deg
   1  2022-05-07 17:04 SM6MLY 3.570150 -6dB 0 JO67aq 0.5W OZ7IT JO65df 274km 177deg
   1 tx 2022-05-07 16:26 OZ7IT 7.040059 -3dB 0 JO65df 5W SM6MLY JO67aq 274km 357deg
   5  2022-05-07 16:28 SM6MLY 7.040149 2dB 0 JO67aq 10W OZ7IT JO65df 274km 177deg

   SM6WZI 160,40 - (May 19-31)

  269 tx 2022-05-24 19:38 OZ7IT 1.838074 -15dB 0 JO65df 5W SM6WZI JO67mp 273km 9deg
  111  2022-05-24 19:40 SM6WZI 1.838099 -9dB 0 JO67mp 2W OZ7IT JO65df 273km 190deg
  78 tx 2022-05-22 14:20 OZ7IT 7.040059 0dB 0 JO65df 5W SM6WZI JO67mp 273km 9deg
  50  2022-05-22 14:18 SM6WZI 7.040096 -17dB 0 JO67mp 1W OZ7IT JO65df 273km 190deg

   SM6YPE 30 - (May 10)

   1 tx 2022-05-10 20:24 OZ7IT 10.140158 -22dB 0 JO65df 5W SM6YPE JO67rm 265km 15deg
   6  2022-05-10 20:22 SM6YPE 10.140283 -17dB 0 JO67rm 5W OZ7IT JO65df 265km 196deg


JO68 LA6NCA 80 - (May 21)

   1 tx 2022-05-21 20:14 OZ7IT 3.570119 11dB 0 JO65df 5W LA6NCA JO68ln 373km 6deg
  25  2022-05-21 20:18 LA6NCA 3.570189 12dB 0 JO68ln 2W OZ7IT JO65df 373km 187deg


JO70 OK1MDX 40 - (May 11-12)

  13 tx 2022-05-11 18:22 OZ7IT 7.040055 -6dB 0 JO65df 5W OK1MDX JO70fa 597km 165deg
  33  2022-05-11 18:24 OK1MDX 7.040102 0dB 0 JO70fa 5W OZ7IT JO65df 597km 347deg

   OK5RC 40 - (May 23)

   3 tx 2022-05-23 19:38 OZ7IT 7.040057 -4dB 0 JO65df 5W OK5RC JO70am 537km 167deg
   1  2022-05-23 19:56 OK5RC 7.040100 -11dB 0 JO70am 5W OZ7IT JO65df 537km 348deg


JO73 DF0TEC 10 - (May 2,18-19)

   1 tx 2022-05-19 18:42 OZ7IT 28.126090 -27dB 0 JO65df 5W DF0TEC JO73 260km 137deg
  16  2022-05-19 18:40 DF0TEC 28.126087 -24dB 0 JO73 1W OZ7IT JO65df 260km 319deg


JO77 SA7ELF 80 - (May 3-7,11)

  50 tx 2022-05-06 18:42 OZ7IT 3.570066 -13dB 0 JO65df 5W SA7ELF JO77br 300km 21deg
  21  2022-05-06 18:40 SA7ELF 3.570009 -3dB 0 JO77br 2W OZ7IT JO65df 300km 203deg

   SA7JON 40 - (May 15)

   4 tx 2022-05-15 09:50 OZ7IT 7.040053 -13dB 0 JO65df 5W SA7JON JO77bs 304km 21deg
   4  2022-05-15 09:54 SA7JON 7.040104 -3dB 0 JO77bs 10W OZ7IT JO65df 304km 202deg


JO78 LA6NCA 80 - (May 19-20)

   2 tx 2022-05-20 19:28 OZ7IT 3.570118 -4dB 1 JO65df 5W LA6NCA JO78fk 380km 19deg
  33  2022-05-20 19:26 LA6NCA 3.570191 -3dB 0 JO78fk 2W OZ7IT JO65df 380km 201deg

   SA5BAU 40 - (May 11)

   3 tx 2022-05-11 20:44 OZ7IT 7.040066 -10dB 0 JO65df 5W SA5BAU JO78kg 373km 24deg
   3  2022-05-11 20:18 SA5BAU 7.040091 8dB 0 JO78kg 100W OZ7IT JO65df 373km 206deg


JO79 SM4VWD 17 - (May 25)

   2 tx 2022-05-25 15:28 OZ7IT 18.106162 -8dB 0 JO65df 5W SM4VWD JO79ff 463km 15deg
  11  2022-05-25 15:26 SM4VWD 18.106065 -2dB 0 JO79ff 5W OZ7IT JO65df 463km 197deg


JO82 SP3UKK 80 - (May 27-29)

   8 tx 2022-05-29 19:34 OZ7IT 3.570066 -24dB 0 JO65df 5W SP3UKK JO82jj 432km 135deg
  13  2022-05-29 19:32 SP3UKK 3.570102 -14dB 0 JO82jj 1W OZ7IT JO65df 432km 319deg

   SQ3RAX 80 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 18:52 OZ7IT 3.570075 -15dB 0 JO65df 5W SQ3RAX JO82fh 424km 138deg
   1  2022-05-31 21:20 SQ3RAX 3.570119 -3dB 0 JO82fh 5W OZ7IT JO65df 424km 321deg


JO89 SM0FKI 80,40,30,15,10 - (May 2-7,9-10,15-16,19,22-25,27-28)

  64 tx 2022-05-02 14:20 OZ7IT 3.570066 -15dB 0 JO65df 5W SM0FKI JO89ug 555km 34deg
  51  2022-05-02 14:22 SM0FKI 3.570125 -18dB 0 JO89ug 1W OZ7IT JO65df 555km 218deg
  31 tx 2022-05-03 17:06 OZ7IT 7.040056 3dB 0 JO65df 5W SM0FKI JO89ug 555km 34deg
  27  2022-05-03 17:04 SM0FKI 7.040126 -4dB 0 JO89ug 1W OZ7IT JO65df 555km 218deg
  10 tx 2022-05-06 14:48 OZ7IT 10.140159 -22dB 0 JO65df 5W SM0FKI JO89ug 555km 34deg
   1  2022-05-06 14:28 SM0FKI 10.140226 -19dB 0 JO89ug 1W OZ7IT JO65df 555km 218deg
   4 tx 2022-05-09 19:00 OZ7IT 21.096122 -29dB 0 JO65df 5W SM0FKI JO89ug 555km 34deg
   1  2022-05-09 06:30 SM0FKI 21.096131 -16dB 0 JO89ug 1W OZ7IT JO65df 555km 218deg
  33 tx 2022-05-25 15:50 OZ7IT 28.126078 -12dB 0 JO65df 5W SM0FKI JO89ug 555km 34deg
   5  2022-05-25 15:52 SM0FKI 28.126127 -26dB 0 JO89ug 1W OZ7IT JO65df 555km 218deg

   SM0LVG 40 - (May 3,31)

   2 tx 2022-05-31 19:06 OZ7IT 7.040057 4dB 0 JO65df 5W SM0LVG JO89wj 571km 34deg
   3  2022-05-31 18:10 SM0LVG 7.040101 -9dB 0 JO89wj 1W OZ7IT JO65df 571km 218deg

   SM0VNK 40 - (May 25,28)

   5 tx 2022-05-28 15:28 OZ7IT 7.040059 -4dB 0 JO65df 5W SM0VNK JO89wi 568km 34deg
   1  2022-05-28 15:34 SM0VNK 7.040095 -24dB 0 JO89wi 5W OZ7IT JO65df 568km 219deg

   SM5YFI 40 - (May 1-17,19-20,30-31)

  514 tx 2022-05-02 21:10 OZ7IT 7.040056 10dB 0 JO65df 5W SM5YFI JO89xw 623km 30deg
  459  2022-05-02 21:08 SM5YFI 7.040063 4dB 0 JO89xw 2W OZ7IT JO65df 623km 215deg


JO90 SP9ELO 40,30 - (May 3,15)

   4 tx 2022-05-15 11:10 OZ7IT 7.040071 -16dB 0 JO65df 5W SP9ELO JO90 692km 137deg
  10  2022-05-15 11:12 SP9ELO 7.040136 -27dB 0 JO90 20W OZ7IT JO65df 692km 322deg
   7 tx 2022-05-15 15:08 OZ7IT 10.140177 -4dB 0 JO65df 5W SP9ELO JO90 692km 137deg
   5  2022-05-15 15:06 SP9ELO 10.140221 1dB 0 JO90 10W OZ7IT JO65df 692km 322deg

   SP9KE 30 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 12:24 OZ7IT 10.140151 -27dB 0 JO65df 5W SP9KE JO90 692km 137deg
   2  2022-05-22 12:30 SP9KE 10.140209 -11dB 0 JO90 1W OZ7IT JO65df 692km 322deg


JO94 RC2FB 20 - (May 16)

   1 tx 2022-05-16 11:44 OZ7IT 14.097131 -17dB 0 JO65df 5W RC2FB JO94wp 488km 95deg
   3  2022-05-16 11:48 RC2FB 14.097123 -8dB 0 JO94wp 1W OZ7IT JO65df 488km 281deg


JO97 SA1CKE 80,40,17 - (May 7-8,14-15,21,28-29)

   5 tx 2022-05-29 00:42 OZ7IT 3.570070 10dB 0 JO65df 5W SA1CKE JO97hn 468km 54deg
   6  2022-05-29 09:42 SA1CKE 3.570049 -3dB 0 JO97hn 5W OZ7IT JO65df 468km 239deg
  12 tx 2022-05-15 03:06 OZ7IT 7.040063 -8dB 0 JO65df 5W SA1CKE JO97hn 468km 54deg
   1  2022-05-15 06:26 SA1CKE 7.040043 0dB 0 JO97hn 5W OZ7IT JO65df 468km 239deg
   1 tx 2022-05-14 21:52 OZ7IT 18.106130 -24dB 0 JO65df 5W SA1CKE JO97hn 468km 54deg
   1  2022-05-07 16:52 SA1CKE 18.106046 -23dB 0 JO97hn 5W OZ7IT JO65df 468km 239deg


JO99 SM0WCF 20 - (May 8-9,17-21,25-26)

   8 tx 2022-05-20 00:24 OZ7IT 14.097140 -26dB 0 JO65df 5W SM0WCF JO99ah 570km 35deg
  31  2022-05-20 00:22 SM0WCF 14.097125 -18dB 0 JO99ah 5W OZ7IT JO65df 570km 220deg


JP20 LB2NI 80,40,30 - (May 1-31)

   3 tx 2022-05-27 19:46 OZ7IT 3.570065 7dB 0 JO65df 5W LB2NI JP20tl 704km 329deg
   8  2022-05-27 19:48 LB2NI 3.570117 -10dB 0 JP20tl 0.5W OZ7IT JO65df 704km 143deg
  766 tx 2022-05-01 16:46 OZ7IT 7.040061 -7dB 0 JO65df 5W LB2NI JP20pi 704km 327deg
 1726  2022-05-01 16:48 LB2NI 7.040116 -7dB 0 JP20pi 2W OZ7IT JO65df 704km 141deg
  141 tx 2022-05-22 08:22 OZ7IT 10.140164 -31dB 0 JO65df 5W LB2NI JP20pi 704km 327deg
  387  2022-05-22 08:24 LB2NI 10.140216 -20dB 0 JP20pi 2W OZ7IT JO65df 704km 141deg

   LB9UG 80,40,30 - (May 10-12)

   1 tx 2022-05-12 01:02 OZ7IT 3.570126 5dB 0 JO65df 5W LB9UG JP20oj 711km 327deg
   6  2022-05-12 00:22 LB9UG 3.570098 -8dB 0 JP20oj 5W OZ7IT JO65df 711km 141deg
   5 tx 2022-05-12 07:06 OZ7IT 7.040060 -15dB 0 JO65df 5W LB9UG JP20oj 711km 327deg
   5  2022-05-12 06:46 LB9UG 7.040097 -9dB 0 JP20oj 5W OZ7IT JO65df 711km 141deg
  15 tx 2022-05-11 07:28 OZ7IT 10.140164 -25dB 0 JO65df 5W LB9UG JP20oj 711km 327deg
   2  2022-05-11 07:40 LB9UG 10.140196 -16dB 0 JP20oj 5W OZ7IT JO65df 711km 141deg


JP43 LA2DMA 80,40,30,17 - (May 17,19,22-23,26,28)

   2 tx 2022-05-22 21:22 OZ7IT 3.570030 -23dB 0 JO65df 5W LA2DMA JP43vq 951km 353deg
   7  2022-05-22 21:12 LA2DMA 3.570099 -7dB 0 JP43vq 100W OZ7IT JO65df 951km 170deg
   8 tx 2022-05-23 12:44 OZ7IT 7.040057 -11dB 0 JO65df 5W LA2DMA JP43vq 951km 353deg
  12  2022-05-23 12:46 LA2DMA 7.040100 -14dB 0 JP43vq 100W OZ7IT JO65df 951km 170deg
  12 tx 2022-05-28 08:20 OZ7IT 10.140160 -19dB 0 JO65df 5W LA2DMA JP43vq 951km 353deg
  16  2022-05-28 08:08 LA2DMA 10.140200 -1dB 0 JP43vq 100W OZ7IT JO65df 951km 170deg
   1 tx 2022-05-23 08:52 OZ7IT 18.106014 -20dB 0 JO65df 5W LA2DMA JP43vq 951km 353deg
  12  2022-05-23 08:12 LA2DMA 18.106100 -23dB 0 JP43vq 100W OZ7IT JO65df 951km 170deg


JP54 LB9YE 80 - (May 1)

   7 tx 2022-05-01 00:48 OZ7IT 3.570067 8dB 0 JO65df 5W LB9YE JP54pu 1072km 357deg
   9  2022-05-01 00:50 LB9YE 3.570116 -11dB 0 JP54pu 0.1W OZ7IT JO65df 1072km 177deg


JP66 LA2VLA 40 - (May 1)

   5 tx 2022-05-01 19:04 OZ7IT 7.040063 5dB 0 JO65df 5W LA2VLA JP66ha 1200km 1deg
  11  2022-05-01 19:06 LA2VLA 7.039993 -2dB 0 JP66ha 5W OZ7IT JO65df 1200km 181deg


JP99 LA7EPA 20 - (May 5,20)

  28 tx 2022-05-05 11:42 OZ7IT 14.097156 -14dB 0 JO65df 5W LA7EPA JP99of 1595km 10deg
  54  2022-05-05 11:44 LA7EPA 14.097184 -19dB 0 JP99of 2W OZ7IT JO65df 1595km 196deg


KG01 ZS3D 40 - (May 1-2,10,12,16,19-22,25-31)

   1 tx 2022-05-02 03:34 OZ7IT 7.040063 -26dB 0 JO65df 5W ZS3D KG01 9349km 172deg
  69  2022-05-02 02:02 ZS3D 7.040031 -30dB 0 KG01 5W OZ7IT JO65df 9349km 355deg

   ZS3RF 40 - (May 1-14,17-22,25-31)

   1 tx 2022-05-31 03:22 OZ7IT 7.040058 -30dB 0 JO65df 5W ZS3RF KG01 9349km 172deg
  386  2022-05-31 03:24 ZS3RF 7.040052 -18dB 0 KG01pm 5W OZ7IT JO65df 9347km 355deg


KG33 ZS6GL 10 - (May 3,6,8,20)

   4 tx 2022-05-20 10:20 OZ7IT 28.126087 -26dB 0 JO65df 5W ZS6GL KG33xv 9166km 166deg
   7  2022-05-08 11:38 ZS6GL 28.126141 -20dB -1 KG33xv 0.2W OZ7IT JO65df 9166km 351deg


KM09 SV6RDE 20 - (May 2,7)

   1 tx 2022-05-02 13:38 OZ7IT 14.097157 -28dB 0 JO65df 5W SV6RDE KM09ld 1901km 157deg
   2  2022-05-02 13:40 SV6RDE 14.097014 -9dB 2 KM09ld 50W OZ7IT JO65df 1901km 343deg


KM17 SV1DAR 40,20,17,15 - (May 2,4,10-11,17-20,23-24)

   2 tx 2022-05-20 03:34 OZ7IT 7.040065 -23dB 0 JO65df 5W SV1DAR KM17vx 2103km 151deg
   6  2022-05-20 03:16 SV1DAR 7.040149 -13dB 0 KM17vx 5W OZ7IT JO65df 2103km 339deg
   1 tx 2022-05-02 04:20 OZ7IT 14.097152 -17dB 0 JO65df 5W SV1DAR KM17vx 2103km 151deg
  21  2022-05-04 05:20 SV1DAR 14.097059 -15dB 0 KM17vx 5W OZ7IT JO65df 2103km 339deg
   6 tx 2022-05-19 07:58 OZ7IT 18.106131 -22dB -1 JO65df 5W SV1DAR KM17vx 2103km 151deg
  19  2022-05-19 07:52 SV1DAR 18.106151 -17dB -1 KM17vx 5W OZ7IT JO65df 2103km 339deg
   4 tx 2022-05-19 09:46 OZ7IT 21.096145 -11dB 0 JO65df 5W SV1DAR KM17vx 2103km 151deg
   9  2022-05-19 09:36 SV1DAR 21.096135 -8dB -1 KM17vx 5W OZ7IT JO65df 2103km 339deg

   SV1LJU 20 - (May 5-9)

  59 tx 2022-05-05 21:08 OZ7IT 14.097165 -22dB 0 JO65df 5W SV1LJU KM17vx 2103km 151deg
  26  2022-05-05 21:10 SV1LJU 14.097151 -15dB 0 KM17vx 5W OZ7IT JO65df 2103km 339deg

   SV1QT 20 - (May 5-6,14)

   1 tx 2022-05-14 09:08 OZ7IT 14.097143 -23dB 0 JO65df 5W SV1QT KM17uw 2105km 151deg
   3  2022-05-14 06:42 SV1QT 14.097035 -28dB -1 KM17uw 50W OZ7IT JO65df 2105km 340deg

   SV8ARJ 40,30,20,17 - (May 9,13-20,29)

   3 tx 2022-05-17 21:24 OZ7IT 7.040055 -14dB 0 JO65df 5W SV8ARJ/1 KM17uw 2105km 151deg
   3  2022-05-17 21:34 SV8ARJ/1 7.040083 -22dB 0 KM17uw 5W OZ7IT JO65df 2105km 340deg
   7 tx 2022-05-19 19:08 OZ7IT 10.140157 -12dB 0 JO65df 5W SV8ARJ/1 KM17uw 2105km 151deg
   8  2022-05-19 19:36 SV8ARJ/1 10.140183 -7dB 0 KM17uw 5W OZ7IT JO65df 2105km 340deg
  23 tx 2022-05-09 19:46 OZ7IT 14.097127 -23dB 0 JO65df 5W SV8ARJ/1 KM17uw 2105km 151deg
  149  2022-05-09 19:48 SV8ARJ/1 14.097094 -9dB -1 KM17uw 5W OZ7IT JO65df 2105km 340deg
   4 tx 2022-05-17 19:34 OZ7IT 18.106102 -10dB 0 JO65df 5W SV8ARJ/1 KM17uw 2105km 151deg
  21  2022-05-17 19:36 SV8ARJ/1 18.106101 2dB -2 KM17uw 5W OZ7IT JO65df 2105km 340deg


KM18 SV1LJU 20 - (May 6,8-13,15-16,18-19)

  73 tx 2022-05-09 21:32 OZ7IT 14.097149 -18dB 2 JO65df 5W SV1LJU KM18va 2099km 151deg
  29  2022-05-09 21:30 SV1LJU 14.097169 -17dB -2 KM18va 2W OZ7IT JO65df 2099km 339deg


KM25 SV9RMU 20 - (May 27-28)

   2 tx 2022-05-28 21:14 OZ7IT 14.096626 -18dB 0 JO65df 5W SV9RMU KM25bk 2380km 153deg
   3  2022-05-28 21:16 SV9RMU 14.097159 -7dB 4 KM25bk 5W OZ7IT JO65df 2380km 341deg


KM27 SV8FET 40 - (May 1-28)

  411 tx 2022-05-07 17:30 OZ7IT 7.040061 -21dB 0 JO65df 5W SV8FET KM27lj 2201km 149deg
 1159  2022-05-07 17:32 SV8FET 7.040052 -26dB 0 KM27lj 0.1W OZ7IT JO65df 2201km 338deg


KM56 G8SCU 40,30,20,17,15,12,10 - (May 1-10,15-31)

  303 tx 2022-05-24 19:54 OZ7IT 7.040144 -11dB 0 JO65df 5W TA4/G8SCU KM56vo 2543km 136deg
   8  2022-05-24 19:56 TA4/G8SCU 7.040106 -13dB 0 KM56vo 5W OZ7IT JO65df 2543km 331deg
  611 tx 2022-05-08 18:40 OZ7IT 10.140162 -13dB 0 JO65df 5W TA4/G8SCU KM56vo 2543km 136deg
   9  2022-05-08 18:36 TA4/G8SCU 10.140204 -1dB 0 KM56vo 5W OZ7IT JO65df 2543km 331deg
  658 tx 2022-05-18 21:58 OZ7IT 14.097145 -16dB 0 JO65df 5W TA4/G8SCU KM56vo 2543km 136deg
  36  2022-05-18 21:56 TA4/G8SCU 14.097101 2dB 0 KM56vo 5W OZ7IT JO65df 2543km 331deg
  596 tx 2022-05-08 18:22 OZ7IT 18.106131 -22dB 0 JO65df 5W TA4/G8SCU KM56vo 2543km 136deg
  59  2022-05-08 18:24 TA4/G8SCU 18.106114 -9dB -1 KM56vo 5W OZ7IT JO65df 2543km 331deg
  627 tx 2022-05-09 15:50 OZ7IT 21.096136 -11dB 0 JO65df 5W TA4/G8SCU KM56vo 2543km 136deg
  33  2022-05-09 15:48 TA4/G8SCU 21.096098 11dB 0 KM56vo 5W OZ7IT JO65df 2543km 331deg
  111 tx 2022-05-24 09:34 OZ7IT 24.926122 -20dB 0 JO65df 5W TA4/G8SCU KM56vo 2543km 136deg
  10  2022-05-24 09:38 TA4/G8SCU 24.926084 -6dB 0 KM56vo 5W OZ7IT JO65df 2543km 331deg
   5 tx 2022-05-08 18:22 OZ7IT 28.126109 -23dB 0 JO65df 5W TA4/G8SCU KM56vo 2543km 136deg
   6  2022-05-08 18:16 TA4/G8SCU 28.126096 20dB 0 KM56vo 5W OZ7IT JO65df 2543km 331deg


KM71 4Z4TJ 40,20 - (May 1-13,19,21-23,25,27-29,31)

   7 tx 2022-05-01 03:38 OZ7IT 7.040076 -26dB 0 JO65df 5W 4Z4TJ KM71jf 3201km 137deg
   5  2022-05-01 03:36 4Z4TJ 7.040055 -17dB 0 KM71jf 5W OZ7IT JO65df 3201km 333deg
  454 tx 2022-05-01 09:50 OZ7IT 14.097178 -20dB 0 JO65df 5W 4Z4TJ KM71jf 3201km 137deg
  246  2022-05-01 09:52 4Z4TJ 14.097035 -17dB 0 KM71jf 5W OZ7IT JO65df 3201km 333deg


KM72 4X1XS 20 - (May 18-20)

  49 tx 2022-05-18 15:28 OZ7IT 14.097145 -26dB 0 JO65df 5W 4X1XS KM72pv 3059km 135deg
  123  2022-05-18 15:26 4X1XS 14.097019 -21dB 1 KM72pv 5W OZ7IT JO65df 3059km 331deg

   4X5HF 20,17,15,12,10 - (May 18-21)

   4 tx 2022-05-20 06:24 OZ7IT 14.097142 -17dB 0 JO65df 5W 4X5HF KM72nr 3068km 135deg
  37  2022-05-20 06:30 4X5HF 14.097096 -12dB 0 KM72nr 0.5W OZ7IT JO65df 3068km 331deg
   4 tx 2022-05-20 03:06 OZ7IT 18.106077 -28dB 0 JO65df 5W 4X5HF KM72nr 3068km 135deg
  28  2022-05-20 03:12 4X5HF 18.106096 -21dB 0 KM72nr 0.5W OZ7IT JO65df 3068km 331deg
   1 tx 2022-05-18 20:44 OZ7IT 21.096141 -26dB 0 JO65df 5W 4X5HF KM72nr 3068km 135deg
  37  2022-05-18 20:20 4X5HF 21.096084 -19dB 0 KM72nr 0.5W OZ7IT JO65df 3068km 331deg
   1 tx 2022-05-20 15:48 OZ7IT 24.926098 -19dB 0 JO65df 5W 4X5HF KM72nr 3068km 135deg
  20  2022-05-20 16:28 4X5HF 24.926099 -12dB 0 KM72nr 0.5W OZ7IT JO65df 3068km 331deg
   2 tx 2022-05-20 17:06 OZ7IT 28.126081 -18dB 0 JO65df 5W 4X5HF KM72nr 3068km 135deg
   5  2022-05-20 17:18 4X5HF 28.126095 -5dB 0 KM72nr 0.5W OZ7IT JO65df 3068km 331deg

   4X5ND 15 - (May 13)

   1 tx 2022-05-13 13:44 OZ7IT 21.096007 -23dB 0 JO65df 5W 4X5ND KM72kk 3085km 136deg
   2  2022-05-13 13:52 4X5ND 21.096155 -21dB 1 KM72kk 20W OZ7IT JO65df 3085km 332deg

   4Z4DR 20,15,12 - (May 15,21-22)

   3 tx 2022-05-15 15:56 OZ7IT 14.097138 -18dB 0 JO65df 5W 4Z4DR KM72jc 3114km 136deg
   2  2022-05-15 16:02 4Z4DR 14.097101 -18dB 0 KM72jc 20W OZ7IT JO65df 3114km 332deg
   2 tx 2022-05-21 12:30 OZ7IT 21.096127 -29dB 0 JO65df 5W 4Z4DR KM72jc 3114km 136deg
   3  2022-05-21 12:32 4Z4DR 21.096100 -18dB 0 KM72jc 20W OZ7IT JO65df 3114km 332deg
   1 tx 2022-05-21 12:44 OZ7IT 24.926096 -8dB 0 JO65df 5W 4Z4DR KM72jc 3114km 136deg
   3  2022-05-21 12:42 4Z4DR 24.926103 -9dB 0 KM72jc 20W OZ7IT JO65df 3114km 332deg


KN02 Z31TU 80 - (May 14)

   1 tx 2022-05-14 01:52 OZ7IT 3.570126 -11dB 0 JO65df 5W Z31TU KN02qa 1610km 152deg
   1  2022-05-14 01:48 Z31TU 3.570100 11dB 0 KN02qa 100W OZ7IT JO65df 1610km 339deg


KN05 YO2URS 40 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 20:44 OZ7IT 7.040058 1dB 0 JO65df 5W YO2URS KN05ps 1227km 145deg
   1  2022-05-26 20:46 YO2URS 7.040099 3dB 0 KN05ps 5W OZ7IT JO65df 1227km 332deg


KN07 HG0GU 30 - (May 1,14-15,22)

  15 tx 2022-05-01 19:08 OZ7IT 10.140158 -7dB 0 JO65df 5W HG0GU KN07uw 1038km 137deg
   3  2022-05-01 19:34 HG0GU 10.140101 -24dB 0 KN07uw 5W OZ7IT JO65df 1038km 325deg


KN08 OM0AB 80,40,30,20,15,12,10 - (May 1-6,19-20,22,24-31)

  15 tx 2022-05-02 19:54 OZ7IT 3.570066 -10dB 0 JO65df 5W OM0AB KN08ww 957km 133deg
  312  2022-05-02 19:56 OM0AB 3.570100 -6dB 0 KN08ww 0.05W OZ7IT JO65df 957km 321deg
   7 tx 2022-05-03 21:06 OZ7IT 7.040057 -13dB 0 JO65df 5W OM0AB KN08ww 957km 133deg
  44  2022-05-03 21:08 OM0AB 7.040100 -16dB 0 KN08ww 0.05W OZ7IT JO65df 957km 321deg
  45 tx 2022-05-04 04:24 OZ7IT 10.140160 -6dB 0 JO65df 5W OM0AB KN08ww 957km 133deg
  393  2022-05-04 04:22 OM0AB 10.140201 -8dB 0 KN08ww 0.05W OZ7IT JO65df 957km 321deg
  21 tx 2022-05-01 07:38 OZ7IT 14.097137 -21dB 0 JO65df 5W OM0AB KN08ww 957km 133deg
  151  2022-05-01 07:36 OM0AB 14.097093 3dB 0 KN08ww 0.05W OZ7IT JO65df 957km 321deg
   5 tx 2022-05-20 12:42 OZ7IT 21.096128 -24dB 0 JO65df 5W OM0AB KN08ww 957km 133deg
  13  2022-05-20 12:40 OM0AB 21.096101 -26dB 0 KN08ww 0.05W OZ7IT JO65df 957km 321deg
   1 tx 2022-05-25 16:24 OZ7IT 24.926095 -5dB 0 JO65df 5W OM0AB KN08ww 957km 133deg
   5  2022-05-25 16:26 OM0AB 24.926104 -17dB 0 KN08ww 0.05W OZ7IT JO65df 957km 321deg
   5 tx 2022-05-24 22:22 OZ7IT 28.126075 -14dB 0 JO65df 5W OM0AB KN08ww 957km 133deg
  20  2022-05-24 22:20 OM0AB 28.126102 -2dB 0 KN08ww 0.05W OZ7IT JO65df 957km 321deg


KN09 SP9VNR 30,20 - (May 7,12,15,21-22)

   2 tx 2022-05-07 19:10 OZ7IT 10.140143 0dB 0 JO65df 5W SP9VNR KN09lk 871km 134deg
   4  2022-05-07 19:12 SP9VNR 10.140206 3dB 0 KN09lk 5W OZ7IT JO65df 871km 321deg
   5 tx 2022-05-22 06:26 OZ7IT 14.097126 -11dB 0 JO65df 5W SP9VNR KN09lk 871km 134deg
   8  2022-05-22 06:28 SP9VNR 14.097124 -1dB 0 KN09lk 5W OZ7IT JO65df 871km 321deg


KN12 LZ1UBO 15 - (May 13-14)

  10 tx 2022-05-13 14:42 OZ7IT 21.096133 -18dB 0 JO65df 5W LZ1UBO KN12wv 1606km 144deg
  21  2022-05-13 14:40 LZ1UBO 21.096154 -17dB 1 KN12wv 10W OZ7IT JO65df 1606km 333deg

   LZ2RKG 80,20 - (May 15-17,19,23-24,29)

   1 tx 2022-05-23 19:02 OZ7IT 3.570062 -21dB 0 JO65df 5W LZ2RKG KN12qq 1608km 146deg
   5  2022-05-23 19:00 LZ2RKG 3.570021 -7dB 0 KN12qq 5W OZ7IT JO65df 1608km 334deg
   8 tx 2022-05-15 15:08 OZ7IT 14.097143 -8dB 0 JO65df 5W LZ2RKG KN12qq 1608km 146deg
  53  2022-05-15 15:06 LZ2RKG 14.097096 -9dB 0 KN12qq 2W OZ7IT JO65df 1608km 334deg

   LZ5RG 40 - (May 3)

   3 tx 2022-05-03 18:42 OZ7IT 7.040057 -25dB 0 JO65df 5W LZ5RG KN12pq 1605km 146deg
   1  2022-05-03 18:40 LZ5RG 7.040099 -4dB 0 KN12pq 50W OZ7IT JO65df 1605km 334deg


KN22 DB5KH 20 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 18:44 OZ7IT 14.097151 -21dB 0 JO65df 5W LZ/DB5KH KN22id 1711km 143deg
   1  2022-05-01 18:42 LZ/DB5KH 14.097188 -9dB 0 KN22id 5W OZ7IT JO65df 1711km 332deg

   LZ5UF 80,40,30 - (May 13-15,24-28)

   8 tx 2022-05-27 23:10 OZ7IT 3.594085 -17dB 0 JO65df 5W LZ5UF KN22id 1711km 143deg
  45  2022-05-27 23:08 LZ5UF 3.570044 -24dB 0 KN22id 5W OZ7IT JO65df 1711km 332deg
   1 tx 2022-05-25 19:28 OZ7IT 7.040092 -25dB 0 JO65df 5W LZ5UF KN22id 1711km 143deg
  55  2022-05-25 19:26 LZ5UF 7.040026 -26dB 0 KN22id 5W OZ7IT JO65df 1711km 332deg
   8 tx 2022-05-24 21:28 OZ7IT 10.140208 -26dB 0 JO65df 5W LZ5UF KN22id 1711km 143deg
  91  2022-05-24 21:30 LZ5UF 10.140100 -16dB 0 KN22id 5W OZ7IT JO65df 1711km 332deg


KN25 YO7HYC 20 - (May 18-19,25)

   9 tx 2022-05-18 17:30 OZ7IT 14.097100 0dB 0 JO65df 5W YO7HYC KN25mh 1423km 136deg
  25  2022-05-18 17:32 YO7HYC 14.097139 -10dB 0 KN25mh 5W OZ7IT JO65df 1423km 325deg


KN26 UT3UMS 30 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 12:24 OZ7IT 10.140154 -22dB 0 JO65df 5W UT3UMS KN26jf 1329km 134deg
   1  2022-05-31 12:20 UT3UMS 10.140127 -19dB 0 KN26 5W OZ7IT JO65df 1314km 322deg


KN34 YO3RP 20 - (May 23-24,26)

  12 tx 2022-05-24 15:06 OZ7IT 14.097143 -28dB 0 JO65df 5W YO3RP KN34bk 1551km 135deg
  36  2022-05-24 15:04 YO3RP 14.097037 -17dB 0 KN34bk 1W OZ7IT JO65df 1551km 326deg


KN35 YO4TNV 20 - (May 27)

   8 tx 2022-05-27 06:48 OZ7IT 14.097185 -21dB 0 JO65df 5W YO4TNV KN35oq 1491km 129deg
  11  2022-05-27 06:46 YO4TNV 14.097053 -5dB 1 KN35oq 5W OZ7IT JO65df 1491km 321deg

   YO4XPF 20 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 18:24 OZ7IT 14.097141 -4dB -1 JO65df 5W YO4XPF KN35rs 1496km 128deg
   3  2022-05-01 18:26 YO4XPF 14.097098 12dB 0 KN35rs 10W OZ7IT JO65df 1496km 320deg


KN95 RA6ANR 40 - (May 11)

   1 tx 2022-05-11 16:24 OZ7IT 7.040071 -26dB 0 JO65df 5W RA6ANR KN95xu 2195km 107deg
  18  2022-05-11 16:20 RA6ANR 7.040035 -9dB 0 KN95xu 0.1W OZ7IT JO65df 2195km 308deg


KN99 R3KIZ 20 - (May 6,8)

   6 tx 2022-05-06 16:24 OZ7IT 14.097147 2dB 0 JO65df 5W R3KIZ KN99ur 1940km 97deg
  60  2022-05-06 16:26 R3KIZ 14.097045 4dB 0 KN99ur 5W OZ7IT JO65df 1940km 299deg


KO01 SP5OSF 40 - (May 16)

   4 tx 2022-05-16 07:38 OZ7IT 7.040064 13dB 0 JO65df 5W SP5OSF KO01ev 649km 121deg
  24  2022-05-16 07:36 SP5OSF 7.040004 2dB 1 KO01ev 5W OZ7IT JO65df 649km 308deg


KO02 SP5QAD 30 - (May 26)

   7 tx 2022-05-26 05:06 OZ7IT 10.140171 -6dB 0 JO65df 5W SP5QAD KO02lb 670km 118deg
  26  2022-05-26 05:04 SP5QAD 10.140259 -9dB 0 KO02lb 0.1W OZ7IT JO65df 670km 305deg

   SP5WTF 40 - (May 10)

   2 tx 2022-05-10 21:04 OZ7IT 7.040039 -6dB 0 JO65df 5W SP5WTF KO02ge 639km 119deg
   3  2022-05-10 21:02 SP5WTF 7.040054 6dB 0 KO02ge 5W OZ7IT JO65df 639km 305deg


KO04 RL2F 160 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 19:28 OZ7IT 1.838073 -29dB 0 JO65df 5W RL2F KO04fw 520km 90deg
  18  2022-05-26 19:26 RL2F 1.838099 -4dB 0 KO04fw 20W OZ7IT JO65df 520km 277deg


KO10 SQ8B 40 - (May 28)

   3 tx 2022-05-28 17:24 OZ7IT 7.040015 -16dB -1 JO65df 5W SQ8B KO10qk 914km 121deg
   1  2022-05-28 17:30 SQ8B 7.040141 -26dB -3 KO10qk 5W OZ7IT JO65df 914km 310deg


KO11 SQ8DSN 30 - (May 14,20)

   3 tx 2022-05-20 20:24 OZ7IT 10.140164 2dB 0 JO65df 5W SQ8DSN KO11hf 818km 119deg
   1  2022-05-14 11:42 SQ8DSN 10.140263 -29dB 0 KO11 0.05W OZ7IT JO65df 820km 305deg


KO14 LY3EC 30,17,15 - (May 23-25,27,30-31)

  22 tx 2022-05-27 11:28 OZ7IT 10.140178 -11dB 0 JO65df 5W LY3EC KO14tf 735km 94deg
  10  2022-05-27 11:30 LY3EC 10.140182 3dB 0 KO14tf 5W OZ7IT JO65df 735km 283deg
   5 tx 2022-05-23 08:28 OZ7IT 18.106102 0dB 0 JO65df 5W LY3EC KO14tf 735km 94deg
   5  2022-05-23 08:22 LY3EC 18.106072 3dB -1 KO14tf 5W OZ7IT JO65df 735km 283deg
   1 tx 2022-05-23 08:26 OZ7IT 21.096161 -12dB 0 JO65df 5W LY3EC KO14tf 735km 94deg
   1  2022-05-27 10:18 LY3EC 21.096067 -21dB -1 KO14tf 5W OZ7IT JO65df 735km 283deg

   R2FBI 40 - (May 1-21)

   1 tx 2022-05-01 19:46 OZ7IT 7.040063 -10dB 0 JO65df 5W R2FBI KO14co 637km 92deg
  286  2022-05-01 20:34 R2FBI 7.040153 -23dB 0 KO14co 0.01W OZ7IT JO65df 637km 280deg


KO18 ES0MHI 20 - (May 7,20-22)

  48 tx 2022-05-21 20:24 OZ7IT 14.097143 -18dB 0 JO65df 5W ES0MHI KO18lw 764km 53deg
  28  2022-05-21 20:22 ES0MHI 14.097059 -23dB 0 KO18lw 2W OZ7IT JO65df 764km 242deg


KO24 LY1MR 80,40,17 - (May 7,10-11,13-14,18,21,25-26)

   6 tx 2022-05-10 17:30 OZ7IT 3.570088 -25dB 0 JO65df 5W LY1MR KO24aj 758km 92deg
  11  2022-05-10 17:32 LY1MR 3.570078 4dB 0 KO24aj 5W OZ7IT JO65df 758km 282deg
  29 tx 2022-05-10 03:52 OZ7IT 7.040100 -24dB 0 JO65df 5W LY1MR KO24aj 758km 92deg
  54  2022-05-10 03:50 LY1MR 7.040058 -11dB 1 KO24aj 5W OZ7IT JO65df 758km 282deg
   3 tx 2022-05-26 06:24 OZ7IT 18.106201 -28dB 0 JO65df 5W LY1MR KO24aj 758km 92deg
   7  2022-05-26 06:16 LY1MR 18.106033 -25dB 0 KO24aj 5W OZ7IT JO65df 758km 282deg

   LY3EC 30,20 - (May 17-18,21-22,25)

   5 tx 2022-05-25 18:24 OZ7IT 10.140178 -4dB 0 JO65df 5W LY3EC KO24 814km 91deg
   8  2022-05-25 18:26 LY3EC 10.140169 -3dB -1 KO24 5W OZ7IT JO65df 814km 281deg
  10 tx 2022-05-21 17:08 OZ7IT 14.097160 -5dB 0 JO65df 5W LY3EC KO24 814km 91deg
   2  2022-05-21 17:12 LY3EC 14.097067 1dB -4 KO24aj 5W OZ7IT JO65df 758km 282deg


KO26 PD0SOT 80 - (May 30-31)

   1 tx 2022-05-30 20:44 OZ7IT 3.570060 4dB 0 JO65df 5W YL/PD0SOT KO26gt 780km 72deg
  42  2022-05-30 20:50 YL/PD0SOT 3.570108 0dB 0 KO26gt 5W OZ7IT JO65df 780km 262deg


KO33 EU1ST 80,40,20 - (May 1,8,11,17-20)

   1 tx 2022-05-01 20:42 OZ7IT 3.570066 -13dB 0 JO65df 5W EU1ST KO33tu 999km 92deg
   7  2022-05-01 20:40 EU1ST 3.570044 -12dB 0 KO33tu 5W OZ7IT JO65df 999km 285deg
   6 tx 2022-05-08 19:06 OZ7IT 7.040056 -8dB 0 JO65df 5W EU1ST KO33tu 999km 92deg
  13  2022-05-08 19:08 EU1ST 7.040043 -2dB 0 KO33tu 5W OZ7IT JO65df 999km 285deg
   9 tx 2022-05-17 10:40 OZ7IT 14.097138 -4dB 0 JO65df 5W EU1ST KO33tu 999km 92deg
  29  2022-05-17 10:38 EU1ST 14.097046 2dB 0 KO33tu 5W OZ7IT JO65df 999km 285deg


KO38 ES5TVI 20 - (May 14-15,27)

   5 tx 2022-05-14 20:42 OZ7IT 14.097137 -13dB 0 JO65df 5W ES5TVI KO38ig 939km 63deg
   3  2022-05-14 20:38 ES5TVI 14.097053 -21dB 0 KO38ig 5W OZ7IT JO65df 939km 255deg


KO49 R1BEK 40,20 - (May 5,8,11-12,14,16,19)

   2 tx 2022-05-14 04:20 OZ7IT 7.040062 -6dB 0 JO65df 5W R1BEK KO49rr 1137km 57deg
  11  2022-05-14 04:22 R1BEK 7.040015 -13dB 0 KO49rr 5W OZ7IT JO65df 1137km 251deg
   1 tx 2022-05-11 04:44 OZ7IT 14.097143 -21dB 0 JO65df 5W R1BEK KO49rr 1137km 57deg
   4  2022-05-11 04:40 R1BEK 14.097018 -15dB 0 KO49rr 5W OZ7IT JO65df 1137km 251deg


KO59 P0POV 20 - (May 7)

   3 tx 2022-05-07 14:42 OZ7IT 14.097163 -27dB 0 JO65df 5W P0POV KO59dw 1189km 57deg
  25  2022-05-07 14:40 P0POV 14.097076 -2dB 0 KO59dw 5W OZ7IT JO65df 1189km 252deg


KO73 RK2Y 160 - (May 30)

   1 tx 2022-05-30 19:52 OZ7IT 1.838075 -20dB 0 JO65df 5W RK2Y KO73ch 1433km 89deg
   6  2022-05-30 19:56 RK2Y 1.838137 -19dB 0 KO73ch 20W OZ7IT JO65df 1433km 287deg
   6  2022-05-30 19:56 RK2Y 1.838145 -16dB 0 KO73ch 20W OZ7IT JO65df 1433km 287deg


KO75 UB3AVW 30 - (May 14-15)

   7 tx 2022-05-14 15:08 OZ7IT 10.140160 -10dB 0 JO65df 5W UB3AVW KO75tx 1461km 77deg
  40  2022-05-14 15:06 UB3AVW 10.140199 2dB 0 KO75tx 5W OZ7IT JO65df 1461km 276deg


KO83 R3PLN 30,20 - (May 10)

   1 tx 2022-05-10 17:28 OZ7IT 10.140180 -8dB 0 JO65df 5W R3PLN KO83to 1640km 86deg
   2  2022-05-10 17:48 R3PLN 10.140151 1dB 0 KO83to 5W OZ7IT JO65df 1640km 287deg
   1 tx 2022-05-10 16:20 OZ7IT 14.097166 -10dB 0 JO65df 5W R3PLN KO83to 1640km 86deg
   4  2022-05-10 16:10 R3PLN 14.097044 8dB 0 KO83to 5W OZ7IT JO65df 1640km 287deg


KO84 RN3DKT 20 - (May 16-17,23-25)

   7 tx 2022-05-17 17:02 OZ7IT 14.097124 -14dB 0 JO65df 5W RN3DKT KO84se 1617km 84deg
  21  2022-05-17 17:00 RN3DKT 14.097117 -15dB 0 KO84se 2W OZ7IT JO65df 1617km 284deg


KO85 R2AIV 30 - (May 29)

   1 tx 2022-05-29 17:50 OZ7IT 10.140155 -24dB 0 JO65df 5W R2AIV KO85 1551km 79deg
   4  2022-05-29 17:48 R2AIV 10.140204 -4dB 0 KO85 5W OZ7IT JO65df 1551km 279deg

   R2AJN 30 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 18:42 OZ7IT 10.140170 -13dB 0 JO65df 5W R2AJN KO85 1551km 79deg
   1  2022-05-02 18:40 R2AJN 10.140166 -3dB 0 KO85hl 5W OZ7IT JO65df 1531km 279deg

   R2ARL 30,20 - (May 7,10,27,30)

   4 tx 2022-05-10 16:40 OZ7IT 10.140160 -16dB 0 JO65df 5W R2ARL KO85to 1591km 78deg
   4  2022-05-10 16:42 R2ARL 10.140194 -15dB 0 KO85to 5W OZ7IT JO65df 1591km 279deg
   1 tx 2022-05-07 11:44 OZ7IT 14.097138 -9dB 0 JO65df 5W R2ARL KO85to 1591km 78deg
   1  2022-05-07 11:38 R2ARL 14.097096 -13dB 0 KO85to 5W OZ7IT JO65df 1591km 279deg

   R2AVZ 80,40,30 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 00:24 OZ7IT 3.570083 -16dB 0 JO65df 5W R2AVZ KO85rt 1577km 77deg
   2  2022-05-01 00:20 R2AVZ 3.570082 -17dB 0 KO85rt 5W OZ7IT JO65df 1577km 278deg
   3 tx 2022-05-01 05:06 OZ7IT 7.040090 -22dB 0 JO65df 5W R2AVZ KO85rt 1577km 77deg
   2  2022-05-01 05:00 R2AVZ 7.040068 -20dB 0 KO85rt 5W OZ7IT JO65df 1577km 278deg
   1 tx 2022-05-01 05:28 OZ7IT 10.140206 -20dB 0 JO65df 5W R2AVZ KO85rt 1577km 77deg
  14  2022-05-01 06:08 R2AVZ 10.140156 -2dB -1 KO85rt 5W OZ7IT JO65df 1577km 278deg

   R2DYY 20,17 - (May 1)

   7 tx 2022-05-01 17:44 OZ7IT 14.097149 2dB 0 JO65df 5W R2DYY KO85pq 1568km 78deg
   2  2022-05-01 17:40 R2DYY 14.097015 12dB 0 KO85pq 5W OZ7IT JO65df 1568km 279deg
   5 tx 2022-05-01 09:30 OZ7IT 18.106142 -31dB 0 JO65df 5W R2DYY KO85pq 1568km 78deg
   1  2022-05-01 09:38 R2DYY 18.106085 -3dB 0 KO85pq 5W OZ7IT JO65df 1568km 279deg

   R3MCM 20 - (May 1-2)

   4 tx 2022-05-02 11:56 OZ7IT 14.097193 -24dB 3 JO65df 5W R3MCM KO85vr 1599km 77deg
   6  2022-05-02 11:58 R3MCM 14.096997 5dB 2 KO85vr 0.002W OZ7IT JO65df 1599km 279deg

   RX3AEX 20 - (May 1-2,13,20-21)

  51 tx 2022-05-01 09:06 OZ7IT 14.097163 -9dB 1 JO65df 5W RX3AEX KO85 1551km 79deg
  42  2022-05-01 09:08 RX3AEX 14.097077 7dB 1 KO85 10W OZ7IT JO65df 1551km 279deg

   UB3AQI 40,20 - (May 1-7,9-12,17-20,24,27,29-30)

  32 tx 2022-05-01 19:46 OZ7IT 7.040053 -21dB 0 JO65df 5W UB3AQI KO85vt 1597km 77deg
  302  2022-05-01 19:48 UB3AQI 7.040104 0dB 0 KO85vt 5W OZ7IT JO65df 1597km 278deg
  57 tx 2022-05-06 08:20 OZ7IT 14.097165 -23dB 0 JO65df 5W UB3AQI KO85vt 1597km 77deg
  197  2022-05-06 08:22 UB3AQI 14.097075 -2dB 0 KO85vt 5W OZ7IT JO65df 1597km 278deg

   UB3DSL 20 - (May 10,16-17)

   5 tx 2022-05-10 17:24 OZ7IT 14.097131 -16dB 2 JO65df 5W UB3DSL KO85sk 1588km 79deg
  21  2022-05-10 17:22 UB3DSL 14.097111 7dB -2 KO85sk 10W OZ7IT JO65df 1588km 280deg

   UV3IV 80 - (May 21)

   2 tx 2022-05-21 21:30 OZ7IT 3.570132 -22dB 0 JO65df 5W UV3IV KO85us 1593km 77deg
   5  2022-05-21 21:32 UV3IV 3.570032 -4dB 0 KO85us 5W OZ7IT JO65df 1593km 278deg


KO86 RZ3DCT 20 - (May 7-9)

   1 tx 2022-05-07 17:06 OZ7IT 14.097156 -16dB 0 JO65df 5W RZ3DCT KO86 1537km 75deg
  39  2022-05-08 15:06 RZ3DCT 14.097134 -25dB 0 KO86 0.01W OZ7IT JO65df 1537km 275deg


KO93 UA3PCQ 20 - (May 2,7-8,14,20,28)

  26 tx 2022-05-28 14:44 OZ7IT 14.097148 -24dB 0 JO65df 5W UA3PCQ KO93hk 1709km 86deg
   3  2022-05-28 14:40 UA3PCQ 14.097098 -8dB -3 KO93hk 5W OZ7IT JO65df 1709km 287deg


KP02 OH6EEA 40,20 - (May 10-12)

  17 tx 2022-05-11 07:08 OZ7IT 7.040062 -18dB 0 JO65df 5W OH6EEA KP02vt 1001km 29deg
   1  2022-05-11 07:04 OH6EEA 7.040096 0dB 0 KP02vt 10W OZ7IT JO65df 1001km 217deg
   5 tx 2022-05-11 15:38 OZ7IT 14.097147 -16dB 0 JO65df 5W OH6EEA KP02vt 1001km 29deg
   1  2022-05-11 15:48 OH6EEA 14.097093 -15dB 0 KP02vt 10W OZ7IT JO65df 1001km 217deg


KP03 OH1LSQ 60 - (May 1-3)

  40 tx 2022-05-01 00:42 OZ7IT 5.366191 -6dB 0 JO65df 5W OH1LSQ KP03sd 1024km 27deg
  117  2022-05-01 00:44 OH1LSQ 5.366300 -6dB 0 KP03sd 5W OZ7IT JO65df 1024km 215deg


KP10 OG1W 40 - (May 1-2)

  71 tx 2022-05-01 14:16 OZ7IT 7.040080 -15dB 0 JO65df 5W OG1W KP10iq 862km 41deg
  38  2022-05-01 14:18 OG1W 7.040027 -9dB 0 KP10iq 5W OZ7IT JO65df 862km 230deg


KP11 OH1CJO 17 - (May 25-26)

   6 tx 2022-05-26 06:24 OZ7IT 18.106162 -13dB 0 JO65df 5W OH1CJO KP11eg 892km 37deg
   1  2022-05-25 23:06 OH1CJO 18.106066 -11dB -4 KP11eg 0.01W OZ7IT JO65df 892km 226deg

   OH3FZQ 40,30,20,17,15 - (May 1,4,7-8,11,14,21,26,29-31)

   1 tx 2022-05-29 07:58 OZ7IT 7.040058 2dB 0 JO65df 5W OH3FZQ KP11ql 947km 38deg
   1  2022-05-29 08:08 OH3FZQ 7.040191 -21dB 0 KP11ql 5W OZ7IT JO65df 947km 228deg
   2 tx 2022-05-29 07:02 OZ7IT 10.140161 -15dB 0 JO65df 5W OH3FZQ KP11ql 947km 38deg
   7  2022-05-29 06:58 OH3FZQ 10.140290 -4dB 0 KP11ql 5W OZ7IT JO65df 947km 228deg
   5 tx 2022-05-01 10:42 OZ7IT 14.097139 -22dB 0 JO65df 5W OH3FZQ KP11ql 947km 38deg
  84  2022-05-01 10:40 OH3FZQ 14.097190 -6dB 0 KP11ql 5W OZ7IT JO65df 947km 228deg
  10 tx 2022-05-11 16:24 OZ7IT 18.106128 -23dB 0 JO65df 5W OH3FZQ KP11ql 947km 38deg
  68  2022-05-11 16:26 OH3FZQ 18.106023 -24dB 0 KP11ql 5W OZ7IT JO65df 947km 228deg
   3 tx 2022-05-26 07:06 OZ7IT 21.096130 -30dB 0 JO65df 5W OH3FZQ KP11ql 947km 38deg
   2  2022-05-29 13:44 OH3FZQ 21.096187 -18dB 2 KP11ql 5W OZ7IT JO65df 947km 228deg

   OH3LMN 30,20,15 - (May 1-7,20)

  34 tx 2022-05-01 04:32 OZ7IT 10.140157 -28dB 0 JO65df 5W OH3LMN KP11wm 970km 39deg
  219  2022-05-01 04:34 OH3LMN 10.140258 -18dB 0 KP11wm 5W OZ7IT JO65df 970km 229deg
   4 tx 2022-05-05 08:44 OZ7IT 14.097136 -16dB 0 JO65df 5W OH3LMN KP11wm 970km 39deg
  38  2022-05-05 08:46 OH3LMN 14.097159 -13dB 0 KP11wm 5W OZ7IT JO65df 970km 229deg
   1 tx 2022-05-05 06:44 OZ7IT 21.096123 -15dB 0 JO65df 5W OH3LMN KP11wm 970km 39deg
   1  2022-05-05 06:46 OH3LMN 21.096159 -26dB 0 KP11wm 5W OZ7IT JO65df 970km 229deg


KP12 OH6IJ 160 - (May 17-18)

  12 tx 2022-05-17 23:28 OZ7IT 1.838072 -4dB 0 JO65df 5W OH6IJ KP12ww 1080km 33deg
  25  2022-05-17 23:26 OH6IJ 1.838062 7dB 0 KP12ww 5W OZ7IT JO65df 1080km 223deg


KP13 OH6GKW 30 - (May 28)

   1 tx 2022-05-28 06:24 OZ7IT 10.140169 -9dB 0 JO65df 5W OH6GKW KP13nt 1130km 28deg
   6  2022-05-28 06:20 OH6GKW 10.140269 -13dB 0 KP13nt 1W OZ7IT JO65df 1130km 217deg

   OH6LSL 40,30 - (May 13-14)

   1 tx 2022-05-14 20:16 OZ7IT 7.040090 5dB 0 JO65df 5W OH6LSL KP13lu 1129km 28deg
   2  2022-05-14 20:14 OH6LSL 7.040066 8dB 0 KP13lu 20W OZ7IT JO65df 1129km 217deg
   2 tx 2022-05-13 18:46 OZ7IT 10.140212 -20dB 0 JO65df 5W OH6LSL KP13lu 1129km 28deg
   5  2022-05-13 18:44 OH6LSL 10.140148 -13dB 1 KP13lu 20W OZ7IT JO65df 1129km 217deg


KP20 OH3FR 80,40,30,20,17,15,10 - (May 1-11,13-31)

  550 tx 2022-05-05 20:44 OZ7IT 3.570066 3dB 0 JO65df 5W OH3FR KP20 947km 47deg
  219  2022-05-05 20:42 OH3FR 3.570144 -13dB 0 KP20nl 2W OZ7IT JO65df 955km 238deg
  660 tx 2022-05-01 05:22 OZ7IT 7.040071 1dB 0 JO65df 5W OH3FR KP20 947km 47deg
  165  2022-05-01 05:20 OH3FR 7.040131 -10dB 0 KP20nl 2W OZ7IT JO65df 955km 238deg
  661 tx 2022-05-03 11:52 OZ7IT 10.140179 5dB 0 JO65df 5W OH3FR KP20 947km 47deg
  138  2022-05-03 11:54 OH3FR 10.140225 -1dB 0 KP20nl 2W OZ7IT JO65df 955km 238deg
  163 tx 2022-05-02 09:22 OZ7IT 14.097137 -13dB 0 JO65df 5W OH3FR KP20 947km 47deg
  49  2022-05-02 09:20 OH3FR 14.097148 -14dB 0 KP20nl 2W OZ7IT JO65df 955km 238deg
  31 tx 2022-05-06 08:42 OZ7IT 18.106123 -15dB 0 JO65df 5W OH3FR KP20 947km 47deg
   4  2022-05-06 08:38 OH3FR 18.106161 -26dB 0 KP20nl 2W OZ7IT JO65df 955km 238deg
   8 tx 2022-05-25 15:08 OZ7IT 21.096133 1dB 0 JO65df 5W OH3FR KP20 947km 47deg
   1  2022-05-25 15:54 OH3FR 21.096139 -2dB 0 KP20nl 2W OZ7IT JO65df 955km 238deg
   4 tx 2022-05-25 15:26 OZ7IT 28.126090 -3dB 0 JO65df 5W OH3FR KP20 947km 47deg
   3  2022-05-25 15:16 OH3FR 28.126137 -2dB 0 KP20nl 2W OZ7IT JO65df 955km 238deg


KP21 OH3HTI 30 - (May 1-3,5-31)

  739 tx 2022-05-01 04:32 OZ7IT 10.140168 -29dB 0 JO65df 5W OH3HTI KP21ag 959km 41deg
 2260  2022-05-01 04:34 OH3HTI 10.140137 -25dB 0 KP21ag 5W OZ7IT JO65df 959km 231deg


KP24 OH8GKP 80,40,30,20,17 - (May 1-31)

  829 tx 2022-05-29 19:34 OZ7IT 3.570066 -15dB 0 JO65df 5W OH8GKP KP24rt 1287km 29deg
   2  2022-05-29 19:30 OH8GKP 3.570200 -18dB 0 KP24rt 2W OZ7IT JO65df 1287km 220deg
 1707 tx 2022-05-22 11:32 OZ7IT 7.040058 -25dB 0 JO65df 5W OH8GKP KP24rt 1287km 29deg
  280  2022-05-22 11:30 OH8GKP 7.040197 -20dB 0 KP24rt 5W OZ7IT JO65df 1287km 220deg
 1490 tx 2022-05-24 05:26 OZ7IT 10.140161 -3dB 0 JO65df 5W OH8GKP KP24rt 1287km 29deg
  13  2022-05-24 05:24 OH8GKP 10.140297 -1dB 0 KP24rt 5W OZ7IT JO65df 1287km 220deg
  600 tx 2022-05-24 07:50 OZ7IT 14.097139 -22dB 0 JO65df 5W OH8GKP KP24rt 1287km 29deg
   4  2022-05-24 07:48 OH8GKP 14.097199 -12dB 0 KP24rt 5W OZ7IT JO65df 1287km 220deg
  213 tx 2022-05-31 10:24 OZ7IT 18.106113 -15dB 1 JO65df 5W OH8GKP KP24rt 1287km 29deg
   1  2022-05-31 10:10 OH8GKP 18.106196 -15dB 0 KP24rt 5W OZ7IT JO65df 1287km 220deg


KP25 OH7WX 40,30,17 - (May 2-3,5,8,13-19,22-31)

   8 tx 2022-05-08 10:46 OZ7IT 7.040062 -3dB 0 JO65df 5W OH7WX KP25qh 1327km 27deg
  736  2022-05-13 17:16 OH7WX 7.040180 -13dB 0 KP25qh 0.2W OZ7IT JO65df 1327km 219deg
   9 tx 2022-05-22 09:08 OZ7IT 10.140167 -8dB 0 JO65df 5W OH7WX KP25qh 1327km 27deg
  735  2022-05-22 09:18 OH7WX 10.140197 -10dB 0 KP25qh 0.2W OZ7IT JO65df 1327km 219deg
   1 tx 2022-05-05 13:32 OZ7IT 18.106136 -22dB 0 JO65df 5W OH7WX KP25qh 1327km 27deg
  149  2022-05-16 05:36 OH7WX 18.106018 -25dB 0 KP25qh 0.2W OZ7IT JO65df 1327km 219deg


KP26 OH9FTW 20 - (May 5,18,21-22)

   7 tx 2022-05-22 02:22 OZ7IT 14.097149 -32dB 0 JO65df 5W OH9FTW KP26ul 1440km 24deg
  40  2022-05-22 02:20 OH9FTW 14.097146 -19dB 0 KP26ul 1W OZ7IT JO65df 1440km 216deg


KP32 OH3HE 160,80,40,30,20,15 - (May 1-31)

  13 tx 2022-05-03 22:20 OZ7IT 1.838066 -34dB 0 JO65df 5W OH3HE KP32ti 1181km 42deg
  240  2022-05-03 22:24 OH3HE 1.838152 -23dB 0 KP32ti 0.2W OZ7IT JO65df 1181km 235deg
  44 tx 2022-05-01 04:44 OZ7IT 3.570058 -30dB 0 JO65df 5W OH3HE KP32ti 1181km 42deg
  492  2022-05-01 04:42 OH3HE 3.570150 -22dB 0 KP32ti 0.2W OZ7IT JO65df 1181km 235deg
  425 tx 2022-05-01 03:38 OZ7IT 7.040043 10dB 0 JO65df 5W OH3HE KP32ti 1181km 42deg
 1209  2022-05-01 03:40 OH3HE 7.040149 -19dB 0 KP32ti 0.2W OZ7IT JO65df 1181km 235deg
  234 tx 2022-05-01 09:28 OZ7IT 10.140143 -6dB 1 JO65df 5W OH3HE KP32ti 1181km 42deg
 1019  2022-05-01 09:26 OH3HE 10.140151 -21dB 0 KP32ti 0.2W OZ7IT JO65df 1181km 235deg
  80 tx 2022-05-02 11:10 OZ7IT 14.097116 -32dB 0 JO65df 5W OH3HE KP32ti 1181km 42deg
  427  2022-05-02 11:08 OH3HE 14.097152 -31dB 0 KP32ti 0.2W OZ7IT JO65df 1181km 235deg
   9 tx 2022-05-05 07:52 OZ7IT 21.096083 -19dB 3 JO65df 5W OH3HE KP32ti 1181km 42deg
  122  2022-05-05 07:50 OH3HE 21.096151 -23dB 0 KP32ti 0.2W OZ7IT JO65df 1181km 235deg

   OH4AB 20 - (May 8,15)

   3 tx 2022-05-08 16:44 OZ7IT 14.097142 -14dB 0 JO65df 5W OH4AB KP32nh 1158km 41deg
   5  2022-05-08 16:46 OH4AB 14.097097 -4dB 0 KP32nh 10W OZ7IT JO65df 1158km 234deg


KP34 OH8HTG 160,80,60,40,30,20,17,15 - (May 1-9,11-19,21,26)

  81 tx 2022-05-06 21:30 OZ7IT 1.838070 -11dB 0 JO65df 5W OH8HTG KP34 1308km 32deg
   5  2022-05-06 21:36 OH8HTG 1.838194 -24dB 0 KP34di 0.5W OZ7IT JO65df 1276km 224deg
  153 tx 2022-05-09 21:54 OZ7IT 3.570066 0dB 0 JO65df 5W OH8HTG KP34di 1276km 32deg
   1  2022-05-09 20:20 OH8HTG 3.570193 -19dB 0 KP34di 0.5W OZ7IT JO65df 1276km 224deg
  176 tx 2022-05-15 06:22 OZ7IT 5.288693 -6dB 0 JO65df 5W OH8HTG KP34 1308km 32deg
   1  2022-05-15 06:04 OH8HTG 5.288789 -26dB 0 KP34di 0.5W OZ7IT JO65df 1276km 224deg
  595 tx 2022-05-12 06:22 OZ7IT 7.040056 4dB 0 JO65df 5W OH8HTG KP34 1308km 32deg
   6  2022-05-12 06:32 OH8HTG 7.040189 -26dB 0 KP34di 1W OZ7IT JO65df 1276km 224deg
  546 tx 2022-05-12 06:22 OZ7IT 10.140156 4dB 0 JO65df 5W OH8HTG KP34 1308km 32deg
   8  2022-05-12 06:28 OH8HTG 10.140289 -7dB 0 KP34di 1W OZ7IT JO65df 1276km 224deg
  134 tx 2022-05-12 07:54 OZ7IT 14.097142 -13dB 0 JO65df 5W OH8HTG KP34 1308km 32deg
   8  2022-05-12 07:50 OH8HTG 14.097188 -9dB 0 KP34di 1W OZ7IT JO65df 1276km 224deg
  17 tx 2022-05-05 08:26 OZ7IT 18.106132 -9dB 0 JO65df 5W OH8HTG KP34 1308km 32deg
   2  2022-05-05 08:28 OH8HTG 18.106200 -21dB 0 KP34di 0.5W OZ7IT JO65df 1276km 224deg
   5 tx 2022-05-07 19:50 OZ7IT 21.096126 -16dB 0 JO65df 5W OH8HTG KP34 1308km 32deg
   2  2022-05-05 14:14 OH8HTG 21.096189 -12dB 0 KP34di 0.5W OZ7IT JO65df 1276km 224deg


KP68 UB1ZCC 40,20 - (May 1-5,8)

  14 tx 2022-05-05 20:46 OZ7IT 7.040056 -28dB 0 JO65df 5W UB1ZCC KP68nv 1847km 27deg
   2  2022-05-05 19:56 UB1ZCC 7.040102 -5dB 0 KP68nv 0.02W OZ7IT JO65df 1847km 225deg
  24 tx 2022-05-05 19:50 OZ7IT 14.097137 -33dB 0 JO65df 5W UB1ZCC KP68nv 1847km 27deg
   3  2022-05-05 19:52 UB1ZCC 14.097105 -13dB 0 KP68nv 0.02W OZ7IT JO65df 1847km 225deg


KQ40 LA5OUA 80,40,30,20,17 - (May 12-13,16-27,29-31)

  17 tx 2022-05-26 22:44 OZ7IT 3.570062 -14dB 0 JO65df 5W LA5OUA KQ40gd 1840km 19deg
  27  2022-05-26 22:42 LA5OUA 3.570070 -12dB 0 KQ40gd 5W OZ7IT JO65df 1840km 214deg
  105 tx 2022-05-12 23:54 OZ7IT 7.040061 -4dB 0 JO65df 5W LA5OUA KQ40gd 1840km 19deg
  58  2022-05-12 23:52 LA5OUA 7.040067 5dB 0 KQ40gd 20W OZ7IT JO65df 1840km 214deg
  144 tx 2022-05-18 16:42 OZ7IT 10.140165 -18dB 0 JO65df 5W LA5OUA KQ40gd 1840km 19deg
  86  2022-05-18 16:40 LA5OUA 10.140164 2dB 0 KQ40gd 5W OZ7IT JO65df 1840km 214deg
  40 tx 2022-05-19 10:24 OZ7IT 14.097145 -28dB 0 JO65df 5W LA5OUA KQ40gd 1840km 19deg
  52  2022-05-19 10:22 LA5OUA 14.097064 -8dB 0 KQ40gd 5W OZ7IT JO65df 1840km 214deg
   3 tx 2022-05-24 07:52 OZ7IT 18.106123 -19dB 0 JO65df 5W LA5OUA KQ40gd 1840km 19deg
  10  2022-05-24 07:58 LA5OUA 18.106074 9dB 0 KQ40gd 5W OZ7IT JO65df 1840km 214deg

   LB0YI 17 - (May 8,22-23)

   6 tx 2022-05-23 18:22 OZ7IT 18.106112 -20dB 0 JO65df 5W LB0YI KQ40ub 1858km 21deg
  54  2022-05-23 18:20 LB0YI 18.106115 -6dB 0 KQ40ub 5W OZ7IT JO65df 1858km 216deg


LG78 FR5ZX 60,20,10 - (May 2,5,9-10,16,19,21)

   1 tx 2022-05-09 21:08 OZ7IT 5.288693 -27dB 0 JO65df 5W FR5ZX LG78pu 9416km 140deg
   6  2022-05-09 18:56 FR5ZX 5.288675 -26dB 0 LG78pu 5W OZ7IT JO65df 9416km 337deg
   2 tx 2022-05-10 15:16 OZ7IT 14.097150 -20dB 0 JO65df 5W FR5ZX LG78pu 9416km 140deg
   2  2022-05-02 05:02 FR5ZX 14.097090 -24dB -1 LG78pu 5W OZ7IT JO65df 9416km 337deg
  12 tx 2022-05-02 09:14 OZ7IT 28.126140 -7dB 0 JO65df 5W FR5ZX LG78pu 9416km 140deg
  72  2022-05-02 09:16 FR5ZX 28.126059 -9dB -1 LG78pu 0.2W OZ7IT JO65df 9416km 337deg


LG79 FR1GZ 30,12,10 - (May 2,4-6,9-14,17,19-21,23-29,31)

  49 tx 2022-05-11 15:54 OZ7IT 10.140167 -16dB 0 JO65df 5W FR1GZ LG79rc 9397km 140deg
  125  2022-05-11 15:56 FR1GZ 10.140190 -16dB 0 LG79rc 5W OZ7IT JO65df 9397km 337deg
   1 tx 2022-05-26 19:10 OZ7IT 24.926122 -25dB 1 JO65df 5W FR1GZ LG79rc 9397km 140deg
  13  2022-05-26 19:08 FR1GZ 24.926084 -17dB 0 LG79rc 5W OZ7IT JO65df 9397km 337deg
  87 tx 2022-05-04 05:28 OZ7IT 28.126146 -13dB 0 JO65df 5W FR1GZ LG79rc 9397km 140deg
  266  2022-05-04 05:30 FR1GZ 28.126075 -21dB 0 LG79rc 5W OZ7IT JO65df 9397km 337deg


LG89 3B8DU 20,12,10 - (May 1-12,15-28)

   1 tx 2022-05-12 18:26 OZ7IT 14.097143 -23dB 0 JO65df 5W 3B8DU LG89ux 9402km 138deg
  29  2022-05-12 18:10 3B8DU 14.097095 -18dB 1 LG89ux 5W OZ7IT JO65df 9402km 336deg
   1 tx 2022-05-20 12:44 OZ7IT 24.926105 -26dB 0 JO65df 5W 3B8DU LG89ux 9402km 138deg
  57  2022-05-20 11:56 3B8DU 24.926095 -1dB 0 LG89ux 5W OZ7IT JO65df 9402km 336deg
   3 tx 2022-05-23 09:38 OZ7IT 28.126084 -6dB 1 JO65df 5W 3B8DU LG89ux 9402km 138deg
  34  2022-05-23 09:04 3B8DU 28.126092 -27dB 0 LG89ux 5W OZ7IT JO65df 9402km 336deg


LL46 7Z1LR 20 - (May 1-7,9,12,17-18)

  25 tx 2022-05-01 18:58 OZ7IT 14.097147 -14dB 0 JO65df 5W 7Z1LR LL46 4351km 122deg
  45  2022-05-01 19:00 7Z1LR 14.097189 -21dB -2 LL46 0.002W OZ7IT JO65df 4351km 327deg


LN14 UA6FZ 15 - (May 18)

   2 tx 2022-05-18 08:20 OZ7IT 21.096157 16dB 0 JO65df 5W UA6FZ LN14ne 2505km 106deg
  11  2022-05-18 08:18 UA6FZ 21.096047 17dB 0 LN14ne 1W OZ7IT JO65df 2505km 310deg


LN21 4L5C 40,20 - (May 8,31)

   2 tx 2022-05-08 21:44 OZ7IT 7.040027 -22dB 0 JO65df 5W 4L5C LN21bx 2730km 109deg
   8  2022-05-08 21:46 4L5C 7.040129 -6dB -1 LN21bx 5W OZ7IT JO65df 2730km 314deg
   3 tx 2022-05-31 07:08 OZ7IT 14.097079 -20dB 0 JO65df 5W 4L5C LN21bx 2730km 109deg
  18  2022-05-31 07:10 4L5C 14.097160 -2dB -1 LN21bx 5W OZ7IT JO65df 2730km 314deg


LN28 R4ADW 40,30,20,15 - (May 1-31)

  562 tx 2022-05-29 01:08 OZ7IT 7.040145 -28dB 0 JO65df 5W R4ADW LN28js 2313km 94deg
   4  2022-05-29 01:10 R4ADW 7.040102 -24dB 0 LN28js 0.2W OZ7IT JO65df 2313km 300deg
  657 tx 2022-05-01 19:30 OZ7IT 10.140159 -23dB 1 JO65df 5W R4ADW LN28js 2313km 94deg
  382  2022-05-01 19:28 R4ADW 10.140195 -25dB 0 LN28js 0.2W OZ7IT JO65df 2313km 300deg
  465 tx 2022-05-01 04:44 OZ7IT 14.097139 -21dB 0 JO65df 5W R4ADW LN28js 2313km 94deg
  345  2022-05-01 04:46 R4ADW 14.097102 -15dB 0 LN28js 0.2W OZ7IT JO65df 2313km 300deg
  20 tx 2022-05-02 15:48 OZ7IT 21.096127 -28dB 2 JO65df 5W R4ADW LN28js 2313km 94deg
  109  2022-05-02 15:44 R4ADW 21.096080 -8dB -3 LN28js 0.2W OZ7IT JO65df 2313km 300deg

   UF4A 30 - (May 22,28)

   1 tx 2022-05-28 06:24 OZ7IT 10.140159 -14dB 0 JO65df 5W UF4A LN28fs 2292km 95deg
   3  2022-05-28 06:26 UF4A 10.140250 5dB 0 LN28fs 5W OZ7IT JO65df 2292km 300deg


LN33 R6PAP 40,20 - (May 27-30)

   4 tx 2022-05-27 18:42 OZ7IT 7.040058 -13dB 0 JO65df 5W R6PAP LN33em 2752km 104deg
  15  2022-05-27 18:44 R6PAP 7.040098 -6dB 0 LN33em 2W OZ7IT JO65df 2752km 310deg
   2 tx 2022-05-30 10:46 OZ7IT 14.097143 -13dB 0 JO65df 5W R6PAP LN33em 2752km 104deg
   1  2022-05-30 10:36 R6PAP 14.097097 -18dB 1 LN33em 1W OZ7IT JO65df 2752km 310deg


LO20 UA4AIC 40 - (May 1-16,18-31)

  173 tx 2022-05-09 03:32 OZ7IT 7.040064 -16dB 1 JO65df 5W UA4AIC LO20ue 2296km 90deg
  29  2022-05-09 03:34 UA4AIC 7.040098 -19dB 0 LO20ue 1W OZ7IT JO65df 2296km 297deg


LO26 R3TGA 20 - (May 1-3)

  32 tx 2022-05-01 15:22 OZ7IT 14.097145 -12dB 0 JO65df 5W R3TGA LO26 2024km 73deg
   1  2022-05-01 15:08 R3TGA 14.097094 -1dB 0 LO26be 5W OZ7IT JO65df 1979km 280deg


LO56 R4NBV 17 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 19:34 OZ7IT 18.106047 -26dB 0 JO65df 5W R4NBV LO56mf 2397km 71deg
   1  2022-05-22 19:28 R4NBV 18.106156 -12dB 3 LO56 5W OZ7IT JO65df 2385km 283deg


MK82 VU3UZD 30,20,10 - (May 1-2,20-23)

   1 tx 2022-05-20 23:28 OZ7IT 10.140162 -29dB 0 JO65df 5W VU3UZD MK82ux 7276km 103deg
   5  2022-05-20 22:48 VU3UZD 10.140297 -25dB 0 MK82ux 1W OZ7IT JO65df 7276km 325deg
   3 tx 2022-05-23 01:06 OZ7IT 14.097143 -26dB 0 JO65df 5W VU3UZD MK82ux 7276km 103deg
  27  2022-05-23 01:10 VU3UZD 14.097200 -19dB 0 MK82ux 1W OZ7IT JO65df 7276km 325deg
   1 tx 2022-05-22 07:38 OZ7IT 28.126083 -22dB 0 JO65df 5W VU3UZD MK82ux 7276km 103deg
   1  2022-05-22 09:38 VU3UZD 28.126194 -18dB 0 MK82ux 1W OZ7IT JO65df 7276km 325deg


MN72 EX0AA 10 - (May 1-3,5-7,10-11,15-16,18-27,29,31)

  58 tx 2022-05-01 13:00 OZ7IT 28.126148 -25dB 0 JO65df 5W EX0AA MN72hu 4577km 81deg
  604  2022-05-01 12:58 EX0AA 28.126137 -1dB 0 MN72hu 2W OZ7IT JO65df 4577km 310deg


MO06 R8CED 20 - (May 17,19)

   4 tx 2022-05-19 20:44 OZ7IT 14.097153 -20dB 0 JO65df 5W R8CED MO06it 2951km 66deg
   7  2022-05-19 20:42 R8CED 14.097085 -13dB 0 MO06it 5W OZ7IT JO65df 2951km 287deg

   UB8CCT 40,20,17 - (May 12-16)

   7 tx 2022-05-12 18:24 OZ7IT 7.040054 -24dB 0 JO65df 5W UB8CCT MO06jp 2961km 67deg
  28  2022-05-12 18:22 UB8CCT 7.040180 -19dB 0 MO06jp 1W OZ7IT JO65df 2961km 288deg
  11 tx 2022-05-13 19:06 OZ7IT 14.097131 -21dB 0 JO65df 5W UB8CCT MO06jp 2961km 67deg
  50  2022-05-13 19:04 UB8CCT 14.097188 -11dB -2 MO06jp 1W OZ7IT JO65df 2961km 288deg
   3 tx 2022-05-15 13:30 OZ7IT 18.106106 -25dB -1 JO65df 5W UB8CCT MO06jp 2961km 67deg
  17  2022-05-15 13:28 UB8CCT 18.106198 -3dB 0 MO06jp 1W OZ7IT JO65df 2961km 288deg


NL66 VU2EHJ 20 - (May 7-8,29-30)

   2 tx 2022-05-08 00:44 OZ7IT 14.097143 -22dB 0 JO65df 5W VU2EHJ NL66we 7123km 81deg
  11  2022-05-29 21:04 VU2EHJ 14.097079 -18dB 0 NL66we 0.2W OZ7IT JO65df 7123km 321deg


OF78 VK6BMT 20 - (May 2-7,9,12-14,16-23,25,27,29)

  97 tx 2022-05-02 07:14 OZ7IT 14.097142 -23dB 0 JO65df 5W VK6BMT OF78ve 13688km 99deg
  77  2022-05-02 07:12 VK6BMT 14.097099 -10dB 0 OF78ve 5W OZ7IT JO65df 13688km 319deg

   VK6CQ 40,20 - (May 1-5,7-13,15-17)

   6 tx 2022-05-07 22:46 OZ7IT 7.040059 -27dB 0 JO65df 5W VK6CQ OF78 13612km 100deg
   4  2022-05-07 22:42 VK6CQ 7.040032 -27dB 0 OF78wa 5W OZ7IT JO65df 13708km 318deg
  10 tx 2022-05-02 23:44 OZ7IT 14.097145 -25dB 0 JO65df 5W VK6CQ OF78 13612km 100deg
  69  2022-05-02 23:40 VK6CQ 14.097042 -15dB 0 OF78wa 5W OZ7IT JO65df 13708km 318deg

   VK6XQ 40,20 - (May 14)

   3 tx 2022-05-14 17:50 OZ7IT 7.040061 -24dB 0 JO65df 5W VK6XQ OF78 13612km 100deg
   4  2022-05-14 17:56 VK6XQ 7.040035 -21dB 0 OF78 5W OZ7IT JO65df 13612km 319deg
   1 tx 2022-05-14 16:44 OZ7IT 14.097145 -25dB 0 JO65df 5W VK6XQ OF78 13612km 100deg
   6  2022-05-14 16:40 VK6XQ 14.097031 -17dB 0 OF78 5W OZ7IT JO65df 13612km 319deg


OF88 VK6PK 10 - (May 24-27,31)

  22 tx 2022-05-24 07:02 OZ7IT 28.126112 -22dB 0 JO65df 2W VK6PK OF88ee 13725km 99deg
  39  2022-05-24 07:00 VK6PK 28.126164 -24dB 1 OF88ee 2W OZ7IT JO65df 13725km 318deg


OJ03 9M2FRI 30,20 - (May 15,17,21,30)

   4 tx 2022-05-21 18:46 OZ7IT 10.140176 -24dB 0 JO65df 5W 9M2FRI OJ03qb 9670km 89deg
   7  2022-05-15 23:02 9M2FRI 10.140225 -24dB 0 OJ03rb 5W OZ7IT JO65df 9675km 325deg
   4 tx 2022-05-17 17:42 OZ7IT 14.097107 -24dB -2 JO65df 5W 9M2FRI OJ03qb 9670km 89deg
   9  2022-05-17 17:44 9M2FRI 14.097135 -19dB 0 OJ03qb 5W OZ7IT JO65df 9670km 325deg


OK04 E27ASY 10 - (May 16,22)

   2 tx 2022-05-16 08:20 OZ7IT 28.126099 -29dB 0 JO65df 5W E27ASY OK04is 8564km 83deg
   1  2022-05-22 09:38 E27ASY 28.126065 -26dB -2 OK04is 5W OZ7IT JO65df 8564km 324deg


OM20 BA8DX 10 - (May 3)

   1 tx 2022-05-03 09:44 OZ7IT 28.126136 -23dB 0 JO65df 5W BA8DX OM20ap 7360km 70deg
   3  2022-05-03 09:48 BA8DX 28.126082 -3dB 0 OM20ap 5W OZ7IT JO65df 7360km 321deg


PF86 VK5KJG 20 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 05:06 OZ7IT 14.097137 -27dB 0 JO65df 5W VK5KJG PF86sx 15162km 83deg
   2  2022-05-01 05:02 VK5KJG 14.097103 -1dB -1 PF86 5W OZ7IT JO65df 15166km 317deg


PF95 VK5ATN 30,10 - (May 3,6-7,10-11,15,20,23-27,31)

   2 tx 2022-05-27 21:46 OZ7IT 10.140177 -25dB 0 JO65df 5W VK5ATN/B PF95fu 15311km 83deg
   1  2022-05-31 17:36 VK5ATN/A 10.140200 -21dB 0 PF95fu 2W OZ7IT JO65df 15311km 317deg
  53 tx 2022-05-03 08:20 OZ7IT 28.126157 -27dB 0 JO65df 5W VK5ATN/B PF95fu 15311km 83deg
  32  2022-05-03 08:18 VK5ATN/B 28.126067 -23dB 0 PF95fu 1W OZ7IT JO65df 15311km 317deg

   VK5MHZ 20 - (May 2,18,20,25-26,29)

   8 tx 2022-05-26 05:26 OZ7IT 14.097159 -21dB 0 JO65df 5W VK5MHZ PF95gd 15374km 84deg
   1  2022-05-25 04:02 VK5MHZ 14.097079 -2dB 0 PF95gd 5W OZ7IT JO65df 15374km 316deg


PF96 VK5GY 20 - (May 11)

   2 tx 2022-05-11 06:20 OZ7IT 14.097145 -24dB 0 JO65df 5W VK5GY PF96dt 15223km 82deg
   1  2022-05-11 06:10 VK5GY 14.097056 -2dB 0 PF96dt 5W OZ7IT JO65df 15223km 318deg


PH57 VK2JN 20 - (May 4,7-15,17-21,23-28,31)

  65 tx 2022-05-08 06:20 OZ7IT 14.097138 -21dB 0 JO65df 5W VK2JN PH57kp 12926km 73deg
  136  2022-05-08 06:22 VK2JN 14.097037 -23dB 0 PH57kp 5W OZ7IT JO65df 12926km 326deg


PM36 HL3AMO 17 - (May 14,21)

   1 tx 2022-05-21 19:42 OZ7IT 18.106073 -25dB 0 JO65df 5W HL3AMO-2 PM36pj 8110km 50deg
   1  2022-05-14 18:20 HL3AMO 18.106049 -26dB 0 PM36pj 0.01W OZ7IT JO65df 8110km 327deg


PM74 JA5FFO 15 - (May 1-3,6-7,10-14,16-27,29,31)

   1 tx 2022-05-26 20:44 OZ7IT 21.096125 -21dB 0 JO65df 2W JA5FFO PM74bi 8626km 46deg
  141  2022-05-26 20:48 JA5FFO 21.096147 -17dB 0 PM74bi 0.5W OZ7IT JO65df 8626km 330deg

   JA5NVN 20 - (May 2-3,5-12,14-22,24,26,28-30)

   6 tx 2022-05-08 21:10 OZ7IT 14.097138 -26dB 0 JO65df 5W JA5NVN PM74ec 8661km 46deg
  94  2022-05-08 21:06 JA5NVN 14.097178 -28dB 0 PM74ec 1W OZ7IT JO65df 8661km 330deg

   JH3APN 17 - (May 1,4,14-15)

   1 tx 2022-05-15 14:22 OZ7IT 18.106100 -18dB 0 JO65df 5W JH3APN PM74tq 8661km 45deg
  16  2022-05-15 14:24 JH3APN 18.106052 -11dB 0 PM74tq 5W OZ7IT JO65df 8661km 331deg


PM85 JA2STU 17 - (May 2,21-22)

   2 tx 2022-05-21 19:42 OZ7IT 18.106114 -25dB 0 JO65df 5W JA2STU PM85jg 8656km 43deg
   3  2022-05-21 19:32 JA2STU 18.106035 -26dB 0 PM85jg 1W OZ7IT JO65df 8656km 331deg


QE29 VK7CMV 20 - (May 1-4)

  41 tx 2022-05-01 05:30 OZ7IT 14.097143 -5dB 0 JO65df 5W VK7CMV QE29od 16258km 85deg
  52  2022-05-01 05:28 VK7CMV 14.097157 -17dB 0 QE29od 1W OZ7IT JO65df 16258km 311deg


QE38 VK7BO 40,20 - (May 1-5,8-9,17,19,21-22)

  41 tx 2022-05-04 05:30 OZ7IT 7.040060 -21dB 0 JO65df 5W VK7BO QE38mo 16413km 84deg
  12  2022-05-04 05:32 VK7BO 7.040196 -30dB 0 QE38mo 5W OZ7IT JO65df 16413km 311deg
  46 tx 2022-05-04 08:40 OZ7IT 14.097148 -26dB 0 JO65df 5W VK7BO QE38mo 16413km 84deg
  66  2022-05-04 08:38 VK7BO 14.097194 -13dB 0 QE38mo 5W OZ7IT JO65df 16413km 311deg

   VK7DIK 80,30 - (May 1,11-13,15-17,29-31)

   3 tx 2022-05-13 19:12 OZ7IT 3.570117 -27dB 0 JO65df 5W VK7DIK QE38cu 16342km 84deg
   3  2022-05-13 21:08 VK7DIK 3.570149 -23dB 0 QE38cu 10W OZ7IT JO65df 16342km 311deg
   1 tx 2022-05-12 21:48 OZ7IT 10.140149 -24dB 0 JO65df 5W VK7DIK QE38cu 16342km 84deg
  15  2022-05-12 22:08 VK7DIK 10.140255 -19dB 0 QE38cu 10W OZ7IT JO65df 16342km 311deg


QF02 VK3OTR 10 - (May 27)

   1 tx 2022-05-27 06:22 OZ7IT 28.126088 -12dB 0 JO65df 2W VK3OTR QF02wh 15808km 84deg
   6  2022-05-27 06:24 VK3OTR 28.126095 -14dB 0 QF02wh 10W OZ7IT JO65df 15808km 314deg

   VK5DG 20 - (May 5-17)

  313 tx 2022-05-09 06:24 OZ7IT 14.097133 -11dB 0 JO65df 5W VK5DG QF02 15737km 84deg
   5  2022-05-09 06:26 VK5DG 14.097153 2dB 0 QF02jd 5W OZ7IT JO65df 15752km 314deg


QF12 VK3ABV 20 - (May 6-13,26-27)

  61 tx 2022-05-09 04:50 OZ7IT 14.097164 -12dB 0 JO65df 5W VK3ABV QF12vk 15919km 82deg
  50  2022-05-09 04:52 VK3ABV 14.097076 -13dB 0 QF12vk 2W OZ7IT JO65df 15919km 315deg

   VK3JTM 20,17 - (May 8,27)

   1 tx 2022-05-08 02:22 OZ7IT 14.097137 -22dB 0 JO65df 5W VK3JTM QF12lr 15844km 82deg
   1  2022-05-27 04:14 VK3JTM 14.097099 5dB 0 QF12lr 5W OZ7IT JO65df 15844km 315deg
   3 tx 2022-05-27 04:48 OZ7IT 18.106116 -27dB 0 JO65df 5W VK3JTM QF12lr 15844km 82deg
   8  2022-05-27 04:46 VK3JTM 18.106113 -19dB 0 QF12lr 5W OZ7IT JO65df 15844km 315deg

   VK3VJP 20 - (May 21-23,25-27,29)

  25 tx 2022-05-21 23:30 OZ7IT 14.097127 -7dB 0 JO65df 5W VK3VJP QF12 15863km 83deg
  31  2022-05-21 23:24 VK3VJP 14.097111 -14dB 0 QF12 5W OZ7IT JO65df 15863km 315deg


QF22 VK3ART 20 - (May 8,10)

   2 tx 2022-05-08 07:08 OZ7IT 14.097142 -12dB 0 JO65df 5W VK3ART QF22od 16030km 81deg
   4  2022-05-08 07:22 VK3ART 14.097147 -12dB 0 QF22od 2W OZ7IT JO65df 16030km 314deg

   VK3CWF 10 - (May 25-27)

   5 tx 2022-05-26 07:52 OZ7IT 28.126062 -24dB 0 JO65df 2W VK3CWF QF22ke 16006km 81deg
   5  2022-05-26 07:50 VK3CWF 28.126059 -9dB -1 QF22ke 50W OZ7IT JO65df 16006km 314deg

   VK3KCX 10 - (May 1,6-7,11,15-16,18-19,22,25-26)

  12 tx 2022-05-06 07:50 OZ7IT 28.126135 -31dB 0 JO65df 5W VK3KCX/1 QF22qd 16041km 81deg
  106  2022-05-06 07:48 VK3KCX/1 28.126040 -6dB 0 QF22qd 50W OZ7IT JO65df 16041km 315deg

   VK3LU 20 - (May 2-21,23,25,27,29)

  154 tx 2022-05-03 05:04 OZ7IT 14.097143 -13dB 0 JO65df 5W VK3LU QF22rs 15997km 80deg
  153  2022-05-03 05:06 VK3LU 14.097157 -15dB 0 QF22rs 1W OZ7IT JO65df 15997km 315deg

   VK3MI 40 - (May 1-4,7-31)

  49 tx 2022-05-01 17:08 OZ7IT 7.040057 -27dB 0 JO65df 5W VK3MI QF22ne 16022km 81deg
  307  2022-05-01 17:06 VK3MI 7.040194 -25dB 0 QF22ne 5W OZ7IT JO65df 16022km 315deg

   VK3QD 20 - (May 2-16,18-23,25-28)

  22 tx 2022-05-05 07:10 OZ7IT 14.097160 -18dB 1 JO65df 5W VK3QD QF22ik 15976km 81deg
  94  2022-05-05 07:06 VK3QD 14.097065 -12dB 0 QF22ik 2W OZ7IT JO65df 15976km 315deg

   VK3TEK 20 - (May 4)

   4 tx 2022-05-04 05:32 OZ7IT 14.097141 -19dB 0 JO65df 5W VK3TEK QF22oe 16027km 81deg
   8  2022-05-04 05:34 VK3TEK 14.097157 -29dB 0 QF22oe 0.1W OZ7IT JO65df 16027km 315deg


QF31 VK3NFI 10 - (May 24)

   4 tx 2022-05-24 07:44 OZ7IT 28.126088 -18dB 0 JO65df 2W VK3NFI QF31es 16133km 80deg
   1  2022-05-24 07:42 VK3NFI 28.126087 -18dB 0 QF31es 1W OZ7IT JO65df 16133km 314deg


QF44 VK1MDJ 20 - (May 26,28)

   1 tx 2022-05-26 05:48 OZ7IT 14.097164 -20dB 2 JO65df 5W VK1MDJ QF44nn 16079km 74deg
   2  2022-05-28 05:42 VK1MDJ 14.097107 -21dB 0 QF44nn 0.2W OZ7IT JO65df 16079km 318deg

   VK2COW 20 - (May 3-27,29-31)

  630 tx 2022-05-08 05:56 OZ7IT 14.097142 -3dB 0 JO65df 5W VK2COW QF44ox 16050km 74deg
   4  2022-05-08 05:58 VK2COW 14.097130 -4dB -1 QF44ox 5W OZ7IT JO65df 16050km 318deg


QF55 VK2JBX 20 - (May 3-7,10-14,16,20)

   3 tx 2022-05-10 05:14 OZ7IT 14.097146 -28dB 0 JO65df 5W VK2JBX QF55hd 16122km 72deg
  34  2022-05-10 05:08 VK2JBX 14.097093 -19dB 0 QF55hd 1W OZ7IT JO65df 16122km 319deg

   VK2NJP 40,20 - (May 3,13-14,22-23,31)

  14 tx 2022-05-13 19:08 OZ7IT 7.040075 -21dB 0 JO65df 5W VK2NJP QF55hc 16126km 72deg
   2  2022-05-13 19:14 VK2NJP 7.040081 -25dB 0 QF55hc 0.5W OZ7IT JO65df 16126km 319deg
  22 tx 2022-05-03 04:22 OZ7IT 14.097187 -14dB 2 JO65df 5W VK2NJP QF55hc 16126km 72deg
  48  2022-05-03 04:20 VK2NJP 14.097057 -16dB -3 QF55hc 0.5W OZ7IT JO65df 16126km 319deg

   VK2YN 20 - (May 3,14-15)

  58 tx 2022-05-03 04:44 OZ7IT 14.097147 -3dB 0 JO65df 5W VK2YN QF55if 16120km 72deg
  48  2022-05-03 04:42 VK2YN 14.097094 -7dB 0 QF55if 1W OZ7IT JO65df 16120km 319deg


QF56 VK2AAA 20 - (May 1-14,21-22)

  232 tx 2022-05-01 04:44 OZ7IT 14.097145 -18dB 0 JO65df 5W VK2AAA QF56og 16062km 70deg
  488  2022-05-01 04:46 VK2AAA 14.097095 -16dB 0 QF56og 5W OZ7IT JO65df 16062km 320deg

   VK2AGB 20 - (May 5,7)

   1 tx 2022-05-05 06:20 OZ7IT 14.097143 -24dB 0 JO65df 5W VK2AGB QF56oc 16076km 70deg
  13  2022-05-05 06:22 VK2AGB 14.097143 -26dB -1 QF56oc 0.5W OZ7IT JO65df 16076km 320deg

   VK2DAY 20 - (May 4-5,14-15)

   3 tx 2022-05-05 05:50 OZ7IT 14.097180 -18dB 0 JO65df 5W VK2DAY QF56mg 16052km 70deg
  14  2022-05-05 05:52 VK2DAY 14.097060 -7dB 0 QF56mg 5W OZ7IT JO65df 16052km 320deg

   VK2DVM 10 - (May 6-7,20,22-26,29)

  15 tx 2022-05-24 05:10 OZ7IT 28.126060 -21dB 1 JO65df 2W VK2DVM QF56di 16000km 71deg
  65  2022-05-24 05:12 VK2DVM 28.126111 -3dB 0 QF56di 5W OZ7IT JO65df 16000km 320deg

   VK2EFM 10 - (May 8,10-11,16,18-20,22-27)

  39 tx 2022-05-08 21:28 OZ7IT 28.126123 -20dB 0 JO65df 5W VK2EFM QF56oq 16027km 70deg
  170  2022-05-08 21:26 VK2EFM 28.126092 -18dB 0 QF56oq 5W OZ7IT JO65df 16027km 320deg

   VK2IJM 10 - (May 3,8,10-11,25)

   1 tx 2022-05-08 21:28 OZ7IT 28.126121 -26dB 0 JO65df 5W VK2IJM QF56ni 16050km 70deg
  17  2022-05-08 21:22 VK2IJM 28.126104 -19dB 0 QF56ni 10W OZ7IT JO65df 16050km 320deg

   VK2TK 20 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 06:40 OZ7IT 14.097104 -12dB 0 JO65df 5W VK2TK QF56eh 16009km 71deg
   3  2022-05-02 06:38 VK2TK 14.097036 -5dB 0 QF56eh 5W OZ7IT JO65df 16009km 320deg


QF57 VK2POP 20 - (May 5,21)

   1 tx 2022-05-21 16:44 OZ7IT 14.097154 -26dB 0 JO65df 5W VK2POP QF57 15944km 69deg
   2  2022-05-05 06:52 VK2POP 14.097069 -19dB 0 QF57kr 5W OZ7IT JO65df 15917km 321deg

   VK2SDX 40 - (May 3-4)

   2 tx 2022-05-03 18:22 OZ7IT 7.040063 -23dB 0 JO65df 5W VK2SDX QF57tf 16005km 69deg
   1  2022-05-03 18:06 VK2SDX 7.040143 -22dB 0 QF57tf 5W OZ7IT JO65df 16005km 321deg


QF68 VK2JMR 10 - (May 2-8,10-11,15-16,18-20,22-27)

  31 tx 2022-05-07 06:42 OZ7IT 28.126131 -25dB 0 JO65df 5W VK2JMR QF68ki 15980km 66deg
  170  2022-05-07 06:44 VK2JMR 28.126094 -10dB 0 QF68ki 10W OZ7IT JO65df 15980km 322deg


QG51 VK4LEW 40,20 - (May 2,4-6,14,21,24)

  32 tx 2022-05-04 18:20 OZ7IT 7.040057 -23dB 0 JO65df 5W VK4LEW QG51wh 15659km 64deg
  11  2022-05-04 18:22 VK4LEW 7.040085 -21dB 0 QG51wh 1W OZ7IT JO65df 15659km 324deg
   3 tx 2022-05-04 06:58 OZ7IT 14.097141 -25dB 0 JO65df 5W VK4LEW QG51wh 15659km 64deg
  15  2022-05-04 06:56 VK4LEW 14.097128 -14dB 0 QG51wh 1W OZ7IT JO65df 15659km 324deg


QG62 VK4GRA 40 - (May 20)

   2 tx 2022-05-20 18:20 OZ7IT 7.040058 -23dB 0 JO65df 5W VK4GRA QG62ji 15616km 62deg
   4  2022-05-20 18:24 VK4GRA 7.040074 -23dB 0 QG62ji 5W OZ7IT JO65df 15616km 325deg

   VK4IIO 20 - (May 1-5,20)

  37 tx 2022-05-01 06:46 OZ7IT 14.097138 -7dB -1 JO65df 5W VK4IIO QG62ko 15598km 62deg
  120  2022-05-01 06:48 VK4IIO 14.097102 0dB -1 QG62ko 2W OZ7IT JO65df 15598km 325deg

   VK4LAH 20 - (May 5,7-8,12-13,21)

   8 tx 2022-05-12 04:40 OZ7IT 14.097140 -23dB 0 JO65df 5W VK4LAH QG62nk 15627km 62deg
  31  2022-05-12 04:42 VK4LAH 14.097100 -8dB -1 QG62nk 1W OZ7IT JO65df 15627km 325deg

   VK4MOT 20 - (May 3)

   1 tx 2022-05-03 20:22 OZ7IT 14.097147 -27dB 0 JO65df 5W VK4MOT QG62 15614km 62deg
  17  2022-05-03 20:20 VK4MOT 14.097126 -18dB 0 QG62 0.5W OZ7IT JO65df 15614km 325deg

   VK4NE 20,10 - (May 1,5,18,20,24,26)

   6 tx 2022-05-01 05:06 OZ7IT 14.097140 -24dB 0 JO65df 5W VK4NE QG62 15614km 62deg
  10  2022-05-01 05:08 VK4NE 14.097100 -24dB 0 QG62nj 5W OZ7IT JO65df 15631km 325deg
   4 tx 2022-05-18 07:32 OZ7IT 28.126068 -22dB 0 JO65df 5W VK4NE QG62 15614km 62deg
  18  2022-05-18 07:34 VK4NE 28.126097 -24dB 0 QG62nj 5W OZ7IT JO65df 15631km 325deg

   VK4PHD 20 - (May 3)

   3 tx 2022-05-03 05:50 OZ7IT 14.097147 -23dB 0 JO65df 5W VK4PHD QG62nw 15581km 61deg
   7  2022-05-03 05:54 VK4PHD 14.097094 -12dB 0 QG62nw 5W OZ7IT JO65df 15581km 326deg

   VK4WGR 40 - (May 3,19)

  14 tx 2022-05-03 17:26 OZ7IT 7.040061 -28dB 0 JO65df 5W VK4WGR QG62ns 15597km 61deg
   1  2022-05-03 17:10 VK4WGR 7.040196 -32dB 0 QG62ns 0.5W OZ7IT JO65df 15597km 326deg


QM06 JS1YCY 17 - (May 6,13,17-18,22-24,26)

   1 tx 2022-05-06 20:20 OZ7IT 18.106124 -26dB 0 JO65df 5W JS1YCY QM06bb 8720km 41deg
  286  2022-05-06 20:22 JS1YCY 18.106085 -7dB -1 QM06bb 5W OZ7IT JO65df 8720km 333deg


RE43 ZL4SY 40,20 - (May 2,6,9-11,17-19,26-28,30-31)

   5 tx 2022-05-31 20:46 OZ7IT 7.040058 -27dB 0 JO65df 5W ZL4SY RE43vo 18167km 67deg
   2  2022-05-30 03:26 ZL4SY 7.040099 -21dB 0 RE43vo 10W OZ7IT JO65df 18167km 310deg
  19 tx 2022-05-09 23:04 OZ7IT 14.097138 -23dB 0 JO65df 5W ZL4SY RE43vo 18167km 67deg
  34  2022-05-09 23:00 ZL4SY 14.097100 -12dB 0 RE43vo 10W OZ7IT JO65df 18167km 310deg


RE54 ZL4DC 20 - (May 10-13)

  53 tx 2022-05-10 04:24 OZ7IT 14.097137 -22dB 0 JO65df 5W ZL4DC RE54fd 18165km 65deg
  77  2022-05-10 04:26 ZL4DC 14.097061 -1dB -2 RE54fd 5W OZ7IT JO65df 18165km 312degOZ7IT-JO65 - Number of Detailed WSPR Records by Date
----------
  Date   Count
---------- -----
2022-05-01  512
2022-05-02  328
2022-05-03  271
2022-05-04  212
2022-05-05  238
2022-05-06  235
2022-05-07  166
2022-05-08  217
2022-05-09  152
2022-05-10  136
2022-05-11  146
2022-05-12  134
2022-05-13  128
2022-05-14  152
2022-05-15  171
2022-05-16  132
2022-05-17  143
2022-05-18  185
2022-05-19  163
2022-05-20  132
2022-05-21  148
2022-05-22  172
2022-05-23  152
2022-05-24  272
2022-05-25  157
2022-05-26  204
2022-05-27  198
2022-05-28  116
2022-05-29  106
2022-05-30   90
2022-05-31  101


OZ7IT-JO65 - Summary of Daily 2-Way WSPR Reports
----------  (BOLD callsign = First daily 2-way report on the band this month
               or first daily SWL/1-way report on any band)
       ("*" before *GRID-CALLSIGN = No 2-way reports with OZ7IT-JO65)
       ("*" after GRID-CALLSIGN* = No 2-way reports for all callsigns)


2022-05-01 OZ7IT-JO65 (406)

 15 160m  IO65-EI7HZB--1/11 IO80-G7RMG---1/5  IO82-M0UNI---1/1  IO91-G4BOO---1/18
      IO93-G8ORM---1/6  JN46-HB9TMC--1/15 JN48-DF2UU---1/4  JN54-IW4BTJ--1/22
      JN89-OK2IP---1/1  JO01-M0XDC---1/4  JO42-DL4XJ---1/11 JO59-LA6NCA--1/1
      JO61-DL1HWK--1/6  JO65-5Q9T----1/30 JO65-OZ2JBR--1/29

 44  80m  IM58-CT1EBQ--1/22 IO65-EI7HZB--1/10 IO80-G3SXH---1/12 IO80-G7RMG---1/7
      IO81-G4LEN---1/30 IO81-MW0ATK--1/10 IO82-M0UNI---1/2  IO91-G0AMO---1/13
      IO91-G0CQZ---1/2  IO92-M0WCZ---1/27 IO92-M0XXT---1/7  IO93-G8ORM---1/27
      JN25-F4VTR---1/1  JN47-DF1GU---1/12 JN48-DK2DB---1/31 JN48-DL1GCD--1/1
      JN48-DL9GCW--1/2  JN48-DO1CDE--1/1  JN49-DF7GB---1/19 JN49-DL8FCL--1/13
      JN78-OE3KFB--1/5  JN89-OK2IP---1/1  JO00-G3JKF---1/7  JO01-M0PWX---1/18
      JO01-M0XDC---1/8  JO20-PA3AQR--1/1  JO21-ON7KB---1/16 JO21-ON7KO---1/4
      JO22-PA2W----1/16 JO31-DK8JP---1/31 JO31-DL2PK---1/31 JO31-PA0MLC--1/1
      JO32-PA9RW---1/2  JO40-DL3EL---1/18 JO42-DF5XB---1/1  JO42-DL4XJ---1/28
      JO42-DO6RPS--1/23 JO60-DM3FML--1/9  JO65-OZ2JBR--1/31 JP54-LB9YE---1/1
      KO33-EU1ST---1/1  KO85-R2AVZ---1/1  KP20-OH3FR---1/30 KP32-OH3HE---1/23

 9  60m  IO82-M0UNI---1/4  IO90-G4ZFQ---1/31 JO01-M0PWX---1/13 JO31-DK8JP---1/23
      JO31-DL2PK---1/31 JO31-DL8YCA--1/25 JO42-DL4XJ---1/20 JO65-OZ2JBR--1/31
      KP03-OH1LSQ--1/2

 98  40m  EN72-N8AYY---1/7  FM18-KB3EDF--1/22 FM29-WA3DNM--1/10 FN03-VA3JDL--1/4
      FN10-AC3V----1/9  FN13-N2HQI---1/31 FN31-KK1D----1/14 FN42-WA1UMU--1/3
      FN42-WA9WTK--1/13 FN44-AJ8S----1/24 FN53-AC1LL---1/19 FN84-VE1COR--1/2
      GH64-PT2FHC--1/31 IM58-CT1EBQ--1/30 IO65-EI7HZB--1/10 IO80-G3SXH---1/16
      IO80-G4XCS---1/27 IO80-G7RMG---1/7  IO81-G4LEN---1/31 IO82-2E0DSS--1/29
      IO82-M0UNI---1/12 IO83-G1NUU---1/4  IO83-M3DCI---1/2  IO83-MW0ARL--1/1
      IO84-2E0ACE--1/1  IO87-MM5SHA--1/2  IO88-GM4SJB--1/25 IO90-G4GCI---1/18
      IO90-M0DDU---1/4  IO91-G0AMO---1/12 IO91-G7EOB---1/31 IO92-M0WCZ---1/30
      IO92-M0XXT---1/7  IO93-G0FVN---1/1  IO93-G4EKJ---1/5  IO93-G8ORM---1/31
      IO93-M0VII---1/28 IO94-M0WWS---1/29 IO94-M7JRF---1/4  JN03-F1JSC---1/30
      JN09-F5RAV---1/3  JN34-IU1GLI--1/8  JN39-DL9DAT--1/20 JN47-DF1GU---1/13
      JN48-DJ1SP---1/7  JN48-DK2DB---1/31 JN48-DL9GCW--1/22 JN49-DF7GB---1/22
      JN49-DH5SW---1/14 JN55-IW2JPB--1/2  JN57-OE7HKJ--1/1  JN58-DG7RJ---1/31
      JN58-DL2JA---1/31 JN58-DL2MUC--1/2  JN59-DB1NN---1/10 JN59-DL3NDR--1/1
      JN78-OE3KFB--1/25 JN79-OK7MS---1/2  JN86-S51RS---1/26 JN89-OK2IP---1/1
      JO00-G3JKF---1/8  JO01-G4WNF---1/6  JO01-M0PWX---1/21 JO01-M0XDC---1/12
      JO10-ON4LEY--1/2  JO11-PA0RDT--1/25 JO20-ON4WS---1/31 JO20-ON6AO---1/31
      JO21-ON7KB---1/16 JO21-PA3GHQ--1/10 JO21-PB0AIC--1/7  JO21-PD2LEO--1/9
      JO21-PD5GEA--1/3  JO31-DD1EH---1/26 JO31-DK8JP---1/31 JO31-DL2PK---1/31
      JO31-DL8YCA--1/13 JO32-DL2BBC--1/28 JO32-PE5JW---1/1  JO33-PA1SDB--1/2
      JO33-PE2WB---1/11 JO40-DL3EL---1/31 JO42-DL4XJ---1/30 JO53-DF3LZ---1/24
      JO60-DM3FML--1/12 JO62-DC7TO---1/27 JO65-OZ2JBR--1/31 JP20-LB2NI---1/21
      JP66-LA2VLA--1/1  KM71-4Z4TJ---1/3  KO14-R2FBI---1/1  KO85-R2AVZ---1/1
      KO85-UB3AQI--1/6  KP10-OG1W----1/2  KP20-OH3FR---1/30 KP32-OH3HE---1/31
      QE38-VK7BO---1/6  QF22-VK3MI---1/17

 68  30m  EL89-W3HH----1/31 EM12-KG5ZDA--1/11 EM73-K4EH----1/7  EM85-W4TGB---1/3
      EN42-KS0FT---1/4  EN61-AL7DS---1/15 FM07-N4IW----1/7  FM19-KB3EOF--1/17
      FM19-KF4HCW--1/21 FN13-N2AJX---1/22 FN13-N2HQI---1/28 FN25-VE3EBR--1/28
      FN31-KK1D----1/16 FN42-WA1RAJ--1/16 FN42-WA9WTK--1/16 FN44-AJ8S----1/29
      FN53-AC1LL---1/20 FN54-K1BZ----1/31 FN84-VE1INN--1/29 GH64-PT2FHC--1/31
      IB59-DP0GVN--1/4  IL18-EA8DBU--1/17 IM97-EA5IHM--1/3  IN96-F4ASK---1/31
      IO63-EI5IN---1/2  IO70-G1LQT---1/1  IO75-GM3RQQ--1/11 IO75-MM0RKT--1/1
      IO82-M0UNI---1/1  IO91-G0AMO---1/10 IO92-M0WCZ---1/24 IO92-M0XXT---1/8
      IO93-G8ORM---1/31 JN18-F1IPY---1/6  JN23-F6EGX---1/28 JN24-F1VMV---1/31
      JN36-HB9DAZ--1/3  JN47-DF1GU---1/13 JN49-DF7GB---1/22 JN53-IU5HKX--1/1
      JN58-DG7RJ---1/30 JN58-DL2JA---1/6  JN58-DL2MUC--1/4  JN61-IW0HOP--1/4
      JN65-IU3JQI--1/4  JN67-DJ6CX---1/6  JN77-OE6CHD--1/1  JN78-OE1MSB--1/1
      JN88-OE1RPW--1/7  JN89-OK2IP---1/1  JO00-G3JKF---1/19 JO01-G8AXA---1/1
      JO01-M0PWX---1/14 JO01-M0XDC---1/12 JO21-ON7KB---1/15 JO22-PA1GVZ--1/22
      JO22-PB2GT---1/16 JO31-DK8JP---1/31 JO40-DL3EL---1/13 JO60-DM3FML--1/9
      JO65-OZ2JBR--1/29 KN07-HG0GU---1/1  KO85-R2AVZ---1/1  KP11-OH3LMN--1/4
      KP20-OH3FR---1/28 KP21-OH3HTI--1/30 KP32-OH3HE---1/30 LN28-R4ADW---1/21

140  20m  EL98-KD8TUO--1/24 EL98-KN4BDF--1/1  EL98-KX4NM---1/1  EL99-KE8KYP--1/7
      EM12-KE7A----1/29 EM12-KG5ZDA--1/25 EM38-KC0JDW--1/8  EM70-NI5F----1/24
      EM74-KD4OTA--1/24 EM75-KE7GZ---1/28 EM75-KV4XY---1/23 EM76-W6NCB---1/1
      EM92-AC4DH---1/20 EM98-KJ4WSR--1/1  EN34-WB0PKG--1/1  EN38-AC0JX---1/21
      EN43-WB9BJQ--1/1  EN52-KD9QZO--1/25 EN61-KB8VME--1/4  EN71-K9JJM---1/18
      FE91-DP0POL--1/1  FF73-LU7UMJ--1/1  FM04-AC4ML---1/3  FM07-N4IW----1/11
      FM16-KN4NBI--1/31 FM18-W0QV----1/3  FM19-KB3EOF--1/19 FM19-KF4HCW--1/22
      FM19-KO4PGC--1/6  FM19-W3BCW---1/4  FM19-WB3AVN--1/1  FM29-WA3DNM--1/10
      FN00-W3HRS---1/3  FN10-AC3V----1/28 FN11-AC3V----1/27 FN12-AE2EA---1/2
      FN12-W2JCT---1/1  FN13-KC2YSU--1/15 FN13-N2HQI---1/31 FN15-VE3OWV--1/16
      FN20-N2WH----1/7  FN20-W2GNN---1/16 FN25-VA3GLB--1/1  FN31-K1TBD---1/1
      FN31-KK1D----1/16 FN31-WY1U----1/23 FN32-N1QVE---1/3  FN41-K1YZY---1/28
      FN42-AC1BC---1/23 FN42-WA1RAJ--1/23 FN42-WA9WTK--1/18 FN44-AJ8S----1/29
      FN53-AC1LL---1/24 GH64-PT2FHC--1/31 HP94-TF3HZ---1/21 IB59-DP0GVN--1/6
      IL18-EA8DBU--1/27 IM58-CT1EBQ--1/31 IM59-CT1FKN--1/1  IN80-EA4FZN--1/1
      IN93-F5LKO---1/1  IN95-F4WCW---1/1  IO62-EI3IUB--1/4  IO65-EI7HZB--1/11
      IO74-GI3VAF--1/27 IO75-GM3RQQ--1/10 IO80-G3SXH---1/14 IO80-G7RMG---1/6
      IO80-M0AIJ---1/9  IO80-M7MDB---1/5  IO81-G0KTN---1/31 IO81-G4GVZ---1/8
      IO81-G4LEN---1/29 IO81-G4PCI---1/31 IO81-M7SXB---1/2  IO81-MW0KST--1/7
      IO82-G3XDH---1/9  IO82-G6UZT---1/6  IO82-M0UNI---1/8  IO83-G0FCA---1/27
      IO83-G0IDE---1/18 IO83-M7ELO---1/4  IO83-MW1MDH--1/2  IO85-MM7BWK--1/12
      IO90-G4GCI---1/12 IO91-G7JYM---1/24 IO92-G0IMX---1/12 IO92-M0SDM---1/4
      IO92-M0XXT---1/7  IO93-G8ORM---1/27 IO93-M0IVJ---1/1  JM78-IT9YBG--1/1
      JN01-EA3ANS--1/1  JN03-F1JSC---1/29 JN08-F4WDO---1/2  JN09-F5RAV---1/9
      JN11-EA3IGT--1/1  JN44-IK2PYX--1/2  JN47-DF1GU---1/12 JN48-DL1GCD--1/1
      JN49-DF7GB---1/17 JN49-DL8FCL--1/11 JN58-DG7RJ---1/20 JN58-DJ0CC---1/1
      JN58-DL2UD---1/10 JN65-IW3HBX--1/18 JN67-DJ6CX---1/1  JN97-HG6PTZ--1/1
      JO00-G3JKF---1/17 JO01-G3SPJ---1/9  JO01-M0XDC---1/8  JO01-M1EGP---1/3
      JO20-ON4WS---1/30 JO31-DK8EQ---1/1  JO31-DK8JP---1/30 JO31-PA0MLC--1/16
      JO40-DL3EL---1/13 JO45-OZ1LNR--1/2  JO52-DB2OM---1/8  JO65-OZ1LIF--1/27
      JO65-OZ2JBR--1/31 KM71-4Z4TJ---1/20 KN08-OM0AB---1/5  KN22-DB5KH---1/1
      KN35-YO4XPF--1/1  KO85-R2DYY---1/1  KO85-RX3AEX--1/3  KP11-OH3FZQ--1/2
      KP20-OH3FR---1/19 KP32-OH3HE---1/26 LL46-7Z1LR---1/6  LN28-R4ADW---1/16
      LO26-R3TGA---1/1  OF78-VK6CQ---1/7  PF86-VK5KJG--1/1  QE29-VK7CMV--1/4
      QE38-VK7BO---1/5  QF56-VK2AAA--1/16 QG62-VK4IIO--1/5  QG62-VK4NE---1/1

 10  17m  FN13-N2HQI---1/30 FN25-VE3UZX--1/1  FN31-KK1D----1/10 FN42-WA9WTK--1/12
      FN44-AJ8S----1/12 FN53-AC1LL---1/8  GH64-PT2FHC--1/31 IM58-CT1EBQ--1/27
      JO65-OZ2JBR--1/29 KO85-R2DYY---1/1

 11  15m  FE90-DP0POL--1/1  FN12-AE2EA---1/2  FN13-N2HQI---1/22 FN20-WA2HYO--1/1
      FN22-N2NOM---1/5  FN44-AJ8S----1/8  FN53-AC1LL---1/9  FN53-W1UX----1/1
      GH64-PT2FHC--1/31 IB59-DP0GVN--1/11 JO65-OZ2JBR--1/31

 2  12m  IB59-DP0GVN--1/10 JO65-OZ2JBR--1/31

 8  10m  IB59-DP0GVN--1/17 IL18-EA8DBU--1/3  JH70-V51DM---1/14 JN44-IZ2DQB--1/2
      JN59-DK4NL---1/17 JO65-OZ1LIF--1/9  JO65-OZ2JBR--1/31 MN72-EX0AA---1/16

 1  6m  JO65-OZ2JBR--1/25

478  SWL *BP51-KL7L*--------1/19 *CM87-KE6GG*-------1/4  *CM87-KF6ZEO*------1/1
      *CM87-KFS*---------1/20 *CM88-K6PZB--------1/4  *CM88-KJ6MKI-------1/4
      *CM88-KPH*---------1/29 *CM88-WB7ABP*------1/3  *CM97-AE6RQ*-------1/4
      *CM98-KP4MD--------1/2  *CM98-WB6TOU*------1/5  *CN94-KK6PR*-------1/18
      *DM09-AG6IF*-------1/4  *DM62-WA5DJJ*------1/15 *DM79-WD0E---------1/24
      *DN06-KL7NA*-------1/7  DN26-K7KTM--------1/1  *DN31-KA7OEI*------1/30
      DN70-N6GN---------1/26 *DO33-VE6JY*-------1/30 *EL29-N5FOG*-------1/25
      *EL29-W5HRH*-------1/3  *EL89-W5APO--------1/3  *EL89-WD4AH--------1/31
      EL96-KM4BL--------1/26  EL96-WB2TQE-------1/1  *EL96-WB4CPJ*------1/7
      *EL98-W4BCX--------1/6  *EL99-K3ZV*--------1/14  EM00-KI5HBO-------1/9
      EM48-AD0MO--------1/6  *EM64-W3PM---------1/20 *EM69-KD9HOE*------1/23
      *EM69-N9AWU*-------1/27  EM72-AI4RY--------1/15 *EM72-K4IQJ*-------1/31
      *EM72-K4JOP*-------1/26 *EM72-W4HOD*-------1/28  EM73-K4COD--------1/20
      EM73-KB1MVX-------1/4  EM74-N4OZI--------1/1  *EM76-NN4H*--------1/19
      *EM79-AB4EN*-------1/28  EM79-N5HJ---------1/2  *EM83-KX4AZ--------1/20
      *EM83-NU2P*--------1/1  *EM84-KR4OS*-------1/2  *EM84-N3PK*--------1/7
      *EM85-KM4BLG*------1/28 *EM85-WA2N*--------1/31 *EM88-W8PYR--------1/1
      EM89-AJ8S---------1/2  *EM89-KD8TTE*------1/21  EN21-N0BKB--------1/4
      *EN33-N0UR*--------1/18 *EN34-N0CALL*------1/3  *EN34-N0NAS*-------1/31
      *EN50-KD9NYE*------1/30 *EN50-W1CLM*-------1/29  EN52-K9DZT--------1/21
      *EN52-K9JKM*-------1/1  EN52-N9CIF--------1/6  *EN53-K9REO*-------1/25
      *EN53-KD9KHZ*------1/25 *EN64-K9HAH*-------1/4  EN72-KC8UHS-------1/3
      EN72-W8OQ---------1/9  *EN74-KX4AZ*-------1/31  EN80-KD8KWH-------1/2
      EN81-KA8BRK-------1/18 *EN90-WA3TTS*------1/31 *EN94-VE3PRO*------1/25
      *FF91-LU3DJ*-------1/28 *FJ08-HP1COO*------1/31 *FM05-K4ZAD*-------1/24
      *FM05-KF4EAG*------1/27 *FM05-N4TTN*-------1/31 *FM06-WD4ELG*------1/31
      *FM08-W4KEL*-------1/29 *FM15-WU2V*--------1/24 *FM16-WB8SCG-------1/23
      *FM17-N4MXZ*-------1/4  FM17-WD4IMI-------1/19 *FM18-K1HTV*-------1/31
      *FM18-KA3BWP*------1/23 *FM18-KX4O*--------1/31 *FM18-N4TVC*-------1/31
      *FM18-W3FGP*-------1/23 *FM19-N3LSB--------1/29 *FM19-W3BX*--------1/28
      *FM19-WA2EUJ*------1/26 *FM19-WS3W*--------1/17 *FN03-SWL-FN03HS*--1/19
      *FN03-SWLKCL2*-----1/20 *FN03-VE3DNL*------1/29  FN10-K3CEV--------1/1
      *FN12-KD2OM*-------1/31 *FN12-W7STF*-------1/2  *FN13-K5KHK*-------1/31
      *FN13-KD2CLR*------1/31 *FN13-WA2ZKD*------1/31 *FN14-VE3NM*-------1/1
      *FN15-VE3CWM*------1/30 *FN20-KB3WFQ*------1/26 *FN20-WB6YAZ*------1/31
      *FN20-WZ7I*--------1/31 *FN21-K3FEF*-------1/31 *FN21-KC3MN*-------1/28
      *FN22-KC2STA1*-----1/28 *FN22-KC2STA4*-----1/30 *FN22-KD2LZI*------1/24
      *FN25-VE3GTC*------1/24 *FN30-WA2TP*-------1/31 *FN32-KB1HFG*------1/16
      *FN33-K1VL*--------1/31  FN41-W1BW---------1/1  *FN42-AA1A*--------1/4
      *FN42-AC1IM*-------1/30 *FN42-KC1PGG*------1/29 *FN42-KF1D*--------1/2
      *FN42-KM3T*--------1/31 *FN42-W1TEJ*-------1/30 *FN43-AB1KW*-------1/31
      *FN53-AB1YX*-------1/31 *GF15-CX8BIT*------1/18 *GG56-PY2GN*-------1/30
      *GG76-PY1EME*------1/31  GH62-PT2JR--------1/1  *HI21-PY7ZC*-------1/4
      *HP75-TF4AH*-------1/31 *HP85-TF4X*--------1/31 *HP93-TF1A*--------1/21
      *IL28-EA8BVP*------1/31  IL38-DF4UE--------1/30 *IL38-EA8BFK*------1/31
      *IM58-CS5SEL*------1/1  *IM58-CT1EDG*------1/29 *IN61-CT2HMR*------1/13
      *IN83-EA1IOW*------1/31 *IN99-W6ELA*-------1/31 *IO63-EI007DX*-----1/20
      *IO63-EI1888*------1/28 *IO63-EI5IYB*------1/1  *IO63-SWLEI1763*---1/22
      IO64-MI0NUM-------1/4  *IO72-MW7SIF*------1/31  IO75-GM4BLO-------1/3
      IO77-2M0JAT-------1/13  IO77-GM0UDL-------1/16  IO81-G3XBI--------1/15
      *IO81-G4LCM--------1/31 *IO81-G8PFR*-------1/28 *IO81-GW8HWS-------1/18
      *IO81-MW0CWF*------1/31 *IO81-SWLIO81*-----1/3  IO82-2E0ILY-------1/29
      IO82-2E0YRT-------1/1  *IO82-G3PWJ*-------1/21 *IO83-G0DUB*-------1/31
      *IO83-G4HYG*-------1/18 *IO83-G7CKX*-------1/26  IO83-M1EIU--------1/20
      *IO83-M7GMG*-------1/1  *IO85-G8DYK*-------1/23  IO87-GM1OXB-------1/21
      *IO90-G3ZIL*-------1/31 *IO90-G4MSA*-------1/28 *IO90-G7ELK*-------1/31
      *IO90-M3XQM*-------1/28 *IO91-2E0UCD*------1/31 *IO91-BG28OH*------1/1
      *IO91-G0WZM*-------1/31 *IO91-G3VPW*-------1/31 *IO91-G4GNK*-------1/5
      *IO91-G4HZX*-------1/31  IO91-G4TNU--------1/27 *IO91-G6VRD*-------1/8
      *IO91-M0RVI--------1/1  IO92-G0GCD--------1/3  *IO92-G4ZKK*-------1/29
      *IO92-M0KWR*-------1/31 *IO92-M0VSE*-------1/31  IO93-G0PYB--------1/20
      *IO93-G3YPE*-------1/1  *IO93-M0LMH*-------1/27  IO93-M0TLJ--------1/20
      IO94-G0ODS--------1/4  *IO94-G0OHK*-------1/17 *IO94-G4MEM*-------1/30
      *IO94-G6MC*--------1/31 *IO94-G8AOE*-------1/31 *IO94-M3AHQ*-------1/1
      JM76-IT9GSH-------1/5  *JN01-30HS200*-----1/16 *JN01-EA3HRU*------1/3
      *JN11-EA3OW*-------1/31 *JN13-F5CMQ*-------1/31 *JN18-F0GVN*-------1/4
      *JN18-F1EYG*-------1/31 *JN25-F1AJL*-------1/15 *JN25-F5VBD*-------1/31
      *JN28-F4VTQ*-------1/31 *JN34-SWL861979*---1/30 *JN36-HB9HBH*------1/30
      *JN36-HB9HIT*------1/31 *JN36-HB9UFQ*------1/1  *JN37-F5178SWL*----1/29
      *JN37-F5AHD*-------1/20 *JN37-HB9DSE*------1/31 *JN37-HB9FX*-------1/31
      JN38-DK9GJ--------1/1  *JN39-LX1DQ*-------1/31 *JN45-IK0XFA*------1/30
      *JN45-IW2GOB*------1/21 *JN45-IW2OHP*------1/2  *JN45-LEOIT*-------1/31
      *JN46-HB9DUR*------1/15 *JN46-HB9ODK*------1/31 *JN47-DL60LINDAU*--1/31
      *JN47-HB9BBE*------1/1  *JN47-HB9CU*-------1/12 *JN47-HB9GVC*------1/31
      *JN47-HB9HEY-------1/9  *JN47-HB9PAE*------1/30 *JN47-HB9TTU*------1/28
      *JN47-HB9VQQ*------1/31 *JN47-OE9BKJ*------1/31 *JN47-OE9GHV*------1/31
      *JN47-OE9HLH*------1/31 *JN47-OE9TAV*------1/31 *JN48-DD5XX--------1/31
      *JN48-DD8HL*-------1/30  JN48-DH0GFW-------1/29  JN48-DJ2MG--------1/18
      *JN48-DJ6DK*-------1/31 *JN48-DL2SBA*------1/1  *JN48-DQ2C*--------1/28
      *JN48-TNS1*--------1/31 *JN49-DB0STB*------1/31 *JN49-DF4PV--------1/10
      *JN49-DK0ABT*------1/31 *JN49-DK6UG*-------1/17 *JN54-IQ4FA*-------1/3
      *JN54-IU4NIZ*------1/2  *JN54-IZ4AKO*------1/3  *JN55-IZ3EAW*------1/31
      *JN55-IZ3WXD*------1/30 *JN57-DD5JFK*------1/29 *JN57-DK5SDJ-------1/1
      *JN58-DB0NOT*------1/28  JN58-DC1RDB-------1/30 *JN58-DD5JFK*------1/31
      JN58-DF6FE--------1/26 *JN58-DK1CG*-------1/31 *JN58-DK1KW--------1/5
      JN58-DK8FT--------1/27 *JN58-DL4RDJ*------1/3  *JN58-DL7UP*-------1/14
      *JN58-DL9SW*-------1/31 *JN58-DQ2C*--------1/10 *JN58-SWLJN58TC*---1/31
      *JN59-DG2NPE*------1/27 *JN59-DJ9PC*-------1/31  JN59-DK8NA--------1/2
      JN59-DL4TOM-------1/29 *JN61-I0UVN*-------1/31 *JN61-IZ0INA*------1/1
      *JN61-IZ6198SWL*---1/30 *JN62-IK6XMI*------1/1  *JN63-IW2NKE*------1/31
      JN63-IZ6QQT-------1/7  *JN65-I3JPA*-------1/31 *JN65-IV3DXW*------1/12
      *JN65-IW3HLI-------1/1  *JN69-DG7RAQ*------1/31 *JN69-DL1RDB*------1/10
      *JN69-DL4RU*-------1/31 *JN70-IW8ZLB*------1/1  *JN70-SWL1900NA*---1/1
      *JN76-S57BAT*------1/8  *JN79-UNLIS*-------1/31  JN81-IZ7BOJ-------1/13
      *JN87-OE3XOE*------1/31 *JN88-OE1WYC*------1/23  JN88-OK2BVG-------1/1
      *JN96-HA3MG*-------1/15 *JN96-HA3PG*-------1/30 *JN96-HA8HL*-------1/27
      *JN96-HA8TKS*------1/31 *JN97-HA5GB*-------1/30 *JN97-HA9HAF9A*----1/27
      *JN97-JN97NN25*----1/18 *JO01-2E0DYH*------1/18 *JO01-2E0PYB*------1/31
      *JO01-BRS88898SW*--1/1  *JO01-G0SJP--------1/1  *JO01-GB0SNB*------1/31
      JO01-M0GGO--------1/1  *JO01-M0TAZ*-------1/30 *JO01-M0WHU--------1/31
      *JO02-G2HFR*-------1/18  JO02-G6RZR--------1/1  *JO02-G6UQZ*-------1/31
      *JO02-G8LZI*-------1/21 *JO02-M1GEO*-------1/30 *JO10-ON0ODR*------1/31
      *JO10-ON4LAO*------1/27 *JO10-ON5KQ*-------1/31 *JO11-ON3URE*------1/31
      *JO20-ON3URE*------1/31 *JO20-ON5PVD*------1/30  JO20-PA3BUL-------1/9
      *JO21-PA11568*-----1/31 *JO21-PA1JMS*------1/31 *JO21-PA1W*--------1/31
      JO21-PA3ABK-------1/10 *JO21-PA3JH*-------1/20 *JO21-PD0DH*-------1/15
      *JO21-PD1V*--------1/31 *JO21-PE0F*--------1/2  JO21-PE1PUX-------1/6
      *JO21-PE1RDP*------1/31  JO21-PE2BZ--------1/30 *JO21-SWL1/JO21*---1/31
      JO22-PA3FNT-------1/14 *JO22-PA3HEA*------1/31 *JO22-PA3WLE*------1/30
      *JO22-PD0DNL*------1/2  *JO28-LA8NRA*------1/28 *JO30-DD0PD*-------1/2
      *JO30-DF8JO*-------1/2  *JO30-DL6EBP*------1/31 *JO30-SWL-HN2507*--1/17
      *JO31-DB1JJ*-------1/24  JO31-DC5AL--------1/24 *JO31-DE1LON*------1/31
      *JO31-DF1DR*-------1/31 *JO31-DK7DE*-------1/28 *JO31-DL2ZZ*-------1/31
      JO31-DL4EAI-------1/15 *JO31-DL6II*-------1/27 *JO31-DL6OW*-------1/31
      *JO31-DL8SEL*------1/31 *JO31-PH4RTM*------1/31 *JO32-PA0EHG*------1/31
      JO32-PE1ATN-------1/7  *JO32-PI4THT*------1/31 *JO33-DF8FH*-------1/31
      *JO33-DL6OW*-------1/30  JO33-PA0O---------1/17  JO33-PA0SLT-------1/22
      *JO33-PA4GB*-------1/1  JO33-PD0OHW-------1/28 *JO40-DG6FL*-------1/22
      *JO40-DL3VM*-------1/31 *JO41-DD5FB--------1/1  *JO41-DG5DH*-------1/28
      *JO41-DH2RAL*------1/31 *JO42-DF8OE*-------1/29 *JO43-DK5HH*-------1/31
      *JO43-DL0HT*-------1/31 *JO43-DL5XL*-------1/29 *JO43-SWLJO43*-----1/31
      *JO44-OZ1KVB-------1/19 *JO48-SWL04NO*-----1/31 *JO50-DG1CMZ*------1/7
      *JO50-DG1NDE*------1/15 *JO52-DB9OH--------1/21 *JO52-DL1QC*-------1/28
      *JO53-DL0HGN*------1/30 *JO53-DO1DSH-------1/24 *JO57-SM6FMB*------1/25
      *JO57-SM6UPD*------1/3  JO59-LA3JJ--------1/26  JO59-LB3AH--------1/22
      *JO59-LB6AH*-------1/31 *JO59-SWL03NO*-----1/31 *JO60-DG1CMZ*------1/2
      *JO60-DL0HOT*------1/31 *JO60-OK1HRA*------1/30 *JO60-OK1VVT*------1/31
      *JO62-DL0073SWL*---1/27 *JO62-DL3ROB*------1/31 *JO62-DN4BAS*------1/30
      JO62-DO5EU--------1/18 *JO63-DL9GTB*------1/21  JO65-OZ1AAB-------1/14
      JO65-OZ5RZ--------1/1  JO65-SA7ORA-------1/19  JO65-SM7KHA-------1/24
      *JO65-SWLBR*-------1/18 *JO66-OZ1BFM-------1/31 *JO66-SA7LIL*------1/31
      *JO66-SA7MWC*------1/18 *JO66-SM7NYI*------1/28 *JO68-SA6BSS*------1/31
      *JO70-OK1RAJ*------1/31 *JO70-OK1UNL*------1/7  *JO70-OK2005SWL*---1/10
      *JO89-SM0EPX*------1/31 *JO89-SM5-8574*----1/31  JO89-SM5YFI-------1/1
      *JO90-SQ9JXB*------1/1  *JO91-SP2BPD*------1/2  *JO91-SP7WT*-------1/31
      *JO93-SP2SJG*------1/31  JO97-SA1CKE-------1/7  *JP20-LB0K*--------1/31
      *JP40-LA3FY*-------1/31 *JP51-LA7AKA*------1/18 *JP53-LB3AG--------1/1
      *KG33-ZR6WT*-------1/19 *KM07-SV8RV*-------1/31 *KM15-SV9KI*-------1/31
      KM56-G8SCU--------1/14 *KM56-TA4AEI*------1/31 *KM65-5B4AMO*------1/31
      *KM65-5B4CY*-------1/31 *KM73-OD5KU*-------1/1  *KN04-YO2VG*-------1/7
      *KN05-YO2LOJ*------1/31 *KN07-YO5PSL*------1/8  *KN27-YO8VET*------1/2
      *KN34-YO3BN*-------1/8  *KN34-YO3FFF*------1/1  *KN34-YO3WL*-------1/31
      *KN37-YO8STB*------1/31 *KN46-ER1002SWL*---1/8  *KN85-RU6CH*-------1/31
      *KO33-EU2AAH*------1/30 *KO48-R1BIQ*-------1/1  *KO59-R1LB*--------1/30
      *KO59-UB1AKX*------1/24 *KO59-UB1ARJ*------1/8  *KO85-RZ3DVP*------1/31
      *KO85-UA3245SWL*---1/31 *KO85-UB3AWW*------1/3  *KP00-SWLKP00*-----1/31
      *KP03-OH6BG*-------1/26 *KP06-SA2LLL*------1/31 *KP10-OH8XAT*------1/1
      *KP11-OH3TW*-------1/11  KP24-OH8GKP-------1/26  KP34-OH8HTG-------1/10
      *KP42-OH7HJ*-------1/8  KP68-UB1ZCC-------1/3  *LG79-F61695*------1/17
      *LL34-HZ1SF*-------1/31 *LO07-R3UL*--------1/10  LO20-UA4AIC-------1/15
      *NO14-RX9O*--------1/31 *OJ03-9M4BQC-------1/30 *OL72-VR2BG*-------1/24
      *OO22-RA0SMS*------1/30 *PF94-VK5ADE-------1/12 *PF94-VK5MR*-------1/30
      *PF95-VK5EI*-------1/16 *PF95-VK5FQ--------1/24 *PL02-BM4AIK*------1/12
      *PL03-BV5AC*-------1/23 *PL03-BV5ON*-------1/19 *PL05-BM2KVV*------1/20
      *PL05-BV2YD*-------1/1  QE38-VK7DIK-------1/3  *QE38-VK7JJ--------1/31
      *QF21-VK3SAT*------1/1  *QF22-VK3KHZ*------1/29 *QF22-VK3TPM-------1/18
      *QF54-VK2AMA*------1/5  *QF55-VK2WD*-------1/3  QF55-VK2YN--------1/4
      QF57-VK2POP-------1/3  *QG62-VK4CT*-------1/31 *QG62-VK4TDI*------1/19
      *QG62-VK4XDB*------1/7  *QG62-VK4YA*-------1/31 *RE68-ZL2005SWL*---1/31
      *RE79-ZL2BCI*------1/14


2022-05-02 OZ7IT-JO65 (414)

 13 160m  IO65-EI7HZB--2/11 IO80-G3SXH---1/2  IO80-G7RMG---2/5  IO81-G0VCA---1/3
      IO82-2E0CHZ--1/1  IO91-G4BOO---2/18 JN46-HB9TMC--2/15 JO10-ON4KTJ--1/1
      JO40-DJ2RD---1/1  JO60-DM3FML--1/2  JO61-DL1HWK--2/6  JO65-5Q9T----2/30
      JO65-OZ2JBR--2/29

 34  80m  FN42-WA9WTK--1/2  IM58-CT1EBQ--2/22 IO65-EI7HZB--2/10 IO80-G3SXH---2/12
      IO80-G7RMG---2/7  IO81-G4LEN---2/30 IO81-MW0ATK--2/10 IO82-M0UNI---2/2
      IO91-G0CQZ---2/2  IO92-M0WCZ---2/27 IO92-M0XXT---2/7  IO93-G8ORM---2/27
      JN47-DF1GU---2/12 JN48-DK2DB---2/31 JN48-DL9GCW--2/2  JN49-DF7GB---2/19
      JN57-OE9RWH--1/2  JO00-G3JKF---2/7  JO01-M0PWX---2/18 JO21-ON7KB---2/16
      JO21-ON7KO---2/4  JO30-DO4KGT--1/1  JO31-DK8JP---2/31 JO31-DL2PK---2/31
      JO32-PA9RW---2/2  JO40-DL3EL---2/18 JO42-DL4XJ---2/28 JO42-DO6RPS--2/23
      JO65-5Q9T----1/16 JO65-OZ2JBR--2/31 JO89-SM0FKI--1/5  KN08-OM0AB---1/2
      KP20-OH3FR---2/30 KP32-OH3HE---2/23

 12  60m  IB59-DP0GVN--1/4  IO82-M0UNI---2/4  IO90-G4ZFQ---2/31 JN58-DG7RJ---1/9
      JO01-M0PWX---2/13 JO31-DK8JP---2/23 JO31-DL2PK---2/31 JO31-DL4EAI--1/11
      JO31-DL8YCA--2/25 JO42-DL4XJ---2/20 JO65-OZ2JBR--2/31 KP03-OH1LSQ--2/2

107  40m  EL98-K4YDV---1/1  EL98-KX4NM---1/2  EM73-AE4NA---1/1  FM04-AC4ML---1/2
      FM18-KB3EDF--2/22 FM19-KB3EOF--1/2  FM19-KF4HCW--1/6  FM29-WA3DNM--2/10
      FN03-VA3JDL--2/4  FN10-AC3V----2/9  FN11-AC3V----1/2  FN12-AE2EA---1/1
      FN13-N2HQI---2/31 FN20-WA2QZP--1/9  FN31-K1TBD---1/1  FN31-KK1D----2/14
      FN42-KB1RT---1/1  FN42-WA9WTK--2/13 FN53-AC1LL---2/19 FN53-W1UX----1/3
      FN84-VE1COR--2/2  FN84-VE1XOR--1/6  GH64-PT2FHC--2/31 IB59-DP0GVN--1/3
      IM58-CT1EBQ--2/30 IO51-EI7II---1/3  IO62-EI3IUB--1/3  IO63-EI5IN---1/1
      IO65-EI7HZB--2/10 IO70-G4WQL---1/1  IO80-G4XCS---2/27 IO80-G7RMG---2/7
      IO81-G4LEN---2/31 IO81-G6HPC---1/2  IO82-2E0DSS--2/29 IO82-2E0YRT--1/1
      IO82-G6UZT---1/6  IO82-M0UNI---2/12 IO82-M0XCH---1/8  IO83-G1NUU---2/4
      IO83-M1ZRP---1/2  IO87-MM5SHA--2/2  IO88-GM4SJB--2/25 IO90-2E0TXZ--1/1
      IO90-M0DDU---2/4  IO91-G7EOB---2/31 IO91-M0TKC---1/1  IO92-G1FXE---1/1
      IO92-M0WCZ---2/30 IO93-G8ORM---2/31 IO93-M0VII---2/28 IO94-M0WWS---2/29
      IO94-M7JRF---2/4  JN01-EA3ANS--1/1  JN03-F1JSC---2/30 JN19-F4IEW---1/4
      JN34-IU1GLI--2/8  JN36-HB9GXK--1/1  JN39-DL9DAT--2/20 JN48-DJ1SP---2/7
      JN48-DK2DB---2/31 JN48-DL9GCW--2/22 JN49-DF7GB---2/22 JN49-DH5SW---2/14
      JN57-DL5MDZ--1/1  JN57-OE9RWH--1/2  JN58-DG7RJ---2/31 JN58-DL2JA---2/31
      JN70-IZ8CSD--1/1  JN78-OE3KFB--2/25 JN86-S51RS---2/26 JN86-S58AT---1/1
      JO01-G4WNF---2/6  JO01-M0PWX---2/21 JO11-PA0RDT--2/25 JO20-ON4EDG--1/3
      JO20-ON4WS---2/31 JO20-ON6AO---2/31 JO21-ON7KB---2/16 JO21-PB0AIC--2/7
      JO21-PC2JPF--1/2  JO22-PD0SOT--1/1  JO31-DD1EH---2/26 JO31-DK8JP---2/31
      JO31-DL2PK---2/31 JO31-DL4EAI--1/15 JO32-DL2BBC--2/28 JO32-PA9RW---1/1
      JO33-PA1SDB--2/2  JO40-DL3EL---2/31 JO42-DL4XJ---2/30 JO52-DB2OM---1/11
      JO53-DF3LZ---2/24 JO60-DL2AOM--1/1  JO62-DC7TO---2/27 JO65-OZ2JBR--2/31
      JO89-SM0FKI--1/6  JO89-SM5YFI--1/20 JP20-LB2NI---2/21 KG01-ZS3D----1/1
      KO85-UB3AQI--2/6  KP10-OG1W----2/2  KP20-OH3FR---2/30 KP32-OH3HE---2/31
      LO20-UA4AIC--1/15 QF22-VK3MI---2/17 QG51-VK4LEW--1/3

 61  30m  EL89-W3HH----2/31 EL96-WB2TQE--1/4  EM48-AD0MO---1/4  EM89-AJ8S----1/4
      EN42-KS0FT---2/4  EN52-KD9QZO--1/8  EN61-AL7DS---2/15 FM07-N4IW----2/7
      FM19-KB3EOF--2/17 FM19-KF4HCW--2/21 FN13-N2AJX---2/22 FN13-N2HQI---2/28
      FN25-VE3EBR--2/28 FN31-KK1D----2/16 FN42-WA1RAJ--2/16 FN42-WA9WTK--2/16
      FN44-AJ8S----2/29 FN53-AC1LL---2/20 FN54-K1BZ----2/31 FN84-VE1INN--2/29
      GH64-PT2FHC--2/31 IM99-EA5INF--1/3  IN96-F4ASK---2/31 IO51-EI7II---1/2
      IO63-EI5IN---2/2  IO75-GM3RQQ--2/11 IO81-G6HPC---1/1  IO82-G0JCC---1/1
      IO82-G4BVY---1/14 IO82-M0XCH---1/10 IO82-M7ENP---1/1  IO91-M3URZ---1/1
      IO92-M0WCZ---2/24 IO92-M0XXT---2/8  IO93-G8ORM---2/31 JN18-F1IPY---2/6
      JN23-F6EGX---2/28 JN24-F1VMV---2/31 JN38-DK9GJ---1/5  JN48-DL9GCW--1/5
      JN49-DF7GB---2/22 JN58-DG7RJ---2/30 JN58-DL2JA---2/6  JN65-IU3JQI--2/4
      JN86-S58AT---1/1  JN88-OE1RPW--2/7  JO01-M0PWX---2/14 JO01-M0XDC---2/12
      JO02-G0JDL---1/2  JO21-ON7KB---2/15 JO22-PA1GVZ--2/22 JO31-DK8JP---2/31
      JO40-DJ2RD---1/8  JO65-OZ2JBR--2/29 KO85-R2AJN---1/1  KP11-OH3LMN--2/4
      KP20-OH3FR---2/28 KP21-OH3HTI--2/30 KP32-OH3HE---2/30 KP34-OH8HTG--1/7
      LN28-R4ADW---2/21

138  20m  DM34-K7GXB---1/8  EL88-W7YG----1/6  EL96-K9YWO---1/15 EL96-WB2TQE--1/8
      EL98-KD8TUO--2/24 EL99-KE8KYP--2/7  EM00-KI5HBO--1/16 EM12-KE7A----2/29
      EM12-KG5ZDA--2/25 EM38-KV0S----1/15 EM48-AD0MO---1/15 EM48-WW9L----1/1
      EM73-KB1MVX--1/24 EM74-KD4OTA--2/24 EM75-KE7GZ---2/28 EM92-AC4DH---2/20
      EM93-KM4RK---1/21 EN52-K9DZT---1/9  EN52-KD9QZO--2/25 EN53-AC9LF---1/2
      FM04-AC4ML---2/3  FM07-N4IW----2/11 FM16-KN4NBI--2/31 FM17-WD4IMI--1/8
      FM18-KC3TXC--1/6  FM18-KE3XE---1/4  FM18-W0QV----2/3  FM19-KB3EOF--2/19
      FM19-KF4HCW--2/22 FM19-KO4PGC--2/6  FM19-W3BCW---2/4  FN00-W3HRS---2/3
      FN03-VA3EIU--1/1  FN10-AC3V----2/28 FN10-K3CEV---1/6  FN11-AC3V----2/27
      FN12-AE2EA---2/2  FN13-KC2YSU--2/15 FN13-N2HQI---2/31 FN15-VE3OWV--2/16
      FN20-N2WH----2/7  FN31-KK1D----2/16 FN41-K1YZY---2/28 FN41-W1BW----1/29
      FN42-AC1BC---2/23 FN42-KB1RT---1/1  FN42-KC1QHV--1/4  FN42-WA1RAJ--2/23
      FN42-WA9WTK--2/18 FN44-AJ8S----2/29 FN53-AC1LL---2/24 GE14-DP0POL--1/1
      GH62-PT2JR---1/1  GH64-PT2FHC--2/31 GN37-VO1LQ---1/1  HP94-TF3HZ---2/21
      IL18-EA8DBU--2/27 IM58-CT1EBQ--2/31 IM76-ZB2YN---1/1  IM87-EB7GAV--1/4
      IO51-EI7II---1/2  IO62-EI3IUB--2/4  IO63-EI5IN---1/1  IO65-EI7HZB--2/11
      IO67-MM0LUP--1/1  IO72-MW7OFS--1/10 IO74-GI3VAF--2/27 IO75-GM3RQQ--2/10
      IO80-M0AIJ---2/9  IO80-M0NLO---1/3  IO81-G0KTN---2/31 IO81-G4LEN---2/29
      IO81-G4PCI---2/31 IO81-MW0ATK--1/7  IO82-G3XDH---2/9  IO82-G6UZT---2/6
      IO82-M0UNI---2/8  IO83-G0FCA---2/27 IO83-G0IDE---2/18 IO85-MM0BQA--1/14
      IO90-2E0TXZ--1/1  IO90-G4GCI---2/12 IO91-G7JYM---2/24 IO91-M7DFM---1/2
      IO92-G0IMX---2/12 IO92-M0SDM---2/4  IO92-M0XXT---2/7  IO93-G4EKJ---1/4
      IO93-G8ORM---2/27 IO94-M0WWS---1/27 JN03-F1JSC---2/29 JN08-F4WDO---2/2
      JN09-F5RAV---2/9  JN13-F4VUO---1/1  JN18-F4JAW---1/1  JN25-F4VTR---1/2
      JN37-HB9FXK--1/19 JN45-IW2OGQ--1/2  JN46-IK2CTH--1/1  JN49-DF7GB---2/17
      JN65-IW3HBX--2/18 JN72-IK6ZEW--1/26 JN78-OE3KFB--1/6  JN81-IK7XNF--1/1
      JN86-S58AT---1/1  JO00-G3JKF---2/17 JO01-G3TXA---1/1  JO01-G8AXA---1/25
      JO01-M1EGP---2/3  JO20-ON4WS---2/30 JO21-PA3EGH--1/7  JO21-PA3EYH--1/11
      JO21-PD2LEO--1/6  JO22-PA2W----1/11 JO31-DK8JP---2/30 JO31-PA0MLC--2/16
      JO40-DL6FCB--1/1  JO45-OZ1LNR--2/2  JO52-DB2OM---2/8  JO65-OZ1LIF--2/27
      JO65-OZ2JBR--2/31 KM09-SV6RDE--1/1  KM71-4Z4TJ---2/20 KN08-OM0AB---2/5
      KO85-R3MCM---1/1  KO85-RX3AEX--2/3  KP20-OH3FR---2/19 KP32-OH3HE---2/26
      LL46-7Z1LR---2/6  LN28-R4ADW---2/16 OF78-VK6BMT--1/16 OF78-VK6CQ---2/7
      QE29-VK7CMV--2/4  QF22-VK3LU---1/11 QF56-VK2AAA--2/16 QF56-VK2TK---1/1
      QG51-VK4LEW--1/3  QG62-VK4IIO--2/5

 13  17m  EN52-KF9KV---1/5  FM19-KB3EOF--1/3  FN13-N2HQI---2/30 FN31-KK1D----2/10
      FN42-WA9WTK--2/12 FN53-W1UX----1/8  GE14-DP0POL--1/1  GH64-PT2FHC--2/31
      IM77-EA7FRX--1/1  IO51-EI7II---1/2  IO65-EI7HZB--1/6  JN45-IU1DZZ--1/9
      JO65-OZ2JBR--2/29

 22  15m  CM97-N6KOG---1/1  FM04-AC4ML---1/2  FM05-KA9QJT--1/11 FM07-N4IW----1/1
      FN04-VE3RRN--1/1  FN10-AC3V----1/7  FN12-AE2EA---2/2  FN13-N2HQI---2/22
      FN42-WA9WTK--1/5  FN44-AJ8S----2/8  FN53-AC1LL---2/9  GE14-DP0POL--1/1
      GH64-PT2FHC--2/31 IB59-DP0GVN--2/11 IO51-EI7II---1/2  IO72-MW7OFS--1/2
      IO80-G3SXH---1/4  IO81-G4GVZ---1/11 JN45-IW2DMO--1/11 JN48-DL5SFB--1/3
      JO65-OZ2JBR--2/31 LN28-R4ADW---1/5

 2  12m  IB59-DP0GVN--2/10 JO65-OZ2JBR--2/31

 11  10m  GG40-PU3WSF--1/7  IB59-DP0GVN--2/17 IL18-EA8DBU--2/3  IO82-G6WRW---1/1
      IO83-G0IDE---1/8  JH70-V51DM---2/14 JO65-OZ1LIF--2/9  JO65-OZ2JBR--2/31
      KN08-OM0AB---1/3  LG78-FR5ZX---1/3  MN72-EX0AA---2/16

 1  6m  JO65-OZ2JBR--2/25

466  SWL *CM87-KFS*---------2/20 *CM88-KPH*---------2/29 *CN94-KK6PR*-------2/18
      *DM65-AF5ES*-------1/7  *DM65-KE8AVN-------1/4  *DM65-W0AMT--------1/8
      *DM79-WD0E---------2/24 *DN31-KA7OEI*------2/30  DN70-N6GN---------2/26
      *DO33-VE6JY*-------2/30 *DO33-VE6XP--------1/3  *EL29-N5FOG*-------2/25
      *EL87-KD4MZM*------1/12 *EL89-WD4AH--------2/31  EL96-KM4BL--------2/26
      *EL98-W4BCX--------2/6  *EL98-W9DBM--------1/2  EM29-K0DMT--------1/1
      EM31-KG5FNU-------1/1  EM48-W0FY---------1/1  *EM64-W3PM---------2/20
      *EM69-KD9HOE*------2/23 *EM69-N9AWU*-------2/27  EM72-AI4RY--------2/15
      *EM72-K4IQJ*-------2/31 *EM72-K4JOP*-------2/26 *EM72-W4HOD*-------2/28
      EM72-W4RYW--------1/5  EM73-K4EH---------1/3  EM74-KM4QXW-------1/6
      EM75-KV4XY--------1/2  *EM76-NN4H*--------2/19  EM78-KU4A---------1/8
      *EM79-AB4EN*-------2/28 *EM79-KE8DOC*------1/4  EM79-W8SCA--------1/8
      *EM79-WB8RGE-------1/4  *EM84-KO4AWH-------1/7  *EM84-KR4OS*-------2/2
      *EM84-KU4SD*-------1/5  *EM85-KM4BLG*------2/28 *EM85-WA2N*--------2/31
      EM86-KC5LT--------1/3  *EM89-KD8TTE*------2/21  EN11-KB0VYG-------1/4
      *EN33-N0UR*--------2/18 *EN34-KF0IEV*------1/2  *EN34-N0NAS*-------2/31
      *EN50-KD9NYE*------2/30 *EN50-W1CLM*-------2/29  EN52-N9CIF--------2/6
      *EN53-K9REO*-------2/25 *EN53-KD0KYA*------1/15 *EN58-VA3ROM-------1/17
      *EN64-K9HAH*-------2/4  EN72-W8OQ---------2/9  *EN74-KX4AZ*-------2/31
      EN80-K8MSF--------1/2  EN80-KD8KWH-------2/2  EN81-KA8BRK-------2/18
      *EN90-WA3TTS*------2/31 *EN91-N8OBJ*-------1/17 *EN94-VE3PRO*------2/25
      EN96-VE3GEN-------1/11 *FF91-LU3DJ*-------2/28 *FJ08-HP1COO*------2/31
      *FM05-KF4EAG*------2/27 *FM05-N4TTN*-------2/31 *FM06-WD4ELG*------2/31
      *FM08-W4KEL*-------2/29 *FM15-WU2V*--------2/24 *FM16-N0LBW*-------1/1
      *FM16-WB8SCG-------2/23 *FM17-N4MXZ*-------2/4  *FM18-K1HTV*-------2/31
      *FM18-KA3BWP*------2/23 *FM18-KX4O*--------2/31 *FM18-N4TVC*-------2/31
      *FM18-W5DJV*-------1/8  *FM19-KB3VR*-------1/3  *FM19-N3LSB--------2/29
      *FM19-W3BX*--------2/28 *FM19-WA2EUJ*------2/26 *FN00-W3ABW*-------1/22
      *FN02-KD2YGN*------1/9  *FN03-SWLKCL2*-----2/20  FN03-VA3SYS-------1/6
      *FN03-VE3DNL*------2/29 *FN12-KD2OM*-------2/31 *FN12-W7STF*-------2/2
      *FN13-K2ZN*--------1/17 *FN13-K5KHK*-------2/31 *FN13-KD2CLR*------2/31
      *FN13-WA2ZKD*------2/31 *FN15-VE3CWM*------2/30 *FN20-KB3WFQ*------2/26
      FN20-W2GNN--------1/15 *FN20-WB6YAZ*------2/31 *FN20-WZ7I*--------2/31
      *FN21-K3FEF*-------2/31 *FN21-KC3MN*-------2/28 *FN22-KC2STA1*-----2/28
      *FN22-KC2STA4*-----2/30 *FN22-KD2LZI*------2/24  FN22-N2NOM--------1/20
      *FN25-VE3GTC*------2/24 *FN30-KC2LSB*------1/1  *FN30-WA2TP*-------2/31
      *FN32-KB1HFG*------2/16  FN32-N1QVE--------1/2  *FN33-K1VL*--------2/31
      *FN33-KB1RZA-------1/1  *FN42-AA1A*--------2/4  *FN42-AC1IM*-------2/30
      *FN42-KC1PGG*------2/29 *FN42-KM3T*--------2/31 *FN42-W1RVL*-------1/1
      *FN42-W1TEJ*-------2/30 *FN43-AB1KW*-------2/31 *FN53-AB1YX*-------2/31
      *GG56-PY2GN*-------2/30 *GG76-PY1EME*------2/31 *HI21-PY7ZC*-------2/4
      *HP75-TF4AH*-------2/31 *HP85-TF4X*--------2/31 *HP93-TF1A*--------2/21
      *IL28-EA8BVP*------2/31  IL38-DF4UE--------2/30 *IL38-EA8BFK*------2/31
      *IM58-CT1EDG*------2/29  IM68-CT1JF--------1/1  *IN61-CT2HMR*------2/13
      *IN78-F1OOV*-------1/3  *IN83-EA1IOW*------2/31 *IN99-W6ELA*-------2/31
      *IO51-EI7GL*-------1/20 *IO53-EI7KN*-------1/1  *IO62-EI90IRTS*----1/1
      *IO63-EI007DX*-----2/20 *IO63-EI1888*------2/28 *IO63-SWLEI1763*---2/22
      *IO63-SWLEI1795*---1/3  IO64-MI0NUM-------2/4  *IO70-G8NXD*-------1/30
      *IO72-MW7SIF*------2/31 *IO75-GM0HYY*------1/10  IO77-2M0JAT-------2/13
      IO77-GM0UDL-------2/16 *IO80-M7LEZ--------1/2  IO81-G3XBI--------2/15
      *IO81-G4ENZ*-------1/5  *IO81-G4LCM--------2/31 *IO81-G4SZM*-------1/10
      *IO81-G8PFR*-------2/28 *IO81-GW8HWS-------2/18 *IO81-MW0CWF*------2/31
      IO82-2E0ILY-------2/29 *IO82-G3PWJ*-------2/21 *IO82-G6KSN*-------1/19
      *IO83-G0DUB*-------2/31 *IO83-G4HYG*-------2/18 *IO83-G7CKX*-------2/26
      *IO83-G8DVR--------1/1  *IO83-M0LYN*-------1/13  IO83-M1EIU--------2/20
      *IO83-UKPR25*------1/8  *IO85-G8DYK*-------2/23  IO87-GM1OXB-------2/21
      IO88-MM7BWT-------1/1  IO90-G0HDI--------1/5  IO90-G1BLO--------1/2
      *IO90-G3ZIL*-------2/31 *IO90-G4MSA*-------2/28 *IO90-G7ELK*-------2/31
      *IO90-M3XQM*-------2/28 *IO91-2E0UCD*------2/31 *IO91-G0WZM*-------2/31
      *IO91-G3VPW*-------2/31 *IO91-G4GNK*-------2/5  *IO91-G4HZX*-------2/31
      IO91-G4TNU--------2/27 *IO91-G6VRD*-------2/8  *IO91-G8AWO--------1/2
      IO91-M7AZV--------1/8  *IO91-M7BWS--------1/1  *IO91-M7LEZ--------1/1
      *IO92-G4ZKK*-------2/29 *IO92-M0KWR*-------2/31 *IO92-M0VSE*-------2/31
      *IO93-M0LMH*-------2/27  IO93-M0TLJ--------2/20 *IO93-M7TBR*-------1/25
      *IO94-G0OHK*-------2/17 *IO94-G4MEM*-------2/30 *IO94-G6MC*--------2/31
      *IO94-G8AOE*-------2/31  JM76-IT9GSH-------2/5  *JN01-30HS200*-----2/16
      *JN07-F4KMN*-------1/3  *JN11-EA3OW*-------2/31 *JN13-F5CMQ*-------2/31
      *JN18-F1EYG*-------2/31 *JN25-F1AJL*-------2/15 *JN25-F5VBD*-------2/31
      *JN28-F4VTQ*-------2/31 *JN34-SWL861979*---2/30 *JN36-F4VUK*-------1/4
      *JN36-HB9HBH*------2/30 *JN36-HB9HIT*------2/31 *JN37-F5178SWL*----2/29
      *JN37-F5AHD*-------2/20 *JN37-HB9DSE*------2/31 *JN37-HB9FX*-------2/31
      JN38-DF3GF--------1/11 *JN39-LX1DQ*-------2/31 *JN45-IK0XFA*------2/30
      *JN45-IW2DZX*------1/2  *JN45-IW2GOB*------2/21 *JN45-LEOIT*-------2/31
      *JN46-HB9DUR*------2/15 *JN46-HB9ODK*------2/31 *JN47-DL60LINDAU*--2/31
      *JN47-HB9CU*-------2/12 *JN47-HB9GVC*------2/31 *JN47-HB9HEY-------2/9
      *JN47-HB9PAE*------2/30 *JN47-HB9TTU*------2/28 *JN47-HB9VQQ*------2/31
      *JN47-OE9BKJ*------2/31 *JN47-OE9GHV*------2/31 *JN47-OE9HLH*------2/31
      *JN47-OE9TAV*------2/31 *JN48-DD5XX--------2/31 *JN48-DD8HL*-------2/30
      JN48-DH0GFW-------2/29  JN48-DJ2MG--------2/18 *JN48-DJ6DK*-------2/31
      JN48-DL1GCD-------1/29 *JN48-DQ2C*--------2/28 *JN48-TNS1*--------2/31
      *JN49-DB0STB*------2/31 *JN49-DC6EB*-------1/8  *JN49-DK0ABT*------2/31
      *JN49-DK6UG*-------2/17 *JN54-IK4YAZ-------1/1  *JN54-IQ4FA*-------2/3
      *JN54-IU4NIZ*------2/2  *JN54-IZ4AKO*------2/3  *JN55-IZ3EAW*------2/31
      *JN55-IZ3WXD*------2/30 *JN57-DD5JFK*------2/29 *JN58-DB0NOT*------2/28
      JN58-DC1RDB-------2/30 *JN58-DD5JFK*------2/31  JN58-DF6FE--------2/26
      *JN58-DK1CG*-------2/31  JN58-DK8FT--------2/27 *JN58-DL7UP*-------2/14
      *JN58-DL9SW*-------2/31 *JN58-SWLJN58TC*---2/31  JN59-DB1NN--------1/11
      *JN59-DG2NPE*------2/27 *JN59-DJ9PC*-------2/31  JN59-DK8NA--------2/2
      JN59-DL4TOM-------2/29 *JN61-I0UVN*-------2/31  JN61-IZ0PMP-------1/1
      *JN61-IZ6198SWL*---2/30 *JN63-IW2NKE*------2/31  JN63-IZ6QQT-------2/7
      *JN65-I3JPA*-------2/31 *JN69-DG7RAQ*------2/31 *JN69-DL1RDB*------2/10
      *JN69-DL4RU*-------2/31  JN77-OE6PWD-------1/5  JN78-OE5GOL-------1/4
      *JN79-UNLIS*-------2/31  JN81-IZ7BOJ-------2/13 *JN87-OE3XOE*------2/31
      *JN88-OE1WYC*------2/23  JN89-OK2IP--------1/30 *JN96-HA3MG*-------2/15
      *JN96-HA3PG*-------2/30 *JN96-HA8HL*-------2/27 *JN96-HA8TKS*------2/31
      *JN97-HA5GB*-------2/30 *JN97-HG1222BA*----1/1  *JN97-JN97NN25*----2/18
      *JO01-2E0DYH*------2/18 *JO01-2E0PYB*------2/31 *JO01-GB0SNB*------2/31
      *JO01-M0TAZ*-------2/30 *JO01-M0WHU--------2/31 *JO02-G2HFR*-------2/18
      *JO02-G2XV*--------1/30 *JO02-G6UQZ*-------2/31 *JO02-G8LZI*-------2/21
      *JO02-M1GEO*-------2/30 *JO10-ON0ODR*------2/31 *JO10-ON4LAO*------2/27
      *JO10-ON5KQ*-------2/31 *JO11-ON3URE*------2/31 *JO20-ON3URE*------2/31
      *JO20-ON5PVD*------2/30  JO20-ON7AN--------1/5  *JO21-PA11568*-----2/31
      *JO21-PA1JMS*------2/31 *JO21-PA1W*--------2/31  JO21-PA3ABK-------2/10
      JO21-PA3FPG-------1/2  *JO21-PA3JH*-------2/20 *JO21-PD0DH*-------2/15
      *JO21-PD1V*--------2/31  JO21-PD5GEA-------1/2  *JO21-PE0F*--------2/2
      JO21-PE1PUX-------2/6  *JO21-PE1RDP*------2/31  JO21-PE2BZ--------2/30
      *JO21-SWL1/JO21*---2/31 *JO22-PA3BYK-------1/3  JO22-PA3FNT-------2/14
      *JO22-PA3HEA*------2/31 *JO22-PA3WLE*------2/30 *JO22-PD0DNL*------2/2
      *JO28-LA8NRA*------2/28 *JO30-DK1AQP*------1/2  *JO30-DL6EBP*------2/31
      *JO30-SWL-HN2507*--2/17 *JO31-DB1JJ*-------2/24  JO31-DC5AL--------2/24
      *JO31-DE1LON*------2/31 *JO31-DF1DR*-------2/31 *JO31-DK7DE*-------2/28
      *JO31-DL2ZZ*-------2/31 *JO31-DL6II*-------2/27 *JO31-DL6OW*-------2/31
      *JO31-DL8SEL*------2/31  JO31-PA3GSH-------1/5  *JO31-PH4RTM*------2/31
      *JO32-NL8992*------1/1  *JO32-PA0EHG*------2/31 *JO32-PA8S---------1/14
      JO32-PE1ATN-------2/7  *JO32-PI4THT*------2/31 *JO33-DF8FH*-------2/31
      *JO33-DL6OW*-------2/30  JO33-PA0O---------2/17  JO33-PA0SLT-------2/22
      JO33-PD0OHW-------2/28  JO38-LA1ZM--------1/17 *JO40-DL3VM*-------2/31
      *JO41-DG5DH*-------2/28 *JO41-DH2RAL*------2/31 *JO42-DF8OE*-------2/29
      *JO43-DK5HH*-------2/31 *JO43-DL0HT*-------2/31 *JO43-DL5XL*-------2/29
      *JO43-SWLJO43*-----2/31  JO44-DD9LH--------1/5  *JO44-OZ1KVB-------2/19
      *JO48-SWL04NO*-----2/31 *JO50-DG1CMZ*------2/7  JO50-DO7UDO-------1/2
      *JO52-DB9OH--------2/21  JO52-DC1OV--------1/1  *JO52-DL1QC*-------2/28
      *JO53-DL0HGN*------2/30 *JO53-DO1DSH-------2/24 *JO57-SM6FMB*------2/25
      JO59-LA3JJ--------2/26  JO59-LB3AH--------2/22 *JO59-LB6AH*-------2/31
      *JO59-SWL03NO*-----2/31 *JO60-DG1CMZ*------2/2  *JO60-DL0HOT*------2/31
      *JO60-OK1HRA*------2/30 *JO60-OK1VVT*------2/31 *JO62-DC7JZB*------1/18
      *JO62-DL0073SWL*---2/27 *JO62-DL3ROB*------2/31 *JO62-DN4BAS*------2/30
      JO62-DO5EU--------2/18 *JO63-DL9GTB*------2/21  JO65-OZ1AAB-------2/14
      JO65-SA7ORA-------2/19  JO65-SM7KHA-------2/24 *JO65-SWLBR*-------2/18
      *JO66-OZ1BFM-------2/31 *JO66-SA7LIL*------2/31 *JO66-SA7MWC*------2/18
      *JO66-SM7NYI*------2/28 *JO68-SA6BSS*------2/31 *JO70-OK1RAJ*------2/31
      *JO89-SM0EPX*------2/31 *JO89-SM5-8574*----2/31 *JO91-SP7WT*-------2/31
      *JO93-SP2SJG*------2/31 *JP20-LB0K*--------2/31 *JP40-LA3FY*-------2/31
      *JP51-LA7AKA*------2/18 *KM07-SV8RV*-------2/31 *KM15-SV9KI*-------2/31
      KM17-SV1DAR-------1/1  KM56-G8SCU--------2/14 *KM56-TA4AEI*------2/31
      *KM65-5B4AMO*------2/31 *KM65-5B4CY*-------2/31 *KN04-YO2VG*-------2/7
      *KN05-YO2LOJ*------2/31 *KN07-YO5PSL*------2/8  *KN09-SP8SD--------1/1
      *KN27-YO8VET*------2/2  *KN34-YO3BN*-------2/8  *KN34-YO3IBZ*------1/15
      *KN34-YO3WL*-------2/31 *KN37-YO8KGU*------1/7  *KN37-YO8STB*------2/31
      *KN85-RU6CH*-------2/31 *KN88-UY0IR*-------1/7  *KO13-SQ4CTK*------1/8
      *KO33-EU2AAH*------2/30 *KO50-UT5UFT*------1/8  *KO59-R1LB*--------2/30
      *KO59-UB1AKX*------2/24 *KO59-UB1ARJ*------2/8  *KO85-RZ3DVP*------2/31
      *KO85-UA3245SWL*---2/31  KO93-UA3PCQ-------1/3  *KP00-SWLKP00*-----2/31
      *KP03-OH6BG*-------2/26 *KP06-SA2LLL*------2/31 *KP11-OH3TW*-------2/11
      KP24-OH8GKP-------2/26  KP25-OH7WX--------1/4  *KP42-OH7HJ*-------2/8
      *KP50-R1CBU*-------1/1  KP68-UB1ZCC-------2/3  *LG79-F61695*------2/17
      LG79-FR1GZ--------1/4  *LG79-FR4OZ--------1/2  *LL34-HZ1SF*-------2/31
      *LO07-R3UL*--------2/10  LO26-R3TGA--------1/2  *MK82-VU2PTT*------1/19
      *MO64-UB9MAS*------1/1  *NO14-RX9O*--------2/31 *OF77-VK6WR*-------1/24
      *OJ03-9M4BQC-------2/30 *OL72-VR2BG*-------2/24 *OO22-RA0SMS*------2/30
      *PF94-VK5ADE-------2/12 *PF94-VK5MR*-------2/30 *PF95-VK5FQ--------2/24
      PF95-VK5MHZ-------1/5  *PL03-BV5AC*-------2/23  QE38-VK7BO--------1/2
      *QE38-VK7JJ--------2/31 *QF12-VK3FIN*------1/14 *QF22-VK3KHZ*------2/29
      *QG51-VK4VS--------1/1  *QG62-VK4CT*-------2/31 *QG62-VK4TDI*------2/19
      *QG62-VK4XDB*------2/7  *QG62-VK4YA*-------2/31 *RE68-ZL2005SWL*---2/31
      *RE79-ZL2BCI*------2/14


2022-05-03 OZ7IT-JO65 (416)

 15 160m  IO65-EI7HZB--3/11 IO80-G3SXH---2/2  IO80-G7RMG---3/5  IO81-G0VCA---2/3
      IO91-G3WPD---1/6  IO91-G4BOO---3/18 IO93-G8ORM---2/6  JN48-DF2UU---2/4
      JN54-IW4BTJ--2/22 JO33-PA0AMM--1/8  JO42-DL4XJ---2/11 JO65-5Q9T----3/30
      JO65-OZ2JBR--3/29 JO65-OZ7HAM--1/2  KP32-OH3HE---1/9

 35  80m  FN31-KK1D----1/5  IM58-CT1EBQ--3/22 IO65-EI7HZB--3/10 IO80-G7RMG---3/7
      IO81-G4LEN---3/30 IO81-G6HPC---1/1  IO81-MW0ATK--3/10 IO91-G0AMO---2/13
      IO92-G0ORY---1/16 IO92-M0WCZ---3/27 IO92-M0XXT---3/7  IO93-G8ORM---3/27
      JN48-DK2DB---3/31 JN49-DF7GB---3/19 JN49-DL8FCL--2/13 JN55-IZ3ATV--1/5
      JN78-OE3KFB--2/5  JO00-G3JKF---3/7  JO01-M0PWX---3/18 JO21-ON7KB---3/16
      JO21-ON7KO---3/4  JO22-PA2W----2/16 JO31-DK8JP---3/31 JO31-DL2PK---3/31
      JO40-DJ2RD---1/6  JO42-DL4XJ---3/28 JO42-DO6RPS--3/23 JO60-DM3FML--2/9
      JO65-5Q9T----2/16 JO65-OZ2JBR--3/31 JO65-OZ7HAM--1/1  JO89-SM0FKI--2/5
      KN08-OM0AB---2/2  KP20-OH3FR---3/30 KP32-OH3HE---3/23

 5  60m  IO82-M0XCH---1/4  IO90-G4ZFQ---3/31 JO31-DL2PK---3/31 JO65-OZ2JBR--3/31
      JO65-OZ7HAM--1/2

 99  40m  EL88-W7YG----1/3  EL98-KX4NM---2/2  FM18-KB3EDF--3/22 FM29-WA3DNM--3/10
      FN00-W3HRS---1/11 FN03-VA3JDL--3/4  FN10-AC3V----3/9  FN13-N2HQI---3/31
      FN20-WA2QZP--2/9  FN31-KK1D----3/14 FN42-WA9WTK--3/13 FN42-WB1BQE--1/1
      FN44-AJ8S----2/24 FN53-AC1LL---3/19 FN53-W1UX----2/3  FN84-VE1XOR--2/6
      GH64-PT2FHC--3/31 IM58-CT1EBQ--3/30 IN95-F4WCW---1/2  IO62-EI3IUB--2/3
      IO65-EI7HZB--3/10 IO77-2M0JAT--1/1  IO80-G4XCS---3/27 IO80-G7RMG---3/7
      IO81-G4LEN---3/31 IO81-G6HPC---2/2  IO82-2E0DSS--3/29 IO82-M0UNI---3/12
      IO82-M0XCH---2/8  IO83-G3ZNG---1/3  IO88-GM4SJB--3/25 IO90-G1OJS---1/3
      IO91-G0AMO---2/12 IO91-G7EOB---3/31 IO91-G8DJF---1/3  IO91-G8FXC---1/1
      IO92-2E0DVS--1/15 IO92-G0GCD---1/6  IO92-M0WCZ---3/30 IO92-M0XXT---2/7
      IO93-G8ORM---3/31 IO93-M0VII---3/28 IO94-M0WWS---3/29 JN03-F1JSC---3/30
      JN19-F4IEW---2/4  JN23-F4JHH---1/1  JN34-IU1GLI--3/8  JN39-DL9DAT--3/20
      JN48-DJ1SP---3/7  JN48-DK2DB---3/31 JN48-DL5SFB--1/13 JN48-DL9GCW--3/22
      JN49-DF7GB---3/22 JN49-DH5SW---3/14 JN49-DL8FCL--1/12 JN55-IZ3ATV--1/8
      JN58-DG7RJ---3/31 JN58-DL2JA---3/31 JN59-DB1NN---2/10 JN77-OE6PWD--1/21
      JN78-OE3KFB--3/25 JN86-S51RS---3/26 JN88-OE1CMW--1/3  JO01-M0PWX---3/21
      JO01-M7IWW---1/2  JO11-PA0RDT--3/25 JO20-ON4WS---3/31 JO20-ON6AO---3/31
      JO21-ON7KB---3/16 JO21-PB0AIC--3/7  JO21-PC2JPF--2/2  JO21-PD2LEO--2/9
      JO21-PD5GEA--2/3  JO22-PA2W----1/12 JO30-DH1TS---1/3  JO31-DK8JP---3/31
      JO31-DL2PK---3/31 JO32-DL2BBC--3/28 JO33-PE2WB---2/11 JO40-DL3EL---3/31
      JO42-DL4XJ---3/30 JO52-DB2OM---2/11 JO53-DF3LZ---3/24 JO62-DC7TO---3/27
      JO65-OZ2JBR--3/31 JO65-OZ7HAM--1/1  JO89-SM0FKI--2/6  JO89-SM5YFI--2/20
      JO90-SP9ELO--1/2  JP20-LB2NI---3/21 KN08-OM0AB---1/2  KN12-LZ5RG---1/1
      KO85-UB3AQI--3/6  KP20-OH3FR---3/30 KP32-OH3HE---3/31 QE38-VK7BO---2/6
      QF22-VK3MI---3/17 QF57-VK2SDX--1/1  QG62-VK4WGR--1/1

 66  30m  EL89-W3HH----3/31 EM64-K4STH---1/6  EM72-W4RYW---1/9  EM73-K4EH----2/7
      EM89-AJ8S----2/4  EN42-KS0FT---3/4  EN52-KD9QZO--2/8  EN60-K9ANF---1/5
      FM07-N4IW----3/7  FM19-KB3EOF--3/17 FM19-KF4HCW--3/21 FN13-N2AJX---3/22
      FN13-N2HQI---3/28 FN20-W2JON---1/1  FN25-VE3EBR--3/28 FN31-KK1D----3/16
      FN42-WA9WTK--3/16 FN42-WB1BQE--1/4  FN44-AJ8S----3/29 FN53-AC1LL---3/20
      FN53-W1UX----1/2  FN54-K1BZ----3/31 FN84-VE1INN--3/29 GH64-PT2FHC--3/31
      IM58-CT1EBQ--1/24 IN96-F4ASK---3/31 IO75-GM3RQQ--3/11 IO75-GM4UBJ--1/1
      IO80-G3SXH---1/11 IO81-G4GVZ---1/14 IO82-G4BVY---2/14 IO82-M0XCH---2/10
      IO91-M0GWC---1/4  IO92-M0WCZ---3/24 IO92-M0XXT---3/8  IO93-G8ORM---3/31
      JN13-F1GRH---1/1  JN18-F1IPY---3/6  JN23-F6EGX---3/28 JN24-F1VMV---3/31
      JN25-F5HGF---1/9  JN38-DF3GF---1/1  JN49-DF7GB---3/22 JN49-DL8FCL--1/6
      JN58-DG7RJ---3/30 JN58-DL2JA---3/6  JN59-DL3NGN--1/23 JN88-OE1RPW--3/7
      JO00-G3JKF---2/19 JO01-M0PWX---3/14 JO21-ON6NL---1/1  JO21-ON7KB---3/15
      JO21-PA0AWA--1/2  JO22-PA1GVZ--3/22 JO22-PB2GT---2/16 JO31-DK8JP---3/31
      JO31-DL2PK---1/26 JO40-DJ2RD---2/8  JO41-DL6DBA--1/1  JO65-OZ2JBR--3/29
      JO65-OZ7HAM--1/1  KP11-OH3LMN--3/4  KP20-OH3FR---3/28 KP21-OH3HTI--3/30
      KP32-OH3HE---3/30 LN28-R4ADW---3/21

135  20m  EL88-W7YG----2/6  EL96-K9YWO---2/15 EL96-KD4HGR--1/1  EL96-WB2TQE--2/8
      EL98-KD8TUO--3/24 EM00-KI5HBO--2/16 EM12-KE7A----3/29 EM12-KG5ZDA--3/25
      EM29-K0DMT---1/1  EM35-KF5GCF--1/3  EM38-KC0JDW--2/8  EM48-AD0MO---2/15
      EM53-K5TRP---1/1  EM70-NI5F----2/24 EM73-K4EH----1/23 EM73-KB1MVX--2/24
      EM74-KD4OTA--3/24 EM75-KE7GZ---3/28 EM90-KO4ZJS--1/1  EM92-AC4DH---3/20
      EN38-AC0JX---2/21 EN52-KD9QZO--3/25 EN52-KF9KV---1/7  EN71-K9JJM---2/18
      EN72-W8OQ----1/9  EN80-KD8KWH--1/1  FM07-N4IW----3/11 FM16-KN4NBI--3/31
      FM18-KC3TXC--2/6  FM19-KB3EOF--3/19 FM19-KF4HCW--3/22 FM19-W3BCW---3/4
      FM29-WA3DNM--2/10 FN00-W3HRS---3/3  FN03-VE3PKY--1/1  FN10-AC3V----3/28
      FN10-K3CEV---2/6  FN11-AC3V----3/27 FN13-KC2YSU--3/15 FN13-N2HQI---3/31
      FN20-N2WH----3/7  FN20-W2GNN---2/16 FN20-W3HZL---1/2  FN31-KC1JGY--1/1
      FN31-KK1D----3/16 FN31-WY1U----2/23 FN41-K1YZY---3/28 FN41-W1BW----2/29
      FN42-AC1BC---3/23 FN42-KC1QHV--2/4  FN42-WA9WTK--3/18 FN44-AJ8S----3/29
      FN53-AC1LL---3/24 GH64-PT2FHC--3/31 HP94-TF3HZ---3/21 IL18-EA8DBU--3/27
      IM58-CT1EBQ--3/31 IO62-EI3IUB--3/4  IO65-EI7HZB--3/11 IO70-G4WQL---1/1
      IO74-GI3VAF--3/27 IO75-GM3RQQ--3/10 IO80-G7RMG---2/6  IO80-M0AIJ---3/9
      IO80-M0NLO---2/3  IO81-G0KTN---3/31 IO81-G4LEN---3/29 IO81-G4PCI---3/31
      IO81-G6HPC---1/1  IO81-MW0KST--2/7  IO82-G3XDH---3/9  IO83-G0FCA---3/27
      IO83-G0IDE---3/18 IO83-G7FTN---1/2  IO83-M1ROK---1/1  IO83-M7ELO---2/4
      IO85-MM0BQA--2/14 IO90-G1BLO---1/23 IO91-G4LRP---1/16 IO91-G7JYM---3/24
      IO92-2E0DVS--1/6  IO92-M0WCZ---1/15 IO92-M0XXT---3/7  IO93-G8ORM---3/27
      IO94-M0WWS---2/27 JM76-IT9BIJ--1/2  JN03-F1JSC---3/29 JN09-F5RAV---3/9
      JN37-HB9FXK--2/19 JN45-IW2OGQ--2/2  JN48-DJ1SP---1/1  JN48-DJ7KA---1/16
      JN48-DL5SFB--1/7  JN49-DL8FCL--2/11 JN55-IZ3ATV--1/5  JN58-DG7RJ---2/20
      JN59-DB1NN---1/6  JN59-DG4NAA--1/9  JN59-DK8NA---1/3  JN65-IW3HBX--3/18
      JN72-IK6ZEW--2/26 JN77-OE6PWD--1/7  JN97-HA5IS---1/7  JO01-G8AXA---2/25
      JO01-M0GGO---1/9  JO01-M0PWX---1/11 JO20-ON4WS---3/30 JO21-ON7KB---1/12
      JO22-PA2W----2/11 JO31-DK8JP---3/30 JO31-PA0MLC--3/16 JO52-DB2OM---3/8
      JO54-DL9KWA--1/2  JO57-SM6NZV--1/1  JO60-DM3FML--1/5  JO65-OZ1LIF--3/27
      JO65-OZ2JBR--3/31 JO65-OZ5RZ---1/1  JO65-OZ7HAM--1/1  KM71-4Z4TJ---3/20
      KP20-OH3FR---3/19 KP32-OH3HE---3/26 KP68-UB1ZCC--1/2  LL46-7Z1LR---3/6
      LN28-R4ADW---3/16 OF78-VK6BMT--2/16 OF78-VK6CQ---3/7  QE29-VK7CMV--3/4
      QF22-VK3LU---2/11 QF55-VK2NJP--1/2  QF55-VK2YN---1/3  QF56-VK2AAA--3/16
      QG62-VK4IIO--3/5  QG62-VK4MOT--1/1  QG62-VK4PHD--1/1

 14  17m  EN22-N0AN----1/1  FN13-N2HQI---3/30 FN31-KK1D----3/10 FN42-WA9WTK--3/12
      FN44-AJ8S----2/12 GE37-DP0POL--1/1  GH64-PT2FHC--3/31 IO81-G6HPC---1/1
      IO90-G4ZFQ---1/24 JN45-IU1DZZ--2/9  JN55-IZ3ATV--1/3  JO00-G3JKF---1/8
      JO65-OZ2JBR--3/29 JO65-OZ7HAM--1/1

 28  15m  EL88-W7YG----1/1  EM69-NQ9L----1/1  EM72-K8CHY---1/2  EN52-N9SD----1/2
      EN80-KD8KWH--1/1  FM05-KA9QJT--2/11 FM19-KB3EOF--1/3  FM19-KF4HCW--1/6
      FN13-N2HQI---3/22 FN15-VE3OWV--1/5  FN22-N2NOM---2/5  FN42-WA9WTK--2/5
      FN44-AJ8S----3/8  GE37-DP0POL--1/1  GH64-PT2FHC--3/31 IB59-DP0GVN--3/11
      IM98-G7NFK---1/1  IO65-EI7HZB--1/4  IO81-G4GVZ---2/11 JN08-F4WDO---1/1
      JN13-F1GRH---1/1  JN45-IW2DMO--2/11 JN55-IZ3ATV--1/2  JN58-DG7RJ---1/3
      JN63-IZ6QQT--1/24 JO50-DO7UDO--1/4  JO65-OZ2JBR--3/31 JO65-OZ7HAM--1/1

 5  12m  GH64-PT2FHC--1/25 IM58-CT1EBQ--1/1  JN55-IZ3ATV--1/1  JO65-OZ2JBR--3/31
      JO65-OZ7HAM--1/1

 12  10m  GG40-PU3WSF--2/7  GH64-PT2FHC--1/21 IB59-DP0GVN--3/17 JH70-V51DM---3/14
      JN59-DK4NL---2/17 JO21-ON7KB---1/2  JO65-OZ1LIF--3/9  JO65-OZ2JBR--3/31
      JO65-OZ7HAM--1/1  MN72-EX0AA---3/16 OM20-BA8DX---1/1  PF95-VK5ATN--1/7

 2  6m  JO65-OZ2JBR--3/25 JO65-OZ7HAM--1/1

473  SWL *BP51-KL7L*--------2/19 *CM87-KFS*---------3/20 *CM88-KJ6MKI-------2/4
      *CM88-KPH*---------3/29 *CM88-WB7ABP*------2/3  *CN87-WF7U*--------1/10
      *CN94-KK6PR*-------3/18 *DM62-WA5DJJ*------2/15 *DM65-KE8AVN-------2/4
      *DM79-WD0E---------3/24 *DN10-WO7I*--------1/18 *DN31-KA7OEI*------3/30
      DN70-N6GN---------3/26 *DO33-VE6JY*-------3/30 *DO34-VE6KDX*------1/2
      *EL16-WB5B*--------1/17 *EL29-N5FOG*-------3/25 *EL29-W5JEF*-------1/6
      *EL29-W5MOM*-------1/1  *EL89-WD4AH--------3/31  EL96-KM4BL--------3/26
      *EL98-W9DBM--------2/2  *EM20-W5MOM*-------1/4  *EM27-K1QS*--------1/13
      *EM47-K6RFT*-------1/3  *EM48-WU0O---------1/1  *EM64-KC5UMA*------1/7
      *EM64-W3PM---------3/20 *EM65-N4AAA*-------1/8  *EM69-KD9HOE*------3/23
      *EM69-KF9ET*-------1/14 *EM69-N9AWU*-------3/27 *EM72-K4IQJ*-------3/31
      *EM72-K4JOP*-------3/26 *EM72-W4HOD*-------3/28  EM75-KV4XY--------2/2
      *EM76-NN4H*--------3/19 *EM79-AB4EN*-------3/28  EM79-W8SCA--------2/8
      *EM79-WB8RGE-------2/4  *EM83-KX4AZ--------2/20 *EM84-KO4AWH-------2/7
      *EM84-N3PK*--------2/7  *EM85-KM4BLG*------3/28 *EM85-WA2N*--------3/31
      EM86-KC5LT--------2/3  *EN33-N0UR*--------3/18 *EN34-N0NAS*-------3/31
      *EN50-KD9NYE*------3/30 *EN50-W1CLM*-------3/29  EN52-K9DZT--------2/21
      EN52-N9CIF--------3/6  EN53-AC9LF--------1/3  *EN53-K9REO*-------3/25
      *EN53-KC9SDK*------1/19 *EN53-KD0KYA*------2/15 *EN53-KD9KHZ*------2/25
      *EN58-VA3ROM-------2/17  EN66-N8QQQ--------1/1  *EN74-KX4AZ*-------3/31
      EN80-N5KCC--------1/2  EN81-KA8BRK-------3/18 *EN82-KB8TL--------1/1
      *EN90-WA3TTS*------3/31 *EN91-N8OBJ*-------2/17 *EN94-VE3PRO*------3/25
      EN96-VE3GEN-------2/11 *FF91-LU3DJ*-------3/28 *FJ08-HP1COO*------3/31
      *FM05-KF4EAG*------3/27 *FM05-N4TTN*-------3/31 *FM06-WD4ELG*------3/31
      *FM08-W4KEL*-------3/29 *FM15-WU2V*--------3/24 *FM16-N4WQH*-------1/21
      *FM16-WB8SCG-------3/23 *FM17-N4MXZ*-------3/4  FM17-WD4IMI-------2/19
      *FM18-K1HTV*-------3/31 *FM18-KA3BWP*------3/23 *FM18-KX4O*--------3/31
      *FM18-N4TVC*-------3/31 *FM19-KB3VR*-------2/3  *FM19-N3LSB--------3/29
      *FM19-W3BX*--------3/28 *FM19-WA2EUJ*------3/26 *FM19-WS3W*--------2/17
      *FN00-W3ABW*-------2/22 *FN02-KD2YGN*------2/9  *FN03-SWL-FN03HS*--2/19
      *FN03-SWLKCL2*-----3/20 *FN03-VE3DNL*------3/29 *FN12-KD2OM*-------3/31
      *FN13-K2ZN*--------2/17 *FN13-K5KHK*-------3/31 *FN13-KD2CLR*------3/31
      *FN13-WA2ZKD*------3/31 *FN15-VE3CWM*------3/30 *FN20-KB3WFQ*------3/26
      *FN20-N3HZZ--------1/15 *FN20-WB6YAZ*------3/31 *FN20-WZ7I*--------3/31
      *FN21-K3FEF*-------3/31 *FN21-KC3MN*-------3/28 *FN22-KC2STA4*-----3/30
      *FN22-KD2LZI*------3/24 *FN25-VE3GTC*------3/24 *FN30-WA2TP*-------3/31
      FN32-KA1CNK-------1/1  *FN32-KB1HFG*------3/16 *FN32-N-SDR*-------1/2
      *FN32-W1MI*--------1/1  *FN33-K1VL*--------3/31 *FN41-WA1MTI*------1/1
      *FN42-AA1A*--------3/4  *FN42-AC1IM*-------3/30 *FN42-KC1PGG*------3/29
      *FN42-KM3T*--------3/31 *FN42-W1NJC*-------1/3  *FN42-W1TEJ*-------3/30
      FN42-WA1RAJ-------1/2  *FN43-AB1KW*-------3/31 *FN53-AB1YX*-------3/31
      *GE25-DP0POL*------1/1  *GE48-DP0POL*------1/2  *GG56-PY2GN*-------3/30
      *GG76-PY1EME*------3/31  GN37-VO1LQ--------1/1  *HI21-PY7ZC*-------3/4
      *HP75-TF4AH*-------3/31 *HP85-TF4X*--------3/31 *HP93-TF1A*--------3/21
      *IL28-EA8BVP*------3/31  IL38-DF4UE--------3/30 *IL38-EA8BFK*------3/31
      *IM58-CT1EDG*------3/29 *IN78-F1OOV*-------2/3  *IN82-EA1XY*-------1/2
      *IN83-EA1IOW*------3/31 *IN88-F4UIT*-------1/3  *IN99-W6ELA*-------3/31
      *IO63-EI007DX*-----3/20 *IO63-EI1739*------1/4  *IO63-EI1888*------3/28
      *IO63-SWLEI1763*---3/22 *IO70-G8NXD*-------2/30 *IO72-MW7SIF*------3/31
      IO73-MW1CFN-------1/1  *IO75-GM0HYY*------2/10  IO75-MM0RKT-------1/1
      *IO75-MM6VKO*------1/2  IO77-GM0UDL-------3/16 *IO80-M0XFL*-------1/1
      *IO80-M7LEZ--------2/2  IO81-G3XBI--------3/15 *IO81-G4LCM--------3/31
      *IO81-G8PFR*-------3/28 *IO81-GW8HWS-------3/18 *IO81-MW0CWF*------3/31
      IO82-2E0ILY-------3/29 *IO82-G3PWJ*-------3/21 *IO83-G0DUB*-------3/31
      *IO83-G4HYG*-------3/18  IO83-G4SDL--------1/22  IO83-M1EIU--------3/20
      *IO83-UKPR25*------2/8  *IO85-G8DYK*-------3/23  IO87-GM1OXB-------3/21
      IO90-G0HDI--------2/5  *IO90-G3ZIL*-------3/31 *IO90-G4MSA*-------3/28
      *IO90-G7ELK*-------3/31 *IO90-M3XQM*-------3/28 *IO91-2E0UCD*------3/31
      *IO91-G0WZM*-------3/31 *IO91-G3VPW*-------3/31  IO91-G3WUN--------1/4
      *IO91-G4HZX*-------3/31  IO91-G4TNU--------3/27 *IO91-G6VRD*-------3/8
      *IO91-G8AWO--------2/2  *IO91-M0JKD--------1/1  IO91-M7AZV--------2/8
      IO92-G3RED--------1/2  *IO92-G4ZKK*-------3/29 *IO92-G8SEZ*-------1/20
      *IO92-M0KWR*-------3/31 *IO92-M0VSE*-------3/31 *IO93-M0LMH*-------3/27
      IO93-M0TLJ--------3/20 *IO94-G0OHK*-------3/17 *IO94-G4MEM*-------3/30
      *IO94-G6MC*--------3/31 *IO94-G8AOE*-------3/31  JM76-IT9GSH-------3/5
      *JN11-EA3OW*-------3/31 *JN13-F5CMQ*-------3/31 *JN18-F1EYG*-------3/31
      *JN25-F1AJL*-------3/15 *JN25-F5VBD*-------3/31 *JN28-F4VTQ*-------3/31
      *JN34-SWL861979*---3/30 *JN36-HB9HBH*------3/30 *JN36-HB9HIT*------3/31
      *JN37-F5178SWL*----3/29 *JN37-F5AHD*-------3/20 *JN37-HB9DSE*------3/31
      *JN37-HB9FX*-------3/31 *JN39-LX1DQ*-------3/31  JN39-LX1GG--------1/6
      *JN45-IK0XFA*------3/30 *JN45-IW2GOB*------3/21 *JN45-IZ2EAS-------1/1
      *JN45-LEOIT*-------3/31 *JN46-HB9DUR*------3/15 *JN46-HB9ODK*------3/31
      JN46-HB9TMC-------1/16 *JN47-DL60LINDAU*--3/31 *JN47-DL7GAI*------1/14
      *JN47-HB9CU*-------3/12 *JN47-HB9GVC*------3/31 *JN47-HB9HEY-------3/9
      JN47-HB9HJF-------1/14 *JN47-HB9PAE*------3/30 *JN47-HB9TTU*------3/28
      *JN47-HB9VQQ*------3/31 *JN47-OE9BKJ*------3/31 *JN47-OE9GHV*------3/31
      *JN47-OE9HLH*------3/31 *JN47-OE9TAV*------3/31 *JN48-DD5XX--------3/31
      *JN48-DD8HL*-------3/30  JN48-DH0GFW-------3/29  JN48-DJ2MG--------3/18
      *JN48-DJ6DK*-------3/31  JN48-DL1GCD-------2/29 *JN48-DQ2C*--------3/28
      *JN48-TNS1*--------3/31 *JN49-DB0STB*------3/31 *JN49-DC6EB*-------2/8
      *JN49-DF4PV--------2/10 *JN49-DK0ABT*------3/31 *JN49-DK6UG*-------3/17
      JN53-IU5HKX-------1/1  *JN54-IQ4FA*-------3/3  *JN54-IZ4AKO*------3/3
      *JN55-IZ3EAW*------3/31 *JN55-IZ3WXD*------3/30 *JN57-DD5JFK*------3/29
      JN57-OE7SJJ-------1/4  *JN58-DB0NOT*------3/28 *JN58-DC1HR*-------1/1
      JN58-DC1RDB-------3/30 *JN58-DD5JFK*------3/31  JN58-DF6FE--------3/26
      *JN58-DK1CG*-------3/31  JN58-DK8FT--------3/27 *JN58-DL9SW*-------3/31
      *JN58-DQ2C*--------2/10 *JN58-SWLJN58TC*---3/31 *JN59-DG2NPE*------3/27
      *JN59-DJ9PC*-------3/31  JN59-DL4TOM-------3/29 *JN61-I0UVN*-------3/31
      *JN61-IZ6198SWL*---3/30 *JN63-IW2NKE*------3/31 *JN65-I3JPA*-------3/31
      *JN69-DG7RAQ*------3/31 *JN69-DL1RDB*------3/10 *JN69-DL4RU*-------3/31
      JN77-OE6HBD-------1/8  JN78-OE5GOL-------2/4  *JN79-UNLIS*-------3/31
      JN81-IZ7BOJ-------3/13 *JN87-OE3XOE*------3/31 *JN88-OE1WYC*------3/23
      JN89-OK2IP--------2/30 *JN96-HA3PG*-------3/30 *JN96-HA8HL*-------3/27
      *JN96-HA8TKS*------3/31 *JN97-HA5GB*-------3/30 *JN97-HA7MAC-------1/1
      *JN97-HA9HAF9A*----2/27 *JN97-JN97NN25*----3/18 *JO01-2E0DYH*------3/18
      *JO01-2E0PYB*------3/31 *JO01-GB0SNB*------3/31 *JO01-M0TAZ*-------3/30
      *JO01-M0WHU--------3/31  JO01-M1EGP--------1/2  *JO02-G2HFR*-------3/18
      *JO02-G2XV*--------2/30 *JO02-G6UQZ*-------3/31 *JO02-G8LZI*-------3/21
      *JO02-M1GEO*-------3/30 *JO10-ON0ODR*------3/31 *JO10-ON4LAO*------3/27
      *JO10-ON5KQ*-------3/31 *JO11-ON3URE*------3/31 *JO20-ON3URE*------3/31
      *JO20-ON5PVD*------3/30  JO20-ON7AN--------2/5  JO20-ON8EC--------1/3
      JO20-PA3BUL-------2/9  JO21-PA0FBR-------1/4  *JO21-PA11568*-----3/31
      *JO21-PA1JMS*------3/31 *JO21-PA1W*--------3/31  JO21-PA3ABK-------3/10
      JO21-PA3EGH-------1/6  JO21-PA3FPG-------2/2  *JO21-PA3JH*-------3/20
      *JO21-PD0DH*-------3/15 *JO21-PD1V*--------3/31 *JO21-PD4FH--------1/1
      JO21-PE1PUX-------3/6  *JO21-PE1RDP*------3/31  JO21-PE2BZ--------3/30
      *JO21-SWL-JO21GO*--1/5  *JO21-SWL1/JO21*---3/31 *JO22-PA3BYK-------2/3
      *JO22-PA3HEA*------3/31 *JO22-PA3WLE*------3/30 *JO22-PA8E*--------1/6
      *JO28-LA8NRA*------3/28 *JO30-DD0PD*-------2/2  *JO30-DL6EBP*------3/31
      *JO30-SWL-HN2507*--3/17 *JO31-DB1JJ*-------3/24  JO31-DC5AL--------3/24
      *JO31-DE1LON*------3/31 *JO31-DF1DR*-------3/31 *JO31-DK7DE*-------3/28
      *JO31-DL2ZZ*-------3/31  JO31-DL4EAI-------2/15 *JO31-DL6II*-------3/27
      *JO31-DL6OW*-------3/31 *JO31-DL8SEL*------3/31  JO31-PA3GSH-------2/5
      *JO31-PH4RTM*------3/31 *JO32-PA0EHG*------3/31 *JO32-PA1TGI*------1/4
      *JO32-PI4THT*------3/31 *JO33-DF8FH*-------3/31 *JO33-DL6OW*-------3/30
      JO33-PA0O---------3/17  JO33-PA0SLT-------3/22  JO33-PD0OHW-------3/28
      JO33-PD0WIM-------1/2  JO33-PE1JVU-------1/5  JO38-LA1ZM--------2/17
      *JO40-DG6FL*-------2/22 *JO40-DL3VM*-------3/31 *JO41-DG5DH*-------3/28
      *JO41-DH2RAL*------3/31 *JO42-DF8OE*-------3/29 *JO43-DK5HH*-------3/31
      *JO43-DL0HT*-------3/31 *JO43-DL5XL*-------3/29 *JO43-SWLJO43*-----3/31
      JO44-DD9LH--------2/5  *JO44-OZ1KVB-------3/19 *JO48-SWL04NO*-----3/31
      *JO50-DG1CMZ*------3/7  *JO52-DB9OH--------3/21 *JO52-DL1QC*-------3/28
      *JO53-DL0HGN*------3/30  JO53-DL4XU--------1/5  *JO53-DO1DSH-------3/24
      *JO57-SM6FMB*------3/25  JO59-LA3JJ--------3/26  JO59-LB3AH--------3/22
      *JO59-LB6AH*-------3/31 *JO59-SWL03NO*-----3/31 *JO60-DL0HOT*------3/31
      JO60-DL2AOM-------1/1  *JO60-OK1HRA*------3/30 *JO60-OK1VVT*------3/31
      *JO62-DC7JZB*------2/18 *JO62-DL0073SWL*---3/27 *JO62-DL3ROB*------3/31
      *JO62-DN4BAS*------3/30 *JO63-DL9GTB*------3/21  JO65-OZ1AAB-------3/14
      JO65-SA7ORA-------3/19  JO65-SM7KHA-------3/24 *JO65-SWLBR*-------3/18
      *JO66-OZ1BFM-------3/31 *JO66-SA7LIL*------3/31 *JO66-SA7MWC*------3/18
      *JO66-SM7NYI*------3/28 *JO66-SM7PNV*------1/1  *JO68-SA6BSS*------3/31
      *JO70-OK1RAJ*------3/31 *JO89-SM0EPX*------3/31  JO89-SM0LVG-------1/1
      *JO89-SM5-8574*----3/31 *JO91-SP2BPD*------2/2  *JO91-SP7WT*-------3/31
      *JO93-SP2SJG*------3/31 *JP20-LB0K*--------3/31 *JP40-LA3FY*-------3/31
      *JP51-LA7AKA*------3/18 *KG33-ZR6WT*-------2/19 *KM07-SV8RV*-------3/31
      *KM15-SV9KI*-------3/31 *KM46-G0UPL*-------1/3  KM56-G8SCU--------3/14
      *KM56-TA4AEI*------3/31 *KM65-5B4AMO*------3/31 *KM65-5B4CY*-------3/31
      *KN04-YO2VG*-------3/7  *KN05-YO2LOJ*------3/31 *KN07-YO5PSL*------3/8
      *KN34-YO3WL*-------3/31 *KN37-YO8KGU*------2/7  *KN37-YO8STB*------3/31
      *KN85-RU6CH*-------3/31 *KN88-UY0IR*-------2/7  *KN97-R6LSWL*------1/6
      *KO24-LY1XD--------1/1  *KO33-EU2AAH*------3/30 *KO59-R1LB*--------3/30
      *KO59-UB1AKX*------3/24 *KO59-UB1ARJ*------3/8  *KO85-RZ3DVP*------3/31
      *KO85-UA3245SWL*---3/31 *KP00-SWLKP00*-----3/31 *KP03-OH6BG*-------3/26
      *KP03-SM2GCT*------1/2  *KP06-SA2LLL*------3/31 *KP11-OH3TW*-------3/11
      *KP20-OH2FHJ*------1/15  KP24-OH8GKP-------3/26  KP25-OH7WX--------2/4
      KP34-OH8HTG-------2/10 *KP42-OH7HJ*-------3/8  *LG79-F61695*------3/17
      LG79-FR1GZ--------2/4  *LL34-HZ1SF*-------3/31 *LO06-R3UCU*-------1/1
      *LO07-R3UL*--------3/10  LO20-UA4AIC-------2/15  LO26-R3TGA--------2/2
      *MK82-VU2PTT*------2/19 *NO13-RA9YCN*------1/1  *NO14-RX9O*--------3/31
      *OF77-VK6WR*-------2/24 *OJ03-9M4BQC-------3/30 *OK16-HS4QKN-------1/1
      *OL72-VR2BG*-------3/24 *OM92-BA4XX*-------1/10 *OO22-RA0SMS*------3/30
      *PF94-VK5ADE-------3/12 *PF94-VK5MR*-------3/30 *PF95-VK5EI*-------2/16
      *PF95-VK5FQ--------3/24 *PL02-BM4AIK*------2/12 *PL02-BV7AU*-------1/8
      *PL02-BV7YA*-------1/8  *PL03-BV5AC*-------3/23 *PL05-BM2KVV*------2/20
      PM74-JA5NVN-------1/3  *QE38-VK7JJ--------3/31 *QF22-VK3KHZ*------3/29
      QF44-VK2COW-------1/26 *QG62-VK4CT*-------3/31 *QG62-VK4TDI*------3/19
      *QG62-VK4XDB*------3/7  *QG62-VK4YA*-------3/31 *RE68-ZL2005SWL*---3/31
      *RE78-ZL4CAT*------1/17 *RE79-ZL2BCI*------3/14


2022-05-04 OZ7IT-JO65 (385)

 12 160m  IO65-EI7HZB--4/11 IO81-G0VCA---3/3  IO91-G3WPD---2/6  IO91-G4BOO---4/18
      JN46-HB9TMC--3/15 JN48-DF2UU---3/4  JN54-IW4BTJ--3/22 JO20-PA3BUL--1/1
      JO22-PA2W----1/6  JO33-PA0AMM--2/8  JO65-5Q9T----4/30 JO65-OZ2JBR--4/29

 28  80m  FN31-KK1D----2/5  IM58-CT1EBQ--4/22 IO65-EI7HZB--4/10 IO81-G4LEN---4/30
      IO92-G0ORY---2/16 IO92-M0WCZ---4/27 IO92-M0XXT---4/7  IO93-G8ORM---4/27
      JN48-DK2DB---4/31 JN49-DF7GB---4/19 JN49-DL8FCL--3/13 JN55-IZ3ATV--2/5
      JO01-M0PWX---4/18 JO21-ON7KB---4/16 JO31-DK8JP---4/31 JO31-DL2PK---4/31
      JO32-DL2BBC--1/4  JO40-DL3EL---3/18 JO42-DL4XJ---4/28 JO42-DO6RPS--4/23
      JO44-DN2DF---1/1  JO53-DF3LZ---1/10 JO65-5Q9T----3/16 JO65-OZ2JBR--4/31
      JO65-SM7KHA--1/7  JO89-SM0FKI--3/5  KP20-OH3FR---4/30 KP32-OH3HE---4/23

 3  60m  IO90-G4ZFQ---4/31 JO31-DL2PK---4/31 JO65-OZ2JBR--4/31

 91  40m  EM50-W4WLO---1/7  EM72-K8CHY---1/1  EM73-K4EH----1/7  EM75-KV4XY---1/1
      EN74-N8DMH---1/1  FM18-KB3EDF--4/22 FM19-KB3EOF--2/2  FM19-KO4PGC--1/4
      FM29-WA3DNM--4/10 FN03-VA3JDL--4/4  FN11-AC3V----2/2  FN13-N2HQI---4/31
      FN20-WA3IAC--1/2  FN30-KD2AVU--1/1  FN31-KK1D----4/14 FN42-WA1UMU--2/3
      FN42-WA9WTK--4/13 FN44-AJ8S----3/24 FN84-VE1XOR--3/6  GH64-PT2FHC--4/31
      IM58-CT1EBQ--4/30 IN95-F4WCW---2/2  IO62-EI3IUB--3/3  IO65-EI7HZB--4/10
      IO75-GM4BLO--1/6  IO80-G3ZDQ---1/1  IO80-G4XCS---4/27 IO81-G3XBI---1/6
      IO81-G4LEN---4/31 IO82-2E0DSS--4/29 IO82-G4ISQ---1/1  IO83-G3ZNG---2/3
      IO88-GM4SJB--4/25 IO91-G4CAO---1/10 IO91-G4LRP---1/9  IO91-G7EOB---4/31
      IO91-G8DJF---2/3  IO92-2E0DVS--2/15 IO92-M0WCZ---4/30 IO92-M0XXT---3/7
      IO93-G7YAB---1/1  IO93-G8ORM---4/31 IO93-M0VII---4/28 IO94-M0WWS---4/29
      IO94-M7NCG---1/3  JN03-F1JSC---4/30 JN19-F4IEW---3/4  JN39-DL9DAT--4/20
      JN48-DJ1SP---4/7  JN48-