KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports - May 1-31 2022AC3V-FN10


 Band Reports Rank
------ ------- ----
LF/VLF    -  -
 160m    -  -
 80m    76  24
 60m    -  -
 40m   270  47
 30m    -  -
 20m   398  34
 17m    -  -
 15m   121  17
 12m    -  -
 10m    36  53
  6m    -  -
  4m    -  -
  2m    -  -
 70cm    -  -
 23cm    -  -
    -------
Total =  901 Reports - (Rank 29)

Number of Grid Squares = 280


AC3V-FN10 - Summary of 2-Way WSPR Reports
---------

BP - AC3V-FN10
BP51 K0ESQ 20 - (May 4-5,7-9,11,13-14,17-19)

CM - AC3V-FN10
CM87 AF6WZ 20 - (May 2,4-5,8,24-25)
   AH6CY 20 - (May 21,28)
   AJ6VY 20 - (May 17,26,31)
   K6VVK 40,20 - (May 15-17,23-24,27-28)
   W6EXT 40,20,15 - (May 1-3,12-31)
CM88 AK6KA 40,20 - (May 1-2,10,17)
   K6JTH 20 - (May 16-17,19)
   N6XN 20 - (May 23-24,28)
CM97 AG6NS 40,20,15 - (May 1-26,28,30-31)
   K6BJA 20 - (May 6)
   N6KOG 40,15 - (May 2,7,10,13-14,16,20,24,29,31)
   W6LPM 40,20 - (May 1,3-7,9-11,13-19,21-24,26-27)
   WB6JHI 20,15 - (May 1-23,25,27,30-31)
CM98 K6MCS 20,15 - (May 1-5,7-24,29-31)
   KI6WXS 20 - (May 23)
   W6MSU 15 - (May 7,15,21)

CN - AC3V-FN10
CN72 W7OMM 20 - (May 30)
CN76 NH7SR 20 - (May 3-4)
CN80 K6ARE 20 - (May 29-30)
CN82 N7LRT 20 - (May 4,10-11,20-23)
CN84 KD7QL 20 - (May 22-24)
   N7CMP 80,40,20,15 - (May 2-5,9-10,12-17,22,26,29-30)
CN85 K7FET 20 - (May 2-3,5-24,26-28,31)
   KC7PBF 15 - (May 2-3,5-8,12-13,18,21)
   KE7WNB 20 - (May 18)
   KF7PRQ 40,20 - (May 2,4-7,12,16,27,31)
   RN6LAT 40,20 - (May 7,18-19)
   W0TBR 20,15 - (May 8-10,16)
   W7LI 20,15 - (May 1-16,18,21,23)
   W7OWO 40,20,15 - (May 1-25,28,30-31)
   W7SZ 40 - (May 13-14)
   WA7IJV 15 - (May 2-3,6-7,15,18-21)
CN87 AC7IJ 20 - (May 1-31)
   AC7WA 15 - (May 22-23)
   AG7NB 20 - (May 19)
   K1RZQ 20,15 - (May 18-20,25,27)
   K7LRM 40,20 - (May 1)
   KB7AF 20 - (May 20-22)
   KI7E 20,15 - (May 1,16-23,30-31)
   W7GBB 40,20,15 - (May 16,19-27)
   W7HFP 20 - (May 15-16)
   W7ZDX 80 - (May 6)
CN88 KE8KOR 20 - (May 1-3,8-9)
   VE7CVA 40,20,15 - (May 1,8-13)
   VE7IRR 15 - (May 22-23)
CN89 VA7DGT 20 - (May 5,13)
   VE7AVG 20 - (May 4-6)
   VE7DH 40 - (May 2-3)
   VE7RVS 20 - (May 23,31)
   VE7UDI 40 - (May 1,3,7-8,10-11,21,25)
   VE7WEX 40,20 - (May 1-8,11-13,15-20,22-23,25-28,31)
CN98 W7WKR 40,20 - (May 13-15,20)

CO - AC3V-FN10
CO28 KL7HFI 20 - (May 13,16,20)

DM - AC3V-FN10
DM04 AB6QK 20 - (May 7)
   W6LVP 40 - (May 1-3,6-7,9,12,14-18,20-22,24,30)
   W6NML 40 - (May 2)
   WB6NGC 20,15,10 - (May 7,14,20-21,27-29)
DM09 AB7WE 40,20,15 - (May 1,3,5,8,15-16,18)
DM12 AJ6TK 40 - (May 1-12,14-17,25-28,30-31)
   K6RRP 80,10 - (May 1-11,26)
   KD6ADC 20 - (May 21)
   KN6EWL 20 - (May 21-23)
   W6ETE 80 - (May 6,14-15)
   W6PPV 20 - (May 10,14-15)
DM13 K6NFF 20,15 - (May 26)
   KJ6FO 10 - (May 16,25-26)
   W1CK 80,40,20,15 - (May 1-18,21-25,27,29-31)
DM14 KQ6UP 40,20 - (May 1-12,15-25)
DM26 K6IA 20 - (May 14-22,24-28,31)
DM33 K2DAK 80 - (May 1,3,22-23)
   KK7FWQ 20 - (May 10-11,13-15)
   N6RY 80,40,20,15,10 - (May 1-31)
   N7WOZ 20 - (May 17-18)
DM34 K7GXB 40,20 - (May 1-30)
   K7WTA 20 - (May 16-17)
DM37 K6FEU 80,40,20,15 - (May 1-6,10-20,26-27)
DM40 K7RXL 40 - (May 6)
DM41 AE7YQ 80,40,20 - (May 1-18,20-31)
DM42 W7NBD 20 - (May 20,30)
   WB0OEW 40,20 - (May 4-5,8-11,15-28,30-31)
DM43 N5AQM 80,40,20,15 - (May 1-11,13-20,22-31)
   W7CRK 20,15 - (May 1,7-9,12-16,18-26,28-31)
DM44 W7YSB 80,20 - (May 9-12,29-30)
DM65 KE8AVN 20 - (May 2-5)
DM72 KG5FJI 40 - (May 7)
DM75 KE5ZBG 80,40,20 - (May 1-11,13-16,18,20-31)
DM78 KB0AP 20 - (May 15-19)
   KE5RZL 20 - (May 26)
   W1SLM 40 - (May 2,9,11)
DM79 K0TPH 20 - (May 14-15,19-20)
   N0IA 40,20,15 - (May 1-6,16-27)
   N0LX 40 - (May 7-8,19,24)
   W0MDR 40 - (May 3-4,7-8)
   W4PWW 20 - (May 11-12,14)
   WD0E 20 - (May 1-22,27-31)
DM81 N5XXN 40,20,15 - (May 1-31)
   WE5Q 20 - (May 5)
DM91 KB1YLA 20 - (May 24,26-27)

DN - AC3V-FN10
DN06 K7FTQ 20,15 - (May 23-24,26)
DN13 AI7HJ 20 - (May 14-15)
   K7SPS 80 - (May 5)
DN17 K7LEN 20 - (May 9,14,21)
DN18 KK5DB 20 - (May 5,22-27,31)
DN26 K7KTM 40,20 - (May 1,4,6)
DN31 KD7BMX 20 - (May 18)
DN35 AI7KS 20 - (May 3-4)
DN40 AC7JW 20 - (May 27-28,31)
   K7RXL 40 - (May 3-4)
DN41 W0YSE 40 - (May 15-16,24-25,30-31)
   W6MFJ 20,15 - (May 3-4,9-27)
DN45 KJ7ZMO 40 - (May 25)
DN70 AB0NE 40,20 - (May 1,7,12,21)
   K4SNW 80 - (May 11)
   KE0IDV 40 - (May 1-12,14-27,30)
   N6GN 40,15 - (May 1-28,30-31)
   W0AEZ 20 - (May 22-24)

DO - AC3V-FN10
DO20 VA6BRM 20 - (May 23)
DO23 VE6EGN 20 - (May 9-27,30-31)
DO33 VA6DAI 40,20 - (May 2-6)
   VE6XP 20 - (May 1,3-8,14-15,24-25)

EL - AC3V-FN10
EL09 KI5GRD 20 - (May 3-6,8-14,17)
EL49 WA5DXP 80 - (May 3-4)
EL87 W4ESI 40,20 - (May 5,10,13,15,26)
   W5SZK 40,20,15,10 - (May 22-28,30)
EL88 AE5LC 20 - (May 2)
   K4RIO 20 - (May 27)
   W4FO 40,20,15 - (May 14-16,18,20)
   W7YG 40,20,15 - (May 2-3,9-11,16-18)
   WA4AU 20 - (May 6-10,13-15,17,19,21,23-25)
EL89 W3HH 10 - (May 5,7-9,14-15,18-19,22-23)
EL95 KK4BRP 20 - (May 22)
EL96 AC3AV 20 - (May 16)
   AG0X 40 - (May 21-22,31)
   K9YWO 40,20,10 - (May 1-10,12-18)
   KK4JI 40,20 - (May 15-16,20-21)
   KN4TGQ 20 - (May 7)
   WB2TQE 40,20 - (May 1-6,9-11)
EL98 K4YDV 40 - (May 2)
   KD8TUO 40,20 - (May 1-18,23-31)
   KX4NM 40,20 - (May 1-3)
EL99 KE8KYP 20 - (May 1-2,10,12,14,21,31)

EM - AC3V-FN10
EM00 KG5TW 20 - (May 31)
   KI5HBO 20 - (May 1-17,23-31)
EM01 N5SJS 10 - (May 7)
EM02 KB5ZUR 20 - (May 8-9,15-16)
EM10 AF5WW 20 - (May 1,7-8,13-15,20-22,27-30)
   K5KSW 20 - (May 11-12,17-20,24-27)
   K5PK 40,20,15 - (May 2-6,9-13,15-16,18,20,23-24,26-27,30-31)
   K8MRD 20 - (May 4)
   KN5X 40 - (May 10-11)
   N5JO 15 - (May 3,22)
EM12 K5SWA 20 - (May 1-31)
   K5XL 20,15,10 - (May 10-23,27,29-31)
   KE7A 20 - (May 1-31)
   KF5QDQ 20 - (May 3-27,29-31)
   KG5UWB 40,20,15 - (May 4-7,10,22-23,26)
   KG5ZDA 80,40,20,15 - (May 1-31)
   KM5GT 20 - (May 18-20)
   WA2JRV 20 - (May 12,16-17,26)
   WD5JIU 20 - (May 14,16,19,21)
EM13 K5PS 15,10 - (May 7,14)
   KC5NK 40,20 - (May 2,4-6)
   KD5LBK 80,40,20,15 - (May 1-31)
   KD5RYN 40 - (May 27)
   KI5QAD 20 - (May 1,7)
   W5OXC 20 - (May 26-27)
EM15 KD5GIV 40 - (May 1)
   N5AGR 40 - (May 8,20)
EM17 KF0FXC 20 - (May 29)
EM18 N0ALO 20 - (May 18-19)
EM19 N0KSU 40,20 - (May 4,6-15,18,22-26)
EM20 K8MRD 20 - (May 4)
EM25 K5CGM 15 - (May 26-27)
EM26 N5UTV 20,15 - (May 11,13-31)
EM28 KA0L 40 - (May 30)
   KC1KVR 20 - (May 26-27)
   KF0IAP 20 - (May 6,10,16)
   N0YJ 20 - (May 22)
EM30 KG5VRQ 40 - (May 3-4,9-11,15,17)
EM31 KD5DFL 20 - (May 22-23)
   KG5FNU 40,20 - (May 1,4,7-8,10-15,20-22,29-31)
EM32 N9PVW 20 - (May 22,26)
EM34 W7NJN 20 - (May 6)
EM35 AE5NW 20 - (May 1-3,9-31)
   KF5GCF 40,20,15 - (May 3,5,7-10,13,15,18,20,23,31)
EM36 KC0WCM 20 - (May 5)
EM37 NK0Y 80,40 - (May 1,7)
EM38 AC0G 40,20,15 - (May 1-16,18-31)
   KC0JDW 20 - (May 1-5,7,9,13)
   KV0S 80,40,20,15,10 - (May 1-31)
EM40 K2JY 40 - (May 1-12,14-15,17)
   KI5NEQ 20 - (May 30)
EM42 AJ5S 20 - (May 6,8,10,16-21,23-24,26,30)
EM45 KN4USN 40 - (May 2,14-15,30)
EM48 AD0MO 40,20,15,10 - (May 1-31)
   W0FY 20,15 - (May 5,7-14,16,18,24)
   WU0O 40 - (May 3,9)
EM50 W4WLO 40,20,15,10 - (May 1,3-28,30-31)
EM52 K5DSC 20 - (May 1,5,11)
EM55 NS4E 40 - (May 26)
EM58 W9LRM 80 - (May 1)
EM60 KJ4RWD 10 - (May 18)
   KN4IBZ 40 - (May 2-3)
   N3ICK 20 - (May 2)
   WY8O 10 - (May 7,18)
EM63 WA8DSP 40,20 - (May 23-26)
EM64 K4STH 80,40,20,15 - (May 2-11)
   W3PM 20 - (May 3-14,16-22,24)
EM65 KF4NKF 20,15 - (May 20-22)
EM66 KJ4GL 40 - (May 30-31)
   KM4HQE 80,40,20 - (May 11-14)
   N4WIO 40,15 - (May 5,7-9)
EM67 N4MAB 10 - (May 8)
EM69 K9AV 80,40 - (May 4-6,13,23-24)
EM70 NI5F 40,20 - (May 1-31)
EM72 AI4RY 20 - (May 1-2,7-8,15-16,18-27,31)
   K8CHY 40,15 - (May 4,7,12,18-19)
   W4RYW 80,40 - (May 1,13-15,17-22,30-31)
EM73 AC4OW 40 - (May 30)
   AE4NA 40 - (May 2)
   AG4WY 20 - (May 11-12)
   K4COD 20,15,10 - (May 9-18,20-25,30-31)
   K4EH 80,40,20,10 - (May 1-27,29-31)
   KB1MVX 20 - (May 1-19,23-31)
   N8HK 20 - (May 22)
   WC4Y 40 - (May 2-4,8,11)
EM74 KD4OTA 20 - (May 1-3,7-14,20-27,30-31)
   KM4QXW 40 - (May 1-4,7,15-27)
   W9PRA 40 - (May 1-2)
EM75 K1RAH 20 - (May 11)
   KE7GZ 20,15 - (May 4-5,7-11,13-16,18,20-24,26-27,30-31)
   KF0DGE 40,20 - (May 1-2,5-8,24,27)
   KK4TDI 40 - (May 4)
   KV4XY 80,40,20,15,10 - (May 1-31)
   WA4GLH 40,20,10 - (May 3,5-7,10,13,19-23,26-27,31)
EM76 KN4RSK 40 - (May 1,9-10,14,16)
EM78 KU4A 40,20 - (May 2,5,9-14,17-18,25,30)
   NO1ZE 40 - (May 26)
EM79 K9LZJ 20 - (May 11,13-14)
   KE8FWZ 40 - (May 7)
   N5HJ 40 - (May 1)
   N8DAW 40,20 - (May 1-7,9-12,14,17,21,24-27,31)
   N8MIQ 40 - (May 26)
   N8VSI 40,20 - (May 31)
   WH6FMN 40 - (May 4,19,27,30)
EM81 W1RCP 20 - (May 6-7)
EM84 AC6IW 15 - (May 22)
   KM4TLA 40,20 - (May 11-12,23-24,26-31)
   KO4CRU 10 - (May 7-8)
EM86 KC5LT 80,40,20,10 - (May 8-10)
EM87 WD8ING 40 - (May 7-8,25)
EM89 AJ8S 40 - (May 1-3,25-28,30-31)
EM90 AJ4FR 15 - (May 11,31)
   W0ENE 20 - (May 13-14)
EM92 AC4DH 40,20 - (May 3-6,9,11-16,19,22,25-27,30-31)
EM93 KM4RK 80,20 - (May 1,8-13,16,23-24,26,30-31)
EM94 KI4VGA 40 - (May 9,13-14)
   N4NEZ 40 - (May 18-21)
   WA4DT 80,20 - (May 10,18-20,24)
EM95 K4EGP 20 - (May 22,26-27,30-31)
   KC4SWL 40 - (May 6,27)

EN - AC3V-FN10
EN10 WB0GKM 20 - (May 27,29)
EN11 KB0VYG 20,15 - (May 18-21,26-31)
   NC0Q 20 - (May 8)
EN12 K0HW 80,40,20,15,10 - (May 15-18,20-24,27-28,31)
EN21 KD0NMD 20 - (May 14)
   N0BKB 20 - (May 1-30)
EN22 N0AN 80,40 - (May 4)
EN23 KD9TSE 20 - (May 5-6,10,14,16-17,19,21-22,24-25,31)
EN25 N0QBH 20 - (May 1,3-4,6-11,13-17,20-29)
EN31 K0IZI 20 - (May 23)
   W0JW 40 - (May 10,13)
EN34 KB0TNG 40,20 - (May 2-3,7,9-11,17,20-28,30-31)
   KB0VLR 80,40 - (May 2,4-6)
   KC0WNK 80,40,20,15 - (May 10-20)
   N0STP 80,20 - (May 9,11)
   N9DWL 40 - (May 7)
EN35 KP2XX 40 - (May 5)
   W0NKA 80,40,20,10 - (May 5-10)
EN38 AC0JX 40,20 - (May 1-31)
EN42 AA0N 40 - (May 1-4,6-7,9,15,17-18,20,25-27,30-31)
   KS0FT 40 - (May 19)
   NN0V 40 - (May 4,10,14-15)
EN43 WB9BJQ 20 - (May 1)
EN51 KD9PAH 40 - (May 1-11,13-28,30-31)
EN52 K9DZT 20 - (May 3,5-16,18,20-23,25-27,30-31)
   KB9AMG 40,20,15 - (May 1-14,16-28,30)
   KB9MVW 40,20 - (May 22-24)
   KD9QZO 80,40,20,15 - (May 1-31)
   KF9KV 40,20,15 - (May 1-9,11-24,27,29-31)
   N9CIF 20 - (May 3,5-7,21,29-30)
   N9NMR 40,20 - (May 6,8,10)
   W9WLX 40,20,15 - (May 1,12-16)
EN53 KD9RNA 80 - (May 8)
EN54 KC9ZWA 20 - (May 16)
   W9RJA 20,15 - (May 7-8,27,31)
EN58 VA3ROM 40,20 - (May 1-27,29-31)
EN60 K9ANF 40,20 - (May 1-3,7-8,10-12,14,19,23-24,26,31)
   K9JJS 80 - (May 10-11)
   W9COM 20 - (May 7)
   WA0JTL 80,20 - (May 2-7,20-22,30-31)
   WA9EIC 80,40 - (May 3,8,12)
EN61 K9YWO 20 - (May 22-24,26,29,31)
   KA9PGC 80,40,20 - (May 5-10,13-14,21-22)
   KB8VME 80,40,20 - (May 1-2,7-9,19,22-26)
   KB9EFG 20 - (May 8)
   N8OWY 20 - (May 5,7-10,12-22,24,26,30-31)
   WD9HGO 20 - (May 5)
EN62 K0JD 80,40,20,15 - (May 1-28,31)
EN66 N8QQQ 20 - (May 3)
EN71 K9JJM 40,20 - (May 1,4,7-9,15-16,18,21-22,25-26,31)
   KC9ORX 40 - (May 7,15,26-27)
EN72 N8AYY 40,20 - (May 1,4-7,10-11,13-15,19-23,26-27)
   W8OQ 40,20 - (May 2,7,9,18,26)
EN74 N8DMH 40 - (May 4)
   NU8A 20 - (May 14)
EN80 KD8KWH 40 - (May 3)
   N5KCC 40,20 - (May 3-4,7-10,30-31)
   W8PTB 80 - (May 4-5,13,18)
EN82 N8MG 40 - (May 4-5)
   W8JAB 40 - (May 9-10)
   W8JRN 80 - (May 23)
EN90 AC3DB 10 - (May 7)
   KB3LYB 40 - (May 30-31)
   N3UPY 40 - (May 1)
   WB8JAY 80,40 - (May 20-21)
EN91 W8AC 40,10 - (May 1-3,5-31)
EN93 VA3QB 40 - (May 6)
EN96 VE3GEN 20 - (May 5,12,16,18-19,26,30-31)

FF - AC3V-FN10
FF96 LU1EGT 20 - (May 22,25,30-31)

FM - AC3V-FN10
FM04 AC4ML 40,20 - (May 1-2,7-8)
FM05 KA9QJT 15 - (May 7-8,22,31)
FM06 KK4WYR 40 - (May 27-28)
FM07 N4IW 80,40 - (May 1-6,9-11,21)
FM08 N4DSA 40 - (May 8-10)
FM15 KK4UNE 10 - (May 8,31)
FM16 K4LBL 40 - (May 7)
   KN4NBI 20 - (May 8,14-16,19-20,31)
FM17 WD4IMI 80,40 - (May 1,3-15,18-20,24,26-27,30-31)
FM18 K3RJK 20 - (May 31)
   K3RWR 80 - (May 13)
   KB3EDF 40 - (May 1-31)
   KO4ZIY 20 - (May 7,9)
FM19 KB3EOF 80,40 - (May 1-7,9-19,23-28,31)
   KC3OJR 40 - (May 26)
   KF4HCW 80,40 - (May 1-27,29-31)
   KO4PGC 80,40 - (May 2-6,16)
   N3LSB 80,40 - (May 1-11,14-15,17-28,30-31)
   W3TAC 40 - (May 23,25,30)
FM29 KB3PCY 80 - (May 13)
   WA3DNM 80,40 - (May 1-31)

FN - AC3V-FN10
FN00 KB3CUF 40 - (May 24-31)
   W3HRS 40 - (May 3-10,14,18-27,29-30)
   WO3T 20 - (May 4,6)
FN03 VA3EIU 40 - (May 1-2)
   VA3JDL 40 - (May 1-6)
   VA3RQX 40 - (May 23)
   VA3SQZ 40 - (May 1-6,16)
   VA3SYS 40 - (May 1,5,8)
FN04 K3FOX 80,40 - (May 6-7,9-15)
   VE3RRN 40 - (May 2,5)
FN08 VE2RN 40 - (May 5-6)
FN10 K3CEV 80,40 - (May 3,13,18-19)
   KE3KD 20 - (May 9-10,23,26-27,29-31)
   N3TQM 80 - (May 9)
FN11 AC3V 80,40 - (May 1-28,30-31)
FN12 AE2EA 40,20,15,10 - (May 1-2)
FN13 N2BKT 40 - (May 13-14,27)
   N2HQI 80,40,20,15 - (May 1-31)
   WD8CIV 80,40 - (May 1,7)
FN15 VE3OWV 20 - (May 1-2,9-11,13-14,19)
FN20 N2DED 40 - (May 30)
   W2GNN 40 - (May 1-31)
   W2MOQ 40 - (May 14-15,18,26,30-31)
   WA2QZP 40 - (May 2-3,6-7,14-16,24-25,29-30)
   WA3IAC 40 - (May 1-7,9-14,18-20,23-26,29-31)
   WS2K 40 - (May 2,8,15)
FN22 N2NOM 80 - (May 1,3-11,13-14,17-24)
FN30 KD2AVU 40 - (May 1-13,15-18,20-27,29-31)
FN31 K1TBD 40 - (May 1-2)
   KB1MCT 40 - (May 5,30-31)
   KK1D 80,40,20 - (May 1-16)
   WB1ELG 40 - (May 3,7-8)
   WX1TEX 20 - (May 31)
   WY1U 20 - (May 8,14,30-31)
FN32 KA1CNK 40 - (May 9)
   N1QVE 40,20 - (May 2,7-8,19,27,30)
   W2URP 40 - (May 2)
FN33 KC1EKR 20 - (May 14)
FN35 VA2RJ 20 - (May 26-27,30-31)
   VE2SIL 40 - (May 25-27)
FN41 K1YZY 20 - (May 4,7-8,10,15,20,23,27,30-31)
   KC1JOL 20 - (May 7)
   W1BW 20 - (May 4,7-9,14-15,19,29-31)
   WA1LAD 20 - (May 11)
FN42 AC1BC 20 - (May 4,7-9,11,24,26,30-31)
   AJ1Z 20 - (May 23,30)
   K1KJR 40 - (May 15-16)
   K1NFD 80 - (May 7-9)
   K6AUS 40 - (May 9-10)
   KB1MH 40 - (May 5-8)
   KB1RT 40 - (May 2)
   KC1QHV 20 - (May 9,12,31)
   KC1QKU 40 - (May 9,19)
   N8VIM 40 - (May 17-31)
   WA1RAJ 80,40,20,15 - (May 1-15,17-27,29-31)
   WA1UMU 80,40 - (May 1,4-5)
   WA9WTK 80,40,20,15 - (May 1-17,30-31)
   WB1BQE 40,20 - (May 1-13,15,22-23,25-28,30-31)
FN43 N1IIC 80,40 - (May 21-25,31)
FN44 AJ8S 40,20,15 - (May 1-12,15-28,30-31)
   N1OMO 80 - (May 16-20)
   N1PCE 40,20 - (May 8-9,11-12,14-16,18,20-23,25-31)
FN53 AC1LL 80,40,20,15,10 - (May 1-18,21-27,29-30)
   KX1I 40 - (May 9)
   W1UX 80,40,15 - (May 1-3,6,11,14)
FN54 K1URC 20 - (May 8,16,19-20,31)
   KC1LED 80,40 - (May 6,8)
FN84 VE1XOR 40 - (May 3-7)

GF - AC3V-FN10
GF15 LU8DZE 10 - (May 4-8,14-15,22)

GG - AC3V-FN10
GG40 PU3WSF 10 - (May 1,3-6,11,14-15,20-21,25,27)

GH - AC3V-FN10
GH64 PT2FHC 40,20,15,10 - (May 1-21,23-31)

GN - AC3V-FN10
GN18 VO1OK 20 - (May 25-27)
GN37 VO1DZA 20 - (May 18)

HI - AC3V-FN10
HI53 DP0POL 20 - (May 13)
HI64 DP0POL 20 - (May 13)
HI67 DP0POL 20,15 - (May 13-14)

HJ - AC3V-FN10
HJ71 DP0POL 40 - (May 15)

HK - AC3V-FN10
HK83 DP0POL 40 - (May 18)
HK96 DP0POL 15 - (May 18)
HK97 DP0POL 40 - (May 19)

HP - AC3V-FN10
HP94 TF3HZ 20 - (May 3-5,7,9-11,16-18,23-27)
   TF3OM 20,15 - (May 25-27)

IB - AC3V-FN10
IB59 DP0GVN 20,10 - (May 1-3,5-8,12)

IL - AC3V-FN10
IL18 EA8DBU 40,20,15 - (May 2-5,7-11,13,19,22,25-27,31)

IM - AC3V-FN10
IM49 DP0POL 20 - (May 25)
IM58 CT1EBQ 40,20 - (May 1-8,10-11,13-14,16-20,23-27,30-31)
IM98 G7NFK 15 - (May 3)

IN - AC3V-FN10
IN67 DP0POL 20 - (May 27)

IO - AC3V-FN10
IO51 EI7II 40 - (May 6,25-27,30-31)
IO63 EI8KG 20 - (May 10,16-22,24-25,27,29-30)
IO65 EI7HZB 15 - (May 2-3,5-8,10,16,25,31)
IO71 MW0BYS 20 - (May 10)
   MW7GAB 15 - (May 6,8)
IO74 GI3VAF 20 - (May 1-11,13-27,29-31)
IO75 GM3RQQ 20 - (May 1-5,8-10,12-13)
   GM7OAW 20 - (May 6-10,22,27,29)
   MM0RKT 15 - (May 2-3)
IO76 MM0WRO 20 - (May 25)
IO77 GM0UDL 20,15 - (May 1-9,11-17,19,23-26,29-30)
   GM4VAC 20 - (May 6-7,16,19,29)
IO80 G3SXH 40,20,15 - (May 1,6-8,10-11,13-17,19,24-27,31)
   G7RMG 80,40,20 - (May 1-3,24-27)
   M7MDB 20 - (May 1,25)
IO81 G3XBI 15 - (May 1-2,5-6,9-10,22,27,31)
   G4GVZ 20,15 - (May 1-2,6,8-10,18-19,21-27)
   G4LEN 20,15 - (May 1-6,8-9,11,16,19-21,23-27)
   G4PCI 20 - (May 1-12,14,16,20,22-24,26,31)
   G6HPC 40 - (May 3)
   MW0KST 20 - (May 2-3,7-8)
   MW7JMW 20 - (May 27)
IO82 2E0DSS 40 - (May 2-3,5-8,11,20,26,31)
   M0UNI 40,20 - (May 1,3,6-8,14,16,21-23)
IO83 G0FCA 20 - (May 1,3-9,14,16-20,22-27)
   G0IDE 20,15 - (May 1-6,13,18,23-25,29,31)
   G0LUJ 40,20,15 - (May 7-12,18-20,23-27,29-30)
   M0TXP 20 - (May 31)
   MW0ARL 40 - (May 1)
IO84 G0BZB 20 - (May 4,8,24-25,27)
IO85 MM7BWK 40,20 - (May 13,18-21,23,26-27,29-31)
IO87 GM1OXB 20 - (May 1,3-10,16,20,25-26)
   GM5JET 20 - (May 5-6,23-24)
IO88 GM4SJB 40 - (May 1-11,24-27,31)
IO90 2E0TXZ 15 - (May 2)
   G4GCI 40,20,15 - (May 1-2,5-6,8-9,11,14,18,25-27,30)
   G4ZFQ 15 - (May 1-8,10,18,23,25-27)
IO91 G4LRP 20 - (May 3,6-7,9,24,26)
   G7EOB 40 - (May 6,31)
   G8DJF 40 - (May 4-5)
   M0ICR 20 - (May 27)
   M7AZV 40,20,15 - (May 3-10,13-27,29-31)
IO92 G0ORY 80 - (May 4-5,9,11)
   G4FGJ 15 - (May 6,8)
   G6UOH 20 - (May 1,21,23)
   G7SKA 20 - (May 21,25)
   M0SDM 20 - (May 1-2,7-8)
   M0WCZ 15 - (May 3,26)
   M0XXT 80,40,20,15 - (May 1-7)
   M7SPS 20 - (May 29-30)
IO93 G8ORM 40,20,15 - (May 1-11,13-27,29-31)
   M0VII 40 - (May 1-12,14-16,18,21,23,25,31)
IO94 G4JIX 20 - (May 9,17)
   G4MRK 20 - (May 2,4-5,7-8,15-27)
   M0WWS 40,20 - (May 1,3-6,8,10-11,13,18-20,22,24-27,30-31)
IO97 GM0DYU 20 - (May 5-6,26)

IP - AC3V-FN10
IP62 OY6FRA 20 - (May 26-27,30-31)

JH - AC3V-FN10
JH70 V51DM 10 - (May 3,5)

JM - AC3V-FN10
JM08 KR1KZZ 20 - (May 18-21,23)
JM19 EA6ANX 20 - (May 3,5,9,13-14,16-26,29-31)

JN - AC3V-FN10
JN01 EA3BJO 20 - (May 13)
JN03 F1JSC 40 - (May 1-12,14-19,22-27,30-31)
JN09 F5RAV 20 - (May 2-3,5,7)
JN19 F4IEW 40 - (May 2-5)
JN24 DK4NL 20 - (May 29-30)
JN36 HB3XAI 15 - (May 25-27)
JN37 HB9FXK 20 - (May 1-2,5,8,10,13-14,16-19,26-27,29)
JN39 DL9DAT 40 - (May 1,3-8,14,16,22-27)
   LX1GG 20,15 - (May 3-8,18,21-22,25-28,31)
JN45 IU1DZZ 15 - (May 4-5,18-25)
   IW2DMO 15 - (May 1,3,22,25-27)
JN47 DF1GU 40,20 - (May 1,7-8,17-22)
JN48 DJ1SP 20,15 - (May 1-3)
   DK2DB 40 - (May 1-12,14-27,30-31)
   DL1GCD 20 - (May 1,3-10,19,21,23,25-27,29,31)
   DL5SFB 20,15 - (May 2-3,5,18,20,23,25-27)
   DL9GCW 40 - (May 1-12,14,26-28,30-31)
JN49 DF7GB 40,20,15 - (May 1-11,13,16,18-22)
   DH5SW 40 - (May 1-4,7-12,14)
   DL8FCL 20,15 - (May 1,3,6,13,18-19,23-27,31)
   DL8ROA 20 - (May 29)
JN55 IZ3ATV 40,20,15 - (May 3-8,10)
JN58 DG7RJ 20,15 - (May 1-10,12,14-15,17-19,21-27,31)
   DJ0CC 20 - (May 1)
   DL2JA 40 - (May 1-12,14-28,30-31)
   DL2UD 20 - (May 1,7-8,15,21-22,27,29)
JN59 DB1NN 20 - (May 4,6,11,15-18,24-26,29,31)
   DK8NA 20 - (May 1,3,21-22)
   DL1NT 20 - (May 7,9)
   DL4TOM 15 - (May 22-27)
JN63 IZ6QQT 15 - (May 1-8,11,13-14,16,18-19,22-27)
JN72 IK6ZEW 20 - (May 5-6,10,17-20,23,25-27,31)
JN86 S58AT 15 - (May 2)

JO - AC3V-FN10
JO00 G3JKF 80,40,20 - (May 1-4,6-12,14-18,20,24-27,31)
JO01 G3SPJ 20 - (May 1,8-9,15-16,19-20,23-26)
   G4WNF 40,20 - (May 1,16-17,24-28)
   G6TOT 20 - (May 1,7)
   G8AXA 20,15 - (May 2-11,13,16-17,20,22-27,29-31)
   M0PWX 20 - (May 1-4,6,8-9,25)
   M0XDC 20 - (May 1,6-7,13)
   M1EGP 20 - (May 1,15)
JO10 ON4LEY 20 - (May 1,5)
JO11 PA0RDT 40 - (May 1-4,6-7,10,25-26)
JO20 ON4EDG 15 - (May 2)
   ON4WS 40,20 - (May 1-19,21-31)
   ON7AN 20 - (May 1,3-6,11,23-27)
   ON8EC 20 - (May 2-3)
   PA3AQR 20 - (May 5-6)
JO21 ON7KB 20,15 - (May 1-14,30-31)
   PA1RA 20 - (May 27)
   PA3EYH 20 - (May 4-5,9,18-19,24)
   PA3HFN 20 - (May 27)
   PA3JWC 20 - (May 25)
   PB0AIC 40 - (May 1-2,4,7)
   PD2LEO 20 - (May 22,24-26,29)
   PD5GEA 20 - (May 4,8)
   PD9FDG 20 - (May 17,24,27,29,31)
   PE1PUX 20 - (May 1,8)
JO22 PA1EL 20 - (May 6,9,18-19,21-22,24,26)
   PA2W 20,15 - (May 1-3,5-6,14-15,24,27)
   PD0JOR 40,20 - (May 6-8)
   PH0TRA 20 - (May 3,5-6,8-10,13,16,29,31)
JO30 DH1TS 40 - (May 1,3-4,6)
JO31 DC5AL 20 - (May 1,3-11,13-14,16-27,29-31)
   DH8DL 20 - (May 8)
   DK1BL 20 - (May 1-10,13-27,29-30)
   DK8JP 40,20 - (May 1-31)
   DL2YED 20 - (May 7-8,30)
   PA0MLC 20 - (May 1-8,11,13-14,16-17,29-31)
   PA3GSH 15 - (May 3-8)
JO32 PE1AHJ 20 - (May 6,9)
   PE1ATN 20 - (May 1,4,9-11)
JO33 PA1SDB 40 - (May 1-2)
JO38 LA1ZM 20 - (May 3-5,7-10,18-19,22-23,27-31)
JO40 DL3EL 20,15 - (May 1-10,13,16-19,21-27,29,31)
   DL4ZBE 40,20 - (May 15,17-18,21,23-27,29-31)
JO42 DL3YAV 40 - (May 6,27)
   DL4XJ 20,15 - (May 2-5,18,20,24-27)
JO43 DF5WXF 20 - (May 15-16,24,31)
JO45 OZ1LNR 20 - (May 1-2,31)
JO50 DH6NAN 20 - (May 5,19,25)
JO52 DB2OM 20 - (May 3-6,9-10,31)
   DC1OV 20 - (May 5-6)
JO59 LB5SJ 20 - (May 23,25-26)
JO60 DG0JK 20 - (May 8)
JO65 OZ1IDG 20 - (May 5,7-8,11,15-21,23-27,29-31)
   OZ1LIF 20 - (May 1-6,8-9,15-27,29,31)
   OZ2JBR 40,20,15 - (May 1-13,15-16,18-19,21-27,30-31)
   OZ7IT 40,20,15 - (May 1-31)
JO99 SM0WCF 20 - (May 9,18,26)

KG - AC3V-FN10
KG01 ZS3D 40 - (May 1-4,7-12,14-25,27-28,30-31)
   ZS3RF 40 - (May 1-12,14,16-22,25-27,30-31)

KM - AC3V-FN10
KM71 4Z4TJ 20 - (May 19,25,27-28,31)

LG - AC3V-FN10
LG89 3B8DU 20 - (May 2,23,25)

OF - AC3V-FN10
OF78 VK6BMT 20 - (May 2,6,20-21)
   VK6CQ 20 - (May 1-3,8,15,17)

QE - AC3V-FN10
QE29 VK7CMV 20 - (May 1-3)
QE38 VK7BO 40,20 - (May 1,3-5,19)

QF - AC3V-FN10
QF12 VK3ABV 20 - (May 7,9,11,13)
QF22 VK3KCX 10 - (May 5-7,13,21)
   VK3LU 20 - (May 2-5,7,9,11,13,16-17,25,31)
   VK3QD 20 - (May 13-15,19,21-25,30)
QF55 VK2NJP 20 - (May 3,14)
   VK2YN 20 - (May 3,14-15)
QF56 VK2AAA 20 - (May 1-7,9,11-14,21)

QG - AC3V-FN10
QG51 VK4LEW 20 - (May 5,14,24)
QG62 VK4IIO 20 - (May 1,3-4)
   VK4MOT 20 - (May 3)

RE - AC3V-FN10
RE66 ZL3PX 10 - (May 18-19)

RF - AC3V-FN10
RF70 ZL2TLF 20 - (May 26-28,31)


AC3V-FN10 - Detailed 2-Way WSPR Reports - BOLD # = total reports in WSPR database
---------  (The pair of reports shown have the least amount of time between them)

BP51 K0ESQ 20 - (May 4-5,7-9,11,13-14,17-19)

   7 tx 2022-05-05 13:10 AC3V 14.097138 -25dB 0 FN10bt 5W K0ESQ BP51io 5159km 322deg
   9  2022-05-05 15:10 K0ESQ 14.097038 -24dB 0 BP51io 5W AC3V FN10 5232km 82deg


CM87 AF6WZ 20 - (May 2,4-5,8,24-25)

   4 tx 2022-05-25 02:44 AC3V 14.097096 -14dB 0 FN10bt 5W AF6WZ CM87uu 3793km 280deg
  16  2022-05-25 02:58 AF6WZ 14.097077 -6dB 0 CM87uu 10W AC3V FN10bt 3793km 71deg

   AH6CY 20 - (May 21,28)

   2 tx 2022-05-28 03:02 AC3V 14.097104 -20dB 0 FN10bt 5W AH6CY CM87vi 3805km 279deg
   2  2022-05-21 11:50 AH6CY 14.097013 -27dB 0 CM87vi 0.2W AC3V FN10bt 3805km 70deg

   AJ6VY 20 - (May 17,26,31)

   4 tx 2022-05-26 02:08 AC3V 14.097097 -21dB 0 FN10bt 5W AJ6VY CM87tm 3813km 279deg
   1  2022-05-17 04:20 AJ6VY 14.097052 -9dB 0 CM87tm 1W AC3V FN10bt 3813km 70deg

   K6VVK 40,20 - (May 15-17,23-24,27-28)

   3 tx 2022-05-17 08:20 AC3V 7.040099 -24dB 0 FN10bt 5W K6VVK CM87wk 3795km 279deg
   1  2022-05-17 08:58 K6VVK 7.040135 -24dB 0 CM87wk 1W AC3V FN10bt 3795km 70deg
   1 tx 2022-05-23 01:40 AC3V 14.097100 -4dB 1 FN10bt 5W K6VVK CM87wk 3795km 279deg
  11  2022-05-23 23:48 K6VVK 14.097137 -25dB -1 CM87wk 0.5W AC3V FN10bt 3795km 70deg

   W6EXT 40,20,15 - (May 1-3,12-31)

  30 tx 2022-05-02 06:28 AC3V 7.040130 -19dB 0 FN10bt 5W W6EXT CM87wi 3798km 279deg
  62  2022-05-02 06:26 W6EXT 7.040033 -20dB 0 CM87wi 0.5W AC3V FN10 3874km 71deg
  87 tx 2022-05-19 02:30 AC3V 14.097097 -9dB -1 FN10bt 5W W6EXT CM87wi 3798km 279deg
  114  2022-05-19 02:28 W6EXT 14.097033 -11dB -1 CM87wi 0.5W AC3V FN10bt 3798km 70deg
  27 tx 2022-05-17 21:54 AC3V 21.096098 -13dB 0 FN10bt 5W W6EXT CM87wi 3798km 279deg
  88  2022-05-17 21:52 W6EXT 21.096032 -20dB -3 CM87wi 0.5W AC3V FN10bt 3798km 70deg


CM88 AK6KA 40,20 - (May 1-2,10,17)

   6 tx 2022-05-02 05:52 AC3V 7.040131 -15dB 0 FN10bt 5W AK6KA CM88 3833km 281deg
   2  2022-05-02 06:46 AK6KA 7.040151 -15dB 0 CM88mj 1W AC3V FN10 3905km 72deg
   3 tx 2022-05-01 23:10 AC3V 14.097135 -9dB 0 FN10bt 5W AK6KA CM88 3833km 281deg
   1  2022-05-17 04:30 AK6KA 14.097153 -5dB -1 CM88mj 2W AC3V FN10bt 3829km 71deg

   K6JTH 20 - (May 16-17,19)

   4 tx 2022-05-17 07:50 AC3V 14.097125 -26dB 0 FN10bt 5W K6JTH CM88uh 3777km 281deg
  13  2022-05-17 08:10 K6JTH 14.097075 -23dB 0 CM88uh 5W AC3V FN10bt 3777km 71deg

   N6XN 20 - (May 23-24,28)

   4 tx 2022-05-23 01:50 AC3V 14.097091 -19dB 0 FN10bt 5W N6XN CM88ug 3778km 281deg
   4  2022-05-23 02:20 N6XN 14.097018 -19dB 0 CM88ug 5W AC3V FN10bt 3778km 71deg


CM97 AG6NS 40,20,15 - (May 1-26,28,30-31)

  98 tx 2022-05-07 08:56 AC3V 7.040131 -12dB 0 FN10bt 5W AG6NS CM97cf 3775km 279deg
  14  2022-05-07 08:52 AG6NS 7.040082 -23dB -1 CM97cf 0.1W AC3V FN10 3850km 70deg
  118 tx 2022-05-24 02:10 AC3V 14.097098 -16dB 0 FN10bt 5W AG6NS CM97cf 3775km 279deg
  22  2022-05-24 02:08 AG6NS 14.097081 -20dB -1 CM97cf 0.1W AC3V FN10bt 3775km 70deg
  29 tx 2022-05-18 19:32 AC3V 21.096100 -10dB 1 FN10bt 5W AG6NS CM97cf 3775km 279deg
  23  2022-05-18 19:34 AG6NS 21.096078 -27dB -2 CM97cf 0.1W AC3V FN10bt 3775km 70deg

   K6BJA 20 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 21:30 AC3V 14.097146 -14dB 0 FN10bt 5W K6BJA CM97bf 3782km 279deg
   2  2022-05-06 13:10 K6BJA 14.097082 -7dB 0 CM97bf 10W AC3V FN10 3857km 70deg

   N6KOG 40,15 - (May 2,7,10,13-14,16,20,24,29,31)

   9 tx 2022-05-10 05:16 AC3V 7.040129 -13dB 0 FN10bt 5W N6KOG CM97gs 3727km 279deg
  12  2022-05-10 05:14 N6KOG 7.040053 -13dB 0 CM97gs 1W AC3V FN10 3803km 71deg
   7 tx 2022-05-02 17:14 AC3V 21.096132 -5dB 0 FN10bt 5W N6KOG CM97gs 3727km 279deg
  12  2022-05-02 17:32 N6KOG 21.096053 -6dB 0 CM97gs 1W AC3V FN10 3803km 71deg

   W6LPM 40,20 - (May 1,3-7,9-11,13-19,21-24,26-27)

  26 tx 2022-05-07 09:18 AC3V 7.040096 -19dB 0 FN10bt 5W W6LPM/6 CM97ag 3787km 279deg
  13  2022-05-09 09:14 W6LPM 7.040072 -28dB 0 CM97ag 0.2W AC3V FN10 3863km 70deg
  10 tx 2022-05-06 14:30 AC3V 14.097059 -27dB 0 FN10bt 5W W6LPM/6 CM97ag 3787km 279deg
  37  2022-05-09 21:10 W6LPM 14.097152 -27dB 0 CM97ag 0.2W AC3V FN10 3863km 70deg

   WB6JHI 20,15 - (May 1-23,25,27,30-31)

  12 tx 2022-05-09 23:50 AC3V 14.097120 -23dB 0 FN10bt 5W WB6JHI CM97af 3789km 279deg
  11  2022-05-10 00:10 WB6JHI 14.097168 -26dB 0 CM97af 5W AC3V FN10 3864km 70deg
  22 tx 2022-05-11 15:14 AC3V 21.096116 -27dB 0 FN10bt 5W WB6JHI CM97af 3789km 279deg
  52  2022-05-11 15:34 WB6JHI 21.096178 -21dB 0 CM97af 5W AC3V FN10 3864km 70deg


CM98 K6MCS 20,15 - (May 1-5,7-24,29-31)

  58 tx 2022-05-10 20:28 AC3V 14.097134 -13dB 0 FN10bt 5W K6MCS CM98hq 3688km 281deg
  360  2022-05-10 20:30 K6MCS 14.097066 -9dB 0 CM98hq 0.2W AC3V FN10 3764km 73deg
  33 tx 2022-05-16 17:24 AC3V 21.096105 -21dB 0 FN10bt 5W K6MCS CM98hq 3688km 281deg
  162  2022-05-16 17:14 K6MCS 21.096061 7dB 0 CM98hq 0.2W AC3V FN10bt 3688km 72deg

   KI6WXS 20 - (May 23)

   1 tx 2022-05-23 04:10 AC3V 14.097089 -4dB 0 FN10bt 5W KI6WXS CM98jm 3680km 280deg
   1  2022-05-23 04:16 KI6WXS 14.097110 -5dB -1 CM98jm 5W AC3V FN10bt 3680km 72deg

   W6MSU 15 - (May 7,15,21)

   2 tx 2022-05-15 22:16 AC3V 21.096097 -13dB 0 FN10bt 5W W6MSU CM98hb 3710km 280deg
   2  2022-05-15 23:40 W6MSU 21.096165 -24dB -1 CM98hb 1W AC3V FN10bt 3710km 71deg


CN72 W7OMM 20 - (May 30)

   4 tx 2022-05-30 03:40 AC3V 14.097115 -14dB 0 FN10bt 5W W7OMM CN72sj 3828km 288deg
   2  2022-05-30 03:36 W7OMM 14.097085 -23dB 0 CN72sj 2W AC3V FN10bt 3828km 77deg


CN76 NH7SR 20 - (May 3-4)

   1 tx 2022-05-03 23:08 AC3V 14.097122 -24dB 0 FN10bt 5W NH7SR CN76sw 3739km 296deg
   3  2022-05-03 22:28 NH7SR 14.097111 -19dB 0 CN76sw 1W AC3V FN10 3818km 83deg


CN80 K6ARE 20 - (May 29-30)

   1 tx 2022-05-30 00:22 AC3V 14.097075 -22dB -1 FN10bt 5W K6ARE CN80up 3702km 285deg
   2  2022-05-30 00:24 K6ARE 14.097124 -26dB -1 CN80up 1W AC3V FN10bt 3702km 75deg


CN82 N7LRT 20 - (May 4,10-11,20-23)

   2 tx 2022-05-10 21:48 AC3V 14.097124 -24dB 0 FN10bt 5W N7LRT CN82lf 3719km 288deg
  19  2022-05-04 22:50 N7LRT 14.097064 -19dB -1 CN82lf 1W AC3V FN10 3797km 77deg


CN84 KD7QL 20 - (May 22-24)

  15 tx 2022-05-23 01:08 AC3V 14.097100 -13dB 0 FN10bt 5W KD7QL CN84 3669km 292deg
  64  2022-05-23 01:10 KD7QL 14.097100 -10dB 0 CN84in 5W AC3V FN10bt 3687km 80deg

   N7CMP 80,40,20,15 - (May 2-5,9-10,12-17,22,26,29-30)

   1 tx 2022-05-04 07:22 AC3V 3.570134 -27dB 0 FN10bt 5W N7CMP CN84ka 3685km 291deg
   3  2022-05-04 07:36 N7CMP 3.570007 -26dB 0 CN84ka 10W AC3V FN10 3764km 80deg
   4 tx 2022-05-10 04:44 AC3V 7.040137 -26dB 0 FN10bt 5W N7CMP CN84ka 3685km 291deg
  79  2022-05-10 04:46 N7CMP 7.040004 -16dB 0 CN84ka 10W AC3V FN10 3764km 80deg
   3 tx 2022-05-03 14:10 AC3V 14.097146 -28dB 0 FN10bt 5W N7CMP CN84ka 3685km 291deg
  88  2022-05-03 14:30 N7CMP 14.096997 -13dB 0 CN84ka 10W AC3V FN10 3764km 80deg
   8 tx 2022-05-13 23:14 AC3V 21.096118 -22dB 0 FN10bt 5W N7CMP CN84ka 3685km 291deg
   6  2022-05-13 22:34 N7CMP 21.095990 -11dB 1 CN84ka 10W AC3V FN10bt 3685km 79deg


CN85 K7FET 20 - (May 2-3,5-24,26-28,31)

  43 tx 2022-05-13 03:26 AC3V 14.097111 -23dB 0 FN10bt 10W K7FET CN85mm 3645km 294deg
  44  2022-05-13 03:32 K7FET 14.097113 -10dB 0 CN85mm 1W AC3V FN10bt 3645km 82deg

   KC7PBF 15 - (May 2-3,5-8,12-13,18,21)

   7 tx 2022-05-06 22:12 AC3V 21.096134 -28dB 0 FN10bt 5W KC7PBF CN85 3652km 294deg
  12  2022-05-06 21:44 KC7PBF 21.096124 -25dB -1 CN85 0.2W AC3V FN10 3731km 82deg

   KE7WNB 20 - (May 18)

   2 tx 2022-05-18 03:58 AC3V 14.097099 -11dB -1 FN10bt 5W KE7WNB CN85qk 3620km 293deg
   1  2022-05-18 04:28 KE7WNB 14.097104 -17dB 0 CN85qk 20W AC3V FN10bt 3620km 82deg

   KF7PRQ 40,20 - (May 2,4-7,12,16,27,31)

   5 tx 2022-05-04 06:28 AC3V 7.040129 -24dB 0 FN10bt 5W KF7PRQ CN85nl 3639km 294deg
   6  2022-05-05 08:06 KF7PRQ 7.040169 -25dB 0 CN85nl 5W AC3V FN10 3718km 82deg
   2 tx 2022-05-06 15:10 AC3V 14.097135 -24dB 0 FN10bt 5W KF7PRQ CN85nl 3639km 294deg
   1  2022-05-16 02:16 KF7PRQ 14.097046 -10dB 0 CN85nl 5W AC3V FN10bt 3639km 82deg

   RN6LAT 40,20 - (May 7,18-19)

   2 tx 2022-05-07 08:32 AC3V 7.040140 -28dB 0 FN10bt 5W RN6LAT CN85qm 3619km 294deg
   1  2022-05-18 06:38 RN6LAT 7.040094 -19dB 0 CN85qm 5W AC3V FN10bt 3619km 82deg
   1 tx 2022-05-19 02:56 AC3V 14.097114 -21dB 0 FN10bt 5W RN6LAT CN85qm 3619km 294deg
   1  2022-05-19 02:44 RN6LAT 14.097085 -14dB 0 CN85qm 5W AC3V FN10bt 3619km 82deg

   W0TBR 20,15 - (May 8-10,16)

   6 tx 2022-05-09 23:20 AC3V 14.097130 -25dB 0 FN10bt 5W W0TBR CN85qn 3619km 294deg
   1  2022-05-09 22:20 W0TBR 14.097054 -22dB 0 CN85qn 5W AC3V FN10 3698km 82deg
   1 tx 2022-05-10 20:48 AC3V 21.096129 -29dB 0 FN10bt 5W W0TBR CN85qn 3619km 294deg
   1  2022-05-10 20:32 W0TBR 21.096185 -24dB 0 CN85qn 2W AC3V FN10 3698km 82deg

   W7LI 20,15 - (May 1-16,18,21,23)

  24 tx 2022-05-02 16:30 AC3V 14.097130 -3dB 0 FN10bt 5W W7LI CN85ae 3728km 293deg
  31  2022-05-02 16:28 W7LI 14.097104 -4dB 0 CN85ae 5W AC3V FN10 3807km 81deg
  21 tx 2022-05-06 21:12 AC3V 21.096131 -2dB 0 FN10bt 5W W7LI CN85ae 3728km 293deg
  37  2022-05-06 21:14 W7LI 21.096102 -5dB 0 CN85ae 1W AC3V FN10 3807km 81deg

   W7OWO 40,20,15 - (May 1-25,28,30-31)

  93 tx 2022-05-10 09:14 AC3V 7.040133 -15dB 0 FN10bt 5W W7OWO CN85lh 3655km 293deg
   6  2022-05-10 09:16 W7OWO 7.040164 -22dB 0 CN85lh 2W AC3V FN10 3734km 82deg
  154 tx 2022-05-16 00:24 AC3V 14.097102 -8dB 0 FN10bt 5W W7OWO CN85lh 3655km 293deg
  10  2022-05-16 00:50 W7OWO 14.097154 -18dB -1 CN85lh 2W AC3V FN10bt 3655km 81deg
  30 tx 2022-05-08 20:44 AC3V 21.096141 -17dB -1 FN10bt 5W W7OWO CN85lh 3655km 293deg
   6  2022-05-08 20:34 W7OWO 21.096155 -17dB 0 CN85lh 2W AC3V FN10 3734km 82deg

   W7SZ 40 - (May 13-14)

   6 tx 2022-05-14 04:12 AC3V 7.040096 -20dB 0 FN10bt 5W W7SZ CN85 3652km 294deg
   7  2022-05-14 04:14 W7SZ 7.040041 -15dB 0 CN85uo 5W AC3V FN10bt 3592km 82deg

   WA7IJV 15 - (May 2-3,6-7,15,18-21)

   5 tx 2022-05-03 18:34 AC3V 21.096132 -4dB 0 FN10bt 5W WA7IJV CN85vi 3590km 293deg
  20  2022-05-03 18:52 WA7IJV 21.096173 -15dB 0 CN85vi 0.5W AC3V FN10 3669km 82deg


CN87 AC7IJ 20 - (May 1-31)

  105 tx 2022-05-31 04:18 AC3V 14.097129 -27dB 0 FN10bt 10W AC7IJ CN87vu 3560km 298deg
  128  2022-05-31 04:20 AC7IJ 14.097134 -16dB 0 CN87vu 5W AC3V FN10bt 3560km 86deg

   AC7WA 15 - (May 22-23)

   1 tx 2022-05-23 15:34 AC3V 21.096112 -18dB 0 FN10bt 5W AC7WA CN87uq 3568km 298deg
   4  2022-05-23 15:14 AC7WA 21.096089 -15dB 2 CN87uq 1W AC3V FN10bt 3568km 86deg

   AG7NB 20 - (May 19)

   1 tx 2022-05-19 01:36 AC3V 14.097095 -16dB 0 FN10bt 5W AG7NB CN87 3626km 297deg
   1  2022-05-19 01:50 AG7NB 14.097055 -14dB 0 CN87 5W AC3V FN10bt 3626km 85deg

   K1RZQ 20,15 - (May 18-20,25,27)

   5 tx 2022-05-25 02:44 AC3V 14.097110 -24dB 0 FN10bt 5W K1RZQ CN87sf 3585km 297deg
   2  2022-05-25 04:38 K1RZQ 14.097095 -25dB 0 CN87sf 5W AC3V FN10bt 3585km 85deg
   1 tx 2022-05-18 20:54 AC3V 21.096114 -21dB 0 FN10bt 5W K1RZQ CN87sf 3585km 297deg
   1  2022-05-19 14:34 K1RZQ 21.096086 -9dB -2 CN87sf 5W AC3V FN10bt 3585km 85deg

   K7LRM 40,20 - (May 1)

   2 tx 2022-05-01 07:06 AC3V 7.040136 -26dB 0 FN10bt 5W K7LRM CN87wv 3554km 298deg
   9  2022-05-01 06:26 K7LRM 7.040012 -11dB 0 CN87wv 5W AC3V FN10 3633km 86deg
   3 tx 2022-05-01 14:50 AC3V 14.097144 -17dB -1 FN10bt 5W K7LRM CN87wv 3554km 298deg
   2  2022-05-01 16:24 K7LRM 14.097006 -25dB 1 CN87wv 5W AC3V FN10 3633km 86deg

   KB7AF 20 - (May 20-22)

   8 tx 2022-05-22 05:08 AC3V 14.097098 -19dB 0 FN10bt 5W KB7AF CN87vl 3564km 297deg
   3  2022-05-22 03:18 KB7AF 14.097101 -14dB 0 CN87vl 0.2W AC3V FN10bt 3564km 85deg

   KI7E 20,15 - (May 1,16-23,30-31)

  34 tx 2022-05-23 04:10 AC3V 14.097064 9dB 0 FN10bt 5W KI7E CN87wr 3555km 298deg
   1  2022-05-23 02:50 KI7E 14.097036 -11dB 0 CN87wr 0.1W AC3V FN10bt 3555km 86deg
   8 tx 2022-05-21 23:54 AC3V 21.096048 -9dB 0 FN10bt 5W KI7E CN87wr 3555km 298deg
   4  2022-05-21 23:14 KI7E 21.096052 -20dB 1 CN87wr 0.1W AC3V FN10bt 3555km 86deg

   W7GBB 40,20,15 - (May 16,19-27)

   3 tx 2022-05-27 08:58 AC3V 7.040091 -16dB 0 FN10bt 5W W7GBB CN87 3626km 297deg
  22  2022-05-27 08:26 W7GBB 7.040128 -19dB 0 CN87wm 20W AC3V FN10bt 3557km 86deg
   8 tx 2022-05-19 02:10 AC3V 14.097089 -17dB 0 FN10bt 5W W7GBB CN87 3626km 297deg
  11  2022-05-19 02:50 W7GBB 14.097131 -9dB 0 CN87wm 20W AC3V FN10bt 3557km 86deg
   7 tx 2022-05-23 15:34 AC3V 21.096081 -11dB 0 FN10bt 5W W7GBB CN87 3626km 297deg
   6  2022-05-23 23:14 W7GBB 21.096139 -11dB 0 CN87wm 20W AC3V FN10bt 3557km 86deg

   W7HFP 20 - (May 15-16)

   1 tx 2022-05-16 00:24 AC3V 14.097096 -16dB 0 FN10bt 5W W7HFP CN87xn 3550km 297deg
   4  2022-05-16 00:08 W7HFP 14.097105 -8dB 0 CN87xn 5W AC3V FN10bt 3550km 86deg

   W7ZDX 80 - (May 6)

  12 tx 2022-05-06 08:36 AC3V 3.570130 -26dB 0 FN10bt 5W W7ZDX CN87jf 3641km 297deg
   2  2022-05-06 08:34 W7ZDX 3.570102 -23dB 0 CN87jf 5W AC3V FN10 3721km 84deg


CN88 KE8KOR 20 - (May 1-3,8-9)

  33 tx 2022-05-02 15:28 AC3V 14.097131 -15dB 0 FN10bt 5W KE8KOR CN88qx 3584km 300deg
  29  2022-05-02 15:30 KE8KOR 14.097103 -18dB 0 CN88qx 5W AC3V FN10 3663km 87deg

   VE7CVA 40,20,15 - (May 1,8-13)

  15 tx 2022-05-11 07:54 AC3V 7.040138 -23dB 2 FN10bt 5W VE7CVA CN88 3618km 299deg
   8  2022-05-11 07:46 VE7CVA 7.040060 -21dB 0 CN88 5W AC3V FN10 3697km 86deg
  16 tx 2022-05-11 15:24 AC3V 14.097142 -22dB 0 FN10bt 5W VE7CVA CN88 3618km 299deg
   8  2022-05-11 15:30 VE7CVA 14.097057 -21dB -3 CN88 5W AC3V FN10 3697km 86deg
   3 tx 2022-05-08 20:44 AC3V 21.096158 -18dB -1 FN10bt 5W VE7CVA CN88 3618km 299deg
   3  2022-05-08 20:34 VE7CVA 21.096038 -19dB 0 CN88 5W AC3V FN10 3697km 86deg

   VE7IRR 15 - (May 22-23)

   3 tx 2022-05-22 22:42 AC3V 21.096100 -14dB 0 FN10bt 5W VE7IRR CN88fj 3655km 299deg
   2  2022-05-22 22:34 VE7IRR 21.096141 -12dB -2 CN88fj 2W AC3V FN10bt 3655km 86deg


CN89 VA7DGT 20 - (May 5,13)

   1 tx 2022-05-05 18:40 AC3V 14.097131 -24dB 0 FN10bt 5W VA7DGT CN89og 3595km 301deg
   1  2022-05-13 17:24 VA7DGT 14.097048 -6dB 1 CN89og 10W AC3V FN10bt 3595km 88deg

   VE7AVG 20 - (May 4-6)

  22 tx 2022-05-04 23:50 AC3V 14.097132 -20dB 0 FN10bt 5W VE7AVG CN89lf 3613km 300deg
   1  2022-05-04 23:48 VE7AVG 14.097102 -13dB 0 CN89lf 5W AC3V FN10 3693km 88deg

   VE7DH 40 - (May 2-3)

  20 tx 2022-05-03 06:32 AC3V 7.040130 -17dB 0 FN10bt 5W VE7DH CN89lg 3613km 301deg
  11  2022-05-03 06:30 VE7DH 7.040116 -18dB -1 CN89lg 5W AC3V FN10 3692km 88deg

   VE7RVS 20 - (May 23,31)

   1 tx 2022-05-31 02:44 AC3V 14.097118 -30dB 0 FN10bt 10W VE7RVS CN89nf 3601km 300deg
   2  2022-05-23 04:30 VE7RVS 14.097112 -18dB 0 CN89nf 10W AC3V FN10bt 3601km 88deg

   VE7UDI 40 - (May 1,3,7-8,10-11,21,25)

  48 tx 2022-05-07 07:04 AC3V 7.040131 -9dB 0 FN10bt 5W VE7UDI CN89qf 3583km 300deg
  145  2022-05-07 07:06 VE7UDI 7.040002 -21dB 0 CN89qf 1W AC3V FN10 3662km 88deg

   VE7WEX 40,20 - (May 1-8,11-13,15-20,22-23,25-28,31)

   2 tx 2022-05-01 05:00 AC3V 7.040130 -26dB 0 FN10bt 5W VE7WEX CN89of 3595km 300deg
   3  2022-05-01 04:48 VE7WEX 7.040152 -23dB 0 CN89of 0.01W AC3V FN10 3674km 88deg
  141 tx 2022-05-16 03:28 AC3V 14.097099 -10dB -2 FN10bt 5W VE7WEX CN89of 3595km 300deg
  35  2022-05-16 03:30 VE7WEX 14.097076 -20dB 0 CN89of 2W AC3V FN10bt 3595km 88deg


CN98 W7WKR 40,20 - (May 13-15,20)

   1 tx 2022-05-15 06:34 AC3V 7.040096 -16dB 0 FN10bt 5W W7WKR CN98pi 3446km 299deg
   3  2022-05-15 06:20 W7WKR 7.040096 -17dB 0 CN98pi 5W AC3V FN10bt 3446km 88deg
   1 tx 2022-05-14 00:16 AC3V 14.097092 -7dB 0 FN10bt 5W W7WKR CN98pi 3446km 299deg
   7  2022-05-13 22:50 W7WKR 14.097097 -17dB 0 CN98pi 5W AC3V FN10bt 3446km 88deg


CO28 KL7HFI 20 - (May 13,16,20)

   4 tx 2022-05-13 03:10 AC3V 14.097088 -22dB 0 FN10bt 10W KL7HFI CO28rj 4362km 316deg
   1  2022-05-16 01:10 KL7HFI 14.097161 -19dB -1 CO28rj 5W AC3V FN10bt 4362km 91deg


DM04 AB6QK 20 - (May 7)

   2 tx 2022-05-07 19:50 AC3V 14.097131 -27dB 1 FN10bt 5W AB6QK DM04 3658km 272deg
   2  2022-05-07 20:30 AB6QK 14.097102 -11dB 0 DM04vf 10W AC3V FN10 3670km 67deg

   W6LVP 40 - (May 1-3,6-7,9,12,14-18,20-22,24,30)

  87 tx 2022-05-01 02:44 AC3V 7.040133 -23dB 0 FN10bt 5W W6LVP DM04li 3663km 272deg
  427  2022-05-01 02:46 W6LVP/A 7.040154 -13dB 0 DM04li 5W AC3V FN10 3735km 67deg

   W6NML 40 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 04:50 AC3V 7.040133 -21dB 0 FN10bt 5W W6NML DM04od 3652km 272deg
   1  2022-05-02 05:18 W6NML 7.039999 -13dB 0 DM04od 50W AC3V FN10 3723km 67deg

   WB6NGC 20,15,10 - (May 7,14,20-21,27-29)

   8 tx 2022-05-07 19:50 AC3V 14.097134 -22dB 0 FN10bt 5W WB6NGC DM04wd 3596km 271deg
  22  2022-05-07 19:30 WB6NGC 14.097132 -17dB 0 DM04wd 5W AC3V FN10 3667km 67deg
   4 tx 2022-05-07 23:54 AC3V 21.096138 -27dB 0 FN10bt 5W WB6NGC DM04wd 3596km 271deg
  17  2022-05-07 23:34 WB6NGC 21.096129 -14dB 0 DM04wd 5W AC3V FN10 3667km 67deg
   1 tx 2022-05-07 16:58 AC3V 28.126146 -28dB 0 FN10bt 5W WB6NGC DM04wd 3596km 271deg
   1  2022-05-20 20:58 WB6NGC 28.126119 -19dB 0 DM04wd 5W AC3V FN10bt 3596km 66deg


DM09 AB7WE 40,20,15 - (May 1,3,5,8,15-16,18)

  13 tx 2022-05-05 08:26 AC3V 7.040131 -16dB 0 FN10bt 5W AB7WE DM09bm 3537km 282deg
  13  2022-05-05 08:24 AB7WE 7.040182 -23dB 0 DM09bm 1W AC3V FN10 3614km 74deg
  12 tx 2022-05-18 09:10 AC3V 14.097100 -17dB 0 FN10bt 5W AB7WE DM09bm 3537km 282deg
  22  2022-05-18 09:30 AB7WE 14.097191 -16dB -2 DM09bm 1W AC3V FN10bt 3537km 74deg
   3 tx 2022-05-15 21:20 AC3V 21.096102 -9dB 0 FN10bt 5W AB7WE DM09bm 3537km 282deg
   5  2022-05-15 21:14 AB7WE 21.096192 -10dB 0 DM09bm 1W AC3V FN10bt 3537km 74deg


DM12 AJ6TK 40 - (May 1-12,14-17,25-28,30-31)

  207 tx 2022-05-04 05:18 AC3V 7.040128 -20dB 0 FN10bt 5W AJ6TK DM12lt 3567km 268deg
  29  2022-05-04 05:20 AJ6TK 7.040048 -13dB 0 DM12lt 5W AC3V FN10 3636km 65deg

   K6RRP 80,10 - (May 1-11,26)

  45 tx 2022-05-10 05:38 AC3V 3.570129 -24dB 0 FN10bt 5W K6RRP DM12lw 3561km 269deg
  28  2022-05-09 07:20 K6RRP 3.570077 -27dB 0 DM12lw 2W AC3V FN10 3630km 65deg
   1 tx 2022-05-26 14:56 AC3V 28.126072 -13dB 1 FN10bt 5W K6RRP DM12lw 3561km 269deg
   1  2022-05-07 15:20 K6RRP 28.126019 -13dB 0 DM12lw 2W AC3V FN10 3630km 65deg

   KD6ADC 20 - (May 21)

   7 tx 2022-05-21 05:54 AC3V 14.097099 -10dB -1 FN10bt 5W KD6ADC DM12kw 3568km 269deg
   8  2022-05-21 05:50 KD6ADC 14.097101 -10dB -1 DM12kw 5W AC3V FN10bt 3568km 64deg

   KN6EWL 20 - (May 21-23)

   2 tx 2022-05-23 01:40 AC3V 14.097096 -21dB 0 FN10bt 5W KN6EWL DM12kv 3570km 268deg
  16  2022-05-23 01:36 KN6EWL 14.097131 -14dB -2 DM12kv 1W AC3V FN10bt 3570km 64deg

   W6ETE 80 - (May 6,14-15)

   1 tx 2022-05-06 07:36 AC3V 3.570131 -21dB 0 FN10bt 5W W6ETE DM12nx 3545km 268deg
   3  2022-05-14 05:40 W6ETE 3.570000 -18dB 0 DM12nx 5W AC3V FN10bt 3545km 64deg

   W6PPV 20 - (May 10,14-15)

   6 tx 2022-05-10 22:08 AC3V 14.097132 -22dB 0 FN10bt 5W W6PPV DM12ms 3562km 268deg
   2  2022-05-10 23:20 W6PPV 14.097126 -18dB 0 DM12ms 5W AC3V FN10 3631km 65deg


DM13 K6NFF 20,15 - (May 26)

   7 tx 2022-05-26 09:44 AC3V 14.097099 -22dB 1 FN10bt 5W K6NFF DM13kt 3527km 270deg
   4  2022-05-26 09:42 K6NFF 14.097102 -24dB 0 DM13kt 5W AC3V FN10bt 3527km 66deg
   2 tx 2022-05-26 17:32 AC3V 21.096101 -23dB 0 FN10bt 5W K6NFF DM13kt 3527km 270deg
   1  2022-05-26 16:20 K6NFF 21.096100 -24dB 1 DM13kt 5W AC3V FN10bt 3527km 66deg

   KJ6FO 10 - (May 16,25-26)

   1 tx 2022-05-26 15:22 AC3V 28.126111 -19dB 1 FN10bt 5W KJ6FO DM13 3535km 269deg
   4  2022-05-26 13:58 KJ6FO 28.126024 -23dB -2 DM13 1W AC3V FN10bt 3535km 65deg

   W1CK 80,40,20,15 - (May 1-18,21-25,27,29-31)

  40 tx 2022-05-04 03:24 AC3V 3.570130 -27dB 0 FN10bt 5W W1CK DM13ie 3570km 269deg
  119  2022-05-04 03:22 W1CK 3.570012 -24dB 0 DM13ie 2W AC3V FN10 3640km 65deg
  41 tx 2022-05-04 07:04 AC3V 7.040129 -20dB 0 FN10bt 5W W1CK DM13ie 3570km 269deg
  195  2022-05-04 07:06 W1CK 7.040014 -14dB 0 DM13ie 2W AC3V FN10 3640km 65deg
  35 tx 2022-05-16 02:08 AC3V 14.097096 -9dB 0 FN10bt 5W W1CK DM13ie 3570km 269deg
  97  2022-05-16 02:10 W1CK 14.097015 -11dB 0 DM13ie 2W AC3V FN10bt 3570km 65deg
  26 tx 2022-05-03 18:34 AC3V 21.096132 -22dB 0 FN10bt 5W W1CK DM13ie 3570km 269deg
  78  2022-05-03 18:36 W1CK 21.096013 -20dB -1 DM13ie 2W AC3V FN10 3640km 65deg


DM14 KQ6UP 40,20 - (May 1-12,15-25)

  11 tx 2022-05-04 06:46 AC3V 7.040129 -26dB 0 FN10bt 5W KQ6UP DM14ia 3531km 271deg
  48  2022-05-04 06:38 KQ6UP 7.040123 -12dB 0 DM14ia 5W AC3V FN10 3602km 67deg
  27 tx 2022-05-08 23:10 AC3V 14.097130 -26dB 0 FN10bt 5W KQ6UP DM14ia 3531km 271deg
  34  2022-05-08 23:12 KQ6UP 14.097123 -20dB 0 DM14ia 5W AC3V FN10 3602km 67deg


DM26 K6IA 20 - (May 14-22,24-28,31)

  64 tx 2022-05-18 09:10 AC3V 14.097098 -15dB 0 FN10bt 5W K6IA DM26he 3278km 273deg
  65  2022-05-18 09:12 K6IA 14.097142 -20dB 0 DM26he 1W AC3V FN10bt 3278km 69deg


DM33 K2DAK 80 - (May 1,3,22-23)

   6 tx 2022-05-03 08:52 AC3V 3.570131 -26dB 0 FN10bt 5W K2DAK DM33vq 3119km 266deg
   7  2022-05-22 04:36 K2DAK 3.570103 -24dB 0 DM33vq 5W AC3V FN10bt 3119km 65deg

   KK7FWQ 20 - (May 10-11,13-15)

  12 tx 2022-05-13 15:10 AC3V 14.097097 -20dB 0 FN10bt 5W KK7FWQ DM33vm 3127km 266deg
  43  2022-05-13 15:08 KK7FWQ 14.097143 -8dB 0 DM33vm 50W AC3V FN10bt 3127km 65deg

   N6RY 80,40,20,15,10 - (May 1-31)

  32 tx 2022-05-08 09:00 AC3V 3.570131 -20dB 0 FN10bt 5W N6RY DM33sp 3142km 267deg
  88  2022-05-08 09:02 N6RY 3.570182 -19dB 0 DM33sp 5W AC3V FN10 3210km 66deg
  63 tx 2022-05-05 06:46 AC3V 7.040129 -13dB -1 FN10bt 5W N6RY DM33sp 3142km 267deg
  223  2022-05-05 06:44 N6RY 7.040184 -7dB 0 DM33sp 5W AC3V FN10 3210km 66deg
  84 tx 2022-05-13 07:10 AC3V 14.097095 -18dB 0 FN10bt 10W N6RY DM33sp 3142km 267deg
  225  2022-05-13 07:12 N6RY 14.097185 4dB 0 DM33sp 5W AC3V FN10bt 3142km 65deg
  27 tx 2022-05-10 19:54 AC3V 21.096129 -13dB 0 FN10bt 5W N6RY DM33sp 3142km 267deg
  109  2022-05-10 19:34 N6RY 21.096185 -22dB 0 DM33sp 5W AC3V FN10 3210km 66deg
   3 tx 2022-05-26 15:22 AC3V 28.126106 -15dB 1 FN10bt 5W N6RY DM33sp 3142km 267deg
  10  2022-05-26 15:58 N6RY 28.126176 -11dB -1 DM33sp 5W AC3V FN10bt 3142km 65deg

   N7WOZ 20 - (May 17-18)

   1 tx 2022-05-17 09:30 AC3V 14.097097 -12dB 0 FN10bt 5W N7WOZ DM33vm 3127km 266deg
   1  2022-05-18 03:10 N7WOZ 14.097144 -1dB -1 DM33vm 0.02W AC3V FN10bt 3127km 65deg


DM34 K7GXB 40,20 - (May 1-30)

  140 tx 2022-05-01 12:26 AC3V 7.040136 -26dB 0 FN10bt 5W K7GXB DM34sn 3100km 268deg
  167  2022-05-01 12:24 K7GXB 7.040189 -21dB 0 DM34sn 10W AC3V FN10 3170km 67deg
  183 tx 2022-05-03 23:08 AC3V 14.097130 -18dB 0 FN10bt 5W K7GXB DM34sn 3100km 268deg
  161  2022-05-03 23:10 K7GXB 14.097193 -13dB 0 DM34sn 10W AC3V FN10 3170km 67deg

   K7WTA 20 - (May 16-17)

  13 tx 2022-05-17 05:10 AC3V 14.097094 -19dB 0 FN10bt 5W K7WTA DM34sr 3093km 269deg
   1  2022-05-17 03:30 K7WTA 14.097102 -9dB 0 DM34sr 10W AC3V FN10bt 3093km 67deg


DM37 K6FEU 80,40,20,15 - (May 1-6,10-20,26-27)

  27 tx 2022-05-11 09:00 AC3V 3.570130 -23dB -1 FN10bt 5W K6FEU DM37eb 3098km 274deg
   5  2022-05-11 08:32 K6FEU 3.570102 -19dB 0 DM37eb 5W AC3V FN10 3171km 72deg
  39 tx 2022-05-17 05:26 AC3V 7.040096 -21dB 0 FN10bt 5W K6FEU DM37eb 3098km 274deg
  12  2022-05-17 05:46 K6FEU 7.040104 -17dB 0 DM37eb 5W AC3V FN10bt 3098km 71deg
  47 tx 2022-05-19 06:50 AC3V 14.097096 -20dB 0 FN10bt 5W K6FEU DM37eb 3098km 274deg
  69  2022-05-19 06:58 K6FEU 14.097104 -2dB 0 DM37eb 5W AC3V FN10bt 3098km 71deg
  21 tx 2022-05-11 15:14 AC3V 21.096131 -26dB 1 FN10bt 5W K6FEU DM37eb 3098km 274deg
  42  2022-05-11 15:34 K6FEU 21.096103 -12dB 0 DM37eb 5W AC3V FN10 3171km 72deg


DM40 K7RXL 40 - (May 6)

   1 tx 2022-05-06 01:54 AC3V 7.040130 -26dB 0 FN10bt 5W K7RXL DM40ht 3195km 260deg
   3  2022-05-06 04:44 K7RXL 7.040102 -12dB 0 DM40ht 5W AC3V FN10 3259km 61deg


DM41 AE7YQ 80,40,20 - (May 1-18,20-31)

   2 tx 2022-05-06 09:56 AC3V 3.570130 -26dB 0 FN10bt 5W AE7YQ DM41kx 3112km 262deg
  12  2022-05-06 10:02 AE7YQ 3.570100 -24dB 0 DM41kx 5W AC3V FN10 3177km 63deg
  23 tx 2022-05-07 07:26 AC3V 7.040130 -17dB 0 FN10bt 5W AE7YQ DM41kx 3112km 262deg
  49  2022-05-07 07:24 AE7YQ 7.040100 -8dB 0 DM41kx 5W AC3V FN10 3177km 63deg
  70 tx 2022-05-03 23:50 AC3V 14.097130 -23dB 1 FN10bt 5W AE7YQ DM41kx 3112km 262deg
  558  2022-05-03 23:48 AE7YQ 14.097101 -13dB 0 DM41kx 5W AC3V FN10 3177km 63deg


DM42 W7NBD 20 - (May 20,30)

   1 tx 2022-05-30 14:10 AC3V 14.097111 -24dB 0 FN10bt 5W W7NBD DM42li 3086km 263deg
   5  2022-05-30 13:22 W7NBD 14.097114 -24dB 0 DM42li 5W AC3V FN10bt 3086km 63deg

   WB0OEW 40,20 - (May 4-5,8-11,15-28,30-31)

  37 tx 2022-05-08 06:44 AC3V 7.040131 -18dB -1 FN10bt 5W WB0OEW DM42ki 3093km 263deg
  37  2022-05-08 06:46 WB0OEW 7.040083 -20dB 1 DM42ki 5W AC3V FN10 3159km 64deg
  23 tx 2022-05-21 00:24 AC3V 14.097095 -20dB 0 FN10bt 5W WB0OEW DM42ki 3093km 263deg
  30  2022-05-21 00:38 WB0OEW 14.097084 -15dB -3 DM42ki 5W AC3V FN10bt 3093km 63deg


DM43 N5AQM 80,40,20,15 - (May 1-11,13-20,22-31)

   3 tx 2022-05-02 09:42 AC3V 3.570132 -29dB 0 FN10bt 5W N5AQM DM43ah 3115km 266deg
  10  2022-05-01 10:22 N5AQM 3.570141 -25dB 0 DM43ah 0.5W AC3V FN10 3183km 65deg
  46 tx 2022-05-09 06:46 AC3V 7.040134 -18dB 0 FN10bt 5W N5AQM DM43ah 3115km 266deg
  61  2022-05-09 06:44 N5AQM 7.040141 -14dB 0 DM43ah 0.5W AC3V FN10 3183km 65deg
  88 tx 2022-05-23 09:18 AC3V 14.097142 -5dB 0 FN10bt 5W N5AQM DM43ah 3115km 266deg
  120  2022-05-23 09:20 N5AQM 14.097098 -7dB 0 DM43ah 0.5W AC3V FN10bt 3115km 65deg
   5 tx 2022-05-02 13:54 AC3V 21.096143 -20dB 1 FN10bt 5W N5AQM DM43ah 3115km 266deg
  16  2022-05-02 13:34 N5AQM 21.096132 -15dB 0 DM43ah 0.5W AC3V FN10 3183km 65deg

   W7CRK 20,15 - (May 1,7-9,12-16,18-26,28-31)

  18 tx 2022-05-25 03:30 AC3V 14.097096 -16dB 0 FN10bt 5W W7CRK DM43eg 3090km 265deg
  82  2022-05-25 03:40 W7CRK 14.097009 -18dB 0 DM43eg 5W AC3V FN10bt 3090km 64deg
  10 tx 2022-05-07 23:54 AC3V 21.096132 -11dB 0 FN10bt 5W W7CRK DM43eg 3090km 265deg
  29  2022-05-07 23:34 W7CRK 21.096008 -23dB 0 DM43eg 1W AC3V FN10 3157km 65deg


DM44 W7YSB 80,20 - (May 9-12,29-30)

  16 tx 2022-05-11 04:12 AC3V 3.570140 -28dB 0 FN10bt 5W W7YSB DM44 2985km 267deg
   7  2022-05-11 04:10 W7YSB 3.570036 -27dB 0 DM44 0.2W AC3V FN10 3054km 67deg
  20 tx 2022-05-30 08:20 AC3V 14.097148 -23dB 0 FN10bt 5W W7YSB DM44 2985km 267deg
  27  2022-05-30 08:18 W7YSB 14.096995 -9dB 1 DM44 2W AC3V FN10bt 2985km 66deg


DM65 KE8AVN 20 - (May 2-5)

  39 tx 2022-05-03 14:10 AC3V 14.097128 -23dB 0 FN10bt 5W KE8AVN DM65xw 2503km 267deg
   1  2022-05-02 22:40 KE8AVN 14.097004 -24dB -1 DM65xw 5W AC3V FN10 2571km 70deg


DM72 KG5FJI 40 - (May 7)

   3 tx 2022-05-07 01:00 AC3V 7.040132 -13dB 0 FN10bt 5W KG5FJI DM72 2582km 258deg
   3  2022-05-07 00:58 KG5FJI 7.040078 -20dB 0 DM72av 2W AC3V FN10 2699km 63deg


DM75 KE5ZBG 80,40,20 - (May 1-11,13-16,18,20-31)

   9 tx 2022-05-03 07:02 AC3V 3.570131 -24dB -1 FN10bt 5W KE5ZBG DM75aq 2506km 266deg
  15  2022-05-03 06:58 KE5ZBG 3.570147 -29dB -1 DM75aq 1W AC3V FN10 2574km 69deg
  24 tx 2022-05-04 05:46 AC3V 7.040129 -12dB 0 FN10bt 5W KE5ZBG DM75aq 2506km 266deg
  37  2022-05-04 05:44 KE5ZBG 7.040149 -18dB -1 DM75aq 1W AC3V FN10 2574km 69deg
  12 tx 2022-05-05 22:50 AC3V 14.097130 -24dB 0 FN10bt 5W KE5ZBG DM75aq 2506km 266deg
  99  2022-05-05 23:10 KE5ZBG 14.097149 -14dB 0 DM75aq 1W AC3V FN10 2574km 69deg


DM78 KB0AP 20 - (May 15-19)

  25 tx 2022-05-17 05:10 AC3V 14.097102 -9dB 0 FN10bt 5W KB0AP DM78pw 2290km 274deg
  22  2022-05-17 00:40 KB0AP 14.097014 -15dB 0 DM78pw 0.2W AC3V FN10bt 2290km 76deg

   KE5RZL 20 - (May 26)

   6 tx 2022-05-26 05:52 AC3V 14.097112 -15dB -1 FN10bt 5W KE5RZL DM78 2331km 273deg
   2  2022-05-26 05:42 KE5RZL 14.097053 -22dB 0 DM78 2W AC3V FN10bt 2331km 75deg

   W1SLM 40 - (May 2,9,11)

   1 tx 2022-05-02 01:26 AC3V 7.040126 -17dB 1 FN10bt 5W W1SLM DM78pw 2290km 274deg
   2  2022-05-09 01:04 W1SLM 7.040166 -19dB -1 DM78pw 5W AC3V FN10 2363km 77deg


DM79 K0TPH 20 - (May 14-15,19-20)

   1 tx 2022-05-20 04:48 AC3V 14.097100 -13dB 0 FN10bt 5W K0TPH DM79ns 2284km 276deg
   6  2022-05-19 04:16 K0TPH 14.097000 -1dB 0 DM79ns 10W AC3V FN10bt 2284km 78deg

   N0IA 40,20,15 - (May 1-6,16-27)

  27 tx 2022-05-03 04:50 AC3V 7.040135 -21dB 0 FN10bt 5W N0IA DM79kq 2307km 276deg
  66  2022-05-03 04:44 N0IA 7.040096 4dB 0 DM79kq 50W AC3V FN10 2381km 79deg
  11 tx 2022-05-03 12:30 AC3V 14.097143 -25dB 0 FN10bt 5W N0IA DM79kq 2307km 276deg
  60  2022-05-03 12:50 N0IA 14.097091 -3dB 0 DM79kq 50W AC3V FN10 2381km 79deg
   1 tx 2022-05-18 22:54 AC3V 21.096115 -14dB 0 FN10bt 5W N0IA DM79kq 2307km 276deg
  19  2022-05-18 22:34 N0IA 21.096085 9dB -3 DM79kq 50W AC3V FN10bt 2307km 78deg

   N0LX 40 - (May 7-8,19,24)

   2 tx 2022-05-08 05:44 AC3V 7.040135 -19dB 0 FN10bt 5W N0LX DM79 2305km 275deg
   4  2022-05-08 05:50 N0LX 7.040117 -17dB 0 DM79it 1W AC3V FN10 2392km 79deg

   W0MDR 40 - (May 3-4,7-8)

  12 tx 2022-05-04 09:30 AC3V 7.040129 -23dB 0 FN10bt 5W W0MDR DM79po 2274km 275deg
   2  2022-05-07 09:12 W0MDR 7.040159 -24dB -1 DM79po 0.2W AC3V FN10 2348km 79deg

   W4PWW 20 - (May 11-12,14)

   4 tx 2022-05-12 02:36 AC3V 14.097099 -19dB 1 FN10bt 5W W4PWW DM79po 2274km 275deg
   1  2022-05-14 16:22 W4PWW 14.097102 -19dB 0 DM79po 1W AC3V FN10bt 2274km 78deg

   WD0E 20 - (May 1-22,27-31)

  272 tx 2022-05-05 12:30 AC3V 14.097123 -2dB 1 FN10bt 5W WD0E DM79qm 2269km 275deg
  83  2022-05-05 12:28 WD0E 14.097106 -24dB 0 DM79qm 1W AC3V FN10 2342km 78deg


DM81 N5XXN 40,20,15 - (May 1-31)

   5 tx 2022-05-06 03:50 AC3V 7.040142 -28dB 0 FN10bt 5W N5XXN DM81ru 2413km 253deg
  70  2022-05-06 04:28 N5XXN 7.040058 -25dB 0 DM81ru 0.2W AC3V FN10 2471km 60deg
   6 tx 2022-05-05 17:10 AC3V 14.097158 -26dB 0 FN10bt 5W N5XXN DM81ru 2413km 253deg
  214  2022-05-05 17:04 N5XXN 14.097190 -23dB 0 DM81ru 0.2W AC3V FN10 2471km 60deg
   1 tx 2022-05-05 19:28 AC3V 21.096176 -19dB 0 FN10bt 5W N5XXN DM81ru 2413km 253deg
  71  2022-05-05 21:40 N5XXN 21.096025 -17dB 0 DM81ru 0.2W AC3V FN10 2471km 60deg

   WE5Q 20 - (May 5)

   1 tx 2022-05-05 14:56 AC3V 14.097162 -20dB 0 FN10bt 5W WE5Q DM81 2475km 253deg
   1  2022-05-05 15:30 WE5Q 14.097064 -16dB 0 DM81 2W AC3V FN10 2532km 59deg


DM91 KB1YLA 20 - (May 24,26-27)

   2 tx 2022-05-26 23:50 AC3V 14.097098 0dB -1 FN10bt 5W KB1YLA DM91rm 2273km 250deg
   3  2022-05-27 00:08 KB1YLA 14.097102 7dB -2 DM91rm 5W AC3V FN10bt 2273km 57deg


DN06 K7FTQ 20,15 - (May 23-24,26)

   6 tx 2022-05-23 21:10 AC3V 14.097099 -23dB 0 FN10bt 5W K7FTQ DN06 3333km 295deg
   4  2022-05-23 21:24 K7FTQ 14.097088 -23dB 0 DN06 1W AC3V FN10bt 3333km 86deg
   2 tx 2022-05-26 18:20 AC3V 21.096102 -17dB 0 FN10bt 5W K7FTQ DN06 3333km 295deg
   1  2022-05-26 18:52 K7FTQ 21.096086 -20dB 1 DN06 1W AC3V FN10bt 3333km 86deg


DN13 AI7HJ 20 - (May 14-15)

   2 tx 2022-05-15 07:30 AC3V 14.097082 -14dB 0 FN10bt 5W AI7HJ DN13tp 3157km 289deg
   9  2022-05-15 05:50 AI7HJ 14.097123 -6dB -1 DN13tp 1W AC3V FN10bt 3157km 82deg

   K7SPS 80 - (May 5)

   1 tx 2022-05-05 04:22 AC3V 3.570131 -23dB 0 FN10bt 5W K7SPS DN13ox 3185km 289deg
   1  2022-05-05 04:04 K7SPS 3.570101 -21dB 1 DN13ox 10W AC3V FN10 3264km 83deg


DN17 K7LEN 20 - (May 9,14,21)

   1 tx 2022-05-09 23:30 AC3V 14.097129 -22dB 0 FN10bt 5W K7LEN DN17ni 3164km 297deg
   3  2022-05-09 20:30 K7LEN 14.097104 -2dB 0 DN17ni 5W AC3V FN10 3243km 89deg


DN18 KK5DB 20 - (May 5,22-27,31)

   2 tx 2022-05-31 05:24 AC3V 14.097153 -28dB 0 FN10bt 10W KK5DB DN18pe 3151km 298deg
  25  2022-05-31 05:18 KK5DB 14.097061 -16dB 0 DN18pe 5W AC3V FN10bt 3151km 90deg


DN26 K7KTM 40,20 - (May 1,4,6)

   1 tx 2022-05-06 03:50 AC3V 7.040150 -12dB 0 FN10bt 5W K7KTM DN26wj 2957km 294deg
   2  2022-05-06 03:46 K7KTM 7.040012 -6dB 0 DN26wj 5W AC3V FN10 3036km 89deg
  13 tx 2022-05-06 19:30 AC3V 14.097145 -13dB 1 FN10bt 5W K7KTM DN26wj 2957km 294deg
   2  2022-05-06 19:24 K7KTM 14.097025 -6dB 0 DN26wj 5W AC3V FN10 3036km 89deg


DN31 KD7BMX 20 - (May 18)

   2 tx 2022-05-18 04:08 AC3V 14.097103 -24dB 0 FN10bt 5W KD7BMX DN31xl 2843km 283deg
   1  2022-05-18 04:12 KD7BMX 14.097189 -8dB 0 DN31xl 10W AC3V FN10bt 2843km 80deg


DN35 AI7KS 20 - (May 3-4)

   3 tx 2022-05-03 23:50 AC3V 14.097131 -7dB 1 FN10bt 5W AI7KS DN35sx 2829km 293deg
   2  2022-05-03 23:30 AI7KS 14.097102 -3dB 0 DN35sx 20W AC3V FN10 2909km 89deg


DN40 AC7JW 20 - (May 27-28,31)

  12 tx 2022-05-31 01:08 AC3V 14.097107 -10dB 1 FN10bt 10W AC7JW DN40bu 2842km 281deg
  10  2022-05-31 01:10 AC7JW 14.097094 -18dB 3 DN40bu 5W AC3V FN10bt 2842km 79deg

   K7RXL 40 - (May 3-4)

   5 tx 2022-05-04 06:08 AC3V 7.040130 -28dB 0 FN10bt 5W K7RXL DN40ht 2802km 281deg
   3  2022-05-04 06:32 K7RXL 7.040102 -24dB 0 DN40ht 5W AC3V FN10 2878km 79deg


DN41 W0YSE 40 - (May 15-16,24-25,30-31)

  19 tx 2022-05-25 06:08 AC3V 7.040096 -22dB 0 FN10bt 5W W0YSE DN41ah 2840km 282deg
  10  2022-05-25 05:48 W0YSE 7.040163 -25dB -3 DN41ah 5W AC3V FN10bt 2840km 80deg

   W6MFJ 20,15 - (May 3-4,9-27)

  43 tx 2022-05-15 07:30 AC3V 14.097098 -14dB 0 FN10bt 5W W6MFJ DN41cg 2827km 282deg
  80  2022-05-15 07:10 W6MFJ 14.097090 8dB 0 DN41cg 1W AC3V FN10bt 2827km 80deg
  10 tx 2022-05-13 22:54 AC3V 21.096099 -22dB 0 FN10bt 5W W6MFJ DN41cg 2827km 282deg
  18  2022-05-13 17:14 W6MFJ 21.096088 -23dB 0 DN41cg 1W AC3V FN10bt 2827km 80deg


DN45 KJ7ZMO 40 - (May 25)

   1 tx 2022-05-25 02:54 AC3V 7.040097 -16dB 0 FN10bt 5W KJ7ZMO DN45 2720km 292deg
   1  2022-05-25 02:20 KJ7ZMO 7.040102 -26dB 0 DN45 5W AC3V FN10bt 2720km 89deg


DN70 AB0NE 40,20 - (May 1,7,12,21)

   1 tx 2022-05-07 00:50 AC3V 7.040161 -21dB 0 FN10bt 5W AB0NE DN70lf 2288km 277deg
   2  2022-05-07 03:50 AB0NE 7.040071 -8dB 0 DN70lf 50W AC3V FN10 2363km 80deg
   1 tx 2022-05-12 16:10 AC3V 14.097114 -20dB 0 FN10bt 5W AB0NE DN70lf 2288km 277deg
   2  2022-05-21 20:30 AB0NE 14.097038 -21dB -1 DN70lf 5W AC3V FN10bt 2288km 79deg

   K4SNW 80 - (May 11)

  11 tx 2022-05-11 03:52 AC3V 3.570134 -22dB 0 FN10bt 5W K4SNW DN70lj 2285km 278deg
   8  2022-05-11 03:56 K4SNW 3.570099 -24dB 0 DN70lj 5W AC3V FN10 2360km 81deg

   KE0IDV 40 - (May 1-12,14-27,30)

   2 tx 2022-05-04 08:38 AC3V 7.040130 -22dB 0 FN10bt 5W KE0IDV DN70ia 2313km 277deg
  317  2022-05-04 08:52 KE0IDV 7.040118 -19dB 0 DN70ia 20W AC3V FN10 2388km 80deg

   N6GN 40,15 - (May 1-28,30-31)

  409 tx 2022-05-22 10:46 AC3V 7.040097 -12dB 0 FN10bt 5W N6GN/K DN70jo 2295km 278deg
  409 tx 2022-05-22 10:46 AC3V 7.040097 -22dB 0 FN10bt 5W N6GN DN70ll 2283km 278deg
  56  2022-05-22 10:48 N6GN 7.040105 -18dB 0 DN70ll 5W AC3V FN10bt 2283km 80deg
  110 tx 2022-05-26 17:32 AC3V 21.096097 -4dB 1 FN10bt 5W N6GN/K DN70jo 2295km 278deg
  110 tx 2022-05-26 17:32 AC3V 21.096097 -8dB 1 FN10bt 5W N6GN DN70ll 2283km 278deg
  10  2022-05-26 17:34 N6GN 21.096103 -7dB 1 DN70ll 5W AC3V FN10bt 2283km 80deg

   W0AEZ 20 - (May 22-24)

   2 tx 2022-05-22 19:44 AC3V 14.097095 -23dB 0 FN10bt 5W W0AEZ DN70pk 2256km 278deg
   9  2022-05-22 20:28 W0AEZ 14.097105 -18dB 0 DN70pk 5W AC3V FN10bt 2256km 80deg


DO20 VA6BRM 20 - (May 23)

   4 tx 2022-05-23 07:14 AC3V 14.097097 -7dB 0 FN10bt 5W VA6BRM DO20qw 3021km 304deg
   6  2022-05-23 07:04 VA6BRM 14.097103 -8dB -1 DO20qw 5W AC3V FN10bt 3021km 97deg


DO23 VE6EGN 20 - (May 9-27,30-31)

  77 tx 2022-05-19 02:30 AC3V 14.097097 -9dB 0 FN10bt 5W VE6EGN DO23qe 3063km 309deg
  19  2022-05-19 02:18 VE6EGN 14.097162 -25dB 0 DO23qe 0.01W AC3V FN10bt 3063km 102deg


DO33 VA6DAI 40,20 - (May 2-6)

  22 tx 2022-05-06 01:46 AC3V 7.040132 -22dB 0 FN10bt 5W VA6DAI DO33 2968km 310deg
  22  2022-05-06 01:44 VA6DAI 7.040010 -15dB 0 DO33em 5W AC3V FN10 3084km 103deg
   5 tx 2022-05-05 18:40 AC3V 14.097136 -23dB 0 FN10bt 5W VA6DAI DO33 2968km 310deg
  10  2022-05-05 18:10 VA6DAI 14.097009 -20dB 0 DO33em 5W AC3V FN10 3084km 103deg

   VE6XP 20 - (May 1,3-8,14-15,24-25)

  31 tx 2022-05-14 19:10 AC3V 14.097108 -21dB 0 FN10bt 5W VE6XP DO33hl 2989km 310deg
   2  2022-05-15 01:08 VE6XP 14.097017 -15dB 3 DO33hl 5W AC3V FN10bt 2989km 104deg


EL09 KI5GRD 20 - (May 3-6,8-14,17)

  34 tx 2022-05-03 19:08 AC3V 14.097131 -12dB 1 FN10bt 5W KI5GRD EL09un 2229km 242deg
  54  2022-05-03 19:10 KI5GRD 14.097041 -10dB 0 EL09un 5W AC3V FN10 2275km 52deg


EL49 WA5DXP 80 - (May 3-4)

   1 tx 2022-05-04 08:50 AC3V 3.570131 -28dB 0 FN10bt 5W WA5DXP EL49wx 1635km 226deg
  24  2022-05-04 08:42 WA5DXP 3.570009 -17dB 0 EL49wx 20W AC3V FN10 1662km 42deg


EL87 W4ESI 40,20 - (May 5,10,13,15,26)

  16 tx 2022-05-26 09:24 AC3V 7.040088 -15dB 0 FN10bt 5W W4ESI EL87qt 1509km 198deg
  25  2022-05-26 09:26 W4ESI 7.040111 -14dB 0 EL87qt 5W AC3V FN10bt 1509km 15deg
   4 tx 2022-05-13 01:58 AC3V 14.097086 -5dB 0 FN10bt 10W W4ESI EL87qt 1509km 198deg
   2  2022-05-13 02:14 W4ESI 14.097114 3dB 0 EL87qt 5W AC3V FN10bt 1509km 15deg

   W5SZK 40,20,15,10 - (May 22-28,30)

  17 tx 2022-05-27 02:24 AC3V 7.040104 -12dB 0 FN10bt 5W W5SZK EL87ow 1500km 199deg
  27  2022-05-27 02:26 W5SZK 7.040101 -9dB 0 EL87ow 5W AC3V FN10bt 1500km 16deg
  28 tx 2022-05-25 08:50 AC3V 14.097109 -20dB 0 FN10bt 5W W5SZK EL87ow 1500km 199deg
  84  2022-05-25 08:48 W5SZK 14.097097 -4dB 0 EL87ow 5W AC3V FN10bt 1500km 16deg
   1 tx 2022-05-27 18:16 AC3V 21.096122 8dB 0 FN10bt 5W W5SZK EL87ow 1500km 199deg
   6  2022-05-27 13:14 W5SZK 21.096091 -21dB 0 EL87ow 5W AC3V FN10bt 1500km 16deg
   1 tx 2022-05-23 15:58 AC3V 28.126133 -22dB 1 FN10bt 5W W5SZK EL87ow 1500km 199deg
   4  2022-05-23 15:38 W5SZK 28.126071 -21dB 0 EL87ow 5W AC3V FN10bt 1500km 16deg


EL88 AE5LC 20 - (May 2)

   2 tx 2022-05-02 16:30 AC3V 14.097136 -16dB 0 FN10bt 5W AE5LC EL88xt 1387km 197deg
   1  2022-05-02 16:24 AE5LC 14.097121 -12dB 0 EL88xt 5W AC3V FN10 1375km 18deg

   K4RIO 20 - (May 27)

   2 tx 2022-05-27 22:50 AC3V 14.097103 -9dB 0 FN10bt 5W K4RIO EL88ob 1487km 199deg
   1  2022-05-27 22:42 K4RIO 14.097097 -16dB 0 EL88ob 5W AC3V FN10bt 1487km 16deg

   W4FO 40,20,15 - (May 14-16,18,20)

   4 tx 2022-05-20 08:34 AC3V 7.040107 -21dB 0 FN10bt 5W W4FO EL88pi 1454km 199deg
  21  2022-05-20 09:06 W4FO 7.040094 -14dB 0 EL88pi 5W AC3V FN10bt 1454km 16deg
   7 tx 2022-05-16 16:14 AC3V 14.097118 -18dB 0 FN10bt 5W W4FO EL88pi 1454km 199deg
  32  2022-05-16 16:10 W4FO 14.097082 -13dB -1 EL88pi 5W AC3V FN10bt 1454km 16deg
   1 tx 2022-05-20 13:02 AC3V 21.096127 -21dB 0 FN10bt 5W W4FO EL88pi 1454km 199deg
   4  2022-05-18 16:08 W4FO 21.096070 -21dB 0 EL88pi 5W AC3V FN10bt 1454km 16deg

   W7YG 40,20,15 - (May 2-3,9-11,16-18)

  24 tx 2022-05-03 03:00 AC3V 7.040127 -9dB 0 FN10bt 5W W7YG EL88sg 1456km 198deg
  24  2022-05-03 03:06 W7YG 7.040193 -7dB 0 EL88sg 5W AC3V FN10 1445km 19deg
  29 tx 2022-05-03 23:08 AC3V 14.097126 -4dB 0 FN10bt 5W W7YG EL88sg 1456km 198deg
  34  2022-05-03 23:10 W7YG 14.097197 -6dB 1 EL88sg 5W AC3V FN10 1445km 19deg
   3 tx 2022-05-10 13:34 AC3V 21.096125 -10dB 0 FN10bt 5W W7YG EL88sg 1456km 198deg
   1  2022-05-10 12:54 W7YG 21.096198 -19dB 0 EL88sg 5W AC3V FN10 1445km 19deg

   WA4AU 20 - (May 6-10,13-15,17,19,21,23-25)

  17 tx 2022-05-08 22:50 AC3V 14.097138 -8dB 0 FN10bt 5W WA4AU EL88su 1393km 199deg
  13  2022-05-08 22:30 WA4AU 14.097097 1dB 0 EL88su 5W AC3V FN10 1384km 19deg


EL89 W3HH 10 - (May 5,7-9,14-15,18-19,22-23)

  13 tx 2022-05-09 11:12 AC3V 28.126138 -25dB 0 FN10bt 5W W3HH EL89vb 1364km 198deg
  20  2022-05-09 11:44 W3HH 28.126035 -8dB -4 EL89vb 5W AC3V FN10 1354km 19deg


EL95 KK4BRP 20 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 19:44 AC3V 14.097166 -13dB 0 FN10bt 5W KK4BRP EL95rk 1727km 189deg
  11  2022-05-22 19:50 KK4BRP 14.097118 -3dB -1 EL95rk 5W AC3V FN10bt 1727km 8deg


EL96 AC3AV 20 - (May 16)

   2 tx 2022-05-16 19:30 AC3V 14.097115 -16dB 0 FN10bt 5W AC3AV EL96dh 1651km 194deg
   2  2022-05-16 19:16 AC3AV 14.097085 -4dB 0 EL96dh 5W AC3V FN10bt 1651km 11deg

   AG0X 40 - (May 21-22,31)

  13 tx 2022-05-31 03:40 AC3V 7.040119 -16dB 0 FN10bt 10W AG0X EL96cd 1670km 194deg
  16  2022-05-22 11:20 AG0X 7.040104 -15dB 0 EL96ce 5W AC3V FN10bt 1666km 12deg

   K9YWO 40,20,10 - (May 1-10,12-18)

   3 tx 2022-05-02 01:26 AC3V 7.040129 -24dB 1 FN10bt 5W K9YWO EL96ck 1639km 194deg
   1  2022-05-02 01:10 K9YWO 7.040183 -26dB 0 EL96ck 1W AC3V FN10 1622km 14deg
  61 tx 2022-05-02 16:30 AC3V 14.097130 -26dB 0 FN10bt 5W K9YWO EL96ck 1639km 194deg
  104  2022-05-02 16:28 K9YWO 14.097182 -16dB 0 EL96ck 1W AC3V FN10 1622km 14deg
   2 tx 2022-05-07 17:18 AC3V 28.126144 -22dB 0 FN10bt 5W K9YWO EL96ck 1639km 194deg
   4  2022-05-07 17:12 K9YWO 28.126170 -14dB 1 EL96ck 1W AC3V FN10 1622km 14deg

   KK4JI 40,20 - (May 15-16,20-21)

   4 tx 2022-05-21 02:28 AC3V 7.040095 -14dB 0 FN10bt 5W KK4JI EL96ao 1624km 195deg
  32  2022-05-21 02:26 KK4JI 7.040077 -14dB 0 EL96ao 5W AC3V FN10bt 1624km 12deg
   4 tx 2022-05-16 00:24 AC3V 14.097095 -7dB 1 FN10bt 5W KK4JI EL96ao 1624km 195deg
  11  2022-05-16 00:30 KK4JI 14.097048 -14dB 0 EL96ao 10W AC3V FN10bt 1624km 12deg

   KN4TGQ 20 - (May 7)

   3 tx 2022-05-07 20:50 AC3V 14.097106 -20dB 0 FN10bt 5W KN4TGQ EL96ud 1646km 189deg
   4  2022-05-07 20:44 KN4TGQ 14.097028 -8dB 0 EL96ud 2W AC3V FN10 1622km 10deg

   WB2TQE 40,20 - (May 1-6,9-11)

  31 tx 2022-05-11 04:24 AC3V 7.040129 -10dB 0 FN10bt 5W WB2TQE EL96vh 1627km 188deg
  17  2022-05-11 04:16 WB2TQE 7.040203 -13dB 0 EL96vh 0.1W AC3V FN10 1602km 10deg
  12 tx 2022-05-02 11:30 AC3V 14.097130 -1dB -2 FN10bt 5W WB2TQE EL96vh 1627km 188deg
   9  2022-05-02 11:24 WB2TQE 14.097204 -15dB 0 EL96vh 0.1W AC3V FN10 1602km 10deg


EL98 K4YDV 40 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 01:26 AC3V 7.040129 -9dB 1 FN10bt 5W K4YDV EL98 1401km 193deg
   3  2022-05-02 01:14 K4YDV 7.040073 -2dB 0 EL98ia 5W AC3V FN10 1439km 15deg

   KD8TUO 40,20 - (May 1-18,23-31)

  41 tx 2022-05-05 03:00 AC3V 7.040131 -16dB 0 FN10bt 5W KD8TUO EL98qc 1435km 191deg
  21  2022-05-05 02:58 KD8TUO 7.040101 -13dB 1 EL98qc 5W AC3V FN10 1415km 12deg
  66 tx 2022-05-01 17:10 AC3V 14.097134 -6dB 0 FN10bt 5W KD8TUO EL98qc 1435km 191deg
  91  2022-05-01 17:08 KD8TUO 14.097100 3dB 1 EL98qc 5W AC3V FN10 1415km 12deg

   KX4NM 40,20 - (May 1-3)

  30 tx 2022-05-02 03:56 AC3V 7.040133 -22dB 0 FN10bt 5W KX4NM EL98 1401km 193deg
  16  2022-05-02 03:58 KX4NM 7.040055 -15dB 0 EL98pf 1W AC3V FN10 1403km 13deg
   4 tx 2022-05-01 23:20 AC3V 14.097137 -6dB 0 FN10bt 5W KX4NM EL98 1401km 193deg
   1  2022-05-01 23:52 KX4NM 14.097050 -6dB -1 EL98pf 1W AC3V FN10 1403km 13deg


EL99 KE8KYP 20 - (May 1-2,10,12,14,21,31)

  19 tx 2022-05-02 16:48 AC3V 14.097150 -3dB 0 FN10bt 5W KE8KYP EL99 1292km 194deg
  51  2022-05-02 16:50 KE8KYP 14.097089 -6dB 0 EL99 5W AC3V FN10 1276km 15deg


EM00 KG5TW 20 - (May 31)

   7 tx 2022-05-31 16:48 AC3V 14.097127 -16dB 0 FN10bt 10W KG5TW EM00rt 2162km 246deg
   9  2022-05-31 16:50 KG5TW 14.097089 -14dB 0 EM00rt 5W AC3V FN10bt 2162km 53deg

   KI5HBO 20 - (May 1-17,23-31)

  285 tx 2022-05-13 03:18 AC3V 14.097095 -14dB 0 FN10bt 10W KI5HBO EM00 2222km 246deg
  70  2022-05-13 03:16 KI5HBO 14.097085 -7dB 0 EM00ex 1W AC3V FN10bt 2235km 55deg


EM01 N5SJS 10 - (May 7)

   1 tx 2022-05-07 21:00 AC3V 28.126149 -24dB 1 FN10bt 5W N5SJS EM01 2157km 248deg
   1  2022-05-07 20:58 N5SJS 28.126086 -24dB 1 EM01sk 5W AC3V FN10 2166km 56deg


EM02 KB5ZUR 20 - (May 8-9,15-16)

  11 tx 2022-05-09 15:08 AC3V 14.097198 -5dB 0 FN10bt 5W KB5ZUR EM02un 2032km 250deg
   4  2022-05-09 15:10 KB5ZUR 14.097036 -8dB 0 EM02un 5W AC3V FN10 2086km 59deg


EM10 AF5WW 20 - (May 1,7-8,13-15,20-22,27-30)

  31 tx 2022-05-29 21:28 AC3V 14.097105 -22dB 0 FN10bt 5W AF5WW EM10ck 2130km 244deg
  138  2022-05-29 21:30 AF5WW 14.097098 -8dB 1 EM10ck 20W AC3V FN10bt 2130km 52deg

   K5KSW 20 - (May 11-12,17-20,24-27)

  25 tx 2022-05-18 23:04 AC3V 14.097106 -12dB 0 FN10bt 5W K5KSW EM10dp 2110km 244deg
  37  2022-05-18 23:00 K5KSW 14.097051 -8dB 0 EM10dp 5W AC3V FN10bt 2110km 52deg

   K5PK 40,20,15 - (May 2-6,9-13,15-16,18,20,23-24,26-27,30-31)

   3 tx 2022-05-30 04:12 AC3V 7.040101 -23dB -1 FN10bt 5W K5PK EM10ci 2136km 243deg
   5  2022-05-30 04:28 K5PK 7.040006 -15dB 0 EM10ci 2W AC3V FN10bt 2136km 52deg
  33 tx 2022-05-26 02:08 AC3V 14.097102 -5dB 0 FN10bt 5W K5PK EM10ci 2136km 243deg
  43  2022-05-26 02:12 K5PK 14.097001 -10dB 0 EM10ci 2W AC3V FN10bt 2136km 52deg
  13 tx 2022-05-04 00:12 AC3V 21.096142 2dB 0 FN10bt 5W K5PK EM10ci 2136km 243deg
  11  2022-05-04 00:14 K5PK 21.096015 5dB 0 EM10ci 2W AC3V FN10 2183km 53deg

   K8MRD 20 - (May 4)

   2 tx 2022-05-04 18:10 AC3V 14.097138 -2dB 0 FN10bt 5W K8MRD EM10 2071km 242deg
   1  2022-05-04 18:04 K8MRD 14.097196 -22dB 0 EM10 10W AC3V FN10 2117km 53deg

   KN5X 40 - (May 10-11)

   1 tx 2022-05-10 01:46 AC3V 7.040109 -25dB 0 FN10bt 5W KN5X EM10dr 2104km 244deg
   3  2022-05-10 01:54 KN5X 7.040123 -15dB 0 EM10dr 5W AC3V FN10 2152km 54deg

   N5JO 15 - (May 3,22)

   1 tx 2022-05-22 18:54 AC3V 21.096120 -23dB 0 FN10bt 5W N5JO EM10aj 2146km 244deg
   1  2022-05-03 19:14 N5JO 21.096022 6dB 2 EM10aj 5W AC3V FN10 2193km 54deg


EM12 K5SWA 20 - (May 1-31)

  131 tx 2022-05-04 23:50 AC3V 14.097171 -15dB -1 FN10bt 5W K5SWA EM12ox 1889km 249deg
  157  2022-05-04 23:48 K5SWA 14.097063 -27dB 0 EM12ox 5W AC3V FN10 1942km 59deg

   K5XL 20,15,10 - (May 10-23,27,29-31)

  131 tx 2022-05-12 02:00 AC3V 14.097096 1dB 0 FN10bt 5W K5XL EM12kp 1935km 248deg
  205  2022-05-12 01:58 K5XL 14.097055 4dB 0 EM12kp 2W AC3V FN10bt 1935km 57deg
  26 tx 2022-05-30 16:32 AC3V 21.096098 -11dB 0 FN10bt 5W K5XL EM12kp 1935km 248deg
   8  2022-05-30 16:34 K5XL 21.096054 -10dB 0 EM12kp 2W AC3V FN10bt 1935km 57deg
   2 tx 2022-05-21 22:22 AC3V 28.126108 -26dB 1 FN10bt 5W K5XL EM12kp 1935km 248deg
  17  2022-05-21 22:18 K5XL 28.126043 -24dB 0 EM12kp 5W AC3V FN10bt 1935km 57deg

   KE7A 20 - (May 1-31)

  251 tx 2022-05-03 19:08 AC3V 14.097132 -15dB 0 FN10bt 5W KE7A EM12kx 1915km 249deg
  814  2022-05-03 19:10 KE7A 14.097067 -11dB -1 EM12kx 5W AC3V FN10 1968km 59deg

   KF5QDQ 20 - (May 3-27,29-31)

  280 tx 2022-05-12 02:00 AC3V 14.097108 -17dB 1 FN10bt 5W KF5QDQ EM12qw 1878km 248deg
  91  2022-05-12 01:58 KF5QDQ 14.097094 -18dB 0 EM12qw 1W AC3V FN10bt 1878km 57deg

   KG5UWB 40,20,15 - (May 4-7,10,22-23,26)

   9 tx 2022-05-10 09:14 AC3V 7.040132 -15dB 0 FN10bt 5W KG5UWB EM12jv 1926km 249deg
   5  2022-05-10 09:16 KG5UWB 7.040042 -19dB 0 EM12jv 5W AC3V FN10 1980km 59deg
  18 tx 2022-05-06 20:30 AC3V 14.097138 -23dB 0 FN10bt 5W KG5UWB EM12jv 1926km 249deg
  33  2022-05-06 20:28 KG5UWB 14.097178 -6dB 0 EM12jv 5W AC3V FN10 1980km 59deg
   9 tx 2022-05-26 17:22 AC3V 21.096110 -7dB 0 FN10bt 5W KG5UWB EM12jv 1926km 249deg
   4  2022-05-26 17:24 KG5UWB 21.096174 14dB 0 EM12jv 5W AC3V FN10bt 1926km 57deg

   KG5ZDA 80,40,20,15 - (May 1-31)

  142 tx 2022-05-09 07:56 AC3V 3.570130 -21dB 0 FN10bt 5W KG5ZDA EM12qw 1878km 248deg
  25  2022-05-09 07:54 KG5ZDA 3.570077 -24dB 0 EM12qw 0.2W AC3V FN10 1931km 59deg
  260 tx 2022-05-01 04:30 AC3V 7.040130 -13dB -1 FN10bt 5W KG5ZDA EM12qw 1878km 248deg
  44  2022-05-01 04:32 KG5ZDA 7.040150 -27dB 0 EM12qw 0.2W AC3V FN10 1931km 59deg
  484 tx 2022-05-28 03:10 AC3V 14.097106 3dB 0 FN10bt 5W KG5ZDA/B EM12qw 1878km 248deg
  286  2022-05-28 03:12 KG5ZDA 14.097053 -16dB 0 EM12qw 0.2W AC3V FN10bt 1878km 57deg
  25 tx 2022-05-27 18:16 AC3V 21.096100 -4dB 0 FN10bt 5W KG5ZDA EM12qw 1878km 248deg
  10  2022-05-27 18:22 KG5ZDA 21.096120 -15dB 0 EM12qw 0.2W AC3V FN10bt 1878km 57deg

   KM5GT 20 - (May 18-20)

   3 tx 2022-05-19 00:44 AC3V 14.097103 -19dB 0 FN10bt 5W KM5GT EM12qx 1876km 248deg
  10  2022-05-18 23:10 KM5GT 14.097097 -12dB -1 EM12qx 5W AC3V FN10bt 1876km 57deg

   WA2JRV 20 - (May 12,16-17,26)

   4 tx 2022-05-17 01:08 AC3V 14.097147 -13dB 0 FN10bt 5W WA2JRV EM12nu 1903km 248deg
  36  2022-05-17 01:12 WA2JRV 14.097055 -6dB 1 EM12nu 2W AC3V FN10bt 1903km 57deg

   WD5JIU 20 - (May 14,16,19,21)

   1 tx 2022-05-14 23:50 AC3V 14.097122 -12dB 1 FN10bt 5W WD5JIU EM12px 1882km 248deg
   4  2022-05-16 16:30 WD5JIU 14.097120 0dB 0 EM12px 20W AC3V FN10bt 1882km 57deg


EM13 K5PS 15,10 - (May 7,14)

   2 tx 2022-05-07 15:54 AC3V 21.096135 -16dB 0 FN10bt 5W K5PS EM13 1879km 250deg
  10  2022-05-07 15:34 K5PS 21.096190 -10dB 0 EM13wc 10W AC3V FN10 1881km 59deg
   2 tx 2022-05-07 15:38 AC3V 28.126148 -21dB 0 FN10bt 5W K5PS EM13 1879km 250deg
   1  2022-05-07 15:58 K5PS 28.126177 -15dB 0 EM13wc 10W AC3V FN10 1881km 59deg

   KC5NK 40,20 - (May 2,4-6)

   2 tx 2022-05-02 02:46 AC3V 7.040129 -26dB 0 FN10bt 5W KC5NK EM13rv 1815km 251deg
  10  2022-05-02 02:54 KC5NK 7.040194 -12dB 0 EM13rv 5W AC3V FN10 1871km 61deg
   5 tx 2022-05-05 12:30 AC3V 14.097129 -22dB 0 FN10bt 5W KC5NK EM13qe 1863km 249deg
  11  2022-05-05 12:28 KC5NK 14.097200 1dB 0 EM13qe 5W AC3V FN10 1917km 59deg

   KD5LBK 80,40,20,15 - (May 1-31)

  16 tx 2022-05-07 05:36 AC3V 3.570133 -21dB 0 FN10bt 5W KD5LBK EM13la 1906km 249deg
  28  2022-05-07 05:28 KD5LBK 3.570098 -19dB -1 EM13la 10W AC3V FN10 1959km 59deg
  19 tx 2022-05-01 07:28 AC3V 7.040137 -17dB 0 FN10bt 5W KD5LBK EM13la 1906km 249deg
  50  2022-05-01 07:26 KD5LBK 7.040095 -8dB 0 EM13la 10W AC3V FN10 1959km 59deg
  19 tx 2022-05-06 19:30 AC3V 14.097145 -17dB -3 FN10bt 5W KD5LBK EM13la 1906km 249deg
  464  2022-05-06 19:24 KD5LBK 14.097088 -3dB 0 EM13la 10W AC3V FN10 1959km 59deg
   6 tx 2022-05-07 13:28 AC3V 21.096155 -25dB 0 FN10bt 5W KD5LBK EM13la 1906km 249deg
  19  2022-05-07 13:34 KD5LBK 21.096078 -11dB 0 EM13la 10W AC3V FN10 1959km 59deg

   KD5RYN 40 - (May 27)

   1 tx 2022-05-27 00:52 AC3V 7.040094 -21dB 0 FN10bt 5W KD5RYN EM13hf 1920km 250deg
   1  2022-05-27 01:20 KD5RYN 7.040060 -23dB 0 EM13hf 20W AC3V FN10bt 1920km 58deg

   KI5QAD 20 - (May 1,7)

   2 tx 2022-05-01 17:10 AC3V 14.097134 -21dB 0 FN10bt 5W KI5QAD EM13 1879km 250deg
   3  2022-05-01 16:30 KI5QAD 14.097075 -21dB 0 EM13 2W AC3V FN10 1934km 61deg

   W5OXC 20 - (May 26-27)

   7 tx 2022-05-27 03:18 AC3V 14.097110 0dB 0 FN10bt 5W W5OXC/A EM13mm 1870km 250deg
  17  2022-05-27 03:20 W5OXC/A 14.097108 -7dB 0 EM13mm 5W AC3V FN10bt 1870km 59deg


EM15 KD5GIV 40 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 08:56 AC3V 7.040130 -24dB 0 FN10bt 5W KD5GIV EM15 1773km 257deg
   1  2022-05-01 08:50 KD5GIV 7.040053 -18dB 1 EM15aa 5W AC3V FN10 1931km 65deg

   N5AGR 40 - (May 8,20)

   5 tx 2022-05-08 05:34 AC3V 7.040129 -12dB -1 FN10bt 5W N5AGR EM15 1773km 257deg
   7  2022-05-08 05:26 N5AGR 7.040004 -9dB 0 EM15fq 5W AC3V FN10 1867km 67deg


EM17 KF0FXC 20 - (May 29)

   1 tx 2022-05-29 22:08 AC3V 14.097098 13dB 0 FN10bt 5W KF0FXC EM17iq 1704km 265deg
   7  2022-05-29 22:06 KF0FXC 14.097102 0dB 1 EM17iq 20W AC3V FN10bt 1704km 72deg


EM18 N0ALO 20 - (May 18-19)

   2 tx 2022-05-18 20:30 AC3V 14.097105 -13dB -1 FN10bt 5W N0ALO EM18 1658km 267deg
   6  2022-05-19 19:00 N0ALO 14.097095 -12dB 0 EM18 5W AC3V FN10bt 1658km 75deg


EM19 N0KSU 40,20 - (May 4,6-15,18,22-26)

  16 tx 2022-05-11 05:26 AC3V 7.040131 -8dB 0 FN10bt 5W N0KSU EM19rf 1596km 270deg
  21  2022-05-11 05:46 N0KSU 7.040122 -22dB -1 EM19rf 1W AC3V FN10 1667km 79deg
  57 tx 2022-05-11 13:30 AC3V 14.097133 -3dB 0 FN10bt 5W N0KSU EM19rf 1596km 270deg
  27  2022-05-11 13:50 N0KSU 14.097121 -20dB 0 EM19rf 1W AC3V FN10 1667km 79deg


EM20 K8MRD 20 - (May 4)

   1 tx 2022-05-04 18:40 AC3V 14.097138 -22dB 0 FN10bt 5W K8MRD EM20 1924km 239deg
   3  2022-05-04 18:30 K8MRD 14.097196 -26dB -1 EM20 10W AC3V FN10 1967km 51deg


EM25 K5CGM 15 - (May 26-27)

   4 tx 2022-05-27 18:16 AC3V 21.096093 -26dB -1 FN10bt 5W K5CGM EM25ax 1661km 257deg
   1  2022-05-27 18:22 K5CGM 21.096009 -27dB -2 EM25ax 20W AC3V FN10bt 1661km 66deg


EM26 N5UTV 20,15 - (May 11,13-31)

  23 tx 2022-05-23 18:16 AC3V 14.097093 -6dB 0 FN10bt 5W N5UTV EM26ab 1658km 257deg
  87  2022-05-23 18:10 N5UTV 14.097073 -17dB -4 EM26ab 0.1W AC3V FN10bt 1658km 66deg
   1 tx 2022-05-21 19:12 AC3V 21.096079 -21dB 0 FN10bt 5W N5UTV EM26ab 1658km 257deg
   1  2022-05-26 14:14 N5UTV 21.096111 -12dB 4 EM26ab 0.1W AC3V FN10bt 1658km 66deg


EM28 KA0L 40 - (May 30)

   2 tx 2022-05-30 04:12 AC3V 7.040100 -12dB -1 FN10bt 5W KA0L EM28qu 1444km 267deg
   6  2022-05-30 04:26 KA0L 7.040137 -11dB 0 EM28qu 5W AC3V FN10bt 1444km 76deg

   KC1KVR 20 - (May 26-27)

   1 tx 2022-05-26 14:30 AC3V 14.097101 -27dB 0 FN10bt 5W KC1KVR EM28nu 1465km 267deg
   2  2022-05-27 19:10 KC1KVR 14.097099 -4dB 1 EM28nu 5W AC3V FN10bt 1465km 76deg

   KF0IAP 20 - (May 6,10,16)

   8 tx 2022-05-06 18:30 AC3V 14.097090 -17dB 0 FN10bt 5W KF0IAP EM28nv 1464km 267deg
  14  2022-05-06 18:28 KF0IAP 14.097043 -11dB 1 EM28nv 20W AC3V FN10 1533km 78deg

   N0YJ 20 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 15:44 AC3V 14.097115 -5dB 0 FN10bt 5W N0YJ EM28fd 1542km 265deg
   6  2022-05-22 15:30 N0YJ 14.097085 -12dB 0 EM28fd 1W AC3V FN10bt 1542km 73deg


EM30 KG5VRQ 40 - (May 3-4,9-11,15,17)

   2 tx 2022-05-09 04:40 AC3V 7.040137 -17dB 0 FN10bt 5W KG5VRQ EM30hf 1826km 235deg
   8  2022-05-10 04:34 KG5VRQ 7.040094 -17dB 0 EM30hf 100W AC3V FN10 1864km 48deg


EM31 KD5DFL 20 - (May 22-23)

   1 tx 2022-05-23 04:10 AC3V 14.097107 -5dB 0 FN10bt 5W KD5DFL EM31tj 1667km 236deg
   4  2022-05-23 04:24 KD5DFL 14.097091 -13dB 0 EM31tj 0.2W AC3V FN10bt 1667km 47deg

   KG5FNU 40,20 - (May 1,4,7-8,10-15,20-22,29-31)

   3 tx 2022-05-12 09:40 AC3V 7.040102 -17dB 0 FN10bt 5W KG5FNU EM31kv 1684km 239deg
  14  2022-05-12 09:00 KG5FNU 7.040000 -14dB 0 EM31kv 5W AC3V FN10bt 1684km 50deg
  53 tx 2022-05-21 06:30 AC3V 14.097105 2dB 0 FN10bt 5W KG5FNU EM31kv 1684km 239deg
  107  2022-05-21 06:28 KG5FNU 14.096994 5dB 0 EM31kv 5W AC3V FN10bt 1684km 50deg


EM32 N9PVW 20 - (May 22,26)

   1 tx 2022-05-22 15:44 AC3V 14.097135 -6dB 2 FN10bt 5W N9PVW EM32qe 1627km 239deg
   1  2022-05-26 19:30 N9PVW 14.097146 0dB 4 EM32qe 20W AC3V FN10bt 1627km 50deg


EM34 W7NJN 20 - (May 6)

  11 tx 2022-05-06 14:48 AC3V 14.097129 -5dB 0 FN10bt 5W W7NJN EM34ss 1444km 247deg
   4  2022-05-06 14:50 W7NJN 14.097145 7dB -1 EM34ss 20W AC3V FN10 1496km 60deg


EM35 AE5NW 20 - (May 1-3,9-31)

  55 tx 2022-05-20 19:50 AC3V 14.097097 -9dB 0 FN10bt 5W AE5NW EM35sc 1425km 248deg
  114  2022-05-20 19:48 AE5NW 14.097106 -15dB -3 EM35sc 0.1W AC3V FN10bt 1425km 59deg

   KF5GCF 40,20,15 - (May 3,5,7-10,13,15,18,20,23,31)

  116 tx 2022-05-08 07:16 AC3V 7.040131 -14dB 0 FN10bt 5W KF5GCF EM35sb 1427km 248deg
   6  2022-05-08 07:18 KF5GCF 7.040002 -23dB -1 EM35sb 5W AC3V FN10 1480km 61deg
  20 tx 2022-05-03 23:50 AC3V 14.097133 -16dB 0 FN10bt 5W KF5GCF EM35sb 1427km 248deg
  21  2022-05-03 23:48 KF5GCF 14.097001 -12dB -2 EM35sb 5W AC3V FN10 1480km 61deg
   1 tx 2022-05-18 22:54 AC3V 21.096101 -23dB 0 FN10bt 5W KF5GCF EM35sb 1427km 248deg
   6  2022-05-18 23:02 KF5GCF 21.096000 -19dB -3 EM35sb 5W AC3V FN10bt 1427km 59deg


EM36 KC0WCM 20 - (May 5)

   1 tx 2022-05-05 18:40 AC3V 14.097131 6dB 0 FN10bt 5W KC0WCM EM36 1400km 255deg
   2  2022-05-05 18:16 KC0WCM 14.097052 0dB -2 EM36un 5W AC3V FN10 1394km 67deg


EM37 NK0Y 80,40 - (May 1,7)

   3 tx 2022-05-01 06:22 AC3V 3.570131 -21dB 0 FN10bt 5W NK0Y EM37ka 1383km 257deg
   1  2022-05-01 08:42 NK0Y 3.570121 -24dB -1 EM37ka 100W AC3V FN10 1444km 70deg
   2 tx 2022-05-07 05:26 AC3V 7.040134 -13dB 0 FN10bt 5W NK0Y EM37ka 1383km 257deg
   5  2022-05-07 06:06 NK0Y 7.040120 -28dB 0 EM37ka 100W AC3V FN10 1444km 70deg


EM38 AC0G 40,20,15 - (May 1-16,18-31)

  29 tx 2022-05-25 01:06 AC3V 7.040087 -3dB 0 FN10bt 5W AC0G EM38ww 1232km 265deg
  111  2022-05-25 01:12 AC0G 7.040171 -25dB 0 EM38ww 0.2W AC3V FN10bt 1232km 76deg
  26 tx 2022-05-25 00:30 AC3V 14.097095 -13dB 0 FN10bt 5W AC0G EM38ww 1232km 265deg
  143  2022-05-25 00:28 AC0G 14.097072 -14dB 2 EM38ww 0.2W AC3V FN10bt 1232km 76deg
   1 tx 2022-05-26 18:20 AC3V 21.096073 -3dB 0 FN10bt 5W AC0G EM38ww 1232km 265deg
   2  2022-05-31 23:56 AC0G 21.096149 -29dB 0 EM38ww 0.2W AC3V FN10bt 1232km 76deg

   KC0JDW 20 - (May 1-5,7,9,13)

  42 tx 2022-05-03 23:08 AC3V 14.097130 9dB 0 FN10bt 5W KC0JDW EM38vn 1250km 263deg
  64  2022-05-03 23:10 KC0JDW 14.097154 11dB 0 EM38vn 0.5W AC3V FN10 1317km 76deg

   KV0S 80,40,20,15,10 - (May 1-31)

  61 tx 2022-05-06 06:12 AC3V 3.570133 -28dB 0 FN10bt 5W KV0S EM38tv 1254km 265deg
   6  2022-05-06 06:04 KV0S 3.570072 -28dB -1 EM38tv 0.2W AC3V FN10 1322km 77deg
  276 tx 2022-05-01 06:58 AC3V 7.040135 -22dB 0 FN10bt 5W KV0S EM38tv 1254km 265deg
  111  2022-05-01 07:00 KV0S 7.040037 -12dB 0 EM38tv 0.2W AC3V FN10 1322km 77deg
  174 tx 2022-05-04 19:32 AC3V 14.097145 -25dB 0 FN10bt 5W KV0S EM38tv 1254km 265deg
  77  2022-05-04 19:30 KV0S 14.097017 -26dB 0 EM38tv 0.2W AC3V FN10 1322km 77deg
   9 tx 2022-05-21 21:54 AC3V 21.096121 -24dB 0 FN10bt 5W KV0S EM38tv 1254km 265deg
   1  2022-05-21 23:52 KV0S 21.096136 -25dB 0 EM38tv 0.2W AC3V FN10bt 1254km 76deg
   2 tx 2022-05-18 23:38 AC3V 28.126136 -23dB 0 FN10bt 5W KV0S EM38tv 1254km 265deg
   2  2022-05-18 22:58 KV0S 28.126003 -14dB -2 EM38tv 0.2W AC3V FN10bt 1254km 76deg


EM40 K2JY 40 - (May 1-12,14-15,17)

  75 tx 2022-05-04 01:06 AC3V 7.040132 -21dB 0 FN10bt 5W K2JY EM40 1650km 230deg
  18  2022-05-04 01:08 K2JY 7.040098 -20dB -1 EM40xa 2W AC3V FN10 1654km 42deg

   KI5NEQ 20 - (May 30)

   2 tx 2022-05-30 17:56 AC3V 14.097097 -5dB 0 FN10bt 5W KI5NEQ EM40 1650km 230deg
   3  2022-05-30 18:08 KI5NEQ 14.097052 -6dB 0 EM40 20W AC3V FN10bt 1650km 42deg


EM42 AJ5S 20 - (May 6,8,10,16-21,23-24,26,30)

  27 tx 2022-05-23 16:30 AC3V 14.097148 -18dB 0 FN10bt 5W AJ5S EM42 1493km 236deg
  48  2022-05-23 16:28 AJ5S 14.097119 -6dB 0 EM42ui 0.5W AC3V FN10bt 1451km 46deg


EM45 KN4USN 40 - (May 2,14-15,30)

   8 tx 2022-05-14 07:28 AC3V 7.040098 -17dB 0 FN10bt 5W KN4USN EM45 1293km 247deg
  29  2022-05-14 07:26 KN4USN 7.040103 -13dB 0 EM45xg 5W AC3V FN10bt 1229km 56deg


EM48 AD0MO 40,20,15,10 - (May 1-31)

  65 tx 2022-05-17 03:04 AC3V 7.040105 -17dB 0 FN10bt 5W AD0MO EM48qj 1124km 260deg
  241  2022-05-17 03:06 AD0MO 7.040119 -15dB 0 EM48qj 5W AC3V FN10bt 1124km 72deg
  95 tx 2022-05-12 12:30 AC3V 14.097111 -12dB 0 FN10bt 5W AD0MO EM48qj 1124km 260deg
  239  2022-05-12 12:40 AD0MO 14.097113 -11dB 0 EM48qj 5W AC3V FN10bt 1124km 72deg
  15 tx 2022-05-08 13:34 AC3V 21.096150 -14dB 0 FN10bt 5W AD0MO EM48qj 1124km 260deg
  16  2022-05-08 13:14 AD0MO 21.096108 -23dB 0 EM48qj 5W AC3V FN10 1188km 74deg
   2 tx 2022-05-08 18:24 AC3V 28.126168 -24dB 0 FN10bt 5W AD0MO EM48qj 1124km 260deg
   5  2022-05-08 20:58 AD0MO 28.126091 -25dB -1 EM48qj 5W AC3V FN10 1188km 74deg

   W0FY 20,15 - (May 5,7-14,16,18,24)

   7 tx 2022-05-12 14:30 AC3V 14.097118 -16dB 0 FN10bt 5W W0FY EM48rp 1109km 262deg
   1  2022-05-12 16:30 W0FY 14.097083 -17dB 0 EM48rp 1W AC3V FN10bt 1109km 73deg
  24 tx 2022-05-08 11:56 AC3V 21.096164 -6dB 0 FN10bt 5W W0FY EM48rp 1109km 262deg
  19  2022-05-08 11:54 W0FY 21.096070 -11dB 0 EM48rp 1W AC3V FN10 1174km 76deg

   WU0O 40 - (May 3,9)

   3 tx 2022-05-09 07:06 AC3V 7.040137 -18dB 0 FN10bt 5W WU0O EM48js 1160km 263deg
   3  2022-05-09 11:26 WU0O 7.040095 -20dB 0 EM48js 5W AC3V FN10 1227km 77deg


EM50 W4WLO 40,20,15,10 - (May 1,3-28,30-31)

  80 tx 2022-05-04 01:24 AC3V 7.040131 -17dB 0 FN10bt 5W W4WLO EM50vj 1486km 222deg
  276  2022-05-04 01:26 W4WLO 7.040033 -7dB 0 EM50vj 2W AC3V FN10 1508km 39deg
  58 tx 2022-05-11 15:24 AC3V 14.097134 -25dB 2 FN10bt 5W W4WLO EM50vj 1486km 222deg
  101  2022-05-11 15:10 W4WLO 14.097031 3dB 1 EM50vj 2W AC3V FN10 1508km 39deg
  22 tx 2022-05-07 12:54 AC3V 21.096138 -8dB -3 FN10bt 5W W4WLO EM50vj 1486km 222deg
  35  2022-05-07 13:14 W4WLO 21.096030 -5dB 0 EM50vj 2W AC3V FN10 1508km 39deg
  16 tx 2022-05-07 21:00 AC3V 28.126150 -23dB 0 FN10bt 5W W4WLO EM50vj 1486km 222deg
  11  2022-05-07 20:58 W4WLO 28.126017 -14dB 0 EM50vj 2W AC3V FN10 1508km 39deg


EM52 K5DSC 20 - (May 1,5,11)

   4 tx 2022-05-01 22:50 AC3V 14.097131 -15dB 0 FN10bt 5W K5DSC EM52in 1368km 232deg
   1  2022-05-05 00:30 K5DSC 14.097103 -4dB 0 EM52in 5W AC3V FN10 1402km 48deg


EM55 NS4E 40 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 03:18 AC3V 7.040098 -15dB 0 FN10bt 5W NS4E EM55cc 1221km 242deg
   1  2022-05-26 03:20 NS4E 7.040061 -16dB 0 EM55cc 100W AC3V FN10bt 1221km 55deg


EM58 W9LRM 80 - (May 1)

  10 tx 2022-05-01 01:58 AC3V 3.570130 -18dB 0 FN10bt 5W W9LRM EM58at 1055km 262deg
   2  2022-05-01 02:04 W9LRM 3.570049 -17dB 0 EM58at 5W AC3V FN10 1120km 76deg


EM60 KJ4RWD 10 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 21:18 AC3V 28.126121 -18dB 1 FN10bt 5W KJ4RWD EM60rt 1357km 218deg
   3  2022-05-18 21:16 KJ4RWD 28.126129 -16dB 0 EM60rt 5W AC3V FN10bt 1357km 33deg

   KN4IBZ 40 - (May 2-3)

   6 tx 2022-05-03 05:30 AC3V 7.040129 -20dB 0 FN10bt 5W KN4IBZ EM60lq 1395km 219deg
  20  2022-05-03 05:38 KN4IBZ 7.040104 -16dB 1 EM60lq 5W AC3V FN10 1413km 37deg

   N3ICK 20 - (May 2)

   2 tx 2022-05-02 16:10 AC3V 14.097129 -14dB 0 FN10bt 5W N3ICK EM60qk 1397km 217deg
   3  2022-05-02 15:50 N3ICK 14.097072 -13dB 0 EM60qk 1W AC3V FN10 1412km 35deg

   WY8O 10 - (May 7,18)

   5 tx 2022-05-07 21:36 AC3V 28.126144 -19dB -1 FN10bt 5W WY8O EM60kp 1404km 219deg
   5  2022-05-07 21:38 WY8O 28.126147 -2dB -3 EM60kp 5W AC3V FN10 1422km 37deg


EM63 WA8DSP 40,20 - (May 23-26)

   9 tx 2022-05-23 03:46 AC3V 7.040097 -23dB 0 FN10bt 5W WA8DSP EM63ok 1138km 227deg
  28  2022-05-23 03:52 WA8DSP 7.040124 -12dB -1 EM63ok 1W AC3V FN10bt 1138km 41deg
   3 tx 2022-05-26 02:08 AC3V 14.097097 -11dB 0 FN10bt 5W WA8DSP EM63ok 1138km 227deg
  13  2022-05-26 02:12 WA8DSP 14.097122 -15dB 0 EM63ok 0.5W AC3V FN10bt 1138km 41deg


EM64 K4STH 80,40,20,15 - (May 2-11)

  34 tx 2022-05-03 05:22 AC3V 3.570131 -15dB 0 FN10bt 5W K4STH EM64es 1088km 235deg
  50  2022-05-03 05:20 K4STH 3.570102 -11dB 0 EM64es 5W AC3V FN10 1126km 53deg
  35 tx 2022-05-05 08:26 AC3V 7.040129 -12dB 0 FN10bt 5W K4STH EM64es 1088km 235deg
  31  2022-05-05 08:30 K4STH 7.040104 -16dB 0 EM64es 5W AC3V FN10 1126km 53deg
  21 tx 2022-05-05 17:10 AC3V 14.097130 -8dB 0 FN10bt 5W K4STH EM64es 1088km 235deg
  17  2022-05-05 17:04 K4STH 14.097104 -7dB 0 EM64es 5W AC3V FN10 1126km 53deg
   5 tx 2022-05-08 18:34 AC3V 21.096133 -19dB 0 FN10bt 5W K4STH EM64es 1088km 235deg
   5  2022-05-08 16:14 K4STH 21.096101 -22dB 0 EM64es 5W AC3V FN10 1126km 53deg

   W3PM 20 - (May 3-14,16-22,24)

  139 tx 2022-05-21 19:50 AC3V 14.097097 -19dB 0 FN10bt 5W W3PM EM64or 1034km 232deg
   4  2022-05-22 13:10 W3PM 14.097141 -15dB 1 EM64or 0.005W AC3V FN10bt 1034km 47deg


EM65 KF4NKF 20,15 - (May 20-22)

   4 tx 2022-05-22 19:44 AC3V 14.097096 -19dB 0 FN10bt 5W KF4NKF EM65 996km 236deg
   3  2022-05-22 19:30 KF4NKF 14.097175 -17dB 0 EM65 5W AC3V FN10bt 996km 51deg
   1 tx 2022-05-22 18:54 AC3V 21.096097 -20dB 0 FN10bt 5W KF4NKF EM65 996km 236deg
   2  2022-05-22 19:14 KF4NKF 21.096174 -11dB 0 EM65 5W AC3V FN10bt 996km 51deg


EM66 KJ4GL 40 - (May 30-31)

   1 tx 2022-05-31 19:26 AC3V 7.040121 -30dB 0 FN10bt 10W KJ4GL EM66 930km 242deg
  14  2022-05-30 10:46 KJ4GL 7.040051 -20dB 0 EM66 0.2W AC3V FN10bt 930km 56deg

   KM4HQE 80,40,20 - (May 11-14)

  10 tx 2022-05-14 09:22 AC3V 3.570098 -19dB 0 FN10bt 5W KM4HQE EM66 930km 242deg
   8  2022-05-14 07:42 KM4HQE 3.570002 -16dB -2 EM66 5W AC3V FN10bt 930km 56deg
  12 tx 2022-05-14 01:26 AC3V 7.040097 -26dB 0 FN10bt 5W KM4HQE EM66 930km 242deg
   3  2022-05-14 01:46 KM4HQE 7.040003 -14dB 0 EM66 5W AC3V FN10bt 930km 56deg
   2 tx 2022-05-13 23:44 AC3V 14.097100 -15dB -2 FN10bt 5W KM4HQE EM66 930km 242deg
   5  2022-05-13 23:10 KM4HQE 14.097000 -6dB 0 EM66 5W AC3V FN10bt 930km 56deg

   N4WIO 40,15 - (May 5,7-9)

   2 tx 2022-05-05 08:50 AC3V 7.040130 -25dB 0 FN10bt 5W N4WIO EM66qb 926km 238deg
  17  2022-05-05 08:58 N4WIO 7.040134 -10dB 0 EM66qb 5W AC3V FN10 969km 57deg
   9 tx 2022-05-07 19:32 AC3V 21.096128 -9dB 0 FN10bt 5W N4WIO EM66qb 926km 238deg
   9  2022-05-07 19:34 N4WIO 21.096139 -14dB 1 EM66qb 5W AC3V FN10 969km 57deg


EM67 N4MAB 10 - (May 8)

   3 tx 2022-05-08 13:16 AC3V 28.126149 -8dB 0 FN10bt 5W N4MAB EM67gi 911km 248deg
   2  2022-05-08 13:38 N4MAB 28.126135 -4dB 0 EM67gi 0.5W AC3V FN10 965km 66deg


EM69 K9AV 80,40 - (May 4-6,13,23-24)

  56 tx 2022-05-05 04:22 AC3V 3.570147 -17dB 0 FN10bt 5W K9AV EM69wv 706km 264deg
  83  2022-05-05 04:24 K9AV 3.570086 -13dB 0 EM69wv 2W AC3V FN10 774km 82deg
  11 tx 2022-05-04 03:04 AC3V 7.040160 -16dB 0 FN10bt 5W K9AV EM69wv 706km 264deg
  16  2022-05-04 03:06 K9AV 7.040073 -5dB 0 EM69wv 2W AC3V FN10 774km 82deg


EM70 NI5F 40,20 - (May 1-31)

  85 tx 2022-05-01 03:44 AC3V 7.040196 -18dB 0 FN10bt 5W NI5F EM70fu 1304km 214deg
 1106  2022-05-01 03:46 NI5F 7.040106 -10dB 0 EM70fu 5W AC3V FN10 1316km 33deg
  222 tx 2022-05-14 23:50 AC3V 14.097114 -11dB 0 FN10bt 5W NI5F EM70fu 1304km 214deg
  246  2022-05-14 23:46 NI5F 14.097106 0dB 0 EM70fu 5W AC3V FN10bt 1304km 30deg


EM72 AI4RY 20 - (May 1-2,7-8,15-16,18-27,31)

  81 tx 2022-05-18 12:28 AC3V 14.097097 -2dB 0 FN10bt 5W AI4RY EM72go 1135km 219deg
  19  2022-05-18 12:10 AI4RY 14.097175 -15dB 0 EM72go 0.2W AC3V FN10bt 1135km 34deg

   K8CHY 40,15 - (May 4,7,12,18-19)

   4 tx 2022-05-04 03:04 AC3V 7.040133 -5dB 0 FN10bt 5W K8CHY EM72gn 1139km 219deg
   3  2022-05-04 03:06 K8CHY 7.040014 -4dB 0 EM72gn 5W AC3V FN10 1157km 38deg
   3 tx 2022-05-18 22:54 AC3V 21.096110 -18dB 0 FN10bt 5W K8CHY EM72gn 1139km 219deg
   8  2022-05-18 23:12 K8CHY 21.096007 -10dB 0 EM72gn 5W AC3V FN10bt 1139km 34deg

   W4RYW 80,40 - (May 1,13-15,17-22,30-31)

   9 tx 2022-05-14 02:20 AC3V 3.570097 -20dB 0 FN10bt 5W W4RYW EM72gn 1139km 219deg
  34  2022-05-14 02:22 W4RYW 3.570189 -20dB 0 EM72gn 1W AC3V FN10bt 1139km 34deg
  50 tx 2022-05-01 02:44 AC3V 7.040129 -20dB 0 FN10bt 5W W4RYW EM72gn 1139km 219deg
  56  2022-05-01 02:46 W4RYW 7.040190 -24dB 0 EM72gn 1W AC3V FN10 1157km 38deg


EM73 AC4OW 40 - (May 30)

   1 tx 2022-05-30 13:42 AC3V 7.040095 -16dB 0 FN10bt 5W AC4OW EM73ko 1026km 221deg
  18  2022-05-30 11:06 AC4OW 7.040106 -22dB 0 EM73ko 5W AC3V FN10bt 1026km 37deg

   AE4NA 40 - (May 2)

  20 tx 2022-05-02 03:32 AC3V 7.040131 -7dB 0 FN10bt 5W AE4NA EM73 1033km 220deg
  17  2022-05-02 03:28 AE4NA 7.040102 -1dB 1 EM73 5W AC3V FN10 1053km 40deg

   AG4WY 20 - (May 11-12)

   3 tx 2022-05-11 18:50 AC3V 14.097131 -25dB 0 FN10bt 5W AG4WY EM73 1033km 220deg
   1  2022-05-11 19:04 AG4WY 14.097103 -25dB 0 EM73tv 2W AC3V FN10 978km 39deg

   K4COD 20,15,10 - (May 9-18,20-25,30-31)

  104 tx 2022-05-13 22:44 AC3V 14.097095 5dB 0 FN10bt 5W K4COD EM73sc 1037km 216deg
  12  2022-05-13 22:40 K4COD 14.097166 -4dB 0 EM73sc 2W AC3V FN10bt 1037km 32deg
   1 tx 2022-05-31 16:20 AC3V 21.096119 -16dB 0 FN10bt 10W K4COD EM73sc 1037km 216deg
   1  2022-05-31 22:48 K4COD 21.096156 -15dB 0 EM73sc 2W AC3V FN10bt 1037km 32deg
   6 tx 2022-05-22 18:28 AC3V 28.126108 -13dB 0 FN10bt 5W K4COD EM73sc 1037km 216deg
   3  2022-05-22 19:38 K4COD 28.126152 -20dB 0 EM73sc 2W AC3V FN10bt 1037km 32deg

   K4EH 80,40,20,10 - (May 1-27,29-31)

  37 tx 2022-05-09 06:16 AC3V 3.570140 -24dB 0 FN10bt 5W K4EH EM73 1033km 220deg
  36  2022-05-09 05:42 K4EH 3.570092 -26dB 0 EM73qk 5W AC3V FN10 1032km 38deg
  90 tx 2022-05-04 05:46 AC3V 7.040149 -16dB 0 FN10bt 5W K4EH EM73 1033km 220deg
  343  2022-05-04 05:44 K4EH 7.040083 -10dB -1 EM73qk 5W AC3V FN10 1032km 38deg
  30 tx 2022-05-25 00:50 AC3V 14.097138 -10dB 0 FN10bt 5W K4EH EM73 1033km 220deg
  49  2022-05-25 00:54 K4EH 14.097063 -11dB 0 EM73qk 5W AC3V FN10bt 1014km 34deg
   2 tx 2022-05-18 23:38 AC3V 28.126189 -23dB 3 FN10bt 5W K4EH EM73 1033km 220deg
  11  2022-05-22 17:18 K4EH 28.126012 -15dB 0 EM73qk 5W AC3V FN10bt 1014km 34deg

   KB1MVX 20 - (May 1-19,23-31)

  117 tx 2022-05-02 16:48 AC3V 14.097130 -27dB 0 FN10bt 5W KB1MVX EM73px 970km 221deg
  204  2022-05-02 16:50 KB1MVX 14.097104 -18dB 0 EM73px 5W AC3V FN10 991km 41deg

   N8HK 20 - (May 22)

   1 tx 2022-05-22 15:10 AC3V 14.097097 -13dB -1 FN10bt 5W N8HK EM73ux 947km 219deg
   3  2022-05-22 15:30 N8HK 14.097104 -5dB 0 EM73ux 5W AC3V FN10bt 947km 35deg

   WC4Y 40 - (May 2-4,8,11)

   1 tx 2022-05-11 00:54 AC3V 7.040161 -7dB 0 FN10bt 5W WC4Y EM73vu 954km 218deg
   8  2022-05-11 00:50 WC4Y 7.040111 -8dB 0 EM73vu 5W AC3V FN10 972km 39deg


EM74 KD4OTA 20 - (May 1-3,7-14,20-27,30-31)

  86 tx 2022-05-25 00:50 AC3V 14.097109 -3dB -1 FN10bt 5W KD4OTA EM74wg 912km 219deg
  62  2022-05-25 00:48 KD4OTA 14.097092 -5dB -1 EM74wg 5W AC3V FN10bt 912km 35deg

   KM4QXW 40 - (May 1-4,7,15-27)

  174 tx 2022-05-27 08:58 AC3V 7.040103 -2dB 0 FN10bt 5W KM4QXW EM74qb 958km 221deg
  12  2022-05-27 09:34 KM4QXW 7.040103 -21dB 1 EM74qb 0.2W AC3V FN10bt 958km 36deg

   W9PRA 40 - (May 1-2)

   2 tx 2022-05-02 01:26 AC3V 7.040128 -11dB 1 FN10bt 5W W9PRA EM74uj 910km 220deg
   2  2022-05-01 02:26 W9PRA 7.040066 -20dB 0 EM74uj 1W AC3V FN10 931km 41deg


EM75 K1RAH 20 - (May 11)

   1 tx 2022-05-11 16:28 AC3V 14.097134 -29dB 0 FN10bt 5W K1RAH EM75xr 780km 226deg
   1  2022-05-11 13:40 K1RAH 14.097150 -17dB 0 EM75xr 1W AC3V FN10 808km 47deg

   KE7GZ 20,15 - (May 4-5,7-11,13-16,18,20-24,26-27,30-31)

  50 tx 2022-05-13 09:10 AC3V 14.097106 -25dB 0 FN10bt 10W KE7GZ EM75rk 835km 226deg
   9  2022-05-13 09:04 KE7GZ 14.097020 -26dB 0 EM75rk 0.05W AC3V FN10bt 835km 42deg
   5 tx 2022-05-08 18:54 AC3V 21.096159 -23dB 0 FN10bt 5W KE7GZ EM75rk 835km 226deg
   6  2022-05-08 19:04 KE7GZ 21.096024 -18dB 0 EM75rk 0.05W AC3V FN10 863km 47deg

   KF0DGE 40,20 - (May 1-2,5-8,24,27)

   9 tx 2022-05-01 05:00 AC3V 7.040124 -13dB 0 FN10bt 5W KF0DGE EM75ja 910km 227deg
   3  2022-05-02 00:34 KF0DGE 7.040145 -9dB 1 EM75ja 10W AC3V FN10 939km 47deg
   2 tx 2022-05-05 18:50 AC3V 14.097121 -13dB 0 FN10bt 5W KF0DGE EM75ja 910km 227deg
   2  2022-05-05 19:24 KF0DGE 14.097150 -5dB 0 EM75ja 10W AC3V FN10 939km 47deg

   KK4TDI 40 - (May 4)

   2 tx 2022-05-04 01:06 AC3V 7.040149 -20dB 0 FN10bt 5W KK4TDI EM75 862km 229deg
   3  2022-05-04 01:04 KK4TDI 7.040084 -15dB 0 EM75 5W AC3V FN10 894km 49deg

   KV4XY 80,40,20,15,10 - (May 1-31)

  77 tx 2022-05-11 09:00 AC3V 3.570134 -25dB 0 FN10bt 5W KV4XY EM75vu 780km 227deg
   7  2022-05-22 05:22 KV4XY 3.570174 -22dB 0 EM75vu 5W AC3V FN10bt 780km 43deg
  108 tx 2022-05-08 05:44 AC3V 7.040137 -19dB -1 FN10bt 5W KV4XY EM75vu 780km 227deg
  255  2022-05-08 05:46 KV4XY 7.040172 -21dB 0 EM75vu 5W AC3V FN10 810km 48deg
  27 tx 2022-05-13 03:56 AC3V 14.097110 -23dB 0 FN10bt 10W KV4XY EM75vu 780km 227deg
  62  2022-05-13 03:50 KV4XY 14.097165 -29dB 0 EM75vu 5W AC3V FN10bt 780km 43deg
   8 tx 2022-05-07 23:54 AC3V 21.096153 1dB 0 FN10bt 5W KV4XY EM75vu 780km 227deg
   2  2022-05-07 22:32 KV4XY 21.096157 4dB -1 EM75vu 5W AC3V FN10 810km 48deg
   3 tx 2022-05-07 21:58 AC3V 28.126172 7dB 0 FN10bt 5W KV4XY EM75vu 780km 227deg
   5  2022-05-07 21:56 KV4XY 28.126137 12dB 2 EM75vu 5W AC3V FN10 810km 48deg

   WA4GLH 40,20,10 - (May 3,5-7,10,13,19-23,26-27,31)

  11 tx 2022-05-27 11:22 AC3V 7.040098 -6dB -1 FN10bt 5W WA4GLH EM75jd 899km 228deg
   7  2022-05-27 11:26 WA4GLH 7.040103 -15dB -1 EM75jd 5W AC3V FN10bt 899km 43deg
  10 tx 2022-05-07 14:10 AC3V 14.097134 -20dB 0 FN10bt 5W WA4GLH EM75jd 899km 228deg
  14  2022-05-07 14:08 WA4GLH 14.097101 -12dB -1 EM75jd 5W AC3V FN10 930km 48deg
   1 tx 2022-05-22 18:28 AC3V 28.126114 -11dB 0 FN10bt 5W WA4GLH EM75jd 899km 228deg
   3  2022-05-22 18:48 WA4GLH 28.126086 -15dB -2 EM75jd 5W AC3V FN10bt 899km 43deg


EM76 KN4RSK 40 - (May 1,9-10,14,16)

  12 tx 2022-05-10 01:34 AC3V 7.040128 -21dB 1 FN10bt 5W KN4RSK EM76wc 755km 228deg
   9  2022-05-10 01:38 KN4RSK 7.040105 -11dB 0 EM76wc 5W AC3V FN10 786km 50deg


EM78 KU4A 40,20 - (May 2,5,9-14,17-18,25,30)

  33 tx 2022-05-25 01:46 AC3V 7.040095 -11dB 0 FN10bt 5W KU4A EM78 666km 249deg
   2  2022-05-25 03:18 KU4A 7.040105 -21dB -1 EM78sb 5W AC3V FN10bt 643km 60deg
   2 tx 2022-05-14 19:10 AC3V 14.097096 -13dB -1 FN10bt 5W KU4A EM78 666km 249deg
   1  2022-05-18 12:50 KU4A 14.097105 -16dB -1 EM78sb 5W AC3V FN10bt 643km 60deg

   NO1ZE 40 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 12:28 AC3V 7.040103 -4dB 0 FN10bt 5W NO1ZE EM78 666km 249deg
   2  2022-05-26 11:56 NO1ZE 7.040099 -15dB -1 EM78sb 1W AC3V FN10bt 643km 60deg


EM79 K9LZJ 20 - (May 11,13-14)

   7 tx 2022-05-13 01:50 AC3V 14.097108 -16dB 0 FN10bt 10W K9LZJ EM79 627km 259deg
   2  2022-05-13 01:54 K9LZJ 14.097092 4dB 0 EM79dt 5W AC3V FN10bt 673km 78deg

   KE8FWZ 40 - (May 7)

   1 tx 2022-05-07 21:46 AC3V 7.040129 -9dB 0 FN10bt 5W KE8FWZ EM79vr 551km 259deg
   1  2022-05-07 22:46 KE8FWZ 7.040203 -18dB 0 EM79vr 5W AC3V FN10 615km 80deg

   N5HJ 40 - (May 1)

   2 tx 2022-05-01 12:26 AC3V 7.040131 -14dB 0 FN10bt 5W N5HJ EM79sj 581km 256deg
   1  2022-05-01 05:06 N5HJ 7.040117 -18dB 0 EM79sj 5W AC3V FN10 643km 77deg

   N8DAW 40,20 - (May 1-7,9-12,14,17,21,24-27,31)

  102 tx 2022-05-10 21:08 AC3V 7.040169 -25dB 0 FN10bt 5W N8DAW EM79vj 561km 256deg
   1  2022-05-10 11:16 N8DAW 7.040069 -29dB 0 EM79vj 5W AC3V FN10 623km 77deg
   1 tx 2022-05-14 00:16 AC3V 14.097172 -16dB 0 FN10bt 5W N8DAW EM79vj 561km 256deg
  21  2022-05-11 16:04 N8DAW 14.097080 -17dB 0 EM79vj 0.1W AC3V FN10 623km 77deg

   N8MIQ 40 - (May 26)

   1 tx 2022-05-26 22:30 AC3V 7.040098 -4dB -1 FN10bt 5W N8MIQ EM79ti 576km 256deg
   1  2022-05-26 22:56 N8MIQ 7.040102 -18dB 0 EM79ti 0.01W AC3V FN10bt 576km 72deg

   N8VSI 40,20 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 22:20 AC3V 7.040120 -4dB 0 FN10bt 10W N8VSI EM79vi 563km 255deg
   3  2022-05-31 22:26 N8VSI 7.040174 -5dB 0 EM79vi 5W AC3V FN10bt 563km 71deg
   1 tx 2022-05-31 22:50 AC3V 14.097125 -23dB 0 FN10bt 10W N8VSI EM79vi 563km 255deg
   1  2022-05-31 22:44 N8VSI 14.097169 -12dB 0 EM79vi 5W AC3V FN10bt 563km 71deg

   WH6FMN 40 - (May 4,19,27,30)

   3 tx 2022-05-27 14:24 AC3V 7.040097 -25dB 0 FN10bt 5W WH6FMN EM79uh 571km 255deg
   3  2022-05-19 05:28 WH6FMN 7.040162 -24dB 0 EM79uh 1W AC3V FN10bt 571km 71deg


EM81 W1RCP 20 - (May 6-7)

  21 tx 2022-05-06 12:10 AC3V 14.097129 4dB 0 FN10bt 5W W1RCP EM81 1136km 206deg
  17  2022-05-06 12:08 W1RCP 14.097149 6dB 0 EM81 1W AC3V FN10 1136km 27deg


EM84 AC6IW 15 - (May 22)

   3 tx 2022-05-22 18:54 AC3V 21.096094 8dB 0 FN10bt 5W AC6IW EM84uu 767km 212deg
   1  2022-05-22 19:54 AC6IW 21.096097 -12dB -1 EM84uu 5W AC3V FN10bt 767km 29deg

   KM4TLA 40,20 - (May 11-12,23-24,26-31)

  43 tx 2022-05-26 22:30 AC3V 7.040107 -5dB 0 FN10bt 5W KM4TLA EM84xr 769km 210deg
  98  2022-05-26 22:32 KM4TLA 7.040043 -13dB 0 EM84xr 1W AC3V FN10bt 769km 27deg
   1 tx 2022-05-26 00:50 AC3V 14.097118 -18dB 0 FN10bt 5W KM4TLA EM84xr 769km 210deg
   5  2022-05-24 16:56 KM4TLA 14.097031 -24dB 0 EM84xr 1W AC3V FN10bt 769km 27deg

   KO4CRU 10 - (May 7-8)

   5 tx 2022-05-07 21:36 AC3V 28.126148 6dB 0 FN10bt 5W KO4CRU EM84fc 898km 216deg
   4  2022-05-07 21:38 KO4CRU 28.126108 17dB 0 EM84fc 5W AC3V FN10 912km 37deg


EM86 KC5LT 80,40,20,10 - (May 8-10)

   7 tx 2022-05-08 02:22 AC3V 3.570131 -18dB 0 FN10bt 5W KC5LT EM86ci 714km 228deg
   5  2022-05-08 01:34 KC5LT 3.570064 -24dB 0 EM86ci 1W AC3V FN10 745km 50deg
  15 tx 2022-05-09 05:26 AC3V 7.040130 -9dB -1 FN10bt 5W KC5LT EM86ci 714km 228deg
  10  2022-05-09 05:06 KC5LT 7.040064 4dB -1 EM86ci 1W AC3V FN10 745km 50deg
   5 tx 2022-05-08 17:30 AC3V 14.097133 6dB 0 FN10bt 5W KC5LT EM86ci 714km 228deg
   1  2022-05-08 11:10 KC5LT 14.097063 -7dB 0 EM86ci 1W AC3V FN10 745km 50deg
   2 tx 2022-05-08 17:38 AC3V 28.126148 2dB -1 FN10bt 5W KC5LT EM86ci 714km 228deg
   2  2022-05-08 13:38 KC5LT 28.126047 -17dB -1 EM86ci 1W AC3V FN10 745km 50deg


EM87 WD8ING 40 - (May 7-8,25)

  25 tx 2022-05-08 01:04 AC3V 7.040130 -19dB 0 FN10bt 5W WD8ING EM87ki 594km 231deg
  19  2022-05-08 01:06 WD8ING 7.040104 3dB 0 EM87ki 20W AC3V FN10 630km 55deg


EM89 AJ8S 40 - (May 1-3,25-28,30-31)

  40 tx 2022-05-02 02:46 AC3V 7.040129 -14dB 0 FN10bt 5W AJ8S EM89bt 521km 260deg
  51  2022-05-02 02:50 AJ8S 7.040063 -18dB 0 EM89bt 0.1W AC3V FN10 585km 81deg


EM90 AJ4FR 15 - (May 11,31)

   5 tx 2022-05-31 14:34 AC3V 21.096119 -5dB 0 FN10bt 10W AJ4FR EM90 1184km 195deg
   1  2022-05-11 13:34 AJ4FR 21.096158 -25dB 0 EM90ha 5W AC3V FN10 1227km 17deg

   W0ENE 20 - (May 13-14)

   4 tx 2022-05-13 15:10 AC3V 14.097095 -21dB 1 FN10bt 5W W0ENE EM90fq 1173km 197deg
   1  2022-05-14 23:30 W0ENE 14.097112 -13dB -1 EM90fq 1W AC3V FN10bt 1173km 15deg


EM92 AC4DH 40,20 - (May 3-6,9,11-16,19,22,25-27,30-31)

   3 tx 2022-05-16 05:16 AC3V 7.040096 -18dB 0 FN10bt 5W AC4DH EM92mg 989km 197deg
   6  2022-05-16 06:38 AC4DH 7.040105 -18dB -3 EM92mg 2W AC3V FN10bt 989km 15deg
  30 tx 2022-05-03 23:08 AC3V 14.097131 6dB 0 FN10bt 5W AC4DH EM92mg 989km 197deg
  24  2022-05-03 23:10 AC4DH 14.097103 -3dB -3 EM92mg 2W AC3V FN10 977km 20deg


EM93 KM4RK 80,20 - (May 1,8-13,16,23-24,26,30-31)

  35 tx 2022-05-01 06:34 AC3V 3.570132 -23dB 0 FN10bt 5W KM4RK EM93td 881km 195deg
  19  2022-05-01 06:36 KM4RK 3.570146 -20dB 1 EM93td 2W AC3V FN10 868km 19deg
  28 tx 2022-05-09 09:30 AC3V 14.097135 -8dB 0 FN10bt 5W KM4RK EM93td 881km 195deg
  19  2022-05-09 09:28 KM4RK 14.097143 -18dB 0 EM93td 2W AC3V FN10 868km 19deg


EM94 KI4VGA 40 - (May 9,13-14)

   2 tx 2022-05-13 19:52 AC3V 7.040110 -28dB 0 FN10bt 5W KI4VGA EM94 757km 203deg
   1  2022-05-09 22:56 KI4VGA 7.040084 -10dB 0 EM94 2W AC3V FN10 755km 27deg

   N4NEZ 40 - (May 18-21)

  14 tx 2022-05-20 03:58 AC3V 7.040189 -11dB 0 FN10bt 5W N4NEZ EM94hc 807km 204deg
  65  2022-05-20 03:54 N4NEZ 7.040012 2dB 1 EM94hc 5W AC3V FN10bt 807km 21deg

   WA4DT 80,20 - (May 10,18-20,24)

  14 tx 2022-05-10 03:10 AC3V 3.570129 -17dB 0 FN10bt 5W WA4DT EM94lx 706km 204deg
  16  2022-05-10 03:08 WA4DT 3.570152 -12dB 0 EM94lx 1W AC3V FN10 705km 29deg
   2 tx 2022-05-18 23:04 AC3V 14.097092 -7dB 0 FN10bt 5W WA4DT EM94lx 706km 204deg
  35  2022-05-18 23:00 WA4DT 14.097158 -15dB 0 EM94lx 1W AC3V FN10bt 706km 22deg


EM95 K4EGP 20 - (May 22,26-27,30-31)

   6 tx 2022-05-26 00:50 AC3V 14.097049 -21dB 0 FN10bt 5W K4EGP EM95md 685km 204deg
   3  2022-05-26 00:32 K4EGP 14.097192 -9dB 0 EM95md 10W AC3V FN10bt 685km 22deg

   KC4SWL 40 - (May 6,27)

   1 tx 2022-05-06 12:32 AC3V 7.040140 -10dB 0 FN10bt 5W KC4SWL EM95 654km 206deg
   5  2022-05-06 13:44 KC4SWL 7.040093 6dB 0 EM95eu 5W AC3V FN10 652km 37deg


EN10 WB0GKM 20 - (May 27,29)

   1 tx 2022-05-27 19:44 AC3V 14.097112 -8dB 0 FN10bt 5W WB0GKM EN10qs 1575km 276deg
   3  2022-05-27 19:30 WB0GKM 14.097088 -24dB 0 EN10 20W AC3V FN10bt 1614km 82deg


EN11 KB0VYG 20,15 - (May 18-21,26-31)

  12 tx 2022-05-18 14:56 AC3V 14.097122 -1dB 0 FN10bt 5W KB0VYG EN11vi 1535km 278deg
  60  2022-05-18 14:50 KB0VYG 14.097139 -2dB 0 EN11vi 0.2W AC3V FN10bt 1535km 86deg
   2 tx 2022-05-21 23:34 AC3V 21.096131 -11dB 1 FN10bt 5W KB0VYG EN11vi 1535km 278deg
   5  2022-05-21 23:44 KB0VYG 21.096130 -12dB -1 EN11vi 0.5W AC3V FN10bt 1535km 86deg

   NC0Q 20 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 19:24 AC3V 14.097176 -10dB 0 FN10bt 5W NC0Q EN11wc 1530km 277deg
   1  2022-05-08 19:30 NC0Q 14.097044 -4dB 0 EN11wc 1W AC3V FN10 1605km 86deg


EN12 K0HW 80,40,20,15,10 - (May 15-18,20-24,27-28,31)

   5 tx 2022-05-17 03:58 AC3V 3.570097 -23dB 0 FN10bt 5W K0HW EN12ps 1573km 284deg
   2  2022-05-16 06:36 K0HW 3.570097 -18dB 0 EN12ps 1W AC3V FN10bt 1573km 92deg
  18 tx 2022-05-16 05:06 AC3V 7.040093 -5dB 0 FN10bt 5W K0HW EN12ps 1573km 284deg
   5  2022-05-16 04:16 K0HW 7.040100 -18dB 0 EN12ps 1W AC3V FN10bt 1573km 92deg
  21 tx 2022-05-22 15:10 AC3V 14.097091 8dB -1 FN10bt 5W K0HW EN12ps 1573km 284deg
  21  2022-05-22 15:30 K0HW 14.097103 -6dB 2 EN12ps 1W AC3V FN10bt 1573km 92deg
  13 tx 2022-05-16 18:34 AC3V 21.096095 -11dB -1 FN10bt 5W K0HW EN12ps 1573km 284deg
   6  2022-05-16 18:14 K0HW 21.096104 -17dB 0 EN12ps 1W AC3V FN10bt 1573km 92deg
   1 tx 2022-05-18 21:18 AC3V 28.126100 0dB 1 FN10bt 5W K0HW EN12ps 1573km 284deg
   1  2022-05-18 21:58 K0HW 28.126094 -13dB 0 EN12ps 1W AC3V FN10bt 1573km 92deg


EN21 KD0NMD 20 - (May 14)

   2 tx 2022-05-14 17:10 AC3V 14.097101 -25dB 0 FN10bt 5W KD0NMD EN21ad 1516km 277deg
   3  2022-05-14 17:04 KD0NMD 14.097125 -21dB 0 EN21ad 5W AC3V FN10bt 1516km 85deg

   N0BKB 20 - (May 1-30)

  35 tx 2022-05-19 02:30 AC3V 14.097115 -8dB 0 FN10bt 5W N0BKB EN21ui 1375km 278deg
  157  2022-05-19 02:28 N0BKB 14.097173 -7dB 1 EN21ui 0.2W AC3V FN10bt 1375km 87deg


EN22 N0AN 80,40 - (May 4)

   5 tx 2022-05-04 02:42 AC3V 3.570127 -5dB 0 FN10bt 5W N0AN EN22xc 1353km 281deg
   5  2022-05-04 03:02 N0AN 3.570146 -1dB 0 EN22xc 5W AC3V FN10 1429km 92deg
   6 tx 2022-05-04 07:44 AC3V 7.040125 -4dB 0 FN10bt 5W N0AN EN22xc 1353km 281deg
  10  2022-05-04 07:46 N0AN 7.040150 -2dB 0 EN22xc 5W AC3V FN10 1429km 92deg


EN23 KD9TSE 20 - (May 5-6,10,14,16-17,19,21-22,24-25,31)

  24 tx 2022-05-06 20:10 AC3V 14.097134 0dB -1 FN10bt 5W KD9TSE EN23 1443km 288deg
  53  2022-05-06 20:08 KD9TSE 14.097001 -5dB 0 EN23ln 1W AC3V FN10 1523km 97deg


EN25 N0QBH 20 - (May 1,3-4,6-11,13-17,20-29)

  123 tx 2022-05-23 21:10 AC3V 14.097110 -20dB 4 FN10bt 5W N0QBH EN25lf 1476km 295deg
   5  2022-05-23 16:02 N0QBH 14.097121 -21dB 0 EN25lf 0.1W AC3V FN10bt 1476km 103deg


EN31 K0IZI 20 - (May 23)

   1 tx 2022-05-23 01:40 AC3V 14.097130 2dB 0 FN10bt 5W K0IZI EN31er 1318km 280deg
   1  2022-05-23 01:36 K0IZI 14.097089 -21dB -1 EN31er 10W AC3V FN10bt 1318km 89deg

   W0JW 40 - (May 10,13)

  19 tx 2022-05-10 06:18 AC3V 7.040121 -14dB 0 FN10bt 5W W0JW EN31be 1341km 277deg
   6  2022-05-10 06:20 W0JW 7.040168 -5dB 0 EN31be 5W AC3V FN10 1416km 88deg


EN34 KB0TNG 40,20 - (May 2-3,7,9-11,17,20-28,30-31)

  15 tx 2022-05-27 09:18 AC3V 7.040096 -25dB 0 FN10bt 5W KB0TNG EN34iu 1333km 295deg
   5  2022-05-27 13:02 KB0TNG 7.040156 -20dB 0 EN34iu 5W AC3V FN10bt 1333km 104deg
  19 tx 2022-05-26 00:30 AC3V 14.097097 -26dB 0 FN10bt 5W KB0TNG EN34iu 1333km 295deg
  63  2022-05-26 00:28 KB0TNG 14.097153 -16dB 0 EN34iu 5W AC3V FN10bt 1333km 104deg

   KB0VLR 80,40 - (May 2,4-6)

  10 tx 2022-05-04 08:28 AC3V 3.570130 -24dB 1 FN10bt 5W KB0VLR EN34rn 1267km 294deg
  11  2022-05-04 08:30 KB0VLR 3.570162 -12dB -1 EN34rn 20W AC3V FN10 1346km 104deg
  34 tx 2022-05-04 22:46 AC3V 7.040130 -26dB 0 FN10bt 5W KB0VLR EN34rn 1267km 294deg
   1  2022-05-02 22:36 KB0VLR 7.040162 -12dB 0 EN34rn 20W AC3V FN10 1346km 104deg

   KC0WNK 80,40,20,15 - (May 10-20)

   4 tx 2022-05-10 09:02 AC3V 3.570130 -18dB 0 FN10bt 5W KC0WNK EN34gu 1345km 295deg
   5  2022-05-10 09:22 KC0WNK 3.570102 -15dB 0 EN34gu 50W AC3V FN10 1425km 104deg
  11 tx 2022-05-10 13:06 AC3V 7.040129 -24dB 0 FN10bt 5W KC0WNK EN34gu 1345km 295deg
  28  2022-05-10 13:04 KC0WNK 7.040104 -8dB 0 EN34gu 50W AC3V FN10 1425km 104deg
  21 tx 2022-05-10 12:10 AC3V 14.097130 -10dB 0 FN10bt 5W KC0WNK EN34gu 1345km 295deg
  39  2022-05-10 12:08 KC0WNK 14.097103 4dB 0 EN34gu 50W AC3V FN10 1425km 104deg
   1 tx 2022-05-10 15:24 AC3V 21.096132 -20dB -1 FN10bt 5W KC0WNK EN34gu 1345km 295deg
   2  2022-05-12 18:54 KC0WNK 21.096102 -10dB 1 EN34gu 50W AC3V FN10bt 1345km 104deg

   N0STP 80,20 - (May 9,11)

   5 tx 2022-05-09 06:16 AC3V 3.570133 -17dB 0 FN10bt 5W N0STP EN34kw 1322km 295deg
  14  2022-05-09 06:14 N0STP 3.570062 -16dB 0 EN34kw 5W AC3V FN10 1402km 105deg
   9 tx 2022-05-11 16:28 AC3V 14.097139 -10dB 0 FN10bt 5W N0STP EN34kw 1322km 295deg
   7  2022-05-11 16:30 N0STP 14.097062 -5dB 1 EN34kw 5W AC3V FN10 1402km 105deg

   N9DWL 40 - (May 7)

   9 tx 2022-05-07 06:46 AC3V 7.040150 -10dB 0 FN10bt 5W N9DWL EN34rp 1269km 294deg
   4  2022-05-07 06:44 N9DWL 7.040030 -9dB 0 EN34rp 5W AC3V FN10 1349km 105deg


EN35 KP2XX 40 - (May 5)

   1 tx 2022-05-05 06:26 AC3V 7.040134 2dB 0 FN10bt 5W KP2XX EN35 1333km 298deg
   1  2022-05-05 05:36 KP2XX 7.040019 5dB 0 EN35pe 5W AC3V FN10 1378km 107deg

   W0NKA 80,40,20,10 - (May 5-10)

  16 tx 2022-05-07 03:12 AC3V 3.570123 -27dB 0 FN10bt 5W W0NKA EN35ka 1325km 296deg
  17  2022-05-07 03:14 W0NKA 3.570187 -26dB -1 EN35ka 2W AC3V FN10 1404km 105deg
  25 tx 2022-05-09 06:28 AC3V 7.040112 -20dB 1 FN10bt 5W W0NKA EN35ka 1325km 296deg
  14  2022-05-09 06:26 W0NKA 7.040162 -16dB -1 EN35ka 2W AC3V FN10 1404km 105deg
   1 tx 2022-05-06 00:08 AC3V 14.097106 -3dB 0 FN10bt 5W W0NKA EN35ka 1325km 296deg
   1  2022-05-05 13:24 W0NKA 14.097131 -12dB 0 EN35ka 2W AC3V FN10 1404km 105deg
   1 tx 2022-05-08 15:38 AC3V 28.126087 -22dB 0 FN10bt 5W W0NKA EN35ka 1325km 296deg
   2  2022-05-08 12:18 W0NKA 28.126187 -3dB -2 EN35ka 2W AC3V FN10 1404km 105deg


EN38 AC0JX 40,20 - (May 1-31)

   8 tx 2022-05-01 03:06 AC3V 7.040135 -18dB 0 FN10bt 5W AC0JX EN38io 1490km 311deg
  17  2022-05-01 03:10 AC0JX 7.040098 -7dB -1 EN38io 5W AC3V FN10 1568km 119deg
  177 tx 2022-05-04 14:10 AC3V 14.097143 -4dB 0 FN10bt 5W AC0JX EN38io 1490km 311deg
  373  2022-05-04 14:12 AC0JX 14.097092 4dB 0 EN38io 5W AC3V FN10 1568km 119deg


EN42 AA0N 40 - (May 1-4,6-7,9,15,17-18,20,25-27,30-31)

  27 tx 2022-05-04 05:18 AC3V 7.040129 -4dB 0 FN10bt 5W AA0N EN42fb 1146km 281deg
  10  2022-05-04 05:20 AA0N 7.040189 5dB 0 EN42fb 5W AC3V FN10 1223km 93deg

   KS0FT 40 - (May 19)

   3 tx 2022-05-19 03:32 AC3V 7.040096 -19dB 0 FN10bt 5W KS0FT/0 EN42ba 1174km 281deg
   1  2022-05-19 03:38 KS0FT/0 7.040176 -4dB -1 EN42ba 10W AC3V FN10bt 1174km 92deg

   NN0V 40 - (May 4,10,14-15)

  34 tx 2022-05-14 23:04 AC3V 7.040086 -18dB 0 FN10bt 5W NN0V/0 EN42ba 1174km 281deg
   6  2022-05-14 23:06 NN0V/0 7.040207 -8dB 0 EN42ba 10W AC3V FN10bt 1174km 92deg


EN43 WB9BJQ 20 - (May 1)

   1 tx 2022-05-01 16:10 AC3V 14.097133 -7dB 0 FN10bt 5W WB9BJQ EN43jv 1147km 292deg
   5  2022-05-01 15:56 WB9BJQ 14.097125 -6dB 0 EN43jv 5W AC3V FN10 1226km 103deg


EN51 KD9PAH 40 - (May 1-11,13-28,30-31)

  215 tx 2022-05-04 05:46 AC3V 7.040126 1dB 0 FN10bt 5W KD9PAH EN51wu 863km 281deg
   6  2022-05-04 05:50 KD9PAH 7.040077 -25dB 0 EN51wu 0.2W AC3V FN10 940km 96deg


EN52 K9DZT 20 - (May 3,5-16,18,20-23,25-27,30-31)

  142 tx 2022-05-31 14:42 AC3V 14.097137 -23dB 0 FN10bt 10W K9DZT EN52wx 881km 289deg
   6  2022-05-31 14:36 K9DZT 14.097052 -15dB 0 EN52wx 2W AC3V FN10bt 881km 102deg

   KB9AMG 40,20,15 - (May 1-14,16-28,30)

  21 tx 2022-05-21 07:40 AC3V 7.040097 -17dB 0 FN10bt 5W KB9AMG EN52tx 901km 289deg
  70  2022-05-22 03:38 KB9AMG 7.040155 -28dB 0 EN52tx 0.2W AC3V FN10bt 901km 102deg
   7 tx 2022-05-20 19:50 AC3V 14.097099 6dB 0 FN10bt 5W KB9AMG EN52tx 901km 289deg
  33  2022-05-22 17:16 KB9AMG 14.097163 -25dB -2 EN52tx 0.2W AC3V FN10bt 901km 102deg
   1 tx 2022-05-27 18:16 AC3V 21.096117 -24dB 0 FN10bt 5W KB9AMG EN52tx 901km 289deg
   2  2022-05-19 23:04 KB9AMG 21.096034 -24dB 0 EN52tx 0.2W AC3V FN10bt 901km 102deg

   KB9MVW 40,20 - (May 22-24)

   4 tx 2022-05-23 00:38 AC3V 7.040095 -14dB -1 FN10bt 5W KB9MVW EN52tj 890km 285deg
   3  2022-05-23 00:26 KB9MVW 7.040054 -5dB 0 EN52tj 1W AC3V FN10bt 890km 98deg
   3 tx 2022-05-23 16:10 AC3V 14.097095 -12dB 0 FN10bt 5W KB9MVW EN52tj 890km 285deg
   4  2022-05-23 17:00 KB9MVW 14.097054 -16dB 0 EN52tj 1W AC3V FN10bt 890km 98deg

   KD9QZO 80,40,20,15 - (May 1-31)

  35 tx 2022-05-05 01:40 AC3V 3.570130 -25dB 0 FN10bt 5W KD9QZO EN52xi 862km 285deg
  234  2022-05-05 01:42 KD9QZO 3.570167 -6dB 0 EN52xi 20W AC3V FN10 940km 99deg
  268 tx 2022-05-03 08:44 AC3V 7.040085 -18dB 0 FN10bt 5W KD9QZO EN52xi 862km 285deg
  358  2022-05-03 08:46 KD9QZO 7.040018 7dB 0 EN52xi 20W AC3V FN10 940km 99deg
  60 tx 2022-05-09 14:28 AC3V 14.097148 -12dB 0 FN10bt 5W KD9QZO EN52xi 862km 285deg
  108  2022-05-09 14:30 KD9QZO 14.097037 2dB 0 EN52xi 20W AC3V FN10 940km 99deg
   5 tx 2022-05-08 13:34 AC3V 21.096133 -19dB 0 FN10bt 5W KD9QZO EN52xi 862km 285deg
  18  2022-05-08 13:54 KD9QZO 21.096165 -11dB 0 EN52xi 20W AC3V FN10 940km 99deg

   KF9KV 40,20,15 - (May 1-9,11-24,27,29-31)

  34 tx 2022-05-22 13:46 AC3V 7.040101 -16dB 0 FN10bt 5W KF9KV EN52et 998km 287deg
  118  2022-05-22 13:42 KF9KV 7.039999 -26dB 0 EN52et 1W AC3V FN10bt 998km 99deg
  39 tx 2022-05-23 16:30 AC3V 14.097108 9dB -1 FN10bt 5W KF9KV EN52et 998km 287deg
  76  2022-05-23 16:20 KF9KV 14.096993 -7dB -1 EN52et 1W AC3V FN10bt 998km 99deg
   6 tx 2022-05-12 17:14 AC3V 21.096114 5dB -1 FN10bt 5W KF9KV EN52et 998km 287deg
   1  2022-05-12 18:50 KF9KV 21.095993 3dB 0 EN52et 1W AC3V FN10bt 998km 99deg

   N9CIF 20 - (May 3,5-7,21,29-30)

  33 tx 2022-05-21 22:48 AC3V 14.097097 -17dB 0 FN10bt 5W N9CIF EN52ug 881km 284deg
   5  2022-05-21 22:56 N9CIF 14.097187 -2dB 0 EN52ug 2W AC3V FN10bt 881km 97deg

   N9NMR 40,20 - (May 6,8,10)

   8 tx 2022-05-10 02:48 AC3V 7.040155 -6dB 0 FN10bt 5W N9NMR EN52xw 874km 289deg
   4  2022-05-10 02:46 N9NMR 7.040076 -3dB 0 EN52xw 5W AC3V FN10 952km 103deg
   4 tx 2022-05-08 21:30 AC3V 14.097182 5dB 0 FN10bt 5W N9NMR EN52xw 874km 289deg
   1  2022-05-08 20:50 N9NMR 14.097048 -1dB 0 EN52xw 5W AC3V FN10 952km 103deg

   W9WLX 40,20,15 - (May 1,12-16)

   6 tx 2022-05-15 02:20 AC3V 7.040104 -9dB -1 FN10bt 5W W9WLX EN52xx 875km 289deg
  12  2022-05-15 02:26 W9WLX 7.040135 8dB 0 EN52xx 5W AC3V FN10bt 875km 103deg
   1 tx 2022-05-12 14:30 AC3V 14.097112 -20dB 0 FN10bt 5W W9WLX EN52xx 875km 289deg
   8  2022-05-15 13:16 W9WLX 14.097127 4dB 0 EN52xx 5W AC3V FN10bt 875km 103deg
   5 tx 2022-05-12 17:14 AC3V 21.096121 -17dB 1 FN10bt 5W W9WLX EN52xx 875km 289deg
   2  2022-05-12 17:24 W9WLX 21.096119 -16dB -1 EN52xx 5W AC3V FN10bt 875km 103deg


EN53 KD9RNA 80 - (May 8)

   1 tx 2022-05-08 11:22 AC3V 3.570130 -21dB 0 FN10bt 5W KD9RNA EN53 966km 292deg
   1  2022-05-08 11:42 KD9RNA 3.570102 -12dB 0 EN53ct 100W AC3V FN10 1113km 105deg


EN54 KC9ZWA 20 - (May 16)

   1 tx 2022-05-16 16:14 AC3V 14.097093 -21dB 0 FN10bt 5W KC9ZWA EN54wh 924km 298deg
   2  2022-05-16 16:50 KC9ZWA 14.097108 -6dB 1 EN54wh 5W AC3V FN10bt 924km 111deg

   W9RJA 20,15 - (May 7-8,27,31)

   1 tx 2022-05-31 23:42 AC3V 14.097156 9dB 0 FN10bt 10W W9RJA EN54wa 913km 296deg
   1  2022-05-27 05:28 W9RJA 14.097009 -20dB 0 EN54wa 5W AC3V FN10bt 913km 109deg
   7 tx 2022-05-07 19:32 AC3V 21.096184 -10dB -1 FN10bt 5W W9RJA EN54wa 913km 296deg
   4  2022-05-07 19:44 W9RJA 21.095991 -25dB 0 EN54wa 5W AC3V FN10 993km 110deg


EN58 VA3ROM 40,20 - (May 1-27,29-31)

  299 tx 2022-05-01 05:30 AC3V 7.040132 -12dB 0 FN10bt 5W VA3ROM EN58jk 1232km 317deg
  115  2022-05-01 05:32 VA3ROM 7.040118 -15dB 0 EN58jk 0.01W AC3V FN10 1307km 128deg
  82 tx 2022-05-13 23:44 AC3V 14.097098 -10dB 0 FN10bt 5W VA3ROM EN58jk 1232km 317deg
  26  2022-05-13 23:48 VA3ROM 14.097137 -22dB 0 EN58jk 0.01W AC3V FN10bt 1232km 129deg


EN60 K9ANF 40,20 - (May 1-3,7-8,10-12,14,19,23-24,26,31)

  14 tx 2022-05-02 02:38 AC3V 7.040129 -3dB 0 FN10bt 5W K9ANF EN60dd 835km 268deg
   9  2022-05-02 02:36 K9ANF 7.040153 4dB -1 EN60dd 1W AC3V FN10 905km 84deg
   1 tx 2022-05-26 02:28 AC3V 14.097098 -14dB 0 FN10bt 5W K9ANF EN60dd 835km 268deg
   1  2022-05-07 11:10 K9ANF 14.097153 -5dB 0 EN60dd 5W AC3V FN10 905km 84deg

   K9JJS 80 - (May 10-11)

   1 tx 2022-05-11 00:22 AC3V 3.570130 -13dB 0 FN10bt 5W K9JJS EN60vn 703km 270deg
   1  2022-05-10 22:42 K9JJS 3.570102 -27dB -1 EN60vn 5W AC3V FN10 775km 88deg

   W9COM 20 - (May 7)

   6 tx 2022-05-07 17:48 AC3V 14.097090 -17dB 0 FN10bt 5W W9COM EN60ec 828km 268deg
   1  2022-05-07 17:50 W9COM 14.097143 -13dB -1 EN60ec 5W AC3V FN10 898km 84deg

   WA0JTL 80,20 - (May 2-7,20-22,30-31)

  119 tx 2022-05-02 04:32 AC3V 3.570130 -12dB 0 FN10bt 5W WA0JTL EN60xa 697km 265deg
  105  2022-05-02 04:30 WA0JTL 3.570102 -12dB 0 EN60xa 1W AC3V FN10 765km 83deg
   9 tx 2022-05-31 22:28 AC3V 14.097137 0dB 0 FN10bt 10W WA0JTL EN60 774km 270deg
   5  2022-05-31 22:32 WA0JTL 14.097136 -17dB 0 EN60xa 1W AC3V FN10bt 697km 80deg

   WA9EIC 80,40 - (May 3,8,12)

   8 tx 2022-05-08 06:20 AC3V 3.570130 -11dB 0 FN10bt 5W WA9EIC EN60ed 828km 268deg
  23  2022-05-08 06:22 WA9EIC 3.570092 -9dB 0 EN60ed 2W AC3V FN10 898km 84deg
  19 tx 2022-05-03 05:30 AC3V 7.040129 -3dB 0 FN10bt 5W WA9EIC EN60ed 828km 268deg
  27  2022-05-03 05:32 WA9EIC 7.040093 10dB 0 EN60ed 2W AC3V FN10 898km 84deg


EN61 K9YWO 20 - (May 22-24,26,29,31)

   6 tx 2022-05-22 22:08 AC3V 14.097094 -3dB 0 FN10bt 5W K9YWO EN61fn 813km 279deg
  26  2022-05-22 22:10 K9YWO 14.097187 -4dB 0 EN61fn 1W AC3V FN10bt 813km 93deg

   KA9PGC 80,40,20 - (May 5-10,13-14,21-22)

  21 tx 2022-05-06 03:02 AC3V 3.570135 -14dB 0 FN10bt 5W KA9PGC EN61nc 756km 275deg
  15  2022-05-06 03:00 KA9PGC 3.570097 -2dB 0 EN61nc 5W AC3V FN10 830km 92deg
  14 tx 2022-05-21 02:44 AC3V 7.040105 -13dB 0 FN10bt 5W KA9PGC EN61nc 756km 275deg
  10  2022-05-21 02:40 KA9PGC 7.040094 -22dB 0 EN61nc 5W AC3V FN10bt 756km 89deg
  27 tx 2022-05-07 14:28 AC3V 14.097151 -5dB 0 FN10bt 5W KA9PGC EN61nc 756km 275deg
  30  2022-05-07 14:30 KA9PGC 14.097084 6dB 0 EN61nc 5W AC3V FN10 830km 92deg

   KB8VME 80,40,20 - (May 1-2,7-9,19,22-26)

  14 tx 2022-05-01 07:18 AC3V 3.570131 -16dB 0 FN10bt 5W KB8VME EN61as 849km 281deg
   8  2022-05-01 07:20 KB8VME 3.570101 -10dB 0 EN61as 1W AC3V FN10 925km 95deg
  61 tx 2022-05-08 10:46 AC3V 7.040133 -12dB 0 FN10bt 5W KB8VME EN61as 849km 281deg
  48  2022-05-08 10:44 KB8VME 7.040100 -7dB -1 EN61as 1W AC3V FN10 925km 95deg
   1 tx 2022-05-22 19:44 AC3V 14.097103 -22dB 1 FN10bt 5W KB8VME EN61as 849km 281deg
   3  2022-05-19 15:48 KB8VME 14.097097 -27dB 0 EN61as 1W AC3V FN10bt 849km 94deg

   KB9EFG 20 - (May 8)

   4 tx 2022-05-08 15:08 AC3V 14.097130 -22dB 0 FN10bt 5W KB9EFG EN61dw 830km 282deg
   2  2022-05-08 15:24 KB9EFG 14.097104 -9dB 0 EN61dw 1W AC3V FN10 906km 97deg

   N8OWY 20 - (May 5,7-10,12-22,24,26,30-31)

  46 tx 2022-05-07 14:10 AC3V 14.097134 -9dB 0 FN10bt 5W N8OWY EN61dw 830km 282deg
  113  2022-05-07 14:08 N8OWY 14.097000 -5dB 0 EN61dw 0.5W AC3V FN10 906km 97deg

   WD9HGO 20 - (May 5)

   4 tx 2022-05-05 19:08 AC3V 14.097173 -13dB 0 FN10bt 5W WD9HGO EN61co 834km 279deg
   2  2022-05-05 19:10 WD9HGO 14.097082 -2dB 0 EN61co 5W AC3V FN10 910km 94deg


EN62 K0JD 80,40,20,15 - (May 1-28,31)

  28 tx 2022-05-09 08:20 AC3V 3.570128 -26dB 0 FN10bt 5W K0JD EN62bv 859km 289deg
  121  2022-05-09 08:22 K0JD 3.570024 -8dB -1 EN62bv 5W AC3V FN10 938km 103deg
  77 tx 2022-05-01 02:44 AC3V 7.040132 -12dB -2 FN10bt 5W K0JD EN62bv 859km 289deg
  137  2022-05-01 02:46 K0JD 7.040021 -7dB 0 EN62bv 5W AC3V FN10 938km 103deg
  23 tx 2022-05-07 12:10 AC3V 14.097132 -11dB -3 FN10bt 5W K0JD EN62bv 859km 289deg
  28  2022-05-07 11:50 K0JD 14.097025 6dB 0 EN62bv 5W AC3V FN10 938km 103deg
   5 tx 2022-05-13 23:34 AC3V 21.096098 -8dB -2 FN10bt 5W K0JD EN62bv 859km 289deg
   1  2022-05-20 16:34 K0JD 21.096030 -8dB -1 EN62bv 5W AC3V FN10bt 859km 102deg


EN66 N8QQQ 20 - (May 3)

   7 tx 2022-05-03 14:20 AC3V 14.097132 -4dB 0 FN10bt 5W N8QQQ EN66bg 1008km 310deg
   2  2022-05-03 14:32 N8QQQ 14.097103 -2dB 0 EN66bg 0.005W AC3V FN10 1085km 123deg


EN71 K9JJM 40,20 - (May 1,4,7-9,15-16,18,21-22,25-26,31)

  22 tx 2022-05-08 10:46 AC3V 7.040133 0dB 0 FN10bt 5W K9JJM EN71bp 675km 281deg
  29  2022-05-08 10:44 K9JJM 7.040119 1dB -1 EN71bp 5W AC3V FN10 752km 97deg
   9 tx 2022-05-26 02:08 AC3V 14.097103 -5dB 0 FN10bt 5W K9JJM EN71bp 675km 281deg
   2  2022-05-26 00:16 K9JJM 14.097115 -18dB 0 EN71bp 5W AC3V FN10bt 675km 95deg

   KC9ORX 40 - (May 7,15,26-27)

   2 tx 2022-05-15 19:26 AC3V 7.040098 -12dB -1 FN10bt 5W KC9ORX EN71jc 616km 275deg
   4  2022-05-26 01:06 KC9ORX 7.040103 1dB 0 EN71jc 10W AC3V FN10bt 616km 91deg


EN72 N8AYY 40,20 - (May 1,4-7,10-11,13-15,19-23,26-27)

  62 tx 2022-05-11 01:38 AC3V 7.040144 -2dB 0 FN10bt 5W N8AYY EN72wd 541km 288deg
  44  2022-05-11 01:40 N8AYY 7.040037 9dB 0 EN72wd 5W AC3V FN10 620km 105deg
   1 tx 2022-05-21 00:24 AC3V 14.097124 -26dB 0 FN10bt 5W N8AYY EN72wd 541km 288deg
   2  2022-05-20 19:36 N8AYY 14.097025 -11dB 0 EN72wd 5W AC3V FN10bt 541km 104deg

   W8OQ 40,20 - (May 2,7,9,18,26)

   1 tx 2022-05-02 01:26 AC3V 7.040129 5dB 0 FN10bt 5W W8OQ EN72qe 582km 287deg
   1  2022-05-18 01:26 W8OQ 7.040121 -1dB 0 EN72qe 5W AC3V FN10bt 582km 103deg
   1 tx 2022-05-26 00:50 AC3V 14.097095 -7dB 0 FN10bt 5W W8OQ EN72qe 582km 287deg
   4  2022-05-09 15:20 W8OQ 14.097106 -18dB 0 EN72qe 0.1W AC3V FN10 661km 104deg


EN74 N8DMH 40 - (May 4)

   7 tx 2022-05-04 02:08 AC3V 7.040129 -6dB 0 FN10bt 5W N8DMH EN74dt 778km 307deg
   2  2022-05-04 02:26 N8DMH 7.040157 9dB 0 EN74dt 5W AC3V FN10 856km 121deg

   NU8A 20 - (May 14)

   1 tx 2022-05-14 19:10 AC3V 14.097088 -5dB -1 FN10bt 5W NU8A EN74es 770km 307deg
   7  2022-05-14 19:16 NU8A 14.097138 -4dB -1 EN74es 5W AC3V FN10bt 770km 122deg


EN80 KD8KWH 40 - (May 3)

   1 tx 2022-05-03 19:26 AC3V 7.040132 -14dB 1 FN10bt 5W KD8KWH EN80 437km 267deg
   1  2022-05-03 19:24 KD8KWH 7.040140 -3dB -1 EN80mf 5W AC3V FN10 502km 85deg

   N5KCC 40,20 - (May 3-4,7-10,30-31)

  55 tx 2022-05-07 07:04 AC3V 7.040130 -5dB 0 FN10bt 5W N5KCC EN80 437km 267deg
  42  2022-05-07 07:06 N5KCC 7.040029 -5dB 0 EN80lk 5W AC3V FN10 508km 88deg
  22 tx 2022-05-07 22:50 AC3V 14.097133 -13dB -1 FN10bt 5W N5KCC EN80 437km 267deg
   7  2022-05-07 22:24 N5KCC 14.097028 -23dB 0 EN80lk 5W AC3V FN10 508km 88deg

   W8PTB 80 - (May 4-5,13,18)

  18 tx 2022-05-05 00:42 AC3V 3.570137 -7dB 0 FN10bt 5W W8PTB EN80ev 484km 273deg
  35  2022-05-05 00:40 W8PTB 3.570095 -10dB 0 EN80ev 2W AC3V FN10 557km 93deg


EN82 N8MG 40 - (May 4-5)

   2 tx 2022-05-05 02:30 AC3V 7.040131 -1dB -1 FN10bt 5W N8MG EN82ll 467km 295deg
   2  2022-05-05 02:24 N8MG 7.040099 -4dB -2 EN82ll 5W AC3V FN10 547km 112deg

   W8JAB 40 - (May 9-10)

   3 tx 2022-05-09 13:24 AC3V 7.040131 -1dB 0 FN10bt 5W W8JAB EN82lo 473km 297deg
   2  2022-05-09 13:26 W8JAB 7.040090 10dB 0 EN82lo 20W AC3V FN10 552km 113deg

   W8JRN 80 - (May 23)

   2 tx 2022-05-23 08:42 AC3V 3.570102 -17dB 0 FN10bt 5W W8JRN EN82 467km 295deg
  65  2022-05-23 08:40 W8JRN 3.570052 -10dB 0 EN82kd 5W AC3V FN10bt 462km 107deg


EN90 AC3DB 10 - (May 7)

   1 tx 2022-05-07 21:58 AC3V 28.126185 -28dB 0 FN10bt 5W AC3DB EN90xu 182km 272deg
   1  2022-05-07 21:18 AC3DB 28.126050 -21dB -1 EN90xu 5W AC3V FN10 256km 98deg

   KB3LYB 40 - (May 30-31)

   3 tx 2022-05-30 19:06 AC3V 7.040096 -23dB 0 FN10bt 5W KB3LYB EN90 270km 263deg
   1  2022-05-30 21:06 KB3LYB 7.040106 -21dB 0 EN90xm 5W AC3V FN10bt 186km 79deg

   N3UPY 40 - (May 1)

   7 tx 2022-05-01 01:40 AC3V 7.040130 -6dB 0 FN10bt 5W N3UPY EN90 270km 263deg
  10  2022-05-01 01:44 N3UPY 7.040002 1dB -1 EN90rj 5W AC3V FN10 296km 87deg

   WB8JAY 80,40 - (May 20-21)

   1 tx 2022-05-21 08:42 AC3V 3.570098 -22dB 0 FN10bt 5W WB8JAY EN90gl 305km 264deg
   4  2022-05-21 07:22 WB8JAY 3.570135 -14dB -1 EN90gl 5W AC3V FN10bt 305km 82deg
   2 tx 2022-05-20 21:26 AC3V 7.040096 -16dB 0 FN10bt 5W WB8JAY EN90gl 305km 264deg
   4  2022-05-20 20:46 WB8JAY 7.040136 -17dB -1 EN90gl 5W AC3V FN10bt 305km 82deg


EN91 W8AC 40,10 - (May 1-3,5-31)

  213 tx 2022-05-08 19:46 AC3V 7.040130 2dB -1 FN10bt 5W W8AC EN91jm 290km 287deg
  381  2022-05-08 19:44 W8AC 7.040044 0dB 0 EN91jm 5W AC3V FN10 368km 107deg
   5 tx 2022-05-07 00:24 AC3V 28.126143 -25dB 0 FN10bt 5W W8AC EN91jm 290km 287deg
  40  2022-05-07 00:38 W8AC 28.126021 -21dB -2 EN91jm 5W AC3V FN10 368km 107deg


EN93 VA3QB 40 - (May 6)

   2 tx 2022-05-06 01:46 AC3V 7.040134 3dB 1 FN10bt 5W VA3QB EN93tq 380km 328deg
   2  2022-05-06 01:44 VA3QB 7.040160 14dB 0 EN93tq 10W AC3V FN10 450km 141deg


EN96 VE3GEN 20 - (May 5,12,16,18-19,26,30-31)

  13 tx 2022-05-16 01:04 AC3V 14.097096 -13dB 0 FN10bt 5W VE3GEN EN96ol 672km 341deg
   3  2022-05-18 12:50 VE3GEN 14.097134 -11dB 0 EN96ol 5W AC3V FN10bt 672km 159deg


FF96 LU1EGT 20 - (May 22,25,30-31)

   2 tx 2022-05-25 00:50 AC3V 14.097078 -23dB 0 FN10bt 5W LU1EGT FF96qb 8498km 165deg
  21  2022-05-25 00:36 LU1EGT 14.097123 -20dB 1 FF96qb 5W AC3V FN10bt 8498km 347deg


FM04 AC4ML 40,20 - (May 1-2,7-8)

  22 tx 2022-05-02 02:46 AC3V 7.040135 -14dB 0 FN10bt 5W AC4ML FM04 712km 189deg
  26  2022-05-02 02:44 AC4ML 7.040098 -9dB 0 FM04ce 5W AC3V FN10 741km 18deg
   3 tx 2022-05-08 17:30 AC3V 14.097142 -15dB 0 FN10bt 5W AC4ML FM04 712km 189deg
   4  2022-05-08 17:48 AC4ML 14.097092 -7dB 0 FM04ce 5W AC3V FN10 741km 18deg


FM05 KA9QJT 15 - (May 7-8,22,31)

   3 tx 2022-05-31 15:14 AC3V 21.096122 -13dB 0 FN10bt 10W KA9QJT FM05rv 550km 186deg
   6  2022-05-31 23:32 KA9QJT 21.095998 -15dB 0 FM05rv 1W AC3V FN10bt 550km 6deg


FM06 KK4WYR 40 - (May 27-28)

   3 tx 2022-05-28 00:44 AC3V 7.040103 -12dB 0 FN10bt 5W KK4WYR FM06 492km 192deg
   6  2022-05-27 21:32 KK4WYR 7.040096 -13dB 0 FM06 5W AC3V FN10bt 492km 12deg


FM07 N4IW 80,40 - (May 1-6,9-11,21)

  34 tx 2022-05-10 01:22 AC3V 3.570131 -20dB 0 FN10bt 5W N4IW FM07jk 392km 197deg
   5  2022-05-10 01:18 N4IW 3.570127 -24dB 0 FM07jk 1W AC3V FN10 387km 28deg
  45 tx 2022-05-09 18:46 AC3V 7.040131 -15dB 1 FN10bt 5W N4IW FM07jk 392km 197deg
  51  2022-05-09 18:40 N4IW 7.040127 -20dB 0 FM07jk 1W AC3V FN10 387km 28deg


FM08 N4DSA 40 - (May 8-10)

   1 tx 2022-05-10 00:46 AC3V 7.040129 3dB 0 FN10bt 5W N4DSA FM08 278km 201deg
   9  2022-05-10 00:26 N4DSA 7.040103 9dB 0 FM08nb 0.001W AC3V FN10 312km 30deg


FM15 KK4UNE 10 - (May 8,31)

   3 tx 2022-05-31 13:58 AC3V 28.126131 -16dB 0 FN10bt 10W KK4UNE FM15kb 643km 174deg
   2  2022-05-31 14:12 KK4UNE 28.126084 -8dB 0 FM15kb 1W AC3V FN10bt 643km 354deg


FM16 K4LBL 40 - (May 7)

   1 tx 2022-05-07 23:32 AC3V 7.040128 -9dB 1 FN10bt 5W K4LBL FM16rr 469km 165deg
   1  2022-05-07 23:16 K4LBL 7.040089 -14dB 0 FM16rr 1W AC3V FN10 419km 354deg

   KN4NBI 20 - (May 8,14-16,19-20,31)

   9 tx 2022-05-31 16:48 AC3V 14.097132 -20dB 0 FN10bt 10W KN4NBI FM16wt 470km 161deg
  25  2022-05-31 16:50 KN4NBI 14.097006 -15dB 1 FM16wt 10W AC3V FN10bt 470km 342deg


FM17 WD4IMI 80,40 - (May 1,3-15,18-20,24,26-27,30-31)

  22 tx 2022-05-06 09:08 AC3V 3.570133 -23dB 0 FN10bt 5W WD4IMI FM17if 402km 173deg
   7  2022-05-06 09:12 WD4IMI 3.570174 -20dB 1 FM17if 2W AC3V FN10 362km 3deg
  118 tx 2022-05-19 01:04 AC3V 7.040102 -7dB 0 FN10bt 5W WD4IMI FM17if 402km 173deg
   3  2022-05-18 23:32 WD4IMI 7.040173 -24dB -2 FM17if 2W AC3V FN10bt 402km 353deg


FM18 K3RJK 20 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 16:48 AC3V 14.097135 -14dB 0 FN10bt 10W K3RJK FM18kh 285km 167deg
   1  2022-05-31 16:50 K3RJK 14.097079 1dB -2 FM18kh 50W AC3V FN10bt 285km 347deg

   K3RWR 80 - (May 13)

   6 tx 2022-05-13 05:38 AC3V 3.570097 -7dB 0 FN10bt 10W K3RWR FM18qi 294km 158deg
  17  2022-05-13 05:42 K3RWR 3.570198 17dB 0 FM18qi 5W AC3V FN10bt 294km 339deg

   KB3EDF 40 - (May 1-31)

  351 tx 2022-05-06 23:28 AC3V 7.040131 -6dB 0 FN10bt 5W KB3EDF FM18 269km 164deg
  101  2022-05-06 23:26 KB3EDF 7.040103 -5dB 0 FM18rh 2W AC3V FN10 245km 350deg

   KO4ZIY 20 - (May 7,9)

   1 tx 2022-05-07 10:20 AC3V 14.097082 -23dB 0 FN10bt 5W KO4ZIY FM18lv 225km 161deg
   1  2022-05-09 00:08 KO4ZIY 14.097151 -20dB 0 FM18lv 10W AC3V FN10 176km 0deg


FM19 KB3EOF 80,40 - (May 1-7,9-19,23-28,31)

  68 tx 2022-05-01 01:58 AC3V 3.570153 -19dB 0 FN10bt 5W KB3EOF FM19 164km 154deg
  59  2022-05-01 01:54 KB3EOF 3.570126 -10dB 0 FM19fk 2W AC3V FN10 123km 20deg
  38 tx 2022-05-18 01:40 AC3V 7.040149 -6dB 0 FN10bt 5W KB3EOF FM19 164km 154deg
  59  2022-05-18 01:26 KB3EOF 7.040138 -3dB 0 FM19fk 2W AC3V FN10bt 155km 350deg

   KC3OJR 40 - (May 26)

   2 tx 2022-05-26 16:46 AC3V 7.040097 -12dB 0 FN10bt 5W KC3OJR FM19it 122km 156deg
   2  2022-05-26 16:26 KC3OJR 7.040104 -20dB 0 FM19it 0.002W AC3V FN10bt 122km 336deg

   KF4HCW 80,40 - (May 1-27,29-31)

  23 tx 2022-05-05 23:02 AC3V 3.570131 -22dB 0 FN10bt 5W KF4HCW FM19fc 192km 171deg
  76  2022-05-05 23:22 KF4HCW 3.570077 -25dB 1 FM19fc 2W AC3V FN10 159km 15deg
  88 tx 2022-05-02 17:46 AC3V 7.040132 -13dB 0 FN10bt 5W KF4HCW FM19fc 192km 171deg
  121  2022-05-02 17:26 KF4HCW 7.040078 0dB 1 FM19fc 2W AC3V FN10 159km 15deg

   KO4PGC 80,40 - (May 2-6,16)

  22 tx 2022-05-03 05:22 AC3V 3.570130 -11dB 0 FN10bt 5W KO4PGC FM19nc 208km 156deg
  21  2022-05-03 05:20 KO4PGC 3.570173 -7dB 0 FM19nc 5W AC3V FN10 154km 355deg
  19 tx 2022-05-16 01:44 AC3V 7.040096 -6dB 0 FN10bt 5W KO4PGC FM19nc 208km 156deg
  13  2022-05-16 01:46 KO4PGC 7.040030 1dB 0 FM19nc 10W AC3V FN10bt 208km 336deg

   N3LSB 80,40 - (May 1-11,14-15,17-28,30-31)

  126 tx 2022-05-04 23:22 AC3V 3.570130 -10dB 0 FN10bt 5W N3LSB FM19kp 145km 154deg
   2  2022-05-04 23:02 N3LSB 3.570179 -20dB 0 FM19kp 2W AC3V FN10 93km 4deg
  82 tx 2022-05-04 17:26 AC3V 7.040128 -6dB 0 FN10bt 5W N3LSB FM19kp 145km 154deg
   5  2022-05-04 19:26 N3LSB 7.040180 -14dB 0 FM19kp 2W AC3V FN10 93km 4deg

   W3TAC 40 - (May 23,25,30)

   1 tx 2022-05-30 19:06 AC3V 7.040096 -3dB 0 FN10bt 5W W3TAC FM19uv 168km 127deg
   7  2022-05-25 22:26 W3TAC 7.040134 -16dB 0 FM19uv 1W AC3V FN10bt 168km 308deg


FM29 KB3PCY 80 - (May 13)

   5 tx 2022-05-13 02:38 AC3V 3.570088 -17dB 0 FN10bt 10W KB3PCY FM29ev 216km 117deg
   2  2022-05-13 02:42 KB3PCY 3.570112 4dB 0 FM29ev 5W AC3V FN10bt 216km 299deg

   WA3DNM 80,40 - (May 1-31)

  74 tx 2022-05-01 03:24 AC3V 3.570132 -13dB 0 FN10bt 5W WA3DNM FM29fw 220km 115deg
  325  2022-05-01 03:22 WA3DNM 3.570089 -6dB 0 FM29fw 5W AC3V FN10 141km 296deg
  22 tx 2022-05-05 14:26 AC3V 7.040133 -18dB 0 FN10bt 5W WA3DNM FM29fw 220km 115deg
  541  2022-05-05 14:24 WA3DNM 7.040088 -6dB 0 FM29fw 5W AC3V FN10 141km 296deg


FN00 KB3CUF 40 - (May 24-31)

  73 tx 2022-05-27 02:24 AC3V 7.040093 2dB 0 FN10bt 5W KB3CUF FN00ci 170km 253deg
   4  2022-05-27 02:18 KB3CUF 7.040107 -7dB 1 FN00ci 5W AC3V FN10bt 170km 72deg

   W3HRS 40 - (May 3-10,14,18-27,29-30)

  46 tx 2022-05-05 01:28 AC3V 7.040129 4dB 0 FN10bt 5W W3HRS FN00ex 148km 278deg
  73  2022-05-05 01:26 W3HRS 7.040103 17dB 0 FN00ex 100W AC3V FN10 225km 103deg

   WO3T 20 - (May 4,6)

   2 tx 2022-05-04 16:30 AC3V 14.097128 -5dB 0 FN10bt 5W WO3T FN00vk 50km 214deg
   5  2022-05-04 16:10 WO3T 14.097106 -14dB 0 FN00vk 5W AC3V FN10 99km 87deg


FN03 VA3EIU 40 - (May 1-2)

   1 tx 2022-05-02 01:26 AC3V 7.040129 1dB 0 FN10bt 5W VA3EIU FN03cf 312km 330deg
   4  2022-05-02 01:18 VA3EIU 7.040084 9dB -1 FN03cf 5W AC3V FN10 381km 142deg

   VA3JDL 40 - (May 1-6)

  40 tx 2022-05-01 02:44 AC3V 7.040132 -5dB 0 FN10bt 5W VA3JDL FN03gx 375km 340deg
  78  2022-05-01 02:46 VA3JDL 7.040100 6dB 0 FN03gx 5W AC3V FN10 437km 152deg

   VA3RQX 40 - (May 23)

   3 tx 2022-05-23 20:40 AC3V 7.040095 -12dB 0 FN10bt 5W VA3RQX FN03kt 349km 343deg
   1  2022-05-23 21:40 VA3RQX 7.040141 -9dB 0 FN03kt 5W AC3V FN10bt 349km 162deg

   VA3SQZ 40 - (May 1-6,16)

  60 tx 2022-05-02 02:38 AC3V 7.040129 -11dB 0 FN10bt 5W VA3SQZ FN03gq 345km 338deg
  20  2022-05-02 02:36 VA3SQZ 7.040103 1dB -1 FN03gq 2W AC3V FN10 409km 150deg

   VA3SYS 40 - (May 1,5,8)

   1 tx 2022-05-08 21:20 AC3V 7.040126 -24dB 0 FN10bt 5W VA3SYS FN03 312km 342deg
   3  2022-05-05 17:56 VA3SYS 7.040167 -24dB -1 FN03 0.1W AC3V FN10 372km 153deg


FN04 K3FOX 80,40 - (May 6-7,9-15)

  21 tx 2022-05-14 08:42 AC3V 3.570098 -15dB 0 FN10bt 5W K3FOX FN04 419km 347deg
  26  2022-05-14 08:52 K3FOX 3.570177 -16dB 0 FN04dc 5W AC3V FN10bt 396km 157deg
  29 tx 2022-05-10 04:44 AC3V 7.040131 -5dB 0 FN10bt 5W K3FOX FN04 419km 347deg
  25  2022-05-10 04:46 K3FOX 7.040177 -10dB 1 FN04dc 5W AC3V FN10 459km 151deg

   VE3RRN 40 - (May 2,5)

   1 tx 2022-05-02 16:56 AC3V 7.040136 -7dB 1 FN10bt 5W VE3RRN FN04uk 405km 355deg
   1  2022-05-05 01:46 VE3RRN 7.040091 -3dB 0 FN04uk 2W AC3V FN10 452km 166deg


FN08 VE2RN 40 - (May 5-6)

  12 tx 2022-05-06 04:10 AC3V 7.040122 -2dB 0 FN10bt 5W VE2RN FN08ma 806km 354deg
  14  2022-05-06 04:12 VE2RN 7.040108 14dB 0 FN08ma 2W AC3V FN10 852km 169deg


FN10 K3CEV 80,40 - (May 3,13,18-19)

   7 tx 2022-05-18 02:22 AC3V 3.570098 -21dB -1 FN10bt 5W K3CEV FN10en 35km 143deg
  12  2022-05-18 02:20 K3CEV 3.570103 -13dB 0 FN10en 5W AC3V FN10bt 35km 323deg
   7 tx 2022-05-03 15:46 AC3V 7.040129 -26dB 0 FN10bt 5W K3CEV FN10en 35km 143deg
   3  2022-05-03 15:26 K3CEV 7.040105 -10dB 0 FN10en 5W AC3V FN10 50km 100deg

   KE3KD 20 - (May 9-10,23,26-27,29-31)

   2 tx 2022-05-31 11:04 AC3V 14.097005 -32dB 0 FN10bt 10W KE3KD FN10bt 0km 0deg
  10  2022-05-31 11:00 KE3KD 14.097054 23dB 0 FN10bt 1W AC3V FN10bt 0km 0deg

   N3TQM 80 - (May 9)

  11 tx 2022-05-09 04:18 AC3V 3.570131 4dB 0 FN10bt 5W N3TQM FN10st 119km 90deg
  12  2022-05-09 04:14 N3TQM 3.570102 5dB 0 FN10st 5W AC3V FN10 62km 233deg


FN11 AC3V 80,40 - (May 1-28,30-31)

  157 tx 2022-05-01 01:02 AC3V 3.570133 -11dB 0 FN10bt 5W AC3V/3 FN11rj 129km 59deg
  147  2022-05-01 01:00 AC3V/3 3.570059 -21dB 0 FN11rj 5W AC3V FN10 110km 203deg
  79 tx 2022-05-10 13:06 AC3V 7.040135 -11dB 0 FN10bt 5W AC3V/3 FN11rj 129km 59deg
  208  2022-05-10 13:04 AC3V/3 7.040057 0dB 0 FN11rj 5W AC3V FN10 110km 203deg


FN12 AE2EA 40,20,15,10 - (May 1-2)

  10 tx 2022-05-02 03:56 AC3V 7.040135 -22dB 0 FN10bt 5W AE2EA FN12fr 215km 7deg
  39  2022-05-02 03:58 AE2EA 7.040163 -12dB 0 FN12fr 5W AC3V FN10 254km 170deg
   1 tx 2022-05-01 23:10 AC3V 14.097142 -20dB 0 FN10bt 5W AE2EA FN12fr 215km 7deg
   1  2022-05-01 23:50 AE2EA 14.097157 -25dB 0 FN12fr 5W AC3V FN10 254km 170deg
   1 tx 2022-05-02 13:54 AC3V 21.096152 -21dB 0 FN10bt 5W AE2EA FN12fr 215km 7deg
   1  2022-05-02 13:34 AE2EA 21.096150 -28dB 0 FN12fr 5W AC3V FN10 254km 170deg
   1 tx 2022-05-01 22:58 AC3V 28.126168 -25dB 0 FN10bt 5W AE2EA FN12fr 215km 7deg
   1  2022-05-01 20:58 AE2EA 28.126134 -24dB 0 FN12fr 5W AC3V FN10 254km 170deg


FN13 N2BKT 40 - (May 13-14,27)

  12 tx 2022-05-27 03:08 AC3V 7.040114 2dB 0 FN10bt 5W N2BKT FN13ff 270km 6deg
  23  2022-05-27 03:06 N2BKT 7.040025 0dB -1 FN13ff 5W AC3V FN10bt 270km 186deg

   N2HQI 80,40,20,15 - (May 1-31)

  472 tx 2022-05-02 07:50 AC3V 3.570130 -7dB 0 FN10bt 5W N2HQI FN13sa 272km 25deg
  214  2022-05-02 07:52 N2HQI 3.570103 -1dB 0 FN13sa 5W AC3V FN10 287km 190deg
  392 tx 2022-05-01 03:06 AC3V 7.040123 -8dB 1 FN10bt 5W N2HQI FN13sa 272km 25deg
  189  2022-05-01 03:04 N2HQI 7.040103 3dB 0 FN13sa 5W AC3V FN10 287km 190deg
  73 tx 2022-05-07 11:30 AC3V 14.097131 -15dB 0 FN10bt 5W N2HQI FN13sa 272km 25deg
   1  2022-05-07 12:08 N2HQI 14.097103 -22dB 0 FN13sa 5W AC3V FN10 287km 190deg
  31 tx 2022-05-07 00:34 AC3V 21.096134 -20dB 0 FN10bt 5W N2HQI FN13sa 272km 25deg
   2  2022-05-07 00:28 N2HQI 21.096095 -20dB 0 FN13sa 5W AC3V FN10 287km 190deg

   WD8CIV 80,40 - (May 1,7)

   7 tx 2022-05-01 00:22 AC3V 3.570132 -12dB 0 FN10bt 5W WD8CIV FN13if 273km 10deg
   7  2022-05-01 00:42 WD8CIV 3.570099 -10dB 0 FN13if 5W AC3V FN10 306km 176deg
   3 tx 2022-05-07 21:46 AC3V 7.040135 5dB 0 FN10bt 5W WD8CIV FN13if 273km 10deg
   2  2022-05-07 23:26 WD8CIV 7.040097 13dB -2 FN13if 5W AC3V FN10 306km 176deg


FN15 VE3OWV 20 - (May 1-2,9-11,13-14,19)

  14 tx 2022-05-14 20:08 AC3V 14.097099 2dB 0 FN10bt 5W VE3OWV FN15vk 532km 14deg
   1  2022-05-19 02:18 VE3OWV 14.097153 -23dB 0 FN15vk 0.5W AC3V FN10bt 532km 195deg


FN20 N2DED 40 - (May 30)

   1 tx 2022-05-30 17:26 AC3V 7.040106 -22dB 0 FN10bt 5W N2DED FN20nh 259km 101deg
   4  2022-05-30 17:22 N2DED 7.040095 -18dB 0 FN20nh 0.5W AC3V FN10bt 259km 283deg

   W2GNN 40 - (May 1-31)

  194 tx 2022-05-03 16:28 AC3V 7.040150 -9dB 0 FN10bt 5W W2GNN FN20qh 280km 100deg
  176  2022-05-03 16:26 W2GNN 7.040194 -24dB 0 FN20qh 0.01W AC3V FN10 205km 276deg

   W2MOQ 40 - (May 14-15,18,26,30-31)

   5 tx 2022-05-30 19:32 AC3V 7.040100 -21dB 0 FN10bt 5W W2MOQ FN20 242km 98deg
  20  2022-05-30 19:26 W2MOQ 7.040100 -12dB -1 FN20qm 0.5W AC3V FN10bt 276km 278deg

   WA2QZP 40 - (May 2-3,6-7,14-16,24-25,29-30)

  20 tx 2022-05-06 23:28 AC3V 7.040135 -6dB 0 FN10bt 5W WA2QZP FN20pg 274km 102deg
  38  2022-05-06 23:26 WA2QZP 7.040071 -13dB 0 FN20pg 1W AC3V FN10 199km 277deg

   WA3IAC 40 - (May 1-7,9-14,18-20,23-26,29-31)

  140 tx 2022-05-03 23:26 AC3V 7.040128 -14dB 0 FN10bt 5W WA3IAC FN20me 256km 105deg
  252  2022-05-03 23:28 WA3IAC 7.040185 -11dB 0 FN20me 2W AC3V FN10 180km 281deg

   WS2K 40 - (May 2,8,15)

   2 tx 2022-05-08 19:06 AC3V 7.040130 -15dB 0 FN10bt 5W WS2K FN20jj 230km 101deg
   8  2022-05-08 18:46 WS2K 7.040077 -4dB 0 FN20jj 5W AC3V FN10 155km 274deg


FN22 N2NOM 80 - (May 1,3-11,13-14,17-24)

  335 tx 2022-05-20 09:04 AC3V 3.570103 -19dB 0 FN10bt 5W N2NOM FN22bg 232km 45deg
  10  2022-05-20 09:02 N2NOM 3.570048 3dB 0 FN22bg 5W AC3V FN10bt 232km 226deg


FN30 KD2AVU 40 - (May 1-13,15-18,20-27,29-31)

  85 tx 2022-05-09 01:44 AC3V 7.040135 -24dB 0 FN10bt 5W KD2AVU FN30er 358km 90deg
  39  2022-05-09 01:40 KD2AVU 7.040020 -6dB 0 FN30er 5W AC3V FN10 290km 266deg


FN31 K1TBD 40 - (May 1-2)

   2 tx 2022-05-02 03:32 AC3V 7.040130 -4dB 0 FN10bt 5W K1TBD FN31nr 430km 75deg
  30  2022-05-02 03:28 K1TBD 7.040063 -2dB 0 FN31nr 2W AC3V FN10 376km 250deg

   KB1MCT 40 - (May 5,30-31)

  25 tx 2022-05-31 22:12 AC3V 7.040118 -4dB 0 FN10bt 10W KB1MCT FN31wi 486km 81deg
   3  2022-05-31 22:42 KB1MCT 7.040097 -1dB 0 FN31wi 20W AC3V FN10bt 486km 265deg

   KK1D 80,40,20 - (May 1-16)

  66 tx 2022-05-03 04:38 AC3V 3.570133 -9dB 0 FN10bt 5W KK1D FN31vi 479km 81deg
  98  2022-05-03 04:42 KK1D 3.570040 -3dB 0 FN31vi 1W AC3V FN10 418km 258deg
  120 tx 2022-05-09 12:44 AC3V 7.040135 5dB 0 FN10bt 5W KK1D FN31vi 479km 81deg
  121  2022-05-09 12:46 KK1D 7.040038 -4dB 0 FN31vi 1W AC3V FN10 418km 258deg
   7 tx 2022-05-07 15:30 AC3V 14.097141 -2dB 2 FN10bt 5W KK1D FN31vi 479km 81deg
   6  2022-05-07 15:10 KK1D 14.097033 3dB 0 FN31vi 1W AC3V FN10 418km 258deg

   WB1ELG 40 - (May 3,7-8)

   2 tx 2022-05-03 22:32 AC3V 7.040150 -18dB 0 FN10bt 5W WB1ELG FN31 411km 78deg
   3  2022-05-03 22:26 WB1ELG 7.040120 -11dB 0 FN31ke 5W AC3V FN10 339km 258deg

   WX1TEX 20 - (May 31)

   1 tx 2022-05-31 18:10 AC3V 14.097123 -18dB 0 FN10bt 10W WX1TEX FN31 411km 78deg
   1  2022-05-31 18:16 WX1TEX 14.097093 -13dB 1 FN31xp 5W AC3V FN10bt 496km 261deg

   WY1U 20 - (May 8,14,30-31)

   7 tx 2022-05-08 14:20 AC3V 14.097131 -23dB 0 FN10bt 5W WY1U FN31nl 425km 78deg
   1  2022-05-08 18:48 WY1U 14.097143 -13dB 0 FN31nl 0.2W AC3V FN10 367km 254deg


FN32 KA1CNK 40 - (May 9)

   3 tx 2022-05-09 01:44 AC3V 7.040131 -8dB 0 FN10bt 5W KA1CNK FN32ki 431km 65deg
   2  2022-05-09 01:46 KA1CNK 7.040102 -1dB 1 FN32ki 2W AC3V FN10 387km 239deg

   N1QVE 40,20 - (May 2,7-8,19,27,30)

   4 tx 2022-05-02 02:46 AC3V 7.040129 -7dB 0 FN10bt 5W N1QVE FN32la 425km 70deg
  24  2022-05-27 03:14 N1QVE 7.040103 -1dB 0 FN32la 0.2W AC3V FN10bt 425km 253deg
   1 tx 2022-05-08 15:08 AC3V 14.097129 -25dB 0 FN10bt 5W N1QVE FN32la 425km 70deg
   6  2022-05-07 15:50 N1QVE 14.097182 -18dB -1 FN32la 0.2W AC3V FN10 376km 244deg

   W2URP 40 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 16:56 AC3V 7.040125 -26dB 0 FN10bt 5W W2URP FN32 442km 64deg
   1  2022-05-02 16:26 W2URP 7.040059 -17dB 0 FN32 5W AC3V FN10 401km 238deg


FN33 KC1EKR 20 - (May 14)

   1 tx 2022-05-14 19:50 AC3V 14.097111 -14dB 0 FN10bt 5W KC1EKR FN33xk 563km 57deg
   1  2022-05-14 19:36 KC1EKR 14.097089 -23dB -1 FN33xk 5W AC3V FN10bt 563km 241deg


FN35 VA2RJ 20 - (May 26-27,30-31)

   8 tx 2022-05-30 16:56 AC3V 14.097100 -10dB 0 FN10bt 5W VA2RJ FN35hj 627km 34deg
  12  2022-05-30 16:50 VA2RJ 14.097101 -14dB 0 FN35hj 0.5W AC3V FN10bt 627km 217deg

   VE2SIL 40 - (May 25-27)

  16 tx 2022-05-26 03:18 AC3V 7.040096 -4dB 0 FN10bt 5W VE2SIL FN35cm 619km 31deg
  36  2022-05-26 03:20 VE2SIL 7.040154 -3dB -1 FN35cm 2W AC3V FN10bt 619km 214deg


FN41 K1YZY 20 - (May 4,7-8,10,15,20,23,27,30-31)

  18 tx 2022-05-31 23:50 AC3V 14.097099 -23dB 0 FN10bt 10W K1YZY FN41xr 662km 79deg
  16  2022-05-31 23:48 K1YZY 14.097097 -16dB 0 FN41xr 5W AC3V FN10bt 662km 264deg

   KC1JOL 20 - (May 7)

   1 tx 2022-05-07 16:30 AC3V 14.097127 -24dB 0 FN10bt 5W KC1JOL FN41jq 566km 78deg
   3  2022-05-07 14:50 KC1JOL 14.097177 -5dB 0 FN41jq 5W AC3V FN10 507km 257deg

   W1BW 20 - (May 4,7-9,14-15,19,29-31)

  30 tx 2022-05-07 14:10 AC3V 14.097131 -22dB 0 FN10bt 5W W1BW FN41wf 652km 83deg
  19  2022-05-07 14:08 W1BW 14.097043 -19dB 0 FN41wf 0.1W AC3V FN10 588km 264deg

   WA1LAD 20 - (May 11)

   1 tx 2022-05-11 18:50 AC3V 14.097134 -24dB 0 FN10bt 5W WA1LAD FN41 577km 80deg
   4  2022-05-11 18:10 WA1LAD 14.097050 -20dB 0 FN41gs 5W AC3V FN10 489km 255deg


FN42 AC1BC 20 - (May 4,7-9,11,24,26,30-31)

  27 tx 2022-05-08 12:52 AC3V 14.097128 -24dB 0 FN10bt 5W AC1BC FN42lh 592km 71deg
   7  2022-05-08 12:50 AC1BC 14.097006 -1dB 0 FN42lh 20W AC3V FN10 540km 250deg

   AJ1Z 20 - (May 23,30)

   3 tx 2022-05-30 15:40 AC3V 14.097195 -14dB 1 FN10bt 5W AJ1Z FN42 597km 70deg
   7  2022-05-30 15:30 AJ1Z 14.097005 0dB 2 FN42kn 20W AC3V FN10bt 593km 253deg

   K1KJR 40 - (May 15-16)

   5 tx 2022-05-15 23:16 AC3V 7.040100 -8dB 1 FN10bt 5W K1KJR FN42 597km 70deg
   3  2022-05-15 23:02 K1KJR 7.040140 -1dB 0 FN42nc 10W AC3V FN10bt 601km 259deg

   K1NFD 80 - (May 7-9)

   9 tx 2022-05-09 02:44 AC3V 3.570130 -14dB 0 FN10bt 5W K1NFD FN42gj 562km 70deg
   5  2022-05-09 02:42 K1NFD 3.570092 8dB 0 FN42gj 5W AC3V FN10 512km 247deg

   K6AUS 40 - (May 9-10)

   5 tx 2022-05-10 03:00 AC3V 7.040128 -15dB 0 FN10bt 5W K6AUS FN42kk 589km 70deg
   4  2022-05-10 03:04 K6AUS 7.040075 -7dB 0 FN42kk 100W AC3V FN10 539km 248deg

   KB1MH 40 - (May 5-8)

  26 tx 2022-05-06 01:54 AC3V 7.040129 3dB 0 FN10bt 5W KB1MH FN42ec 540km 73deg
  56  2022-05-06 01:52 KB1MH 7.040104 10dB 0 FN42ec 10W AC3V FN10 487km 250deg

   KB1RT 40 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 01:44 AC3V 7.040132 2dB 0 FN10bt 5W KB1RT FN42ji 580km 71deg
   2  2022-05-02 01:46 KB1RT 7.040034 -6dB 0 FN42ji 1W AC3V FN10 529km 249deg

   KC1QHV 20 - (May 9,12,31)

   3 tx 2022-05-31 18:10 AC3V 14.097134 -24dB 0 FN10bt 10W KC1QHV FN42 597km 70deg
   2  2022-05-12 11:08 KC1QHV 14.097056 -25dB 0 FN42kj 0.01W AC3V FN10bt 588km 255deg

   KC1QKU 40 - (May 9,19)

   3 tx 2022-05-09 18:46 AC3V 7.040128 -8dB 1 FN10bt 5W KC1QKU FN42jr 592km 67deg
  12  2022-05-09 18:26 KC1QKU 7.040109 -13dB 0 FN42jr 5W AC3V FN10 546km 245deg

   N8VIM 40 - (May 17-31)

  123 tx 2022-05-18 13:20 AC3V 7.040064 -14dB 0 FN10bt 5W N8VIM FN42fq 565km 66deg
  261  2022-05-18 13:22 N8VIM 7.040136 -4dB -2 FN42fq 5W AC3V FN10bt 565km 250deg

   WA1RAJ 80,40,20,15 - (May 1-15,17-27,29-31)

  80 tx 2022-05-01 03:24 AC3V 3.570136 -4dB 0 FN10bt 5W WA1RAJ FN42dt 557km 64deg
  99  2022-05-01 03:22 WA1RAJ 3.570027 -22dB 0 FN42dt 5W AC3V FN10 513km 241deg
  85 tx 2022-05-01 03:06 AC3V 7.040140 -2dB -1 FN10bt 5W WA1RAJ FN42dt 557km 64deg
  339  2022-05-01 02:46 WA1RAJ 7.040023 2dB -1 FN42dt 5W AC3V FN10 513km 241deg
   8 tx 2022-05-07 15:30 AC3V 14.097150 5dB 0 FN10bt 5W WA1RAJ FN42dt 557km 64deg
  22  2022-05-07 15:50 WA1RAJ 14.097012 -5dB -2 FN42dt 5W AC3V FN10 513km 241deg
   3 tx 2022-05-08 18:54 AC3V 21.096162 -3dB -1 FN10bt 5W WA1RAJ FN42dt 557km 64deg
   2  2022-05-30 16:14 WA1RAJ 21.096001 0dB -2 FN42dt 5W AC3V FN10bt 557km 249deg

   WA1UMU 80,40 - (May 1,4-5)

   4 tx 2022-05-01 00:40 AC3V 3.570130 1dB 0 FN10bt 5W WA1UMU FN42ih 572km 71deg
   5  2022-05-01 00:42 WA1UMU 3.570102 -6dB 0 FN42ih 1W AC3V FN10 521km 249deg
   4 tx 2022-05-01 15:44 AC3V 7.040130 -5dB 0 FN10bt 5W WA1UMU FN42ih 572km 71deg
  27  2022-05-01 15:46 WA1UMU 7.040103 -8dB 0 FN42ih 1W AC3V FN10 521km 249deg

   WA9WTK 80,40,20,15 - (May 1-17,30-31)

  91 tx 2022-05-02 05:22 AC3V 3.570131 0dB 0 FN10bt 5W WA9WTK FN42fk 556km 69deg
  60  2022-05-02 05:02 WA9WTK 3.570065 -4dB 1 FN42fk 10W AC3V FN10 507km 246deg
  102 tx 2022-05-01 12:26 AC3V 7.040129 -9dB 0 FN10bt 5W WA9WTK FN42fk 556km 69deg
  107  2022-05-01 12:46 WA9WTK 7.040067 -3dB 1 FN42fk 10W AC3V FN10 507km 246deg
  14 tx 2022-05-08 17:30 AC3V 14.097131 -1dB 0 FN10bt 5W WA9WTK FN42fk 556km 69deg
   5  2022-05-08 17:10 WA9WTK 14.097065 -21dB 2 FN42fk 10W AC3V FN10 507km 246deg
   4 tx 2022-05-07 00:34 AC3V 21.096132 -23dB 0 FN10bt 5W WA9WTK FN42fk 556km 69deg
   2  2022-05-06 23:34 WA9WTK 21.096065 -25dB 0 FN42fk 10W AC3V FN10 507km 246deg

   WB1BQE 40,20 - (May 1-13,15,22-23,25-28,30-31)

  56 tx 2022-05-04 01:06 AC3V 7.040160 -17dB 0 FN10bt 5W WB1BQE FN42ht 583km 65deg
  105  2022-05-04 01:04 WB1BQE 7.040056 -5dB 0 FN42ht 0.2W AC3V FN10 537km 243deg
   2 tx 2022-05-31 18:10 AC3V 14.097159 -14dB 0 FN10bt 10W WB1BQE FN42ht 583km 65deg
   2  2022-05-27 13:30 WB1BQE 14.097069 -11dB 0 FN42ht 0.2W AC3V FN10bt 583km 250deg


FN43 N1IIC 80,40 - (May 21-25,31)

  22 tx 2022-05-21 03:32 AC3V 3.570098 -13dB 0 FN10bt 5W N1IIC FN43fd 584km 62deg
  51  2022-05-21 03:28 N1IIC 3.570028 -16dB 0 FN43fd 10W AC3V FN10bt 584km 246deg
   6 tx 2022-05-25 21:00 AC3V 7.040097 -17dB 0 FN10bt 5W N1IIC FN43fd 584km 62deg
   1  2022-05-23 21:46 N1IIC 7.040134 -21dB 0 FN43fd 5W AC3V FN10bt 584km 246deg


FN44 AJ8S 40,20,15 - (May 1-12,15-28,30-31)

  123 tx 2022-05-07 09:06 AC3V 7.040130 -15dB -1 FN10bt 5W AJ8S/1 FN44mf 682km 54deg
  544  2022-05-07 09:04 AJ8S/1 7.040164 -20dB 1 FN44mf 2W AC3V FN10 651km 232deg
   8 tx 2022-05-12 10:30 AC3V 14.097096 -10dB 1 FN10bt 5W AJ8S/1 FN44mf 682km 54deg
  24  2022-05-12 10:24 AJ8S/1 14.097165 -17dB 0 FN44mf 2W AC3V FN10bt 682km 239deg
   2 tx 2022-05-08 19:14 AC3V 21.096132 2dB -1 FN10bt 5W AJ8S/1 FN44mf 682km 54deg
   7  2022-05-08 19:34 AJ8S/1 21.096163 -9dB 0 FN44mf 2W AC3V FN10 651km 232deg

   N1OMO 80 - (May 16-20)

  23 tx 2022-05-18 02:22 AC3V 3.570098 -16dB -1 FN10bt 5W N1OMO FN44uh 732km 55deg
  77  2022-05-18 02:20 N1OMO 3.570102 -4dB -1 FN44uh 10W AC3V FN10bt 732km 241deg

   N1PCE 40,20 - (May 8-9,11-12,14-16,18,20-23,25-31)

  98 tx 2022-05-23 00:08 AC3V 7.040096 -11dB 1 FN10bt 5W N1PCE FN44ei 645km 50deg
  119  2022-05-23 00:06 N1PCE 7.040199 -1dB 0 FN44ei 1W AC3V FN10bt 645km 235deg
  23 tx 2022-05-31 18:48 AC3V 14.097132 -9dB 0 FN10bt 10W N1PCE FN44ei 645km 50deg
  12  2022-05-31 18:40 N1PCE 14.097179 -12dB 1 FN44ei 1W AC3V FN10bt 645km 235deg


FN53 AC1LL 80,40,20,15,10 - (May 1-18,21-27,29-30)

  49 tx 2022-05-23 02:18 AC3V 3.570097 -15dB 0 FN10bt 5W AC1LL FN53gx 775km 60deg
  62  2022-05-23 02:22 AC1LL 3.570103 9dB 0 FN53gx 5W AC3V FN10bt 775km 246deg
  59 tx 2022-05-11 05:06 AC3V 7.040129 -6dB 0 FN10bt 5W AC1LL FN53gx 775km 60deg
  73  2022-05-11 05:04 AC1LL 7.040103 14dB 0 FN53gx 5W AC3V FN10 735km 241deg
  16 tx 2022-05-08 23:40 AC3V 14.097130 -10dB 0 FN10bt 5W AC1LL FN53gx 775km 60deg
  26  2022-05-08 23:50 AC1LL 14.097104 9dB -1 FN53gx 5W AC3V FN10 735km 241deg
   7 tx 2022-05-07 15:54 AC3V 21.096132 -9dB 0 FN10bt 5W AC1LL FN53gx 775km 60deg
   1  2022-05-02 22:54 AC1LL 21.096101 -24dB 0 FN53gx 5W AC3V FN10 735km 241deg
   3 tx 2022-05-07 22:38 AC3V 28.126144 -2dB 0 FN10bt 5W AC1LL FN53gx 775km 60deg
   1  2022-05-08 19:18 AC1LL 28.126091 -5dB -1 FN53gx 5W AC3V FN10 735km 241deg

   KX1I 40 - (May 9)

   5 tx 2022-05-09 03:26 AC3V 7.040135 -7dB 0 FN10bt 5W KX1I FN53av 735km 60deg
   4  2022-05-09 03:16 KX1I 7.040097 -4dB 0 FN53av 5W AC3V FN10 696km 239deg

   W1UX 80,40,15 - (May 1-3,6,11,14)

  22 tx 2022-05-01 01:10 AC3V 3.570010 -28dB 0 FN10bt 5W W1UX FN53cv 747km 60deg
  19  2022-05-01 01:12 W1UX 3.570102 3dB 0 FN53cv 5W AC3V FN10 707km 240deg
  34 tx 2022-05-02 03:44 AC3V 7.040130 -10dB 0 FN10bt 5W W1UX FN53cv 747km 60deg
  63  2022-05-02 03:46 W1UX 7.040103 14dB 0 FN53cv 5W AC3V FN10 707km 240deg
   2 tx 2022-05-11 17:24 AC3V 21.096134 -15dB 0 FN10bt 5W W1UX FN53cv 747km 60deg
   4  2022-05-01 23:00 W1UX 21.096100 -23dB 0 FN53cv 5W AC3V FN10 707km 240deg


FN54 K1URC 20 - (May 8,16,19-20,31)

   1 tx 2022-05-31 22:50 AC3V 14.097127 -18dB 0 FN10bt 10W K1URC FN54fk 791km 57deg
   4  2022-05-20 13:56 K1URC 14.097073 -17dB -2 FN54fk 0.2W AC3V FN10bt 791km 242deg

   KC1LED 80,40 - (May 6,8)

  15 tx 2022-05-08 06:20 AC3V 3.570131 -6dB 0 FN10bt 5W KC1LED FN54ot 863km 56deg
   3  2022-05-08 06:22 KC1LED 3.570101 -11dB 0 FN54ot 5W AC3V FN10 828km 237deg
   3 tx 2022-05-08 07:06 AC3V 7.040131 -14dB 0 FN10bt 5W KC1LED FN54ot 863km 56deg
   1  2022-05-08 06:46 KC1LED 7.040103 -5dB 0 FN54ot 5W AC3V FN10 828km 237deg


FN84 VE1XOR 40 - (May 3-7)

  84 tx 2022-05-03 05:52 AC3V 7.040136 -16dB -1 FN10bt 5W VE1XOR FN84gq 1251km 65deg
  136  2022-05-03 05:50 VE1XOR 7.040173 -11dB 0 FN84gq 5W AC3V FN10 1205km 252deg


GF15 LU8DZE 10 - (May 4-8,14-15,22)

   3 tx 2022-05-07 22:08 AC3V 28.126210 -25dB 0 FN10bt 5W LU8DZE GF15ac 8661km 163deg
  23  2022-05-08 12:58 LU8DZE 28.125998 -21dB -4 GF15ac 5W AC3V FN10 8606km 345deg


GG40 PU3WSF 10 - (May 1,3-6,11,14-15,20-21,25,27)

   2 tx 2022-05-04 15:28 AC3V 28.126165 -22dB 1 FN10bt 5W PU3WSF GG40kb 8335km 156deg
  36  2022-05-04 15:48 PU3WSF 28.126071 -10dB 0 GG40kb 5W AC3V FN10 8273km 340deg


GH64 PT2FHC 40,20,15,10 - (May 1-21,23-31)

  63 tx 2022-05-29 23:44 AC3V 7.040086 -17dB 0 FN10bt 5W PT2FHC GH64cg 7011km 147deg
  24  2022-05-29 23:40 PT2FHC 7.040144 -25dB 0 GH64cg 2W AC3V FN10bt 7011km 335deg
  69 tx 2022-05-01 00:10 AC3V 14.097051 -6dB 1 FN10bt 5W PT2FHC GH64cg 7011km 147deg
  29  2022-05-01 00:08 PT2FHC 14.097043 -11dB 1 GH64cg 2W AC3V FN10 6942km 335deg
  42 tx 2022-05-05 23:32 AC3V 21.096128 -1dB -1 FN10bt 5W PT2FHC GH64cg 7011km 147deg
  17  2022-05-05 23:34 PT2FHC 21.096177 -24dB -1 GH64cg 2W AC3V FN10 6942km 335deg
  13 tx 2022-05-25 16:58 AC3V 28.126110 -18dB 2 FN10bt 5W PT2FHC GH64cg 7011km 147deg
  23  2022-05-25 16:56 PT2FHC 28.126171 -25dB 0 GH64cg 2W AC3V FN10bt 7011km 335deg


GN18 VO1OK 20 - (May 25-27)

   5 tx 2022-05-26 00:50 AC3V 14.097101 0dB 0 FN10bt 5W VO1OK GN18aw 1803km 53deg
   2  2022-05-27 11:16 VO1OK 14.097119 -18dB 0 GN18aw 2W AC3V FN10bt 1803km 247deg


GN37 VO1DZA 20 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 16:22 AC3V 14.097105 -21dB 0 FN10bt 5W VO1DZA GN37po 2132km 61deg
   1  2022-05-18 13:20 VO1DZA 14.097058 -19dB -2 GN37po 5W AC3V FN10bt 2132km 259deg


HI53 DP0POL 20 - (May 13)

   2 tx 2022-05-13 03:10 AC3V 14.097110 -16dB 0 FN10bt 10W DP0POL HI53xn 7303km 124deg
   2  2022-05-13 03:08 DP0POL 14.097101 9dB 0 HI53xn 5W AC3V FN10bt 7303km 321deg


HI64 DP0POL 20 - (May 13)

   2 tx 2022-05-13 08:38 AC3V 14.097112 -23dB 0 FN10bt 10W DP0POL HI64en 7247km 123deg
   2  2022-05-13 08:32 DP0POL 14.097102 -17dB 0 HI64em 5W AC3V FN10bt 7251km 320deg


HI67 DP0POL 20,15 - (May 13-14)

   3 tx 2022-05-13 23:44 AC3V 14.097105 -10dB 0 FN10bt 5W DP0POL HI67sl 7085km 119deg
   3  2022-05-13 23:50 DP0POL 14.097098 -8dB -1 HI67sl 5W AC3V FN10bt 7085km 319deg
   2 tx 2022-05-13 23:14 AC3V 21.096111 -19dB 0 FN10bt 5W DP0POL HI67rj 7086km 120deg
   1  2022-05-13 22:24 DP0POL 21.096116 -13dB 0 HI67qe 5W AC3V FN10bt 7097km 319deg


HJ71 DP0POL 40 - (May 15)

   1 tx 2022-05-15 02:20 AC3V 7.040104 -20dB 0 FN10bt 5W DP0POL HJ71mv 6834km 115deg
   3  2022-05-15 01:34 DP0POL 7.040078 -21dB 1 HJ71ls 5W AC3V FN10bt 6838km 317deg


HK83 DP0POL 40 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 01:40 AC3V 7.040104 -21dB 0 FN10bt 5W DP0POL HK83wn 6164km 103deg
   1  2022-05-18 03:04 DP0POL 7.040080 -22dB 0 HK83wt 5W AC3V FN10bt 6146km 310deg


HK96 DP0POL 15 - (May 18)

   1 tx 2022-05-18 19:32 AC3V 21.096120 -13dB 0 FN10bt 5W DP0POL HK96dj 5997km 100deg
   2  2022-05-18 18:12 DP0POL 21.096131 -26dB 0 HK96cd 5W AC3V FN10bt 6008km 309deg


HK97 DP0POL 40 - (May 19)

   1 tx 2022-05-19 03:06 AC3V 7.040105 -18dB 0 FN10bt 5W DP0POL HK97fq 5921km 98deg
   3  2022-05-19 02:46 DP0POL 7.040080 -16dB 0 HK97fp 5W AC3V FN10bt 5924km 308deg


HP94 TF3HZ 20 - (May 3-5,7,9-11,16-18,23-27)

  19 tx 2022-05-17 01:28 AC3V 14.097103 -16dB 0 FN10bt 5W TF3HZ HP94ad 4377km 35deg
  39  2022-05-17 01:38 TF3HZ 14.097170 -20dB -1 HP94ad 1W AC3V FN10bt 4377km 261deg

   TF3OM 20,15 - (May 25-27)

   3 tx 2022-05-27 19:44 AC3V 14.097108 -18dB 0 FN10bt 5W TF3OM HP94bc 4380km 35deg
  16  2022-05-27 19:50 TF3OM 14.097093 -13dB 0 HP94bc 10W AC3V FN10bt 4380km 261deg
   3 tx 2022-05-27 18:16 AC3V 21.096113 -11dB 1 FN10bt 5W TF3OM HP94bc 4380km 35deg
  14  2022-05-27 18:14 TF3OM 21.096089 -25dB 0 HP94bc 10W AC3V FN10bt 4380km 261deg


IB59 DP0GVN 20,10 - (May 1-3,5-8,12)

   5 tx 2022-05-07 10:20 AC3V 14.097126 -14dB 0 FN10bt 5W DP0GVN/3 IB59ui 13560km 159deg
   5 tx 2022-05-07 10:20 AC3V 14.097131 -20dB 0 FN10bt 5W DP0GVN/1 IB59ui 13560km 159deg
   4  2022-05-07 09:40 DP0GVN 14.097043 -27dB 0 IB59ui 5W AC3V FN10 13500km 304deg
   4 tx 2022-05-02 12:12 AC3V 28.126146 -13dB 0 FN10bt 5W DP0GVN/1 IB59ui 13560km 159deg
   8  2022-05-02 12:18 DP0GVN 28.126023 -21dB 0 IB59ui 5W AC3V FN10 13500km 304deg


IL18 EA8DBU 40,20,15 - (May 2-5,7-11,13,19,22,25-27,31)

  19 tx 2022-05-27 01:26 AC3V 7.040097 -19dB 0 FN10bt 5W EA8DBU IL18oe 5655km 84deg
   1  2022-05-27 03:26 EA8DBU 7.040066 -24dB 0 IL18oe 0.5W AC3V FN10bt 5655km 301deg
   6 tx 2022-05-25 09:10 AC3V 14.097101 -14dB 0 FN10bt 5W EA8DBU IL18oe 5655km 84deg
   2  2022-05-26 02:10 EA8DBU 14.097064 -22dB 0 IL18oe 0.5W AC3V FN10bt 5655km 301deg
  19 tx 2022-05-03 18:34 AC3V 21.096136 -15dB 0 FN10bt 5W EA8DBU IL18oe 5655km 84deg
   7  2022-05-03 19:34 EA8DBU 21.096062 -26dB 0 IL18oe 0.1W AC3V FN10 5589km 301deg


IM49 DP0POL 20 - (May 25)

   1 tx 2022-05-25 00:30 AC3V 14.097113 -11dB 0 FN10bt 5W DP0POL IM49ia 5540km 69deg
   6  2022-05-25 02:32 DP0POL 14.097107 -12dB -1 IM49jk 5W AC3V FN10bt 5527km 294deg


IM58 CT1EBQ 40,20 - (May 1-8,10-11,13-14,16-20,23-27,30-31)

  18 tx 2022-05-02 03:56 AC3V 7.040131 -22dB 0 FN10bt 5W CT1EBQ IM58gr 5697km 68deg
  10  2022-05-02 04:06 CT1EBQ 7.040034 -22dB 1 IM58gr 1W AC3V FN10 5645km 295deg
  14 tx 2022-05-25 00:30 AC3V 14.097098 -18dB 0 FN10bt 5W CT1EBQ IM58gr 5697km 68deg
  12  2022-05-24 23:10 CT1EBQ 14.097003 -24dB 0 IM58gr 0.2W AC3V FN10bt 5697km 295deg


IM98 G7NFK 15 - (May 3)

   7 tx 2022-05-03 19:48 AC3V 21.096166 -11dB 0 FN10bt 5W EA5/G7NFK IM98ki 6361km 65deg
   1  2022-05-03 19:20 EA5/G7NFK 21.096070 -21dB 0 IM98ki 0.5W AC3V FN10 6313km 298deg


IN67 DP0POL 20 - (May 27)

   2 tx 2022-05-27 03:52 AC3V 14.097112 -17dB 0 FN10bt 5W DP0POL IN67wx 5548km 56deg
   7  2022-05-27 03:44 DP0POL 14.097107 -11dB -1 IN67ww 5W AC3V FN10bt 5549km 290deg


IO51 EI7II 40 - (May 6,25-27,30-31)

  12 tx 2022-05-06 07:18 AC3V 7.040129 -15dB 0 FN10bt 5W EI7II IO51lt 5220km 52deg
   1  2022-05-06 07:34 EI7II 7.040074 -24dB 0 IO51lt 5W AC3V FN10 5188km 284deg


IO63 EI8KG 20 - (May 10,16-22,24-25,27,29-30)

   1 tx 2022-05-30 21:22 AC3V 14.097111 -15dB -1 FN10bt 5W EI8KG IO63we 5370km 50deg
  23  2022-05-29 22:28 EI8KG 14.097110 -16dB 0 IO63we 0.2W AC3V FN10bt 5370km 286deg


IO65 EI7HZB 15 - (May 2-3,5-8,10,16,25,31)

  12 tx 2022-05-05 19:28 AC3V 21.096125 -17dB 0 FN10bt 5W EI7HZB IO65fb 5229km 47deg
   1  2022-05-06 13:54 EI7HZB 21.096063 -24dB 0 IO65fb 0.5W AC3V FN10 5202km 282deg


IO71 MW0BYS 20 - (May 10)

   1 tx 2022-05-10 11:40 AC3V 14.097151 -8dB 0 FN10bt 5W MW0BYS IO71mr 5493km 51deg
   1  2022-05-10 09:52 MW0BYS 14.097087 -20dB 0 IO71mr 2W AC3V FN10 5461km 287deg

   MW7GAB 15 - (May 6,8)

   1 tx 2022-05-08 20:44 AC3V 21.096155 -15dB -1 FN10bt 5W MW7GAB IO71uq 5538km 51deg
   2  2022-05-06 19:14 MW7GAB 21.096011 -27dB 1 IO71uq 2W AC3V FN10 5506km 287deg


IO74 GI3VAF 20 - (May 1-11,13-27,29-31)

  13 tx 2022-05-26 23:50 AC3V 14.097105 -23dB -1 FN10bt 5W GI3VAF IO74 5400km 48deg
  174  2022-05-26 23:48 GI3VAF 14.097098 -13dB 0 IO74ep 5W AC3V FN10bt 5359km 285deg


IO75 GM3RQQ 20 - (May 1-5,8-10,12-13)

   5 tx 2022-05-03 21:50 AC3V 14.097104 -28dB 0 FN10bt 5W GM3RQQ IO75tv 5401km 46deg
  20  2022-05-03 21:30 GM3RQQ 14.097000 -17dB 0 IO75tv 2W AC3V FN10 5376km 284deg

   GM7OAW 20 - (May 6-10,22,27,29)

   4 tx 2022-05-07 22:50 AC3V 14.097136 -12dB -1 FN10bt 5W GM7OAW IO75sv 5396km 46deg
  10  2022-05-07 22:24 GM7OAW 14.097098 -9dB 0 IO75sv 0.5W AC3V FN10 5371km 284deg

   MM0RKT 15 - (May 2-3)

   2 tx 2022-05-03 18:34 AC3V 21.096028 -22dB 0 FN10bt 5W MM0RKT IO75xs 5424km 46deg
   2  2022-05-03 20:34 MM0RKT 21.096210 -24dB 0 IO75xs 1W AC3V FN10 5400km 284deg


IO76 MM0WRO 20 - (May 25)

   1 tx 2022-05-25 00:50 AC3V 14.097095 -11dB 0 FN10bt 5W MM0WRO IO76gj 5322km 45deg
   1  2022-05-25 04:22 MM0WRO 14.097105 -17dB 0 IO76gj 10W AC3V FN10bt 5322km 283deg


IO77 GM0UDL 20,15 - (May 1-9,11-17,19,23-26,29-30)

  86 tx 2022-05-03 23:50 AC3V 14.097129 -2dB 1 FN10bt 5W GM0UDL IO77vo 5365km 44deg
  19  2022-05-04 12:50 GM0UDL 14.097018 -24dB 0 IO77vo 0.2W AC3V FN10 5343km 282deg
  33 tx 2022-05-03 23:16 AC3V 21.096131 -20dB -1 FN10bt 5W GM0UDL IO77vo 5365km 44deg
  12  2022-05-04 21:28 GM0UDL 21.096076 -16dB 0 IO77vo 0.2W AC3V FN10 5343km 282deg

   GM4VAC 20 - (May 6-7,16,19,29)

   2 tx 2022-05-06 21:50 AC3V 14.097131 -13dB 0 FN10bt 5W GM4VAC IO77xm 5377km 44deg
   9  2022-05-06 22:10 GM4VAC 14.097162 -17dB 0 IO77xm 0.002W AC3V FN10 5355km 282deg


IO80 G3SXH 40,20,15 - (May 1,6-8,10-11,13-17,19,24-27,31)

   7 tx 2022-05-01 02:24 AC3V 7.040130 -23dB 0 FN10bt 5W G3SXH IO80fr 5621km 52deg
  19  2022-05-01 02:32 G3SXH 7.040076 -28dB 0 IO80fr 1W AC3V FN10 5589km 288deg
  16 tx 2022-05-26 05:44 AC3V 14.097096 -14dB 0 FN10bt 5W G3SXH IO80fr 5621km 52deg
  39  2022-05-26 05:42 G3SXH 14.097078 -14dB -1 IO80fr 1W AC3V FN10bt 5621km 289deg
   2 tx 2022-05-08 18:34 AC3V 21.096132 -23dB 0 FN10bt 5W G3SXH IO80fr 5621km 52deg
  11  2022-05-08 15:04 G3SXH 21.096075 -23dB 0 IO80fr 1W AC3V FN10 5589km 288deg

   G7RMG 80,40,20 - (May 1-3,24-27)

   1 tx 2022-05-01 01:02 AC3V 3.570101 -23dB 0 FN10bt 5W G7RMG IO80tu 5694km 52deg
   3  2022-05-01 05:02 G7RMG 3.570133 -18dB 0 IO80tu 5W AC3V FN10 5662km 289deg
   2 tx 2022-05-01 03:44 AC3V 7.040080 -6dB -1 FN10bt 5W G7RMG IO80tu 5694km 52deg
   9  2022-05-01 05:40 G7RMG 7.040157 -6dB 0 IO80tu 5W AC3V FN10 5662km 289deg
   4 tx 2022-05-01 23:10 AC3V 14.097027 -14dB -2 FN10bt 5W G7RMG IO80tu 5694km 52deg
  15  2022-05-01 23:30 G7RMG 14.097207 -1dB -2 IO80tu 5W AC3V FN10 5662km 289deg

   M7MDB 20 - (May 1,25)

   1 tx 2022-05-25 20:10 AC3V 14.097111 -21dB 0 FN10bt 5W M7MDB IO80hu 5628km 52deg
   3  2022-05-25 20:12 M7MDB 14.097094 -9dB 0 IO80hu 10W AC3V FN10bt 5628km 289deg


IO81 G3XBI 15 - (May 1-2,5-6,9-10,22,27,31)

  19 tx 2022-05-02 17:14 AC3V 21.096141 -8dB 0 FN10bt 5W G3XBI IO81mf 5642km 51deg
   1  2022-05-02 16:44 G3XBI 21.096119 -26dB -3 IO81mf 0.2W AC3V FN10 5610km 288deg

   G4GVZ 20,15 - (May 1-2,6,8-10,18-19,21-27)

  13 tx 2022-05-09 23:30 AC3V 14.097129 -12dB 0 FN10bt 5W G4GVZ IO81wv 5671km 50deg
  13  2022-05-09 23:40 G4GVZ 14.097153 -5dB 0 IO81wv 5W AC3V FN10 5641km 288deg
  17 tx 2022-05-02 17:04 AC3V 21.096130 -15dB 0 FN10bt 5W G4GVZ IO81wv 5671km 50deg
  28  2022-05-02 16:54 G4GVZ 21.096154 -7dB -1 IO81wv 2W AC3V FN10 5641km 288deg

   G4LEN 20,15 - (May 1-6,8-9,11,16,19-21,23-27)

  19 tx 2022-05-26 23:50 AC3V 14.097100 -11dB -1 FN10bt 5W G4LEN IO81ut 5664km 50deg
   7  2022-05-27 02:10 G4LEN 14.097100 -16dB 0 IO81ut 5W AC3V FN10bt 5664km 289deg
   1 tx 2022-05-05 21:54 AC3V 21.096139 -24dB 0 FN10bt 5W G4LEN IO81ut 5664km 50deg
  40  2022-05-05 23:14 G4LEN 21.096095 -27dB 0 IO81ut 5W AC3V FN10 5633km 288deg

   G4PCI 20 - (May 1-12,14,16,20,22-24,26,31)

  49 tx 2022-05-06 20:40 AC3V 14.097144 -17dB 0 FN10bt 5W G4PCI IO81xj 5695km 51deg
  17  2022-05-06 20:28 G4PCI 14.097050 -14dB -1 IO81xj 2W AC3V FN10 5664km 289deg

   G6HPC 40 - (May 3)

   3 tx 2022-05-03 06:32 AC3V 7.040130 -23dB 0 FN10bt 5W G6HPC IO81oi 5648km 51deg
   8  2022-05-03 06:26 G6HPC 7.040082 -21dB 0 IO81oi 5W AC3V FN10 5616km 288deg

   MW0KST 20 - (May 2-3,7-8)

   3 tx 2022-05-08 00:20 AC3V 14.097138 -27dB 0 FN10bt 5W MW0KST IO81jl 5616km 51deg
   8  2022-05-08 00:08 MW0KST 14.097156 -18dB 0 IO81jl 1W AC3V FN10 5585km 288deg

   MW7JMW 20 - (May 27)

   2 tx 2022-05-27 03:18 AC3V 14.097097 -14dB -1 FN10bt 5W MW7JMW IO81jm 5614km 51deg
   6  2022-05-27 03:30 MW7JMW 14.097103 -6dB 0 IO81jm 10W AC3V FN10bt 5614km 289deg


IO82 2E0DSS 40 - (May 2-3,5-8,11,20,26,31)

  10 tx 2022-05-11 04:24 AC3V 7.040126 -25dB 0 FN10bt 5W 2E0DSS IO82xl 5656km 50deg
   4  2022-05-11 04:16 2E0DSS 7.040033 -26dB 0 IO82xl 2W AC3V FN10 5626km 288deg

   M0UNI 40,20 - (May 1,3,6-8,14,16,21-23)

  10 tx 2022-05-08 04:08 AC3V 7.040112 -18dB 0 FN10bt 5W M0UNI IO82rw 5607km 49deg
  23  2022-05-08 04:06 M0UNI 7.040121 -19dB 0 IO82rw 5W AC3V FN10 5578km 287deg
  11 tx 2022-05-23 01:08 AC3V 14.097084 -12dB 0 FN10bt 5W M0UNI IO82rw 5607km 49deg
  26  2022-05-23 01:10 M0UNI 14.097116 -14dB 0 IO82rw 5W AC3V FN10bt 5607km 288deg


IO83 G0FCA 20 - (May 1,3-9,14,16-20,22-27)

  35 tx 2022-05-25 02:44 AC3V 14.097102 -15dB 0 FN10bt 5W G0FCA IO83uq 5597km 48deg
  24  2022-05-25 02:40 G0FCA 14.097009 -11dB 0 IO83uq 1W AC3V FN10bt 5597km 288deg

   G0IDE 20,15 - (May 1-6,13,18,23-25,29,31)

  24 tx 2022-05-01 22:50 AC3V 14.097124 -26dB 0 FN10bt 5W G0IDE IO83pq 5571km 48deg
  29  2022-05-01 22:48 G0IDE 14.097088 -16dB 0 IO83pq 5W AC3V FN10 5543km 287deg
   6 tx 2022-05-02 17:14 AC3V 21.096137 -22dB 0 FN10bt 5W G0IDE IO83pq 5571km 48deg
  16  2022-05-02 17:32 G0IDE 21.096079 -23dB 0 IO83pq 5W AC3V FN10 5543km 287deg

   G0LUJ 40,20,15 - (May 7-12,18-20,23-27,29-30)

   4 tx 2022-05-10 01:46 AC3V 7.040136 -24dB 0 FN10bt 5W G0LUJ IO83ls 5548km 48deg
  25  2022-05-10 02:26 G0LUJ 7.040079 -18dB 1 IO83ls 5W AC3V FN10 5520km 286deg
  13 tx 2022-05-25 03:30 AC3V 14.097114 -13dB 0 FN10bt 5W G0LUJ IO83ls 5548km 48deg
  36  2022-05-25 03:50 G0LUJ 14.097069 -13dB 0 IO83ls 5W AC3V FN10bt 5548km 287deg
   1 tx 2022-05-18 22:54 AC3V 21.096124 -18dB 1 FN10bt 5W G0LUJ IO83ls 5548km 48deg
  19  2022-05-19 14:34 G0LUJ 21.096063 -21dB 0 IO83ls 5W AC3V FN10bt 5548km 287deg

   M0TXP 20 - (May 31)

   3 tx 2022-05-31 22:28 AC3V 14.097126 -27dB 0 FN10bt 10W M0TXP IO83nl 5568km 49deg
   1  2022-05-31 22:30 M0TXP 14.097087 -23dB 0 IO83nl 5W AC3V FN10bt 5568km 288deg

   MW0ARL 40 - (May 1)

   2 tx 2022-05-01 05:30 AC3V 7.040149 -34dB 0 FN10bt 5W MW0ARL IO83lb 5571km 49deg
   1  2022-05-01 05:20 MW0ARL 7.039996 -24dB 0 IO83lb 1W AC3V FN10 5542km 287deg


IO84 G0BZB 20 - (May 4,8,24-25,27)

   3 tx 2022-05-08 23:10 AC3V 14.097131 -25dB 0 FN10bt 5W G0BZB-SWL IO84sx 5545km 47deg
  10  2022-05-24 20:44 G0BZB 14.097165 -23dB -1 IO84 5W AC3V FN10bt 5525km 287deg


IO85 MM7BWK 40,20 - (May 13,18-21,23,26-27,29-31)

  10 tx 2022-05-26 03:18 AC3V 7.040097 -7dB 0 FN10bt 5W MM7BWK IO85pj 5516km 46deg
  11  2022-05-23 04:20 MM7BWK 7.040014 -27dB 0 IO85pj 5W AC3V FN10bt 5516km 286deg
   9 tx 2022-05-27 02:34 AC3V 14.097098 -3dB 0 FN10bt 5W MM7BWK IO85pj 5516km 46deg
  75  2022-05-27 02:36 MM7BWK 14.097182 -16dB 0 IO85pj 5W AC3V FN10bt 5516km 286deg


IO87 GM1OXB 20 - (May 1,3-10,16,20,25-26)

  28 tx 2022-05-06 23:00 AC3V 14.097133 -26dB 0 FN10bt 5W GM1OXB IO87lp 5431km 43deg
   2  2022-05-06 23:16 GM1OXB 14.097170 -23dB 0 IO87lp 2W AC3V FN10 5410km 283deg

   GM5JET 20 - (May 5-6,23-24)

   8 tx 2022-05-05 21:10 AC3V 14.097127 -11dB 0 FN10bt 5W GM5JET IO87bn 5385km 44deg
   1  2022-05-05 21:30 GM5JET 14.097181 -24dB 0 IO87bn 5W AC3V FN10 5364km 283deg


IO88 GM4SJB 40 - (May 1-11,24-27,31)

  70 tx 2022-05-10 03:00 AC3V 7.040132 -23dB 0 FN10bt 5W GM4SJB IO88ba 5374km 43deg
  31  2022-05-10 03:04 GM4SJB 7.040085 -26dB -1 IO88ba 5W AC3V FN10 5353km 282deg


IO90 2E0TXZ 15 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 13:54 AC3V 21.096134 -23dB 1 FN10bt 5W 2E0TXZ IO90lv 5780km 51deg
   4  2022-05-02 14:14 2E0TXZ 21.096001 -21dB -1 IO90lv 1W AC3V FN10 5748km 290deg

   G4GCI 40,20,15 - (May 1-2,5-6,8-9,11,14,18,25-27,30)

   1 tx 2022-05-06 00:56 AC3V 7.040138 -23dB 0 FN10bt 5W G4GCI IO90gu 5754km 51deg
  12  2022-05-08 03:26 G4GCI 7.040015 -24dB 0 IO90gu 5W AC3V FN10 5722km 290deg
  12 tx 2022-05-26 07:32 AC3V 14.097116 -16dB 0 FN10bt 5W G4GCI IO90gu 5754km 51deg
  11  2022-05-26 07:30 G4GCI 14.097009 -16dB 0 IO90gu 5W AC3V FN10bt 5754km 290deg
   2 tx 2022-05-05 14:48 AC3V 21.096154 -8dB 0 FN10bt 5W G4GCI IO90gu 5754km 51deg
  15  2022-05-05 14:54 G4GCI 21.096003 -20dB 0 IO90gu 5W AC3V FN10 5722km 290deg

   G4ZFQ 15 - (May 1-8,10,18,23,25-27)

  54 tx 2022-05-06 00:28 AC3V 21.096135 -11dB 0 FN10bt 5W G4ZFQ IO90ir 5770km 51deg
   4  2022-05-06 00:34 G4ZFQ 21.096186 -28dB 0 IO90ir 0.1W AC3V FN10 5738km 290deg


IO91 G4LRP 20 - (May 3,6-7,9,24,26)

   5 tx 2022-05-09 20:48 AC3V 14.097133 -32dB 0 FN10bt 5W G4LRP IO91ta 5819km 51deg
   4  2022-05-24 20:22 G4LRP 14.097149 -27dB 0 IO91ta 5W AC3V FN10bt 5819km 291deg

   G7EOB 40 - (May 6,31)

   1 tx 2022-05-31 03:40 AC3V 7.040133 -23dB 0 FN10bt 10W G7EOB IO91tr 5791km 50deg
   1  2022-05-06 03:16 G7EOB 7.040039 -22dB 0 IO91tr 5W AC3V FN10 5761km 290deg

   G8DJF 40 - (May 4-5)

   9 tx 2022-05-04 04:18 AC3V 7.040132 -18dB 0 FN10bt 5W G8DJF IO91po 5774km 50deg
   5  2022-05-04 04:14 G8DJF 7.040074 -25dB 0 IO91po 1W AC3V FN10 5744km 290deg

   M0ICR 20 - (May 27)

   1 tx 2022-05-27 18:52 AC3V 14.097105 -20dB 0 FN10bt 5W M0ICR IO91so 5790km 50deg
   3  2022-05-27 19:28 M0ICR 14.097175 -18dB 0 IO91so 1W AC3V FN10bt 5790km 291deg

   M7AZV 40,20,15 - (May 3-10,13-27,29-31)

   3 tx 2022-05-25 01:26 AC3V 7.040104 -17dB -1 FN10bt 5W M7AZV IO91wk 5818km 50deg
   8  2022-05-25 03:26 M7AZV 7.040156 -17dB 1 IO91wk 10W AC3V FN10bt 5818km 291deg
  37 tx 2022-05-24 23:50 AC3V 14.097113 -13dB 0 FN10bt 5W M7AZV IO91wk 5818km 50deg
  61  2022-05-24 23:30 M7AZV 14.097146 -11dB 1 IO91wk 10W AC3V FN10bt 5818km 291deg
   3 tx 2022-05-05 22:34 AC3V 21.096156 -22dB 0 FN10bt 5W M7AZV IO91wk 5818km 50deg
   8  2022-05-18 15:14 M7AZV 21.096138 -26dB 0 IO91wk 10W AC3V FN10bt 5818km 291deg


IO92 G0ORY 80 - (May 4-5,9,11)

   9 tx 2022-05-04 04:08 AC3V 3.570132 -22dB 0 FN10bt 5W G0ORY IO92jo 5704km 49deg
   4  2022-05-04 03:56 G0ORY 3.570031 -23dB 0 IO92jo 1W AC3V FN10 5675km 288deg

   G4FGJ 15 - (May 6,8)

   1 tx 2022-05-08 18:54 AC3V 21.096143 -28dB 0 FN10bt 5W G4FGJ IO92uc 5782km 50deg
   4  2022-05-06 18:54 G4FGJ 21.096042 -22dB -2 IO92uc 0.2W AC3V FN10 5752km 289deg

   G6UOH 20 - (May 1,21,23)

   3 tx 2022-05-23 05:50 AC3V 14.097028 -23dB 0 FN10bt 5W G6UOH IO92qw 5729km 49deg
   2  2022-05-21 20:10 G6UOH 14.097205 -20dB 0 IO92qw 2W AC3V FN10bt 5729km 289deg

   G7SKA 20 - (May 21,25)

   1 tx 2022-05-25 20:10 AC3V 14.097093 -18dB -2 FN10bt 5W G7SKA IO92 5719km 49deg
   1  2022-05-21 21:10 G7SKA 14.097103 -14dB -1 IO92pj 5W AC3V FN10bt 5744km 290deg

   M0SDM 20 - (May 1-2,7-8)

   9 tx 2022-05-02 16:48 AC3V 14.097111 -27dB 1 FN10bt 5W M0SDM IO92pv 5725km 49deg
   2  2022-05-02 20:40 M0SDM 14.097071 -15dB -1 IO92pv 2W AC3V FN10 5697km 289deg

   M0WCZ 15 - (May 3,26)

   1 tx 2022-05-03 23:16 AC3V 21.096141 -28dB 0 FN10bt 5W M0WCZ IO92 5719km 49deg
   1  2022-05-26 22:34 M0WCZ 21.096133 -23dB 0 IO92ii 1W AC3V FN10bt 5708km 289deg

   M0XXT 80,40,20,15 - (May 1-7)

   8 tx 2022-05-04 02:54 AC3V 3.570130 -21dB 0 FN10bt 5W M0XXT IO92di 5681km 50deg
   9  2022-05-04 02:52 M0XXT 3.570102 -26dB 0 IO92di 1W AC3V FN10 5652km 288deg
   3 tx 2022-05-04 04:26 AC3V 7.040130 -13dB 0 FN10bt 5W M0XXT IO92di 5681km 50deg
   5  2022-05-04 04:24 M0XXT 7.040104 -12dB 0 IO92di 1W AC3V FN10 5652km 288deg
   5 tx 2022-05-07 11:30 AC3V 14.097130 -18dB 0 FN10bt 5W M0XXT IO92di 5681km 50deg
   1  2022-05-06 10:10 M0XXT 14.097104 -23dB 0 IO92di 1W AC3V FN10 5652km 288deg
   3 tx 2022-05-02 17:14 AC3V 21.096132 -10dB 0 FN10bt 5W M0XXT IO92di 5681km 50deg
  18  2022-05-02 16:54 M0XXT 21.096103 -15dB -1 IO92di 1W AC3V FN10 5652km 288deg

   M7SPS 20 - (May 29-30)

   1 tx 2022-05-29 22:08 AC3V 14.097111 -21dB 0 FN10bt 5W M7SPS IO92 5719km 49deg
   3  2022-05-29 20:24 M7SPS 14.097088 -14dB 0 IO92jo 1W AC3V FN10bt 5704km 289deg


IO93 G8ORM 40,20,15 - (May 1-11,13-27,29-31)

   1 tx 2022-05-11 04:24 AC3V 7.040132 -22dB 0 FN10bt 5W G8ORM IO93cu 5623km 48deg
   8  2022-05-09 03:16 G8ORM 7.040064 -20dB 0 IO93cu 1W AC3V FN10 5596km 287deg
  33 tx 2022-05-17 23:58 AC3V 14.097100 -11dB 0 FN10bt 5W G8ORM IO93cu 5623km 48deg
  97  2022-05-17 23:50 G8ORM 14.097062 -15dB 0 IO93cu 1W AC3V FN10bt 5623km 288deg
   2 tx 2022-05-26 17:22 AC3V 21.096104 -22dB 0 FN10bt 5W G8ORM IO93cu 5623km 48deg
   2  2022-05-24 16:44 G8ORM 21.096059 -28dB -1 IO93cu 1W AC3V FN10bt 5623km 288deg

   M0VII 40 - (May 1-12,14-16,18,21,23,25,31)

  104 tx 2022-05-04 01:24 AC3V 7.040132 -14dB 0 FN10bt 5W M0VII IO93he 5673km 49deg
  79  2022-05-04 01:26 M0VII 7.040176 -13dB 0 IO93he 1W AC3V FN10 5644km 288deg


IO94 G4JIX 20 - (May 9,17)

   5 tx 2022-05-17 23:58 AC3V 14.097105 -24dB 0 FN10bt 5W G4JIX IO94fq 5610km 47deg
   4  2022-05-17 09:44 G4JIX 14.097186 -25dB -1 IO94fq 5W AC3V FN10bt 5610km 287deg

   G4MRK 20 - (May 2,4-5,7-8,15-27)

   1 tx 2022-05-08 22:50 AC3V 14.097137 -26dB -1 FN10bt 5W G4MRK IO94hw 5612km 46deg
  44  2022-05-07 00:08 G4MRK 14.097095 -21dB -2 IO94hw 5W AC3V FN10 5587km 287deg

   M0WWS 40,20 - (May 1,3-6,8,10-11,13,18-20,22,24-27,30-31)

   4 tx 2022-05-04 05:18 AC3V 7.040129 -20dB 0 FN10bt 5W M0WWS IO94bw 5582km 47deg
   4  2022-05-04 04:06 M0WWS 7.040167 -22dB -1 IO94bw 0.5W AC3V FN10 5556km 286deg
   8 tx 2022-05-27 06:22 AC3V 14.097107 -9dB 0 FN10bt 5W M0WWS IO94bw 5582km 47deg
  36  2022-05-27 06:24 M0WWS 14.097159 -23dB 0 IO94bw 0.5W AC3V FN10bt 5582km 287deg


IO97 GM0DYU 20 - (May 5-6,26)

   1 tx 2022-05-05 10:52 AC3V 14.097157 -21dB 0 FN10bt 5W GM0DYU IO97bk 5505km 43deg
   4  2022-05-05 10:30 GM0DYU 14.097006 -21dB 1 IO97bk 5W AC3V FN10 5483km 284deg


IP62 OY6FRA 20 - (May 26-27,30-31)

   3 tx 2022-05-27 06:22 AC3V 14.097122 -5dB 0 FN10bt 5W OY6FRA IP62 5117km 37deg
   2  2022-05-30 12:40 OY6FRA 14.097071 -21dB 0 IP62nv 5W AC3V FN10bt 5120km 276deg


JH70 V51DM 10 - (May 3,5)

   1 tx 2022-05-05 17:52 AC3V 28.126144 -22dB 0 FN10bt 5W V51DM JH70vq 11695km 103deg
   1  2022-05-03 17:28 V51DM 28.126089 -27dB 0 JH70vq 5W AC3V FN10 11619km 308deg


JM08 KR1KZZ 20 - (May 18-21,23)

   4 tx 2022-05-20 04:48 AC3V 14.097091 -21dB 0 FN10bt 5W KR1KZZ JM08ap 6434km 64deg
  11  2022-05-20 04:50 KR1KZZ 14.097107 -19dB -2 JM08ap 5W AC3V FN10bt 6434km 299deg


JM19 EA6ANX 20 - (May 3,5,9,13-14,16-26,29-31)

   1 tx 2022-05-05 21:10 AC3V 14.097121 -17dB -1 FN10bt 5W EA6ANX JM19gm 6575km 62deg
  46  2022-05-03 23:24 EA6ANX 14.097073 -24dB 0 JM19gm 0.2W AC3V FN10 6530km 299deg


JN01 EA3BJO 20 - (May 13)

   1 tx 2022-05-13 04:58 AC3V 14.097071 -24dB 0 FN10bt 10W EA3BJO JN01 6353km 61deg
   1  2022-05-13 05:04 EA3BJO 14.097208 -16dB -1 JN01 2W AC3V FN10bt 6353km 298deg


JN03 F1JSC 40 - (May 1-12,14-19,22-27,30-31)

   3 tx 2022-05-25 03:54 AC3V 7.040093 -22dB 0 FN10bt 5W F1JSC JN03ge 6235km 59deg
  112  2022-05-25 03:46 F1JSC 7.040153 -19dB 0 JN03ge 5W AC3V FN10bt 6235km 297deg


JN09 F5RAV 20 - (May 2-3,5,7)

   2 tx 2022-05-03 19:08 AC3V 14.097138 -28dB 1 FN10bt 5W F5RAV JN09vg 6035km 52deg
   2  2022-05-02 17:50 F5RAV 14.097096 -18dB 0 JN09vg 5W AC3V FN10 6002km 293deg


JN19 F4IEW 40 - (May 2-5)

   2 tx 2022-05-04 03:36 AC3V 7.040135 -17dB 1 FN10bt 5W F4IEW JN19da 6080km 52deg
  18  2022-05-04 03:28 F4IEW 7.040154 -13dB 1 JN19da 20W AC3V FN10 6047km 293deg


JN24 DK4NL 20 - (May 29-30)

   7 tx 2022-05-30 01:02 AC3V 14.097095 -14dB -1 FN10bt 5W F/DK4NL JN24eg 6454km 57deg
   4  2022-05-30 00:58 F/DK4NL 14.097025 -22dB -1 JN24eg 5W AC3V FN10bt 6454km 298deg


JN36 HB3XAI 15 - (May 25-27)

   1 tx 2022-05-27 18:16 AC3V 21.096106 -18dB 0 FN10bt 5W HB3XAI JN36 6517km 53deg
  14  2022-05-27 19:34 HB3XAI 21.096135 -22dB 0 JN36 5W AC3V FN10bt 6517km 298deg


JN37 HB9FXK 20 - (May 1-2,5,8,10,13-14,16-19,26-27,29)

   2 tx 2022-05-26 05:22 AC3V 14.097083 -24dB 0 FN10bt 5W HB9FXK JN37te 6525km 52deg
  36  2022-05-26 05:10 HB9FXK 14.097078 -23dB 0 JN37te 2W AC3V FN10bt 6525km 298deg


JN39 DL9DAT 40 - (May 1,3-8,14,16,22-27)

  19 tx 2022-05-07 05:04 AC3V 7.040138 -24dB -2 FN10bt 5W DL9DAT JN39xv 6409km 50deg
  91  2022-05-07 05:06 DL9DAT 7.039998 -17dB 3 JN39xv 5W AC3V FN10 6379km 296deg

   LX1GG 20,15 - (May 3-8,18,21-22,25-28,31)

  10 tx 2022-05-27 22:02 AC3V 14.097106 -19dB 0 FN10bt 5W LX1GG JN39bn 6307km 51deg
   1  2022-05-27 22:24 LX1GG 14.097093 -14dB 0 JN39bn 0.5W AC3V FN10bt 6307km 296deg
  40 tx 2022-05-06 22:12 AC3V 21.096137 -14dB 0 FN10bt 5W LX1GG JN39bn 6307km 51deg
   2  2022-05-06 20:54 LX1GG 21.096098 -22dB 0 JN39bn 0.5W AC3V FN10 6276km 295deg


JN45 IU1DZZ 15 - (May 4-5,18-25)

  13 tx 2022-05-22 21:54 AC3V 21.096098 -14dB 0 FN10bt 5W IU1DZZ JN45hk 6686km 54deg
  14  2022-05-22 21:52 IU1DZZ 21.096162 -11dB -1 JN45hk 5W AC3V FN10bt 6686km 299deg

   IW2DMO 15 - (May 1,3,22,25-27)

  13 tx 2022-05-03 12:54 AC3V 21.096160 -27dB 0 FN10bt 5W IW2DMO JN45uj 6761km 53deg
   1  2022-05-01 17:40 IW2DMO 21.096034 -23dB 0 JN45uj 5W AC3V FN10 6727km 299deg


JN47 DF1GU 40,20 - (May 1,7-8,17-22)

   2 tx 2022-05-01 03:44 AC3V 7.040133 -13dB 0 FN10bt 5W DF1GU JN47tp 6633km 51deg
   7  2022-05-01 04:16 DF1GU 7.040141 -21dB 0 JN47tp 1W AC3V FN10 6601km 298deg
  17 tx 2022-05-20 23:50 AC3V 14.097105 -19dB 0 FN10bt 5W DF1GU JN47tp 6633km 51deg
   7  2022-05-20 22:30 DF1GU 14.097132 -21dB 0 JN47tp 1W AC3V FN10bt 6633km 299deg


JN48 DJ1SP 20,15 - (May 1-3)

   5 tx 2022-05-01 22:50 AC3V 14.097128 -21dB 0 FN10bt 5W DJ1SP JN48nw 6532km 50deg
   8  2022-05-01 22:48 DJ1SP 14.097138 -18dB 0 JN48nw 2W AC3V FN10 6502km 297deg
   2 tx 2022-05-03 14:28 AC3V 21.096130 -27dB 0 FN10bt 5W DJ1SP JN48nw 6532km 50deg
   2  2022-05-02 14:54 DJ1SP 21.096138 -25dB 0 JN48nw 2W AC3V FN10 6502km 297deg

   DK2DB 40 - (May 1-12,14-27,30-31)

  50 tx 2022-05-01 02:24 AC3V 7.040129 -23dB 0 FN10bt 5W DK2DB JN48fw 6489km 50deg
  184  2022-05-01 02:26 DK2DB 7.040043 -23dB -1 JN48fw 5W AC3V FN10 6459km 297deg

   DL1GCD 20 - (May 1,3-10,19,21,23,25-27,29,31)

  64 tx 2022-05-01 22:30 AC3V 14.097140 -22dB -1 FN10bt 5W DL1GCD/2 JN48ar 6473km 51deg
   6  2022-05-01 16:28 DL1GCD 14.097073 -25dB 0 JN48ar 10W AC3V FN10 6442km 297deg

   DL5SFB 20,15 - (May 2-3,5,18,20,23,25-27)

  15 tx 2022-05-03 19:08 AC3V 14.097131 -20dB 0 FN10bt 5W DL5SFB JN48ok 6564km 51deg
   4  2022-05-03 19:10 DL5SFB 14.097016 -20dB 0 JN48ok 0.1W AC3V FN10 6533km 297deg
   3 tx 2022-05-02 17:04 AC3V 21.096134 -12dB 0 FN10bt 5W DL5SFB JN48ok 6564km 51deg
   1  2022-05-02 18:04 DL5SFB 21.096127 -23dB 0 JN48ok 0.2W AC3V FN10 6533km 297deg

   DL9GCW 40 - (May 1-12,14,26-28,30-31)

  35 tx 2022-05-02 03:56 AC3V 7.040210 -22dB -1 FN10bt 5W DL9GCW JN48vc 6619km 51deg
  126  2022-05-02 03:58 DL9GCW 7.040129 -13dB -1 JN48vc 1W AC3V FN10 6588km 298deg


JN49 DF7GB 40,20,15 - (May 1-11,13,16,18-22)

   9 tx 2022-05-08 03:24 AC3V 7.040133 -20dB 0 FN10bt 5W DF7GB JN49cx 6420km 49deg
   5  2022-05-08 04:20 DF7GB 7.040101 -11dB 0 JN49cx 5W AC3V FN10 6391km 296deg
  18 tx 2022-05-04 23:50 AC3V 14.097137 -16dB -1 FN10bt 5W DF7GB JN49cx 6420km 49deg
  17  2022-05-05 00:30 DF7GB 14.097096 -7dB 0 JN49cx 5W AC3V FN10 6391km 296deg
   9 tx 2022-05-07 15:54 AC3V 21.096143 -24dB 0 FN10bt 5W DF7GB JN49cx 6420km 49deg
  25  2022-05-07 15:34 DF7GB 21.096092 -25dB 0 JN49cx 5W AC3V FN10 6391km 296deg

   DH5SW 40 - (May 1-4,7-12,14)

  33 tx 2022-05-11 03:44 AC3V 7.040133 -14dB -1 FN10bt 5W DH5SW JN49jl 6483km 50deg
  15  2022-05-11 03:46 DH5SW 7.040201 -20dB 0 JN49jl 5W AC3V FN10 6453km 297deg

   DL8FCL 20,15 - (May 1,3,6,13,18-19,23-27,31)

  17 tx 2022-05-25 03:30 AC3V 14.097076 -13dB 0 FN10bt 5W DL8FCL JN49jx 6458km 49deg
   1  2022-05-25 05:42 DL8FCL 14.097047 -19dB 0 JN49jx 5W AC3V FN10bt 6458km 297deg
   2 tx 2022-05-27 23:14 AC3V 21.096078 -29dB 0 FN10bt 5W DL8FCL JN49jx 6458km 49deg
   2  2022-05-18 23:34 DL8FCL 21.096040 -10dB 0 JN49jx 5W AC3V FN10bt 6458km 297deg

   DL8ROA 20 - (May 29)

   4 tx 2022-05-29 20:28 AC3V 14.097104 -19dB 0 FN10bt 5W DL8ROA JN49hx 6447km 49deg
  11  2022-05-29 20:26 DL8ROA 14.097022 -21dB -1 JN49hx 5W AC3V FN10bt 6447km 297deg


JN55 IZ3ATV 40,20,15 - (May 3-8,10)

   6 tx 2022-05-10 02:28 AC3V 7.040140 -15dB 1 FN10bt 5W IZ3ATV JN55vk 6899km 53deg
   6  2022-05-10 02:44 IZ3ATV 7.040116 -27dB 1 JN55vk 5W AC3V FN10 6866km 300deg
   7 tx 2022-05-04 23:50 AC3V 14.097154 -14dB 0 FN10bt 5W IZ3ATV JN55vk 6899km 53deg
   1  2022-05-05 00:20 IZ3ATV 14.097047 -17dB 1 JN55vk 5W AC3V FN10 6866km 300deg
   6 tx 2022-05-03 20:24 AC3V 21.096158 -27dB 3 FN10bt 5W IZ3ATV JN55vk 6899km 53deg
   6  2022-05-03 21:34 IZ3ATV 21.096093 -8dB 0 JN55vk 5W AC3V FN10 6866km 300deg


JN58 DG7RJ 20,15 - (May 1-10,12,14-15,17-19,21-27,31)

  24 tx 2022-05-26 00:40 AC3V 14.097106 -21dB 1 FN10bt 5W DG7RJ JN58th 6727km 50deg
  33  2022-05-26 00:44 DG7RJ 14.097169 -20dB 0 JN58th 2W AC3V FN10bt 6727km 300deg
   3 tx 2022-05-08 15:54 AC3V 21.096131 -30dB 1 FN10bt 5W DG7RJ JN58th 6727km 50deg
   1  2022-05-22 22:14 DG7RJ 21.096169 -24dB 0 JN58th 2W AC3V FN10bt 6727km 300deg

   DJ0CC 20 - (May 1)

   5 tx 2022-05-01 22:50 AC3V 14.097132 -16dB 0 FN10bt 5W DJ0CC JN58ag 6627km 50deg
   3  2022-05-01 22:56 DJ0CC 14.097126 -10dB 0 JN58ag 5W AC3V FN10 6596km 298deg

   DL2JA 40 - (May 1-12,14-28,30-31)

  54 tx 2022-05-02 03:44 AC3V 7.040134 -17dB 1 FN10bt 5W DL2JA JN58vk 6731km 50deg
  93  2022-05-02 03:46 DL2JA 7.040147 -19dB 0 JN58vk 1W AC3V FN10 6701km 299deg

   DL2UD 20 - (May 1,7-8,15,21-22,27,29)

  10 tx 2022-05-29 19:22 AC3V 14.097108 -25dB 0 FN10bt 5W DL2UD JN58vj 6733km 50deg
  39  2022-05-29 19:20 DL2UD 14.097092 -10dB 0 JN58vj 20W AC3V FN10bt 6733km 300deg


JN59 DB1NN 20 - (May 4,6,11,15-18,24-26,29,31)

   8 tx 2022-05-06 20:10 AC3V 14.097139 -27dB 0 FN10bt 5W DB1NN JN59mn 6622km 49deg
  28  2022-05-06 19:56 DB1NN 14.097161 -19dB 0 JN59mn 5W AC3V FN10 6593km 298deg

   DK8NA 20 - (May 1,3,21-22)

  12 tx 2022-05-03 23:08 AC3V 14.097142 -21dB 0 FN10bt 5W DK8NA JN59mr 6613km 49deg
   5  2022-05-03 23:10 DK8NA 14.097210 -23dB 0 JN59mr 2W AC3V FN10 6585km 298deg

   DL1NT 20 - (May 7,9)

   2 tx 2022-05-09 23:20 AC3V 14.097125 -28dB 0 FN10bt 5W DL1NT JN59jx 6584km 48deg
   3  2022-05-09 23:00 DL1NT 14.097106 -15dB 0 JN59jx 5W AC3V FN10 6556km 297deg

   DL4TOM 15 - (May 22-27)

   5 tx 2022-05-25 21:20 AC3V 21.096096 -24dB 0 FN10bt 5W DL4TOM JN59it 6588km 49deg
   8  2022-05-25 12:54 DL4TOM 21.096104 -22dB 1 JN59it 2W AC3V FN10bt 6588km 298deg


JN63 IZ6QQT 15 - (May 1-8,11,13-14,16,18-19,22-27)

  27 tx 2022-05-25 15:56 AC3V 21.096064 -23dB 0 FN10bt 5W IZ6QQT JN63hr 7055km 54deg
  15  2022-05-25 14:34 IZ6QQT 21.096150 -26dB 0 JN63hr 0.5W AC3V FN10bt 7055km 302deg


JN72 IK6ZEW 20 - (May 5-6,10,17-20,23,25-27,31)

  20 tx 2022-05-17 23:58 AC3V 14.097130 -21dB 0 FN10bt 5W IK6ZEW JN72ck 7241km 54deg
   4  2022-05-17 23:52 IK6ZEW 14.097069 -21dB 0 JN72ck 0.1W AC3V FN10bt 7241km 304deg


JN86 S58AT 15 - (May 2)

   2 tx 2022-05-02 13:54 AC3V 21.096131 -22dB 0 FN10bt 5W S58AT JN86ap 7107km 50deg
   1  2022-05-02 11:34 S58AT 21.096154 -27dB -1 JN86ap 5W AC3V FN10 7077km 302deg


JO00 G3JKF 80,40,20 - (May 1-4,6-12,14-18,20,24-27,31)

   3 tx 2022-05-03 04:08 AC3V 3.570133 -21dB 0 FN10bt 5W G3JKF JO00bs 5861km 51deg
   2  2022-05-03 04:14 G3JKF 3.570156 -27dB 0 JO00bs 5W AC3V FN10 5830km 291deg
   1 tx 2022-05-20 03:58 AC3V 7.040102 -20dB 0 FN10bt 5W G3JKF JO00bs 5861km 51deg
  49  2022-05-20 04:04 G3JKF 7.040162 -25dB 0 JO00bs 2W AC3V FN10bt 5861km 291deg
   4 tx 2022-05-01 11:36 AC3V 14.097135 -25dB 0 FN10bt 5W G3JKF JO00bs 5861km 51deg
  34  2022-05-01 10:50 G3JKF 14.097154 -24dB 0 JO00bs 5W AC3V FN10 5830km 291deg


JO01 G3SPJ 20 - (May 1,8-9,15-16,19-20,23-26)

  17 tx 2022-05-26 02:08 AC3V 14.097098 -13dB 0 FN10bt 5W G3SPJ JO01bl 5833km 50deg
  45  2022-05-26 02:10 G3SPJ 14.097181 -24dB 0 JO01bl 0.2W AC3V FN10bt 5833km 291deg

   G4WNF 40,20 - (May 1,16-17,24-28)

   6 tx 2022-05-01 02:24 AC3V 7.040133 -20dB 0 FN10bt 5W G4WNF JO01bl 5833km 50deg
  23  2022-05-01 02:26 G4WNF 7.040078 -22dB -1 JO01bl 5W AC3V FN10 5803km 290deg
  10 tx 2022-05-25 00:50 AC3V 14.097106 -15dB 0 FN10bt 5W G4WNF JO01bl 5833km 50deg
  53  2022-05-25 00:54 G4WNF 14.097075 -13dB 0 JO01bl 5W AC3V FN10bt 5833km 291deg

   G6TOT 20 - (May 1,7)

   1 tx 2022-05-01 22:30 AC3V 14.097135 -23dB -1 FN10bt 5W G6TOT JO01gi 5865km 50deg
   2  2022-05-01 20:30 G6TOT 14.097097 -13dB 0 JO01gi 2W AC3V FN10 5835km 290deg

   G8AXA 20,15 - (May 2-11,13,16-17,20,22-27,29-31)

  21 tx 2022-05-06 12:10 AC3V 14.097113 -24dB -2 FN10bt 5W G8AXA JO01bi 5838km 50deg
  25  2022-05-06 12:30 G8AXA 14.097122 -25dB -1 JO01bi 0.5W AC3V FN10 5807km 290deg
   1 tx 2022-05-04 17:14 AC3V 21.096105 -23dB -2 FN10bt 5W G8AXA JO01bi 5838km 50deg
  13  2022-05-04 17:54 G8AXA 21.096130 -21dB -1 JO01bi 0.5W AC3V FN10 5807km 290deg

   M0PWX 20 - (May 1-4,6,8-9,25)

  13 tx 2022-05-01 23:10 AC3V 14.097127 -15dB 0 FN10bt 5W M0PWX JO01 5887km 50deg
   6  2022-05-02 22:50 M0PWX 14.097162 -16dB 0 JO01ij 1W AC3V FN10 5844km 291deg

   M0XDC 20 - (May 1,6-7,13)

   9 tx 2022-05-07 23:10 AC3V 14.097134 -17dB -1 FN10bt 5W M0XDC JO01dq 5835km 50deg
   1  2022-05-13 22:50 M0XDC 14.097100 -17dB 0 JO01dq 5W AC3V FN10bt 5835km 291deg

   M1EGP 20 - (May 1,15)

   1 tx 2022-05-01 23:20 AC3V 14.097139 -25dB 0 FN10bt 5W M1EGP JO01gd 5873km 50deg
   1  2022-05-15 01:10 M1EGP 14.097098 -11dB 0 JO01gd 10W AC3V FN10bt 5873km 291deg


JO10 ON4LEY 20 - (May 1,5)

   1 tx 2022-05-01 11:36 AC3V 14.097139 -24dB 0 FN10bt 5W ON4LEY JO10pr 6069km 50deg
   1  2022-05-05 10:16 ON4LEY 14.097067 -26dB 0 JO10pr 5W AC3V FN10 6039km 293deg


JO11 PA0RDT 40 - (May 1-4,6-7,10,25-26)

  17 tx 2022-05-02 03:56 AC3V 7.040107 -21dB 0 FN10bt 5W PA0RDT JO11tm 6056km 49deg
   2  2022-05-02 03:58 PA0RDT 7.040067 -23dB -1 JO11tm 1W AC3V FN10 6027km 292deg


JO20 ON4EDG 15 - (May 2)

   1 tx 2022-05-02 13:12 AC3V 21.096136 -23dB 0 FN10bt 5W ON4EDG JO20hx 6144km 49deg
   1  2022-05-02 13:20 ON4EDG 21.096049 -18dB 2 JO20hx 10W AC3V FN10 6114km 293deg

   ON4WS 40,20 - (May 1-19,21-31)

  36 tx 2022-05-11 04:24 AC3V 7.040130 -19dB 0 FN10bt 5W ON4WS JO20hi 6172km 50deg
  17  2022-05-11 04:32 ON4WS 7.040127 -24dB 0 JO20hi 1W AC3V FN10 6142km 294deg
  97 tx 2022-05-05 22:50 AC3V 14.097125 -10dB 0 FN10bt 5W ON4WS JO20hi 6172km 50deg
  16  2022-05-05 22:52 ON4WS 14.097123 -16dB 0 JO20hi 0.5W AC3V FN10 6142km 294deg

   ON7AN 20 - (May 1,3-6,11,23-27)

   6 tx 2022-05-25 08:30 AC3V 14.097098 -21dB 0 FN10bt 5W ON7AN JO20ek 6152km 50deg
  37  2022-05-25 05:24 ON7AN 14.097172 -25dB 0 JO20ek 0.5W AC3V FN10bt 6152km 294deg

   ON8EC 20 - (May 2-3)

   2 tx 2022-05-03 21:00 AC3V 14.097138 -18dB 0 FN10bt 5W ON8EC JO20gw 6140km 50deg
   5  2022-05-02 20:10 ON8EC 14.097180 -19dB 0 JO20gw 5W AC3V FN10 6111km 293deg

   PA3AQR 20 - (May 5-6)

   3 tx 2022-05-05 22:50 AC3V 14.097047 -18dB 0 FN10bt 5W PA3AQR JO20xw 6231km 49deg
   2  2022-05-05 22:30 PA3AQR 14.097183 -20dB 0 JO20xw 5W AC3V FN10 6202km 294deg


JO21 ON7KB 20,15 - (May 1-14,30-31)

  49 tx 2022-05-04 22:10 AC3V 14.097094 -27dB 0 FN10bt 5W ON7KB JO21ei 6111km 49deg
  54  2022-05-04 22:08 ON7KB 14.097095 -1dB -1 JO21ei 5W AC3V FN10 6082km 293deg
  20 tx 2022-05-07 19:32 AC3V 21.096142 -24dB 0 FN10bt 5W ON7KB JO21ei 6111km 49deg
  43  2022-05-07 19:34 ON7KB 21.096091 -5dB -1 JO21ei 5W AC3V FN10 6082km 293deg

   PA1RA 20 - (May 27)

   1 tx 2022-05-27 22:02 AC3V 14.097062 -17dB 0 FN10bt 5W PA1RA JO21rl 6174km 49deg
   1  2022-05-27 22:00 PA1RA 14.097037 -15dB 0 JO21rl 5W AC3V FN10bt 6174km 294deg

   PA3EYH 20 - (May 4-5,9,18-19,24)

   3 tx 2022-05-09 19:04 AC3V 14.097138 -18dB 0 FN10bt 5W PA3EYH JO21ox 6136km 48deg
   8  2022-05-09 19:16 PA3EYH 14.097115 -24dB 0 JO21ox 0.5W AC3V FN10 6108km 293deg

   PA3HFN 20 - (May 27)

   2 tx 2022-05-27 18:52 AC3V 14.097113 -27dB 0 FN10bt 5W PA3HFN JO21ox 6136km 48deg
   3  2022-05-27 18:50 PA3HFN 14.097088 -24dB 0 JO21ox 1W AC3V FN10bt 6136km 294deg

   PA3JWC 20 - (May 25)

   1 tx 2022-05-25 09:00 AC3V 14.097081 -19dB 0 FN10bt 5W PA3JWC JO21px 6141km 48deg
   4  2022-05-25 08:56 PA3JWC 14.097118 -27dB 0 JO21px 0.5W AC3V FN10bt 6141km 294deg

   PB0AIC 40 - (May 1-2,4,7)

   7 tx 2022-05-02 03:56 AC3V 7.040144 -24dB 0 FN10bt 5W PB0AIC JO21fv 6092km 48deg
   1  2022-05-01 22:00 PB0AIC 7.040088 -26dB 0 JO21fv 5W AC3V FN10 6064km 293deg

   PD2LEO 20 - (May 22,24-26,29)

   1 tx 2022-05-29 21:28 AC3V 14.097116 -26dB 0 FN10bt 5W PD2LEO JO21wr 6189km 48deg
  18  2022-05-29 21:26 PD2LEO 14.097037 -10dB 0 JO21wr 5W AC3V FN10bt 6189km 294deg

   PD5GEA 20 - (May 4,8)

   3 tx 2022-05-04 19:32 AC3V 14.097131 -25dB 0 FN10bt 5W PD5GEA JO21bt 6075km 49deg
   2  2022-05-04 19:30 PD5GEA 14.097102 -13dB 0 JO21bt 5W AC3V FN10 6046km 292deg

   PD9FDG 20 - (May 17,24,27,29,31)

   2 tx 2022-05-31 19:44 AC3V 14.097120 -29dB 0 FN10bt 10W PD9FDG JO21wx 6177km 48deg
   4  2022-05-29 19:50 PD9FDG 14.097183 -23dB -1 JO21wx 5W AC3V FN10bt 6177km 294deg

   PE1PUX 20 - (May 1,8)

   4 tx 2022-05-08 21:30 AC3V 14.097140 -21dB 0 FN10bt 5W PE1PUX JO21wa 6221km 49deg
   4  2022-05-08 19:48 PE1PUX 14.097033 -23dB -1 JO21wa 5W AC3V FN10 6193km 294deg


JO22 PA1EL 20 - (May 6,9,18-19,21-22,24,26)

  20 tx 2022-05-09 21:40 AC3V 14.097150 -16dB 0 FN10bt 5W PA1EL JO22oa 6134km 48deg
   6  2022-05-09 21:50 PA1EL 14.097018 -12dB 0 JO22oa 0.5W AC3V FN10 6106km 293deg

   PA2W 20,15 - (May 1-3,5-6,14-15,24,27)

   5 tx 2022-05-03 19:08 AC3V 14.097159 -16dB 0 FN10bt 5W PA2W JO22lf 6109km 48deg
  16  2022-05-03 19:10 PA2W 14.097020 -15dB 0 JO22lf 5W AC3V FN10 6081km 293deg
   1 tx 2022-05-27 10:32 AC3V 21.096143 -22dB 0 FN10bt 5W PA2W JO22lf 6109km 48deg
   2  2022-05-24 14:24 PA2W 21.096090 -11dB 0 JO22lf 5W AC3V FN10bt 6109km 293deg

   PD0JOR 40,20 - (May 6-8)

   2 tx 2022-05-07 03:34 AC3V 7.040130 -28dB 0 FN10bt 5W PD0JOR JO22jp 6080km 48deg
   8  2022-05-07 04:26 PD0JOR 7.040004 -24dB 0 JO22jp 0.5W AC3V FN10 6053km 292deg
   4 tx 2022-05-06 19:30 AC3V 14.097130 -23dB 0 FN10bt 5W PD0JOR JO22jp 6080km 48deg
  10  2022-05-06 19:50 PD0JOR 14.097002 -25dB 0 JO22jp 0.5W AC3V FN10 6053km 292deg

   PH0TRA 20 - (May 3,5-6,8-10,13,16,29,31)

  20 tx 2022-05-05 23:24 AC3V 14.097143 -21dB 0 FN10bt 5W PH0TRA JO22io 6077km 48deg
   3  2022-05-03 23:24 PH0TRA 14.097059 -14dB -1 JO22io 1W AC3V FN10 6050km 292deg


JO30 DH1TS 40 - (May 1,3-4,6)

   3 tx 2022-05-06 05:10 AC3V 7.040140 -22dB 0 FN10bt 5W DH1TS JO30pp 6329km 49deg
  13  2022-05-06 05:00 DH1TS 7.040094 -7dB 0 JO30pp 2W AC3V FN10 6300km 295deg


JO31 DC5AL 20 - (May 1,3-11,13-14,16-27,29-31)

  122 tx 2022-05-26 23:50 AC3V 14.097108 -11dB -1 FN10bt 5W DC5AL-R JO31lk 6270km 48deg
   4  2022-05-26 23:10 DC5AL 14.097093 -23dB -2 JO31lk 0.5W AC3V FN10bt 6270km 295deg

   DH8DL 20 - (May 8)

   8 tx 2022-05-08 21:50 AC3V 14.097129 -15dB 1 FN10bt 5W DH8DL JO31ok 6286km 48deg
   1  2022-05-08 21:48 DH8DL 14.097065 -8dB 1 JO31ok 5W AC3V FN10 6258km 295deg

   DK1BL 20 - (May 1-10,13-27,29-30)

  61 tx 2022-05-09 20:48 AC3V 14.097133 -23dB -1 FN10bt 5W DK1BL/2 JO31fh 6245km 48deg
  295  2022-05-09 20:50 DK1BL 14.097007 -16dB 0 JO31hh 5W AC3V FN10 6227km 294deg

   DK8JP 40,20 - (May 1-31)

  13 tx 2022-05-06 03:50 AC3V 7.040132 -20dB 0 FN10bt 5W DK8JP JO31gk 6244km 48deg
   9  2022-05-06 03:56 DK8JP 7.040024 -26dB -1 JO31gk 1W AC3V FN10 6216km 294deg
  171 tx 2022-05-17 01:08 AC3V 14.097094 -20dB 1 FN10bt 5W DK8JP/2 JO31gk 6244km 48deg
  171 tx 2022-05-17 01:08 AC3V 14.097098 -10dB 0 FN10bt 5W DK8JP JO31gk 6244km 48deg
  154  2022-05-17 01:10 DK8JP 14.097025 -18dB 2 JO31gk 1W AC3V FN10bt 6244km 295deg

   DL2YED 20 - (May 7-8,30)

   4 tx 2022-05-07 18:30 AC3V 14.097140 -19dB 0 FN10bt 5W DL2YED JO31op 6276km 48deg
   2  2022-05-07 18:50 DL2YED 14.097034 -24dB 0 JO31op 5W AC3V FN10 6249km 294deg

   PA0MLC 20 - (May 1-8,11,13-14,16-17,29-31)

  57 tx 2022-05-03 22:40 AC3V 14.097129 -6dB 0 FN10bt 5W PA0MLC JO31aw 6190km 48deg
  53  2022-05-03 22:44 PA0MLC 14.097146 -7dB 0 JO31aw 2W AC3V FN10 6162km 293deg

   PA3GSH 15 - (May 3-8)

  10 tx 2022-05-06 13:20 AC3V 21.096173 -29dB 0 FN10bt 5W PA3GSH JO31au 6193km 48deg
   7  2022-05-06 13:14 PA3GSH 21.096139 -24dB 0 JO31au 5W AC3V FN10 6166km 294deg


JO32 PE1AHJ 20 - (May 6,9)

   1 tx 2022-05-06 16:50 AC3V 14.097130 -26dB 0 FN10bt 5W PE1AHJ JO32bc 6187km 48deg
   2  2022-05-06 17:08 PE1AHJ 14.097143 -24dB 0 JO32bc 5W AC3V FN10 6160km 293deg

   PE1ATN 20 - (May 1,4,9-11)

  10 tx 2022-05-09 15:52 AC3V 14.097171 -25dB 0 FN10bt 5W PE1ATN JO32fd 6206km 48deg
   4  2022-05-10 11:10 PE1ATN 14.097035 -15dB 0 JO32fd 5W AC3V FN10 6179km 294deg


JO33 PA1SDB 40 - (May 1-2)

   5 tx 2022-05-01 03:44 AC3V 7.040130 -17dB 0 FN10bt 5W PA1SDB JO33kh 6178km 46deg
  18  2022-05-01 03:48 PA1SDB 7.040013 -20dB 0 JO33kh 5W AC3V FN10 6153km 293deg


JO38 LA1ZM 20 - (May 3-5,7-10,18-19,22-23,27-31)

  46 tx 2022-05-27 18:52 AC3V 14.097101 -23dB 0 FN10bt 5W LA1ZM JO38ig 5960km 41deg
   1  2022-05-27 22:00 LA1ZM 14.097169 -32dB -1 JO38ig 0.1W AC3V FN10bt 5960km 291deg


JO40 DL3EL 20,15 - (May 1-10,13,16-19,21-27,29,31)

  97 tx 2022-05-08 23:10 AC3V 14.097136 -14dB 0 FN10bt 5W DL3EL JO40hd 6439km 49deg
   4  2022-05-08 23:08 DL3EL 14.097100 -15dB 0 JO40hd 1W AC3V FN10 6410km 296deg
  42 tx 2022-05-22 22:42 AC3V 21.096106 -15dB 1 FN10bt 5W DL3EL JO40hd 6439km 49deg
   4  2022-05-22 23:14 DL3EL 21.096096 -23dB -1 JO40hd 1W AC3V FN10bt 6439km 297deg

   DL4ZBE 40,20 - (May 15,17-18,21,23-27,29-31)

   1 tx 2022-05-17 03:38 AC3V 7.040097 -22dB 0 FN10bt 5W DL4ZBE JO40 6443km 49deg
   1  2022-05-30 03:04 DL4ZBE 7.040137 -24dB 0 JO40ba 5W AC3V FN10bt 6413km 297deg
  18 tx 2022-05-27 22:50 AC3V 14.097104 -7dB 0 FN10bt 5W DL4ZBE JO40 6443km 49deg
   6  2022-05-27 23:40 DL4ZBE 14.097128 -22dB 0 JO40ba 5W AC3V FN10bt 6413km 297deg


JO42 DL3YAV 40 - (May 6,27)

   1 tx 2022-05-27 03:08 AC3V 7.040096 -18dB 0 FN10bt 5W DL3YAV JO42gb 6339km 47deg
   2  2022-05-06 03:30 DL3YAV 7.040122 -19dB 0 JO42gb 5W AC3V FN10 6313km 295deg

   DL4XJ 20,15 - (May 2-5,18,20,24-27)

   1 tx 2022-05-26 05:02 AC3V 14.097117 -17dB 0 FN10bt 5W DL4XJ JO42un 6386km 46deg
   9  2022-05-26 07:00 DL4XJ 14.097084 -15dB -1 JO42un 1W AC3V FN10bt 6386km 296deg
   1 tx 2022-05-03 17:14 AC3V 21.096161 -27dB 0 FN10bt 5W DL4XJ JO42un 6386km 46deg
  14  2022-05-04 18:14 DL4XJ 21.096072 -26dB -1 JO42un 1W AC3V FN10 6361km 295deg


JO43 DF5WXF 20 - (May 15-16,24,31)

   1 tx 2022-05-31 19:44 AC3V 14.097121 -19dB 0 FN10bt 10W DF5WXF JO43rn 6322km 45deg
   5  2022-05-24 18:10 DF5WXF 14.096999 -8dB 0 JO43rn 5W AC3V FN10bt 6322km 295deg


JO45 OZ1LNR 20 - (May 1-2,31)

   2 tx 2022-05-01 11:36 AC3V 14.097141 -25dB 0 FN10bt 5W OZ1LNR JO45sb 6257km 43deg
   1  2022-05-02 15:56 OZ1LNR/6 14.097032 -11dB 0 JO45sb 10W AC3V FN10 6235km 294deg


JO50 DH6NAN 20 - (May 5,19,25)

   1 tx 2022-05-25 02:44 AC3V 14.097092 -18dB 0 FN10bt 5W DH6NAN JO50wh 6634km 48deg
   7  2022-05-25 02:40 DH6NAN 14.097182 -11dB 0 JO50wh 5W AC3V FN10bt 6634km 299deg


JO52 DB2OM 20 - (May 3-6,9-10,31)

   5 tx 2022-05-06 20:30 AC3V 14.097135 -21dB -1 FN10bt 5W DB2OM JO52ba 6438km 47deg
  10  2022-05-06 19:56 DB2OM 14.097130 -20dB 0 JO52ba 5W AC3V FN10 6412km 296deg

   DC1OV 20 - (May 5-6)

   1 tx 2022-05-05 22:24 AC3V 14.097137 -20dB 0 FN10bt 5W DC1OV JO52di 6431km 46deg
   1  2022-05-06 22:30 DC1OV 14.097131 -20dB 0 JO52di 5W AC3V FN10 6406km 296deg


JO59 LB5SJ 20 - (May 23,25-26)

   2 tx 2022-05-26 00:50 AC3V 14.097102 -22dB 0 FN10bt 5W LB5SJ JO59kw 6113km 38deg
   6  2022-05-26 01:50 LB5SJ 14.097118 -24dB 0 JO59kw 5W AC3V FN10bt 6113km 292deg


JO60 DG0JK 20 - (May 8)

   2 tx 2022-05-08 22:50 AC3V 14.097130 -20dB 0 FN10bt 5W DG0JK JO60or 6694km 47deg
   1  2022-05-08 20:50 DG0JK 14.097101 -8dB 0 JO60or 5W AC3V FN10 6668km 299deg


JO65 OZ1IDG 20 - (May 5,7-8,11,15-21,23-27,29-31)

  29 tx 2022-05-08 21:50 AC3V 14.097149 -21dB 0 FN10bt 5W OZ1IDG JO65bg 6395km 42deg
  116  2022-05-08 21:48 OZ1IDG 14.097083 -12dB 0 JO65bg 5W AC3V FN10 6375km 295deg

   OZ1LIF 20 - (May 1-6,8-9,15-27,29,31)

  23 tx 2022-05-08 22:28 AC3V 14.097145 -28dB 0 FN10bt 5W OZ1LIF JO65eh 6407km 42deg
  76  2022-05-08 22:30 OZ1LIF 14.097078 -13dB 0 JO65eh 0.5W AC3V FN10 6387km 296deg

   OZ2JBR 40,20,15 - (May 1-13,15-16,18-19,21-27,30-31)

   5 tx 2022-05-02 01:26 AC3V 7.040127 -14dB 1 FN10bt 5W OZ2JBR JO65di 6400km 42deg
  12  2022-05-02 01:38 OZ2JBR 7.040086 -17dB 0 JO65di 5W AC3V FN10 6380km 295deg
  42 tx 2022-05-25 00:50 AC3V 14.097092 -8dB 0 FN10bt 5W OZ2JBR JO65di 6400km 42deg
  31  2022-05-25 01:00 OZ2JBR 14.097088 -7dB 0 JO65di 5W AC3V FN10bt 6400km 296deg
  18 tx 2022-05-25 22:52 AC3V 21.096097 -11dB -1 FN10bt 5W OZ2JBR JO65di 6400km 42deg
  52  2022-05-25 22:54 OZ2JBR 21.096115 -24dB 0 JO65di 5W AC3V FN10bt 6400km 296deg

   OZ7IT 40,20,15 - (May 1-31)

  30 tx 2022-05-06 03:50 AC3V 7.040129 -27dB 0 FN10bt 5W OZ7IT JO65df 6406km 42deg
  26  2022-05-06 03:52 OZ7IT 7.040061 -20dB 0 JO65df 5W AC3V FN10 6386km 296deg
  192 tx 2022-05-04 23:50 AC3V 14.097132 -17dB 0 FN10bt 5W OZ7IT JO65df 6406km 42deg
  183  2022-05-04 23:48 OZ7IT 14.097142 -9dB 0 JO65df 5W AC3V FN10 6386km 296deg
  44 tx 2022-05-06 13:20 AC3V 21.096132 -15dB 0 FN10bt 5W OZ7IT JO65df 6406km 42deg
  26  2022-05-06 13:14 OZ7IT 21.096130 -28dB 0 JO65df 5W AC3V FN10 6386km 296deg


JO99 SM0WCF 20 - (May 9,18,26)

   9 tx 2022-05-26 06:10 AC3V 14.097099 -14dB 0 FN10bt 5W SM0WCF JO99ah 6507km 37deg
   4  2022-05-26 06:12 SM0WCF 14.097102 -22dB 0 JO99ah 5W AC3V FN10bt 6507km 298deg


KG01 ZS3D 40 - (May 1-4,7-12,14-25,27-28,30-31)

  21 tx 2022-05-01 05:30 AC3V 7.040135 -24dB -1 FN10bt 5W ZS3D KG01 12728km 107deg
  80  2022-05-01 05:32 ZS3D 7.040035 -23dB 0 KG01 5W AC3V FN10 12650km 305deg

   ZS3RF 40 - (May 1-12,14,16-22,25-27,30-31)

  17 tx 2022-05-09 05:26 AC3V 7.040130 -25dB 0 FN10bt 5W ZS3RF KG01 12728km 107deg
  150  2022-05-09 05:24 ZS3RF 7.040055 -19dB 0 KG01pm 5W AC3V FN10 12674km 305deg


KM71 4Z4TJ 20 - (May 19,25,27-28,31)

   4 tx 2022-05-25 03:30 AC3V 14.097136 -10dB 0 FN10bt 5W 4Z4TJ KM71jf 9437km 52deg
   3  2022-05-25 05:20 4Z4TJ 14.097039 -19dB 1 KM71jf 5W AC3V FN10bt 9437km 315deg


LG89 3B8DU 20 - (May 2,23,25)

   1 tx 2022-05-25 03:30 AC3V 14.097101 -25dB -1 FN10bt 5W 3B8DU LG89ux 15237km 75deg
   6  2022-05-23 11:30 3B8DU 14.097102 -20dB 1 LG89ux 5W AC3V FN10bt 15237km 309deg


OF78 VK6BMT 20 - (May 2,6,20-21)

   2 tx 2022-05-02 11:10 AC3V 14.097135 -24dB 1 FN10bt 5W VK6BMT OF78ve 18437km 305deg
   3  2022-05-02 11:48 VK6BMT 14.097100 -23dB 0 OF78ve 5W AC3V FN10 18516km 46deg

   VK6CQ 20 - (May 1-3,8,15,17)

   3 tx 2022-05-08 12:44 AC3V 14.097135 -26dB 0 FN10bt 5W VK6CQ OF78 18471km 308deg
   5  2022-05-08 12:20 VK6CQ 14.097033 -14dB -1 OF78wa 5W AC3V FN10 18523km 47deg


QE29 VK7CMV 20 - (May 1-3)

   5 tx 2022-05-03 10:24 AC3V 14.097136 -13dB 0 FN10bt 5W VK7CMV QE29od 16428km 255deg
   4  2022-05-03 10:30 VK7CMV 14.097160 -19dB 0 QE29od 1W AC3V FN10 16487km 77deg


QE38 VK7BO 40,20 - (May 1,3-5,19)

  11 tx 2022-05-05 07:32 AC3V 7.040133 -16dB 0 FN10bt 5W VK7BO QE38mo 16294km 254deg
   9  2022-05-05 07:40 VK7BO 7.040199 -23dB 0 QE38mo 5W AC3V FN10 16351km 77deg
   6 tx 2022-05-04 09:48 AC3V 14.097140 -17dB 0 FN10bt 5W VK7BO QE38mo 16294km 254deg
   1  2022-05-01 10:50 VK7BO 14.097195 -10dB 0 QE38mo 5W AC3V FN10 16351km 77deg


QF12 VK3ABV 20 - (May 7,9,11,13)

   5 tx 2022-05-09 09:30 AC3V 14.097156 -18dB 0 FN10bt 5W VK3ABV QF12vk 16440km 262deg
   1  2022-05-09 11:08 VK3ABV 14.097080 -28dB 1 QF12vk 1W AC3V FN10 16504km 72deg


QF22 VK3KCX 10 - (May 5-7,13,21)

   1 tx 2022-05-21 23:24 AC3V 28.126119 -20dB 1 FN10bt 5W VK3KCX/1 QF22qd 16319km 261deg
  10  2022-05-21 23:18 VK3KCX/1 28.126032 -10dB 1 QF22qd 50W AC3V FN10bt 16319km 71deg

   VK3LU 20 - (May 2-5,7,9,11,13,16-17,25,31)

  13 tx 2022-05-17 10:42 AC3V 14.097101 -19dB 0 FN10bt 5W VK3LU QF22rs 16289km 262deg
   1  2022-05-16 08:20 VK3LU 14.097160 -27dB 0 QF22rs 1W AC3V FN10bt 16289km 70deg

   VK3QD 20 - (May 13-15,19,21-25,30)

   2 tx 2022-05-23 06:08 AC3V 14.097123 -23dB 0 FN10bt 5W VK3QD QF22ik 16363km 262deg
  15  2022-05-23 05:58 VK3QD 14.097059 -12dB 0 QF22ik 2W AC3V FN10bt 16363km 71deg


QF55 VK2NJP 20 - (May 3,14)

   1 tx 2022-05-03 10:24 AC3V 14.097180 -20dB 0 FN10bt 5W VK2NJP QF55hc 15761km 263deg
   4  2022-05-03 10:50 VK2NJP 14.097057 -18dB 0 QF55hc 0.5W AC3V FN10 15826km 67deg

   VK2YN 20 - (May 3,14-15)

   3 tx 2022-05-15 13:30 AC3V 14.097105 -16dB 0 FN10bt 5W VK2YN QF55if 15749km 263deg
   1  2022-05-14 07:04 VK2YN 14.097096 -25dB 0 QF55if 1W AC3V FN10bt 15749km 66deg


QF56 VK2AAA 20 - (May 1-7,9,11-14,21)

  20 tx 2022-05-01 11:48 AC3V 14.097138 -26dB 0 FN10bt 5W VK2AAA QF56og 15659km 264deg
  37  2022-05-01 11:50 VK2AAA 14.097097 -20dB 1 QF56og 5W AC3V FN10 15725km 65deg


QG51 VK4LEW 20 - (May 5,14,24)

   1 tx 2022-05-05 10:52 AC3V 14.097132 -19dB 0 FN10bt 5W VK4LEW QG51wh 15341km 271deg
   6  2022-05-14 07:16 VK4LEW 14.097075 -18dB 0 QG51wh 5W AC3V FN10bt 15341km 60deg


QG62 VK4IIO 20 - (May 1,3-4)

   1 tx 2022-05-03 11:10 AC3V 14.097132 -20dB 0 FN10bt 5W VK4IIO QG62ko 15183km 272deg
   3  2022-05-04 11:16 VK4IIO 14.097105 -22dB 0 QG62ko 2W AC3V FN10 15254km 59deg

   VK4MOT 20 - (May 3)

   2 tx 2022-05-03 10:24 AC3V 14.097140 -13dB 0 FN10bt 5W VK4MOT QG62 15183km 271deg
   7  2022-05-03 10:30 VK4MOT 14.097130 -16dB 0 QG62 0.5W AC3V FN10 15254km 59deg


RE66 ZL3PX 10 - (May 18-19)

   1 tx 2022-05-18 23:38 AC3V 28.126070 -20dB 0 FN10bt 5W ZL3PX RE66hm 14375km 242deg
   3  2022-05-19 21:38 ZL3PX 28.126077 -25dB -3 RE66hm 50W AC3V FN10bt 14375km 67deg


RF70 ZL2TLF 20 - (May 26-28,31)

   6 tx 2022-05-26 11:12 AC3V 14.097093 -19dB 0 FN10bt 5W ZL2TLF RF70bk 14080km 246deg
  11  2022-05-26 10:42 ZL2TLF 14.097088 -15dB -1 RF70bk 2W AC3V FN10bt 14080km 64degAC3V-FN10 - Number of Detailed WSPR Records by Date
---------
  Date   Count
---------- -----
2022-05-01  125
2022-05-02  114
2022-05-03  105
2022-05-04   99
2022-05-05   84
2022-05-06   95
2022-05-07  122
2022-05-08  111
2022-05-09   72
2022-05-10   61
2022-05-11   48
2022-05-12   21
2022-05-13   47
2022-05-14   33
2022-05-15   21
2022-05-16   32
2022-05-17   33
2022-05-18   59
2022-05-19   29
2022-05-20   23
2022-05-21   34
2022-05-22   46
2022-05-23   59
2022-05-24   11
2022-05-25   66
2022-05-26   80
2022-05-27   70
2022-05-28   4
2022-05-29   16
2022-05-30   36
2022-05-31   50


AC3V-FN10 - Summary of Daily 2-Way WSPR Reports
---------  (BOLD callsign = First daily 2-way report on the band this month
               or first daily SWL/1-way report on any band)
      ("*" before *GRID-CALLSIGN = No 2-way reports with AC3V-FN10)
      ("*" after GRID-CALLSIGN* = No 2-way reports for all callsigns)


2022-05-01 AC3V-FN10 (139)

 22  80m  DM13-W1CK----1/10 DM33-N6RY----1/9  EM37-NK0Y----1/1  EM58-W9LRM---1/1
      EM93-KM4RK---1/2  EN61-KB8VME--1/2  EN62-K0JD----1/10 FM19-KB3EOF--1/12
      FM19-KF4HCW--1/6  FM29-WA3DNM--1/16 FN11-AC3V----1/15 FN13-N2HQI---1/24
      FN13-WD8CIV--1/2  FN22-N2NOM---1/9  FN31-KK1D----1/14 FN42-WA1RAJ--1/15
      FN42-WA1UMU--1/1  FN42-WA9WTK--1/15 FN53-AC1LL---1/13 FN53-W1UX----1/1
      IO80-G7RMG---1/1  IO92-M0XXT---1/4

 60  40m  CM87-W6EXT---1/10 CM97-AG6NS---1/7  CN87-K7LRM---1/1  CN89-VE7UDI--1/8
      CN89-VE7WEX--1/1  DM04-W6LVP---1/13 DM09-AB7WE---1/3  DM12-AJ6TK---1/10
      DM13-W1CK----1/12 DM33-N6RY----1/21 DM34-K7GXB---1/18 DM79-N0IA----1/4
      EM12-KG5ZDA--1/15 EM13-KD5LBK--1/4  EM15-KD5GIV--1/1  EM38-KV0S----1/17
      EM48-AD0MO---1/18 EM70-NI5F----1/21 EM72-W4RYW---1/5  EM73-K4EH----1/23
      EM79-N5HJ----1/1  EM89-AJ8S----1/5  EN38-AC0JX---1/1  EN42-AA0N----1/8
      EN52-KD9QZO--1/27 EN52-W9WLX---1/2  EN58-VA3ROM--1/16 EN62-K0JD----1/21
      EN72-N8AYY---1/10 EN90-N3UPY---1/1  FM07-N4IW----1/10 FM18-KB3EDF--1/27
      FM19-KB3EOF--1/14 FM29-WA3DNM--1/12 FN03-VA3JDL--1/5  FN11-AC3V----1/24
      FN13-N2HQI---1/29 FN20-W2GNN---1/23 FN30-KD2AVU--1/14 FN31-KK1D----1/16
      FN42-WA1RAJ--1/24 FN42-WA1UMU--1/2  FN42-WA9WTK--1/17 FN44-AJ8S----1/26
      FN53-AC1LL---1/17 IO80-G3SXH---1/2  IO80-G7RMG---1/1  IO82-M0UNI---1/3
      IO83-MW0ARL--1/1  IO88-GM4SJB--1/12 IO92-M0XXT---1/2  JN39-DL9DAT--1/8
      JN47-DF1GU---1/1  JN48-DK2DB---1/18 JN49-DH5SW---1/6  JN58-DL2JA---1/17
      JO01-G4WNF---1/2  JO33-PA1SDB--1/2  JO65-OZ7IT---1/9  KG01-ZS3D----1/7

 56  20m  CM87-W6EXT---1/21 CN85-W7LI----1/8  CN87-AC7IJ---1/16 CN87-K7LRM---1/1
      CN88-KE8KOR--1/5  DM09-AB7WE---1/5  DM13-W1CK----1/15 DM14-KQ6UP---1/8
      DM33-N6RY----1/24 DM37-K6FEU---1/12 DM43-N5AQM---1/21 DM43-W7CRK---1/8
      DM79-N0IA----1/4  DN26-K7KTM---1/2  EL98-KD8TUO--1/17 EL98-KX4NM---1/1
      EL99-KE8KYP--1/5  EM10-AF5WW---1/11 EM12-K5SWA---1/29 EM12-KE7A----1/28
      EM12-KG5ZDA--1/28 EM13-KI5QAD--1/2  EM38-KC0JDW--1/6  EM38-KV0S----1/18
      EM48-AD0MO---1/24 EM70-NI5F----1/27 EN21-N0BKB---1/6  EN38-AC0JX---1/29
      EN43-WB9BJQ--1/1  FN12-AE2EA---1/1  GH64-PT2FHC--1/11 IO80-G7RMG---1/2
      IO81-G4LEN---1/2  IO81-G4PCI---1/8  IO82-M0UNI---1/3  IO83-G0FCA---1/10
      IO83-G0IDE---1/8  IO90-G4GCI---1/2  IO93-G8ORM---1/16 JN48-DJ1SP---1/2
      JN48-DL1GCD--1/1  JN49-DF7GB---1/5  JN58-DG7RJ---1/5  JN58-DJ0CC---1/1
      JN58-DL2UD---1/5  JO00-G3JKF---1/1  JO01-G6TOT---1/1  JO20-ON4WS---1/12
      JO21-ON7KB---1/11 JO31-DK1BL---1/17 JO31-DK8JP---1/23 JO31-PA0MLC--1/11
      JO65-OZ1LIF--1/6  JO65-OZ2JBR--1/11 JO65-OZ7IT---1/28 QF56-VK2AAA--1/9

 1  10m  FN12-AE2EA---1/1

379  SWL *BI01-E51WL*-------1/1  *BK29-NH6V*--------1/21 *BL10-AI6VN*-------1/31
      *BL11-NH6XO*-------1/8  *BP51-KL7L*--------1/26 *CM87-KE6GG*-------1/29
      *CM87-KF6ZEO*------1/31 *CM87-KFS*---------1/31 *CM87-NT6V*--------1/13
      CM88-AK6KA--------1/2  *CM88-K6PZB--------1/30 *CM88-KJ6MKI-------1/31
      *CM88-KK6EEW*------1/29 *CM88-KPH*---------1/31 *CM88-WB7ABP*------1/30
      *CM88-WW6D---------1/26 *CM97-AE6RQ*-------1/24 *CM97-K6JFZ*-------1/13
      *CM97-KC6MGJ*------1/6  *CM97-W6AZT--------1/1  CM97-W6LPM--------1/6
      *CM97-W6REK*-------1/18  CM97-WB6JHI-------1/9  CM98-K6MCS--------1/2
      *CM98-KP4MD--------1/31 *CM98-W7CSD--------1/1  *CM98-WB6TOU*------1/28
      *CN82-AL7CR--------1/28 *CN82-N6DRC*-------1/18 *CN85-HERMES-LIT*--1/12
      CN85-KC7PBF-------1/9  *CN85-KF7O*--------1/5  *CN85-KG0INS*------1/5
      *CN85-N7CTB*-------1/4  CN85-W7OWO--------1/21 *CN86-AA7NM*-------1/31
      *CN87-K1LH*--------1/17  CN87-KI7E---------1/8  *CN87-N1CL*--------1/29
      *CN87-WA6OUR*------1/20 *CN88-KJ6EI*-------1/28  CN88-VE7CVA-------1/1
      *CN88-W6JWW*-------1/1  *CN89-VE7BFC*------1/15 *CN89-VE7BPB*------1/20
      *CN94-KK6PR*-------1/31 *CO83-VE7AV--------1/10 *DM04-K6FOD*-------1/15
      *DM04-W6ZTM*-------1/16 *DM07-DM07SWL*-----1/22 *DM09-AG6IF*-------1/17
      DM12-K6RRP--------1/20 *DM13-W6CP*--------1/15 *DM14-K6YQO*-------1/13
      *DM14-KM6KPW*------1/16 *DM14-W6DAS*-------1/1  DM33-K2DAK--------1/2
      *DM33-KJ7KRN-------1/1  *DM33-N7FN*--------1/30 *DM43-WB5DYG*------1/27
      *DM61-K5AZZ*-------1/31 *DM62-WA5DJJ*------1/31 *DM63-SWLDM63*-----1/22
      *DM65-W0AMT--------1/14 *DM79-KC0TDR*------1/1  DM79-WD0E---------1/14
      *DN06-KL7NA*-------1/23 *DN09-VA7TZ*-------1/14 *DN10-WO7I*--------1/27
      *DN26-W0AY*--------1/26 *DN31-KA7OEI*------1/31 *DN39-VE6DC--------1/3
      *DN40-KA7OEI*------1/19  DN70-N6GN---------1/24 *DN70-W3LLA*-------1/30
      *DO30-VE6ARS*------1/24 *DO33-VE6JY*-------1/31  DO33-VE6XP--------1/9
      *DO34-VE6KDX*------1/5  *EL16-WB5B*--------1/24 *EL29-N5FOG*-------1/27
      *EL89-W5APO--------1/3  EL96-K9YWO--------1/1  *EL96-KM4BL--------1/23
      EL96-WB2TQE-------1/1  *EL96-WB4CPJ*------1/17 *EL98-W4BCX--------1/5
      *EL99-KO4PDI-------1/1  EM00-KI5HBO-------1/8  *EM12-KG5ABO*------1/15
      *EM12-WW5JS*-------1/21 *EM13-KP4RX*-------1/2  *EM15-W5TSU*-------1/17
      *EM20-NK5G---------1/2  *EM26-W5GFI*-------1/12  EM40-K2JY---------1/13
      EM52-K5DSC--------1/3  EM64-W3PM---------1/20 *EM65-K4WLO*-------1/19
      *EM65-N4AAA*-------1/21  EM66-KJ4GL--------1/3  *EM66-KR4VJ*-------1/20
      *EM69-KF9ET*-------1/18 *EM69-N9AWU*-------1/31  EM72-AI4RY--------1/13
      *EM72-K4IQJ*-------1/31 *EM72-K4JOP*-------1/27 *EM72-W4HOD*-------1/26
      EM73-KB1MVX-------1/5  EM74-KD4OTA-------1/4  EM74-KM4QXW-------1/15
      EM74-W9PRA--------1/2  EM75-KF0DGE-------1/3  EM75-KV4XY--------1/5
      EM79-N8DAW--------1/18 *EM83-W3DJS*-------1/4  *EM84-KO4AWH-------1/6
      *EM84-KU4SD*-------1/9  *EM84-N3PK*--------1/15 *EM85-EM85LMSWL*---1/1
      *EM85-KM4BLG*------1/23 *EM86-AI4FU*-------1/23 *EM86-KO4WIL*------1/1
      *EM89-KD8TTE*------1/18 *EN19-VE4BJZ*------1/6  EN25-N0QBH--------1/23
      *EN31-N0IUV*-------1/5  *EN33-N0UR*--------1/14 *EN34-K0BHB*-------1/17
      *EN34-KF0IEV*------1/20 *EN34-N0CALL*------1/8  *EN34-N0NAS*-------1/30
      *EN34-W0ASW*-------1/25 *EN35-AB0TS*-------1/5  *EN35-KF0HNX*------1/1
      *EN41-KD9ISN-------1/1  *EN50-K9SWX*-------1/22 *EN50-KD9NYE*------1/28
      *EN50-W1CLM*-------1/30  EN51-KD9PAH-------1/25  EN52-K9DZT--------1/29
      *EN53-K9REO*-------1/21 *EN53-KB9SKW*------1/5  *EN53-KD0KYA*------1/18
      *EN53-KD9KHZ*------1/22 *EN53-N9UW*--------1/6  EN60-K9ANF--------1/5
      EN71-K9JJM--------1/7  *EN72-KB8VUC*------1/19 *EN82-K8NVH*-------1/19
      *EN82-KD8RGJ*------1/1  *EN82-N8CVW--------1/15 *EN90-WA3TTS*------1/30
      *EN91-N8OBJ*-------1/28 *FJ08-HP1COO*------1/31 *FM05-N4JJS*-------1/21
      *FM05-N4TTN*-------1/31 *FM06-WD4ELG*------1/31 *FM08-W4KEL*-------1/28
      *FM16-AC3FS--------1/1  FM17-WD4IMI-------1/15 *FM18-K1HTV*-------1/30
      *FM18-KA3BWP*------1/26 *FM18-KX4O*--------1/31 *FM18-N4TVC*-------1/31
      *FM19-KC3QVG*------1/7  FM19-N3LSB--------1/25 *FM19-W3BX*--------1/26
      *FM19-WA2EUJ*------1/24 *FM19-WB3AVN-------1/1  *FM19-WS3W*--------1/27
      FN00-W3HRS--------1/5  *FN02-W1OMR*-------1/13 *FN03-SWL-FN03HS*--1/23
      *FN11-KE3LR*-------1/10 *FN12-KD2OM*-------1/31 *FN12-W7STF*-------1/1
      *FN13-K2ZN*--------1/24 *FN13-KD2CLR*------1/26 *FN13-WA2ZKD*------1/31
      *FN14-VE3NM*-------1/1  FN15-VE3OWV-------1/13 *FN20-KB3WFQ*------1/25
      *FN20-WB6YAZ*------1/30 *FN20-WZ7I*--------1/31 *FN21-K3FEF*-------1/31
      *FN22-KC2STA1*-----1/22 *FN22-KC2STA4*-----1/26 *FN22-KD2LZI*------1/27
      *FN25-VA3VF*-------1/5  *FN25-VE3GTC*------1/31 *FN30-KC2LSB*------1/27
      *FN30-WA2TP*-------1/31 *FN32-K2KGJ*-------1/21 *FN33-K1VL*--------1/27
      FN42-AC1BC--------1/24 *FN42-AC1IM*-------1/30 *FN42-K3MPJ*-------1/6
      *FN42-KB1WIQ*------1/1  *FN42-KM3T*--------1/31 *FN43-AB1KW*-------1/30
      *FN46-SWLAM*-------1/20 *FN84-VE1INN-------1/28 *GG56-PY2GN*-------1/12
      *GG76-PY1EME*------1/22 *HI21-PY7ZC*-------1/4  *HP75-TF4AH*-------1/16
      IB59-DP0GVN-------1/7  IL18-EA8DBU-------1/14 *IL38-DF4UE--------1/29
      *IL38-EA8BFK*------1/31  IM58-CT1EBQ-------1/12 *IM58-CT1EDG*------1/19
      *IN83-EA1IOW*------1/18 *IN99-W6ELA*-------1/20 *IO63-EI1888*------1/7
      *IO63-EI5IN--------1/2  *IO63-SWLEI1763*---1/12  IO65-EI7HZB-------1/21
      *IO72-MW7SIF*------1/20  IO77-GM0UDL-------1/14 *IO81-G0KTN--------1/30
      IO81-G3XBI--------1/10 *IO81-G4LCM--------1/12 *IO81-G8PFR*-------1/16
      *IO82-2E0ILY-------1/25 *IO82-G3PWJ*-------1/14 *IO83-G0DUB*-------1/8
      *IO83-G1NUU--------1/1  *IO83-G4HYG*-------1/4  *IO83-M0LYN*-------1/10
      *IO83-M1EIU--------1/2  *IO83-M7GMG*-------1/1  IO87-GM1OXB-------1/13
      *IO90-G3ZIL*-------1/28 *IO90-G4MSA*-------1/17  IO90-G4ZFQ--------1/28
      *IO90-G7ELK*-------1/23 *IO91-2E0UCD*------1/6  *IO91-G0WZM*-------1/17
      *IO91-G3VPW*-------1/22 *IO91-G4HZX*-------1/22 *IO91-M0RVI--------1/1
      *IO92-G4ZKK*-------1/16  IO92-G6UOH--------1/2  *IO92-M0KWR*-------1/6
      IO92-M0SDM--------1/3  IO92-M0WCZ--------1/5  *IO93-G0PYB--------1/14
      IO93-M0VII--------1/7  *IO94-G0OHK*-------1/4  *IO94-G6MC*--------1/16
      *JN01-30HS200*-----1/2  *JN18-F1EYG*-------1/22 *JN25-F1AJL*-------1/11
      *JN25-F5VBD*-------1/18 *JN28-F4VTQ*-------1/16 *JN34-SWL861979*---1/9
      *JN36-HB9HIT*------1/22 *JN37-F5AHD*-------1/11 *JN37-HB9DSE*------1/21
      *JN39-DE2HFE*------1/1  *JN39-LX1DQ*-------1/31 *JN44-IK2PYX-------1/1
      *JN45-IK0XFA*------1/20 *JN45-LEOIT*-------1/25 *JN46-HB9DUR*------1/8
      *JN46-HB9ODK*------1/26 *JN46-HB9TMC-------1/30 *JN47-DL60LINDAU*--1/26
      *JN47-HB9CU*-------1/9  *JN47-HB9TTU*------1/22 *JN47-HB9VQQ*------1/23
      *JN47-OE9BKJ*------1/10 *JN47-OE9GHV*------1/31 *JN47-OE9HLH*------1/31
      *JN47-OE9TAV*------1/10 *JN48-DD5XX--------1/18 *JN48-DJ6DK*-------1/21
      *JN48-DQ2C*--------1/18 *JN48-TNS1*--------1/25 *JN49-DK0ABT*------1/20
      *JN49-DK6UG*-------1/16  JN49-DL8FCL-------1/9  *JN54-IQ4FA*-------1/3
      *JN54-IU4NIZ*------1/1  *JN58-DC1RDB-------1/26 *JN58-DK8FT--------1/29
      *JN59-DG2NPE*------1/22 *JN59-DJ9PC*-------1/24  JN59-DK8NA--------1/3
      *JN61-I0UVN*-------1/29 *JN63-IW2NKE*------1/29  JN63-IZ6QQT-------1/26
      *JN65-I3JPA*-------1/13 *JN69-DL4RU*-------1/27 *JN87-OE3XOE*------1/31
      *JN88-OE1WYC*------1/15 *JN89-OK2IP--------1/7  *JN96-HA8TKS*------1/16
      *JN97-HG6PTZ-------1/1  *JO01-2E0PYB*------1/30 *JO01-GB0SNB*------1/28
      JO01-M0PWX--------1/6  *JO01-M0WHU--------1/13  JO01-M0XDC--------1/4
      JO01-M1EGP--------1/2  *JO02-G8LZI*-------1/13 *JO10-ON0ODR*------1/3
      *JO10-ON4LAO*------1/10  JO10-ON4LEY-------1/2  *JO10-ON5KQ*-------1/30
      JO11-PA0RDT-------1/15 *JO20-ON3URE*------1/19 *JO20-ON5PVD*------1/20
      *JO21-PA11568*-----1/4  *JO21-PA1JMS*------1/16 *JO21-PA3ABK-------1/4
      JO21-PE1PUX-------1/1  *JO21-PE1RDP*------1/10 *JO21-PE2BZ--------1/12
      *JO22-PA3HEA*------1/10 *JO30-DL6EBP*------1/10 *JO31-DB1JJ*-------1/10
      JO31-DC5AL--------1/25 *JO31-DF1DR*-------1/27 *JO31-DK7DE*-------1/16
      *JO31-DL2PK--------1/10 *JO31-DL2ZZ*-------1/23 *JO31-DL4EAI-------1/9
      *JO31-DL6II*-------1/14 *JO31-DL6OW*-------1/16 *JO31-PH4RTM*------1/29
      *JO32-DL2BBC-------1/10 *JO32-PA0EHG*------1/26 *JO32-PA9RW--------1/1
      JO32-PE1ATN-------1/3  *JO32-PI4THT*------1/26 *JO33-DF8FH*-------1/23
      *JO33-DL6OW*-------1/17 *JO33-PD0OHW-------1/27  JO40-DL3EL--------1/20
      *JO41-DG5DH*-------1/20 *JO41-DH2RAL*------1/25 *JO43-DL0HT*-------1/28
      JO45-OZ1LNR-------1/2  *JO50-DG1CMZ*------1/5  *JO52-DL1QC*-------1/13
      *JO53-DF3LZ--------1/20 *JO53-DL0HGN*------1/9  *JO60-OK1HRA*------1/28
      *JO62-DN4BAS*------1/5  *JO63-DL9GTB*------1/7  *JO65-OZ1AAB-------1/7
      *JO65-SM7KHA-------1/10 *JO66-OZ1BFM-------1/10 *JO68-SA6BSS*------1/20
      *JP20-LB9UG--------1/1  *JP40-LA3FY*-------1/12 *JP53-LB3AG--------1/1
      *KM15-SV9KI*-------1/19 *KM56-G8SCU--------1/13 *KM65-5B4CY*-------1/6
      *KN04-YO2VG*-------1/7  *KN08-OM0AB--------1/3  *KN34-YO3BN*-------1/5
      OF78-VK6CQ--------1/1  *PF94-VK5ADE-------1/4  *PF94-VK5MR*-------1/19
      *QE37-VK7RZ*-------1/1  QE38-VK7BO--------1/1  *QE38-VK7JJ--------1/17
      *QF22-VK3TPM-------1/10 *QF54-VK2AMA*------1/5  *QF55-VK2WD*-------1/1
      *QG62-VK4CT*-------1/26 *QG62-VK4YA*-------1/13 *RE68-ZL2005SWL*---1/27
      *RE79-ZL2BCI*------1/11


2022-05-02 AC3V-FN10 (126)

 13  80m  DM13-W1CK----2/10 EM38-KV0S----1/2  EM73-K4EH----1/4  EN60-WA0JTL--1/8
      FM19-KB3EOF--2/12 FM19-KO4PGC--1/3  FM29-WA3DNM--2/16 FN11-AC3V----2/15
      FN13-N2HQI---2/24 FN31-KK1D----2/14 FN42-WA1RAJ--2/15 FN42-WA9WTK--2/15
      FN53-AC1LL---2/13

 67  40m  CM87-W6EXT---2/10 CM88-AK6KA---1/1  DM04-W6LVP---2/13 DM04-W6NML---1/1
      DM12-AJ6TK---2/10 DM13-W1CK----2/12 DM14-KQ6UP---1/5  DM33-N6RY----2/21
      DM34-K7GXB---2/18 DM43-N5AQM---1/11 DM75-KE5ZBG--1/10 DM79-N0IA----2/4
      EL96-K9YWO---1/1  EL96-WB2TQE--1/6  EL98-K4YDV---1/1  EL98-KD8TUO--1/6
      EL98-KX4NM---1/2  EM12-KG5ZDA--2/15 EM13-KC5NK---1/1  EM38-KV0S----2/17
      EM48-AD0MO---2/18 EM70-NI5F----2/21 EM73-AE4NA---1/1  EM73-K4EH----2/23
      EM89-AJ8S----2/5  EN52-KD9QZO--2/27 EN52-KF9KV---1/15 EN58-VA3ROM--2/16
      EN60-K9ANF---1/5  EN61-KB8VME--1/6  FM04-AC4ML---1/3  FM07-N4IW----2/10
      FM18-KB3EDF--2/27 FM19-KB3EOF--2/14 FM19-KF4HCW--1/21 FM29-WA3DNM--2/12
      FN03-VA3EIU--1/1  FN03-VA3JDL--2/5  FN03-VA3SQZ--1/5  FN11-AC3V----2/24
      FN12-AE2EA---1/1  FN13-N2HQI---2/29 FN20-W2GNN---2/23 FN20-WA3IAC--1/18
      FN31-K1TBD---1/1  FN31-KK1D----2/16 FN32-W2URP---1/1  FN42-KB1RT---1/1
      FN42-WA1RAJ--2/24 FN42-WA9WTK--2/17 FN42-WB1BQE--1/11 FN44-AJ8S----2/26
      FN53-AC1LL---2/17 FN53-W1UX----1/4  IM58-CT1EBQ--1/4  IO82-2E0DSS--1/3
      IO88-GM4SJB--2/12 IO93-M0VII---1/11 JN48-DK2DB---2/18 JN48-DL9GCW--1/13
      JN49-DH5SW---2/6  JN58-DL2JA---2/17 JO11-PA0RDT--1/2  JO33-PA1SDB--2/2
      JO65-OZ2JBR--1/2  JO65-OZ7IT---2/9  KG01-ZS3RF---1/10

 23  20m  CM87-W6EXT---2/21 CN85-W7LI----2/8  CN88-KE8KOR--2/5  DM33-N6RY----2/24
      DM34-K7GXB---1/28 DM43-N5AQM---2/21 EL88-AE5LC---1/1  EL96-K9YWO---1/13
      EL96-WB2TQE--1/6  EL99-KE8KYP--2/5  EM38-KV0S----2/18 EM48-AD0MO---2/24
      EM60-N3ICK---1/1  EM70-NI5F----2/27 EM73-KB1MVX--1/15 EN38-AC0JX---2/29
      EN52-KF9KV---1/15 IO81-G4PCI---2/8  IO92-M0SDM---1/1  IO93-G8ORM---2/16
      JO65-OZ7IT---2/28 OF78-VK6BMT--1/1  QF56-VK2AAA--2/9

 21  15m  CM97-AG6NS---1/7  CM97-N6KOG---1/4  CM97-WB6JHI--1/9  CM98-K6MCS---1/15
      CN85-WA7IJV--1/2  DM33-N6RY----1/15 DM43-N5AQM---1/3  FN12-AE2EA---1/1
      GH64-PT2FHC--1/11 IO81-G3XBI---1/1  IO81-G4GVZ---1/5  IO83-G0IDE---1/3
      IO90-2E0TXZ--1/1  IO92-M0XXT---1/2  JN48-DL5SFB--1/1  JN49-DF7GB---1/5
      JN86-S58AT---1/1  JO20-ON4EDG--1/1  JO21-ON7KB---1/6  JO65-OZ2JBR--1/8
      JO65-OZ7IT---1/7

 2  10m  GH64-PT2FHC--1/5  IB59-DP0GVN--1/1

303  SWL *BL10-AI6VN*-------2/31 *BL11-NH6XO*-------2/8  *CM87-KE6GG*-------2/29
      *CM87-KF6ZEO*------2/31 *CM87-KFS*---------2/31 *CM87-NT6V*--------2/13
      *CM88-K6PZB--------2/30 *CM88-KJ6MKI-------2/31 *CM88-KK6EEW*------2/29
      *CM88-KPH*---------2/31 *CM88-WB7ABP*------2/30 *CM97-K6JFZ*-------2/13
      *CM97-W6REK*-------2/18 *CM98-KP4MD--------2/31 *CM98-WB6TOU*------2/28
      *CN82-AL7CR--------2/28 *CN82-N6DRC*-------2/18 *CN84-W7PUA*-------1/24
      *CN85-HERMES-LIT*--2/12  CN85-KC7PBF-------2/9  CN85-KF7PRQ-------1/10
      *CN85-KG0INS*------2/5  *CN85-N7CTB*-------2/4  CN85-W7OWO--------2/21
      *CN86-AA7NM*-------2/31 *CN87-K1LH*--------2/17 *CN87-KD7HGL*------1/21
      *CN87-N1CL*--------2/29 *CN87-WA6OUR*------2/20 *CN88-KJ6EI*-------2/28
      *CN89-VE7BPB*------2/20  CN89-VE7DH--------1/1  CN89-VE7WEX-------1/13
      *CN90-KR6LA*-------1/14 *CN94-KK6PR*-------2/31 *CO83-VE7AV--------2/10
      *DM04-K6FOD*-------2/15 *DM04-W6ZTM*-------2/16 *DM09-AG6IF*-------2/17
      DM12-K6RRP--------2/20 *DM13-W6CP*--------2/15 *DM14-KM6KPW*------2/16
      *DM33-N7FN*--------2/30  DM37-K6FEU--------1/3  *DM43-WB5DYG*------2/27
      *DM61-K5AZZ*-------2/31 *DM62-WA5DJJ*------2/31 *DM63-SWLDM63*-----2/22
      *DM65-W0AMT--------2/14  DM78-W1SLM--------1/1  DM79-WD0E---------2/14
      *DN06-W7TCT*-------1/2  *DN09-VA7TZ*-------2/14 *DN10-WO7I*--------2/27
      *DN17-K7BIZ*-------1/21 *DN26-W0AY*--------2/26 *DN31-KA7OEI*------2/31
      *DN40-KA7OEI*------2/19 *DN40-KJ7OXT*------1/7  DN70-N6GN---------2/24
      *DN70-W3LLA*-------2/30 *DO30-VE6ARS*------2/24 *DO33-VE6JY*-------2/31
      *DO34-VE6KDX*------2/5  *EL16-WB5B*--------2/24 *EL29-N5FOG*-------2/27
      *EL96-KM4BL--------2/23 *EL96-WB4CPJ*------2/17  EM00-KI5HBO-------2/8
      EM12-KF5QDQ-------1/7  *EM12-KG5ABO*------2/15 *EM12-WW5JS*-------2/21
      *EM13-KP4RX*-------2/2  *EM15-W5TSU*-------2/17 *EM26-W5GFI*-------2/12
      *EM29-K0DMT--------1/2  EM40-K2JY---------2/13  EM45-KN4USN-------1/1
      EM52-K5DSC--------2/3  *EM54-K5NDA--------1/1  EM64-W3PM---------2/20
      *EM65-K4WLO*-------2/19 *EM65-N4AAA*-------2/21 *EM66-KR4VJ*-------2/20
      *EM69-KF9ET*-------2/18 *EM69-N9AWU*-------2/31  EM72-AI4RY--------2/13
      *EM72-K4IQJ*-------2/31 *EM72-K4JOP*-------2/27  EM74-KD4OTA-------2/4
      EM74-KM4QXW-------2/15  EM74-W9PRA--------2/2  EM75-KV4XY--------2/5
      EM78-KU4A---------1/13 *EM79-KE8DOC*------1/2  EM79-N8DAW--------2/18
      *EM79-WB8RGE-------1/2  *EM84-KU4SD*-------2/9  *EM85-KM4BLG*------2/23
      *EM86-AI4FU*-------2/23 *EM89-KD8TTE*------2/18 *EN17-W0GFE--------1/2
      *EN19-VE4BJZ*------2/6  *EN21-N0GIK*-------1/12 *EN31-N0IUV*-------2/5
      *EN33-N0UR*--------2/14 *EN34-K0BHB*-------2/17  EN34-KB0TNG-------1/11
      *EN34-N0NAS*-------2/30 *EN34-W0ASW*-------2/25  EN42-AA0N---------1/8
      *EN50-K9SWX*-------2/22 *EN50-KD9NYE*------2/28 *EN50-W1CLM*-------2/30
      EN51-KD9PAH-------2/25 *EN52-AC9RZ*-------1/26  EN52-K9DZT--------2/29
      *EN53-K9REO*-------2/21 *EN53-KD0KYA*------2/18 *EN53-N9UW*--------2/6
      EN62-K0JD---------1/4  *EN72-KB8VUC*------2/19  EN72-W8OQ---------1/2
      *EN82-K8NVH*-------2/19 *EN90-WA3TTS*------2/30 *EN91-N8OBJ*-------2/28
      *FJ08-HP1COO*------2/31 *FM05-N4JJS*-------2/21 *FM05-N4TTN*-------2/31
      *FM06-WD4ELG*------2/31 *FM08-W4KEL*-------2/28 *FM18-K0DEV--------1/5
      *FM18-K1HTV*-------2/30 *FM18-KA3BWP*------2/26 *FM18-KX4O*--------2/31
      *FM18-N4TVC*-------2/31 *FM18-W5DJV*-------1/1  *FM19-KC3QVG*------2/7
      FM19-N3LSB--------2/25 *FM19-W3BX*--------2/26 *FM19-WA2EUJ*------2/24
      *FM19-WS3W*--------2/27 *FN02-KD2YGN*------1/22 *FN02-W1OMR*-------2/13
      *FN03-SWL-FN03HS*--2/23  FN04-VE3RRN-------1/1  *FN11-KE3LR*-------2/10
      *FN12-KD2OM*-------2/31 *FN13-K2ZN*--------2/24 *FN13-KD2CLR*------2/26
      *FN13-WA2ZKD*------2/31  FN15-VE3OWV-------2/13 *FN20-KB3WFQ*------2/25
      *FN20-WB6YAZ*------2/30 *FN20-WZ7I*--------2/31 *FN21-K3FEF*-------2/31
      *FN22-KC2STA1*-----2/22 *FN22-KC2STA4*-----2/26 *FN22-KD2LZI*------2/27
      *FN25-VE3GTC*------2/31 *FN30-KC2LSB*------2/27 *FN30-WA2TP*-------2/31
      *FN32-K2KGJ*-------2/21  FN32-N1QVE--------1/2  *FN32-WA2KLP*------1/1
      *FN33-K1VL*--------2/27  FN42-AC1BC--------2/24 *FN42-AC1IM*-------2/30
      *FN42-KM3T*--------2/31 *FN43-AB1KW*-------2/30 *FN46-SWLAM*-------2/20
      *FN84-VE1INN-------2/28 *GG76-PY1EME*------2/22 *HI21-PY7ZC*-------2/4
      *HP75-TF4AH*-------2/16 *HP85-TF4X*--------1/9  IL18-EA8DBU-------2/14
      *IL38-DF4UE--------2/29 *IL38-EA8BFK*------2/31 *IN83-EA1IOW*------2/18
      *IO63-EI5IN--------2/2  *IO63-SWLEI1763*---2/12  IO65-EI7HZB-------2/21
      *IO70-G8NXD*-------1/29  IO77-GM0UDL-------2/14 *IO81-G0KTN--------2/30
      *IO81-G8PFR*-------2/16 *IO82-2E0ILY-------2/25 *IO82-G3PWJ*-------2/14
      *IO83-M0LYN*-------2/10 *IO83-UKPR25*------1/1  IO87-GM1OXB-------2/13
      *IO90-G3ZIL*-------2/28 *IO90-G4MSA*-------2/17  IO90-G4ZFQ--------2/28
      *IO91-G3VPW*-------2/22 *IO91-G4HZX*-------2/22 *IO92-M0KWR*-------2/6
      *IO94-G6MC*--------2/16 *JN01-30HS200*-----2/2  *JN08-F4WDO--------1/1
      JN09-F5RAV--------1/3  *JN18-F1EYG*-------2/22 *JN25-F5VBD*-------2/18
      *JN28-F4VTQ*-------2/16 *JN37-F5AHD*-------2/11 *JN39-LX1DQ*-------2/31
      *JN45-IK0XFA*------2/20 *JN45-LEOIT*-------2/25 *JN46-HB9DUR*------2/8
      *JN46-HB9ODK*------2/26 *JN46-HB9TMC-------2/30 *JN47-DL60LINDAU*--2/26
      *JN47-HB9CU*-------2/9  *JN47-HB9VQQ*------2/23 *JN47-OE9BKJ*------2/10
      *JN47-OE9GHV*------2/31 *JN47-OE9HLH*------2/31 *JN47-OE9TAV*------2/10
      *JN48-DD5XX--------2/18  JN48-DJ1SP--------1/2  *JN48-DJ6DK*-------2/21
      JN48-DL1GCD-------1/22 *JN48-TNS1*--------2/25 *JN49-DK0ABT*------2/20
      *JN49-DK6UG*-------2/16 *JN54-IQ4FA*-------2/3  *JN55-IZ3EAW*------1/17
      *JN58-DC1RDB-------2/26 *JN58-DK8FT--------2/29 *JN58-DL9SW*-------1/1
      *JN59-DG2NPE*------2/22 *JN59-DJ9PC*-------2/24  JN59-DL4TOM-------1/7
      *JN61-I0UVN*-------2/29 *JN63-IW2NKE*------2/29  JN63-IZ6QQT-------2/26
      *JN65-I3JPA*-------2/13 *JN69-DL4RU*-------2/27 *JN86-S51RS--------1/2
      *JN87-OE3XOE*------2/31 *JN88-OE1WYC*------2/15 *JN89-OK2IP--------2/7
      *JN96-HA8TKS*------2/16 *JN97-HA5GB*-------1/6  *JO01-2E0PYB*------2/30
      *JO01-GB0SNB*------2/28  JO01-M0XDC--------2/4  *JO02-G8LZI*-------2/13
      *JO10-ON0ODR*------2/3  *JO10-ON4LAO*------2/10 *JO10-ON5KQ*-------2/30
      *JO11-ON3URE*------1/4  *JO20-ON3URE*------2/19  JO20-ON4WS--------1/10
      JO21-PB0AIC-------1/4  *JO22-PA3WLE*------1/7  JO31-DC5AL--------2/25
      *JO31-DF1DR*-------2/27 *JO31-DK7DE*-------2/16  JO31-DK8JP--------1/5
      *JO31-DL2ZZ*-------2/23 *JO31-DL6II*-------2/14 *JO31-DL6OW*-------2/16
      *JO31-PH4RTM*------2/29 *JO32-DL2BBC-------2/10 *JO32-PA0EHG*------2/26
      *JO32-PI4THT*------2/26 *JO33-DF8FH*-------2/23 *JO33-PA0SLT-------1/26
      *JO33-PD0OHW-------2/27  JO40-DL3EL--------2/20 *JO41-DH2RAL*------2/25
      *JO42-DO6RPS-------1/3  *JO43-DL0HT*-------2/28 *JO44-OZ1KVB-------1/4
      *JO50-DO7UDO-------1/4  *JO52-DB9OH--------1/12 *JO52-DL1QC*-------2/13
      *JO53-DF3LZ--------2/20 *JO53-DL0HGN*------2/9  *JO60-OK1HRA*------2/28
      *JO62-DN4BAS*------2/5  *JO63-DL9GTB*------2/7  *JO65-SA7ORA-------1/3
      *JO68-SA6BSS*------2/20 *JO89-SM5-8574*----1/11 *KG34-ZS6BQQ-------1/8
      *KN04-YO2VG*-------2/7  *KO13-SQ4CTK*------1/2  *KP20-OH3FR--------1/4
      *KP34-OH8HTG-------1/1  *OF77-VK6WR*-------1/10 *PF94-VK5MR*-------2/19
      QE29-VK7CMV-------1/1  *QE38-VK7JJ--------2/17 *QF12-VK3FIN*------1/8
      QF22-VK3LU--------1/11 *QF57-VK2POP-------1/1  QG51-VK4LEW-------1/4
      *QG62-VK4CT*-------2/26 *RE68-ZL2005SWL*---2/27 *RE79-ZL2BCI*------2/11


2022-05-03 AC3V-FN10 (158)

 16  80m  DM13-W1CK----3/10 DM33-N6RY----2/9  DM75-KE5ZBG--1/2  EM64-K4STH---1/7
      EN52-KD9QZO--1/10 EN60-WA0JTL--2/8  EN62-K0JD----2/10 FM19-KB3EOF--3/12
      FM19-KO4PGC--2/3  FM29-WA3DNM--3/16 FN11-AC3V----3/15 FN13-N2HQI---3/24
      FN31-KK1D----3/14 FN42-WA9WTK--3/15 FN53-AC1LL---3/13 JO00-G3JKF---1/1

 66  40m  CM97-AG6NS---2/7  CN84-N7CMP---1/3  CN89-VE7DH---1/1  CN89-VE7UDI--2/8
      DM04-W6LVP---3/13 DM09-AB7WE---2/3  DM13-W1CK----3/12 DM33-N6RY----3/21
      DM34-K7GXB---3/18 DM75-KE5ZBG--2/10 DM79-N0IA----3/4  DN40-K7RXL---1/2
      DO33-VA6DAI--1/2  EL88-W7YG----1/3  EL98-KX4NM---2/2  EM38-KV0S----3/17
      EM48-AD0MO---3/18 EM48-WU0O----1/2  EM50-W4WLO---1/9  EM60-KN4IBZ--1/1
      EM64-K4STH---1/6  EM70-NI5F----3/21 EM73-K4EH----3/23 EM89-AJ8S----3/5
      EN51-KD9PAH--1/4  EN52-KD9QZO--3/27 EN52-KF9KV---2/15 EN58-VA3ROM--3/16
      EN60-WA9EIC--1/1  EN62-K0JD----2/21 EN80-KD8KWH--1/1  FM07-N4IW----3/10
      FM18-KB3EDF--3/27 FM19-KB3EOF--3/14 FM19-KF4HCW--2/21 FM29-WA3DNM--3/12
      FN00-W3HRS---1/14 FN03-VA3JDL--3/5  FN03-VA3SQZ--2/5  FN10-K3CEV---1/1
      FN11-AC3V----3/24 FN13-N2HQI---3/29 FN20-W2GNN---3/23 FN20-WA3IAC--2/18
      FN31-KK1D----3/16 FN31-WB1ELG--1/1  FN42-WA9WTK--3/17 FN42-WB1BQE--2/11
      FN44-AJ8S----3/26 FN53-AC1LL---3/17 FN53-W1UX----2/4  FN84-VE1XOR--1/5
      GH64-PT2FHC--1/14 IO81-G6HPC---1/1  IO82-M0UNI---2/3  IO93-M0VII---2/11
      JN39-DL9DAT--2/8  JN48-DK2DB---3/18 JN48-DL9GCW--2/13 JN49-DH5SW---3/6
      JN58-DL2JA---3/17 JO11-PA0RDT--2/2  JO20-ON4WS---1/8  JO65-OZ7IT---3/9
      KG01-ZS3RF---2/10 QE38-VK7BO---1/4

 60  20m  CM98-K6MCS---1/20 CN76-NH7SR---1/1  CN84-N7CMP---1/2  CN85-K7FET---1/12
      CN85-W7LI----3/8  CN87-AC7IJ---2/16 CN88-KE8KOR--3/5  DM14-KQ6UP---2/8
      DM33-N6RY----3/24 DM34-K7GXB---2/28 DM37-K6FEU---2/12 DM41-AE7YQ---1/22
      DM75-KE5ZBG--1/10 DM79-N0IA----2/4  DN35-AI7KS---1/1  EL09-KI5GRD--1/10
      EL88-W7YG----1/5  EL96-K9YWO---2/13 EL96-WB2TQE--2/6  EL98-KD8TUO--2/17
      EM10-K5PK----1/10 EM12-K5SWA---2/29 EM12-KE7A----2/28 EM12-KG5ZDA--2/28
      EM35-KF5GCF--1/3  EM38-KC0JDW--2/6  EM38-KV0S----3/18 EM48-AD0MO---3/24
      EM64-K4STH---1/6  EM70-NI5F----3/27 EM73-K4EH----1/9  EM73-KB1MVX--2/15
      EM92-AC4DH---1/9  EN38-AC0JX---3/29 EN52-KD9QZO--1/15 EN66-N8QQQ---1/1
      GH64-PT2FHC--2/11 IO75-GM3RQQ--1/3  IO81-G4PCI---3/8  IO81-MW0KST--1/3
      IO83-G0FCA---2/10 IO83-G0IDE---2/8  IO93-G8ORM---3/16 IO94-M0WWS---1/5
      JN48-DJ1SP---2/2  JN48-DL5SFB--1/1  JN59-DK8NA---1/1  JO21-ON7KB---2/11
      JO22-PA2W----1/2  JO31-DK1BL---2/17 JO31-DK8JP---2/23 JO31-PA0MLC--2/11
      JO65-OZ1LIF--2/6  JO65-OZ2JBR--2/11 JO65-OZ7IT---3/28 OF78-VK6CQ---1/2
      QE29-VK7CMV--1/1  QF55-VK2NJP--1/1  QF56-VK2AAA--3/9  QG62-VK4MOT--1/1

 15  15m  CM98-K6MCS---2/15 CN85-W7LI----1/8  CN85-WA7IJV--2/2  DM13-W1CK----1/12
      DM33-N6RY----2/15 DM37-K6FEU---1/7  DM43-N5AQM---2/3  EM10-K5PK----1/5
      IL18-EA8DBU--1/3  IM98-G7NFK---1/1  IO75-MM0RKT--1/1  IO83-G0IDE---2/3
      JN49-DF7GB---2/5  JN55-IZ3ATV--1/2  JO65-OZ2JBR--2/8

 1  10m  GG40-PU3WSF--1/2

390  SWL *BK29-NH6V*--------2/21 *BL10-AI6VN*-------3/31 *BL11-NH6XO*-------3/8
      *BP51-KL7L*--------2/26 *CM87-KE6GG*-------3/29 *CM87-KF6ZEO*------3/31
      *CM87-KFS*---------3/31 *CM87-NT6V*--------3/13  CM87-W6EXT--------1/1
      *CM88-K6PZB--------3/30 *CM88-KJ6MKI-------3/31 *CM88-KK6EEW*------3/29
      *CM88-KPH*---------3/31 *CM88-WB7ABP*------3/30 *CM88-WW6D---------2/26
      *CM97-AE6RQ*-------2/24 *CM97-K6JFZ*-------3/13 *CM97-KC6MGJ*------2/6
      CM97-W6LPM--------2/6  *CM97-W6REK*-------3/18  CM97-WB6JHI-------2/9
      *CM98-KP4MD--------3/31 *CM98-WB6TOU*------3/28 *CN82-AL7CR--------3/28
      *CN82-N6DRC*-------3/18 *CN84-W7PUA*-------2/24  CN85-KC7PBF-------3/9
      CN85-KF7PRQ-------2/10 *CN85-KG0INS*------3/5  *CN85-N7CTB*-------3/4
      CN85-W7OWO--------3/21 *CN86-AA7NM*-------3/31 *CN87-K1LH*--------3/17
      *CN87-N1CL*--------3/29 *CN87-WA6OUR*------3/20 *CN87-WF7U*--------1/29
      *CN88-KJ6EI*-------3/28 *CN89-VE7BFC*------2/15 *CN89-VE7BPB*------3/20
      CN89-VE7WEX-------2/13 *CN90-KR6LA*-------2/14 *CN94-KK6PR*-------3/31
      *CN97-KK7EVH-------1/1  *CO83-VE7AV--------3/10 *DM04-K6FOD*-------3/15
      *DM04-W6ZTM*-------3/16 *DM04-WB6VIC-------1/2  *DM07-DM07SWL*-----2/22
      *DM07-KG6BXW*------1/2  *DM09-AG6IF*-------3/17 *DM09-KM6CQ*-------1/6
      DM12-AJ6TK--------1/7  *DM13-W6CP*--------3/15 *DM14-KM6KPW*------3/16
      DM33-K2DAK--------2/2  *DM33-N7FN*--------3/30 *DM43-WB5DYG*------3/27
      *DM61-K5AZZ*-------3/31 *DM62-WA5DJJ*------3/31 *DM63-SWLDM63*-----3/22
      *DM65-AG5PV*-------1/7  DM65-KE8AVN-------1/3  *DM65-W0AMT--------3/14
      DM79-W0MDR--------1/2  *DM79-W5KV---------1/4  DM79-WD0E---------3/14
      *DN06-KL7NA*-------2/23 *DN09-VA7TZ*-------3/14 *DN10-WO7I*--------3/27
      *DN17-K7BIZ*-------2/21 *DN26-W0AY*--------3/26 *DN31-KA7OEI*------3/31
      *DN40-KA7OEI*------3/19 *DN40-KC7TCH*------1/16  DN41-W6MFJ--------1/5
      DN70-N6GN---------3/24 *DN70-W3LLA*-------3/30 *DN96-K0SPU--------1/1
      *DO30-VE6ARS*------3/24 *DO33-VE6JY*-------3/31  DO33-VE6XP--------2/9
      *DO34-VE6KDX*------3/5  *EL16-WB5B*--------3/24 *EL29-N5FOG*-------3/27
      *EL29-W5JEF*-------1/6  *EL29-W5MOM*-------1/1  *EL96-KD4HGR-------1/1
      *EL96-KM4BL--------3/23 *EL96-WB4CPJ*------3/17 *EL98-W9DBM--------1/1
      *EL99-K3ZV*--------1/14  EM00-KI5HBO-------3/8  EM12-KF5QDQ-------2/7
      *EM12-WW5JS*-------3/21 *EM15-W5TSU*-------3/17 *EM20-NK5G---------2/2
      *EM20-W5MOM*-------1/5  *EM27-K1QS*--------1/11 *EM29-K0DMT--------2/2
      EM40-K2JY---------3/13 *EM47-K6RFT*-------1/3  *EM64-KC5UMA*------1/12
      EM64-W3PM---------3/20 *EM65-K4WLO*-------3/19 *EM65-N4AAA*-------3/21
      *EM66-KR4VJ*-------3/20 *EM69-KF9ET*-------3/18 *EM69-N9AWU*-------3/31
      *EM69-NQ9L---------1/1  *EM72-K4IQJ*-------3/31 *EM72-K4JOP*-------3/27
      *EM72-W4HOD*-------2/26  EM74-KD4OTA-------3/4  EM74-KM4QXW-------3/15
      EM75-KV4XY--------3/5  EM75-WA4GLH-------1/7  EM79-N8DAW--------3/18
      *EM83-KX4AZ--------1/16 *EM84-KO4AWH-------2/6  *EM84-KU4SD*-------3/9
      *EM84-N3PK*--------2/15 *EM85-KM4BLG*------3/23 *EM86-AI4FU*-------3/23
      *EN21-N0GIK*-------2/12  EN25-N0QBH--------2/23 *EN33-N0UR*--------3/14
      *EN34-K0BHB*-------3/17  EN34-KB0TNG-------2/11 *EN34-KF0IEV*------2/20
      *EN34-N0CALL*------2/8  *EN34-N0NAS*-------3/30 *EN34-W0ASW*-------3/25
      EN42-AA0N---------2/8  *EN50-K9SWX*-------3/22 *EN50-KD9NYE*------3/28
      *EN50-W1CLM*-------3/30 *EN52-AC9RZ*-------2/26  EN52-K9DZT--------3/29
      EN52-N9CIF--------1/5  *EN53-K9REO*-------3/21 *EN53-KB9SKW*------2/5
      *EN53-KC9SDK*------1/19 *EN53-KD0KYA*------3/18 *EN53-KD9KHZ*------2/22
      *EN72-KB8VUC*------3/19  EN80-N5KCC--------1/4  *EN82-K8NVH*-------3/19
      *EN82-KB8RCO-------1/1  *EN82-N8CVW--------2/15 *EN90-WA3TTS*------3/30
      *EN91-N8OBJ*-------3/28 *FJ08-HP1COO*------3/31 *FM05-N4JJS*-------3/21
      *FM05-N4TTN*-------3/31 *FM06-WD4ELG*------3/31 *FM08-W4KEL*-------3/28
      *FM16-N4WQH*-------1/3  *FM17-N4MXZ*-------1/1  FM17-WD4IMI-------2/15
      *FM18-K1HTV*-------3/30 *FM18-KA3BWP*------3/26 *FM18-KX4O*--------3/31
      *FM18-N4TVC*-------3/31 *FM19-KC3QVG*------3/7  FM19-N3LSB--------3/25
      *FM19-W3BX*--------3/26 *FM19-WA2EUJ*------3/24 *FM19-WS3W*--------3/27
      *FN02-KD2YGN*------2/22 *FN02-W1OMR*-------3/13 *FN03-SWL-FN03HS*--3/23
      *FN11-KE3LR*-------3/10 *FN12-KD2OM*-------3/31 *FN13-K2ZN*--------3/24
      *FN13-KD2CLR*------3/26 *FN13-WA2ZKD*------3/31 *FN15-VE3CWM*------1/12
      FN15-VE3OWV-------3/13 *FN20-KB3WFQ*------3/25 *FN20-WB6YAZ*------3/30
      *FN20-WZ7I*--------3/31 *FN21-K3FEF*-------3/31 *FN22-KC2STA1*-----3/22
      *FN22-KC2STA4*-----3/26 *FN22-KD2LZI*------3/27  FN22-N2NOM--------1/13
      *FN25-VA3VF*-------2/5  *FN25-VE3GTC*------3/31 *FN30-KC2LSB*------3/27
      FN30-KD2AVU-------1/6  *FN30-WA2TP*-------3/31 *FN32-K2KGJ*-------3/21
      *FN33-K1VL*--------3/27  FN42-AC1BC--------3/24 *FN42-AC1IM*-------3/30
      *FN42-KM3T*--------3/31 *FN42-W1TEJ*-------1/25  FN42-WA1RAJ-------1/1
      *FN43-AB1KW*-------3/30 *FN46-SWLAM*-------3/20 *FN84-VE1INN-------3/28
      *GE48-DP0POL*------1/1  *GG56-PY2GN*-------2/12 *GG76-PY1EME*------3/22
      *HI21-PY7ZC*-------3/4  *HP75-TF4AH*-------3/16  HP94-TF3HZ--------1/7
      IB59-DP0GVN-------2/7  *IL38-DF4UE--------3/29 *IL38-EA8BFK*------3/31
      IM58-CT1EBQ-------2/12 *IM58-CT1EDG*------2/19 *IN78-F1OOV*-------1/1
      *IN83-EA1IOW*------3/18 *IN99-W6ELA*-------2/20 *IO63-EI1888*------2/7
      *IO63-SWLEI1763*---3/12  IO65-EI7HZB-------3/21 *IO70-G8NXD*-------2/29
      *IO72-MW7SIF*------2/20  IO77-GM0UDL-------3/14 *IO81-G0KTN--------3/30
      IO81-G3XBI--------2/10  IO81-G4LEN--------1/7  *IO81-G8PFR*-------3/16
      IO82-2E0DSS-------1/6  *IO82-2E0ILY-------3/25 *IO82-G3PWJ*-------3/14
      *IO83-G0DUB*-------2/8  *IO83-G4SDL--------1/13 *IO83-M0LYN*-------3/10
      *IO83-M1EIU--------2/2  IO87-GM1OXB-------3/13  IO88-GM4SJB-------1/3
      *IO90-2E0XBT-------1/1  *IO90-G1BLO--------1/2  *IO90-G3ZIL*-------3/28
      *IO90-G4MSA*-------3/17  IO90-G4ZFQ--------3/28 *IO90-G7ELK*-------2/23
      *IO91-G0WZM*-------2/17 *IO91-G3VPW*-------3/22 *IO91-G4HZX*-------3/22
      IO91-G4LRP--------1/4  IO91-M7AZV--------1/8  *IO92-G4ZKK*-------2/16
      *IO92-M0KWR*-------3/6  IO92-M0WCZ--------2/5  IO92-M0XXT--------1/1
      *IO94-G4MEM*-------1/10 *IO94-G6MC*--------3/16  JN09-F5RAV--------2/3
      *JN18-F1EYG*-------3/22 *JN25-F1AJL*-------2/11 *JN25-F5VBD*-------3/18
      *JN28-F4VTQ*-------3/16 *JN34-SWL861979*---2/9  *JN36-HB9HIT*------2/22
      *JN37-F5AHD*-------3/11 *JN37-HB9DSE*------2/21 *JN39-LX1DQ*-------3/31
      JN39-LX1GG--------1/12 *JN45-IK0XFA*------3/20  JN45-IW2DMO-------1/7
      *JN45-LEOIT*-------3/25 *JN46-HB9DUR*------3/8  *JN46-HB9ODK*------3/26
      *JN46-HB9TMC-------3/30 *JN47-DL60LINDAU*--3/26 *JN47-DL7GAI*------1/2
      *JN47-HB9CU*-------3/9  *JN47-HB9TTU*------2/22 *JN47-HB9VQQ*------3/23
      *JN47-OE9BKJ*------3/10 *JN47-OE9GHV*------3/31 *JN47-OE9HLH*------3/31
      *JN47-OE9TAV*------3/10 *JN48-DD5XX--------3/18 *JN48-DJ6DK*-------3/21
      JN48-DL1GCD-------2/22 *JN48-DQ2C*--------2/18 *JN48-TNS1*--------3/25
      *JN49-DK0ABT*------3/20 *JN49-DK6UG*-------3/16  JN49-DL8FCL-------2/9
      *JN54-IQ4FA*-------3/3  *JN55-IZ3EAW*------2/17 *JN58-DC1HR*-------1/1
      *JN58-DC1RDB-------3/26  JN58-DG7RJ--------1/7  *JN58-DK1KW--------1/4
      *JN58-DK8FT--------3/29 *JN59-DG2NPE*------3/22 *JN59-DJ9PC*-------3/24
      JN59-DL4TOM-------2/7  *JN61-I0UVN*-------3/29 *JN63-IW2NKE*------3/29
      JN63-IZ6QQT-------3/26 *JN65-I3JPA*-------3/13 *JN69-DL4RU*-------3/27
      *JN87-OE3XOE*------3/31 *JN88-OE1WYC*------3/15 *JN89-OK2IP--------3/7
      *JN96-HA8TKS*------3/16 *JN97-HA5GB*-------2/6  *JN97-HA5OGL-------1/1
      *JN97-HA9HAF9A*----1/13 *JO01-2E0PYB*------3/30  JO01-G8AXA--------1/6
      *JO01-GB0SNB*------3/28 *JO01-M0WHU--------2/13  JO01-M1EGP--------2/2
      *JO02-G2XV*--------1/15 *JO02-G8LZI*-------3/13 *JO10-ON4LAO*------3/10
      *JO10-ON5KQ*-------3/30 *JO20-ON3URE*------3/19 *JO20-ON5PVD*------2/20
      JO20-ON8EC--------1/1  *JO21-PA1JMS*------2/16 *JO21-PA3ABK-------2/4
      *JO21-PC2JPF-------1/1  *JO21-PE1RDP*------2/10 *JO21-PE2BZ--------2/12
      *JO22-PA3HEA*------2/10 *JO30-DL6EBP*------2/10 *JO31-DB1JJ*-------2/10
      JO31-DC5AL--------3/25 *JO31-DF1DR*-------3/27 *JO31-DK7DE*-------3/16
      *JO31-DL2PK--------2/10 *JO31-DL2ZZ*-------3/23 *JO31-DL4EAI-------2/9
      *JO31-DL6II*-------3/14 *JO31-DL6OW*-------3/16  JO31-PA3GSH-------1/3
      *JO31-PH4RTM*------3/29 *JO32-PA0EHG*------3/26 *JO32-PI4THT*------3/26
      *JO33-DF8FH*-------3/23 *JO33-DL6OW*-------2/17 *JO33-PA0SLT-------2/26
      *JO33-PD0OHW-------3/27 *JO33-PE1JVU-------1/2  JO38-LA1ZM--------1/15
      JO40-DL3EL--------3/20 *JO41-DG5DH*-------2/20 *JO41-DH2RAL*------3/25
      JO42-DL4XJ--------1/2  *JO43-DL0HT*-------3/28 *JO43-DL5XL*-------1/1
      *JO44-OZ1KVB-------2/4  *JO50-DG1CMZ*------2/5  *JO50-DO7UDO-------2/4
      *JO52-DB9OH--------2/12 *JO53-DF3LZ--------3/20 *JO53-DL0HGN*------3/9
      *JO59-LA3JJ--------1/4  *JO60-OK1HRA*------3/28 *JO62-DN4BAS*------3/5
      *JO63-DL9GTB*------3/7  *JO65-OZ1AAB-------2/7  *JO65-SA7ORA-------2/3
      *JO65-SM7KHA-------2/10 *JO65-SWLBR*-------1/1  *JO66-OZ1BFM-------2/10
      *JO68-SA6BSS*------3/20 *JO89-SM5-8574*----2/11 *JO91-SP2BPD*------1/2
      *JP40-LA3FY*-------2/12 *KG34-ZS6BQQ-------2/8  *KM15-SV9KI*-------2/19
      *KM56-G8SCU--------2/13 *KN04-YO2VG*-------3/7  *KO12-SP4XYD*------1/3
      *KO24-LY1XD--------1/1  *KP20-OH3FR--------2/4  *LG79-FR1GZ--------1/2
      *OF77-VK6WR*-------2/10 *PF94-VK5ADE-------2/4  *PF94-VK5MR*-------3/19
      *QE38-VK7JJ--------3/17 *QF22-VK3DV--------1/1  QF22-VK3LU--------2/11
      QF55-VK2YN--------1/2  *QG62-VK4CT*-------3/26  QG62-VK4IIO-------1/1
      *QG62-VK4YA*-------2/13 *RE68-ZL2005SWL*---3/27 *RE79-ZL2BCI*------3/11


2022-05-04 AC3V-FN10 (148)

 24  80m  CN84-N7CMP---1/1  DM13-W1CK----4/10 DM33-N6RY----3/9  DM75-KE5ZBG--2/2
      EL49-WA5DXP--1/1  EM12-KG5ZDA--1/8  EM64-K4STH---2/7  EN22-N0AN----1/1
      EN34-KB0VLR--1/1  EN52-KD9QZO--2/10 EN60-WA0JTL--3/8  EN62-K0JD----3/10
      EN80-W8PTB---1/3  FM17-WD4IMI--1/5  FM19-KF4HCW--2/6  FM19-KO4PGC--3/3
      FM19-N3LSB---1/1  FM29-WA3DNM--4/16 FN11-AC3V----4/15 FN13-N2HQI---4/24
      FN31-KK1D----4/14 FN42-WA9WTK--4/15 IO92-G0ORY---1/2  IO92-M0XXT---2/4

 71  40m  CM97-AG6NS---3/7  DM12-AJ6TK---3/10 DM13-W1CK----4/12 DM14-KQ6UP---2/5
      DM33-N6RY----4/21 DM34-K7GXB---4/18 DM43-N5AQM---2/11 DM75-KE5ZBG--3/10
      DM79-N0IA----4/4  DN40-K7RXL---2/2  DN70-KE0IDV--1/1  EL96-WB2TQE--2/6
      EM12-KG5ZDA--3/15 EM38-KV0S----4/17 EM40-K2JY----1/2  EM48-AD0MO---4/18
      EM50-W4WLO---2/9  EM69-K9AV----1/1  EM70-NI5F----4/21 EM72-K8CHY---1/1
      EM73-K4EH----4/23 EM75-KK4TDI--1/1  EM75-KV4XY---1/20 EN22-N0AN----1/1
      EN42-AA0N----2/8  EN42-NN0V----1/2  EN51-KD9PAH--2/4  EN52-KD9QZO--4/27
      EN52-KF9KV---3/15 EN58-VA3ROM--4/16 EN62-K0JD----3/21 EN74-N8DMH---1/1
      EN82-N8MG----1/2  FM07-N4IW----4/10 FM18-KB3EDF--4/27 FM19-KF4HCW--3/21
      FM19-KO4PGC--1/3  FM19-N3LSB---1/3  FM29-WA3DNM--4/12 FN00-W3HRS---2/14
      FN03-VA3JDL--4/5  FN03-VA3SQZ--3/5  FN11-AC3V----4/24 FN13-N2HQI---4/29
      FN20-W2GNN---4/23 FN20-WA3IAC--3/18 FN30-KD2AVU--2/14 FN31-KK1D----4/16
      FN42-WA1RAJ--3/24 FN42-WA1UMU--2/2  FN42-WA9WTK--4/17 FN42-WB1BQE--3/11
      FN44-AJ8S----4/26 FN53-AC1LL---4/17 FN84-VE1XOR--2/5  GH64-PT2FHC--2/14
      IM58-CT1EBQ--2/4  IO88-GM4SJB--3/12 IO91-G8DJF---1/2  IO92-M0XXT---2/2
      IO93-M0VII---3/11 IO94-M0WWS---1/1  JN19-F4IEW---1/1  JN39-DL9DAT--3/8
      JN48-DK2DB---4/18 JN48-DL9GCW--3/13 JN49-DH5SW---4/6  JN58-DL2JA---4/17
      JO20-ON4WS---2/8  KG01-ZS3D----2/7  QE38-VK7BO---2/4

 44  20m  CM98-K6MCS---2/20 CN89-VE7AVG--1/1  DM13-W1CK----2/15 DM33-N6RY----4/24
      DM34-K7GXB---3/28 DM41-AE7YQ---2/22 DM43-N5AQM---3/21 DM75-KE5ZBG--2/10
      DM79-N0IA----3/4  DN41-W6MFJ---1/13 EL09-KI5GRD--2/10 EL96-K9YWO---3/13
      EL98-KD8TUO--3/17 EM00-KI5HBO--1/18 EM10-K5PK----2/10 EM10-K8MRD---1/1
      EM12-K5SWA---3/29 EM12-KE7A----3/28 EM12-KF5QDQ--1/22 EM12-KG5UWB--1/5
      EM12-KG5ZDA--3/28 EM20-K8MRD---1/1  EM31-KG5FNU--1/11 EM38-KC0JDW--3/6
      EM38-KV0S----4/18 EM48-AD0MO---4/24 EM70-NI5F----4/27 EM73-KB1MVX--3/15
      EN38-AC0JX---4/29 EN52-KF9KV---2/15 FN00-WO3T----1/1  FN41-K1YZY---1/5
      GH64-PT2FHC--3/11 IO75-GM3RQQ--2/3  IO81-G4PCI---4/8  IO93-G8ORM---4/16
      JN49-DF7GB---2/5  JO21-ON7KB---3/11 JO21-PD5GEA--1/1  JO31-DK1BL---3/17
      JO31-DK8JP---3/23 JO31-PA0MLC--3/11 JO65-OZ7IT---4/28 QF56-VK2AAA--4/9

 8  15m  EM10-K5PK----2/5  GH64-PT2FHC--2/11 JN45-IU1DZZ--1/3  JN49-DF7GB---3/5
      JO01-G8AXA---1/1  JO40-DL3EL---1/2  JO65-OZ2JBR--3/8  JO65-OZ7IT---2/7

 1  10m  GG40-PU3WSF--2/2

355  SWL *BL10-AI6VN*-------4/31 *BL11-NH6XO*-------4/8  BP51-K0ESQ--------1/7
      *BP51-KL7L*--------3/26  CM87-AF6WZ--------1/2  *CM87-KE6GG*-------4/29
      *CM87-KF6ZEO*------4/31 *CM87-KFS*---------4/31 *CM87-NT6V*--------4/13
      *CM88-K6PZB--------4/30 *CM88-KJ6MKI-------4/31 *CM88-KK6EEW*------4/29
      *CM88-KPH*---------4/31 *CM88-WB7ABP*------4/30 *CM88-WW6D---------3/26
      *CM97-AE6RQ*-------3/24 *CM97-K6JFZ*-------4/13 *CM97-KC6MGJ*------3/6
      CM97-W6LPM--------3/6  *CM97-W6REK*-------4/18 *CM98-KP4MD--------4/31
      *CM98-WB6TOU*------4/28 *CN82-AL7CR--------4/28 *CN82-N6DRC*-------4/18
      *CN84-W7PUA*-------3/24  CN85-KC7PBF-------4/9  CN85-KF7PRQ-------3/10
      *CN85-KG0INS*------4/5  *CN85-N7CTB*-------4/4  CN85-W7LI---------1/3
      CN85-W7OWO--------4/21 *CN86-AA7NM*-------4/31 *CN87-K1LH*--------4/17
      *CN87-KA7GEK*------1/7  *CN87-N1CL*--------4/29 *CN87-WA6OUR*------4/20
      *CN87-WF7U*--------2/29 *CN88-KJ6EI*-------4/28 *CN89-VE7BFC*------3/15
      *CN89-VE7BPB*------4/20  CN89-VE7WEX-------3/13 *CN90-KR6LA*-------3/14
      *CN94-KK6PR*-------4/31 *CO83-VE7AV--------4/10 *DM04-K6FOD*-------4/15
      *DM04-KD6JWK-------1/2  *DM04-W6ZTM*-------4/16 *DM04-WB6VIC-------2/2
      *DM07-DM07SWL*-----3/22 *DM09-AG6IF*-------4/17 *DM09-KM6CQ*-------2/6
      *DM13-W6CP*--------4/15 *DM14-KM6KPW*------4/16 *DM33-N7FN*--------4/30
      DM37-K6FEU--------2/3  DM43-W7CRK--------1/6  *DM43-WB5DYG*------4/27
      *DM61-K5AZZ*-------4/31 *DM62-WA5DJJ*------4/31 *DM63-SWLDM63*-----4/22
      DM65-KE8AVN-------2/3  DM79-W0MDR--------2/2  DM79-WD0E---------4/14
      *DN06-KI7ZRI*------1/2  *DN10-WO7I*--------4/27 *DN17-K7BIZ*-------3/21
      DN26-K7KTM--------1/1  *DN26-W0AY*--------4/26 *DN31-KA7OEI*------4/31
      DN35-AI7KS--------1/1  *DN40-KA7OEI*------4/19 *DN40-KJ7OXT*------2/7
      DN70-N6GN---------4/24 *DN70-W3LLA*-------4/30 *DO30-VE6ARS*------4/24
      DO33-VA6DAI-------1/1  *DO33-VE6JY*-------4/31  DO33-VE6XP--------3/9
      *DO34-VE6KDX*------4/5  *EL16-WB5B*--------4/24 *EL29-N5FOG*-------4/27
      *EL96-KM4BL--------4/23 *EL96-WB4CPJ*------4/17 *EM00-K5TR---------1/23
      EM10-N5JO---------1/2  *EM12-KG5RMJ-------1/1  *EM12-WW5JS*-------4/21
      *EM15-W5TSU*-------4/17  EM19-N0KSU--------1/9  *EM27-K1QS*--------2/11
      *EM50-WLO*---------1/12 *EM64-KC5UMA*------2/12  EM64-W3PM---------4/20
      *EM64-W4ENN*-------1/6  *EM65-K4WLO*-------4/19 *EM65-N4AAA*-------4/21
      *EM66-KR4VJ*-------4/20 *EM69-KF9ET*-------4/18 *EM69-N9AWU*-------4/31
      *EM72-K4IQJ*-------4/31 *EM72-K4JOP*-------4/27 *EM72-W4HOD*-------3/26
      EM74-KM4QXW-------4/15  EM75-KE7GZ--------1/13  EM79-N8DAW--------4/18
      *EM83-KX4AZ--------2/16 *EM83-W3DJS*-------2/4  *EM84-KO4AWH-------3/6
      *EM84-KU4SD*-------4/9  *EM85-KM4BLG*------4/23 *EM86-AI4FU*-------4/23
      *EM89-KD8TTE*------3/18  EM92-AC4DH--------1/5  *EN21-N0GIK*-------3/12
      EN25-N0QBH--------3/23 *EN31-N0IUV*-------3/5  *EN33-N0UR*--------4/14
      *EN34-K0BHB*-------4/17 *EN34-KF0IEV*------3/20 *EN34-N0NAS*-------4/30
      *EN34-W0ASW*-------4/25 *EN41-K0RE*--------1/6  *EN50-K9SWX*-------4/22
      *EN50-KD9NYE*------4/28 *EN50-W1CLM*-------4/30 *EN52-AC9RZ*-------3/26
      EN52-K9DZT--------4/29 *EN53-K9REO*-------4/21 *EN53-KB9SKW*------3/5
      *EN53-KC9SDK*------2/19 *EN53-KD0KYA*------4/18 *EN53-KD9KHZ*------3/22
      EN71-K9JJM--------2/7  *EN72-KB8VUC*------4/19  EN72-N8AYY--------1/5
      *EN82-K8NVH*-------4/19 *EN82-N8CVW--------3/15 *EN90-WA3TTS*------4/30
      *EN91-N8OBJ*-------4/28 *FJ08-HP1COO*------4/31 *FM05-N4JJS*-------4/21
      *FM05-N4TTN*-------4/31 *FM06-WD4ELG*------4/31 *FM08-W4KEL*-------4/28
      *FM15-WU2V*--------1/10 *FM16-WB8SCG-------1/16 *FM18-K0DEV--------2/5
      *FM18-K1HTV*-------4/30 *FM18-KA3BWP*------4/26 *FM18-KX4O*--------4/31
      *FM18-N4TVC*-------4/31  FM19-KB3EOF-------1/7  *FM19-KC3QVG*------4/7
      *FM19-W3BX*--------4/26 *FM19-WA2EUJ*------4/24 *FM19-WS3W*--------4/27
      *FN02-KD2YGN*------3/22 *FN02-W1OMR*-------4/13 *FN03-SWL-FN03HS*--4/23
      *FN11-KE3LR*-------4/10 *FN12-KD2OM*-------4/31 *FN13-K2ZN*--------4/24
      *FN13-KD2CLR*------4/26 *FN13-WA2ZKD*------4/31 *FN15-VE3CWM*------2/12
      FN15-VE3OWV-------4/13 *FN20-KB3WFQ*------4/25 *FN20-WB6YAZ*------4/30
      *FN20-WZ7I*--------4/31 *FN21-K3FEF*-------4/31 *FN22-KC2STA1*-----4/22
      *FN22-KC2STA4*-----4/26 *FN22-KD2LZI*------4/27  FN22-N2NOM--------2/13
      *FN25-VE3GTC*------4/31 *FN30-KC2LSB*------4/27 *FN30-WA2TP*-------4/31
      *FN32-K2KGJ*-------4/21 *FN33-K1VL*--------4/27  FN41-W1BW---------1/2
      FN42-AC1BC--------4/24 *FN42-AC1IM*-------4/30 *FN42-K3MPJ*-------2/6
      *FN42-KK1X---------1/5  *FN42-KM3T*--------4/31 *FN42-W1TEJ*-------2/25
      *FN43-AA1AH*-------1/6  *FN43-AB1KW*-------4/30 *FN46-SWLAM*-------4/20
      *FN84-VE1INN-------4/28 *GF61-DP0POL*------1/1  *GF62-DP0POL*------1/1
      *GG56-PY2GN*-------3/12 *GG76-PY1EME*------4/22 *HP75-TF4AH*-------4/16
      HP94-TF3HZ--------2/7  IL18-EA8DBU-------3/14 *IL38-DF4UE--------4/29
      *IL38-EA8BFK*------4/31 *IM58-CT1EDG*------3/19 *IN83-EA1IOW*------4/18
      *IN99-W6ELA*-------3/20  IO65-EI7HZB-------4/21 *IO70-G8NXD*-------3/29
      *IO72-MW7SIF*------3/20 *IO81-G0KTN--------4/30 *IO81-G4LCM--------2/12
      IO81-G4LEN--------2/7  *IO81-G8PFR*-------4/16 *IO81-G8YMM--------1/1
      *IO82-2E0ILY-------4/25 *IO82-G3PWJ*-------4/14 *IO83-G0DUB*-------3/8
      IO83-G0FCA--------1/6  IO83-G0IDE--------1/5  *IO83-G3ZNG--------1/1
      *IO83-G4SDL--------2/13 *IO83-G6JTB*-------1/6  *IO83-M0LYN*-------4/10
      IO84-G0BZB--------1/2  IO87-GM1OXB-------4/13 *IO90-G3ZIL*-------4/28
      *IO90-G4MSA*-------4/17  IO90-G4ZFQ--------4/28 *IO90-G7ELK*-------3/23
      *IO91-G0WZM*-------3/17 *IO91-G3VPW*-------4/22 *IO91-G4CAO--------1/6
      *IO91-G4HZX*-------4/22 *IO91-M0MPM--------1/2  IO91-M7AZV--------2/8
      *IO92-G4ZKK*-------3/16 *IO94-G4MEM*-------2/10 *IO94-G6MC*--------4/16
      *JN18-F1EYG*-------4/22 *JN25-F5VBD*-------4/18 *JN28-F4VTQ*-------4/16
      *JN34-SWL861979*---3/9  *JN36-HB9HIT*------3/22 *JN37-HB9DSE*------3/21
      *JN39-LX1DQ*-------4/31  JN39-LX1GG--------2/12 *JN45-IK0XFA*------4/20
      *JN46-HB9DUR*------4/8  *JN46-HB9ODK*------4/26 *JN46-HB9TMC-------4/30
      *JN47-DL60LINDAU*--4/26 *JN47-DL7GAI*------2/2  *JN47-HB9CU*-------4/9
      *JN47-HB9TTU*------3/22 *JN47-HB9VQQ*------4/23 *JN47-OE9GHV*------4/31
      *JN47-OE9HLH*------4/31 *JN47-OE9TAV*------4/10 *JN48-DD5XX--------4/18
      JN48-DJ1SP--------2/2  *JN48-DJ6DK*-------4/21  JN48-DL1GCD-------3/22
      *JN48-DQ2C*--------3/18 *JN48-TNS1*--------4/25 *JN49-DK0ABT*------4/20
      *JN49-DK6UG*-------4/16  JN55-IZ3ATV-------1/3  *JN55-IZ3EAW*------3/17
      *JN58-DC1RDB-------4/26  JN58-DG7RJ--------2/7  *JN58-DK1KW--------2/4
      *JN58-DK8FT--------4/29  JN59-DB1NN--------1/3  *JN59-DG2NPE*------4/22
      *JN59-DJ9PC*-------4/24  JN59-DL4TOM-------3/7  *JN61-I0UVN*-------4/29
      *JN63-IW2NKE*------4/29  JN63-IZ6QQT-------4/26 *JN69-DG7RAQ*------1/4
      *JN69-DL4RU*-------4/27 *JN87-OE3XOE*------4/31 *JN88-OE1WYC*------4/15
      *JN97-HA9HAF9A*----2/13 *JO00-G1VGK--------1/9  JO00-G3JKF--------1/4
      *JO01-2E0DYH*------1/7  *JO01-2E0PYB*------4/30 *JO01-GB0SNB*------4/28
      JO01-M0PWX--------2/6  *JO01-M0WHU--------3/13 *JO02-G2XV*--------2/15
      *JO10-ON4LAO*------4/10 *JO10-ON5KQ*-------4/30  JO11-PA0RDT-------2/15
      *JO20-ON3URE*------4/19 *JO20-ON5PVD*------3/20 *JO21-PA11568*-----2/4
      *JO21-PA1JMS*------3/16 *JO21-PA3ABK-------3/4  *JO21-PA3EGH-------1/2
      JO21-PA3EYH-------1/2  JO21-PB0AIC-------2/4  *JO21-PE1RDP*------3/10
      *JO21-PE2BZ--------3/12 *JO21-SWL1/JO21*---1/1  *JO22-PA3HEA*------3/10
      *JO31-DB1JJ*-------3/10  JO31-DC5AL--------4/25 *JO31-DF1DR*-------4/27
      *JO31-DK7DE*-------4/16 *JO31-DL2PK--------3/10 *JO31-DL2ZZ*-------4/23
      *JO31-DL4EAI-------3/9  *JO31-DL6II*-------4/14 *JO31-DL6OW*-------4/16
      *JO31-PH4RTM*------4/29 *JO32-PA0EHG*------4/26  JO32-PE1ATN-------2/3
      *JO32-PI4THT*------4/26 *JO33-DF8FH*-------4/23 *JO33-DL6OW*-------3/17
      *JO33-PA0SLT-------3/26 *JO33-PD0OHW-------4/27 *JO33-PD0WIM-------1/2
      JO38-LA1ZM--------2/15 *JO41-DG5DH*-------3/20 *JO41-DH2RAL*------4/25
      *JO43-DL0HT*-------4/28 *JO50-DG1CMZ*------3/5  *JO50-DO7UDO-------3/4
      *JO52-DB9OH--------3/12 *JO53-DF3LZ--------4/20 *JO59-LA3JJ--------2/4
      *JO60-OK1HRA*------4/28 *JO63-DL9GTB*------4/7  *JO65-OZ1AAB-------3/7
      *JO65-SM7KHA-------3/10 *JO66-OZ1BFM-------3/10 *JO68-SA6BSS*------4/20
      *JO89-SM5-8574*----3/11 *JP40-LA3FY*-------3/12 *KG34-ZS6BQQ-------3/8
      *KM15-SV9KI*-------3/19 *KN04-YO2VG*-------4/7  *KO12-SP4XYD*------2/3
      *KP03-OH6BG*-------1/15 *KP20-OH3FR--------3/4  *PF94-VK5ADE-------3/4
      *PF94-VK5MR*-------4/19 *QE38-VK7JJ--------4/17  QF22-VK3LU--------3/11
      *QF22-VK3TEK-------1/1  *QF22-VK3TPM-------2/10 *QF44-VK2COW-------1/24
      QG51-VK4LEW-------2/4  *QG62-VK4CT*-------4/26 *RE68-ZL2005SWL*---4/27
      *RE79-ZL2BCI*------4/11


2022-05-05 AC3V-FN10 (142)

 21  80m  DM13-W1CK----5/10 DM33-N6RY----4/9  DN13-K7SPS---1/1  EM64-K4STH---3/7
      EM69-K9AV----1/3  EN52-KD9QZO--3/10 EN60-WA0JTL--4/8  EN62-K0JD----4/10
      EN80-W8PTB---2/3  FM07-N4IW----1/3  FM19-KB3EOF--4/12 FM19-KF4HCW--3/6
      FM29-WA3DNM--5/16 FN11-AC3V----5/15 FN13-N2HQI---5/24 FN22-N2NOM---2/9
      FN31-KK1D----5/14 FN42-WA1RAJ--3/15 FN42-WA9WTK--5/15 FN53-AC1LL---4/13
      IO92-G0ORY---2/2

 55  40m  CN84-N7CMP---2/3  DM09-AB7WE---3/3  DM12-AJ6TK---4/10 DM13-W1CK----5/12
      DM33-N6RY----5/21 DM34-K7GXB---5/18 DM43-N5AQM---3/11 DM75-KE5ZBG--4/10
      EL96-WB2TQE--3/6  EL98-KD8TUO--2/6  EM38-KV0S----5/17 EM40-K2JY----2/2
      EM48-AD0MO---5/18 EM50-W4WLO---3/9  EM64-K4STH---2/6  EM66-N4WIO---1/1
      EM70-NI5F----5/21 EM73-K4EH----5/23 EM75-KV4XY---2/20 EN35-KP2XX---1/1
      EN52-KD9QZO--5/27 EN52-KF9KV---4/15 EN58-VA3ROM--5/16 EN62-K0JD----4/21
      EN82-N8MG----2/2  FM07-N4IW----5/10 FM18-KB3EDF--5/27 FM19-KB3EOF--4/14
      FM19-KF4HCW--4/21 FM19-N3LSB---2/3  FM29-WA3DNM--5/12 FN00-W3HRS---3/14
      FN03-VA3JDL--5/5  FN11-AC3V----5/24 FN13-N2HQI---5/29 FN20-W2GNN---5/23
      FN20-WA3IAC--4/18 FN31-KK1D----5/16 FN42-WA1RAJ--4/24 FN42-WA9WTK--5/17
      FN42-WB1BQE--4/11 FN44-AJ8S----5/26 FN53-AC1LL---5/17 FN84-VE1XOR--3/5
      GH64-PT2FHC--3/14 IM58-CT1EBQ--3/4  IO82-2E0DSS--2/3  IO88-GM4SJB--4/12
      IO91-G8DJF---2/2  IO93-M0VII---4/11 JN48-DK2DB---5/18 JN48-DL9GCW--4/13
      JN58-DL2JA---5/17 JO20-ON4WS---3/8  QE38-VK7BO---3/4

 53  20m  BP51-K0ESQ---1/1  CN87-AC7IJ---3/16 CN89-VE7WEX--1/10 DM09-AB7WE---2/5
      DM13-W1CK----3/15 DM14-KQ6UP---3/8  DM33-N6RY----5/24 DM34-K7GXB---4/28
      DM75-KE5ZBG--3/10 DM79-N0IA----4/4  DM79-WD0E----1/13 DM81-N5XXN---1/1
      DM81-WE5Q----1/1  DO33-VA6DAI--1/1  EL09-KI5GRD--3/10 EL87-W4ESI---1/2
      EL96-WB2TQE--3/6  EM12-K5SWA---4/29 EM12-KE7A----4/28 EM13-KC5NK---1/2
      EM36-KC0WCM--1/1  EM38-KC0JDW--4/6  EM48-AD0MO---5/24 EM64-K4STH---2/6
      EM70-NI5F----5/27 EM73-K4EH----2/9  EM73-KB1MVX--4/15 EM75-KE7GZ---1/4
      EM75-KF0DGE--1/1  EM92-AC4DH---2/9  EN23-KD9TSE--1/7  EN38-AC0JX---5/29
      EN52-KD9QZO--2/15 EN52-KF9KV---3/15 EN61-N8OWY---1/12 EN61-WD9HGO--1/1
      GH64-PT2FHC--4/11 IO81-G4LEN---2/2  IO83-G0IDE---3/8  IO87-GM5JET--1/1
      IO93-G8ORM---5/16 IO94-M0WWS---2/5  IO97-GM0DYU--1/1  JN49-DF7GB---3/5
      JO20-ON4WS---2/12 JO20-ON7AN---1/3  JO20-PA3AQR--1/1  JO21-ON7KB---4/11
      JO22-PA2W----2/2  JO31-DK8JP---4/23 JO31-PA0MLC--4/11 JO65-OZ2JBR--3/11
      JO65-OZ7IT---5/28

 12  15m  CN85-KC7PBF--1/3  DM13-W1CK----2/12 DM33-N6RY----3/15 DM37-K6FEU---2/7
      DM81-N5XXN---1/1  EM10-K5PK----3/5  GH64-PT2FHC--3/11 IO81-G4LEN---1/1
      IO90-G4GCI---1/1  JO21-ON7KB---2/6  JO65-OZ2JBR--4/8  JO65-OZ7IT---3/7

 1  10m  EL89-W3HH----1/3

368  SWL *BK29-NH6V*--------3/21 *BL10-AI6VN*-------5/31 *BL11-NH6XO*-------5/8
      *BP51-KL7L*--------4/26 *CM87-KE6GG*-------5/29 *CM87-KF6ZEO*------5/31
      *CM87-KFS*---------5/31 *CM87-W6BB*--------1/2  *CM88-K6PZB--------5/30
      *CM88-KJ6MKI-------5/31 *CM88-KK6EEW*------5/29 *CM88-KPH*---------5/31
      *CM88-WB7ABP*------5/30 *CM88-WW6D---------4/26 *CM97-AE6RQ*-------4/24
      CM97-AG6NS--------1/8  *CM97-K6JFZ*-------5/13 *CM97-KC6MGJ*------4/6
      CM97-W6LPM--------4/6  *CM97-W6REK*-------5/18  CM97-WB6JHI-------3/9
      *CM98-KP4MD--------5/31 *CM98-WB6TOU*------5/28 *CN82-AL7CR--------5/28
      *CN82-N6DRC*-------5/18 *CN84-W7PUA*-------4/24  CN85-K7FET--------1/9
      CN85-KF7PRQ-------4/10 *CN85-KJ7UCF-------1/2  CN85-W7OWO--------5/21
      *CN86-AA7NM*-------5/31 *CN87-K1LH*--------5/17 *CN87-KA7GEK*------2/7
      *CN87-N1CL*--------5/29 *CN87-WA6OUR*------5/20 *CN87-WF7U*--------3/29
      *CN88-KJ6EI*-------5/28  CN89-VA7DGT-------1/1  CN89-VE7AVG-------1/2
      *CN89-VE7BFC*------4/15 *CN89-VE7BPB*------5/20 *CN90-KR6LA*-------4/14
      *CN94-KK6PR*-------5/31 *CO54-VE7ECK*------1/3  *CO83-VE7AV--------5/10
      *DM04-K6FOD*-------5/15 *DM04-W6ZTM*-------5/16 *DM07-DM07SWL*-----4/22
      *DM09-AG6IF*-------5/17 *DM09-KM6CQ*-------3/6  *DM14-KM6KPW*------5/16
      *DM33-N7FN*--------5/30 *DM42-KC7NL*-------1/2  *DM43-WB5DYG*------5/27
      *DM61-K5AZZ*-------5/31 *DM62-WA5DJJ*------5/31 *DM63-SWLDM63*-----5/22
      DM65-KE8AVN-------3/3  *DM65-W0AMT--------4/14 *DN09-VA7TZ*-------4/14
      *DN10-WO7I*--------5/27 *DN17-AI7MG--------1/2  *DN17-K7BIZ*-------4/21
      *DN26-W0AY*--------5/26 *DN31-KA7OEI*------5/31 *DN33-KG7MB*-------1/1
      *DN40-KA7OEI*------5/19 *DN40-KC7TCH*------2/16  DN70-N6GN---------5/24
      *DN70-W3LLA*-------5/30 *DO30-VE6ARS*------5/24 *DO33-VE6JY*-------5/31
      DO33-VE6XP--------4/9  *DO34-VE6KDX*------5/5  *EL16-WB5B*--------5/24
      *EL29-N5FOG*-------5/27 *EL29-W5JEF*-------2/6  *EL89-KG4CCB*------1/4
      *EL89-W5APO--------2/3  *EL96-WB4CPJ*------5/17 *EL99-K3ZV*--------2/14
      *EM00-K5TR---------2/23  EM00-KI5HBO-------4/8  EM12-KF5QDQ-------3/7
      EM12-KG5UWB-------1/1  EM12-KG5ZDA-------1/1  *EM13-KG5OIB-------1/1
      *EM15-W5TSU*-------5/17 *EM20-W5MOM*-------2/5  *EM27-K1QS*--------3/11
      EM35-KF5GCF-------1/7  *EM45-WB5NFT-------1/1  *EM47-K6RFT*-------2/3
      *EM50-WLO*---------2/12  EM64-W3PM---------5/20 *EM65-K4WLO*-------5/19
      *EM65-N4AAA*-------5/21 *EM66-KR4VJ*-------5/20 *EM69-KD9HOE*------1/14
      *EM69-KF9ET*-------5/18 *EM69-N9AWU*-------5/31 *EM72-K4IQJ*-------5/31
      *EM72-K4JOP*-------5/27 *EM72-W4HOD*-------4/26  EM75-WA4GLH-------2/7
      EM78-KU4A---------2/13 *EM79-AB4EN*-------1/15  EM79-N8DAW--------5/18
      *EM83-KX4AZ--------3/16 *EM83-W3DJS*-------3/4  *EM84-KO4AWH-------4/6
      *EM84-KU4SD*-------5/9  *EM84-N3PK*--------3/15 *EM85-KM4BLG*------5/23
      *EM86-AI4FU*-------5/23 *EM89-KD8TTE*------4/18 *EN21-N0GIK*-------4/12
      EN25-N0QBH--------4/23 *EN33-N0UR*--------5/14 *EN34-K0BHB*-------5/17
      EN34-KB0VLR-------1/2  *EN34-KF0IEV*------4/20 *EN34-N0NAS*-------5/30
      *EN34-W0ASW*-------5/25  EN35-W0NKA--------1/2  *EN41-K0RE*--------2/6
      EN42-NN0V---------1/7  *EN50-K9SWX*-------5/22 *EN50-KD9NYE*------5/28
      *EN50-W1CLM*-------5/30  EN51-KD9PAH-------3/25 *EN52-AC9RZ*-------4/26
      EN52-K9DZT--------5/29  EN52-N9CIF--------2/5  *EN53-AC9LF--------1/1
      *EN53-K9REO*-------5/21 *EN53-KC9SDK*------3/19 *EN53-KD0KYA*------5/18
      *EN53-KD9KHZ*------4/22  EN61-KA9PGC-------1/2  *EN61-KD9SC--------1/2
      EN72-N8AYY--------2/5  *EN74-KX4AZ*-------1/19 *EN81-KA8BRK-------1/4
      *EN82-K8NVH*-------5/19 *EN90-WA3TTS*------5/30 *EN91-N8OBJ*-------5/28
      EN96-VE3GEN-------1/6  *FJ08-HP1COO*------5/31 *FM05-N4JJS*-------5/21
      *FM05-N4TTN*-------5/31 *FM06-WD4ELG*------5/31 *FM08-W4KEL*-------5/28
      *FM15-WU2V*--------2/10 *FM16-WB8SCG-------2/16  FM17-WD4IMI-------3/15
      *FM18-K0DEV--------3/5  *FM18-K1HTV*-------5/30 *FM18-KA3BWP*------5/26
      *FM18-KX4O*--------5/31 *FM18-N4TVC*-------5/31 *FM19-KC3QVG*------5/7
      FM19-KO4PGC-------1/1  *FM19-W3BX*--------5/26 *FM19-WA2EUJ*------5/24
      *FM19-WS3W*--------5/27 *FN02-KD2YGN*------4/22 *FN02-W1OMR*-------5/13
      *FN03-SWL-FN03HS*--5/23  FN03-VA3SQZ-------1/1  *FN11-KE3LR*-------5/10
      *FN12-KD2OM*-------5/31 *FN13-K2ZN*--------5/24 *FN13-KD2CLR*------5/26
      *FN13-WA2ZKD*------5/31 *FN15-VE3CWM*------3/12  FN15-VE3OWV-------5/13
      *FN20-KB3WFQ*------5/25 *FN20-WB6YAZ*------5/30 *FN20-WZ7I*--------5/31
      *FN21-K3FEF*-------5/31 *FN22-KC2STA1*-----5/22 *FN22-KC2STA4*-----5/26
      *FN22-KD2LZI*------5/27 *FN25-VE3GTC*------5/31 *FN30-KC2LSB*------5/27
      FN30-KD2AVU-------2/6  *FN30-WA2TP*-------5/31  FN31-KB1MCT-------1/1
      *FN32-K2KGJ*-------5/21 *FN33-K1VL*--------5/27  FN42-AC1BC--------5/24
      *FN42-AC1IM*-------5/30 *FN42-K3MPJ*-------3/6  *FN42-KK1X---------2/5
      *FN42-KM3T*--------5/31 *FN42-W1TEJ*-------3/25 *FN43-AB1KW*-------5/30
      *FN46-SWLAM*-------5/20 *FN84-VE1INN-------5/28 *GG56-PY2GN*-------4/12
      *GG76-PY1EME*------5/22 *GH64-PT2ABC*------1/1  *HP75-TF4AH*-------5/16
      *HP85-TF4X*--------2/9  IB59-DP0GVN-------3/7  IL18-EA8DBU-------4/14
      *IL38-DF4UE--------5/29 *IL38-EA8BFK*------5/31 *IM58-CT1EDG*------4/19
      *IN83-EA1IOW*------5/18 *IN99-W6ELA*-------4/20 *IO63-EI1888*------3/7
      IO65-EI7HZB-------5/21 *IO70-G8NXD*-------4/29 *IO70-M3MSM*-------1/23
      *IO72-MW7SIF*------4/20 *IO81-G0KTN--------5/30  IO81-G3XBI--------3/10
      *IO81-G4LCM--------3/12  IO81-G4PCI--------1/10 *IO81-G8PFR*-------5/16
      *IO82-2E0ILY-------5/25 *IO82-G3PWJ*-------5/14 *IO83-G6JTB*-------2/6
      *IO83-M0LYN*-------5/10 *IO87-2M0HZD-------1/10  IO87-GM1OXB-------5/13
      *IO90-G1BLO--------2/2  *IO90-G3ZIL*-------5/28 *IO90-G4MSA*-------5/17
      IO90-G4ZFQ--------5/28 *IO90-G7ELK*-------4/23 *IO91-G0WZM*-------4/17
      *IO91-G3VPW*-------5/22 *IO91-G4HZX*-------5/22 *IO91-G8LCO*-------1/1
      IO91-M7AZV--------3/8  *IO93-G0PYB--------2/14 *IO94-G6MC*--------5/16
      JH70-V51DM--------1/3  JM19-EA6ANX-------1/1  JN09-F5RAV--------3/3
      *JN18-F1EYG*-------5/22 *JN25-F1AJL*-------3/11 *JN25-F5VBD*-------5/18
      *JN28-F4VTQ*-------5/16 *JN29-ON5QRP-------1/1  *JN34-SWL861979*---4/9
      *JN36-HB9HIT*------4/22 *JN37-HB9DSE*------4/21 *JN39-LX1DQ*-------5/31
      JN39-LX1GG--------3/12 *JN45-IK0XFA*------5/20 *JN45-LEOIT*-------4/25
      *JN46-HB9ODK*------5/26 *JN46-HB9TMC-------5/30 *JN47-DL60LINDAU*--5/26
      *JN47-HB9CU*-------5/9  *JN47-HB9TTU*------4/22 *JN47-HB9VQQ*------5/23
      *JN47-OE9GHV*------5/31 *JN47-OE9HLH*------5/31 *JN48-DD5XX--------5/18
      *JN48-DJ6DK*-------5/21  JN48-DL1GCD-------4/22  JN48-DL5SFB-------1/7
      *JN48-DQ2C*--------4/18 *JN48-TNS1*--------5/25 *JN49-DK0ABT*------5/20
      *JN49-DK6UG*-------5/16 *JN49-DL9MG--------1/2  *JN55-IZ3EAW*------4/17
      *JN58-DC1RDB-------5/26 *JN58-DF6FE--------1/6  JN58-DG7RJ--------3/7
      *JN58-DK1KW--------3/4  *JN58-DK8FT--------5/29 *JN58-SWLJN58TC*---1/8
      *JN59-DG2NPE*------5/22 *JN59-DJ9PC*-------5/24 *JN61-I0UVN*-------5/29
      *JN63-IW2NKE*------5/29  JN63-IZ6QQT-------5/26 *JN65-I3JPA*-------4/13
      *JN69-DL4RU*-------5/27  JN72-IK6ZEW-------1/8  *JN77-OE6PWD-------1/10
      *JN87-OE3XOE*------5/31 *JN88-OE1WYC*------5/15 *JN97-HA9HAF9A*----3/13
      *JO01-2E0DYH*------2/7  *JO01-2E0PYB*------5/30  JO01-G8AXA--------2/6
      *JO01-GB0SNB*------5/28 *JO01-M0WHU--------4/13 *JO02-G2XV*--------3/15
      *JO02-G8LZI*-------4/13  JO10-ON4LEY-------2/2  *JO10-ON5KQ*-------5/30
      *JO11-ON3URE*------2/4  JO11-PA0RDT-------3/15 *JO20-ON3URE*------5/19
      *JO20-ON5PVD*------4/20 *JO21-PA1JMS*------4/16 *JO21-PA3ABK-------4/4
      *JO21-PA3EGH-------2/2  JO21-PA3EYH-------2/2  *JO21-PE1RDP*------4/10
      *JO21-PE2BZ--------4/12 *JO22-PA3HEA*------4/10  JO22-PH0TRA-------1/9
      *JO30-DL6EBP*------3/10 *JO31-DB1JJ*-------4/10  JO31-DC5AL--------5/25
      *JO31-DF1DR*-------5/27 *JO31-DK7DE*-------5/16 *JO31-DL2ZZ*-------5/23
      *JO31-DL4EAI-------4/9  *JO31-PH4RTM*------5/29 *JO32-PA0EHG*------5/26
      *JO32-PI4THT*------5/26 *JO33-DF8FH*-------5/23 *JO33-DL6OW*-------4/17
      *JO33-PA0SLT-------4/26 *JO33-PD0OHW-------5/27  JO38-LA1ZM--------3/15
      JO40-DL3EL--------4/20 *JO41-DG5DH*-------4/20 *JO41-DH2RAL*------5/25
      *JO43-DL0HT*-------5/28 *JO50-DG1CMZ*------4/5  *JO52-DB9OH--------4/12
      JO52-DC1OV--------1/1  *JO53-DF3LZ--------5/20 *JO59-LA3JJ--------3/4
      *JO59-SWL03NO*-----1/5  *JO60-OK1HRA*------5/28 *JO62-DN4BAS*------4/5
      *JO63-DL9GTB*------5/7  *JO65-OZ1AAB-------4/7  *JO65-SM7KHA-------4/10
      *JO66-OZ1BFM-------4/10 *JO68-SA6BSS*------5/20 *JO89-SM0FKI-------1/2
      *JO89-SM5-8574*----4/11 *JP40-LA3FY*-------4/12 *KG34-ZS6BQQ-------4/8
      *KM15-SV9KI*-------4/19 *KM56-G8SCU--------3/13 *KN04-YO2VG*-------5/7
      *KO13-SQ4CTK*------2/2  *KO24-LY1BWB*------1/13 *KP03-OH6BG*-------2/15
      *OF77-VK6WR*-------3/10 *PF94-VK5MR*-------5/19 *QE38-VK7JJ--------5/17
      *QF02-VK5DG--------1/6  *QF12-VK3FIN*------2/8  QF22-VK3LU--------4/11
      *QF22-VK3TPM-------3/10 *QF44-VK2COW-------2/24  QF56-VK2AAA-------1/2
      QG51-VK4LEW-------3/4  *QG62-VK4CT*-------5/26 *QG62-VK4YA*-------3/13
      *RE68-ZL2005SWL*---5/27 *RF70-ZL2JBK*------1/3


2022-05-06 AC3V-FN10 (154)

 23  80m  CN87-W7ZDX---1/1  DM13-W1CK----6/10 DM33-N6RY----5/9  DM41-AE7YQ---1/1
      EM12-KG5ZDA--2/8  EM38-KV0S----2/2  EM69-K9AV----2/3  EM73-K4EH----2/4
      EN52-KD9QZO--4/10 EN60-WA0JTL--5/8  EN61-KA9PGC--1/1  EN62-K0JD----5/10
      FM07-N4IW----2/3  FM17-WD4IMI--2/5  FM19-KF4HCW--4/6  FM29-WA3DNM--6/16
      FN11-AC3V----6/15 FN13-N2HQI---6/24 FN31-KK1D----6/14 FN42-WA1RAJ--4/15
      FN42-WA9WTK--6/15 FN53-AC1LL---5/13 IO92-M0XXT---3/4

 62  40m  CM97-AG6NS---4/7  DM04-W6LVP---4/13 DM12-AJ6TK---5/10 DM13-W1CK----6/12
      DM33-N6RY----6/21 DM34-K7GXB---6/18 DM40-K7RXL---1/1  DM43-N5AQM---4/11
      DM75-KE5ZBG--5/10 DM81-N5XXN---1/1  DN26-K7KTM---1/1  DO33-VA6DAI--2/2
      EM12-KG5ZDA--4/15 EM38-KV0S----6/17 EM48-AD0MO---6/18 EM70-NI5F----6/21
      EM73-K4EH----6/23 EM75-KV4XY---3/20 EM95-KC4SWL--1/1  EN42-AA0N----3/8
      EN52-KD9QZO--6/27 EN52-KF9KV---5/15 EN52-N9NMR---1/2  EN58-VA3ROM--6/16
      EN61-KA9PGC--1/2  EN62-K0JD----5/21 EN72-N8AYY---2/10 EN93-VA3QB---1/1
      FM07-N4IW----6/10 FM18-KB3EDF--6/27 FM19-KB3EOF--5/14 FM19-KF4HCW--5/21
      FM19-KO4PGC--2/3  FM29-WA3DNM--6/12 FN03-VA3SQZ--4/5  FN08-VE2RN---1/1
      FN11-AC3V----6/24 FN13-N2HQI---6/29 FN20-W2GNN---6/23 FN20-WA2QZP--1/8
      FN20-WA3IAC--5/18 FN30-KD2AVU--3/14 FN31-KK1D----6/16 FN42-KB1MH---1/3
      FN42-WA1RAJ--5/24 FN42-WA9WTK--6/17 FN42-WB1BQE--5/11 FN44-AJ8S----6/26
      FN53-AC1LL---6/17 FN53-W1UX----3/4  FN84-VE1XOR--4/5  IO51-EI7II---1/1
      IO88-GM4SJB--5/12 IO93-M0VII---5/11 JN39-DL9DAT--4/8  JN48-DK2DB---6/18
      JN48-DL9GCW--5/13 JN58-DL2JA---6/17 JO20-ON4WS---4/8  JO30-DH1TS---1/1
      JO31-DK8JP---1/1  JO65-OZ7IT---4/9

 54  20m  CM97-AG6NS---1/11 CM97-K6BJA---1/1  CN85-W7LI----4/8  CN87-AC7IJ---4/16
      DM13-W1CK----4/15 DM33-N6RY----6/24 DM34-K7GXB---5/28 DM37-K6FEU---3/12
      DM41-AE7YQ---3/22 DM43-N5AQM---4/21 DN26-K7KTM---2/2  EL09-KI5GRD--4/10
      EL96-K9YWO---4/13 EL96-WB2TQE--4/6  EL98-KD8TUO--4/17 EM00-KI5HBO--2/18
      EM12-K5SWA---5/29 EM12-KE7A----5/28 EM12-KG5UWB--2/5  EM13-KC5NK---2/2
      EM13-KD5LBK--1/4  EM28-KF0IAP--1/1  EM34-W7NJN---1/1  EM38-KV0S----5/18
      EM42-AJ5S----1/7  EM48-AD0MO---6/24 EM50-W4WLO---1/9  EM70-NI5F----6/27
      EM73-KB1MVX--5/15 EM81-W1RCP---1/2  EN23-KD9TSE--2/7  EN38-AC0JX---6/29
      EN52-KF9KV---4/15 IO77-GM4VAC--1/1  IO80-G3SXH---1/5  IO81-G4PCI---5/8
      IO87-GM1OXB--1/2  IO93-G8ORM---6/16 JN49-DF7GB---4/5  JN59-DB1NN---1/1
      JN72-IK6ZEW--1/3  JO01-G8AXA---1/8  JO20-ON7AN---2/3  JO21-ON7KB---5/11
      JO22-PD0JOR--1/2  JO31-DK1BL---4/17 JO31-DK8JP---5/23 JO31-PA0MLC--5/11
      JO32-PE1AHJ--1/1  JO52-DB2OM---1/1  JO65-OZ1LIF--3/6  JO65-OZ2JBR--4/11
      JO65-OZ7IT---6/28 QF56-VK2AAA--5/9

 14  15m  CN85-KC7PBF--2/3  CN85-W7LI----2/8  DM13-W1CK----3/12 EM10-K5PK----4/5
      EM13-KD5LBK--1/3  GH64-PT2FHC--4/11 IO83-G0IDE---3/3  IO90-G4ZFQ---1/3
      IO92-M0XXT---2/2  JN39-LX1GG---1/1  JO21-ON7KB---3/6  JO31-PA3GSH--1/1
      JO65-OZ2JBR--5/8  JO65-OZ7IT---4/7

 1  10m  EN91-W8AC----1/2

373  SWL *BL10-AI6VN*-------6/31 *BP51-KL7L*--------5/26 *CM87-KE6GG*-------6/29
      *CM87-KF6ZEO*------6/31 *CM87-KFS*---------6/31 *CM87-W6BB*--------2/2
      *CM88-K6PZB--------6/30 *CM88-KJ6MKI-------6/31 *CM88-KK6EEW*------6/29
      *CM88-KPH*---------6/31 *CM88-WB7ABP*------6/30 *CM88-WW6D---------5/26
      *CM97-AE6RQ*-------5/24 *CM97-K6JFZ*-------6/13 *CM97-KK6KHY-------1/2
      CM97-W6LPM--------5/6  *CM97-W6REK*-------6/18 *CM98-KP4MD--------6/31
      *CM98-WB6TOU*------6/28 *CN82-AL7CR--------6/28 *CN82-N6DRC*-------6/18
      *CN84-KJ7FEE-------1/1  *CN84-W7PUA*-------5/24  CN85-K7FET--------2/9
      CN85-KF7PRQ-------5/10 *CN85-KG0INS*------5/5  CN85-W7OWO--------6/21
      *CN86-AA7NM*-------6/31 *CN87-KA7GEK*------3/7  *CN87-KK7CSC-------1/1
      *CN87-N1CL*--------6/29 *CN87-N7TUG*-------1/9  *CN87-WA6OUR*------6/20
      *CN87-WF7U*--------4/29 *CN88-KJ6EI*-------6/28 *CN89-VE7AFV-------1/6
      CN89-VE7AVG-------2/2  *CN89-VE7BFC*------5/15 *CN89-VE7BPB*------6/20
      CN89-VE7WEX-------4/13 *CN90-KR6LA*-------5/14 *CN94-KK6PR*-------6/31
      *CO54-VE7ECK*------2/3  *DM04-K6FOD*-------6/15 *DM04-W6ZTM*-------6/16
      *DM07-DM07SWL*-----5/22 *DM09-AG6IF*-------6/17  DM12-W6ETE--------1/1
      *DM13-W6CP*--------5/15 *DM14-KM6KPW*------6/16 *DM33-N7FN*--------6/30
      *DM42-KC7NL*-------2/2  *DM43-WB5DYG*------6/27 *DM61-K5AZZ*-------6/31
      *DM62-WA5DJJ*------6/31 *DM63-SWLDM63*-----6/22 *DM63-W5BAK*-------1/5
      *DM65-W0AMT--------5/14 *DM78-KX4TH*-------1/4  DM79-N0IA---------1/1
      DM79-WD0E---------5/14 *DN06-KL7NA*-------3/23 *DN09-VA7TZ*-------5/14
      *DN10-WO7I*--------6/27 *DN17-AI7MG--------2/2  *DN17-K7BIZ*-------5/21
      *DN26-W0AY*--------6/26 *DN31-KA7OEI*------6/31 *DN40-KA7OEI*------6/19
      *DN40-KC7TCH*------3/16 *DN40-KI7BEQ*------1/6  DN70-N6GN---------6/24
      *DN70-W3LLA*-------6/30 *DO30-VE6ARS*------6/24 *DO33-VE6JY*-------6/31
      DO33-VE6XP--------5/9  *EL09-KH6IDF-------1/1  *EL16-WB5B*--------6/24
      *EL29-N5FOG*-------6/27 *EL29-W5JEF*-------3/6  *EL89-W5APO--------3/3
      *EL96-KM4BL--------5/23 *EL96-WB4CPJ*------6/17 *EL99-K3ZV*--------3/14
      *EM00-K5TR---------3/23  EM12-KF5QDQ-------4/7  *EM12-KG5ABO*------3/15
      *EM12-WW5JS*-------5/21 *EM15-W5TSU*-------6/17  EM19-N0KSU--------2/9
      *EM20-N5EKO--------1/3  *EM20-W5MOM*-------3/5  *EM26-W5GFI*-------3/12
      *EM27-K1QS*--------4/11 *EM39-WA0111SWL*---1/1  EM40-K2JY---------4/13
      *EM50-WLO*---------3/12  EM64-K4STH--------1/2  EM64-W3PM---------6/20
      *EM65-K4WLO*-------6/19 *EM65-N4AAA*-------6/21  EM66-KJ4GL--------2/3
      *EM66-KR4VJ*-------6/20 *EM69-KF9ET*-------6/18 *EM69-N9AWU*-------6/31
      *EM72-K4IQJ*-------6/31 *EM72-K4JOP*-------6/27 *EM72-N4WXU--------1/1
      *EM72-W4HOD*-------5/26  EM75-KF0DGE-------2/3  EM75-WA4GLH-------3/7
      *EM79-AB4EN*-------2/15  EM79-N8DAW--------6/18 *EM83-W3DJS*-------4/4
      *EM84-KO4AWH-------5/6  *EM84-KU4SD*-------6/9  *EM85-KM4BLG*------6/23
      *EM85-WA2N*--------1/14 *EM86-AI4FU*-------6/23 *EM89-KD8TTE*------5/18
      *EM90-KO4ZJS-------1/1  EM92-AC4DH--------2/5  *EN17-W0GFE--------2/2
      *EN21-N0GIK*-------5/12  EN25-N0QBH--------5/23 *EN31-N0IUV*-------4/5
      *EN34-K0BHB*-------6/17  EN34-KB0TNG-------3/11  EN34-KB0VLR-------2/2
      *EN34-KF0IEV*------5/20 *EN34-N0CALL*------3/8  *EN34-N0NAS*-------6/30
      *EN34-W0ASW*-------6/25 *EN35-AB0TS*-------2/5  EN35-W0NKA--------2/2
      *EN41-K0RE*--------3/6  *EN50-K9SWX*-------6/22 *EN50-KD9NYE*------6/28
      *EN50-W1CLM*-------6/30  EN51-KD9PAH-------4/25 *EN52-AC9RZ*-------5/26
      EN52-K9DZT--------6/29  EN52-N9CIF--------3/5  *EN52-N9SD---------1/1
      *EN53-K9REO*-------6/21 *EN53-KC9SDK*------4/19 *EN53-KD0KYA*------6/18
      *EN53-KD9KHZ*------5/22 *EN72-KB8VUC*------5/19 *EN74-KX4AZ*-------2/19
      *EN82-K8NVH*-------6/19 *EN82-N8CVW--------4/15 *EN83-WL7AM--------1/2
      *EN90-WA2NNL-------1/4  *EN90-WA3TTS*------6/30 *EN91-N8OBJ*-------6/28
      *FJ08-HP1COO*------6/31 *FM05-KF4EAG*------1/6  *FM05-N4JJS*-------6/21
      *FM05-N4TTN*-------6/31 *FM06-WD4ELG*------6/31 *FM16-WB8SCG-------3/16
      *FM18-K1HTV*-------6/30 *FM18-KA3BWP*------6/26 *FM18-KX4O*--------6/31
      *FM18-N4TVC*-------6/31 *FM19-KC3QVG*------6/7  FM19-N3LSB--------4/25
      *FM19-W3BX*--------6/26 *FM19-WA2EUJ*------6/24 *FM19-WS3W*--------6/27
      FN00-W3HRS--------2/5  *FN02-KD2YGN*------5/22 *FN02-W1OMR*-------6/13
      *FN03-SWL-FN03HS*--6/23 *FN11-KE3LR*-------6/10 *FN12-KD2OM*-------6/31
      *FN13-K2ZN*--------6/24 *FN13-KD2CLR*------6/26 *FN13-WA2ZKD*------6/31
      FN15-VE3OWV-------6/13 *FN20-KB3WFQ*------6/25 *FN20-WB6YAZ*------6/30
      *FN20-WZ7I*--------6/31 *FN21-K3FEF*-------6/31 *FN22-KC2STA1*-----6/22
      *FN22-KC2STA4*-----6/26 *FN22-KD2LZI*------6/27  FN22-N2NOM--------3/13
      *FN25-VE3GTC*------6/31 *FN30-KC2LSB*------6/27 *FN30-WA2TP*-------6/31
      *FN32-K2KGJ*-------6/21 *FN33-K1VL*--------6/27  FN42-AC1BC--------6/24
      *FN42-AC1IM*-------6/30 *FN42-KK1X---------3/5  *FN42-KM3T*--------6/31
      *FN42-W1TEJ*-------4/25 *FN43-AB1KW*-------6/30 *FN46-SWLAM*-------6/20
      *FN46-VE2HJ--------1/1  FN54-KC1LED-------1/1  *FN84-VE1INN-------6/28
      *GG56-PY2GN*-------5/12 *GG76-PY1EME*------6/22 *HI21-PY7ZC*-------4/4
      *HM77-CU2ZG--------1/1  IL18-EA8DBU-------5/14 *IL38-DF4UE--------6/29
      *IL38-EA8BFK*------6/31  IM58-CT1EBQ-------3/12 *IM58-CT1EDG*------5/19
      *IM87-EB7GAV-------1/2  *IN83-EA1IOW*------6/18 *IN99-W6ELA*-------5/20
      *IO63-SWLEI1763*---4/12  IO65-EI7HZB-------6/21 *IO70-G8NXD*-------5/29
      *IO70-M3MSM*-------2/23  IO71-MW7GAB-------1/2  *IO72-MW7OFS-------1/4
      *IO72-MW7SIF*------5/20  IO75-GM7OAW-------1/3  *IO81-G0KTN--------6/30
      IO81-G3XBI--------4/10 *IO81-G4LCM--------4/12 *IO81-G8PFR*-------6/16
      *IO82-2E0ILY-------6/25 *IO82-2E0YYB-------1/2  *IO82-G3PWJ*-------6/14
      IO82-M0UNI--------1/1  *IO83-G0DUB*-------4/8  IO83-G0FCA--------2/6
      *IO83-G6JTB*-------3/6  *IO83-M0LYN*-------6/10 *IO87-2M0HZD-------2/10
      IO87-GM5JET-------1/3  *IO90-2E0FUB-------1/1  *IO90-G3ZIL*-------6/28
      IO90-G4GCI--------1/1  *IO90-G4MSA*-------6/17 *IO90-G7ELK*-------5/23
      *IO91-2E0UCD*------2/6  *IO91-G0WZM*-------5/17 *IO91-G3VPW*-------6/22
      *IO91-G4CAO--------2/6  *IO91-G4HZX*-------6/22  IO91-G4LRP--------2/4
      IO91-M7AZV--------4/8  *IO92-G4ZKK*-------4/16 *IO92-M0KWR*-------4/6
      *IO93-G0PYB--------3/14 *IO93-G4CUI--------1/1  *IO94-G4MEM*-------3/10
      *IO94-G6MC*--------6/16 *JN18-F1EYG*-------6/22 *JN25-F5VBD*-------6/18
      *JN28-F4VTQ*-------6/16 *JN36-HB9HIT*------5/22 *JN37-HB9DSE*------5/21
      *JN39-LX1DQ*-------6/31 *JN45-IK0XFA*------6/20 *JN45-LEOIT*-------5/25
      *JN46-HB9ODK*------6/26 *JN46-HB9TMC-------6/30 *JN47-DL60LINDAU*--6/26
      *JN47-HB9AVK-------1/1  *JN47-HB9CU*-------6/9  *JN47-HB9GVC*------1/1
      *JN47-HB9TTU*------5/22 *JN47-HB9VQQ*------6/23 *JN47-OE9BKJ*------4/10
      *JN47-OE9GHV*------6/31 *JN47-OE9HLH*------6/31 *JN48-DD5XX--------6/18
      *JN48-DJ6DK*-------6/21  JN48-DL1GCD-------5/22 *JN48-DQ2C*--------5/18
      *JN48-TNS1*--------6/25 *JN49-DK0ABT*------6/20 *JN49-DK6UG*-------6/16
      JN55-IZ3ATV-------2/3  *JN55-IZ3EAW*------5/17 *JN58-DC1RDB-------6/26
      *JN58-DF6FE--------2/6  *JN58-DK1KW--------4/4  *JN58-DK8FT--------6/29
      *JN58-SWLJN58TC*---2/8  *JN59-DG2NPE*------6/22 *JN59-DJ9PC*-------6/24
      *JN61-I0UVN*-------6/29 *JN63-IW2NKE*------6/29  JN63-IZ6QQT-------6/26
      *JN65-I3JPA*-------5/13 *JN69-DG7RAQ*------2/4  *JN69-DL4RU*-------6/27
      *JN78-OE1MSB-------1/1  *JN87-OE3XOE*------6/31 *JN88-OE1WYC*------6/15
      *JN96-HA8TKS*------4/16 *JN97-HA9HAF9A*----4/13  JO00-G3JKF--------2/4
      *JO01-2E0DYH*------3/7  *JO01-2E0PYB*------6/30 *JO01-GB0SNB*------6/28
      *JO01-M0LKR--------1/2  JO01-M0PWX--------3/6  *JO01-M0WHU--------5/13
      JO01-M0XDC--------3/4  *JO02-G2XV*--------4/15 *JO02-G8LZI*-------5/13
      *JO10-ON4LAO*------5/10 *JO10-ON5KQ*-------6/30  JO11-PA0RDT-------4/15
      *JO20-ON3URE*------6/19 *JO20-ON5PVD*------5/20  JO20-PA3AQR-------1/1
      *JO21-PA1JMS*------5/16 *JO21-PE1RDP*------5/10 *JO21-PE2BZ--------5/12
      JO22-PA1EL--------1/3  *JO22-PA3HEA*------5/10  JO22-PH0TRA-------2/9
      *JO30-DL6EBP*------4/10 *JO31-DB1JJ*-------5/10  JO31-DC5AL--------6/25
      *JO31-DF1DR*-------6/27 *JO31-DK7DE*-------6/16 *JO31-DL2ZZ*-------6/23
      *JO31-DL6II*-------5/14 *JO31-DL6OW*-------5/16 *JO31-PH4RTM*------6/29
      *JO32-DL2BBC-------3/10 *JO32-PA0EHG*------6/26 *JO32-PI4THT*------6/26
      *JO33-DF8FH*-------6/23 *JO33-DL6OW*-------5/17 *JO33-PA0SLT-------5/26
      *JO33-PD0OHW-------6/27 *JO33-PE1JVU-------2/2  JO40-DL3EL--------5/20
      *JO41-DG5DH*-------5/20 *JO41-DH2RAL*------6/25  JO42-DL4XJ--------2/2
      *JO42-DO6RPS-------2/3  *JO43-DL0HT*-------6/28 *JO50-DG1CMZ*------5/5
      *JO52-DB9OH--------5/12 *JO59-LA3JJ--------4/4  *JO60-OK1HRA*------6/28
      *JO61-13RF029*-----1/3  *JO62-DN4BAS*------5/5  *JO63-DL9GTB*------6/7
      *JO65-OZ1AAB-------5/7  *JO65-SM7KHA-------5/10 *JO66-OZ1BFM-------5/10
      *JO68-SA6BSS*------6/20 *JO70-OK1RAJ*------1/3  *JP40-LA3FY*-------5/12
      *KM15-SV9KI*-------5/19 *KN04-YO2VG*-------6/7  *KO24-LY1BWB*------2/13
      *KP03-OH6BG*-------3/15 *PF94-VK5MR*-------6/19 *QE38-VK7JJ--------6/17
      *QF12-VK3FIN*------3/8  *QF22-VK3TPM-------4/10 *QF44-VK2COW-------3/24
      QG51-VK4LEW-------4/4  *QG62-VK4CT*-------6/26 *RE68-ZL2005SWL*---6/27
      *RE79-ZL2BCI*------5/11


2022-05-07 AC3V-FN10 (174)

 18  80m  DM13-W1CK----7/10 DM33-N6RY----6/9  EM12-KG5ZDA--3/8  EM13-KD5LBK--1/3
      EN35-W0NKA---1/2  EN52-KD9QZO--5/10 EN60-WA0JTL--6/8  EN62-K0JD----6/10
      FM19-KF4HCW--5/6  FM29-WA3DNM--7/16 FN11-AC3V----7/15 FN13-N2HQI---7/24
      FN13-WD8CIV--2/2  FN31-KK1D----7/14 FN42-K1NFD---1/3  FN42-WA1RAJ--5/15
      FN42-WA9WTK--7/15 IO92-M0XXT---4/4

 60  40m  CM97-AG6NS---5/7  CN89-VE7UDI--3/8  DM04-W6LVP---5/13 DM12-AJ6TK---6/10
      DM13-W1CK----7/12 DM14-KQ6UP---3/5  DM33-N6RY----7/21 DM34-K7GXB---7/18
      DM41-AE7YQ---1/2  DM43-N5AQM---5/11 DM72-KG5FJI--1/1  DM75-KE5ZBG--6/10
      DN70-AB0NE---1/1  EM12-KG5ZDA--5/15 EM13-KD5LBK--2/4  EM35-KF5GCF--1/2
      EM37-NK0Y----1/1  EM38-KV0S----7/17 EM48-AD0MO---7/18 EM50-W4WLO---4/9
      EM70-NI5F----7/21 EM73-K4EH----7/23 EM79-KE8FWZ--1/1  EM87-WD8ING--1/3
      EN34-N9DWL---1/1  EN35-W0NKA---1/2  EN42-AA0N----4/8  EN51-KD9PAH--3/4
      EN52-KD9QZO--7/27 EN52-KF9KV---6/15 EN58-VA3ROM--7/16 EN62-K0JD----6/21
      EN72-N8AYY---3/10 EN80-N5KCC---1/3  EN91-W8AC----1/24 FM04-AC4ML---2/3
      FM16-K4LBL---1/1  FM18-KB3EDF--7/27 FM19-KF4HCW--6/21 FN11-AC3V----7/24
      FN13-N2HQI---7/29 FN13-WD8CIV--1/1  FN20-W2GNN---7/23 FN31-KK1D----7/16
      FN42-KB1MH---2/3  FN42-WA1RAJ--6/24 FN42-WA9WTK--7/17 FN42-WB1BQE--6/11
      FN44-AJ8S----7/26 FN84-VE1XOR--5/5  IM58-CT1EBQ--4/4  IO93-M0VII---6/11
      JN39-DL9DAT--5/8  JN48-DK2DB---7/18 JN48-DL9GCW--6/13 JN58-DL2JA---7/17
      JO20-ON4WS---5/8  JO22-PD0JOR--1/2  JO65-OZ7IT---5/9  KG01-ZS3RF---3/10

 62  20m  CM97-AG6NS---2/11 CM98-K6MCS---3/20 CN85-W7LI----5/8  CN85-W7OWO---1/6
      CN87-AC7IJ---5/16 DM04-AB6QK---1/1  DM04-WB6NGC--1/4  DM14-KQ6UP---4/8
      DM33-N6RY----7/24 DM34-K7GXB---6/28 DM41-AE7YQ---4/22 DM43-N5AQM---5/21
      EL96-KN4TGQ--1/1  EM10-AF5WW---2/11 EM12-K5SWA---6/29 EM12-KE7A----6/28
      EM12-KG5ZDA--4/28 EM13-KD5LBK--2/4  EM13-KI5QAD--2/2  EM38-KC0JDW--5/6
      EM38-KV0S----6/18 EM48-AD0MO---7/24 EM50-W4WLO---2/9  EM70-NI5F----7/27
      EM73-K4EH----3/9  EM74-KD4OTA--1/14 EM75-KE7GZ---2/4  EM75-KV4XY---1/10
      EM75-WA4GLH--1/3  EM81-W1RCP---2/2  EN38-AC0JX---7/29 EN52-KD9QZO--3/15
      EN52-KF9KV---5/15 EN60-W9COM---1/1  EN61-KA9PGC--1/4  EN61-N8OWY---2/12
      EN62-K0JD----1/7  EN80-N5KCC---1/2  FN13-N2HQI---1/1  FN31-KK1D----1/3
      FN41-K1YZY---2/5  FN41-KC1JOL--1/1  FN41-W1BW----1/6  FN42-AC1BC---1/2
      FN42-WA1RAJ--1/4  IB59-DP0GVN--1/1  IO75-GM7OAW--1/1  IO81-MW0KST--2/3
      IO83-G0LUJ---1/7  IO93-G8ORM---7/16 JN49-DF7GB---5/5  JN58-DG7RJ---2/5
      JO20-ON4WS---3/12 JO21-ON7KB---6/11 JO22-PD0JOR--2/2  JO31-DK1BL---5/17
      JO31-DL2YED--1/2  JO31-PA0MLC--6/11 JO65-OZ1IDG--1/8  JO65-OZ2JBR--5/11
      JO65-OZ7IT---7/28 QF56-VK2AAA--6/9

 24  15m  CM98-K6MCS---3/15 CN85-W7LI----3/8  CN85-W7OWO---1/3  DM04-WB6NGC--1/2
      DM33-N6RY----4/15 DM43-N5AQM---3/3  DM43-W7CRK---1/5  EM13-K5PS----1/1
      EM13-KD5LBK--2/3  EM48-AD0MO---1/5  EM48-W0FY----1/4  EM50-W4WLO---1/4
      EM66-N4WIO---1/2  EM72-K8CHY---1/2  EM75-KE7GZ---1/3  EM75-KV4XY---1/1
      EN52-KD9QZO--1/2  EN54-W9RJA---1/2  FN13-N2HQI---1/2  FN42-WA9WTK--1/1
      GH64-PT2FHC--5/11 JN49-DF7GB---4/5  JO21-ON7KB---4/6  JO65-OZ2JBR--6/8

 10  10m  EL96-K9YWO---1/1  EM01-N5SJS---1/1  EM13-K5PS----1/1  EM50-W4WLO---1/2
      EM60-WY8O----1/2  EM75-KV4XY---1/2  EM84-KO4CRU--1/2  EN90-AC3DB---1/1
      EN91-W8AC----2/2  GH64-PT2FHC--2/5

386  SWL *BK29-NH6V*--------4/21 *BL10-AI6VN*-------7/31 *BL11-NH6XO*-------6/8
      BP51-K0ESQ--------2/7  *BP51-KL7L*--------6/26 *CM87-KE6GG*-------7/29
      *CM87-KF6ZEO*------7/31 *CM87-KFS*---------7/31 *CM88-K6PZB--------7/30
      *CM88-KJ6MKI-------7/31 *CM88-KK6EEW*------7/29 *CM88-KPH*---------7/31
      *CM88-WB7ABP*------7/30 *CM88-WW6D---------6/26 *CM97-AE6RQ*-------6/24
      *CM97-K6JFZ*-------7/13  CM97-N6KOG--------1/2  CM97-W6LPM--------6/6
      *CM97-W6REK*-------7/18 *CM98-KP4MD--------7/31  CM98-W6MSU--------1/2
      *CM98-WB6TOU*------7/28 *CM99-WH7TT--------1/1  *CN82-AL7CR--------7/28
      *CN82-N6DRC*-------7/18 *CN84-W7PUA*-------6/24 *CN85-HERMES-LIT*--3/12
      CN85-K7FET--------3/9  CN85-KC7PBF-------5/9  *CN85-KF7O*--------2/5
      CN85-KF7PRQ-------6/10 *CN85-NA5SS--------1/2  CN85-RN6LAT-------1/1
      *CN86-AA7NM*-------7/31 *CN87-K1LH*--------6/17 *CN87-KA7GEK*------4/7
      *CN87-N1CL*--------7/29 *CN87-N7TUG*-------2/9  *CN87-WA6OUR*------7/20
      *CN87-WF7U*--------5/29 *CN88-KJ6EI*-------7/28 *CN89-VE7AFV-------2/6
      *CN89-VE7BFC*------6/15 *CN89-VE7BPB*------7/20  CN89-VE7WEX-------5/13
      *CN90-KR6LA*-------6/14 *CN94-KK6PR*-------7/31 *CO54-VE7ECK*------3/3
      *CO83-VE7AV--------6/10 *DM04-K6FOD*-------7/15 *DM04-W6ZTM*-------7/16
      *DM07-DM07SWL*-----6/22 *DM09-AG6IF*-------7/17 *DM13-W6CP*--------6/15
      *DM14-KM6KPW*------7/16 *DM33-N7FN*--------7/30 *DM43-WB5DYG*------7/27
      *DM59-N0GTO--------1/2  *DM61-K5AZZ*-------7/31 *DM62-WA5DJJ*------7/31
      *DM63-SWLDM63*-----7/22 *DM63-W5BAK*-------2/5  *DM78-KI5CEA-------1/1
      DM79-WD0E---------6/14 *DN06-KL7NA*-------4/23 *DN10-WO7I*--------7/27
      *DN17-K7BIZ*-------6/21 *DN20-KD8KNU-------1/1  *DN26-W0AY*--------7/26
      *DN31-KA7OEI*------7/31 *DN40-KA7OEI*------7/19 *DN40-KC7TCH*------4/16
      *DN40-KJ7OXT*------3/7  DN70-N6GN---------7/24 *DN70-W3LLA*-------7/30
      *DO30-VE6ARS*------7/24 *DO33-VE6JY*-------7/31  DO33-VE6XP--------6/9
      *EL16-WB5B*--------7/24 *EL29-AE5LY*-------1/4  EL88-WA4AU--------1/4
      *EL89-KG4CCB*------2/4  EL89-W3HH---------1/2  *EL96-K4UAW*-------1/1
      EL98-KD8TUO-------1/5  *EL98-W1SPG*-------1/1  *EL99-K3ZV*--------4/14
      *EM00-K5TR---------4/23  EM00-KI5HBO-------5/8  EM12-KF5QDQ-------5/7
      *EM12-KG5ABO*------4/15 *EM12-WW5JS*-------6/21 *EM15-W5TSU*-------7/17
      EM19-N0KSU--------3/9  *EM26-W5GFI*-------4/12 *EM29-KX7N*--------1/1
      *EM29-W0WKU--------1/1  EM31-KD5DFL-------1/2  *EM32-W5CNF--------1/6
      EM40-K2JY---------5/13 *EM50-WLO*---------4/12  EM64-K4STH--------2/2
      EM64-W3PM---------7/20 *EM65-K4WLO*-------7/19 *EM65-N4AAA*-------7/21
      *EM66-KR4VJ*-------7/20 *EM69-KD9HOE*------2/14 *EM69-KF9ET*-------7/18
      *EM69-N9AWU*-------7/31  EM72-AI4RY--------3/13 *EM72-K4IQJ*-------7/31
      *EM72-K4JOP*-------7/27 *EM72-W4HOD*-------6/26  EM73-KB1MVX-------2/5
      *EM74-K4HYJ--------1/1  *EM74-WV5L*--------1/3  EM75-KF0DGE-------3/3
      *EM79-AB4EN*-------3/15  EM79-N8DAW--------7/18 *EM79-W8SCA--------1/3
      *EM84-KO4AWH-------6/6  *EM84-KU4SD*-------7/9  *EM84-N3PK*--------4/15
      *EM85-KM4BLG*------7/23 *EM85-WA2N*--------2/14 *EM86-AI4FU*-------7/23
      *EM89-KD8TTE*------6/18 *EN19-VE4BJZ*------3/6  *EN21-N0GIK*-------6/12
      *EN24-KD0HFC*------1/1  EN25-N0QBH--------6/23 *EN34-K0BHB*-------7/17
      EN34-KB0TNG-------4/11 *EN34-KF0IEV*------6/20 *EN34-N0CALL*------4/8
      *EN34-N0NAS*-------7/30 *EN34-W0ASW*-------7/25 *EN41-K0RE*--------4/6
      *EN44-W9OQI*-------1/2  *EN50-K9SWX*-------7/22 *EN50-KD9NYE*------7/28
      *EN50-W1CLM*-------7/30 *EN52-AC9RZ*-------6/26  EN52-K9DZT--------7/29
      EN52-N9CIF--------4/5  *EN53-K9REO*-------7/21 *EN53-KC9SDK*------5/19
      *EN53-KD0KYA*------7/18 *EN53-KD9KHZ*------6/22 *EN55-WN9M*--------1/1
      EN61-KB8VME-------1/2  *EN62-AA6DY--------1/15 *EN64-K9HAH*-------1/2
      *EN66-WA8VHO*------1/1  *EN70-KE8RXQ-------1/1  EN71-KC9ORX-------1/2
      *EN72-KB8VUC*------6/19 *EN74-KX4AZ*-------3/19 *EN82-K8NVH*-------7/19
      *EN82-N8CVW--------5/15 *EN83-K8STS*-------1/1  *EN90-WA2NNL-------2/4
      *EN90-WA3TTS*------7/30 *EN91-N8OBJ*-------7/28 *EN94-VE3PRO*------1/5
      *FJ08-HP1COO*------7/31 *FM05-N4JJS*-------7/21 *FM05-N4TTN*-------7/31
      *FM05-NN4Q---------1/1  *FM06-WD4ELG*------7/31 *FM08-W4KEL*-------6/28
      *FM15-WU2V*--------3/10  FM17-WD4IMI-------4/15 *FM18-K1HTV*-------7/30
      *FM18-KA3BWP*------7/26 *FM18-KK4MBI-------1/1  FM18-KO4ZIY-------1/1
      *FM18-KX4O*--------7/31 *FM18-N4TVC*-------7/31 *FM19-KC3QVG*------7/7
      FM19-N3LSB--------5/25 *FM19-W3BX*--------7/26 *FM19-WA2EUJ*------7/24
      *FM19-WS3W*--------7/27  FN00-W3HRS--------3/5  *FN02-KD2YGN*------6/22
      *FN02-W1OMR*-------7/13 *FN03-SWL-FN03HS*--7/23 *FN03-SWLKCL2*-----1/2
      *FN11-KE3LR*-------7/10 *FN12-KD2OM*-------7/31 *FN13-K2ZN*--------7/24
      *FN13-KD2CLR*------7/26 *FN13-WA2ZKD*------7/31  FN15-VE3OWV-------7/13
      *FN20-KB3WFQ*------7/25 *FN20-W2RVF--------1/1  FN20-WA2QZP-------1/1
      FN20-WA3IAC-------1/4  *FN20-WB6YAZ*------7/30 *FN20-WZ7I*--------7/31
      *FN21-K3FEF*-------7/31 *FN22-KC2STA1*-----7/22 *FN22-KC2STA4*-----7/26
      *FN22-KD2LZI*------7/27  FN22-N2NOM--------4/13 *FN25-VE3GTC*------7/31
      *FN30-KC2LSB*------7/27  FN30-KD2AVU-------3/6  *FN30-WA2TP*-------7/31
      FN31-WB1ELG-------1/1  *FN32-K2KGJ*-------7/21 *FN33-K1VL*--------7/27
      *FN42-AC1IM*-------7/30 *FN42-K3MPJ*-------4/6  *FN42-KB1NA*-------1/3
      *FN42-KK1X---------4/5  *FN42-KM3T*--------7/31 *FN42-W1TEJ*-------5/25
      *FN43-AB1KW*-------7/30 *FN46-SWLAM*-------7/20 *FN53-AB1YX*-------1/11
      FN53-AC1LL--------1/3  *FN84-VE1INN-------7/28  GF15-LU8DZE-------1/1
      *GG56-PY2GN*-------6/12 *GG76-PY1EME*------7/22 *HG12-DP0POL*------1/1
      *HG13-DP0POL*------1/1  *HP75-TF4AH*-------6/16 *HP85-TF4X*--------3/9
      HP94-TF3HZ--------3/7  IL18-EA8DBU-------6/14 *IL38-DF4UE--------7/29
      *IL38-EA8BFK*------7/31 *IM58-CT1EDG*------6/19 *IN52-EA1FBU-------1/1
      *IN83-EA1IOW*------7/18 *IO63-SWLEI1763*---5/12  IO65-EI7HZB-------7/21
      *IO70-G8NXD*-------6/29 *IO70-M3MSM*-------3/23 *IO72-MW7OFS-------2/4
      *IO72-MW7SIF*------6/20 *IO81-G0KTN--------7/30 *IO81-G4LCM--------5/12
      IO81-G4PCI--------2/10 *IO81-G8PFR*-------7/16  IO82-2E0DSS-------2/6
      *IO82-2E0ILY-------7/25 *IO82-2E0YYB-------2/2  *IO82-G3PWJ*-------7/14
      *IO83-G0DUB*-------5/8  IO83-G0FCA--------3/6  *IO83-G4HYG*-------2/4
      *IO83-G6JTB*-------4/6  *IO87-2M0HZD-------3/10  IO87-GM1OXB-------6/13
      IO88-GM4SJB-------2/3  *IO90-G3ZIL*-------7/28 *IO90-G4MSA*-------7/17
      IO90-G4ZFQ--------6/28 *IO90-G7ELK*-------6/23 *IO91-G0WZM*-------6/17
      *IO91-G3VPW*-------7/22 *IO91-G4HZX*-------7/22  IO91-G4LRP--------3/4
      *IO91-M0MPM--------2/2  IO91-M7AZV--------5/8  *IO92-G4ZKK*-------5/16
      *IO92-M0KWR*-------5/6  IO92-M0SDM--------2/3  IO92-M0WCZ--------3/5
      *IO94-G4MEM*-------4/10 *IO94-G6MC*--------7/16 *JN18-F1EYG*-------7/22
      *JN25-F5VBD*-------7/18 *JN28-F4VTQ*-------7/16 *JN36-HB9HIT*------6/22
      *JN37-HB9DSE*------6/21 *JN39-LX1DQ*-------7/31  JN39-LX1GG--------4/12
      *JN45-IK0XFA*------7/20 *JN45-LEOIT*-------6/25 *JN46-HB9DUR*------5/8
      *JN46-HB9ODK*------7/26 *JN46-HB9TMC-------7/30  JN47-DF1GU--------1/5
      *JN47-DL60LINDAU*--7/26 *JN47-HB9CU*-------7/9  *JN47-HB9TTU*------6/22
      *JN47-HB9VQQ*------7/23 *JN47-OE9GHV*------7/31 *JN47-OE9HLH*------7/31
      *JN48-DD5XX--------7/18 *JN48-DJ6DK*-------7/21  JN48-DL1GCD-------6/22
      *JN48-DQ2C*--------6/18 *JN48-TNS1*--------7/25  JN49-DH5SW--------1/5
      *JN49-DK0ABT*------7/20 *JN49-DK6UG*-------7/16 *JN49-DL9MG--------2/2
      JN55-IZ3ATV-------3/3  *JN55-IZ3EAW*------6/17 *JN58-DC1RDB-------7/26
      *JN58-DF6FE--------3/6  *JN59-DG2NPE*------7/22 *JN59-DJ9PC*-------7/24
      *JN61-I0UVN*-------7/29 *JN63-IW2NKE*------7/29  JN63-IZ6QQT-------7/26
      *JN69-DL4RU*-------7/27 *JN75-S58BO*-------1/4  *JN87-OE3XOE*------7/31
      *JN96-HA8TKS*------5/16 *JN97-HA5GB*-------3/6  *JN97-HA9HAF9A*----5/13
      *JN99-3Z9AM*-------1/1  *JO01-2E0PYB*------7/30 *JO01-GB0SNB*------7/28
      *JO01-M0WHU--------6/13  JO01-M0XDC--------4/4  *JO02-G2XV*--------5/15
      *JO10-ON4LAO*------6/10 *JO10-ON5KQ*-------7/30  JO11-PA0RDT-------5/15
      *JO20-ON3URE*------7/19 *JO21-PA1JMS*------6/16  JO21-PB0AIC-------3/4
      *JO22-PA3WLE*------2/7  *JO30-DL6EBP*------5/10 *JO31-DB1JJ*-------6/10
      JO31-DC5AL--------7/25 *JO31-DF1DR*-------7/27 *JO31-DK7DE*-------7/16
      JO31-DK8JP--------2/5  *JO31-DL2PK--------4/10 *JO31-DL2ZZ*-------7/23
      *JO31-DL6II*-------6/14 *JO31-DL6OW*-------6/16  JO31-PA3GSH-------2/3
      *JO31-PH4RTM*------7/29 *JO32-DL2BBC-------4/10 *JO32-PA0EHG*------7/26
      *JO32-PI4THT*------7/26 *JO33-DF8FH*-------7/23 *JO33-DL6OW*-------6/17
      *JO33-PA0SLT-------6/26 *JO33-PD0OHW-------7/27  JO38-LA1ZM--------4/15
      JO40-DL3EL--------6/20 *JO41-DG5DH*-------6/20 *JO41-DH2RAL*------7/25
      *JO43-DG7LAN*------1/5  *JO43-DL0HT*-------7/28 *JO44-OZ1KVB-------3/4
      *JO52-DB9OH--------6/12 *JO53-DF2LH*-------1/1  *JO57-SM6FMB*------1/2
      *JO60-OK1HRA*------7/28 *JO66-OZ1BFM-------6/10 *JO68-SA6BSS*------7/20
      *JP40-LA3FY*-------6/12 *KM15-SV9KI*-------6/19 *KM56-G8SCU--------4/13
      *KN04-YO2VG*-------7/7  *KO02-SWLPLONSK*---1/6  *KO18-ES0MHI-------1/1
      *KO24-LY1BWB*------3/13 *KP03-OH6BG*-------4/15 *KP11-OH3TW*-------1/1
      *OF77-VK6WR*-------4/10 *PF94-VK5MR*-------7/19 *PF95-VK5ATN-------1/2
      *QE38-VK7JJ--------7/17  QF12-VK3ABV-------1/3  QF22-VK3LU--------5/11
      *QF22-VK3TPM-------5/10 *QF44-VK2COW-------4/24 *QG62-VK4CT*-------7/26
      *QG62-VK4EKA-------1/1  *QG62-VK4YA*-------4/13 *RE68-ZL2005SWL*---7/27
      *RE79-ZL2BCI*------6/11 *RF70-ZL2JBK*------2/3


2022-05-08 AC3V-FN10 (190)

 21  80m  DM13-W1CK----8/10 DM33-N6RY----7/9  EM12-KG5ZDA--4/8  EM13-KD5LBK--2/3
      EM64-K4STH---4/7  EM86-KC5LT---1/1  EM93-KM4RK---2/2  EN53-KD9RNA--1/1
      EN60-WA9EIC--1/1  EN62-K0JD----7/10 FM19-KF4HCW--6/6  FM29-WA3DNM--8/16
      FN11-AC3V----8/15 FN13-N2HQI---8/24 FN22-N2NOM---3/9  FN31-KK1D----8/14
      FN42-K1NFD---2/3  FN42-WA1RAJ--6/15 FN42-WA9WTK--8/15 FN53-AC1LL---6/13
      FN54-KC1LED--1/1

 63  40m  CN88-VE7CVA--1/3  CN89-VE7UDI--4/8  DM12-AJ6TK---7/10 DM13-W1CK----8/12
      DM33-N6RY----8/21 DM34-K7GXB---8/18 DM41-AE7YQ---2/2  DM42-WB0OEW--1/5
      DM43-N5AQM---6/11 DM75-KE5ZBG--7/10 DM79-N0LX----1/1  EM12-KG5ZDA--6/15
      EM13-KD5LBK--3/4  EM15-N5AGR---1/1  EM35-KF5GCF--2/2  EM38-KV0S----8/17
      EM48-AD0MO---8/18 EM50-W4WLO---5/9  EM64-K4STH---3/6  EM70-NI5F----8/21
      EM73-K4EH----8/23 EM75-KV4XY---4/20 EM86-KC5LT---1/3  EM87-WD8ING--2/3
      EN52-KD9QZO--8/27 EN52-KF9KV---7/15 EN58-VA3ROM--8/16 EN60-K9ANF---2/5
      EN61-KB8VME--2/6  EN62-K0JD----7/21 EN71-K9JJM---1/3  EN80-N5KCC---2/3
      EN91-W8AC----2/24 FM04-AC4ML---3/3  FM18-KB3EDF--8/27 FM19-KF4HCW--7/21
      FM29-WA3DNM--7/12 FN11-AC3V----8/24 FN13-N2HQI---8/29 FN20-W2GNN---8/23
      FN20-WS2K----1/1  FN30-KD2AVU--4/14 FN31-KK1D----8/16 FN42-KB1MH---3/3
      FN42-WA1RAJ--7/24 FN42-WA9WTK--8/17 FN44-AJ8S----8/26 FN54-KC1LED--1/1
      GH64-PT2FHC--4/14 IO82-M0UNI---3/3  IO88-GM4SJB--6/12 IO93-M0VII---7/11
      JN39-DL9DAT--6/8  JN48-DK2DB---8/18 JN48-DL9GCW--7/13 JN49-DF7GB---1/2
      JN49-DH5SW---5/6  JN58-DL2JA---8/17 JO20-ON4WS---6/8  JO22-PD0JOR--2/2
      JO65-OZ7IT---6/9  KG01-ZS3D----3/7  KG01-ZS3RF---4/10

 72  20m  CM98-K6MCS---4/20 CN85-K7FET---2/12 CN85-W7LI----6/8  CN85-W7OWO---2/6
      CN87-AC7IJ---6/16 CN88-KE8KOR--4/5  CN88-VE7CVA--1/4  DM09-AB7WE---3/5
      DM14-KQ6UP---5/8  DM33-N6RY----8/24 DM34-K7GXB---7/28 DM41-AE7YQ---5/22
      DM43-N5AQM---6/21 DM43-W7CRK---2/8  EL88-WA4AU---1/4  EL96-K9YWO---5/13
      EM00-KI5HBO--3/18 EM10-AF5WW---3/11 EM12-K5SWA---7/29 EM12-KE7A----7/28
      EM12-KG5ZDA--5/28 EM13-KD5LBK--3/4  EM31-KG5FNU--2/11 EM48-AD0MO---8/24
      EM50-W4WLO---3/9  EM64-K4STH---3/6  EM70-NI5F----8/27 EM74-KD4OTA--2/14
      EM75-KE7GZ---3/4  EM75-KV4XY---2/10 EM86-KC5LT---1/1  EN11-NC0Q----1/1
      EN21-N0BKB---2/6  EN38-AC0JX---8/29 EN52-KD9QZO--4/15 EN52-KF9KV---6/15
      EN52-N9NMR---1/1  EN61-KA9PGC--2/4  EN61-KB9EFG--1/1  EN61-N8OWY---3/12
      EN62-K0JD----2/7  EN80-N5KCC---2/2  FM04-AC4ML---1/1  FM16-KN4NBI--1/4
      FN31-KK1D----2/3  FN31-WY1U----1/1  FN41-W1BW----2/6  FN42-AC1BC---2/2
      FN42-WA1RAJ--2/4  FN42-WA9WTK--1/3  FN44-AJ8S----1/4  FN53-AC1LL---1/4
      GH64-PT2FHC--5/11 IO81-G4PCI---6/8  IO81-MW0KST--3/3  IO83-G0FCA---3/10
      IO83-G0LUJ---2/7  IO93-G8ORM---8/16 JN58-DL2UD---2/5  JO21-ON7KB---7/11
      JO21-PE1PUX--1/1  JO31-DH8DL---1/1  JO31-DK1BL---6/17 JO31-DK8JP---6/23
      JO31-DL2YED--2/2  JO31-PA0MLC--7/11 JO40-DL3EL---1/3  JO60-DG0JK---1/1
      JO65-OZ1IDG--2/8  JO65-OZ1LIF--4/6  JO65-OZ7IT---8/28 OF78-VK6CQ---2/2

 25  15m  CM97-AG6NS---2/7  CM97-WB6JHI--2/9  CM98-K6MCS---4/15 CN85-KC7PBF--3/3
      CN85-W7LI----4/8  CN85-W7OWO---2/3  CN88-VE7CVA--1/1  DM09-AB7WE---1/2
      DM13-W1CK----4/12 EM48-AD0MO---2/5  EM48-W0FY----2/4  EM50-W4WLO---2/4
      EM64-K4STH---1/1  EM66-N4WIO---2/2  EM75-KE7GZ---2/3  EN52-KD9QZO--2/2
      EN54-W9RJA---2/2  FN44-AJ8S----1/1  GH64-PT2FHC--6/11 IO80-G3SXH---1/1
      JN49-DF7GB---5/5  JN55-IZ3ATV--2/2  JO21-ON7KB---5/6  JO65-OZ2JBR--7/8
      JO65-OZ7IT---5/7

 9  10m  EL89-W3HH----2/3  EM48-AD0MO---1/1  EM50-W4WLO---2/2  EM67-N4MAB---1/1
      EM75-KV4XY---2/2  EM84-KO4CRU--2/2  EM86-KC5LT---1/1  EN35-W0NKA---1/1
      GH64-PT2FHC--3/5

388  SWL *BK29-NH6V*--------5/21 *BL10-AI6VN*-------8/31 *BL11-NH6XO*-------7/8
      BP51-K0ESQ--------3/7  *BP51-KL7L*--------7/26  CM87-AF6WZ--------2/2
      *CM87-KF6ZEO*------8/31 *CM87-KFS*---------8/31 *CM87-N5KRW*-------1/1
      *CM88-K6PZB--------8/30 *CM88-KJ6MKI-------8/31 *CM88-KK6EEW*------8/29
      *CM88-KPH*---------8/31 *CM88-WB7ABP*------8/30 *CM88-WW6D---------7/26
      *CM97-AE6RQ*-------7/24 *CM97-K6JFZ*-------8/13 *CM97-W6REK*-------8/18
      *CM98-KP4MD--------8/31  CM98-W6MSU--------2/2  *CM98-WB6TOU*------8/28
      *CN82-AL7CR--------8/28 *CN82-N6DRC*-------8/18 *CN84-W7PUA*-------7/24
      *CN85-HERMES-LIT*--4/12 *CN85-KF7O*--------3/5  *CN85-NA5SS--------2/2
      CN85-W0TBR--------1/2  *CN86-AA7NM*-------8/31 *CN87-K1LH*--------7/17
      *CN87-KA7GEK*------5/7  *CN87-N1CL*--------8/29 *CN87-N7TUG*-------3/9
      *CN87-WA6OUR*------8/20 *CN87-WF7U*--------6/29 *CN88-KJ6EI*-------8/28
      *CN89-VE7BFC*------7/15 *CN89-VE7BPB*------8/20  CN89-VE7WEX-------6/13
      *CN94-KK6PR*-------8/31 *CO83-VE7AV--------7/10  DM04-AB6QK--------1/1
      *DM04-K6FOD*-------8/15 *DM04-W6ZTM*-------8/16 *DM07-DM07SWL*-----7/22
      *DM09-AG6IF*-------8/17 *DM09-KM6CQ*-------4/6  *DM13-K1GF*--------1/2
      *DM13-W6CP*--------7/15 *DM14-KM6KPW*------8/16 *DM33-N7FN*--------8/30
      *DM43-WB5DYG*------8/27 *DM59-N0GTO--------2/2  *DM61-K5AZZ*-------8/31
      *DM62-AI5DE*-------1/1  *DM62-WA5DJJ*------8/31 *DM63-SWLDM63*-----8/22
      *DM63-W5BAK*-------3/5  *DM78-KX4TH*-------2/4  *DM79-KF0ASZ*------1/4
      *DM79-W0EWN--------1/7  DM79-WD0E---------7/14 *DN06-KL7NA*-------5/23
      *DN07-KK7AIA-------1/1  *DN09-VA7TZ*-------6/14 *DN10-WO7I*--------8/27
      *DN17-K7BIZ*-------7/21 *DN26-W0AY*--------8/26 *DN31-KA7OEI*------8/31
      *DN40-KA7OEI*------8/19 *DN40-KC7TCH*------5/16 *DN70-KC8LQS-------1/1
      DN70-N6GN---------8/24 *DN70-W3LLA*-------8/30 *DO30-VE6ARS*------8/24
      *DO32-VE6KP--------1/9  *DO33-VE6JY*-------8/31  DO33-VE6XP--------7/9
      *EL16-WB5B*--------8/24 *EL29-KC5TT*-------1/1  *EL29-N5FOG*-------7/27
      *EL89-KG4CCB*------3/4  *EL96-KM4BL--------6/23 *EL96-WB4CPJ*------7/17
      EL98-KD8TUO-------2/5  *EL98-WB4ROX-------1/1  *EM00-K5TR---------5/23
      EM02-KB5ZUR-------1/1  EM12-KF5QDQ-------6/7  *EM12-KG5ABO*------5/15
      *EM12-WW5JS*-------7/21 *EM15-W5TSU*-------8/17  EM19-N0KSU--------4/9
      *EM26-W5GFI*-------5/12  EM31-KD5DFL-------2/2  *EM35-N5MMG--------1/1
      *EM37-KZ0HAL*------1/13  EM40-K2JY---------6/13 *EM50-WLO*---------5/12
      EM64-W3PM---------8/20 *EM65-K4WLO*-------8/19 *EM65-N4AAA*-------8/21
      *EM66-KR4VJ*-------8/20 *EM69-KD9HOE*------3/14 *EM69-KF9ET*-------8/18
      *EM69-N9AWU*-------8/31  EM72-AI4RY--------4/13 *EM72-K4IQJ*-------8/31
      *EM72-K4JOP*-------8/27 *EM72-W4HOD*-------7/26  EM73-KB1MVX-------3/5
      *EM74-WV5L*--------2/3  EM78-KU4A---------3/13 *EM79-AB4EN*-------4/15
      *EM79-KD4PFF*------1/1  *EM79-W8SCA--------2/3  *EM83-KX4AZ--------4/16
      *EM84-KU4SD*-------8/9  *EM84-N3PK*--------5/15 *EM85-KM4BLG*------8/23
      *EM85-WA2N*--------3/14 *EM86-AI4FU*-------8/23 *EM89-KD8TTE*------7/18
      EN25-N0QBH--------7/23 *EN34-K0BHB*-------8/17 *EN34-KF0IEV*------7/20
      *EN34-N0NAS*-------8/30 *EN34-W0ASW*-------8/25 *EN44-W9OQI*-------2/2
      *EN50-K9SWX*-------8/22 *EN50-KD9NYE*------8/28 *EN50-W1CLM*-------8/30
      EN51-KD9PAH-------5/25 *EN52-AC9RZ*-------7/26  EN52-K9DZT--------8/29
      *EN53-K9REO*-------8/21 *EN53-KB9SKW*------4/5  *EN53-KC9SDK*------6/19
      *EN53-KD0KYA*------8/18 *EN53-KD9KHZ*------7/22 *EN62-AA6DY--------2/15
      *EN64-K9HAH*-------2/2  *EN72-KB8VUC*------7/19 *EN74-KX4AZ*-------4/19
      *EN81-KA8BRK-------2/4  *EN82-K8NVH*-------8/19 *EN82-N8CVW--------6/15
      *EN82-WB8RRQ*------1/1  *EN83-WL7AM--------2/2  *EN90-WA2NNL-------3/4
      *EN90-WA3TTS*------8/30 *EN91-N8OBJ*-------8/28 *EN92-VA3ERW-------1/2
      *EN94-VE3PRO*------2/5  *FJ08-HP1COO*------8/31 *FM05-K5MO*--------1/3
      *FM05-N4JJS*-------8/21 *FM05-N4TTN*-------8/31 *FM06-WD4ELG*------8/31
      *FM08-W4KEL*-------7/28  FM15-KK4UNE-------1/1  *FM15-WU2V*--------4/10
      FM17-WD4IMI-------5/15 *FM18-K1HTV*-------8/30 *FM18-KX4O*--------8/31
      *FM18-N4TVC*-------8/31 *FM19-KC3JGS-------1/1  FM19-N3LSB--------6/25
      *FM19-W3BX*--------8/26 *FM19-WA2EUJ*------8/24 *FM19-WS3W*--------8/27
      *FN02-KD2YGN*------7/22 *FN02-W1OMR*-------8/13 *FN03-SWL-FN03HS*--8/23
      *FN03-SWLKCL2*-----2/2  FN03-VA3SYS-------1/1  *FN11-KE3LR*-------8/10
      *FN12-KD2OM*-------8/31 *FN13-K2ZN*--------8/24 *FN13-K5KHK*-------1/1
      *FN13-KD2CLR*------8/26 *FN13-WA2ZKD*------8/31 *FN20-KB3WFQ*------8/25
      *FN20-WB6YAZ*------8/30 *FN20-WZ7I*--------8/31 *FN21-K3FEF*-------8/31
      *FN22-KC2STA1*-----8/22 *FN22-KC2STA4*-----8/26 *FN22-KD2LZI*------8/27
      *FN25-VE3GTC*------8/31 *FN30-KC2LSB*------8/27 *FN30-W2CJL*-------1/1
      *FN30-WA2TP*-------8/31 *FN32-K2KGJ*-------8/21  FN32-N1QVE--------2/2
      *FN33-K1VL*--------8/27  FN41-K1YZY--------1/1  *FN42-AC1IM*-------8/30
      *FN42-KB1NA*-------2/3  *FN42-KK1X---------5/5  *FN42-KM3T*--------8/31
      *FN42-W1TEJ*-------6/25  FN42-WB1BQE-------1/9  *FN43-AB1KW*-------8/30
      FN44-N1PCE--------1/5  *FN46-SWLAM*-------8/20 *FN53-AB1YX*-------2/11
      FN53-KX1I---------1/1  *FN84-VE1INN-------8/28 *GG56-PY2GN*-------7/12
      *GG76-PY1EME*------8/22 *HG27-DP0POL*------1/1  *HP75-TF4AH*-------7/16
      *HP85-TF4X*--------4/9  IB59-DP0GVN-------4/7  IL18-EA8DBU-------7/14
      *IL38-DF4UE--------8/29 *IL38-EA8BFK*------8/31  IM58-CT1EBQ-------4/12
      *IM58-CT1EDG*------7/19 *IN83-EA1IOW*------8/18 *IN99-W6ELA*-------6/20
      *IO51-EI7GL*-------1/1  *IO63-EI1888*------4/7  *IO63-SWLEI1763*---6/12
      IO65-EI7HZB-------8/21 *IO70-G8NXD*-------7/29 *IO70-M3MSM*-------4/23
      IO71-MW7GAB-------2/2  *IO72-MW7OFS-------3/4  *IO72-MW7SIF*------7/20
      IO74-GI3VAF-------1/1  *IO81-G0KTN--------8/30  IO81-G4GVZ--------1/2
      *IO81-G4LCM--------6/12  IO81-G4LEN--------3/7  *IO81-G8PFR*-------8/16
      IO82-2E0DSS-------3/6  *IO82-2E0ILY-------8/25 *IO82-G3PWJ*-------8/14
      *IO83-G4HYG*-------3/4  *IO83-G6JTB*-------5/6  *IO83-M0LYN*-------7/10
      *IO83-MW0NAB-------1/1  IO84-G0BZB--------2/2  *IO87-2M0HZD-------4/10
      IO87-GM1OXB-------7/13 *IO90-G3ZIL*-------8/28 *IO90-G4MSA*-------8/17
      IO90-G4ZFQ--------7/28 *IO90-G7ELK*-------7/23 *IO91-G0WZM*-------7/17
      *IO91-G3VPW*-------8/22 *IO91-G4HZX*-------8/22  IO91-M7AZV--------6/8
      IO92-G4FGJ--------1/1  *IO92-G4ZKK*-------6/16 *IO92-M0KWR*-------6/6
      IO92-M0SDM--------3/3  *IO94-G0OHK*-------2/4  *IO94-G4MEM*-------5/10
      IO94-G4MRK--------1/1  *IO94-G6MC*--------8/16  IO94-M0WWS--------1/4
      *JJ34-KE5GUR-------1/10 *JN18-F1EYG*-------8/22 *JN25-F5VBD*-------8/18
      *JN28-F4VTQ*-------8/16 *JN34-SWL861979*---5/9  *JN36-HB9HIT*------7/22
      *JN37-HB9DSE*------7/21 *JN39-LX1DQ*-------8/31  JN39-LX1GG--------5/12
      *JN45-IK0XFA*------8/20 *JN45-LEOIT*-------7/25 *JN46-HB9DUR*------6/8
      *JN46-HB9ODK*------8/26 *JN46-HB9TMC-------8/30  JN47-DF1GU--------2/5
      *JN47-DL60LINDAU*--8/26 *JN47-HB9CU*-------8/9  *JN47-HB9TTU*------7/22
      *JN47-HB9VQQ*------8/23 *JN47-OE9BKJ*------5/10 *JN47-OE9GHV*------8/31
      *JN47-OE9HLH*------8/31 *JN47-OE9TAV*------5/10 *JN48-DD5XX--------8/18
      *JN48-DJ6DK*-------8/21  JN48-DL1GCD-------7/22 *JN48-DQ2C*--------7/18
      *JN48-TNS1*--------8/25 *JN49-DK0ABT*------8/20 *JN49-DK6UG*-------8/16
      *JN55-IZ3EAW*------7/17 *JN57-DD5JFK*------1/1  *JN58-DC1RDB-------8/26
      *JN58-DF6FE--------4/6  JN58-DG7RJ--------4/7  *JN58-DK8FT--------7/29
      *JN59-DG2NPE*------8/22 *JN59-DJ9PC*-------8/24 *JN61-I0UVN*-------8/29
      *JN63-IW2NKE*------8/29  JN63-IZ6QQT-------8/26 *JN65-I3JPA*-------6/13
      *JN65-IW3HBX-------1/15 *JN69-DL4RU*-------8/27 *JN75-S58BO*-------2/4
      *JN87-OE3XOE*------8/31 *JN88-OE1WYC*------7/15 *JN96-HA8TKS*------6/16
      *JN97-HA9HAF9A*----6/13 *JO01-2E0DYH*------4/7  *JO01-2E0PYB*------8/30
      JO01-G3SPJ--------1/1  *JO01-GB0SNB*------8/28  JO01-M0PWX--------4/6
      *JO01-M0WHU--------7/13 *JO02-G2XV*--------6/15 *JO10-ON4LAO*------7/10
      *JO10-ON5KQ*-------8/30  JO11-PA0RDT-------6/15 *JO20-ON3URE*------8/19
      *JO20-ON5PVD*------6/20 *JO21-PA1JMS*------7/16 *JO21-PA3GHQ-------1/1
      *JO21-PA5MB*-------1/12  JO21-PD5GEA-------1/1  *JO21-PE1RDP*------6/10
      *JO21-PE2BZ--------6/12 *JO22-PA3HEA*------6/10 *JO22-PA8E*--------1/1
      JO22-PH0TRA-------3/9  *JO30-DL6EBP*------6/10 *JO31-DB1JJ*-------7/10
      JO31-DC5AL--------8/25 *JO31-DF1DR*-------8/27 *JO31-DF9DX*-------1/19
      *JO31-DK7DE*-------8/16 *JO31-DL2PK--------5/10 *JO31-DL2ZZ*-------8/23
      *JO31-DL4EAI-------5/9  *JO31-DL6II*-------7/14 *JO31-DL6OW*-------7/16
      JO31-PA3GSH-------3/3  *JO31-PH4RTM*------8/29 *JO32-DL2BBC-------5/10
      *JO32-PA0EHG*------8/26 *JO32-PI4THT*------8/26 *JO33-DF8FH*-------8/23
      *JO33-DL6OW*-------7/17 *JO33-PA0SLT-------7/26 *JO33-PD0OHW-------8/27
      JO38-LA1ZM--------5/15 *JO41-DG5DH*-------7/20 *JO41-DH2RAL*------8/25
      *JO43-DL0HT*-------8/28 *JO50-DO7UDO-------4/4  *JO52-DB9OH--------7/12
      *JO52-DH4MK--------1/1  *JO52-DL1QC*-------3/13 *JO53-DL0HGN*------4/9
      *JO60-OK1HRA*------8/28 *JO63-DL9GTB*------7/7  *JO65-OZ1AAB-------6/7
      *JO65-SM7KHA-------6/10 *JO66-OZ1BFM-------7/10 *JO66-SA7MWC*------1/2
      *JO68-SA6BSS*------8/20 *JO89-SM0FKI-------2/2  *JO89-SM5-8574*----5/11
      *JO91-SP2BPD*------2/2  *JO94-SP9MLI*------1/1  *KG34-ZS6BQQ-------5/8
      *KM15-SV9KI*-------7/19 *KN34-YO3BN*-------2/5  *KO02-SWLPLONSK*---2/6
      *KO24-LY1BWB*------4/13 *KP03-OH6BG*-------5/15 *OF77-VK6WR*-------5/10
      *PF94-VK5MR*-------8/19 *QE38-VK7JJ--------8/17 *QF02-VK5DG--------2/6
      *QF44-VK2COW-------5/24 *QG62-VK4CT*-------8/26 *RE68-ZL2005SWL*---8/27
      *RE79-ZL2BCI*------7/11


2022-05-09 AC3V-FN10 (132)

 16  80m  EM12-KG5ZDA--5/8  EM13-KD5LBK--3/3  EM64-K4STH---5/7  EM73-K4EH----3/4
      EN34-N0STP---1/1  EN52-KD9QZO--6/10 EN62-K0JD----8/10 FM17-WD4IMI--3/5
      FM19-KB3EOF--5/12 FM29-WA3DNM--9/16 FN10-N3TQM---1/1  FN11-AC3V----9/15
      FN13-N2HQI---9/24 FN42-K1NFD---3/3  FN42-WA1RAJ--7/15 FN42-WA9WTK--9/15

 59  40m  CM97-AG6NS---6/7  DM04-W6LVP---6/13 DM12-AJ6TK---8/10 DM13-W1CK----9/12
      DM33-N6RY----9/21 DM34-K7GXB---9/18 DM42-WB0OEW--2/5  DM43-N5AQM---7/11
      DM75-KE5ZBG--8/10 EL96-WB2TQE--4/6  EL98-KD8TUO--3/6  EM12-KG5ZDA--7/15
      EM13-KD5LBK--4/4  EM48-AD0MO---9/18 EM48-WU0O----2/2  EM50-W4WLO---6/9
      EM64-K4STH---4/6  EM70-NI5F----9/21 EM73-K4EH----9/23 EM75-KV4XY---5/20
      EM76-KN4RSK--1/2  EM86-KC5LT---2/3  EN35-W0NKA---2/2  EN42-AA0N----5/8
      EN52-KD9QZO--9/27 EN58-VA3ROM--9/16 EN61-KB8VME--3/6  EN62-K0JD----8/21
      EN71-K9JJM---2/3  EN80-N5KCC---3/3  EN82-W8JAB---1/1  EN91-W8AC----3/24
      FM07-N4IW----7/10 FM17-WD4IMI--1/1  FM18-KB3EDF--9/27 FM19-KB3EOF--6/14
      FM19-KF4HCW--8/21 FN00-W3HRS---4/14 FN11-AC3V----9/24 FN13-N2HQI---9/29
      FN20-W2GNN---9/23 FN30-KD2AVU--5/14 FN31-KK1D----9/16 FN32-KA1CNK--1/1
      FN42-K6AUS---1/2  FN42-KC1QKU--1/1  FN42-WA1RAJ--8/24 FN42-WA9WTK--9/17
      FN44-AJ8S----9/26 FN53-KX1I----1/1  GH64-PT2FHC--5/14 IO88-GM4SJB--7/12
      IO93-M0VII---8/11 JN48-DK2DB---9/18 JN48-DL9GCW--8/13 JN49-DF7GB---2/2
      JN58-DL2JA---9/17 JO65-OZ7IT---7/9  KG01-ZS3RF---5/10

 51  20m  CM98-K6MCS---5/20 CN85-W0TBR---1/1  CN85-W7OWO---3/6  CN87-AC7IJ---7/16
      CN88-KE8KOR--5/5  CN88-VE7CVA--2/4  DM13-W1CK----5/15 DM33-N6RY----9/24
      DM34-K7GXB---8/28 DM41-AE7YQ---6/22 DM43-N5AQM---7/21 DN17-K7LEN---1/1
      EL09-KI5GRD--5/10 EL88-W7YG----2/5  EL96-K9YWO---6/13 EM00-KI5HBO--4/18
      EM02-KB5ZUR--1/2  EM10-K5PK----3/10 EM12-K5SWA---8/29 EM12-KE7A----8/28
      EM12-KG5ZDA--6/28 EM35-AE5NW---1/13 EM38-KC0JDW--6/6  EM48-AD0MO---9/24
      EM50-W4WLO---4/9  EM64-K4STH---4/6  EM70-NI5F----9/27 EM74-KD4OTA--3/14
      EM93-KM4RK---1/6  EN21-N0BKB---3/6  EN38-AC0JX---9/29 EN52-KD9QZO--5/15
      EN61-KA9PGC--3/4  EN61-N8OWY---4/12 EN62-K0JD----3/7  FN41-W1BW----3/6
      FN53-AC1LL---2/4  IO75-GM3RQQ--3/3  IO81-G4GVZ---1/2  IO83-G0LUJ---3/7
      JN59-DL1NT---1/1  JO01-G3SPJ---1/5  JO01-G8AXA---2/8  JO20-ON4WS---4/12
      JO21-ON7KB---8/11 JO21-PA3EYH--1/1  JO22-PA1EL---1/2  JO31-DK1BL---7/17
      JO31-DK8JP---7/23 JO65-OZ7IT---9/28 QF12-VK3ABV--1/1

 5  15m  CM98-K6MCS---5/15 DM13-W1CK----5/12 DM33-N6RY----5/15 EM13-KD5LBK--3/3
      JO21-ON7KB---6/6

 1  10m  EL89-W3HH----3/3

376  SWL *BL10-AI6VN*-------9/31 *BP51-KL7L*--------8/26 *CM87-KE6GG*-------8/29
      *CM87-KF6ZEO*------9/31 *CM87-KFS*---------9/31 *CM87-KFS/T*-------1/8
      *CM88-K6PZB--------9/30 *CM88-KJ6MKI-------9/31 *CM88-KK6EEW*------9/29
      *CM88-KPH*---------9/31 *CM88-WB7ABP*------9/30 *CM88-WW6D---------8/26
      *CM97-AE6RQ*-------8/24 *CM97-K6JFZ*-------9/13 *CM97-KK6KHY-------2/2
      *CM97-W6REK*-------9/18  CM97-WB6JHI-------4/9  *CM98-KP4MD--------9/31
      *CM98-WB6TOU*------9/28 *CN82-AL7CR--------9/28 *CN84-W7PUA*-------8/24
      *CN85-HERMES-LIT*--5/12  CN85-K7FET--------4/9  *CN85-KF7O*--------4/5
      CN85-W7LI---------2/3  *CN86-AA7NM*-------9/31 *CN87-K1LH*--------8/17
      *CN87-KA7GEK*------6/7  *CN87-N1CL*--------9/29 *CN87-WA6OUR*------9/20
      *CN87-WF7U*--------7/29 *CN88-KJ6EI*-------9/28 *CN89-VE7BFC*------8/15
      *CN89-VE7BPB*------9/20 *CN90-KR6LA*-------7/14 *CN94-KK6PR*-------9/31
      *CO83-VE7AV--------8/10 *DM04-K6FOD*-------9/15 *DM04-W6ZTM*-------9/16
      *DM07-DM07SWL*-----8/22 *DM09-AG6IF*-------9/17 *DM09-KM6CQ*-------5/6
      DM12-K6RRP--------3/20 *DM13-W6CP*--------8/15 *DM14-KM6KPW*------9/16
      DM14-KQ6UP--------1/3  *DM33-KK7DTB-------1/1  *DM33-N7FN*--------9/30
      DM43-W7CRK--------2/6  *DM43-WB5DYG*------9/27 *DM61-K5AZZ*-------9/31
      *DM62-WA5DJJ*------9/31 *DM63-SWLDM63*-----9/22 *DM63-W5BAK*-------4/5
      *DM65-AG5PV*-------2/7  *DM79-KF0AER-------1/1  *DM79-KF0ASZ*------2/4
      *DM79-W0EWN--------2/7  DM79-WD0E---------8/14 *DN06-KL7NA*-------6/23
      *DN09-VA7TZ*-------7/14 *DN10-WO7I*--------9/27 *DN26-W0AY*--------9/26
      *DN31-KA7OEI*------9/31 *DN39-VE6DC--------2/3  *DN40-KA7OEI*------9/19
      *DN40-KC7TCH*------6/16  DN41-W6MFJ--------2/5  DN70-N6GN---------9/24
      *DN70-W3LLA*-------9/30  DO23-VE6EGN-------1/10 *DO30-VE6ARS*------9/24
      *DO33-VE6JY*-------9/31 *EL16-WB5B*--------9/24 *EL29-N5FOG*-------8/27
      *EL29-W5HRH*-------1/3  *EL29-W5JEF*-------4/6  EL88-WA4AU--------2/4
      *EL89-KG4CCB*------4/4  *EL96-KM4BL--------7/23 *EL96-WB4CPJ*------8/17
      *EM00-K5TR---------6/23  EM12-KF5QDQ-------7/7  *EM12-KG5ABO*------6/15
      *EM12-WW5JS*-------8/21 *EM15-W5TSU*-------9/17  EM19-N0KSU--------5/9
      *EM26-W5GFI*-------6/12 *EM27-K1QS*--------5/11  EM30-KG5VRQ-------1/2
      *EM32-W5CNF--------2/6  EM35-KF5GCF-------2/7  EM38-KV0S---------1/9
      EM40-K2JY---------7/13  EM48-W0FY---------1/5  *EM50-O3*----------1/16
      *EM50-WLO*---------6/12 *EM64-N0FPH--------1/1  EM64-W3PM---------9/20
      *EM65-K4WLO*-------9/19 *EM65-N4AAA*-------9/21 *EM66-KR4VJ*-------9/20
      *EM69-KD9HOE*------4/14 *EM69-KF9ET*-------9/18 *EM69-N9AWU*-------9/31
      *EM72-K4IQJ*-------9/31 *EM72-K4JOP*-------9/27 *EM72-W4HOD*-------8/26
      EM73-K4COD--------1/14  EM73-KB1MVX-------4/5  EM78-KU4A---------4/13
      *EM79-AB4EN*-------5/15  EM79-N8DAW--------8/18 *EM79-W8SCA--------3/3
      *EM83-KX4AZ--------5/16 *EM84-KU4SD*-------9/9  *EM84-N3PK*--------6/15
      *EM85-KM4BLG*------9/23 *EM85-WA2N*--------4/14 *EM86-AI4FU*-------9/23
      *EM89-KD8TTE*------8/18  EM92-AC4DH--------3/5  *EN19-VE4KRK*------1/6
      EN25-N0QBH--------8/23 *EN34-K0BHB*-------9/17  EN34-KB0TNG-------5/11
      *EN34-KF0IEV*------8/20 *EN34-N0CALL*------5/8  *EN34-N0NAS*-------9/30
      *EN34-W0ASW*-------9/25 *EN41-K0RE*--------5/6  EN42-NN0V---------2/7
      *EN50-K9SWX*-------9/22 *EN50-KD9NYE*------9/28 *EN50-W1CLM*-------9/30
      EN51-KD9PAH-------6/25 *EN52-AC9RZ*-------8/26  EN52-K9DZT--------9/29
      EN52-KF9KV--------1/3  *EN53-K9REO*-------9/21 *EN53-KC9SDK*------7/19
      *EN53-KD0KYA*------9/18 *EN53-KD9KHZ*------8/22 *EN54-KC9UC--------1/1
      *EN62-AA6DY--------3/15 *EN72-KB8VUC*------8/19 *EN74-KX4AZ*-------5/19
      *EN82-K8NVH*-------9/19 *EN82-N8CVW--------7/15 *EN90-WA2NNL-------4/4
      *EN90-WA3TTS*------9/30 *EN91-N8OBJ*-------9/28 *EN94-VE3PRO*------3/5
      *FJ08-HP1COO*------9/31 *FM05-N4JJS*-------9/21 *FM05-N4TTN*-------9/31
      *FM06-WD4ELG*------9/31 *FM08-W4KEL*-------8/28 *FM15-KD4AJF-------1/1
      *FM18-K1HTV*-------9/30 *FM18-KB3VLL-------1/16 *FM18-KX4O*--------9/31
      *FM18-N4TVC*-------9/31  FM19-N3LSB--------7/25 *FM19-W3BX*--------9/26
      *FM19-WA2EUJ*------9/24 *FM19-WS3W*--------9/27 *FN02-KD2YGN*------8/22
      *FN02-W1OMR*-------9/13 *FN03-SWL-FN03HS*--9/23  FN04-K3FOX--------1/1
      *FN12-KD2OM*-------9/31 *FN13-K2ZN*--------9/24 *FN13-KD2CLR*------9/26
      *FN13-WA2ZKD*------9/31 *FN15-VE3CWM*------4/12  FN15-VE3OWV-------8/13
      *FN20-KB3WFQ*------9/25  FN20-WA3IAC-------2/4  *FN20-WB6YAZ*------9/30
      *FN20-WZ7I*--------9/31 *FN21-K3FEF*-------9/31 *FN22-KC2STA1*-----9/22
      *FN22-KC2STA4*-----9/26 *FN22-KD2LZI*------9/27  FN22-N2NOM--------5/13
      *FN25-VE3GTC*------9/31 *FN30-KC2LSB*------9/27 *FN30-WA2TP*-------9/31
      *FN32-K2KGJ*-------9/21 *FN33-K1VL*--------9/27 *FN41-N1RDN--------1/1
      *FN42-56IGJF*------1/18  FN42-AC1BC--------7/24 *FN42-AC1IM*-------9/30
      FN42-KB1MH--------1/1  *FN42-KB1NA*-------3/3  *FN42-KM3T*--------9/31
      *FN42-W1TEJ*-------7/25  FN42-WB1BQE-------2/9  *FN43-AB1KW*-------9/30
      FN44-N1PCE--------2/5  *FN53-AB1YX*-------3/11 *FN84-VE1INN-------9/28
      *GG56-PY2GN*-------8/12 *GG76-PY1EME*------9/22 *HH30-DP0POL*------1/1
      *HH31-DP0POL*------1/1  *HP75-TF4AH*-------8/16 *HP93-TF1A*--------1/2
      HP94-TF3HZ--------4/7  IL18-EA8DBU-------8/14 *IL38-DF4UE--------9/29
      *IL38-EA8BFK*------9/31 *IM58-CT1EDG*------8/19 *IM87-EB7GAV-------2/2
      *IN83-EA1IOW*------9/18 *IN99-W6ELA*-------7/20 *IO63-EI1888*------5/7
      *IO63-SWLEI1763*---7/12  IO65-EI7HZB-------9/21 *IO70-G8NXD*-------8/29
      *IO70-M3MSM*-------5/23 *IO72-MW7OFS-------4/4  *IO72-MW7SIF*------8/20
      IO75-GM7OAW-------2/3  *IO81-G0KTN--------9/30  IO81-G3XBI--------5/10
      *IO81-G4LCM--------7/12  IO81-G4LEN--------4/7  IO81-G4PCI--------3/10
      *IO81-G8PFR*-------9/16 *IO82-2E0ILY-------9/25  IO83-G0FCA--------4/6
      *IO83-G4HYG*-------4/4  IO85-MM7BWK-------1/4  *IO87-2M0HZD-------5/10
      IO87-GM1OXB-------8/13 *IO90-G3ZIL*-------9/28 *IO90-G4MSA*-------9/17
      IO90-G4ZFQ--------8/28 *IO90-G7ELK*-------8/23 *IO91-2E0UCD*------3/6
      *IO91-G0WZM*-------8/17 *IO91-G3VPW*-------9/22 *IO91-G4HZX*-------9/22
      IO91-G4LRP--------4/4  IO91-M7AZV--------7/8  IO92-G0ORY--------1/4
      *IO92-G4ZKK*-------7/16  IO92-M0WCZ--------4/5  *IO93-G0PYB--------4/14
      IO93-G8ORM--------1/5  IO94-G4JIX--------1/1  *IO94-G4MEM*-------6/10
      *IO94-G6MC*--------9/16 *JJ34-KE5GUR-------2/10 *JN11-EA3IGB-------1/1
      *JN18-F1EYG*-------9/22 *JN25-F5VBD*-------9/18 *JN28-F4VTQ*-------9/16
      *JN34-SWL861979*---6/9  *JN36-HB9HIT*------8/22 *JN37-HB9DSE*------8/21
      *JN39-LX1DQ*-------9/31 *JN45-IK0XFA*------9/20 *JN45-LEOIT*-------8/25
      *JN46-HB9DUR*------7/8  *JN46-HB9ODK*------9/26 *JN46-HB9TMC-------9/30
      *JN47-DL60LINDAU*--9/26 *JN47-HB9CU*-------9/9  *JN47-HB9TTU*------8/22
      *JN47-HB9VQQ*------9/23 *JN47-OE9GHV*------9/31 *JN47-OE9HLH*------9/31
      *JN48-DD5XX--------9/18 *JN48-DJ6DK*-------9/21  JN48-DL1GCD-------8/22
      *JN48-DQ2C*--------8/18 *JN48-TNS1*--------9/25  JN49-DH5SW--------2/5
      *JN49-DK0ABT*------9/20 *JN49-DK6UG*-------9/16 *JN55-IZ3EAW*------8/17
      *JN58-DC1RDB-------9/26 *JN58-DF6FE--------5/6  JN58-DG7RJ--------5/7
      *JN58-DK8FT--------8/29 *JN59-DG2NPE*------9/22 *JN59-DJ9PC*-------9/24
      *JN61-I0UVN*-------9/29 *JN63-IW2NKE*------9/29  JN63-IZ6QQT-------9/26
      *JN65-I3JPA*-------7/13 *JN65-IW3HBX-------2/15 *JN69-DL4RU*-------9/27
      *JN77-OE6PWD-------2/10 *JN87-OE3XOE*------9/31 *JN88-OE1WYC*------8/15
      *JN96-HA8TKS*------7/16 *JO00-G1VGK--------2/9  *JO01-2E0DYH*------5/7
      *JO01-2E0PYB*------9/30 *JO01-GB0SNB*------9/28  JO01-M0PWX--------5/6
      *JO01-M0WHU--------8/13 *JO02-G2XV*--------7/15 *JO10-ON5KQ*-------9/30
      JO11-PA0RDT-------7/15 *JO20-ON3URE*------9/19 *JO20-ON5PVD*------7/20
      *JO21-PA1JMS*------8/16 *JO21-PA5MB*-------2/12 *JO21-PE1RDP*------7/10
      *JO22-PA3HEA*------7/10 *JO22-PA3WLE*------3/7  JO22-PH0TRA-------4/9
      *JO30-DL6EBP*------7/10 *JO31-DB1JJ*-------8/10  JO31-DC5AL--------9/25
      *JO31-DF1DR*-------9/27 *JO31-DF9DX*-------2/19 *JO31-DK7DE*-------9/16
      *JO31-DL2ZZ*-------9/23 *JO31-DL4EAI-------6/9  *JO31-DL6II*-------8/14
      *JO31-DL6OW*-------8/16 *JO31-PH4RTM*------9/29 *JO32-PA0EHG*------9/26
      JO32-PE1ATN-------3/3  *JO32-PI4THT*------9/26 *JO33-DF8FH*-------9/23
      *JO33-DL6OW*-------8/17 *JO33-PA0SLT-------8/26 *JO33-PD0OHW-------9/27
      JO38-LA1ZM--------6/15  JO40-DL3EL--------7/20 *JO41-DG5DH*-------8/20
      *JO41-DH2RAL*------9/25 *JO43-DG7LAN*------2/5  *JO43-DL0HT*-------9/28
      *JO50-DG1NDE*------1/6  JO52-DB2OM--------1/2  *JO53-DF3LZ--------6/20
      *JO53-DG3LV--------1/1  *JO53-DL0HGN*------5/9  *JO60-OK1HRA*------9/28
      *JO65-OZ1AAB-------7/7  JO65-OZ1LIF-------1/2  JO65-OZ2JBR-------1/4
      *JO65-SM7KHA-------7/10 *JO66-OZ1BFM-------8/10 *JO68-SA6BSS*------9/20
      *JO89-SM5-8574*----6/11 *JO91-SP7WT*-------1/4  JO99-SM0WCF-------1/1
      *JP40-LA3FY*-------7/12 *JP50-LA9LT*-------1/1  *KM15-SV9KI*-------8/19
      *KM56-G8SCU--------5/13 *KN34-YO3BN*-------3/5  *KO12-SP4XYD*------3/3
      *KO24-LY1BWB*------5/13 *KP03-OH6BG*-------6/15 *OF77-VK6WR*-------6/10
      *PF94-VK5MR*-------9/19 *QE38-VK7JJ--------9/17 *QF02-VK5DG--------3/6
      *QF12-VK3FIN*------4/8  QF22-VK3LU--------6/11 *QF44-VK2COW-------6/24
      *QF58-VK2JMA*------1/5  *QG62-VK4CT*-------9/26 *RE68-ZL2005SWL*---9/27
      *RE79-ZL2BCI*------8/11


2022-05-10 AC3V-FN10 (133)

 21  80m  DM13-W1CK----9/10 DM33-N6RY----8/9  EM12-KG5ZDA--6/8  EM64-K4STH---6/7
      EM94-WA4DT---1/1  EN34-KC0WNK--1/2  EN35-W0NKA---2/2  EN52-KD9QZO--7/10
      EN62-K0JD----9/10 FM07-N4IW----3/3  FM17-WD4IMI--4/5  FM19-KB3EOF--6/12
      FM29-WA3DNM-10/16 FN04-K3FOX---1/5  FN11-AC3V---10/15 FN13-N2HQI--10/24
      FN22-N2NOM---4/9  FN31-KK1D----9/14 FN42-WA1RAJ--8/15 FN42-WA9WTK-10/15
      FN53-AC1LL---7/13

 64  40m  CM97-AG6NS---7/7  CM97-N6KOG---1/2  CN84-N7CMP---3/3  CN85-W7OWO---1/1
      CN88-VE7CVA--2/3  CN89-VE7UDI--5/8  DM12-AJ6TK---9/10 DM13-W1CK---10/12
      DM14-KQ6UP---4/5  DM33-N6RY---10/21 DM34-K7GXB--10/18 DM42-WB0OEW--3/5
      DM43-N5AQM---8/11 DM75-KE5ZBG--9/10 EL87-W4ESI---1/2  EL88-W7YG----2/3
      EL96-WB2TQE--5/6  EM10-KN5X----1/1  EM12-KG5UWB--1/1  EM12-KG5ZDA--8/15
      EM48-AD0MO--10/18 EM50-W4WLO---7/9  EM64-K4STH---5/6  EM70-NI5F---10/21
      EM73-K4EH---10/23 EM75-KV4XY---6/20 EM76-KN4RSK--2/2  EM79-N8DAW---1/1
      EM86-KC5LT---3/3  EN31-W0JW----1/1  EN34-KC0WNK--1/3  EN52-KD9QZO-10/27
      EN52-N9NMR---2/2  EN58-VA3ROM-10/16 EN60-K9ANF---3/5  EN62-K0JD----9/21
      EN91-W8AC----4/24 FM07-N4IW----8/10 FM08-N4DSA---1/1  FM18-KB3EDF-10/27
      FM19-KB3EOF--7/14 FM19-KF4HCW--9/21 FN04-K3FOX---1/5  FN11-AC3V---10/24
      FN13-N2HQI--10/29 FN20-W2GNN--10/23 FN20-WA3IAC--6/18 FN30-KD2AVU--6/14
      FN31-KK1D---10/16 FN42-K6AUS---2/2  FN42-WA1RAJ--9/24 FN42-WA9WTK-10/17
      FN44-AJ8S---10/26 FN53-AC1LL---7/17 IO83-G0LUJ---1/3  IO88-GM4SJB--8/12
      JN48-DK2DB--10/18 JN48-DL9GCW--9/13 JN55-IZ3ATV--1/1  JN58-DL2JA--10/17
      JO65-OZ2JBR--2/2  JO65-OZ7IT---8/9  KG01-ZS3D----4/7  KG01-ZS3RF---6/10

 40  20m  CM98-K6MCS---6/20 CN85-W7OWO---4/6  CN87-AC7IJ---8/16 CN88-VE7CVA--3/4
      DM12-W6PPV---1/1  DM33-KK7FWQ--1/4  DM33-N6RY---10/24 DM34-K7GXB---9/28
      DM41-AE7YQ---7/22 DN41-W6MFJ---2/13 DO23-VE6EGN--1/11 EL09-KI5GRD--6/10
      EL88-W7YG----3/5  EL96-K9YWO---7/13 EL96-WB2TQE--5/6  EL98-KD8TUO--5/17
      EL99-KE8KYP--3/5  EM00-KI5HBO--5/18 EM12-K5SWA---9/29 EM12-K5XL----1/11
      EM12-KE7A----9/28 EM12-KF5QDQ--2/22 EM12-KG5ZDA--7/28 EM31-KG5FNU--3/11
      EM35-AE5NW---2/13 EM50-W4WLO---5/9  EM64-K4STH---5/6  EN23-KD9TSE--3/7
      EN34-KC0WNK--1/7  EN38-AC0JX--10/29 FN44-AJ8S----2/4  IO71-MW0BYS--1/1
      IO80-G3SXH---2/5  IO81-G4GVZ---2/2  IO87-GM1OXB--2/2  IO93-G8ORM---9/16
      JO01-G8AXA---3/8  JO31-DK1BL---8/17 JO65-OZ2JBR--6/11 JO65-OZ7IT--10/28

 8  15m  CM98-K6MCS---6/15 CN85-W0TBR---1/1  CN85-W7LI----5/8  DM13-W1CK----6/12
      DM33-N6RY----6/15 EL88-W7YG----1/1  EM50-W4WLO---3/4  GH64-PT2FHC--7/11

350  SWL *BK29-NH6V*--------6/21 *BL10-AI6VN*------10/31 *BL11-NH6XO*-------8/8
      BP51-K0ESQ--------4/7  *BP51-KL7L*--------9/26 *CM87-KE6GG*-------9/29
      *CM87-KF4VRO-------1/2  *CM87-KF6ZEO*-----10/31 *CM87-KFS*--------10/31
      *CM87-KFS/T*-------2/8  CM88-AK6KA--------2/2  *CM88-K6PZB-------10/30
      *CM88-KJ6MKI------10/31 *CM88-KK6EEW*-----10/29 *CM88-KPH*--------10/31
      *CM88-WB7ABP*-----10/30 *CM88-WW6D---------9/26 *CM97-AE6RQ*-------9/24
      *CM97-K6JFZ*------10/13 *CM97-W6REK*------10/18  CM97-WB6JHI-------5/9
      *CM98-KP4MD-------10/31 *CM98-WB6TOU*-----10/28 *CN82-AL7CR-------10/28
      CN82-N7LRT--------1/2  *CN83-SWLCN83*-----1/1  *CN84-W7PUA*-------9/24
      *CN85-HERMES-LIT*--6/12  CN85-K7FET--------5/9  *CN85-KF7O*--------5/5
      *CN86-AA7NM*------10/31 *CN87-K1LH*--------9/17 *CN87-KD7HGL*------2/21
      *CN87-N1CL*-------10/29 *CN87-WA6OUR*-----10/20 *CN87-WF7U*--------8/29
      *CN88-K0KV*--------1/1  *CN88-KJ6EI*------10/28 *CN88-N6WT---------1/1
      *CN89-VE7AFV-------3/6  *CN89-VE7BFC*------9/15 *CN89-VE7BPB*-----10/20
      *CN89-VE7BRD*------1/1  *CN90-KR6LA*-------8/14 *CN94-KK6PR*------10/31
      *DM04-K6FOD*------10/15 *DM04-W6ZTM*------10/16 *DM07-KG6BXW*------2/2
      *DM09-AG6IF*------10/17  DM12-K6RRP--------4/20 *DM13-W6CP*--------9/15
      *DM14-KM6KPW*-----10/16 *DM22-YUMAAZ*------1/7  *DM33-N7FN*-------10/30
      DM37-K6FEU--------3/3  DM43-W7CRK--------3/6  *DM43-WB5DYG*-----10/27
      DM44-W7YSB--------1/2  *DM61-K5AZZ*------10/31 *DM62-WA5DJJ*-----10/31
      *DM63-SWLDM63*----10/22 *DM63-W5BAK*-------5/5  *DM65-N5ATR--------1/1
      *DM79-KF0ASZ*------3/4  *DM79-W0EWN--------3/7  *DM79-W5KV---------2/4
      DM79-WD0E---------9/14 *DN06-KL7NA*-------7/23 *DN09-VA7TZ*-------8/14
      *DN10-WO7I*-------10/27 *DN31-KA7OEI*-----10/31 *DN39-VE6DC--------3/3
      *DN40-KA7OEI*-----10/19 *DN40-KC7TCH*------7/16 *DN40-KJ7OXT*------4/7
      DN70-N6GN--------10/24 *DN70-W3LLA*------10/30 *DO16-VE6RGU-------1/1
      *DO30-VE6ARS*-----10/24 *DO32-VE6KP--------2/9  *DO33-VE6JY*------10/31
      *EL16-WB5B*-------10/24 *EL29-N5FOG*-------9/27 *EL29-W5JEF*-------5/6
      *EL96-KM4BL--------8/23 *EL96-WB4CPJ*------9/17 *EL99-K3ZV*--------5/14
      *EM00-K5TR---------7/23 *EM12-KG5ABO*------7/15 *EM12-WW5JS*-------9/21
      *EM15-W5TSU*------10/17  EM19-N0KSU--------6/9  *EM26-W5GFI*-------7/12
      EM35-KF5GCF-------3/7  *EM37-KZ0HAL*------2/13  EM38-KV0S---------2/9
      EM40-K2JY---------8/13  EM48-W0FY---------2/5  *EM50-O3*----------2/16
      *EM64-KC5UMA*------3/12  EM64-W3PM--------10/20 *EM64-W4ENN*-------2/6
      *EM65-K4WLO*------10/19 *EM65-N4AAA*------10/21 *EM66-KR4VJ*------10/20
      *EM69-KF9ET*------10/18 *EM69-N9AWU*------10/31 *EM72-K4IQJ*------10/31
      *EM72-K4JOP*------10/27 *EM72-W4HOD*-------9/26  EM73-K4COD--------2/14
      EM73-KB1MVX-------5/5  EM74-KD4OTA-------4/4  EM75-KE7GZ--------2/13
      EM78-KU4A---------5/13 *EM79-WB8RGE-------2/2  *EM83-KX4AZ--------6/16
      *EM84-N3PK*--------7/15 *EM85-KM4BLG*-----10/23 *EM86-AI4FU*------10/23
      *EM89-KD8TTE*------9/18 *EN19-VE4BJZ*------4/6  *EN19-VE4KRK*------2/6
      EN25-N0QBH--------9/23 *EN34-K0BHB*------10/17  EN34-KB0TNG-------6/11
      *EN34-KF0IEV*------9/20 *EN34-N0CALL*------6/8  *EN34-N0NAS*------10/30
      *EN34-W0ASW*------10/25 *EN35-AB0TS*-------3/5  EN42-NN0V---------3/7
      *EN50-K9SWX*------10/22 *EN50-KD9NYE*-----10/28 *EN50-W1CLM*------10/30
      EN51-KD9PAH-------7/25 *EN52-AC9RZ*-------9/26  EN52-K9DZT-------10/29
      *EN53-KC9SDK*------8/19 *EN53-KD9KHZ*------9/22 *EN62-AA6DY--------4/15
      *EN72-KB8VUC*------9/19  EN72-N8AYY--------3/5  *EN74-KX4AZ*-------6/19
      EN80-N5KCC--------2/4  *EN82-K8NVH*------10/19 *EN82-N8CVW--------8/15
      *EN90-WA3TTS*-----10/30 *EN91-K3YP*--------1/3  *EN91-N8OBJ*------10/28
      *EN92-VA3ERW-------2/2  *FJ08-HP1COO*-----10/31 *FM05-N4JJS*------10/21
      *FM05-N4TTN*------10/31 *FM06-WD4ELG*-----10/31 *FM08-W4KEL*-------9/28
      *FM16-WB8SCG-------4/16 *FM18-K1HTV*------10/30 *FM18-KA3BWP*------8/26
      *FM18-KB3VLL-------2/16 *FM18-KX4O*-------10/31 *FM18-N4TVC*------10/31
      *FM19-KC3EUV*------1/2  FM19-N3LSB--------8/25 *FM19-W3BX*-------10/26
      *FM19-WA2EUJ*-----10/24 *FM19-WS3W*-------10/27  FN00-W3HRS--------4/5
      *FN02-KD2SVB-------1/3  *FN02-KD2YGN*------9/22 *FN02-W1OMR*------10/13
      *FN03-SWL-FN03HS*-10/23 *FN03-VE3GOP*------1/3  *FN10-N7UO*--------1/2
      *FN10-W3IHM*-------1/2  *FN11-KE3LR*-------9/10 *FN12-KD2OM*------10/31
      *FN13-K2ZN*-------10/24 *FN13-KD2CLR*-----10/26 *FN13-WA2ZKD*-----10/31
      FN15-VE3OWV-------9/13 *FN20-KB3WFQ*-----10/25 *FN20-WB6YAZ*-----10/30
      *FN20-WZ7I*-------10/31 *FN21-K3FEF*------10/31 *FN22-KC2STA1*----10/22
      *FN22-KC2STA4*----10/26 *FN22-KD2LZI*-----10/27 *FN25-VE3GTC*-----10/31
      *FN30-KC2LSB*-----10/27 *FN30-WA2TP*------10/31 *FN32-K2KGJ*------10/21
      *FN32-KB1UIF*------1/1  *FN33-K1VL*-------10/27 *FN42-56IGJF*------2/18
      FN42-AC1BC--------8/24 *FN42-AC1IM*------10/30 *FN42-K3MPJ*-------5/6
      *FN42-KM3T*-------10/31 *FN42-W1TEJ*-------8/25  FN42-WB1BQE-------3/9
      *FN43-AB1KW*------10/30 *FN46-SWLAM*-------9/20 *FN53-AB1YX*-------4/11
      *FN84-VE1INN------10/28 *GG76-PY1EME*-----10/22 *HH33-DP0POL-------1/1
      *HH44-DP0POL-------1/1  *HP75-TF4AH*-------9/16  HP94-TF3HZ--------5/7
      IL18-EA8DBU-------9/14 *IL38-DF4UE-------10/29 *IL38-EA8BFK*-----10/31
      IM58-CT1EBQ-------5/12 *IM58-CT1EDG*------9/19 *IN83-EA1IOW*-----10/18
      *IN99-W6ELA*-------8/20 *IO63-SWLEI1763*---8/12  IO65-EI7HZB------10/21
      *IO70-G8NXD*-------9/29 *IO70-M3MSM*-------6/23 *IO72-MW7SIF*------9/20
      IO75-GM7OAW-------3/3  *IO81-G0KTN-------10/30  IO81-G3XBI--------6/10
      IO81-G4PCI--------4/10 *IO81-G8PFR*------10/16 *IO82-2E0ILY------10/25
      *IO82-G3PWJ*-------9/14 *IO90-2E0FWE-------1/2  *IO90-G3ZIL*------10/28
      *IO90-G4MSA*------10/17  IO90-G4ZFQ--------9/28 *IO90-G7ELK*-------9/23
      *IO91-G0WZM*-------9/17 *IO91-G3VPW*------10/22 *IO91-G4HZX*------10/22
      IO93-M0VII--------2/7  IO94-M0WWS--------2/4  *JN18-F1EYG*------10/22
      *JN25-F1AJL*-------4/11 *JN25-F5VBD*------10/18 *JN28-F4VTQ*------10/16
      *JN36-HB9HIT*------9/22 *JN37-HB9DSE*------9/21 *JN39-LX1DQ*------10/31
      *JN45-IK0XFA*-----10/20 *JN45-LEOIT*-------9/25 *JN46-HB9ODK*-----10/26
      *JN46-HB9TMC------10/30 *JN47-DL60LINDAU*-10/26 *JN47-HB9TTU*------9/22
      *JN47-HB9VQQ*-----10/23 *JN47-OE9BKJ*------6/10 *JN47-OE9GHV*-----10/31
      *JN47-OE9HLH*-----10/31 *JN48-DD5XX-------10/18 *JN48-DJ6DK*------10/21
      JN48-DL1GCD-------9/22 *JN48-DQ2C*--------9/18 *JN48-TNS1*-------10/25
      JN49-DF7GB--------1/2  JN49-DH5SW--------3/5  *JN49-DK0ABT*-----10/20
      *JN49-DK6UG*------10/16 *JN55-IZ3EAW*------9/17 *JN58-DC1RDB------10/26
      *JN58-DF6FE--------6/6  *JN58-DK8FT--------9/29 *JN59-DG2NPE*-----10/22
      *JN59-DJ9PC*------10/24 *JN61-I0UVN*------10/29 *JN63-IW2NKE*-----10/29
      *JN65-I3JPA*-------8/13 *JN65-IW3HBX-------3/15 *JN69-DL4RU*------10/27
      JN72-IK6ZEW-------2/8  *JN77-OE6PWD-------3/10 *JN81-IZ7BOJ-------1/2
      *JN87-OE3XOE*-----10/31 *JN88-OE1WYC*------9/15 *JN96-HA8TKS*------8/16
      *JN97-HA5GB*-------4/6  JO00-G3JKF--------3/4  *JO01-2E0DYH*------6/7
      *JO01-2E0PYB*-----10/30 *JO01-GB0SNB*-----10/28 *JO01-M0WHU--------9/13
      *JO02-G2XV*--------8/15 *JO10-ON4LAO*------8/10 *JO10-ON5KQ*------10/30
      JO11-PA0RDT-------8/15  JO20-ON4WS--------2/10 *JO20-ON5PVD*------8/20
      *JO20-PA3BUL-------1/1  *JO21-PA1JMS*------9/16 *JO21-PA5MB*-------3/12
      *JO21-PE1RDP*------8/10  JO22-PH0TRA-------5/9  *JO31-DB1JJ*-------9/10
      JO31-DC5AL-------10/25 *JO31-DF1DR*------10/27 *JO31-DF9DX*-------3/19
      *JO31-DK7DE*------10/16  JO31-DK8JP--------3/5  *JO31-DL2ZZ*------10/23
      *JO31-DL6II*-------9/14 *JO31-DL6OW*-------9/16 *JO31-PH4RTM*-----10/29
      *JO32-DL2BBC-------6/10 *JO32-PA0EHG*-----10/26 *JO32-PI4THT*-----10/26
      *JO33-DF8FH*------10/23 *JO33-DL6OW*-------9/17 *JO33-PA0SLT-------9/26
      *JO33-PD0OHW------10/27 *JO33-PD0WIM-------2/2  JO38-LA1ZM--------7/15
      JO40-DL3EL--------8/20 *JO41-DG5DH*-------9/20 *JO41-DH2RAL*-----10/25
      *JO43-DG7LAN*------3/5  *JO43-DL0HT*------10/28 *JO44-OZ1KVB-------4/4
      *JO50-DG1NDE*------2/6  *JO53-DF3LZ--------7/20 *JO53-DL0HGN*------6/9
      *JO57-SM6FMB*------2/2  *JO60-OK1HRA*-----10/28 *JO66-SA7MWC*------2/2
      *JO68-SA6BSS*-----10/20 *JO89-SM5-8574*----7/11 *JP20-LB2NI--------1/1
      *KG34-ZS6BQQ-------6/8  *KM15-SV9KI*-------9/19 *KM56-TA4AEI*------1/5
      *KM65-5B4CY*-------2/6  *KN07-HA6SMF*------1/1  *KN34-YO3BN*-------4/5
      *KO24-LY1BWB*------6/13 *KP03-OH6BG*-------7/15 *OF77-VK6WR*-------7/10
      *QE38-VK7JJ-------10/17 *QF02-VK5DG--------4/6  *QF12-VK3FIN*------5/8
      *QF44-VK2COW-------7/24 *QG62-VK4CT*------10/26 *RE68-ZL2005SWL*--10/27
      *RE79-ZL2BCI*------9/11 *RF70-ZL2JBK*------3/3


2022-05-11 AC3V-FN10 (121)

 20  80m  DM13-W1CK---10/10 DM33-N6RY----9/9  DM37-K6FEU---1/1  DM44-W7YSB---1/1
      DN70-K4SNW---1/1  EM12-KG5ZDA--7/8  EM64-K4STH---7/7  EM73-K4EH----4/4
      EN34-KC0WNK--2/2  EN52-KD9QZO--8/10 EN62-K0JD---10/10 FM19-KB3EOF--7/12
      FM29-WA3DNM-11/16 FN04-K3FOX---2/5  FN11-AC3V---11/15 FN13-N2HQI--11/24
      FN31-KK1D---10/14 FN42-WA1RAJ--9/15 FN42-WA9WTK-11/15 FN53-AC1LL---8/13

 56  40m  CN88-VE7CVA--3/3  CN89-VE7UDI--6/8  DM12-AJ6TK--10/10 DM13-W1CK---11/12
      DM14-KQ6UP---5/5  DM33-N6RY---11/21 DM34-K7GXB--11/18 DM37-K6FEU---1/3
      DM42-WB0OEW--4/5  DM43-N5AQM---9/11 DM75-KE5ZBG-10/10 EL88-W7YG----3/3
      EL96-WB2TQE--6/6  EL98-KD8TUO--4/6  EM12-KG5ZDA--9/15 EM19-N0KSU---1/1
      EM48-AD0MO--11/18 EM50-W4WLO---8/9  EM64-K4STH---6/6  EM73-K4EH---11/23
      EM73-WC4Y----1/1  EM75-KV4XY---7/20 EM84-KM4TLA--1/6  EN34-KC0WNK--2/3
      EN51-KD9PAH--4/4  EN52-KD9QZO-11/27 EN58-VA3ROM-11/16 EN62-K0JD---10/21
      EN72-N8AYY---4/10 EN91-W8AC----5/24 FM07-N4IW----9/10 FM18-KB3EDF-11/27
      FM19-KB3EOF--8/14 FN04-K3FOX---2/5  FN11-AC3V---11/24 FN13-N2HQI--11/29
      FN20-W2GNN--11/23 FN20-WA3IAC--7/18 FN30-KD2AVU--7/14 FN31-KK1D---11/16
      FN42-WA1RAJ-10/24 FN42-WA9WTK-11/17 FN42-WB1BQE--7/11 FN44-AJ8S---11/26
      FN53-AC1LL---8/17 IO82-2E0DSS--3/3  IO83-G0LUJ---2/3  IO88-GM4SJB--9/12
      IO93-M0VII---9/11 JN48-DK2DB--11/18 JN48-DL9GCW-10/13 JN49-DH5SW---6/6
      JN58-DL2JA--11/17 JO20-ON4WS---7/8  JO65-OZ7IT---9/9  KG01-ZS3RF---7/10

 39  20m  CM98-K6MCS---7/20 CN87-AC7IJ---9/16 CN88-VE7CVA--4/4  DM13-W1CK----6/15
      DM33-N6RY---11/24 DM34-K7GXB--10/28 DM41-AE7YQ---8/22 DM43-N5AQM---8/21
      EL09-KI5GRD--7/10 EL88-W7YG----4/5  EL96-WB2TQE--6/6  EM10-K5KSW---1/8
      EM12-K5SWA--10/29 EM12-K5XL----2/11 EM12-KE7A---10/28 EM12-KF5QDQ--3/22
      EM12-KG5ZDA--8/28 EM19-N0KSU---1/6  EM31-KG5FNU--4/11 EM38-KV0S----7/18
      EM48-AD0MO--10/24 EM50-W4WLO---6/9  EM64-K4STH---6/6  EM70-NI5F---10/27
      EM73-AG4WY---1/1  EM73-KB1MVX--6/15 EM74-KD4OTA--4/14 EM75-K1RAH---1/1
      EM92-AC4DH---3/9  EN34-KC0WNK--2/7  EN34-N0STP---1/1  EN38-AC0JX--11/29
      EN52-KD9QZO--6/15 FN41-WA1LAD--1/1  FN42-WA1RAJ--3/4  FN42-WA9WTK--2/3
      FN44-AJ8S----3/4  JO31-DK8JP---8/23 JO65-OZ7IT--11/28

 6  15m  CM97-WB6JHI--3/9  DM13-W1CK----7/12 DM33-N6RY----7/15 DM37-K6FEU---3/7
      EM48-W0FY----3/4  EM75-KE7GZ---3/3

313  SWL *BK29-NH6V*--------7/21 *BL10-AI6VN*------11/31  BP51-K0ESQ--------5/7
      *BP51-KL7L*-------10/26 *CM87-KE6GG*------10/29 *CM87-KF4VRO-------2/2
      *CM87-KF6ZEO*-----11/31 *CM87-KFS*--------11/31 *CM88-K6PZB-------11/30
      *CM88-KJ6MKI------11/31 *CM88-KK6EEW*-----11/29 *CM88-KPH*--------11/31
      *CM88-WB7ABP*-----11/30 *CM88-WW6D--------10/26 *CM97-AE6RQ*------10/24
      CM97-AG6NS--------2/8  *CM97-K6JFZ*------11/13 *CM97-W6REK*------11/18
      *CM98-KP4MD-------11/31 *CM98-WB6TOU*-----11/28 *CN82-AL7CR-------11/28
      *CN82-N6DRC*-------9/18  CN82-N7LRT--------2/2  *CN84-W7PUA*------10/24
      CN85-K7FET--------6/9  CN85-KC7PBF-------6/9  CN85-W7LI---------3/3
      CN85-W7OWO--------7/21 *CN86-AA7NM*------11/31 *CN87-K1LH*-------10/17
      *CN87-KD7HGL*------3/21 *CN87-N1CL*-------11/29 *CN87-WA6OUR*-----11/20
      *CN87-WF7U*--------9/29 *CN88-KJ6EI*------11/28 *CN89-VE7BFC*-----10/15
      *CN89-VE7BPB*-----11/20  CN89-VE7WEX-------7/13 *CN90-KR6LA*-------9/14
      *CN94-KK6PR*------11/31 *DM04-W6ZTM*------11/16 *DM07-DM07SWL*-----9/22
      *DM09-AG6IF*------11/17 *DM09-KM6CQ*-------6/6  DM12-K6RRP--------5/20
      *DM13-W6CP*-------10/15 *DM14-KM6KPW*-----11/16 *DM22-YUMAAZ*------2/7
      *DM33-N7FN*-------11/30  DM43-W7CRK--------4/6  *DM43-WB5DYG*-----11/27
      *DM61-K5AZZ*------11/31 *DM62-WA5DJJ*-----11/31 *DM63-SWLDM63*----11/22
      *DM65-W0AMT--------6/14  DM72-KG5FJI-------1/1  *DM79-KF0ASZ*------4/4
      *DM79-W0EWN--------4/7  DM79-W4PWW--------1/2  DM79-WD0E--------10/14
      *DN06-KL7NA*-------8/23 *DN09-VA7TZ*-------9/14 *DN10-WO7I*-------11/27
      *DN17-K7BIZ*-------8/21 *DN26-W0AY*-------10/26 *DN31-KA7OEI*-----11/31
      *DN40-KA7OEI*-----11/19 *DN40-KF7VLT-------1/3  *DN40-KJ7OXT*------5/7
      DN41-W6MFJ--------3/5  *DN64-K7TSD*-------1/2  DN70-N6GN--------11/24
      *DN70-W3LLA*------11/30  DO23-VE6EGN-------2/10 *DO30-VE6ARS*-----11/24
      *DO33-VE6JY*------11/31 *DO70-SWLDO70RK*---1/2  *EL16-WB5B*-------11/24
      *EL29-N5FOG*------10/27 *EL88-AI4DE--------1/1  *EL96-KM4BL--------9/23
      *EL96-WB4CPJ*-----10/17 *EL99-K3ZV*--------6/14 *EM00-K5TR---------8/23
      EM00-KI5HBO-------6/8  *EM12-KG5ABO*------8/15 *EM12-WW5JS*------10/21
      *EM15-W5TSU*------11/17 *EM22-N5CRD--------1/9  *EM26-W5GFI*-------8/12
      EM30-KG5VRQ-------2/2  *EM32-W5CNF--------3/6  EM35-AE5NW--------1/1
      EM35-KF5GCF-------4/7  EM40-K2JY---------9/13 *EM50-O3*----------3/16
      *EM50-WLO*---------7/12  EM52-K5DSC--------3/3  *EM63-KI4WXB-------1/1
      *EM63-KK6QLY*------1/1  *EM64-KC5UMA*------4/12  EM64-W3PM--------11/20
      *EM64-W4ENN*-------3/6  *EM65-K4WLO*------11/19 *EM66-KF7VLT*------1/1
      EM66-KM4HQE-------1/2  *EM66-KR4VJ*------11/20 *EM68-W9DSN--------1/1
      *EM69-KD9HOE*------5/14 *EM69-KF9ET*------11/18 *EM69-N9AWU*------11/31
      *EM72-K4IQJ*------11/31 *EM72-K4JOP*------11/27 *EM72-W4HOD*------10/26
      EM73-K4COD--------3/14 *EM76-NN4H*--------1/5  EM78-KU4A---------6/13
      *EM79-AB4EN*-------6/15  EM79-K9LZJ--------1/2  *EM79-KE8DOC*------2/2
      EM79-N8DAW--------9/18 *EM83-KX4AZ--------7/16 *EM84-N3PK*--------8/15
      *EM85-KM4BLG*-----11/23 *EM85-WA2N*--------5/14 *EM86-AI4FU*------11/23
      *EM89-KD8TTE*-----10/18  EM93-KM4RK--------1/3  *EN19-VE4BJZ*------5/6
      EN25-N0QBH-------10/23 *EN31-N0IUV*-------5/5  *EN34-K0BHB*------11/17
      EN34-KB0TNG-------7/11 *EN34-KF0IEV*-----10/20 *EN34-N0CALL*------7/8
      *EN34-N0NAS*------11/30 *EN34-W0ASW*------11/25 *EN41-K0RE*--------6/6
      *EN50-K9SWX*------11/22 *EN50-KD9NYE*-----11/28 *EN50-W1CLM*------11/30
      *EN52-AC9RZ*------10/26  EN52-K9DZT-------11/29  EN52-KF9KV--------2/3
      *EN53-K9REO*------10/21 *EN53-KB9SKW*------5/5  *EN53-KC9SDK*------9/19
      *EN53-KD9KHZ*-----10/22  EN60-K9ANF--------2/5  EN60-K9JJS--------1/1
      *EN62-AA6DY--------5/15 *EN72-KB8VUC*-----10/19 *EN74-KX4AZ*-------7/19
      *EN82-K8NVH*------11/19 *EN90-WA3TTS*-----11/30 *EN91-K3YP*--------2/3
      *EN91-N8OBJ*------11/28 *FJ08-HP1COO*-----11/31 *FM05-K4ZAD*-------1/6
      *FM05-N4JJS*------11/21 *FM05-N4TTN*------11/31 *FM06-WD4ELG*-----11/31
      *FM08-W4KEL*------10/28 *FM16-WB8SCG-------5/16  FM17-WD4IMI-------6/15
      *FM18-K1HTV*------11/30 *FM18-KA3BWP*------9/26 *FM18-KB3VLL-------3/16
      *FM18-KX4O*-------11/31 *FM18-N4TVC*------11/31  FM19-KF4HCW-------1/3
      FM19-N3LSB--------9/25 *FM19-W3BX*-------11/26 *FM19-WA2EUJ*-----11/24
      *FM19-WS3W*-------11/27 *FN02-KD2YGN*-----10/22 *FN02-W1OMR*------11/13
      *FN03-SWL-FN03HS*-11/23 *FN03-VE3GOP*------2/3  *FN03-VE3RON*------1/1
      *FN10-N7UO*--------2/2  *FN10-W3IHM*-------2/2  *FN11-KE3LR*------10/10
      *FN12-KD2OM*------11/31 *FN13-K2ZN*-------11/24 *FN13-KD2CLR*-----11/26
      *FN13-WA2ZKD*-----11/31 *FN15-VE3CWM*------5/12  FN15-VE3OWV------10/13
      *FN20-KB3WFQ*-----11/25 *FN20-WB6YAZ*-----11/30 *FN20-WZ7I*-------11/31
      *FN21-K3FEF*------11/31 *FN22-KC2STA1*----11/22 *FN22-KC2STA4*----11/26
      *FN22-KD2LZI*-----11/27  FN22-N2NOM--------6/13 *FN25-VA3VF*-------3/5
      *FN25-VE3GTC*-----11/31 *FN30-KC2LSB*-----11/27 *FN30-WA2TP*------11/31
      *FN32-K2KGJ*------11/21 *FN33-K1VL*-------11/27 *FN42-56IGJF*------3/18
      FN42-AC1BC--------9/24 *FN42-AC1IM*------11/30 *FN42-K3MPJ*-------6/6
      *FN42-KM3T*-------11/31 *FN42-W1TEJ*-------9/25 *FN43-AB1KW*------11/30
      FN44-N1PCE--------3/5  *FN53-AB1YX*-------5/11  FN53-W1UX---------1/1
      *FN84-VE1INN------11/28 *GG76-PY1EME*-----11/22  GH64-PT2FHC-------1/3
      *HP75-TF4AH*------10/16 *HP85-TF4X*--------5/9  HP94-TF3HZ--------6/7
      IL18-EA8DBU------10/14 *IL38-DF4UE-------11/29 *IL38-EA8BFK*-----11/31
      IM58-CT1EBQ-------6/12 *IM58-CT1EDG*-----10/19 *IN83-EA1IOW*-----11/18
      IO65-EI7HZB------11/21 *IO70-G8NXD*------10/29 *IO73-GB1MUU-------1/1
      *IO81-G0KTN-------11/30  IO81-G4PCI--------5/10 *IO82-2E0ILY------11/25
      *IO83-G4SDL--------3/13 *IO84-G0ZMH--------1/1  *IO90-G3ZIL*------11/28
      IO90-G4ZFQ-------10/28 *IO90-G7ELK*------10/23 *IO91-G3VPW*------11/22
      *IO91-G4HZX*------11/22  IO92-G0ORY--------2/4  IO93-G8ORM--------2/5
      *JN18-F1EYG*------11/22 *JN28-F4VTQ*------11/16 *JN39-LX1DQ*------11/31
      *JN45-IK0XFA*-----11/20 *JN46-HB9ODK*-----11/26 *JN46-HB9TMC------11/30
      *JN47-DL60LINDAU*-11/26 *JN47-OE9GHV*-----11/31 *JN47-OE9HLH*-----11/31
      *JN47-OE9TAV*------6/10 *JN48-DJ6DK*------11/21  JN48-DL1GCD------10/22
      *JN49-DK6UG*------11/16 *JN55-IZ3EAW*-----10/17 *JN58-DC1RDB------11/26
      *JN58-DK8FT-------10/29 *JN59-DG2NPE*-----11/22 *JN59-DJ9PC*------11/24
      *JN61-I0UVN*------11/29 *JN63-IW2NKE*-----11/29  JN63-IZ6QQT------10/26
      *JN69-DL4RU*------11/27 *JN81-IZ7BOJ-------2/2  *JN87-OE3XOE*-----11/31
      *JN88-OE1WYC*-----10/15 *JN97-HA5GB*-------5/6  *JO01-2E0DYH*------7/7
      *JO01-2E0PYB*-----11/30  JO01-G8AXA--------3/6  *JO01-GB0SNB*-----11/28
      *JO02-G2XV*--------9/15 *JO02-G6UQZ*-------1/4  *JO10-ON5KQ*------11/30
      *JO20-ON3URE*-----10/19  JO20-ON7AN--------1/1  *JO21-PE1INM-------1/1
      *JO22-PA0OCD-------1/1  JO31-DC5AL-------11/25 *JO31-DF1DR*------11/27
      *JO31-DL2PK--------6/10 *JO31-DL6II*------10/14 *JO31-DL6OW*------10/16
      *JO31-PH4RTM*-----11/29 *JO32-DL2BBC-------7/10 *JO32-PA0EHG*-----11/26
      *JO32-PI4THT*-----11/26 *JO33-DL6OW*------10/17 *JO33-PA0SLT------10/26
      *JO33-PD0OHW------11/27  JO40-DL3EL--------9/20 *JO41-DG5DH*------10/20
      *JO41-DH2RAL*-----11/25 *JO43-DG7LAN*------4/5  *JO43-DL0HT*------11/28
      *JO53-DF3LZ--------8/20 *JO53-DL0HGN*------7/9  *JO60-OK1HRA*-----11/28
      *JO68-SA6BSS*-----11/20 *KG34-ZS6BQQ-------7/8  *KP03-OH6BG*-------8/15
      *PF94-VK5MR*------10/19 *QE38-VK7JJ-------11/17 *QF02-VK5DG--------5/6
      QF12-VK3ABV-------2/3  *QF12-VK3FIN*------6/8  QF22-VK3LU--------7/11
      *QF22-VK3TPM-------6/10 *QF44-VK2COW-------8/24  QF56-VK2AAA-------2/2
      *QG62-VK4CT*------11/26 *QG62-VK4YA*-------5/13 *RE68-ZL2005SWL*--11/27
      *RE68-ZL2RKL*------1/2


2022-05-12 AC3V-FN10 (84)

 6  80m  FM17-WD4IMI--5/5  FM29-WA3DNM-12/16 FN04-K3FOX---3/5  FN11-AC3V---12/15
      FN13-N2HQI--12/24 FN31-KK1D---11/14

 27  40m  CM87-W6EXT---3/10 DM04-W6LVP---7/13 DM33-N6RY---12/21 EL98-KD8TUO--5/6
      EM31-KG5FNU--1/1  EM48-AD0MO--12/18 EM50-W4WLO---9/9  EM70-NI5F---11/21
      EM73-K4EH---12/23 EM75-KV4XY---8/20 EM84-KM4TLA--2/6  EN52-KD9QZO-12/27
      EN91-W8AC----6/24 FM18-KB3EDF-12/27 FN04-K3FOX---3/5  FN13-N2HQI--12/29
      FN20-WA3IAC--8/18 FN31-KK1D---12/16 FN42-WA1RAJ-11/24 FN42-WA9WTK-12/17
      FN42-WB1BQE--8/11 FN44-AJ8S---12/26 FN53-AC1LL---9/17 GH64-PT2FHC--6/14
      IO93-M0VII--10/11 JN58-DL2JA--12/17 JO20-ON4WS---8/8

 43  20m  CM87-W6EXT---3/21 CM98-K6MCS---8/20 CN85-K7FET---3/12 CN89-VE7WEX--2/10
      DM13-W1CK----7/15 DM33-N6RY---12/24 DM34-K7GXB--11/28 DM37-K6FEU---4/12
      DM41-AE7YQ---9/22 DM79-WD0E----2/13 EL09-KI5GRD--8/10 EL96-K9YWO---8/13
      EL98-KD8TUO--6/17 EM00-KI5HBO--6/18 EM10-K5KSW---2/8  EM10-K5PK----4/10
      EM12-K5SWA--11/29 EM12-K5XL----3/11 EM12-KE7A---11/28 EM12-KF5QDQ--4/22
      EM12-KG5ZDA--9/28 EM19-N0KSU---2/6  EM35-AE5NW---3/13 EM38-KV0S----8/18
      EM48-AD0MO--11/24 EM48-W0FY----1/1  EM50-W4WLO---7/9  EM70-NI5F---11/27
      EM73-K4EH----4/9  EM73-KB1MVX--7/15 EM74-KD4OTA--5/14 EM92-AC4DH---4/9
      EM93-KM4RK---2/6  EN21-N0BKB---4/6  EN34-KC0WNK--3/7  EN38-AC0JX--12/29
      EN52-K9DZT---1/2  EN52-KD9QZO--7/15 EN52-KF9KV---7/15 EN61-N8OWY---5/12
      FN44-AJ8S----4/4  FN53-AC1LL---3/4  QF56-VK2AAA--7/9

 8  15m  CM87-W6EXT---1/10 CM97-AG6NS---3/7  CM97-WB6JHI--4/9  CM98-K6MCS---7/15
      DM37-K6FEU---4/7  EM50-W4WLO---4/4  EN52-KF9KV---1/1  EN52-W9WLX---1/2

193  SWL *BL10-AI6VN*------12/31 *BP51-KL7L*-------11/26 *CM87-KE6GG*------11/29
      *CM87-KF6ZEO*-----12/31 *CM87-KFS*--------12/31 *CM88-K6PZB-------12/30
      *CM88-KJ6MKI------12/31 *CM88-KPH*--------12/31 *CM88-WB7ABP*-----12/30
      *CM88-WW6D--------11/26 *CM97-AE6RQ*------11/24 *CM98-KP4MD-------12/31
      *CM98-WB6TOU*-----12/28 *CN82-AL7CR-------12/28 *CN84-W7PUA*------11/24
      CN85-W7OWO--------8/21 *CN86-AA7NM*------12/31  CN87-AC7IJ--------1/11
      *CN87-K1LH*-------11/17 *CN87-KD7HGL*------4/21 *CN87-N1CL*-------12/29
      *CN87-N7TUG*-------4/9  *CN87-WA6OUR*-----12/20 *CN87-WF7U*-------10/29
      *CN88-KJ6EI*------12/28 *CN89-VE7BPB*-----12/20 *CN94-KK6PR*------12/31
      *DM07-DM07SWL*----10/22 *DM09-AG6IF*------12/17  DM12-K6RRP--------6/20
      *DM33-N7FN*-------12/30 *DM43-WB5DYG*-----12/27  DM44-W7YSB--------2/2
      *DM61-K5AZZ*------12/31 *DM62-WA5DJJ*-----12/31 *DM63-SWLDM63*----12/22
      *DM65-W0AMT--------7/14 *DM79-W0EWN--------5/7  DM79-W4PWW--------2/2
      *DN06-KL7NA*-------9/23 *DN06-W7TCT*-------2/2  *DN10-WO7I*-------12/27
      *DN17-K7BIZ*-------9/21 *DN31-KA7OEI*-----12/31 *DN40-KA7OEI*-----12/19
      *DN40-KC7TCH*------8/16 *DN40-KF7VLT-------2/3  DN41-W6MFJ--------4/5
      DN70-AB0NE--------1/1  DN70-N6GN--------12/24 *DN70-W3LLA*------12/30
      DO23-VE6EGN-------3/10 *DO32-VE6KP--------3/9  *DO33-VE6JY*------12/31
      *DO70-SWLDO70RK*---2/2  *EL16-WB5B*-------12/24 *EL29-N5FOG*------11/27
      *EL96-KM4BL-------10/23 *EM00-K5TR---------9/23 *EM12-KG5ABO*------9/15
      *EM12-WW5JS*------11/21 *EM26-W5GFI*-------9/12 *EM32-W5CNF--------4/6
      EM40-K2JY--------10/13 *EM50-O3*----------4/16 *EM64-KC5UMA*------5/12
      EM64-W3PM--------12/20 *EM65-K4WLO*------12/19  EM66-KM4HQE-------2/2
      *EM66-KR4VJ*------12/20 *EM69-KD9HOE*------6/14 *EM69-KF9ET*------12/18
      *EM69-N9AWU*------12/31 *EM72-K4IQJ*------12/31 *EM72-K4JOP*------12/27
      *EM72-W4HOD*------11/26  EM73-AG4WY--------1/1  EM73-K4COD--------4/14
      *EM74-WF4W*--------1/4  EM78-KU4A---------7/13 *EM79-AB4EN*-------7/15
      EM79-N8DAW-------10/18 *EM83-KX4AZ--------8/16 *EM84-N3PK*--------9/15
      *EM85-KM4BLG*-----12/23 *EM89-KD8TTE*-----11/18 *EM96-K2ODV--------1/2
      *EN33-N0UR*--------6/14 *EN34-K0BHB*------12/17 *EN34-N0CALL*------8/8
      *EN34-N0NAS*------12/30 *EN34-W0ASW*------12/25  EN42-NN0V---------4/7
      *EN50-K9SWX*------12/22 *EN50-KD9NYE*-----12/28 *EN50-W1CLM*------12/30
      *EN52-AC9RZ*------11/26 *EN53-K9REO*------11/21 *EN53-KC9SDK*-----10/19
      *EN53-KD0KYA*-----10/18 *EN53-KD9KHZ*-----11/22  EN58-VA3ROM-------1/8
      *EN62-AA6DY--------6/15  EN62-K0JD---------2/4  *EN72-KB8VUC*-----11/19
      *EN74-KX4AZ*-------8/19 *EN82-K8NVH*------12/19 *EN82-N8CVW--------9/15
      *EN90-WA3TTS*-----12/30 *EN91-N8OBJ*------12/28 *EN94-VE3PRO*------4/5
      EN96-VE3GEN-------2/6  *FJ08-HP1COO*-----12/31 *FM05-K4ZAD*-------2/6
      *FM05-N4JJS*------12/21 *FM05-N4TTN*------12/31 *FM06-WD4ELG*-----12/31
      *FM16-WB8SCG-------6/16 *FM18-K0DEV--------4/5  *FM18-K1HTV*------12/30
      *FM18-KA3BWP*-----10/26 *FM18-KB3VLL-------4/16 *FM18-KX4O*-------12/31
      *FM18-N4TVC*------12/31  FM19-KB3EOF-------2/7  FM19-KF4HCW-------2/3
      *FM19-W3BX*-------12/26 *FM19-WA2EUJ*-----12/24 *FM19-WS3W*-------12/27
      *FN02-KD2YGN*-----11/22 *FN03-SWL-FN03HS*-12/23 *FN03-VE3GOP*------3/3
      *FN12-KD2OM*------12/31 *FN13-K2ZN*-------12/24 *FN13-WA2ZKD*-----12/31
      FN20-W2GNN--------1/8  *FN20-WB6YAZ*-----12/30 *FN20-WZ7I*-------12/31
      *FN21-K3FEF*------12/31 *FN22-KD2LZI*-----12/27 *FN25-VA3VF*-------4/5
      *FN25-VE3GTC*-----12/31 *FN30-KC2LSB*-----12/27 *FN30-WA2TP*------12/31
      *FN32-K2KGJ*------12/21 *FN35-VE2LPS-------1/1  *FN42-56IGJF*------4/18
      *FN42-AC1IM*------12/30 *FN42-KM3T*-------12/31 *FN42-W1TEJ*------10/25
      *FN43-AB1KW*------12/30  FN44-N1PCE--------4/5  *FN84-VE1INN------12/28
      *IL38-DF4UE-------12/29 *IL38-EA8BFK*-----12/31 *IN99-W6ELA*-------9/20
      *IO70-M3MSM*-------7/23 *IO81-G0KTN-------12/30  IO81-G4PCI--------6/10
      *IO82-2E0ILY------12/25 *IO84-G1HZI--------1/1  IO90-G4ZFQ-------11/28
      *JN25-F1AJL*-------5/11 *JN36-HB9HIT*-----10/22 *JN37-HB9DSE*-----10/21
      *JN39-LX1DQ*------12/31 *JN45-LEOIT*------10/25 *JN46-HB9ODK*-----12/26
      *JN47-DL60LINDAU*-12/26 *JN47-HB9TTU*-----10/22 *JN47-HB9VQQ*-----11/23
      *JN47-OE9GHV*-----12/31 *JN47-OE9HLH*-----12/31 *JN48-DQ2C*-------10/18
      JN49-DH5SW--------4/5  *JN49-DK6UG*------12/16 *JN58-DC1RDB------12/26
      JN58-DG7RJ--------6/7  *JN58-DK1CG*-------1/9  *JN58-DK8FT-------11/29
      *JN58-SWLJN58TC*---3/8  *JN61-I0UVN*------12/29 *JN63-IW2NKE*-----12/29
      *JN69-DL4RU*------12/27 *JN87-OE3XOE*-----12/31 *JN88-OE1WYC*-----11/15
      *JN96-IK2UME-------1/2  *JO01-2E0PYB*-----12/30 *JO01-GB0SNB*-----12/28
      *JO10-ON5KQ*------12/30 *JO60-OK1HRA*-----12/28 *PF94-VK5MR*------11/19
      *QF44-VK2COW-------9/24


2022-05-13 AC3V-FN10 (100)

 12  80m  EM69-K9AV----3/3  EN80-W8PTB---3/3  FM18-K3RWR---1/1  FM29-KB3PCY--1/1
      FM29-WA3DNM-13/16 FN04-K3FOX---4/5  FN11-AC3V---13/15 FN13-N2HQI--13/24
      FN31-KK1D---12/14 FN42-WA1RAJ-10/15 FN42-WA9WTK-12/15 FN53-AC1LL---9/13

 13  40m  EM75-KV4XY---9/20 EN52-KD9QZO-13/27 EN72-N8AYY---5/10 EN91-W8AC----7/24
      FM18-KB3EDF-13/27 FN04-K3FOX---4/5  FN11-AC3V---12/24 FN13-N2HQI--13/29
      FN20-W2GNN--12/23 FN20-WA3IAC--9/18 FN31-KK1D---13/16 FN42-WA1RAJ-12/24
      FN42-WA9WTK-13/17

 63  20m  CM87-W6EXT---4/21 CM98-K6MCS---9/20 CN84-N7CMP---2/2  CN85-K7FET---4/12
      CN85-W7LI----7/8  CN89-VE7WEX--3/10 DM13-W1CK----8/15 DM33-KK7FWQ--2/4
      DM33-N6RY---13/24 DM34-K7GXB--12/28 DM37-K6FEU---5/12 DM43-N5AQM---9/21
      DM43-W7CRK---3/8  DM75-KE5ZBG--4/10 DM79-WD0E----3/13 DN41-W6MFJ---3/13
      DO23-VE6EGN--2/11 EL09-KI5GRD--9/10 EL87-W4ESI---2/2  EL96-K9YWO---9/13
      EL98-KD8TUO--7/17 EM00-KI5HBO--7/18 EM10-AF5WW---4/11 EM10-K5PK----5/10
      EM12-K5SWA--12/29 EM12-K5XL----4/11 EM12-KE7A---12/28 EM12-KF5QDQ--5/22
      EM12-KG5ZDA-10/28 EM31-KG5FNU--5/11 EM35-AE5NW---4/13 EM35-KF5GCF--2/3
      EM48-AD0MO--12/24 EM50-W4WLO---8/9  EM66-KM4HQE--1/1  EM70-NI5F---12/27
      EM73-K4COD---1/2  EM73-KB1MVX--8/15 EM74-KD4OTA--6/14 EM75-KE7GZ---4/4
      EM75-KV4XY---3/10 EM79-K9LZJ---1/1  EM92-AC4DH---5/9  EN34-KC0WNK--4/7
      EN38-AC0JX--13/29 EN52-KD9QZO--8/15 EN52-KF9KV---8/15 EN58-VA3ROM--1/9
      EN61-KA9PGC--4/4  EN61-N8OWY---6/12 EN62-K0JD----4/7  HI53-DP0POL--1/1
      HI64-DP0POL--1/1  HI67-DP0POL--1/2  IO80-G3SXH---3/5  IO93-G8ORM--10/16
      JN01-EA3BJO--1/1  JO21-ON7KB---9/11 JO31-DK1BL---9/17 JO31-DK8JP---9/23
      JO31-PA0MLC--8/11 JO65-OZ7IT--12/28 QF56-VK2AAA--8/9

 12  15m  CM87-W6EXT---2/10 CM97-AG6NS---4/7  CM97-N6KOG---2/4  CM98-K6MCS---8/15
      CN84-N7CMP---1/1  DM33-N6RY----8/15 DM37-K6FEU---5/7  DM43-W7CRK---2/5
      DN41-W6MFJ---1/2  EM48-AD0MO---3/5  FN13-N2HQI---2/2  HI67-DP0POL--1/1

273  SWL *BL10-AI6VN*------13/31 *BP51-KL7L*-------12/26 *CM87-KE6GG*------12/29
      *CM87-KF6ZEO*-----13/31 *CM87-KFS*--------13/31 *CM88-K6PZB-------13/30
      *CM88-KJ6MKI------13/31 *CM88-KK6EEW*-----12/29 *CM88-KPH*--------13/31
      *CM88-WB7ABP*-----13/30 *CM88-WW6D--------12/26 *CM97-AE6RQ*------12/24
      *CM97-N6SKM*-------1/8  *CM98-KP4MD-------13/31 *CM98-WB6TOU*-----13/28
      *CN82-AL7CR-------13/28 *CN84-W7PUA*------12/24 *CN85-KJ7UCF-------2/2
      CN85-W7OWO--------9/21  CN85-W7SZ---------1/1  *CN86-AA7NM*------13/31
      CN87-AC7IJ--------2/11 *CN87-KD7HGL*------5/21 *CN87-N1CL*-------13/29
      *CN87-N7TUG*-------5/9  *CN87-WA6OUR*-----13/20 *CN87-WB7AJP-------1/2
      *CN87-WF7U*-------11/29  CN88-KE8KOR-------1/3  *CN88-KJ6EI*------13/28
      *CN89-VE7BFC*-----11/15 *CN94-KK6PR*------13/31  CO28-KL7HFI-------1/2
      *DM04-K6FOD*------11/15 *DM07-DM07SWL*----11/22 *DM09-AG6IF*------13/17
      DM12-K6RRP--------7/20 *DM33-N7FN*-------13/30 *DM41-WA7SKT-------1/7
      *DM43-WB5DYG*-----13/27 *DM61-K5AZZ*------13/31 *DM62-WA5DJJ*-----13/31
      *DM63-SWLDM63*----13/22 *DM78-W0NP---------1/2  *DM79-W0EWN--------6/7
      *DN06-KL7NA*------10/23 *DN10-WO7I*-------13/27 *DN17-K7BIZ*------10/21
      *DN31-KA7OEI*-----13/31 *DN40-KA7OEI*-----13/19 *DN40-KC7TCH*------9/16
      *DN64-K7TSD*-------2/2  DN70-N6GN--------13/24 *DN70-W3LLA*------13/30
      *DO30-VE6ARS*-----12/24 *DO32-VE6KP--------4/9  *DO33-VE6CLE-------1/1
      *DO33-VE6JY*------13/31 *EL16-WB5B*-------13/24 *EL29-N5FOG*------12/27
      *EL29-W5HRH*-------2/3  *EL29-W5JEF*-------6/6  *EL96-KM4BL-------11/23
      *EM00-K5TR--------10/23 *EM12-KG5ABO*-----10/15  EM19-N0KSU--------7/9
      *EM20-W5MOM*-------4/5  *EM22-N5CRD--------2/9  *EM32-W5CNF--------5/6
      *EM37-KZ0HAL*------3/13  EM38-KV0S---------3/9  EM48-W0FY---------3/5
      *EM50-O3*----------5/16  EM64-W3PM--------13/20 *EM65-K4WLO*------13/19
      *EM65-N4AAA*------11/21 *EM69-KD9HOE*------7/14 *EM69-KF9ET*------13/18
      *EM69-N9AWU*------13/31 *EM72-K4IQJ*------13/31 *EM72-K4JOP*------13/27
      EM72-W4RYW--------1/3  *EM74-WF4W*--------2/4  EM75-WA4GLH-------4/7
      EM78-KU4A---------8/13 *EM79-AB4EN*-------8/15 *EM83-KX4AZ--------9/16
      *EM85-KM4BLG*-----13/23 *EM85-WA2N*--------6/14 *EM89-KD8TTE*-----12/18
      EM90-W0ENE--------1/1  EM93-KM4RK--------2/3  EM94-KI4VGA-------1/2
      *EN19-VE4KRK*------3/6  *EN21-N0GIK*-------7/12  EN25-N0QBH-------11/23
      EN31-W0JW---------1/1  *EN34-K0BHB*------13/17 *EN34-KF0IEV*-----11/20
      *EN34-N0NAS*------13/30 *EN34-W0ASW*------13/25 *EN50-KD9NYE*-----13/28
      *EN50-W1CLM*------13/30  EN51-KD9PAH-------8/25 *EN52-AC9RZ*------12/26
      EN52-K9DZT-------12/29  EN52-W9WLX--------1/1  *EN53-K9REO*------12/21
      *EN53-KC9SDK*-----11/19 *EN53-KD0KYA*-----11/18 *EN53-KD9KHZ*-----12/22
      *EN74-KX4AZ*-------9/19 *EN81-KA8BRK-------3/4  *EN82-K8NVH*------13/19
      *EN82-N8CVW-------10/15 *EN90-WA3TTS*-----13/30 *EN91-N8OBJ*------13/28
      *FJ08-HP1COO*-----13/31 *FM05-KF4EAG*------2/6  *FM05-N4TTN*------13/31
      *FM06-WD4ELG*-----13/31 *FM08-W4KEL*------11/28 *FM16-WB8SCG-------7/16
      FM17-WD4IMI-------7/15 *FM18-K1HTV*------13/30 *FM18-KA3BWP*-----11/26
      *FM18-KB3VLL-------5/16 *FM18-KX4O*-------13/31 *FM18-N4TVC*------13/31
      FM19-KB3EOF-------3/7  FM19-N3LSB-------10/25 *FM19-W3BX*-------13/26
      *FM19-W3LOU--------1/1  *FM19-WA2EUJ*-----13/24 *FM19-WS3W*-------13/27
      *FN02-KD2YGN*-----12/22 *FN03-SWL-FN03HS*-13/23  FN10-K3CEV--------1/1
      *FN12-KD2OM*------13/31 *FN13-K2ZN*-------13/24 *FN13-KD2CLR*-----12/26
      *FN13-WA2ZKD*-----13/31 *FN15-VE3CWM*------6/12  FN15-VE3OWV------11/13
      *FN20-KB3WFQ*-----12/25 *FN20-WB6YAZ*-----13/30 *FN20-WZ7I*-------13/31
      *FN21-K3FEF*------13/31 *FN22-KC2STA1*----12/22 *FN22-KC2STA4*----12/26
      *FN22-KD2LZI*-----13/27  FN22-N2NOM--------7/13 *FN25-VE3GTC*-----13/31
      *FN30-KC2LSB*-----13/27 *FN30-WA2TP*------13/31 *FN32-K2KGJ*------13/21
      *FN33-K1VL*-------12/27 *FN42-56IGJF*------5/18  FN42-AC1BC-------10/24
      *FN42-AC1IM*------13/30 *FN42-KM3T*-------13/31  FN42-WB1BQE-------4/9
      *FN43-AB1KW*------13/30  FN44-AJ8S---------1/3  *FN46-SWLAM*------10/20
      *FN84-VE1INN------13/28 *GG76-PY1EME*-----12/22  GH64-PT2FHC-------2/3
      *HI63-DP0POL-------1/1  *HI65-DP0POL-------1/1  *HP75-TF4AH*------11/16
      IL18-EA8DBU------11/14 *IL38-DF4UE-------13/29 *IL38-EA8BFK*-----13/31
      IM58-CT1EBQ-------7/12 *IN83-EA1IOW*-----12/18 *IN99-W6ELA*------10/20
      *IO53-EI6IZ--------1/4  *IO70-G8NXD*------11/29 *IO70-M3MSM*-------8/23
      *IO72-MW7SIF*-----10/20  IO77-GM0UDL-------4/14 *IO81-G0KTN-------13/30
      *IO81-G4LCM--------8/12 *IO81-G8PFR*------11/16  IO83-G0IDE--------2/5
      *IO83-G4SDL--------4/13  IO85-MM7BWK-------2/4  *IO90-G3ZIL*------12/28
      *IO90-G4MSA*------11/17  IO90-G4ZFQ-------12/28 *IO90-G7ELK*------11/23
      *IO91-G3VPW*------12/22 *IO93-G0PYB--------5/14 *IO93-G8VYO--------1/1
      *IO94-G6MC*-------10/16  IO94-M0WWS--------3/4  *JJ34-KE5GUR-------3/10
      *JN18-F1EYG*------12/22 *JN36-HB9HIT*-----11/22 *JN37-F5AHD*-------4/11
      *JN37-HB9DSE*-----11/21 *JN39-LX1DQ*------13/31 *JN46-HB9ODK*-----13/26
      *JN46-HB9TMC------12/30 *JN47-DL60LINDAU*-13/26 *JN47-HB9TTU*-----11/22
      *JN47-HB9VQQ*-----12/23 *JN47-OE9GHV*-----13/31 *JN47-OE9HLH*-----13/31
      *JN48-DQ2C*-------11/18 *JN48-TNS1*-------11/25 *JN49-DK0ABT*-----11/20
      *JN49-DK6UG*------13/16  JN49-DL8FCL-------3/9  *JN58-DC1RDB------13/26
      *JN58-DK8FT-------12/29 *JN59-DG2NPE*-----12/22 *JN59-DJ9PC*------12/24
      *JN61-I0UVN*------13/29 *JN63-IW2NKE*-----13/29  JN63-IZ6QQT------11/26
      *JN65-I3JPA*-------9/13 *JN65-IV3DXW*------1/7  *JN65-IW3HBX-------4/15
      *JN69-DL4RU*------13/27 *JN87-OE3XOE*-----13/31 *JN96-HA8TKS*------9/16
      *JN96-IK2UME-------2/2  *JN97-HA9HAF9A*----7/13 *JO00-G1VGK--------3/9
      *JO01-2E0PYB*-----13/30  JO01-G8AXA--------4/6  *JO01-GB0SNB*-----13/28
      *JO01-M0LKR--------2/2  *JO10-ON5KQ*------13/30  JO20-ON4WS--------3/10
      *JO21-PA5MB*-------4/12  JO22-PH0TRA-------6/9  JO31-DC5AL-------12/25
      *JO31-DF1DR*------12/27 *JO31-DF9DX*-------4/19 *JO31-PE3BB*-------1/1
      *JO31-PH4RTM*-----12/29 *JO32-PA0EHG*-----12/26 *JO33-DF8FH*------11/23
      *JO33-PA0SLT------11/26 *JO33-PD0OHW------12/27 *JO41-DG5DH*------11/20
      *JO41-DH2RAL*-----12/25 *JO43-DL0HT*------12/28 *JO52-DB9OH--------8/12
      *JO52-DL1QC*-------4/13 *JO60-OK1HRA*-----13/28  JO65-OZ2JBR-------2/4
      *KG34-ZS6BQQ-------8/8  *KM15-SV9KI*------10/19 *KM56-TA4AEI*------2/5
      *KN34-YO3BN*-------5/5  *KO02-SWLPLONSK*---3/6  *KO24-LY1BWB*------7/13
      *KP03-OH6BG*-------9/15 *LG79-FR1GZ--------2/2  *PF94-VK5MR*------12/19
      *PF95-VK5ATN-------2/2  *QF02-VK5DG--------6/6  QF12-VK3ABV-------3/3
      *QF12-VK3FIN*------7/8  QF22-VK3LU--------8/11 *QF44-VK2COW------10/24
      *QG62-VK4CT*------12/26 *RE68-ZL2005SWL*--12/27 *RE79-ZL2BCI*-----10/11


2022-05-14 AC3V-FN10 (99)

 11  80m  EM12-KG5ZDA--8/8  EM66-KM4HQE--1/1  EM72-W4RYW---1/3  EN52-KD9QZO--9/10
      FM29-WA3DNM-14/16 FN04-K3FOX---5/5  FN11-AC3V---14/15 FN13-N2HQI--14/24
      FN31-KK1D---13/14 FN42-WA1RAJ-11/15 FN42-WA9WTK-13/15

 33  40m  CM87-W6EXT---4/10 CN85-W7SZ----1/1  DM04-W6LVP---8/13 DM33-N6RY---13/21
      DM37-K6FEU---2/3  EM12-KG5ZDA-10/15 EM45-KN4USN--1/2  EM66-KM4HQE--1/1
      EM70-NI5F---12/21 EM73-K4EH---13/23 EM75-KV4XY--10/20 EN42-NN0V----2/2
      EN52-KD9QZO-14/27 EN52-KF9KV---8/15 EN60-K9ANF---4/5  EN62-K0JD---11/21
      EN72-N8AYY---6/10 EN91-W8AC----8/24 FM18-KB3EDF-14/27 FM19-KF4HCW-10/21
      FM29-WA3DNM--8/12 FN04-K3FOX---5/5  FN11-AC3V---13/24 FN13-N2HQI--14/29
      FN20-W2GNN--13/23 FN20-W2MOQ---1/3  FN20-WA2QZP--2/8  FN20-WA3IAC-10/18
      FN31-KK1D---14/16 FN42-WA9WTK-14/17 FN53-W1UX----4/4  GH64-PT2FHC--7/14
      JN48-DK2DB--12/18

 51  20m  CM87-W6EXT---5/21 CM97-AG6NS---3/11 CM98-K6MCS--10/20 CN85-W7LI----8/8
      DM33-KK7FWQ--3/4  DM33-N6RY---14/24 DM34-K7GXB--13/28 DM41-AE7YQ--10/22
      DN41-W6MFJ---4/13 DO23-VE6EGN--3/11 EL09-KI5GRD-10/10 EL88-WA4AU---2/4
      EL96-K9YWO--10/13 EL98-KD8TUO--8/17 EL99-KE8KYP--4/5  EM00-KI5HBO--8/18
      EM10-AF5WW---5/11 EM12-K5SWA--13/29 EM12-K5XL----5/11 EM12-KE7A---13/28
      EM12-KF5QDQ--6/22 EM12-KG5ZDA-11/28 EM13-KD5LBK--4/4  EM19-N0KSU---3/6
      EM31-KG5FNU--6/11 EM35-AE5NW---5/13 EM48-AD0MO--13/24 EM50-W4WLO---9/9
      EM70-NI5F---13/27 EM73-K4COD---2/2  EM73-KB1MVX--9/15 EM75-KV4XY---4/10
      EM92-AC4DH---6/9  EN21-KD0NMD--1/1  EN52-KD9QZO--9/15 EN52-KF9KV---9/15
      EN58-VA3ROM--2/9  EN61-N8OWY---7/12 EN62-K0JD----5/7  EN74-NU8A----1/1
      FM16-KN4NBI--2/4  FN31-KK1D----3/3  FN33-KC1EKR--1/1  HI67-DP0POL--2/2
      IO81-G4PCI---7/8  IO82-M0UNI---2/3  JO20-ON4WS---5/12 JO21-ON7KB--10/11
      JO31-DK1BL--10/17 JO31-DK8JP--10/23 JO65-OZ7IT--13/28

 4  15m  DM33-N6RY----9/15 EM48-W0FY----4/4  EN52-W9WLX---2/2  GH64-PT2FHC--8/11

241  SWL *BL10-AI6VN*------14/31 *BP51-KL7L*-------13/26 *CM87-KE6GG*------13/29
      *CM87-KF6ZEO*-----14/31 *CM87-KFS*--------14/31 *CM87-NT6V*--------5/13
      *CM88-K6PZB-------14/30 *CM88-KJ6MKI------14/31 *CM88-KK6EEW*-----13/29
      *CM88-KPH*--------14/31 *CM88-WB7ABP*-----14/30 *CM97-N6SKM*-------2/8
      *CM97-W6REK*------12/18  CM97-WB6JHI-------6/9  *CM98-KP4MD-------14/31
      *CM98-WB6TOU*-----14/28 *CN72-K7AGE--------1/1  *CN82-AL7CR-------14/28
      *CN84-W7PUA*------13/24  CN85-W7OWO-------10/21 *CN86-AA7NM*------14/31
      CN87-AC7IJ--------3/11 *CN87-K1LH*-------12/17 *CN87-K8MI*--------1/1
      *CN87-KD7HGL*------6/21 *CN87-N1CL*-------14/29 *CN87-W1BKO--------1/1
      *CN87-WA6OUR*-----14/20 *CN87-WB7AJP-------2/2  *CN87-WF7U*-------12/29
      CN88-KE8KOR-------2/3  *CN88-KJ6EI*------14/28 *CN89-VE7AFV-------4/6
      *CN89-VE7BPB*-----13/20 *CN94-KK6PR*------14/31  CN98-W7WKR--------1/1
      *CO83-VE7EME*------1/4  *DM07-DM07SWL*----12/22 *DM09-AG6IF*------14/17
      DM12-K6RRP--------8/20  DM12-W6PPV--------1/2  *DM14-K6YQO*-------2/13
      *DM33-N7FN*-------14/30 *DM43-WB5DYG*-----14/27 *DM61-K5AZZ*------14/31
      *DM62-WA5DJJ*-----14/31 *DM78-W0NP---------2/2  *DM79-N0BAA--------1/1
      *DM79-W0EWN--------7/7  *DM79-W5KV---------3/4  DM79-WD0E--------11/14
      *DN10-WO7I*-------14/27  DN13-AI7HJ--------1/1  *DN26-W0AY*-------11/26
      *DN31-KA7OEI*-----14/31 *DN40-KA7OEI*-----14/19 *DN40-KC7TCH*-----10/16
      DN70-N6GN--------14/24 *DN70-W3LLA*------14/30 *DO30-VE6ARS*-----13/24
      *DO32-VE6KP--------5/9  *DO33-VE6JY*------14/31  DO33-VE6XP--------8/9
      *EL16-WB5B*-------14/24 *EL29-N5FOG*------13/27 *EL96-KM4BL-------12/23
      *EL98-W4BCX--------2/5  *EL99-K3ZV*--------7/14 *EM00-K5TR--------11/23
      *EM10-W5HK---------1/4  *EM12-KG5ABO*-----11/15  EM12-WD5JIU-------1/1
      *EM20-W5MOM*-------5/5  *EM26-AC5JM--------1/1  *EM32-W5CNF--------6/6
      EM38-KV0S---------4/9  EM40-K2JY--------11/13 *EM50-O3*----------6/16
      EM64-W3PM--------14/20 *EM65-N4AAA*------12/21 *EM66-KK4LNS-------1/1
      *EM69-KD9HOE*------8/14 *EM69-N9AWU*------14/31 *EM72-K4IQJ*------14/31
      *EM72-K4JOP*------14/27 *EM74-WF4W*--------3/4  EM75-KE7GZ--------3/13
      EM78-KU4A---------9/13 *EM79-AB4EN*-------9/15  EM79-K9LZJ--------2/2
      EM79-N5HJ---------1/1  EM79-N8DAW-------11/18 *EM83-KX4AZ-------10/16
      *EM85-KM4BLG*-----14/23 *EM86-AI4FU*------12/23 *EM89-KD8TTE*-----13/18
      *EM90-KD4YAQ-------1/1  EM94-KI4VGA-------2/2  *EN19-VE4KRK*------4/6
      *EN21-N0GIK*-------8/12  EN25-N0QBH-------12/23 *EN34-K0BHB*------14/17
      *EN34-KF0IEV*-----12/20 *EN34-N0NAS*------14/30 *EN34-W0ASW*------14/25
      *EN50-K9SWX*------13/22 *EN50-KD9NYE*-----14/28 *EN50-W1CLM*------14/30
      EN51-KD9PAH-------9/25 *EN52-AC9RZ*------13/26  EN52-K9DZT-------13/29
      *EN53-K9REO*------13/21 *EN53-KC9SDK*-----12/19 *EN53-KD0KYA*-----12/18
      *EN53-KD9KHZ*-----13/22  EN61-KA9PGC-------2/2  *EN62-AA6DY--------7/15
      *EN74-KX4AZ*------10/19 *EN81-KA8BRK-------4/4  *EN81-WB0KWJ*------1/6
      *EN82-K8NVH*------14/19 *EN90-WA3TTS*-----14/30 *EN91-N8OBJ*------14/28
      *FJ08-HP1COO*-----14/31 *FM05-K4ZAD*-------3/6  *FM05-KF4EAG*------3/6
      *FM05-N4TTN*------14/31 *FM06-WD4ELG*-----14/31 *FM07-AD4HG*-------1/1
      *FM08-W4KEL*------12/28  FM17-WD4IMI-------8/15 *FM18-K1HTV*------14/30
      *FM18-K4CUL--------1/3  *FM18-KA3BWP*-----12/26 *FM18-KB3VLL-------6/16
      *FM18-KX4O*-------14/31 *FM18-N4TVC*------14/31  FM19-KB3EOF-------4/7
      FM19-N3LSB-------11/25 *FM19-WA2EUJ*-----14/24 *FM19-WS3W*-------14/27
      FN00-W3HRS--------5/5  *FN02-W2XOR--------1/1  *FN03-SWL-FN03HS*-14/23
      *FN12-KD2OM*------14/31 *FN13-K2ZN*-------14/24 *FN13-KD2CLR*-----13/26
      *FN13-WA2ZKD*-----14/31 *FN15-VE3CWM*------7/12  FN15-VE3OWV------12/13
      *FN20-KB3WFQ*-----13/25 *FN20-WB6YAZ*-----14/30 *FN20-WZ7I*-------14/31
      *FN21-K3FEF*------14/31 *FN22-KC2STA1*----13/22 *FN22-KC2STA4*----13/26
      *FN22-KD2LZI*-----14/27  FN22-N2NOM--------8/13 *FN25-VE3GTC*-----14/31
      *FN25-VE3HAZ-------1/1  *FN30-KC2LSB*-----14/27 *FN30-WA2TP*------14/31
      FN31-WY1U---------1/3  *FN32-K2KGJ*------14/21 *FN33-K1VL*-------13/27
      FN41-W1BW---------2/2  *FN42-56IGJF*------6/18  FN42-AC1BC-------11/24
      *FN42-AC1IM*------14/30 *FN42-KM3T*-------14/31 *FN42-W1TEJ*------11/25
      *FN43-AB1KW*------14/30 *FN46-SWLAM*------11/20 *FN53-AB1YX*-------6/11
      FN53-AC1LL--------2/3  *FN84-VE1INN------14/28 *IL38-DF4UE-------14/29
      *IL38-EA8BFK*-----14/31 *IO53-EI6IZ--------2/4  *IO70-G8NXD*------12/29
      *IO70-M3MSM*-------9/23 *IO72-MW7SIF*-----11/20  IO77-GM0UDL-------5/14
      IO80-G3SXH--------1/3  *IO80-M0PCZ--------1/1  *IO81-G0KTN-------14/30
      *IO81-G8PFR*------12/16 *IO82-2E0ILY------13/25  IO83-G0FCA--------5/6
      *IO87-2M0HZD-------6/10 *IO90-G3ZIL*------13/28  IO90-G4ZFQ-------13/28
      *IO91-G4HZX*------12/22 *IO93-G0PYB--------6/14 *JN37-HB9DSE*-----12/21
      *JN39-LX1DQ*------14/31 *JN45-LEOIT*------11/25 *JN46-HB9ODK*-----14/26
      *JN46-HB9TMC------13/30 *JN47-DL60LINDAU*-14/26 *JN47-HB9TTU*-----12/22
      *JN47-OE9GHV*-----14/31 *JN47-OE9HLH*-----14/31 *JN48-DJ6DK*------12/21
      *JN48-TNS1*-------12/25  JN49-DH5SW--------5/5  *JN49-DK6UG*------14/16
      *JN58-DK8FT-------13/29 *JN59-DG2NPE*-----13/22 *JN61-I0UVN*------14/29
      JN63-IZ6QQT------12/26 *JN65-IV3DXW*------2/7  *JN69-DL4RU*------14/27
      *JN87-OE3XOE*-----14/31 *JO00-G1VGK--------4/9  *JO01-2E0PYB*-----14/30
      *JO01-G4BBH--------1/2  *JO01-GB0SNB*-----14/28 *JO02-G8LZI*-------6/13
      *JO10-ON5KQ*------14/30 *JO20-ON5PVD*------9/20 *JO21-PA5BAS-------1/1
      *JO21-PA5MB*-------5/12  JO22-PA2W---------1/2  JO31-DC5AL-------13/25
      *JO31-DF9DX*-------5/19 *JO31-DK7DE*------11/16 *JO31-PH4RTM*-----13/29
      *JO32-PA0EHG*-----13/26 *JO32-PI4THT*-----12/26 *JO33-DF8FH*------12/23
      *JO33-PA0SLT------12/26 *JO33-PD0OHW------13/27 *JO41-DH2RAL*-----13/25
      *JO52-DB9OH--------9/12 *JO52-DL1QC*-------5/13 *JO60-OK1HRA*-----14/28
      *KP03-OH6BG*------10/15 *QF44-VK2COW------11/24 *QG62-VK4CT*------13/26
      *RE68-ZL2RKL*------2/2


2022-05-15 AC3V-FN10 (74)

 6  80m  FM19-KB3EOF--8/12 FM29-WA3DNM-15/16 FN11-AC3V---15/15 FN13-N2HQI--15/24
      FN31-KK1D---14/14 FN42-WA9WTK-14/15

 27  40m  CM87-W6EXT---5/10 CN98-W7WKR---1/1  DN41-W0YSE---1/2  EL88-W4FO----1/2
      EM73-K4EH---14/23 EN42-AA0N----6/8  EN52-KD9QZO-15/27 EN52-KF9KV---9/15
      EN52-W9WLX---2/2  EN62-K0JD---12/21 EN72-N8AYY---7/10 EN91-W8AC----9/24
      FM19-KB3EOF--9/14 FM19-KF4HCW-11/21 FN11-AC3V---14/24 FN13-N2HQI--15/29
      FN20-W2GNN--14/23 FN20-WA2QZP--3/8  FN31-KK1D---15/16 FN42-K1KJR---1/1
      FN42-WA1RAJ-13/24 FN42-WA9WTK-15/17 FN44-AJ8S---13/26 FN53-AC1LL--10/17
      GH64-PT2FHC--8/14 HJ71-DP0POL--1/1  JN48-DK2DB--13/18

 36  20m  CM87-W6EXT---6/21 CM98-K6MCS--11/20 CN85-W7OWO---5/6  DM26-K6IA----1/4
      DM33-KK7FWQ--4/4  DM33-N6RY---15/24 DM34-K7GXB--14/28 DM37-K6FEU---6/12
      DM43-N5AQM--10/21 DM43-W7CRK---4/8  DM79-WD0E----4/13 DN13-AI7HJ---1/1
      DN41-W6MFJ---5/13 DO23-VE6EGN--4/11 EL96-KK4JI---1/3  EL98-KD8TUO--9/17
      EM00-KI5HBO--9/18 EM10-AF5WW---6/11 EM12-K5SWA--14/29 EM12-K5XL----6/11
      EM12-KE7A---14/28 EM12-KF5QDQ--7/22 EM12-KG5ZDA-12/28 EM19-N0KSU---4/6
      EM31-KG5FNU--7/11 EM48-AD0MO--14/24 EM75-KV4XY---5/10 EM92-AC4DH---7/9
      EN34-KC0WNK--5/7  EN38-AC0JX--14/29 EN52-KD9QZO-10/15 EN58-VA3ROM--3/9
      FM16-KN4NBI--3/4  FN41-W1BW----4/6  FN53-AC1LL---4/4  JO65-OZ7IT--14/28

 5  15m  CM87-W6EXT---3/10 CM98-W6MSU---1/1  CN85-W7LI----6/8  DM09-AB7WE---2/2
      DM13-W1CK----8/12

176  SWL *BK29-NH6V*--------8/21 *BL10-AI6VN*------15/31 *BP51-KL7L*-------14/26
      *CM87-KE6GG*------14/29 *CM87-KF6ZEO*-----15/31 *CM87-KFS*--------15/31
      *CM87-NT6V*--------6/13 *CM88-K6PZB-------15/30 *CM88-KJ6MKI------15/31
      *CM88-KK6EEW*-----14/29 *CM88-KPH*--------15/31 *CM88-WB7ABP*-----15/30
      *CM88-WW6D--------13/26 *CM97-AE6RQ*------13/24  CM97-AG6NS--------3/8
      *CM97-N6SKM*-------3/8  *CM98-KP4MD-------15/31 *CM98-WB6TOU*-----15/28
      *CN82-AL7CR-------15/28 *CN84-W7PUA*------14/24  CN85-K7FET--------7/9
      *CN86-AA7NM*------15/31  CN87-AC7IJ--------4/11 *CN87-KD7HGL*------7/21
      *CN87-N1CL*-------15/29 *CN87-WA6OUR*-----15/20 *CN87-WF7U*-------13/29
      CN88-KE8KOR-------3/3  *CN88-KJ6EI*------15/28 *CN89-VE7BPB*-----14/20
      CN89-VE7WEX-------8/13 *CN94-KK6PR*------15/31 *CN95-KE7IN*-------1/8
      *CO83-VE7EME*------2/4  *DM07-DM07SWL*----13/22 *DM09-AG6IF*------15/17
      DM12-K6RRP--------9/20  DM12-W6PPV--------2/2  *DM14-K6YQO*-------3/13
      *DM33-N7FN*-------15/30 *DM41-WA7SKT-------2/7  *DM61-K5AZZ*------15/31
      *DM62-WA5DJJ*-----15/31 *DM65-AG5PV*-------3/7  *DM79-W5KV---------4/4
      *DN06-KL7NA*------11/23 *DN10-WO7I*-------15/27 *DN26-W0AY*-------12/26
      *DN31-KA7OEI*-----15/31 *DN40-KC7TCH*-----11/16  DN70-N6GN--------15/24
      *DN70-W3LLA*------15/30 *DO32-VE6KP--------6/9  *DO33-VE6JY*------15/31
      *EL16-WB5B*-------15/24 *EL29-N5FOG*------14/27 *EL96-KM4BL-------13/23
      *EM00-K5TR--------12/23 *EM10-W5HK---------2/4  *EM12-KG5ABO*-----12/15
      *EM22-N5CRD--------3/9  *EM29-KC0YT*-------1/3  EM35-KF5GCF-------5/7
      EM38-KV0S---------5/9  EM40-K2JY--------12/13 *EM50-O3*----------7/16
      *EM64-KC5UMA*------6/12 *EM64-W4ENN*-------4/6  *EM65-K4WLO*------14/19
      *EM65-N4AAA*------13/21 *EM69-KF9ET*------14/18 *EM69-N9AWU*------15/31
      EM72-AI4RY--------5/13 *EM72-K4IQJ*------15/31 *EM72-K4JOP*------15/27
      EM72-W4RYW--------2/3  EM73-K4COD--------5/14 *EM74-WF4W*--------4/4
      EM75-KE7GZ--------4/13 *EM79-AB4EN*------10/15 *EM83-KX4AZ-------11/16
      *EM85-KM4BLG*-----15/23 *EM85-WA2N*--------7/14 *EM89-KD8TTE*-----14/18
      EN12-K0HW---------1/5  EN25-N0QBH-------13/23 *EN34-K0BHB*------15/17
      *EN34-KF0IEV*-----13/20 *EN34-N0NAS*------15/30  EN42-NN0V---------5/7
      *EN50-K9SWX*------14/22 *EN50-KD9NYE*-----15/28  EN51-KD9PAH------10/25
      *EN52-AC9RZ*------14/26  EN52-K9DZT-------14/29 *EN53-K9REO*------14/21
      *EN53-KC9SDK*-----13/19 *EN61-K9ACM*-------1/1  *EN62-AA6DY--------8/15
      EN71-KC9ORX-------2/2  *EN74-KX4AZ*------11/19 *EN90-WA3TTS*-----15/30
      *EN91-N8OBJ*------15/28 *FJ08-HP1COO*-----15/31 *FM05-K4ZAD*-------4/6
      *FM05-KF4EAG*------4/6  *FM05-N4TTN*------15/31 *FM06-WD4ELG*-----15/31
      *FM08-W4KEL*------13/28 *FM15-WU2V*--------5/10  FM17-WD4IMI-------9/15
      *FM18-K1HTV*------15/30 *FM18-K4CUL--------2/3  *FM18-KA3BWP*-----13/26
      FM18-KB3EDF-------1/4  *FM18-KX4O*-------15/31 *FM18-N4TVC*------15/31
      *FM18-W2QL---------1/5  FM19-N3LSB-------12/25 *FM19-WA2EUJ*-----15/24
      *FM19-WS3W*-------15/27 *FN02-KD2YGN*-----13/22 *FN02-W1OMR*------12/13
      *FN12-KD2OM*------15/31 *FN13-K2ZN*-------15/24 *FN13-KD2CLR*-----14/26
      *FN13-WA2ZKD*-----15/31 *FN20-WB6YAZ*-----15/30 *FN20-WZ7I*-------15/31
      *FN21-K3FEF*------15/31 *FN22-KC2STA1*----14/22 *FN22-KC2STA4*----14/26
      *FN25-VE3GTC*-----15/31 *FN30-KC2LSB*-----15/27 *FN30-WA2TP*------15/31
      *FN32-K2KGJ*------15/21 *FN33-K1VL*-------14/27 *FN42-56IGJF*------7/18
      *FN42-AC1IM*------15/30 *FN42-KM3T*-------15/31 *FN42-W1TEJ*------12/25
      FN42-WB1BQE-------5/9  *FN43-AB1KW*------15/30 *FN54-N0BGS--------1/1
      *FN84-VE1INN------15/28 *GG76-PY1EME*-----13/22 *IL38-DF4UE-------15/29
      *IL38-EA8BFK*-----15/31 *IM58-CT1EDG*-----11/19 *IN83-EA1IOW*-----13/18
      *IO70-G8NXD*------13/29  IO77-GM0UDL-------6/14  IO80-G3SXH--------2/3
      IO90-G4ZFQ-------14/28 *JN39-LX1DQ*------15/31 *JN45-LEOIT*------12/25
      *JN46-HB9TMC------14/30 *JN47-DL60LINDAU*-15/26 *JN47-OE9GHV*-----15/31
      *JN47-OE9HLH*-----15/31 *JN48-DJ6DK*------13/21 *JN49-DK6UG*------15/16
      *JN58-DK8FT-------14/29 *JN61-I0UVN*------15/29 *JN63-IW2NKE*-----14/29
      JN63-IZ6QQT------13/26 *JN75-S58BO*-------3/4  *JN87-OE3XOE*-----15/31
      *JO31-DF1DR*------13/27  JO40-DL4ZBE-------1/9  *JO43-DL0HT*------13/28
      *JO52-DB9OH-------10/12 *QF44-VK2COW------12/24  QF55-VK2YN--------2/2
      *RE68-ZL2005SWL*--13/27 *RE79-ZL2BCI*-----11/11


2022-05-16 AC3V-FN10 (83)

 2  80m  FN13-N2HQI--16/24 FN44-N1OMO---1/5

 20  40m  CM97-N6KOG---2/2  DM33-N6RY---14/21 EM73-K4EH---15/23 EM75-KV4XY--11/20
      EM92-AC4DH---1/1  EN12-K0HW----1/1  EN52-KD9QZO-16/27 EN52-KF9KV--10/15
      EN58-VA3ROM-12/16 EN91-W8AC---10/24 FM18-KB3EDF-15/27 FM19-KO4PGC--3/3
      FN03-VA3SQZ--5/5  FN13-N2HQI--16/29 FN20-W2GNN--15/23 FN20-WA2QZP--4/8
      FN31-KK1D---16/16 FN44-AJ8S---14/26 FN44-N1PCE---1/10 IO93-M0VII--11/11

 52  20m  CM87-W6EXT---7/21 CM88-K6JTH---1/2  CM98-K6MCS--12/20 CN85-K7FET---5/12
      CN85-W7OWO---6/6  CN87-W7HFP---1/1  CN89-VE7WEX--4/10 DM09-AB7WE---4/5
      DM13-W1CK----9/15 DM34-K7GXB--15/28 DM41-AE7YQ--11/22 DM43-N5AQM--11/21
      DM43-W7CRK---5/8  DM75-KE5ZBG--5/10 DM79-WD0E----5/13 DN41-W6MFJ---6/13
      DO23-VE6EGN--5/11 EL88-W4FO----1/3  EL88-W7YG----5/5  EL96-AC3AV---1/1
      EL96-K9YWO--11/13 EL96-KK4JI---2/3  EL98-KD8TUO-10/17 EM00-KI5HBO-10/18
      EM02-KB5ZUR--2/2  EM10-K5PK----6/10 EM12-K5SWA--15/29 EM12-KE7A---15/28
      EM12-KF5QDQ--8/22 EM12-KG5ZDA-13/28 EM12-WA2JRV--1/2  EM35-AE5NW---6/13
      EM48-AD0MO--15/24 EM70-NI5F---14/27 EM73-KB1MVX-10/15 EM93-KM4RK---3/6
      EN12-K0HW----1/7  EN23-KD9TSE--4/7  EN34-KC0WNK--6/7  EN38-AC0JX--15/29
      EN52-KD9QZO-11/15 EN52-KF9KV--10/15 EN54-KC9ZWA--1/1  EN61-N8OWY---8/12
      HP94-TF3HZ---1/2  IO83-G0FCA---4/10 IO91-M7AZV---1/6  JO20-ON4WS---6/12
      JO31-DK8JP--11/23 JO31-PA0MLC--9/11 JO40-DL3EL---2/3  JO65-OZ7IT--15/28

 9  15m  CM97-AG6NS---5/7  CM97-N6KOG---3/4  CM97-WB6JHI--5/9  CM98-K6MCS---9/15
      CN85-W7LI----7/8  DM13-W1CK----9/12 DM33-N6RY---10/15 EM48-AD0MO---4/5
      EN12-K0HW----1/1

232  SWL *BL10-AI6VN*------16/31 *BP51-KL7L*-------15/26 *CM87-KE6GG*------15/29
      *CM87-KF6ZEO*-----16/31 *CM87-KFS*--------16/31 *CM87-NT6V*--------7/13
      *CM88-K6PZB-------16/30 *CM88-KJ6MKI------16/31 *CM88-KK6EEW*-----15/29
      *CM88-KPH*--------16/31 *CM88-WB7ABP*-----16/30 *CM88-WW6D--------14/26
      *CM97-AE6RQ*------14/24 *CM97-N6SKM*-------4/8  *CM97-W6REK*------13/18
      *CM98-KP4MD-------16/31 *CM98-WB6TOU*-----16/28 *CN82-AL7CR-------16/28
      *CN82-N6DRC*------10/18 *CN84-W7PUA*------15/24  CN85-W0TBR--------2/2
      *CN86-AA7NM*------16/31  CN87-AC7IJ--------5/11 *CN87-KD7HGL*------8/21
      CN87-KI7E---------2/8  *CN87-N1CL*-------16/29 *CN87-N7TUG*-------6/9
      *CN87-WA6OUR*-----16/20 *CN87-WF7U*-------14/29 *CN88-KJ6EI*------16/28
      *CN94-KK6PR*------16/31 *CN95-KE7IN*-------2/8  *CN98-KB7SVP*------1/7
      *CO83-VE7EME*------3/4  *DM07-DM07SWL*----14/22 *DM09-AG6IF*------16/17
      DM12-K6RRP-------10/20 *DM13-K1GF*--------2/2  *DM14-K6YQO*-------4/13
      DM26-K6IA---------1/4  *DM33-N7FN*-------16/30  DM34-K7WTA--------1/1
      *DM41-WA7SKT-------3/7  *DM43-WB1FCG-------1/3  *DM61-K5AZZ*------16/31
      *DM62-WA5DJJ*-----16/31 *DN06-KL7NA*------12/23 *DN10-WO7I*-------16/27
      *DN17-K7BIZ*------11/21 *DN26-W0AY*-------13/26 *DN31-KA7OEI*-----16/31
      *DN40-KC7TCH*-----12/16  DN70-N6GN--------16/24 *DN70-W3LLA*------16/30
      *DO33-VE6JY*------16/31 *EL16-WB5B*-------16/24 *EL29-N5FOG*------15/27
      *EL99-K3ZV*--------8/14 *EM00-K5TR--------13/23 *EM10-W5HK---------3/4
      EM12-K5XL---------1/5  *EM12-KG5ABO*-----13/15 *EM22-N5CRD--------4/9
      *EM29-KC0YT*-------2/3  EM38-KV0S---------6/9  EM48-W0FY---------4/5
      *EM50-O3*----------8/16  EM50-W4WLO--------1/15 *EM64-KC5UMA*------7/12
      EM64-W3PM--------15/20 *EM64-W4ENN*-------5/6  *EM65-N4AAA*------14/21
      *EM69-KF9UH*-------1/1  *EM69-N9AWU*------16/31  EM72-AI4RY--------6/13
      *EM72-K4IQJ*------16/31 *EM72-K4JOP*------16/27 *EM72-W4HOD*------12/26
      EM73-K4COD--------6/14 *EM73-KM4UPX-------1/1  EM74-KM4QXW-------5/15
      EM75-KE7GZ--------5/13 *EM83-KX4AZ-------12/16 *EM85-WA2N*--------8/14
      *EM89-N8XMV--------1/12 *EN19-VE4KRK*------5/6  EN25-N0QBH-------14/23
      *EN34-K0BHB*------16/17 *EN34-N0NAS*------16/30 *EN34-W0ASW*------15/25
      EN42-NN0V---------6/7  *EN50-KD9NYE*-----16/28 *EN50-W1CLM*------15/30
      EN51-KD9PAH------11/25 *EN52-AC9RZ*------15/26  EN52-K9DZT-------15/29
      *EN53-K9REO*------15/21 *EN53-KC9SDK*-----14/19 *EN62-AA6DY--------9/15
      *EN62-KD9LCN-------1/4  EN71-K9JJM--------3/7  *EN74-KX4AZ*------12/19
      *EN90-WA3TTS*-----16/30 *EN91-N8OBJ*------16/28  EN96-VE3GEN-------3/6
      *FJ08-HP1COO*-----16/31 *FM05-N4TTN*------16/31 *FM06-WD4ELG*-----16/31
      *FM08-W4KEL*------14/28 *FM15-WU2V*--------6/10 *FM18-K1HTV*------16/30
      *FM18-KX4O*-------16/31 *FM18-N4TVC*------16/31 *FM19-WS3W*-------16/27
      *FN02-KD2YGN*-----14/22 *FN03-SWL-FN03HS*-15/23  FN11-AC3V---------1/2
      *FN12-KD2OM*------16/31 *FN13-K2ZN*-------16/24 *FN13-KD2CLR*-----15/26
      *FN13-WA2ZKD*-----16/31 *FN15-VE3CWM*------8/12 *FN20-KB3WFQ*-----14/25
      *FN20-WB6YAZ*-----16/30 *FN20-WZ7I*-------16/31 *FN21-K3FEF*------16/31
      *FN25-VE3GTC*-----16/31  FN30-KD2AVU-------4/6  *FN30-WA2TP*------16/31
      *FN42-56IGJF*------8/18  FN42-AC1BC-------12/24 *FN42-AC1IM*------16/30
      FN42-K1KJR--------1/1  *FN42-KM3T*-------16/31 *FN42-W1TEJ*------13/25
      *FN43-AB1KW*------16/30 *FN46-SWLAM*------12/20 *FN84-VE1INN------16/28
      GH64-PT2FHC-------3/3  *HJ86-DP0POL*------1/1  *IL38-DF4UE-------16/29
      *IL38-EA8BFK*-----16/31 *IM58-CT1EDG*-----12/19 *IN99-W6ELA*------11/20
      *IO53-EI6IZ--------3/4  IO65-EI7HZB------12/21 *IO70-G8NXD*------14/29
      *IO70-M3MSM*------10/23 *IO72-MW7SIF*-----12/20 *IO76-MM0TOB-------1/2
      IO77-GM0UDL-------7/14 *IO81-G0KTN-------15/30  IO81-G4PCI--------7/10
      *IO81-G8PFR*------13/16 *IO82-2E0ILY------14/25 *IO83-G4SDL--------5/13
      *IO83-G6JTB*-------6/6  IO87-GM1OXB-------9/13 *IO90-G3ZIL*------14/28
      IO90-G4ZFQ-------15/28 *IO90-G7ELK*------12/23 *IO91-G0WZM*------10/17
      *IO92-G4ZKK*-------8/16 *IO92-G7PMO*-------1/7  *IO93-G0PYB--------7/14
      *JN18-F1EYG*------13/22 *JN25-F1AJL*-------6/11 *JN37-F5AHD*-------5/11
      *JN37-HB9DSE*-----13/21 *JN39-LX1DQ*------16/31 *JN45-IK2CMN*------1/1
      *JN45-LEOIT*------13/25 *JN46-HB9DUR*------8/8  *JN46-HB9ODK*-----15/26
      *JN46-HB9TMC------15/30 *JN47-HB9TTU*-----13/22 *JN47-OE9GHV*-----16/31
      *JN47-OE9HLH*-----16/31 *JN48-DQ2C*-------12/18 *JN48-TNS1*-------13/25
      *JN49-DK0ABT*-----12/20 *JN58-DC1RDB------14/26 *JN58-DK8FT-------15/29
      JN58-DL2JA--------1/5  *JN59-DG2NPE*-----14/22 *JN59-DJ9PC*------13/24
      *JN61-I0UVN*------16/29 *JN63-IW2NKE*-----15/29  JN63-IZ6QQT------14/26
      *JN65-IW3HBX-------5/15 *JN69-DL4RU*------15/27 *JN75-S58BO*-------4/4
      *JN77-OE6PWD-------4/10 *JN87-OE3XOE*-----16/31 *JN97-HA9HAF9A*----8/13
      *JO00-G1VGK--------5/9  *JO01-2E0PYB*-----15/30 *JO01-GB0SNB*-----15/28
      *JO10-ON5KQ*------15/30 *JO20-ON5PVD*-----10/20 *JO21-PA5MB*-------6/12
      *JO21-PD1V*--------1/5  JO22-PH0TRA-------7/9  JO31-DC5AL-------14/25
      *JO31-DF1DR*------14/27 *JO31-DF9DX*-------6/19 *JO31-DL2ZZ*------11/23
      *JO31-PH4RTM*-----14/29 *JO32-NL13161*-----1/1  *JO32-PA0EHG*-----14/26
      *JO32-PI4THT*-----13/26 *JO33-DF8FH*------13/23 *JO33-PA0SLT------13/26
      *JO33-PD0OHW------14/27 *JO41-DH2RAL*-----14/25 *JO43-DL0HT*------14/28
      *JO46-OZ1AEF*------1/3  *JO52-DB9OH-------11/12 *JO53-DF3LZ--------9/20
      *JO60-OK1HRA*-----15/28 *JO67-SA6BWX-------1/4  *JO68-SA6BSS*-----12/20
      *JO89-SM5-8574*----8/11 *JP40-LA3FY*-------8/12 *KM56-G8SCU--------6/13
      *KM65-5B4CY*-------3/6  *KO24-LY1BWB*------8/13 *KP03-OH6BG*------11/15
      *QF58-VK2JMA*------2/5  *QG62-VK4CT*------14/26 *QG62-VK4YA*-------6/13
      *RE68-ZL2005SWL*--14/27


2022-05-17 AC3V-FN10 (75)

 6  80m  EM72-W4RYW---2/3  FM19-KB3EOF--9/12 FN13-N2HQI--17/24 FN22-N2NOM---5/9
      FN42-WA9WTK-15/15 FN44-N1OMO---2/5

 23  40m  CM87-K6VVK---1/1  DM04-W6LVP---9/13 DM33-N6RY---15/21 DM37-K6FEU---3/3
      EL98-KD8TUO--6/6  EM12-KG5ZDA-11/15 EM48-AD0MO--13/18 EM70-NI5F---13/21
      EM73-K4EH---16/23 EM75-KV4XY--12/20 EN52-KD9QZO-17/27 EN52-KF9KV--11/15
      EN91-W8AC---11/24 FM18-KB3EDF-16/27 FN13-N2HQI--17/29 FN42-N8VIM---1/13
      FN42-WA9WTK-16/17 FN44-AJ8S---15/26 FN53-AC1LL--11/17 GH64-PT2FHC--9/14
      JN48-DK2DB--14/18 JN58-DL2JA--13/17 JO01-G4WNF---2/2

 41  20m  CM87-W6EXT---8/21 CM88-K6JTH---2/2  CM97-AG6NS---4/11 CM98-K6MCS--13/20
      CN85-K7FET---6/12 CN89-VE7WEX--5/10 DM13-W1CK---10/15 DM33-N6RY---16/24
      DM34-K7GXB--16/28 DM34-K7WTA---1/1  DM37-K6FEU---7/12 DM41-AE7YQ--12/22
      DM43-N5AQM--12/21 DM78-KB0AP---1/1  DM79-WD0E----6/13 DN41-W6MFJ---7/13
      EL96-K9YWO--12/13 EL98-KD8TUO-11/17 EM10-K5KSW---3/8  EM12-K5SWA--16/29
      EM12-K5XL----7/11 EM12-KE7A---16/28 EM12-KF5QDQ--9/22 EM12-KG5ZDA-14/28
      EM12-WA2JRV--2/2  EM35-AE5NW---7/13 EM42-AJ5S----2/7  EN34-KC0WNK--7/7
      EN38-AC0JX--16/29 EN52-KF9KV--11/15 HP94-TF3HZ---2/2  IO80-G3SXH---4/5
      IO83-G0FCA---5/10 IO91-M7AZV---2/6  IO93-G8ORM--11/16 IO94-G4JIX---1/1
      JN72-IK6ZEW--2/3  JO31-DK8JP--12/23 JO31-PA0MLC-10/11 JO65-OZ1IDG--3/8
      JO65-OZ7IT--16/28

 5  15m  CM87-W6EXT---4/10 CM97-WB6JHI--6/9  CM98-K6MCS--10/15 CN85-W7OWO---3/3
      DM13-W1CK---10/12

253  SWL *BK29-NH6V*--------9/21 *BL10-AI6VN*------17/31  BP51-K0ESQ--------6/7
      *CM87-KE6GG*------16/29 *CM87-KF6ZEO*-----17/31 *CM87-KFS*--------17/31
      *CM87-NT6V*--------8/13 *CM88-K6PZB-------17/30 *CM88-KJ6MKI------17/31
      *CM88-KK6EEW*-----16/29 *CM88-KPH*--------17/31 *CM88-WB7ABP*-----17/30
      *CM88-WW6D--------15/26 *CM97-N6SKM*-------5/8  *CM98-KP4MD-------17/31
      *CM98-WB6TOU*-----17/28 *CN82-AL7CR-------17/28 *CN82-N6DRC*------11/18
      *CN84-W7PUA*------16/24  CN85-KF7PRQ-------7/10 *CN86-AA7NM*------17/31
      CN87-AC7IJ--------6/11 *CN87-KA7GEK*------7/7  *CN87-KD7HGL*------9/21
      CN87-KI7E---------3/8  *CN87-N1CL*-------17/29 *CN87-N7TUG*-------7/9
      *CN87-WA6OUR*-----17/20 *CN87-WF7U*-------15/29 *CN88-KJ6EI*------17/28
      *CN89-VE7BFC*-----12/15 *CN94-KK6PR*------17/31 *CN95-KE7IN*-------3/8
      *CN98-KB7SVP*------2/7  *CO83-VE7AV--------9/10 *DM09-AG6IF*------17/17
      DM12-K6RRP-------11/20 *DM14-K6YQO*-------5/13 *DM22-YUMAAZ*------3/7
      DM26-K6IA---------2/4  *DM33-N7FN*-------17/30  DM33-N7WOZ--------1/1
      *DM41-WA7SKT-------4/7  *DM43-WB5DYG*-----15/27 *DM61-K5AZZ*------17/31
      *DM62-WA5DJJ*-----17/31 *DM63-SWLDM63*----14/22 *DM65-AG5PV*-------4/7
      *DN06-KL7NA*------13/23 *DN10-WO7I*-------17/27 *DN26-W0AY*-------14/26
      *DN31-KA7OEI*-----17/31 *DN40-KI7BEQ*------2/6  DN70-N6GN--------17/24
      *DN70-W3LLA*------17/30  DO23-VE6EGN-------4/10 *DO30-VE6ARS*-----14/24
      *DO33-VE6JY*------17/31 *EL16-WB5B*-------17/24 *EL29-N5FOG*------16/27
      EL88-W7YG---------1/2  EL88-WA4AU--------3/4  *EL96-KM4BL-------14/23
      *EL96-WB4CPJ*-----11/17 *EL99-KC4MCQ-------1/2  EM00-KI5HBO-------7/8
      *EM10-W5HK---------4/4  *EM12-KG5ABO*-----14/15 *EM22-N5CRD--------5/9
      *EM27-K1QS*--------6/11 *EM29-KC0YT*-------3/3  EM38-KV0S---------7/9
      EM40-K2JY--------13/13  EM50-W4WLO--------2/15  EM64-W3PM--------16/20
      *EM64-W4ENN*-------6/6  *EM65-K4WLO*------15/19 *EM65-N4AAA*------15/21
      *EM69-N9AWU*------17/31 *EM72-K4IQJ*------17/31 *EM72-W4HOD*------13/26
      EM73-K4COD--------7/14  EM74-KM4QXW-------6/15  EM78-KU4A--------10/13
      EM79-N8DAW-------12/18 *EM85-KM4BLG*-----16/23 *EM86-AI4FU*------13/23
      *EM89-N8XMV--------2/12 *EM93-KO4CWF*------1/3  EN12-K0HW---------2/5
      *EN19-VE4BJZ*------6/6  EN25-N0QBH-------15/23 *EN33-N0UR*--------7/14
      *EN34-K0BHB*------17/17  EN34-KB0TNG-------8/11 *EN34-N0NAS*------17/30
      EN42-AA0N---------3/8  EN42-NN0V---------7/7  *EN50-KD9NYE*-----17/28
      *EN50-W1CLM*------16/30  EN51-KD9PAH------12/25 *EN52-AC9RZ*------16/26
      EN52-K9DZT-------16/29 *EN53-KC9SDK*-----15/19  EN58-VA3ROM-------2/8
      *EN61-N9CQL--------1/1  EN62-K0JD---------3/4  *EN62-KD9LCN-------2/4
      *EN74-KX4AZ*------13/19 *EN82-N8CVW-------11/15 *EN90-WA3TTS*-----17/30
      *FJ08-HP1COO*-----17/31 *FM05-N4JJS*------13/21 *FM05-N4TTN*------17/31
      *FM06-WD4ELG*-----17/31 *FM08-W4KEL*------15/28 *FM18-K1HTV*------17/30
      *FM18-KA3BWP*-----14/26 *FM18-KB3VLL-------7/16 *FM18-KX4O*-------17/31
      *FM18-N4TVC*------17/31 *FM18-W2QL---------2/5  *FM18-WB2TNC*------1/6
      FM19-N3LSB-------13/25 *FM19-WA2EUJ*-----16/24 *FM19-WS3W*-------17/27
      *FN05-VE3DTJ-------1/1  *FN12-KD2OM*------17/31 *FN13-K2ZN*-------17/24
      *FN13-KD2CLR*-----16/26 *FN13-WA2ZKD*-----17/31 *FN20-KB3WFQ*-----15/25
      FN20-W2GNN--------2/8  *FN20-WB6YAZ*-----17/30 *FN20-WZ7I*-------17/31
      *FN21-K3FEF*------17/31 *FN22-KC2STA4*----15/26 *FN22-KD2LZI*-----15/27
      *FN25-VE3GTC*-----17/31 *FN30-WA2TP*------17/31 *FN32-K2KGJ*------16/21
      *FN33-K1VL*-------15/27 *FN42-56IGJF*------9/18  FN42-AC1BC-------13/24
      *FN42-AC1IM*------17/30 *FN42-KM3T*-------17/31 *FN42-W1TEJ*------14/25
      *FN43-AB1KW*------17/30 *FN46-SWLAM*------13/20 *GG76-PY1EME*-----14/22
      *HJ89-DP0POL*------1/1  *HK80-DP0POL*------1/1  *IL38-DF4UE-------17/29
      *IL38-EA8BFK*-----17/31  IM58-CT1EBQ-------8/12 *IN99-W6ELA*------12/20
      *IO53-EI6IZ--------4/4  IO65-EI7HZB------13/21 *IO70-G8NXD*------15/29
      *IO70-M3MSM*------11/23 *IO72-MW7SIF*-----13/20 *IO76-MM0TOB-------2/2
      IO77-GM0UDL-------8/14 *IO81-G0KTN-------16/30  IO81-G3XBI--------7/10
      *IO81-G8PFR*------14/16 *IO81-MW0CWF*------1/7  *IO82-2E0ILY------15/25
      *IO87-2M0HZD-------7/10 *IO90-G3ZIL*------15/28 *IO90-G4MSA*------12/17
      IO90-G4ZFQ-------16/28 *IO90-G7ELK*------13/23 *IO91-2E0GTD-------1/1
      *IO91-G0WZM*------11/17 *IO91-G3VPW*------13/22 *IO91-G4HZX*------13/22
      IO92-G0ORY--------3/4  *IO92-G4ZKK*-------9/16 *IO93-G0PYB--------8/14
      *JJ34-KE5GUR-------4/10 *JN18-F1EYG*------14/22 *JN25-F5VBD*------11/18
      *JN37-F5AHD*-------6/11  JN37-HB9FXK-------1/1  *JN39-LX1DQ*------17/31
      *JN45-IK0XFA*-----12/20 *JN46-HB9TMC------16/30  JN47-DF1GU--------3/5
      *JN47-HB9VQQ*-----13/23 *JN47-OE9GHV*-----17/31 *JN47-OE9HLH*-----17/31
      *JN58-DC1RDB------15/26 *JN58-DK1CG*-------2/9  *JN58-DK8FT-------16/29
      *JN59-DG2NPE*-----15/22 *JN59-DJ9PC*------14/24 *JN61-I0UVN*------17/29
      *JN63-IW2NKE*-----16/29  JN63-IZ6QQT------15/26 *JN69-DL4RU*------16/27
      *JN77-OE6PWD-------5/10 *JN87-OE3XOE*-----17/31 *JN94-E70W---------1/2
      *JO00-G1VGK--------6/9  *JO01-2E0PYB*-----16/30 *JO01-G7IWV--------1/1
      *JO01-GB0SNB*-----16/28 *JO02-G2XV*-------10/15 *JO10-ON5KQ*------16/30
      JO20-ON4WS--------4/10 *JO20-ON5PVD*-----11/20 *JO21-PA5MB*-------7/12
      *JO22-PA0SLT*------1/3  JO31-DC5AL-------15/25 *JO31-DF1DR*------15/27
      *JO31-DF9DX*-------7/19 *JO31-DK7DE*------12/16 *JO31-DL2ZZ*------12/23
      *JO31-DL6OW*------11/16 *JO31-PH4RTM*-----15/29 *JO32-PA0EHG*-----15/26
      *JO32-PI4THT*-----14/26 *JO33-DF8FH*------14/23 *JO33-DL6OW*------11/17
      *JO33-PA0SLT------14/26 *JO33-PD0OHW------15/27  JO40-DL3EL-------10/20
      JO40-DL4ZBE-------2/9  *JO41-DG5DH*------12/20 *JO41-DH2RAL*-----15/25
      *JO43-DL0HT*------15/28 *JO46-OZ1AEF*------2/3  *JO52-DB9OH-------12/12
      *JO53-DF3LZ-------10/20 *JO60-OK1HRA*-----16/28 *JO67-SA6BWX-------2/4
      *JO68-SA6BSS*-----13/20 *JO91-SP7WT*-------2/4  *KM15-SV9KI*------11/19
      *KO24-LY1BWB*------9/13 *KP03-OH6BG*------12/15 *OF77-VK6WR*-------8/10
      *PF94-VK5MR*------13/19  QF22-VK3LU--------9/11 *QF23-VK3BIE*------1/1
      *QF32-VK3LSN*------1/1  *QF44-VK2COW------13/24 *QF54-VK2AMA*------2/5
      *QF58-VK2JMA*------3/5  *QG62-VK4CT*------15/26 *QG62-VK4YA*-------7/13
      *RE68-ZL2005SWL*--15/27


2022-05-18 AC3V-FN10 (98)

 8  80m  FM19-KB3EOF-10/12 FM29-WA3DNM-16/16 FN10-K3CEV---1/2  FN13-N2HQI--18/24
      FN22-N2NOM---6/9  FN42-WA1RAJ-12/15 FN44-N1OMO---3/5  FN53-AC1LL--10/13

 20  40m  EM12-KG5ZDA-12/15 EM48-AD0MO--14/18 EM70-NI5F---14/21 EM73-K4EH---17/23
      EM75-KV4XY--13/20 EN52-KD9QZO-18/27 EN58-VA3ROM-13/16 EN62-K0JD---13/21
      EN91-W8AC---12/24 FM18-KB3EDF-17/27 FM19-KB3EOF-10/14 FM19-KF4HCW-12/21
      FN11-AC3V---15/24 FN13-N2HQI--18/29 FN20-WA3IAC-11/18 FN30-KD2AVU--8/14
      FN42-N8VIM---2/13 FN44-AJ8S---16/26 FN53-AC1LL--12/17 HK83-DP0POL--1/1

 50  20m  CM87-W6EXT---9/21 CM97-AG6NS---5/11 CM98-K6MCS--14/20 CN85-KE7WNB--1/1
      CN89-VE7WEX--6/10 DM09-AB7WE---5/5  DM26-K6IA----2/4  DM33-N6RY---17/24
      DM34-K7GXB--17/28 DM37-K6FEU---8/12 DM41-AE7YQ--13/22 DM43-N5AQM--13/21
      DM79-WD0E----7/13 DN31-KD7BMX--1/1  DN41-W6MFJ---8/13 DO23-VE6EGN--6/11
      EL88-W4FO----2/3  EL96-K9YWO--13/13 EM10-K5KSW---4/8  EM12-K5SWA--17/29
      EM12-K5XL----8/11 EM12-KE7A---17/28 EM12-KF5QDQ-10/22 EM12-KG5ZDA-15/28
      EM35-AE5NW---8/13 EM38-AC0G----1/10 EM38-KV0S----9/18 EM42-AJ5S----3/7
      EM48-AD0MO--16/24 EM70-NI5F---15/27 EM72-AI4RY---1/2  EM73-K4EH----5/9
      EM73-KB1MVX-11/15 EM75-KV4XY---6/10 EM94-WA4DT---1/2  EN11-KB0VYG--1/2
      EN12-K0HW----2/7  EN21-N0BKB---5/6  EN38-AC0JX--17/29 EN52-KD9QZO-12/15
      EN52-KF9KV--12/15 EN58-VA3ROM--4/9  GN37-VO1DZA--1/1  IO74-GI3VAF--1/5
      JN47-DF1GU---1/2  JN58-DG7RJ---3/5  JO20-ON4WS---7/12 JO31-DK8JP--13/23
      JO65-OZ2JBR--7/11 JO65-OZ7IT--17/28

 15  15m  CM87-W6EXT---5/10 CM97-AG6NS---6/7  CM97-WB6JHI--7/9  CM98-K6MCS--11/15
      CN85-W7LI----8/8  DM37-K6FEU---6/7  DM79-N0IA----1/1  EM10-K5PK----5/5
      EM35-KF5GCF--1/1  EM48-AD0MO---5/5  EM72-K8CHY---2/2  HK96-DP0POL--1/1
      IO81-G4GVZ---2/5  JN45-IU1DZZ--2/3  JN63-IZ6QQT--1/3

 5  10m  DM33-N6RY----1/2  EM38-KV0S----1/1  EM60-KJ4RWD--1/1  EM60-WY8O----2/2
      EN12-K0HW----1/1

254  SWL *BK29-NH6V*-------10/21 *BL10-AI6VN*------18/31 *BP51-KL7L*-------16/26
      *CM87-KE6GG*------17/29 *CM87-KF6ZEO*-----18/31 *CM87-KFS*--------18/31
      *CM87-KFS/T*-------3/8  *CM88-K6PZB-------18/30 *CM88-KJ6MKI------18/31
      *CM88-KK6EEW*-----17/29 *CM88-KPH*--------18/31 *CM88-WB7ABP*-----18/30
      *CM88-WW6D--------16/26 *CM97-AE6RQ*------15/24 *CM97-N6SKM*-------6/8
      *CM98-KP4MD-------18/31 *CM98-WB6TOU*-----18/28 *CN82-AL7CR-------18/28
      *CN84-W7PUA*------17/24  CN85-KC7PBF-------7/9  CN85-W7OWO-------11/21
      *CN86-AA7NM*------18/31  CN87-AC7IJ--------7/11 *CN87-K1LH*-------13/17
      CN87-K1RZQ--------1/3  *CN87-KD7HGL*-----10/21  CN87-KI7E---------4/8
      *CN87-N1CL*-------18/29 *CN87-WA6OUR*-----18/20 *CN87-WF7U*-------16/29
      *CN88-KJ6EI*------18/28 *CN89-VE7AFV-------5/6  *CN89-VE7BFC*-----13/15
      *CN90-KR6LA*------10/14 *CN94-KK6PR*------18/31 *CN95-KE7IN*-------4/8
      *CN98-KB7SVP*------3/7  *CO83-VE7AV-------10/10 *CO83-VE7EME*------4/4
      *DM04-KD6JWK-------2/2  DM12-K6RRP-------12/20 *DM14-K6YQO*-------6/13
      DM14-KQ6UP--------2/3  *DM33-N7FN*-------18/30 *DM43-WB1FCG-------2/3
      *DM43-WB5DYG*-----16/27 *DM61-K5AZZ*------18/31 *DM62-WA5DJJ*-----18/31
      *DM65-AG5PV*-------5/7  *DM65-KM5SW*-------1/1  DM78-KB0AP--------1/2
      *DN06-KL7NA*------14/23 *DN10-WO7I*-------18/27 *DN17-K7BIZ*------12/21
      *DN26-W0AY*-------15/26 *DN31-KA7OEI*-----18/31 *DN40-KC7TCH*-----13/16
      DN70-N6GN--------18/24 *DN70-W3LLA*------18/30 *DO30-VE6ARS*-----15/24
      *DO32-VE6KP--------7/9  *DO33-VE6JY*------18/31 *EL09-KG5RKP*------1/6
      *EL16-WB5B*-------18/24 *EL29-N5FOG*------17/27 *EL29-WA2TOP*------1/2
      EL88-W7YG---------2/2  *EL99-K3ZV*--------9/14 *EM12-KG5ABO*-----15/15
      *EM12-KG5CER*------1/8  EM18-N0ALO--------1/1  EM19-N0KSU--------8/9
      *EM22-N5CRD--------6/9  *EM37-KZ0HAL*------4/13  EM48-W0FY---------5/5
      *EM50-O3*----------9/16  EM50-W4WLO--------3/15 *EM50-WLO*---------8/12
      EM64-W3PM--------17/20 *EM65-K4WLO*------16/19 *EM65-N4AAA*------16/21
      *EM69-N9AWU*------18/31 *EM72-K4IQJ*------18/31 *EM72-W4HOD*------14/26
      EM73-K4COD--------8/14  EM74-KM4QXW-------7/15  EM75-KE7GZ--------6/13
      *EM76-NN4H*--------2/5  EM78-KU4A--------11/13 *EM79-AB4EN*------11/15
      *EM83-KX4AZ-------13/16 *EM83-NN4DX*-------1/3  *EM89-KD8TTE*-----15/18
      *EM89-N8XMV--------3/12 *EM93-KO4CWF*------2/3  *EM97-KC8COM*------1/2
      *EN19-VE4KRK*------6/6  *EN33-KE0YDB-------1/1  *EN33-N0UR*--------8/14
      *EN34-N0NAS*------18/30 *EN34-W0ASW*------16/25 *EN35-AB0TS*-------4/5
      EN42-AA0N---------4/8  *EN50-KD9NYE*-----18/28 *EN50-W1CLM*------17/30
      EN51-KD9PAH------13/25 *EN52-AC9RZ*------17/26  EN52-K9DZT-------17/29
      *EN53-K9REO*------16/21 *EN53-KC9SDK*-----16/19 *EN62-AA6DY-------10/15
      *EN63-W9SSJ--------1/3  EN71-K9JJM--------4/7  *EN72-KE8UCE-------1/9
      *EN74-KX4AZ*------14/19 *EN90-WA3TTS*-----18/30 *EN91-N8OBJ*------17/28
      *FJ08-HP1COO*-----18/31 *FM05-N4TTN*------18/31 *FM06-WD4ELG*-----18/31
      *FM08-W4KEL*------16/28 *FM16-WB8SCG-------8/16 *FM18-K1HTV*------18/30
      *FM18-KB3VLL-------8/16 *FM18-KX4O*-------18/31 *FM18-N4TVC*------18/31
      *FM18-WB2TNC*------2/6  FM19-N3LSB-------14/25 *FM19-W3BX*-------14/26
      *FM19-WA2EUJ*-----17/24 *FM19-WS3W*-------18/27 *FN12-KD2OM*------18/31
      *FN13-K2ZN*-------18/24 *FN13-KD2CLR*-----17/26 *FN13-WA2ZKD*-----18/31
      *FN15-VE3CWM*------9/12 *FN20-KB3WFQ*-----16/25  FN20-W2GNN--------3/8
      *FN20-WB6YAZ*-----18/30 *FN20-WZ7I*-------18/31 *FN21-K3FEF*------18/31
      *FN22-KC2STA1*----15/22 *FN22-KC2STA4*----16/26 *FN22-KD2LZI*-----16/27
      *FN25-VE3GTC*-----18/31 *FN30-WA2TP*------18/31 *FN32-K2KGJ*------17/21
      *FN33-K1VL*-------16/27 *FN42-56IGJF*-----10/18  FN42-AC1BC-------14/24
      *FN42-AC1IM*------18/30 *FN42-KM3T*-------18/31 *FN43-AB1KW*------18/30
      *FN53-AB1YX*-------7/11 *FN84-VE1INN------17/28 *GG76-PY1EME*-----15/22
      *HK84-DP0POL-------1/1  *HP75-TF4AH*------12/16 *HP85-TF4X*--------6/9
      HP94-TF3HZ--------7/7  *IL38-DF4UE-------18/29 *IL38-EA8BFK*-----18/31
      *IM58-CT1EDG*-----13/19 *IO70-G8NXD*------16/29 *IO70-M3MSM*------12/23
      *IO81-G0KTN-------17/30 *IO82-2E0ILY------16/25 *IO82-G3PWJ*------10/14
      IO83-G0LUJ--------1/1  *IO83-M0LYN*-------8/10 *IO90-G3ZIL*------16/28
      *IO90-G4MSA*------13/17  IO90-G4ZFQ-------17/28 *IO91-G3VPW*------14/22
      IO93-G8ORM--------3/5  IO93-M0VII--------3/7  *IO94-G4MEM*-------7/10
      *IO94-G6MC*-------11/16 *JJ34-KE5GUR-------5/10  JM08-KR1KZZ-------1/1
      *JN28-F4VTQ*------12/16 *JN36-HB9HIT*-----12/22 *JN37-HB9DSE*-----14/21
      *JN39-LX1DQ*------18/31  JN39-LX1GG--------6/12 *JN45-LEOIT*------14/25
      *JN46-HB9ODK*-----16/26 *JN46-HB9TMC------17/30 *JN47-DL60LINDAU*-16/26
      *JN47-HB9TTU*-----14/22 *JN47-HB9VQQ*-----14/23 *JN47-OE9GHV*-----18/31
      *JN47-OE9HLH*-----18/31  JN48-DL5SFB-------2/7  *JN48-TNS1*-------14/25
      JN49-DF7GB--------2/2  *JN49-DK0ABT*-----13/20 *JN58-DB0NOT*------1/1
      *JN58-DC1RDB------16/26 *JN58-DK8FT-------17/29 *JN59-DJ9PC*------15/24
      *JN61-I0UVN*------18/29 *JN63-IW2NKE*-----17/29 *JN65-I3JPA*------10/13
      *JN65-IW3HBX-------6/15 *JN68-OE5DMF-------1/1  *JN69-DH4RA*-------1/1
      *JN69-DL4RU*------17/27  JN72-IK6ZEW-------3/8  *JN87-OE3XOE*-----18/31
      *JO01-2E0PYB*-----17/30 *JO01-GB0SNB*-----17/28 *JO02-G8LZI*-------7/13
      *JO10-ON5KQ*------17/30 *JO20-ON3URE*-----11/19 *JO21-PE2BZ--------7/12
      *JO22-PA0SLT*------2/3  JO22-PA1EL--------2/3  *JO31-DB1JJ*------10/10
      JO31-DC5AL-------16/25 *JO31-DF9DX*-------8/19 *JO31-DK7DE*------13/16
      *JO31-DL2ZZ*------13/23 *JO31-PH4RTM*-----16/29 *JO32-PA0EHG*-----16/26
      *JO33-DF8FH*------15/23 *JO33-DL6OW*------12/17 *JO33-PA0SLT------15/26
      *JO33-PD0OHW------16/27  JO38-LA1ZM--------8/15  JO40-DL3EL-------11/20
      JO40-DL4ZBE-------3/9  *JO41-DG5DH*------13/20 *JO41-DH2RAL*-----16/25
      *JO43-DL0HT*------16/28 *JO44-DD9LH--------1/4  *JO46-OZ1AEF*------3/3
      *JO50-DG1NDE*------3/6  *JO52-DL1QC*-------6/13 *JO52-SWLJO52*-----1/3
      *JO53-DF3LZ-------11/20 *JO60-OK1HRA*-----17/28 *JO61-13RF029*-----2/3
      *JO65-SM7KHA-------8/10 *JO67-SA6BWX-------3/4  *JO68-SA6BSS*-----14/20
      *JP40-LA3FY*-------9/12 *KM15-SV9KI*------12/19 *QF22-VK3TPM-------7/10
      *QF44-VK2COW------14/24 *QF58-VK2JMA*------4/5  *QG62-VK4CT*------16/26
      RE66-ZL3PX--------1/1  *RE68-ZL2005SWL*--16/27


2022-05-19 AC3V-FN10 (75)

 8  80m  EM72-W4RYW---3/3  EN61-KB8VME--2/2  FM19-KB3EOF-11/12 FN10-K3CEV---2/2
      FN13-N2HQI--19/24 FN22-N2NOM---7/9  FN42-WA1RAJ-13/15 FN44-N1OMO---4/5

 23  40m  CM87-W6EXT---6/10 DM33-N6RY---16/21 DM34-K7GXB--12/18 EM38-KV0S----9/17
      EM73-K4EH---18/23 EM94-N4NEZ---1/3  EN34-KC0WNK--3/3  EN42-KS0FT---1/1
      EN52-KD9QZO-19/27 EN58-VA3ROM-14/16 EN62-K0JD---14/21 EN91-W8AC---13/24
      FM18-KB3EDF-18/27 FM19-KB3EOF-11/14 FN00-W3HRS---5/14 FN13-N2HQI--19/29
      FN20-W2GNN--16/23 FN20-WA3IAC-12/18 FN42-N8VIM---3/13 FN42-WA1RAJ-14/24
      FN44-AJ8S---17/26 HK97-DP0POL--1/1  QE38-VK7BO---4/4

 44  20m  CM87-W6EXT--10/21 CM97-AG6NS---6/11 CM98-K6MCS--15/20 CN85-K7FET---7/12
      CN85-RN6LAT--1/1  CN87-AG7NB---1/1  CN87-K1RZQ---1/2  CN87-W7GBB---1/3
      CN89-VE7WEX--7/10 DM14-KQ6UP---6/8  DM33-N6RY---18/24 DM34-K7GXB--18/28
      DM37-K6FEU---9/12 DM42-WB0OEW--1/8  DM43-N5AQM--14/21 DM79-WD0E----8/13
      DN41-W6MFJ---9/13 DO23-VE6EGN--7/11 EM10-K5KSW---5/8  EM12-K5SWA--18/29
      EM12-K5XL----9/11 EM12-KE7A---18/28 EM12-KF5QDQ-11/22 EM12-KG5ZDA-16/28
      EM12-KM5GT---1/1  EM38-AC0G----2/10 EM38-KV0S---10/18 EM48-AD0MO--17/24
      EM70-NI5F---16/27 EM94-WA4DT---2/2  EN11-KB0VYG--2/2  EN21-N0BKB---6/6
      EN38-AC0JX--18/29 EN58-VA3ROM--5/9  IM58-CT1EBQ--1/3  IO74-GI3VAF--2/5
      IO83-G0LUJ---4/7  IO93-G8ORM--12/16 IO94-M0WWS---3/5  JM08-KR1KZZ--1/2
      JO31-DC5AL---1/2  JO65-OZ1IDG--4/8  JO65-OZ2JBR--8/11 JO65-OZ7IT--18/28

213  SWL *BK29-NH6V*-------11/21 *BL10-AI6VN*------19/31  BP51-K0ESQ--------7/7
      *CM87-KE6GG*------18/29 *CM87-KF6ZEO*-----19/31 *CM87-KFS*--------19/31
      *CM87-KFS/T*-------4/8  *CM87-NT6V*--------9/13  CM88-K6JTH--------1/1
      *CM88-K6PZB-------19/30 *CM88-KJ6MKI------19/31 *CM88-KK6EEW*-----18/29
      *CM88-KPH*--------19/31 *CM88-WB7ABP*-----19/30 *CM88-WW6D--------17/26
      *CM97-AE6RQ*------16/24 *CM97-N6SKM*-------7/8  CM97-WB6JHI-------7/9
      *CM98-KP4MD-------19/31 *CM98-WB6TOU*-----19/28 *CN82-AL7CR-------19/28
      *CN82-N6DRC*------12/18  CN85-W7OWO-------12/21 *CN86-AA7NM*------19/31
      CN87-AC7IJ--------8/11 *CN87-KD7HGL*-----11/21  CN87-KI7E---------5/8
      *CN87-N1CL*-------19/29 *CN87-WF7U*-------17/29 *CN88-KJ6EI*------19/28
      *CN89-VE7BFC*-----14/15 *CN90-KR6LA*------11/14 *CN94-KK6PR*------19/31
      *CN95-KE7IN*-------5/8  *DM07-DM07SWL*----15/22 *DM13-W6CP*-------11/15
      DM26-K6IA---------3/4  *DM33-N7FN*-------19/30 *DM41-WA7SKT-------5/7
      DM43-W7CRK--------5/6  *DM61-K5AZZ*------19/31 *DM62-WA5DJJ*-----19/31
      *DM63-SWLDM63*----15/22 *DM65-AG5PV*-------6/7  DM78-KB0AP--------2/2
      *DN06-KL7NA*------15/23 *DN10-WO7I*-------19/27 *DN17-K7BIZ*------13/21
      *DN26-W0AY*-------16/26 *DN31-KA7OEI*-----19/31 *DN40-KC7TCH*-----14/16
      DN70-N6GN--------19/24 *DN70-W3LLA*------19/30 *DO30-VE6ARS*-----16/24
      *DO33-VE6JY*------19/31 *EL16-WB5B*-------19/24 *EL29-N5FOG*------18/27
      *EL29-WA2TOP*------2/2  *EL96-KM4BL-------15/23 *EM12-KG5CER*------2/8
      *EM22-N5CRD--------7/9  *EM37-KZ0HAL*------5/13  EM50-W4WLO--------4/15
      *EM64-KC5UMA*------8/12  EM64-W3PM--------18/20 *EM65-K4WLO*------17/19
      *EM69-KD9HOE*------9/14 *EM69-N9AWU*------19/31  EM72-AI4RY--------7/13
      *EM72-K4IQJ*------19/31 *EM72-W4HOD*------15/26  EM74-KM4QXW-------8/15
      *EM83-KX4AZ-------14/16 *EM89-KD8TTE*-----16/18 *EM89-N8XMV--------4/12
      *EN21-N0GIK*-------9/12 *EN34-N0NAS*------19/30 *EN34-W0ASW*------17/25
      *EN50-K9SWX*------15/22 *EN50-KD9NYE*-----19/28 *EN50-W1CLM*------18/30
      EN51-KD9PAH------14/25 *EN52-AC9RZ*------18/26  EN52-K9DZT-------18/29
      *EN53-KC9SDK*-----17/19  EN60-K9ANF--------3/5  *EN82-N8CVW-------12/15
      *EN90-WA3TTS*-----19/30 *EN91-N8OBJ*------18/28 *FJ08-HP1COO*-----19/31
      *FM05-N4TTN*------19/31 *FM06-WD4ELG*-----19/31 *FM08-W4KEL*------17/28
      FM17-WD4IMI------10/15 *FM18-K1HTV*------19/30 *FM18-KA3BWP*-----15/26
      *FM18-KB3VLL-------9/16 *FM18-KX4O*-------19/31 *FM18-N4TVC*------19/31
      *FM18-W2QL---------3/5  FM19-KF4HCW-------3/3  FM19-N3LSB-------15/25
      *FM19-W3BX*-------15/26 *FM19-W3HFU*-------1/1  *FM19-WS3W*-------19/27
      *FN12-KD2OM*------19/31 *FN13-K2ZN*-------19/24 *FN13-WA2ZKD*-----19/31
      *FN20-WB6YAZ*-----19/30 *FN20-WZ7I*-------19/31 *FN21-K3FEF*------19/31
      *FN22-KD2LZI*-----17/27 *FN25-VE3GTC*-----19/31 *FN30-WA2TP*------19/31
      *FN32-K2KGJ*------18/21 *FN33-K1VL*-------17/27 *FN42-56IGJF*-----11/18
      *FN42-AC1IM*------19/30 *FN42-KM3T*-------19/31 *FN42-W1TEJ*------15/25
      *FN43-AB1KW*------19/30 *FN46-SWLAM*------14/20 *FN84-VE1INN------18/28
      *IL38-DF4UE-------19/29 *IL38-EA8BFK*-----19/31 *IM58-CT1EDG*-----14/19
      IO65-EI7HZB------14/21 *IO70-G8NXD*------17/29 *IO70-M3MSM*------13/23
      *IO72-MW7SIF*-----14/20 *IO81-G0KTN-------18/30 *IO81-MW0CWF*------2/7
      *IO82-2E0ILY------17/25  IO83-G0FCA--------6/6  *IO83-G4SDL--------6/13
      *IO90-G3ZIL*------17/28 *IO90-G4MSA*------14/17  IO90-G4ZFQ-------18/28
      *IO90-G7ELK*------14/23 *IO92-G4ZKK*------10/16 *IO92-G7PMO*-------2/7
      *JN18-F1EYG*------15/22 *JN25-F5VBD*------12/18 *JN34-SWL861979*---7/9
      *JN35-IX1HPN*------1/1  *JN36-HB9HIT*-----13/22 *JN39-LX1DQ*------19/31
      *JN45-LEOIT*------15/25 *JN46-HB9TMC------18/30  JN47-DF1GU--------4/5
      *JN47-DL60LINDAU*-17/26 *JN47-HB9VQQ*-----15/23 *JN47-OE9GHV*-----19/31
      *JN47-OE9HLH*-----19/31 *JN48-DD5XX-------11/18  JN48-DL1GCD------11/22
      *JN48-TNS1*-------15/25  JN49-DL8FCL-------4/9  *JN55-IZ3EAW*-----11/17
      *JN58-DC1RDB------17/26 *JN58-DK1CG*-------3/9  *JN58-DK8FT-------18/29
      *JN59-DJ9PC*------16/24 *JN63-IW2NKE*-----18/29  JN63-IZ6QQT------16/26
      *JN65-IW3HBX-------7/15 *JN69-DL4RU*------18/27  JN72-IK6ZEW-------4/8
      *JN87-OE3XOE*-----19/31 *JN94-E70W---------2/2  *JN96-HA8TKS*-----10/16
      *JN97-HA9HAF9A*----9/13 *JO01-2E0PYB*-----18/30 *JO10-ON5KQ*------18/30
      JO11-PA0RDT-------9/15  JO20-ON4WS--------5/10 *JO20-ON5PVD*-----12/20
      *JO22-PA0SLT*------3/3  JO22-PA1EL--------3/3  *JO31-DF1DR*------16/27
      *JO31-DF9DX*-------9/19 *JO31-DL2ZZ*------14/23 *JO31-PH4RTM*-----17/29
      *JO32-PA0EHG*-----17/26 *JO32-PI4THT*-----15/26 *JO33-DF8FH*------16/23
      *JO33-DL6OW*------13/17 *JO33-PA0SLT------16/26 *JO33-PD0OHW------17/27
      JO38-LA1ZM--------9/15  JO40-DL3EL-------12/20 *JO41-DG5DH*------14/20
      *JO41-DH2RAL*-----17/25 *JO43-DL0HT*------17/28 *JO52-DL1QC*-------7/13
      *JO60-OK1HRA*-----18/28 *JO61-13RF029*-----3/3  *JO62-DC7TO--------1/5
      *JO68-SA6BSS*-----15/20 *KM56-G8SCU--------7/13 *KN37-YO8STB*------1/4
      *KO24-LY1BWB*-----10/13 *KP03-OH6BG*------13/15 *OF77-VK6WR*-------9/10
      *PF94-VK5MR*------14/19 *QE38-VK7JJ-------12/17 *QF12-VK3FIN*------8/8
      *QF22-VK3TPM-------8/10 *QF44-VK2COW------15/24 *QF58-VK2JMA*------5/5
      *QG62-VK4CT*------17/26 *QG62-VK4YA*-------8/13 *RE68-ZL2005SWL*--17/27


2022-05-20 AC3V-FN10 (84)

 3  80m  FN13-N2HQI--20/24 FN22-N2NOM---8/9  FN44-N1OMO---5/5

 32  40m  CM87-W6EXT---7/10 DM04-W6LVP--10/13 DM33-N6RY---17/21 DM34-K7GXB--13/18
      DN70-N6GN----1/7  EL88-W4FO----2/2  EM12-KG5ZDA-13/15 EM38-KV0S---10/17
      EM70-NI5F---15/21 EM72-W4RYW---2/5  EM73-K4EH---19/23 EM94-N4NEZ---2/3
      EN52-KD9QZO-20/27 EN52-KF9KV--12/15 EN58-VA3ROM-15/16 EN62-K0JD---15/21
      EN90-WB8JAY--1/2  EN91-W8AC---14/24 FM18-KB3EDF-19/27 FM19-KF4HCW-13/21
      FN00-W3HRS---6/14 FN11-AC3V---16/24 FN13-N2HQI--20/29 FN20-W2GNN--17/23
      FN20-WA3IAC-13/18 FN30-KD2AVU--9/14 FN42-N8VIM---4/13 FN42-WA1RAJ-15/24
      FN44-AJ8S---18/26 FN44-N1PCE---2/10 JO00-G3JKF---1/1  KG01-ZS3RF---8/10

 44  20m  CM87-W6EXT--11/21 CM98-K6MCS--16/20 CN89-VE7WEX--8/10 DM04-WB6NGC--2/4
      DM33-N6RY---19/24 DM34-K7GXB--19/28 DM37-K6FEU--10/12 DM41-AE7YQ--14/22
      DM42-WB0OEW--2/8  DM43-N5AQM--15/21 DM79-WD0E----9/13 DN41-W6MFJ--10/13
      DO23-VE6EGN--8/11 EL88-W4FO----3/3  EL96-KK4JI---3/3  EM10-AF5WW---7/11
      EM12-K5SWA--19/29 EM12-K5XL---10/11 EM12-KE7A---19/28 EM12-KF5QDQ-12/22
      EM12-KG5ZDA-17/28 EM31-KG5FNU--8/11 EM35-AE5NW---9/13 EM38-AC0G----3/10
      EM38-KV0S---11/18 EM42-AJ5S----4/7  EM48-AD0MO--18/24 EM65-KF4NKF--1/2
      EM70-NI5F---17/27 EM75-KV4XY---7/10 EN12-K0HW----3/7  EN38-AC0JX--19/29
      EN52-KD9QZO-13/15 EN58-VA3ROM--6/9  EN61-N8OWY---9/12 EN62-K0JD----6/7
      FN41-K1YZY---3/5  IO83-G0FCA---6/10 IO93-G8ORM--13/16 JM08-KR1KZZ--2/2
      JN47-DF1GU---2/2  JO01-G8AXA---4/8  JO31-DK1BL--11/17 JO31-DK8JP--14/23

 4  15m  CM97-N6KOG---4/4  CM98-K6MCS--12/15 CN87-KI7E----1/2  DM33-N6RY---11/15

 1  10m  GH64-PT2FHC--4/5

200  SWL *BK29-NH6V*-------12/21 *BL10-AI6VN*------20/31 *BP51-KL7L*-------17/26
      *CM87-KE6GG*------19/29 *CM87-KF6ZEO*-----20/31 *CM87-KFS*--------20/31
      *CM87-KFS/T*-------5/8  *CM87-NT6V*-------10/13 *CM88-K6PZB-------20/30
      *CM88-KJ6MKI------20/31 *CM88-KK6EEW*-----19/29 *CM88-KPH*--------20/31
      *CM88-WB7ABP*-----20/30 *CM88-WW6D--------18/26 *CM97-AE6RQ*------17/24
      CM97-AG6NS--------4/8  *CM98-KD6O---------1/11 *CM98-KP4MD-------20/31
      *CM98-WB6TOU*-----20/28 *CN82-AL7CR-------20/28 *CN84-W7PUA*------18/24
      CN85-W7OWO-------13/21 *CN86-AA7NM*------20/31  CN87-AC7IJ--------9/11
      CN87-K1RZQ--------2/3  CN87-KB7AF--------1/2  *CN87-KD7HGL*-----12/21
      *CN87-N1CL*-------20/29 *CN87-WF7U*-------18/29 *CN88-KJ6EI*------20/28
      *CN94-KK6PR*------20/31 *CN95-KE7IN*-------6/8  CO28-KL7HFI-------2/2
      DM12-K6RRP-------13/20 *DM14-K6YQO*-------7/13 *DM33-N7FN*-------20/30
      *DM41-WA7SKT-------6/7  *DM43-WB5DYG*-----17/27 *DM61-K5AZZ*------20/31
      *DM62-WA5DJJ*-----20/31 *DM65-AG5PV*-------7/7  DM75-KE5ZBG-------1/4
      DM79-K0TPH--------1/1  *DN10-WO7I*-------20/27 *DN26-W0AY*-------17/26
      *DN31-KA7OEI*-----20/31 *DN70-W3LLA*------20/30 *DO30-VE6ARS*-----17/24
      *DO33-VE6JY*------20/31 *EL09-KG5RKP*------2/6  *EL29-N5FOG*------19/27
      *EL96-KM4BL-------16/23  EM10-K5PK---------1/2  *EM12-KG5CER*------3/8
      EM12-KM5GT--------1/1  *EM12-WW5JS*------12/21  EM15-N5AGR--------1/1
      *EM22-N5CRD--------8/9  EM35-KF5GCF-------6/7  *EM37-KZ0HAL*------6/13
      *EM40-N5DSI*-------1/2  *EM44-WD5EED*------1/2  *EM50-O3*---------10/16
      EM50-W4WLO--------5/15 *EM50-WLO*---------9/12 *EM63-K9OCO--------1/1
      EM64-W3PM--------19/20 *EM65-K4WLO*------18/19 *EM65-N4AAA*------17/21
      *EM69-KF9ET*------15/18 *EM69-N9AWU*------20/31  EM72-AI4RY--------8/13
      *EM72-K4IQJ*------20/31 *EM72-K4JOP*------17/27 *EM72-W4HOD*------16/26
      EM73-K4COD--------9/14  EM74-KM4QXW-------9/15  EM75-WA4GLH-------5/7
      *EM83-NN4DX*-------2/3  *EM85-WA2N*--------9/14 *EM86-AI4FU*------14/23
      *EM89-N8XMV--------5/12  EN34-KB0TNG-------9/11 *EN34-N0NAS*------20/30
      EN42-AA0N---------5/8  *EN50-KD9NYE*-----20/28 *EN50-W1CLM*------19/30
      EN51-KD9PAH------15/25  EN52-K9DZT-------19/29  EN52-KB9AMG-------1/4
      *EN53-KC9SDK*-----18/19 *EN53-KD9KHZ*-----14/22 *EN62-AA6DY-------11/15
      *EN63-W9SSJ--------2/3  *EN72-KE8UCE-------2/9  *EN74-KX4AZ*------15/19
      *EN81-WB0KWJ*------2/6  *EN90-WA3TTS*-----20/30 *EN91-N8OBJ*------19/28
      *FJ08-HP1COO*-----20/31 *FM05-N4TTN*------20/31 *FM06-WD4ELG*-----20/31
      *FM08-W4KEL*------18/28 *FM15-WU2V*--------7/10 *FM16-K4VBX--------1/4
      *FM16-N4WQH*-------2/3  *FM16-WB8SCG-------9/16  FM17-WD4IMI------11/15
      *FM18-K1HTV*------20/30 *FM18-KA3BWP*-----16/26 *FM18-KX4O*-------20/31
      *FM18-N4TVC*------20/31  FM19-N3LSB-------16/25 *FM19-W3BX*-------16/26
      *FM19-WS3W*-------20/27 *FN12-KD2OM*------20/31 *FN13-K2ZN*-------20/24
      *FN13-KD2CLR*-----18/26 *FN13-WA2ZKD*-----20/31 *FN20-WB6YAZ*-----20/30
      *FN20-WZ7I*-------20/31 *FN21-K3FEF*------20/31 *FN21-N2KAW--------1/4
      *FN22-KC2STA1*----16/22 *FN22-KC2STA4*----17/26 *FN22-KD2LZI*-----18/27
      *FN25-VE3GTC*-----20/31 *FN30-KC2LSB*-----16/27 *FN30-WA2TP*------20/31
      *FN32-K2KGJ*------19/21 *FN32-KB1RXR*------1/1  *FN33-K1VL*-------18/27
      *FN42-56IGJF*-----12/18  FN42-AC1BC-------15/24 *FN42-AC1IM*------20/30
      *FN42-KM3T*-------20/31 *FN43-AB1KW*------20/30 *FN84-VE1INN------19/28
      *HL92-DP0POL-------1/1  *IL38-DF4UE-------20/29 *IL38-EA8BFK*-----20/31
      IM58-CT1EBQ-------9/12 *IN83-EA1IOW*-----14/18  IO65-EI7HZB------15/21
      *IO70-G8NXD*------18/29 *IO70-M3MSM*------14/23 *IO81-G0KTN-------19/30
      IO81-G4LEN--------5/7  IO81-G4PCI--------8/10 *IO81-MW0CWF*------3/7
      IO82-2E0DSS-------4/6  *IO82-2E0ILY------18/25  IO83-G0IDE--------3/5
      IO87-GM1OXB------10/13 *IO90-2E0FWE-------2/2  *IO90-G3ZIL*------18/28
      IO90-G4ZFQ-------19/28 *IO91-G3VPW*------15/22 *IO91-G4HZX*------14/22
      *IO93-G0PYB--------9/14 *IO94-G6MC*-------12/16 *JN09-F4CTJ--------1/1
      *JN18-F1EYG*------16/22 *JN25-F5VBD*------13/18 *JN37-F5AHD*-------7/11
      *JN39-LX1DQ*------20/31 *JN45-LEOIT*------16/25 *JN46-HB9TMC------19/30
      *JN47-OE9GHV*-----20/31 *JN47-OE9HLH*-----20/31 *JN48-DF4UE*-------1/9
      JN48-DL1GCD------12/22  JN48-DL5SFB-------3/7  *JN48-TNS1*-------16/25
      *JN49-DK0ABT*-----14/20 *JN58-DC1RDB------18/26  JN58-DL2JA--------2/5
      *JN63-IW2NKE*-----19/29  JN63-IZ6QQT------17/26 *JN69-DL4RU*------19/27
      *JN87-OE3XOE*-----20/31 *JO01-2E0PYB*-----19/30 *JO02-G2XV*-------11/15
      *JO02-G8LZI*-------8/13 *JO10-ON5KQ*------19/30 *JO20-ON3URE*-----12/19
      *JO31-DF1DR*------17/27 *JO31-DF9DX*------10/19 *JO31-PH4RTM*-----18/29
      *JO32-PA0EHG*-----18/26 *JO32-PI4THT*-----16/26 *JO33-PA0SLT------17/26
      *JO43-DL0HT*------18/28 *JO44-DD9LH--------2/4  JO65-OZ7IT--------1/2
      *QF44-VK2COW------16/24 *QG62-VK4CT*------18/26 *QG62-VK4YA*-------9/13
      *RE68-ZL2005SWL*--18/27 *RF72-ZL1NJR-------1/4


2022-05-21 AC3V-FN10 (93)

 7  80m  EN52-KD9QZO-10/10 EN60-WA0JTL--7/8  EN90-WB8JAY--1/1  FN13-N2HQI--21/24
      FN42-WA1RAJ-14/15 FN43-N1IIC---1/4  FN53-AC1LL--11/13

 30  40m  CN89-VE7UDI--7/8  DM04-W6LVP--11/13 DM34-K7GXB--14/18 EL96-KK4JI---1/1
      EM12-KG5ZDA-14/15 EM38-KV0S---11/17 EM70-NI5F---16/21 EM72-W4RYW---3/5
      EM75-KV4XY--14/20 EM94-N4NEZ---3/3  EN52-KD9QZO-21/27 EN52-KF9KV--13/15
      EN58-VA3ROM-16/16 EN61-KA9PGC--2/2  EN62-K0JD---16/21 EN71-K9JJM---3/3
      EN90-WB8JAY--2/2  EN91-W8AC---15/24 FM07-N4IW---10/10 FM18-KB3EDF-20/27
      FM19-KF4HCW-14/21 FN00-W3HRS---7/14 FN11-AC3V---17/24 FN13-N2HQI--21/29
      FN20-W2GNN--18/23 FN42-N8VIM---5/13 FN42-WA1RAJ-16/24 FN44-AJ8S---19/26
      FN44-N1PCE---3/10 GH64-PT2FHC-10/14

 43  20m  CM87-W6EXT--12/21 CM97-AG6NS---7/11 CM98-K6MCS--17/20 CN85-K7FET---8/12
      DM04-WB6NGC--3/4  DM12-KD6ADC--1/1  DM14-KQ6UP---7/8  DM34-K7GXB--20/28
      DM41-AE7YQ--15/22 DM42-WB0OEW--3/8  DM79-WD0E---10/13 DO23-VE6EGN--9/11
      EL88-WA4AU---3/4  EL99-KE8KYP--5/5  EM10-AF5WW---8/11 EM12-K5SWA--20/29
      EM12-K5XL---11/11 EM12-KE7A---20/28 EM12-KF5QDQ-13/22 EM12-KG5ZDA-18/28
      EM31-KG5FNU--9/11 EM35-AE5NW--10/13 EM38-KV0S---12/18 EM42-AJ5S----5/7
      EM48-AD0MO--19/24 EM70-NI5F---18/27 EM74-KD4OTA--7/14 EM75-KV4XY---8/10
      EM75-WA4GLH--2/3  EN12-K0HW----4/7  EN23-KD9TSE--5/7  EN38-AC0JX--20/29
      EN52-KD9QZO-14/15 EN52-KF9KV--13/15 EN52-N9CIF---1/1  EN61-N8OWY--10/12
      JN58-DL2UD---3/5  JO20-ON4WS---8/12 JO22-PA1EL---2/2  JO31-DK1BL--12/17
      JO31-DK8JP--15/23 JO65-OZ7IT--19/28 QF56-VK2AAA--9/9

 11  15m  CM87-W6EXT---6/10 CM97-WB6JHI--8/9  CM98-K6MCS--13/15 CN87-KI7E----2/2
      DM04-WB6NGC--2/2  DM13-W1CK---11/12 DM33-N6RY---12/15 DM43-W7CRK---3/5
      DN41-W6MFJ---2/2  EM38-KV0S----1/1  EN11-KB0VYG--1/1

 2  10m  EM12-K5XL----1/1  QF22-VK3KCX--1/1

234  SWL *BK29-NH6V*-------13/21 *BL10-AI6VN*------21/31 *BP51-KL7L*-------18/26
      *CM87-KE6GG*------20/29 *CM87-KF6ZEO*-----21/31 *CM87-KFS*--------21/31
      *CM87-KFS/T*-------6/8  *CM87-NT6V*-------11/13 *CM88-K6PZB-------21/30
      *CM88-KJ6MKI------21/31 *CM88-KK6EEW*-----20/29 *CM88-KPH*--------21/31
      *CM88-WB7ABP*-----21/30 *CM88-WW6D--------19/26 *CM97-AE6RQ*------18/24
      *CM97-KH6L*--------1/5  *CM97-N6SKM*-------8/8  *CM98-KD6O---------2/11
      *CM98-KP4MD-------21/31 *CM98-WB6TOU*-----21/28 *CN82-AL7CR-------21/28
      *CN84-W7PUA*------19/24  CN85-KC7PBF-------8/9  CN85-W7OWO-------14/21
      *CN86-AA7NM*------21/31  CN87-AC7IJ-------10/11 *CN87-K1LH*-------14/17
      CN87-KB7AF--------2/2  *CN87-KD7HGL*-----13/21 *CN87-N1CL*-------21/29
      CN87-W7GBB--------1/3  *CN87-WF7U*-------19/29 *CN88-KJ6EI*------21/28
      *CN94-KK6PR*------21/31 *CN95-KE7IN*-------7/8  *DM07-DM07SWL*----16/22
      DM12-K6RRP-------14/20 *DM14-K6YQO*-------8/13 *DM33-N7FN*-------21/30
      *DM41-WA7SKT-------7/7  *DM42-AA7FV*-------1/4  *DM43-WB5DYG*-----18/27
      *DM61-K5AZZ*------21/31 *DM62-WA5DJJ*-----21/31 *DM63-SWLDM63*----16/22
      DM75-KE5ZBG-------2/4  *DN06-KL7NA*------16/23 *DN09-VA7TZ*------10/14
      *DN10-WO7I*-------21/27 *DN26-W0AY*-------18/26 *DN31-KA7OEI*-----21/31
      DN70-N6GN--------20/24 *DN70-W3LLA*------21/30 *DO30-VE6ARS*-----18/24
      *DO33-VE6JY*------21/31 *EL09-KG5RKP*------3/6  *EL29-N5FOG*------20/27
      *EL96-KM4BL-------17/23 *EL99-K3ZV*-------10/14 *EM00-K5TR--------14/23
      *EM12-KG5CER*------4/8  *EM12-WW5JS*------13/21 *EM22-N5CRD--------9/9
      EM26-N5UTV--------1/3  *EM27-K1QS*--------7/11  EM38-AC0G---------1/2
      *EM44-WD5EED*------2/2  *EM50-O3*---------11/16  EM50-W4WLO--------6/15
      *EM50-WLO*--------10/12 *EM64-KC5UMA*------9/12  EM64-W3PM--------20/20
      *EM65-K4WLO*------19/19  EM65-KF4NKF-------1/1  *EM65-N4AAA*------18/21
      *EM69-KD9HOE*-----10/14 *EM69-N9AWU*------21/31  EM72-AI4RY--------9/13
      *EM72-K4IQJ*------21/31 *EM72-K4JOP*------18/27 *EM72-W4HOD*------17/26
      EM73-K4COD-------10/14  EM74-KM4QXW------10/15  EM75-KE7GZ--------7/13
      EM79-N8DAW-------13/18 *EM83-KK4RHJ*------1/1  *EM85-KM4BLG*-----17/23
      *EM86-AI4FU*------15/23 *EM89-KD8TTE*-----17/18 *EM89-N8XMV--------6/12
      EN25-N0QBH-------16/23 *EN33-N0UR*--------9/14 *EN34-KF0IEV*-----14/20
      *EN34-N0NAS*------21/30 *EN50-K9SWX*------16/22 *EN50-KD9NYE*-----21/28
      *EN50-W1CLM*------20/30  EN51-KD9PAH------16/25  EN52-K9DZT-------20/29
      EN52-KB9AMG-------2/4  *EN52-KB9ZYX*------1/1  *EN53-K9REO*------17/21
      *EN53-KC9SDK*-----19/19 *EN53-KD0KYA*-----13/18 *EN53-KD9KHZ*-----15/22
      *EN62-AA6DY-------12/15 *EN66-K8EU*--------1/1  *EN72-KC8AAC*------1/2
      *EN72-KE8UCE-------3/9  EN72-N8AYY--------4/5  *EN74-KX4AZ*------16/19
      *EN81-WB0KWJ*------3/6  *EN90-WA3TTS*-----21/30 *EN91-N8OBJ*------20/28
      *FJ08-HP1COO*-----21/31 *FM05-N4TTN*------21/31 *FM06-WD4ELG*-----21/31
      *FM08-W4KEL*------19/28 *FM15-WU2V*--------8/10 *FM16-K4VBX--------2/4
      *FM16-WB8SCG------10/16 *FM18-K1HTV*------21/30 *FM18-KA3BWP*-----17/26
      *FM18-KB3VLL------10/16 *FM18-KX4O*-------21/31 *FM18-N4TVC*------21/31
      FM19-N3LSB-------17/25 *FM19-W3BX*-------17/26 *FM19-WS3W*-------21/27
      *FN02-KD2YGN*-----15/22 *FN12-KD2OM*------21/31 *FN13-K2ZN*-------21/24
      *FN13-KD2CLR*-----19/26 *FN13-WA2ZKD*-----21/31 *FN20-WB6YAZ*-----21/30
      *FN20-WZ7I*-------21/31 *FN21-K3FEF*------21/31 *FN22-KC2STA1*----17/22
      *FN22-KC2STA4*----18/26 *FN22-KD2LZI*-----19/27  FN22-N2NOM--------9/13
      *FN25-VE3GTC*-----21/31 *FN30-K2NYR--------1/1  *FN30-KC2LSB*-----17/27
      *FN30-WA2TP*------21/31 *FN31-NY8I*--------1/1  *FN32-K2KGJ*------20/21
      *FN33-K1VL*-------19/27 *FN42-56IGJF*-----13/18  FN42-AC1BC-------16/24
      *FN42-AC1IM*------21/30 *FN42-KM3T*-------21/31 *FN43-AB1KW*------21/30
      *FN46-SWLAM*------15/20 *FN84-VE1INN------20/28 *GG76-PY1EME*-----16/22
      *IL05-DP0POL-------1/1  *IL38-DF4UE-------21/29 *IL38-EA8BFK*-----21/31
      *IN93-F1EHM--------1/1  *IN99-W6ELA*------13/20 *IO70-G8NXD*------19/29
      *IO70-M3MSM*------15/23 *IO81-G0KTN-------20/30 *IO82-2E0ILY------19/25
      *IO90-G3ZIL*------19/28  IO90-G4ZFQ-------20/28 *IO90-G7ELK*------15/23
      *IO91-G4HZX*------15/22 *IO92-G7PMO*-------3/7  IO93-M0VII--------4/7
      *JN37-F5AHD*-------8/11 *JN37-HB9DSE*-----15/21 *JN39-LX1DQ*------21/31
      JN39-LX1GG--------7/12 *JN45-LEOIT*------17/25 *JN46-HB9ODK*-----17/26
      *JN46-HB9TMC------20/30  JN47-DF1GU--------5/5  *JN47-DL60LINDAU*-18/26
      *JN47-HB9TTU*-----15/22 *JN47-OE9GHV*-----21/31 *JN47-OE9HLH*-----21/31
      *JN48-DD5XX-------12/18 *JN48-DF4UE*-------2/9  *JN48-DJ6DK*------14/21
      JN48-DL1GCD------13/22 *JN48-DQ2C*-------13/18 *JN48-TNS1*-------17/25
      *JN49-DK0ABT*-----15/20 *JN58-DC1RDB------19/26 *JN58-DK8FT-------19/29
      JN58-DL2JA--------3/5  *JN58-DQ2C*--------1/3  *JN59-DJ9PC*------17/24
      JN59-DK8NA--------2/3  *JN61-I0UVN*------19/29 *JN63-IW2NKE*-----20/29
      JN63-IZ6QQT------18/26 *JN69-DL4RU*------20/27 *JN87-OE3XOE*-----21/31
      *JN97-HA4BM*-------1/8  *JO00-G1VGK--------7/9  *JO01-2E0PYB*-----20/30
      *JO01-GB0SNB*-----18/28 *JO10-ON5KQ*------20/30 *JO20-ON3URE*-----13/19
      *JO20-ON5PVD*-----13/20 *JO21-SWL-JO21GO*--1/2  *JO22-PE1OSQ*------1/6
      JO31-DC5AL-------17/25 *JO31-DF1DR*------18/27 *JO31-DF9DX*------11/19
      *JO31-DL2ZZ*------15/23 *JO31-DL6OW*------12/16 *JO31-PH4RTM*-----19/29
      *JO32-PA0EHG*-----19/26 *JO32-PI4THT*-----17/26 *JO33-DF8FH*------17/23
      *JO33-PA0SLT------18/26 *JO33-PD0OHW------18/27  JO40-DL3EL-------13/20
      JO40-DL4ZBE-------4/9  *JO41-DG5DH*------15/20 *JO41-DH2RAL*-----18/25
      *JO43-DL0HT*------19/28 *JO53-DF3LZ-------12/20 *JO60-OK1HRA*-----19/28
      OF78-VK6BMT-------1/1  *PF94-VK5MR*------15/19 *QF22-VK3KHZ*------1/3
      *QF44-VK2COW------17/24 *QG62-VK4CT*------19/26 *RE68-ZL2005SWL*--19/27


2022-05-22 AC3V-FN10 (78)

 4  80m  EN60-WA0JTL--8/8  FN13-N2HQI--22/24 FN43-N1IIC---2/4  FN53-AC1LL--12/13

 23  40m  DM04-W6LVP--12/13 DN70-N6GN----2/7  EM38-KV0S---12/17 EM72-W4RYW---4/5
      EN52-KB9MVW--1/2  EN52-KD9QZO-22/27 EN52-KF9KV--14/15 EN61-KB8VME--4/6
      EN72-N8AYY---8/10 EN91-W8AC---16/24 FM18-KB3EDF-21/27 FM19-KF4HCW-15/21
      FN00-W3HRS---8/14 FN11-AC3V---18/24 FN13-N2HQI--22/29 FN30-KD2AVU-10/14
      FN42-N8VIM---6/13 FN42-WA1RAJ-17/24 FN42-WB1BQE--9/11 FN44-AJ8S---20/26
      FN44-N1PCE---4/10 FN53-AC1LL--13/17 JN48-DK2DB--15/18

 37  20m  CM87-W6EXT--13/21 CM97-AG6NS---8/11 CM98-K6MCS--18/20 CN84-KD7QL---1/3
      CN85-K7FET---9/12 CN87-KB7AF---1/1  CN89-VE7WEX--9/10 DM14-KQ6UP---8/8
      DM34-K7GXB--21/28 DM41-AE7YQ--16/22 DM43-N5AQM--16/21 DM79-WD0E---11/13
      DN41-W6MFJ--11/13 DN70-W0AEZ---1/1  EL87-W5SZK---1/7  EL95-KK4BRP--1/1
      EM12-K5SWA--21/29 EM12-KE7A---21/28 EM12-KF5QDQ-14/22 EM12-KG5UWB--3/5
      EM12-KG5ZDA-19/28 EM26-N5UTV---1/4  EM28-N0YJ----1/1  EM65-KF4NKF--2/2
      EM70-NI5F---19/27 EM73-N8HK----1/1  EM74-KD4OTA--8/14 EM75-KV4XY---9/10
      EN12-K0HW----5/7  EN38-AC0JX--21/29 EN52-KD9QZO-15/15 EN52-KF9KV--14/15
      EN61-K9YWO---1/2  JO20-ON4WS---9/12 JO31-DK1BL--13/17 JO31-DK8JP--16/23
      JO65-OZ7IT--20/28

 12  15m  CM87-W6EXT---7/10 CM97-AG6NS---7/7  CM97-WB6JHI--9/9  CM98-K6MCS--14/15
      CN88-VE7IRR--1/1  DM13-W1CK---12/12 DM33-N6RY---13/15 DM43-W7CRK---4/5
      EM65-KF4NKF--1/1  EM84-AC6IW---1/1  JN45-IU1DZZ--3/3  JO40-DL3EL---2/2

 2  10m  EM73-K4COD---1/1  EM75-WA4GLH--1/1

211  SWL *BK29-NH6V*-------14/21 *BL10-AI6VN*------22/31 *BP51-KL7L*-------19/26
      *CM87-KE6GG*------21/29 *CM87-KF6ZEO*-----22/31 *CM87-KFS*--------22/31
      *CM87-KFS/T*-------7/8  *CM87-NT6V*-------12/13 *CM88-K6PZB-------22/30
      *CM88-KJ6MKI------22/31 *CM88-KK6EEW*-----21/29 *CM88-KPH*--------22/31
      *CM88-WB7ABP*-----22/30 *CM88-WW6D--------20/26 *CM97-AE6RQ*------19/24
      *CM97-KC6MGJ*------5/6  *CM97-KH6L*--------2/5  *CM98-KD6O---------3/11
      *CM98-KP4MD-------22/31 *CM98-WB6TOU*-----22/28 *CN82-AL7CR-------22/28
      *CN82-N6DRC*------13/18  CN84-N7CMP--------1/1  *CN84-W7PUA*------20/24
      CN85-KF7PRQ-------8/10  CN85-W7OWO-------15/21 *CN86-AA7NM*------22/31
      CN87-AC7IJ-------11/11 *CN87-K1LH*-------15/17 *CN87-KD7HGL*-----14/21
      CN87-KI7E---------6/8  *CN87-N1CL*-------22/29  CN87-W7GBB--------2/3
      *CN87-WF7U*-------20/29 *CN88-KJ6EI*------22/28 *CN94-KK6PR*------22/31
      *CN98-KB7SVP*------4/7  DM12-K6RRP-------15/20 *DM13-W6CP*-------12/15
      *DM14-K6YQO*-------9/13 *DM22-YUMAAZ*------4/7  *DM33-N7FN*-------22/30
      *DM42-AA7FV*-------2/4  *DM43-WB5DYG*-----19/27 *DM61-K5AZZ*------22/31
      *DM62-WA5DJJ*-----22/31 *DM63-SWLDM63*----17/22 *DN06-KL7NA*------17/23
      *DN31-KA7OEI*-----22/31 *DN40-KC7TCH*-----15/16 *DN40-KI7BEQ*------3/6
      *DN70-W3LLA*------22/30  DO23-VE6EGN-------5/10 *DO32-VE6KP--------8/9
      *DO33-VE6JY*------22/31 *EL29-N5FOG*------21/27 *EL96-KM4BL-------18/23
      *EL96-WB4CPJ*-----12/17 *EL97-KN1R---------1/4  *EL99-K3ZV*-------11/14
      *EM00-K5TR--------15/23  EM10-N5JO---------2/2  EM12-K5XL---------2/5
      *EM12-KG5CER*------5/8  EM32-N9PVW--------1/1  *EM50-O3*---------12/16
      EM50-W4WLO--------7/15 *EM69-KD9HOE*-----11/14 *EM69-N9AWU*------22/31
      EM72-AI4RY-------10/13 *EM72-K4IQJ*------22/31 *EM72-K4JOP*------19/27
      *EM72-W4HOD*------18/26  EM74-KM4QXW------11/15 *EM74-WV5L*--------3/3
      EM75-KE7GZ--------8/13 *EM83-KF4KRF-------1/1  *EM84-N3PK*-------10/15
      *EM85-KM4BLG*-----18/23 *EM85-WA2N*-------10/14 *EM89-N8XMV--------7/12
      EM95-K4EGP--------1/2  EN25-N0QBH-------17/23 *EN33-N0UR*-------10/14
      *EN34-KF0IEV*-----15/20 *EN34-N0KGK*-------1/1  *EN34-N0NAS*------22/30
      *EN34-W0ASW*------18/25 *EN50-KD9NYE*-----22/28 *EN50-W1CLM*------21/30
      EN51-KD9PAH------17/25 *EN52-AC9RZ*------19/26  EN52-K9DZT-------21/29
      *EN53-K9REO*------18/21 *EN53-KD0KYA*-----14/18 *EN53-KD9KHZ*-----16/22
      EN58-VA3ROM-------3/8  EN71-K9JJM--------5/7  *EN72-KE8UCE-------4/9
      *EN90-WA3TTS*-----22/30 *FJ08-HP1COO*-----22/31 *FM05-K4ZAD*-------5/6
      *FM05-K5MO*--------2/3  FM05-KA9QJT-------1/1  *FM05-KF4EAG*------5/6
      *FM05-N4TTN*------22/31 *FM06-WD4ELG*-----22/31 *FM08-W4KEL*------20/28
      *FM15-WU2V*--------9/10 *FM16-K4VBX--------3/4  *FM16-WB8SCG------11/16
      *FM18-K0DEV--------5/5  *FM18-K1HTV*------22/30 *FM18-KA3BWP*-----18/26
      *FM18-KB3VLL------11/16 *FM18-KX4O*-------22/31 *FM18-N4TVC*------22/31
      FM19-N3LSB-------18/25 *FM19-W3BX*-------18/26 *FM19-WS3W*-------22/27
      *FN02-KD2SVB-------2/3  *FN12-KD2OM*------22/31 *FN13-K2ZN*-------22/24
      *FN13-WA2ZKD*-----22/31 *FN20-KB3WFQ*-----17/25  FN20-W2GNN--------4/8
      *FN20-WB6YAZ*-----22/30 *FN20-WZ7I*-------22/31 *FN21-K3FEF*------22/31
      *FN22-KC2STA1*----18/22 *FN22-KC2STA4*----19/26 *FN22-KD2LZI*-----20/27
      FN22-N2NOM-------10/13 *FN25-VE3GTC*-----22/31 *FN30-KC2LSB*-----18/27
      *FN30-WA2TP*------22/31 *FN32-K2KGJ*------21/21 *FN33-K1VL*-------20/27
      *FN42-56IGJF*-----14/18 *FN42-KM3T*-------22/31 *FN42-W1TEJ*------16/25
      *FN43-AA1AH*-------2/6  *FN43-AB1KW*------22/30 *FN84-VE1INN------21/28
      IL18-EA8DBU------12/14 *IL38-DF4UE-------22/29 *IL38-EA8BFK*-----22/31
      *IN99-W6ELA*------14/20 *IO70-G8NXD*------20/29 *IO81-G0KTN-------21/30
      IO81-G3XBI--------8/10  IO81-G4GVZ--------2/2  *IO82-G3PWJ*------11/14
      *IO90-G3ZIL*------20/28  IO90-G4ZFQ-------21/28 *IO90-G7ELK*------16/23
      *IO91-G3VPW*------16/22 *IO91-G4HZX*------16/22 *JN35-IR1WRTC*-----1/2
      *JN36-HB9HIT*-----14/22 *JN39-LX1DQ*------22/31  JN39-LX1GG--------8/12
      JN45-IW2DMO-------2/7  *JN46-HB9ODK*-----18/26 *JN46-HB9TMC------21/30
      *JN47-DL60LINDAU*-19/26 *JN47-HB9TTU*-----16/22 *JN47-HB9VQQ*-----16/23
      *JN47-OE9GHV*-----22/31 *JN47-OE9HLH*-----22/31 *JN48-DF4UE*-------3/9
      *JN48-DJ6DK*------15/21  JN48-DL1GCD------14/22 *JN49-DK0ABT*-----16/20
      *JN58-DC1RDB------20/26 *JN58-DK8FT-------20/29 *JN59-DJ9PC*------18/24
      JN59-DK8NA--------3/3  JN59-DL4TOM-------4/7  *JN61-I0UVN*------20/29
      *JN63-IW2NKE*-----21/29  JN63-IZ6QQT------19/26 *JN69-DL4RU*------21/27
      *JN87-OE3XOE*-----22/31 *JN97-HA4BM*-------2/8  *JO00-G1VGK--------8/9
      *JO01-2E0PYB*-----21/30 *JO01-GB0SNB*-----19/28 *JO02-G8LZI*-------9/13
      *JO10-ON5KQ*------21/30  JO31-DC5AL-------18/25 *JO31-DF9DX*------12/19
      *JO31-DL2ZZ*------16/23 *JO31-PH4RTM*-----20/29 *JO32-PA0EHG*-----20/26
      *JO33-DF8FH*------18/23 *JO33-PA0SLT------19/26 *JO33-PD0OHW------19/27
      JO38-LA1ZM-------10/15 *JO43-DL0HT*------20/28 *JO53-DF3LZ-------13/20
      *JO60-OK1HRA*-----20/28  JO65-OZ2JBR-------3/4  *JO67-SA6BWX-------4/4
      *PF94-VK5MR*------16/19 *QF22-VK3TPM-------9/10 *QF44-VK2COW------18/24
      *QG62-VK4CT*------20/26 *QG62-VK4YA*------10/13 *RE68-ZL2005SWL*--20/27
      *RF72-ZL1NJR-------2/4


2022-05-23 AC3V-FN10 (97)

 5  80m  EN82-W8JRN---1/1  FN13-N2HQI--23/24 FN22-N2NOM---9/9  FN43-N1IIC---3/4
      FN53-AC1LL--13/13

 24  40m  DN70-N6GN----3/7  EM12-KG5ZDA-15/15 EM38-KV0S---13/17 EM63-WA8DSP--1/2
      EM70-NI5F---17/21 EM73-K4EH---20/23 EM75-KV4XY--15/20 EN52-KB9MVW--2/2
      EN52-KD9QZO-23/27 EN60-K9ANF---5/5  EN61-KB8VME--5/6  EN62-K0JD---17/21
      EN72-N8AYY---9/10 EN91-W8AC---17/24 FM18-KB3EDF-22/27 FM19-KF4HCW-16/21
      FN00-W3HRS---9/14 FN03-VA3RQX--1/1  FN13-N2HQI--23/29 FN20-W2GNN--19/23
      FN42-N8VIM---7/13 FN42-WA1RAJ-18/24 FN44-N1PCE---5/10 FN53-AC1LL--14/17

 61  20m  CM87-K6VVK---1/1  CM87-W6EXT--14/21 CM88-N6XN----1/2  CM97-AG6NS---9/11
      CM98-K6MCS--19/20 CM98-KI6WXS--1/1  CN84-KD7QL---2/3  CN85-K7FET--10/12
      CN87-AC7IJ--10/16 CN87-KI7E----1/1  CN87-W7GBB---2/3  CN89-VE7WEX-10/10
      DM12-KN6EWL--1/1  DM13-W1CK---11/15 DM33-N6RY---20/24 DM34-K7GXB--22/28
      DM41-AE7YQ--17/22 DM42-WB0OEW--4/8  DM43-N5AQM--17/21 DM75-KE5ZBG--6/10
      DN06-K7FTQ---1/1  DN41-W6MFJ--12/13 DO20-VA6BRM--1/1  DO23-VE6EGN-10/11
      EL87-W5SZK---2/7  EL88-WA4AU---4/4  EM00-KI5HBO-11/18 EM12-K5SWA--22/29
      EM12-KE7A---22/28 EM12-KF5QDQ-15/22 EM12-KG5UWB--4/5  EM12-KG5ZDA-20/28
      EM19-N0KSU---5/6  EM26-N5UTV---2/4  EM31-KD5DFL--1/1  EM35-KF5GCF--3/3
      EM38-AC0G----4/10 EM38-KV0S---13/18 EM42-AJ5S----6/7  EM48-AD0MO--20/24
      EM70-NI5F---20/27 EM73-KB1MVX-12/15 EM74-KD4OTA--9/14 EM75-KV4XY--10/10
      EM93-KM4RK---4/6  EN12-K0HW----6/7  EN25-N0QBH---1/1  EN31-K0IZI---1/1
      EN34-KB0TNG--1/4  EN38-AC0JX--22/29 EN52-KB9MVW--1/1  EN52-KF9KV--15/15
      EN58-VA3ROM--7/9  EN61-K9YWO---2/2  IO81-G4PCI---8/8  IO82-M0UNI---3/3
      IO83-G0IDE---4/8  JO01-G3SPJ---2/5  JO31-DK8JP--17/23 JO65-OZ7IT--21/28
      QF22-VK3QD---1/1

 6  15m  CM87-W6EXT---8/10 CM98-K6MCS--15/15 CN87-AC7WA---1/1  CN87-W7GBB---1/1
      IO81-G4GVZ---3/5  JN63-IZ6QQT--2/3

 1  10m  EL87-W5SZK---1/1

251  SWL *BK29-NH6V*-------15/21 *BL10-AI6VN*------23/31 *BP51-KL7L*-------20/26
      *CM87-KE6GG*------22/29 *CM87-KF6ZEO*-----23/31 *CM87-KFS*--------23/31
      *CM87-KFS/T*-------8/8  *CM87-NT6V*-------13/13 *CM88-K6PZB-------23/30
      *CM88-KJ6MKI------23/31 *CM88-KK6EEW*-----22/29 *CM88-KPH*--------23/31
      *CM88-WB7ABP*-----23/30 *CM88-WW6D--------21/26 *CM97-AE6RQ*------20/24
      *CM97-KH6L*--------3/5  *CM98-KD6O---------4/11 *CM98-KP4MD-------23/31
      *CM98-WB6TOU*-----23/28 *CN82-AL7CR-------23/28 *CN82-N6DRC*------14/18
      *CN84-W7PUA*------21/24  CN85-W7OWO-------16/21 *CN86-AA7NM*------23/31
      *CN87-KD7HGL*-----15/21 *CN87-N1CL*-------23/29 *CN87-N7TUG*-------8/9
      *CN87-WF7U*-------21/29 *CN88-KJ6EI*------23/28  CN88-VE7IRR-------1/1
      *CN94-KK6PR*------23/31 *CN98-KB7SVP*------5/7  *DM13-W6CP*-------13/15
      *DM14-K6YQO*------10/13  DM14-KQ6UP--------3/3  *DM42-AA7FV*-------3/4
      *DM43-WB5DYG*-----20/27 *DM61-K5AZZ*------23/31 *DM62-WA5DJJ*-----23/31
      *DM63-SWLDM63*----18/22 *DM67-KM5SW*-------1/1  *DM79-KF6YU--------1/1
      *DN17-K7BIZ*------14/21 *DN26-W0AY*-------19/26 *DN31-KA7OEI*-----23/31
      *DN40-KC7TCH*-----16/16 *DN40-KI7BEQ*------4/6  *DN70-W3LLA*------23/30
      *DO33-VE6JY*------23/31 *EL09-KG5RKP*------4/6  *EL29-W5HRH*-------3/3
      EL89-W3HH---------2/2  *EL96-KM4BL-------19/23 *EL96-N4KVL*-------1/1
      *EL97-KN1R---------2/4  EL98-KD8TUO-------3/5  *EL98-W4BCX--------3/5
      *EL99-K3ZV*-------12/14 *EM00-K5TR--------16/23  EM10-K5PK---------2/2
      EM12-K5XL---------3/5  *EM12-KG5CER*------6/8  *EM12-WW5JS*------14/21
      *EM20-K5SCH*-------1/2  *EM20-N5EKO--------2/3  *EM27-K1QS*--------8/11
      *EM30-KG5TED-------1/8  *EM37-KZ0HAL*------7/13 *EM50-O3*---------13/16
      EM50-W4WLO--------8/15 *EM50-WLO*--------11/12 *EM65-N4AAA*------19/21
      *EM69-N9AWU*------23/31  EM72-AI4RY-------11/13 *EM72-K4IQJ*------23/31
      *EM72-K4JOP*------20/27 *EM72-W4HOD*------19/26  EM73-K4COD-------11/14
      EM74-KM4QXW------12/15  EM75-KE7GZ--------9/13  EM75-WA4GLH-------6/7
      EM78-KU4A--------12/13 *EM79-AC8ZU*-------1/1  *EM85-KM4BLG*-----19/23
      *EM89-N8XMV--------8/12 *EN21-N0GIK*------10/12 *EN33-N0UR*-------11/14
      *EN34-KF0IEV*-----16/20 *EN34-N0NAS*------23/30 *EN34-W0ASW*------19/25
      *EN50-KD9NYE*-----23/28 *EN50-W1CLM*------22/30  EN51-KD9PAH------18/25
      *EN52-AC9RZ*------20/26  EN52-K9DZT-------22/29 *EN53-K9REO*------19/21
      *EN53-KD0KYA*-----15/18 *EN53-KD9KHZ*-----17/22 *EN72-KC8AAC*------2/2
      *EN72-KE8UCE-------5/9  *EN90-WA3TTS*-----23/30 *FJ08-HP1COO*-----23/31
      *FM05-N4TTN*------23/31 *FM06-WD4ELG*-----23/31 *FM08-W4KEL*------21/28
      *FM16-K4VBX--------4/4  *FM16-WB8SCG------12/16 *FM18-K1HTV*------23/30
      *FM18-KA3BWP*-----19/26 *FM18-KB3VLL------12/16 *FM18-KX4O*-------23/31
      *FM18-N4TVC*------23/31  FM19-KB3EOF-------5/7  FM19-N3LSB-------19/25
      *FM19-W3BX*-------19/26  FM19-W3TAC--------1/2  *FM19-WS3W*-------23/27
      *FN02-KD2SVB-------3/3  *FN03-SWL-FN03HS*-16/23 *FN12-KD2OM*------23/31
      *FN13-K2ZN*-------23/24 *FN13-WA2ZKD*-----23/31 *FN20-KB3WFQ*-----18/25
      *FN20-W2CE---------1/1  FN20-WA3IAC-------3/4  *FN20-WB6YAZ*-----23/30
      *FN20-WZ7I*-------23/31 *FN21-K3FEF*------23/31 *FN22-KC2STA4*----20/26
      *FN22-N2NRV*-------1/1  *FN25-VE3GTC*-----23/31 *FN30-KC2LSB*-----19/27
      *FN30-WA2TP*------23/31 *FN33-K1VL*-------21/27 *FN42-56IGJF*-----15/18
      *FN42-AC1IM*------22/30 *FN42-KM3T*-------23/31 *FN42-W1TEJ*------17/25
      *FN43-AA1AH*-------3/6  *FN43-AB1KW*------23/30  FN44-AJ8S---------2/3
      *FN84-VE1INN------22/28 *GG56-PY2GN*-------9/12 *GK03-8P6RX--------1/4
      *HP93-TF1A*--------2/2  *IL38-EA8BFK*-----23/31 *IM58-CT1EDG*-----15/19
      *IO63-SWLEI1763*---9/12  IO65-EI7HZB------16/21 *IO70-G8NXD*------21/29
      *IO70-M3MSM*------16/23 *IO72-MW7SIF*-----15/20  IO77-GM0UDL-------9/14
      *IO81-G0KTN-------22/30 *IO82-2E0ILY------20/25 *IO83-G4SDL--------7/13
      *IO83-M0LYN*-------9/10 *IO87-2M0HZD-------8/10  IO87-GM5JET-------2/3
      *IO90-G3ZIL*------21/28  IO90-G4ZFQ-------22/28 *IO90-G7ELK*------17/23
      *IO91-G0WZM*------12/17 *IO91-G3VPW*------17/22 *IO91-G4CAO--------3/6
      *IO91-G4HZX*------17/22  IO91-M7AZV--------8/8  *IO92-G4SDG--------1/1
      *IO92-G4ZKK*------11/16  IO92-G6UOH--------2/2  IO93-M0VII--------5/7
      *JN18-F1EYG*------17/22 *JN35-IR1WRTC*-----2/2  *JN36-HB9HIT*-----15/22
      *JN37-F5AHD*-------9/11 *JN37-HB9DSE*-----16/21 *JN39-LX1DQ*------23/31
      *JN45-IK0XFA*-----13/20  JN45-IU1DZZ-------1/2  *JN45-LEOIT*------18/25
      *JN46-HB9ODK*-----19/26 *JN46-HB9TMC------22/30 *JN47-DL60LINDAU*-20/26
      *JN47-HB9VQQ*-----17/23 *JN47-OE9GHV*-----23/31 *JN47-OE9HLH*-----23/31
      *JN48-DD5XX-------13/18 *JN48-DF4UE*-------4/9  JN48-DL1GCD------15/22
      JN48-DL5SFB-------4/7  *JN48-TNS1*-------18/25  JN49-DL8FCL-------5/9
      *JN55-IZ3EAW*-----12/17 *JN58-DC1RDB------21/26 *JN58-DK1CG*-------4/9
      *JN58-DK8FT-------21/29 *JN58-SWLJN58TC*---4/8  *JN59-DG2NPE*-----16/22
      *JN59-DJ9PC*------19/24 *JN61-I0UVN*------21/29 *JN63-IW2NKE*-----22/29
      *JN65-IV3DXW*------3/7  *JN65-IW3HBX-------8/15  JN72-IK6ZEW-------5/8
      *JN77-OE6PWD-------6/10 *JN87-OE3XOE*-----23/31 *JN97-HA4BM*-------3/8
      *JO00-G1VGK--------9/9  *JO01-2E0PYB*-----22/30 *JO01-GB0SNB*-----20/28
      *JO02-G8LZI*------10/13 *JO10-ON5KQ*------22/30  JO11-PA0RDT------10/15
      *JO20-ON3URE*-----14/19  JO20-ON4WS--------6/10 *JO20-ON5PVD*-----14/20
      *JO21-PA0FBR-------1/1  *JO21-PA1JMS*-----10/16 *JO21-PD1V*--------2/5
      *JO21-SWL-JO21GO*--2/2  *JO22-PE1OSQ*------2/6  JO31-DC5AL-------19/25
      *JO31-DF1DR*------19/27 *JO31-DF9DX*------13/19 *JO31-DL2ZZ*------17/23
      *JO31-DL6OW*------13/16 *JO31-PH4RTM*-----21/29 *JO32-PA0EHG*-----21/26
      *JO32-PI4THT*-----18/26 *JO33-DF8FH*------19/23 *JO33-DL6OW*------14/17
      *JO33-PA0SLT------20/26 *JO33-PD0OHW------20/27  JO38-LA1ZM-------11/15
      JO40-DL3EL-------14/20  JO40-DL4ZBE-------5/9  *JO41-DG5DH*------16/20
      *JO41-DH2RAL*-----19/25 *JO43-DL0HT*------21/28 *JO52-DL1QC*-------8/13
      *JO53-DF3LZ-------14/20 *JO60-OK1HRA*-----21/28 *JO68-SA6BSS*-----16/20
      *KM15-SV9KI*------13/19 *KM56-G8SCU--------8/13 *QF22-VK3TPM------10/10
      *QF44-VK2COW------19/24 *QF54-VK2AMA*------3/5  *QG62-VK4CT*------21/26
      *QG62-VK4YA*------11/13 *RE68-ZL2005SWL*--21/27


2022-05-24 AC3V-FN10 (59)

 4  80m  FM19-KB3EOF-12/12 FN13-N2HQI--24/24 FN42-WA1RAJ-15/15 FN43-N1IIC---4/4

 14  40m  EM74-KM4QXW--1/2  EN52-KD9QZO-24/27 EN91-W8AC---18/24 FM18-KB3EDF-23/27
      FM19-KF4HCW-17/21 FN00-W3HRS--10/14 FN11-AC3V---19/24 FN13-N2HQI--24/29
      FN20-WA2QZP--5/8  FN20-WA3IAC-14/18 FN42-N8VIM---8/13 FN42-WA1RAJ-19/24
      FN44-AJ8S---21/26 KG01-ZS3D----5/7

 41  20m  CM87-W6EXT--15/21 CM88-N6XN----2/2  CM97-AG6NS--10/11 CN84-KD7QL---3/3
      CN85-K7FET--11/12 CN87-AC7IJ--11/16 CN87-W7GBB---3/3  DM13-W1CK---12/15
      DM26-K6IA----3/4  DM33-N6RY---21/24 DM34-K7GXB--23/28 DM42-WB0OEW--5/8
      DM75-KE5ZBG--7/10 DO23-VE6EGN-11/11 DO33-VE6XP---1/1  EL87-W5SZK---3/7
      EM00-KI5HBO-12/18 EM10-K5KSW---6/8  EM12-KF5QDQ-16/22 EM12-KG5ZDA-21/28
      EM26-N5UTV---3/4  EM38-AC0G----5/10 EM38-KV0S---14/18 EM48-AD0MO--21/24
      EM70-NI5F---21/27 EN12-K0HW----7/7  EN23-KD9TSE--6/7  EN34-KB0TNG--2/4
      EN38-AC0JX--23/29 GH64-PT2FHC--6/11 IO83-G0FCA---7/10 IO83-G0IDE---5/8
      IO83-G0LUJ---5/7  IO91-M7AZV---3/6  IO93-G8ORM--14/16 JO01-G3SPJ---3/5
      JO01-G8AXA---5/8  JO31-DK8JP--18/23 JO65-OZ1IDG--5/8  JO65-OZ2JBR--9/11
      JO65-OZ7IT--22/28

176  SWL *BL10-AI6VN*------24/31 *BP51-KL7L*-------21/26 *CM87-KF6ZEO*-----24/31
      *CM87-KFS*--------24/31 *CM88-K6PZB-------24/30 *CM88-KJ6MKI------24/31
      *CM88-KK6EEW*-----23/29 *CM88-KPH*--------24/31 *CM98-KD6O---------5/11
      *CM98-KP4MD-------24/31 *CM98-WB6TOU*-----24/28  CN85-W7OWO-------17/21
      *CN86-AA7NM*------24/31 *CN87-KD7HGL*-----16/21 *CN87-N1CL*-------24/29
      *CN87-WF7U*-------22/29 *CN94-KK6PR*------24/31 *DM07-DM07SWL*----17/22
      *DM13-W6CP*-------14/15 *DM33-N7FN*-------23/30 *DM42-AA7FV*-------4/4
      *DM61-K5AZZ*------24/31 *DM62-WA5DJJ*-----24/31 *DN06-K7UEB*-------1/3
      *DN17-K7BIZ*------15/21 *DN26-W0AY*-------20/26 *DN31-KA7OEI*-----24/31
      DN70-N6GN--------21/24 *DO32-VE6KP--------9/9  *DO33-VE6JY*------24/31
      *EL29-N5FOG*------22/27 *EL96-KM4BL-------20/23  EL98-KD8TUO-------4/5
      *EM00-K5TR--------17/23 *EM12-KG5CER*------7/8  *EM12-WW5JS*------15/21
      *EM20-K5SCH*-------2/2  *EM27-K1QS*--------9/11 *EM37-KZ0HAL*------8/13
      EM50-W4WLO--------9/15 *EM64-KC5UMA*-----10/12 *EM66-KR4VJ*------13/20
      *EM69-N9AWU*------24/31  EM72-AI4RY-------12/13 *EM72-K4IQJ*------24/31
      *EM72-K4JOP*------21/27 *EM72-W4HOD*------20/26  EM73-K4COD-------12/14
      EM75-KE7GZ-------10/13  EM79-N8DAW-------14/18 *EM83-KX4AZ-------15/16
      *EM85-KM4BLG*-----20/23 *EM86-AI4FU*------16/23 *EM89-N8XMV--------9/12
      EN25-N0QBH-------18/23 *EN34-N0NAS*------24/30 *EN34-W0ASW*------20/25
      *EN50-W1CLM*------23/30  EN51-KD9PAH------19/25 *EN52-AC9RZ*------21/26
      EN52-K9DZT-------23/29 *EN53-KD0KYA*-----16/18 *EN53-N9UW*--------3/6
      EN58-VA3ROM-------4/8  *EN72-KB8VUC*-----12/19 *EN72-KE8UCE-------6/9
      *EN73-KDTDC*-------1/2  *EN90-WA3TTS*-----24/30 *EN91-N8OBJ*------21/28
      *FJ08-HP1COO*-----24/31 *FM05-N4JJS*------14/21 *FM05-N4TTN*------24/31
      *FM06-WD4ELG*-----24/31 *FM08-W4KEL*------22/28  FM17-WD4IMI------12/15
      *FM18-KA3BWP*-----20/26 *FM18-KB3VLL------13/16 *FM18-KX4O*-------24/31
      *FM18-N4TVC*------24/31  FM19-N3LSB-------20/25 *FM19-W3BX*-------20/26
      *FM19-WA2EUJ*-----18/24 *FM19-WS3W*-------24/27  FN00-KB3CUF-------1/6
      *FN02-KD2YGN*-----16/22 *FN03-SWL-FN03HS*-17/23 *FN12-KD2OM*------24/31
      *FN13-K2ZN*-------24/24 *FN13-KD2CLR*-----20/26 *FN13-WA2ZKD*-----24/31
      *FN20-KB3WFQ*-----19/25  FN20-W2GNN--------5/8  *FN20-WB6YAZ*-----24/30
      *FN20-WZ7I*-------24/31 *FN21-K3FEF*------24/31 *FN22-KC2STA1*----19/22
      *FN22-KC2STA4*----21/26 *FN22-KD2LZI*-----21/27  FN22-N2NOM-------11/13
      *FN25-VE3GTC*-----24/31 *FN30-KC2LSB*-----20/27  FN30-KD2AVU-------5/6
      *FN30-WA2TP*------24/31 *FN33-K1VL*-------22/27 *FN42-56IGJF*-----16/18
      FN42-AC1BC-------17/24 *FN42-AC1IM*------23/30 *FN42-KM3T*-------24/31
      *FN42-W1TEJ*------18/25 *FN43-AB1KW*------24/30 *FN84-VE1INN------23/28
      *IL38-EA8BFK*-----24/31 *IN99-W6ELA*------15/20 *IO70-G8NXD*------22/29
      *IO70-M3MSM*------17/23  IO77-GM0UDL------10/14  IO80-G7RMG--------1/1
      *IO81-G0KTN-------23/30 *IO83-G4SDL--------8/13  IO87-GM5JET-------3/3
      *IO90-G3ZIL*------22/28  IO90-G4ZFQ-------23/28 *IO90-G7ELK*------18/23
      *IO92-G4ZKK*------12/16 *IO94-G4MEM*-------8/10 *IO94-G6MC*-------13/16
      *JN37-F5AHD*------10/11 *JN39-LX1DQ*------24/31 *JN45-IK0XFA*-----14/20
      *JN45-LEOIT*------19/25 *JN46-HB9TMC------23/30 *JN47-HB9VQQ*-----18/23
      *JN47-OE9GHV*-----24/31 *JN47-OE9HLH*-----24/31 *JN48-DF4UE*-------5/9
      JN49-DL8FCL-------6/9  *JN58-DK8FT-------22/29 *JN59-DG2NPE*-----17/22
      *JN59-DJ9PC*------20/24 *JN61-I0UVN*------22/29  JN63-IZ6QQT------20/26
      *JN65-IV3DXW*------4/7  *JN65-IW3HBX-------9/15 *JN87-OE3XOE*-----24/31
      *JN88-OE1WYC*-----12/15 *JN96-HA8TKS*-----11/16 *JN97-HA4BM*-------4/8
      *JO01-2E0PYB*-----23/30 *JO01-GB0SNB*-----21/28 *JO10-ON5KQ*------23/30
      JO11-PA0RDT------11/15 *JO20-ON3URE*-----15/19 *JO20-ON5PVD*-----15/20
      *JO21-PA1JMS*-----11/16 *JO21-PA5MB*-------8/12 *JO21-PE2BZ--------8/12
      *JO22-PA3HEA*------8/10  JO31-DC5AL-------20/25 *JO31-DF1DR*------20/27
      *JO31-DF9DX*------14/19 *JO31-DL2PK--------7/10 *JO31-DL2ZZ*------18/23
      *JO31-DL4EAI-------7/9  *JO31-PH4RTM*-----22/29 *JO32-PI4THT*-----19/26
      JO40-DL3EL-------15/20  JO40-DL4ZBE-------6/9  *JO41-DH2RAL*-----20/25
      *JO43-DL0HT*------22/28 *JO50-DG1NDE*------4/6  *JO53-DF3LZ-------15/20
      *JO59-SWL03NO*-----2/5  *JO60-OK1HRA*-----22/28 *JO62-DC7TO--------2/5
      *JO68-SA6BSS*-----17/20 *JO89-SK0WE--------1/2


2022-05-25 AC3V-FN10 (119)

 49  40m  CM87-W6EXT---8/10 CN87-W7GBB---1/2  CN89-VE7UDI--8/8  DM33-N6RY---18/21
      DM34-K7GXB--15/18 DM42-WB0OEW--5/5  DN41-W0YSE---2/2  DN45-KJ7ZMO--1/1
      DN70-N6GN----4/7  EL87-W5SZK---1/3  EM38-AC0G----1/4  EM38-KV0S---14/17
      EM48-AD0MO--15/18 EM63-WA8DSP--2/2  EM70-NI5F---18/21 EM73-K4EH---21/23
      EM75-KV4XY--16/20 EM78-KU4A----1/1  EM87-WD8ING--3/3  EN42-AA0N----7/8
      EN52-KD9QZO-25/27 EN61-KB8VME--6/6  EN62-K0JD---18/21 EN91-W8AC---19/24
      FM18-KB3EDF-24/27 FM19-KB3EOF-12/14 FM19-KF4HCW-18/21 FM29-WA3DNM--9/12
      FN00-W3HRS--11/14 FN11-AC3V---20/24 FN13-N2HQI--25/29 FN20-W2GNN--20/23
      FN20-WA2QZP--6/8  FN20-WA3IAC-15/18 FN30-KD2AVU-11/14 FN42-N8VIM---9/13
      FN42-WA1RAJ-20/24 FN44-AJ8S---22/26 FN44-N1PCE---6/10 FN53-AC1LL--15/17
      GH64-PT2FHC-11/14 IO83-G0LUJ---3/3  IO88-GM4SJB-10/12 IO91-M7AZV---1/2
      JN03-F1JSC---1/2  JN48-DK2DB--16/18 JN58-DL2JA--14/17 KG01-ZS3D----6/7
      KG01-ZS3RF---9/10

 57  20m  CM87-AF6WZ---1/1  CM87-W6EXT--16/21 CN87-AC7IJ--12/16 CN87-K1RZQ---2/2
      DM13-W1CK---13/15 DM26-K6IA----4/4  DM33-N6RY---22/24 DM34-K7GXB--24/28
      DM41-AE7YQ--18/22 DM42-WB0OEW--6/8  DM43-N5AQM--18/21 DM43-W7CRK---6/8
      DN41-W6MFJ--13/13 EL87-W5SZK---4/7  EM00-KI5HBO-13/18 EM12-K5SWA--23/29
      EM12-KF5QDQ-17/22 EM12-KG5ZDA-22/28 EM19-N0KSU---6/6  EM38-AC0G----6/10
      EM38-KV0S---15/18 EM48-AD0MO--22/24 EM70-NI5F---22/27 EM73-K4EH----6/9
      EM73-KB1MVX-13/15 EM74-KD4OTA-10/14 EM92-AC4DH---8/9  EN34-KB0TNG--3/4
      EN38-AC0JX--24/29 EN58-VA3ROM--8/9  FF96-LU1EGT--1/2  GH64-PT2FHC--7/11
      IM49-DP0POL--1/1  IM58-CT1EBQ--2/3  IO74-GI3VAF--3/5  IO76-MM0WRO--1/1
      IO80-G7RMG---2/2  IO80-M7MDB---1/1  IO83-G0FCA---8/10 IO83-G0IDE---6/8
      IO83-G0LUJ---6/7  IO91-M7AZV---4/6  IO93-G8ORM--15/16 JN49-DL8FCL--1/1
      JO01-G3SPJ---4/5  JO01-G4WNF---1/3  JO01-G8AXA---6/8  JO20-ON4WS--10/12
      JO20-ON7AN---3/3  JO21-PA3JWC--1/1  JO31-DK1BL--14/17 JO31-DK8JP--19/23
      JO50-DH6NAN--1/1  JO65-OZ1IDG--6/8  JO65-OZ2JBR-10/11 JO65-OZ7IT--23/28
      KM71-4Z4TJ---1/1

 12  15m  CM87-W6EXT---9/10 DM33-N6RY---14/15 DN70-N6GN----1/2  GH64-PT2FHC--9/11
      HP94-TF3OM---1/3  IL18-EA8DBU--2/3  IO81-G4GVZ---4/5  IO90-G4ZFQ---2/3
      JN59-DL4TOM--1/1  JN63-IZ6QQT--3/3  JO65-OZ2JBR--8/8  JO65-OZ7IT---6/7

 1  10m  GH64-PT2FHC--5/5

352  SWL *BK29-NH6V*-------16/21 *BL10-AI6VN*------25/31 *BP51-KL7L*-------22/26
      *CM87-KE6GG*------23/29 *CM87-KF6ZEO*-----25/31 *CM87-KFS*--------25/31
      *CM88-K6PZB-------25/30 *CM88-KJ6MKI------25/31 *CM88-KK6EEW*-----24/29
      *CM88-KPH*--------25/31 *CM88-WB7ABP*-----24/30 *CM88-WW6D--------22/26
      *CM97-AE6RQ*------21/24  CM97-AG6NS--------5/8  *CM97-K6JFZ*------12/13
      *CM97-KC6MGJ*------6/6  *CM97-W6REK*------14/18 *CM98-KD6O---------6/11
      *CM98-KP4MD-------25/31 *CM98-WB6TOU*-----25/28 *CN82-AL7CR-------24/28
      *CN84-W7PUA*------22/24  CN85-W7OWO-------18/21 *CN86-AA7NM*------25/31
      *CN87-KD7HGL*-----17/21 *CN87-N1CL*-------25/29 *CN87-WF7U*-------23/29
      *CN88-KJ6EI*------24/28 *CN89-VE7BPB*-----15/20  CN89-VE7WEX-------9/13
      *CN90-KR6LA*------12/14 *CN94-KK6PR*------25/31 *DM04-K6FOD*------12/15
      *DM04-W6ZTM*------12/16 *DM07-DM07SWL*----18/22  DM12-AJ6TK--------2/7
      DM12-K6RRP-------16/20 *DM14-KM6KPW*-----12/16 *DM22-YUMAAZ*------5/7
      *DM33-N7FN*-------24/30 *DM43-WB5DYG*-----21/27 *DM61-K5AZZ*------25/31
      *DM62-WA5DJJ*-----25/31 *DM63-SWLDM63*----19/22 *DM65-W0AMT--------8/14
      DM75-KE5ZBG-------3/4  DM78-KE5RZL-------1/2  *DM79-KC2VJW*------1/1
      *DN06-K7UEB*-------2/3  *DN06-KL7NA*------18/23 *DN09-VA7TZ*------11/14
      *DN10-WO7I*-------22/27 *DN17-K7BIZ*------16/21 *DN26-W0AY*-------21/26
      *DN31-KA7OEI*-----25/31 *DN70-W3LLA*------24/30 *DO21-VA6CYA*------1/3
      DO23-VE6EGN-------6/10 *DO30-VE6ARS*-----19/24 *DO33-VE6JY*------25/31
      DO33-VE6XP--------9/9  *EL29-AE5LY*-------2/4  *EL29-N5FOG*------23/27
      EL88-WA4AU--------4/4  *EL96-KM4BL-------21/23 *EL96-WB4CPJ*-----13/17
      *EL97-KN1R---------3/4  EL98-KD8TUO-------5/5  *EL98-N4BUT*-------1/7
      *EM00-K5TR--------18/23 *EM12-WW5JS*------16/21 *EM15-W5TSU*------12/17
      EM26-N5UTV--------2/3  *EM27-K1QS*-------10/11 *EM30-KG5TED-------2/8
      *EM37-KZ0HAL*------9/13  EM50-W4WLO-------10/15 *EM65-N4AAA*------20/21
      *EM66-KR4VJ*------14/20 *EM69-KF9ET*------16/18 *EM69-N9AWU*------25/31
      EM72-AI4RY-------13/13 *EM72-K4IQJ*------25/31 *EM72-K4JOP*------22/27
      *EM72-W4HOD*------21/26  EM73-K4COD-------13/14  EM74-KM4QXW------13/15
      EM79-N8DAW-------15/18 *EM83-KX4AZ-------16/16 *EM84-N3PK*-------11/15
      *EM85-KM4BLG*-----21/23 *EM86-AI4FU*------17/23 *EM89-N8XMV-------10/12
      *EM93-KO4CWF*------3/3  *EM96-K2ODV--------2/2  EN23-KD9TSE-------1/1
      EN25-N0QBH-------19/23 *EN33-N0UR*-------12/14 *EN34-N0NAS*------25/30
      *EN34-W0ASW*------21/25 *EN41-K0BNB--------1/1  *EN50-K9SWX*------17/22
      *EN50-KD9NYE*-----24/28 *EN50-W1CLM*------24/30  EN51-KD9PAH------20/25
      *EN52-AC9RZ*------22/26  EN52-K9DZT-------24/29 *EN53-KD0KYA*-----17/18
      *EN53-KD9KHZ*-----18/22 *EN53-N9UW*--------4/6  *EN61-KD9SC--------2/2
      *EN62-AA6DY-------13/15 *EN63-W9SSJ--------3/3  EN71-K9JJM--------6/7
      *EN72-KB8VUC*-----13/19 *EN72-KE8UCE-------7/9  *EN73-KDTDC*-------2/2
      *EN82-N8CVW-------13/15 *EN90-WA3TTS*-----25/30 *EN91-N8OBJ*------22/28
      *FF77-LU1HCW*------1/1  *FF91-LU3DJ*-------1/3  *FJ08-HP1COO*-----25/31
      *FM05-N4JJS*------15/21 *FM05-N4TTN*------25/31 *FM06-WD4ELG*-----25/31
      *FM08-W4KEL*------23/28 *FM16-WB8SCG------13/16 *FM18-K1HTV*------24/30
      *FM18-KA3BWP*-----21/26 *FM18-KB3VLL------14/16 *FM18-KX4O*-------25/31
      *FM18-N4TVC*------25/31 *FM18-W2QL---------4/5  FM19-N3LSB-------21/25
      *FM19-W3BX*-------21/26 *FM19-WA2EUJ*-----19/24 *FM19-WS3W*-------25/27
      FN00-KB3CUF-------2/6  *FN02-KD2YGN*-----17/22 *FN03-SWL-FN03HS*-18/23
      *FN12-KD2OM*------25/31 *FN13-KD2CLR*-----21/26 *FN13-WA2ZKD*-----25/31
      *FN20-KB3WFQ*-----20/25 *FN20-WB6YAZ*-----25/30 *FN20-WZ7I*-------25/31
      *FN21-K3FEF*------25/31 *FN22-KC2STA1*----20/22 *FN22-KD2LZI*-----22/27
      FN22-N2NOM-------12/13 *FN25-VE3GTC*-----25/31 *FN30-KC2LSB*-----21/27
      *FN30-WA2TP*------25/31 *FN33-K1VL*-------23/27 *FN42-56IGJF*-----17/18
      FN42-AC1BC-------18/24 *FN42-AC1IM*------24/30 *FN42-KM3T*-------25/31
      *FN42-W1TEJ*------19/25  FN42-WB1BQE-------6/9  *FN43-AB1KW*------25/30
      FN43-N1IIC--------1/2  *FN46-SWLAM*------16/20 *FN84-VE1INN------24/28
      *GF49-PY3FF--------1/2  *GG76-PY1EME*-----17/22 *GK03-8P6RX--------2/4
      GN18-VO1OK--------1/2  *HP75-TF4AH*------13/16 *HP85-TF4X*--------7/9
      *IL38-DF4UE-------23/29 *IL38-EA8BFK*-----25/31 *IM58-CT1EDG*-----16/19
      *IN83-EA1IOW*-----15/18 *IN88-F4FPR--------1/2  *IN89-GJ3YHU-------1/1
      *IN99-W6ELA*------16/20  IO51-EI7II--------1/5  *IO63-EI1888*------6/7
      *IO63-SWLEI1763*--10/12  IO65-EI7HZB------17/21 *IO70-G8NXD*------23/29
      *IO70-M3MSM*------18/23 *IO72-MW7SIF*-----16/20  IO77-GM0UDL------11/14
      *IO81-G0KTN-------24/30 *IO81-G4LCM--------9/12  IO81-G4LEN--------6/7
      *IO81-MW0CWF*------4/7  *IO82-2E0ILY------21/25 *IO82-G3PWJ*------12/14
      *IO83-G0DUB*-------6/8  *IO83-G4SDL--------9/13 *IO83-M0LYN*------10/10
      IO87-GM1OXB------11/13 *IO90-G3ZIL*------23/28 *IO90-G4MSA*------15/17
      *IO90-G7ELK*------19/23 *IO91-2E0UCD*------4/6  *IO91-G0WZM*------13/17
      *IO91-G3VPW*------18/22 *IO91-G4CAO--------4/6  *IO91-G4HZX*------18/22
      *IO92-G4NKW--------1/1  *IO92-G4ZKK*------13/16 *IO92-G7PMO*-------4/7
      IO92-G7SKA--------1/1  *IO93-G0PYB-------10/14  IO93-M0VII--------6/7
      *IO94-G4MEM*-------9/10 *IO94-G6MC*-------14/16  JH70-V51DM--------2/3
      *JJ34-KE5GUR-------6/10 *JN18-F1EYG*------18/22 *JN25-F5VBD*------14/18
      *JN28-F4VTQ*------13/16 *JN34-SWL861979*---8/9  *JN36-HB9HIT*-----16/22
      *JN37-F5178SWL*----1/3  *JN37-F5AHD*------11/11 *JN37-HB9DSE*-----17/21
      *JN39-LX1DQ*------25/31  JN39-LX1GG--------9/12 *JN45-IK0XFA*-----15/20
      JN45-IU1DZZ-------2/2  JN45-IW2DMO-------3/7  *JN45-LEOIT*------20/25
      *JN46-HB9ODK*-----20/26 *JN46-HB9TMC------24/30 *JN47-DL60LINDAU*-21/26
      *JN47-HB9TTU*-----17/22 *JN47-HB9VQQ*-----19/23 *JN47-OE9BKJ*------7/10
      *JN47-OE9GHV*-----25/31 *JN47-OE9HLH*-----25/31 *JN47-OE9TAV*------7/10
      *JN48-DD5XX-------14/18 *JN48-DF4UE*-------6/9  *JN48-DJ6DK*------16/21
      JN48-DL1GCD------16/22  JN48-DL5SFB-------5/7  *JN48-DQ2C*-------14/18
      *JN48-TNS1*-------19/25 *JN49-DK0ABT*-----17/20 *JN55-IZ3EAW*-----13/17
      *JN58-DC1RDB------22/26 *JN58-DK1CG*-------5/9  *JN58-DK8FT-------23/29
      *JN58-SWLJN58TC*---5/8  *JN59-DG2NPE*-----18/22 *JN59-DJ9PC*------21/24
      *JN61-I0UVN*------23/29 *JN63-IW2NKE*-----23/29 *JN65-I3JPA*------11/13
      *JN65-IV3DXW*------5/7  *JN65-IW3HBX------10/15 *JN69-DG7RAQ*------3/4
      *JN69-DL4RU*------22/27  JN72-IK6ZEW-------6/8  *JN77-OE6PWD-------7/10
      *JN87-OE3XOE*-----25/31 *JN88-OE1WYC*-----13/15 *JN89-OK2IP--------4/7
      *JN96-HA8TKS*-----12/16 *JN97-HA4BM*-------5/8  *JN97-HA5GB*-------6/6
      *JN97-HA9HAF9A*---10/13  JO00-G3JKF--------4/4  *JO01-2E0PYB*-----24/30
      *JO01-GB0SNB*-----22/28  JO01-M0PWX--------6/6  *JO01-M0WHU-------10/13
      *JO02-G2XV*-------12/15 *JO02-G6UQZ*-------2/4  *JO10-ON4LAO*------9/10
      *JO10-ON5KQ*------24/30 *JO11-ON3URE*------3/4  JO11-PA0RDT------12/15
      *JO20-ON3URE*-----16/19 *JO20-ON4RST*------1/1  *JO20-ON5PVD*-----16/20
      *JO21-PA11568*-----3/4  *JO21-PA1JMS*-----12/16 *JO21-PA3FPG-------1/1
      *JO21-PA5MB*-------9/12  JO21-PB0AIC-------4/4  *JO21-PE1RDP*------9/10
      *JO21-PE2BZ--------9/12 *JO22-PA3HEA*------9/10 *JO22-PA3WLE*------4/7
      *JO22-PE1OSQ*------3/6  *JO30-DG3BD*-------1/1  *JO30-DL6EBP*------8/10
      JO31-DC5AL-------21/25 *JO31-DF1DR*------21/27 *JO31-DF9DX*------15/19
      *JO31-DK7DE*------14/16 *JO31-DL2PK--------8/10 *JO31-DL2ZZ*------19/23
      *JO31-DL4EAI-------8/9  *JO31-DL6II*------11/14 *JO31-DL6OW*------14/16
      *JO31-PH4RTM*-----23/29 *JO32-DL1ECN*------1/2  *JO32-DL2BBC-------8/10
      *JO32-PA0EHG*-----22/26 *JO32-PI4THT*-----20/26 *JO33-DF8FH*------20/23
      *JO33-DL6OW*------15/17 *JO33-PA0SLT------21/26 *JO33-PD0OHW------21/27
      JO40-DL3EL-------16/20  JO40-DL4ZBE-------7/9  *JO41-DG5DH*------17/20
      *JO41-DH2RAL*-----21/25 *JO42-DO6RPS-------3/3  *JO43-DL0HT*------23/28
      *JO44-DD9LH--------3/4  *JO50-DG1NDE*------5/6  *JO52-DL1QC*-------9/13
      *JO53-DF3LZ-------16/20 *JO53-DL0HGN*------8/9  *JO59-SWL03NO*-----3/5
      *JO60-OK1HRA*-----23/28 *JO62-DC7TO--------3/5  *JO62-DL1HMJ*------1/1
      *JO62-DL3ROB*------1/1  JO65-OZ1LIF-------2/2  *JO65-SM7KHA-------9/10
      *JO66-OZ1BFM-------9/10 *JO68-SA6BSS*-----18/20 *JO70-OK1RAJ*------2/3
      *JO89-SK0WE--------2/2  *JO89-SM5-8574*----9/11 *JP40-LA3FY*------10/12
      *KM15-SV9KI*------14/19 *KM56-G8SCU--------9/13 *KM56-TA4AEI*------3/5
      *KM65-5B4CY*-------4/6  *KN37-YO8STB*------2/4  *KO02-SWLPLONSK*---4/6
      *KO24-LY1BWB*-----11/13  LG89-3B8DU--------1/1  *LL34-HZ1SF*-------1/1
      *OF77-VK6WR*------10/10 *QE38-VK7JJ-------13/17  QF22-VK3LU-------10/11
      *QF44-VK2COW------20/24 *QG62-VK4CT*------22/26 *QG62-VK4YA*------12/13
      *RE68-ZL2005SWL*--22/27


2022-05-26 AC3V-FN10 (124)

 45  40m  DM33-N6RY---19/21 DM34-K7GXB--16/18 DM43-N5AQM--10/11 DN70-N6GN----5/7
      EL87-W4ESI---2/2  EL87-W5SZK---2/3  EM38-AC0G----2/4  EM38-KV0S---15/17
      EM48-AD0MO--16/18 EM55-NS4E----1/1  EM70-NI5F---19/21 EM75-KV4XY--17/20
      EM78-NO1ZE---1/1  EM79-N8MIQ---1/1  EM84-KM4TLA--3/6  EM89-AJ8S----4/5
      EN52-KD9QZO-26/27 EN62-K0JD---19/21 EN91-W8AC---20/24 FM18-KB3EDF-25/27
      FM19-KB3EOF-13/14 FM19-KC3OJR--1/1  FM19-KF4HCW-19/21 FM19-N3LSB---3/3
      FM29-WA3DNM-10/12 FN00-KB3CUF--1/2  FN11-AC3V---21/24 FN13-N2HQI--26/29
      FN20-W2GNN--21/23 FN20-WA3IAC-16/18 FN30-KD2AVU-12/14 FN35-VE2SIL--1/2
      FN42-N8VIM--10/13 FN42-WA1RAJ-21/24 FN42-WB1BQE-10/11 FN44-AJ8S---23/26
      FN44-N1PCE---7/10 FN53-AC1LL--16/17 GH64-PT2FHC-12/14 IO88-GM4SJB-11/12
      IO91-M7AZV---2/2  JN39-DL9DAT--7/8  JN48-DK2DB--17/18 JN48-DL9GCW-11/13
      JN58-DL2JA--15/17

 67  20m  CM87-W6EXT--17/21 CN87-AC7IJ--13/16 DM13-K6NFF---1/1  DM33-N6RY---23/24
      DM34-K7GXB--25/28 DM37-K6FEU--11/12 DM41-AE7YQ--19/22 DM42-WB0OEW--7/8
      DM43-N5AQM--19/21 DM75-KE5ZBG--8/10 DM78-KE5RZL--1/1  EL87-W5SZK---5/7
      EL98-KD8TUO-12/17 EM00-KI5HBO-14/18 EM10-K5KSW---7/8  EM10-K5PK----7/10
      EM12-K5SWA--24/29 EM12-KE7A---23/28 EM12-KF5QDQ-18/22 EM12-KG5UWB--5/5
      EM12-KG5ZDA-23/28 EM38-AC0G----7/10 EM38-KV0S---16/18 EM42-AJ5S----7/7
      EM48-AD0MO--23/24 EM63-WA8DSP--1/1  EM70-NI5F---23/27 EM72-AI4RY---2/2
      EM73-KB1MVX-14/15 EM74-KD4OTA-11/14 EM75-WA4GLH--3/3  EM92-AC4DH---9/9
      EM95-K4EGP---1/1  EN34-KB0TNG--4/4  EN38-AC0JX--25/29 EN58-VA3ROM--9/9
      EN61-N8OWY--11/12 EN62-K0JD----7/7  EN71-K9JJM---1/1  GH64-PT2FHC--8/11
      HP94-TF3OM---1/2  IO74-GI3VAF--4/5  IO80-G3SXH---5/5  IO83-G0FCA---9/10
      IO83-G0LUJ---7/7  IO85-MM7BWK--1/3  IO90-G4GCI---2/2  IO91-M7AZV---5/6
      IO94-M0WWS---4/5  JN37-HB9FXK--1/1  JN58-DG7RJ---4/5  JO01-G3SPJ---5/5
      JO01-G4WNF---2/3  JO01-G8AXA---7/8  JO20-ON4WS--11/12 JO31-DC5AL---2/2
      JO31-DK1BL--15/17 JO31-DK8JP--20/23 JO40-DL4ZBE--1/2  JO42-DL4XJ---1/1
      JO59-LB5SJ---1/1  JO65-OZ1IDG--7/8  JO65-OZ1LIF--5/6  JO65-OZ2JBR-11/11
      JO65-OZ7IT--24/28 JO99-SM0WCF--1/1  RF70-ZL2TLF--1/1

 10  15m  DM13-K6NFF---1/1  DM33-N6RY---15/15 DM37-K6FEU---7/7  DN06-K7FTQ---1/1
      DN70-N6GN----2/2  EM12-KG5UWB--1/1  GH64-PT2FHC-10/11 HP94-TF3OM---2/3
      IO81-G4GVZ---5/5  IO90-G4ZFQ---3/3

 2  10m  DM13-KJ6FO---1/1  DM33-N6RY----2/2

368  SWL *BK29-NH6V*-------17/21 *BL10-AI6VN*------26/31 *BP51-KL3RR--------1/2
      *BP51-KL7L*-------23/26  CM87-AJ6VY--------1/2  *CM87-KE6GG*------24/29
      *CM87-KF6ZEO*-----26/31 *CM87-KFS*--------26/31 *CM88-K6PZB-------26/30
      *CM88-KJ6MKI------26/31 *CM88-KK6EEW*-----25/29 *CM88-KPH*--------26/31
      *CM88-WB7ABP*-----25/30 *CM88-WW6D--------23/26 *CM97-AE6RQ*------22/24
      CM97-AG6NS--------6/8  *CM97-W6REK*------15/18 *CM98-KD6O---------7/11
      *CM98-KP4MD-------26/31 *CM98-WB6TOU*-----26/28 *CN82-AL7CR-------25/28
      *CN82-N6DRC*------15/18 *CN84-W7PUA*------23/24 *CN85-HERMES-LIT*--7/12
      CN85-K7FET--------8/9  *CN86-AA7NM*------26/31 *CN87-K1LH*-------16/17
      *CN87-KD7HGL*-----18/21 *CN87-N1CL*-------26/29  CN87-W7GBB--------3/3
      *CN87-WA6OUR*-----19/20 *CN87-WF7U*-------24/29 *CN88-KJ6EI*------25/28
      *CN89-VE7AFV-------6/6  *CN89-VE7BPB*-----16/20  CN89-VE7WEX------10/13
      *CN94-KK6PR*------26/31 *CN95-KE7IN*-------8/8  *DM04-W6ZTM*------13/16
      *DM05-KN6RYW-------1/1  *DM07-DM07SWL*----19/22  DM12-AJ6TK--------3/7
      DM12-K6RRP-------17/20 *DM14-AK7V*--------1/1  *DM14-K6YQO*------11/13
      *DM14-KM6KPW*-----13/16 *DM14-WA6JRW*------1/1  *DM22-YUMAAZ*------6/7
      *DM33-N7FN*-------25/30 *DM43-WB5DYG*-----22/27 *DM61-K5AZZ*------26/31
      *DM62-WA5DJJ*-----26/31 *DM63-SWLDM63*----20/22 *DM65-W0AMT--------9/14
      *DM78-KX4TH*-------3/4  DM91-KB1YLA-------1/1  *DN06-KI7ZRI*------2/2
      *DN06-KL7NA*------19/23 *DN09-VA7TZ*------12/14 *DN10-WO7I*-------23/27
      *DN17-K7BIZ*------17/21 *DN26-W0AY*-------22/26 *DN31-KA7OEI*-----26/31
      *DN40-KA7OEI*-----15/19 *DN70-W3LLA*------25/30  DO23-VE6EGN-------7/10
      *DO30-VE6ARS*-----20/24 *DO33-VE6JY*------26/31 *EL16-WB5B*-------20/24
      *EL29-AE5LY*-------3/4  *EL29-N5FOG*------24/27 *EL96-KM4BL-------22/23
      *EL96-WB4CPJ*-----14/17 *EL98-N4BUT*-------2/7  *EL99-K3ZV*-------13/14
      *EL99-ND1C---------1/6  *EM00-K5TR--------19/23 *EM10-SWL4821*-----1/4
      *EM12-KG5CER*------8/8  *EM12-WW5JS*------17/21 *EM15-W5TSU*------13/17
      EM19-N0KSU--------9/9  EM25-K5CGM--------1/1  *EM26-W5GFI*------10/12
      *EM27-K1QS*-------11/11  EM28-KC1KVR-------1/1  *EM30-KG5TED-------3/8
      *EM37-KZ0HAL*-----10/13  EM50-W4WLO-------11/15 *EM64-KC5UMA*-----11/12
      *EM66-KR4VJ*------15/20 *EM69-KD9HOE*-----12/14 *EM69-N9AWU*------26/31
      *EM72-K4IQJ*------26/31 *EM72-K4JOP*------23/27 *EM72-W4HOD*------22/26
      EM73-K4EH---------1/1  EM74-KM4QXW------14/15 *EM76-NN4H*--------3/5
      *EM79-AB4EN*------12/15  EM79-N8DAW-------16/18 *EM84-N3PK*-------12/15
      *EM85-KM4BLG*-----22/23 *EM85-WA2N*-------11/14 *EM86-AI4FU*------18/23
      *EM89-AD8IZ*-------1/2  *EM89-N8XMV-------11/12  EM93-KM4RK--------3/3
      *EN21-N0GIK*------11/12  EN25-N0QBH-------20/23 *EN33-N0UR*-------13/14
      *EN34-N0NAS*------26/30 *EN34-W0ASW*------22/25 *EN34-W0ETS--------1/1
      *EN35-AB0TS*-------5/5  *EN35-KC0JBP*------1/1  EN42-AA0N---------6/8
      *EN50-K9SWX*------18/22 *EN50-KD9NYE*-----25/28 *EN50-W1CLM*------25/30
      EN51-KD9PAH------21/25 *EN52-AC9RZ*------23/26  EN52-K9DZT-------25/29
      *EN53-KD0KYA*-----18/18 *EN53-KD9KHZ*-----19/22 *EN53-N9UW*--------5/6
      EN60-K9ANF--------4/5  EN61-KB8VME-------2/2  *EN72-KB8VUC*-----14/19
      EN72-N8AYY--------5/5  EN72-W8OQ---------2/2  *EN74-KX4AZ*------17/19
      *EN90-KB8RJE-------1/2  *EN90-WA3TTS*-----26/30 *EN91-N8OBJ*------23/28
      EN96-VE3GEN-------4/6  *FJ08-HP1COO*-----26/31 *FM05-K4ZAD*-------6/6
      *FM05-N4JJS*------16/21 *FM05-N4TTN*------26/31 *FM06-WD4ELG*-----26/31
      *FM08-W4KEL*------24/28 *FM15-WU2V*-------10/10 *FM16-WB8SCG------14/16
      FM17-WD4IMI------13/15 *FM18-K1HTV*------25/30 *FM18-KA3BWP*-----22/26
      *FM18-KB3VLL------15/16 *FM18-KX4O*-------26/31 *FM18-N4TVC*------26/31
      *FM18-WB2TNC*------3/6  *FM19-W3BX*-------22/26 *FM19-WA2EUJ*-----20/24
      *FN02-KD2YGN*-----18/22 *FN03-SWL-FN03HS*-19/23 *FN12-KD2OM*------26/31
      *FN13-KD2CLR*-----22/26 *FN13-WA2ZKD*-----26/31 *FN20-KB3WFQ*-----21/25
      *FN20-WB6YAZ*-----26/30 *FN20-WZ7I*-------26/31 *FN21-K3FEF*------26/31
      *FN22-KC2STA1*----21/22 *FN22-KC2STA4*----22/26 *FN22-KD2LZI*-----23/27
      *FN25-VE3GTC*-----26/31 *FN30-KC2LSB*-----22/27 *FN30-WA2TP*------26/31
      *FN33-K1VL*-------24/27 *FN42-56IGJF*-----18/18  FN42-AC1BC-------19/24
      *FN42-AC1IM*------25/30 *FN42-KM3T*-------26/31 *FN42-W1TEJ*------20/25
      *FN43-AB1KW*------26/30 *FN46-SWLAM*------17/20 *FN53-AB1YX*-------8/11
      *FN84-VE1INN------25/28 *GG56-PY2GN*------10/12 *GG76-PY1EME*-----18/22
      GN18-VO1OK--------2/2  *HP75-TF4AH*------14/16 *HP85-TF4X*--------8/9
      IL18-EA8DBU------13/14 *IL38-DF4UE-------24/29 *IL38-EA8BFK*-----26/31
      IM58-CT1EBQ------10/12 *IM58-CT1EDG*-----17/19 *IN64-DP0POL-------1/1
      *IN83-EA1IOW*-----16/18 *IN99-W6ELA*------17/20  IO51-EI7II--------2/5
      *IO63-EI1888*------7/7  *IO63-SWLEI1763*--11/12  IO65-EI7HZB------18/21
      *IO70-G8NXD*------24/29 *IO70-M3MSM*------19/23 *IO72-MW7SIF*-----17/20
      *IO75-MM7BMY*------1/1  IO77-GM0UDL------12/14 *IO80-M0ITC--------1/1
      *IO81-G0KTN-------25/30 *IO81-G4LCM-------10/12  IO81-G4LEN--------7/7
      IO81-G4PCI--------9/10 *IO81-G8PFR*------15/16 *IO81-MW0CWF*------5/7
      *IO81-MW0MUT*------1/2  IO82-2E0DSS-------5/6  *IO82-2E0ILY------22/25
      *IO82-G3PWJ*------13/14 *IO83-G0DUB*-------7/8  IO83-G0IDE--------4/5
      *IO83-G4SDL-------10/13  IO87-GM1OXB------12/13 *IO90-G3ZIL*------24/28
      *IO90-G4MSA*------16/17 *IO90-G7ELK*------20/23 *IO90-G7VGY*-------1/1
      *IO91-2E0UCD*------5/6  *IO91-G0WZM*------14/17 *IO91-G3VPW*------19/22
      *IO91-G4CAO--------5/6  *IO91-G4GNO--------1/3  *IO91-G4HZX*------19/22
      *IO92-G4ZKK*------14/16 *IO92-G7PMO*-------5/7  *IO93-G0PYB-------11/14
      IO93-G8ORM--------4/5  *IO94-G0OHK*-------3/4  *IO94-G4MEM*------10/10
      *IO94-G6MC*-------15/16  IP62-OY6FRA-------1/2  JH70-V51DM--------3/3
      *JJ34-KE5GUR-------7/10 *JN18-F0GVN*-------1/1  *JN18-F1EYG*------19/22
      *JN25-F5VBD*------15/18 *JN28-F4VTQ*------14/16 *JN34-SWL861979*---9/9
      *JN36-F4VUK*-------1/1  *JN36-HB9HIT*-----17/22 *JN37-HB9DSE*-----18/21
      *JN39-LX1DQ*------26/31  JN39-LX1GG-------10/12 *JN45-IK0XFA*-----16/20
      JN45-IW2DMO-------4/7  *JN45-LEOIT*------21/25 *JN46-HB9ODK*-----21/26
      *JN46-HB9TMC------25/30 *JN47-DL60LINDAU*-22/26 *JN47-HB9TTU*-----18/22
      *JN47-HB9VQQ*-----20/23 *JN47-OE9BKJ*------8/10 *JN47-OE9GHV*-----26/31
      *JN47-OE9HLH*-----26/31 *JN47-OE9TAV*------8/10 *JN48-DD5XX-------15/18
      *JN48-DF4UE*-------7/9  *JN48-DJ6DK*------17/21  JN48-DL1GCD------17/22
      JN48-DL5SFB-------6/7  *JN48-DQ2C*-------15/18 *JN48-TNS1*-------20/25
      *JN49-DK0ABT*-----18/20  JN49-DL8FCL-------7/9  *JN55-IZ3EAW*-----14/17
      *JN58-DC1RDB------23/26 *JN58-DK1CG*-------6/9  *JN58-DK8FT-------24/29
      *JN58-SWLJN58TC*---6/8  JN59-DB1NN--------2/3  *JN59-DG2NPE*-----19/22
      *JN59-DJ9PC*------22/24  JN59-DL4TOM-------5/7  *JN61-I0UVN*------24/29
      *JN63-IW2NKE*-----24/29  JN63-IZ6QQT------21/26 *JN65-I3JPA*------12/13
      *JN65-IW3HBX------11/15 *JN68-OE5LBL-------1/1  *JN69-DG7RAQ*------4/4
      *JN69-DL4RU*------23/27  JN72-IK6ZEW-------7/8  *JN77-OE6ASF-------1/1
      *JN77-OE6PWD-------8/10 *JN87-OE3XOE*-----26/31 *JN89-OK2IP--------5/7
      *JN96-HA3PG*-------1/2  *JN96-HA8TKS*-----13/16 *JN97-HA4BM*-------6/8
      *JN97-HA9HAF9A*---11/13 *JO01-2E0PYB*-----25/30 *JO01-GB0SNB*-----23/28
      *JO01-M0WHU-------11/13 *JO02-G2XV*-------13/15 *JO02-G6UQZ*-------3/4
      *JO10-ON0ODR*------3/3  *JO10-ON4LAO*-----10/10 *JO10-ON5KQ*------25/30
      *JO10-ON7AUR-------1/1  *JO11-ON3URE*------4/4  JO11-PA0RDT------13/15
      *JO20-ON3URE*-----17/19 *JO20-ON5PVD*-----17/20 *JO20-ON9DC*-------1/2
      *JO21-ON5RZ--------1/2  *JO21-PA11568*-----4/4  *JO21-PA1JMS*-----13/16
      *JO21-PA5MB*------10/12 *JO21-PD1V*--------3/5  *JO21-PE1RDP*-----10/10
      *JO21-PE2BZ-------10/12 *JO21-PE2MMJ*------1/1  *JO22-PA3HEA*-----10/10
      *JO22-PA3WLE*------5/7  *JO22-PE1OSQ*------4/6  *JO30-DL6EBP*------9/10
      *JO31-DF1DR*------22/27 *JO31-DF9DX*------16/19 *JO31-DK7DE*------15/16
      *JO31-DL2PK--------9/10 *JO31-DL2ZZ*------20/23 *JO31-DL4EAI-------9/9
      *JO31-DL6II*------12/14 *JO31-DL6OW*------15/16 *JO31-DL8SEL*------1/2
      *JO31-PH4RTM*-----24/29 *JO32-DL1ECN*------2/2  *JO32-DL2BBC-------9/10
      *JO32-PA0EHG*-----23/26 *JO32-PI4THT*-----21/26 *JO33-DF8FH*------21/23
      *JO33-PA0SLT------22/26 *JO33-PD0OHW------22/27  JO40-DL3EL-------17/20
      *JO41-DG5DH*------18/20 *JO41-DH2RAL*-----22/25 *JO43-DL0HT*------24/28
      *JO52-DL1QC*------10/13 *JO52-SWLJO52*-----2/3  *JO53-DF3LZ-------17/20
      *JO53-DL0HGN*------9/9  *JO53-DO9KIP*------1/1  *JO59-SWL03NO*-----4/5
      *JO60-OK1HRA*-----24/28 *JO62-DC7TO--------4/5  *JO65-SM7KHA------10/10
      *JO66-OZ1BFM------10/10 *JO68-SA6BSS*-----19/20 *JO89-SM5-8574*---10/11
      *JO91-SP7WT*-------3/4  *JP40-LA3FY*------11/12 *KM15-SV9KI*------15/19
      *KM56-G8SCU-------10/13 *KM65-5B4CY*-------5/6  *KN08-OM0AB--------2/3
      *KN37-YO8STB*------3/4  *KO02-SWLPLONSK*---5/6  *KO24-LY1BWB*-----12/13
      *KP03-OH6BG*------14/15 *KP24-OH8GKP-------1/2  *PF94-VK5MR*------17/19
      *QE38-VK7JJ-------14/17 *QF44-VK2COW------21/24 *QF54-VK2AMA*------4/5
      *QG62-VK4CT*------23/26 *RE68-ZL2005SWL*--23/27


2022-05-27 AC3V-FN10 (109)

 49  40m  CM87-W6EXT---9/10 CN87-W7GBB---2/2  DM33-N6RY---20/21 DM34-K7GXB--17/18
      DM43-N5AQM--11/11 DN70-N6GN----6/7  EL87-W5SZK---3/3  EM13-KD5RYN--1/1
      EM38-AC0G----3/4  EM38-KV0S---16/17 EM48-AD0MO--17/18 EM70-NI5F---20/21
      EM73-K4EH---22/23 EM74-KM4QXW--2/2  EM75-KV4XY--18/20 EM75-WA4GLH--1/1
      EM84-KM4TLA--4/6  EM89-AJ8S----5/5  EN34-KB0TNG--1/1  EN52-KD9QZO-27/27
      EN62-K0JD---20/21 EN72-N8AYY--10/10 EN91-W8AC---21/24 FM18-KB3EDF-26/27
      FM19-KB3EOF-14/14 FM19-KF4HCW-20/21 FM29-WA3DNM-11/12 FN00-KB3CUF--2/2
      FN00-W3HRS--12/14 FN11-AC3V---22/24 FN13-N2BKT---1/1  FN13-N2HQI--27/29
      FN20-W2GNN--22/23 FN30-KD2AVU-13/14 FN35-VE2SIL--2/2  FN42-N8VIM--11/13
      FN42-WA1RAJ-22/24 FN42-WB1BQE-11/11 FN44-AJ8S---24/26 FN44-N1PCE---8/10
      FN53-AC1LL--17/17 IL18-EA8DBU--1/1  IO80-G3SXH---2/2  IO88-GM4SJB-12/12
      JN03-F1JSC---2/2  JN39-DL9DAT--8/8  JN48-DL9GCW-12/13 JN58-DL2JA--16/17
      KG01-ZS3D----7/7

 51  20m  CM87-W6EXT--18/21 CN87-AC7IJ--14/16 DM34-K7GXB--26/28 DM37-K6FEU--12/12
      DM41-AE7YQ--20/22 EL87-W5SZK---6/7  EL88-K4RIO---1/1  EL98-KD8TUO-13/17
      EM00-KI5HBO-15/18 EM10-AF5WW---9/11 EM10-K5KSW---8/8  EM10-K5PK----8/10
      EM12-K5SWA--25/29 EM12-KE7A---24/28 EM12-KF5QDQ-19/22 EM12-KG5ZDA-24/28
      EM13-W5OXC---1/1  EM26-N5UTV---4/4  EM38-AC0G----8/10 EM38-KV0S---17/18
      EM70-NI5F---24/27 EM73-K4EH----7/9  EM74-KD4OTA-12/14 EN10-WB0GKM--1/1
      EN38-AC0JX--26/29 HP94-TF3OM---2/2  IM58-CT1EBQ--3/3  IN67-DP0POL--1/1
      IO74-GI3VAF--5/5  IO81-MW7JMW--1/1  IO83-G0FCA--10/10 IO85-MM7BWK--2/3
      IO91-M0ICR---1/1  IO94-M0WWS---5/5  JN39-LX1GG---1/1  JN58-DG7RJ---5/5
      JN58-DL2UD---4/5  JN72-IK6ZEW--3/3  JO01-G4WNF---3/3  JO01-G8AXA---8/8
      JO20-ON4WS--12/12 JO21-PA1RA---1/1  JO21-PA3HFN--1/1  JO31-DK1BL--16/17
      JO31-DK8JP--21/23 JO38-LA1ZM---1/1  JO40-DL3EL---3/3  JO40-DL4ZBE--2/2
      JO65-OZ1IDG--8/8  JO65-OZ1LIF--6/6  JO65-OZ7IT--25/28

 9  15m  CM87-W6EXT--10/10 EL87-W5SZK---1/1  EM12-KG5ZDA--1/1  EM25-K5CGM---1/1
      GH64-PT2FHC-11/11 HP94-TF3OM---3/3  IL18-EA8DBU--3/3  JN36-HB3XAI--1/1
      JO65-OZ7IT---7/7

340  SWL *BK29-NH6V*-------18/21 *BL10-AI6VN*------27/31 *BP51-KL3RR--------2/2
      *BP51-KL7L*-------24/26  CM87-K6VVK--------1/2  *CM87-KE6GG*------25/29
      *CM87-KF6ZEO*-----27/31 *CM87-KFS*--------27/31 *CM88-K6PZB-------27/30
      *CM88-KJ6MKI------27/31 *CM88-KK6EEW*-----26/29 *CM88-KPH*--------27/31
      *CM88-W3HWJ--------1/1  *CM88-WB7ABP*-----26/30 *CM88-WW6D--------24/26
      *CM97-AE6RQ*------23/24 *CM97-KH6L*--------4/5  *CM97-W6REK*------16/18
      CM97-WB6JHI-------8/9  *CM98-KD6O---------8/11 *CM98-KP4MD-------27/31
      *CM98-WB6TOU*-----27/28 *CN82-AL7CR-------26/28 *CN84-W7PUA*------24/24
      *CN85-HERMES-LIT*--8/12  CN85-K7FET--------9/9  CN85-KC7PBF-------9/9
      CN85-KF7PRQ-------9/10 *CN86-AA7NM*------27/31  CN87-K1RZQ--------3/3
      *CN87-KD7HGL*-----19/21 *CN87-N1CL*-------27/29 *CN87-WF7U*-------25/29
      *CN88-KJ6EI*------26/28 *CN89-VE7BPB*-----17/20  CN89-VE7WEX------11/13
      *CN90-KR6LA*------13/14 *CN94-KK6PR*------27/31 *DM04-K6FOD*------13/15
      *DM04-W6ZTM*------14/16  DM12-AJ6TK--------4/7  DM12-K6RRP-------18/20
      *DM14-KM6KPW*-----14/16 *DM33-N7FN*-------26/30  DM42-WB0OEW-------1/2
      *DM43-WB5DYG*-----23/27 *DM61-K5AZZ*------27/31 *DM62-WA5DJJ*-----27/31
      *DM65-W0AMT-------10/14  DM75-KE5ZBG-------4/4  DM79-WD0E--------12/14
      *DN06-KL7NA*------20/23 *DN09-VA7TZ*------13/14 *DN10-WO7I*-------24/27
      *DN17-K7BIZ*------18/21 *DN26-W0AY*-------23/26 *DN31-KA7OEI*-----27/31
      DN40-AC7JW--------1/2  *DN40-KA7OEI*-----16/19 *DN40-KI7BEQ*------5/6
      DN41-W6MFJ--------5/5  *DN70-W3LLA*------26/30 *DO21-VA6CYA*------2/3
      DO23-VE6EGN-------8/10 *DO30-VE6ARS*-----21/24 *DO33-VE6JY*------27/31
      *EL09-KG5RKP*------5/6  *EL15-NO5V*--------1/2  *EL16-WB5B*-------21/24
      *EL29-AE5LY*-------4/4  *EL29-K5SCH*-------1/1  *EL29-KD5BXZ*------1/1
      *EL29-N5FOG*------25/27 *EL96-KM4BL-------23/23 *EL96-WB4CPJ*-----15/17
      *EL98-N4BUT*-------3/7  *EL99-ND1C---------2/6  *EM00-K5TR--------20/23
      *EM10-SWL4821*-----2/4  *EM12-WW5JS*------18/21 *EM15-W5TSU*------14/17
      *EM30-KG5TED-------4/8  *EM37-KZ0HAL*-----11/13 *EM50-O3*---------14/16
      EM50-W4WLO-------12/15 *EM55-W5KUB--------1/2  *EM60-WG0MEZ*------1/1
      *EM66-KR4VJ*------16/20 *EM69-N9AWU*------27/31 *EM72-K4IQJ*------27/31
      *EM72-K4JOP*------24/27 *EM72-W4HOD*------23/26  EM75-KE7GZ-------11/13
      *EM76-NN4H*--------4/5  *EM79-AB4EN*------13/15 *EM79-KB8CR--------1/1
      EM79-N8DAW-------17/18  EM79-WH6FMN-------1/2  *EM84-N3PK*-------13/15
      *EM85-KM4BLG*-----23/23 *EM85-W9ACB--------1/1  *EM85-WA2N*-------12/14
      *EM86-AI4FU*------19/23 *EM89-AD8IZ*-------2/2  *EM89-N8XMV-------12/12
      EN12-K0HW---------3/5  *EN19-VE4AMS*------1/2  EN25-N0QBH-------21/23
      *EN34-KF0IEV*-----17/20 *EN34-N0NAS*------27/30 *EN34-W0ASW*------23/25
      EN42-AA0N---------7/8  *EN50-K9SWX*------19/22 *EN50-KD9NYE*-----26/28
      *EN50-W1CLM*------26/30  EN51-KD9PAH------22/25 *EN52-AC9RZ*------24/26
      EN52-K9DZT-------26/29  EN52-KB9AMG-------3/4  *EN53-KD9KHZ*-----20/22
      *EN53-N9UW*--------6/6  EN58-VA3ROM-------5/8  *EN72-KB8VUC*-----15/19
      *EN82-K8NVH*------15/19 *EN90-KB8RJE-------2/2  *EN90-WA3TTS*-----27/30
      *EN91-N8OBJ*------24/28 *FJ08-HP1COO*-----27/31 *FM05-N4JJS*------17/21
      *FM05-N4TTN*------27/31 *FM06-WD4ELG*-----27/31 *FM08-W4KEL*------25/28
      *FM16-WB8SCG------15/16  FM17-WD4IMI------14/15 *FM18-K1HTV*------26/30
      *FM18-KA3BWP*-----23/26 *FM18-KB3VLL------16/16 *FM18-KX4O*-------27/31
      *FM18-N4TVC*------27/31 *FM18-WB2TNC*------4/6  FM19-N3LSB-------22/25
      *FM19-W3BX*-------23/26 *FM19-WA2EUJ*-----21/24 *FM19-WS3W*-------26/27
      *FN02-KD2YGN*-----19/22 *FN03-SWL-FN03HS*-20/23 *FN12-KD2OM*------27/31
      *FN13-KD2CLR*-----23/26 *FN13-WA2ZKD*-----27/31 *FN20-KB3WFQ*-----22/25
      *FN20-WB6YAZ*-----27/30 *FN20-WZ7I*-------27/31 *FN21-K3FEF*------27/31
      *FN22-KC2STA4*----23/26 *FN22-KD2LZI*-----24/27 *FN25-VA3VF*-------5/5
      *FN25-VE3GTC*-----27/31 *FN30-KC2LSB*-----23/27 *FN30-WA2TP*------27/31
      *FN33-K1VL*-------25/27  FN42-AC1BC-------20/24 *FN42-AC1IM*------26/30
      *FN42-KM3T*-------27/31 *FN42-W1TEJ*------21/25 *FN43-AB1KW*------27/30
      *FN43-W1JS*--------1/1  *FN46-SWLAM*------18/20 *FN53-AB1YX*-------9/11
      *GG56-PY2GN*------11/12 *GG76-PY1EME*-----19/22 *HP75-TF4AH*------15/16
      *HP85-TF4X*--------9/9  IB59-DP0GVN-------5/7  *IL38-DF4UE-------25/29
      *IL38-EA8BFK*-----27/31 *IM58-CT1EDG*-----18/19 *IN99-W6ELA*------18/20
      IO51-EI7II--------3/5  IO65-EI7HZB------19/21 *IO70-G8NXD*------25/29
      *IO70-M3MSM*------20/23 *IO72-MW7SIF*-----18/20 *IO77-2M0JAT-------1/1
      *IO81-G0KTN-------26/30  IO81-G3XBI--------9/10 *IO81-G4LCM-------11/12
      *IO81-G8PFR*------16/16 *IO81-MW0CWF*------6/7  *IO81-MW0MUT*------2/2
      *IO82-2E0ILY------23/25 *IO82-G3PWJ*------14/14 *IO83-G0DUB*-------8/8
      *IO83-G4SDL-------11/13 *IO87-2M0HZD-------9/10 *IO90-G3ZIL*------25/28
      *IO90-G4MSA*------17/17  IO90-G4ZFQ-------24/28 *IO90-G7ELK*------21/23
      *IO91-2E0UCD*------6/6  *IO91-G0WZM*------15/17 *IO91-G3VPW*------20/22
      *IO91-G4CAO--------6/6  *IO91-G4GNO--------2/3  *IO91-G4HZX*------20/22
      *IO92-G4ZKK*------15/16 *IO92-G7PMO*-------6/7  IO92-M0WCZ--------5/5
      *IO93-G0PYB-------12/14 *IO94-G0OHK*-------4/4  IP62-OY6FRA-------2/2
      *JJ34-KE5GUR-------8/10 *JN18-F1EYG*------20/22 *JN25-F1AJL*-------7/11
      *JN25-F5VBD*------16/18 *JN28-F4VTQ*------15/16 *JN36-HB9HIT*-----18/22
      *JN37-F5178SWL*----2/3  *JN37-HB9DSE*-----19/21 *JN39-LX1DQ*------27/31
      *JN45-IK0XFA*-----17/20  JN45-IW2DMO-------5/7  *JN45-LEOIT*------22/25
      *JN46-HB9ODK*-----22/26 *JN46-HB9TMC------26/30 *JN47-DL60LINDAU*-23/26
      *JN47-HB9TTU*-----19/22 *JN47-HB9VQQ*-----21/23 *JN47-OE9BKJ*------9/10
      *JN47-OE9GHV*-----27/31 *JN47-OE9HLH*-----27/31 *JN47-OE9TAV*------9/10
      *JN48-DD5XX-------16/18 *JN48-DF4UE*-------8/9  *JN48-DJ6DK*------18/21
      JN48-DL1GCD------18/22 *JN48-DL1SEH*------1/2  JN48-DL5SFB-------7/7
      *JN48-DQ2C*-------16/18 *JN48-TNS1*-------21/25 *JN49-DK0ABT*-----19/20
      *JN49-DL1AKC-------1/1  JN49-DL8FCL-------8/9  *JN55-IZ3EAW*-----15/17
      *JN58-DC1RDB------24/26 *JN58-DK1CG*-------7/9  *JN58-DK8FT-------25/29
      *JN58-DQ2C*--------2/3  *JN58-SWLJN58TC*---7/8  *JN59-DG2NPE*-----20/22
      *JN59-DJ9PC*------23/24  JN59-DL4TOM-------6/7  *JN61-I0UVN*------25/29
      *JN63-IW2NKE*-----25/29  JN63-IZ6QQT------22/26 *JN65-IV3DXW*------6/7
      *JN65-IW3HBX------12/15 *JN69-DL4RU*------24/27 *JN77-OE6PWD-------9/10
      *JN87-OE3XOE*-----27/31 *JN88-OE1WYC*-----14/15 *JN89-OK2IP--------6/7
      *JN96-HA8TKS*-----14/16 *JN97-HA4BM*-------7/8  *JN97-HA9HAF9A*---12/13
      *JO00-DP0POL*------1/2  *JO01-2E0PYB*-----26/30 *JO01-GB0SNB*-----24/28
      *JO01-M0WHU-------12/13 *JO02-G8LZI*------11/13 *JO10-ON5KQ*------26/30
      JO11-PA0RDT------14/15 *JO20-ON3URE*-----18/19 *JO20-ON5PVD*-----18/20
      *JO20-ON9DC*-------2/2  *JO21-ON5RZ--------2/2  *JO21-PA1JMS*-----14/16
      *JO21-PA5MB*------11/12 *JO21-PD1V*--------4/5  JO21-PD9FDG-------1/2
      *JO21-PE2BZ-------11/12  JO22-PA2W---------2/2  *JO22-PA3WLE*------6/7
      *JO22-PE1OSQ*------5/6  *JO30-DL6EBP*-----10/10  JO31-DC5AL-------22/25
      *JO31-DF1DR*------23/27 *JO31-DF9DX*------17/19 *JO31-DK7DE*------16/16
      *JO31-DL2ZZ*------21/23 *JO31-DL6II*------13/14 *JO31-DL6OW*------16/16
      *JO31-DL8SEL*------2/2  *JO31-DO6DOC*------1/1  *JO31-PH4RTM*-----25/29
      *JO32-PA0EHG*-----24/26 *JO32-PI4THT*-----22/26 *JO33-DF8FH*------22/23
      *JO33-DL6OW*------16/17 *JO33-PA0SLT------23/26 *JO33-PD0OHW------23/27
      *JO41-DG5DH*------19/20 *JO41-DH2RAL*-----23/25  JO42-DL3YAV-------1/1
      *JO43-DL0HT*------25/28 *JO44-DD9LH--------4/4  *JO50-DG1NDE*------6/6
      *JO52-DL1QC*------11/13 *JO52-SWLJO52*-----3/3  *JO53-DF3LZ-------18/20
      *JO59-SWL03NO*-----5/5  *JO60-OK1HRA*-----25/28 *JO62-DC7TO--------5/5
      *JO67-SM6WJM*------1/1  *JO68-SA6BSS*-----20/20 *JO70-OK1RAJ*------3/3
      *JO89-SM5-8574*---11/11 *JO99-SA0AYU*------1/1  *JP40-LA3FY*------12/12
      *KM15-SV9KI*------16/19 *KM56-G8SCU-------11/13 *KM56-TA4AEI*------4/5
      *KN08-OM0AB--------3/3  *KN37-YO8STB*------4/4  *KO02-SWLPLONSK*---6/6
      *KO24-LY1BWB*-----13/13 *KO49-R1BEK--------1/1  *KO85-RZ3DVP*------1/1
      *KP00-SWLKP00*-----1/1  *KP03-OH6BG*------15/15 *KP20-OH3FR--------4/4
      *KP24-OH8GKP-------2/2  *OF87-VK6QS*-------1/1  *PF94-VK5MR*------18/19
      *QE38-VK7JJ-------15/17 *QF22-VK3KHZ*------2/3  *QF44-VK2COW------22/24
      *QF54-VK2AMA*------5/5  *QG62-VK4CT*------24/26 *RE68-ZL2005SWL*--24/27
      *RF72-ZL1NJR-------3/4


2022-05-28 AC3V-FN10 (16)

 16  20m  CM87-W6EXT--19/21 CN87-AC7IJ--15/16 DM04-WB6NGC--4/4  DM34-K7GXB--27/28
      EL87-W5SZK---7/7  EL98-KD8TUO-14/17 EM00-KI5HBO-16/18 EM12-K5SWA--26/29
      EM12-KE7A---25/28 EM12-KG5ZDA-25/28 EM35-AE5NW--11/13 EM38-AC0G----9/10
      EM38-KV0S---18/18 EM70-NI5F---25/27 EN38-AC0JX--27/29 GH64-PT2FHC--9/11

213  SWL *BK29-NH6V*-------19/21 *BL10-AI6VN*------28/31  CM87-AH6CY--------1/1
      CM87-K6VVK--------2/2  *CM87-KE6GG*------26/29 *CM87-KF6ZEO*-----28/31
      *CM87-KFS*--------28/31 *CM88-K6PZB-------28/30 *CM88-KJ6MKI------28/31
      *CM88-KK6EEW*-----27/29 *CM88-KPH*--------28/31 *CM88-WB7ABP*-----27/30
      *CM88-WW6D--------25/26  CM97-AG6NS--------7/8  *CM98-KD6O---------9/11
      *CM98-KP4MD-------28/31 *CM98-WB6TOU*-----28/28 *CN82-N6DRC*------16/18
      *CN85-HERMES-LIT*--9/12  CN85-W7OWO-------19/21 *CN86-AA7NM*------28/31
      *CN87-WF7U*-------26/29 *CN89-VE7BPB*-----18/20  CN89-VE7WEX------12/13
      *CN94-KK6PR*------28/31 *CN98-KB7SVP*------6/7  *DM04-K6FOD*------14/15
      *DM04-W6ZTM*------15/16  DM12-AJ6TK--------5/7  *DM22-N0WPX--------1/1
      DM33-N6RY---------1/2  *DM33-N7FN*-------27/30  DM42-WB0OEW-------2/2
      *DM43-K7NNT*-------1/4  DM43-N5AQM--------1/1  DM43-W7CRK--------6/6
      *DM43-WB1FCG-------3/3  *DM43-WB5DYG*-----24/27 *DM61-K5AZZ*------28/31
      *DM62-WA5DJJ*-----28/31 *DM65-W0AMT-------11/14 *DM78-KX4TH*-------4/4
      DM79-WD0E--------13/14 *DN06-KL7NA*------21/23 *DN10-WO7I*-------25/27
      *DN17-K7BIZ*------19/21 *DN26-W0AY*-------24/26 *DN31-KA7OEI*-----28/31
      DN40-AC7JW--------2/2  *DN40-KA7OEI*-----17/19 *DN40-KJ7OXT*------6/7
      DN70-N6GN--------22/24 *DN70-W3LLA*------27/30 *DO30-VE6ARS*-----22/24
      *DO33-VE6JY*------28/31 *EL15-NO5V*--------2/2  *EL16-WB5B*-------22/24
      *EL96-WB4CPJ*-----16/17 *EL98-N4BUT*-------4/7  *EL99-ND1C---------3/6
      *EM10-N5GOK--------1/1  *EM10-SWL4821*-----3/4  *EM12-WW5JS*------19/21
      *EM15-W5TSU*------15/17  EM26-N5UTV--------3/3  *EM26-W5GFI*------11/12
      *EM30-KG5TED-------5/8  *EM37-KZ0HAL*-----12/13  EM48-AD0MO--------1/2
      EM50-W4WLO-------13/15 *EM55-W5KUB--------2/2  *EM64-KC5UMA*-----12/12
      *EM66-KR4VJ*------17/20 *EM69-KD9HOE*-----13/14 *EM69-N9AWU*------28/31
      *EM72-K4IQJ*------28/31 *EM72-K4JOP*------25/27 *EM72-W4HOD*------24/26
      EM75-KV4XY--------4/5  *EM83-KC4SR*-------1/2  EM84-KM4TLA-------1/2
      *EM84-N3PK*-------14/15 *EM84-W4TWA--------1/1  *EM86-AI4FU*------20/23
      EM89-AJ8S---------1/3  *EM96-KN4ACN*------1/2  *EM97-KC8COM*------2/2
      EN12-K0HW---------4/5  *EN19-VE4AMS*------2/2  EN25-N0QBH-------22/23
      EN34-KB0TNG------10/11 *EN34-KF0IEV*-----18/20 *EN35-N0NCI--------1/1
      *EN50-K9SWX*------20/22 *EN50-W1CLM*------27/30  EN51-KD9PAH------23/25
      EN52-K9DZT-------27/29  EN52-KB9AMG-------4/4  EN52-KD9QZO-------1/4
      EN62-K0JD---------4/4  *EN62-KD9LCN-------3/4  *EN72-KB8VUC*-----16/19
      *EN72-KE8UCE-------8/9  *EN74-KX4AZ*------18/19 *EN81-WB0KWJ*------4/6
      *EN82-K8NVH*------16/19 *EN90-WA3TTS*-----28/30 *EN91-N8OBJ*------25/28
      EN91-W8AC---------1/1  *FJ08-HP1COO*-----28/31 *FM05-N4JJS*------18/21
      *FM05-N4TTN*------28/31  FM06-KK4WYR-------1/1  *FM06-WD4ELG*-----28/31
      *FM18-K1HTV*------27/30 *FM18-KA3BWP*-----24/26  FM18-KB3EDF-------2/4
      *FM18-KX4O*-------28/31 *FM18-N4TVC*------28/31  FM19-KB3EOF-------6/7
      *FM19-N3BBF--------1/1  FM19-N3LSB-------23/25 *FM19-W3BX*-------24/26
      *FM19-WA2EUJ*-----22/24  FM29-WA3DNM-------1/1  FN00-KB3CUF-------3/6
      *FN02-KD2YGN*-----20/22 *FN03-SWL-FN03HS*-21/23  FN11-AC3V---------2/2
      *FN12-KD2OM*------28/31 *FN13-KD2CLR*-----24/26  FN13-N2HQI--------1/2
      *FN13-WA2ZKD*-----28/31 *FN15-VE3CWM*-----10/12  FN15-VE3OWV------13/13
      *FN20-KB3WFQ*-----23/25  FN20-W2GNN--------6/8  *FN20-WB6YAZ*-----28/30
      *FN20-WZ7I*-------28/31 *FN21-K3FEF*------28/31 *FN21-N2KAW--------2/4
      *FN22-KD2LZI*-----25/27 *FN25-VE3GTC*-----28/31 *FN30-KC2LSB*-----24/27
      *FN30-WA2TP*------28/31  FN42-AC1BC-------21/24 *FN42-AC1IM*------27/30
      *FN42-KM3T*-------28/31  FN42-N8VIM--------1/2  *FN42-W1TEJ*------22/25
      FN42-WB1BQE-------7/9  *FN43-AB1KW*------28/30  FN44-AJ8S---------3/3
      FN44-N1PCE--------5/5  *GF49-PY3FF--------2/2  *GG56-PY2GN*------12/12
      *GG76-PY1EME*-----20/22 *IL38-DF4UE-------26/29 *IL38-EA8BFK*-----28/31
      *IN98-F4IGV--------1/4  *IO70-G8NXD*------26/29 *IO70-M3MSM*------21/23
      *IO81-G0KTN-------27/30 *IO90-G3ZIL*------26/28  IO90-G4ZFQ-------25/28
      *IO90-G7ELK*------22/23 *IO91-G4GNO--------3/3  *JJ34-KE5GUR-------9/10
      *JN18-F1EYG*------21/22 *JN25-F1AJL*-------8/11 *JN25-F5VBD*------17/18
      *JN36-HB9HIT*-----19/22 *JN39-LX1DQ*------28/31  JN39-LX1GG-------11/12
      *JN45-IK0XFA*-----18/20 *JN46-HB9ODK*-----23/26 *JN46-HB9TMC------27/30
      *JN47-HB9TTU*-----20/22 *JN47-OE9GHV*-----28/31 *JN47-OE9HLH*-----28/31
      *JN48-DF4UE*-------9/9  JN48-DL1GCD------19/22  JN48-DL9GCW-------1/2
      *JN48-TNS1*-------22/25 *JN58-DK8FT-------26/29  JN58-DL2JA--------4/5
      *JN61-I0UVN*------26/29 *JN63-IW2NKE*-----26/29  JN63-IZ6QQT------23/26
      *JN65-IV3DXW*------7/7  *JN87-OE3XOE*-----28/31 *JO00-DP0POL*------2/2
      *JO01-2E0PYB*-----27/30  JO01-G4WNF--------1/1  *JO01-GB0SNB*-----25/28
      *JO02-G8LZI*------12/13 *JO10-ON5KQ*------27/30  JO20-ON4WS--------7/10
      *JO31-DF1DR*------24/27  JO31-DK8JP--------4/5  *JO31-PH4RTM*-----26/29
      *JO32-PI4THT*-----23/26 *JO33-PA0SLT------24/26 *JO33-PD0OHW------24/27
      JO38-LA1ZM-------12/15 *JO43-DL0HT*------26/28  JO65-OZ7IT--------2/2
      KG01-ZS3D---------1/2  *KM15-SV9KI*------17/19 *KM56-G8SCU-------12/13
      KM71-4Z4TJ--------1/2  *RE68-ZL2005SWL*--25/27  RF70-ZL2TLF-------1/2


2022-05-29 AC3V-FN10 (29)

 10  40m  EM75-KV4XY--19/20 EM84-KM4TLA--5/6  EN91-W8AC---22/24 FN00-W3HRS--13/14
      FN13-N2HQI--28/29 FN20-WA2QZP--7/8  FN20-WA3IAC-17/18 FN42-N8VIM--12/13
      FN44-N1PCE---9/10 GH64-PT2FHC-13/14

 18  20m  EL98-KD8TUO-15/17 EM10-AF5WW--10/11 EM12-K5SWA--27/29 EM12-KE7A---26/28
      EM12-KF5QDQ-20/22 EM12-KG5ZDA-26/28 EM17-KF0FXC--1/1  EM31-KG5FNU-10/11
      IO83-G0IDE---7/8  IO85-MM7BWK--3/3  IO92-M7SPS---1/1  JN24-DK4NL---1/2
      JN49-DL8ROA--1/1  JN58-DL2UD---5/5  JO21-PD2LEO--1/1  JO31-DK1BL--17/17
      JO31-DK8JP--22/23 JO65-OZ7IT--26/28

 1  15m  DM43-W7CRK---5/5

147  SWL *BL10-AI6VN*------29/31 *CM87-KE6GG*------27/29 *CM87-KF6ZEO*-----29/31
      *CM87-KFS*--------29/31 *CM87-N6MON*-------1/1  *CM88-KJ6MKI------29/31
      *CM88-KPH*--------29/31 *CM88-WB7ABP*-----28/30 *CM98-KP4MD-------29/31
      *CN85-HERMES-LIT*-10/12 *CN86-AA7NM*------29/31 *CN87-WF7U*-------27/29
      *CN94-KK6PR*------29/31 *DM07-DM07SWL*----20/22  DM13-W1CK---------1/1
      *DM14-K6YQO*------12/13 *DM33-N7FN*-------28/30 *DM43-K7NNT*-------2/4
      *DM43-WB5DYG*-----25/27 *DM61-K5AZZ*------29/31 *DM62-WA5DJJ*-----29/31
      *DM65-W0AMT-------12/14  DM79-WD0E--------14/14 *DN31-KA7OEI*-----29/31
      *DN70-KE4IYP*------1/3  DN70-N6GN--------23/24 *DN70-W3LLA*------28/30
      *DO33-VE6JY*------29/31 *EL09-KG5RKP*------6/6  *EL98-AE5X---------1/3
      *EL98-N4BUT*-------5/7  *EL98-W4BCX--------4/5  *EL99-ND1C---------4/6
      *EM00-K5TR--------21/23  EM00-KI5HBO-------8/8  EM12-K5XL---------4/5
      *EM17-WB0PKL*------1/1  *EM20-N5EKO--------3/3  *EM30-KG5TED-------6/8
      EM38-KV0S---------8/9  *EM40-N5DSI*-------2/2  *EM48-W0EJO--------1/1
      *EM66-KR4VJ*------18/20 *EM69-N9AWU*------29/31 *EM72-K4IQJ*------29/31
      *EM86-AI4FU*------21/23  EN21-N0BKB--------1/1  EN25-N0QBH-------23/23
      *EN34-N0NAS*------28/30 *EN50-W1CLM*------28/30  EN52-K9DZT-------28/29
      EN52-KD9QZO-------2/4  EN58-VA3ROM-------6/8  *EN72-KB8VUC*-----17/19
      *EN82-K8NVH*------17/19 *EN91-N8OBJ*------26/28 *FJ08-HP1COO*-----29/31
      *FM05-N4JJS*------19/21 *FM05-N4TTN*------29/31 *FM06-WD4ELG*-----29/31
      *FM08-W4KEL*------26/28 *FM18-K1HTV*------28/30  FM18-KB3EDF-------3/4
      *FM18-KX4O*-------29/31 *FM18-N4TVC*------29/31 *FM18-WB2TNC*------5/6
      FN00-KB3CUF-------4/6  *FN03-SWL-FN03HS*-22/23 *FN12-KD2OM*------29/31
      *FN13-WA2ZKD*-----29/31  FN20-W2GNN--------7/8  *FN20-WZ7I*-------29/31
      *FN21-K3FEF*------29/31 *FN22-KC2STA4*----24/26 *FN22-KD2LZI*-----26/27
      *FN25-VE3GTC*-----29/31 *FN30-KC2LSB*-----25/27 *FN30-WA2TP*------29/31
      FN42-AC1BC-------22/24 *FN42-AC1IM*------28/30 *FN42-KD1TE*-------1/2
      *FN42-KM3T*-------29/31 *FN42-W1TEJ*------23/25 *FN43-AA1AH*-------4/6
      FN53-AC1LL--------3/3  *FN84-VE1INN------26/28 *IL38-DF4UE-------27/29
      *IL38-EA8BFK*-----29/31 *IN98-F4IGV--------2/4  *IO70-G8NXD*------27/29
      IO77-GM0UDL------13/14 *IO81-G0KTN-------28/30  IO90-G4ZFQ-------26/28
      *IO91-G0WZM*------16/17 *JN25-F1AJL*-------9/11 *JN36-HB9HIT*-----20/22
      *JN37-FR25EC*------1/1  *JN39-LX1DQ*------29/31  JN45-IW2DMO-------6/7
      *JN45-LEOIT*------23/25 *JN46-HB9ODK*-----24/26 *JN46-HB9TMC------28/30
      *JN47-DL60LINDAU*-24/26 *JN47-HB9HJZ-------1/2  *JN47-HB9TTU*-----21/22
      *JN47-OE9GHV*-----29/31 *JN47-OE9HLH*-----29/31 *JN48-DD5XX-------17/18
      *JN48-DJ6DK*------19/21  JN48-DL1GCD------20/22 *JN48-TNS1*-------23/25
      *JN58-DC1RDB------25/26 *JN58-DK1CG*-------8/9  *JN58-DK8FT-------27/29
      *JN59-DG2NPE*-----21/22 *JN61-I0UVN*------27/29 *JN63-IW2NKE*-----27/29
      JN63-IZ6QQT------24/26 *JN65-IW3HBX------13/15 *JN69-DL4RU*------25/27
      *JN87-OE3XOE*-----29/31 *JN96-HA8TKS*-----15/16 *JO01-2E0PYB*-----28/30
      *JO01-GB0SNB*-----26/28 *JO02-M0VKK--------1/1  *JO10-ON5KQ*------28/30
      JO20-ON4WS--------8/10 *JO20-ON5PVD*-----19/20  JO22-PH0TRA-------8/9
      JO31-DC5AL-------23/25 *JO31-DF1DR*------25/27 *JO31-DF9DX*------18/19
      *JO31-DL2ZZ*------22/23  JO31-PA0MLC-------1/2  *JO31-PH4RTM*-----27/29
      *JO32-PA0EHG*-----25/26 *JO32-PI4THT*-----24/26 *JO33-PA0SLT------25/26
      *JO33-PD0OHW------25/27  JO38-LA1ZM-------13/15  JO40-DL3EL-------18/20
      JO40-DL4ZBE-------8/9  *JO43-DL0HT*------27/28 *JO43-DP0POL*------1/2
      *JO53-DF3LZ-------19/20 *JO55-OZ0LTT-------1/1  *JO60-OK1HRA*-----26/28


2022-05-30 AC3V-FN10 (86)

 42  40m  CM87-W6EXT--10/10 DM04-W6LVP--13/13 DM13-W1CK---12/12 DM33-N6RY---21/21
      DM34-K7GXB--18/18 DN70-N6GN----7/7  EM10-K5PK----1/1  EM28-KA0L----1/1
      EM38-AC0G----4/4  EM38-KV0S---17/17 EM45-KN4USN--2/2  EM48-AD0MO--18/18
      EM72-W4RYW---5/5  EM73-AC4OW---1/1  EM73-K4EH---23/23 EM75-KV4XY--20/20
      EM84-KM4TLA--6/6  EN42-AA0N----8/8  EN52-KF9KV--15/15 EN90-KB3LYB--1/1
      EN91-W8AC---23/24 FM18-KB3EDF-27/27 FM19-KF4HCW-21/21 FN00-W3HRS--14/14
      FN11-AC3V---23/24 FN13-N2HQI--29/29 FN20-N2DED---1/1  FN20-W2GNN--23/23
      FN20-W2MOQ---2/3  FN20-WA2QZP--8/8  FN20-WA3IAC-18/18 FN30-KD2AVU-14/14
      FN42-N8VIM--13/13 FN42-WA1RAJ-23/24 FN42-WA9WTK-17/17 FN44-AJ8S---25/26
      FN44-N1PCE--10/10 GH64-PT2FHC-14/14 JN48-DK2DB--18/18 JN48-DL9GCW-13/13
      JN58-DL2JA--17/17 KG01-ZS3RF--10/10

 43  20m  CM87-W6EXT--20/21 CN72-W7OMM---1/1  CN80-K6ARE---1/1  DM13-W1CK---14/15
      DM33-N6RY---24/24 DM34-K7GXB--28/28 DM41-AE7YQ--21/22 DM42-W7NBD---1/1
      DM43-N5AQM--20/21 DM43-W7CRK---7/8  DM44-W7YSB---1/1  DM75-KE5ZBG--9/10
      DM79-WD0E---12/13 EL98-KD8TUO-16/17 EM00-KI5HBO-17/18 EM10-AF5WW--11/11
      EM10-K5PK----9/10 EM12-K5SWA--28/29 EM12-KE7A---27/28 EM12-KF5QDQ-21/22
      EM12-KG5ZDA-27/28 EM31-KG5FNU-11/11 EM35-AE5NW--12/13 EM38-AC0G---10/10
      EM40-KI5NEQ--1/1  EM48-AD0MO--24/24 EM70-NI5F---26/27 EM73-K4EH----8/9
      EM74-KD4OTA-13/14 EM93-KM4RK---5/6  EN38-AC0JX--28/29 EN60-WA0JTL--1/2
      EN61-N8OWY--12/12 FN35-VA2RJ---1/1  FN41-K1YZY---4/5  FN41-W1BW----5/6
      FN42-AJ1Z----1/1  FN44-N1PCE---1/2  GH64-PT2FHC-10/11 IO93-G8ORM--16/16
      JN24-DK4NL---2/2  JO31-DK8JP--23/23 JO65-OZ7IT--27/28

 1  15m  EM12-K5XL----1/1

252  SWL *BK29-NH6V*-------20/21 *BL10-AI6VN*------30/31 *BP51-KL7L*-------25/26
      *CM87-KE6GG*------28/29 *CM87-KF6ZEO*-----30/31 *CM87-KFS*--------30/31
      *CM88-K6PZB-------29/30 *CM88-KJ6MKI------30/31 *CM88-KK6EEW*-----28/29
      *CM88-KPH*--------30/31 *CM88-WB7ABP*-----29/30  CM97-AG6NS--------8/8
      *CM97-W6REK*------17/18  CM98-K6MCS--------2/2  *CM98-KD6O--------10/11
      *CM98-KP4MD-------30/31 *CN82-AL7CR-------27/28 *CN82-N6DRC*------17/18
      *CN85-HERMES-LIT*-11/12  CN85-W7OWO-------20/21 *CN86-AA7NM*------30/31
      *CN87-KD7HGL*-----20/21  CN87-KI7E---------7/8  *CN87-N1CL*-------28/29
      *CN87-WF7U*-------28/29 *CN88-KJ6EI*------27/28 *CN89-VE7BPB*-----19/20
      *CN94-KK6PR*------30/31 *DM04-W6ZTM*------16/16 *DM07-DM07SWL*----21/22
      DM12-AJ6TK--------6/7  DM12-K6RRP-------19/20 *DM14-K6YQO*------13/13
      *DM14-KM6KPW*-----15/16 *DM22-YUMAAZ*------7/7  *DM33-N7FN*-------29/30
      *DM43-K7NNT*-------3/4  *DM43-WB5DYG*-----26/27 *DM61-K5AZZ*------30/31
      *DM62-WA5DJJ*-----30/31 *DM63-SWLDM63*----21/22 *DM65-W0AMT-------13/14
      DM78-KE5RZL-------2/2  *DN06-KL7NA*------22/23 *DN10-WO7I*-------26/27
      *DN17-K7BIZ*------20/21 *DN26-W0AY*-------25/26 *DN31-KA7OEI*-----30/31
      *DN40-KA7OEI*-----18/19  DN41-W0YSE--------1/2  *DN70-KE4IYP*------2/3
      *DN70-W3LLA*------29/30  DO23-VE6EGN-------9/10 *DO30-VE6ARS*-----23/24
      *DO33-VE6JY*------30/31 *EL16-WB5B*-------23/24 *EL29-N5FOG*------26/27
      *EL98-AE5X---------2/3  *EL98-N4BUT*-------6/7  *EL98-N4EF*--------1/1
      *EL98-W4BCX--------5/5  *EL99-KC4MCQ-------2/2  *EL99-ND1C---------5/6
      *EM00-K5TR--------22/23 *EM12-WW5JS*------20/21 *EM15-W5TSU*------16/17
      *EM30-KG5TED-------7/8  *EM47-K6RFT*-------3/3  *EM50-O3*---------15/16
      EM50-W4WLO-------14/15 *EM66-KN4CZW-------1/1  *EM66-KR4VJ*------19/20
      *EM69-KF9ET*------17/18 *EM69-N9AWU*------30/31 *EM72-K4IQJ*------30/31
      *EM72-K4JOP*------26/27 *EM72-W4HOD*------25/26  EM73-K4COD-------14/14
      EM75-KE7GZ-------12/13  EM78-KU4A--------13/13 *EM79-AB4EN*------14/15
      EM79-WH6FMN-------2/2  *EM83-KC4SR*-------2/2  *EM83-NN4DX*-------3/3
      *EM85-WA2N*-------13/14 *EM86-AI4FU*------22/23  EM89-AJ8S---------2/3
      *EM89-KE8UFO-------1/1  EM92-AC4DH--------4/5  *EM96-KN4ACN*------2/2
      *EN34-KF0IEV*-----19/20 *EN34-N0NAS*------29/30 *EN34-W0ASW*------24/25
      *EN50-K9SWX*------21/22 *EN50-KD9NYE*-----27/28 *EN50-W1CLM*------29/30
      EN51-KD9PAH------24/25 *EN52-AC9RZ*------25/26  EN52-K9DZT-------29/29
      EN52-KD9QZO-------3/4  EN52-N9CIF--------5/5  *EN53-K9REO*------20/21
      *EN53-KD9KHZ*-----21/22  EN58-VA3ROM-------7/8  *EN62-AA6DY-------14/15
      *EN70-KC9VRQ*------1/1  *EN72-KB8VUC*-----18/19  EN80-N5KCC--------3/4
      *EN81-WB0KWJ*------5/6  *EN82-K8NVH*------18/19 *EN82-N8CVW-------14/15
      *EN90-WA3TTS*-----29/30 *EN91-N8OBJ*------27/28  EN96-VE3GEN-------5/6
      *FF91-LU3DJ*-------2/3  *FJ08-HP1COO*-----30/31 *FM05-N4JJS*------20/21
      *FM05-N4TTN*------30/31 *FM06-WD4ELG*-----30/31 *FM08-W4KEL*------27/28
      *FM17-KW4CQ--------1/1  *FM18-K1HTV*------29/30 *FM18-K4CUL--------3/3
      *FM18-KA3BWP*-----25/26 *FM18-KX4O*-------30/31 *FM18-N4TVC*------30/31
      *FM18-WB2TNC*------6/6  FM19-N3LSB-------24/25 *FM19-W3BX*-------25/26
      FM19-W3TAC--------2/2  *FM19-WA2EUJ*-----23/24  FN00-KB3CUF-------5/6
      *FN02-KD2YGN*-----21/22  FN10-KE3KD--------1/1  *FN12-KD2OM*------30/31
      *FN13-KD2CLR*-----25/26 *FN13-WA2ZKD*-----30/31 *FN15-VE3CWM*-----11/12
      *FN15-VE3HOA*------1/1  *FN20-KB3WFQ*-----24/25 *FN20-WB6YAZ*-----29/30
      *FN20-WZ7I*-------30/31 *FN21-K3FEF*------30/31 *FN21-N2KAW--------3/4
      *FN22-KC2STA1*----22/22 *FN22-KC2STA4*----25/26 *FN22-KD2LZI*-----27/27
      *FN25-VE3GTC*-----30/31 *FN30-KC2LSB*-----26/27 *FN30-WA2TP*------30/31
      FN31-WY1U---------2/3  *FN33-K1VL*-------26/27  FN42-AC1BC-------23/24
      *FN42-AC1IM*------29/30 *FN42-KC1PGG*------1/2  *FN42-KD1TE*-------2/2
      *FN42-KM3T*-------30/31 *FN42-W1TEJ*------24/25  FN42-WB1BQE-------8/9
      *FN43-AA1AH*-------5/6  *FN43-AB1KW*------29/30 *FN43-K1ENG*-------1/1
      *FN46-SWLAM*------19/20 *FN53-AB1YX*------10/11 *FN84-VE1INN------27/28
      *GF15-CX8BIT*------1/1  *GG76-PY1EME*-----21/22 *GK03-8P6RX--------3/4
      IB59-DP0GVN-------6/7  *IL38-DF4UE-------28/29 *IL38-EA8BFK*-----30/31
      IM58-CT1EBQ------11/12 *IN83-EA1IOW*-----17/18 *IN98-F4IGV--------3/4
      *IN99-W6ELA*------19/20  IO51-EI7II--------4/5  IO63-EI8KG--------1/1
      IO65-EI7HZB------20/21 *IO70-G8NXD*------28/29 *IO70-M3MSM*------22/23
      *IO72-MW7SIF*-----19/20  IO77-GM0UDL------14/14 *IO81-G0KTN-------29/30
      *IO82-2E0ILY------24/25  IO83-G0IDE--------5/5  *IO83-G4SDL-------12/13
      IO85-MM7BWK-------3/4  *IO87-2M0HZD------10/10 *IO90-G3ZIL*------27/28
      IO90-G4ZFQ-------27/28 *IO90-M3XQM*-------1/2  *IO91-G0WZM*------17/17
      *IO91-G3VPW*------21/22 *IO91-G4HZX*------21/22 *IO93-G0PYB-------13/14
      *IO93-G6UOH--------1/1  *JN25-F1AJL*------10/11 *JN36-HB9HIT*-----21/22
      *JN37-HB9DSE*-----20/21 *JN39-LX1DQ*------30/31 *JN45-IK0XFA*-----19/20
      JN45-IW2DMO-------7/7  *JN45-LEOIT*------24/25 *JN46-HB9ODK*-----25/26
      *JN46-HB9TMC------29/30 *JN47-DL60LINDAU*-25/26 *JN47-HB9HJZ-------2/2
      *JN47-HB9VQQ*-----22/23 *JN47-OE9GHV*-----30/31 *JN47-OE9HLH*-----30/31
      *JN48-DJ6DK*------20/21  JN48-DL1GCD------21/22 *JN48-DQ2C*-------17/18
      *JN48-TNS1*-------24/25 *JN55-IZ3EAW*-----16/17 *JN58-DK8FT-------28/29
      *JN61-I0UVN*------28/29 *JN63-IW2NKE*-----28/29  JN63-IZ6QQT------25/26
      *JN65-IW3HBX------14/15 *JN69-DL4RU*------26/27 *JN87-OE3XOE*-----30/31
      *JO01-2E0PYB*-----29/30  JO01-G8AXA--------5/6  *JO01-GB0SNB*-----27/28
      *JO02-G2XV*-------14/15 *JO02-G8LZI*------13/13 *JO10-ON5KQ*------29/30
      *JO20-ON3URE*-----19/19  JO20-ON4WS--------9/10 *JO21-PA1JMS*-----15/16
      JO31-DC5AL-------24/25 *JO31-DF1DR*------26/27 *JO31-DL2PK-------10/10
      JO31-DL2YED-------1/1  JO31-PA0MLC-------2/2  *JO31-PH4RTM*-----28/29
      *JO32-PI4THT*-----25/26 *JO33-PD0OHW------26/27  JO38-LA1ZM-------14/15
      JO40-DL3EL-------19/20 *JO41-DH2RAL*-----24/25 *JO52-DL1QC*------12/13
      *JO60-OK1HRA*-----27/28  JO65-OZ2JBR-------4/4  *KM15-SV9KI*------18/19
      *PF94-VK5ADE-------4/4  *PF94-VK5MR*------19/19 *QE38-VK7JJ-------16/17
      *QF44-VK2COW------23/24 *QG62-VK4CT*------25/26 *RE68-ZL2005SWL*--26/27


2022-05-31 AC3V-FN10 (63)

 10  40m  EM70-NI5F---21/21 EM79-N8VSI---1/1  EN62-K0JD---21/21 EN91-W8AC---24/24
      FM29-WA3DNM-12/12 FN11-AC3V---24/24 FN20-W2MOQ---3/3  FN31-KB1MCT--1/1
      FN42-WA1RAJ-24/24 FN44-AJ8S---26/26

 50  20m  CM87-W6EXT--21/21 CM97-AG6NS--11/11 CM98-K6MCS--20/20 CN85-K7FET--12/12
      CN87-AC7IJ--16/16 DM13-W1CK---15/15 DM41-AE7YQ--22/22 DM42-WB0OEW--8/8
      DM43-N5AQM--21/21 DM43-W7CRK---8/8  DM75-KE5ZBG-10/10 DM79-WD0E---13/13
      DN18-KK5DB---1/1  DN40-AC7JW---1/1  EL98-KD8TUO-17/17 EM00-KG5TW---1/1
      EM00-KI5HBO-18/18 EM10-K5PK---10/10 EM12-K5SWA--29/29 EM12-KE7A---28/28
      EM12-KF5QDQ-22/22 EM12-KG5ZDA-28/28 EM35-AE5NW--13/13 EM70-NI5F---27/27
      EM73-K4EH----9/9  EM73-KB1MVX-15/15 EM74-KD4OTA-14/14 EM79-N8VSI---1/1
      EM93-KM4RK---6/6  EN23-KD9TSE--7/7  EN38-AC0JX--29/29 EN52-K9DZT---2/2
      EN60-WA0JTL--2/2  FF96-LU1EGT--2/2  FM16-KN4NBI--4/4  FM18-K3RJK---1/1
      FN10-KE3KD---1/1  FN31-WX1TEX--1/1  FN41-K1YZY---5/5  FN41-W1BW----6/6
      FN42-WA1RAJ--4/4  FN42-WA9WTK--3/3  FN44-N1PCE---2/2  GH64-PT2FHC-11/11
      IO83-G0IDE---8/8  IO83-M0TXP---1/1  IO91-M7AZV---6/6  JO21-ON7KB--11/11
      JO31-PA0MLC-11/11 JO65-OZ7IT--28/28

 2  15m  EM73-K4COD---1/1  FM05-KA9QJT--1/1

 1  10m  FM15-KK4UNE--1/1

431  SWL *BK29-NH6V*-------21/21 *BL10-AI6VN*------31/31 *BP51-KL7L*-------26/26
      CM87-AJ6VY--------2/2  *CM87-KE6GG*------29/29 *CM87-KF6ZEO*-----31/31
      *CM87-KFS*--------31/31 *CM88-K6PZB-------30/30 *CM88-KJ6MKI------31/31
      *CM88-KK6EEW*-----29/29 *CM88-KPH*--------31/31 *CM88-WB7ABP*-----30/30
      *CM88-WW6D--------26/26 *CM97-AE6RQ*------24/24 *CM97-K6JFZ*------13/13
      *CM97-KH6L*--------5/5  CM97-N6KOG--------2/2  *CM97-W6REK*------18/18
      CM97-WB6JHI-------9/9  *CM98-KD6O--------11/11 *CM98-KP4MD-------31/31
      *CN82-AL7CR-------28/28 *CN82-N6DRC*------18/18 *CN84-AG7NY--------1/1
      *CN85-HERMES-LIT*-12/12  CN85-KF7PRQ------10/10  CN85-W7OWO-------21/21
      *CN86-AA7NM*------31/31 *CN87-K1LH*-------17/17 *CN87-KD7HGL*-----21/21
      CN87-KI7E---------8/8  *CN87-N1CL*-------29/29 *CN87-N7TUG*-------9/9
      *CN87-WA6OUR*-----20/20 *CN87-WF7U*-------29/29 *CN88-KJ6EI*------28/28
      *CN89-VE7BFC*-----15/15 *CN89-VE7BPB*-----20/20  CN89-VE7RVS-------1/1
      CN89-VE7WEX------13/13 *CN90-KR6LA*------14/14 *CN94-KK6PR*------31/31
      *CN98-KB7SVP*------7/7  *DM04-K6FOD*------15/15 *DM07-DM07SWL*----22/22
      DM12-AJ6TK--------7/7  DM12-K6RRP-------20/20 *DM13-W6CP*-------15/15
      *DM14-KM6KPW*-----16/16  DM26-K6IA---------4/4  DM33-N6RY---------2/2
      *DM33-N7FN*-------30/30 *DM34-KT7MAN*------1/1  *DM43-K7NNT*-------4/4
      *DM43-WB5DYG*-----27/27 *DM61-K5AZZ*------31/31 *DM62-WA5DJJ*-----31/31
      *DM63-SWLDM63*----22/22 *DM65-W0AMT-------14/14 *DM79-N0GQ*--------1/1
      *DN06-K7UEB*-------3/3  *DN06-KL7NA*------23/23 *DN09-VA7TZ*------14/14
      *DN10-WO7I*-------27/27 *DN17-K7BIZ*------21/21 *DN26-W0AY*-------26/26
      *DN31-KA7OEI*-----31/31 *DN33-N7RGS--------1/1  *DN40-AC7L*--------1/1
      *DN40-KA7OEI*-----19/19 *DN40-KF7VLT-------3/3  *DN40-KI7BEQ*------6/6
      *DN40-KJ7OXT*------7/7  DN41-W0YSE--------2/2  *DN70-KE4IYP*------3/3
      DN70-N6GN--------24/24 *DN70-W3LLA*------30/30 *DO21-VA6CYA*------3/3
      DO23-VE6EGN------10/10 *DO30-VE6ARS*-----24/24 *DO33-VE6JY*------31/31
      *EL16-WB5B*-------24/24 *EL29-N5FOG*------27/27  EL96-AG0X---------1/1
      *EL96-WB4CPJ*-----17/17 *EL97-KN1R---------4/4  *EL98-AE5X---------3/3
      *EL98-N4BUT*-------7/7  *EL99-K3ZV*-------14/14  EL99-KE8KYP-------1/1
      *EL99-ND1C---------6/6  *EM00-K5TR--------23/23 *EM10-SWL4821*-----4/4
      EM12-K5XL---------5/5  *EM12-KG5ZMG*------1/1  *EM12-WW5JS*------21/21
      *EM13-KG5YJE-------1/1  *EM15-W5TSU*------17/17 *EM26-W5GFI*------12/12
      *EM30-KG5TED-------8/8  EM31-KG5FNU-------1/1  EM35-KF5GCF-------7/7
      *EM37-KZ0HAL*-----13/13  EM38-AC0G---------2/2  EM38-KV0S---------9/9
      EM48-AD0MO--------2/2  *EM50-O3*---------16/16  EM50-W4WLO-------15/15
      *EM50-WLO*--------12/12 *EM65-N4AAA*------21/21  EM66-KJ4GL--------3/3
      *EM66-KR4VJ*------20/20 *EM69-KD9HOE*-----14/14 *EM69-KF9ET*------18/18
      *EM69-N9AWU*------31/31 *EM72-K4IQJ*------31/31 *EM72-K4JOP*------27/27
      *EM72-W4HOD*------26/26  EM72-W4RYW--------3/3  EM74-KM4QXW------15/15
      EM75-KE7GZ-------13/13  EM75-KV4XY--------5/5  EM75-WA4GLH-------7/7
      *EM76-NN4H*--------5/5  *EM79-AB4EN*------15/15  EM79-N8DAW-------18/18
      EM84-KM4TLA-------2/2  *EM84-N3PK*-------15/15 *EM85-WA2N*-------14/14
      *EM86-AI4FU*------23/23  EM89-AJ8S---------3/3  *EM89-KD8TTE*-----18/18
      EM90-AJ4FR--------1/1  EM92-AC4DH--------5/5  EM95-K4EGP--------2/2
      EN12-K0HW---------5/5  *EN21-N0GIK*------12/12 *EN33-N0UR*-------14/14
      EN34-KB0TNG------11/11 *EN34-KF0IEV*-----20/20 *EN34-N0NAS*------30/30
      *EN34-W0ASW*------25/25  EN42-AA0N---------8/8  *EN50-K9SWX*------22/22
      *EN50-KD9NYE*-----28/28 *EN50-W1CLM*------30/30  EN51-KD9PAH------25/25
      *EN52-AC9RZ*------26/26  EN52-KD9QZO-------4/4  EN52-KF9KV--------3/3
      *EN53-K9REO*------21/21 *EN53-KD9KHZ*-----22/22 *EN54-KC9WSC*------1/1
      EN54-W9RJA--------1/1  EN58-VA3ROM-------8/8  EN60-K9ANF--------5/5
      EN61-K9YWO--------1/1  *EN62-AA6DY-------15/15 *EN62-KD9LCN-------4/4
      EN71-K9JJM--------7/7  *EN72-KB8VUC*-----19/19 *EN72-KE8UCE-------9/9
      *EN74-KX4AZ*------19/19  EN80-N5KCC--------4/4  *EN81-WB0KWJ*------6/6
      *EN82-K8NVH*------19/19 *EN82-N8CVW-------15/15  EN90-KB3LYB-------1/1
      *EN90-WA3TTS*-----30/30 *EN91-K3YP*--------3/3  *EN91-N8OBJ*------28/28
      *EN94-VE3PRO*------5/5  EN96-VE3GEN-------6/6  *FF91-LU3DJ*-------3/3
      *FJ08-HP1COO*-----31/31 *FM05-K5MO*--------3/3  *FM05-KF4EAG*------6/6
      *FM05-N4JJS*------21/21 *FM05-N4TTN*------31/31 *FM06-WD4ELG*-----31/31
      *FM07-K4WLE--------1/1  *FM08-W4KEL*------28/28 *FM16-N4WQH*-------3/3
      *FM16-WB8SCG------16/16  FM17-WD4IMI------15/15 *FM18-K1HTV*------30/30
      *FM18-KA3BWP*-----26/26  FM18-KB3EDF-------4/4  *FM18-KX4O*-------31/31
      *FM18-N4TVC*------31/31 *FM18-W2QL---------5/5  FM19-KB3EOF-------7/7
      *FM19-KC3EUV*------2/2  FM19-N3LSB-------25/25 *FM19-W3BX*-------26/26
      *FM19-WA2EUJ*-----24/24 *FM19-WS3W*-------27/27 *FM95-N3GX*--------1/1
      FN00-KB3CUF-------6/6  *FN02-KD2YGN*-----22/22 *FN02-W1OMR*------13/13
      *FN03-SWL-FN03HS*-23/23 *FN12-KD2OM*------31/31 *FN13-KD2CLR*-----26/26
      FN13-N2HQI--------2/2  *FN13-WA2ZKD*-----31/31 *FN15-VE3CWM*-----12/12
      *FN20-KB3WFQ*-----25/25  FN20-W2GNN--------8/8  FN20-WA3IAC-------4/4
      *FN20-WB6YAZ*-----30/30 *FN20-WZ7I*-------31/31 *FN21-K3FEF*------31/31
      *FN21-N2KAW--------4/4  *FN22-KC2STA4*----26/26  FN22-N2NOM-------13/13
      *FN25-VE3GTC*-----31/31 *FN30-KC2LSB*-----27/27  FN30-KD2AVU-------6/6
      *FN30-WA2TP*------31/31  FN31-WY1U---------3/3  *FN33-K1VL*-------27/27
      FN35-VA2RJ--------1/1  *FN41-K1NPT*-------1/1  FN42-AC1BC-------24/24
      *FN42-AC1IM*------30/30 *FN42-KC1PGG*------2/2  FN42-KC1QHV-------1/1
      *FN42-KM3T*-------31/31  FN42-N8VIM--------2/2  *FN42-W1TEJ*------25/25
      FN42-WB1BQE-------9/9  *FN43-AA1AH*-------6/6  *FN43-AB1KW*------30/30
      FN43-N1IIC--------2/2  *FN46-SWLAM*------20/20 *FN53-AB1YX*------11/11
      FN54-K1URC--------1/1  *FN84-VE1INN------28/28 *GG56-PY2SDR*------1/1
      *GG76-PY1EME*-----22/22 *GK03-8P6RX--------4/4  *HP75-TF4AH*------16/16
      IB59-DP0GVN-------7/7  IL18-EA8DBU------14/14 *IL38-DF4UE-------29/29
      *IL38-EA8BFK*-----31/31  IM58-CT1EBQ------12/12 *IM58-CT1EDG*-----19/19
      *IN83-EA1IOW*-----18/18 *IN88-F4FPR--------2/2  *IN98-F4FAP--------1/1
      *IN98-F4IGV--------4/4  *IN99-W6ELA*------20/20  IO51-EI7II--------5/5
      *IO63-SWLEI1763*--12/12  IO65-EI7HZB------21/21 *IO70-G8NXD*------29/29
      *IO70-M3MSM*------23/23 *IO72-MW7SIF*-----20/20  IO80-G3SXH--------3/3
      *IO81-G0KTN-------30/30  IO81-G3XBI-------10/10 *IO81-G4LCM-------12/12
      IO81-G4PCI-------10/10 *IO81-MW0CWF*------7/7  IO82-2E0DSS-------6/6
      *IO82-2E0ILY------25/25 *IO83-G4SDL-------13/13  IO85-MM7BWK-------4/4
      IO87-GM1OXB------13/13  IO88-GM4SJB-------3/3  *IO90-G3ZIL*------28/28
      IO90-G4ZFQ-------28/28 *IO90-G7ELK*------23/23 *IO90-M3XQM*-------2/2
      *IO91-G3VPW*------22/22 *IO91-G4GNK*-------1/1  *IO91-G4HZX*------22/22
      IO91-G7EOB--------1/1  IO92-G0ORY--------4/4  *IO92-G4ZKK*------16/16
      *IO92-G7PMO*-------7/7  *IO93-G0PYB-------14/14  IO93-G8ORM--------5/5
      *IO93-M0LMH*-------1/1  IO93-M0VII--------7/7  *IO93-MOMGC*-------1/1
      *IO94-G6MC*-------16/16  IO94-M0WWS--------4/4  *IO95-G4FLQ*-------1/1
      *JJ34-KE5GUR------10/10  JN03-F1JSC--------1/1  *JN18-F1EYG*------22/22
      *JN25-F1AJL*------11/11 *JN25-F5VBD*------18/18 *JN28-F4VTQ*------16/16
      *JN36-HB9HIT*-----22/22 *JN37-F5178SWL*----3/3  *JN37-HB9DSE*-----21/21
      *JN39-LX1DQ*------31/31  JN39-LX1GG-------12/12 *JN45-IK0XFA*-----20/20
      *JN45-IW2JBB-------1/1  *JN45-LEOIT*------25/25 *JN46-HB9ODK*-----26/26
      *JN46-HB9TMC------30/30 *JN47-DL60LINDAU*-26/26 *JN47-HB9HEY-------1/1
      *JN47-HB9TTU*-----22/22 *JN47-HB9VQQ*-----23/23 *JN47-OE9BKJ*-----10/10
      *JN47-OE9GHV*-----31/31 *JN47-OE9HLH*-----31/31 *JN47-OE9TAV*-----10/10
      *JN48-DD5XX-------18/18 *JN48-DJ6DK*------21/21  JN48-DK2DB--------1/1
      JN48-DL1GCD------22/22 *JN48-DL1SEH*------2/2  *JN48-DL1SER-------1/1
      JN48-DL9GCW-------2/2  *JN48-DQ2C*-------18/18 *JN48-TNS1*-------25/25
      *JN49-DB1MIC-------1/1  *JN49-DK0ABT*-----20/20 *JN49-DK6UG*------16/16
      JN49-DL8FCL-------9/9  *JN55-IZ3EAW*-----17/17 *JN58-DC1RDB------26/26
      JN58-DG7RJ--------7/7  *JN58-DK1CG*-------9/9  *JN58-DK8FT-------29/29
      JN58-DL2JA--------5/5  *JN58-DQ2C*--------3/3  *JN58-SWLJN58TC*---8/8
      JN59-DB1NN--------3/3  *JN59-DG2NPE*-----22/22 *JN59-DJ9PC*------24/24
      JN59-DL4TOM-------7/7  *JN61-I0UVN*------29/29 *JN62-I6JEI--------1/1
      *JN63-IW2NKE*-----29/29  JN63-IZ6QQT------26/26 *JN65-I3JPA*------13/13
      *JN65-IW3HBX------15/15 *JN69-DL4RU*------27/27  JN72-IK6ZEW-------8/8
      *JN75-S54MTB*------1/1  *JN77-OE6PWD------10/10 *JN86-S51RS--------2/2
      *JN87-OE3XOE*-----31/31 *JN88-OE1WYC*-----15/15 *JN89-OK2IP--------7/7
      *JN96-HA3PG*-------2/2  *JN96-HA8TKS*-----16/16 *JN97-HA4BM*-------8/8
      *JN97-HA9HAF9A*---13/13 *JO01-2E0PYB*-----30/30 *JO01-2E1LCY-------1/1
      *JO01-G4BBH--------2/2  JO01-G8AXA--------6/6  *JO01-GB0SNB*-----28/28
      *JO01-M0WHU-------13/13 *JO02-G2XV*-------15/15 *JO02-G4PUQ*-------1/1
      *JO02-G6UQZ*-------4/4  *JO10-ON5KQ*------30/30  JO11-PA0RDT------15/15
      JO20-ON4WS-------10/10 *JO20-ON5PVD*-----20/20 *JO21-PA1JMS*-----16/16
      *JO21-PA5MB*------12/12 *JO21-PD1V*--------5/5  JO21-PD9FDG-------2/2
      *JO21-PE2BZ-------12/12 *JO22-PA11419*-----1/1  *JO22-PA3WLE*------7/7
      *JO22-PE1OSQ*------6/6  JO22-PH0TRA-------9/9  JO31-DC5AL-------25/25
      *JO31-DF1DR*------27/27 *JO31-DF9DX*------19/19  JO31-DK8JP--------5/5
      *JO31-DL2ZZ*------23/23 *JO31-DL6II*------14/14 *JO31-PH4RTM*-----29/29
      *JO32-DL2BBC------10/10 *JO32-PA0EHG*-----26/26 *JO32-PI4THT*-----26/26
      *JO33-DF8FH*------23/23 *JO33-DL6OW*------17/17 *JO33-PA0SLT------26/26
      *JO33-PD0OHW------27/27  JO38-LA1ZM-------15/15  JO40-DL3EL-------20/20
      JO40-DL4ZBE-------9/9  *JO41-DG5DH*------20/20 *JO41-DH2RAL*-----25/25
      JO43-DF5WXF-------1/1  *JO43-DG7LAN*------5/5  *JO43-DK9HS--------1/1
      *JO43-DL0HT*------28/28 *JO43-DP0POL*------2/2  JO45-OZ1LNR-------2/2
      JO52-DB2OM--------2/2  *JO52-DL1QC*------13/13 *JO53-DF3LZ-------20/20
      *JO60-OK1HRA*-----28/28 *JO65-SA7ORA-------3/3  *JO91-SP7WT*-------4/4
      KG01-ZS3D---------2/2  KG01-ZS3RF--------1/1  *KM15-SV9KI*------19/19
      *KM56-G8SCU-------13/13 *KM56-TA4AEI*------5/5  *KM65-5B4CY*-------6/6
      KM71-4Z4TJ--------2/2  *QE28-VK7JH*-------1/1  *QE38-VK7JJ-------17/17
      *QF22-VK3KHZ*------3/3  QF22-VK3LU-------11/11 *QF31-VK3KEZ*------1/1
      *QF44-VK2COW------24/24 *QG60-VK2RT--------1/1  *QG62-VK4CT*------26/26
      *QG62-VK4YA*------13/13 *RE68-ZL2005SWL*--27/27 *RE78-ZL4CAT*------1/1
      RF70-ZL2TLF-------2/2  *RF72-ZL1NJR-------4/4

KB9AMG's Ham Radio Page