Month Rank Spots Callsign ----- ----- ---------- 5088 13 KC1KFS 5088 13 KE0THJ 5088 13 KE9WE 5088 13 KG4CCB 5088 13 KG5MVZ 5088 13 LU5EOI 5088 13 M0TOG 5088 13 NN4UZV 5088 13 OE2WNL 5088 13 OE3UKW 5088 13 ON4KTJ 5088 13 PA1AMS 5088 13 PD0RLS 5088 13 US5ERQ 5088 13 VA3RYV 5088 13 VK5HSI 5088 13 VK6ATI 5088 13 W0AAV 5088 13 YO9EAT 5120 12 2E0EUI 5120 12 CD7CKU 5120 12 DD7PC 5120 12 DF8FF 5120 12 DH3EHE 5120 12 DH8WKZ 5120 12 DK3MML 5120 12 DO5BSU 5120 12 DO9EGL 5120 12 F5LKW 5120 12 G0PEK 5120 12 GM4M 5120 12 GM7PBB 5120 12 HB9ASB 5120 12 I2BPP 5120 12 JH6PPX 5120 12 JI1EOV 5120 12 JJ1VQD 5120 12 KD2KDD 5120 12 LU7AA 5120 12 N0YEP 5120 12 N1UBR 5120 12 NR7V 5120 12 OE3EMC 5120 12 OP1F 5120 12 PA3BUL 5120 12 PE1NBD 5120 12 R0ACJ 5120 12 R7NT 5120 12 VI1RSH 5120 12 VK3CWF 5120 12 VK3WHO 5120 12 W4MLZ 5120 12 W8II 5120 12 YL3AME 5155 11 AG0N 5155 11 DG3DJ 5155 11 DO7RWE 5155 11 E7MBN 5155 11 EA2B 5155 11 G0STE 5155 11 G0WUU 5155 11 G4ABX 5155 11 G4AZL 5155 11 JA0GBO 5155 11 K5CPR 5155 11 K8ETA 5155 11 K9SHY 5155 11 KE0RYF 5155 11 LU4ECL 5155 11 M0XYA 5155 11 N4PMK 5155 11 NG4D 5155 11 ON2QUG 5155 11 OP3R 5155 11 PA3BTS 5155 11 TA1S 5155 11 VK1KV 5155 11 VK2KCM 5155 11 VK2YW 5155 11 VK3TLW 5155 11 VK3XHM 5155 11 VK5AZL 5155 11 W6DAX 5155 11 W8ENO 5155 11 YC1GHZ 5155 11 ZL1TLC 5155 11 ZL2ASC 5155 11 ZL2BH 5189 10 2E0PCL 5189 10 CZ9BZJ 5189 10 DB6LL 5189 10 DF9FM 5189 10 DL6TY 5189 10 DL7UAW 5189 10 DO1AX 5189 10 DO2GF 5189 10 EI5GB 5189 10 G8MZU 5189 10 JH1OFX 5189 10 K4CCK
KB9AMG's Ham Radio Page