Month Rank Spots Callsign ----- ----- ---------- 2331 113 KE0ALG 489 580 KE0CU 922 351 KE0DC 892 360 KE0E 1235 268 KE0FDX 4464 3 KE0KEO 2011 143 KE0LCK 802 394 KE0LJG 2176 127 KE0NUB 1929 153 KE0PRX 2484 100 KE0PVT 2435 104 KE0RAG 3679 29 KE0RDR 1200 276 KE0RFZ 3632 31 KE0RXF 1716 182 KE0SIS 2287 117 KE0UQU 989 329 KE0VC 4023 14 KE0VPA 2011 143 KE0YRX 658 467 KE1THA 1743 177 KE2KQ 1945 151 KE2VO 4464 3 KE3KGR 2810 78 KE3L 774 411 KE3LR 240 886 KE3PL 2591 92 KE4GBJ 1498 215 KE4HGP 3560 35 KE4JG 1806 168 KE4JSJ 3200 54 KE4QCM 3149 57 KE4SYL 2011 143 KE4TH 3612 32 KE5FXT 1031 318 KE5HPY 864 368 KE5WAN 1881 159 KE5XV 1863 161 KE6BN 3539 36 KE6L 2908 72 KE6MT 1987 145 KE6NFH 3021 65 KE6YZY 348 716 KE7A 2515 98 KE7ADD 1013 323 KE7K 4464 3 KE7LVX 2038 140 KE7MTF 600 492 KE7PQC 2032 141 KE7QVC 2121 133 KE7RFL 3906 18 KE8AFF 3692 28 KE8AQW 2474 101 KE8CCD 3456 40 KE8DAF 1962 149 KE8DOC 2998 66 KE8EVD 3396 43 KE8GTV 3323 47 KE8HJ 1945 151 KE8JKU 1415 228 KE8KOR 3692 28 KE8KXR 2842 76 KE8LLL 3906 18 KE8LNP 3906 18 KE8NCW 1058 312 KE8NIM 3479 39 KE8RX
KB9AMG's Ham Radio Page