Month Rank Spots Callsign ----- ----- ---------- 2969 114 KE0ALG 4130 45 KE0CCI 834 560 KE0EF 2458 161 KE0EJS 107 1772 KE0FUZ 3156 100 KE0HMS 4852 12 KE0KDQ 2412 167 KE0N 4215 41 KE0NUZ 3881 58 KE0PLS 4165 43 KE0PVT 1456 330 KE0QLX 1398 346 KE0QQD 2793 128 KE0QQN 298 1107 KE0RDR 2312 179 KE0RFZ 1987 226 KE0ROL 226 1280 KE0SIS 3840 60 KE0TQU 1579 299 KE0TSD 2664 139 KE0TXC 1286 379 KE0UVP 2458 161 KE0VC 1904 238 KE0VMG 473 839 KE0WUE 4147 44 KE0WWG 532 777 KE0YJJ 3941 55 KE0YRN 1756 262 KE1GH 2643 142 KE3KD 206 1320 KE3PL 4627 21 KE3QZ 4890 11 KE3V 2211 190 KE4COS 1923 235 KE4DV 1554 305 KE4GBW 1605 294 KE4JSJ 2276 182 KE4MVW 2093 208 KE4RK 1063 456 KE4TH 4828 13 KE4URP 3529 77 KE5ES 3773 63 KE5FXT 4654 20 KE5GXX 4371 33 KE5PCV 4032 50 KE5QKR 1923 235 KE5RAD 2057 214 KE5XV 5058 7 KE5ZBG 4437 30 KE6HEC 1783 258 KE6L 3273 92 KE6MT 3080 105 KE6NFH 91 1863 KE6ZIQ 3139 101 KE6ZTD 562 743 KE7A 2632 143 KE7BUA 3337 88 KE7IN 1836 250 KE7MTF 4582 23 KE8AFF 3861 59 KE8BUN 3922 56 KE8EVD 1150 421 KE8JKU 1783 258 KE8JWE 4828 13 KE8KOR 4627 21 KE8KYP 3529 77 KE8NNE 536 769 KE8NQL 2350 175 KE8NWH 627 687 KE8OBK 67 2055 KE8OLL 4082 47 KE8OXZ 965 495 KE8PAD 2925 118 KE8Y 260 1180 KE9ZZ
KB9AMG's Ham Radio Page