KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports - May 1-31 2020SM4UVP-JP70


 Band Reports Rank
------ ------- ----
LF/VLF    -  -
 160m    -  -
 80m    -  -
 60m    -  -
 40m    -  -
 30m    -  -
 20m    31 815
 17m    -  -
 15m    -  -
 12m    -  -
 10m    -  -
  6m    -  -
  4m    -  -
  2m    -  -
 70cm    -  -
 23cm    -  -
    -------
Total =   31 Reports - (Rank 1564)

Number of Grid Squares = 25


SM4UVP-JP70 - Summary of 2-Way WSPR Reports
-----------

EN - SM4UVP-JP70
EN96 VE3GEN 20 - (May 10)

FM - SM4UVP-JP70
FM18 K3RWR 20 - (May 10)
FM19 N8RAT 20 - (May 10)

FN - SM4UVP-JP70
FN31 KK1D 20 - (May 10)
FN44 AJ8S 20 - (May 10)

IN - SM4UVP-JP70
IN83 EB2FAW 20 - (May 10)

IO - SM4UVP-JP70
IO65 EI7HZB 20 - (May 10)
IO73 GB5VEP 20 - (May 10)
IO77 GM4SFW 20 - (May 10)
IO81 MW0ATK 20 - (May 10)
IO90 G4GCI 20 - (May 10)
IO91 2E1IDC 20 - (May 10)
   M6PYB 20 - (May 10)
IO92 M7APJ 20 - (May 10)
IO93 G8ORM 20 - (May 10)

JN - SM4UVP-JP70
JN23 F6EGX 20 - (May 10)
JN37 HB9FXK 20 - (May 10)
   HB9TVR 20 - (May 10)
JN47 DJ4FF 20 - (May 10)
JN58 DG7RJ 20 - (May 10)
   DK8FT 20 - (May 10)
   DL2UD 20 - (May 10)
JN63 IK0PCJ 20 - (May 10)
   IZ6QQT 20 - (May 10)
JN70 KK4LWB 20 - (May 10)

JO - SM4UVP-JP70
JO00 G7JVN 20 - (May 10)
JO01 G8AXA 20 - (May 10)
   M0WDG 20 - (May 10)
JO02 2E0VDS 20 - (May 10)
JO20 ON4WS 20 - (May 10)

MP - SM4UVP-JP70
MP40 R9JQ 20 - (May 10)


SM4UVP-JP70 - Detailed 2-Way WSPR Reports - BOLD # = total reports in WSPR database
-----------  (The pair of reports shown have the least amount of time between them)

EN96 VE3GEN 20 - (May 10)

  12 tx 2020-05-10 15:58 SM4UVP 14.097085 -23dB 0 JP70ld 5W VE3GEN EN96ol 5951km 302deg
   1  2020-05-10 15:54 VE3GEN 14.097143 -26dB 0 EN96ol 5W SM4UVP JP70ld 5951km 38deg


FM18 K3RWR 20 - (May 10)

   1 tx 2020-05-10 11:02 SM4UVP 14.097087 -20dB 0 JP70ld 5W K3RWR FM18qi 6468km 293deg
   3  2020-05-10 11:00 K3RWR 14.097188 -25dB 0 FM18qi 5W SM4UVP JP70ld 6468km 36deg


FM19 N8RAT 20 - (May 10)

   1 tx 2020-05-10 15:42 SM4UVP 14.097124 -24dB -1 JP70ld 5W N8RAT FM19am 6431km 294deg
   1  2020-05-10 15:50 N8RAT 14.097075 -26dB 0 FM19am 0.5W SM4UVP JP70ld 6431km 36deg


FN31 KK1D 20 - (May 10)

   3 tx 2020-05-10 11:50 SM4UVP 14.097089 -7dB 0 JP70ld 5W KK1D FN31vi 5975km 292deg
   1  2020-05-10 12:30 KK1D 14.097049 -22dB 0 FN31vi 1W SM4UVP JP70ld 5975km 38deg


FN44 AJ8S 20 - (May 10)

   6 tx 2020-05-10 13:32 SM4UVP 14.097084 -10dB 0 JP70ld 5W AJ8S/1 FN44mf 5662km 293deg
   1  2020-05-10 13:30 AJ8S/1 14.097175 -16dB 0 FN44mf 2W SM4UVP JP70ld 5662km 40deg


IN83 EB2FAW 20 - (May 10)

  18 tx 2020-05-10 11:02 SM4UVP 14.097104 -18dB 0 JP70ld 5W EB2FAW IN83mh 2226km 221deg
  18  2020-05-10 11:00 EB2FAW 14.097096 6dB 0 IN83mh 5W SM4UVP JP70ld 2226km 27deg


IO65 EI7HZB 20 - (May 10)

   7 tx 2020-05-10 13:48 SM4UVP 14.097079 -19dB 0 JP70ld 5W EI7HZB IO65fb 1446km 257deg
   2  2020-05-10 13:40 EI7HZB 14.097072 -22dB -1 IO65fb 0.5W SM4UVP JP70ld 1446km 58deg


IO73 GB5VEP 20 - (May 10)

   3 tx 2020-05-10 13:32 SM4UVP 14.097094 -17dB 0 JP70ld 5W GB5VEP IO73tj 1389km 246deg
   4  2020-05-10 13:34 GB5VEP 14.097035 -24dB -1 IO73tj 1W SM4UVP JP70ld 1389km 50deg


IO77 GM4SFW 20 - (May 10)

   4 tx 2020-05-10 12:20 SM4UVP 14.097096 -14dB 0 JP70ld 5W GM4SFW IO77sn 1148km 264deg
   2  2020-05-10 12:12 GM4SFW 14.097194 -20dB 0 IO77sn 2W SM4UVP JP70ld 1148km 67deg


IO81 MW0ATK 20 - (May 10)

  18 tx 2020-05-10 11:02 SM4UVP 14.097095 -15dB -4 JP70ld 5W MW0ATK IO81jp 1467km 238deg
  15  2020-05-10 11:00 MW0ATK 14.097053 -14dB 0 IO81jp 5W SM4UVP JP70ld 1467km 43deg


IO90 G4GCI 20 - (May 10)

  17 tx 2020-05-10 10:52 SM4UVP 14.097105 -22dB 0 JP70ld 5W G4GCI IO90gu 1454km 232deg
  12  2020-05-10 10:54 G4GCI 14.097192 -16dB 0 IO90gu 2W SM4UVP JP70ld 1454km 38deg


IO91 2E1IDC 20 - (May 10)

   8 tx 2020-05-10 11:50 SM4UVP 14.097099 -21dB -4 JP70ld 5W 2E1IDC IO91tn 1345km 232deg
  16  2020-05-10 11:48 2E1IDC 14.097108 -11dB 2 IO91tn 5W SM4UVP JP70ld 1345km 39deg

   M6PYB 20 - (May 10)

   5 tx 2020-05-10 11:26 SM4UVP 14.097121 -22dB -1 JP70ld 5W M6PYB IO91kg 1403km 232deg
  11  2020-05-10 11:24 M6PYB 14.097120 -11dB 0 IO91kg 5W SM4UVP JP70ld 1403km 39deg


IO92 M7APJ 20 - (May 10)

   1 tx 2020-05-10 12:36 SM4UVP 14.097084 -26dB 0 JP70ld 5W M7APJ IO92de 1353km 237deg
   2  2020-05-10 12:32 M7APJ 14.097114 -9dB 0 IO92 5W SM4UVP JP70ld 1298km 43deg


IO93 G8ORM 20 - (May 10)

   2 tx 2020-05-10 12:36 SM4UVP 14.097088 -27dB 0 JP70ld 5W G8ORM IO93cu 1227km 243deg
   4  2020-05-10 12:34 G8ORM 14.097074 -23dB 0 IO93cu 0.5W SM4UVP JP70ld 1227km 49deg


JN23 F6EGX 20 - (May 10)

   7 tx 2020-05-10 13:32 SM4UVP 14.097091 -16dB 1 JP70ld 5W F6EGX JN23ve 1984km 202deg
   7  2020-05-10 13:30 F6EGX 14.097117 -10dB 0 JN23ve 2W SM4UVP JP70ld 1984km 15deg


JN37 HB9FXK 20 - (May 10)

   6 tx 2020-05-10 13:06 SM4UVP 14.097093 -22dB 0 JP70ld 5W HB9FXK JN37 1501km 204deg
   7  2020-05-10 13:04 HB9FXK 14.097128 -21dB 0 JN37 5W SM4UVP JP70ld 1501km 17deg

   HB9TVR 20 - (May 10)

   2 tx 2020-05-10 12:26 SM4UVP 14.097085 -6dB 0 JP70ld 5W HB9TVR JN37uf 1511km 201deg
   2  2020-05-10 12:28 HB9TVR 14.097113 9dB -1 JN37uf 5W SM4UVP JP70ld 1511km 16deg


JN47 DJ4FF 20 - (May 10)

  13 tx 2020-05-10 12:10 SM4UVP 14.097089 -25dB 0 JP70ld 5W DJ4FF JN47vq 1425km 196deg
  11  2020-05-10 12:08 DJ4FF 14.097111 -11dB 0 JN47vq 5W SM4UVP JP70ld 1425km 12deg


JN58 DG7RJ 20 - (May 10)

   4 tx 2020-05-10 11:50 SM4UVP 14.097089 -19dB 0 JP70ld 5W DG7RJ JN58th 1333km 191deg
   5  2020-05-10 12:40 DG7RJ 14.097174 -6dB 0 JN58th 5W SM4UVP JP70ld 1333km 8deg

   DK8FT 20 - (May 10)

  26 tx 2020-05-10 11:08 SM4UVP 14.097085 -7dB 0 JP70ld 5W DK8FT JN58oe 1351km 192deg
  26 tx 2020-05-10 11:08 SM4UVP 14.097087 -8dB 0 JP70ld 5W DK8FT JN58oe 1351km 192deg
   1  2020-05-10 11:06 DK8FT 14.097104 1dB 0 JN58oe 5W SM4UVP JP70ld 1351km 9deg

   DL2UD 20 - (May 10)

   1 tx 2020-05-10 12:36 SM4UVP 14.097031 -17dB 0 JP70ld 5W DL2UD JN58vj 1322km 190deg
  12  2020-05-10 12:34 DL2UD 14.097169 7dB 0 JN58vj 5W SM4UVP JP70ld 1322km 8deg


JN63 IK0PCJ 20 - (May 10)

   1 tx 2020-05-10 12:36 SM4UVP 14.097073 -30dB 0 JP70ld 5W IK0PCJ JN63cl 1862km 187deg
   1  2020-05-10 12:34 IK0PCJ 14.097181 -15dB 0 JN63cl 10W SM4UVP JP70ld 1862km 5deg

   IZ6QQT 20 - (May 10)

   1 tx 2020-05-10 13:22 SM4UVP 14.097106 -22dB -1 JP70ld 5W IZ6QQT JN63hr 1832km 186deg
   5  2020-05-10 13:30 IZ6QQT 14.097144 -17dB 0 JN63hr 5W SM4UVP JP70ld 1832km 4deg


JN70 KK4LWB 20 - (May 10)

   1 tx 2020-05-10 12:20 SM4UVP 14.097101 -17dB 0 JP70ld 5W KK4LWB JN70du 2146km 182deg
   1  2020-05-10 12:22 KK4LWB 14.097097 -7dB 0 JN70du 0.001W SM4UVP JP70ld 2146km 1deg


JO00 G7JVN 20 - (May 10)

   3 tx 2020-05-10 12:36 SM4UVP 14.097119 -28dB 0 JP70ld 5W G7JVN JO00gv 1366km 228deg
   1  2020-05-10 13:46 G7JVN 14.097162 -24dB 0 JO00gv 5W SM4UVP JP70ld 1366km 36deg


JO01 G8AXA 20 - (May 10)

   3 tx 2020-05-10 11:08 SM4UVP 14.097091 -20dB 0 JP70ld 5W G8AXA JO01ai 1346km 230deg
   3  2020-05-10 11:10 G8AXA 14.097086 -6dB -1 JO01ai 2W SM4UVP JP70ld 1346km 38deg

   M0WDG 20 - (May 10)

   9 tx 2020-05-10 11:34 SM4UVP 14.097086 -14dB 0 JP70ld 5W M0WDG JO01gi 1325km 229deg
   7  2020-05-10 11:36 M0WDG 14.097082 -16dB -2 JO01gi 1W SM4UVP JP70ld 1325km 37deg


JO02 2E0VDS 20 - (May 10)

   2 tx 2020-05-10 10:52 SM4UVP 14.097107 -25dB 0 JP70ld 5W 2E0VDS JO02al 1249km 234deg
   6  2020-05-10 10:50 2E0VDS 14.097092 -17dB 0 JO02al 5W SM4UVP JP70ld 1249km 41deg


JO20 ON4WS 20 - (May 10)

   5 tx 2020-05-10 11:14 SM4UVP 14.097086 -21dB 0 JP70ld 5W ON4WS JO20hi 1267km 215deg
   4  2020-05-10 11:12 ON4WS 14.097134 -10dB 0 JO20hi 1W SM4UVP JP70ld 1267km 27deg


MP40 R9JQ 20 - (May 10)

   4 tx 2020-05-10 15:28 SM4UVP 14.097091 -15dB 0 JP70ld 5W R9JQ MP40mx 2873km 64deg
   3  2020-05-10 15:26 R9JQ 14.097107 7dB 0 MP40mx 500W SM4UVP JP70ld 2873km 292degSM4UVP-JP70 - Number of Detailed WSPR Records by Date
-----------
  Date   Count
---------- -----
2020-05-01   -
2020-05-02   -
2020-05-03   -
2020-05-04   -
2020-05-05   -
2020-05-06   -
2020-05-07   -
2020-05-08   -
2020-05-09   -
2020-05-10   63
2020-05-11   -
2020-05-12   -
2020-05-13   -
2020-05-14   -
2020-05-15   -
2020-05-16   -
2020-05-17   -
2020-05-18   -
2020-05-19   -
2020-05-20   -
2020-05-21   -
2020-05-22   -
2020-05-23   -
2020-05-24   -
2020-05-25   -
2020-05-26   -
2020-05-27   -
2020-05-28   -
2020-05-29   -
2020-05-30   -
2020-05-31   -


SM4UVP-JP70 - Summary of Daily 2-Way WSPR Reports
-----------  (BOLD callsign = First daily 2-way report on the band this month
                or first daily SWL/1-way report on any band)
       ("*" before *GRID-CALLSIGN = No 2-way reports with SM4UVP-JP70)
       ("*" after GRID-CALLSIGN* = No 2-way reports for all callsigns)


2020-05-10 SM4UVP-JP70 (31)

 31  20m  EN96-VE3GEN--1/1  FM18-K3RWR---1/1  FM19-N8RAT---1/1  FN31-KK1D----1/1
      FN44-AJ8S----1/1  IN83-EB2FAW--1/1  IO65-EI7HZB--1/1  IO73-GB5VEP--1/1
      IO77-GM4SFW--1/1  IO81-MW0ATK--1/1  IO90-G4GCI---1/1  IO91-2E1IDC--1/1
      IO91-M6PYB---1/1  IO92-M7APJ---1/1  IO93-G8ORM---1/1  JN23-F6EGX---1/1
      JN37-HB9FXK--1/1  JN37-HB9TVR--1/1  JN47-DJ4FF---1/1  JN58-DG7RJ---1/1
      JN58-DK8FT---1/1  JN58-DL2UD---1/1  JN63-IK0PCJ--1/1  JN63-IZ6QQT--1/1
      JN70-KK4LWB--1/1  JO00-G7JVN---1/1  JO01-G8AXA---1/1  JO01-M0WDG---1/1
      JO02-2E0VDS--1/1  JO20-ON4WS---1/1  MP40-R9JQ----1/1

 79  SWL *BP51-KL7L---------1/1  *EM72-K4IQJ--------1/1  *EN50-K9AN---------1/1
      *EN54-W9RJA--------1/1  *EN81-KA8BRK-------1/1  *EN91-CLESWL*------1/1
      *FM18-K1RA*--------1/1  *FM18-KW4VA*-------1/1  *FN00-WE3L*--------1/1
      *FN12-KD2OM*-------1/1  *FN13-N2HQI*-------1/1  *FN31-WY1U---------1/1
      *FN42-WA1RAJ-------1/1  *FN42-WA9WTK-------1/1  *GG56-PY2GNSDR*----1/1
      *GG76-PY1EME*------1/1  *HP75-TF4AH*-------1/1  *HP85-TF4M*--------1/1
      *IL38-EA8BFK*------1/1  *IM57-G0DBH*-------1/1  *IM58-CT1EYQ-------1/1
      *IO52-SWLIO52RP*---1/1  *IO63-EI8KG--------1/1  *IO70-2E0YJF-------1/1
      *IO70-G8NXD--------1/1  *IO70-M3MSM*-------1/1  *IO80-M0BAO*-------1/1
      *IO81-G0KTN*-------1/1  *IO81-G4LEN*-------1/1  *IO81-G8CQX--------1/1
      *IO81-M0AQY*-------1/1  *IO81-M0NRO*-------1/1  *IO82-2E0NGV*------1/1
      *IO83-G0LUJ*-------1/1  *IO83-G4SDL--------1/1  *IO83-G6LFT*-------1/1
      *IO90-G4MSA*-------1/1  *IO90-G4ZFQ--------1/1  *IO91-G4CAO--------1/1
      *IO91-G8LCO*-------1/1  *IO92-M0XDK*-------1/1  *IO92-M7PNG*-------1/1
      *IO93-M0LMH*-------1/1  *JN05-F1JEK*-------1/1  *JN18-F5MMX--------1/1
      *JN25-F4VTR--------1/1  *JN35-IW1GEU*------1/1  *JN36-HE9JAP*------1/1
      *JN39-LX1DQ--------1/1  *JN46-HB9TMC-------1/1  *JN47-OE9BKJ*------1/1
      *JN47-OE9GHV*------1/1  *JN47-OE9HLH*------1/1  *JN47-SWLJN47FJ*---1/1
      *JN48-DF4UE--------1/1  *JN48-DL1GCD*------1/1  *JN49-DK6UG*-------1/1
      *JN55-IZ3EAW*------1/1  *JN58-DB4MM*-------1/1  *JN59-DJ9PC*-------1/1
      *JN61-IZ0FKE*------1/1  *JN65-I3JPA*-------1/1  *JN88-OE1WYC*------1/1
      *JO01-2E0PYB*------1/1  *JO01-G1FXM*-------1/1  *JO01-GB0SNB*------1/1
      *JO02-G2HFR*-------1/1  *JO02-M0DMC--------1/1  *JO10-ON5KQ*-------1/1
      *JO20-ON5PVD*------1/1  *JO20-ON7AN--------1/1  *KM07-SV8RV--------1/1
      *KM46-G0UPL--------1/1  *KM56-G8SCU*-------1/1  *KN08-SWLSPSEKE*---1/1
      *KN49-UR4NWW*------1/1  *KO85-RZ3DVP*------1/1  *LO02-RZ3DVP*------1/1
      *LO26-RT2T*--------1/1

KB9AMG's Ham Radio Page