KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports - December 1-31 2023N1GDD-FN42


 Band Reports Rank
------ ------- ----
LF/VLF    -  -
 160m    -  -
 80m    -  -
 60m    -  -
 40m    -  -
 30m    -  -
 20m    24 515
 17m    -  -
 15m    -  -
 12m    -  -
 10m    -  -
  6m    -  -
  4m    -  -
  2m    -  -
 70cm    -  -
 23cm    -  -
    -------
Total =   24 Reports - (Rank 1185)

Number of Grid Squares = 21


N1GDD-FN42 - Summary of 2-Way WSPR Reports
----------

EL - N1GDD-FN42
EL88 NR4A 20 - (Dec 13)
EL96 KQ4BGT 20 - (Dec 13)

EM - N1GDD-FN42
EM12 K5XL 20 - (Dec 5,13-14)
   KE7A 20 - (Dec 5,13-14)
EM15 AF5AV 20 - (Dec 5,13)
EM64 K4UAH 20 - (Dec 5,13)
EM70 NI5F 20 - (Dec 5,13)
EM72 K4IQJ 20 - (Dec 13)
EM73 K4COD 20 - (Dec 5,13)
EM75 KV4XY 20 - (Dec 13)
EM80 KC9VNU 20 - (Dec 13)
EM89 AJ8S 20 - (Dec 5,13)

EN - N1GDD-FN42
EN52 KD9RPE 20 - (Dec 13)
EN80 N8ET 20 - (Dec 13)
EN91 KE8TBX 20 - (Dec 5,13)
   W8AC 20 - (Dec 5,13)
EN96 VE3GEN 20 - (Dec 5,13)

FM - N1GDD-FN42
FM05 KD4YLQ 20 - (Dec 5,13)
   N4JJS 20 - (Dec 5,13)
FM19 KB5WGT 20 - (Dec 5)
FM28 W3ENR 20 - (Dec 5,13)

FN - N1GDD-FN42
FN02 KE2BYT 20 - (Dec 13)
FN03 VA3SQZ 20 - (Dec 5,13)

IL - N1GDD-FN42
IL38 LA3JJ 20 - (Dec 13)


N1GDD-FN42 - Detailed 2-Way WSPR Reports - BOLD # = total reports in WSPR database
----------  (The pair of reports shown have the least amount of time between them)

EL88 NR4A 20 - (Dec 13)

   2 tx 2023-12-13 18:12 N1GDD 14.097118 -13dB 0 FN42fs 5W NR4A EL88rl 1871km 215deg
   5  2023-12-13 18:10 NR4A 14.0971 -19dB 0 EL88rl 1W N1GDD FN42fs 1871km 29deg


EL96 KQ4BGT 20 - (Dec 13)

   4 tx 2023-12-13 23:56 N1GDD 14.097116 -27dB -1 FN42fs 5W KQ4BGT EL96ch 2053km 210deg
   2  2023-12-13 23:50 KQ4BGT 14.097146 -15dB 1 EL96ch 2W N1GDD FN42fs 2053km 24deg


EM12 K5XL 20 - (Dec 5,13-14)

  10 tx 2023-12-13 18:50 N1GDD 14.097113 -27dB 0 FN42fs 5W K5XL EM12kp 2503km 252deg
  40  2023-12-13 18:52 K5XL 14.097057 -23dB 0 EM12kp 2W N1GDD FN42fs 2503km 56deg

   KE7A 20 - (Dec 5,13-14)

   1 tx 2023-12-13 22:38 N1GDD 14.097113 -20dB 0 FN42fs 5W KE7A EM12kx 2482km 252deg
  27  2023-12-13 22:40 KE7A 14.097144 -17dB -2 EM12kx 5W N1GDD FN42fs 2482km 57deg


EM15 AF5AV 20 - (Dec 5,13)

   2 tx 2023-12-13 21:18 N1GDD 14.097136 -27dB 0 FN42fs 5W AF5AV EM15kk 2342km 258deg
  13  2023-12-13 21:14 AF5AV 14.097084 -20dB 2 EM15kk 5W N1GDD FN42fs 2342km 62deg


EM64 K4UAH 20 - (Dec 5,13)

  15 tx 2023-12-13 16:34 N1GDD 14.097109 -25dB -1 FN42fs 5W K4UAH EM64qr 1581km 241deg
  29  2023-12-13 16:32 K4UAH 14.09711 -21dB 0 EM64qr 5W N1GDD FN42fs 1581km 51deg


EM70 NI5F 20 - (Dec 5,13)

  11 tx 2023-12-13 20:44 N1GDD 14.097121 -17dB -1 FN42fs 5W NI5F EM70fu 1814km 228deg
  29  2023-12-13 20:46 NI5F 14.097108 -16dB 0 EM70fu 5W N1GDD FN42fs 1814km 39deg


EM72 K4IQJ 20 - (Dec 13)

  14 tx 2023-12-13 18:12 N1GDD 14.097112 -23dB 0 FN42fs 5W K4IQJ EM72gn 1666km 232deg
  24  2023-12-13 18:10 K4IQJ 14.097107 -27dB 0 EM72gn 0.2W N1GDD FN42fs 1666km 43deg


EM73 K4COD 20 - (Dec 5,13)

  18 tx 2023-12-13 18:50 N1GDD 14.097113 -15dB 0 FN42fs 5W K4COD EM73sc 1558km 231deg
  30  2023-12-13 18:48 K4COD 14.097167 -22dB 0 EM73sc 2W N1GDD FN42fs 1558km 43deg


EM75 KV4XY 20 - (Dec 13)

   4 tx 2023-12-13 17:50 N1GDD 14.097129 -18dB 0 FN42fs 5W KV4XY EM75vu 1331km 239deg
   5  2023-12-13 17:40 KV4XY 14.097164 -23dB 0 EM75vu 5W N1GDD FN42fs 1331km 51deg


EM80 KC9VNU 20 - (Dec 13)

   4 tx 2023-12-13 16:34 N1GDD 14.097123 -20dB 0 FN42fs 5W KC9VNU EM80 1706km 221deg
  27  2023-12-13 16:32 KC9VNU 14.097087 -23dB 0 EM80ug 5W N1GDD FN42fs 1686km 32deg


EM89 AJ8S 20 - (Dec 5,13)

   6 tx 2023-12-13 18:12 N1GDD 14.097112 -20dB 0 FN42fs 5W AJ8S EM89bt 1080km 256deg
   2  2023-12-13 18:10 AJ8S 14.097066 -8dB 0 EM89bt 5W N1GDD FN42fs 1080km 68deg


EN52 KD9RPE 20 - (Dec 13)

   1 tx 2023-12-13 21:18 N1GDD 14.0971 -15dB 0 FN42fs 5W KD9RPE EN52ir 1447km 276deg
   3  2023-12-13 21:20 KD9RPE 14.097179 -22dB 0 EN52ir 1W N1GDD FN42fs 1447km 84deg


EN80 N8ET 20 - (Dec 13)

   7 tx 2023-12-13 19:50 N1GDD 14.097118 -22dB -1 FN42fs 5W N8ET EN80ex 1019km 263deg
   5  2023-12-13 19:46 N8ET 14.097075 -16dB 0 EN80ex 5W N1GDD FN42fs 1019km 75deg


EN91 KE8TBX 20 - (Dec 5,13)

   5 tx 2023-12-13 17:50 N1GDD 14.097116 -9dB 0 FN42fs 5W KE8TBX EN91ms 782km 265deg
   6  2023-12-13 17:40 KE8TBX 14.097074 -8dB 0 EN91ms 5W N1GDD FN42fs 782km 79deg

   W8AC 20 - (Dec 5,13)

  14 tx 2023-12-13 16:24 N1GDD 14.097114 -15dB -1 FN42fs 5W W8AC EN91jm 809km 263deg
  19  2023-12-13 16:22 W8AC 14.097046 -17dB 0 EN91jm 1W N1GDD FN42fs 809km 77deg


EN96 VE3GEN 20 - (Dec 5,13)

  11 tx 2023-12-13 19:50 N1GDD 14.097113 -19dB 0 FN42fs 5W VE3GEN EN96ol 839km 303deg
   5  2023-12-13 19:56 VE3GEN 14.097137 0dB 0 EN96ol 5W N1GDD FN42fs 839km 116deg


FM05 KD4YLQ 20 - (Dec 5,13)

   6 tx 2023-12-13 20:32 N1GDD 14.097113 -29dB -1 FN42fs 5W KD4YLQ FM05kv 1004km 223deg
  20  2023-12-13 20:30 KD4YLQ 14.097131 -18dB 1 FM05kv 2W N1GDD FN42fs 1004km 38deg

   N4JJS 20 - (Dec 5,13)

   1 tx 2023-12-05 15:34 N1GDD 14.097081 -25dB 0 FN42fs 5W N4JJS FM05on 1016km 220deg
  14  2023-12-05 15:30 N4JJS 14.097151 -14dB 0 FM05on 0.2W N1GDD FN42fs 1016km 36deg


FM19 KB5WGT 20 - (Dec 5)

   5 tx 2023-12-05 16:28 N1GDD 14.097089 -16dB 0 FN42fs 5W KB5WGT FM19kb 624km 231deg
   1  2023-12-05 16:50 KB5WGT 14.09711 9dB 0 FM19kb 5W N1GDD FN42fs 624km 47deg


FM28 W3ENR 20 - (Dec 5,13)

  12 tx 2023-12-05 15:32 N1GDD 14.097093 -16dB 0 FN42fs 5W W3ENR FM28jh 584km 213deg
   8  2023-12-05 15:30 W3ENR 14.097148 -14dB 0 FM28jh 0.2W N1GDD FN42fs 584km 31deg


FN02 KE2BYT 20 - (Dec 13)

   2 tx 2023-12-13 16:34 N1GDD 14.097115 -6dB -1 FN42fs 5W KE2BYT FN02pn 586km 270deg
   1  2023-12-13 16:36 KE2BYT 14.097144 15dB 0 FN02pn 100W N1GDD FN42fs 586km 85deg


FN03 VA3SQZ 20 - (Dec 5,13)

  10 tx 2023-12-05 16:52 N1GDD 14.097094 -15dB -1 FN42fs 5W VA3SQZ FN03gq 649km 282deg
   7  2023-12-05 16:54 VA3SQZ 14.097105 -9dB 0 FN03gq 2W N1GDD FN42fs 649km 96deg


IL38 LA3JJ 20 - (Dec 13)

   4 tx 2023-12-13 22:58 N1GDD 14.097113 -22dB -1 FN42fs 5W EA8/LA3JJ IL38ar 5317km 87deg
   1  2023-12-13 22:56 EA8/LA3JJ 14.097188 -22dB 0 IL38ar 5W N1GDD FN42fs 5317km 303degN1GDD-FN42 - Number of Detailed WSPR Records by Date
----------
  Date   Count
---------- -----
2023-12-01   -
2023-12-02   -
2023-12-03   -
2023-12-04   -
2023-12-05   8
2023-12-06   -
2023-12-07   -
2023-12-08   -
2023-12-09   -
2023-12-10   -
2023-12-11   -
2023-12-12   -
2023-12-13   40
2023-12-14   -
2023-12-15   -
2023-12-16   -
2023-12-17   -
2023-12-18   -
2023-12-19   -
2023-12-20   -
2023-12-21   -
2023-12-22   -
2023-12-23   -
2023-12-24   -
2023-12-25   -
2023-12-26   -
2023-12-27   -
2023-12-28   -
2023-12-29   -
2023-12-30   -
2023-12-31   -


N1GDD-FN42 - Summary of Daily 2-Way WSPR Reports
----------  (BOLD callsign = First daily 2-way report on the band this month
               or first daily SWL/1-way report on any band)
       ("*" before *GRID-CALLSIGN = No 2-way reports with N1GDD-FN42)
       ("*" after GRID-CALLSIGN* = No 2-way reports for all callsigns)


2023-12-05 N1GDD-FN42 (6)

 6  20m  EM64-K4UAH---1/2  FM05-KD4YLQ--1/2  FM05-N4JJS---1/1  FM19-KB5WGT--1/1
      FM28-W3ENR---1/2  FN03-VA3SQZ--1/1

 30  SWL *DN70-N6GN---------1/1  *DO33-VE6JY*-------1/3  *EM38-AC0G*--------1/2
      EM89-AJ8S---------1/1  *EN52-K9DZT--------1/2  *EN53-K9REO*-------1/2
      *EN74-KX4AZ*-------1/2  *EN80-N8GA*--------1/2  *EN90-WA3TTS*------1/2
      *EN92-VA3ERW*------1/1  *EN94-VE3PRO*------1/2  EN96-VE3GEN-------1/1
      *FM03-KV4TT*-------1/2  *FM05-K5MO*--------1/2  *FM05-KF4EAG*------1/1
      *FM15-KO4TNB-------1/1  *FM16-KN4NBI*------1/2  *FM17-N4MXZ*-------1/1
      *FM17-WD4IMI-------1/2  *FM18-K1HTV*-------1/2  *FM18-K1RA*--------1/2
      *FM18-N4TVC--------1/2  *FN00-W3ABW*-------1/1  *FN04-SWLKCL*------1/2
      *FN12-KD2OM--------1/2  *FN13-K5KHK*-------1/2  *FN13-WA2ZKD*------1/2
      *FN20-WZ7I*--------1/1  *FN42-KM3T*--------1/3  *FN76-VE9SWL*------1/1


2023-12-13 N1GDD-FN42 (21)

 21  20m  EL88-NR4A----1/1  EL96-KQ4BGT--1/1  EM12-K5XL----1/2  EM12-KE7A----1/1
      EM15-AF5AV---1/1  EM64-K4UAH---2/2  EM70-NI5F----1/1  EM72-K4IQJ---1/1
      EM73-K4COD---1/1  EM75-KV4XY---1/1  EM80-KC9VNU--1/1  EM89-AJ8S----1/1
      EN52-KD9RPE--1/1  EN80-N8ET----1/1  EN91-KE8TBX--1/1  EN91-W8AC----1/1
      EN96-VE3GEN--1/1  FM05-KD4YLQ--2/2  FM28-W3ENR---2/2  FN02-KE2BYT--1/1
      IL38-LA3JJ---1/1

 71  SWL *CM88-AI6VN*-------1/1  *CN87-WF7U*--------1/1  *CN94-KK6PR*-------1/2
      *DM16-ND7M*--------1/1  *DN31-KA7OEI*------1/1  *DO33-VE6JY*-------2/3
      *DO62-VE5CRL*------1/1  *EL89-W3HH---------1/1  *EL98-N4BUT*-------1/1
      *EM38-AC0G*--------2/2  *EM38-KV0S---------1/1  *EM47-K6RFT*-------1/1
      *EM48-KC0KVR*------1/1  *EM60-KF4ZNO*------1/1  *EM64-W3PM---------1/1
      *EM67-WA4CKY*------1/1  *EM69-KD9HOE*------1/1  *EM72-W4HOD*-------1/1
      *EM79-N5HJ---------1/1  *EM79-N8UR*--------1/1  *EM83-KX4AZ*-------1/1
      *EM84-N3PK*--------1/1  *EN19-VE4KRK-------1/1  *EN34-K0BHB*-------1/1
      *EN41-KA4PKB*------1/1  *EN42-NN0V---------1/1  *EN50-K9AN*--------1/1
      *EN50-KD9NYE*------1/1  *EN50-W1CLM--------1/1  *EN52-AC9RZ*-------1/1
      *EN52-K9DZT--------2/2  *EN52-KD9QZO*------1/1  *EN53-K9REO*-------2/2
      *EN53-KD9KHZ*------1/1  *EN58-VA3ROM-------1/1  *EN70-KA9LHE*------1/1
      *EN74-KX4AZ*-------2/2  *EN80-N8GA*--------2/2  *EN90-N3WS*--------1/1
      *EN90-WA3TTS*------2/2  *EN94-VE3PRO*------2/2  *FM03-KV4TT*-------2/2
      *FM05-K5MO*--------2/2  *FM05-N4TTN*-------1/1  *FM06-WD4ELG*------1/1
      *FM08-W4KEL*-------1/1  *FM09-KC4RCR*------1/1  *FM16-KN4NBI*------2/2
      *FM17-WD4IMI-------2/2  *FM18-K1HTV*-------2/2  *FM18-K1RA*--------2/2
      *FM18-KA3BWP*------1/1  *FM18-N4TVC--------2/2  *FM19-K3AV---------1/1
      *FM19-KD3N---------1/1  *FM19-N3LSB*-------1/1  *FN03-SWL-FN03HS*--1/1
      FN03-VA3SQZ-------1/1  *FN03-VE3CUB*------1/1  *FN04-SWLKCL*------2/2
      *FN12-KD2OM--------2/2  *FN13-K5KHK*-------2/2  *FN13-WA2ZKD*------2/2
      *FN42-KM3T*--------2/3  *FN84-VE1INN-------1/1  *IL18-S58SVM*------1/1
      *IL38-DF4UE*-------1/1  *IL38-EA8BFK*------1/1  *JN18-F1EYG*-------1/1
      *JN39-LX1DQ*-------1/1  *JN47-OE9GHV*------1/1


2023-12-14 N1GDD-FN42 (1)

 1  20m  EM12-K5XL----2/2

 5  SWL *CN94-KK6PR*-------2/2  *DM79-WD0E---------1/1  *DO33-VE6JY*-------3/3
      *EM15-W5TSU*-------1/1  *FN42-KM3T*--------3/3

KB9AMG's Ham Radio Page