KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports - December 1-31 2020DM2NT-JO51


 Band Reports Rank
------ ------- ----
LF/VLF    -  -
 160m    -  -
 80m    43 269
 60m    -  -
 40m    28 855
 30m    -  -
 20m    13 927
 17m    -  -
 15m    -  -
 12m    -  -
 10m    -  -
  6m    -  -
  4m    -  -
  2m    -  -
 70cm    -  -
 23cm    -  -
    -------
Total =   84 Reports - (Rank 786)

Number of Grid Squares = 47


DM2NT-JO51 - Summary of 2-Way WSPR Reports
----------

EN - DM2NT-JO51
EN96 VE3GEN 20 - (Dec 1,16)

FN - DM2NT-JO51
FN31 KK1D 20 - (Dec 1,16)
FN44 AJ8S 20 - (Dec 1,16)

IN - DM2NT-JO51
IN98 F8FSK 40 - (Dec 1)

IO - DM2NT-JO51
IO67 GM0HBF 80 - (Dec 3-4)
IO74 GI3VAF 20 - (Dec 1)
IO77 GM0UDL 80 - (Dec 1-3)
   GM4SFW 80 - (Dec 1-3)
IO80 G0LQI 80 - (Dec 2)
   G3SXH 80 - (Dec 1-2)
   G4VMF 20 - (Dec 1)
IO81 G0VCA 80 - (Dec 1-2)
   MW0VPS 80 - (Dec 1-3)
IO82 2E0ILY 40 - (Dec 1)
   M0UNI 80 - (Dec 1,3)
IO83 G0IDE 20 - (Dec 1)
   G4SDL 80 - (Dec 2-3)
   G8YTC 20 - (Dec 1)
IO87 GM0OTS 20 - (Dec 1)
   GM8HWZ 80 - (Dec 3)
IO88 GM4SJB 80 - (Dec 2-3)
IO89 GM4WMM 80 - (Dec 3)
IO92 G1VWC 40 - (Dec 1)
   G3PQB 20 - (Dec 1)
   M0SDM 40 - (Dec 1)
   M6EFW 40 - (Dec 1)
IO93 G4FBA 40 - (Dec 1)
   G7JAF 40 - (Dec 1)
   G8ORM 80 - (Dec 1,3)

JN - DM2NT-JO51
JN03 F1JSC 20 - (Dec 1)
   F5PRP 20 - (Dec 1)
JN25 F5HGF 40 - (Dec 1)
JN37 F4FRQ 80 - (Dec 1,3-4)
JN45 IU1DZZ 80 - (Dec 1,3-4)
JN46 I2HFS 40 - (Dec 1)
JN47 DJ4FF 40 - (Dec 1)
   HB9JBP 40 - (Dec 1)
JN48 DJ6DK 80 - (Dec 1-4)
   DK2DB 80,40 - (Dec 1-4)
   DL9GCW 80 - (Dec 1-4)
   DO1JKF 80 - (Dec 1,3-4)
JN49 DL8FCL 80 - (Dec 1)
JN57 OE9RWH 80 - (Dec 2,4)
JN58 DG7RJ 80,40 - (Dec 1,3)
JN59 DB1NN 80,40 - (Dec 1,3)
   DL4TOM 80 - (Dec 1-3)
JN69 OK1CT 80 - (Dec 1,4)
JN78 OE3KFB 40 - (Dec 1)
JN86 S51RS 40 - (Dec 1)
JN88 OE1MRC 80 - (Dec 1)
   OE1SJS 80 - (Dec 1,3)

JO - DM2NT-JO51
JO00 G3JKF 80,20 - (Dec 1-4)
JO10 ON5VW 40 - (Dec 1)
JO21 ON7KB 80 - (Dec 1-4)
   PA3JWC 20 - (Dec 1)
   PD0AV 40 - (Dec 1)
JO22 PA7X 40 - (Dec 1)
JO30 DL6KBH 80 - (Dec 1)
JO31 DF2JP 80 - (Dec 1-3)
   DK8JP 40 - (Dec 1)
JO33 PA0EMS 40 - (Dec 1)
   PA0O 80 - (Dec 1-4)
   PA2HB 40 - (Dec 1)
JO42 DL3YAV 80 - (Dec 1)
   DL4XJ 80 - (Dec 1-4)
   DL8KCW 80 - (Dec 3)
JO54 DO2PHS 80 - (Dec 2-4)
JO59 LA3JJ 80,40 - (Dec 1-3)
JO62 DC7JZB 80 - (Dec 1)
   DG6IMF 80 - (Dec 1)
JO65 OZ2JBR 80 - (Dec 1)
   OZ7IT 80,40 - (Dec 1-4)
JO66 SA6MCM 40 - (Dec 1)
JO89 SM0FKI 40 - (Dec 1)
   SM0JZT 80,40 - (Dec 1)

KO - DM2NT-JO51
KO96 R2ARX 40 - (Dec 1)

KP - DM2NT-JO51
KP16 SM2UHF 80 - (Dec 2)


DM2NT-JO51 - Detailed 2-Way WSPR Reports - BOLD # = total reports in WSPR database
----------  (The pair of reports shown have the least amount of time between them)

EN96 VE3GEN 20 - (Dec 1,16)

   3 tx 2020-12-01 15:12 DM2NT 14.097100 -22dB 0 JO51xl 5W VE3GEN EN96ol 6322km 305deg
   3  2020-12-16 14:18 VE3GEN 14.097130 -22dB 0 EN96ol 5W DM2NT JO51xl 6322km 48deg


FN31 KK1D 20 - (Dec 1,16)

   1 tx 2020-12-01 11:58 DM2NT 14.097103 -12dB -1 JO51xl 5W KK1D FN31vi 6186km 295deg
   1  2020-12-16 14:30 KK1D 14.097037 -20dB 1 FN31vi 1W DM2NT JO51xl 6186km 49deg


FN44 AJ8S 20 - (Dec 1,16)

   2 tx 2020-12-01 16:16 DM2NT 14.097101 -14dB 0 JO51xl 5W AJ8S/1 FN44mf 5902km 297deg
   1  2020-12-16 14:50 AJ8S/1 14.097158 -26dB 0 FN44mf 2W DM2NT JO51xl 5902km 51deg


IN98 F8FSK 40 - (Dec 1)

   3 tx 2020-12-01 08:10 DM2NT 7.040102 -6dB 0 JO51xl 5W F8FSK IN98go 1008km 257deg
   3  2020-12-01 08:12 F8FSK 7.040067 -26dB 0 IN98go 2W DM2NT JO51xl 1008km 66deg


IO67 GM0HBF 80 - (Dec 3-4)

   8 tx 2020-12-03 19:40 DM2NT 3.570112 -16dB -1 JO51xl 5W GM0HBF IO67in 1408km 306deg
   6  2020-12-03 19:38 GM0HBF 3.570122 -23dB 0 IO67in 5W DM2NT JO51xl 1408km 110deg


IO74 GI3VAF 20 - (Dec 1)

   8 tx 2020-12-01 10:56 DM2NT 14.097111 -26dB 0 JO51xl 5W GI3VAF IO74 1183km 293deg
  19  2020-12-01 10:58 GI3VAF 14.097094 -18dB 0 IO74ep 5W DM2NT JO51xl 1223km 100deg


IO77 GM0UDL 80 - (Dec 1-3)

  21 tx 2020-12-03 19:30 DM2NT 3.570100 -20dB 0 JO51xl 5W GM0UDL IO77vo 1241km 310deg
  21 tx 2020-12-03 19:30 DM2NT 3.570103 -13dB 0 JO51xl 5W GM0UDL IO77vo 1241km 310deg
   4  2020-12-03 19:32 GM0UDL 3.570016 -23dB 0 IO77vo 5W DM2NT JO51xl 1241km 116deg

   GM4SFW 80 - (Dec 1-3)

  23 tx 2020-12-03 19:30 DM2NT 3.570104 -18dB 0 JO51xl 5W GM4SFW IO77sn 1252km 309deg
   9  2020-12-03 19:32 GM4SFW 3.570009 -22dB 0 IO77sn 2W DM2NT JO51xl 1252km 116deg


IO80 G0LQI 80 - (Dec 2)

   1 tx 2020-12-02 21:16 DM2NT 3.570100 -27dB 0 JO51xl 5W G0LQI IO80sp 1010km 270deg
   2  2020-12-02 21:20 G0LQI 3.570181 -21dB 0 IO80sp 1W DM2NT JO51xl 1010km 79deg

   G3SXH 80 - (Dec 1-2)

   2 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570099 -26dB 0 JO51xl 5W G3SXH IO80fr 1083km 272deg
   7  2020-12-01 19:40 G3SXH 3.570074 -13dB 0 IO80fr 1W DM2NT JO51xl 1083km 80deg

   G4VMF 20 - (Dec 1)

   6 tx 2020-12-01 10:56 DM2NT 14.097102 -7dB 0 JO51xl 5W G4VMF IO80hs 1071km 272deg
   3  2020-12-01 10:58 G4VMF 14.097098 -19dB 0 IO80hs 5W DM2NT JO51xl 1071km 80deg


IO81 G0VCA 80 - (Dec 1-2)

   3 tx 2020-12-02 21:16 DM2NT 3.570108 -12dB 0 JO51xl 5W G0VCA IO81xx 964km 279deg
   2  2020-12-02 21:18 G0VCA 3.570159 -20dB 0 IO81xx 5W DM2NT JO51xl 964km 88deg

   MW0VPS 80 - (Dec 1-3)

   2 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570100 -19dB 0 JO51xl 5W MW0VPS IO81br 1092km 278deg
   2  2020-12-01 17:42 MW0VPS 3.570100 -9dB 0 IO81br 5W DM2NT JO51xl 1092km 85deg


IO82 2E0ILY 40 - (Dec 1)

   5 tx 2020-12-01 08:20 DM2NT 7.040097 -17dB 0 JO51xl 5W 2E0ILY IO82qv 1005km 285deg
   5  2020-12-01 08:24 2E0ILY 7.040153 -16dB 0 IO82qv 5W DM2NT JO51xl 1005km 93deg

   M0UNI 80 - (Dec 1,3)

   1 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570100 -11dB 0 JO51xl 5W M0UNI IO82rw 999km 285deg
   3  2020-12-01 19:22 M0UNI 3.570100 -23dB 0 IO82rw 5W DM2NT JO51xl 999km 94deg


IO83 G0IDE 20 - (Dec 1)

   4 tx 2020-12-01 11:32 DM2NT 14.097102 -12dB 0 JO51xl 5W G0IDE IO83pq 1019km 290deg
   2  2020-12-01 11:36 G0IDE 14.097062 -9dB 0 IO83pq 5W DM2NT JO51xl 1019km 98deg

   G4SDL 80 - (Dec 2-3)

   1 tx 2020-12-02 21:16 DM2NT 3.570105 -26dB 0 JO51xl 5W G4SDL IO83tk 993km 288deg
   1  2020-12-03 20:38 G4SDL 3.570140 -22dB 0 IO83tk 1W DM2NT JO51xl 993km 97deg

   G8YTC 20 - (Dec 1)

   2 tx 2020-12-01 10:36 DM2NT 14.097101 -12dB 0 JO51xl 5W G8YTC IO83xm 973km 289deg
   1  2020-12-01 10:38 G8YTC 14.097100 -17dB 0 IO83xm 5W DM2NT JO51xl 973km 98deg


IO87 GM0OTS 20 - (Dec 1)

   3 tx 2020-12-01 12:40 DM2NT 14.097101 1dB 0 JO51xl 5W GM0OTS IO87gq 1205km 311deg
   3  2020-12-01 12:38 GM0OTS 14.097099 -7dB 0 IO87gq 10W DM2NT JO51xl 1205km 118deg

   GM8HWZ 80 - (Dec 3)

   6 tx 2020-12-03 19:12 DM2NT 3.570106 -15dB 0 JO51xl 5W GM8HWZ IO87fn 1203km 310deg
   3  2020-12-03 19:16 GM8HWZ 3.570090 -22dB 0 IO87fn 10W DM2NT JO51xl 1203km 118deg


IO88 GM4SJB 80 - (Dec 2-3)

   5 tx 2020-12-02 21:16 DM2NT 3.570101 -7dB 0 JO51xl 5W GM4SJB IO88ba 1245km 312deg
   7  2020-12-02 21:18 GM4SJB 3.570038 -11dB 0 IO88ba 10W DM2NT JO51xl 1245km 119deg


IO89 GM4WMM 80 - (Dec 3)

   6 tx 2020-12-03 19:08 DM2NT 3.570101 -13dB 0 JO51xl 5W GM4WMM IO89lb 1265km 318deg
   7  2020-12-03 19:10 GM4WMM 3.570151 -25dB 0 IO89lb 5W DM2NT JO51xl 1265km 125deg


IO92 G1VWC 40 - (Dec 1)

   1 tx 2020-12-01 08:38 DM2NT 7.040105 -16dB 0 JO51xl 5W G1VWC IO92wh 833km 281deg
   1  2020-12-01 08:36 G1VWC 7.040019 -30dB 0 IO92wh 1W DM2NT JO51xl 833km 92deg

   G3PQB 20 - (Dec 1)

   2 tx 2020-12-01 10:08 DM2NT 14.097108 -6dB 0 JO51xl 5W G3PQB IO92vo 840km 283deg
   1  2020-12-01 10:12 G3PQB 14.097093 -20dB 0 IO92vo 5W DM2NT JO51xl 840km 94deg

   M0SDM 40 - (Dec 1)

  10 tx 2020-12-01 08:20 DM2NT 7.040111 -3dB 0 JO51xl 5W M0SDM IO92pv 877km 285deg
   5  2020-12-01 08:18 M0SDM 7.040114 -11dB 0 IO92pv 2W DM2NT JO51xl 877km 95deg

   M6EFW 40 - (Dec 1)

   3 tx 2020-12-01 07:52 DM2NT 7.040105 -15dB 0 JO51xl 5W M6EFW IO92 896km 282deg
   3  2020-12-01 07:46 M6EFW 7.040069 -20dB 0 IO92fg 5W DM2NT JO51xl 930km 90deg


IO93 G4FBA 40 - (Dec 1)

   3 tx 2020-12-01 08:50 DM2NT 7.040105 -25dB 0 JO51xl 5W G4FBA IO93lu 914km 292deg
   2  2020-12-01 08:08 G4FBA 7.040095 -25dB 0 IO93lu 0.2W DM2NT JO51xl 914km 102deg

   G7JAF 40 - (Dec 1)

   6 tx 2020-12-01 08:10 DM2NT 7.040103 -3dB 0 JO51xl 5W G7JAF IO93fi 937km 288deg
   7  2020-12-01 08:08 G7JAF 7.040056 -16dB 0 IO93fi 5W DM2NT JO51xl 937km 97deg

   G8ORM 80 - (Dec 1,3)

   1 tx 2020-12-01 18:34 DM2NT 3.570101 -23dB 0 JO51xl 5W G8ORM IO93cu 962km 291deg
   1  2020-12-03 20:32 G8ORM 3.570056 -30dB 0 IO93cu 0.5W DM2NT JO51xl 962km 100deg


JN03 F1JSC 20 - (Dec 1)

  14 tx 2020-12-01 09:58 DM2NT 14.097103 -15dB 0 JO51xl 5W F1JSC JN03ge 1258km 227deg
  18  2020-12-01 09:56 F1JSC 14.097163 -21dB 0 JN03ge 5W DM2NT JO51xl 1258km 39deg

   F5PRP 20 - (Dec 1)

  18 tx 2020-12-01 10:08 DM2NT 14.097104 -3dB 0 JO51xl 5W F5PRP JN03po 1184km 226deg
  21  2020-12-01 10:10 F5PRP 14.097098 -11dB 1 JN03po 5W DM2NT JO51xl 1184km 39deg


JN25 F5HGF 40 - (Dec 1)

   2 tx 2020-12-01 08:38 DM2NT 7.040099 5dB 0 JO51xl 5W F5HGF JN25ud 842km 216deg
   4  2020-12-01 08:40 F5HGF 7.040067 -20dB 0 JN25ud 2W DM2NT JO51xl 842km 31deg


JN37 F4FRQ 80 - (Dec 1,3-4)

   4 tx 2020-12-01 19:14 DM2NT 3.570101 -12dB 0 JO51xl 5W F4FRQ JN37kq 558km 223deg
  70  2020-12-01 19:12 F4FRQ 3.570050 -11dB 0 JN37kq 1W DM2NT JO51xl 558km 39deg


JN45 IU1DZZ 80 - (Dec 1,3-4)

  12 tx 2020-12-03 19:48 DM2NT 3.570100 -19dB 0 JO51xl 5W IU1DZZ JN45hk 715km 201deg
   6  2020-12-03 19:50 IU1DZZ 3.570154 -20dB 0 JN45hk 5W DM2NT JO51xl 715km 19deg


JN46 I2HFS 40 - (Dec 1)

   1 tx 2020-12-01 07:52 DM2NT 7.040105 1dB 0 JO51xl 5W I2HFS JN46sd 619km 198deg
   1  2020-12-01 07:56 I2HFS 7.040095 1dB 1 JN46sd 5W DM2NT JO51xl 619km 16deg


JN47 DJ4FF 40 - (Dec 1)

  11 tx 2020-12-01 08:10 DM2NT 7.040102 -28dB 0 JO51xl 5W DJ4FF JN47vq 450km 201deg
  13  2020-12-01 08:12 DJ4FF 7.040173 -13dB 0 JN47vq 5W DM2NT JO51xl 450km 20deg

   HB9JBP 40 - (Dec 1)

  11 tx 2020-12-01 07:44 DM2NT 7.040104 -7dB 0 JO51xl 5W HB9JBP JN47hj 514km 209deg
  10  2020-12-01 07:46 HB9JBP 7.040097 -5dB 0 JN47hj 1W DM2NT JO51xl 514km 27deg


JN48 DJ6DK 80 - (Dec 1-4)

  12 tx 2020-12-01 19:52 DM2NT 3.570101 -23dB 0 JO51xl 5W DJ6DK JN48fw 377km 223deg
   7  2020-12-01 19:50 DJ6DK 3.570037 -8dB 0 JN48fw 5W DM2NT JO51xl 377km 40deg

   DK2DB 80,40 - (Dec 1-4)

  15 tx 2020-12-01 18:44 DM2NT 3.570100 -13dB 0 JO51xl 5W DK2DB JN48fw 377km 223deg
  28  2020-12-01 18:42 DK2DB 3.570040 -15dB 0 JN48fw 5W DM2NT JO51xl 377km 40deg
  16 tx 2020-12-01 08:20 DM2NT 7.040100 4dB 0 JO51xl 5W DK2DB JN48fw 377km 223deg
  16 tx 2020-12-01 08:20 DM2NT 7.040101 7dB 0 JO51xl 5W DK2DB JN48fw 377km 223deg
   7  2020-12-01 08:22 DK2DB 7.040040 2dB 0 JN48fw 5W DM2NT JO51xl 377km 40deg

   DL9GCW 80 - (Dec 1-4)

  13 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570102 -26dB 0 JO51xl 5W DL9GCW JN48vc 406km 203deg
  21  2020-12-01 19:44 DL9GCW 3.570168 -9dB 0 JN48vc 2W DM2NT JO51xl 406km 22deg

   DO1JKF 80 - (Dec 1,3-4)

  13 tx 2020-12-01 19:14 DM2NT 3.570102 -5dB 0 JO51xl 5W DO1JKF JN48sa 422km 205deg
  18  2020-12-01 19:12 DO1JKF 3.570048 -7dB 0 JN48sa 2W DM2NT JO51xl 422km 23deg


JN49 DL8FCL 80 - (Dec 1)

   2 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570097 -18dB 0 JO51xl 5W DL8FCL JN49jx 278km 234deg
   2  2020-12-01 19:44 DL8FCL 3.570028 -14dB 0 JN49jx 2W DM2NT JO51xl 278km 52deg


JN57 OE9RWH 80 - (Dec 2,4)

   1 tx 2020-12-02 21:16 DM2NT 3.570100 -12dB 0 JO51xl 5W OE9RWH JN57cg 485km 196deg
   3  2020-12-02 21:20 OE9RWH 3.570109 -17dB 0 JN57cg 1W DM2NT JO51xl 485km 14deg


JN58 DG7RJ 80,40 - (Dec 1,3)

   3 tx 2020-12-01 19:52 DM2NT 3.570099 -29dB 0 JO51xl 5W DG7RJ JN58th 353km 184deg
   2  2020-12-03 19:22 DG7RJ 3.570158 -9dB 0 JN58th 5W DM2NT JO51xl 353km 4deg
   2 tx 2020-12-01 08:38 DM2NT 7.040104 -1dB 0 JO51xl 5W DG7RJ JN58th 353km 184deg
   1  2020-12-01 08:54 DG7RJ 7.040162 -9dB 0 JN58th 5W DM2NT JO51xl 353km 4deg


JN59 DB1NN 80,40 - (Dec 1,3)

   1 tx 2020-12-03 19:12 DM2NT 3.570103 -32dB 0 JO51xl 5W DB1NN JN59mo 218km 198deg
   5  2020-12-03 19:14 DB1NN 3.570115 -21dB 0 JN59mo 1W DM2NT JO51xl 218km 17deg
   1 tx 2020-12-01 09:30 DM2NT 7.040108 -28dB 0 JO51xl 5W DB1NN JN59mo 218km 198deg
   1  2020-12-01 09:22 DB1NN 7.040118 -11dB 0 JN59mo 1W DM2NT JO51xl 218km 17deg

   DL4TOM 80 - (Dec 1-3)

   9 tx 2020-12-02 21:16 DM2NT 3.570114 -28dB 0 JO51xl 5W DL4TOM JN59it 205km 206deg
   5  2020-12-02 21:14 DL4TOM 3.570125 -25dB 0 JN59it 2W DM2NT JO51xl 205km 25deg


JN69 OK1CT 80 - (Dec 1,4)

   3 tx 2020-12-01 19:24 DM2NT 3.570104 -4dB 0 JO51xl 5W OK1CT JN69qq 223km 153deg
  17  2020-12-01 19:22 OK1CT 3.570070 -14dB 0 JN69qq 1W DM2NT JO51xl 223km 334deg


JN78 OE3KFB 40 - (Dec 1)

   7 tx 2020-12-01 08:30 DM2NT 7.040086 -8dB 0 JO51xl 5W OE3KFB JN78wl 435km 138deg
   6  2020-12-01 08:28 OE3KFB 7.040014 -21dB 0 JN78wl 5W DM2NT JO51xl 435km 321deg


JN86 S51RS 40 - (Dec 1)

   7 tx 2020-12-01 09:18 DM2NT 7.040128 -16dB 1 JO51xl 5W S51RS JN86cq 616km 148deg
   1  2020-12-01 09:20 S51RS 7.040083 -22dB 0 JN86cq 0.1W DM2NT JO51xl 616km 331deg


JN88 OE1MRC 80 - (Dec 1)

   1 tx 2020-12-01 18:44 DM2NT 3.570106 -19dB 0 JO51xl 5W OE1MRC JN88ec 491km 138deg
   1  2020-12-01 18:40 OE1MRC 3.570015 -24dB 0 JN88ec 5W DM2NT JO51xl 491km 321deg

   OE1SJS 80 - (Dec 1,3)

   3 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570101 -16dB 0 JO51xl 5W OE1SJS JN88ed 487km 138deg
   5  2020-12-01 19:38 OE1SJS 3.570175 -27dB 0 JN88ed 1W DM2NT JO51xl 487km 321deg


JO00 G3JKF 80,20 - (Dec 1-4)

  16 tx 2020-12-01 18:18 DM2NT 3.570101 -24dB 1 JO51xl 5W G3JKF JO00bs 829km 269deg
  38  2020-12-01 18:16 G3JKF 3.570156 -13dB 0 JO00bs 5W DM2NT JO51xl 829km 80deg
   2 tx 2020-12-01 10:16 DM2NT 14.097106 -8dB 0 JO51xl 5W G3JKF JO00bs 829km 269deg
   1  2020-12-01 10:18 G3JKF 14.097152 -23dB 0 JO00bs 5W DM2NT JO51xl 829km 80deg


JO10 ON5VW 40 - (Dec 1)

   2 tx 2020-12-01 09:18 DM2NT 7.040102 -9dB 0 JO51xl 5W ON5VW JO10vv 573km 267deg
   3  2020-12-01 09:20 ON5VW 7.040136 -17dB 0 JO10vv 0.5W DM2NT JO51xl 573km 80deg


JO21 ON7KB 80 - (Dec 1-4)

   5 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570091 -22dB 0 JO51xl 5W ON7KB JO21 485km 273deg
   5 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570103 -13dB 0 JO51xl 5W ON7KB JO21 485km 273deg
  13  2020-12-01 19:22 ON7KB 3.570097 7dB 0 JO21ei 5W DM2NT JO51xl 526km 86deg

   PA3JWC 20 - (Dec 1)

   1 tx 2020-12-01 10:08 DM2NT 14.097107 -11dB 0 JO51xl 5W PA3JWC JO21px 462km 280deg
   1  2020-12-01 10:10 PA3JWC 14.097078 -19dB 0 JO21px 0.5W DM2NT JO51xl 462km 94deg

   PD0AV 40 - (Dec 1)

   6 tx 2020-12-01 08:50 DM2NT 7.040102 -11dB 0 JO51xl 5W PD0AV JO21pu 462km 278deg
   8  2020-12-01 08:48 PD0AV 7.040099 -15dB 0 JO21pu 0.5W DM2NT JO51xl 462km 93deg


JO22 PA7X 40 - (Dec 1)

   2 tx 2020-12-01 08:20 DM2NT 7.040106 1dB 0 JO51xl 5W PA7X JO22jw 514km 291deg
   2  2020-12-01 08:18 PA7X 7.040094 -10dB 0 JO22jw 5W DM2NT JO51xl 514km 106deg


JO30 DL6KBH 80 - (Dec 1)

   4 tx 2020-12-01 19:14 DM2NT 3.570108 -8dB 0 JO51xl 5W DL6KBH JO30jq 371km 258deg
   5  2020-12-01 19:12 DL6KBH 3.570091 -11dB 0 JO30jq 5W DM2NT JO51xl 371km 74deg


JO31 DF2JP 80 - (Dec 1-3)

  14 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570094 -14dB 0 JO51xl 5W DF2JP JO31fp 381km 275deg
  15  2020-12-01 19:40 DF2JP 3.570177 -11dB 0 JO31fp 1W DM2NT JO51xl 381km 91deg

   DK8JP 40 - (Dec 1)

  17 tx 2020-12-01 09:18 DM2NT 7.040097 -16dB 0 JO51xl 5W DK8JP/1 JO31gk 375km 271deg
  17 tx 2020-12-01 09:18 DM2NT 7.040100 2dB 1 JO51xl 5W DK8JP/3 JO31gk 375km 271deg
  17 tx 2020-12-01 09:18 DM2NT 7.040110 -17dB 0 JO51xl 5W DK8JP/2 JO31gk 375km 271deg
   6  2020-12-01 09:16 DK8JP 7.040022 -4dB 0 JO31gk 1W DM2NT JO51xl 375km 87deg


JO33 PA0EMS 40 - (Dec 1)

   6 tx 2020-12-01 08:38 DM2NT 7.040109 3dB 0 JO51xl 5W PA0EMS JO33li 398km 304deg
  11  2020-12-01 08:40 PA0EMS 7.040092 4dB 0 JO33li 5W DM2NT JO51xl 398km 120deg

   PA0O 80 - (Dec 1-4)

  22 tx 2020-12-01 17:36 DM2NT 3.570103 -11dB 0 JO51xl 5W PA0O JO33hg 413km 301deg
  25  2020-12-01 17:34 PA0O 3.570072 -16dB 0 JO33hg 5W DM2NT JO51xl 413km 117deg

   PA2HB 40 - (Dec 1)

   5 tx 2020-12-01 08:50 DM2NT 7.040106 -1dB -1 JO51xl 5W PA2HB JO33ji 408km 303deg
   4  2020-12-01 08:48 PA2HB 7.040094 -16dB 0 JO33ji 0.1W DM2NT JO51xl 408km 119deg


JO42 DL3YAV 80 - (Dec 1)

   5 tx 2020-12-01 18:54 DM2NT 3.570105 -19dB 0 JO51xl 5W DL3YAV JO42gb 244km 287deg
   6  2020-12-01 18:52 DL3YAV 3.570095 -23dB 0 JO42gb 2W DM2NT JO51xl 244km 104deg

   DL4XJ 80 - (Dec 1-4)

   6 tx 2020-12-01 19:14 DM2NT 3.570105 -15dB 0 JO51xl 5W DL4XJ JO42un 195km 309deg
   6  2020-12-01 19:18 DL4XJ 3.570096 -15dB 0 JO42un 1W DM2NT JO51xl 195km 127deg

   DL8KCW 80 - (Dec 3)

   6 tx 2020-12-03 19:08 DM2NT 3.570099 -15dB 0 JO51xl 5W DL8KCW JO42pb 195km 291deg
  11  2020-12-03 19:10 DL8KCW 3.570094 -1dB 0 JO42pb 5W DM2NT JO51xl 195km 108deg


JO54 DO2PHS 80 - (Dec 2-4)

   8 tx 2020-12-03 19:56 DM2NT 3.570099 -16dB 0 JO51xl 5W DO2PHS JO54cf 328km 340deg
   1  2020-12-03 20:08 DO2PHS 3.570066 -26dB 0 JO54cf 5W DM2NT JO51xl 328km 158deg


JO59 LA3JJ 80,40 - (Dec 1-3)

  18 tx 2020-12-01 17:48 DM2NT 3.570099 -11dB 0 JO51xl 5W LA3JJ JO59bh 879km 353deg
  26  2020-12-01 17:46 LA3JJ 3.570178 -9dB 0 JO59bh 5W DM2NT JO51xl 879km 172deg
   9 tx 2020-12-01 08:38 DM2NT 7.040101 -4dB 0 JO51xl 5W LA3JJ JO59bh 879km 353deg
   9  2020-12-01 08:36 LA3JJ 7.040176 -12dB 0 JO59bh 5W DM2NT JO51xl 879km 172deg


JO62 DC7JZB 80 - (Dec 1)

   1 tx 2020-12-01 19:52 DM2NT 3.570104 -20dB 0 JO51xl 5W DC7JZB JO62qj 141km 43deg
   1  2020-12-01 07:02 DC7JZB 3.570121 -18dB 0 JO62qj 5W DM2NT JO51xl 141km 224deg

   DG6IMF 80 - (Dec 1)

   1 tx 2020-12-01 18:54 DM2NT 3.570101 -23dB 0 JO51xl 5W DG6IMF JO62nl 137km 35deg
   1  2020-12-01 19:18 DG6IMF 3.570020 -18dB 0 JO62nl 5W DM2NT JO51xl 137km 216deg


JO65 OZ2JBR 80 - (Dec 1)

   1 tx 2020-12-01 19:42 DM2NT 3.570100 -14dB 0 JO51xl 5W OZ2JBR JO65di 431km 3deg
   1  2020-12-01 19:00 OZ2JBR 3.570095 -16dB 0 JO65di 5W DM2NT JO51xl 431km 183deg

   OZ7IT 80,40 - (Dec 1-4)

  19 tx 2020-12-03 19:40 DM2NT 3.570108 -8dB 0 JO51xl 5W OZ7IT JO65df 418km 3deg
  10  2020-12-03 19:42 OZ7IT 3.570061 -9dB 0 JO65df 5W DM2NT JO51xl 418km 183deg
   3 tx 2020-12-01 08:38 DM2NT 7.040100 1dB 0 JO51xl 5W OZ7IT JO65df 418km 3deg
   2  2020-12-01 08:36 OZ7IT 7.040057 -9dB 0 JO65df 5W DM2NT JO51xl 418km 183deg


JO66 SA6MCM 40 - (Dec 1)

  10 tx 2020-12-01 07:52 DM2NT 7.040101 -13dB 0 JO51xl 5W SA6MCM JO66lq 583km 6deg
   7  2020-12-01 07:54 SA6MCM 7.040099 -10dB 0 JO66lq 5W DM2NT JO51xl 583km 187deg


JO89 SM0FKI 40 - (Dec 1)

   5 tx 2020-12-01 07:52 DM2NT 7.040100 0dB 0 JO51xl 5W SM0FKI JO89ug 939km 20deg
   6  2020-12-01 07:54 SM0FKI 7.040126 -18dB 0 JO89ug 1W DM2NT JO51xl 939km 205deg

   SM0JZT 80,40 - (Dec 1)

   3 tx 2020-12-01 18:54 DM2NT 3.570100 -16dB 0 JO51xl 5W SM0JZT JO89ul 960km 20deg
   1  2020-12-01 19:00 SM0JZT 3.570102 -25dB 0 JO89ul 0.1W DM2NT JO51xl 960km 205deg
   1 tx 2020-12-01 07:44 DM2NT 7.040100 -18dB 0 JO51xl 5W SM0JZT JO89ul 960km 20deg
   5  2020-12-01 07:56 SM0JZT 7.040102 -25dB 0 JO89ul 0.1W DM2NT JO51xl 960km 205deg


KO96 R2ARX 40 - (Dec 1)

   3 tx 2020-12-01 08:10 DM2NT 7.040138 -17dB 0 JO51xl 5W R2ARX KO96ca 1786km 63deg
   3  2020-12-01 08:08 R2ARX 7.040117 -27dB 0 KO96ca 5W DM2NT JO51xl 1786km 265deg


KP16 SM2UHF 80 - (Dec 2)

   1 tx 2020-12-02 21:16 DM2NT 3.570102 -15dB 0 JO51xl 5W SM2UHF KP16xb 1756km 18deg
   1  2020-12-02 21:14 SM2UHF 3.570093 -20dB -2 KP16xb 20W DM2NT JO51xl 1756km 208degDM2NT-JO51 - Number of Detailed WSPR Records by Date
----------
  Date   Count
---------- -----
2020-12-01  133
2020-12-02   13
2020-12-03   24
2020-12-04   -
2020-12-05   -
2020-12-06   -
2020-12-07   -
2020-12-08   -
2020-12-09   -
2020-12-10   -
2020-12-11   -
2020-12-12   -
2020-12-13   -
2020-12-14   -
2020-12-15   -
2020-12-16   3
2020-12-17   -
2020-12-18   -
2020-12-19   -
2020-12-20   -
2020-12-21   -
2020-12-22   -
2020-12-23   -
2020-12-24   -
2020-12-25   -
2020-12-26   -
2020-12-27   -
2020-12-28   -
2020-12-29   -
2020-12-30   -
2020-12-31   -


DM2NT-JO51 - Summary of Daily 2-Way WSPR Reports
----------  (BOLD callsign = First daily 2-way report on the band this month
               or first daily SWL/1-way report on any band)
       ("*" before *GRID-CALLSIGN = No 2-way reports with DM2NT-JO51)
       ("*" after GRID-CALLSIGN* = No 2-way reports for all callsigns)


2020-12-01 DM2NT-JO51 (65)

 27  80m  IO80-G3SXH---1/1  IO81-MW0VPS--1/1  IO82-M0UNI---1/1  JN37-F4FRQ---1/2
      JN45-IU1DZZ--1/3  JN48-DJ6DK---1/2  JN48-DK2DB---1/4  JN48-DL9GCW--1/3
      JN48-DO1JKF--1/2  JN49-DL8FCL--1/1  JN59-DL4TOM--1/3  JN69-OK1CT---1/1
      JN88-OE1MRC--1/1  JN88-OE1SJS--1/2  JO00-G3JKF---1/4  JO21-ON7KB---1/1
      JO30-DL6KBH--1/1  JO31-DF2JP---1/2  JO33-PA0O----1/4  JO42-DL3YAV--1/1
      JO42-DL4XJ---1/2  JO59-LA3JJ---1/3  JO62-DC7JZB--1/1  JO62-DG6IMF--1/1
      JO65-OZ2JBR--1/1  JO65-OZ7IT---1/3  JO89-SM0JZT--1/1

 28  40m  IN98-F8FSK---1/1  IO82-2E0ILY--1/1  IO92-G1VWC---1/1  IO92-M0SDM---1/1
      IO92-M6EFW---1/1  IO93-G4FBA---1/1  IO93-G7JAF---1/1  JN25-F5HGF---1/1
      JN46-I2HFS---1/1  JN47-DJ4FF---1/1  JN47-HB9JBP--1/1  JN48-DK2DB---1/1
      JN58-DG7RJ---1/1  JN59-DB1NN---1/1  JN78-OE3KFB--1/1  JN86-S51RS---1/1
      JO10-ON5VW---1/1  JO21-PD0AV---1/1  JO22-PA7X----1/1  JO31-DK8JP---1/1
      JO33-PA0EMS--1/1  JO33-PA2HB---1/1  JO59-LA3JJ---1/1  JO65-OZ7IT---1/1
      JO66-SA6MCM--1/1  JO89-SM0FKI--1/1  JO89-SM0JZT--1/1  KO96-R2ARX---1/1

 10  20m  IO74-GI3VAF--1/1  IO80-G4VMF---1/1  IO83-G0IDE---1/1  IO83-G8YTC---1/1
      IO87-GM0OTS--1/1  IO92-G3PQB---1/1  JN03-F1JSC---1/1  JN03-F5PRP---1/1
      JO00-G3JKF---1/1  JO21-PA3JWC--1/1

204  SWL *EL98-N4BUT*-------1/1  *EM72-K4IQJ--------1/1  *EM95-WG8E*--------1/1
      *EM97-KC8COM*------1/1  *EN50-K9AN*--------1/1  *EN81-KA8BRK-------1/1
      EN96-VE3GEN-------1/1  *FM15-WU2V---------1/1  *FM18-K1RA-BB*-----1/1
      *FM18-K1RA-PI*-----1/1  *FM18-K1RA-RP*-----1/1  *FM18-KW4VA*-------1/1
      *FM28-W3ENR--------1/1  *FN12-KD2OM*-------1/1  *FN13-K5KHK*-------1/1
      *FN13-N2HQI--------1/1  *FN20-W2GNN*-------1/1  *FN30-WA2TP*-------1/1
      FN31-KK1D---------1/1  *FN42-56IGJF*------1/1  *FN42-WA9WTK-------1/1
      FN44-AJ8S---------1/1  *FN84-VE1INN-------1/1  *HP75-TF4AH*-------1/1
      *HP85-TF4X*--------1/1  *IL18-EA8DBU-------1/1  *IL38-EA8BFK*------1/1
      *IM57-CR7AWJ*------1/1  *IM58-CT1GFQ*------1/1  *IN51-CT2HRE*------1/1
      *IN71-EA1FAQ*------1/2  *IN89-GU3ONJ-------1/1  *IO52-EI4IWB-------1/1
      *IO63-EI1739*------1/1  *IO70-G8NXD*-------1/1  *IO75-GM3RQQ-------1/1
      *IO75-MM0RKT-------1/1  IO77-GM0UDL-------1/2  IO77-GM4SFW-------1/2
      *IO80-M0AIJ--------1/1  *IO81-G0KTN*-------1/3  IO81-G0VCA--------1/1
      *IO81-G4ENZ--------1/2  *IO81-G4MIB*-------1/2  *IO81-G4PCI--------1/1
      *IO81-G8CQX--------1/1  *IO81-G8YMM--------1/1  *IO81-M0AQY*-------1/4
      *IO81-MW0CWF-------1/1  *IO82-G0WZM--------1/1  *IO82-G6KSN*-------1/1
      *IO82-M0JFGKIW*----1/1  *IO83-G0FCA--------1/1  *IO83-G3ZNG--------1/1
      *IO83-G6LFT--------1/1  *IO84-G0BZBSWL*----1/1  *IO84-G0ZMH--------1/1
      *IO85-GM6BRU-------1/1  *IO86-MM0OBT*------1/2  *IO87-GM1OXB*------1/1
      *IO88-GM1BAN-------1/1  *IO90-G3ZIL*-------1/3  *IO90-G4MSA*-------1/1
      *IO90-G7ELK*-------1/1  *IO91-BRIANG61UK*--1/1  *IO91-G4HZX*-------1/1
      *IO91-G8LCO*-------1/4  *IO92-G4HPW*-------1/1  *IO92-M0CJS*-------1/1
      *IO92-M0XDK*-------1/1  IO93-G8ORM--------1/1  *IO93-M0LMH*-------1/3
      *IO94-G4HRM--------1/4  *JN15-F5RVV*-------1/1  *JN18-F1EYG*-------1/1
      *JN25-F4GFZ*-------1/4  *JN25-F5VBD*-------1/3  *JN35-IW1GEU*------1/1
      *JN36-HB9UFQ*------1/1  *JN36-HE9JAP*------1/1  *JN39-LX1DQ*-------1/4
      *JN45-IK0XFA*------1/1  *JN45-IK2JUA-------1/2  *JN46-HB9ODK*------1/1
      *JN46-HB9ODP*------1/3  *JN46-HB9TMC-------1/4  *JN47-HB9GVC*------1/1
      *JN47-HB9GWL*------1/1  *JN47-HE9GPU*------1/3  *JN47-OE9BKJ-------1/1
      *JN47-OE9GHV*------1/4  *JN47-OE9HLH*------1/3  *JN48-DD5XX*-------1/4
      *JN48-DH0GFW*------1/3  *JN48-DL1GCD-------1/2  *JN48-DL3SDN*------1/1
      *JN48-TNS1*--------1/1  *JN49-DH5SW*-------1/1  *JN49-DK6UG*-------1/4
      *JN49-DL4DTL-------1/2  *JN55-IZ3EAW*------1/1  *JN58-DK8FT--------1/3
      *JN59-DJ9PC*-------1/3  *JN59-DL3NCS*------1/1  *JN61-I0UVN--------1/1
      *JN61-IW0HK--------1/2  *JN61-IZ0FKE*------1/2  *JN61-IZ6198SWL*---1/1
      *JN63-IW2NKE*------1/4  *JN65-I3JPA*-------1/1  *JN67-OE2WNL-------1/1
      *JN69-DL4RU--------1/1  *JN77-OE6PWD*------1/1  *JN79-OK8LEO-------1/1
      *JN87-HG5ACZ*------1/1  *JN87-OE3XFH*------1/1  *JN87-OE3XOE-------1/2
      *JN88-OE1WYC*------1/1  *JN97-HA7MAC-------1/1  *JO00-M0KIL*-------1/3
      *JO01-2E0PYB-------1/1  *JO01-GB0SNB*------1/1  *JO01-M0TAZ*-------1/3
      *JO02-G2HFR*-------1/3  *JO10-ON5KQ*-------1/4  *JO11-ON3URE*------1/1
      *JO11-ON4CDJ-------1/3  *JO11-PA0RDT-------1/1  *JO20-ON3URE*------1/1
      *JO20-ON4WIM-------1/2  *JO20-ON4WS--------1/1  *JO20-ON5PVD*------1/1
      *JO21-PA0FBR-------1/1  *JO21-PA1JMS*------1/4  *JO21-PA3GHQ-------1/2
      *JO21-PA5MB*-------1/1  *JO21-PA9372*------1/1  *JO21-PD0DH*-------1/1
      *JO21-PE2BZ-KI-H*--1/1  *JO21-PE2BZ-KI-V*--1/1  *JO21-SWLJO21JN*---1/1
      *JO22-PA0SLT*------1/3  *JO22-PE1OSQ*------1/1  *JO22-PF0X*--------1/2
      *JO22-WM1WM*-------1/1  *JO30-DL6EBP*------1/1  *JO31-DC5AL-R*-----1/4
      *JO31-DF1DR--------1/1  *JO31-DK7DE*-------1/1  *JO31-DL2ZZ*-------1/3
      *JO31-DL8SEL*------1/1  *JO32-DL4BCD*------1/1  *JO32-PA0EHG*------1/4
      *JO32-PA3GHM-------1/1  *JO32-PI4THT*------1/1  *JO33-DF8FH*-------1/3
      *JO33-NL14034*-----1/1  *JO33-PA0EBC*------1/3  *JO33-PA0SLT-------1/1
      *JO33-PD0OHW*------1/2  *JO41-DB1UJ*-------1/3  *JO41-DF1DN*-------1/3
      *JO41-DH2RAL*------1/3  *JO43-DK0DLR*------1/1  *JO43-DL0HT*-------1/4
      *JO52-DB9OH--------1/3  *JO52-DG8ACD-------1/1  *JO53-DO1DSH-------1/2
      *JO54-SWLJO54AH*---1/1  *JO57-SM6FMB*------1/4  *JO59-LA3RK*-------1/1
      *JO59-SWL03NO*-----1/2  *JO62-DL7VTX-------1/2  *JO65-OZ1BCL*------1/3
      *JO65-OZ1LIF*------1/1  *JO65-SA7ORA-------1/1  *JO65-SM7KHA-------1/1
      *JO66-OZ5ACI-------1/1  *JO66-SM7NYI-------1/1  *JO68-SA6BSS-------1/3
      *JO70-OK1M*--------1/3  *JO78-SA5NLI*------1/1  *JO81-SP6CAL*------1/1
      *JO91-SP7WT--------1/1  *JP50-LB1A---------1/1  *KM27-SV8FET-------1/1
      *KM46-G0UPL*-------1/1  *KM56-G8SCU*-------1/1  *KM56-TA4AEI*------1/2
      *KN12-LZ1UBO-------1/1  *KN26-YO6PAO-------1/1  *KN44-YO4DFT-------1/1
      *KN49-UR4NWW*------1/1  *KO26-YL3LJ*-------1/1  *KO50-UNLIS/UA*----1/1
      *KO50-UR4UPQ-------1/1  *KO59-R1LB*--------1/3  *KO85-RZ3DVP*------1/4
      *KO85-UA3245SWL*---1/1  *KP20-OH3FR--------1/2  *KP24-OH8GKP-------1/4
      *KP32-OH3HE--------1/2  *LO26-RT2T*--------1/1  *RE79-ZL2BCI*------1/1


2020-12-02 DM2NT-JO51 (11)

 11  80m  IO80-G0LQI---1/1  IO81-G0VCA---1/1  IO88-GM4SJB--1/2  JN48-DK2DB---2/4
      JN48-DL9GCW--2/3  JN57-OE9RWH--1/1  JN59-DL4TOM--2/3  JO00-G3JKF---2/4
      JO33-PA0O----2/4  JO59-LA3JJ---2/3  KP16-SM2UHF--1/1

 62  SWL  IO77-GM0UDL-------2/2  IO77-GM4SFW-------2/2  *IO81-G0KTN*-------2/3
      *IO81-M0AQY*-------2/4  IO81-MW0VPS-------1/1  IO83-G4SDL--------1/1
      *IO86-MM0OBT*------2/2  *IO90-G3ZIL*-------2/3  *IO90-G4GCI--------1/2
      *IO91-G8LCO*-------2/4  *IO93-M0LMH*-------2/3  *IO94-G4HRM--------2/4
      *JN25-F4GFZ*-------2/4  *JN25-F5VBD*-------2/3  *JN38-F4KJI*-------1/1
      *JN39-LX1DQ*-------2/4  *JN45-IK2JUA-------2/2  *JN46-HB9ODP*------2/3
      *JN46-HB9TMC-------2/4  *JN47-HE9GPU*------2/3  *JN47-OE9GHV*------2/4
      *JN47-OE9HLH*------2/3  *JN48-DD5XX*-------2/4  *JN48-DH0GFW*------2/3
      JN48-DJ6DK--------1/2  *JN49-DK6UG*-------2/4  *JN49-DL4DTL-------2/2
      *JN58-DK8FT--------2/3  *JN59-DJ9PC*-------2/3  *JN61-IW0HK--------2/2
      *JN61-IZ0FKE*------2/2  *JN63-IW2NKE*------2/4  *JO01-G6AVK--------1/1
      *JO01-M0OAD--------1/1  *JO02-G2HFR*-------2/3  *JO10-ON5KQ*-------2/4
      JO21-ON7KB--------1/1  *JO21-PA1JMS*------2/4  *JO22-PA0SLT*------2/3
      *JO31-DC5AL-R*-----2/4  JO31-DF2JP--------1/1  JO31-DK8JP--------1/2
      *JO32-PA0EHG*------2/4  *JO33-DF8FH*-------2/3  *JO33-PA0EBC*------2/3
      *JO41-DB1UJ*-------2/3  *JO41-DF1DN*-------2/3  *JO41-DH2RAL*------2/3
      *JO43-DL0HT*-------2/4  *JO52-DB9OH--------2/3  *JO53-DO1DSH-------2/2
      JO54-DO2PHS-------1/2  *JO57-SM6FMB*------2/4  *JO59-SWL03NO*-----2/2
      JO65-OZ7IT--------1/1  *JO68-SA6BSS-------2/3  *JO70-OK1M*--------2/3
      *KO43-EU7FBB1*-----1/1  *KO59-R1LB*--------2/3  *KO85-RZ3DVP*------2/4
      *KP20-OH3FR--------2/2  *KP24-OH8GKP-------2/4


2020-12-03 DM2NT-JO51 (22)

 22  80m  IO67-GM0HBF--1/2  IO77-GM0UDL--1/1  IO77-GM4SFW--1/1  IO87-GM8HWZ--1/1
      IO88-GM4SJB--2/2  IO89-GM4WMM--1/1  JN45-IU1DZZ--2/3  JN48-DJ6DK---2/2
      JN48-DK2DB---3/4  JN48-DL9GCW--3/3  JN48-DO1JKF--2/2  JN59-DB1NN---1/1
      JN59-DL4TOM--3/3  JN88-OE1SJS--2/2  JO00-G3JKF---3/4  JO31-DF2JP---2/2
      JO33-PA0O----3/4  JO42-DL4XJ---2/2  JO42-DL8KCW--1/1  JO54-DO2PHS--1/1
      JO59-LA3JJ---3/3  JO65-OZ7IT---2/3

 62  SWL *IN71-EA1FAQ*------2/2  *IO76-GM4OAS-------1/1  *IO81-G0KTN*-------3/3
      *IO81-G4ENZ--------2/2  *IO81-G4MIB*-------2/2  *IO81-M0AQY*-------3/4
      IO82-2E0ILY-------1/1  *IO87-2M0HZD-------1/1  *IO90-G3ZIL*-------3/3
      *IO90-G4GCI--------2/2  *IO91-G8LCO*-------3/4  *IO93-M0LMH*-------3/3
      *IO94-G4HRM--------3/4  *JN25-F4GFZ*-------3/4  *JN25-F5VBD*-------3/3
      *JN39-LX1DQ*-------3/4  *JN46-HB9ODP*------3/3  *JN46-HB9TMC-------3/4
      *JN47-HE9GPU*------3/3  *JN47-OE9GHV*------3/4  *JN47-OE9HLH*------3/3
      *JN48-DD5XX*-------3/4  *JN48-DH0GFW*------3/3  *JN48-DL1GCD-------2/2
      *JN49-DK6UG*-------3/4  *JN58-DK8FT--------3/3  *JN59-DJ9PC*-------3/3
      *JN63-IW2NKE*------3/4  *JN87-OE3XOE-------2/2  *JO00-M0KIL*-------2/3
      *JO01-M0TAZ*-------2/3  *JO10-ON5KQ*-------3/4  *JO11-ON4CDJ-------2/3
      *JO20-ON4WIM-------2/2  *JO21-PA1JMS*------3/4  *JO22-PA0OCD-------1/1
      *JO22-PA0SLT*------3/3  *JO22-PF0X*--------2/2  *JO31-DC5AL-R*-----3/4
      JO31-DK8JP--------2/2  *JO31-DL2ZZ*-------2/3  *JO31-DL8EAY-------1/1
      *JO32-PA0EHG*------3/4  *JO33-DF8FH*-------3/3  *JO33-PA0EBC*------3/3
      *JO33-PD0OHW*------2/2  *JO41-DB1UJ*-------3/3  *JO41-DF1DN*-------3/3
      *JO41-DH2RAL*------3/3  *JO42-DO6RPS-------1/1  *JO43-DL0HT*-------3/4
      *JO52-DB9OH--------3/3  *JO57-SM6FMB*------3/4  *JO62-DL7VTX-------2/2
      *JO65-OZ1BCL*------2/3  *JO67-SM6WZI-------1/1  *JO70-OK1M*--------3/3
      *KM56-TA4AEI*------2/2  *KO59-R1LB*--------3/3  *KO85-RZ3DVP*------3/4
      *KP24-OH8GKP-------3/4  *KP32-OH3HE--------2/2


2020-12-04 DM2NT-JO51 (7)

 7  80m  IO67-GM0HBF--2/2  JN37-F4FRQ---2/2  JN45-IU1DZZ--3/3  JN48-DK2DB---4/4
      JO00-G3JKF---4/4  JO33-PA0O----4/4  JO65-OZ7IT---3/3

 34  SWL *IO81-M0AQY*-------4/4  *IO91-G8LCO*-------4/4  IO92-M0SDM--------1/1
      *IO94-G4HRM--------4/4  *JN25-F4GFZ*-------4/4  *JN39-LX1DQ*-------4/4
      *JN46-HB9TMC-------4/4  *JN47-OE9GHV*------4/4  *JN48-DD5XX*-------4/4
      JN48-DJ6DK--------2/2  *JN49-DK6UG*-------4/4  *JN63-IW2NKE*------4/4
      *JO00-M0KIL*-------3/3  *JO01-M0TAZ*-------3/3  *JO02-G2HFR*-------3/3
      *JO02-M1GEO*-------1/1  *JO10-ON5KQ*-------4/4  *JO11-ON4CDJ-------3/3
      *JO21-PA1JMS*------4/4  *JO21-PA3GHQ-------2/2  *JO31-DC5AL-R*-----4/4
      *JO31-DL2ZZ*-------3/3  *JO32-PA0EHG*------4/4  JO42-DL4XJ--------1/1
      *JO43-DF3HM--------1/1  *JO43-DL0HT*-------4/4  JO54-DO2PHS-------2/2
      *JO57-SM6FMB*------4/4  *JO65-OZ1BCL*------3/3  *JO68-SA6BSS-------3/3
      *JO75-OZ1VHG-------1/1  *KO43-EU7FBB-------1/1  *KO85-RZ3DVP*------4/4
      *KP24-OH8GKP-------4/4

KB9AMG's Ham Radio Page