KB9AMG's Top 2-way WSPR Reports - December 1-31 2020AJ1AJ-FN42


 Band Reports Rank
------ ------- ----
LF/VLF    -  -
 160m    -  -
 80m    60 187
 60m    -  -
 40m    33 774
 30m    -  -
 20m    -  -
 17m    -  -
 15m    -  -
 12m    -  -
 10m    -  -
  6m    -  -
  4m    -  -
  2m    -  -
 70cm    -  -
 23cm    -  -
    -------
Total =   93 Reports - (Rank 714)

Number of Grid Squares = 71


AJ1AJ-FN42 - Summary of 2-Way WSPR Reports
----------

CM - AJ1AJ-FN42
CM98 K6MCS 40 - (Dec 8)
   W6SCQ 40 - (Dec 8)

CN - AJ1AJ-FN42
CN97 W7WKR 80 - (Dec 8)

DM - AJ1AJ-FN42
DM04 W6LVP 40 - (Dec 8)
DM13 W1CK 80 - (Dec 8)
DM33 AA0JR 40 - (Dec 8)
DM41 AE7YQ 40 - (Dec 8)
DM43 K7KCM 80 - (Dec 8)
DM79 K0EHR 80 - (Dec 8)
   NI0L 40 - (Dec 8)

DN - AJ1AJ-FN42
DN28 KA5UMD 80 - (Dec 8)
DN45 K7BXQ 80 - (Dec 8)
DN70 WV0Q 80 - (Dec 8)

DO - AJ1AJ-FN42
DO33 VE6UE 80 - (Dec 8)

EL - AJ1AJ-FN42
EL29 AD5OS 40 - (Dec 8)
   W5OF 40 - (Dec 8)
EL88 K2LYV 40 - (Dec 8)
EL96 KN4TGQ 40 - (Dec 8)
   WB2TQE 40 - (Dec 8)

EM - AJ1AJ-FN42
EM12 K5XL 40 - (Dec 8)
EM22 KD6RF 80 - (Dec 8)
EM25 K5CGM 40 - (Dec 8)
EM32 K5CZD 40 - (Dec 8)
EM38 AC0G 80 - (Dec 8)
EM40 K2JY 40 - (Dec 8)
EM48 AD0MO 80 - (Dec 8,13)
EM50 W4WLO 80,40 - (Dec 8,13)
EM56 W4NGZ 80 - (Dec 8)
EM62 K4IZN 40 - (Dec 8)
   KU4PY 40 - (Dec 8)
EM70 N8AUM 40 - (Dec 8)
EM85 KK4DF 80,40 - (Dec 8)
EM88 KD7YZ 80,40 - (Dec 8)
EM89 AJ8S 40 - (Dec 8)
EM90 WA8KNE 80 - (Dec 8)
EM94 WA4DT 80 - (Dec 8)

EN - AJ1AJ-FN42
EN34 N0STP 80 - (Dec 8)
   W0ZQ 80 - (Dec 8)
EN35 KA0JZX 80 - (Dec 8)
EN52 N8DMT 80 - (Dec 8)
EN60 K9ANF 80 - (Dec 8,13)
EN72 N8AYY 80 - (Dec 8,13)
EN83 WL7AM 80 - (Dec 8)
EN90 WB8JAY 80 - (Dec 8)

FK - AJ1AJ-FN42
FK90 9Z4FV 40 - (Dec 8)

FM - AJ1AJ-FN42
FM08 W1CAR 80 - (Dec 8)
FM18 KM4UDX 80 - (Dec 8)
FM19 KB3EOF 80 - (Dec 8)
   KF4HCW 80 - (Dec 8)
FM29 WA3DNM 80 - (Dec 8)

FN - AJ1AJ-FN42
FN13 N2HQI 80 - (Dec 8)
FN22 KC2STA 80 - (Dec 8,13)
   N2NOM 80 - (Dec 8)
FN31 KK1D 80 - (Dec 8,13)
FN42 K1NFD 80 - (Dec 8)
   N8VIM 40 - (Dec 8)
   WA1RAJ 80 - (Dec 8,13)
   WA9WTK 80 - (Dec 8)
FN43 KC1BUF 40 - (Dec 8)

IL - AJ1AJ-FN42
IL18 EA8DBU 40 - (Dec 8)

IN - AJ1AJ-FN42
IN98 F8FSK 80 - (Dec 8)

IO - AJ1AJ-FN42
IO77 GM4SFW 80 - (Dec 8)
IO80 G3SXH 80 - (Dec 8)
IO81 G4GVZ 40 - (Dec 8)
   MW0VPS 80 - (Dec 8)
IO85 MM7BWK 40 - (Dec 8)
IO90 G4GCI 80 - (Dec 8)

JN - AJ1AJ-FN42
JN37 F4FRQ 80 - (Dec 8,13)
JN48 DJ6DK 80 - (Dec 8)
   DK2DB 80,40 - (Dec 8,13)
   DL6SBD 40 - (Dec 8)
   DL9GCW 80 - (Dec 8,13)
   DO1JKF 80 - (Dec 8)
JN49 DL8FCL 80 - (Dec 8)
JN59 DL4TOM 80 - (Dec 8)

JO - AJ1AJ-FN42
JO00 G3JKF 80 - (Dec 8,13)
JO01 G3SPJ 80 - (Dec 8)
   M3KEX 40 - (Dec 8)
JO21 ON7KB 80 - (Dec 8,13)
JO31 DF2JP 80 - (Dec 8,13)
JO32 PA3EYK 80 - (Dec 8)
JO33 PA0O 80 - (Dec 8,13)
JO40 DO5RBB 80 - (Dec 8,13)
JO42 DL4XJ 80 - (Dec 8,13)
JO43 DF3HM 80 - (Dec 8,13)
JO65 OZ2JBR 80 - (Dec 8,13)
   OZ7IT 80 - (Dec 8,13)

KN - AJ1AJ-FN42
KN12 LZ1UBO 40 - (Dec 8)

QG - AJ1AJ-FN42
QG62 VK4XDB 40 - (Dec 8)


AJ1AJ-FN42 - Detailed 2-Way WSPR Reports - BOLD # = total reports in WSPR database
----------  (The pair of reports shown have the least amount of time between them)

CM98 K6MCS 40 - (Dec 8)

  15 tx 2020-12-08 11:14 AJ1AJ 7.040134 -20dB 0 FN42ew 5W K6MCS CM98hq 4152km 281deg
   4  2020-12-08 11:16 K6MCS 7.040071 -14dB 0 CM98hq 5W AJ1AJ FN42 4209km 68deg

   W6SCQ 40 - (Dec 8)

  11 tx 2020-12-08 11:14 AJ1AJ 7.040148 -27dB 0 FN42ew 5W W6SCQ CM98ck 4196km 281deg
   1  2020-12-08 11:16 W6SCQ 7.040084 -27dB 1 CM98ck 0.5W AJ1AJ FN42 4253km 67deg


CN97 W7WKR 80 - (Dec 8)

  33 tx 2020-12-08 08:54 AJ1AJ 3.570111 -10dB 0 FN42ew 5W W7WKR CN97uj 3785km 295deg
   4  2020-12-08 08:56 W7WKR 3.570097 -21dB 0 CN97uj 5W AJ1AJ FN42 3849km 80deg


DM04 W6LVP 40 - (Dec 8)

  15 tx 2020-12-08 11:14 AJ1AJ 7.040129 -11dB 0 FN42ew 5W W6LVP DM04li 4170km 273deg
   4  2020-12-08 11:16 W6LVP 7.040032 -14dB 0 DM04li 5W AJ1AJ FN42 4220km 63deg


DM13 W1CK 80 - (Dec 8)

  53 tx 2020-12-08 05:14 AJ1AJ 3.570111 -21dB 0 FN42ew 5W W1CK DM13ie 4089km 270deg
   1  2020-12-08 05:12 W1CK 3.570011 -16dB 0 DM13ie 5W AJ1AJ FN42 4137km 62deg


DM33 AA0JR 40 - (Dec 8)

  19 tx 2020-12-08 11:14 AJ1AJ 7.040130 -7dB 0 FN42ew 5W AA0JR DM33wi 3659km 267deg
   6  2020-12-08 11:16 AA0JR 7.040171 -18dB 0 DM33wi 5W AJ1AJ FN42 3705km 62deg


DM41 AE7YQ 40 - (Dec 8)

  11 tx 2020-12-08 11:30 AJ1AJ 7.040126 -11dB 0 FN42ew 5W AE7YQ DM41kx 3654km 264deg
   2  2020-12-08 11:32 AE7YQ 7.040110 -16dB 0 DM41kx 2W AJ1AJ FN42 3697km 60deg


DM43 K7KCM 80 - (Dec 8)

   8 tx 2020-12-08 03:02 AJ1AJ 3.570114 -29dB 0 FN42ew 5W K7KCM DM43dg 3630km 266deg
   1  2020-12-08 02:58 K7KCM 3.570178 -26dB 0 DM43dg 5W AJ1AJ FN42 3675km 62deg


DM79 K0EHR 80 - (Dec 8)

  14 tx 2020-12-08 07:04 AJ1AJ 3.570111 -17dB 0 FN42ew 5W K0EHR DM79ln 2800km 274deg
   3  2020-12-08 07:02 K0EHR 3.570101 -18dB 0 DM79ln 5W AJ1AJ FN42 2852km 72deg

   NI0L 40 - (Dec 8)

   4 tx 2020-12-08 11:56 AJ1AJ 7.040131 -18dB 0 FN42ew 5W NI0L DM79 2803km 274deg
   1  2020-12-08 11:58 NI0L 7.040099 -23dB 0 DM79 5W AJ1AJ FN42 2854km 72deg


DN28 KA5UMD 80 - (Dec 8)

  31 tx 2020-12-08 05:42 AJ1AJ 3.570110 -22dB 0 FN42ew 5W KA5UMD DN28fj 3418km 296deg
   1  2020-12-08 05:46 KA5UMD 3.570113 -24dB 0 DN28fj 1W AJ1AJ FN42 3483km 84deg


DN45 K7BXQ 80 - (Dec 8)

   3 tx 2020-12-08 05:34 AJ1AJ 3.570111 -18dB 0 FN42ew 5W K7BXQ DN45kq 3126km 289deg
   2  2020-12-08 05:36 K7BXQ 3.570100 -22dB 0 DN45kq 5W AJ1AJ FN42 3188km 82deg


DN70 WV0Q 80 - (Dec 8)

  54 tx 2020-12-08 02:04 AJ1AJ 3.570113 -23dB 0 FN42ew 5W WV0Q DN70ll 2769km 276deg
  22  2020-12-08 02:06 WV0Q 3.570146 -22dB 0 DN70ll 5W AJ1AJ FN42 2822km 74deg


DO33 VE6UE 80 - (Dec 8)

  19 tx 2020-12-08 10:58 AJ1AJ 3.570119 -26dB 0 FN42ew 5W VE6UE DO33fg 3262km 305deg
   3  2020-12-08 11:00 VE6UE 3.570112 -27dB 0 DO33fg 5W AJ1AJ FN42 3331km 94deg


EL29 AD5OS 40 - (Dec 8)

  17 tx 2020-12-08 11:38 AJ1AJ 7.040143 -18dB 0 FN42ew 5W AD5OS EL29cn 2613km 243deg
   1  2020-12-08 11:40 AD5OS 7.040008 -14dB 0 EL29cn 2W AJ1AJ FN42 2634km 50deg

   W5OF 40 - (Dec 8)

   7 tx 2020-12-08 11:48 AJ1AJ 7.040130 -24dB 0 FN42ew 5W W5OF EL29 2565km 242deg
   1  2020-12-08 11:50 W5OF 7.040035 -16dB 0 EL29ct 10W AJ1AJ FN42 2616km 51deg


EL88 K2LYV 40 - (Dec 8)

   4 tx 2020-12-08 01:26 AJ1AJ 7.040150 -9dB 0 FN42ew 5W K2LYV EL88 1906km 216deg
   1  2020-12-08 01:22 K2LYV 7.040093 -11dB 0 EL88rb 20W AJ1AJ FN42 1909km 30deg


EL96 KN4TGQ 40 - (Dec 8)

   1 tx 2020-12-08 01:18 AJ1AJ 7.040134 -16dB 0 FN42ew 5W KN4TGQ EL96ud 2026km 206deg
   2  2020-12-08 01:16 KN4TGQ 7.040085 -16dB 0 EL96ud 2W AJ1AJ FN42 2002km 23deg

   WB2TQE 40 - (Dec 8)

  20 tx 2020-12-08 01:00 AJ1AJ 7.040157 -11dB 0 FN42ew 5W WB2TQE EL96vh 2006km 206deg
   2  2020-12-08 00:58 WB2TQE 7.040091 -22dB 0 EL96vh 1W AJ1AJ FN42 1982km 23deg


EM12 K5XL 40 - (Dec 8)

  16 tx 2020-12-08 11:44 AJ1AJ 7.040129 -5dB 0 FN42ew 5W K5XL EM12kp 2502km 251deg
   1  2020-12-08 11:42 K5XL 7.040053 -14dB 0 EM12kp 2W AJ1AJ FN42 2532km 57deg


EM22 KD6RF 80 - (Dec 8)

  120 tx 2020-12-08 02:16 AJ1AJ 3.570111 -14dB 0 FN42ew 5W KD6RF EM22 2354km 248deg
  18  2020-12-08 02:18 KD6RF 3.570121 -10dB 0 EM22lr 5W AJ1AJ FN42 2364km 56deg


EM25 K5CGM 40 - (Dec 8)

   7 tx 2020-12-08 11:56 AJ1AJ 7.040142 -20dB 0 FN42ew 5W K5CGM EM25ax 2218km 258deg
   1  2020-12-08 11:58 K5CGM 7.040089 -17dB -3 EM25ax 5W AJ1AJ FN42 2255km 64deg


EM32 K5CZD 40 - (Dec 8)

  21 tx 2020-12-08 01:04 AJ1AJ 7.040170 -29dB 0 FN42ew 5W K5CZD EM32vn 2137km 244deg
   1  2020-12-08 01:06 K5CZD 7.040079 -25dB 0 EM32vn 5W AJ1AJ FN42 2159km 53deg


EM38 AC0G 80 - (Dec 8)

  70 tx 2020-12-08 06:56 AJ1AJ 3.570097 -5dB 0 FN42ew 5W AC0G EM38ww 1774km 262deg
   4  2020-12-08 06:58 AC0G 3.570043 -26dB 0 EM38ww 1W AJ1AJ FN42 1815km 71deg


EM40 K2JY 40 - (Dec 8)

  14 tx 2020-12-08 11:30 AJ1AJ 7.040129 -20dB 0 FN42ew 5W K2JY EM40xa 2176km 235deg
   2  2020-12-08 11:32 K2JY 7.040102 -8dB 0 EM40xa 5W AJ1AJ FN42 2187km 46deg


EM48 AD0MO 80 - (Dec 8,13)

   7 tx 2020-12-08 07:20 AJ1AJ 3.570116 -22dB 0 FN42ew 5W AD0MO EM48ps 1666km 260deg
   4  2020-12-08 07:22 AD0MO 3.570120 -19dB 0 EM48ps 5W AJ1AJ FN42 1706km 70deg


EM50 W4WLO 80,40 - (Dec 8,13)

  63 tx 2020-12-08 04:18 AJ1AJ 3.570117 -7dB 0 FN42ew 5W W4WLO EM50vj 2026km 232deg
  12  2020-12-08 04:16 W4WLO 3.570044 -25dB 0 EM50vj 5W AJ1AJ FN42 2033km 44deg
   9 tx 2020-12-08 01:04 AJ1AJ 7.040159 -11dB 0 FN42ew 5W W4WLO EM50vj 2026km 232deg
   3  2020-12-08 01:06 W4WLO 7.040134 -11dB 0 EM50vj 5W AJ1AJ FN42 2033km 44deg


EM56 W4NGZ 80 - (Dec 8)

   1 tx 2020-12-08 04:06 AJ1AJ 3.570113 -26dB 0 FN42ew 5W W4NGZ EM56uh 1602km 248deg
   1  2020-12-08 04:08 W4NGZ 3.570099 -14dB 0 EM56uh 5W AJ1AJ FN42 1629km 60deg


EM62 K4IZN 40 - (Dec 8)

  19 tx 2020-12-08 11:56 AJ1AJ 7.040134 -2dB 0 FN42ew 5W K4IZN EM62tp 1724km 233deg
   1  2020-12-08 11:58 K4IZN 7.040035 -17dB 0 EM62tp 0.5W AJ1AJ FN42 1734km 47deg

   KU4PY 40 - (Dec 8)

  15 tx 2020-12-08 11:08 AJ1AJ 7.040129 -8dB 0 FN42ew 5W KU4PY EM62wj 1728km 232deg
   1  2020-12-08 11:06 KU4PY 7.040147 -11dB 0 EM62wj 5W AJ1AJ FN42 1736km 45deg


EM70 N8AUM 40 - (Dec 8)

  23 tx 2020-12-08 11:14 AJ1AJ 7.040129 15dB 0 FN42ew 5W N8AUM EM70em 1856km 227deg
   1  2020-12-08 11:16 N8AUM 7.040067 -1dB 0 EM70em 2W AJ1AJ FN42 1857km 40deg


EM85 KK4DF 80,40 - (Dec 8)

  17 tx 2020-12-08 03:44 AJ1AJ 3.570133 -1dB 0 FN42ew 5W KK4DF EM85pf 1282km 232deg
  16  2020-12-08 03:42 KK4DF 3.570084 -14dB 2 EM85pf 0.5W AJ1AJ FN42 1290km 48deg
   2 tx 2020-12-08 11:26 AJ1AJ 7.040162 -16dB 0 FN42ew 5W KK4DF EM85pf 1282km 232deg
   1  2020-12-08 11:06 KK4DF 7.040076 -19dB 2 EM85pf 0.5W AJ1AJ FN42 1290km 48deg


EM88 KD7YZ 80,40 - (Dec 8)

  36 tx 2020-12-08 02:44 AJ1AJ 3.570110 1dB 0 FN42ew 5W KD7YZ EM88ll 1081km 247deg
   6  2020-12-08 02:42 KD7YZ 3.570152 -9dB 0 EM88ll 5W AJ1AJ FN42 1107km 63deg
   3 tx 2020-12-08 01:26 AJ1AJ 7.040148 -6dB 0 FN42ew 5W KD7YZ EM88ll 1081km 247deg
   1  2020-12-08 01:06 KD7YZ 7.040153 -6dB 0 EM88ll 5W AJ1AJ FN42 1107km 63deg


EM89 AJ8S 40 - (Dec 8)

  20 tx 2020-12-08 01:10 AJ1AJ 7.040146 0dB 0 FN42ew 5W AJ8S EM89bt 1078km 255deg
   4  2020-12-08 01:08 AJ8S 7.040062 -8dB 0 EM89bt 5W AJ1AJ FN42 1113km 70deg


EM90 WA8KNE 80 - (Dec 8)

  84 tx 2020-12-08 03:20 AJ1AJ 3.570111 -26dB 0 FN42ew 5W WA8KNE EM90gg 1657km 215deg
  19  2020-12-08 03:18 WA8KNE 3.570071 -10dB 0 EM90gg 5W AJ1AJ FN42 1644km 32deg


EM94 WA4DT 80 - (Dec 8)

  126 tx 2020-12-08 01:34 AJ1AJ 3.570111 2dB 0 FN42ew 5W WA4DT EM94lx 1201km 226deg
  36  2020-12-08 01:36 WA4DT 3.570181 -6dB 0 EM94lx 2W AJ1AJ FN42 1202km 43deg


EN34 N0STP 80 - (Dec 8)

  64 tx 2020-12-08 06:08 AJ1AJ 3.570112 -9dB 0 FN42ew 5W N0STP EN34kw 1731km 285deg
  13  2020-12-08 06:10 N0STP 3.570062 -23dB 0 EN34kw 0.5W AJ1AJ FN42 1790km 91deg

   W0ZQ 80 - (Dec 8)

  112 tx 2020-12-08 01:34 AJ1AJ 3.570114 -9dB 0 FN42ew 5W W0ZQ EN34it 1744km 284deg
  20  2020-12-08 01:36 W0ZQ 3.570074 -13dB 0 EN34it 5W AJ1AJ FN42 1803km 90deg


EN35 KA0JZX 80 - (Dec 8)

  27 tx 2020-12-08 05:02 AJ1AJ 3.570112 -14dB 0 FN42ew 5W KA0JZX EN35 1725km 287deg
   4  2020-12-08 05:00 KA0JZX 3.570100 -13dB 0 EN35 10W AJ1AJ FN42 1786km 93deg


EN52 N8DMT 80 - (Dec 8)

  44 tx 2020-12-08 08:38 AJ1AJ 3.570113 -21dB 0 FN42ew 5W N8DMT EN52wa 1355km 271deg
   1  2020-12-08 08:42 N8DMT 3.570139 -25dB 0 EN52wa 1W AJ1AJ FN42 1405km 82deg


EN60 K9ANF 80 - (Dec 8,13)

   3 tx 2020-12-08 03:20 AJ1AJ 3.570112 -6dB 0 FN42ew 5W K9ANF EN60dd 1372km 262deg
   1  2020-12-13 01:58 K9ANF 3.570150 -12dB 0 EN60dd 5W AJ1AJ FN42 1414km 74deg


EN72 N8AYY 80 - (Dec 8,13)

  21 tx 2020-12-08 01:34 AJ1AJ 3.594119 6dB 0 FN42ew 5W N8AYY EN72wd 1027km 269deg
  13  2020-12-08 01:36 N8AYY 3.570048 6dB 0 EN72wd 5W AJ1AJ FN42 1075km 84deg


EN83 WL7AM 80 - (Dec 8)

  37 tx 2020-12-08 02:44 AJ1AJ 3.570110 6dB 0 FN42ew 5W WL7AM EN83 927km 278deg
  25  2020-12-08 02:42 WL7AM 3.570102 -3dB 0 EN83gc 10W AJ1AJ FN42 1015km 90deg


EN90 WB8JAY 80 - (Dec 8)

  47 tx 2020-12-08 03:16 AJ1AJ 3.570112 -24dB 0 FN42ew 5W WB8JAY EN90gl 860km 255deg
   7  2020-12-08 03:18 WB8JAY 3.570100 -21dB 0 EN90gl 5W AJ1AJ FN42 895km 72deg


FK90 9Z4FV 40 - (Dec 8)

   2 tx 2020-12-08 11:14 AJ1AJ 7.040129 -16dB 0 FN42ew 5W 9Z4FV FK90gk 3746km 162deg
   4  2020-12-08 11:16 9Z4FV 7.040105 -2dB 0 FK90gk 20W AJ1AJ FN42 3683km 347deg


FM08 W1CAR 80 - (Dec 8)

  74 tx 2020-12-08 07:36 AJ1AJ 3.570112 -9dB 0 FN42ew 5W W1CAR FM08qu 743km 235deg
  74 tx 2020-12-08 07:36 AJ1AJ 3.570143 -14dB -2 FN42ew 5W W1CAR FM08qu 743km 235deg
  74 tx 2020-12-08 07:36 AJ1AJ 3.570175 -21dB -4 FN42ew 5W W1CAR FM08qu 743km 235deg
   7  2020-12-08 07:38 W1CAR 3.570095 -5dB 0 FM08qu 5W AJ1AJ FN42 756km 55deg


FM18 KM4UDX 80 - (Dec 8)

  19 tx 2020-12-08 05:24 AJ1AJ 3.570108 10dB 0 FN42ew 5W KM4UDX FM18iw 651km 229deg
   3  2020-12-08 05:22 KM4UDX 3.570146 10dB 0 FM18iw 0.001W AJ1AJ FN42 657km 51deg


FM19 KB3EOF 80 - (Dec 8)

  10 tx 2020-12-08 02:16 AJ1AJ 3.570129 7dB 0 FN42ew 5W KB3EOF FM19 594km 231deg
   1  2020-12-08 02:42 KB3EOF 3.570080 -1dB 0 FM19fk 2W AJ1AJ FN42 642km 56deg

   KF4HCW 80 - (Dec 8)

  13 tx 2020-12-08 03:44 AJ1AJ 3.570111 0dB 0 FN42ew 5W KF4HCW FM19fc 654km 231deg
   5  2020-12-08 03:42 KF4HCW 3.570077 -2dB 0 FM19fc 5W AJ1AJ FN42 663km 53deg


FM29 WA3DNM 80 - (Dec 8)

   3 tx 2020-12-08 01:56 AJ1AJ 3.570113 -13dB 0 FN42ew 5W WA3DNM FM29fw 467km 226deg
   2  2020-12-08 01:58 WA3DNM 3.570087 -11dB 0 FM29fw 5W AJ1AJ FN42 471km 52deg


FN13 N2HQI 80 - (Dec 8)

  129 tx 2020-12-08 04:14 AJ1AJ 3.570111 9dB 0 FN42ew 5W N2HQI FN13sa 393km 273deg
  14  2020-12-08 04:16 N2HQI 3.570102 4dB 0 FN13sa 5W AJ1AJ FN42 446km 96deg


FN22 KC2STA 80 - (Dec 8,13)

  14 tx 2020-12-08 04:04 AJ1AJ 3.570109 10dB 0 FN42ew 5W KC2STA FN22vx 210km 272deg
   6  2020-12-08 04:02 KC2STA 3.570114 -6dB 0 FN22vx 1W AJ1AJ FN42 265km 101deg

   N2NOM 80 - (Dec 8)

  140 tx 2020-12-08 10:28 AJ1AJ 3.570111 5dB 0 FN42ew 5W N2NOM FN22bg 356km 259deg
   1  2020-12-08 10:32 N2NOM 3.570051 -13dB 0 FN22bg 2W AJ1AJ FN42 398km 85deg


FN31 KK1D 80 - (Dec 8,13)

  18 tx 2020-12-08 02:14 AJ1AJ 3.570112 -14dB 0 FN42ew 5W KK1D FN31vi 183km 195deg
   4  2020-12-08 02:12 KK1D 3.570040 -23dB 0 FN31vi 1W AJ1AJ FN42 158km 37deg


FN42 K1NFD 80 - (Dec 8)

  16 tx 2020-12-08 03:02 AJ1AJ 3.570112 -4dB 0 FN42ew 5W K1NFD FN42gj 62km 167deg
   1  2020-12-08 03:04 K1NFD 3.570060 12dB 0 FN42gj 5W AJ1AJ FN42 35km 75deg

   N8VIM 40 - (Dec 8)

  20 tx 2020-12-08 11:08 AJ1AJ 7.040090 2dB 0 FN42ew 5W N8VIM FN42fq 29km 166deg
   3  2020-12-08 11:06 N8VIM 7.040142 -9dB 1 FN42fq 5W AJ1AJ FN42 47km 119deg

   WA1RAJ 80 - (Dec 8,13)

  17 tx 2020-12-08 09:22 AJ1AJ 3.570115 0dB 0 FN42ew 5W WA1RAJ FN42dt 15km 206deg
   5  2020-12-08 09:14 WA1RAJ 3.570037 -12dB 0 FN42dt 5W AJ1AJ FN42 66km 124deg

   WA9WTK 80 - (Dec 8)

  22 tx 2020-12-08 03:22 AJ1AJ 3.570051 -25dB 0 FN42ew 5W WA9WTK FN42fk 56km 173deg
  22 tx 2020-12-08 03:22 AJ1AJ 3.570111 11dB 0 FN42ew 5W WA9WTK FN42fk 56km 173deg
  22 tx 2020-12-08 03:22 AJ1AJ 3.570171 -26dB 0 FN42ew 5W WA9WTK FN42fk 56km 173deg
   2  2020-12-08 03:34 WA9WTK 3.570064 -1dB 0 FN42fk 10W AJ1AJ FN42 41km 83deg


FN43 KC1BUF 40 - (Dec 8)

  12 tx 2020-12-08 11:14 AJ1AJ 7.040133 -14dB 0 FN42ew 5W KC1BUF FN43hf 38km 32deg
   2  2020-12-08 11:16 KC1BUF 7.040098 -5dB 0 FN43hf 100W AJ1AJ FN42 88km 162deg


IL18 EA8DBU 40 - (Dec 8)

   6 tx 2020-12-08 01:18 AJ1AJ 7.040144 -17dB 0 FN42ew 5W EA8DBU IL18oe 5126km 90deg
   1  2020-12-08 01:16 EA8DBU 7.040111 -13dB 0 IL18oe 5W AJ1AJ FN42 5078km 303deg


IN98 F8FSK 80 - (Dec 8)

  23 tx 2020-12-08 04:14 AJ1AJ 3.570112 -10dB 0 FN42ew 5W F8FSK IN98go 5285km 57deg
   3  2020-12-08 04:16 F8FSK 3.570069 -26dB 0 IN98go 2W AJ1AJ FN42 5272km 290deg


IO77 GM4SFW 80 - (Dec 8)

  84 tx 2020-12-08 01:56 AJ1AJ 3.570114 -9dB 0 FN42ew 5W GM4SFW IO77sn 4819km 46deg
   7  2020-12-08 01:58 GM4SFW 3.570016 -19dB 0 IO77sn 2W AJ1AJ FN42 4820km 280deg


IO80 G3SXH 80 - (Dec 8)

  85 tx 2020-12-08 01:46 AJ1AJ 3.570110 -21dB 0 FN42ew 5W G3SXH IO80fr 5065km 55deg
  23  2020-12-08 01:44 G3SXH 3.570075 -21dB 0 IO80fr 1W AJ1AJ FN42 5054km 287deg


IO81 G4GVZ 40 - (Dec 8)

   4 tx 2020-12-08 01:12 AJ1AJ 7.040147 -25dB 0 FN42ew 5W G4GVZ IO81wv 5119km 53deg
   1  2020-12-08 01:16 G4GVZ 7.040151 -23dB 0 IO81wv 5W AJ1AJ FN42 5111km 287deg

   MW0VPS 80 - (Dec 8)

  16 tx 2020-12-08 04:14 AJ1AJ 3.570110 -22dB 0 FN42ew 5W MW0VPS IO81br 5009km 54deg
   2  2020-12-08 04:22 MW0VPS 3.570101 -24dB 0 IO81br 5W AJ1AJ FN42 5001km 286deg


IO85 MM7BWK 40 - (Dec 8)

   4 tx 2020-12-08 01:20 AJ1AJ 7.040147 -22dB 0 FN42ew 5W MM7BWK IO85pj 4975km 49deg
   1  2020-12-08 01:22 MM7BWK 7.040085 -25dB 0 IO85pj 5W AJ1AJ FN42 4973km 283deg


IO90 G4GCI 80 - (Dec 8)

   1 tx 2020-12-08 08:18 AJ1AJ 3.570118 -24dB 0 FN42ew 5W G4GCI IO90gu 5199km 55deg
   1  2020-12-08 06:34 G4GCI 3.570018 -25dB 0 IO90gu 5W AJ1AJ FN42 5190km 288deg


JN37 F4FRQ 80 - (Dec 8,13)

  16 tx 2020-12-08 07:56 AJ1AJ 3.570112 -17dB 0 FN42ew 5W F4FRQ JN37kq 5892km 56deg
   6  2020-12-13 01:20 F4FRQ 3.570019 -24dB 0 JN37kq 1W AJ1AJ FN42 5881km 295deg


JN48 DJ6DK 80 - (Dec 8)

  96 tx 2020-12-08 06:38 AJ1AJ 3.570112 -20dB 0 FN42ew 5W DJ6DK JN48fw 5936km 54deg
   1  2020-12-08 06:44 DJ6DK 3.570039 -15dB 0 JN48fw 5W AJ1AJ FN42 5928km 295deg

   DK2DB 80,40 - (Dec 8,13)

  77 tx 2020-12-08 01:40 AJ1AJ 3.570111 -20dB 0 FN42ew 5W DK2DB JN48fw 5936km 54deg
  18  2020-12-08 01:42 DK2DB 3.570041 -20dB 0 JN48fw 5W AJ1AJ FN42 5928km 295deg
  12 tx 2020-12-08 01:20 AJ1AJ 7.040147 -25dB 0 FN42ew 5W DK2DB JN48fw 5936km 54deg
   1  2020-12-08 01:22 DK2DB 7.040042 -26dB 0 JN48fw 5W AJ1AJ FN42 5928km 295deg

   DL6SBD 40 - (Dec 8)

   5 tx 2020-12-08 01:12 AJ1AJ 7.040155 -26dB 0 FN42ew 5W DL6SBD JN48ru 6006km 53deg
   1  2020-12-08 01:14 DL6SBD 7.040065 -26dB 0 JN48ru 2W AJ1AJ FN42 5998km 296deg

   DL9GCW 80 - (Dec 8,13)

  79 tx 2020-12-08 01:40 AJ1AJ 3.570113 -13dB 0 FN42ew 5W DL9GCW JN48vc 6065km 54deg
  14  2020-12-08 01:42 DL9GCW 3.570169 -21dB 0 JN48vc 2W AJ1AJ FN42 6057km 297deg

   DO1JKF 80 - (Dec 8)

  77 tx 2020-12-08 02:54 AJ1AJ 3.570113 -21dB 0 FN42ew 5W DO1JKF JN48sa 6053km 54deg
  11  2020-12-08 02:56 DO1JKF 3.570039 -25dB 0 JN48sa 2W AJ1AJ FN42 6044km 296deg


JN49 DL8FCL 80 - (Dec 8)

  23 tx 2020-12-08 05:24 AJ1AJ 3.570109 -16dB 0 FN42ew 5W DL8FCL JN49jx 5907km 52deg
   3  2020-12-08 05:22 DL8FCL 3.570029 -21dB 0 JN49jx 2W AJ1AJ FN42 5901km 295deg


JN59 DL4TOM 80 - (Dec 8)

  75 tx 2020-12-08 02:26 AJ1AJ 3.570124 -25dB 0 FN42ew 5W DL4TOM JN59it 6039km 52deg
   3  2020-12-08 02:24 DL4TOM 3.570133 -29dB 0 JN59it 2W AJ1AJ FN42 6033km 296deg


JO00 G3JKF 80 - (Dec 8,13)

   7 tx 2020-12-08 05:20 AJ1AJ 3.570113 -18dB 0 FN42ew 5W G3JKF JO00bs 5307km 54deg
  17  2020-12-08 05:22 G3JKF 3.570157 -19dB 0 JO00bs 5W AJ1AJ FN42 5298km 289deg


JO01 G3SPJ 80 - (Dec 8)

  70 tx 2020-12-08 02:50 AJ1AJ 3.570111 -19dB 0 FN42ew 5W G3SPJ JO01bl 5280km 53deg
   9  2020-12-08 02:48 G3SPJ 3.570181 -25dB 0 JO01bl 5W AJ1AJ FN42 5273km 289deg

   M3KEX 40 - (Dec 8)

   1 tx 2020-12-08 01:26 AJ1AJ 7.040147 -28dB 0 FN42ew 5W M3KEX JO01ah 5281km 54deg
   2  2020-12-08 01:24 M3KEX 7.040102 -18dB 0 JO01ah 5W AJ1AJ FN42 5273km 289deg


JO21 ON7KB 80 - (Dec 8,13)

  22 tx 2020-12-08 04:32 AJ1AJ 3.570114 -28dB 0 FN42ew 5W ON7KB JO21 5593km 52deg
   8  2020-12-08 04:34 ON7KB 3.570098 -10dB 0 JO21ei 5W AJ1AJ FN42 5555km 291deg


JO31 DF2JP 80 - (Dec 8,13)

  72 tx 2020-12-08 02:10 AJ1AJ 3.570109 -13dB 0 FN42ew 5W DF2JP JO31fp 5682km 51deg
  15  2020-12-08 02:12 DF2JP 3.570174 -18dB 0 JO31fp 1W AJ1AJ FN42 5677km 292deg


JO32 PA3EYK 80 - (Dec 8)

  80 tx 2020-12-08 04:48 AJ1AJ 3.570112 -11dB 0 FN42ew 5W PA3EYK JO32bd 5639km 51deg
   5  2020-12-08 04:46 PA3EYK 3.570101 -28dB 0 JO32bd 0.5W AJ1AJ FN42 5635km 292deg


JO33 PA0O 80 - (Dec 8,13)

  91 tx 2020-12-08 02:10 AJ1AJ 3.570114 -3dB 0 FN42ew 5W PA0O JO33hg 5623km 49deg
  22  2020-12-08 02:12 PA0O 3.570187 -14dB 0 JO33hg 5W AJ1AJ FN42 5620km 291deg


JO40 DO5RBB 80 - (Dec 8,13)

  49 tx 2020-12-08 04:56 AJ1AJ 3.570112 -21dB 0 FN42ew 5W DO5RBB JO40bt 5825km 52deg
   4  2020-12-08 04:54 DO5RBB 3.570146 -27dB 0 JO40bt 5W AJ1AJ FN42 5820km 294deg


JO42 DL4XJ 80 - (Dec 8,13)

  21 tx 2020-12-08 05:32 AJ1AJ 3.570115 -18dB 0 FN42ew 5W DL4XJ JO42un 5844km 49deg
   3  2020-12-08 05:28 DL4XJ 3.570097 -21dB 0 JO42un 1W AJ1AJ FN42 5842km 293deg


JO43 DF3HM 80 - (Dec 8,13)

  38 tx 2020-12-08 04:06 AJ1AJ 3.570114 -28dB 0 FN42ew 5W DF3HM JO43xk 5820km 48deg
   9  2020-12-08 04:08 DF3HM 3.570138 -27dB 0 JO43xk 2W AJ1AJ FN42 5819km 293deg


JO65 OZ2JBR 80 - (Dec 8,13)

   9 tx 2020-12-08 02:02 AJ1AJ 3.570111 -16dB 0 FN42ew 5W OZ2JBR JO65di 5872km 45deg
   2  2020-12-08 02:22 OZ2JBR 3.570096 -22dB 0 JO65di 5W AJ1AJ FN42 5874km 293deg

   OZ7IT 80 - (Dec 8,13)

  92 tx 2020-12-08 01:50 AJ1AJ 3.570119 -19dB 0 FN42ew 5W OZ7IT JO65df 5877km 45deg
  11  2020-12-08 01:52 OZ7IT 3.570068 -24dB 0 JO65df 5W AJ1AJ FN42 5879km 293deg


KN12 LZ1UBO 40 - (Dec 8)

   5 tx 2020-12-08 01:18 AJ1AJ 7.040149 -20dB 0 FN42ew 5W LZ1UBO KN12wv 7300km 53deg
   1  2020-12-08 01:24 LZ1UBO 7.040176 -22dB 0 KN12wv 5W AJ1AJ FN42 7293km 306deg


QG62 VK4XDB 40 - (Dec 8)

   1 tx 2020-12-08 11:18 AJ1AJ 7.040173 -28dB 0 FN42ew 5W VK4XDB QG62jk 15695km 278deg
   1  2020-12-08 11:24 VK4XDB 7.040099 -23dB 0 QG62jk 5W AJ1AJ FN42 15750km 55degAJ1AJ-FN42 - Number of Detailed WSPR Records by Date
----------
  Date   Count
---------- -----
2020-12-01   -
2020-12-02   -
2020-12-03   -
2020-12-04   -
2020-12-05   -
2020-12-06   -
2020-12-07   -
2020-12-08  188
2020-12-09   -
2020-12-10   -
2020-12-11   -
2020-12-12   -
2020-12-13   2
2020-12-14   -
2020-12-15   -
2020-12-16   -
2020-12-17   -
2020-12-18   -
2020-12-19   -
2020-12-20   -
2020-12-21   -
2020-12-22   -
2020-12-23   -
2020-12-24   -
2020-12-25   -
2020-12-26   -
2020-12-27   -
2020-12-28   -
2020-12-29   -
2020-12-30   -
2020-12-31   -


AJ1AJ-FN42 - Summary of Daily 2-Way WSPR Reports
----------  (BOLD callsign = First daily 2-way report on the band this month
               or first daily SWL/1-way report on any band)
       ("*" before *GRID-CALLSIGN = No 2-way reports with AJ1AJ-FN42)
       ("*" after GRID-CALLSIGN* = No 2-way reports for all callsigns)


2020-12-08 AJ1AJ-FN42 (91)

 58  80m  CN97-W7WKR---1/1  DM13-W1CK----1/1  DM43-K7KCM---1/1  DM79-K0EHR---1/1
      DN28-KA5UMD--1/1  DN45-K7BXQ---1/1  DN70-WV0Q----1/1  DO33-VE6UE---1/1
      EM22-KD6RF---1/1  EM38-AC0G----1/1  EM48-AD0MO---1/1  EM50-W4WLO---1/1
      EM56-W4NGZ---1/1  EM85-KK4DF---1/1  EM88-KD7YZ---1/1  EM90-WA8KNE--1/1
      EM94-WA4DT---1/1  EN34-N0STP---1/1  EN34-W0ZQ----1/1  EN35-KA0JZX--1/1
      EN52-N8DMT---1/1  EN72-N8AYY---1/1  EN83-WL7AM---1/1  EN90-WB8JAY--1/1
      FM08-W1CAR---1/1  FM18-KM4UDX--1/1  FM19-KB3EOF--1/1  FM19-KF4HCW--1/1
      FM29-WA3DNM--1/1  FN13-N2HQI---1/1  FN22-KC2STA--1/1  FN22-N2NOM---1/1
      FN31-KK1D----1/1  FN42-K1NFD---1/1  FN42-WA1RAJ--1/1  FN42-WA9WTK--1/1
      IN98-F8FSK---1/1  IO77-GM4SFW--1/1  IO80-G3SXH---1/1  IO81-MW0VPS--1/1
      IO90-G4GCI---1/1  JN48-DJ6DK---1/1  JN48-DK2DB---1/1  JN48-DL9GCW--1/1
      JN48-DO1JKF--1/1  JN49-DL8FCL--1/1  JN59-DL4TOM--1/1  JO00-G3JKF---1/1
      JO01-G3SPJ---1/1  JO21-ON7KB---1/1  JO31-DF2JP---1/1  JO32-PA3EYK--1/1
      JO33-PA0O----1/1  JO40-DO5RBB--1/1  JO42-DL4XJ---1/1  JO43-DF3HM---1/1
      JO65-OZ2JBR--1/1  JO65-OZ7IT---1/1

 33  40m  CM98-K6MCS---1/1  CM98-W6SCQ---1/1  DM04-W6LVP---1/1  DM33-AA0JR---1/1
      DM41-AE7YQ---1/1  DM79-NI0L----1/1  EL29-AD5OS---1/1  EL29-W5OF----1/1
      EL88-K2LYV---1/1  EL96-KN4TGQ--1/1  EL96-WB2TQE--1/1  EM12-K5XL----1/1
      EM25-K5CGM---1/1  EM32-K5CZD---1/1  EM40-K2JY----1/1  EM50-W4WLO---1/1
      EM62-K4IZN---1/1  EM62-KU4PY---1/1  EM70-N8AUM---1/1  EM85-KK4DF---1/1
      EM88-KD7YZ---1/1  EM89-AJ8S----1/1  FK90-9Z4FV---1/1  FN42-N8VIM---1/1
      FN43-KC1BUF--1/1  IL18-EA8DBU--1/1  IO81-G4GVZ---1/1  IO85-MM7BWK--1/1
      JN48-DK2DB---1/1  JN48-DL6SBD--1/1  JO01-M3KEX---1/1  KN12-LZ1UBO--1/1
      QG62-VK4XDB--1/1

269  SWL *BL10-AI6VN*-------1/1  *BL11-NH6XO*-------1/1  *CM87-KE6GG*-------1/1
      *CM87-KFS*---------1/1  *CM87-W6EXT--------1/1  *CM88-AI6VN*-------1/1
      *CM88-K6PZB--------1/1  *CM88-KJ6MKI-------1/1  *CM88-WB7ABP*------1/1
      *CM88-WW6D---------1/1  *CM97-K6EZ*--------1/1  *CM97-W6REK-66*----1/1
      *CM97-WB6JHI-------1/1  *CM98-KJ6WSM-------1/1  *CM98-KP4MD--------1/1
      *CN85-K7QXY--------1/1  *CN85-W7OWO--------1/1  *CN85-W7SZ---------1/1
      *CN86-AA7NM*-------1/1  *CN87-AC7IJ--------1/1  *CN87-KI7E---------1/1
      *CN87-WA6OUR-K*----1/1  *CN89-VE7BPB-------1/1  *CN89-VE7LUJ-------1/1
      *CN94-KK6PR*-------1/1  *CO28-KL7HFI-------1/1  *DM04-W6ZTM*-------1/1
      *DM12-KA9Q*--------1/1  *DM12-N6RVI--------1/1  *DM16-ND7M*--------1/1
      *DM26-AC7SM--------1/1  *DM33-N6RY---------1/1  *DM42-WB0OEW*------1/1
      *DM43-N0DED--------1/1  *DM43-N5AQM--------1/1  *DM61-K5AZZ--------1/1
      *DM62-WA5DJJ*------1/1  *DM79-N0IA*--------1/1  *DM91-W5MAT*-------1/1
      *DM95-W5OKU--------1/1  *DN10-WO7I*--------1/1  *DN31-KA7OEI-1*----1/1
      *DN40-KA7OEI-------1/1  *DN70-N6GN*--------1/1  *DN70-W3LLA*-------1/1
      *DO23-VE6EGN-------1/1  *DO30-VE6ARS*------1/1  *DO33-VE6JY*-------1/1
      *EK70-TI4JWC*------1/1  *EL29-AE5LY*-------1/1  *EL88-AI4DE--------1/1
      *EL95-KK4BRP-------1/1  *EL98-N4BUT*-------1/1  *EL98-WA8VIH-------1/1
      *EM10-KN5X---------1/1  *EM10-W5WTH--------1/1  *EM10-WA5NGP*------1/1
      *EM12-WA5RML-------1/1  *EM12-WW5JS--------1/1  *EM13-K7JGS--------1/1
      *EM15-AA0NI--------1/1  *EM38-KV0S---------1/1  *EM64-W3PM---------1/1
      *EM64-W4ENN--------1/1  *EM66-KO4CVU-------1/1  *EM69-KD9HOE*------1/1
      *EM69-N9AWU*-------1/1  *EM71-K4AGR--------1/1  *EM71-N4IDH*-------1/1
      *EM73-KK4WJS*------1/1  *EM75-KE7GZ*-------1/1  *EM75-KV4XY--------1/1
      *EM78-KU4A---------1/1  *EM78-N9QNZ*-------1/1  *EM79-KA8HUZ*------1/1
      *EM86-KJ4NGH*------1/1  *EM93-K4JVV*-------1/1  *EM97-N4NVG--------1/1
      *EN19-SWLEN19*-----1/1  *EN19-VE4BJZ*------1/1  *EN21-N0GIK--------1/1
      *EN35-KE0IYN*------1/1  *EN42-AA0N---------1/1  *EN50-K9AN*--------1/1
      *EN51-KD9PAH*------1/1  *EN52-AC9RZ*-------1/1  *EN52-K9DZT*-------1/1
      *EN58-VA3ROM-------1/1  EN60-K9ANF--------1/1  *EN60-W9MDO*-------1/1
      *EN60-WA9EIC-------1/1  *EN62-K0JD---------1/1  *EN80-W8SGT*-------1/1
      *EN81-N8NJ---------1/1  *EN90-WA3TTS*------1/1  *EN91-K3YP*--------1/1
      *EN91-W8AC---------1/1  *FM04-KE2KQ--------1/1  *FM05-KC4EOG-------1/1
      *FM05-N4JJS*-------1/1  *FM05-N4TTN*-------1/1  *FM05-WB7OND-------1/1
      *FM06-WD4ELG*------1/1  *FM16-N4WQH*-------1/1  *FM16-WB8SCG*------1/1
      *FM17-K8LF---------1/1  *FM17-N4MXZ*-------1/1  *FM18-K1RA-BB*-----1/1
      *FM18-K1RA-PI*-----1/1  *FM18-N4AFK*-------1/1  *FM18-W4DDT--------1/1
      *FM19-W3BCW--------1/1  *FM19-W3BX*--------1/1  *FM19-WA2EUJ*------1/1
      *FM19-WS3W*--------1/1  *FM28-W3ENR--------1/1  *FN00-K3KQV*-------1/1
      *FN04-K3FOX--------1/1  *FN12-KA2ZOH-------1/1  *FN12-KD2OM*-------1/1
      *FN13-K2ZN*--------1/1  *FN13-KD2CLR*------1/1  *FN13-WA2ZKD*------1/1
      *FN15-VE3OWV-------1/1  *FN20-W2GNN*-------1/1  *FN20-W2MOQ*-------1/1
      *FN22-KD2LZI*------1/1  *FN24-VA3DP--------1/1  *FN30-WA2TP*-------1/1
      *FN41-N3WCC*-------1/1  *FN41-W1IZZ--------1/1  *FN41-W1SNE--------1/1
      *FN41-WM1N---------1/1  *FN42-56IGJF*------1/1  *FN42-AB1LD*-------1/1
      *FN42-AK1WI--------1/1  *FN42-K3MPJ*-------1/1  *FN42-KB1MH--------1/1
      *FN84-VE1COR*------1/1  *HP85-TF4X*--------1/1  *IB59-DP0GVN-1*----1/1
      *IB59-DP0GVN-------1/1  *IL38-EA8BFK*------1/1  *IM58-CT1EBQ-------1/1
      *IN71-EA1FAQ*------1/1  *IO52-EI4IWB-------1/1  *IO70-G8NXD*-------1/1
      *IO81-G0KTN*-------1/1  *IO81-G8CQX--------1/1  *IO81-G8YJM*-------1/1
      *IO81-M0AQY*-------1/1  *IO82-2E0ILY-------1/1  *IO82-M0JFG_KIWI*--1/1
      *IO82-M0UNI--------1/1  *IO86-GM0OTI-------1/1  *IO87-GM1OXB*------1/1
      *IO88-GM1BAN-------1/1  *IO88-GM4SJB-------1/1  *IO90-G3ZIL*-------1/1
      *IO90-G4MSA*-------1/1  *IO91-BRIANG61UK*--1/1  *IO91-G4CAO--------1/1
      *IO91-G4HZX*-------1/1  *IO91-G8LCO*-------1/1  *IO92-G1VWC--------1/1
      *IO92-G4HPW*-------1/1  *IO92-G8GPO--------1/1  *IO93-G0OBK--------1/1
      *IO93-G8ORM--------1/1  *IO93-M0LMH*-------1/1  *IO93-M3YUV*-------1/1
      *IO94-G4CPD--------1/1  *IO94-G4HRM--------1/1  *JN03-F5PRP--------1/1
      *JN25-F4GFZ*-------1/1  *JN25-F5VBD*-------1/1  *JN36-HE9JAP*------1/1
      JN37-F4FRQ--------1/1  *JN38-F4KJI*-------1/1  *JN39-LX1DQ*-------1/1
      *JN45-IK2JUA-------1/1  *JN45-IU1DZZ-------1/1  *JN46-HB9TMC-------1/1
      *JN47-DJ4FF--------1/1  *JN47-HB9GVC*------1/1  *JN47-HB9GWL*------1/1
      *JN47-HB9JBP-------1/1  *JN47-HE9GPU*------1/1  *JN47-OE9GHV*------1/1
      *JN47-OE9HLH*------1/1  *JN48-DD5XX*-------1/1  *JN48-DH0GFW*------1/1
      *JN48-DL1GCD-------1/1  *JN48-TNS1*--------1/1  *JN49-DH5SW*-------1/1
      *JN49-DK0ABT*------1/1  *JN49-DK6UG*-------1/1  *JN49-DL4DTL-------1/1
      *JN55-IZ3EAW*------1/1  *JN58-DG7RJ--------1/1  *JN58-DK8FT--------1/1
      *JN59-DJ9PC*-------1/1  *JN61-IZ0FKE*------1/1  *JN63-IW2NKE*------1/1
      *JN65-I3JPA*-------1/1  *JN69-DL4RU--------1/1  *JN76-S58WW*-------1/1
      *JN77-OE6POD-------1/1  *JN87-OE3XFH*------1/1  *JN88-OE1SJS-------1/1
      *JO00-M0KIL*-------1/1  *JO01-2E0PWX-------1/1  *JO01-G8AXA--------1/1
      *JO01-GB0SNB*------1/1  *JO01-M0TAZ*-------1/1  *JO01-M0XDC--------1/1
      *JO01-M7FTW--------1/1  *JO02-G2HFR*-------1/1  *JO02-M0HGU*-------1/1
      *JO02-M1GEO*-------1/1  *JO10-ON5KQ*-------1/1  *JO11-ON3URE*------1/1
      *JO11-PA0RDT-------1/1  *JO20-ON3URE*------1/1  *JO20-ON4YI--------1/1
      *JO21-PA1JMS*------1/1  *JO21-PA3GHQ-------1/1  *JO21-PA5MB*-------1/1
      *JO21-PE2BZ-KI-V*--1/1  *JO22-PA0SLT*------1/1  *JO30-DF5JL--------1/1
      *JO30-DL6EBP*------1/1  *JO31-DC5AL-R*-----1/1  *JO31-DL2ZZ*-------1/1
      *JO32-PA0EHG*------1/1  *JO32-PA9E---------1/1  *JO32-PI4THT*------1/1
      *JO33-DF8FH*-------1/1  *JO33-PA0EBC*------1/1  *JO33-PA0SLT-------1/1
      *JO33-PA2HB--------1/1  *JO33-PD0OHW*------1/1  *JO41-DB1UJ*-------1/1
      *JO41-DF1DN*-------1/1  *JO41-DG5DH--------1/1  *JO41-DH2RAL*------1/1
      *JO43-DK9HS--------1/1  *JO43-DL0HT*-------1/1  *JO44-DD9LH*-------1/1
      *JO50-DL3NBY-------1/1  *JO52-DB9OH--------1/1  *JO53-DO1DSH-------1/1
      *JO57-SM6FMB*------1/1  *JO62-DC7JZB-------1/1  *JO65-OZ1BCL*------1/1
      *JO66-SA7MWC-------1/1  *JO70-OK1M*--------1/1  *JO91-SP7WT--------1/1
      *JP73-SM3IEK*------1/1  *KM56-G8SCU*-------1/1  *KM56-TA4AEI*------1/1
      *KN04-G8ZMF--------1/1  *KP32-OH3HE--------1/1  *OF86-VK6XT--------1/1
      *PF95-VK5KJP*------1/1  *QE38-VK7JJ--------1/1  *QF45-VK2LAG-------1/1
      *RE68-ZL2005SWL*---1/1  *RE79-ZL2BCI*------1/1

KB9AMG's Ham Radio Page